Johan J Möller, Lennart Moberg Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07"

Transkript

1 Johan J Möller, Lennart Moberg Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

2 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6 Höjddata...6 Kvalitetsfördelning...7 Målutfall kvalitet...9 Stamform & bark...9 Skador & stamfelsved...10 Framtagande av typobjekt...10 Resultat...11 Nyckeltal simulering VMR Nyckeltal simulering VMR Medelstock VMF Syd...13 Diskussion...14 Områdesindelning...14 Kvalitetsutfall...14 Längdutfall...14 Rekommendationer...14 Gran...14 Tall...15 Litteratur...15 Kvalitetsklasser gran Bilaga Skadeklasser gran Bilaga Kvalitetsklasser tall VMR 1-07 Bilaga Skadeklasser tall Bilaga

3 Målformulering Stamdatabanken skall vara ett instrument som stödjer virkesaffärerna genom att förutsättningar skapas för att värdera olika prislistor utifrån en gemensam grund. Vid jämförande utvärderingar av prislistor utifrån stamdatabanken skall stammarnas totala utbytesvärde (kr/m 3 fub) kunna analyseras utifrån olika apteringsalternativ. Uppbyggnad av modellen inleds med ett fåtal geografiska varianter av stamdatabanken. Målgrupper för rapporten är virkesansvariga hos VMF Syds medlemsföretag. Bakgrund I samband med framtagande av nya prislistor och vid större virkesaffärer mellan företag jämför berörda parter varandras prislistor vid förhandlingar. För att underlätta sådana jämförelser använder sig aktörerna av olika typer av analysverktyg och olika stamdatabanker. Stamdatabankerna kan i sin tur ha varierande ursprung. Detta leder till att resultaten från jämförelser mellan olika prislistor "haltar". Då VMF Syd byter kvalitetssystem från VMR 1-99 till VMR 1-07 så måste nya stambanker tas fram för att underlätta prislistebytena. I mitten av 2007 tog man inom VMF Syd därför initiativ till att ta fram gemensamma stambanker för gran och tall som ska kunna användas av VMF Syds medlemsföretag både med VMR 1-99 och VMR 1-07 kvalitet. Som underlag för detta arbete så används dubbelklassade stockar enligt VMR 1-99 och VMR 1-07 framtagna vid VMF Syds olika mätplatser under vintern 06/07. I arbetsgruppen för projektet har deltagit: Mattias Oscarsson Såg i Syd, Leif Orth, Södra, Pierre Qvist Vida, Johan Adolfsson VMF Syd, Ingemar Andersson VMF Syd, Lennart Moberg, Skogforsk och Johan J Möller, Skogforsk. Syfte Syftet med projektet är att skapa enhetliga stamdatabanker som kan användas av VMF Syds medlemsföretag. Stambankerna ska spegla skogarna inom området vad gäller DBH, höjder, skador och kvaliteter enligt VMR 1-07 respektive VMR Stamdatabanken skall följa Skogsstandard (StanForD, stm-filer)och skall gå att använda i simuleringsprogramen SilviaSim och Aptan. 3

4 Vid jämförande utvärderingar av prislistor utifrån stamdatabanken skall stammarnas totala utbytesvärde (kr/m 3 fub) kunna analyseras med olika apteringsalternativ. Material & Metod REGIONSINDELNING Då skogen varierar inom VMF Syd skapas 2 regioner för tall och 2 regioner för gran. För tall skapades en region med lite bättre kvalitetsutfall Östra, än övriga delar med sämre kvalitet Västra se bifogad karta. Kvalitetsindelningen baseras på VMF Syds inmätningsstatistik. Figur 1. Regionindelning för tall inom VMF Syds område. Östra och Västra regionen. 4

5 För gran så har också en indelning gjorts i två område, Norra och Södra. Indelningen gjordes främst då Södra regionen (Skåne, Halland och Blekinge) har lite sämre kvalitetsutfall. Dessutom är skogen lite grövre i Södra regionen. Regionsindelningen bestämdes gemensamt i projektgruppen med kvalitets data från VMF Syd och diameterfördelningsdata från riksskogstaxeringen som grund. Figur 2. Regionindelning för gran inom VMF Syds område. Norra och Södra regionen. 5

6 Diameterfördelning Diameterfördelningarna till de olika typobjekten har tagits fram med hjälp av data från Riksskogstaxeringen. I ett första steg togs data fram för tall och gran uppdelat på slutavverkning respektive gallring för varje län inom VMF Syds område. I ett andra steg slogs länen ihop till större områden baserat på statistik från Riksskogstaxeringen och VMF Syds kvalitetsstatistik. För definition av slutavverkning har alla objekt som uppnått tillåten slutavverkningsålder använts. För gallring har alla ytor som har föreslagits för gallring (inom 5 år från taxeringstillfället) i Riksskogstaxeringen tagits med. För gallring har alla träd plockats med och därför motsvarar det gallringskvot 1. För att få rätt proportion mellan gallring och slutavverkning har gallringsvolymen kalibrerats inom respektive region med normala gallringsandelar enligt Riksskogstaxeringen under perioden (skogsdata 2006) vilka var ca 40 %. För de olika regionerna utgör gallringsandelarna enligt nedan: Tabell 1. Använda gallringsandelar inom de olika regionerna. Tall Gran Västra-Syd Östra-Nord För slutavverkning har minimum-diametern vid slutavverkning satts till DBH 120 mm och vid gallring DBH 100 mm. Gränsen 120 mm i slutavverkning har satts då mindre träd ofta röjs bort före avverkning eller körs sönder. Höjddata För de områden som har skapats har höjddata beräknats med hjälp av Riksskogstaxeringsdata, se tabell 2. För respektive område och skogstyp har H15 (höjd för träd med DBH 15 cm) respektive H25 (höjd för träd med DBH 25 cm) beräknats. Tabell 2. Höjddata enligt Riksskogstaxeringen för respektive område och avverkningsform för de olika stambanker som skapats i projektet. Område Form H15-tall H25-tall H15-gran H25-gran (dm) (dm) (dm) (dm) Syd Väst Slutavv Öst Nord Slutavv Hela Gallring

7 Kvalitetsfördelning Kvalitet enligt dubbelklassningsmaterial enligt VMR 1-99 och VMR 1-07från VMF Syds insamlade material vintern 06/07 och total inmätning för VMR 1-99 har använts. Tall Resultatet i tabell 3 och 4 för dubbelklassningsmaterialet av tall visar att utfallet enligt VMR 1-99 varierar jämfört med VMR Jämförelsen mellan systemen visar att klass 2 (friskkvist)mer än tredubblas från 2,1 % till 9,0 %. Klass 1 inklusive 3 som till stora delar motsvara ny klass 1 minskar från 18,7 % till 10,7 %, orsaken är troligen att i nya klass 1 tilläts endast rotstockar. Enligt dubbelklassningsmaterialet så hamnar i princip 100 % av VMR 1-99 klass 1 i VMR 1-07 klass 1 och ca 50 % av VMR 1-99 klass 3 hamnar i VMR 1-07 klass 1 och 50 % i klass VMR 1-07 klass 3. Klass 4 som till stora delar motsvarar ny klass 3 minskar från 62,6 % till 56,7 % till förmån av framförallt VMR 1-07 klass 2. Klass 5 som till stora delar motsvara nya klass 4 ökar från 15,3 % till 21,3 %. Tabell 3. Tall. VMR 1-99, Kvalitetsfördelning enligt dubbelklassningsmaterialet för VMF Syd. Procent av volymen. Område/ VMR Vrak 2 (Kalmar) 6,1% 1,7% 14,2% 58,3% 17,8% 1,9% 3 (Kronoberg) 7,9% 1,7% 14,8% 54,5% 20,1% 1,0% 4 (Skåne) 5,9% 0,0% 7,9% 62,0% 24,2% 0,0% 5 (Halland/ V-Götaland) 4,3% 0,7% 14,7% 69,0% 10,9% 0,3% 6 (Jönköping) 4,8% 2,7% 12,7% 64,5% 13,7% 1,6% Total 5,4% 2,1% 13,3% 62,6% 15,3% 1,3% Tabell 4. Tall. VMR 1-07, Kvalitetsfördelning enligt dubbelklassningsmaterialet för VMF Syd. Procent av volymen. Område/ VMR Vrak 2 (Kalmar) 13,7 9,3% 54,0% 21,5% 1,4% 3 (Kronoberg) 12,5 7,6% 56,7% 22,2% 1,0% 4 (Skåne) 13,1 2,6% 53,7% 29,1% 1,6% 5 (Halland/ V-Götaland) 13,9 4,8% 64,2% 15,5% 1,6% 6 (Jönköping) 8,6 10,5% 56,1% 21,5% 3,2% Total 10,7 9,0% 56,7% 21,3% 2,4% Vid jämförelse med den ordinarie mätningen och dubbelklassningsdata för VMR 1-99 så ligger klass 1, 2 och 3 på ungefär samma nivå. För klass 5 så är dock andelen i dubbelklassningsmaterialet nästan 3 gånger så mycket. Ordinarie 7

8 klass 5 andel enligt VMR 1-99 är 6,5 % jämfört med 15,3 % i dubbelklassningsmaterialet. Tabell 5. Tall. Kvalitetsfördelning för VMF Syds olika distrikt kalenderåret Siffrorna är ej korrigerade med kvalitetsutfall för stamblock och kubb. Område/ VMR %) Vrak Avdrag 2 (Kalmar) 9,1 2,1 12,9 67,0 6,9 1,1 1,0 3 (Kronoberg) 4,0 0,7 11,4 75,5 6,5 1,2 0,8 4 (Skåne) 3,6 0,2 14,9 69,6 9,2 1,6 1,1 5 (Halland/ V-Götaland) 5,2 0,3 11,3 76,1 5,2 0,9 1,0 6 (Jönköping) 5,4 1,2 13,2 71,8 6,7 0,9 0,9 Total 5,8 1,1 12,6 72,2 6,5 1,0 0,9 Gran Resultatet i tabell 6 och 7 för dubbelklassningsmaterialet av gran visar att utfallet enligt VMR 1-99 indelat i klass 1-3, 4 och vrak är i samma nivå. VMR 1-99 klass 1-3 är 74 % och VMR 1-07 klass 1 71 %. VMR 1-99 klass 4 ger 23 % och VMR 1-99 klass 2 ger 24,6 %. Resultatet av VMR 1-99 ger dock betydligt högre klass 4 andel än ordinarie inmätning under åren se tabell 8. I den ordinarie mätningen gav VMR 1-99 klass ,3 % och i dubbelkkassningsmaterialet 74,2 %. Detta visar att andelen klass 1 enligt VMR 1-07 troligtvis kommer att hamna runt ca 80 %. Tabell 6. Gran. VMR 1-99, Kvalitetsfördelning enligt dubbelklassningsmaterialet för VMF Syd. Procent av volymen. Område/ VMR Vrak 2 (Kalmar) 77,9% 20,4% 1,7% 3 (Kronoberg) 78,5% 19,9% 1,7% 4 (Skåne) 54,9% 35,7% 9,4% 5 (Halland/ V-Götaland) 69,4% 26,2% 4,4% 6 (Jönköping) 71,9% 24,4% 3,6% Total 74,2% 22,9% 3,0% Tabell 7. Gran. VMR 1-07,Kvalitetsfördelning enligt dubbelklassningsmaterialet för VMF Syd. Procent av volymen. Område/ VMR Vrak 2 (Kalmar) 75,1% 22,2% 2,7% 3 (Kronoberg) 72,4% 23,0% 4,6% 4 (Skåne) 54,9% 37,6% 7,4% 5 (Halland/ V-Götaland) 68,5% 26,0% 5,6% 6 (Jönköping) 70,5% 25,7% 3,7% Total 71,3% 24,6% 4,0% Tabell 8. Gran. VMR 1-99,Kvalitetsfördelning för VMF Syd. Procent av volymen. 8

9 Område/ VMR Vrak Avdrag 2 (Kalmar) 84,2 13,6 1,7 0,6 3 (Kronoberg) 81,9 15,6 1,8 0,7 4 (Skåne) 76,9 21,3 1,3 0,6 5 (Halland/ V-Götaland) 84,2 14,1 1,2 0,6 6 (Jönköping) 84,9 13,0 1,3 0,9 Total 83,3 14,6 1,5 0,7 Målutfall kvalitet Tall Tall VMR 1-07 ger annorlunda utfall enligt VMR Klass 1 och 2 ökar då reglerna avviker mot VMR Då en apteringseffekt kan förväntas när apteringen görs enligt VMR 1-07 i maskinerna så ökas andelen klass 1 och jämfört med dubbelklassnings materialet enligt tabell 2. Samtidigt så minskas klass 3 och 4. De nya måltalen för stambanken togs fram efter diskussion i projekgruppen med dubbelklassningsdata som stöd enligt tabell 9. För stambanken enligt VMR 1-99 så användes inmätningsstatistiken från VMF Syd som måltal. Tabell 9. Tall. VMR 1-07/08, Mål baserat på dubbelklassningsmaterialet för VMF Syd. Procent av volymen. Tall Vrak Öst ,5 11 1,5 Väst ,5 13 1,5 Total , ,5 Gran Då ingen skillnad finns mellan VMR 1-99 klass 1och 3/4 och VMR 1-07 klass 1 och 2 (se tabell 6-7) i dubbelklassningsmaterialet så används samma måltal för VMR 1-07 som för ordinarie inmätning enligt VMR Detta innebär att andelen klass 2 enligt dubbelklassningsmaterialet sänks knappt 10 %. Tabell 10. Gran. VMR 1-07, Mål baserat på dubbelklassningsmaterialet för VMF Syd och ordinarie inmätning Procent av volymen. Gran 1 2 Vrak Nord Sydväst Stamform & bark För att skapa stammar i StandIn genereras stammar med Edgren-Nylinders stamfunktioner. Skogforsks nya barkfunktioner (Hannrup 2005) användes och bör användas vid simulering. De nya barkfunktionerna ger en skillnad framförallt på rotstock av tall, medan granens barktjocklekar till stor del ger samma resultat som VMRs barktjocklekar. Formkvoter och latituder enligt tabell 11 användes. I alla banker har latitud 57 använts som ska användas i simuleringsprogrammen. 9

10 Tabell 11. Gran. Använda formkvoter och latitud för barkfunktioner vid skapande av typobjekt.. Område Formkvot Formkvot Formkvot Formkvot Bark Tall-slutavv Tall-gallring Gran-slutavv Gran-gallring Latitud Öster-Nord 0,68 0,65 0,65 0,62 57 Väster - Syd 0,68 0,65 0,65 0,62 57 Skador & stamfelsved Skador och stamfelsved påverkar utfallet av timmer och möjligheten att göra specifika timmerlängder. Med stamfelsved menas den volym som blir massaved eller brännved i timmersortimentet p.g.a. defekter som röta, krök eller liknande. Med skador menas de skador som innebär att man måste kapa stammen på en längd som inte överensstämmer med datorns förslag, exempelvis p.g.a. en krök. Statistik för skador och stamfelsved har samlats från skördardata. Vid framtagande av typobjekt så ökas skadefrekvensen med % då ett simuleringsprogram mycket bättre hittar möjlighet att aptera rätt längder. Normalt tillåter man också simuleringsprogrammet att flytta tvångskapen upp till 3 dm. FRAMTAGANDE AV TYPOBJEKT Efter att ha bestämt regionindelningen byggdes de olika typobjekten upp i Skogforsks program StandIn 3. Efter att data från Riksskogstaxeringen för diameter och höjd registrerats lades kvalitets- och skadedata på stammarna, och efter att en första kvalitets- och skadeprofil skapats, testades objekten med Test-listan för mellansverige. Vid simulering togs timmervolym ut till 135 mm i topp. Kvalitet 1 4 apterades för tall och kvalitet 1 och 2 för gran vid VMR 1-07 körningen och kvalitet 1-5 för tall och 3-4 för gran vid VMR 1-99 körningarna. Efter den första simuleringen korrigerades kvaliteter på träden och skadefrekvensen för att utfallet bättre skulle stämma mot måltalen för kvalitetsutfallen i tabell 9 och

11 Resultat NYCKELTAL SIMULERING VMR 1-07 Nedan redovisas nyckeltal för simuleringar gjorda med Test-prislista enligt VMR 1-07 från mellersta Sverige vid framtagande av VMR 1-07 klasser för tall.. Klass 3 VMR 1-99 pris använda för klass 1 VMR 1-07, klass 2 VMR 1-99 för klass 2 VMR 1-99, klass 4 VMR 1-99för klass 3 VMR 1-07 och klass 5 för klass 4 VMR Tabell 12. Tall. Nyckeltal för simulering med typobjekt skapade för VMF Syd. Trsl Område Form Gallringsandel Medelstam Stamantal Total volym Stockvolym Timmerandel Timmerlängd Stamfelsandel (m³fub) (st) (m³fub) (m³to) (cm) Tall Västra Slutavv 64 0, ,198 76, ,8 Tall Västra Gall 36 0, ,117 48, ,2 Tall Västra Totalt 0, ,168 66, ,2 Tall Östra Slutavv 61 0, ,206 79, ,7 Tall Östra Gall 39 0, ,118 50, ,1 Tall Östra Totalt 0, ,170 68, ,5 Tabell 13. Tall. Kvalitetsutfall vid simulering med typobjekt skapade för VMF Syd enlig VMR Trsl Område Form Kvalitetsutfall Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Tall Västra Slutavv 13,0 9,6 64,3 13,1 Tall Västra Gall 8,0 13,5 64,1 14,4 Tall Västra Totalt 11,7 10,6 64,2 13,4 Tall Östra Slutavv 17,0 11,8 59,5 11,7 Tall Östra Gall 11,7 18,9 57,1 12,4 Tall Östra Totalt 15,5 13,8 58,8 11,9 Tabell 14. Gran. Nyckeltal för simulering med typobjekt skapade för VMF Syd VMR Trsl Område Form Gallringsandel Medelstam Stamantal Total volym Stockvolym Timmerandel Timmer längd Stamfelsandel (m³fub) (st) (m³fub) (m³to) (cm) Gran Syd Slutavv 62 0, ,196 77, ,1 Gran Syd Gall 38 0, ,109 46, ,1 Gran Syd Totalt 0, ,162 66, ,8 Gran Nord Slutavv 62 0, ,167 76, ,5 Gran Nord Gall 38 0, ,110 48, ,1 Gran Nord Totalt 0, ,147 65, ,3 11

12 Tabell 15. Gran. Kvalitetsutfall vid simulering med typobjekt skapade för VMF Syd enligt VMR Trsl Område Form Kvalitetsutfall Klass 1 3 Klass 4 Gran Syd Slutavv 77,6 22,4 Gran Syd Gall 71,9 28,1 Gran Syd Totalt 76,1 23,9 Gran Nord Slutavv 85,1 14,9 Gran Nord Gall 79,2 20,8 Gran Nord Totalt 83,4 16,6 NYCKELTAL SIMULERING VMR 1-99 Nedan redovisas nyckeltal för simuleringar gjorda med Test-prislista enligt VMR 1-99 från mellersta Sverige. Tabell 16. Tall. Nyckeltal för simulering med typobjekt skapade för VMF Syd enligt VMR Trsl Område Form Gallringsandel Medelstam Stamantal Total volym Stockvolym Timmerandel Timmerlängd Stamfelsandel (m³fub) (st) (m³fub) (m³to) (cm) Tall Västra Slutavv 64 0, ,232 78, ,7 Tall Västra Gall 36 0, ,142 48, ,4 Tall Västra Totalt 0, ,199 67, ,6 Tall Östra Slutavv 61 0, ,244 78, ,3 Tall Östra Gall 39 0, ,144 50, ,9 Tall Östra Totalt 0, ,204 67, ,8 Tabell 17. Tall. Kvalitetsutfall vid simulering med typobjekt skapade för VMF Syd enlig VMR Trsl Område Form Kvalitetsutfall Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Tall Västra Slutavv 5,5 1,9 13,7 70,0 8,9 Tall Västra Gall 0,7 3,1 8,6 76,5 11,1 Tall Västra Totalt 4,3 2,2 12,4 71,6 9,5 Tall Östra Slutavv 9,6 3,6 15,6 64,4 6,8 Tall Östra Gall 0,4 3,7 9,4 75,5 11,0 Tall Östra Totalt 7,0 3,6 13,8 67,6 8,0 Tabell 18. Gran. Nyckeltal för simulering med typobjekt skapade för VMF Syd enligt VMR Trsl Område Form Gallringsandel Medelstam Stamantal Total volym Stockvolym Timmerandel Timmer längd (m³fub) (st) (m³fub) (m³to) (cm) Stamfelsandel Gran Syd Slutavv 62 0, ,197 77, ,6 Gran Syd Gall 38 0, ,109 46, ,9 Gran Syd Totalt 0, ,162 65, ,0 Gran Nord Slutavv 62 0, ,167 76, ,3 Gran Nord Gall 38 0, ,110 48, ,1 Gran Nord Totalt 0, ,146 65, ,2 12

13 Tabell 19. Gran. Kvalitetsutfall vid simulering med typobjekt skapade för VMF Syd enligt VMR Trsl Område Form Kvalitetsutfall Klass 1 3 Klass 4 Gran Syd Slutavv 78,6 21,4 Gran Syd Gall 72,8 27,2 Gran Syd Totalt 76,1 23,9 Gran Nord Slutavv 84,8 15,2 Gran Nord Gall 80,3 19,7 Gran Nord Totalt 83,4 16,6 MEDELSTOCK VMF SYD I tabell 20 redovisas resultat för medelstockarnas storlek enligt VMF Syds statistik under Tabell 20. Medelstock sågtimmer ex. kubb och klentimmer enligt VMF Syds statistik MO Tall Gran (m³to) (m³to) 2 (Kalmar) 0,177 0,184 3 (Kronoberg) 0,181 0,192 4 (Skåne) 0,184 0,186 5 (Halland/ V-Götaland) 0,183 0,190 6 (Jönköping) 0,182 0,183 Totalt 0,182 0,188 I tabell 21 redovisas insamlad statistisk på stamstorleken vid slutavverkning och gallring i olika delar av landet. Resultatet visar att stamstorleken i slutavverkning minskar från syd till nord. För gallring är inte skillnaden speciellt stor. Skogforsks statistik finns ej redovisad per trädslag. Tabell 21. Medelstam enligt Skogforsk statistik Område Gallring Tall/Gran (m 3 fub) Slutavverkning Tall/Gran (m 3 fub) Södra Sverige 0,12 0,37 Mellan Sverige 0,11 0,34 13

14 Diskussion OMRÅDESINDELNING Stambankens områden bygger på projektgruppens erfarenhet av kvalitetsvariationer, skillnader i stamstorlekar och VMF Sys inmätningsstatistik från ordinarie mätning och dubbelklassningsmaterialet. För tall så är Öst området bättre kvalitetsmässigt än Väst och för gran är Nord området bättre än Syd. För att få rätt mix och medelstamsstorlek så får användarna mixa de olika bankerna för gallring och slutavverkning, och regioner. Volymerna för de olika områden speglar normala volymsrelationer mellan områdena enligt riksskogstaxeringen och normala volymsrelationer mellan tall och gran i regionerna. KVALITETSUTFALL Vid simulering ger typobjekten i snitt samma kvalitetsutfall som uppsatta måltal. Slutavverkningsobjekten ger lite bättre kvalitet och vid gallring, lite sämre än måltalen. Måltalen för gran känns ganska trygga då dubbelklassningsmaterialet stämmer bra överens mellan VMR 1-99 klass 4 och VMR 1-07 klass 2. Detta innebär att även summan av VMR 1-3 stämmer överens med VMR 1-07 klass 1. Jämfört med dubbelklassningen har klass 2 sänkts ganska mycket pga att även klass 4 gav så mycket högre andel i dubbelklassningen jämfört med normal inmätning. Klass 2 gav i dubbelklassningen 1,5 % högre andel än klass 4, denna skillnad kan säkert en utbildning i aptering reducera till nära 0. För tall känns det mer osäkert då klasserna är till stora delar nya och inga lika klara samband finns mellan VMR 1-07 och VMR Därför har en del antagande gjorts som först kommer att bekräftas i och med att det nya systemet börjar att användas i januari Utfallen måste därför stämmas av när mer inmätningsdata enligt det ny systemet finns framme. Jämfört med dubbelklassnngen har klass 1 och 2 höjts och klass 4 sänkts efter en bedömning av att dubbelklassningen för VMR 1-99 gett ca 3 gånger för hög klass 5 andel jämfört med normal inmätning. LÄNGDUTFALL För att uppnå det längdutfall som projektgruppen upplever som normalt så har ett antal tester gjorts där tvångskapsfrekvensen har anpasssats för att normala längdutfall skulle erhållas. REKOMMENDATIONER Gran För gran så rekommenderas att priset enligt VMR 1-99 klass 4 används för VMR 1-07 klass 2 då dubbelklassningsmaterialet för dessa båda klasser var i princip identiska både inom VMR Qberas och VMR Syds områden. För gran 14

15 VMR 1-07 klass 1 används VMR 1-99 klass 3 pris om ett pris tidigare använts för klass 1-3, annars vägs lämpligt VMR 1-99 klass 1-3 priset ihop med normalt kvalitetsutfall enligt VMF Syds statistik. Tall För tall så varierar utfallet mellan VMR 1-99 och VMR 1-07 ganska mycket därför bör säkert nya prisnivåer beräknas för de nya klasserna utifrån stambanker och dubbelklassningsmaterial. Litteratur Anon Skogsdata Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Skyddade skogar i Sverige. Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Umeå. Brunberg, T Skogsbrukets kostnader och intäkter Resultat nr 11, Skogforsk. Hannrup, B Funktioner för skattning av barkens tjocklek hos tall och gran vid avverkning med skördare. Arbetsrapport nr 575, Skogforsk, Uppsala. 34 s. ISSN X. Möller. J., Moberg. L Stambank VMF Qbera. Arbetsrapport nr Skogforsk, Uppsala. 15

16 Kvalitetsklasser gran Bilaga 1 Fördelning av kvalitetstyper för olika typträd, Gran VMR Trädtyp Kvalitet 1 Höjd 1 Stdavv Kvalitet 2 Höjd 2 stdavv 1 Klass Klass Klass Klass Klass Klass Fördelning av tyupträd för olika typträd, Gran VMR Trädtyp Kvalitet 1 Höjd 1 Stdavv Kvalitet 2 Höjd 2 stdavv 1 Klass Klass Klass Klass Klass Klass Fördelning av typträd VMR 1-07 och VMR Område Trädtyper Nord slutavverkning Nord gallring Syd slutavverkning Syd gallring

17 Skadeklasser gran Bilaga 2 Gran skadetyper, utbredning och utsträckning, VMR 1-07 och VMR Skadetyper Start Slut Utsträckning stdavv (dm) (dm) Röta % 0 % Tvångskap % 65 % 1 0 Toppbrott % 65 % 1 0 Toppskador mm 120 mm I stambanken klassas röta (101) med mer än 80 % röta som kvalitet 8 (brännved), mellan % som sulfatmassa kvalitet 7 och övrig röta och skador som kvalitet 6. Gran skadefrekvenser per skadetyp och stambanksområde, VMR 1-07 och VMR Område Röta 101 Tvångskap 109 Toppbrott 107 Toppskador Nord slutavverkning Nord gallring Syd slutavverkning Syd gallring

18 Kvalitetsklasser tall VMR 1-07 Bilaga 3 Tall slutavverkning VMR 1-07 Trädtyp Kvalitet 1 Höjd 1 Stdavv Kvalitet 2 Höjd 2 stdavv Kvalitet 3 Höjd 3 stdavv A Klass Klass Klass B Klass Klass C Klass Klass D Klass Klass E Klass Klass F Klass G Kass Klass H Klass Klass I Klass Klass J Klass Tall gallring VMR 1-07 Trädtyp Kvalitet 1 Höjd 1 Stdavv Kvalitet 2 Höjd 2 stdavv Kvalitet 3 Höjd 3 stdavv A Klass Klass Klass B Klass Klass C Klass Klass D Klass Klass E Klass Klass F Klass G Kass Klass H Klass Klass I Klass Klass J Klass Område Trädtyper A B C D (% Östra slutavverkning Östra gallring Västra slutavverkning Västra gallring E F G H I J 18

19 Skadeklasser tall Bilaga 4 Tall skadetyper, utbredning och utsträckning VMR 1-07 och VMR Skadetyper Start Slut Utsträckning stdavv (dm) (dm) Röta % 0 % Tvångskap 109* 20 %* 65 %* 1 0 Toppbrott % 65 % 1 0 Toppskador mm 120 mm mm * Gallring har utsträckning % Tall skadefrekvenser per skadetyp och stambanksområde VMR 1-07 och VMR Område Röta 101 Tvångskap 109 Toppbrott 107 Toppskador Östra slutavverkning Östra gallring Västra slutavverkning Västra gallring

Johan J Möller, Lennart Moberg Stambank VMF Qbera

Johan J Möller, Lennart Moberg Stambank VMF Qbera Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-06-12 Stambank VMF Qbera Innehåll Målformulering...2 Bakgrund...2 Syfte...2 Material & Metod...2 Regionindelning...2 Indata till stambank...4 Diameterfördelning...4

Läs mer

Stambank VMF Qbera VMR 1-07 version 2012

Stambank VMF Qbera VMR 1-07 version 2012 Johan J Möller 2012-06-29 Stambank VMF Qbera VMR 1-07 version 2012 -UPPDATERING AV KVALITET- OCH SKADEPROFILER PRELIMINÄR Innehåll Målformulering... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Material & Metod... 2 Stambanker...

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Dubbelklassning enligt VMR 1-07 och VMR 1-99

Dubbelklassning enligt VMR 1-07 och VMR 1-99 Dubbelklassning enligt VMR 1-07 och VMR 1-99 2007-09-12 Christina Lundgren VMR virkesmätning och redovisning Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Material... 2 Analyser och resultat... 4 Tall... 4 Bakgrundsdata...4

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Marknadslista IM Område: Distrikt Uppland Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Distrikt Uppland Period: och tills vidare Marknadslista IM 10-15 Prislista: IM 10-15 PRISLISTA Sågtimmer Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Baspriser Toppdiameter under bark, cm 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34-36+ Klass 1 410 440 480 565

Läs mer

Virkesprislista. Virkespriser fr o m 2015-08-01 Prislista nr 1595-79. Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon 090-15 67 00

Virkesprislista. Virkespriser fr o m 2015-08-01 Prislista nr 1595-79. Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon 090-15 67 00 Virkesprislista Norrbotten inland Prislistan gäller Pajala, Kiruna, Gällivare, Jokkmokks, Arvidsjaur och Arjeplog kommuner. Virkespriser fr o m 2015-08-01 Prislista nr 1595-79 VIKTIGT! Prislistan gäller

Läs mer

Marknadslista IM Område: Distrikt Uppland Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Distrikt Uppland Period: och tills vidare Marknadslista IM 17-11 Prislista: IM 17-11 PRISLISTA Sågtimmer Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Baspriser Toppdiameter under bark, cm 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34-36+ Klass 1 410 440 480 565

Läs mer

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub

Läs mer

Marknadslista IM Område: Härjedalen & Södra Jämtland Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Härjedalen & Södra Jämtland Period: och tills vidare Marknadslista IM 17-41 Sågtimmer tall Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Toppdiameter under bark, cm Längdkorrektion procent Längd, dm 34 37 40 43 46 49 52 55 Toppdiam cm, 13.0-17.9 70 86 86 97 96 100

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Virkesprislista CL1302 Leveransvirke kust Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Rundvirkespriser 2013 JO0303

Rundvirkespriser 2013 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2014-04-22 1(8) Rundvirkespriser 2013 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01 Gäller inom Västerbottens län Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 181 401 Kvalitet 1 365 405 475 542 590 638 683 715 745 773

Läs mer

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub Toppdiam (cm) 12-13- 14-15- 16-17-

Läs mer

Virkesprislista. Norrbotten kust. Virkespriser fr o m Prislista nr Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon

Virkesprislista. Norrbotten kust. Virkespriser fr o m Prislista nr Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon Virkesprislista Norrbotten kust Prislistan gäller Övertorneå, Överkalix, Haparanda, Kalix, Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå kommuner Virkespriser fr o m 2015-08-01 Prislista nr 1585-99 VIKTIGT! Prislistan

Läs mer

Virkesprislista BB1302. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1302. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Virkesprislista BB1302 Avverkningsuppdrag Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32-

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Virkespriser D66. Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde. D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Gällande fr o m (6)

Virkespriser D66. Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde. D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Gällande fr o m (6) D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Virkespriser D66 Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde 1(6) Denna prislista gäller fr o m och tills vidare D66 - Avverkningsuppdrag 2 (5) 2(6) Prislista

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster

Läs mer

Virkesprislista CC13C2. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC13C2. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Skogsbrukets kostnader 2010

Skogsbrukets kostnader 2010 Rapport 2010:10 Skogsbrukets kostnader 2010 Norra, mellersta och södra Sverige Anders Bogghed L A N T M Ä T E R I E T Rapport 2010:10 Copyright 2010-08-09 Författare Anders Bogghed Totalt antal sidor 49

Läs mer

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke inland Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to

Läs mer

Rundvirkespriser 2004

Rundvirkespriser 2004 Rundvirkespriser 2004 JO0303 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Produktion i skogsbruk A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Marknadslista IM Område: Hälsingland Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Hälsingland Period: och tills vidare Marknadslista IM 17-31 HÄLSINGEFURA TM Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Toppdiameter under bark, cm Längdkorrektion procent Längd, dm 34 37 40 43 46 49 52 55 Toppdiam cm, 13.0-17.9 70 86 86 97 96 100

Läs mer

PROFILGUIDE GRAFISKA RIKTLINJER för Weda Skog

PROFILGUIDE GRAFISKA RIKTLINJER för Weda Skog PROFILGUIDE PROFILGUIDE GRAFISKA RIKTLINJER för Weda Skog Denna profilguide visar på ett överskådligt sätt hur Weda Skogs grafiska profil ser ut. För att skapa igenkänning och bygga långsiktigt förtroende

Läs mer

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust Virkesprislista Avverkningsuppdrag kust Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå, Överkalix, Kalix, Övertorneå, Haparanda SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Marknadslista IM Område: Gästrikland, Dalarna Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Gästrikland, Dalarna Period: och tills vidare Marknadslista IM 17-21 Område: Gästrikland, Dalarna Område: Gästrikland, Dalarna Sågtimmer tall Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Toppdiameter under bark, cm (13-) 14-15- 16-17- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke

Virkesprislista Leveransvirke Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Örnsköldsvik, Nordmaling, Bjurholm, Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors och Skellefteå kommun Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Virkesprislista och leveransbestämmelser för:

Virkesprislista och leveransbestämmelser för: Virkesprislista och leveransbestämmelser för: Nettoprislista D 118-01, 1/8 2007 - tillsvidare TALLSÅGTIMMER. Grundpris fritt bilväg i kr/m3to (toppmätt volym under bark) för 46-48 dm längder Diam, cm 14

Läs mer

Nya former för prissättning av skogsråvara Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan AssiDomän AB, Norrskog forskningsstiftelse och SkogForsk

Nya former för prissättning av skogsråvara Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan AssiDomän AB, Norrskog forskningsstiftelse och SkogForsk Nr 490 2001 Deleted: Preliminär! Nya former av skogsråvara Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan AssiDomän AB, Norrskog forskningsstiftelse och SkogForsk Per-Åke Arvidsson, Johan J. Möller & Jan Sondell

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1409 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1409-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1409 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 397 467 535 602 658 715 756 780 801

Läs mer

Virkesprislista BL16B1 Leveransvirke inland SCA SKOG

Virkesprislista BL16B1 Leveransvirke inland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster om

Läs mer

DM 1208. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1208. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1208 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1208-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1208 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 415 467 549 621 684 749 783 813 833

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Mätning av sågtimmer Så här fungerar det när du säljer virke mätning och redovisning av sågtimmer. 2 Att sälja virke steg för steg Det är mycket som ska hända från att din

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub, vid fullgoda vägar Toppdiam

Läs mer

Rundvirkespriser 2007 JO0303

Rundvirkespriser 2007 JO0303 Analysenheten 2008-0-18 1() Rundvirkespriser 200 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Gran i Götaland en historisk exposé med hjälp av statistik från Riksskogstaxeringen

Gran i Götaland en historisk exposé med hjälp av statistik från Riksskogstaxeringen Gran i Götaland en historisk exposé med hjälp av statistik från Riksskogstaxeringen Urban Nilsson och Pelle Gemmel Virkesförrådets utveckling från 1923 till 23 Virkesförrådet i Götaland har ökat dramatisk

Läs mer

Råvaruförsörjning och klassificering av råvara SCOPE 9/5 2012. Lars Wilhelmsson

Råvaruförsörjning och klassificering av råvara SCOPE 9/5 2012. Lars Wilhelmsson Råvaruförsörjning och klassificering av råvara SCOPE 9/5 2012 Lars Wilhelmsson Virke Wood utilisation John Johan Björn Andreas Maria Nazmul Lars Mikael Johan S Sveriges skogar 22.5 miljoner hektar produktiv

Läs mer

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG Virkesprislista AL1601 Leveransvirke Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Instruktion för virkesmätning med skördare

Instruktion för virkesmätning med skördare VMR virkesmätning och redovisning Instruktion för virkesmätning med skördare (Mätmetod avseende ej sortimentsfördelad volym) rekommenderad av Rådet för virkesmätning och redovisning 1 VMR virkesmätning

Läs mer

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk Results esearch 9 Research results from the Department of Forest Products at the University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden www.slu.se/skogensprodukter MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB

Läs mer

Älgbetesskador i tallungskog

Älgbetesskador i tallungskog ÄLGBETESSKADOR I SÖDRA GÄSTRIKLANDS VFO 2009........................................................................................................... Älgbetesskador i tallungskog Södra Gästriklands VFO

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Virkesprislista AL130S Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

Virkesprislista AL130S Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland Virkesprislista Leveransvirke SCA SKOG Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera

Läs mer

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HALVÅR 2017 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Stefan Karlsson 2016-01-29 1(10) Fördjupad dokumentation av statistiken Rundvirkespriser 2015 JO12SM1601 Varje statistikprodukt inom den officiella statistiken ska åtföljas av en aktuell Beskrivning av

Läs mer

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

SKOGSPRISER HELÅR 2015. Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HELÅR 2015. Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HELÅR 2015 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Jämförelser mellan metoder för beräkning av stockars fastvolym

Jämförelser mellan metoder för beräkning av stockars fastvolym Datum 2015-12-11 Handläggare Jacob Edlund Jämförelser mellan metoder för beräkning av stockars fastvolym WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a ll B e s ö k s a d r e s s : S k e p p

Läs mer

Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet

Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet Data, analyser och produkter för olika målgrupper baserat på Riksskogstaxeringen Anna-Lena Axelsson Skoglig resurshushållning SLU, Umeå Historiska

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

TILLSTÅNDSMÄTNINGAR VÄGMARKERING Berne Nielsen Christian Nilsson Ramböll RST - RoadMarking

TILLSTÅNDSMÄTNINGAR VÄGMARKERING Berne Nielsen Christian Nilsson Ramböll RST - RoadMarking TILLSTÅNDSMÄTNINGAR VÄGMARKERING 2016 Berne Nielsen Christian Nilsson Ramböll RST - RoadMarking BAKGRUND Trafikverket arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten, detta har givit ett ökat fokus

Läs mer

Betesskador av älg i Götaland

Betesskador av älg i Götaland Betesskador av älg i Götaland Konsekvenser för virkesproduktion och ekonomi OM SÖDRA Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är

Läs mer

Rundvirkespriser 2010 JO0303

Rundvirkespriser 2010 JO0303 Enheten för Skogspolicy och Analys 2011-01-26 1(7) Rundvirkespriser 2010 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE INNEHÅLL Detta cirkulär är ett komplement till SDCs instruktioner gällande massaved, barrsågtimmer samt bränsleved och därtill hörande tillämpningsanvisningar.

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Aptering för högsta möjliga virkesvärde Korsnäs följer noga upp hur virket blir apterat, dvs om det blir kapat så att skogsägaren får ut högsta virkesvärde enligt prislistorna.

Läs mer

Tillredningskrav på MÄTRINGSVÄGRAN TRÄDSLAG. Endast vanlig gran (torrgran tillåts ej) Björk, asp och övrigt löv (varierar mellan mottagningsplatser)

Tillredningskrav på MÄTRINGSVÄGRAN TRÄDSLAG. Endast vanlig gran (torrgran tillåts ej) Björk, asp och övrigt löv (varierar mellan mottagningsplatser) Mätning av massaved VMF Qberas mätmetod, TBFS-mätning, gör mätningen av massaved mer effektiv än traditionell mätning. I jämförelse med den tidigare mätmetoden, TBF-mätning, minimeras framförallt systematiska

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft Bilaga 1 En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Bilaga 1 uppdelning

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Sammanställning av tillgångar, produktion och förbrukning av trädbränslen

Sammanställning av tillgångar, produktion och förbrukning av trädbränslen Nr 370 1997 Sammanställning av tillgångar, produktion och förbrukning av trädbränslen Staffan Mattsson SkogForsk, Glunten, 751 83 UPPSALA Tel: 018-18 85 00 Fax: 018-18 86 00 skogforsk@skogforsk.se http://www.skogforsk.se

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

I korta drag. Rundvirkespriser 2016 JO12SM1701. Ny publiceringsform. Nyheter inom prisstatistiken. Prices on roundwood in 2016

I korta drag. Rundvirkespriser 2016 JO12SM1701. Ny publiceringsform. Nyheter inom prisstatistiken. Prices on roundwood in 2016 JO12SM1701 Rundvirkespriser 2016 Prices on roundwood in 2016 I korta drag Ny publiceringsform Skogsstyrelsen har från och med år 2015 börjat publicera officiell statistik i serien Statistiska Meddelanden

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015

Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015 VMU rapport Datum 2016-04-11 Författare Monika Strömgren Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015 Foto: Hans Fryk WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u

Läs mer

Lager av massaved och massaflis 2002

Lager av massaved och massaflis 2002 Lager av massaved och massaflis 2002 JO0306 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Produktionen i skogsbruket A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Virkesprislista nr 130AC inlandet. Fr o m Gäller inom Västerbottens län.

Virkesprislista nr 130AC inlandet. Fr o m Gäller inom Västerbottens län. Virkesprislista nr 130AC inlandet. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 182 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365

Läs mer

Tema aptering. Nr 2 2005. Tema: Stormen över södra Sverige Läs om hur vi på Vida agerar

Tema aptering. Nr 2 2005. Tema: Stormen över södra Sverige Läs om hur vi på Vida agerar SVERIGE PORTO BETALT E F T E R Nr 2 2005 Tema: Stormen över södra Sverige Läs om hur vi på Vida agerar Tema aptering Stormaptering på skoglig svengelska Mätning med förenklade krav Anna bytte vården mot

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Kartan visar områdets avgränsning samt det stickprov av kilometerrutor där inventering i ungskog har skett. Via detta stickprov görs en statistisk skattning av bl.a. hur

Läs mer

SkogsAffärer. Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008

SkogsAffärer. Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008 SkogsAffärer En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008 Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! I förra numret av SkogsAffärer skrev vi om barkborrens härjningar i Kråketorpsreservatet. Det

Läs mer