Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010"

Transkript

1 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010

2 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi 10 BI1201 / BI1202 Datoranvändning 11 DAA1201 Datateknik 12 DTR1207 / DTR1210 Engelska 14 EN1201 / EN1202 / EN1203 Estetisk verksamhet 16 ESV (Bild) ESV (Musik) Filosofi 17 FS1201 / FS1202 Fysik 18 FY1201 / FY1202 / FY1203 Fördjupningskurser 19 BI1203/FY1203/KE1203 Fördjupningspaket 150 p Företagsekonomi 20 FE1201 / FE1202 / FE1203 / FE1204 / FE1205 / FE1206 / FE1207 / FE1208 / FE1210 / FE1501 / FE1502 / FE1503 / FE1505 Geografi 24 GE1201 / GE1202 / GE1203 Handel 25 HNDL1201 / HNDL1202 / HNDL1203 / HNDL1204 / HNDL1205 / HNDL1206 /HNDL1207 / HNDL1208 / HNDL1209 / HNDL1210 / HNDL1211 / HNDL1212 Historia 29 HI1201 / HI1202 /HI1203 Idrott och hälsa 30 IDH1201 / IDH1202 / IDH1507 / IDH1508 / IDH1509 / IDH1510 Kemi 32 KE1201 / KE1202 2

3 Kulturhistoria 33 KUH1201 / KUH1202 / KUH1203 / KUH1204 / KUH1206 Latin med allmän språkkunskap 35 LAS1201 / LAS1202 / LAS1500 Lärande och pedagogiskt ledarskap 36 LPL1203 / LPL1206 / LPL1208 Matematik 37 MA1201 / MA1202 / MA1203 / MA1204 / MA1205 / MA1206 (Matematik breddning) / MA diskret Mediekommunikation 39 MDK1201 / MDK1204 Miljökunskap 40 MKU1201 / MKU1202 / MKU1204 Moderna språk 41 Spanska SP1301 / SP1302 / SP1303 Franska FR1301 / FR1302 / FR1303 FR1304 Tyska TY1301 / TY1302 / TY1303 / TY 1304 / TY1305 Italienska IT1301 / IT1302 Ryska RY1301 / RY1302 / 1303 Musik 47 MU1201 / MU1202 / MU1205 / MU1206 / MU1207 / MU1208 / MU1209 Naturkunskap 50 NK1201 / NK1202 Näringskunskap 50 NÄR1202 Omvårdnad 51 OMV1201 / OMV1202 / OMV1209 /OMV1210/ OMV1211 / OMV1212 / OMV1215 / OMV1501/OMV1502 Psykologi 54 PS1201 / PS1202 / PS1500 Religionskunskap 55 RE1201 / RE1202 Rättskunskap 56 RK1201 / RK1203, RK1501 Samhällskunskap 57 SH1201 / SH1202 / SH1203 / SH1204 / SH1502 Social omsorg 59 SOMS1201 / SOMS1202 / SOMS1203 / SOMS1204 / SOMS1205 / SOMS1206 / SOMS1207 Specialidrott 61 SC1201 / SC1202 3

4 Svenska som andraspråk 62 SVA1201 / SVA1202 Svenska 63 SV1201 / SV1202 / SV1203 / SV1204 / SV1205 / SV1503 / SV1506 Teknik, människa och samhälle 66 TEU1207 Textkommunikation 67 TEXK1201 Turism 68 TURI1205 4

5 Ämne Administration Ämne: Administration Kursnamn Administration A Kurskod ADM1201 Kurspoäng 50 poäng Kursen ingår i ämnet Administration och är gemensam på HP. Hur gör jag när jag söker jobb? Hur är det att jobba på ett bemanningsföretag eller på distans? Vad gör man på en personalavdelning? Hur bemöter man kunden på ett serviceinriktat sätt i receptionen? Kursen ger dig kunskaper i de administrativa rutinerna och arbetsformerna inom företag. Du får också lära dig att utforma dokument på ett riktigt sätt enligt svensk standard. Även arbetsmiljön den fysiska och den psykosociala tar vi upp. Ämne: Administration Kursnamn Administration B Kurskod ADM1202 Kurspoäng 200 poäng Kursen ingår i ämnet Administration, den bygger på kursen administration A och är valbar. I den här kursen får du lära dig affärskommunikation. Hur skriver man ett korrekt och säljande affärsbrev? Du får träning i muntlig kommunikation och retorik hur kan jag framföra mina idéer på ett övertygande sätt? Du får tillfälle att diskutera, intervjua, presentera och sammanträda. Kursen tar också upp rutinerna vid order, lager och fakturering inom företag. Vi använder datorerna flitigt! Ämne: Administration Kursnamn: Affärskommunikation engelska Kurskod: ADM1203 Kursen skall ge kunskap om engelska språket som kommunikationsmedel både i tal och skrift. Kursen skall också utveckla förmåga att använda språket i internationella yrkesmässiga kontakter. Kursen skall dessutom ge färdighet i att använda informationsteknik inom området. SKOLFS: 2000:11 Vi kommer att arbeta mycket med mötesspråk och muntliga färdigheter, samt belysa nationella skillnader, såsom punktlighet, artighetsfraser o.d. både inom yrkes- och privatlivet. Vi kommer även att arbeta med översättningar och false friends och försöka att undvika de vanligaste fällorna. Under kursens gång kommer du att utöka det ordförråd du behöver i arbetslivet och i internationella kontakter. 5

6 Ämne: Administration Kursnamn: Information och layout A Kurskod: ADM1205 Kursen ingår i ämnet Administration Kursen är gemensam för alla som läser Handels- och administrationsprogrammet. Kursen är även valbar på övriga program. Kursen ska ge Dig grundläggande kunskap i muntlig och skriftlig affärskommunikation och utveckla Din förmåga att utforma information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Du kommer att utforma dokument och framställa informationsmaterial med hjälp av modern teknik. Du kommer även att få erfarenhet av att arbeta effektivt och ergonomiskt riktigt. Du kommer att lära dig de regler och principer som gäller för intern och extern dokumentutformning. Du kommer att använda och arbeta vid datorer på ett ergonomiskt och effektivt sätt. Ämne: Administration Kursnamn: Information och layout B Kurskod: ADM1206 Kursen ingår i ämnet Administration och är valbar på alla program. Kursen bygger på Information och layout A. Kursen ska ge Dig fördjupade kunskaper i muntlig och skriftlig affärskommunikation och ge en ökad förmåga att utforma intern och extern information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Du kommer även att utveckla din förmåga att framställa och publicera såväl affärsdokument som presentations och informationsmaterial med hjälp av moderna teknik. Du kommer att göra affärspresentation såväl muntligt som skriftligt. Du kommer att redigera och komponera bildmaterial med hjälp av modern utrustning samt sammanställa text, ljud och bild till en interaktiv affärspresentation med hjälp av modern teknik. Du kommer att känna till och tillämpa lagar, överenskommelser och etiska regler i samband med produktion och publicering av material och ha kunskap om frågor som rör datasäkerhet. Ämne: Administration Kursnamn: Konferens och Reception Kurskod: ADM1208 Kursen ingår i ämnet Administration och är valbar. Konferenser större eller mindre ska ge människor en kick och syfta till bättre teamwork eller utveckling. I kursen ges kunskaper om administrativt arbete vid olika typer av konferenser och övning i att planera och genomföra arrangemang. 6

7 Vi behandlar hur man kan välja och boka konferenser, sammanträden, föreläsare och aktiviteter. Vi tar upp ledarskapet den viktiga rollen i samband med planeringen före, under och efter en konferens. Uppföljningen kontrollerar om syftet och resultatet får ett positivt utfall. Du kommer också att lära dig vilka dokument som förekommer i detta sammanhang och hur du språkligt och korrekt utformar desamma. Flera projektarbeten och studiebesök kommer att ingå. Presentationer och rapporter ska genomföras med hjälp av olika datorprogram. Dessutom är det av stor vikt att första krav på service, kvalitet och miljötänkande i konferensbranschen. Ämne: Administration Kursnamn: Personaladministration Kurskod: ADM1209 Kursen ingår i ämnet Administration. Kursen är valbar. Kursen ska ge Dig kunskap om löneadministration och om lagar och avtal inom det personaladministrativa området. Du kommer även att få en orientering om personalplanering och personalvård. Du kommer att arbeta med olika personalfrågor som anställning, arbetsrätt, löner och ekonomi och utvecklingen i framtiden. Du kommer att kunna sälja dig och dina kvalifikationer genom en bra platsansökan, brev med personlig presentation, meritförteckning eller CV. Du kommer att få kunskap om lönesystem och löneadministrativa datorprogram. Du kommer att känna till olika sätt att i praktiskt arbete främja jämställdhet, medbestämmande och kompetensutveckling. Du kommer att känna till olika sätt att i praktiskt arbete främja den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Ämne: Administration Kursnamn: Anteckningsstenografi Kurskod: ADM1210 Visst vore det väl bra att kunna anteckna lika fort som någon föreläser? Eller snabbt skriva en inköpslista eller vägbeskrivning: som du får per telefon? Kanske hemliga dagboksanteckningar utom räckhåll för föräldrar eller nyfikna småsyskon? I kursen lär du dig grunderna i Melins stenografisystem och principer för förkortningar. Systemet är ljudenligt och du kan därför stenografera på vilket språk som helst, var som helst och när som helst. Allt som behövs är penna och papper. Kursen ingår i ämnet Administration och är valbar. 7

8 Ämne: Arbetsliv Ämne: Arbetsliv Kursnamn: Arbetsmiljö och säkerhet Kurskod: ARL1201 Kursen ingår i ämnet Arbetsliv, är gemensam på Handels- och administrationsprogrammet samt på Omvårdnadsprogrammet och valbar på övriga program. Kursen Arbetsmiljö och säkerhet gör dig väl förberedd att möta arbetslivet genom att göra dig medveten om hur en bra arbetsmiljö ska vara. Kursen behandlar bl a mänskliga relationer, konflikter och stress allt av stor betydelse för arbetsmiljön. Fysiska faror, som kan ge olyckor och skador, tas upp i kursen och du får veta mer om första hjälpen, brand- och elsäkerhet. Vi tar även upp lagstiftning inom området och ger dig kunskaper om hur du kan påverka din egen och andras arbetsmiljö. 8

9 Ämne: Bild och form Ämne: Bild och form Kursnamn: Bild Kurskod: BF1201 Kurspoäng: 150 poäng Kursen vill framför allt inspirera Dig till att med öppna sinnen, nyfikenhet och experimentlust utforska bildens alla möjligheter. Du får praktiskt använda olika tekniker, material och bildkompositionens grundregler. Du lär Dig om bildens utveckling och funktion i olika kulturer genom tiderna för att få en trygghet och ett avstamp till egna lösningar på idéer i bildarbetet. Vägen till det färdiga verket kan vara både tålamodsprövande och äventyrlig att kritiskt kunna granska och ta ställning till resultatet är också en träning som utvecklar Dig. Ämne: Bild och form Kursnamn: Bild och form, grundkurs Kurskod: BF1202 Kursen ger Dig grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition och färglära. Du får träna Din förmåga att kritiskt granska och analysera olika typer av formspråk. Du kommer att få bestämda övningsuppgifter men även uppmuntras att lösa egna bildidéer på ett personligt och kreativt sätt. 9

10 Ämne: Biologi Ämne: Biologi Kursnamn: Biologi A Kurskod: BI1201 I Biologi A läser vi om celler, hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Alla levande varelser består av en eller flera celler som antingen lever ensamma och klarar allt själv eller lever ihop i och delar på sysslorna. När någon cell bryter sig ut ur gemenskapen kallar vi det för cancer. Alla organismer, växter, djur, svampar och minsta bakterie är beroende av varandra. Om en art dör följer andra med i fallet. Därför måste vi vara rädda om den biologiska mångfalden. Du lär dig grunderna inom ekologi och hur vi tror att olika arter utvecklats ur varandra tillsammans med andra. Vi diskuterar varför arter dött ut, ibland i massutdöenden och tittar på bevis för en evolution. Ämne: Biologi Kursnamn: Biologi B Kurskod: BI1202 I Biologi B går vi djupare in i cellernas vardag, hur de äter, hur de kommunicerar med varandra, hur de ser till att allt fungerar i kroppen (och vad som händer om de inte gör det) och hur de försvarar kroppen mot angrepp. Vi tittar på fiender till både växter och djur såsom virus, parasiter och bakterier och hur de går till attack. Du lär dig hur ditt nervsystem fungerar för att skydda dig och för att hålla hjärnan informerad om miljön runt omkring dig. Vi kommer in på arvsanlagen och miljöns betydelse för att vi skall vara friska. Du lär dig hur sockerbalans och vätskebalans upprätthålls och hur så skilda saker som blodtryck och depressioner styrs av våra arvsanlag och miljön. 10

11 Ämne: Datoranvändning Ämne: Datoranvändning Kursnamn: Datorkunskap Kurskod: DAA1201 Kursen ingår i ämnet Datoranvändning, är gemensam på Handels- och administrationsprogrammet samt Omvårdnadsprogrammet och valbar i övriga program. I kursen Datorkunskap ger vi Dig grunderna i Word, Excel, PowerPoint. Grunderna i fil- och mapphantering, datorns uppbyggnad samt ergonomi, säkerhet och sårbarhet kommer att behandlas, liksom datorns roll i samhället. Du kommer även att få tips och adresser för att surfa och söka på Internet. Vidare får Du insikt i hur viktig layout och typografi är för att Dina dokument ska bli lästa. 11

12 Ämne: Datateknik Ämne: Datateknik Kursnamn: Programmering A Kurskod: DTR poäng Mål för kursen Kursen skall ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Kursen skall även ge kunskaper om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk. Kursen skall också ge grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall kunna något programmeringsspråks grundläggande datatyper, fördefinierade strukturer och funktioner samt deras regler och syntax kunna analysera programmeringsuppgifter och formulera strukturerad pseudokod samt konstruera enkla algoritmer kunna systemera och strukturera programmeringsarbetet samt skriva enkla program och felsöka källkod känna till kompilatoms/länkarens arbete från källkod till färdigt program känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och utmatningsrutiner känna till språkens allmänna prestanda och egenskaper samt vilka programmeringsuppgifter de är bäst lämpade för. 12

13 Ämne: Datateknik Kursnamn: Webbdesign Kurskod: DTR1210 Kursen webbdesign syftar att ge kunskaper om och färdigheter i att skapa, administrera och underhålla webbsidor. Webbsidorna utformas med hjälp av HTML-teknik och ett programmeringsspråk som kallas scriptspråk. HTML-kod tillsammans med scriptinstruktioner ger dig möjlighet till att skapa kraftfulla och avancerade webbsidor. Kursen syftar till att: ge en god kännedom i HTML _ Hypertext markup language. ge grundläggande kunskaper om framställning av bilder och datorgrafik för webben. ge kunskaper i planering och utformning av webbsidor. ge kännedom om verktyg för produktion och underhåll av webbplatser Efter kursens slut ska eleverna kunna framställa och underhålla informations- och layoutmässigt tilltalande webbplatser. 13

14 Ämne: Engelska Ämne: Engelska Kursnamn: Engelska A Kurskod: EN1201 I engelska A förbättrar du din förmåga att förstå, läsa, tala och skriva. Arbetsspråket är engelska. Vid sidan om kursboken kommer du att arbeta med olika texter t.ex. tidningsartiklar, romaner och noveller. Dessutom använder vi TV- och radio inspelningar samt dataprogram. Vid kursens slut skall du: ha förbättrat din förmåga att formulera dig i tal och uttrycka personliga åsikter och berätta om olika erfarenheter. ha lärt dig en hel del om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden. vara van vid att använda lexikon, uppslagsverk, Internet och andra engelskspråkiga källor. förstå tydligt tal, från olika engelskspråkiga regioner Ämne: Engelska Kursnamn: Engelska B Kurskod: EN1202 Engelska B är en påbyggnadskurs på engelska A där det krävs större språklig korrekthet. Arbetsspråket är naturligtvis engelska. Vid sidan om kursboken kommer du att arbeta med olika texter t.ex. tidningsartiklar, romaner och noveller. Dessutom använder vi TV- och radio inspelningar samt dataprogram. Vid kursens slut skall du: ha förbättrat din förmåga att formulera dig i tal och uttrycka personliga åsikter och berätta om olika erfarenheter ha fördjupat dina kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden. vara van vid att använda lexikon, även enspråkiga, uppslagsverk, Internet och andra engelskspråkiga källor. förstå tydligt tal, från olika engelskspråkiga regioner. 14

15 Ämne: Engelska Kurs: Engelska C Kurskod: EN1203 Engelska C är en fördjupningskurs där du kan fördjupa dig i något du själv är intresserad av. Arbetsspråket är naturligtvis engelska. Vid sidan om fördjupningsdelen kommer vi att arbeta med skön- och facklitteratur. Dessutom använder vi TV- och radio inspelningar samt dataprogram. Vid kursens slut skall du: ha förbättrat din förmåga att formulera dig i tal och skrift, uttrycka personliga åsikter, berätta om olika erfarenheter och analysera vad du har läst och hört. ha fördjupat dina kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden. 15

16 Ämne: Estetisk verksamhet Ämne: Estetisk verksamhet Kursnamn: Estetisk verksamhet (Bild) Kurskod: ESV1201 Bildkursen ger Dig möjlighet att prova på och utveckla olika konstnärliga tekniker och uttryckssätt. Du lär Dig också att förstå hur man kan formulera en idé med färg, form, ljus och linjespel o.s.v. Detta gör Du bl.a. genom att studera olika konstnärers verk. Bildskapandet är ett forskningsarbete där Du tränar samarbetet öga/hjärna/hand. I detta arbete krävs lika delar lust - envishet, mod - känslighet. Ämne: Estetisk verksamhet Kursnamn: Estetisk verksamhet (Musik) Kurskod: ESV1201 Under kursen lyssnar vi på och diskuterar olika musikstilar, från klassisk musik till rock. Utgående från dina tidigare erfarenheter i musik, får du prova på olika instrument, spela, sjunga och arbeta med projekt. Vi går även igenom vissa musikaliska grunder som behövs för att musicera tillsammans. Du behöver inte kunna spela ett instrument för att välja musik. Däremot är intresse, samt ett aktivt deltagande i undervisningen en förutsättning 16

17 Ämne: Filosofi Ämne: Filosofi Kursnamn: Filosofi A Kurskod: FS1201 "Redan de gamla grekerna" är en fras som de fiesta av oss lite äldre stött på. För Er ungdomar som ska läsa Filosofi A är det dags nu. Kursen handlar nämligen om såna frågor som antikens greker stä1lde sig och brottades intensivt med. Hur ser världen ut "egentligen"? Vad består den av "innerst inne"? Präster, filosofer och vetenskapsman har genom tiderna försökt förklara för oss. Men kan vi lita på dom? Kan vi överhuvudtaget nå säker kunskap? Och kan vi i så fall förmedla den? Hur ser det goda livet ut? Och kan vi närma oss det innan vi har ordnat ett gott samhä1le? Finns det någon mening med det hela? Som Ni ser är frågorna många. Ni inbjuds härmed att bidra ti1l att finna svaren! Ämne: Filosofi Kursnamn: Filosofi A Kurskod: FS1202 I den mån vi inte hunnit besvara de i Filosofi A ställda frågorna fortsätter vi behandlingen av dem i B-kursen. Kanske fördjupar vi oss i en eller annan av de gamla filosoferna. Men framför allt fördjupar vi vårt eget filosoferande under ytterligare något friare former än i A- kursen. 17

18 Ämne: Fysik Ämne: Fysik Kursnamn: Fysik A Kurskod: FY1201 Kursen omfattar fysikens grunder, en fysikalisk allmänbildning som kan vara bra att ha oavsett vad man senare kommer att studera eller syssla med, men den ger också en grund för fortsatta studier i fysik. Kursen omfattar följande områden: Mekanik: Densitet, rörelse (hastighet, acceleration), krafter, arbete, energi, effekt, tryck. Värmelära. Ellära: Spänning, ström, resistans, energi, effekt. Kursen förenar teori och experiment. Man laborerar i grupper om två eller tre och läraren visar försök under lektionerna. Problemlösning är en mycket viktig del av kursen. Skrivningar består liksom matematikskrivningar av uppgifter att räkna. Kursen förutsätter inga förkunskaper i fysik från grundskolan. Ämne: Fysik Kursnamn: Fysik B Kurskod: FY1202 Kurspoäng: 150 poäng Kursen bygger vidare på Fysik A, dels genom utvidgning och fördjupning inom redan behandlade områden, dels med nya områden. I mekanik behandlas bl.a. kaströrelse, cirkulär rörelse och mekaniska svängningar. I ellära behandlas bl.a. magnetism och växelström. Nya områden är vågrörelselära, atomfysik och kärnfysik. I vågrörelseläran sysslar vi med ljus, ljus, radiovågor, vattenvågor och andra mekaniska vågor. Atomfysiken handlar om hur atomen är uppbyggd och om hur ljus uppkommer. Kärnfysiken handlar om atomkärnan är uppbyggd, hur den kan falla sönder och om radioaktiv strålning. Liksom i Fysik A är det mycket laborationer och mycket problemlösning. 18

19 Fördjupningskurser Biologi/Fysik/Kemi Breddning Paket 150 poäng Breddningskurserna i kemi, fysik och biologi (Ke1203, Fy1203 och Bi1203) kan enbart läsas som valbart kurspaket på NV-programmet. Dessa kurser ger en fördjupning inom ämnesområdet medicin. Kurserna kommer att innehålla laborationer, föreläsningar (även gästföreläsare), fördjupningsarbete och studiebesök. Inom ramen för kemi och biologi breddningen kommer vi att studera hur läkemedel påverkar, botar och lindrar sjukdomsförlopp i kroppen. Exempel på områden som vi kommer att läsa om är smärtlindring, cancermedicin, antibiotika och diabetesbehandling. 19

20 Ämne: Företagsekonomi Ämne: Företagsekonomi A Kursnamn: Finansiering och kalkylering Kurskod: FE1201 Kursen ger dig fördjupad kunskap i hur företag utfor ekonomiska beräkningar för sin planering och för att bedöma sin lönsamhet. Du lär dig också hur man skaffar kapital till ett företag och hur man värderar olika alternativ till finansiering. Du gör kalkyler både manuellt och med hjälp av datorer. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Företagsekonomi A Kurskod: FE1202 En del av kursen ägnas åt planering och uppföljning av din privata ekonomi. Kursen ger dig också kunskap om ett företags affärsidé, verksamhet och företagsform. Du får lära dig olika rutiner och begrepp i samband med inköp och försäljning. En viktig del i kursen är ekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar. Dessutom får du lära dig lite om bokföring. Du får också göra studiebesök på ett företag för att se hur verkligheten ser ut. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Företagsekonomi B Kurskod: FE1203 Kurspoäng: 150 poäng Kursen tar upp följande huvudområden: Redovisning, där du lär dig bokföring och bokslut Marknadsföring, där du lär dig olika metoder för att sälja dina produkter Kalkylering, där du lär dig prissättning och lönsamhetsberäkningar Organisation och ledarskap, där du lär dig hur arbetsfördelningen i ett företag skall göras och lite om hur företag styrs. 20

21 Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Marknadsföring Kurskod: FE1204 Här fördjupar du dig i marknadsföring. Du får lära dig hur man skriver en marknadsplan för ett företag. Det innebär att du kommer att titta på allt från vad företaget har för kunder, konkurrenter mm, till hur de utformar sin reklamkampanj. Arbetet är upplagt så att föreläsningar varvas med att du och några kamrater arbetar i projektform med att skriva en marknadsplan för ett företag. Kursen i marknadsföring ger en mycket god förståelse för det marknadsföringsarbete som utförs i näringslivet. Ämne: Kurs: Kurskod: Poäng: Företagsekonomi Organisation och ledarskap FE poäng Med denna kurs kommer du att lära dig hur en organisation, företag är uppbyggt och vad som styr företagets och dess verksamhet. Du kommer också att lära dig hur den enskilde individen och gruppen fungera i en organisation, samt ledarskapets betydelse för verksamheten. Arbetsrättslagarnas betydelse kommer du också att förstå. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Redovisning och beskattning Kurskod: FE1206 Redovisning och beskattning är en fördjupning av redovisningsdelen i kursen Företagsekonomi B. Du lär dig mera om bokföring och bokslut och om vilka lagar som galler inom redovisningsområdet. Du får kunskap om grundläggande revision. Kursen ger inblick i skattesystemet och du får också lära dig att upprätta dek1arationer. Datorer används för såväl bokförings- och bokslutsarbete som vid upprättande av deklarationer. 21

22 Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Småföretagande A Kurskod: FE1207 En del av kursen ägnas åt planering och uppföljning av din privata ekonomi. Du får också kunskap om ett företags affärsidé, verksamhet, uppbyggnad och företagsform. Vidare lär du dig om vilka lagar och regler som gäller för att kunna starta ett företag. Kursen ger dig kunskap om hur små företag budgeterar och kalkylerar. Du lär också lära dig lite om marknadsföring och bokföring. För att få förståelse för det lokala näringslivet får du också göra studiebesök på något företag. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Småföretagande B Kurskod: FE1208 I denna kurs får du prova på att vara egen företagare på riktigt! Kursen omfattar det mesta som har med ett eget företag att göra, allt från affärsplan och delårsrapport, till deltagande på mässa och medverkan i ett antal tävlingar. Här har du möjlighet att testa en ide eller tanke utan det allvar och de finansieringsproblem det vanligtvis innebär att starta ett eget företag. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Internationell ekonomi Kurskod: FE1210 Precis som meteorologerna idag rätt väl kan förutspå nästa veckas väder, är det ofta möjligt att förstå och på kort sikt förutse den ekonomiska utvecklingen i världen. Om man lärt sig att tyda tecken och förstå sambanden. Kursen i internationell ekonomi ger eleverna de grundläggande kunskaperna i hur politik och ekonomi samspelar. Kursen har aktuella, lättillgängliga faktatexter varvade med väl fungerande övningar, praktikfall och projektarbeten, bl a med hjälp av Internet. På ett varsamt och initierat sätt görs komplicerade samband begripliga, vilket leder till större förståelse för handel och ekonomiskt samarbete runt om i världen. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Aktier och obligationer Kurskod: FE1501 Kursen behandlar olika kapitalplaceringar med aktier och obligationer. Vi tar reda på vad som påverkar kapitalmarknaden. I kursen tar vi upp olika ord inom kapitalmarknaden, t ex 22

23 nyemission, fondemission, split, insiders och vad dessa ord innebär. Du får lära dig hur du tolkar börslistorna i tidningarna. Kursen behandlar hur man handlar med aktier i praktiken. Du får lära dig deklarera din aktieförsäljning. Kursnamn: Ledarskap Kurskod: FE1502 Kurspoäng: 150 Kursen består av 50p teori och 100p praktik. Ledarskapskursen utvecklar dina kunskaper om olika ledarstilar och vad de innebär för ditt ledarskap. Dessutom behandlas kunskaper om hur en grupp fungerar vad gäller gruppens och deltagarnas mål, delaktighet, konflikter, roller och beslutsfattande. Som elev arbetar du med ditt självförtroende genom att lära dig förstå ditt och omgivningens beteende. Kursen utvecklar även din sociala kompetens, vilket innebär att träna upp samarbetsförmågan, utöka förståelsen och toleransen för andra människor. Du får arbeta både i grupp och enskilt med en mängd praktiska övningar och tester. Kursen innehåller två arbetsplatsförlagda praktikveckor hos en handledare som innehar en arbetsledande befattning inom ett företag eller förvaltning. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Organisation Kurskod: FE1503 Kursen ingår i Sannarpsgymnasiets ledarskapsinriktning och består av två block. Dels ett avsnitt som handlar om organisation och organisationsteori. Dels ett avsnitt som tar upp förhandling och förhandlingsteknik. Kursens avsikt är att varva teori och praktik. Förutom nödvändig teoriundervisning så kommer du att delta i praktiska övningar med avsikt att få insikter och aha-upplevelser inom områdena organisation och förhandling. Under en praktikvecka (som är gemensam med andra kurser inom ledarskapsinriktningen) får du också möjlighet att koppla ihop teori och praktik och jämföra, vilket du gör med en skriftlig rapport. Ambitionen är dessutom att bjuda in gästföreläsare och visa illustrativa filmer. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Privatekonomi Kurskod: FE1505 Du får lära dig hur viktigt det är att planera din ekonomi genom att göra en hushållsbudget. Kursen tar upp olika sparformer, låneformer och betalningssätt. Hur mycket kostar det att ta ett lån? Vad händer om du inte betalar dina räkningar? Du lär dig att göra en enkel deklaration. Vilka rättigheter och skyldigheter har du som konsument? Vad är skillnaden mellan att vara gift eller sambo? Varför är det viktigt att ha en hemförsäkring? 23

24 Ämne: Geografi Ämne: Geografi Kursnamn: Geografi A Kurskod: GE1201 Vi brukar och förbrukar jorden vi går på! Denna kurs baseras på resurshantering och konsekvenserna av denna. Det finns sju delkurser. 1) Kartgeografi, grunden för alla geografistudier. 2) Befolkning, människans roll på jorden. 3) Energiresurser, vår miljö och energianvändningen. 4) Naturgeografisk översikt, kunskaper om berg-jord-vatten-vegetationatmosfär. 5) Näringsliv, från småskaligt till storskaligt och konsekvenserna därav. 6) Klimat, väder och vind. 7) Naturlandskapet, i Halmstad och Sverige. Kursen ger en god allmänbildning och kan även ges på distans om så önskas Ämne: Geografi Kursnamn: Geografi B Kurskod: GE1202 Kursen är en fördjupning av A-kursen vad gäller befolkning och miljöfrågor på regional och global nivå. Vi studerar befolkningsutveckling och försörjningsmöjligheter utifrån migration och urbanisering, ofta i ett Nord-Syd perspektiv. Andra halvan av kursen studerar vi hur miljöfrågorna hänger ihop med fysisk planering, samhällsplanering. Inom båda halvorna av kursen finns inslag av GIS (geografiska informations system), vid presentation och redovisning. Ämne: Geografi Kursnamn: Geografiska informationssystem Kurskod: GE1203 Kursen är inriktad mot geografiska informationssystem (GIS), fjärranalys och kartografi och ger kunskaper om hur geografisk information kan samlas in, bearbetas, analyseras och presenteras. Den ger praktiska, grundläggande kunskaper i användningen av GIS och grundläggande kunskaper i kartografi, fjärranalys och flygbildstolkning, med särskild hänsyn till fysisk planering och studier av miljö och naturresurser. Geografiska informationssystem är en valbar kurs. 24

25 Ämne: Handel Ämne: Kurs : Kurskod: Poäng: Handel Affärsutveckling HNDL poäng Kursen är en inriktningskurs i inriktningen Handel & Service på Handels- och administrationsprogrammet. Efter kursen skall du som elev känna till hur butiksetableringar går till, d.v.s. hur man startar en butiksrörelse. Att utifrån en affärsidé ge förslag till butikslayout, inredning och utrustning ingår i kursen. Du får också lära dig de vanligaste nyckeltalen och företagsekonomiska begreppen inom handel och hur du gör en budget. I kursen ingår även att du får kännedom om ledarskap, personalrekrytering, arbetsplanering, arbetsmiljö och lagar och avtal inom arbetsrätten. Ämne: Kurs: Kurskod: Poäng: Handel Bransch och produktkunskap HNDL poäng Kursen är gemensam för alla som läser Handels- och administrationsprogrammet Syftet med denna kurs är att du skall lära dig hur handeln med varor och tjänster är organiserad i samhället och hur varans väg ser ut från tillverkningen till dess att den hamnar hos slutförbrukaren. Viktiga områden vi jobbar med i denna kurs är utbudet av varor och tjänster, produktjämförelser med hänsyn till kvalité och pris, miljö- och kvalitetsmärkning, produktansvar och produktsäkerhet, samt handelns olika verksamheter, branscher och historiska utveckling. Att lära sig ord och begrepp som ingår i handelns fackspråk är också ett inslag i kursen. I betygskriterierna ingår att självständigt söka, sammanställa och presentera fakta för visst produkt- eller branschområde. Ämne: Kurs: Kurskod: Poäng: Handel Försäljning och service HNDL poäng Kursen är gemensam för alla som läser Handels- och administrationsprogrammet Kursen kan sägas vara en grundkurs i service och försäljning. Du får bl.a. lära dig vad som styr människors köpbehov och hur du uppträder positivt och trevligt i olika service- och säljsituationer. Grundläggande teknik för säljsamtal och kundanalys ingår också, liksom en orientering om säljarens arbetsuppgifter och betydelse för ett företag. Du får också lära dig det viktigaste inom gällande konsumentlagstiftning och säljetik. 25

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP)

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) Ämne: ADMINISTRATION Administrativ service A ADM200 Eleven motiverar val av programvaror, utrustning och arbetssätt med hänsyn till funktion, ekonomi och arbetsmiljö.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HANDEL Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Särskild Utbildning För Vuxna

Särskild Utbildning För Vuxna Engelska 1, 100 p (ENSENG51) Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven ges förutsättningar att utveckla följande: Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. Förmåga

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Introduktion till tidningsprojektet

Introduktion till tidningsprojektet Introduktion till tidningsprojektet Välkommen till ett arbetsmaterial om skogen. Vi vill ge dig, ditt arbetslag och dina elever möjlighet att arbeta tillsammans på ett kreativt och lustfyllt sätt. Därför

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte KONST OCH KULTUR Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Kurser på gymnasienivå

Kurser på gymnasienivå Vuxenutbildningen er på gymnasienivå Våren 2011 start: 10 januari Sista ansökningsdatum: 10 november 2010 tider 10/1-18/3 ()... period 1 10/1-27/5 ()... period 1-2 10/1-23/12 (40 veckor)... period 1-2

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 8 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer