Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos 1, fastställa kulturnämndens utfallsprognos 1, 2014, enligt förslag i ärendet Vår referens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos 1, fastställa kulturnämndens utfallsprognos 1, 2014, enligt förslag i ärendet Vår referens"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne Mattsson Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1, 2014 KN-KFÖ Sammanfattning Kulturnämndens prognos för helåret 2014 är ett överskott med tkr som enbart beror på fondintäkter som ska finansiera konstinköpen/investeringarna för året. Samtliga institutioners prognos för helåret är +-0. En viss osäkerhet finns kring resultatet på Malmö Museer men det är för tidigt på året att göra en annan bedömning. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa kulturnämndens utfallsprognos 1, 2014, enligt förslag i ärendet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1, 2014 Utfallsprognos 1, 2014 Beslutsplanering Kulturnämnden Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör SIGNERAD

2 Utfallsprognos Kulturnämnden

3 Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Uppföljning av ekonomin Resultaträkning... 9 Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

5 Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

6 1 Sammanfattning Kulturnämndens prognos för helåret är ett överskott med tkr som enbart beror på fondintäkter som ska finansiera konstinköpen/investeringarna för året. Samtliga institutioner följer budget och visar +-0 på helåret. En viss osäkerhet finnas kring resultatet på Malmö Museer men det är för tidigt på året att göra en annan bedömning. Under våren kommer nya klimatiserade magasin bli inflyttningsklara på magasinet som ska rymma Malmö Museers och Malmö Stadsarkivs fotografiska samlingar. Totalt innebär det en flytt av 4 miljoner bilder från Malmö Museer och 3-5 miljoner bilder från Malmö Stadsarkiv. På Bergsgatan har nu lokalerna för det nya Stadsarkivet och biografen färdigprojekterats och bygget är i full gång. Stadsarkivet flyttar in i november 2014 och den nya biografen kommer att invigas i årsskiftet 2014/2015. Arbetet med det nya akvariet och en ny entré på Malmö Museer påbörjades i november 2013 och de berörda avdelningarna stängdes från och med den 4 november Med undantag för akvariet öppnar dessa delar av museet igen i sommaren Det nya akvariet beräknas kunna öppnas vid årsskiftet 2014/2015. Arbetet med en ny biblioteksplan för folk- och skolbibliotek i Malmö stad har påbörjats. Inledande samtal har förts med områdesbiblioteken och den nya planen ska i sin utformning innehålla mål som för samman bibliotekens utveckling, Kulturstrategin och Malmökommissionens målsättningar för ett socialt hållbart Malmö. Den nuvarande biblioteksplanen gäller t.o.m Barnbiblioteksprojektet den nya benämningen är "Lilla Slottet" arbetar vidare med konceptutveckling av den framtida avdelningen för malmöbarn upp till och med åtta år. Brukarinvolvering är en vital del i projektet och under de senaste månaderna har såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar med barn och deras vuxna genomförts. Enheten Kultur för barn och unga har fått ett nytt och större strategiskt uppdrag att samordna kulturförvaltningens gemensamma barnkulturutbud. Detta uppdrag kommer att implementeras under året, bland annat genom utveckling av de förvaltningsövergripande verktygen kulturproceduren och natur- och kulturbussarna. Enhetschefen för Kultur för barn och unga kommer att vara sammankallande för kulturförvaltningens barn- och ungdomskulturansvariga, för att lyfta övergripande frågor som rör alla. Under årets första månader har viktiga kontakter knutits med grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen, i syfte att hitta nya fördjupade samarbetsformer. E-arkivsprojektet genomförs enligt tidplan. Installation av e-arkiv klient är genomförd, i samverkan med fritidsförvaltningen genomförs tester av överföring av stadens äldre dokumenthanteringssystem DocuLive. Arbete med att förbereda upphandling av förvaltningslösning av det permanenta e-arkivet pågår. Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

7 2 Uppföljning av verksamheten 2.1 Viktiga händelser Lokalprojekt På centralmagasinet kommer under våren nya klimatiserade magasin bli inflyttningsklara som ska rymma Malmö Museers och Malmö Stadsarkivs fotografiska samlingar. Totalt innebär det en flytt av 4 miljoner bilder från Malmö Museer och 3-5 miljoner bilder från Malmö Stadsarkiv. Det är olika materialtyper och tekniker som nitratnegativ, visitkort, album, papperskopior och dia. Att ha gemensamma lokaler för museets och stadsarkivets fotografiska samlingar kommer att ge synergieffekter ekonomiskt, lokalmässigt, personalmässigt framöver men även öka tillgängligheten. Färdigställandet av fotoarkiven har tvingats att tidigareläggas då ombyggnaden på Malmö Museer gör att fotosamlingen inte kan vara kvar i nuvarande lokaler. Att också flytta Stadsarkivets samling till magasinet gör att det inte byggs klimatiserade fotoarkiv på Bergsgatan. Samtidigt har ytterligare ett magasin om kvm anpassats för de samlingar på Teknikens och Sjöfartens hus som flyttats under Lokalen som även omfattar en karantän för mottagning av föremål står nu inflyttningsklar. På Bergsgatan har nu lokalerna för det nya Stadsarkivet och biografen färdigprojekterats och bygget är i full gång. Stadsarkivet påbörjar sin flytt under sommaren 2014 och den nya biografen kommer att invigas i årsskiftet 2014/2015. Enligt de ursprungliga beräkningarna i ärendet skulle Folkets Bio investera i den verksamhetsspecifika inredningen och teknik i biografen men det har nu framkommit att de inte har de ekonomiska resurserna. Det har även krävts ändringar i bygget av både biografen och stadsarkivet och det mest ekonomiskt fördelaktiga är att förvaltningen tar dessa investeringar istället för att tilläggen läggs på hyran. Kulturskolan I den rapport som stadsrevisionen genomförde hösten 2010 togs de långa köerna upp, framförallt till pianoundervisningen. Under årets första månader har en digital pianostudio skapats för att bättre kunna möta behoven från malmöborna. Den digitala studion har flyttat in i det gamla teaterförrådet, som i sin tur har moderniserats med ett nytt funktionellt hyllsystem. En digital pianostudio innebär att fler elever kan spela samtidigt, vilket innebär att fler pojkar och flickor får plats på Malmö Kulturskola. Den digitala tekniken medger också att nya pedagogiska tekniker kan utvecklas. Stadsbiblioteket Arbetet med en ny biblioteksplan för folk- och skolbibliotek i Malmö stad har påbörjats. Inledande samtal har förts med områdesbiblioteken och den nya planen ska i sin utformning innehålla mål som för samman bibliotekens utveckling, Kulturstrategin och Malmökommissionens målsättningar för ett socialt hållbart Malmö. Den nuvarande biblioteksplanen gäller t.o.m Arbetet fortsätter i entrén. Den nya karuselldörren mot söder och flytten av Café Arom från Cylindern var startskottet för att förbättra miljön i entrén för såväl personal som besökare. Ny reception kommer på plats sista veckan i april, då finns också det nya kassahanteringssystemet från Axlon installerat. Beställda medier flyttas ut i entrén och blir på så sätt mer lättillgängliga för besökarna. En ny bänk för väggfasta datorer är beställd och nya soffor kommer att placeras längs cylinderns ena vägg. Det återstår att möblera utrymmet mot Regementsgatan. Förberedelser för den nya serveringen har börjat och nu planeras en glasdörr som ska avgränsa serveringslokalen mot bibliotekets övriga lokaler. Dörren ska vara på plats under maj månad. Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

8 Barnbiblioteksprojektet den nya benämningen är "Lilla Slottet" arbetar vidare med konceptutveckling av den framtida avdelningen för malmöbarn upp till och med åtta år. Brukarinvolvering är en vital del i projektet och under de senaste månaderna har såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar med barn och deras vuxna genomförts. På den nuvarande avdelningen syns arbetet med Lilla Slottet via en önskevägg där besökare kan beskriva eller illustrera hur man vill ha sitt bibliotek i framtiden. Ute i den publika miljön arbetar även två studenter som läser masterutbildningen Child Culture Design på HDK i Göteborg. Tillsammans med projektgruppen ansvarar de för att ta fram konceptbeskrivningen för det fysiska rummet. Malmö Museer Under 2014 kommer följande aktiviteter att prioriteras: Nytt akvarium och ombyggnader på Slottsholmen: Arbetet med det nya akvariet och en ny entré påbörjades i november 2013 och de berörda avdelningarna stängdes från och med den 4 november Med undantag för akvariet öppnar dessa delar av museet igen i sommaren Science Center Malmö: Museets övergripande program Science Center Malmö med stöd av EU:s strukturfond fortsätter enligt plan. Under 2013 färdigställdes de nya basutställningarna på Teknikens & Sjöfartens hus med den sista etappen av den vetenskapshistoriska utställningen. En invigningsfestival med en mängd olika aktiviteter planeras till den juni och då invigs även den nya naturutställningen. Övriga utställningar: Minnesåret kommer att uppmärksammas genom två utställningar. I maj öppnar "Baltiska utställningen; in situ" med foton från 1914 i storformat placerade i Pildammsparken. Under hösten invigs en utställning på Slottsholmen med temat 1914-hur levde vi då? Aktiviteterna samordnas med flera andra institutioner i staden som planerar aktiviteter med tema Kvinna 100: Projektet Kvinna 100 är en dokumentation av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö och till projektet har knutits Malmös första fristadsförfattare Parvin Ardalan. Arbetet kommer att presenteras i en utställning som kommer att färdigställas till Nordiskt Forum där projektet deltar. Enheten Kultur för barn och unga Kultur för barn och unga har fått ett nytt och större strategiskt uppdrag att samordna kulturförvaltningens gemensamma barnkulturutbud. Detta uppdrag kommer att implementeras under året, bland annat genom utveckling av de förvaltningsövergripande verktygen kulturproceduren och natur- och kulturbussarna. Enhetschefen för Kultur för barn och unga kommer att vara sammankallande för kulturförvaltningens barn- och ungdomskulturansvariga, för att lyfta övergripande frågor som rör alla. Under årets första månader har viktiga kontakter knutits med grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen, i syfte att hitta nya fördjupade samarbetsformer. I grundskoleförvaltningen är kultur i skolan en viktig utvecklingsfråga där ett samlat grepp kommer att tas kring kultursamordning och Skapande skola. Mellan kulturförvaltningen och förskoleförvaltningen diskuteras samarbeten bland annat kring fortbildning av pedagoger. Stadsarkivet E-arkivsprojektet genomförs enligt tidplan. Installation av e-arkiv klient är genomförd, i samverkan med fritidsförvaltningen genomförs tester av överföring av stadens äldre dokumenthante- Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

9 ringssystem DocuLive. Arbete med att förbereda upphandling av förvaltningslösning av det permanenta e-arkivet pågår. Ett ökat antal förfrågningar från såväl staden som allmänheten på vårt material har kommit under vintern. Detta kan delvis förklaras i att Stadsarkivet tagit in helt nytt/modernt material efter stadens omorganisation sommaren Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

10 3 Uppföljning av ekonomin 3.1 Resultaträkning Resultaträkning Tkr Prognos 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Statliga/Regionala bidrag Utförda tjänster Fonder Fonder, till inköp av konst Entré Avgifter Försäljning Elevintäkter Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Totalt för förvaltningen Samtliga verksamheter visar för året ett +-0 resultat. Överskottet är summan av de avrop ur fonderna som kommer att göras för konstinköp. De verksamheter som prognosiserar budgetavvikelser finns förklarat efter respektive verksamhets resultaträkning. Fondmedel, till inköp av konst Tkr Prognos 2014 Budget 2014 Avvikelse Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

11 Tkr Prognos 2014 Budget 2014 Avvikelse Utdelning ur fond januarifebruari Resultat En första uppskattning på hur mycket medel vi kommer att hämta ur fonderna i år. Malmö Stadsbibliotek Avgifter Regionala, statliga bidrag Utförda tjänster/ersättningar Fonder Försäljning Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Stadsbibliotek Personalkostnaderna beräknas bli något högre än budget. Ett nytt städavtal beräknas minska kostnaderna dessutom har byggprojektet av den nya serveringen blivit fördröjd vilket innebär lägre lokalkostnader än vad som budgeterats. Årets kapitalkostnader prognosiseras att blir högre än budget då några investeringar kommer att ha kortare avskrivningslängd. Malmö Kulturskola Statliga och regionala Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

12 bidrag Utförda tjänster och ersättning Entré Avgifter Elevintäkter Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Kulturskola Intäkterna beräknas bli högre p.g.a. nya lönebidrag och extra bidrag från Postkodlotteriet till El Sistema. Kostnaderna beräknas överstiga budget men det beror på satsningar i El Sistema som finansieras av extra intäkter. Malmö Museer Entré Försäljning Regionala och Statliga bidrag Övriga bidrag Utförda tjänster/ersättningar Fonder Avgifter Totala intäkter Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

13 Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Museer Förvaltningen väljer att inte ändra något i den budget som lagts och lägger prognosen på 0. Det är för tidigt på året för att göra en annan bedömning och förvaltningen återkommer i Dr1 när verksamheten varit igång i fyra månader. Malmö Konstmuseum Entré Regionala och Statliga bidrag Utförda tjänster/ersättningar Avgifter Försäljning Övriga bidrag Fonder Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

14 Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Konsthall Försäljning Utförda tjänster/ersättningar Statliga bidrag/regionala bidrag Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Malmö Stadsarkiv Statliga/regionala bidrag Utförda tjänster/ersättning Avgifter Försäljning Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

15 Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kulturstödsenheten Entré Utförda tjänster/ersättningar Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

16 Nettokostnad Kultur för barn och unga (KBU) Statliga/regionala bidrag Utförda tjänster/ersättning Avgifter Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kultur för barn och unga (KBU) Avvikelserna på intäkterna har att göra med subventioner från Riksteatern Skåne som också påverkar årets programinköp med motsvarande belopp. Sommarscen Statliga/regionala bidrag Utförda tjänster/ersättning Avgifter Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostna- Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

17 der Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Sommarscen Budgetavvikelserna beror på bidrag från Malmö Stad till Nordisk Forum som påverkar både kostnader och intäkter. Kulturkansli Statliga/regionala bidrag Utförda tjänster/ersättning Avgifter Försäljning Övriga bidrag Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Övriga kostnader Lokalkostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Kommunbidrag Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

18 Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Prognos Kulturnämndens prognos är ett överskott med tkr vilket enbart beror på fondintäkter som ska finansiera konstinköpen som nu bokförs som en investering och tillförs anläggningstillgångarna. Samtliga institutioner lämnar en prognos på +-0 för helåret. En osäkerhet finns kring Malmö Museers resultat men det är i nuläget inte möjligt att göra en annan bedömning och förvaltningen återkommer i DR1, då verksamheten då varit igång fyra månader, och om man då ser en utveckling som gör att prognosen för helåret måste justeras. Kulturnämnden, Utfallsprognos (17)

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2015-10-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-03 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 FRI-2014-51 Sammanfattning Förvaltningen har

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-04-22 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Sammanfattning Kulturnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön Malmö stad Kulturförvaltningen 1 Datum 2016-01-25 Vår referens Anja Angsmark HR konsult Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens arbetsmiljörapport 2015 KN-2015-3498 Sammanfattning Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Reviderad budget Kulturnämnden

Reviderad budget Kulturnämnden Reviderad budget 2016 Kulturnämnden Innehållsförteckning 1 Mål... 3 1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 3 1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv... 4 1.3 Målområde 3 - En stad

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024. anta lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024 enligt förslag i ärendet

Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024. anta lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024 enligt förslag i ärendet Malmö stad Kulturförvaltning 1 (8) Datum 2014-10-21 Vår referens Jarl Hoffman Projektledare Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024 Sammanfattning Som en del av Kulturförvaltningens

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Delårsrapport 1 2014. Kulturnämnden

Delårsrapport 1 2014. Kulturnämnden Delårsrapport 1 2014 Kulturnämnden Kulturnämnden, Delårsrapport 1 2014 2(43) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Uppföljning av målen... 6 2.1 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Återrapport kulturförvaltningens arbete med områdesprogrammen

Återrapport kulturförvaltningens arbete med områdesprogrammen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-01-29 Vår referens Dick Fredholm Kommunikationschef Dick.fredholm@malmo.se Tjänsteskrivelse Återrapport kulturförvaltningens arbete med områdesprogrammen

Läs mer

Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning till konstnärer

Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning till konstnärer Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (7) Datum 2015-06-11 Vår referens Orrit Stahlénius Kultursekreterare orrit.stahlenius@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning

Läs mer

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapporten och översända densamma till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapporten och översända densamma till kommunstyrelsen. SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-15 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1-2015 FRI-2014-4095 Sammanfattning Nämndens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-10 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Demal.Zetterman@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem

Läs mer

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014.

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-14 Kimmo Räihä Senior controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 GRF-2014-11536 Sammanfattning Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP)

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP) Malmö stad Kulturnämndens arbetsutskott 1 (7) Protokoll Sammanträdestid 2014-08-18, klockan 13.00-14.45 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande, anmält förhinder Kulturkansliet, Börssalen

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen... 1...

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Malmö stad. Kulturförvaltningen. Foto: Rickard Grönkvist

Malmö stad. Kulturförvaltningen. Foto: Rickard Grönkvist Kulturstödet - september 2013 Handläggning av projektstöd och verksamhetsstöd pågår. En av våra handläggare deltar i Heart and pain of the big city i Aalborg, Danmark den 22-24 september. Konferensens

Läs mer

Remiss - Motion av Hanna Thomé angående uppförande av en staty till minne av Katarina Taikon och för romers kamp för rättvisa (STK )

Remiss - Motion av Hanna Thomé angående uppförande av en staty till minne av Katarina Taikon och för romers kamp för rättvisa (STK ) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss - Motion av Hanna Thomé angående uppförande av en staty till minne

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF SIGNERAD 2015-06-12 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-10 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av avtal för framtagande

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Seriefrämjandet Fredrik Strömberg visar Seriefrämjandets verksamhet och lokaler i Mazettihuset.

Seriefrämjandet Fredrik Strömberg visar Seriefrämjandets verksamhet och lokaler i Mazettihuset. Malmö stad Kulturförvaltningen Inbjudan till studiebesök i samband med kulturnämndsammanträde 22 april 2014 Efter nämndens sammanträde ordnas gemensam transport med buss, klockan 14.45 från Stortorget

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan Vår referens. Michael Holmkvist Förvaltningscontroller

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan Vår referens. Michael Holmkvist Förvaltningscontroller Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-01 Vår referens Michael Holmkvist Förvaltningscontroller michael.holmkvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2016 KN-2015-3623 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remissvar utredning kommungemensamt kontaktcenter Vår referens. Dick Fredholm Kommunikationschef

Tjänsteskrivelse. Remissvar utredning kommungemensamt kontaktcenter Vår referens. Dick Fredholm Kommunikationschef Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (5) Datum 2015-09-30 Vår referens Dick Fredholm Kommunikationschef Dick.Fredholm@malmo.se Tjänsteskrivelse Remissvar utredning kommungemensamt kontaktcenter KN-2015-1661

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Nämndsbudget 2015. Kulturnämnden. Foto Martin Schönbeck

Nämndsbudget 2015. Kulturnämnden. Foto Martin Schönbeck Nämndsbudget 2015 Kulturnämnden Foto Martin Schönbeck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 4 3 Mål... 9 4 Planering av verksamheten... 10 5 Ekonomi... 24 5.1 Resultaträkning...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Handlingsplan för kulturen Kulturplan

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Handlingsplan för kulturen Kulturplan Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Handlingsplan för kulturen 2015-2016 Kulturplan 2013-2014 - 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

att uppdra åt förvaltningen att till nämndssammanträde 2014-05-28 lägga fram konsekvensbeskrivning

att uppdra åt förvaltningen att till nämndssammanträde 2014-05-28 lägga fram konsekvensbeskrivning Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (9) Datum 2014-05-20 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Rapport II partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Sammanfattning Kulturnämnden beslöt

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Objektsgodkännande för Konstnärlig gestaltning vid Hylliebadet skulptur och fontän projektnummer 7308 TN-2015-1563

Objektsgodkännande för Konstnärlig gestaltning vid Hylliebadet skulptur och fontän projektnummer 7308 TN-2015-1563 SIGNERAD 2015-08-17 Malmö stad Gatukontoret och Fastighetskontoret 1 (5) Datum 2015-08-13 Vår referens Peter Gustafsson Enhetschef Peter.Gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för Konstnärlig

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Hyressättning vid Föreningarnas Hus

Tjänsteskrivelse. Hyressättning vid Föreningarnas Hus SIGNERAD 2015-09-07 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-18 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Hyressättning vid Föreningarnas Hus FRI-2015-1859

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 214-9-11 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Prislista Hylliebadet

Tjänsteskrivelse. Prislista Hylliebadet SIGNERAD 2015-05-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-05-15 Vår referens Daniel Olsson Planeringssekreterare daniel.x.olsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Prislista Hylliebadet FRI-2014-4090

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef

Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Uppdragsuppföljning budget 2013 Sammanfattning Nytt för 2013 är Uppdragsuppföljning budget.

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) -5-18 LS 114-567 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: -5-1 8 Landstingsstyrelsen i i ^OSTfNGSSTVRELSFM 1*5-2 4 * 1 7 Kvartalsrapport per

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöprocessen

Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöprocessen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-29 Vår referens Anja Angsmark HR-konsult anja.angsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17 80 KS 218/17 Kultur- och fritidsnämndens äskande av medel för flytt av stadsbibliotek Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Granskning av kommunens prognoser 2005 och 2006

Granskning av kommunens prognoser 2005 och 2006 Revisionsrapport* Granskning av kommunens prognoser 2005 och 2006 Mora kommun Februari 2007 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta godkänna att Pauliskolan ansöker om att få starta KomTek

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta godkänna att Pauliskolan ansöker om att få starta KomTek Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-17 Vår referens Ingrid Pålsson E-post ingrid.palsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan starta KomTek Ärende 7 Dnr GyVF 2013-233

Läs mer

Sammanträdestid kl studiebesök El Sistema Holmaskolan kl sammanträde

Sammanträdestid kl studiebesök El Sistema Holmaskolan kl sammanträde Malmö stad Kulturnämnden 1 (9) Sammanträdestid 2014-08-27 kl. 13.00 studiebesök El Sistema Holmaskolan kl. 14.00 17.00 sammanträde Protokoll Plats Paragrafer Holmaskolan, Hyacintgatan 49/ Hyllie Folkets

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader SIGNERAD 2014-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-02-11 Vår referens Ulf Linderoth Utredare Tjänsteskrivelse Ulf.Linderoth@malmo.se Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader STK-2014-166

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet.

(FP):1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. (FP):1 Kulturnämnden: kulturförvaltningen Konsten och kulturen är för en liberal både medel och mål för individens och samhällets frihet. Den enskilda människans rätt att forma sitt eget liv och definiera

Läs mer

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Sammanfattning

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011 1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober

Läs mer