Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010"

Transkript

1 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010

2 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi 10 BI1201 / BI1202 Datoranvändning 11 DAA1201 Datateknik 12 DTR1207 / DTR1210 Engelska 14 EN1201 / EN1202 / EN1203 Estetisk verksamhet 16 ESV (Bild) ESV (Musik) Filosofi 17 FS1201 / FS1202 Fysik 18 FY1201 / FY1202 / FY1203 Fördjupningskurser 19 BI1203/FY1203/KE1203 Fördjupningspaket 150 p Företagsekonomi 20 FE1201 / FE1202 / FE1203 / FE1204 / FE1205 / FE1206 / FE1207 / FE1208 / FE1210 / FE1501 / FE1502 / FE1503 / FE1505 Geografi 24 GE1201 / GE1202 / GE1203 Handel 25 HNDL1201 / HNDL1202 / HNDL1203 / HNDL1204 / HNDL1205 / HNDL1206 /HNDL1207 / HNDL1208 / HNDL1209 / HNDL1210 / HNDL1211 / HNDL1212 Historia 29 HI1201 / HI1202 /HI1203 Idrott och hälsa 30 IDH1201 / IDH1202 / IDH1507 / IDH1508 / IDH1509 / IDH1510 Kemi 32 KE1201 / KE1202 2

3 Kulturhistoria 33 KUH1201 / KUH1202 / KUH1203 / KUH1204 / KUH1206 Latin med allmän språkkunskap 35 LAS1201 / LAS1202 / LAS1500 Lärande och pedagogiskt ledarskap 36 LPL1203 / LPL1206 / LPL1208 Matematik 37 MA1201 / MA1202 / MA1203 / MA1204 / MA1205 / MA1206 (Matematik breddning) / MA diskret Mediekommunikation 39 MDK1201 / MDK1204 Miljökunskap 40 MKU1201 / MKU1202 / MKU1204 Moderna språk 41 Spanska SP1301 / SP1302 / SP1303 Franska FR1301 / FR1302 / FR1303 FR1304 Tyska TY1301 / TY1302 / TY1303 / TY 1304 / TY1305 Italienska IT1301 / IT1302 Ryska RY1301 / RY1302 / 1303 Musik 47 MU1201 / MU1202 / MU1205 / MU1206 / MU1207 / MU1208 / MU1209 Naturkunskap 50 NK1201 / NK1202 Näringskunskap 50 NÄR1202 Omvårdnad 51 OMV1201 / OMV1202 / OMV1209 /OMV1210/ OMV1211 / OMV1212 / OMV1215 / OMV1501/OMV1502 Psykologi 54 PS1201 / PS1202 / PS1500 Religionskunskap 55 RE1201 / RE1202 Rättskunskap 56 RK1201 / RK1203, RK1501 Samhällskunskap 57 SH1201 / SH1202 / SH1203 / SH1204 / SH1502 Social omsorg 59 SOMS1201 / SOMS1202 / SOMS1203 / SOMS1204 / SOMS1205 / SOMS1206 / SOMS1207 Specialidrott 61 SC1201 / SC1202 3

4 Svenska som andraspråk 62 SVA1201 / SVA1202 Svenska 63 SV1201 / SV1202 / SV1203 / SV1204 / SV1205 / SV1503 / SV1506 Teknik, människa och samhälle 66 TEU1207 Textkommunikation 67 TEXK1201 Turism 68 TURI1205 4

5 Ämne Administration Ämne: Administration Kursnamn Administration A Kurskod ADM1201 Kurspoäng 50 poäng Kursen ingår i ämnet Administration och är gemensam på HP. Hur gör jag när jag söker jobb? Hur är det att jobba på ett bemanningsföretag eller på distans? Vad gör man på en personalavdelning? Hur bemöter man kunden på ett serviceinriktat sätt i receptionen? Kursen ger dig kunskaper i de administrativa rutinerna och arbetsformerna inom företag. Du får också lära dig att utforma dokument på ett riktigt sätt enligt svensk standard. Även arbetsmiljön den fysiska och den psykosociala tar vi upp. Ämne: Administration Kursnamn Administration B Kurskod ADM1202 Kurspoäng 200 poäng Kursen ingår i ämnet Administration, den bygger på kursen administration A och är valbar. I den här kursen får du lära dig affärskommunikation. Hur skriver man ett korrekt och säljande affärsbrev? Du får träning i muntlig kommunikation och retorik hur kan jag framföra mina idéer på ett övertygande sätt? Du får tillfälle att diskutera, intervjua, presentera och sammanträda. Kursen tar också upp rutinerna vid order, lager och fakturering inom företag. Vi använder datorerna flitigt! Ämne: Administration Kursnamn: Affärskommunikation engelska Kurskod: ADM1203 Kursen skall ge kunskap om engelska språket som kommunikationsmedel både i tal och skrift. Kursen skall också utveckla förmåga att använda språket i internationella yrkesmässiga kontakter. Kursen skall dessutom ge färdighet i att använda informationsteknik inom området. SKOLFS: 2000:11 Vi kommer att arbeta mycket med mötesspråk och muntliga färdigheter, samt belysa nationella skillnader, såsom punktlighet, artighetsfraser o.d. både inom yrkes- och privatlivet. Vi kommer även att arbeta med översättningar och false friends och försöka att undvika de vanligaste fällorna. Under kursens gång kommer du att utöka det ordförråd du behöver i arbetslivet och i internationella kontakter. 5

6 Ämne: Administration Kursnamn: Information och layout A Kurskod: ADM1205 Kursen ingår i ämnet Administration Kursen är gemensam för alla som läser Handels- och administrationsprogrammet. Kursen är även valbar på övriga program. Kursen ska ge Dig grundläggande kunskap i muntlig och skriftlig affärskommunikation och utveckla Din förmåga att utforma information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Du kommer att utforma dokument och framställa informationsmaterial med hjälp av modern teknik. Du kommer även att få erfarenhet av att arbeta effektivt och ergonomiskt riktigt. Du kommer att lära dig de regler och principer som gäller för intern och extern dokumentutformning. Du kommer att använda och arbeta vid datorer på ett ergonomiskt och effektivt sätt. Ämne: Administration Kursnamn: Information och layout B Kurskod: ADM1206 Kursen ingår i ämnet Administration och är valbar på alla program. Kursen bygger på Information och layout A. Kursen ska ge Dig fördjupade kunskaper i muntlig och skriftlig affärskommunikation och ge en ökad förmåga att utforma intern och extern information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Du kommer även att utveckla din förmåga att framställa och publicera såväl affärsdokument som presentations och informationsmaterial med hjälp av moderna teknik. Du kommer att göra affärspresentation såväl muntligt som skriftligt. Du kommer att redigera och komponera bildmaterial med hjälp av modern utrustning samt sammanställa text, ljud och bild till en interaktiv affärspresentation med hjälp av modern teknik. Du kommer att känna till och tillämpa lagar, överenskommelser och etiska regler i samband med produktion och publicering av material och ha kunskap om frågor som rör datasäkerhet. Ämne: Administration Kursnamn: Konferens och Reception Kurskod: ADM1208 Kursen ingår i ämnet Administration och är valbar. Konferenser större eller mindre ska ge människor en kick och syfta till bättre teamwork eller utveckling. I kursen ges kunskaper om administrativt arbete vid olika typer av konferenser och övning i att planera och genomföra arrangemang. 6

7 Vi behandlar hur man kan välja och boka konferenser, sammanträden, föreläsare och aktiviteter. Vi tar upp ledarskapet den viktiga rollen i samband med planeringen före, under och efter en konferens. Uppföljningen kontrollerar om syftet och resultatet får ett positivt utfall. Du kommer också att lära dig vilka dokument som förekommer i detta sammanhang och hur du språkligt och korrekt utformar desamma. Flera projektarbeten och studiebesök kommer att ingå. Presentationer och rapporter ska genomföras med hjälp av olika datorprogram. Dessutom är det av stor vikt att första krav på service, kvalitet och miljötänkande i konferensbranschen. Ämne: Administration Kursnamn: Personaladministration Kurskod: ADM1209 Kursen ingår i ämnet Administration. Kursen är valbar. Kursen ska ge Dig kunskap om löneadministration och om lagar och avtal inom det personaladministrativa området. Du kommer även att få en orientering om personalplanering och personalvård. Du kommer att arbeta med olika personalfrågor som anställning, arbetsrätt, löner och ekonomi och utvecklingen i framtiden. Du kommer att kunna sälja dig och dina kvalifikationer genom en bra platsansökan, brev med personlig presentation, meritförteckning eller CV. Du kommer att få kunskap om lönesystem och löneadministrativa datorprogram. Du kommer att känna till olika sätt att i praktiskt arbete främja jämställdhet, medbestämmande och kompetensutveckling. Du kommer att känna till olika sätt att i praktiskt arbete främja den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Ämne: Administration Kursnamn: Anteckningsstenografi Kurskod: ADM1210 Visst vore det väl bra att kunna anteckna lika fort som någon föreläser? Eller snabbt skriva en inköpslista eller vägbeskrivning: som du får per telefon? Kanske hemliga dagboksanteckningar utom räckhåll för föräldrar eller nyfikna småsyskon? I kursen lär du dig grunderna i Melins stenografisystem och principer för förkortningar. Systemet är ljudenligt och du kan därför stenografera på vilket språk som helst, var som helst och när som helst. Allt som behövs är penna och papper. Kursen ingår i ämnet Administration och är valbar. 7

8 Ämne: Arbetsliv Ämne: Arbetsliv Kursnamn: Arbetsmiljö och säkerhet Kurskod: ARL1201 Kursen ingår i ämnet Arbetsliv, är gemensam på Handels- och administrationsprogrammet samt på Omvårdnadsprogrammet och valbar på övriga program. Kursen Arbetsmiljö och säkerhet gör dig väl förberedd att möta arbetslivet genom att göra dig medveten om hur en bra arbetsmiljö ska vara. Kursen behandlar bl a mänskliga relationer, konflikter och stress allt av stor betydelse för arbetsmiljön. Fysiska faror, som kan ge olyckor och skador, tas upp i kursen och du får veta mer om första hjälpen, brand- och elsäkerhet. Vi tar även upp lagstiftning inom området och ger dig kunskaper om hur du kan påverka din egen och andras arbetsmiljö. 8

9 Ämne: Bild och form Ämne: Bild och form Kursnamn: Bild Kurskod: BF1201 Kurspoäng: 150 poäng Kursen vill framför allt inspirera Dig till att med öppna sinnen, nyfikenhet och experimentlust utforska bildens alla möjligheter. Du får praktiskt använda olika tekniker, material och bildkompositionens grundregler. Du lär Dig om bildens utveckling och funktion i olika kulturer genom tiderna för att få en trygghet och ett avstamp till egna lösningar på idéer i bildarbetet. Vägen till det färdiga verket kan vara både tålamodsprövande och äventyrlig att kritiskt kunna granska och ta ställning till resultatet är också en träning som utvecklar Dig. Ämne: Bild och form Kursnamn: Bild och form, grundkurs Kurskod: BF1202 Kursen ger Dig grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition och färglära. Du får träna Din förmåga att kritiskt granska och analysera olika typer av formspråk. Du kommer att få bestämda övningsuppgifter men även uppmuntras att lösa egna bildidéer på ett personligt och kreativt sätt. 9

10 Ämne: Biologi Ämne: Biologi Kursnamn: Biologi A Kurskod: BI1201 I Biologi A läser vi om celler, hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Alla levande varelser består av en eller flera celler som antingen lever ensamma och klarar allt själv eller lever ihop i och delar på sysslorna. När någon cell bryter sig ut ur gemenskapen kallar vi det för cancer. Alla organismer, växter, djur, svampar och minsta bakterie är beroende av varandra. Om en art dör följer andra med i fallet. Därför måste vi vara rädda om den biologiska mångfalden. Du lär dig grunderna inom ekologi och hur vi tror att olika arter utvecklats ur varandra tillsammans med andra. Vi diskuterar varför arter dött ut, ibland i massutdöenden och tittar på bevis för en evolution. Ämne: Biologi Kursnamn: Biologi B Kurskod: BI1202 I Biologi B går vi djupare in i cellernas vardag, hur de äter, hur de kommunicerar med varandra, hur de ser till att allt fungerar i kroppen (och vad som händer om de inte gör det) och hur de försvarar kroppen mot angrepp. Vi tittar på fiender till både växter och djur såsom virus, parasiter och bakterier och hur de går till attack. Du lär dig hur ditt nervsystem fungerar för att skydda dig och för att hålla hjärnan informerad om miljön runt omkring dig. Vi kommer in på arvsanlagen och miljöns betydelse för att vi skall vara friska. Du lär dig hur sockerbalans och vätskebalans upprätthålls och hur så skilda saker som blodtryck och depressioner styrs av våra arvsanlag och miljön. 10

11 Ämne: Datoranvändning Ämne: Datoranvändning Kursnamn: Datorkunskap Kurskod: DAA1201 Kursen ingår i ämnet Datoranvändning, är gemensam på Handels- och administrationsprogrammet samt Omvårdnadsprogrammet och valbar i övriga program. I kursen Datorkunskap ger vi Dig grunderna i Word, Excel, PowerPoint. Grunderna i fil- och mapphantering, datorns uppbyggnad samt ergonomi, säkerhet och sårbarhet kommer att behandlas, liksom datorns roll i samhället. Du kommer även att få tips och adresser för att surfa och söka på Internet. Vidare får Du insikt i hur viktig layout och typografi är för att Dina dokument ska bli lästa. 11

12 Ämne: Datateknik Ämne: Datateknik Kursnamn: Programmering A Kurskod: DTR poäng Mål för kursen Kursen skall ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Kursen skall även ge kunskaper om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk. Kursen skall också ge grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall kunna något programmeringsspråks grundläggande datatyper, fördefinierade strukturer och funktioner samt deras regler och syntax kunna analysera programmeringsuppgifter och formulera strukturerad pseudokod samt konstruera enkla algoritmer kunna systemera och strukturera programmeringsarbetet samt skriva enkla program och felsöka källkod känna till kompilatoms/länkarens arbete från källkod till färdigt program känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och utmatningsrutiner känna till språkens allmänna prestanda och egenskaper samt vilka programmeringsuppgifter de är bäst lämpade för. 12

13 Ämne: Datateknik Kursnamn: Webbdesign Kurskod: DTR1210 Kursen webbdesign syftar att ge kunskaper om och färdigheter i att skapa, administrera och underhålla webbsidor. Webbsidorna utformas med hjälp av HTML-teknik och ett programmeringsspråk som kallas scriptspråk. HTML-kod tillsammans med scriptinstruktioner ger dig möjlighet till att skapa kraftfulla och avancerade webbsidor. Kursen syftar till att: ge en god kännedom i HTML _ Hypertext markup language. ge grundläggande kunskaper om framställning av bilder och datorgrafik för webben. ge kunskaper i planering och utformning av webbsidor. ge kännedom om verktyg för produktion och underhåll av webbplatser Efter kursens slut ska eleverna kunna framställa och underhålla informations- och layoutmässigt tilltalande webbplatser. 13

14 Ämne: Engelska Ämne: Engelska Kursnamn: Engelska A Kurskod: EN1201 I engelska A förbättrar du din förmåga att förstå, läsa, tala och skriva. Arbetsspråket är engelska. Vid sidan om kursboken kommer du att arbeta med olika texter t.ex. tidningsartiklar, romaner och noveller. Dessutom använder vi TV- och radio inspelningar samt dataprogram. Vid kursens slut skall du: ha förbättrat din förmåga att formulera dig i tal och uttrycka personliga åsikter och berätta om olika erfarenheter. ha lärt dig en hel del om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden. vara van vid att använda lexikon, uppslagsverk, Internet och andra engelskspråkiga källor. förstå tydligt tal, från olika engelskspråkiga regioner Ämne: Engelska Kursnamn: Engelska B Kurskod: EN1202 Engelska B är en påbyggnadskurs på engelska A där det krävs större språklig korrekthet. Arbetsspråket är naturligtvis engelska. Vid sidan om kursboken kommer du att arbeta med olika texter t.ex. tidningsartiklar, romaner och noveller. Dessutom använder vi TV- och radio inspelningar samt dataprogram. Vid kursens slut skall du: ha förbättrat din förmåga att formulera dig i tal och uttrycka personliga åsikter och berätta om olika erfarenheter ha fördjupat dina kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden. vara van vid att använda lexikon, även enspråkiga, uppslagsverk, Internet och andra engelskspråkiga källor. förstå tydligt tal, från olika engelskspråkiga regioner. 14

15 Ämne: Engelska Kurs: Engelska C Kurskod: EN1203 Engelska C är en fördjupningskurs där du kan fördjupa dig i något du själv är intresserad av. Arbetsspråket är naturligtvis engelska. Vid sidan om fördjupningsdelen kommer vi att arbeta med skön- och facklitteratur. Dessutom använder vi TV- och radio inspelningar samt dataprogram. Vid kursens slut skall du: ha förbättrat din förmåga att formulera dig i tal och skrift, uttrycka personliga åsikter, berätta om olika erfarenheter och analysera vad du har läst och hört. ha fördjupat dina kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden. 15

16 Ämne: Estetisk verksamhet Ämne: Estetisk verksamhet Kursnamn: Estetisk verksamhet (Bild) Kurskod: ESV1201 Bildkursen ger Dig möjlighet att prova på och utveckla olika konstnärliga tekniker och uttryckssätt. Du lär Dig också att förstå hur man kan formulera en idé med färg, form, ljus och linjespel o.s.v. Detta gör Du bl.a. genom att studera olika konstnärers verk. Bildskapandet är ett forskningsarbete där Du tränar samarbetet öga/hjärna/hand. I detta arbete krävs lika delar lust - envishet, mod - känslighet. Ämne: Estetisk verksamhet Kursnamn: Estetisk verksamhet (Musik) Kurskod: ESV1201 Under kursen lyssnar vi på och diskuterar olika musikstilar, från klassisk musik till rock. Utgående från dina tidigare erfarenheter i musik, får du prova på olika instrument, spela, sjunga och arbeta med projekt. Vi går även igenom vissa musikaliska grunder som behövs för att musicera tillsammans. Du behöver inte kunna spela ett instrument för att välja musik. Däremot är intresse, samt ett aktivt deltagande i undervisningen en förutsättning 16

17 Ämne: Filosofi Ämne: Filosofi Kursnamn: Filosofi A Kurskod: FS1201 "Redan de gamla grekerna" är en fras som de fiesta av oss lite äldre stött på. För Er ungdomar som ska läsa Filosofi A är det dags nu. Kursen handlar nämligen om såna frågor som antikens greker stä1lde sig och brottades intensivt med. Hur ser världen ut "egentligen"? Vad består den av "innerst inne"? Präster, filosofer och vetenskapsman har genom tiderna försökt förklara för oss. Men kan vi lita på dom? Kan vi överhuvudtaget nå säker kunskap? Och kan vi i så fall förmedla den? Hur ser det goda livet ut? Och kan vi närma oss det innan vi har ordnat ett gott samhä1le? Finns det någon mening med det hela? Som Ni ser är frågorna många. Ni inbjuds härmed att bidra ti1l att finna svaren! Ämne: Filosofi Kursnamn: Filosofi A Kurskod: FS1202 I den mån vi inte hunnit besvara de i Filosofi A ställda frågorna fortsätter vi behandlingen av dem i B-kursen. Kanske fördjupar vi oss i en eller annan av de gamla filosoferna. Men framför allt fördjupar vi vårt eget filosoferande under ytterligare något friare former än i A- kursen. 17

18 Ämne: Fysik Ämne: Fysik Kursnamn: Fysik A Kurskod: FY1201 Kursen omfattar fysikens grunder, en fysikalisk allmänbildning som kan vara bra att ha oavsett vad man senare kommer att studera eller syssla med, men den ger också en grund för fortsatta studier i fysik. Kursen omfattar följande områden: Mekanik: Densitet, rörelse (hastighet, acceleration), krafter, arbete, energi, effekt, tryck. Värmelära. Ellära: Spänning, ström, resistans, energi, effekt. Kursen förenar teori och experiment. Man laborerar i grupper om två eller tre och läraren visar försök under lektionerna. Problemlösning är en mycket viktig del av kursen. Skrivningar består liksom matematikskrivningar av uppgifter att räkna. Kursen förutsätter inga förkunskaper i fysik från grundskolan. Ämne: Fysik Kursnamn: Fysik B Kurskod: FY1202 Kurspoäng: 150 poäng Kursen bygger vidare på Fysik A, dels genom utvidgning och fördjupning inom redan behandlade områden, dels med nya områden. I mekanik behandlas bl.a. kaströrelse, cirkulär rörelse och mekaniska svängningar. I ellära behandlas bl.a. magnetism och växelström. Nya områden är vågrörelselära, atomfysik och kärnfysik. I vågrörelseläran sysslar vi med ljus, ljus, radiovågor, vattenvågor och andra mekaniska vågor. Atomfysiken handlar om hur atomen är uppbyggd och om hur ljus uppkommer. Kärnfysiken handlar om atomkärnan är uppbyggd, hur den kan falla sönder och om radioaktiv strålning. Liksom i Fysik A är det mycket laborationer och mycket problemlösning. 18

19 Fördjupningskurser Biologi/Fysik/Kemi Breddning Paket 150 poäng Breddningskurserna i kemi, fysik och biologi (Ke1203, Fy1203 och Bi1203) kan enbart läsas som valbart kurspaket på NV-programmet. Dessa kurser ger en fördjupning inom ämnesområdet medicin. Kurserna kommer att innehålla laborationer, föreläsningar (även gästföreläsare), fördjupningsarbete och studiebesök. Inom ramen för kemi och biologi breddningen kommer vi att studera hur läkemedel påverkar, botar och lindrar sjukdomsförlopp i kroppen. Exempel på områden som vi kommer att läsa om är smärtlindring, cancermedicin, antibiotika och diabetesbehandling. 19

20 Ämne: Företagsekonomi Ämne: Företagsekonomi A Kursnamn: Finansiering och kalkylering Kurskod: FE1201 Kursen ger dig fördjupad kunskap i hur företag utfor ekonomiska beräkningar för sin planering och för att bedöma sin lönsamhet. Du lär dig också hur man skaffar kapital till ett företag och hur man värderar olika alternativ till finansiering. Du gör kalkyler både manuellt och med hjälp av datorer. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Företagsekonomi A Kurskod: FE1202 En del av kursen ägnas åt planering och uppföljning av din privata ekonomi. Kursen ger dig också kunskap om ett företags affärsidé, verksamhet och företagsform. Du får lära dig olika rutiner och begrepp i samband med inköp och försäljning. En viktig del i kursen är ekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar. Dessutom får du lära dig lite om bokföring. Du får också göra studiebesök på ett företag för att se hur verkligheten ser ut. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Företagsekonomi B Kurskod: FE1203 Kurspoäng: 150 poäng Kursen tar upp följande huvudområden: Redovisning, där du lär dig bokföring och bokslut Marknadsföring, där du lär dig olika metoder för att sälja dina produkter Kalkylering, där du lär dig prissättning och lönsamhetsberäkningar Organisation och ledarskap, där du lär dig hur arbetsfördelningen i ett företag skall göras och lite om hur företag styrs. 20

21 Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Marknadsföring Kurskod: FE1204 Här fördjupar du dig i marknadsföring. Du får lära dig hur man skriver en marknadsplan för ett företag. Det innebär att du kommer att titta på allt från vad företaget har för kunder, konkurrenter mm, till hur de utformar sin reklamkampanj. Arbetet är upplagt så att föreläsningar varvas med att du och några kamrater arbetar i projektform med att skriva en marknadsplan för ett företag. Kursen i marknadsföring ger en mycket god förståelse för det marknadsföringsarbete som utförs i näringslivet. Ämne: Kurs: Kurskod: Poäng: Företagsekonomi Organisation och ledarskap FE poäng Med denna kurs kommer du att lära dig hur en organisation, företag är uppbyggt och vad som styr företagets och dess verksamhet. Du kommer också att lära dig hur den enskilde individen och gruppen fungera i en organisation, samt ledarskapets betydelse för verksamheten. Arbetsrättslagarnas betydelse kommer du också att förstå. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Redovisning och beskattning Kurskod: FE1206 Redovisning och beskattning är en fördjupning av redovisningsdelen i kursen Företagsekonomi B. Du lär dig mera om bokföring och bokslut och om vilka lagar som galler inom redovisningsområdet. Du får kunskap om grundläggande revision. Kursen ger inblick i skattesystemet och du får också lära dig att upprätta dek1arationer. Datorer används för såväl bokförings- och bokslutsarbete som vid upprättande av deklarationer. 21

22 Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Småföretagande A Kurskod: FE1207 En del av kursen ägnas åt planering och uppföljning av din privata ekonomi. Du får också kunskap om ett företags affärsidé, verksamhet, uppbyggnad och företagsform. Vidare lär du dig om vilka lagar och regler som gäller för att kunna starta ett företag. Kursen ger dig kunskap om hur små företag budgeterar och kalkylerar. Du lär också lära dig lite om marknadsföring och bokföring. För att få förståelse för det lokala näringslivet får du också göra studiebesök på något företag. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Småföretagande B Kurskod: FE1208 I denna kurs får du prova på att vara egen företagare på riktigt! Kursen omfattar det mesta som har med ett eget företag att göra, allt från affärsplan och delårsrapport, till deltagande på mässa och medverkan i ett antal tävlingar. Här har du möjlighet att testa en ide eller tanke utan det allvar och de finansieringsproblem det vanligtvis innebär att starta ett eget företag. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Internationell ekonomi Kurskod: FE1210 Precis som meteorologerna idag rätt väl kan förutspå nästa veckas väder, är det ofta möjligt att förstå och på kort sikt förutse den ekonomiska utvecklingen i världen. Om man lärt sig att tyda tecken och förstå sambanden. Kursen i internationell ekonomi ger eleverna de grundläggande kunskaperna i hur politik och ekonomi samspelar. Kursen har aktuella, lättillgängliga faktatexter varvade med väl fungerande övningar, praktikfall och projektarbeten, bl a med hjälp av Internet. På ett varsamt och initierat sätt görs komplicerade samband begripliga, vilket leder till större förståelse för handel och ekonomiskt samarbete runt om i världen. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Aktier och obligationer Kurskod: FE1501 Kursen behandlar olika kapitalplaceringar med aktier och obligationer. Vi tar reda på vad som påverkar kapitalmarknaden. I kursen tar vi upp olika ord inom kapitalmarknaden, t ex 22

23 nyemission, fondemission, split, insiders och vad dessa ord innebär. Du får lära dig hur du tolkar börslistorna i tidningarna. Kursen behandlar hur man handlar med aktier i praktiken. Du får lära dig deklarera din aktieförsäljning. Kursnamn: Ledarskap Kurskod: FE1502 Kurspoäng: 150 Kursen består av 50p teori och 100p praktik. Ledarskapskursen utvecklar dina kunskaper om olika ledarstilar och vad de innebär för ditt ledarskap. Dessutom behandlas kunskaper om hur en grupp fungerar vad gäller gruppens och deltagarnas mål, delaktighet, konflikter, roller och beslutsfattande. Som elev arbetar du med ditt självförtroende genom att lära dig förstå ditt och omgivningens beteende. Kursen utvecklar även din sociala kompetens, vilket innebär att träna upp samarbetsförmågan, utöka förståelsen och toleransen för andra människor. Du får arbeta både i grupp och enskilt med en mängd praktiska övningar och tester. Kursen innehåller två arbetsplatsförlagda praktikveckor hos en handledare som innehar en arbetsledande befattning inom ett företag eller förvaltning. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Organisation Kurskod: FE1503 Kursen ingår i Sannarpsgymnasiets ledarskapsinriktning och består av två block. Dels ett avsnitt som handlar om organisation och organisationsteori. Dels ett avsnitt som tar upp förhandling och förhandlingsteknik. Kursens avsikt är att varva teori och praktik. Förutom nödvändig teoriundervisning så kommer du att delta i praktiska övningar med avsikt att få insikter och aha-upplevelser inom områdena organisation och förhandling. Under en praktikvecka (som är gemensam med andra kurser inom ledarskapsinriktningen) får du också möjlighet att koppla ihop teori och praktik och jämföra, vilket du gör med en skriftlig rapport. Ambitionen är dessutom att bjuda in gästföreläsare och visa illustrativa filmer. Ämne: Företagsekonomi Kursnamn: Privatekonomi Kurskod: FE1505 Du får lära dig hur viktigt det är att planera din ekonomi genom att göra en hushållsbudget. Kursen tar upp olika sparformer, låneformer och betalningssätt. Hur mycket kostar det att ta ett lån? Vad händer om du inte betalar dina räkningar? Du lär dig att göra en enkel deklaration. Vilka rättigheter och skyldigheter har du som konsument? Vad är skillnaden mellan att vara gift eller sambo? Varför är det viktigt att ha en hemförsäkring? 23

24 Ämne: Geografi Ämne: Geografi Kursnamn: Geografi A Kurskod: GE1201 Vi brukar och förbrukar jorden vi går på! Denna kurs baseras på resurshantering och konsekvenserna av denna. Det finns sju delkurser. 1) Kartgeografi, grunden för alla geografistudier. 2) Befolkning, människans roll på jorden. 3) Energiresurser, vår miljö och energianvändningen. 4) Naturgeografisk översikt, kunskaper om berg-jord-vatten-vegetationatmosfär. 5) Näringsliv, från småskaligt till storskaligt och konsekvenserna därav. 6) Klimat, väder och vind. 7) Naturlandskapet, i Halmstad och Sverige. Kursen ger en god allmänbildning och kan även ges på distans om så önskas Ämne: Geografi Kursnamn: Geografi B Kurskod: GE1202 Kursen är en fördjupning av A-kursen vad gäller befolkning och miljöfrågor på regional och global nivå. Vi studerar befolkningsutveckling och försörjningsmöjligheter utifrån migration och urbanisering, ofta i ett Nord-Syd perspektiv. Andra halvan av kursen studerar vi hur miljöfrågorna hänger ihop med fysisk planering, samhällsplanering. Inom båda halvorna av kursen finns inslag av GIS (geografiska informations system), vid presentation och redovisning. Ämne: Geografi Kursnamn: Geografiska informationssystem Kurskod: GE1203 Kursen är inriktad mot geografiska informationssystem (GIS), fjärranalys och kartografi och ger kunskaper om hur geografisk information kan samlas in, bearbetas, analyseras och presenteras. Den ger praktiska, grundläggande kunskaper i användningen av GIS och grundläggande kunskaper i kartografi, fjärranalys och flygbildstolkning, med särskild hänsyn till fysisk planering och studier av miljö och naturresurser. Geografiska informationssystem är en valbar kurs. 24

25 Ämne: Handel Ämne: Kurs : Kurskod: Poäng: Handel Affärsutveckling HNDL poäng Kursen är en inriktningskurs i inriktningen Handel & Service på Handels- och administrationsprogrammet. Efter kursen skall du som elev känna till hur butiksetableringar går till, d.v.s. hur man startar en butiksrörelse. Att utifrån en affärsidé ge förslag till butikslayout, inredning och utrustning ingår i kursen. Du får också lära dig de vanligaste nyckeltalen och företagsekonomiska begreppen inom handel och hur du gör en budget. I kursen ingår även att du får kännedom om ledarskap, personalrekrytering, arbetsplanering, arbetsmiljö och lagar och avtal inom arbetsrätten. Ämne: Kurs: Kurskod: Poäng: Handel Bransch och produktkunskap HNDL poäng Kursen är gemensam för alla som läser Handels- och administrationsprogrammet Syftet med denna kurs är att du skall lära dig hur handeln med varor och tjänster är organiserad i samhället och hur varans väg ser ut från tillverkningen till dess att den hamnar hos slutförbrukaren. Viktiga områden vi jobbar med i denna kurs är utbudet av varor och tjänster, produktjämförelser med hänsyn till kvalité och pris, miljö- och kvalitetsmärkning, produktansvar och produktsäkerhet, samt handelns olika verksamheter, branscher och historiska utveckling. Att lära sig ord och begrepp som ingår i handelns fackspråk är också ett inslag i kursen. I betygskriterierna ingår att självständigt söka, sammanställa och presentera fakta för visst produkt- eller branschområde. Ämne: Kurs: Kurskod: Poäng: Handel Försäljning och service HNDL poäng Kursen är gemensam för alla som läser Handels- och administrationsprogrammet Kursen kan sägas vara en grundkurs i service och försäljning. Du får bl.a. lära dig vad som styr människors köpbehov och hur du uppträder positivt och trevligt i olika service- och säljsituationer. Grundläggande teknik för säljsamtal och kundanalys ingår också, liksom en orientering om säljarens arbetsuppgifter och betydelse för ett företag. Du får också lära dig det viktigaste inom gällande konsumentlagstiftning och säljetik. 25

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer