Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2009 Moderata Samlingspartiets Spångaförening avger till årsmötet 2010 följande berättelse för förvaltningsåret Årsmötet 2009 Årsmötet för 2008 års verksamhet genomfördes den 29 januari 2009 i Spånga Församlingshus med den moderate Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark som inbjuden gästtalare. Till Gunnars inspirerande tal och förtäringen i anslutning till årsmötesförhandlingarna var även medlemmarna i Tensta - Rinkebymoderaterna inbjudna. Styrelsen 2009 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordförande, AU, pressansvarig Christer Grunder vice ordförande, AU Carl Pereswetoff-Morath sekreterare, AU, landstingspolitiska.frågor Inger Akalla kassaförvaltare, bitr. klubbmästare, AU Tomi Liljeqvist utbildningsansvarig Luke Cook medlemsansvarig, moderata seniorer Madeleine Jacobsson MUF-representant Olof Kollinius val & kampanjledare, bitr. pressansvarig Dennis Wedin bitr. val & Kampanjledare, lokalpolitiska frågar Ole-Jörgen Persson utdelaransvarig, hemsidesansvarig Ronny Nordgren kyrkopolitiska frågor, moderata seniorer Bengt Akalla idrotts- & Företagsfrågor Björn Begner moderata kvinnor Naemi Karlsson Adjungerad till styrelsen: bitr. kassör, Moderata seniorer Övriga val Revisorer ordinarie revisorer ersättare Ombud till förbundsstämmor ordinarie ombud ersättare i ordningsföljd Ebba Modén Holger Ronquist Inga-Maj Henning Karin Brodin Christer Grunder, Inger Akalla, Carl Pereswetoff - Morath, Tomi Liljeqvist, Madeleine Jacobsson, Ole-Jörgen Persson och Dennis Wedin Naemi Karlsson, Luke Cook, Bengt Akalla, Ronny Nordgren, Ebba Modén, och Karin Brodin. 1/10

2 Ombud till Medborgarskolans regionstämma ordinarie ombud ersättare Valberedning sammankallande ledamöter Moderata kvinnor kontaktperson Moderata seniorer ombud Inger Akalla Luke Cook Madeleine Jacobsson Karin Brodin Olof Kollinius Naemi Karlsson Bengt Akalla Madeleine Jacobssson Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret efter årsmötet haft 7 protokollförda sammanträden. Trots att den valde MUF-representanten på grund av studier och vistelse på annan ort under året inte har kunnat delta i styrelsens arbete, har MUF varit väl representerat, eftersom ordförande för MUF-Västerort är invald som ordinarie ledamot i Spångamoderaternas styrelse. Medlemmar Föreningens medlemstal var vid årets utgång 219 (183) varav 60 (53) från MUF. Detta innebär en ökning av det totala medlemsantalet med 36 (11) eller 20 %, något som vi är mycket glada över. Medlemsansvarig har under året varit i kontakt med många medlemmar och speciellt talat med dem som inte har betalat sin medlemsavgift i tid. Som vanligt har även årets jubilarer (21) uppmärksammats med gratulationskort. Kampanjer År 2009 har varit ett händelserikt år, med val till Europaparlamentet den 7 juni och kyrkoval den 20 september. Kännetecknande för båda valrörelserna var en mycket aktiv utdelarorganisation och föreningsstyrelse, med många kampanjare som har ställt upp i vått och torrt. Under båda valdagarna var samtliga vallokaler i Spånga bemannade med en röstsedelsutdelare. Inför EU-valet genomfördes uppåt 10 flygbladsutdelningar och lokala affischkampanjer vid Spånga torg och Spånga station, samarbete med bl.a. Vällingbymoderaterna för torgmöte, och Tensta/Rinkebymoderaterna för nationaldagsfirande den 6 juni. Spånga hade även ett eget arrangemang, med hjälp av justitieminister Beatrice Ask och riksdagsledamot Marianne Watz, som deltog vid utdelning och samtal vid Spånga station. 2/10

3 Vid kyrkovalet var föreningens prioritering att aktivera våra lokala kandidater och att synas på nya sätt. En stor ansträngning av många gav till slut ett utökat förtroende. Samtidigt som Moderata samlingspartiet fick minskat förtroende på nationell och stiftsnivå, ökade partiet sina mandat i kyrkofullmäktigevalet för Spånga Kista församling. Detta tack vare ett hårt arbete med bl.a. TM - ringning, dörrknackningskampanj av kandidater, synlighet på Internet, över utdelade flygblad i hushåll, lokala valaffischer, samt kampanjer på Spånga torg och vid Spånga station. Medlemsmöten Föreningens medlemmar har varit inbjudna till alla styrelsemöten under året. Dessutom har medlemmarna genom brev från ordförande inbjudits till tre särskilda medlemsmöten. Ett möte, med god förtäring och livlig politisk diskussion, riktade sig speciellt till föreningens utdelare. Alla möten, utbildningar och övriga händelser har offentliggjorts på föreningens hemsida. Utbildningsverksamhet Under 2009 har flera medlemsträffar i utbildningsform förekommit. I februari anordnades en kväll med tema EU inför det stundande valet till Europaparlamentet i Spånga församlingshus där ett 15-tal medlemmar deltog. I början av april besökte ett 20-tal medlemmar landstingsfullmäktige med efterföljande föredrag och diskussion på moderaternas landstingskansli. Landstingsrådet Christer G Wennerholm stod som värd. Senare i april hade vi riksdagsledamoten Sofia Arkelsten på besök. Sofia talade miljöpolitik för ett 10-tal medlemmar och träffen var mycket uppskattad. Efter sommaruppehåll var första träffen i oktober då planeringschefen på RO Johan Forssell talade på temat Så vinner vi valet för en intresserad och debattglad skara. Den 10 december var det slutligen dags för traditionsenlig julavslutning och på denna träff stod kommunpolitiken i fokus med Rolf Könberg och Birgitta Wahlman som inbjudna talare. 30-talet personer från Spånga och övriga föreningar i 6-e kretsen deltog. Föreningsmedlemmar och flera ur styrelsen har deltagit i olika temautbildningar, som förbundet även under 2009 har anordnat. Samarbetet i kretsen har fortsatt varit gott och utbildningsledarna i 6-kretsen har tillsammans planerat för fem utbildningstillfällen, som kommer att anordnas kretsgemensamt under Utbildningar och andra publika arrangemang läggs alltid upp på hemsidan och på facebookklubben. Information Hemsidan: Föreningen har sänt ut 3 medlemsbrev under året men främst använt sig information via hemsida och e-post. I somras bytte vi utseende på föreningens hemsida så att den har liknande utseende som Moderaterna i Stockholms förstasida. Kalendariet på hemsidan har uppdaterats regelbundet under året med aktuella möten och andra händelser. 3/10

4 Inför kyrkovalet presenterades de moderata kandidaterna och den moderata nomineringsgruppens program. Direkt efter sammanräkningen infördes valresultatet. Arbetet med att förnya Spångamoderaternas hemsida med artiklar och inlägg fortsätter oförtrutet med en naturlig inriktning mot valet till riksdags- kommun- och landsting Lokalpolitiska frågor Spånga - Tensta stadsdelsnämnd Den moderata stadsdelsnämndsgruppen i Spånga - Tensta stadsdelsnämnd har under året haft följande medlemmar från Spånga: Ole-Jörgen Persson, gruppledare, Christer Grunder, Inger Akalla och Dennis Wedin, ledamöter samt Madeleine Jacobsson, Björn Begner och Ronny Nordgren, ersättare. I sociala delegationen har Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder samt Inger Akalla (ersättare) suttit. Under året som gått har gruppen arbetat i enlighet med den fastlagda politiken; d.v.s. en satsning på kärnverksamheterna, fortsatt fokus på ekonomi och kostnadsutveckling samt fortsatta upphandlingar av icke-myndighetsutövande verksamhet. Vi bör vara mycket stolta över att vi under 2009 lyckades få till stånd en upphandling av ungdomsverksamheten vid Blå huset i Tensta samt Bromstens fritidsgård. Detta har vi moderater arbetat för under lång tid, och det är mycket glädjande att se att det är en seriös aktör som har vunnit upphandlingen och som kommer att göra verksamheten bättre. Ekonomin i stadsdelen är under kontroll tack vara ett målmedvetet och seriöst arbete från såväl politisk som förvaltningsledning. Det är också glädjande att se att god ekonomisk hushållning inte har gått ut över kvalitén i verksamheten, utan att en hög kvalité i servicen till våra medborgare bibehålls och utvecklas. För 2009 ser det ut som om resultatet slutar med ett litet överskott. Gruppen har arbetat mycket med frågan omkring Tensta marknad och har fått övrig majoritet med på att stödet till marknaden ska fasas ut och därigenom också att marknaden ska drivas av egen kraft, utan stadsdelens medverkan. Viktigt är också att vi fått en ordentlig redogörelse av vad stadsdelens stöd använts till och därigenom kommit närmre målet att öka insynen och transparensen i hur stadsdelens ekonomiska stöd har använts. Sammanfattningsvis har det varit ett bra år för stadsdelen och för den moderata gruppen. Nu har vi gått in i ett spännande valår, där det självklara målet är att vi fortsatt ska ha borgerlig majoritet i Stockholm och därigenom att vi även ska styra Spånga - Tensta. Företagarverksamhet i området Spångamoderaterna har en ledamot i föreningsstyrelsen som är särskilt utsedd att ha kontakt med företagarverksamheten i Spånga och stödja verksamheten. Många aktiviteter pågår inom Lunda Företagsgrupp, bl. a. för att utveckla kommunikationen med Spånga centrum/station. Man arbetar aktivt för att få fler företag att etablera sig i Lunda. Fler företag är intresserade. 4/10

5 Etablering av ett större, nytt och modernt industriområde pågår som ersättning för Bromstens gamla industriområde. Idrottsverksamhet i området Spångamoderaterna arbetar för goda möjligheter till idrotts-, frilufts- och fritidsverksamhet i stadsdelen speciellt med betoning av barn- och ungdomars behov. Beslut finns nu att Spånga IP rustas upp för ca 12 milj. kr med nya löparbanor, läktare, domartorn bl.a. En ny idrottshall diskuteras intill Bromstens IP. Beslut kommer under Ett antal delprojekt pågår för anläggning av spontanidrottsytor. Spångamoderaternas representant i idrottsfrågor har betytt mycket för en positiv utveckling av idrottsverksamheten i området. Stockholms Läns Landsting Moderaterna tillsammans med alliansens övriga partier i Stockholms läns landsting har fortsatt arbetet för en förbättrad vårdsituation med bättre tillgänglighet, ökat patientinflytande och utökat vårdval inom fler områden. Spångamoderaterna har varit representerade både från landstinget och stadsdelsnämnden vid samrådsmöte mellan stadsdelen och landstinget beträffande gemensamma uppgifter för exempelvis äldre- och sjukvården i området. Beträffande kollektivtrafiken kan noteras att alltfler använder kollektivtrafiken och är fortsatt nöjda med SL. Beträffande pendeltågen kvarstår dock ännu svårigheterna med otillräckliga och högt belastade spår, vilket dock Citybanan och övriga planerade kommande förändringar på sikt ska kunna avhjälpa. Spångamoderaterna bevakar trafikplaneringen i stadsdelen och arbetar speciellt i den moderata landstingsgruppen för förbättrade kommunikationer för stadsdelens invånare samt genom kontakter och annan påverkan specifikt för förbättringar av Spånga station, pendeltågs- och busstrafiken samt lokalbussen med utgångspunkt från Fristad. Moderata kvinnor Stockholms moderata kvinnor har arbetat i EU-kampanjen med stöd och kampanjer för samtliga Stockholms kandidater. Vi var med på torgmöten och i olika förortscentrum för att informera om valet. Vi har träffats på en guidad tur i Stadshuset för att titta på konsten. Under maj månad besökte vi kulturdepartementet och kulturminister Lena Liljeroth Adelsohn berättade om departementets arbete och framtidsvisioner. Det bjöds på buffé. Moderata kvinnor besökte även under våren Landstinget och landstingsrådet Filippa Reinfeldt som berättade om Vårdval Stockholm och hur det har gått. 5/10

6 Moderata seniorer Föreningens ombud har fått höra många intressanta föredrag med åtföljande diskussioner i Schönfeldtska praktsalen. Bland talarna märks Anna Maria Corazza Bildt, HG Wessberg, Johan Forssell och PJ Anders Linder. EU-politik, pensioner, äldreomsorg, partiprogram m.m. har diskuterats. MUF-verksamhet MUF-Västerort har under året säkrat sin plats som en av MUF Stockholms största lokalföreningar. Föreningen ansvarar för Spånga, Bromma, Hässelby och Vällingby. Medlemsantalet ligger stadigt runt 250 medlemmar, och Spångamoderaterna fick under år 2009 sex nya medlemmar via MUF Västerort. Inför valåret har den politiska prioriteringen varit att säkerställa att alla skolor i området tar emot politiska ungdomsförbund. Detta har inte varit fallet i bl.a. Blackebergs gymnasium, varpå MUF Västerort och MSU Blackeberg uppmärksammat detta. Medialt har vi med anledning av detta intervjuats i Stockholm City och Mitt i Västerort under året. Valda representanter i politiska organ mm Som en följd av valresultatet 2006 har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag under året: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Landstingsfullmäktige Daniel Valiollahi, ledamot Daniel Valiollahi, ersättare Inger Akalla, ledamot Christer Grunder, ersättare Efter val av kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag under året: Spånga - Tensta stadsdelsnämnd Ole-Jörgen Persson, ledamot, gruppledare Christer Grunder, ledamot Inger Akalla, ledamot Dennis Wedin, ledamot Madeleine Jacobsson, ersättare Björn Begner, ersättare Ronny Nordgren, ersättare Karin Arovelius, ersättare Kommunstyrelsens ekonomiutskott Daniel Valiollahi, ersättare Utbildningsnämnden Daniel Valiollahi, ledamot Carl Pereswetoff-Morath, ersättare Kommunförbundet Sthlms län, KSL Daniel Valiollahi, ersättare Fastighetsnämnden Luke Cook, ersättare, ordinarie fr.o.m ordinarie Idrottsnämnden Björn Begner, ersättare Miljö- och hälsoskyddsnämnden Daniel Valiollahi, ledamot Stadsbyggnadsnämnden Tomi Liljeqvist, ledamot Stiftelsen Hotellhem Ole-Jörgen Persson, ledamot Styrelsen för Stockholms Hamn AB Madeleine Jacobsson, ersättare Styrelsen för Kapellskärs Hamn AB Madeleine Jacobsson, ersättare Stockholms konstråd Luke Cook, ersättare 6/10

7 Stockholms & Uppsala Läns luftvårdsf. Daniel Valiolahi, ombud Revisorskollegiet Bengt Akalla, ordförande Revisorsgrupp I Bengt Akalla, ordförande Revisorsgrupp II Bengt Akalla, ledamot Stockholm Vatten AB Bengt Akalla, lekmannarevisor Stockholm Stadshus AB Bengt Akalla, lekmannarevisor Stiftelsen Äldrecentrum Bengt Akalla, lekmannarevisor Näringslivsrådet Björn Begner, ordförande Ole-Jörgen Persson, ledamot Sjukvårdsstyr. Stockholm stad - Ekerö Inger Akalla, ersättare Programberedning äldre & multisjuka Inger Akalla, ledamot Locum AB Christer Grunder, suppleant Nämndemän under året Tingsrätten Länsrätten Kammarrätten Skattenämnd Övervakningsnämnden Luke Cook Naemi Karlsson Hoger Ronquist Inger Akalla Inger Cederholm von Schmalensee (fr.o.m ) Madeleine Jacobssson Lars Ljungblom (fr.o.m ) Anders G OLssson Tomas Sunessson Olle Åkesson Karin Brodin Olof Kollinius Dennis Wedin (tom ) Ingo W Ruger Bengt Akalla Luke Cook Naemi Karlsson Holger Ronquist Carl Perewetoff-Morath Robert Leonardi Naemi Karlsson, ersättare Övriga förtroendeuppdrag MUF Västerort Aktiv Ungdom Öppna moderater Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB Dennis Wedin, ordförande Olof Kollinius, styrelseledamot Dennis Wedin, ledamot i förbundsstyrelsen Luke Cook, styrelseledamot Tomi Liljeqvist, styrelseledamot Inger Akalla, styrelseledamot 7/10

8 Kyrkopolitiska frågor Spånga Församling Moderaterna har under 2009 tillsammans med Spånga Församlings Väl (SFV) haft majoritet i Spånga församlings beslutande organ. M har innehaft ordförandeposterna i Kyrkorådet och Församlingsutskottet samt vice ordförandeposterna i Kyrkofullmäktige och Förvaltningsutskottet. Samarbetet i Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige och utskott har fungerat bra under året. Tack vare en god ekonomisk hushållning kan vi behålla församlingsavgiften på 0.70 kr även 2010, något som den moderata gruppen helhjärtat har arbetat för. Detta innebär att vi sänker medlemsavgiften för de boende i Kista gamla församling från 0.89 till 0.70 kr. Under året har mycket arbetet lagts ned för att organisera den nya Spånga Kista församlingen och för att skapa en fungerande församlingsorganisation som den 1 jan 2010 tar över. Till ny kyrkoherde i Spånga Kista församling har utsetts nuvarande kyrkoherden i Spånga församling, Kurt Sunden, vilket vår grupp har förordat. Inför kyrkovalet samlades Spångamoderaternas kandidater på listan till kyrkofullmäktige för att diskutera det moderata kyrkopolitiska programmet och tala sig samman inför valarbetet. Kandidaterna fotograferades och bilderna lades ut på föreningens hemsida tillsammans med en kort text författad av respektive kandidat. Den 20 september genomfördes kyrkovalet. M i Spånga utarbetade med utgångspunkt från det moderata valprogrammet ett eget program, som bl.a. marknadsfördes i lokalpressen, i församlingsbladen och delades ut i brevlådor och vid dörrknackning. Moderaterna i Spånga gjorde ett mycket bra val. Vi ökade med ett mandat, från 9 till 10. M, SFV och Kd fick tillsammans 17 av Kyrkofullmäktiges 29 mandat. Stort tack till alla valarbetare för ett kraftfullt arbete, som gav resultat. Antal besökande till församlingens olika verksamheter har fortsatt att öka. Till många av församlingens aktiviteter har fler personer anmält sig än vad som fanns möjlighet att ta emot och verksamhet har dubblerats. Efter kyrkofullmäktigevalet 2005 har moderaterna haft 8 mandat av totalt 29 i Spånga församling. Den grupp som verkat under året har varit: Kyrkofullmäktige ordinarie Kyrkofullmäktige ersättare Kyrkorådet Per-Inge Strömberg Bengt Akalla Carina Bergtoft-Pikner, vice ordförande Ebba Modén Madeleine Jacobsson Christer Grunder Holger Ronquist Uno Einarsson Åsa Ljungqvist Elisabeth Östergren Bengt Akalla, ordförande Per-Inge Strömberg. Carina Bergtoft-Pikner 8/10

9 Förvaltningsutskottet Församlingsutskottet Revisor Per-Inge Strömberg, vice ordförande Bengt Akalla, ersättare., ordförande t.o.m Carina Bergtoft-Pikner,ordförande fr.o.m Ebba Modén, ersättare fr.o.m Christer Grunder Vällingby församling Kyrkofullmäktige ordinarie Naemi Karlsson Stockholms stift Stiftsfullmäktige Carina Bergtoft-Pikner, vice ordförande. Stiftets revisorer Bengt Akalla, ordinarie revisor Stockholms Stifts Församlingsförbund Bengt Akalla, ordinarie revisor Ekonomi Ekonomiskt har 2009 varit ett gynnsamt år för föreningen med möjlighet att avsätta kronor till en valfond för 2010 års allmänna val. Utgifterna har huvudsakligen bestått av kostnader för kyrkovalet och medlemsmöten. Spånga församlig har gett ekonomiskt stöd för valarbetet. Föreningens tillgångar är kr var av är öronmärka i valfonden. Vi har inga skulder. I övrigt hänvisas till separat resultat- och balansräkning som återfinns i slutet av årsberättelsen. Styrelsen föreslår att årets resultat, 750 kr, balanseras i ny räkning. Slutord Ytterligare ett fullmatat verksamhetsår är till ända. Det första av två viktiga valår! Med facit i hand kan man konstatera att många av föreningens medlemmar har gjort viktiga insatser inför såväl EU-valet som inför kyrkovalet med den från 1 januari 2010 sammanslagna församlingen Spånga - Kista. Dessa två val har gett oss en mängd erfarenheter om hur en framgångsrik valrörelse ska genomföras. Föreningen har inför valåret 2010 en mängd välutbildade och synnerligen kvalificerade kandidater. Glädjande är också att vi har haft en mycket positiv medlemsutveckling, att vi har nått våra uppsatta mål med råge och att vi är den största moderatföreningen i 6:e kretsen. Varmt tack till Er alla medlemmar för att Ni fortsätter att stödja oss med Ert medlemskap. Nu ger vi järnet i valrörelsen 2010! 9/10

10 RESULTATRÄKNING helår INTÄKTER Medlemsavgifter Försäljning vid aktiviteter Valstöd Övrigt 0 30 Summa INTÄKTER KOSTNADER Inköp av varor till aktiviteter Kyrkovalet Medlemskostnader utskick, möten Styrelsekostnader Avsättning valfond Övriga kostnader Summa KOSTNADER RESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Avräkning förbundet Bank Summa TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Leverantörsskulder 0 0 Övriga skulder 0 0 Förutbetalda intäkter 0 0 Valfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa SKULDER OCH EGET KAPITAL Spånga i februari 2010 Christer Grunder Carl Pereswetoff-Morath Tomi Liljeqvist Inger Akalla Bengt Akalla Björn Begner Luke Cook Madeleine Jacobsson Naemi Karlsson Ronny Nordgren Ole-Jörgen Persson Dennis Wedin (Olof Kollinius har pga studier och utlandstjänst ej deltagit i styrelsens arbete under året) 10/10

Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2012

Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2012 Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2012 Moderata Samlingspartiets Spångaförening avger till årsmötet 2013 följande berättelse för förvaltningsåret 2012. Årsmötet 2012 Årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2013

Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2013 Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2013 Moderata Samlingspartiets Spångaförening avger till årsmötet 2014 följande berättelse för förvaltningsåret 2013. Organisationsnummer:

Läs mer

Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2016. Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen org. nr. 802406-4431 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015 Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Moderata Samlingspartiet Kungsholmen, organisationsnummer: 802488-6411, får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2015. Årsmötet 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Organisationsnummer: 802406-4431 Årsmötet 2014 Årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna

Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna 1(5) Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna Styrelsen för Engelbrektsmoderaterna får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2007. Årsmötet 2006 Årsmötet avhölls den 21 februari 2006

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

Styrelsen för Moderaterna i Österåker får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Moderaterna i Österåker får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Moderaterna i Österåker får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2010. Årsmötet 2010 Årsmötet avhölls den 24 februari på Österåkers golfrestaurang.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Gärdesmoderaterna Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsen för Gärdesmoderaterna, Stockholm får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2009. Årsmötet 2009 Årsmötet avhölls den 18 februari 2009 på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Reimersholme socialdemokratiska förening

Verksamhetsberättelse 2014 Reimersholme socialdemokratiska förening Verksamhetsberättelse 2014 Reimersholme socialdemokratiska förening Valresultat Reimersholme 2014 Val Valdistrikt 2009/2010 2014 Europaparlamentet 13,68 12,27 17,54 17,00 Riksdagen 19,02 18,58 20,21 24,08

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisningen för verksamhetsåret 2016. Årsmötet 2016 Moderaterna i Tyresö höll årsmöte 2015

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 TANTO-ZINKENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING. Tanto-Zinkens Socialdemokratiska förening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 TANTO-ZINKENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING. Tanto-Zinkens Socialdemokratiska förening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 TANTO-ZINKENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Verksamheten Föreningsmöten och arrangemang 4/3 Årsmöte. 14/4 - Tema Ungdomsarbetslöshet Möte med Anna-Greta Leijon och Sofie Evertsson,

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ tyresom.se Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Årsmötet

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse UVÄF 2014

Verksamhetsberättelse UVÄF 2014 Verksamhetsberättelse UVÄF 2014 Styrelsen för Ulvsunda Villaägareförening får härmed avge berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsen har under året bestått av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009 Själevads 1 (6) Själevads 2 (6) Dagordning för årsmöte måndag 9 februari 2009 18:30 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen 3 Godkännande av kallelse 4 Parentation 5 Val av Presidium: A. Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2015. 1. FUNKTIONÄRER Styrelsen Lars Bogren, ordförande Bengt Könberg, vice ordförande

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2014

Medborgarskolans förbundsstämma 2014 Protokollmall/PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2014 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2014

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2014 Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderata Samlingspartiet Kungsholmen, organisationsnummer: 802488-6411, får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2014. Årsmötet 2014

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Villastaden Solhem. Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte

Villastaden Solhem. Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte Villastaden Solhem Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte Tisdagen den 4 april kl 19 00-21 30 i Spånga Församlingshus, Värsta Allé 1. 19 00 Årsmötesförhandlingar enligt dagordning på baksidan

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( )

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( ) Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (2015-01-01) Års Sammanträdes- Anm UTOM ROTELINDELNINGEN Kommunfullmäktige ordförande 980 se punkt 2 1:e vice ordf 980 se punkt 2 2:e vice ordf 980 se punkt 2 ledamöter

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för r*",,wiw W:wffiW W mw r,;*yt:,wn ym Verksamhets- och förvaltningsberättelse för Strängnäskretsen av Moderata Samlingspartiet 802444-7388 Räkenskapsåret 201 4-01 -01-201 4-12-31 Innehållsförteckning: Verksamhetsberättelse

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( )

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( ) Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (2017-01-01) Års Sammanträdes- Anm UTOM ROTELINDELNINGEN Kommunfullmäktige ordförande 990 se punkt 2 1:e vice ordf 990 se punkt 2 2:e vice ordf 990 se punkt 2 ledamöter*

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Kyrkofullmäktige för mandatperioden

Kyrkofullmäktige för mandatperioden 1 (11) Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2010-2013 Plats och tid Perstorp församlingshem, tisdagen den 3 december 2013, kl. 19.15-19.30 samt 20.00-20.45. Beslutande Bengt Jarring, ålderspresident 16-17

Läs mer

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( )

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( ) Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (2016-01-01) Års Sammanträdes- Anm UTOM ROTELINDELNINGEN Kommunfullmäktige ordförande 980 se punkt 2 1:e vice ordf 980 se punkt 2 2:e vice ordf 980 se punkt 2 ledamöter

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2017 Tidpunkt: 19 februari 2017 kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus Föredragningslista årsmöte 2017 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 19 februari kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus 1. Årsmötets

Läs mer