Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten samt dioxiner i fisk i Norrbottens län år Projekt X-194.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten samt dioxiner i fisk i Norrbottens län år Projekt X-194."

Transkript

1 0-0- Dnr 0-/0 Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten samt dioxiner i fisk i Norrbottens län år 0. Projekt X-. Suzanne Faxneld Rapport nr 0: Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för miljögiftsforskning Box Stockholm

2 Inledning Följande arbete är beställt och bekostat av länsstyrelsen i Norrbottens län. Arbetet omfattar provberedning samt analys av metaller, bromerade och klorerade kolväten samt dioxiner. Provmaterial Proverna utgjordes av strömming vardera från två lokaler (Haparanda och Piteå skärgård), abborrar vardera från tre kustlokaler (Haparanda, Råneå och Piteå skärgårdar) samt abborrar vardera från fem insjölokaler (Pahajärvi, Jutsajaure, Långsjön, Vuolgamjaure och norra Reivo). Från vardera lokal och art bereddes ett poolat leverprov för analys av metaller och ett poolat muskelprov för analys av kvicksilver, bromerade och klorerade kolväten samt dioxiner. Dessutom bereddes abborrar enskilt för analys av metaller från Säivisviken och Långsjön. Provberedning Fisken har provberetts vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Provberedningen omfattar bestämning av längd, totalvikt, gonadvikt och levervikt, ålders- och könsbestämning samt preparering av lever- respektive muskelprov. De insamlade fiskarna är också accessionsförda och inlagda i museets Miljöprovbank. I tabell ges biologiska data för de analyserade fiskarna. Analys Fiskproven har analyserats för metallerna nickel, bly, krom, koppar, kadmium, zink, arsenik, samt kvicksilver, tabell. De organiska miljögifterna som har analyserats är dels klorerade substanser: Pkongener, DDT och metaboliterna DDE och DDD, HCB samt α-, β- och γ-hch, tabell. De bromerade substanserna som analyserats är BDE-, -, -0, - och - samt HBCD, tabell. Dioxinanalysen omfattar ett stort antal dioxin- och dibensofurankongener samt ett antal dioxinlika Pkongener, tabell. De klorerade och bromerade substanserna, samt metallerna har analyserats vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet. Dioxinerna har analyserats på Kemiska institutionen, Umeå universitet. Kommentarer De uppmätta halterna i fisk från de undersökta insjöarna kan jämföras med de miljögiftsdata som tas fram inom det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvattenbiota. Datavärdskapet för datalagring av miljögifter i biota ligger hos IVL (Svenska miljöinstitutet) varifrån data kan laddas ner från Miljödata & Datavärdskap Datavärdskap Biota Biodatabas. För finns aktuell data närmast från Remmarsjön (Västernorrlands län) och Degervattnet (Jämtlands län), övriga insamlingslokaler finns i figur. X-_Norrbotten 0.doc

3 X-_Norrbotten 0.doc Figur. Stationsnät för referenssjöar inom det limniska programmet för övervakning av miljögifter år 0 00 Storbjörsjön 00 0 Spjutsjön 0 0 Allgjutten 0 Krageholmsj Krankesjön 0 0 Sännen 0 00 Stora Skärsjön 0 00 Bolmen 0 0 Hjärtsjön 0 0 Fiolen 0 Lilla Öresjön 000 Skärgölen Horsan 0 0 Bästeträsk 0 0 Fräcksjön 0 00 Svartsjön 0 0 Älgsjön 0 0 Stora Envättern 0 00 Bysjön 0 00 Tärnan 0 00 Fysingen Limmingsjön 0 Öv. Skärsj. 0 0 Gipsjön 0 Stensjön 00 Stor-Backsjön Degervattnet 0 0 Remmarsjön 0 00 Brännträsket Storvindeln Tjulträsk 0 00 Abiskojaure Art Namn 00 Storbjörsjön 00 0 Spjutsjön 0 0 Allgjutten 0 Krageholmsj Krankesjön 0 0 Sännen 0 00 Stora Skärsjön 0 00 Bolmen 0 0 Hjärtsjön 0 0 Fiolen 0 Lilla Öresjön 000 Skärgölen Horsan 0 0 Bästeträsk 0 0 Fräcksjön 0 00 Svartsjön 0 0 Älgsjön 0 0 Stora Envättern 0 00 Bysjön 0 00 Tärnan 0 00 Fysingen Limmingsjön 0 Öv. Skärsj. 0 0 Gipsjön 0 Stensjön 00 Stor-Backsjön Degervattnet 0 0 Remmarsjön 0 00 Brännträsket Storvindeln Tjulträsk 0 00 Abiskojaure Art Namn 0 TISS :, station 00 Storbjörsjön 00 0 Spjutsjön 0 0 Allgjutten 0 Krageholmsj Krankesjön 0 0 Sännen 0 00 Stora Skärsjön 0 00 Bolmen 0 0 Hjärtsjön 0 0 Fiolen 0 Lilla Öresjön 000 Skärgölen Horsan 0 0 Bästeträsk 0 0 Fräcksjön 0 00 Svartsjön 0 0 Älgsjön 0 0 Stora Envättern 0 00 Bysjön 0 00 Tärnan 0 00 Fysingen Limmingsjön 0 Öv. Skärsj. 0 0 Gipsjön 0 Stensjön 00 Stor-Backsjön Degervattnet 0 0 Remmarsjön 0 00 Brännträsket Storvindeln Tjulträsk 0 00 Abiskojaure Art Namn 00 Storbjörsjön 00 0 Spjutsjön 0 0 Allgjutten 0 Krageholmsj Krankesjön 0 0 Sännen 0 00 Stora Skärsjön 0 00 Bolmen 0 0 Hjärtsjön 0 0 Fiolen 0 Lilla Öresjön 000 Skärgölen Horsan 0 0 Bästeträsk 0 0 Fräcksjön 0 00 Svartsjön 0 0 Älgsjön 0 0 Stora Envättern 0 00 Bysjön 0 00 Tärnan 0 00 Fysingen Limmingsjön 0 Öv. Skärsj. 0 0 Gipsjön 0 Stensjön 00 Stor-Backsjön Degervattnet 0 0 Remmarsjön 0 00 Brännträsket Storvindeln Tjulträsk 0 00 Abiskojaure Art Namn 0 TISS :, station

4 0-0- Dnr 0-/0 Tabell. Biologiska data. Acc. nr Dödsdatum Art enligt artkodlista Lokal Koordinat X Koordinat Y Kön Ålder år Vikt (g) Totallängd (cm) Kroppslängd (cm) Gonadvikt (g) C0/ Abborre Norra Reivo Saknas Saknas Hane C0/ Abborre Norra Reivo Saknas Saknas Hane C0/ Abborre Norra Reivo Saknas Saknas Hane C0/ Abborre Norra Reivo Saknas Saknas Hona C0/ Abborre Norra Reivo Saknas Saknas Hona C0/ Abborre Norra Reivo Saknas Saknas Hane C0/0 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hona C0/0 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hona C0/00 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hona C0/0 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hane C0/0 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hona C0/0 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hona C0/0 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hona C0/0 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hona C0/0 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hane C0/0 00 Abborre Pahajärvi Saknas Saknas Hane C0/0 0 Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hane C0/0 0 Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hona C0/0 0 Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hona C0/ Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hane C0/000 0 Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hona C0/000 0 Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hane C0/000 0 Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hona Levervikt (g)

5 C0/000 0 Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hane C0/000 0 Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hane C0/000 0 Abborre Voulgamjaure Saknas Saknas Hona C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/ Abborre Långsjön Saknas Saknas C0/0 00 Abborre Storfjärden N E Hona C0/0 00 Abborre Storfjärden N E Hane C0/ Abborre Storfjärden N E Hona C0/00 00 Abborre Storfjärden N E Hona C0/00 00 Abborre Storfjärden N E Hona C0/00 00 Abborre Storfjärden N E Hane C0/00 00 Abborre Storfjärden N E Hona C0/00 00 Abborre Storfjärden N E Hona C0/00 00 Abborre Storfjärden N E Hona C0/00 00 Abborre Storfjärden N E Hane C0/00 0 Abborre Säivisviken Saknas Saknas Hane C0/00 0 Abborre Säivisviken Saknas Saknas Hane C0/00 0 Abborre Säivisviken Saknas Saknas Hane C0/00 0 Abborre Säivisviken Saknas Saknas Hane C0/00 0 Abborre Säivisviken Saknas Saknas Hane X-_Norrbotten 0.doc

6 C0/00 C0/000 C0/00 C0/00 0 Abborre Säivisviken Saknas Saknas Hona Abborre Säivisviken Saknas Saknas Hane Abborre Säivisviken Saknas Saknas Hane Abborre Säivisviken Saknas Saknas Hane C0/00 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hane C0/0 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hane C0/0 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hona C0/0 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hona C0/0 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hona C0/0 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hane C0/0 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hane C0/0 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hona C0/0 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hane C0/0 0- Abborre Råneå Saknas Saknas Hane C0/0 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hona C0/00 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hane C0/0 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hane C0/0 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hona C0/0 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hane C0/0 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hona C0/0 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hane C0/0 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hona C0/0 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hona C0/0 0 Strömming Seskaröfjärden N E 0 Hane X-_Norrbotten 0.doc

7 Tabell. Analysdata, koncentrationer av klororganiska föreningar. Halter i ppb på fettviktsbasis (ng/g). Acc. nr Antal i poolat prov Art enl artkodlista C0/0-0 Strömming Seskaröfjärden Lokal Fett % HCB a-hch b-hch LINDAN DDE DDD DDT,, < < < 0,,0,0 <,,,,0,0 Tabell. Analysdata, koncentrationer av bromorganiska föreningar. Halter i ppb på fettviktsbasis (ng/g). Acc.-nr Antal i poolat prov Art Lokal Fetthalt % BDE- BDE- BDE-0 BDE- BDE- HBCD C0/0-0 Strömming Seskaröfjärden,,,,0 0, 0,, X-_Norrbotten 0.doc

8 Tabell. Analysdata, koncentrationer av metaller. Halter i ug/g Ts, utom för Hg: ng/g Vs. Fett i % Fett i % As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg Acc.-nr Art Lokal (lever) (muskel) C0/00-00 Abborre Norra Reivo 0, 0,, <0,0, <0,0 0,0,, C0/0-0 Abborre Pahajärvi, 0,,0 <0,0, 0, 0,0,, C0/0-000 Abborre Vuolgamjaur,, 0, <0,0, <0,0 0,0, 0,, C0/00 Abborre Långsjön 0, 0,, 0,0, 0, 0,0, C0/00 Abborre Långsjön,0 0,, 0,, 0,0 0,0, C0/00 Abborre Långsjön, 0,, 0,0, 0,0 0,0 0, C0/000 Abborre Långsjön, 0,,0 0,0, 0,0 0,00 0, C0/00 Abborre Långsjön 0,,, 0,0, 0,0 0,0, C0/00 Abborre Långsjön, 0,, 0,, 0, 0,0, C0/00 Abborre Långsjön, 0,, 0,0, 0,0 0,0, C0/00 Abborre Långsjön, 0,, 0,0, 0, 0,00,, C0/00 Abborre Långsjön, 0,, <0,0, 0, 0,0, C0/00 Abborre Långsjön,,,0 <0,0,0 <0,0 <0,00 0, C0/0-00 Abborre Storfjärden,, 0, <0,0, 0, 0,0,,, C0/00 Abborre Säivisviken,,0 0, <0,0, <0,0 <0,00,, C0/00 Abborre Säivisviken, 0,0, <0,0, 0,0 <0,00, 0, C0/00 Abborre Säivisviken,0 0, 0,0 <0,0,0 <0,0 <0,00 0,,, C0/00 Abborre Säivisviken,,,0 0,0, <0,0 <0,00, 0, C0/00 Abborre Säivisviken,,0, <0,0, 0,0 <0,00,, C0/00 Abborre Säivisviken,0 0,, <0,0, <0,0 <0,00,,, C0/00 Abborre Säivisviken,,0, <0,0, <0,0 <0,00,0, C0/000 Abborre Säivisviken,, 0, <0,0,0 0, <0,00,, C0/00 Abborre Säivisviken,,, <0,0, 0, 0,0,0, C0/00 Abborre Säivisviken, 0,, <0,0, 0, 0,00,,, C0/00-0 Abborre Rånefjärden, 0, 0, <0,0, <0,0 0,0 0, C0/0-0 Strömming Seskaröfjärden 0, 0, X-_Norrbotten 0.doc

9 Tabell. Analysdata, koncentrationer av dioxiner. Halter i pg/g våtvikt och fettvikt. Accessionsnummer C0/0-0 Lokal Seskaröfjärden Seskaröfjärden Fetthalt Dioxiner,%,% Halter i pg/g på färskviktsbasis. Halter i pg/g på fettviktsbasis. TCDD 0,0,0 PECDD 0,00, HXCDD 0,0, HXCDD 0,, HXCDD 0,0, HPCDD 0,, OCDD 0,0, TCDF 0,0,0 PECDF 0,0, PECDF,00, HXCDF 0,0, HXCDF 0,0, HXCDF 0,0, HXCDF 0,0,000 HPCDF 0,00, HPCDF ND (0,0) ND OCDF ND (0,0) ND Dioxinlika PCB'er,00,0 0,,0,0,,00 0,,0,,00, U 0,0 0,,0, 0,0,0,00,,00 0,,00, TEQ-värden 00 TEQ PCDD/F 0,00,0 TEQ PCDD/F,0, 00 TEQ PCB 0,0, TEQ PCB 0,0, 00 TEQ Total,0, TEQ Total,0, (ND: Not detected (limit-of-detection) X- Norrbotten fisk 0.DOC

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198.

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198. -0- Dnr 0-/ Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år. Projekt X-. Suzanne Faxneld, Sara Danielsson Rapport nr : Naturhistoriska

Läs mer

Koncentrationer av metaller och organiska miljögifter i abborre från Bråviken en jämförelse mellan 2007 och 2011

Koncentrationer av metaller och organiska miljögifter i abborre från Bråviken en jämförelse mellan 2007 och 2011 2012-10-11 Dnr. 50-804/2011 Koncentrationer av metaller och organiska miljögifter i abborre från en jämförelse mellan 2007 och 2011 Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Anders Bignert, Sara Danielsson Rapport

Läs mer

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Helene Ek och Karl Svanberg Länsstyrelsen Östergötland 1 Sammanfattning Tidigare studier har visat att Bråvikens sediment (dvs. bottensubstrat) innehåller

Läs mer

Strömming. Foto: Dan Blomkvist. Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming. Uppdaterad 2012-01-04

Strömming. Foto: Dan Blomkvist. Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming. Uppdaterad 2012-01-04 Strömming. Foto: Dan Blomkvist Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming Uppdaterad 212-1-4 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar bakgrundsinformation,

Läs mer

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljögifter i akvatisk miljö Stockholm, 5 november 2014 Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Frågeställningar Hur påverkar storstadsregionen sina

Läs mer

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre Uppdaterad 2010-09-09 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Miljögifter i biota Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Havsmiljöseminariet 24-25 november 2015 20 lokaler 8 lokaler 3 lokaler

Läs mer

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött?

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? 2012-03-28 Rapport angående uppdrag nr 215 1042, dnr 235-4460-10Mm Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? Maria Wennberg 1 Ingvar Bergdahl 1 1 Yrkes- och miljömedicin, Institutionen

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Miljögifter i abborre längs norra Sveriges kust Projekt X-151

Miljögifter i abborre längs norra Sveriges kust Projekt X-151 2011-03-31 Dnr 50-201/2009 Miljögifter i abborre längs norra Sveriges kust Projekt X-151 Nicklas Gustavsson, Sara Danielsson Rapport nr 9:2010 Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för miljögiftsforskning

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Miljögifter i fisk. Sara Danielsson Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för Miljöforskning och Övervakning

Miljögifter i fisk. Sara Danielsson Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för Miljöforskning och Övervakning Miljögifter i fisk Sara Danielsson Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för Miljöforskning och Övervakning Övervakning av miljögifter Marina programmet Sötvattensprogrammet Terrestra programmet? På uppdrag

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

Miljögiftssituationens utveckling i Östersjön

Miljögiftssituationens utveckling i Östersjön Miljögiftssituationens utveckling i Östersjön Anders Bignert, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Suzanne Faxneld Enh. F. Miljöforskning och Övervakning, Naturhistoriska riksmuseet 1 KSLA 13.11.13 10:45~11:15

Läs mer

Elisabeth Nyberg, Anders Bignert & Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet. Bra verktyg trots brister

Elisabeth Nyberg, Anders Bignert & Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet. Bra verktyg trots brister miljögifter och deras effekter Miljögifter i biota Elisabeth Nyberg, Anders Bignert & Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet miljö Fokus på dioxiner och flamskyddsmedel Årets rapportering av tillståndet

Läs mer

Föroreningshalter i abborre från Väsjön

Föroreningshalter i abborre från Väsjön Föroreningshalter i abborre från Väsjön Magnus Karlsson Uppsala, 215-1-8 Inledning Som ett led i Sollentuna kommuns kartläggning av föroreningshalter i fisk i kommunens vattenområden har provfiske genomförts

Läs mer

Miljögifter klassgränser att diskutera

Miljögifter klassgränser att diskutera Miljögifter klassgränser att diskutera Anders Bignert & Elisabeth Nyberg, Naturhistoriska riksmuseet / Lillemor Asplund, Urs Berger, Ulla Eriksson & Katrin Holmström, Stockholms universitet / Anders Wilander,

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009)

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 24-) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Bilaga II, Gränsvärden för främmande ämnen

Bilaga II, Gränsvärden för främmande ämnen 1(1) Bilaga II, Gränsvärden för främmande ämnen Källa, förordning (EU) nr: - 744/2012-277/2012-574/2011 ÅTGÄRDSGRÄNSER FÖR ATT MEDLEMSSTATER SKA INLEDA UNDERSÖKNINGAR Främmande ämne 1. Dioxiner [summan

Läs mer

Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind

Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind Marksaneringscentrum Norr (MCN) Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind Projektledare för MCN Miljökemi, Umeå Universitet Mats.tysklind@chem.umu.se Risk och

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Fiskundersökning i Flagan (Nysockensjön) och Kroppstadälven 2009

Fiskundersökning i Flagan (Nysockensjön) och Kroppstadälven 2009 Datum: Ärende: 2010-09-10 2006-000274 Fiskundersökning i Flagan (Nysockensjön) och Kroppstadälven 2009 EDA KOMMUN Samhällsbyggnad Miljösektionen Susanna Holmgren 2 Innehållsförteckning Inledning...3 Metodik

Läs mer

Skottarevet, Kattegatt Provtagningsredskap: Ponar och Boxcorer Beställare: Triventus Consulting AB Littera: 210417 Koncentrationer av metaller, PAHer, PCBer, alifatiska och aromatiska kolväten Datum: 2005-12-15

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag. Undersökningstyp: Bakgrund och syfte med undersökningstypen. Samordning.

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag. Undersökningstyp: Bakgrund och syfte med undersökningstypen. Samordning. 1 Programområde: : Sötvatten Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen

Läs mer

Provtagningar utförda 2010

Provtagningar utförda 2010 Uppföljning av miljömedicinsk riskbedömning med avseende på konsumtion av analyserade vegetabilier, fisk och kräftor från Gusum Provtagningar utförda 2010 Foto Ingela Helmfrid. Vy över höjden vid nya bruket

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : -9- ISSN -9 WWW.oresunds-vvf.se FÖRFATTARE: ANDERS SJÖLIN, TOXICON AB FREDRIK LUNDGREN, TOXICON AB SE--9 ROSENHÄLLSVÄGEN 9 S- 9 HÄRSLÖV TEL. -

Läs mer

Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden

Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden MILJÖFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR MILJÖANA LYS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-04 Handläggare: Katrin Holmström Telefon: 08-50828885 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 p 35 Miljögiftsövervakning

Läs mer

Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren. En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen

Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren. En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen 2000-2015 Fysikaliska aspekter 75% av tillrinningen till de två västligaste bassängerna. Partikelbundna

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

Typanpassning av referenssjöar och vattendrag: Kritisk granskning av biologiska kvalitetsfaktorer med bedömningsgrunder

Typanpassning av referenssjöar och vattendrag: Kritisk granskning av biologiska kvalitetsfaktorer med bedömningsgrunder Typanpassning av referenssjöar och vattendrag: Kritisk granskning av biologiska kvalitetsfaktorer med bedömningsgrunder by Richard K. Johnson, Willem Goedkoop, Eva Willén och Daniel Larsson Department

Läs mer

Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön?

Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön? Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön? Aroha Miller, Anders Bignert & Elisabeth Nyberg, Naturhistoriska riksmuseet / Tatiana Cantillana & Marie Aune, Livsmedelsverket Många tycker om att äta

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Föroreningssituationen i fisk från Vallentunasjön

Föroreningssituationen i fisk från Vallentunasjön Nr U 5746 Januari 2017 Föroreningssituationen i fisk från Vallentunasjön På uppdrag av Täby kommun Magnus Karlsson & Tomas Viktor Författare: Magnus Karlsson & Tomas Viktor På uppdrag av: Täby kommun Rapportnummer

Läs mer

Rapport. Klorerade miljögifter i unga gråsälar från Östersjön, 1998-2005. avtal 212 0550 (dnr 721-5713-05Mm)

Rapport. Klorerade miljögifter i unga gråsälar från Östersjön, 1998-2005. avtal 212 0550 (dnr 721-5713-05Mm) Rapport Klorerade miljögifter i unga gråsälar från Östersjön, 1998-2005. avtal 212 0550 (dnr 721-5713-05Mm) 1 Bakgrund Det är välkänt att PCB och DDT och dess metaboliter minskar i Östersjöbiota sedan

Läs mer

Trendövervakning av kvicksilver, kadmium och cesium-137 i abborre

Trendövervakning av kvicksilver, kadmium och cesium-137 i abborre Trendövervakning av kvicksilver, kadmium och cesium-137 i abborre i Gosjön, Redsjösjön och Tansen i Gävleborgs län Rapport 21:11 Trendövervakning av kvicksilver, kadmium och cesium-137 i abborre i Gosjön,

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-04 1 Regeringsuppdrag redovisat i sep 2013 Kartläggning av

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 2, - 3, 4 infångades under sensommaren abborre från centrala

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2012

Metaller i vallgravsfisk 2012 ISBN nr: 1401-2448 R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-12-04 1 Naturvårdsverket presenterar: Kartläggning av fosforresurser

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:8 Foto: Sofia Pallander Metaller i vallgravsfisk 2013 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365 00 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se

Läs mer

Organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundslokaler

Organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundslokaler Organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundslokaler John Sternbeck, Lennart Kaj, Mikael Remberger, Anna Palm, Erika Junedahl, Anders Bignert, Peter Haglund, Katrin Lindkvist, Margareta Adolfsson-Erici,

Läs mer

Jämförande analyser av organiska miljögifter i fisk

Jämförande analyser av organiska miljögifter i fisk SWEDISH MUSEUM OF NATURAL HISTORY Contaminant Research Group SE-14 5 Stockholm Jämförande analyser av organiska miljögifter i fisk Avtal 216 316, Dnr 721-431-3Mm 24-3-3 Jämförande analyser av organiska

Läs mer

Meddelande nr 2014:26. Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010 2013

Meddelande nr 2014:26. Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010 2013 Meddelande nr 214:26 Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 21 213 2 Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 21-213 Meddelande nr 214:26 3 Meddelande nummer 214:26 Referens Carin Lundqvist, vattenenheten,

Läs mer

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern MEDDELANDE Datum 2015-01-12 Beteckning Sida 1/3 Enligt sändlista Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern Kompletterande analyser har bekräftat att det förekommer halter av dioxin i sik

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Sammanfattning av rapporten

Sammanfattning av rapporten Sammanfattning av rapporten Evaluation of the contaminant status in sediment and fish in the Bothnian Bay. Titel Omslagsbild: Författare: Kontaktperson: Sammanfattning av rapporten. Evaluation of the contaminant

Läs mer

Svårt att klassa miljöstatus

Svårt att klassa miljöstatus Svårt att klassa miljöstatus Elin Boalt & Anders Bignert, Naturhistoriska Riksmuseet Rekommendationer som anger vilka fiskar vi kan äta och hur ofta vi kan äta dem baseras på gränsvärden för halter av

Läs mer

Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011

Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011 Institutionen för naturvetenskap Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 1 och 11 Susanna Andersson Maj 1 ISSN 1-6198 Rapport 1:8 Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor

Läs mer

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad Miljögiftsövervakning i Stockholm Stad år 2010 RAPPORT Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad 2011-05-24 Upprättad av:

Läs mer

Metaller i akvatisk biota

Metaller i akvatisk biota Metaller i akvatisk biota En genomgång av den nationella data basen, samt de nationella och regionala övervakningsprogrammen Lars Sonesten Institutionen för miljöanalys, SLU Institutionen för miljöanalys,

Läs mer

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se Västerås - Insjöhamn Mälarhamnen AB - Flera småbåtshamnar 4000 båtplatser inom kommungränsen i Mälaren 3100 båtplatser kommunala 4 båttvättar

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

Pågående hälsorelaterad miljöövervakning. Och en del om vad som görs inom andra programområden

Pågående hälsorelaterad miljöövervakning. Och en del om vad som görs inom andra programområden Pågående hälsorelaterad miljöövervakning Och en del om vad som görs inom andra programområden Redovisningen kommer i möjligaste mån att göras enligt följande: Luftföroreningar exponeringsstudier Vad görs

Läs mer

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten 2012-05-28 Sidan 1 (6) Dnr MBN 2011-001073 Ecos Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Rapport till Naturvårdsverket

Rapport till Naturvårdsverket Uppdaterande och nya tidstrendsanalyser av halogenerade persistenta ämnen i svensk bröstmjölk: PCDDs, PCDFs och DL-PCBs Rapport till Naturvårdsverket 213-3-3 (Överenskommelse/Avtal Nr. 2116), Åke Bergman

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2011:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2010 SE tel ;

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2011:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2010 SE tel ; UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : --9 ISSN -9 www.oresunds-vvf.se Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB SE--9 Rosenhällsvägen 9 S- 9 HÄRSLÖV tel. - ; e-mail: toxicon@toxicon.

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Koncentrationer av klor- och bromorganiska föreningar samt kvicksilver i uttrar från Jämtland

Koncentrationer av klor- och bromorganiska föreningar samt kvicksilver i uttrar från Jämtland Koncentrationer av klor- och bromorganiska föreningar samt kvicksilver i uttrar från Jämtland 1991-2004. Rapport från Naturhistoriska riksmuseet för Länsstyrelsen i Jämtland. December 2005 Anna Roos Miljögiftsgruppen

Läs mer

Beskrivning av delprogrammet ("Organiska miljögifter i luft och nederbörd)

Beskrivning av delprogrammet (Organiska miljögifter i luft och nederbörd) 1(15) Beskrivning av delprogrammet ("Organiska miljögifter i luft och nederbörd) 1. Övergripande beskrivning av delprogrammet, förutsättningar m.m. 1.1 Kort beskrivning av delprogrammet Delprogrammet "Organiska

Läs mer

Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD och stabila isotoper i ägg från havsörn 2014

Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD och stabila isotoper i ägg från havsörn 2014 Sakrapport Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD och stabila isotoper i ägg från havsörn 2014 Överenskommelse Nr 2213-14-021 Peter Hellström Naturhistoriska riksmuseet Rapport nr

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket Risk med fisk Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket - Vad är dioxiner och PCB Agenda - Risker med dioxiner och dioxinlika PCB - Halter i livsmedel - Kostråd och kännedom

Läs mer

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad 2012-01-04

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad 2012-01-04 Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre Uppdaterad 2012-01-04 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

PCB i fisk från Skarven

PCB i fisk från Skarven NR U 5627 FEBRUARI 2016 RAPPORT PCB i fisk från Skarven För Upplands Väsby kommun Magnus Karlsson Författare: Magnus Karlsson På uppdrag av: Upplands Väsby kommun Rapportnummer: U 5627 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

MILJÖFÖRORENINGAR I MODERSMJÖLK

MILJÖFÖRORENINGAR I MODERSMJÖLK MILJÖFÖRORENINGAR I MODERSMJÖLK 1972 2011 -Polyklorerade dioxiner, furaner och bifenyler Johan Fång 1, Elisabeth Nyberg 2, Anders Bignert 2 & Åke Bergman 1 1 Institutionen för material- och miljökemi,

Läs mer

Uttern i Norrbottens län Miljögifter och hälsa

Uttern i Norrbottens län Miljögifter och hälsa Uttern i Norrbottens län Miljögifter och hälsa Anna Roos 2016 Rapport 3:2016 Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för miljöforskning och övervakning Box 50 007 104 05 Stockholm 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Miljöprojekt Gusum. Biologiska undersökningar i Yxningen, Gusumsån, Byngaren och Strolången

Miljöprojekt Gusum. Biologiska undersökningar i Yxningen, Gusumsån, Byngaren och Strolången Biologiska undersökningar i Yxningen, Gusumsån, Byngaren och Strolången Ingemar Abrahamsson Mikael Christensson Ulf Ericsson Martin Liungman Robert Rådén Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35

Läs mer

Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm

Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm av Pasi Peltola Innehållsförteckning PROVTAGNING OCH ANALYS 3 RESULTAT

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Hur förändrar de nya riktvärdena bedömningen av risker i miljön? Nadja Lundgren Generella riktvärden - skyddsobjekt Riskbedömning av markmiljö,

Läs mer

Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD, PFAS och stabila isotoper i ägg från havsörn 2015 Överenskommelse Nr

Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD, PFAS och stabila isotoper i ägg från havsörn 2015 Överenskommelse Nr Sakrapport Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH, PBDE-HBCD, PFAS och stabila isotoper i ägg från havsörn 2015 Överenskommelse Nr 2213-15-019 Peter Hellström Naturhistoriska riksmuseet Rapport

Läs mer

Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån

Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån NR U 5115 FEBRUARI 2015 RAPPORT Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån För Upplands Väsby kommun Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet & Niklas Johansson, Melica Biologkonsult Författare: Magnus

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2008 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren )

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2008 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren ) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren -) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar Försurning Sedan istiden har ph i marken sjunkit från 7 till 6. ph i regn har sjunkit från 5,5 till 4,5 Idag har vi 17 000 antropogent försurade sjöar Idag finns det även försurat grundvatten Naturliga

Läs mer

Kontrollprogram för sikfisket i Vänern och Vättern avseende dioxinlika ämnen

Kontrollprogram för sikfisket i Vänern och Vättern avseende dioxinlika ämnen NR C 100 APRIL 2015 RAPPORT Kontrollprogram för sikfisket i Vänern och Vättern avseende dioxinlika ämnen Magnus Karlsson Författare: Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Medel från: Svenska Insjöfiskarenas

Läs mer

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Kapitel 1. Beskrivning av avrinningsområdet E. befolkning, andel jordbruk, utsläppskällor, värdefulla vatten Varför ser det ut så här? Kap. 2 Miljöproblem i ytvatten

Läs mer

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljögifter i fiskk. åtgärder. ifråga. studeras är. Undersökningstyp. beskriva. ng för miljöövervakningg

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljögifter i fiskk. åtgärder. ifråga. studeras är. Undersökningstyp. beskriva. ng för miljöövervakningg f 1 Programområde: Kust och hav : Metaller och organiska miljögifter i fiskk Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Syftet är att följa

Läs mer

Kvicksilver i abborre från IKEU-, referens- och återförsurningssjöar år 2007

Kvicksilver i abborre från IKEU-, referens- och återförsurningssjöar år 2007 Kvicksilver i abborre från IKEU-, referens- och återförsurningssjöar år 2007 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 På uppdrag av Naturvårdsverket Marcus Sundbom, Markus Meili, Ann-Marie

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 BILAGA 9

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 BILAGA 9 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 BILAGA 9 Miljögifter vatten år 2013 225 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2013 Bilaga 9 226 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Miljögifter 2013 Uppdragsgivare:

Läs mer

Lund. Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie. Rapport nr 17/2014

Lund. Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie. Rapport nr 17/2014 Rapport nr 17/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie Håkan Tinnerberg Yrkes- och miljöhygieniker Thomas Lundh Kemist Christian

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen Särskilt förorenande ämnen (SFÄ)

Läs mer

Screening av dioxiner och dioxinlika ämnen i bröstmjölk, fet fisk och annan mat

Screening av dioxiner och dioxinlika ämnen i bröstmjölk, fet fisk och annan mat Screening av dioxiner och dioxinlika ämnen i bröstmjölk, fet fisk och annan mat Halter av polyklorerade naftalener (PCN), bromerade dioxiner och furaner (PBDD/F), klorerade dibensotiofener samt klorerade

Läs mer