Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten Näringslivet. på Tjörn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013 Näringslivet på Tjörn

2 Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Tjörn är på gång! Och vad menar jag med det, kanske ni undrar nu? Läs mer om vad som händer runt och på Tjörn, och släng ett extra öga på uppslaget mitt i nyhetsbrevet. Här är en samling av externa analyser och bedömningar av verksamheter på Tjörn - då förstår ni direkt vad jag menar när jag säger att Tjörn är på gång! Det finns många saker att förbättra, men vi skall också känna stolthet och glädje över att det på Tjörn finns goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Något som tyvärr inte alla har tillgång till. Det råder låg arbetslöshet på Tjörn, även för ungdomar vilket är glädjande. Låg andel ohälsa, relativt höga inkomster, en stor arbetsmarknad, goda utbildningsmöjligheter inom en fem mils radie; ja fördelarna att bo på Tjörn är många! Därför kommer kommunen under hösten starta upp en inflyttningskampanj för att få fler unga familjer att flytta hit. Dessutom intensifierar kommunen nu arbetet med att köpa och planlägga mer mark för verksamheter. De som flyttar hit, får ju gärna ta med sig sin verksamhet! Under sommaren har det skrivits en del i medierna om flera Tjörnföretag, vilket ju är väldigt roligt att läsa! Ett litet axplock av dessa; Dagens Industri (www.di.se ) kunde vi avnjuta en recension om Salt & Sill som fick 20 poäng av 25 möjliga för miljö, avkoppling, service, mat etc. Göteborgs-Posten skrev en matnyttig artikel om Katrin Perssons och hennes företag Bohus Havsbruk som genomför en miljonsatsning för musselodling i Röra Strand, här på Tjörn. Hennes mål är att bli Skandinaviens största musselodlare. I engelska BBC, med över 330 miljoner hushåll som lyssnare/tittare, har man i somras haft ett program där man har tipsat om de bästa resemålen runt om i världen. Här tog man då upp Pilane på Tjörn som ett resemål. Programmet genomfördes i samverkan med Nyheter- STO. Tidskriften Matmagasinet, nummer 8-9, presenterar en hemmakock hemmahörande från Tjörn, som lagar mat för en tjejkväll. På Svenska ambassadens hemsida för Wien kontoret tipsar man sina besökare om att besöka Tjörn. TV 4 sände i sommar ett avsnitt från Tjörn i programmet Mitt kök, Sverigeresan. Aftonbladet ( ) skrev en artikel om Meet the Swedes där man intervjuade turister från Schweiz som övernattade på Lekanders gård i Tyfta. På dagensbåtliv.se finns det en mycket trevlig artikel som illustrerar Träbåtsfestivalen som gick av stapeln i Skärhamn under sommaren. Att företag från Tjörn syns i media är en bra marknadsföring, men som företagare i kommunen är du Tjörns bästa ambassadör. Vi hoppas du hjälper till att prata väl om Tjörn så att vi kan få fler boende och fler företag till vår fina ö. På så sätt kan vi hålla en hög service inom handel, jobba för en låg arbetslöshet och låt fler få jobb på hemmaplan så att man slipper pendla. Med vänlig hälsning Helene Evensen, näringslivsstrateg, Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen Helene Evensen, näringslivsstrateg Tjörns Kommun Företagare på Tjörn, hösten 2013 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun Omslag foto: Maria Johannessen Krokdalsvägen 1, Skärhamn Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn Upplaga: exemplar

3 Företagsinformation från kommunen Ny mark- och exploateringschef Conny Johansson är sedan maj månad ny chef för mark- och exploatering, vid Tjörns kommun. Markoch exploateringsavdelningen arbetar bland annat med att köpa in mark till bostäder och näringsverksamhet. Conny ersätter kommunjurist Mats Mikulic som nu sköter juristuppgifterna på heltid. Nyhet Företagsmöten i nya former - frukostbrickan och kaffekoppen De gamla företagsfrukostarna får nytt namn - frukostbrickan! Efter inkomna önskemål försöker vi fortsättningsvis lägga ett antal träffar även på kvällstid så att så många som möjligt kan delta. Varje tisdag i månaden mellan kl 9-10 är du välkommen att under enkla former, över en kopp kaffe träffa kommunalråden samt kommunchef och näringslivsstrateg för att diskutera näringslivsfrågor. Har du frågor, tankar eller synpunkter så vill vi gärna ta del av dessa! Hoppas vi ses i Skärhamns bibliotek under tisdagar i höst: 10/9, 8/10, 19/11. Arbete för ökad inflyttning Då kommunen planerar och möjliggör närmare 200 nya bostäder årligen så kommer kommunen under hösten att påbörja ett arbete med att marknadsföra kommunen som boendeort, både lokalt, regionalt och nationellt. Målet är att öka inflyttningen av unga barnfamiljer. Flera nya etableringar på gång Industrimarken i Wallhamn har varit till försäljning i drygt ett år. Intresset för att etablera sig det här området har varit lågt, ända fram tills i vår. Under ett par månaders tid kom det då in fyra intressenter på sex tomter i området. Flera av de intresserade företagen har flertalet anställda, vilket är glädjande. Just nu görs en del förarbeten innan markavtal kommer att skrivas. När detta är klart, kommer vi att gå ut och berätta om de nya etableringarna. Vill du ha besök från kommunen? Vi vill gärna veta mer om din verksamhet! Vid intresse kontakta så bokar vi upp en tid. Mer mark till verksamheter Kommunstyrelsen har varit tydlig med att det är ett prioriterat uppdrag för mark- och exploateringsavdelningen vid Tjörns kommun att köpa in mer mark för näringslivet under de kommande åren. Dessutom måste man påbörja planläggning av den mark som kommunen äger i Svanvik och utöka befintligt industriområde. Detta kommer dock att kräva en del åtgärder kring infrastrukturen i området. Mark i Svanvik efterfrågas av många företagare. Förutom industriområden behövs också mark för andra verksamheter, förhoppningsvis kommer planen i Almö att öppna upp för etableringar av kontor i detta natursköna område. Läget nära tåg och buss till Göteborg är attraktivt för många större konsultverksamheter. Men fler företagsområden behövs, man ser nu över var och vad för typ av verksamhetsmark som behövs för att Tjörn skall växa. Ansvarig för markinköp är chefen för mark- och exploatering vid Tjörns kommun, Conny Johansson. Avdelningen har ytterligare tre handläggare. Bättre information - bättre service Webbinformationen för bygglov och miljöfrågor kommer att få en rejäl ansiktslyftning som förväntas vara klar under hösten. Syftet med detta arbete är att ge mer information redan på webben så att man som sökanden kan hitta rätt information snabbt. På sikt skall även ansökningar (bygglov etc) kunna göras digitalt, dock har kommunen i dagsläget inte de system som behövs för detta. Men målet är att det skall kunna göras inom den närmaste framtiden. Spännande affärsidéer Under sommaren har 15 ungdomar under sex veckor drivit egna verksamheter. Deras affärsidéer har sträckt sig över ett brett spektra av verksamheter; dramaskola för barn och ungdomar, glassförsäljning, ponnyridning på islandshästar, café, försäljning från båt i naturhamnar, sångare, allt i allo verksamhet. Läs mer om hur det gick för sommarlovsentreprenörerna på under Näringliv och Arbete och fliken Sommarlovsentreprenörer 2013.

4 Granskning Tjörn - hur står sig Tjörn vid jämförelse mellan olika svenska kommuner. Nationella rankinglistor ligger som grund för denna jämförelse. Årets företagarkommun Plats 10 Tjörn klättrade 132 placeringar i senaste rankingen av årets företagarkommun och rankas som tionde kommun med bäst tillväxt. Undersökningen mäter omsättning, resultat, kreditvärdighet och antal företag och syftar till att uppmärksamma kommuner där företaget utvecklas bäst. Källa: Företagarna och Kreditföretaget UC Nyföretagande Plats 32 Tjörn har en god tillväxt av nya företagare, årets mätning visar på en klättring med 36 placeringar från föregående år. I snitt finns det 6.9 företag/1000 invånare på Tjörn. Undersökningen visar bilden av nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. Källa: Nyföretagarbarometern helåret 2012, ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket. Gaseller, företag med god tillväxt Under de senaste åren har flera företag på Tjörn fått den ärofyllda gasellepitetet, mästare på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla aktiebolag i Sverige till gasellföretag. Några exempel är Dan Lindbergs Bygg AB, Salt & Sill, Specter m.fl. Källa: dagensindustri.se Tjörn som turistort Plats 7 TV-bolaget CNN listade i våras Bohuslän som en av världens bästa vildmarker the world s last great wilderness areas. På sjunde plats tipsas om skärgården med 8000 öar och holmar, i synnerhet de vackra öarna Orust och Tjörn, där man kan campa på öde stränder, titta på sälar och njuta av midnattssolen. Källa: CNN Företagsklimat Plats 101 Svenskt näringsliv genomför varje år en attitydstudie bland Sveriges alla 290 kommuner där man ställer ett antal frågor till företagare kring kommunernas företagsklimat. Tjörn har klättrat 57 placeringar från föregående år, bästa resultatet sedan mätningarna startade 2001! Undersökningen mäter bl.a. företagens attityder, service, dialog och synen på kommunens företagsinformation. Källa: Svenskt näringsliv, Jämställdhet föräldraledighet I Västra Götaland är det Öckerö, Gullspång och Tjörn som toppar listan över pappors uttag av föräldraledighet. Källa: Fackförbundet TCO, Rapport av jämställt uttag av föräldradagar, pappaindex,

5 Trygghet och säkerhet Plats 12 När det gäller lägst antal olyckor, bränder, våldsbrott, otrygghet, inbrott och stöld per 1000 invånare hamnar Tjörn på 12:e plats i landet och på plats 2 vid en jämförelse med Västra Götalands kommuner. Tjörns kommun blev certifierad som Säker och trygg kommun Tjörn arbetar med fem prioriterade områden; barn och ungdomar, drogförebyggande insatser, trygghetsinsatser, trafikfrågor och insatser för medarbetare i Tjörns kommun Källa: Öppna Jämförelser Trygghet och Säkerhet från Sveriges Kommuner och Landsting, Bäst att bo Plats 32 En klättring med 46 placeringar från 2012! Vid en jämförelse med enbart Västra Götalands kommuner rankas Tjörn på plats 7. Undersökningen mäter boendekvalitet med hjälp av fyra kategorier (att vara ung, äldre, familj och arbeta) samt 43 variabler; från pappaindex, sjöutsikt till bredbandstillgång och antalet idrottsföreningar. Källa: Fokus Här är det bäst att bo 2013, Friluftskommun Plats 20 Tjörn behöll i år sin 20:e plats i landet bland 290 kommuner, när det gäller bästa friluftskommunen. Sett enbart till Västra Götalandskommunerna så rankas Tjörn till plats 2. Undersökningens fokus: planer för friluftsliv, information och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. Bakom utmärkelsen står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen. Källa: Trafikskadeindex Plats 1 Olycksstatistiken bygger på polisoch sjukhusrapporterad data ur den nationella olycksdatabasen STRADA som administreras av Transportstyrelsen personer skadades eller dödades på kommuners vägar i Sverige förra året. De största kommunerna som inte hade några trafikskadade 2012 är Orust och Tjörn. Källa: (nättidningen, ) Skolan Plats 12 Plats 12 i riket, men plats 1 vid en jämförelse med Västra Götalands kommuner. Undersökningen sk. Öppna jämförelser genomförs varje år i svenska grundskolor, där man mäter kunskapsnivåer, elevernas syn på skolan och undervisningen (upplevd trygghet, stöd, motivation etc). Källa: Sveriges kommuner och landsting,

6 Aktuellt, händer på Tjörn Kroppsfysiken, ny verksamhet vid Almö Centrum Fredrik Thörnvall är leg. kiropraktor och har drivit sitt företag sedan 2003, nu i juni flyttade han sin verksamhet till Tjörn. Varför flyttade du din verksamhet till Tjörn? - Av en ren slump träffade jag på fastighetsägaren Patrick Hermansson till den nya fastigheten vid Almö Centrum. Han berättade då att Sportlife och Backa Läkarhusgruppen skulle starta verksamhet i byggnaden. Kände direkt att Almö Centrum skulle kunna bli en fantastisk möjlighet och ett kanonläge för mig att få etablera min verksamhet inom kiropraktik och rehabilitering. Fredrik Thörnvall, Kroppsfysiken Det har varit en dröm för mig som legitimerad kiropraktor att få arbeta i anslutning till andra yrkeskategorier inom hälsa och vård, berättar Fredrik. Året innan var jag verksam i Askim och drev klinik tillsammans med tre sjukgymnaster. Men då jag och min sambo bor och trivs jättebra här uppe i STO-regionen valde jag att satsa på denna fina möjlighet i nya fräscha lokaler vid Almö Centrum i Myggenäs. Det känns också extra kul då jag är den enda legitimerade och första kiropraktorn på Tjörn. Vad betyder egentligen legitimerad kiropraktor, vad är din specialitet? - Namnet kiropraktor blev titelskyddat Innan dess kunde i stort sett vem som helst kalla sig kiropraktor. Är man legitimerad kiropraktor lyder man under hälsooch sjukvårdslagen och man står under Socialstyrelsens tillsyn, förklarar Fredrik. Han uppmanar att man som patient frågar sin kiropraktor om han/hon är legitimerad. En legitimerad kiropraktor har en godkänd 5-årig utbildning. Det finns en utbildning i Sverige som genomförs på Skandinaviska kiropraktor högskolan i Stockholm. Utbildningen blev godkänd och legitimationsgrundande av Socialstyrelsen 1998/99. Nytt kontorshotell i Skärhamn Behöver ditt företag nya lokaler? På Industrivägen i Skärhamn finns lediga kontorsrum för både det mindre företaget samt hela våningar för det lite större företaget. Som hyresgäst har du även tillgång till gemensamma utrymmen såsom kök och konferensrum. Du kan välja om du vill hyra kontoret möblerat eller omöblerat. Behöver du förrådsutrymmen för din verksamhet så finns även det. Här finns gott om p-platser, närhet till buss, vårdcentral och gym alldeles intill. Flexibla hyrestider. Hyresnivå från 1250:-/mån för ett 10 kvm rum. Vid intresse kontakta Jan Johansson, Tourane AB, , Hitta fler lediga lokaler på under Näringsliv och Arbete. Trevlig utsikt från kontoret Flytt av inredningsbutik Butik Victoria har flyttat sin butik från Skärhamns torg till Bleket, Bleketvägen 13. Fredrik förklarar att det inte är symptomen som behandlas utan det är viktigare att försöka hitta den bakomliggande orsaken till varför en funktion är nedsatt. Smärta är en signal på att något är fel. Korrigerar man störningen lägger sig oftast också smärtan. För att nå bästa resultat kombinerar Fredrik sina kunskaper inom kiropraktik och mjukdelsbehandling.

7 Nyregistrerade företag Källa: WebSelect april-juli 2013 Andersson, Bror Gunnar Arvid, Skärhamn. Bygginstallationer. Berndtsson, Per Rikard. Kållekärr. Ingen angiven bransch. Bofu Entreprenad AB, Skärhamn. Vägtransport, godstrafik. Brightparrot AB, Höviksnäs. Datakonsultverksamhet. Bröderna Norström Port & Fastighetsservice AB, Myggenäs. Tillverkning av dörrar och fönster av metall. Cakes And More Sweden AB, Fagerfjäll. Cateringverksamhet vid enskilda evenemang. Co2pro AB, Fagerfjäll. Partihandel med elektronikkomponenter. Dahlén, Lars Bertil, Klövedal. Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler. Degerbro, Reino Thomas, Klövedal. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare. Fem Knop AB, Skärhamn. Restaurangverksamhet. Flod, Agneta Barbro, Klövedal. Stugbyverksamhet. Gerhardssons Mekaniska AB, Kållekärr. Metallegoarbeten. Hakefjärden, Daniel Chenneth, Fagerfjäll. Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder. Hansson, Jörgen Ingemar, Kållekärr. Blandat jordbruk. Hults Energi AB, Rönnäng. Övriga företagstjänster. Jamma Invest AB, Höviksnäs. Konsultverksamhet avseende företags organisation. Johansson, Alf Rune, Fagerfjäll. Skogsförvaltning. Kroksdals Entreprenad AB, Skärhamn. Byggande av bostadshus och andra byggnader. Kihlman, Rebecca Marie Madeliene, Skärhamn. Hårvård. Ny restaurang i Skärhamn, Fem knop Glassbar, cafe, restaurang & bar har i sommar öppnat på Hamngatan 32 i Skärhamn. Ägare till verksamheten är Robert Matas. La Tools And Rental Handelsbolag, Hjälteby. Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar. Maka - Tro, Hopp och Kärlek Handelsbolag, Höviksnäs. Bokutgivning. Mattsson, Carl-Otto Sverker, Höviksnäs. Blandat jordbruk. Montell, George Jimmie Robert, Hjälteby. Övrig fritids- och nöjesverksamhet. Mostafa, Sofia Magda, Bleket. Produktion av film, video och tv-program. Olsson, Axel Göran Mikael, Rönnäng. Blandat jordbruk Plåtter Design, Hjälteby. Tryckning av böcker och övriga trycksaker Refors, Terry Peter, Fagerfjäll. Skogsförvaltning. Roland, Mikael Hans Emil, Höviksnäs. Handel med personbilar och lätta motorfordon. Sannjo Holding AB, Myggenäs. Ingen angiven bransch. SNB Consulting AB, Rönnäng. Övrig teknisk konsultverksamhet. Svantessons Mureri AB, Rönnäng. Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Tjörns Camping AB, Hjälteby. Twoway AB, Myggenäs. Dataprogrammering. Värmeteknik i Väst AB, Fagerfjäll. Värme- och sanitetsarbeten. Västkustens Design & Antikhall Handelsbolag, Fagerfjäll. Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker. Wideström, Anna Sofia, Skärhamn. Service till husdjursskötsel. Skärhamns Frys vann Folkets röst I årets upplaga av DN reklamcup har Skärhamns Frys varit med och kämpat om priset - bästa annonsen. Man gick vidare till andra chansen, men där tog Dagens Industri hem vinsten men Skärhamns Frys vann Folkets röst! Det är byrån SCP Göteborg som står bakom lutfiskannonsen för Skärhamns Frys. Källa: Dagens Media

8 Fler företagsnyheter Delta i en upphandling! Ny design och material testat i Tjörnvatten Ullman Sails och Dave Ullman har genom åren varit framgångsrika och välkända i Melgesseglarna*, med åtskilliga toppresultat, senaste VM guldet var Under andra helgen i augusti samlade Ullman Sails International sin breda kompetens från några av Ullman Sails segelloft och de främsta Melgesseglarna*. -Vattnet utan för Skärhamn var fullt av välmeriterade meriterade seglare, segelmakare och segeldesigners. Vi seglade utanför Skärhamn i tre dagar och testade nya material och ny design. Efter dessa dagar kommer vi vara närmre ännu ett världsmästerskap i Melges 24 klassen säger Niels Flohr från Ullman Sails i Skärhamn. * Vad är Melges 24 På världsmästerskapen i Melges 24 deltar ibland uppemot ett 15-tal nationer, något som oftast bara uppnås i de olympiska klasserna. Båtens popularitet ökar stadigt på flera kontinenter. I Norge har den med en flotta på ett 50-tal aktiva båtar slagit genom stort. Lättviktsracern brukar kappseglas av en besättning på 4-5 personer med en maximalvikt på 360 kilo. För att säkerställa båtens låga vikt är mast, roder, kölfena och bogspröt i kolfiber. Kölen får inte efterbearbetas genom spackling och slipning, något som är populärt i många andra klasser; båten tävlas så som den levereras från fabriken. Transport på trailer och sjösättning från ramp eller kran gör Melges 24 lätthanterlig. I Europa har Devotisailing i Tjeckien fått rättigheterna att bygga båtarna. Källa: Ny företagarförening i Kållekärr Under det senaste året har en grupp handlare och företag i Kållekärr arbetat tillsammans för att utveckla Kållekärrs centrum. Ett antal nätverksträffar har hållits där man har haft som mål att skapa större samverkan och dialog mellan verksamheter, handlare, kommun och fastighetsägare i Kållekärr. Nu hoppas man tillsammans kunna göra en del åtgärder och aktiviteter som sammantaget stärker Kållekärr och genererar fler kunder och en roligare vardag! För att genomföra detta har man beslutat sig för att starta en företagarförening. Vid intresse, kontakta Annika Wallin, Restaurang DraMaten i Kållekärr, Aktuella upphandlingar per augusti månad Vill du hitta aktuella upphandlingar på ett enkelt och bekvämt sätt så finns det flera sökvägar. Antingen kan du prenumerera på just de upphandlingar som du vill ha koll på eller så kan du leta själv. På hittar du alla svenska upphandlingar - kostnadsfritt. Välj län och kommun för att se aktuella upphandlingar. Per den 5 augusti fanns det 16 aktella upphandlingar ute för Tjörns kommuns räkning, här nedan ser du ett axplock från dessa: Tekniska konsulter Utredning - Trafikutredare Upphandlingen avser att teckna ramavtal gällande tekniska konsulter planeringsunderlag - trafikutredare Främst till planavdelningen på Tjörns kommun. Sista anbudsdag Tekniska konsulter Utredare- Kulturmiljö Upphandlingen avser att teckna ramavtal gällande tekniska konsulter planeringsunderlag - utredning - kulturmiljö. Främst till planavdelningen på Tjörns kommun. Sista anbudsdag Valfrihetssystem inom hemtjänst Tjörns kommun inför valfrihetssystem inom hemtjänsten och välkomnar dig som leverantör att ansöka om att få bli utförare. Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV. Höviksnäs avloppsreningsverk, DE01 Bygg, Mark och yttre VA, VVS Om- och tillbyggnad av befintligt avloppsreningsverk vid Höviksnäs på Tjörn. Reningsverkets kapacitet skall utökas till 8500 Pe, dessutom skall verket förses med utrustning för kväverening. Sista anbudsdag Tolleby upprustning Objektet omfattar: Leverans av byggmaterial. Montering av fasadskivor på snabbfilter byggnad. Beläggning av klinkerplattor i distributionsrummet Breddning av infartsvägen in till verket Kombinerat garage och verkstadsutrymme Sista anbudsdag Reparation av GC-bro i Häggvall över väg 169 På grund av påkörning skall en av huvudbalkarna bytas ut på gång och cykelvägen i Häggvall över väg 169. Olyckan med den påkörda brobalken inträffade under tidig vinter Bron är 30 år och skall renoveras i samband med reparationen Sista anbudsdag Källa: ( )

9 Margaretapriset 2013 I samband med Margareta Hvitfeldts 400 årsjubileum instiftade Tjörns Kommuns Näringsliv Margaretapriset. Priset delas ut till en kvinnlig företagare från Tjörn till Margaretas Hvitfeldts minne den 20 juli på Sundsby Säteri varje år. Första priset delades ut i mitten på 2000-talet. Charlotta Lotta Kristensson, ägare och drivkraft bakom Lottas Bak & Form är årets pristagare av Margaretapriset 2013*. Årets pristagare till Margaretapriset 2013 är en stark, engagerad kvinna som brinner för det hon arbetar med. Hon är inte rädd att kavla upp ärmarna och ta i när så behövs. Som helt självlärd företagare i en bransch som var helt ny för henne har hon lyckats nischa sig väl och hittat sina kunder. Hennes brinnande intresse för närproducerat och passion för hantverk har gjort hennes produkter omtyckta av många. * Ett antal förslag på nominerade företagare inkom från allmänhet och företagare till Tjörns kommun under våren och försommaren, utifrån dessa utsågs årets vinnare. Lottas företagsresa I oktober 2009 öppnade Lotta dörrarna till sin verksamhet. Det var ett stort steg, hon lämnade då ett jobb som grafiker på Boab Tryckeri för att ensam starta upp ett bageri på Aröd. Vad gjorde att du tog steget från att lämna ett fast jobb till att bli egen företagare, dessutom i en bransch som var helt ny för dig? - Jag trodde stenhårt på idén med ett surdegsbageri! Barnen började bli stora och jag älskade att baka, så jag kände att jag vågade ta språnget att bli egen företagare. Jag började i liten skala och köpte en begagnad pizzaugn för bara någon tusenlapp. För mig var det viktigt att få grundverksamheten att fungera innan jag satsade större. Men redan efter några månader såg jag att det fungerade, kunderna kom och då vågade jag köpa mina första stenugn, berättar Lotta. Ditt surdegsbageri Lottas bak och form hittar man i Aröd, hur är det att ha sin verksamhet vid sidan av väg 169, hittar dina kunder till dig? - Ja, det bästa med Aröd är nog att det alltid är lätt för kunderna att parkera. Aröd är också knutpunkten mellan Bleket, Skärhamn och många som skall till Akvarellmuseet passerar utanför. Efter det att jag fick upp en skylt så har antalet kunder ökat. Men det tog två år innan jag beställde min skylt, berättarr Lotta. Hon vill gärna skynda medvetet men kontrollerat i sin verksamhet. Foto: Maria Johannesson Din verksamhet om tio år, hur tror du den ser ut då? - Jag tänker en del på framtiden, har precis gått med i ett mentorprogram som Länsstyrelsen står bakom. Här är tanken att jag skall få stöd och inspiration för att utveckla min verksamhet. Jag kan väl säga att jag har en del expansionsplaner, men fokus är och kommer alltid att vara småskalighet! Min verksamhet kommer inte att börja exportera eller sälja till butiker i någon större skala. Att få direktkontakt med mina kunder är något av det bästa med verksamheten, den vill jag inte förlora, betonar Lotta! Vad är det bästa med att vara egen företagare? - Det är att få bestämma själv. Jag gör mina egna recept och kan prova mig fram bäst jag vill. Baksidan av detta är väl att ingen heller säger åt mig när det är dags att gå hem, säger Lotta med ett skratt. Jag visste redan från början att det gällde att satsa helhjärtat, 12 timmars arbetsdag är inget ovanligt. Det kräver en stöttande familj i bakgrunden. Och även om jag tjänar hälften av vad jag gjorde som anställd så upplever jag att har fått dubbelt så stor livskvalitet. Det är roligt att få direkt respons från kunderna, de vill gärna få veta vilka ingredienser som finns i bröden. Allt fler kunder blir medvetna och efterfrågar ekologiska produkter.

10 Företagsutveckling - några verktyg På följande sidor presenteras några verktyg som kan utveckla och förbättra din marknadsföring, försäljning och även tips på hur du kan minska energiförbrukningen för ditt företag. Effektivare marknadsföring om du känner din kund I Sverige bor vi homogent och det är därför möjligt att dela in gator där de boende uppvisar samma livsstilar, har likartade intressen och köpvanor etc. Utifrån detta har man skapat livsstilsprofiler och något som kallas för Mosaic. Mosaic grupperar Sveriges befolkning i 42 olika livsstilstyper. Dessa grupperingar har i sin tur skapats utifrån 400 statistiska variabler som härstammar från Statistiska Centralbyrån, TeleAdress, Bilregistret och Svensk Adressändring. Mosaic Livsstil är skapad för att identifiera grupperingar av ett visst konsumtionsbeteende. Sverige är indelat i totalt Mosaicområden, där den minsta och vanligast storleken är 125 x 125 meter. I varje ruta bor i genomsnitt 121 individer och 62 familjer. Med hjälp av Mosaci kan man göra en analys av sitt befintliga kundregister - det genererar information om dina nuvarande kunder. Utifrån detta kan du sedan köpa till sk. tvillingar som på olika sätt liknar dina bästa kundprofiler - det betyder att du har selekterat fram en målgrupp som har stor potential att bli lönsamma kunder hos dig. För mer information, gå in på Testa genom att studera ditt egna postnummer! Gå in på postens webbsida och slå in ditt postnummer: Då får du direkt en beskrivning på den/de livsstilar som finns inom ditt bostadsområde, känner du igen dig?! Lär känna din bransch Genom analysverktyget WebSelect kan man ta fram specifika målgrupper utifrån företagens geografi, branscher, anställda, omsättning, betalningsförmåga, affärspotential och befattningshavare. Detta kan ge dig kunskap om enskilda företag, marknader och branscher innan du tar viktiga beslut. Med hjälp av företagsinformationen kan du förbereda dig väl inför ett kundbesök. Bokslutsuppgifter, nyckeltal, antal anställda, beslutsfattare och UC Riskklass ger dig en fullständig bild av ett företags situation. På biblioteket i Skärhamn kan du tillsammans med en bibliotekarie gå in och använda dig av webselect som verktyg, det kräver dock att du bokar tid. Kontakta Áslaug Myhrberg Bibliotekarie, medier, talböcker, företagsinformation, telefon om du vill veta mer. Ökad försäljning genom e-handel I tidigare nummer av Nyhetsbrev för Tjörns näringsliv har vi tagit upp e-handelns utveckling. Detta är ett högaktuellt ämne på många sätt, allt fler butiker väljer att öppna e-handel som ytterligare kanal ut mot kund. I september kommer Handelskammaren till en av våra gemensamma företagsträffar för att prata om e-handel, missa inte detta den 18 september på After work tillfället i Myggenäs (se kalendarium på sista sidan). Månadens boktips tar upp två böcker som behandlar försäljning på nätet och som med praktiska tips hjälper dig som vill ha en framgångsrik handel via nätet. MÅNADENS BOKTIPS E-handlarens handbok: vägen till framgångsrik handel Författarna heter Urban Lindstedt och Lisa Bjerre, de har skrivit en bok med konkreta råd om hur man startar med e-handel och vilka möjligheter som finns med att sälja på nätet. Författarna går steg för steg igenom hur man kan arbeta för att öka sin försäljning, hur man på bästa sätt marknadsför sina varor och tjänster och hur man kan minska kostnader inom marknadsföring, logistik och kundservice. I boken tar man bland upp strategiska lösningar, målsättningar, val e-handelssystem, olika betallösningar, logistik, kundservice och marknadsföring. Det finns även att kapitel om fungerande lagstiftning, längst bak i boken ges tips på vidareläsning, både i tryckta böcker och digitalt. Författarna är journalister och har lång erfarenhet av e-handel och utvecklingen på Internet. Försäljning på nätet - från affärsidé till färdig webbutik Denna bok lotsar dig från idé till färdig webbutik och visar samtidigt hur du undviker de allvarligaste blindskären. Detta är en kombinerad fakta- och övningsbok som ingår i serien Handel 200. Här finns också läromedel för kursena Författarna till boken är Bo Skandevall, Anders Pihlsgård och Peter Svensson. Bo är upphovsman till de nationella kursplanerina Näthandel A-C och gymnasielärare i handels- och dataämnet. Anders är konsult, gymnasielärare i ekonomiska ämnen och erfaren läromedelsförfattare. Peter har som journalist bevakat internetbranschen i många år. Han är civilingenjör, journalist och egen företagare.

11 Energirådgivning: spara energi Det finns många argument för att arbeta med energieffektiviseringar, även för företag. Energieffektivisering är ett bra, enkelt sätt att stärka er konkurrenskraft och skära ned onödiga kostnader. Det går att visa upp många exempel på företag som gjort stora vinster med små ansträngningar genom att leta upp sina energibovar. De kommunala energi- och klimatrådgivarna i Västra Götaland återfinns på den gemensamma webbsidan Här finns en hel del tips som du som företagare kan bli hjälpt av. Som företagare kan du påverka energikostnaden men inte energipriset. Trots detta betraktas energikostnaden ofta som en mer eller mindre fast kostnad vilket är fel. Era val är avgörande för vad elräkningen hamnar på. Stirra er inte blinda på inköpspriset. För de flesta produkter och tekniska utrustningar är driftkostnaden under varans livslängd ca 10 gånger så stort som inköpspriset. Detta gäller små som stora investeringar. En LCC (livscykelkostnadsanalys) kan hjälpa er att välja rätt produkt. Ett bra exempel på onödig energiåtgången i lokaler är ofta ventilationen. Det händer inte sällan att ventilationen är på dynget runt, året om. Bara genom att reducera luftflödet (om möjligt) och använda en timer kan man spara mycket energi. Detta gäller även andra system, t ex belysning, tryckluft, värme osv. Här nedan ges ett exempel på hur en minskad användning av t.ex. ventilation kan leda till en energibesparing: Dygnet runt och åretrunt drift: 100% Måndag till fredag: 71% Enbart faktisk arbetstid: 22% Peggy Magnusson är energirådgivare för Stenungsund och Tjörn, hon kommer och presenterar sig under någon av höstens företagsträffar. Tag gärna kontakt med henne om du har några frågor och funderingar kring energianvändning. Kontaktuppgifter till kommunens energirådgivare: Peggy Magnusson Telefon: E-post: Läs mer på i sista minuten Sök stöd för dina projektidéer Leader Terra et Mares projektmedel är i stort sett slut förutom för mindre projekt på kr men för er som har idéer om större projekt än så, finns nu möjlighet att söka stöd från en nationell pott. Tillvägagångssättet är det samma som tidigare; fyll i ansökningsblankett, projektplan samt kostnads- och finansieringsplan och skicka till programkontoret. Men det är bråttom! Beslutsgruppen för Terra et Mare har sitt sista möte den 17/9. Testa sparsam körning gratis! Skärhamns bibliotek Tisdag 17 sept. kl Under hela trafikantveckan (16-22 september) skyltar biblioteket med böcker och tidskrifter kring bilar, trafik och miljö. För att komma med där, behöver era ansökningar vara Terra et Mare tillhanda senast den 11/8. Kontakta därför Ulrika Holmgren så snart som möjligt om ni har en ide, mobil eller e-post Läs mer om Leader Terra et Mare på Välkomna! DIGITALT NYHETSBREV I DIN MEJL? Vill du ha näringslivsinformation en gång i månaden på mejlen, så anmäl dig till:

12 KALENDARIUM Företagsträffar hösten 2013 * Med reservation för ändringar i programmet! AUGUSTI BÄSTA workshop Torsdag 29/8, kl , hotell Nordevik, Skärhamn. Avstämning inför höstens arbete. Frukostbrickan Fredag 30/8, kl , Restaurang Vatten, Skärhamn. Frukostmöte med föreläsning, i samverkan med Träningskliniken och Tjörn Triathlon. Lyssna på en fantastisk historia om ett livsöde från en människa, full av kraft, som såg möjligheterna och inte problemen. SEPTEMBER Starta eget information Torsdag 5/9, kl 17-20, Lilla Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn. Information om skatter, avgifter och moms för dig som funderar på att starta företag eller precis har startat. Sociala medier för företagare Måndag 9/9, kl 18, Skärhamns bibliotek. En introduktion för dig som vill kommunicera och marknadsföra ditt företag digitalt. Anmälan till se, senast 6/9. Kaffekoppen Tisdag 10/9, kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. E-handel och after work Onsdag 18/9, kl , Almö Centrum, Myggenäs. Vi bjuder på lättare förtäring, minglar och får besök av Handelskammaren som kommer att prata om e-handel. Avslutningsvis rundvandring i de nya lokalerna och en avslutande gemensam aktivitet. OKTOBER Uppmärksamhetsvecka: säker och trygg kommun En mängd aktiviteter av olika slag sker under hela vecka 40. Skapa en Facebooksida för ditt företag Måndag 7/10, kl 18, Skärhamns bibliotek. Anmälan till senast 4/10. Kaffekoppen Tisdag 8/10, kl 9-10, Skärhamns bibliotek. Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Höstens nätverksträff för aktörer inom turism. Onsdag 16/10 kl Information om tema och plats kommer under hösten. Starta eget kurs Torsdag 17/10, kl , Hotell Nordevik, Skärhamn. Kursens innehåll, sju kurstillfällen: 1) Lär känna dig själv och din idé 2) Grundläggande ekonomisk förståelse 3) Ditt affärserbjudande 4) Vilka är dina rätta kunder? 5) Säljprocessen 6) Företagarens vardag 7) Summering, finansiering och framtida planering Övriga kursdatum 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11. För anmälan och pris se eller under Näringsliv och arbete. Pris för kursen: 995 SEK inkl moms. Frukostbrickan Fredag 25/10, kl , Bergabo hotell, Rönnäng. Handelskammaren och Business Sweden (f.d. Exportrådet) berättar hur respektive organisation kan hjälpa företag med exportfrågor. NOVEMBER Kaffekoppen Tisdag 19/11, kl 9-10, Skärhamns bibliotek. Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Starta eget information med Skatteverket Torsdag 21/11, kl 17-20, Stenungsunds kommunhus. Information om skatter, avgifter och moms för dig som funderar på att starta företag eller precis har startat. Sker i samverkan med Stenungsunds kommun. Frukostbrickan Fredag 29/11, kl Ämne och plats meddelas senare. ANMÄLAN! Samtliga företagsträffar är kostnadsfria om inte annat anges, men kräver anmälan. Mejla till minst tre dagar innan arrangemanget äger rum. Andra lokala och regionala företagsnätverk med regelbundna träffar: Företagsamma kvinnor Nätverksmöte med mingel på Stenungsbaden, torsdagar 12/9, 10/10, 7/11. Ingen föranmälan krävs, du köper din egen fika/dryck, drop in från kl Läs mer på Riksorganisationen Företagarna Tjörn, Stenungsund I höst planerar Företagarna och Tjörns kommun att anordna en information kring PBL (Plan- och bygglagen), vi återkommer om tid och plats. Läs mer på

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs.

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 1/2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM vårens företagsträffar Myggenäs Kyrkesund Klädesholmen Rönnäng Åstol Dyrön Höviksnäs Nyhetsbrev för dig som är företagare

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Finansiera företagets utveckling. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Mars 2013

Näringslivet. på Tjörn. Finansiera företagets utveckling. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Mars 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Mars 2013 Näringslivet på Tjörn Finansiera företagets utveckling Swedfund utökar stödet - nu 1,7 miljoner kr till ett enskilt företag! Swefund har sedan starten av Swedpartnership

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2014 Näringslivet på Tjörn Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Nytt år och nya

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2013 Näringslivet på Tjörn Utbyggt centrum i Myggenäs Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Det blir sällan som man tänkt sig... Jag hade bestämt mig för

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015 Näringslivet på Tjörn Näringslivet på Tjörn Hösten 2015 Tjörns kommun Krokdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se Redaktör/layout

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM höstens företagsträffar Sture in på skinnet Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Händelserik höst Hoppas ni alla

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2013 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 1 juni 2015.

Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 1 juni 2015. Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 1 juni 2015. Närvarande: Gunnar Larsson, Anders Hillberg, Palmqvist, Jan-Anders Andersson, Margareta Bergius och Urban Johansson. Välkomna till styrelsemötet

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Eftermiddag workshops i konferensavdelningen. Konferensen inklusive lunch och kaffe är kostnadsfri.

Eftermiddag workshops i konferensavdelningen. Konferensen inklusive lunch och kaffe är kostnadsfri. Välkommen till Svenskt Näringslivs & Österåkers kommuns stora Näringslivsdag Tema är Utveckling och framtidstro Tid: Onsdagen den 10 november 2010 kl 09.00 Plats: Alceahuset, Hackstavägen 22, Fullmäktigesalen

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Nyhetsbrev från NyföretagarCentrum nr 1 FEBRUARI 2010 o Kostnadsfria seminarier o Kurser (inte kostnadsfria) o Botvidia - Affärsnätverk för kvinnor i Botkyrka-Huddinge o Näringslivsdagar 9-11 feb i Södertälje

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

NYHETSBREV Peter Wretman har ordet

NYHETSBREV Peter Wretman har ordet Nr 29, mars 2011 NYHETSBREV Peter Wretman har ordet Det ljusnar! Snart har vi våren här och det känns alltid lika härligt när dagarna blir längre och man kan ana lite av den goda värmen i solljuset. Det

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 1(5) SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 Bakgrund SKL har under perioden januari-maj 2010 genomfört en granskning av alla kommuners hemsidor ur ett företagsperspektiv. Granskningen har omfattat

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 2015-02-09 1 (5) Plats och tid Deltagande Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 Gräsö Skärgårdsråd Alunda utvecklingsgrupp Norrskedika utvecklingsgrupp Österbybruks

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Handledning. SV och tidningen MåBra. -ett hälsosamt samarbete!

Handledning. SV och tidningen MåBra. -ett hälsosamt samarbete! SV och tidningen MåBra -ett hälsosamt samarbete! Läcker och hälsosam mat med SV och MåBra! SV har startat ett samarbete med Aller media och tidningen MåBra. Tillsammans med MåBra kan SV centralt erbjuda

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12 RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Elisabet Ström 2012-06-12 Syfte med projektet Genom kompetensutveckling och affärsutveckling skapa tillväxt hos entreprenörsföretagen i Valdemarsviks

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer