CAPM (capital asset pricing model)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAPM (capital asset pricing model)"

Transkript

1 CAPM (capital asset pricing model)

2 CAPM En teoretisk modell för förväntad avkastning i jämvikt, d.v.s. när utbudet av varje tillgång är lika med efterfrågan på motsvarande tillgång. Detta betyder att CAPM svarar på frågan vad varje tillgångs förväntade avkastning är under modellens antaganden. Förväntad avkastning beräknad enligt CAPM kan till exempel användas som diskonteringsränta i DDM. Modellen bygger på portföljvalsteori och en ett mycket centralt resultat är att i modellen så kan den så kallade marknadsportföljen identifieras med tangentportföljen. Alla investerare kommer därför att investera en andel av sin förmögenhet i den riskfria tillgången och en andel i marknadsportföljen. NEKB13 Birger Nilsson 2

3 Marknadsportföljen Innehåller alla tillgångar, d.v.s. teoretiskt tusentals och åter tusentals tillgångar. I praktiken brukar dock alla portföljer på breda index som S&P500 (USA), FTSE100 (UK) eller i Sverige OMXS All Share, användas som marknadsportföljer. De olika tillgångarnas vikter i marknadsportföljen motsvarar teoretiskt i CAPM respektive tillgångs värde i förhållande till hela portföljens värde. Detta kallas att värdevikta portföljen och används ofta i praktiken. I praktiken används även ibland portföljer med samma vikt för alla tillgångar som marknadsportfölj vilket kallas att likavikta portföljen. NEKB13 Birger Nilsson 3

4 Antaganden Antagandena bakom CAPM är: Alla investerare väger risk mot förväntad avkastning Alla investerare har samma uppfattning om enskilda tillgångars förväntade avkastning, risk och korrelation Alla investerare är pristagare, d.v.s. kan inte själva påverka priserna Det finns en riskfri tillgång Alla tillgångar är oändligt delbara Alla tillgångar handlas på en marknad Alla tillgånga får blankas (short selling, se Box 15.2, s.408) Inga transaktionskostnader och inga skatter NEKB13 Birger Nilsson 4

5 Huvudresultat Under dessa antaganden kan man visa att alla investerare kommer att välja samma riskbärande portfölj, marknadsportföljen, och kombinera denna med den riskfria tillgången. Beroende på investerarens risktolerans kommer olika investerare däremot att ha olika andelar av förmögenheten i marknadsportföljen och den riskfria tillgången. Den matematiska härledningen av detta huvudresultat ingår inte i kursen men intuitivt så väljer alla investerare samma portfölj eftersom investerarna är identiska, förutom att de har olika risktolerans, och alla investerare antas väga risk mot förväntad avkastning (alla investerare väljer en så bra portfölj som möjligt). NEKB13 Birger Nilsson 5

6 Huvudresultat Denna bästa möjliga portfölj alla investerare väljer är som vi vet tangentportföljen så hög förväntad avkastning som möjligt för varje enhet risk (standardavvikelse). Tangentportföljen måste slutligen vara marknadsportföljen eftersom i jämvikt måste alla tillgångar ägas av någon. Det är från detta resultat de mycket populära så kallade indexfonderna hämtar sin teoretiska motivering till varför passiva indexfonder är att föredra framför aktiva fonder. Detta investeringsråd innebär alltså att den bästa placeringen är att dela upp sin förmögenhet på en andel i den riskfria tillgången och en andel i en portfölj på ett brett marknadsindex vilka andelar som väljs beror på den individuelle investerarens avkastningskrav. NEKB13 Birger Nilsson 6

7 Capital Market Line (CML) (kapitalmarknadslinjen) Vi kommer att beteckna marknadsportföljen med M och marknadsportföljens förväntade avkastning och risk med resp.. Eftersom tangentportföljen = marknadsportföljen i CAPM så har alltså linjen vi tidigare ritat från den riskfria tillgången till tangentportföljen en lutning lika med marknadsportföljens Sharpe kvot: Sharpe kvot = Marknadsportföljen återfinns alltså exakt där denna linje tangerar portföljfronten. NEKB13 Birger Nilsson 7

8 Capital Market Line (CML) (kapitalmarknadslinjen) Enligt den vanliga matematiska formeln för en rät linje kan vi skriva upp linjens ekvation: = + Förväntad avkastning för portföljen är y värdet, risken är x värdet och skärningspunkten med y axeln är den riskfria räntan. Kom ihåg att portföljen här är en kombination av den riskfria tillgången och marknadsportföljen. Denna linje kallas för capital market line (CML) och visar hur hög förväntad avkastning en portfölj med risken ger. NEKB13 Birger Nilsson 8

9 Marknadsportföljens riskpremium Hur kan vi tänka oss att marknadens förväntade avkastning, och därmed riskpremium, för en viss given risknivå bestäms? Den enkla grundtanken i CAPM är att riskpremien ökar ju högre genomsnittlig riskaversion investerarna har d.v.s. ju lägre genomsnittlig risktolerans investerarna har. Mer exakt så är marknadsportföljens riskpremium direkt proportionell mot risken, med genomsnittlig riskaversion som proportionalitetskonstant (A i ekvation 13.2, s.363): = NEKB13 Birger Nilsson 9

10 CAPM beta ( ) Marknadsportföljens riskpremium tillsammans med den enskilda tillgångens risk bestämmer enskilda tillgångars riskpremiun i CAPM. Ett viktigt resultat i CAPM är att enskilda tillgångars risk inte är detsamma som tillgångens standardavvikelse. Den enskilda tillgångens risk bestäms i CAPM istället som graden av samvariation med marknadsportföljen mätt enligt CAPM beta: = Kovariansen mäter i vilken utsträckning avkastningen för den enskilda tillgången samvarierar med avkastningen för marknadsportföljen. NEKB13 Birger Nilsson 10

11 CAPM beta ( ) Beta kan beräknas för vilken tillgång som helst och enskild tillgång ska därför inte tolkas bokstavligt. Till exempel är beta för marknadsportföljen själv lika med 1 (kovariansen med sig själv är ju variansen): = = =1 Det är alltså endast samvariationen med marknadens avkastning som har betydelse för tillgångens risk i CAPM, d.v.s. tillgångens egna risk utöver samvariationen med marknadsavkastningen kommer inte att påverka risken enligt CAPM. NEKB13 Birger Nilsson 11

12 Security Market Line (SML) Dessa båda delar av den totala risken i en tillgångs avkastning kallas systematisk risk respektive tillgångsspecifik risk (ibland icke systematisk risk). Enligt CAPM är det alltså bara den systematiska risken som utgör risk och därmed är det endast den systematiska risken som investerarna kompenseras för i form av högre förväntad avkastning. Sambandet mellan tillgångens riskpremium och tillgångens systematiska risk kallas security market line (SML), ekvation 13.3, s.364: = ( ) NEKB13 Birger Nilsson 12

13 Security Market Line (SML) SML säger alltså att ju högre beta (högre systematisk risk) en tillgång har desto högre riskpremium har tillgången. Den intuitiva anledningen till att endast systematisk risk kompenseras är att den icke systematiska risken kan diversifieras bort genom att välja en portfölj med många tillgångar. I en sådan väldiversifierad portfölj kommer de enskilda tillgångarnas icke systematiska risk att försvinna eftersom de tillgångsspecifika delarna av avkastningarnas rörelser tar ut varandra. Kvar i portföljen blir endast systematisk risk och det är just denna risk CAPM säger att investerarna kompenseras för. Av denna anledning talar man ibland om icke diversifierbar risk resp. diversifierbar risk istället för systematisk resp. ickesystematisk risk. NEKB13 Birger Nilsson 13

14 CML versus SML Även om CML och SML ser likadana ut, se Figur 13.1 resp. 13.2, så visar de helt olika saker. CML visar förväntad avkastning för alla effektiva portföljer i CAPM, d.v.s. alla portföljer som består av en andel av förmögenheten placerad i den riskfria tillgången och en andel placerad i marknadsportföljen. CML är alltså den effektiva delen av portföljfronten i CAPM. Risken mäts med portföljens standardavvikelse,. SML visar förväntad avkastning för alla tillgångar i CAPM, alla portföljer och alla enskilda tillgångar, både effektiva och ineffektiva. Risken mäts med tillgångens CAPM beta,. NEKB13 Birger Nilsson 14

Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap. 8-9 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Förväntad avkastning och volatilitet i portföljer Förväntad avkastning och volatilitet

Läs mer

Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53

Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53 Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53 Modul 2: Pengars tidsvärde, icke arbitrage, och vad vi menar med finansiell risk. Fråga 1: Enkel och effektiv ränta a) Antag att den enkla årsräntan

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Föreläsningens innehåll Historisk avkastning för finansiella tillgångar Beräkning av avkastning och risk

Läs mer

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Föreläsning 4 ffektiva marknader Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris ffektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Konsekvens: ndast ny information påverkar

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden?

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats inom företagsekonomi Våren 2008 Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? Författare: Jonas Boström Claes

Läs mer

Småbolagseffekten. Anna Ljungberg. Handledare: Anne-Marie Pålsson

Småbolagseffekten. Anna Ljungberg. Handledare: Anne-Marie Pålsson Småbolagseffekten Anna Ljungberg Handledare: Anne-Marie Pålsson Kandidatuppsats VT 2011 Sammanfattning Titel: Småbolagseffekten Kurs: Kandidatuppsats i Nationalekonomi, 15 HP Författare: Anna Ljungberg

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning Delkurs Finansiering Föreläsning 7 Introduktion till kapitalmarknadsteorin BMA: Kap. 8-9, 13 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningens innehåll Security Market Line (SML)

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

BETAEXPONERING OCH BLACK SWANS EN EVENTSTUDIE AV HÖG- RESPEKTIVE LÅGBETA EXCHANGE TRADED FUNDS

BETAEXPONERING OCH BLACK SWANS EN EVENTSTUDIE AV HÖG- RESPEKTIVE LÅGBETA EXCHANGE TRADED FUNDS Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2011 BETAEXPONERING OCH BLACK SWANS EN EVENTSTUDIE AV HÖG- RESPEKTIVE LÅGBETA EXCHANGE TRADED FUNDS Handledare Erik Norrman Författare Caroline Trolle

Läs mer

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2010 Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Hur presterar Hedgefonder under olika

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden?

Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden? Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden? Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Risk och avkastning. En portföljbaserad studie av Fama-French. Trefaktorsmodell på den svenska. aktiemarknaden.

Risk och avkastning. En portföljbaserad studie av Fama-French. Trefaktorsmodell på den svenska. aktiemarknaden. Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidat 15 hp Nationalekonomi Höstterminen 2011 Risk och avkastning En portföljbaserad studie av Fama-French Trefaktorsmodell på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

ALTERNATIVA INDEX. En studie av Mean-Variance-effektiviteten hos index baserade på fundamentalvärde kontra börsvärde. Magisteruppsats VT 2005

ALTERNATIVA INDEX. En studie av Mean-Variance-effektiviteten hos index baserade på fundamentalvärde kontra börsvärde. Magisteruppsats VT 2005 Nationalekonomiska Institutionen ALTERNATIVA INDEX En studie av Mean-Variance-effektiviteten hos index baserade på fundamentalvärde kontra börsvärde Magisteruppsats VT 2005 Författare: Olivia Falk Helena

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Varför ska man använda ränteindex?

Varför ska man använda ränteindex? Varför ska man använda ränteindex? Av CHRISTIAN RAGNARTZ 1 Verksam vid penning- och valutapolitiska avdelningen Att formulera och delegera riskmandat med utgångspunkt från ett ränteindex har blivit allt

Läs mer

(A -A)(B -B) σ A σ B. på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar.

(A -A)(B -B) σ A σ B. på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar. Del 2 Korrelation Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är korrelation?... 3 Hur fungerar sambanden?... 3 Hur beräknas korrelation?... 3 Diversifiering... 4 Korrelation och strukturerade produkter...

Läs mer

Är Fastighetsaktier en säker investering?

Är Fastighetsaktier en säker investering? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete D Författare: Kenneth Spång Handledare: Edward Palmer Vårterminen Är Fastighetsaktier en säker investering? - en jämförelsestudie där

Läs mer

Utveckling strategisk portfölj

Utveckling strategisk portfölj Utveckling strategisk portfölj Sammanfattning Den strategi som varit i bruk sedan 2010 har tjänat pensionsspararna väl och har inneburit att Såfaspararna har fått avkastning som överstiger snittet för

Läs mer

Prediktion av beta för fonder

Prediktion av beta för fonder Prediktion av beta för fonder Robert Andersson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--08/00358--SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Produktionsekonomi Prediktion av beta för fonder Prediction

Läs mer

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) 2014-08-25 Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning elkurs Finansiering Föreläsning 8-9 Kapitalstruktur BMA: Kap. 17-19 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningarnas innehåll Företags finansieringskällor Mätning av företagets

Läs mer

Analys av CAPM på den svenska marknaden

Analys av CAPM på den svenska marknaden Analys av CAPM på den svenska marknaden - β-värde och avkastning för olika branschindex Seminariearbete C-nivå i Företagsekonomi Industriell och Finansiell Ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 16 februari 2017

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 16 februari 2017 Tentamen Finansiering (FE3) Torsdagen den 16 februari 017 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 1:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

Smart Beta. Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats, FÖ3001 Handledare: Anders Edfeldt Examinator: Patrik Karpaty VT 2016

Smart Beta. Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats, FÖ3001 Handledare: Anders Edfeldt Examinator: Patrik Karpaty VT 2016 Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats, FÖ3001 Handledare: Anders Edfeldt Examinator: Patrik Karpaty VT 2016 Smart Beta - En utvärdering av några Smart Beta-index inriktade mot

Läs mer

Betavärde En akties betavärde, β, relativt en marknad, M, definieras som

Betavärde En akties betavärde, β, relativt en marknad, M, definieras som STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 22 SAMVARIATION MED MARKNADEN Marknaden Med marknaden menar vi här ett index. Ett index är en portfölj

Läs mer

Estimering av kapitalkostnad för onoterade företag

Estimering av kapitalkostnad för onoterade företag Fakulteten Ekonomi, kommunikation och IT Ihsan Yalcin Estimering av kapitalkostnad för onoterade företag Estimating the Capital Cost for Unlisted Companies C- Uppsats Termin: HT 2010 Handledare: Berndt

Läs mer

Forskarfrukost SABO 18 december 2012. Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec.

Forskarfrukost SABO 18 december 2012. Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec. Forskarfrukost SABO 18 december 2012 Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec.se Viktiga nyckelbegrepp i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Läs mer

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats inom finansiering 15 hp Höstterminen 2009 EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande

Läs mer

Betavärdet som mått på systematisk risk inom aktievärdering

Betavärdet som mått på systematisk risk inom aktievärdering Institutionen för ekonomi Dick Rehnström Betavärdet som mått på systematisk risk inom aktievärdering The Beta Value as a Measure of Systematic Risk within Share Valuation Nationalekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

EXCHANGE TRADED FUNDS

EXCHANGE TRADED FUNDS Lunds universitet Författare: Emelie Thordewall Nationalekonomiska institutionen Handledare: Birger Nilsson Kandidatuppsats inom finansiell ekonomi 15 hp 2010-06-03 VT 2010 EXCHANGE TRADED FUNDS - en studie

Läs mer

OMX Nordiska Börs, en integrerad handelsplats. Vilket medlemsland erhåller störst diversifieringseffekt ur ett portföljfrontsperspektiv?

OMX Nordiska Börs, en integrerad handelsplats. Vilket medlemsland erhåller störst diversifieringseffekt ur ett portföljfrontsperspektiv? MAGISTERUPPSATS OMX Nordiska Börs, en integrerad handelsplats Vilket medlemsland erhåller störst diversifieringseffekt ur ett portföljfrontsperspektiv? Patrik Albinsson Handledare: Hossein Asgharian Nationalekonomiska

Läs mer

The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? Test av fyra olika portföljvalsstrategier

The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? Test av fyra olika portföljvalsstrategier The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? Test av fyra olika portföljvalsstrategier Författare: Fredrik Gertzell 860220-3674 Handledare: Erik Norrman

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 5 Samvariation med marknaden

Finansmatematik II Kapitel 5 Samvariation med marknaden 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 04 1 03 Finansmatematik II Kapitel 5 Samvariation med marknaden Finansmatematik II 1 Marknaden Med

Läs mer

Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal agent problemet asymmetrisk information Pengars tidsvärde > Värdering:

Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal agent problemet asymmetrisk information Pengars tidsvärde > Värdering: Översikt 2015 723G29 & 730G21 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp. Det finns en Synopsis av Kursen på hemsidan. 723G29 & 730G21 Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal

Läs mer

Andie Taguchi 2013-08-30

Andie Taguchi 2013-08-30 Direktavkastning som investeringsstrategi En empirisk studie med varianter av investeringsstrategin Dogs of the Dow på den svenska aktiemarknaden under 2002-2013 Andie Taguchi 2013-08-30 Nationalekonomisk

Läs mer

CAPM - en vingklippt modell?

CAPM - en vingklippt modell? CAPM - en vingklippt modell? En kvantitativ studie om betavärdets påverkan på Sverigefonders avkastning Författare: Handledare: Nylén, Emil Stolt, Daniel Lindbergh, Lars Student Handelshögskolan Vårterminen

Läs mer

Är aktivpassivitet och ren inaktivitet lönsamma sparformer inom PPM?

Är aktivpassivitet och ren inaktivitet lönsamma sparformer inom PPM? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2011 Är aktivpassivitet och ren inaktivitet lönsamma sparformer inom PPM? - En komparativ studie

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Aktiv fondförvaltning inom Premiepensionssystemet

Aktiv fondförvaltning inom Premiepensionssystemet EXAMENSARBETE Våren 2014 Sektionen för hälsa och samhälle Företagsekonomi, Bank och Finans Aktiv fondförvaltning inom Premiepensionssystemet Författare Hampus Rosengren Johan Svensson Handledare Emil Numminen

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Nordeas fonder

Nordeas fonder Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2008 Nordeas fonder 2003-2007 En riskjusterad utvärdering av fondernas avkastning Av: Pelin

Läs mer

Får fonder betalt för sina risker?

Får fonder betalt för sina risker? Damjan Tosic Gabriel Eriksson Får fonder betalt för sina risker? En jämförelse mellan små och stora Sverigefonder Företagsekonomi C-uppsats Termin: Höstterminen 2009 Handledare: Tommy Bood Sammanfattning

Läs mer

IT-bubblan och CAPM. Södertörns högskola Nationalekonomi Kandidatuppsats VT Författare: Johnny Sjöholm Jesper Sidestål

IT-bubblan och CAPM. Södertörns högskola Nationalekonomi Kandidatuppsats VT Författare: Johnny Sjöholm Jesper Sidestål Södertörns högskola Nationalekonomi Kandidatuppsats VT -2005 IT-bubblan och CAPM Författare: Johnny Sjöholm Jesper Sidestål Handledare: Stig Blomskog 1 Innehållsförteckning 1.Introduktion 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda?

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? :::;;;;;;;;;;;;:::::: AKTIV OCH PASSIV FONDFÖRVALTNING Söderberg & Partners Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? Analytiker: Johanna Gustafsson och Walter Nuñez Ovtcharenko ATT KÖPA INDEXFONDER

Läs mer

Inlämningsuppgift 1: Portföljvalsteori

Inlämningsuppgift 1: Portföljvalsteori STOCKHOLMS UNIVERSITET 20 november 2006 Matematiska institutionen Avd. för matematisk statistik Mikael Andersson Inlämningsuppgift 1: Portföljvalsteori Syftet med denna inlämningsuppgift är att ni skall

Läs mer

CAPM - i tid och otid

CAPM - i tid och otid Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Lars Lindbergh Författare: Allergren, C. Fredrik Wendelius, K. Alvin CAPM - i tid och otid En portföljbaserad studie av CAPM på den svenska aktiemarknaden Sammanfattning

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Att skapa en lyckad aktieportfölj

Att skapa en lyckad aktieportfölj Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi - Finansiering Vårterminen 2010 Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) Att skapa en lyckad

Läs mer

Södertörns Högskola Magisteruppsats HT-05 Handledare: Eron Oxing. - en jämförelse mellan aktiv förvaltade svenska aktiefonder kontra index -

Södertörns Högskola Magisteruppsats HT-05 Handledare: Eron Oxing. - en jämförelse mellan aktiv förvaltade svenska aktiefonder kontra index - Södertörns Högskola Magisteruppsats HT-05 Handledare: Eron Oxing - en jämförelse mellan aktiv förvaltade svenska aktiefonder kontra index - Förord Denna studie behandlar svenska aktiefonders avkastning

Läs mer

Systematisk risk och avkastning på en volatil samt stabil marknad

Systematisk risk och avkastning på en volatil samt stabil marknad Södertörns högskola Institutionen för Företagsekonomi Företagsekonomi C C uppsats, finansiering 15hp Höstterminen 2013 Systematisk risk och avkastning på en volatil samt stabil marknad En undersökning

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Högriskfonder kontra aktieindex

Högriskfonder kontra aktieindex Södertörns högskola Institutionen för Företagsekonomi Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2011 Högriskfonder kontra aktieindex En studie av makrovariablers påverkan på olika fondalternativ Av:

Läs mer

HT Oetiska Placeringar. En studie om oetiska aktier och deras avkastning. Patrik Hagman & Björn von Sivers

HT Oetiska Placeringar. En studie om oetiska aktier och deras avkastning. Patrik Hagman & Björn von Sivers Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Oetiska Placeringar En studie om oetiska aktier och deras avkastning. Handledare Erik Norman Författare Abstract Mutual Funds with focus on Socially

Läs mer

kvoten mellan två på varandra följande tal i en talföljd är konstant alltid lika stor.

kvoten mellan två på varandra följande tal i en talföljd är konstant alltid lika stor. Turen har kommit till geometriska talföljder och summan av en geometrisk talföljd. Talföljden 1,, 4, 8, 16, 3,... är ett exempel på en geometrisk talföljd. Utmärkande för en geometrisk talföljd är att

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Beta. En studie om sambandet mellan systematisk. risk och avkastning. Av: Kenneth Norling, Catrine Sköldmark Handledare: Ogi Chun

Beta. En studie om sambandet mellan systematisk. risk och avkastning. Av: Kenneth Norling, Catrine Sköldmark Handledare: Ogi Chun Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT terminen 2012 Ekonomie kandidatprogrammet Beta En studie om sambandet mellan systematisk risk och avkastning

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Svenska fonders riskrating

Svenska fonders riskrating Svenska fonders riskrating Magisteruppsats VT -08 Företagsekonomiska institutionen Linköpings Universitet Tobias Andersson & Johan Paulsson Sammanfattning Bakgrund Risk är den faktor som de flesta sparare

Läs mer

Generationsfonder. En kvantitativ studie av marknadens generationsfonder. Författare Julia Johansson Sandra Johnsson. Handledare Hossein Asgharian

Generationsfonder. En kvantitativ studie av marknadens generationsfonder. Författare Julia Johansson Sandra Johnsson. Handledare Hossein Asgharian Nationalekonomiska institutionen NEKH02 Examensarbete kandidatnivå HT 2016 Generationsfonder En kvantitativ studie av marknadens generationsfonder Författare Julia Johansson Sandra Johnsson Handledare

Läs mer

Den verkliga kostnaden för aktiv förvaltning

Den verkliga kostnaden för aktiv förvaltning Örebro universitet Handelshögskolan Civilekonomprogrammet Nationalekonomi D, Masteruppsats 30p Handledare: Daniela Andrén Examinator: Dan Johansson HT 2013 Den verkliga kostnaden för aktiv förvaltning

Läs mer

Trefaktorsmodellen. Undersökning på svenska börsnoterade aktiebolag. Av: Nicklas Envall, Patrik Steen Handledare: Ogi Chun

Trefaktorsmodellen. Undersökning på svenska börsnoterade aktiebolag. Av: Nicklas Envall, Patrik Steen Handledare: Ogi Chun Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15hp Företagsekonomi Vårterminen 2014 Trefaktorsmodellen Undersökning på svenska börsnoterade aktiebolag. Av: Nicklas Envall,

Läs mer

5B Portföljteori och riskvärdering

5B Portföljteori och riskvärdering B7 - Portföljteori och riskvärdering Laboration Farid Bonawiede - 89-09 Alexandre Messo - 89-77 - Beräkning av den effektiva fronten för en portfölj Uppgiften går ut på att beräkna de portföljer som ger

Läs mer

aktier Juni/2009 Examensarbete konomi

aktier Juni/2009 Examensarbete konomi Institutionen för ekonomi Finns det fler än en faktor som påverkar prisbildningen av aktier - en studie inom den svenska aktiemarknaden Janne Väkiparta Juni/2009 Kandidatkurs / C-uppsats / 10 poäng / C-nivå

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. En studie av Asset Pricing and Portfolio Choice Simulator. Ekonomihögskolan. Kandidatuppsats. Institutionen för Företagsekonomi

LUNDS UNIVERSITET. En studie av Asset Pricing and Portfolio Choice Simulator. Ekonomihögskolan. Kandidatuppsats. Institutionen för Företagsekonomi LUNDS UNIVERSITET Ekonomihögskolan Institutionen för Företagsekonomi Kandidatuppsats Januari 2011 En studie av Asset Pricing and Portfolio Choice Simulator Författare Johan Andersson Michael Faust Fredric

Läs mer

Aktieindexobligationer

Aktieindexobligationer Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi & Företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Vårterminen 2011 Aktieindexobligationer Är det dyrt att fega? Av: Joakim Svensson & Kelly Hall Handledare:

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs B, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs B, kapitel 2 Kapitel.1 101, 10 Exempel som löses i boken. 103 Testa genom att lägga linjalen lodrätt och föra den över grafen. Om den på något ställe skär grafen i mer än en punkt så visar grafen inte en funktion.

Läs mer

Hedgefonders avkastningsmönster Verklighet eller fördom?

Hedgefonders avkastningsmönster Verklighet eller fördom? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats Vårtermin 2013 Hedgefonders avkastningsmönster Verklighet eller fördom? En studie av hedgefonders prestation i förhållande till traditionella

Läs mer

Practice Set #3 and Solutions

Practice Set #3 and Solutions Bo Sjö 2012-04-19 Practice Set #3 and Solutions What to do with this practice set? Practice sets are handed out to help students master the material of the course and prepare for the final exam. These

Läs mer

Över linjen. - en uppsats om att betala för överavkastning hos. aktivt förvaltade fonder

Över linjen. - en uppsats om att betala för överavkastning hos. aktivt förvaltade fonder Företagsekonomiska institutionen Industriell och finansiell ekonomi Kandidatuppsats VT 2008 Över linjen - en uppsats om att betala för överavkastning hos aktivt förvaltade fonder Handledare: Anders Axvärn

Läs mer

Spelar storleken roll?

Spelar storleken roll? Spelar storleken roll? En studie på ETF:er och dess underliggande kapitalvärde. Magisteruppsats - Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Författare: Douglas Lindahl och Anders Wallstedt

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Riskparitet som allokeringsstrategi för optimerade aktie- och obligationsportföljer

Riskparitet som allokeringsstrategi för optimerade aktie- och obligationsportföljer < Riskparitet som allokeringsstrategi för optimerade aktie- och obligationsportföljer Sebastian Sandberg Institutionen för Finansiell Ekonomi Svenska handelshögskolan Helsingfors 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

UPPGIFTER KAPITEL 2 ÄNDRINGSKVOT OCH DERIVATA KAPITEL 3 DERIVERINGSREGLER

UPPGIFTER KAPITEL 2 ÄNDRINGSKVOT OCH DERIVATA KAPITEL 3 DERIVERINGSREGLER UPPGIFTER KAPITEL 2 ÄNDRINGSKVOT OCH DERIVATA KAPITEL 3 DERIVERINGSREGLER 1. Figuren visar grafen till funktionen f där f(x) = x 3 3x 2. I punkter där xkoordinaterna är 1 respektive 3 är tangenter till

Läs mer

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden Samråd DATUM VÅR REFERENS 14 maj 2007 Dnr 07-3652 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Robert Liljeström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 58 69 Robert.liljestrom@pts.se Samråd avseendet behovet

Läs mer

Optimal portföljstruktur - Den moderna portföljteorins tillämpning på den svenska fastighetsmarknaden

Optimal portföljstruktur - Den moderna portföljteorins tillämpning på den svenska fastighetsmarknaden Institutionen för Infrastruktur Enheten för Bygg- och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 201 Optimal portföljstruktur - Den moderna portföljteorins tillämpning på den svenska

Läs mer

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

AP-fonderna och tillgångsklassen

AP-fonderna och tillgångsklassen nr 5 2006 årgång 34 AP-fonderna och tillgångsklassen råvaror torbjörn iwarson AP-fonderna får enligt lagen som styr dem inte investera i tillgångsklassen råvaror. Detta är ett problem eftersom råvaror

Läs mer

Kan du det här? o o. o o o o. Derivera potensfunktioner, exponentialfunktioner och summor av funktioner. Använda dig av derivatan i problemlösning.

Kan du det här? o o. o o o o. Derivera potensfunktioner, exponentialfunktioner och summor av funktioner. Använda dig av derivatan i problemlösning. Kan du det här? o o o o o o Vad innebär det att x går mot noll? Vad händer då x går mot oändligheten? Vad betyder sekant, tangent och ändringskvot och vad har dessa begrepp med derivatan att göra? Derivera

Läs mer

1 Förändingshastigheter och derivator

1 Förändingshastigheter och derivator Förändingsastigeter oc derivator. Dagens Teori Som en inledning till begreppet derivata, ska vi är diskutera genomsnittlig förändingsastiget. Utan att veta vad som änt mellan två givna tider t oc t 2 kan

Läs mer

Alfavärdens stabilitet

Alfavärdens stabilitet Alfavärdens stabilitet En undersökning om alfavärdens hållbarhet över en längre tidsperiod 2014-08-17 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT14 Handledare Erik Norrman Författare Laila Bjöörn

Läs mer