Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA."

Transkript

1 DISSERTÅTIO PHILOLOGICQ XEIPOOE- Ilkl co^df.c^^^dßi^. Si-iffrA.gr I N..7. ms'i. oiuca Dé Qv a m Ampliff. Facult. Philof. Acad. (t <. Sub I^H-^lDIf) Viri Max. Rev- ktjfc 6>^d.*d«.' Dn. ISAACI 55 iwf Sacr. LL. Proitff. G h. i*.._ec?"***/_ /V/.15/«^ci Publico eradrtornm Exdmin\ CukWittft JOANNES DAVID ALOPÄdS die XX< _)oc Wib- rg. Anni MPCCXXXHI, /c?t*o horisqite /*,-/.?.<* ABQJE, Exc.joh Iviam^e^./i.c.l')^.

2 M S:Z? R.-Z? I*vl:n :ris Magna: Fidei Viro, ferillnftri ac Gcnrrofiffmi, Baroni & DOMIXO ii I HENRICO. "" '-V!%! 1 l? _D?'^?**" ss A" ff^ F Provinciarum Neocaftri, Kjmmcnegardenfis öc Carelix Cubcrnatori Gravis- fimojmzccnati Maximo

3 LJt o/»-'//-??**', luuftrlffimc Oo_^,'»e, _,i,'»» ' fl Juto munfris Tui prorfus alienam, Tiki et"feerare aufus firn, Jctitcandor exmelfi animt Tili, qui Jpem aluit, före,vt ad ritum facrtrutn virorum /< vetujliffimis inde temporibui ufitdtum />^»//»/««> _<i-*e«^_«/ : nec»s» injigms ille favör ', vi>o.!/<.e^',^/«// quam non ampletlifoles, cujus vet patern* donaus Argumentum e**/^ luculentijftmttm. Proinde nee s»*^/e»^e»», clientulum horum e^r profapia o,*/»»*, gratu I'*/^ fir.u e^.l*/»/, patere ; /e_^ vt maxime /*»/<*/, i>/l /ov,,,->f-. At tuere, -^_/i>o<,^_ fftendor e ftlit fplendiiu- -i'»»^,, vo» F»,s, munus ut l»>l?/«//e<«_* tis & fufpiriis de cocto impttrare non _^s/7«/l^», Illuftriffimi Nominis "«!. C/z/s»^ devctiffmus Joannes David Alopleuz.

4 P*irt Maxlme Rcverendo atqe Ampliff, Mag, GEORGIO HELSINGIO, E l,^ utriusqus 1.3--L*) l*.*,*. Paåori dit Strö, d7c'.ip!*xs?oli-*c) GravilT; ven. <?onfift. ProPneficN aäcurattssi^o» M_> ccn-ati *xt..te!.i v?r_ci*-,n.0. Plur. Redsérend» apque Doffifprno Domino Dn. PETRO FORSÄNDRO, d',; foe, quae in I.'.!_.cli.i Deo colli^i^ tür, Paftori folertiili.no» Parcnti, de- Vol.ini.nc. s!ii o! dejuio letltem Vl_*n-r3!i<i^_ Viri _.!_25. Adrr*«6 K: F\E manuum iwpcftione _*<*7/v«/*/<s?«*^/!.»_> -Jz_Jr dcdicanda ac confecrand*, impenere _?/^^ eji, i*_e>*77»o«/..w H.<_«e manuum imp-efitionis voris i*?/??*/ documenta, in s»c»,»«ös»ox troni, Pater. If P/ttrue eptimi, munuf>ulum ut a::t".t 5 i*a etiam in pofierum favore di " tis pro me fpendec, quern precibus compelle- *<. langarn ustjjut Afftntrum feriem beare 65 KS collorare gtudio Nominum clieps A. A

5 «^/^.«H»* Revererido atqtte Domhw Dn. CHR.IST. MELARTOPOEO Ardiipraepoiito Wiburgenfi GraviiTimo, Confift, cccieiiaftici l'._r!idi adcuratiffi- MO, cjuovig obfervantiae cultu suspd cicndo. Plur. Revcrcndf) 6. Dn. SAMUELI AEOPEG. Paftori L^cieliX 8. Andreae in Itstis fid^!i^.!i-0, Gonfift, Ecde. Wiburg. Adfesfod vigilantifiimo, Patruo devotiflin***i menl.* cofendo. Plurimum Reverendi M»!*',»-_,'!»«.»» qu.ifi huic >**/./?!>-/>!'/_!', pobis «gir ratio muneris i>eflri h.ibita ; cujut etiam tbfervare. Ot*i>^ /_*/ quoque reqitirunt fats^/o^-t* akunde utleta. -*/>/.*. irritur, />_<^ htcce cbart.uium (creno vp.ltu, ät clientem y gnamini, L.trgiffmum Rcmuncratorrm /_ /<- -f*e»fs </<^e//.-_»? ) **.-//>»>*>/cum o»«,-.//,//c,>_,/e confervare _^l?_,«-ma«e cxlites /'./.'^ in _?.?>*» Jic vovet. Veftrorum» Humiliimus K. Z'.-l>i*/.<-.'*/F^i> DoPffmo Oo»?/.?s

6 3. d ock Hcndclsmanre- Wälareborm/ Siubowe/ Hog och SBittoc&tafcc- Herrar/ Herr f*ns _PE3GI_E,Mn Högtarade t. Morfar. Herr m^i^pi TESrHE, Hogtaraöc k Morbror. Lcrr PETTER TESCHE,Ho^ ärade f Morbror. crr l.«p.ssl^s TESr.HE,HiS^ arade k. Mordnr. Herr c ' VFS < i AddELIN, Högt.'rade k. aldrig sag^ an bu- rit t^pgre borda/ H.l fåtan leder Hian/ jom snöp- (^OM jorden l 3 Swagcr. ligt -.^ö...c ut ttjörta Ten

7 Den f)önont godt alt jämt bmift " h 'tit huld/ Men han doch sidan ej w:l wecaafsin fltoib:'. Sa ar ju billigt da/ jag mig fil sinnes fö c er Nu detta tanckefprsk/ hälft mig mitt samwetrörer/ At jag ock myttet gode / «ned bf< wersiödigt mätt AfSbr Herr Morfar och iper.^öderbrödtr fatt. Ty sen för siutton ähr mzn Far bltf lagd pä baren/ HanI nast Gud / för mig alt frän de späda ahren/ Än dragit öm försorg / som framgent rurfta lär. Fördenstul jag med fp_sl eft tacksamt sinne bar- Ett sinne som wal ej/ kan vitmft swara I lika lltatt och wicht/ i lck. wahra : mot Ehr qot>_l och

8 .Doch cm i detta wärck nt<_> nöje -ta» gen an/ I Edert tycke dä min -swld fan..dcrjemte flal eckehr intn bön ej nånsin fa.i Til Gud /m han sin nad och hcka tilbcla btfajaö nlå Ehrt siand och handel/ I bentytf* lig stiötcn sa / 3.t han Ehr lmcrsidsi en stattihim«/v2nnc len sa. 1)2vi(.1 Alopaeus»

9 viik vini NlNioni narioni rledrxordrn Hefera?oruns prxl^ripraz, mpme res M externas randas, accommodand?) erans praecipua corporisorgana. l^am pra^-rr auriumque uluin, oculi adfacros aäfusrire obeundos attendere,naresodoriinfervire,prakertim manus adfymboiafe extenderedt-bebant: immodiaiks fuatetiarn (tatut E funt le^es. Hoc quidfil)i ve>!it, feite admodum, utuc de riri» bus potiffimum Xvi poflerioris, expofuitßasnagius: (<«) A dfts a) In exertit, Hifi, Crit. de rebus facris?*&> 59.

10 3. d.fs in move pofitiim futrit affigete Juis ritibus isanfcuthms,quaft mtt* "uoci, qtt.c O' fenjus låtentes Animi,(f abd'ta myfl-ria^ onilis inniicbant,at- F's indicdani, Hxc si decenter profecuti.ll_.nr habueruntdequo tibi gratulari poitenr Hebraei: (in minuß, non niii so!i harebanfcort-ici Nonntillosriruum veterum gens Chnftiana libere retinuit: qui dum sine ««>«^,».«&fuperftitione puri simplicezque manent, luum habent pretium» Ex hilce cammoniis etiam ell impofitis manunm, il!i8 G_yT 7^.:^, Gra?cis XBi^Biu-ia di a ; de qua. quod ad inaugurandos facrorum miniftros attinet, öc *^5.p«9«?*,-» confecratona lillci solet, f*rc> modulv ingenii dis* quuere huius eft inftituti, Proinde omni conlc_.6ili.uß obfervantia fgvorem l_»,e nobis conciliare ut 1-aboris juvemlis i_.elt.atus sva hu- Hianitate tegat. Ca

11 (I!an-dr Prius SE d.l". I. TldP eflpeöus prwr lua caufta I / ell» nequit, leu ha.c al id, Tupponarur, nccelle efl. ita. *'.<n _-on(écratio prsviarn fpedj.t <:leöiönett», Brgo n m e<:.'n öb caus. sam, turn _^m. invocabulum -./.i- -*s?.»<» incidinuis, quod ambigue 'so!"t expnn,, _;*.n-itfe!.du'n_!.*c ahquid est c_e --'.«-'*. - > >,-... ;_* «- Punores Graces ifta voce eleöionern i!e!',^.^.-.n-e cotrftat, P.l. e-nim fci^oi-^-o*» qual. _>. c *reii?, -._>>«' /--»a..? _d,.**'^. d*!**. SignUfll si.lsra^ii apud Grascos-fu.fie n.:.- -nuum elevationen; > etiam ex (^icerons or _t. pro Flaeco pät..i.': tdeoque 7<! -,-'.!.,<» in propna _3cnanva ligni^atione a!l *, Niii fer fuffragia, c^e^.- proterija A 2 ; fu.,h>a

12 4 manu < ^**t'^ denotaf, Debinc. Latins, fine re.p. 6.v mus lliius, in simplieem ehgendi lenlum abit, Ut flt eligere, deft-n.ire, dättr- «e... Ex eodem smte efl nomen Xtiereiia, quod proprie fufragiorum /<«//._*_ notat, pracipue in eligendis Lc creandis eodem rim magiftratibus: deinceps fimilirer 2 Grsecisin ulum eeclei.astl^um, ad notandam miniftrorum facrorum eleéhonem, efl translatum. Labentibus vero ecclefia? l«culis, vox xf^drotict late ccepit ulurpari de toto <flu conftituendi miniftros ecclefiafticos, adeo ut fpeciatim serpe ipfam m^_*s^»l imp>>fie,_,»e», nötet, ceu Suicerus obler» vavit. (?) UT SP.cT. ii. paullo altrus repetatur jus creaa- (a") Tbefaur. etcltfia-ji.

13 creandi presb-yteroz sc sacrorum 5" miniltros, (_>num Deus iple uni familiadacrorum V.T. curam in» tcr Htbra.os ndaverit,. notv multum hie alns reli<^.um eft negotii) nili propemodum homines ejnsdem lamtlill, gui in pontificatu iucc.ederent. pro re nära deter< minare, Quod populine fuffragiis, an a facerdotum collegio lub ducibus pera<3um_it, haud liquet. Poflea reges boc jus exercuille, exemplosalomonis patet. Ternpore pofl carceres Babylonicos idem plerumque tibi tribuifle jas videntur principes cum.domelhci, rum extranei, donee tandem rebus in pejus prolapfis infula pontificalis l^ret plane venalis. Ét quum rerum sacrarum cognitio eliäm ad (ynedrium Ipeäarer, quem.!cjmodum illud iacerdorum sc Levitarum coll^gium, 2,Chron,,c,«.v.il. co-ddllnum dienur. '-5 A 3 121

14 s ntp *fö"l ad fmn-rmei".ifri-yti txtntinr^ i, e. religionis caufiarurr.que fa- Crarum cognofcendarum gråna; lynednorum rario hic non efl prorfus negligenda. Gr.gmem eorum repetere(olent inde. abzntiquo^ud'!. un. eoik gio Num.i i: 24-Sarje a! ele-fhone ejuj-modi reöorum A.judicutfl Deus iple po» pu!i fofträgia omnmo excludere roluit, Deut 16: 18. Geterum ip-rente regum imperio, lynedrium inflduere Z_ len bus irfl;.nre. lumma? poteltatis partes el^e cenfuif lofaphatus, Quod ji's Arraxerxes poftea in perlona E^dlH' exer_.uifle legirur, Esd.?! : j. Sed Judaorum magiftri traf-unt; penes lynedrium Tummum Hieroiolymitanum fuifle, L. fynedrös in collegium luum allegere, K aiia minora fynedria tormare. l)uod s>rti<flib. praefertim icduuuus captivitate Jud&is accidere po-

15 7 potuit indufgentiaprincspöm.qui ut plunmum erant iubtilitaturn religionis ignari, ut hacc in saera poteftas fynedrio permirteretu*-,. Denique eversa Judfforum republica, sv»s quidem res ipfl cura. i.anf:attamen. ele<slionem prar.idum öi.*_llellorum, populo plane inconfulto a fynedriis Bon effe pera<sam probat Cimpegius Fii^/»^, qui hare latius pertraåat Synag,yet. lib.;, part. i.c FErvolntis SECT. Ul. fäcris Nov. Test. ff pandeltis, conflat _.poflo!o5 sc viros apoftölicos cnique eccle- Pi^ defignafle paflores, eosque muneri fuo eonlecrafle. Verum tuennrne hi ab iliis eccleiiae obla* ti, vt penes hanceffet eosapprohare aut re]icete, nulio ex loeo apodi&ice -hquer, neque -ex A<P<_ A 4 14:

16 ;. übi de &Barnaba dieitur!^s<^. i*2,. _7«!'*7lc *l. «*--'..< _-^.- l_*f-_.c _«? «.ka);j-(.». (d.icad BfZa ita transtuht : H«-^./l** ipfit per fuffragia creaffent per fivfulas ecrlefiar presbyteros. V*"-5 Siiec. )c[) n^'r tf;e hade vtw.ndr Prestcr föc hwar och en förjanlllng Pecte quidem hinc perctpitur, aflnm eleäionis Paulo & Sarnabae adfcribi, neque v.rbum H-?<s«7.>'i7. fldfto fenfu de ritu proteniarum manuum in luffragando,hic deillis apte dici, sed generatim polle accipi de eligendo se ordinando, ut AcL 10: 41. ufurpatur. Je> rumramen neque bi _c Krmiter concluditur, nullas partes in eligendo habuilleecclesiam Nam si morem Apoftolorum propius refpidamus, cogirare sas «rit, neque hoc loco Apoftolosfecus egifle, quarn in adicilcendis leptem diaconisa 5, aäum legimus,

17 9 girrms, quorum e!e*9io ecckfi* efl co.r_n_.i_ia, ab Apoftoti*:.u- -tern tantuni app.-ob*-la L* cor.f.rmata. i_!c Gl. Witfius.0) iaudat modeftiam Apofldortirn.- /- ne diibio, >/_>«,/. *./.?.'...^.«'f^ '..// >- l>i*.s l/ presbyterjt.'^-e^??/ a Cbrrfto».tc.?/ funt, /^^//*-**,7<*/e<-. l^*/'f?ä// '^/,^.*, nan e^*/>".**i/. c, «_* a>, /.TV (no 'amper «ie^e^i/.)*50.s pmiffimum ecde* (tis o**^-/ cnpieb.un^qus t.'_*>^*.^* fuis MAtifJimi /****.*,^//.^7/«d eraht! idcimt multum pltbis ipftus arbitrij />?._**'/,*,-'., _'< Neqve ex dikis Pattlids, i. Tim '1 ir I, >;. aliud colligi pot-.l_. qvam magnam qvldem in eonfliluendi-i byteris hnlle a..do!!lälem virorum._.poflobc*oru!r: verum loline id peregerint- an accede te eeclelin iuffragio, illic non definitur. Geterum ex monumen- A 5 tis ( ) In nfletemit^l-idcnfib^ di'gefiis Pauli.se./. -\.**o. />^F.rr.

18 Io tis ecclefiafticis concludere lice^ vix aliam fuifle ele< honis rationem vivis Apoftolis, qvam paul^ lo poft eorum obicum. Tune enim de epilcopo deligendo maxima pars eleclionis eeclefin deterebatur, adeo ut aliqvot e- pifcopi vicini ad ecclefiam, cvi episeopuz erat prarficiendus,convenerint-, nomina qvorundam virorum boc munere dignorum ei propoiituri : fed ecclet^x reliåum efl, probare eos vellet-, an reculare.- öc qvem probarec ecclelia, ab epifcopis ordin-.to» ribus «inneri fuo efl inaugura» tus. I*_lodus tamen (uflragandi variare poturt, ut aliqvando fta. tim a plebe Chnftiana ordmatoribus flflerecur llle, qvem potillimum cupiebant epifcopum, qvem llli approbatum confirmaruln. Verum cum ptesbytero b.avd ita flude ageb_uur, quen* epilr

19 11 epifcopus riero 6c ecclefis ad offtcium eommendalum A receptu, rilu consuelu, mullrd addixit. Oe jute plebis in ele- &ione epifcoporum wcl llludgypriani de GorweMi epifcop? Romani eleftiöne d>x«l)e iufi.ciar; Facias e/? autens dl'.*-//^ 5/?//i-<./-.*^ de Dei O^ Cbrifii d"l* judicio,* dt rlcricerum p ne _?«' «/..! tcflimonio, de *?/?/>/., gus t/-*?*'-* afnit, fuffra^io, if c/" d'e^^^'^ Antiqmrum _3" /-»- ---/?.?*«??? virorum l>dl*?*>. ClllTi c^vo & alii viri eccieiiaflici paliim conlt-nnunt, qvo^ inter Ei^lebius (B) de eleéiione Fabiani commemorans dieit: *"_* imfa /-<e..^.?, (_.) ///*/?, ectlef. /ib 6, er.p. 29. (/_) &$., tcelef.ub.i, ctp 6. i7n2r,r,}<stu, univc- ' m popi/lan dignum illum p^->_*d«/./f?, Sic Theodoretus (y) flacuto Goncilii d*.ic^ni eleåtron">*i /*'.*»._/<. i>errni/rt,m effe refert. Oe hoc Ghnilianorum sc ]ud*o-

20 12 Judaeorum more in. epgendis lacrorum. mirnftris, jniig.iis ei^ Eamp> k-cus. (*>) llbi, inquit ille de Alexandro >ievero, aliquos *?.-/«/.//,., v?^.. t.?^'*!. provinciis dåre, vel orocuralores, i nales ordinäre, -propone.bat, e. rauo- nomina eorum hortans populum, ut ii.quis- qliid haberer criminis, probaret mam.* flis rebus, fl non prob.-fiet.. fubiret pcenam: dicébatqu^ gi*ave elfe, c«idcbrijtla* ni (3'jjidv /-«ce^e»^ /^ /*.!/_<<«._'// J., tri-jtibvis, q-ti "trdinandi- funt, iiori fieri. i.v provinciarum re-floribus, quibus 6. iorlunce homiyu.n corr_mitierentur& capita. (^apur Pofterius.. SEGT. I. F dvxbbald llc paucis de ele- _ cdone ll.iiuldoruln ecclenafl.c Q) In Akx n \ri.v. " p. 4.

21 13 *3 fticomm, 'fequirur, ur-de conbrmatione-eorum, qua pouflin. urn H-«-,-> H«<7,«! iiebat, 3ga:l_<r» Hane vocem pat-et diäam elle a -,«;? pianus^sa 7,^.«.< po*», qua manuunt,'»l/*«/. deflgnatur, via c) ld.!us eandem (oivit, Ebr 6*2.^c. per l^-,h««.<*> jj-wwi-s L. alias fape dicitur ***'-'*<. <_'* -'«6-7iT(-9j>ai. Veru- ftiflimum k-ille ipi(»éfai*t rilum, &variis negotiis antiqmrus adbibitum conrtat 1 In iacrandis vidimisdeo oblatisefltifurpatus, quarum capilibus lacerdoles manus imponere divmituz jubenrur. («): quod L. in hirco emiflano obfervandum erat sl-). 2. Lata fententia mortis in öd.s/'^^/.^, trfles-capiti ejusmanus imponere debebant, Eev. 24:14 3, d«e»^e<*^«^ /d/'*//., oblervatus efl:, f«) Exod^,2p:io. quemadmodum Jacob olim nepotibusepbrann sc Manade, manibuz (I. Lti. /s.-^i.

22 l 4 i4 bus impolnis, benedixit. >). Mo^ rem liunc invelera!'.!n, jm:.*at! vi» denlui* d tlli, gui fiiios ad Gbrifhim adduxere, ut eodem ritu illis bene precaretur (Z. Ex hoc Jacobi exemplo x'>i^t-sug CVr.- moma!n m baptifmum Chriftianorum efle derivatam, manifefte Pertulllanus^t). 4 Peeulianter quondam apud Gbriftianosin ulu erat %*%&&{% cnte- <_ //'«_»)'* *..!*'«, qua ab erhmcifmo converli primum m ecclefiam recipi delideraverunt. Immo poenucntibiis trina manuum impofltio efl data. De qulbus coniivl. Basnag. 1 c. 5. Samndis agrotis uid talum efl manus imponere Decu* jus mons vetuftate notandum efl: iudiemm Idonati s^) M-inus^ inquit, furdo a cih^/. imponi poftutdbant^ («/) Jen. 4s<\ '4. (o) Marc. los, ij.. (5) C. g. de bapt^ s^z ln.v/.^.^ tap..7.

23 75 /^^.««. atit qiiod /rd??«. 5// * -m tmii-.m impofititnt _//. /5.'.//»«* _"??*_>.-0.5 c/..-^^«>. *?_',' aut-qura \>etus c?*.// i. o^/)c/.?> Ycm Q^/_*_'<.-?<*»''<-.-*«*«d/-***'*^*^confuetudo, ut impolftis /^»Z»"^. ma.xibus, quod ne s*s-»^//e/ <?._// m />_>..,?..?«/*,,<< _V xantan ilie Syrus indicio c/?, <l/c a _» /7_* /essld»»^ : iratus _X'^-7?»^«recedebat, as/*<_.*»/ putabamt qutd e^. s_^e. e- turadme, _/ ftans invocaret «Fm<./«/3.-«v/»/ Dei (vi, (f tangeret ntantt fita locum Ufv&, (s' c/l.^lt'.. HmC itaqu-e conluetudinem Gbriflusin curandis merbisfrpevoluit& vere potuit lervare, eandemque diteipulls fuis fervandem prarcipere (-.;. 6, Huic rffinis eft alia A- pofloiicce ecclefiä prasrogativj, fymbolo xi!e Ht<s/i.s don 3 miracultfa conferer.d., cujus obvia Ibnt exempla. 7. Denique x?»-_..!. *<n«, guam (ingulänter -*o«/e5?^/..>-?«, vocant, hominibusinmunus aliqusd. ( ) Marc,i6: /J.

24 .5 quc>6, m^xime ('c-clldaflicum in» 2l>gur a iidir adt_ibeii l --> iet, etia m zufa^mj feqotori a_vo dista, de qua noflrarath «fl partiun. jam pieni. s a^ere. liaee ejus detini-- rio quaii_cunqne efto : &ttf6&t>ri* c.)»d-''- e/. ritas, ÄH«<</.'«'//> /e- -gitimevocattts, c/,«p.,*5/6«/, per ma- 7/«*,^.'^d^^^^^*** epifcopi. * v^^*- byteror-tm., in 50-*?^-**!??«ec^/^/s^, /M mnrs cc-h(ia(llcum confecratur if tonfirm.it ur.. SEGT. 11, U^E origine conluetudinis hu- U jus in eccletia Chriftiana qu.emur, d,-omm efl, morisiflius veftigia apud gentesantiquas extra eccletia reperiri, sic inde 2 primordiis lyorna?, quum Numa Pompilius regno eflet inaugurandus, teflatur Livius, ångaren* /d/^ in Uvam manum t /<«f<, åixtr»

25 '- dextra in i*^'/.d. N ntt -.d.? pre- <-*-..".«. effe. Verum lan-en nuila profanorum tcfbrnonia co and* quilatis adlmgunt, ut exemoli,! a Ivlcile prolatis fm a?qua!ia, nedum vetuftiora, il-e enim divl» no sullu / d.?«in graviffimo r«- «*ons ac judicis m«!n.'re xt^o&eciq. confirmavu, Num.27: 1 8. Deur Simi!iter llrae!ita*/_?i'd/*!_ lacro tabernaculi minifterio im» pofltis manibus confecrare jubentur, Num, 8: 10. Ex his itaque exemplis ytterem Ifraslitarum ritutn in ordinationibus öc confecrationibus *ad munus five politicum, ftye ecclefiafticum, ut.manus ordmando imponerentur, profluxifie fiatuunt: quumque co deinceps sud-eorum magiftri& judices auhorarentur*, hane yj^o ta\a<t in ecclefiam Apoflolicam efle propagaram. 3ecl opponit fe heic Cl.Lightföot, qui B Mai*

26 2. Maimcnida? Koritate induclvl, exiflimat. Apoflolos m _ch;l enda mamnim impofi-iom. ccn.ecrandis presbyleris, < b tif.rato ludais more recefffle. ( ) Verum oftenfum efl ab ai_i*, Mairiionida* verba, c^d,.'..^,.?^/» /<.. /-c<*.id (c.crr.r// t^e nenmnnu.-/.z*^, (ed.i***!"*^ K.i'i-, ron mtelhgenda tfle furpiiciter vl gative. k*d vaiere _*..*_" tantum, quum g*, mina fuerit carrimonia. <5^ ge(lus &»» ers. Alioquin hujus au é.orifafem non opponi pofle corr.rruni c.oficrum fuxgenli» fententjié-, Irarro ipfi Gtmara:, übi orc^u a:io etiam manutaéiaaperteirmuitl i*«et quod Gl. Vir /^e>^. Kd,, d*- cit (6), initiationtm pvc o?*i//^,.//o- --»c'_*. tleßurum tyaedrovum fdéham <f//e per imptfitiomm manuum', non improbamusjquum ]uda.o- r.im, (a) flor, l-itbr. m afl. c.i:. ( '; Mifcell, /<».*. /^. 2. dijf.j,. $6.

27 ram pofl captivitat 59 in Canaaue conflitutns, nulli primum viduntur *^^55^._c^«. ritu conlecrati, mil gui in Icholas öc iynedria rabanrur. Sed poltea glifccme ambitione cum litteratörn numero,.nam alns eodem rita ccepit titulus Rabbi erogari, gui taiwen co lpfo in (ynedrns <3c cathedris ordmariis non collocabantur. In qulbus initiandis, manuum impofitioni b«c folebant addi verba^ *?{**<. wanibus impofitis te ordino, (f ejlo ordi&atus, \ secr / 7Tåte Chrifti x^o^tff.«v banc /ff^. inteiduda.os ufu viguiflepatet: verum an Chriftus iple cam imtiandis difcipulis adhibuent, von legitur. Huc enim minime B % qua-

28 A» drare videfur illa rnznuum ele* vatio. Luc qvam Auguftinus de yjt&sioia expofuit, qv«apoftoli fint epifcopi confccrati l«). Nihilo fecius veterem hunc ecclefiae Hebra_e ritum Apoftolos Irbere retinuiffe, pluribns edocemur reflimoniis» llluftre eft exemplum Aå, übi.coni ab Apoftol i.npolilione manuum m munere confirmati narrantur : qvod non de alia» qvam hac xet&fctcid accipi poteft, qvum ordinandi illi jam pridem donis Spiritus eflent inftrufli. Et qvamqvam nonnulli 1-ocum AÄ. 1;. 3. de fola bene precandi x"fj^«aexponunt: nobis tarnen perfuafum eft.barnabam sc Paulum mandato di- -vino ad peculiare officin, videlicet Apoflolatum gentium, fo- (a).fl»/, Bafnag. 5///. _>d, c*^,?-s>, fag. 164.

29 2K folemni hoc ritu ab ecclefia Antiochena initiatos dici. l>leque aiiud, qvam hujus memona Timotheo reirrcatur,qvu miniflerii dona fufcitare jvibetur t Tim z. dim Huc procul dubio tendit etiam monitum illud Paulinum 1, Tim. y. 22. J «<**><. '(kxias uniiu l'/7*!/.hi., «^>l- -Vtt^* nemini s^/e^/ve*** imponite guamqvam Hammondus illud ad %u- -fipsfdav pcenitentium referre mavult (3). Sed res efl fatis teftata inde ab Apoflolorum aetate ritum hunc lmponendarum manuum in confeerandis muneri ecdcfiaftico miniflns, magno conlenki ele ab ecclefia Gbristians recept-vm, Lc per /kcula srequentatum, Plurimis idem Eeftim_miis.ex.em.phs jam ab ullur^- anliqvinalc.' ecclefiaflica pal- -1) 3 lim (L) 5-',»/../i//d *', /hcofmor. /^. _'. r^. '.d. **, <.».

30 11 fim efl celebram*, non modo 3 fcnptoribuscujusque avi, utcypnanus refert epifopttum S.tbno dr/iium. (^ manrm ti in c<m Barfitidis /_»?*i/d (>) : fed &in canonibus synodorilu. flatura de eo leguntur. Facile tan en paret, non majoren, ejus, qu»m aiiarum caerimoniarum libere afl ml.* rum, neceflifatem efle. Unde öc ritas.'/?? ardinitionis pe. «*?.-???//// * /M^l/d-O^el*??, ez/i' a Deo non prtceptas, bnc(f m''nme it /l neceffarius c,?, ut c»/d_ / pror(us»t?-**'»?.:^ : <*//?» i.^m*'^ Apiflnlica frequentatus y in eec*/<?//<s hn>e qttoque innocentlpfimus (it, immo ad homines ojficii (tti ct)mm;>ne(ac^e.i/s^ aliqnid c*««/*e)*^/*,- ftiré nieri» tåqtte /.«.3en«5 in noflra q\<o'<ue eccle- /7^ >-ed«ei*u^. Dt judicium Cel. Buddei Q) faciamtis noflram. SECT. {y) Libr. i. -*/>;/?, /7. Q) Ect>, >po(l t <.6...r. '

31 SEGT. IV. 2H C^Uibus ordinandis in cc c! ef, a N. Teft. manus imponi fiieve.un, verbo monebimus. <_^vid Apoftolorum a*tate usu venerit, ex fjcris novi fcederis tefiimoniis liquer,. Videlicet e/»//?-,/'' ieupres» byter' de quibus inträ diftin<$ius Lgendum. hoc ritu munenbus f.us immifii funr, qui etiam feq^enti Xtate, fa&o jam utriusque dsfcrimine officii, separatim fingulis efl (ervatus. Hoc paäo presbyteri munus Timotheo comraifium oflendimus Immo Paulmn Barnabamque officio r -. dicandi inrer gentes fimiliter miuaros legimus. Er quum -^'«l" coffi fint ab lpfis Ap^l.o'!S z-5.^.»»a eonfibmati, idemmos deinde ii* ö-rdin - ' *ld coni. Talis hftrurn *- nerv ft cönffcerfctio in "''-'.'NU. r.^u_u3 c c!'.!': rfiici.s efl-mult-is teo _l flimo-

32 *4 itimoniis prodita. I-lic ohiter notamus, in ecclefia Apoflchca etiamonipfas memorari. QwalisPhosbe erac, Rom.i6i. c_««teg ir.c «_>i^!ic7?i_3 T«t!- «l**/^xk«^c, dra,- toniffa e-slefiacenchree-'fis. De hujusmodi diaconifiis liquidius inteiiexeris viduas illas ab ecclefiis eligendas i.tin..5: Harum offlcium putatur snille, rnulien. bus ad fuicipiendum baptifrna a- quas ingredientibus miniflrare, catechumenas ad fidem inflituere, sgrotos folatio, pauperes fubfidio pvare. De quibus conlul. Ziegler.«). Sic Glem. conftit. K. c. 19, de impofitione manuum diaconifl» loquitur. Ec quamvisconftitutiones iflxclementis Romani non fint, docuinento tamen funt, x"j<ssmut draconiffis non fiufle d?negatam^ Reliquos autem Romaneniium ordi- D$ diaconisdf diaconrffis c if.

33 »9 ordines ecclefiafticos, fitbdiaconi, ficohtthi, exo^c/^^, />cdx//öc ->///>_- r/v, q '.orum Apoflolicam tatem illi ex fpnria quadam Lc lgnatii nomini hippofita epiftola adftruere fruftra conanrur, hie nihil moramur, quum ne ab illo quidem a_ vo, quo munia ifta in ecclefias primum lunt inveda, %fmsttmi illis repenatur impertita. rdxterea Vir Cl. Vitringa (2) conttiudit apl-d primos Chriflianos quoqne pramotiohes Hd.,*>* * c**,»v exemplum Judaicarum illarnm, obrimnik*. Verum non i^.- cile inducimur, ut id crcd.unuz sac.urn, quod cuim ApoftoUca fimplicitate& modeflia agre conciidtur, neque uiio idoneo mo«numento efl probatum. Laudanda quidem eft eruditiffrmi yin mduflria: nimis tamen fcrupu- Ipfa illa videtur in fingulis prope- B 5 mo- (Z) H_^F. /^s, Irhr.^ pt. i. i*. V.

34 impöfitidni 76 rm. dum pccjefia? Chriftianaj ridhus ad formam synagogn exigendis Namque «_<_* "*. illi, a Luca <% Paulo «b aliismunerum titulisdiftinfti (7), nonutiquehui.di fafefrmiter proclamarof * res, i'zd hxqtyqt X"^/d.. _?«* '? extraordirrari-f? dd-gu^nt. > "> ftsß >'m. 15:6.7. Certenullo -*.^.s'-7..5 ritv illa dig dras aut pr-rter ordmem docendffacult i *!mis ecc!d_a-'_-.cm_*-. ulis dt u--'. du^m öc obieclum Orige» r.damat, qui lai- ' enttia täiir:. opo- : * * C'!_"*., >. _>itec. m " tttn irnpontione presbyter c.. -._u^ narracur. (d f' _. KJ <*** r " *""*7*** \r &_. _-* X " V e manuunr ckvo tifapmfl eph :: ',. (d cd H-fl.Errlef,l/u6. c.i.i, (y,y.

35 27 gevoapoft.ico ad?nnkum fuerit, ex lams liltens difcimus. 1d Lucaö indicat Acl. _».* 6. «fp v w_?u- duem, prernti, iflcjuit A 15.'1 ;. Et ACt. xyi^evtansi; na) N-^-c7?l/^«</s!**<<. 14:23,. 7-7^s**?*^ /<if.<,o> «i?-. wzctu.*, fre c att cum /_*/"»'-''. Adeoque nihil ille aliud, guam pre.^oc ardentifiimas, cum jejuniis conjunöas, adjekum memorat. Si /*^_- quandam aptam dixfititrtjis äcc*.*lfiid, baud incongruens cum il.is moribus ent. Gol 4.17 Ikrc fola nio tempore comitabantur, comrner.uiibant, perficiehant. Nen ifaque adiona videbilur dt.fiiulio,qvam Zonaras tradit l«). Nunc c/,*_/^*m, ittq</k, x--<z %'tm voratur abfolutio frecttm, fantfrque Spiriius invordtio, dir,n /_^se^o^'i. qui initiatur, (f confecrationem /o/*d. ur : /d d:fl.i } quod ponrrfex extendat manum, be- (,) Id l. <*..«. _ H*^/?. «c?^/.

36 2 8'. /'.cwl bemini ad /H*<->-<H deiioende^ Elcnim non putandum eft, ) n altare Apoftobrum T^t^tmaa ille mflru&am tu- nnullis alns ca3- runoniis, q^ie in con(litution<bus /*/<* «5c D:onyfii Hierarcbicis narrantur: quum ab eruditis l frt evdrum, fcripta illa ejus non effe not<, vt hoc virum A- poftohcum Dionyfium Areopagitam, aut lilud Apoftolos ipios agr.olcac *.!U<dor«*s ; led potius inan >.v vii, Ghnfto quarti relene, quo pompa C-Erimoniaruin tn ecv-iefiam ingruere cwplt. nceps novle etiamcsefrmonia? impoillioni manuum. fiin-t add-i- -ta. quaies illa. lunr, quae cum j ' liiiione in Romana ecclefia! vantur.* vt tn ordinations fcopi. inve&itura öcc />*-e/^- -tee;. inunclio manus chnfmate,.'*., io calicis <3c u a* cum v_...^ benedicio & hoftii adje^ls ver-

37 29 "verbis : Äccipe poteflatem ofll_- -ren,di «^ cunficiendl p o dvis & mortui^.* diic.om lra^uiu 1.0.N L< codicis Evangehorum <sc> univerfim toniura capil.-, o: bicu- Lns. Llcnihil de naodo&nim-e. ro manuum imponend»rum dicam. Geterum per rerbrmationem apud nos ad int. gritarera Apoftolicam, quantum fieri potuit, res h_ec efl revocata. SEGT. VI. SEd majores ciet nobis moms z^) mimfter yeiro&scnac., Nihilquidemin fcriptisapofrolicisexprefse de hac te, prxter exempla, ftatutum iegitur. Sequenti autem Xtate ritus hic certis circumfcribi legibrlz., Le yti^iton cererminari ccepere. Ira canon Apoftolicus primus feifeit : iirwwmn 2'/tpftom&(j) vwo iwntiirmp ovo i\ -***F'_»lZ,

38 2O 1 >,,>, cpj a''-*».^ **?** "** imponutjo H'7V *,'..*.' tresepjfcc iv lynodo Garl!r_ g>!a. 4 co.n.htutum tft-, de consecracioue epilcopi, «i duo < /*//c-<.. fi pnnerr.it evan-.icliorum cediccm, c**.*/"-"-.'^* caput l*.«^,'<.^dd..s.. De presbytero vero, ut cum e^//?<//>t<. num fiper 5.,/),«^ d«/ **em-*^., omnes v'c.!d_-* --*,' jitxta mnnum 7.-..i/7,'/_ fum e.^/d</ * /'./**- **.-< <-^«i illius ie^c*?**<.«/*» Verum.'iactnus «?» ordinatur, folus epifcopus, a*/^' e/<w benedicit, «l^l» B/>W fitper c^vvi illius ponat, <?.d_i «0«ad facerdotium, /e<^ ad minifitrium co /cc?**.'*:. HllilC tamen ritum adhucdum alibi variafle, vflendit Arnalarius («). Ceterum crelcente demde epiicoporum auétoritate, presbyteri ajure ordinandl iunt exclufi, idque epi- Icopis (olis efl fervatum. Satis enim conftat guam mordicus ecclefia Romana hanc opinionern («) De offic.ecclef. lib,2.c,i2<

39 It nern tene^t, ordinanonem noa nm ab epifcopis rite freri % -q-uum hijure divino presbyteris fint iuperiorcs, <_>' poteflatem ottfmaridi per fuecefljoneiti «b Apottol.z -acccperint. Hinc krox j_ iat fulrcen fynodus Tridentina : fi H.*,-.'!* aixerit eprfcopos nan effe presbytcris /^'?*/_*?*e/, )'«?/ «I^ babere poteflatem confirmandi O^s^*H«!>l??i/d' *?'d e^w, guam h-abtnt, iilis t'/.? cnm v. <_»*/)». communsna (fc. anathema /> (-). Ait primum, quid praxis terat Apoflolica, videamus. Ipfi quidem Apoftoli dsaconis A6t. ö: 6. manus impofuille videntur. Verum fimul PatilusTimotheo fc«fes«yf** a presbyteris impertitam efle, lucusenter teftatur i,l im.4:14. Et conftrufiio ipia, Le continuus N. Teft. ulus aperteetincif, _ ««^icswt^o. hie ;;?_* ptesbyterortm figmficare, non (5) 5^.^.7.

40 l_ hon *.-.-**/', quafi ettet, impifitione <?«.< fa&us es pre.sbyter^ ut mepte exponit Seidenus <^*^). Neque adeo huic teftimonio officit, quod Paulus luarurn manuum Timotheo impoficarum meminit _.Tim. 1:6. qtium ab u- tnsque limul %st>o&t(ru eadem potueric iieri. Quin immo Paulus ip!e öc Barnabas non nifi a presbyterorum collegio impofitionem manuum accepere, A t. z:;.»dt res fit certa.neque mandato divino, neque exem» plis lacris, adeoque nee jure divino, poteftatem impertiendas WpoSeoias epifcopis solis vindicari. POrro SECT. VII. ranto minus efl veritati A confentanea venditata ha_.c poteftas, quanto evidentius pa- (y) De Syned, iib, I. c.,4. tet,

41 53 Tet 'ä-tate Apoftolorum inter -diz*??//'^. epifcopaltm e_*. il?' v^e^^ef-o^ nullum adhuc difcrimen reapfe 'interceiliile, qvippe cujn?. Nec vola nec veftig.um in (criptis A- poftoli-cisreperirur,* sed p'<esbyiéri nomen 'tantundem valere ac e- fifopi. I>ion enim alia leguntuf officia ab Apoflolis c ontti qvam e/oe*e_«.3c paullo poft diam ironorumy ariis qvidefn nominibus dc»centes infigniri folent, modo propheta, modo e-^^^/^.modc» pajlorts, modo doffores/mödo pfetbyteri^ modo epifcopi. modo tjy ustot duces (fe. di«i.l.' hwe taywä nomina non varios eminentig? externa gradus inter diverfa munera, dum imperium uni* U8 dorentis in alium; led five varium ejusdem muneris refpe-** «tlum <5c docendi rarionem, five varietatem donorum defignant, B>c qvi ecclefiis Chriftianis nuper conftitutis praerant öc doce- G bant

42 '54 '"F'4 bant,dici ccepere TrfehQorerpt, fcnle^/, iduve more Judasorum,qvi- -bus (ynedrii lenalores ci7^'^ ttcscpvti'*.<9-, 7i<rs.,QvTipy,c '/i? Åai appellare folemne erar(.).* eosdem _5c «m??..-*?b? in'pec7o->-es d *_OS efle, manifeftifllmis rationibus probatur. Nam.'._*". /"-t**-*. ecclefise Ephefina', quos Paulus ad fe accerlivit, mox dilerte normnantur tpifeopi, A , 8. Et cum a presbyteris eonftituendis inculpata vita reqviritur, additur ftatim ratio, qvia tales effe epifcopos oportet, Tit. i Pneterea in unica eccleiia Ephefina, nec non -Philippe _fi Phil. t. i. plures fuere epilcopi, qvum piurium hat mentio,* ergo non alii potuere elle, -guam presbyteri. Accedit, qvod presbyteris "Paulus tribuat A _ <«.ie dere gregi, Ö* V^l/c^e ecclejiam- y quod <«) Q.)./. Vitring. fynag, lib, _?.**. l.',

43 Huod alioqvm epifcopale munus cenfetur* Oeinde qvum Paulus miniftris ecclefiae v<lx regulas prahcribit-, Timofheo ad dirigendam ecciefiam (ufficientes» non nifi duos ordines novit, e- pifnporum feu presbyterorum i^ diaconorum- i. Tim i<' Deniqvefi, utperhibent Petrus fuit epifcopus, oporcet presbyteros etiam fuifle epifcopos, qvum ille c^tt^s<7^?k^" eorum fe vocet 1. Pet. s. i. riio autern omnes coatendunt nervös non modo Romanaj curia? promachi, verum & hierarchici feu epkcopales Anglicanas ecckfiae, & varia qvaerunt efirugia, qvibus vira nujus vericatis eludant. (^v^ qvum vana ilnr, & a mulris eruaitorum explefa, inft-iturum non pacicur-ea huc tranfcribere. U- nicum, qvodfpeciern naket, pr»- tenre prorlus n^qvimu?: videlicef

44 3.6 _.et Timctheo Titoque- ut epiz-.. b:opis commiilam efie poteftatem presbyteros. se con.flituendi: se corrigendi. Verum nullis prob-.lur radortibus, illos. certx ec clefiee conftanter luifie affixos. qvod epilcoporum eft; fed conftar luille mmyhe Pauli öc comi* tez Apoftolatus ejus» qvi hjc vel: illic adtempus relinquebanturjut abfente Apoftolo, nomine öc auöorirate ejus, qvod opus efiec, «onkituerent. Corruit ergo ö^ Cc jus illud» per lueceflfionem «pifcopajem»x Apoftolis. repetitum. Eotamen iplo non negamus, jure humano poile ditcrimen dignitatum inter do&ores. ecclefiae introduci, öc uni infpe. Äionem öc åionem plurium reöe committi, fi ad decorum lervandum ordinem c re eecle- L,V visum "aaerit, 6c inträ lineas «qyiratis Chriftian_s contineatnr. Certe

45 %7 P' Certe jam paulio pofl exce{tua_ Apol. olorum notabilisccepir passim effe eminentia epikopalis pr«e gradu presbyterorum. qvod yel e» lgnatii, virt Apoftohci, epiftolisliquet, qvamqvam nondum ab, omnibus. ina.qvaliraren. illam efile probatam, Ciementis lren«i judicia teftantur. De ortu. autem poteflatis episcopalis ita commentantur nonnul-. Ii;._"«ntmpe, ut rem Buddei verbis (Q) eloqvar, <///xx»^ /^d^e_ in una ecclefia e.e/ö)' e»*<l».,,*'h "vetuti fpeciem, qttandam calkr.j con>* fiitutrent; /'», _»i/e^/o atitem. qwiam ordt Aliquii negot'<a tractandi.ö,/?. "vanius-fit, **-^ ipfa. pofltlabit,. ttt unus aliquis atate ««i prndentia^ Aliisqne virtutibus t***_e **e/?*7^d **<*_»- /b/'c««/, rerum omnium., H^ collegif urn iflud, fimul^ue adeo ipfam.. le- /l^ >)^. K*!^. /^_^, curam: atque dire- Bit (QjEcdef. AfofliC 5. Z. 5.

46 tim in fe (<ifciperet Atque bif> cc pcjt-m e» icopi»>??«e«hz(it. <,'. / c tffu 'cmporis «>*«_^d^^-l^e«< l-, fin'threm, fed pdtefiatcm et-. iam,»wv*.. ftbinde incrementis au-,<-^, fibi v.»^ _s^_'/'. (^vum itaqve fit ritus hber l >plus, nulla apparet rztio, l >r non ecclefia de ejus admini. fdatione flatuere, eamque five epifcopo, live huic una cutit presbyteris, iive his iolis per^-* L,en6am comrnittere poflil SEGT. VIII. COronidis ahquid loco adjiciendum duximus de..<**./0«, %et?oti<nstq, qvid hoc symbolo figmficetur. & numqvis ejus fit d..<>*. Rationern ezus reddituri, non e_>dem fentiuntz eruditi. A nalarius imud huic fymbolo r * tvrium fubefle putat, qvod f. manus l.p*/*^ Spidtus, per di- ' g«t

47 59 gkös don* éjusdem intel.igantur; qvs, ficut digiti funt ddhi.éti.ita adhuc dilcreta man^-i.t, non nifi per partes diftnbuenda Plerique per manum /-c/^s^/i*»? defignari ftatnunt, Elnde SmKiux manuum impofitione opmatur indicari, confecrandum poteftati aliense iubjici : ficut fub w<l»«"alicujus t^/e, de poteftate dicitur.-ö' mana mit ti, c poteftate alicujus exire. Alii aliter' hoc explicant,nempe,ut Grotius &Basna- <ge, de effcacia diioinn /*<*ie«i/'_<',qvae cum ordinando communicatur. Vitringa cum ahis, conjunöim accipit turn /><,t< /?.^// aflu exercendzr, turn donorumspmtm ad exercitium muneris necellariorum coilat-ionem. Witfius,-pra?» ter alias rariones, autumat refpeéhim efle i-.f/m^*^»., ut or-» -dinatus moneatur,fibi incubitura ecclefise peccata, nifi debita cur»

48 HI cura ca avemmcet. Non infiefamur > h«ec & plura 'hujusm-odi a pofteriori pofle ritui 'huic accommodari, & ordinandum pie «orum commonefleri : verum fatis longe videntur petfta, ur homines, qui rim ifto uti ccepere, tale qvidpiam vix cogitare po» ruermt. Simplicius exiftimamus, érigmem hnius conlverudinis A bene p' Öat&fe pi ofluxiffe, Kl:iin?.ik> orum ea ratio, ut'n»t', ili -.^vadarn neceflil.^<' f '. 'ks, prakertim ' g.fthubj k- z.iocanr. Qvumitaque ardenticre deftderio bene glicui precari vellent, vis alle» dus ejus fefe exferuit non modo rnanibus in fublime elevatis,fed K: in capite ejus, cvi bene cupiebai t, impofitis, fignificando, le dona illa, qvae precibus coeli rus irr.petrarent, cumulare in caput ejus congerere, & quidc_uiä

49 4! qui6 affekionis intimw penes "animum luum efiet, qvafi plena vola in eum efiundere velie. Hujusmodi affeiffus in confecratiomibus apoflolicis, qvn cum precibus jcjunio fiebant efl evi- 'dentillimus. Et qvamlibet iym-» bolo xfepkrias poteftas aiicui or- "dinatione humana committi qveat.* ritui tamen ifti, qvi neqve manda mn. Tefl. munitut, neqve promilto inftru&us efl, reliqvis ca?nmoniis, nulla facultas dona in ordmandum conferendi, inefle poteft: led fi qvis ejusmodi leqvatur efteflus,eum latiqve non x^t^" in le a^' gandumded comitum ejus,piarum precum maxime junäim. fufarum virtuti tribuendum cenlemus:qvalia illa x*& u<*'& apau- Zo memorata i. Tim »». Tim. 7. s. tuisse videntur. Alia namqve futt iingularis illa H_«'

50 42 x«g9^krt, qva morbos fanare, & ( dona rtjuraculofra <.>- j-e ;x-,chiifto o > re, Apoftohs ei ac datum Unde fallunrur Papifrs, qvi m_tn_uurn impoiltione, ut foefamento, cnaracfcerem qvenl >..l^lcl)l.!'.n confecrando i coriteiidunt. Conciu-.., charackerem illum, qvun. k. uacur auffoncate, reda; rationi ndiculum efle & abfurdnm, cujus ldeam ne i- pfi qvidem libi effingere,nedum abis perlpicue iikere v^lrnr. Plura iuftitutum & Facukatts proftrre vetant. H*c iguur qvaliacunqve candoiilegetuiuin denuo on.ui lludio commendamus. 2.0L1 DE _) GLORIA!!!

51 Garmen Gratulatorinm - in eruditam, Viri' juvenis pereximii atque m ritm eletrantia confpiciii OP_EI Du. JOAN: DAVID. Anvci lvi fingularis, DifTertationem de Impofitione Manuum. Pllrpureas pandit portas Jim Tibi l»/>i//id, mnnftr.it /l^^o^h ruhfcens que cacumin.i P'mdij Spargert jam ccepit radios (&" lumin* vibrat, Culmine Parnaffi fcandem, rutilant/d Pbccbits. Aonia ö/'/. <«/<l<7)*e^ quamvis infoeta movete Polliee />/e<3^_«manus, vt clangdt cbordz canora: Plaudere nam fauflus /v>»</ei* fmces- Us <?/«?5/, Stfubet ex/il,/s^>*e /<?i*e^ bi peßorit flus. N-imque animos lfemper conr-ordesj gere nobit.

52 $?t fortes ticuit fortat & ducerevitti Vata ifjktur votts gratantia peßorfåung tx. Dum \>irtus ftabili conftat. Tua cm* <*///*<«fundo,- c^**^/?*?^ «l/^e 2^'ö. virtutis pr^mia clar \ Rite manus ptfttas vt fcripto fandis a>~utp, -t:<*l«. e^l fic _Hb//_ Tibi /e^t^l imponat ApoII», Terge benis a\tibns\ reda t Tibi Ne-- (loris <^/, )uuni ftadii curfum fe lici ftdert claudis. Sic prdixiiri mente- c-^d*^, vovet ex animo addifiiffimus Uz^i<z Starck.

53 Eideffi. Al_t.«..*N.^«/'e*/.'*«/"?''., qui <«^/... tntias pbilofopbicas animum af* Ze//i * e^./».d ld^ tamen conflat, 0/l«ro/ admodum e^, qui aliquem ferfeßionis gradin»._> illis attingere -l*<«/e». Tantt e/e»/m /^/i> /5 of- /e»*^ <//^**«//^. e/, «s eh* illis 5/ «3/l>*. Hertulei merit» cenfeatur />«. öod/. /_</</.«/ /l propnfito in de"pia ahripit turf is otii z.^"?*': plures för- </^l vohiptatum e^/^d^.s, quarum e/z^i-e/i. ita- encr\>.".ri fslent ingep)/'>h /e//«'<?, ut ad /e..<i/ cogitatianes plans efftciantur /dci*. Alii intempefii\>a bonorum _*?./>.'t//^e aceenfi, ad foltdiotem rerum *«^«/t/l.^e^ mm /li/» Jpirant, fknerfciaria c0«..».d qua inter imperitts harum rcrum sflimatores eruditorum»*>?«^» utcunque e«ed q/ternt, JJJiidre.-«^ praßicam /e/?//?^*«/e_ vitam, cultitrjtm in%enii quafi in ipfa /^i>*ö<l intermhttmt, me illud ad matwitatem ultericretn /*<??*»

54 f!itdent Aliis </<-«'^/,5 I*^»- injicit ***f^ <l»5«/?<*i domi, (5^ difficltates rei fam/liaris, quibus prrd<nev it multorum anini debilitar}, fiilent. Ut ta, qua decet, eontenttone inftiiv.tum fuiim frfeani nequeant. Ven-tn énlwipefcö licet hxc impedimen* ta tjusmod'. /*»., ut iznavrs ***>d_» ad felidam fcientiam /<«.. <** praclu- >.? p,^i : p ener» l«?_-<-^ mentes tis fe retardnri von /^i/n??/^ quo 7_"'«_*^ in'ffenfo />s</e F6? prafixam /7» bi»e/. alacriter /**o»^??^mi. In- /57- bot Te, cm:ce finguldris, jure merit»que 7-e/ck, o : *^«. licet /^_.7*ltt»_»_ adeo (n.yeritem tibi non (is expcrtus^ interim a propnfito bi vdrbiii Te abduc} n»n fiviftl : _*>e?*?/?)? potius apfidun //./v. 5 <V" rnvißa animi conftantia in id incubuifii, ut ad faffägium e» ritditiinis l*is-_- tandem affurgere poffes. Jpucd. autem fpes /'» ö«** Te non /ehe^/x, prsfens b»c o- Jlc ruiit fpecimen', acenrato ed.o^-.»w judicic : quod cum dj.fr ftioni M"

55 ' fubliek Te /d«l fubmiffk^um 5 fi etnt» oe. rrem, nm potui mibi /<./_*. e^.e, a«//? amorem niium l/i Te fiir.erum, - n c non -?*-_»..//*/!-«/'/.'»j, >/ " M.</d.s il_ hinn dnnis devinsttis fnmy dd«/?.t btc ivctamatione publice /*e/?h^ rer. /_*.?..,_< iniznfe Tibi «>--«//d..»/dl-.. fiudiisprofgß : '**^*«gratulor L^/.i^ dd p.ilrberrtnns /'» fl is >»o>"f., a>.'«d'«e,.. prtbent ornament,im Tax eruditioni: **«^_l prfot mih<- perfptßnm /7^, cognitionem rt- '"ram m.dtarumvanam, inutiltm,imm», noxiam efft, fi A V. oö/>^ie moruni fit fejunsa. Quod fupereft, calidisfena fundo -!/<*/*<«, V.//. fummum mi- «len,'/h c^id adfpirare tuis, «5 aliquanii finitit laboribuf academi- <*/_, ö/«. ampliffims fl /^/a***^»» fru- K,// _^s^ >**<?/*****/<./, pr*miaque,qu& v/>^«/ _Z^ doilrina i«-l merutt, confequaris überrima. Itafincintm anlm' _!^*eh_i?» decldrare "ooluit Jacobus HcmriciUs.

56

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV.

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV. a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA Oe 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam slliristi Reclemtvriz auxilio nixus. Xr fuffragio Amplifftmt _ff.ll«/^/// />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE JSAAQO

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE

EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE _* _'* '_-_! INTRICATUM PRIMAE SEDU- CTIONIS,, EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE VIRO Max. Rever. Atque Am^lifmo

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL.

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL. COGITATIONES DE NONNULL/E, AQUA MAGNALIUM DIVINORPM Ex confenfu PRiECONE. QUAS, Amplifl, Philofopb. CoUegii Auraiciy PR.fcSIDE Dn jacobo GADOLIN, Scient. Natur. PROFESSORE Ord. observat, Äftronom. Reg.

Läs mer

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j.

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j. . VESIKO DtSSERTATIO s-t t- < h\ \j. ACADEMIGA» t i< VI i *k t\ tf de PRETIO r, \ i.«quam SUFFRAG. AMPLISS. FACÜLT. PHILOSOPH. F\T ILLUSrRI ATHENAO r UPSAUENSI, o.1 ' }1 / i a«uk.. i j v j.l 4\\..,,v ms)i\

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J.

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J. I. N. J. EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, CONSENSU AMPL. FACULT. PHILOS. Sub PK SI l) I O VIRI PR.ZCLARISSIMI, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris In Regia

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB PAKET: TOPPBANNER Desktop: 1140x140 Mobilt: 320x240 Beskrivning: Visas på alla sidor på sajten, och upptar cirka 60 procent av startskärmen mobilt. PAKET:

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Fem myror är fler än fyra elefanter åner rån em myrr är ler än yra elean i arrane ör landad kör h kmprupp av nders Klint i samarete med ent Ernryd 1 låten 2 Ösån ör två elean Eleanten 120 5 Eva 120 6 Gattvisan 8 Innatinella ielktten Ivar

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer