ELEKTRONISK KOMMUNIKATIONSTJÄNST FÖR SKOLMJÖLKSSTÖD Instruktioner om användningen till kunderna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEKTRONISK KOMMUNIKATIONSTJÄNST FÖR SKOLMJÖLKSSTÖD Instruktioner om användningen till kunderna"

Transkript

1 ELEKTRONISK KOMMUNIKATIONSTJÄNST FÖR SKOLMJÖLKSSTÖD Instruktioner om användningen till kunderna 1

2 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT OM DEN ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTEN FÖR SKOLMJÖLKSSTÖD UTRUSTNINGSKRAV ANVÄNDARKOD OCH INLOGGNING DEN ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTENS INNEHÅLL OCH UTSEENDE SKÄRMENS GEMENSAMMA AVSNITT ATT FYLLA I ANSÖKAN VIA DEN ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTEN INMATNING AV UPPGIFTERNA I ANSÖKAN (SJÄLVSTÄNDIG SÖKANDE) Korrigering av ansökningsperioden Utskrift av ansökan (självständig sökande) INMATNING AV UPPGIFTERNA I ANSÖKAN (KOMMUNSÖKANDE) Utskrift av ansökan (kommunsökande) ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄNKARNA PÅ SKÄRMENS VÄNSTRA SIDA (INGÅNGSSIDA) NYHETER UPPFÖLJNING BYTE AV LÖSENORD BEGÄRAN OM UPPDATERING AV KONTAKTUPPGIFTER (SJÄLVSTÄNDIG SÖKANDE) BEGÄRAN OM UPPDATERING AV KONTAKTUPPGIFTER (KOMMUNSÖKANDE) BEGÄRAN OM UPPDATERING AV KOMMUNENS UPPGIFTER BEGÄRAN OM UPPDATERING AV UPPGIFTERNA OM KOMMUNENS SKOLA UTSKRIFT AV BEGÄRAN OM ÄNDRING AV KONTAKTUPPGIFTER

3 1. Allmänt om den elektroniska kommunikationstjänsten för skolmjölksstöd 1.1. Utrustningskrav Tjänstens användargränssnitt är avsett att användas med webbläsare. Tjänsten kräver inget särskilt stöd av webbläsaren utan den fungerar också med äldre webbläsare. Av datasäkerhetsskäl bör man ändå använda en relativt uppdaterad webbläsare Användarkod och inloggning Användarkod till tillämpningen söks skriftligen hos Landsbygdsverkets enhet för den inre marknaden (t.ex. med e-post eller fax). För att skapa användarkod för en kund behövs följande uppgifter: Vem är stödsökande och vilket är sökandens registernummer, uppgifter om enskilda verksamhetsställen och eventuella distributionsplatser/centralkök med underlydande verksamhetsställen, namnet på och e-postadressen till kontaktpersonen för den elektroniska kommunikationstjänsten samt reservpersonens namn och e-postadress. Om kommunen ansöker om stödet måste den ha ett registernummer. Om ett sådant ännu inte finns måste kommunen registrera sig hos Landsbygdsverket före ansökan om användarkod. När man första gången loggar in i den elektroniska tjänsten måste de behövliga uppgifterna fyllas i och det e-postmeddelande som kontaktpersonerna fått ska skickas vidare till Landsbygdsverket som ger ett nytt lösenord. Tillsammans med användarkoderna skickas också en anvisning i A4-format om hur man går till väga när man loggar in i tjänsten för första gången. På inloggningssidan kan användaren välja vilket språk som ska användas i tjänsten (finska/svenska) och ge sin användarkod och sitt lösenord. Om användarkoden och lösenordet stämmer öppnas tjänstens ingångssida (stycke 4). Om användarkoden och lösenordet är oriktiga ges ett meddelande om det. Om fel lösenord matas in tre gånger låser sig användarkoden i 10 minuter. 3

4 På basis av de uppgifter som lagrats i kundregistret har varje kund getts ett förvalt språk för tjänsten, men genom att använda språkmenyn på inloggningsskärmen kan kunden uträtta ärendet på önskat språk. 2. Den elektroniska kommunikationstjänstens innehåll och utseende 2.1. Skärmens gemensamma avsnitt I kommunikationstjänstens vänstra kant finns en navigations- och sessionsdatabalk som innehåller en direkt navigationslänk till en bestämd funktion. I slutet av anvisningen finns närmare information om andra navigationslänkar än sådana som hör samman med ansökan. Från navigationsbalken kan du flytta dg till följande sidor i kommunikationstjänsten: Ansökan, som är ansökans ingångssida Uppföljning, via vilken man kan följa med händelserna i ansökan Nyheter, som innehåller grundläggande information om skolmjölksstödet och användarinstruktioner om kommunikationstjänsten samt en länk till skolmjölksstödets webbsida. Sidan Nyheter är ingångssida för kommunikationstjänsten Byt lösenord, där användaren kan byta sitt lösenord Begäran om uppdatering av kontaktuppgifter, där användaren kan lämna en elektronisk begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna till Landsbygdsverket Sessionsdatabalken visar de viktigaste uppgifterna om den öppnade sessionen (uppgifter om kundens ansvariga person för elektronisk service, sessionens nummer och inloggningstidpunkten). I balken ingår också en funktion för att avsluta sessionen, för då man väljer funktionen Avbryt sessionen avbryts den aktiva sessionen och kontrollen överförs till avslutningssidan där det finns länkar tillbaka till tjänstens inloggningssida. När du avslutar sessionen frågar kommunikationstjänsten om du säkert vill lämna tjänsten ifall det finns sparade ansökningar som inte har skickats. 4

5 3. Att fylla i ansökan via den elektroniska kommunikationstjänsten 3.1. Inmatning av uppgifterna i ansökan (självständig sökande) Ansökans ingångssida innehåller antingen sammanfattningsuppgifterna i den befintliga ansökan, eller också fungerar den som underlag för de uppgifter som matas in för ansökningsperioden om det gäller en ny ansökan. Inmatningen av uppgifter startar från ansökningsperioden och genom att man väljer sättet att dra av den andel som använts i matlagningen (Mer information i kundbrev 2/2009). Efter det läggs antingen ett enskilt verksamhetsställe eller distributionskök/centralkök och deras underlydande verksamhetsställen till i ansökan. 5

6 På produktsidan matas in antalet skol- eller verksamhetsdagar, antalet elever och antalet matgäster som inte berättigar till stöd samt produktuppgifterna (Ansökt kvantitet). När uppgifterna är inmatade klickar du på Spara. Om du inte vill spara uppgifterna återgår du till ingångssidan genom att klicka på Gå tillbaka till ingångssidan. 6

7 Stödsidan innehåller information om stödberättigande kvantiteter som räknats ut på basis av de inmatade värdena samt det uträknade stödbeloppet i euro. Det eurobelopp som tjänsten räknat ut ska endast betraktas som ett riktgivande värde, eftersom den egentliga stödkalkyleringen utförs av myndigheten vid Landsbygdsverket. Stödsidans datainnehåll motsvarar i princip uppgifterna från den Excel-kalkyltabell som kunderna kunnat använda redan tidigare. Du kommer vidare till ansökans ingångssida genom att klicka på Fortsätt till ingångssidan där du ser de uppdaterade sammanfattningsuppgifterna i ansökan. Ansökans ingångssida innehåller knappar för att kontrollera ansökningsuppgifterna innan de skickas iväg och för att skicka ansökan till myndigheten för behandling. Ansökningsuppgifterna måste alltid sparas och skickas till myndigheten för behandling för att ansökan ska bli anhängig vid Landsbygdsverket. Från sidan kommer du också åt att korrigera ansökningsperioden innan ansökan skickas iväg (stycke ). När ansökan har skickats till myndigheten för behandling går uppgifterna i ansökan inte längre att ändra. På sidan kan du också skriva ut utkastet till ansökan eller ansökan, beroende på ansökans läge (sparad/skickad för behandling). (stycke ). Nedre kanten av skärmen innehåller rader för händelser som rör ansökan, vilket gör det möjligt för användaren att i realtid följa med hur ansökan framskrider. 7

8 Korrigering av ansökningsperioden På sidan för korrigering av ansökningsperioden kan man byta den ansökningsperiod som redan sparats för ansökan. Om en tidigare ansökan redan har sparats för den inmatade ansökningsperioden eller om de inmatade datumen är oriktiga ger tjänsten ett felmeddelande och byter inte ansökningsperiod. När du har bytt ansökningsperiod ska du återgå till ingångssidan genom att klicka på Godkänn, varvid den nya ansökningsperioden sparas. Om du klickar på Gå tillbaka till ingångssidan sparas den ändrade ansökningsperioden inte i tjänsten. 8

9 Utskrift av ansökan (självständig sökande) Användaren kan skriva ut uppgifterna i den inmatade ansökan på en utskrift. Om den inmatade ansökan är i läget sparad, skrivs utkastet av ansökan ut. Om ansökan har skickats för behandling skrivs stödansökan ut. 9

10 3.2. Inmatning av uppgifterna i ansökan (kommunsökande) Om uppgifterna i ansökan matas in helt från början (utan kopia på den gamla ansökan), startar inmatningen av uppgifter från ansökningsperioden och genom att välja sättet att dra av den andel som använts i matlagningen (Mer information i kundbrev 2/2009). Efter det läggs antingen ett enskilt verksamhetsställe eller en distributionsplats/ett centralkök och deras underlydande verksamhetsställen till i ansökan. Om en slutbehandlad ansökan (dvs. en ansökan som fått ett beslut av Landsbygdsverket) öppnas via uppföljningen av ansökningar, syns också knappen Kopiera som ansökan på skärmen. Om du klickar på den knappen skapar tjänsten en ny ansökan genom att använda den gamla ansökan som mall. På så sätt går det snabbare att mata in ansökan och möjligheten att mata in fel uppgifter minskar. 10

11 På ett enskilt verksamhetsställes produktsida matar du in antalet skol- eller verksamhetsdagar, elevantal och antal matgäster som inte berättigar till stöd samt produktuppgifter för det enskilda verksamhetsställets del (Ansökt kvantitet). När ett nytt enskilt verksamhetsställe läggs till väljs läroanstalten från listan över valbara läroanstalter. Listan upptar endast sådana skolor/daghem som har ett gällande sökandeavtal med kommunen. Då uppgifterna har matats in flyttas tjänsten till stödsidan genom att du klickar på Spara. Om du klickar på länken Gå tillbaka till ingångssidan, flyttar tjänsten tillbaka till ingångssidan utan att uppgifterna sparas. 11

12 Stödsidan innehåller information om antalet stödberättigande som räknats ut på basis av de inmatade värdena samt det uträknade stödbeloppet i euro. Det eurobelopp som tjänsten räknat ut ska endast betraktas som ett riktgivande värde, eftersom den egentliga stödkalkyleringen utförs i samband med myndighetshandläggningen vid Landsbygdsverket. Stödsidans datainnehåll motsvarar i princip uppgifterna från den Excel-kalkyltabell som kunderna redan tidigare kunnat använda sig av. Du kan fortsätta till ansökans ingångssida genom att klicka på Fortsätt till ingångssidan, där du ser de uppdaterade sammanfattningsuppgifterna i ansökan. 12

13 När det gäller centralkök/distributionsplatser matar du till först in uppgifterna om centralköket/distribtionsplatsen på skärmen och sparar dem. Efter det lägger du till de underlydande verksamhetsställena med antalet dagar, elever och icke stödberättigande matgäster. Också uppgifterna om ansökningsperiod på raden för distributionsställe och centralkök kan matas in och redigeras genom att du klickar på Korrigera ansökningsperioden (stycke 3.1.1). Med knappen Godkänn centralkökssammansättningen kan du godkänna centralkökssammansättningen, varefter du matar in produktuppgifterna om du ännu inte har gjort det. Om produktuppgifterna är inmatade flyttar du över till ingångssidan. Via knappen Lägg till/redigera produktuppgifter kommer du till produktsidan så att du kan redigera 13

14 produktuppgifter. Via knappen Ta bort produktuppgifterna tar du bort produktuppgifterna och flyttar dig till ingångssidan. Via länken Gå tillbaka till ingångssidan återgår tjänsten till ingångssidan utan att spara uppgifterna. Om användaren har skapar en ny ansökan utgående från en gammal ansökan som redan betalts, har tjänsten kopierat den nya ansökans uppbyggnad från den gamla ansökan. På sidan för distributionsplats matar användaren in uppgifter om ansökningsperioden, antal skol-, verksamhetsdagar, elevantal och antal matgäster som inte berättigar till stöd i de reserverade fälten och klickar på Godkänn de uppdaterade uppgifterna. Om något kopierat underlydande verksamhetsställe inte längre ingår i sammansättningen, lämnas uppgifterna om verksamhetsstället tomma varvid tjänsten tar bort raden i samband med godkännandet. Efter att du klickat på Godkänn flyttas kontrollen till den normala distributionsplatssidan. Via länken Gå tillbaka till ingångssidan återgår tjänsten till ingångssidan utan att spara uppgifterna. 14

15 På produktsidan matar du in centralkökets/distributionsplatsens produktuppgifter (Ansökt kvantitet). Uppgifterna ska sparas med knappen Spara, varefter tjänsten återgår till stödsidan. Via länken Gå tillbaka till ingångssidan återgår tjänsten till ingångssidan utan att spara uppgifterna. 15

16 Stödsidan innehåller information om de stödberättigande mängder som räknats ut på basis av de inmatade värdena samt det uträknade stödbeloppet i euro. Det eurobelopp som tjänsten räknat ut ska också för centralkökens del endast betraktas som ett riktgivande värde, eftersom den egentliga stödkalkyleringen utförs i samband med myndighetshandläggningen vid Landsbygdsverket. Stödsidans datainnehåll motsvarar i princip uppgifterna i den Excelkalkyltabell som kunderna redan tidigare kunnat använda sig av. Du kan fortsätta till ansökans ingångssida genom att klicka på Fortsätt till ingångssidan, där du ser de uppdaterade sammanfattningsuppgifterna i ansökan. Genom att klicka på länken Korrigera produktantal kommer du till produktuppgiftssidan så att du kan redigera produktmängderna (se föregående bild). 16

17 Ansökans ingångssida fungerar för en kommunsökande på samma sätt som en självständig sökandes ingångssida (stycke 3.1.). Skillnaden jämfört med självständig sökandes sida är att det är möjligt att i ansökan spara flera enskilda verksamhetsställen eller distributionsplatser/centralkök. Sidan innehåller knappar för att kontrollera uppgifterna i ansökan innan ansökan skickas iväg och för att skicka ansökan för myndighetsbehandling. Uppgifterna i ansökan ska alltid sparas och skickas för myndighetsbehandling så att ansökan blir anhängig vid Landsbygdsverket. Från sidan kommer du också åt att korrigera ansökningsperioden innan ansökan skickas iväg (stycke ). Efter det att ansökan skickats för myndighetsbehandling går det inte längre att redigera uppgifterna i ansökan. På sidan kan du också skriva ut utkastet till ansökan eller själva ansökan, beroende på ansökans läge (sparad/skickad för behandling). (stycke ). Nedre kanten av skärmen innehåller rader för händelser som rör ansökan och gör det möjligt för användaren att i realtid följa med hur ansökan framskrider. 17

18 Utskrift av ansökan (kommunsökande) En kommunanvändare kan skriva ut uppgifterna i den inmatade ansökan på en utskrift. Om den inmatade ansökan är i läget registrerad skrivs ett utkast till ansökan ut. Om ansökan har skickats till Landsbygdsverket för behandling, skrivs stödansökan ut. 18

19 4. Allmän beskrivning av länkarna på skärmens vänstra sida 4.1. (Ingångssida) Nyheter Efter en lyckad inloggning flyttas användaren till ingångssidan dit man senare kommer via länken Nyheter på skärmens vänstra sida. Den övre delen av ingångssidan innehåller kortfattad grundläggande information om skolmjölksstödet samt en länk till Landsbygdsverkets webbsida om skolmjölksstöd. Nedre delen av sidan innehåller aktuella meddelanden som visas för användaren. Länkarna på vänstra sidan Ansökan, som är ansökans ingångssida Uppföljning, där du kan följa med de händelser som rör ansökningarna Nyheter, med grundläggande information om skolmjölksstöd och instruktioner för användningen av kommunikationstjänsten samt en länk till skolmjölksstödets webbsida. Sidan Nyheter är ingångssida för kommunikationstjänsten. Byt lösenord, där användaren kan byta sitt lösenord. 19

20 Begäran om uppdatering av kontaktuppgifter, där användaren kan lämna en elektronisk begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna till Landsbygdsverket 4.2. Uppföljning På skärmen för uppföljning av ansökningar kan användaren bläddra i sina tidigare sparade stödansökningar. För ansökningarna visas ansökans nummer, ansökningsperiod, datum för ändring av ansökans läge och ansökans läge (kan få värdena sparad, skickad för behandling, under behandling, återsänd för komplettering, förkastad, klar ). Genom att välja ansökans nummer på listan söker tjänsten fram den valda ansökan och flyttar sig till ingångssidan (självständig sökande stycke 3.1; kommunsökande stycke 3.2). 20

21 4.3. Byte av lösenord På skärmen för byte av lösenord kan användaren byta sitt lösenord till ett nytt. Det nya lösenordet måste ges två gånger. Efter att det nya lösenordet har matats in måste kunden klicka på knappen Spara ändringarna, varvid tjänsten kontrollerar att det gamla lösenord som getts är korrekt och att det nya lösenord som matats in två gånger är identiskt. Om de ovan nämnda villkoren uppfylls byter tjänsten lösenordet och återgår till ingångssidan. På ingångssidan visas ett meddelande om att bytet av lösenord har lyckats. Ett annat alternativ är att klicka på knappen Fortsätt utan att spara, varvid tjänsten återgår till ingångssidan utan att spara uppgifterna. 21

22 4.4. Begäran om uppdatering av kontaktuppgifter (självständig sökande) Med hjälp av sidan för begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna kan kunden lämna meddelanden om ändring av sina kontaktuppgifter. Uppgifterna i begäran om uppdatering kan skrivas ut, begäran kan tas bort eller skickas för behandling. Via info-länken öppnas en utskrift av begäran om ändring. Via länken Ta bort kan du ta bort den valda begäran om ändring och återgå till denna sida. Genom att klicka på länken Skicka registreras begäran om ändring i läget Skickad för behandling varefter tjänsten återgår till ingångssidan där det kommer ett meddelande om att begäran om ändring har skickats. Då du klickar på knappen Lagra begäran om uppdatering sparar tjänsten de inmatade uppgifterna som en begäran om ändring av kontaktuppgifterna och återgår till denna sida. Endast en begäran som skickats för behandling syns vid Landsbygdsverket och endast en begäran som inte skickats för behandling kan tas bort. För var och en uppgift som ska korrigeras finns det ett separat fält för det datum när ändringen ska träda i kraft, vilket innebär att flera ändringar av kontaktuppgifterna kan skickas på samma gång med en och samma begäran om uppdatering. I övre kanten av skärmen finns en logg över tidigare ändringar där alla sparade uppdateringar har räknats upp. 22

23 4.5. Begäran om uppdatering av kontaktuppgifter (kommunsökande) Med hjälp av sidan för begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna kan kommunanvändaren lämna begäran om ändring av kontaktuppgifterna för antingen kommunen eller kommunens skolor: uppgifterna om kommunen (stycke 4.6) kan du mata in genom att på övre delen av skärmen välja registernummerlänken inom parentes efter stödsökandes namn; uppgifterna om en skola (stycke 4.7) matar du in genom att välja skolan på listan nere på skärmen. De andra funktionerna på sidan är desamma som på en självständig sökandes sida för begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna (stycke 4.4). Via info-länken öppnas en utskrift av begäran om ändring. Via länken Ta bort kan du ta bort den valda begäran om ändring och återgå till denna sida. Genom att klicka på knappen Lagra begäran om uppdatering sparar tjänsten de inmatade uppgifterna som en begäran om ändring av kontaktuppgifterna och återgår till denna sida. Genom att klicka på länken Skicka registreras begäran om ändring i läget Skickad för behandling varefter tjänsten återgår till ingångssidan där det kommer ett meddelande om att begäran om ändring har skickats. Via länken Kommunens registernummer övergår tjänsten till skärmen för inmatning av kommunens kontaktuppgifter (stycke 4.6). Via länken Kommunens skolas registernummer övergår tjänsten till skärmen för inmatning av skolans kontaktuppgifter (stycke 4.7.). 23

24 4.6. Begäran om uppdatering av kommunens uppgifter På sidan matar du in ändringar av kontaktuppgifter som gäller kommunen själv. Genom att klicka på knappen Lagra begäran om uppdatering sparar tjänsten de inmatade uppgifterna som en begäran om ändring av kontaktuppgifterna och återgår till sidan begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna (kommunsökande), varifrån begäran om ändring skickas till Landsbygdsverket (stycke 4.5). Via länken Tillbaka till skolförteckningen återgår tjänsten till sidan begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna (kommunsökande) (stycke 4.5) utan att spara de inmatade uppgifterna. 24

25 4.7. Begäran om uppdatering av uppgifterna om kommunens skola På sidan för begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna för kommunens skola kan en kommunanvändare lämna ändringsanmälningar som gäller kontaktuppgifter för den egna kommunens skolor. Genom att klicka på knappen Lagra begäran om uppdatering sparar tjänsten de inmatade uppgifterna som en begäran om ändring av kontaktuppgifterna och återgår till sidan begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna (kommunsökande), varifrån begäran om ändring skickas till Landsbygdsverket (stycke 4.5). Via länken Tillbaka till skolförteckningen återgår tjänsten till sidan begäran om uppdatering av kontaktuppgifterna (kommunsökande) (stycke 4.5) utan att spara de inmatade uppgifterna. 25

26 4.8. Utskrift av begäran om ändring av kontaktuppgifter Med utskriften av begäran om ändring av kontaktuppgifter kan användaren (både en självständig sökande och en kommunsökande) skriva ut en pappersutskrift av den begäran om uppdatering som användaren lämnat in. På utskriften syns också tidpunkten för inlämnande av begäran och läget för begäran som uppdateras antingen till behandlad eller förkastad i överensstämmelse med slutresultatet för handläggningen av begäran om ändring vid Landsbygdsverket. 26

Bruksanvisning 1.8.2015. E-tjänsten för skolmjölksstöd

Bruksanvisning 1.8.2015. E-tjänsten för skolmjölksstöd E-tjänsten för skolmjölksstöd Innehåll 1 Inledning... 3 2 Att gå från en skärm till en annan... 5 3 Framsidans funktioner... 6 3.1 Framsidan... 6 3.2 Navigeringsfältet upptill... 7 4 Kundregistrering...

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET 1. Använda Kulta2 -systemet för första gången s. 1-3 2. Inloggning i systemet med existerande användarnamn och lösenord s. 4-5 3. Följa och redigera ansökan s. 6 4.

Läs mer

VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 NATIONELLA HUSDJURSTÖDETS FÖRSKOTT

VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 NATIONELLA HUSDJURSTÖDETS FÖRSKOTT VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 NATIONELLA HUSDJURSTÖDETS FÖRSKOTT Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter och inloggningsalternativ...

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Såningsarealens ändringar

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Såningsarealens ändringar Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Såningsarealens ändringar Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 VÄXTHUSPRODUKTIONSSTÖDET

VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 VÄXTHUSPRODUKTIONSSTÖDET VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 VÄXTHUSPRODUKTIONSSTÖDET Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter och inloggningsalternativ...

Läs mer

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide 1 (7) Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide Att välja ansökningsalternativet Att fylla i ansökningsblanketten Att lämna in ansökan

Läs mer

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST 1 (8) MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST Månadsenkät om utländska finansiella fordringar och skulder i betalningsbalansen (BOPM) Statistikcentralens och Finlands Banks

Läs mer

Anvisning för ARVI-systemet för dig som matar in personbedömningar 13.4.2015

Anvisning för ARVI-systemet för dig som matar in personbedömningar 13.4.2015 Anvisning för ARVI-systemet för dig som matar in personbedömningar 13.4.2015 Innehåll Grunder för ARVI-systemet... 1 Att mata in bedömningen... 2 Att skicka bedömningen till TE-byrån... 5 Att avsluta ARVI...

Läs mer

ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE

ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE 1 (20) ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE Utarbetad av: 7.3.2011 Piia Kauppi Evira Granskad av: 10.8.2011, 28.9.2011 Pia Vilen Evira Godkänd av: 29.9.2011 Matti Huttunen Evira 2 (20) DOKUMENTETS ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

ANVÄNDARANVISNING. för svinregistret slakterier och förmedlare

ANVÄNDARANVISNING. för svinregistret slakterier och förmedlare för svinregistret slakterier och förmedlare Utarbetad av: 7.3.2011 Piia Kauppi Evira Granskad av: 29.9.2011 Laura Vieraankivi, Pia Vilen Evira Godkänd av: Matti Huttunen Evira DOKUMENTETS ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

Registrering i EU login

Registrering i EU login Registrering i EU login Uppdaterad 2.12.2016 TP ELW EU Login är kommissionens autentiseringstjänst. Det är ett system för att logga in på flera av kommissionens webbtjänster med hjälp av ett användarnamn

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

1. Så här gör man en ansökan

1. Så här gör man en ansökan 1. Så här gör man en ansökan En ansökan består av en elektronisk blankett och dess bilagor (vanligen forskningsplan, meritförteckning osv.) som den sökande ifyller i Akademins e-tjänst. Mer information

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

Kort instruktion - Leverantörsportal

Kort instruktion - Leverantörsportal Kort instruktion - Leverantörsportal Inloggning och förkvalificering Inbjudan till Leverantör I mailet finns dina inloggningsuppgifter, länk till manual osv. 1. Klicka på [Logga in] för att komma till

Läs mer

Användarinstruktion för etolk

Användarinstruktion för etolk Användarinstruktion för etolk 1 Välkommen till etolk! Innan du kan börja använda etolk måste du registrera dig för ett nytt konto och logga in och byta ditt engångslösenord. Följ instruktionerna i det

Läs mer

Jobbmeny. Skriv ut buffert Återställ utmatningsfack Återställ skrivare. Avbryt fax Avbryt jobb Konfidentiellt jobb Lagrade jobb.

Jobbmeny. Skriv ut buffert Återställ utmatningsfack Återställ skrivare. Avbryt fax Avbryt jobb Konfidentiellt jobb Lagrade jobb. n är endast tillgänglig när skrivaren behandlar eller skriver ut ett jobb, när det visas ett skrivarmeddelande eller när skrivaren är i hexspårningsläge. Tryck på Meny för att öppna n. Klicka på ett menyalternativ

Läs mer

Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter

Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter Denna anvisning är avsedd för dem som ansöker om anslutning till Kanta-tjänsten eller uppdaterar sina kunduppgifter. I anvisningen

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Bruksanvisning för KOHO

Bruksanvisning för KOHO Bruksanvisning för KOHO Anvisning Version 1.2 Godkänd Ansvarig person Risto Knuuti 1. Allmänt... 3 2. Åtgärder i KOHO... 4 2.1. Sök användare... 4 2.1.1. Rollen Contact Center... 4 2.1.2. Rollen behörighetskontaktperson...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter Eviras anvisning Eviras anvisning Tas i bruk 10/2009 TIHY Godkänd av Föredragande Mera information Matti Huttunen Pia Vilen Dataadministrationsenheten

Läs mer

Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter

Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter Denna anvisning är avsedd för dem som ansöker om anslutning till Kanta-tjänsten. I anvisningen behandlas alla punkter som krävs

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

BDS-underhåll. Användarens instruktion. Endast för kommunens interna användning

BDS-underhåll. Användarens instruktion. Endast för kommunens interna användning Användarens instruktion Endast för kommunens interna användning 2 (8) Innehållsförteckning 1 Användarvillkor för BDS-underhållet... 3 2 Allmänt om användning av tjänsten för BDS-underhåll.... 4 2.1 Personliga

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 1 (6) ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN Innehåll: 1. Allmänt 2. Installation 3. Arbetsböckernas struktur och funktioner 3.1. Allmänt 3.2. Allmänna uppgifter

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN Innan du kan skriva ditt barn till skolan ska du göra ett användarnamn i wilma. Om ditt barn redan går på en förskola där Wilma tagits i bruk använd då samma

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

Hur du ansöker om projektmedel för integration.

Hur du ansöker om projektmedel för integration. 1 Hur du ansöker om projektmedel för integration. Tänk på att förklara utförligt när ni skriver ansökan vad ni ska göra. Ge en tydlig beskrivning av projektet. Vad har ni tänkt göra eller vad har ni redan

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Domare. 1 Logga in i systemet

Domare. 1 Logga in i systemet Domare I Taso systemet sköts Finlands Bollförbunds nationella seriers och distriktets seriers domartillsättningar och resultatservice. (Bl a elektroniska matchprotokoll). 1 Logga in i systemet Man loggar

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

HANDBOK. Stöd för skolmjölk 1.1.2015

HANDBOK. Stöd för skolmjölk 1.1.2015 HANDBOK Stöd för skolmjölk 1.1.2015 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 STÖDBERÄTTIGAD DAGVÅRD OCH UTBILDNING... 6 3 STÖDBERÄTTIGADE PRODUKTER OCH STÖDBELOPPET... 7 3.1 Maximalt antal liter stödberättigade produkter...

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

PC-WISU ANVÄNDARE ÖVERGÅR TILL WEBWISU

PC-WISU ANVÄNDARE ÖVERGÅR TILL WEBWISU PC-WISU ANVÄNDARE ÖVERGÅR TILL WEBWISU INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. INLEDNING... 3 2. INLOGGNING TILL WEBWISU... 3 2.1 Inloggning till webwisu med lösenord... 3 2.1.1 Licensnummer... 3 2.1.2 Lösenord... 4

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Stöd för skolmjölk Läsåret Uppdaterad

ANSÖKNINGSGUIDE. Stöd för skolmjölk Läsåret Uppdaterad ANSÖKNINGSGUIDE Stöd för skolmjölk Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 1.8.2016 Innehåll 2 1 INLEDNING... 4 2 STÖDBERÄTTIGAD DAGVÅRD OCH UTBILDNING... 5 3 STÖDBERÄTTIGADE PRODUKTER OCH STÖDBELOPPET... 6 3.1 Maximalt

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma Skolvalet I den här manualen beskrivs hur du ska utföra skolvalet. Tacka Ja till den reserverade skolan (CTRL+Vänsterklick för att använda länken) Söka till annan skola Tack nej till den reserverade skolan

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Version: 1.0.5.2016 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Annan användare är inloggad

Annan användare är inloggad Instruktion: Logga in i Treserva med tjänste-id eller reservkort När du ska logga in på din arbetsdator ska du använda dig av ditt tjänste-id. Du loggar in på olika sätt beroende på om din dator är avstängd,

Läs mer

SATU bruksanvisning för elproducenter och kontrollörer

SATU bruksanvisning för elproducenter och kontrollörer SATU bruk Bruksanvisning Dnr 20/702/2014 SATU bruksanvisning för elproducenter och kontrollörer Version 1.5 20.10.2014 2 Versionshistorik Version Datum Viktigaste ändringar nr 1.4 8.1.2014 Ändringar som

Läs mer

Elektronisk stödansökan. Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar

Elektronisk stödansökan. Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar Elektronisk stödansökan Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar Innehåll 1 Allmänt om ansökan om djurstöden elektroniskt...

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Ny digital ansökningslösning inför 2016

Ny digital ansökningslösning inför 2016 Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-07-15 Sida 1 (6) Anna Skogberg Dnr Ideella, idéburna organisationer Studieförbund Politiska ungdomsförbund Ny digital ansökningslösning inför 2016 Landstinget

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter. Gäller från:

Uppdatering av föreningsuppgifter. Gäller från: Uppdatering av föreningsuppgifter Gäller från: 2017-01-01 Innehåll Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens uppgifter... 6 Godkännande... 7 Allmänna föreningsuppgifter...

Läs mer

Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok 2017 Handbok för inrapporteringsverktyget NEON för rapportering av tariffrapporter, årsrapporter och drift-och affärsförhållanden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare:

Läs mer

Exporttulldeklaration på Internet Presentation

Exporttulldeklaration på Internet Presentation Exporttulldeklaration på Internet Presentation 10.8.2009 10.8.2009 1 Webbdeklarering vid export 1. Sidor och funktioner för alla användare Som oidentifierad användare får deklaranten ett referensnummer

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Ver 3.0 Sida 1 av 19 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto

Läs mer

BEHÖRIGHETSHANTERING KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA. Bruksanvisning till Fastighetsdatatjänstens kontaktpersoner

BEHÖRIGHETSHANTERING KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA. Bruksanvisning till Fastighetsdatatjänstens kontaktpersoner 1 (15) Tillträdet till Lantmäteriverkets behörighetshanteringsapplikation Käyttövaltuushallinta (KVH) sker via adressen https://idmservice.nls.fi. FÖRSTA INLOGGNING BYTE AV LÖSENORD När du har fått en

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG

BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG 25.2.2013 BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG Den elektroniska servicen e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB BRUKSANVISNING FÖR FÖRETAG 2 (42) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Krav

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Användarguide för EOLIS

Användarguide för EOLIS Användarguide för EOLIS Introduktion till EOLIS 1. Ansökan om kreditlimit 3 2. Nedladdning av limitlista - alla limitbeslut 6 3. Nedladdning av limitlista - särskild period 7 4. Nedladdning av limitlista

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Utlåtande.fi. Administratörens guide

Utlåtande.fi. Administratörens guide Utlåtande.fi Administratörens guide Januari 2017 Innehåll 1 Vad är utlåtande.fi?... 3 2 Guidens målgrupp och innehåll... 3 3 Utnämnande av och fullmakt för organisationens administratör... 3 4 Administratörens

Läs mer

Manual Klubbadministration

Manual Klubbadministration Manual Klubbadministration Jan-Erik Thoft IT-ansvarig 101-SM info@lions-sm.nu Författare Kjell-Arne Svensson IT-ansvarig 101-SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Logga in... 3 Inloggad...

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående bifall och godkännande av utställningsansökan

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående bifall och godkännande av utställningsansökan Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående bifall och godkännande av utställningsansökan 14.10.2016 2(7) Bifall och godkännande av utställningsansökan Utställningsansökningars grunduppgifter...

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Denna guide beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner godkänner och prioriterar anmälningar till kurser som anordnas av MSB. Alla personer inom Räddningstjänsten

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor

206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor 206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor ALLMÄNT Finaluppgifterna inom produktion av webbsidor innehåller planering och förverkligande av julkalender för tidningen Keskisuomalainens nättjänst, ett

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer