Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten Näringslivet. på Tjörn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013 Näringslivet på Tjörn

2 Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Tjörn är på gång! Och vad menar jag med det, kanske ni undrar nu? Läs mer om vad som händer runt och på Tjörn, och släng ett extra öga på uppslaget mitt i nyhetsbrevet. Här är en samling av externa analyser och bedömningar av verksamheter på Tjörn - då förstår ni direkt vad jag menar när jag säger att Tjörn är på gång! Det finns många saker att förbättra, men vi skall också känna stolthet och glädje över att det på Tjörn finns goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Något som tyvärr inte alla har tillgång till. Det råder låg arbetslöshet på Tjörn, även för ungdomar vilket är glädjande. Låg andel ohälsa, relativt höga inkomster, en stor arbetsmarknad, goda utbildningsmöjligheter inom en fem mils radie; ja fördelarna att bo på Tjörn är många! Därför kommer kommunen under hösten starta upp en inflyttningskampanj för att få fler unga familjer att flytta hit. Dessutom intensifierar kommunen nu arbetet med att köpa och planlägga mer mark för verksamheter. De som flyttar hit, får ju gärna ta med sig sin verksamhet! Under sommaren har det skrivits en del i medierna om flera Tjörnföretag, vilket ju är väldigt roligt att läsa! Ett litet axplock av dessa; Dagens Industri (www.di.se ) kunde vi avnjuta en recension om Salt & Sill som fick 20 poäng av 25 möjliga för miljö, avkoppling, service, mat etc. Göteborgs-Posten skrev en matnyttig artikel om Katrin Perssons och hennes företag Bohus Havsbruk som genomför en miljonsatsning för musselodling i Röra Strand, här på Tjörn. Hennes mål är att bli Skandinaviens största musselodlare. I engelska BBC, med över 330 miljoner hushåll som lyssnare/tittare, har man i somras haft ett program där man har tipsat om de bästa resemålen runt om i världen. Här tog man då upp Pilane på Tjörn som ett resemål. Programmet genomfördes i samverkan med Nyheter- STO. Tidskriften Matmagasinet, nummer 8-9, presenterar en hemmakock hemmahörande från Tjörn, som lagar mat för en tjejkväll. På Svenska ambassadens hemsida för Wien kontoret tipsar man sina besökare om att besöka Tjörn. TV 4 sände i sommar ett avsnitt från Tjörn i programmet Mitt kök, Sverigeresan. Aftonbladet ( ) skrev en artikel om Meet the Swedes där man intervjuade turister från Schweiz som övernattade på Lekanders gård i Tyfta. På dagensbåtliv.se finns det en mycket trevlig artikel som illustrerar Träbåtsfestivalen som gick av stapeln i Skärhamn under sommaren. Att företag från Tjörn syns i media är en bra marknadsföring, men som företagare i kommunen är du Tjörns bästa ambassadör. Vi hoppas du hjälper till att prata väl om Tjörn så att vi kan få fler boende och fler företag till vår fina ö. På så sätt kan vi hålla en hög service inom handel, jobba för en låg arbetslöshet och låt fler få jobb på hemmaplan så att man slipper pendla. Med vänlig hälsning Helene Evensen, näringslivsstrateg, Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen Helene Evensen, näringslivsstrateg Tjörns Kommun Företagare på Tjörn, hösten 2013 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun Omslag foto: Maria Johannessen Krokdalsvägen 1, Skärhamn Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn Upplaga: exemplar

3 Företagsinformation från kommunen Ny mark- och exploateringschef Conny Johansson är sedan maj månad ny chef för mark- och exploatering, vid Tjörns kommun. Markoch exploateringsavdelningen arbetar bland annat med att köpa in mark till bostäder och näringsverksamhet. Conny ersätter kommunjurist Mats Mikulic som nu sköter juristuppgifterna på heltid. Nyhet Företagsmöten i nya former - frukostbrickan och kaffekoppen De gamla företagsfrukostarna får nytt namn - frukostbrickan! Efter inkomna önskemål försöker vi fortsättningsvis lägga ett antal träffar även på kvällstid så att så många som möjligt kan delta. Varje tisdag i månaden mellan kl 9-10 är du välkommen att under enkla former, över en kopp kaffe träffa kommunalråden samt kommunchef och näringslivsstrateg för att diskutera näringslivsfrågor. Har du frågor, tankar eller synpunkter så vill vi gärna ta del av dessa! Hoppas vi ses i Skärhamns bibliotek under tisdagar i höst: 10/9, 8/10, 19/11. Arbete för ökad inflyttning Då kommunen planerar och möjliggör närmare 200 nya bostäder årligen så kommer kommunen under hösten att påbörja ett arbete med att marknadsföra kommunen som boendeort, både lokalt, regionalt och nationellt. Målet är att öka inflyttningen av unga barnfamiljer. Flera nya etableringar på gång Industrimarken i Wallhamn har varit till försäljning i drygt ett år. Intresset för att etablera sig det här området har varit lågt, ända fram tills i vår. Under ett par månaders tid kom det då in fyra intressenter på sex tomter i området. Flera av de intresserade företagen har flertalet anställda, vilket är glädjande. Just nu görs en del förarbeten innan markavtal kommer att skrivas. När detta är klart, kommer vi att gå ut och berätta om de nya etableringarna. Vill du ha besök från kommunen? Vi vill gärna veta mer om din verksamhet! Vid intresse kontakta så bokar vi upp en tid. Mer mark till verksamheter Kommunstyrelsen har varit tydlig med att det är ett prioriterat uppdrag för mark- och exploateringsavdelningen vid Tjörns kommun att köpa in mer mark för näringslivet under de kommande åren. Dessutom måste man påbörja planläggning av den mark som kommunen äger i Svanvik och utöka befintligt industriområde. Detta kommer dock att kräva en del åtgärder kring infrastrukturen i området. Mark i Svanvik efterfrågas av många företagare. Förutom industriområden behövs också mark för andra verksamheter, förhoppningsvis kommer planen i Almö att öppna upp för etableringar av kontor i detta natursköna område. Läget nära tåg och buss till Göteborg är attraktivt för många större konsultverksamheter. Men fler företagsområden behövs, man ser nu över var och vad för typ av verksamhetsmark som behövs för att Tjörn skall växa. Ansvarig för markinköp är chefen för mark- och exploatering vid Tjörns kommun, Conny Johansson. Avdelningen har ytterligare tre handläggare. Bättre information - bättre service Webbinformationen för bygglov och miljöfrågor kommer att få en rejäl ansiktslyftning som förväntas vara klar under hösten. Syftet med detta arbete är att ge mer information redan på webben så att man som sökanden kan hitta rätt information snabbt. På sikt skall även ansökningar (bygglov etc) kunna göras digitalt, dock har kommunen i dagsläget inte de system som behövs för detta. Men målet är att det skall kunna göras inom den närmaste framtiden. Spännande affärsidéer Under sommaren har 15 ungdomar under sex veckor drivit egna verksamheter. Deras affärsidéer har sträckt sig över ett brett spektra av verksamheter; dramaskola för barn och ungdomar, glassförsäljning, ponnyridning på islandshästar, café, försäljning från båt i naturhamnar, sångare, allt i allo verksamhet. Läs mer om hur det gick för sommarlovsentreprenörerna på under Näringliv och Arbete och fliken Sommarlovsentreprenörer 2013.

4 Granskning Tjörn - hur står sig Tjörn vid jämförelse mellan olika svenska kommuner. Nationella rankinglistor ligger som grund för denna jämförelse. Årets företagarkommun Plats 10 Tjörn klättrade 132 placeringar i senaste rankingen av årets företagarkommun och rankas som tionde kommun med bäst tillväxt. Undersökningen mäter omsättning, resultat, kreditvärdighet och antal företag och syftar till att uppmärksamma kommuner där företaget utvecklas bäst. Källa: Företagarna och Kreditföretaget UC Nyföretagande Plats 32 Tjörn har en god tillväxt av nya företagare, årets mätning visar på en klättring med 36 placeringar från föregående år. I snitt finns det 6.9 företag/1000 invånare på Tjörn. Undersökningen visar bilden av nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. Källa: Nyföretagarbarometern helåret 2012, ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket. Gaseller, företag med god tillväxt Under de senaste åren har flera företag på Tjörn fått den ärofyllda gasellepitetet, mästare på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla aktiebolag i Sverige till gasellföretag. Några exempel är Dan Lindbergs Bygg AB, Salt & Sill, Specter m.fl. Källa: dagensindustri.se Tjörn som turistort Plats 7 TV-bolaget CNN listade i våras Bohuslän som en av världens bästa vildmarker the world s last great wilderness areas. På sjunde plats tipsas om skärgården med 8000 öar och holmar, i synnerhet de vackra öarna Orust och Tjörn, där man kan campa på öde stränder, titta på sälar och njuta av midnattssolen. Källa: CNN Företagsklimat Plats 101 Svenskt näringsliv genomför varje år en attitydstudie bland Sveriges alla 290 kommuner där man ställer ett antal frågor till företagare kring kommunernas företagsklimat. Tjörn har klättrat 57 placeringar från föregående år, bästa resultatet sedan mätningarna startade 2001! Undersökningen mäter bl.a. företagens attityder, service, dialog och synen på kommunens företagsinformation. Källa: Svenskt näringsliv, Jämställdhet föräldraledighet I Västra Götaland är det Öckerö, Gullspång och Tjörn som toppar listan över pappors uttag av föräldraledighet. Källa: Fackförbundet TCO, Rapport av jämställt uttag av föräldradagar, pappaindex,

5 Trygghet och säkerhet Plats 12 När det gäller lägst antal olyckor, bränder, våldsbrott, otrygghet, inbrott och stöld per 1000 invånare hamnar Tjörn på 12:e plats i landet och på plats 2 vid en jämförelse med Västra Götalands kommuner. Tjörns kommun blev certifierad som Säker och trygg kommun Tjörn arbetar med fem prioriterade områden; barn och ungdomar, drogförebyggande insatser, trygghetsinsatser, trafikfrågor och insatser för medarbetare i Tjörns kommun Källa: Öppna Jämförelser Trygghet och Säkerhet från Sveriges Kommuner och Landsting, Bäst att bo Plats 32 En klättring med 46 placeringar från 2012! Vid en jämförelse med enbart Västra Götalands kommuner rankas Tjörn på plats 7. Undersökningen mäter boendekvalitet med hjälp av fyra kategorier (att vara ung, äldre, familj och arbeta) samt 43 variabler; från pappaindex, sjöutsikt till bredbandstillgång och antalet idrottsföreningar. Källa: Fokus Här är det bäst att bo 2013, Friluftskommun Plats 20 Tjörn behöll i år sin 20:e plats i landet bland 290 kommuner, när det gäller bästa friluftskommunen. Sett enbart till Västra Götalandskommunerna så rankas Tjörn till plats 2. Undersökningens fokus: planer för friluftsliv, information och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. Bakom utmärkelsen står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen. Källa: Trafikskadeindex Plats 1 Olycksstatistiken bygger på polisoch sjukhusrapporterad data ur den nationella olycksdatabasen STRADA som administreras av Transportstyrelsen personer skadades eller dödades på kommuners vägar i Sverige förra året. De största kommunerna som inte hade några trafikskadade 2012 är Orust och Tjörn. Källa: (nättidningen, ) Skolan Plats 12 Plats 12 i riket, men plats 1 vid en jämförelse med Västra Götalands kommuner. Undersökningen sk. Öppna jämförelser genomförs varje år i svenska grundskolor, där man mäter kunskapsnivåer, elevernas syn på skolan och undervisningen (upplevd trygghet, stöd, motivation etc). Källa: Sveriges kommuner och landsting,

6 Aktuellt, händer på Tjörn Kroppsfysiken, ny verksamhet vid Almö Centrum Fredrik Thörnvall är leg. kiropraktor och har drivit sitt företag sedan 2003, nu i juni flyttade han sin verksamhet till Tjörn. Varför flyttade du din verksamhet till Tjörn? - Av en ren slump träffade jag på fastighetsägaren Patrick Hermansson till den nya fastigheten vid Almö Centrum. Han berättade då att Sportlife och Backa Läkarhusgruppen skulle starta verksamhet i byggnaden. Kände direkt att Almö Centrum skulle kunna bli en fantastisk möjlighet och ett kanonläge för mig att få etablera min verksamhet inom kiropraktik och rehabilitering. Fredrik Thörnvall, Kroppsfysiken Det har varit en dröm för mig som legitimerad kiropraktor att få arbeta i anslutning till andra yrkeskategorier inom hälsa och vård, berättar Fredrik. Året innan var jag verksam i Askim och drev klinik tillsammans med tre sjukgymnaster. Men då jag och min sambo bor och trivs jättebra här uppe i STO-regionen valde jag att satsa på denna fina möjlighet i nya fräscha lokaler vid Almö Centrum i Myggenäs. Det känns också extra kul då jag är den enda legitimerade och första kiropraktorn på Tjörn. Vad betyder egentligen legitimerad kiropraktor, vad är din specialitet? - Namnet kiropraktor blev titelskyddat Innan dess kunde i stort sett vem som helst kalla sig kiropraktor. Är man legitimerad kiropraktor lyder man under hälsooch sjukvårdslagen och man står under Socialstyrelsens tillsyn, förklarar Fredrik. Han uppmanar att man som patient frågar sin kiropraktor om han/hon är legitimerad. En legitimerad kiropraktor har en godkänd 5-årig utbildning. Det finns en utbildning i Sverige som genomförs på Skandinaviska kiropraktor högskolan i Stockholm. Utbildningen blev godkänd och legitimationsgrundande av Socialstyrelsen 1998/99. Nytt kontorshotell i Skärhamn Behöver ditt företag nya lokaler? På Industrivägen i Skärhamn finns lediga kontorsrum för både det mindre företaget samt hela våningar för det lite större företaget. Som hyresgäst har du även tillgång till gemensamma utrymmen såsom kök och konferensrum. Du kan välja om du vill hyra kontoret möblerat eller omöblerat. Behöver du förrådsutrymmen för din verksamhet så finns även det. Här finns gott om p-platser, närhet till buss, vårdcentral och gym alldeles intill. Flexibla hyrestider. Hyresnivå från 1250:-/mån för ett 10 kvm rum. Vid intresse kontakta Jan Johansson, Tourane AB, , Hitta fler lediga lokaler på under Näringsliv och Arbete. Trevlig utsikt från kontoret Flytt av inredningsbutik Butik Victoria har flyttat sin butik från Skärhamns torg till Bleket, Bleketvägen 13. Fredrik förklarar att det inte är symptomen som behandlas utan det är viktigare att försöka hitta den bakomliggande orsaken till varför en funktion är nedsatt. Smärta är en signal på att något är fel. Korrigerar man störningen lägger sig oftast också smärtan. För att nå bästa resultat kombinerar Fredrik sina kunskaper inom kiropraktik och mjukdelsbehandling.

7 Nyregistrerade företag Källa: WebSelect april-juli 2013 Andersson, Bror Gunnar Arvid, Skärhamn. Bygginstallationer. Berndtsson, Per Rikard. Kållekärr. Ingen angiven bransch. Bofu Entreprenad AB, Skärhamn. Vägtransport, godstrafik. Brightparrot AB, Höviksnäs. Datakonsultverksamhet. Bröderna Norström Port & Fastighetsservice AB, Myggenäs. Tillverkning av dörrar och fönster av metall. Cakes And More Sweden AB, Fagerfjäll. Cateringverksamhet vid enskilda evenemang. Co2pro AB, Fagerfjäll. Partihandel med elektronikkomponenter. Dahlén, Lars Bertil, Klövedal. Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler. Degerbro, Reino Thomas, Klövedal. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare. Fem Knop AB, Skärhamn. Restaurangverksamhet. Flod, Agneta Barbro, Klövedal. Stugbyverksamhet. Gerhardssons Mekaniska AB, Kållekärr. Metallegoarbeten. Hakefjärden, Daniel Chenneth, Fagerfjäll. Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder. Hansson, Jörgen Ingemar, Kållekärr. Blandat jordbruk. Hults Energi AB, Rönnäng. Övriga företagstjänster. Jamma Invest AB, Höviksnäs. Konsultverksamhet avseende företags organisation. Johansson, Alf Rune, Fagerfjäll. Skogsförvaltning. Kroksdals Entreprenad AB, Skärhamn. Byggande av bostadshus och andra byggnader. Kihlman, Rebecca Marie Madeliene, Skärhamn. Hårvård. Ny restaurang i Skärhamn, Fem knop Glassbar, cafe, restaurang & bar har i sommar öppnat på Hamngatan 32 i Skärhamn. Ägare till verksamheten är Robert Matas. La Tools And Rental Handelsbolag, Hjälteby. Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar. Maka - Tro, Hopp och Kärlek Handelsbolag, Höviksnäs. Bokutgivning. Mattsson, Carl-Otto Sverker, Höviksnäs. Blandat jordbruk. Montell, George Jimmie Robert, Hjälteby. Övrig fritids- och nöjesverksamhet. Mostafa, Sofia Magda, Bleket. Produktion av film, video och tv-program. Olsson, Axel Göran Mikael, Rönnäng. Blandat jordbruk Plåtter Design, Hjälteby. Tryckning av böcker och övriga trycksaker Refors, Terry Peter, Fagerfjäll. Skogsförvaltning. Roland, Mikael Hans Emil, Höviksnäs. Handel med personbilar och lätta motorfordon. Sannjo Holding AB, Myggenäs. Ingen angiven bransch. SNB Consulting AB, Rönnäng. Övrig teknisk konsultverksamhet. Svantessons Mureri AB, Rönnäng. Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Tjörns Camping AB, Hjälteby. Twoway AB, Myggenäs. Dataprogrammering. Värmeteknik i Väst AB, Fagerfjäll. Värme- och sanitetsarbeten. Västkustens Design & Antikhall Handelsbolag, Fagerfjäll. Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker. Wideström, Anna Sofia, Skärhamn. Service till husdjursskötsel. Skärhamns Frys vann Folkets röst I årets upplaga av DN reklamcup har Skärhamns Frys varit med och kämpat om priset - bästa annonsen. Man gick vidare till andra chansen, men där tog Dagens Industri hem vinsten men Skärhamns Frys vann Folkets röst! Det är byrån SCP Göteborg som står bakom lutfiskannonsen för Skärhamns Frys. Källa: Dagens Media

8 Fler företagsnyheter Delta i en upphandling! Ny design och material testat i Tjörnvatten Ullman Sails och Dave Ullman har genom åren varit framgångsrika och välkända i Melgesseglarna*, med åtskilliga toppresultat, senaste VM guldet var Under andra helgen i augusti samlade Ullman Sails International sin breda kompetens från några av Ullman Sails segelloft och de främsta Melgesseglarna*. -Vattnet utan för Skärhamn var fullt av välmeriterade meriterade seglare, segelmakare och segeldesigners. Vi seglade utanför Skärhamn i tre dagar och testade nya material och ny design. Efter dessa dagar kommer vi vara närmre ännu ett världsmästerskap i Melges 24 klassen säger Niels Flohr från Ullman Sails i Skärhamn. * Vad är Melges 24 På världsmästerskapen i Melges 24 deltar ibland uppemot ett 15-tal nationer, något som oftast bara uppnås i de olympiska klasserna. Båtens popularitet ökar stadigt på flera kontinenter. I Norge har den med en flotta på ett 50-tal aktiva båtar slagit genom stort. Lättviktsracern brukar kappseglas av en besättning på 4-5 personer med en maximalvikt på 360 kilo. För att säkerställa båtens låga vikt är mast, roder, kölfena och bogspröt i kolfiber. Kölen får inte efterbearbetas genom spackling och slipning, något som är populärt i många andra klasser; båten tävlas så som den levereras från fabriken. Transport på trailer och sjösättning från ramp eller kran gör Melges 24 lätthanterlig. I Europa har Devotisailing i Tjeckien fått rättigheterna att bygga båtarna. Källa: Ny företagarförening i Kållekärr Under det senaste året har en grupp handlare och företag i Kållekärr arbetat tillsammans för att utveckla Kållekärrs centrum. Ett antal nätverksträffar har hållits där man har haft som mål att skapa större samverkan och dialog mellan verksamheter, handlare, kommun och fastighetsägare i Kållekärr. Nu hoppas man tillsammans kunna göra en del åtgärder och aktiviteter som sammantaget stärker Kållekärr och genererar fler kunder och en roligare vardag! För att genomföra detta har man beslutat sig för att starta en företagarförening. Vid intresse, kontakta Annika Wallin, Restaurang DraMaten i Kållekärr, Aktuella upphandlingar per augusti månad Vill du hitta aktuella upphandlingar på ett enkelt och bekvämt sätt så finns det flera sökvägar. Antingen kan du prenumerera på just de upphandlingar som du vill ha koll på eller så kan du leta själv. På hittar du alla svenska upphandlingar - kostnadsfritt. Välj län och kommun för att se aktuella upphandlingar. Per den 5 augusti fanns det 16 aktella upphandlingar ute för Tjörns kommuns räkning, här nedan ser du ett axplock från dessa: Tekniska konsulter Utredning - Trafikutredare Upphandlingen avser att teckna ramavtal gällande tekniska konsulter planeringsunderlag - trafikutredare Främst till planavdelningen på Tjörns kommun. Sista anbudsdag Tekniska konsulter Utredare- Kulturmiljö Upphandlingen avser att teckna ramavtal gällande tekniska konsulter planeringsunderlag - utredning - kulturmiljö. Främst till planavdelningen på Tjörns kommun. Sista anbudsdag Valfrihetssystem inom hemtjänst Tjörns kommun inför valfrihetssystem inom hemtjänsten och välkomnar dig som leverantör att ansöka om att få bli utförare. Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV. Höviksnäs avloppsreningsverk, DE01 Bygg, Mark och yttre VA, VVS Om- och tillbyggnad av befintligt avloppsreningsverk vid Höviksnäs på Tjörn. Reningsverkets kapacitet skall utökas till 8500 Pe, dessutom skall verket förses med utrustning för kväverening. Sista anbudsdag Tolleby upprustning Objektet omfattar: Leverans av byggmaterial. Montering av fasadskivor på snabbfilter byggnad. Beläggning av klinkerplattor i distributionsrummet Breddning av infartsvägen in till verket Kombinerat garage och verkstadsutrymme Sista anbudsdag Reparation av GC-bro i Häggvall över väg 169 På grund av påkörning skall en av huvudbalkarna bytas ut på gång och cykelvägen i Häggvall över väg 169. Olyckan med den påkörda brobalken inträffade under tidig vinter Bron är 30 år och skall renoveras i samband med reparationen Sista anbudsdag Källa: ( )

9 Margaretapriset 2013 I samband med Margareta Hvitfeldts 400 årsjubileum instiftade Tjörns Kommuns Näringsliv Margaretapriset. Priset delas ut till en kvinnlig företagare från Tjörn till Margaretas Hvitfeldts minne den 20 juli på Sundsby Säteri varje år. Första priset delades ut i mitten på 2000-talet. Charlotta Lotta Kristensson, ägare och drivkraft bakom Lottas Bak & Form är årets pristagare av Margaretapriset 2013*. Årets pristagare till Margaretapriset 2013 är en stark, engagerad kvinna som brinner för det hon arbetar med. Hon är inte rädd att kavla upp ärmarna och ta i när så behövs. Som helt självlärd företagare i en bransch som var helt ny för henne har hon lyckats nischa sig väl och hittat sina kunder. Hennes brinnande intresse för närproducerat och passion för hantverk har gjort hennes produkter omtyckta av många. * Ett antal förslag på nominerade företagare inkom från allmänhet och företagare till Tjörns kommun under våren och försommaren, utifrån dessa utsågs årets vinnare. Lottas företagsresa I oktober 2009 öppnade Lotta dörrarna till sin verksamhet. Det var ett stort steg, hon lämnade då ett jobb som grafiker på Boab Tryckeri för att ensam starta upp ett bageri på Aröd. Vad gjorde att du tog steget från att lämna ett fast jobb till att bli egen företagare, dessutom i en bransch som var helt ny för dig? - Jag trodde stenhårt på idén med ett surdegsbageri! Barnen började bli stora och jag älskade att baka, så jag kände att jag vågade ta språnget att bli egen företagare. Jag började i liten skala och köpte en begagnad pizzaugn för bara någon tusenlapp. För mig var det viktigt att få grundverksamheten att fungera innan jag satsade större. Men redan efter några månader såg jag att det fungerade, kunderna kom och då vågade jag köpa mina första stenugn, berättar Lotta. Ditt surdegsbageri Lottas bak och form hittar man i Aröd, hur är det att ha sin verksamhet vid sidan av väg 169, hittar dina kunder till dig? - Ja, det bästa med Aröd är nog att det alltid är lätt för kunderna att parkera. Aröd är också knutpunkten mellan Bleket, Skärhamn och många som skall till Akvarellmuseet passerar utanför. Efter det att jag fick upp en skylt så har antalet kunder ökat. Men det tog två år innan jag beställde min skylt, berättarr Lotta. Hon vill gärna skynda medvetet men kontrollerat i sin verksamhet. Foto: Maria Johannesson Din verksamhet om tio år, hur tror du den ser ut då? - Jag tänker en del på framtiden, har precis gått med i ett mentorprogram som Länsstyrelsen står bakom. Här är tanken att jag skall få stöd och inspiration för att utveckla min verksamhet. Jag kan väl säga att jag har en del expansionsplaner, men fokus är och kommer alltid att vara småskalighet! Min verksamhet kommer inte att börja exportera eller sälja till butiker i någon större skala. Att få direktkontakt med mina kunder är något av det bästa med verksamheten, den vill jag inte förlora, betonar Lotta! Vad är det bästa med att vara egen företagare? - Det är att få bestämma själv. Jag gör mina egna recept och kan prova mig fram bäst jag vill. Baksidan av detta är väl att ingen heller säger åt mig när det är dags att gå hem, säger Lotta med ett skratt. Jag visste redan från början att det gällde att satsa helhjärtat, 12 timmars arbetsdag är inget ovanligt. Det kräver en stöttande familj i bakgrunden. Och även om jag tjänar hälften av vad jag gjorde som anställd så upplever jag att har fått dubbelt så stor livskvalitet. Det är roligt att få direkt respons från kunderna, de vill gärna få veta vilka ingredienser som finns i bröden. Allt fler kunder blir medvetna och efterfrågar ekologiska produkter.

10 Företagsutveckling - några verktyg På följande sidor presenteras några verktyg som kan utveckla och förbättra din marknadsföring, försäljning och även tips på hur du kan minska energiförbrukningen för ditt företag. Effektivare marknadsföring om du känner din kund I Sverige bor vi homogent och det är därför möjligt att dela in gator där de boende uppvisar samma livsstilar, har likartade intressen och köpvanor etc. Utifrån detta har man skapat livsstilsprofiler och något som kallas för Mosaic. Mosaic grupperar Sveriges befolkning i 42 olika livsstilstyper. Dessa grupperingar har i sin tur skapats utifrån 400 statistiska variabler som härstammar från Statistiska Centralbyrån, TeleAdress, Bilregistret och Svensk Adressändring. Mosaic Livsstil är skapad för att identifiera grupperingar av ett visst konsumtionsbeteende. Sverige är indelat i totalt Mosaicområden, där den minsta och vanligast storleken är 125 x 125 meter. I varje ruta bor i genomsnitt 121 individer och 62 familjer. Med hjälp av Mosaci kan man göra en analys av sitt befintliga kundregister - det genererar information om dina nuvarande kunder. Utifrån detta kan du sedan köpa till sk. tvillingar som på olika sätt liknar dina bästa kundprofiler - det betyder att du har selekterat fram en målgrupp som har stor potential att bli lönsamma kunder hos dig. För mer information, gå in på Testa genom att studera ditt egna postnummer! Gå in på postens webbsida och slå in ditt postnummer: Då får du direkt en beskrivning på den/de livsstilar som finns inom ditt bostadsområde, känner du igen dig?! Lär känna din bransch Genom analysverktyget WebSelect kan man ta fram specifika målgrupper utifrån företagens geografi, branscher, anställda, omsättning, betalningsförmåga, affärspotential och befattningshavare. Detta kan ge dig kunskap om enskilda företag, marknader och branscher innan du tar viktiga beslut. Med hjälp av företagsinformationen kan du förbereda dig väl inför ett kundbesök. Bokslutsuppgifter, nyckeltal, antal anställda, beslutsfattare och UC Riskklass ger dig en fullständig bild av ett företags situation. På biblioteket i Skärhamn kan du tillsammans med en bibliotekarie gå in och använda dig av webselect som verktyg, det kräver dock att du bokar tid. Kontakta Áslaug Myhrberg Bibliotekarie, medier, talböcker, företagsinformation, telefon om du vill veta mer. Ökad försäljning genom e-handel I tidigare nummer av Nyhetsbrev för Tjörns näringsliv har vi tagit upp e-handelns utveckling. Detta är ett högaktuellt ämne på många sätt, allt fler butiker väljer att öppna e-handel som ytterligare kanal ut mot kund. I september kommer Handelskammaren till en av våra gemensamma företagsträffar för att prata om e-handel, missa inte detta den 18 september på After work tillfället i Myggenäs (se kalendarium på sista sidan). Månadens boktips tar upp två böcker som behandlar försäljning på nätet och som med praktiska tips hjälper dig som vill ha en framgångsrik handel via nätet. MÅNADENS BOKTIPS E-handlarens handbok: vägen till framgångsrik handel Författarna heter Urban Lindstedt och Lisa Bjerre, de har skrivit en bok med konkreta råd om hur man startar med e-handel och vilka möjligheter som finns med att sälja på nätet. Författarna går steg för steg igenom hur man kan arbeta för att öka sin försäljning, hur man på bästa sätt marknadsför sina varor och tjänster och hur man kan minska kostnader inom marknadsföring, logistik och kundservice. I boken tar man bland upp strategiska lösningar, målsättningar, val e-handelssystem, olika betallösningar, logistik, kundservice och marknadsföring. Det finns även att kapitel om fungerande lagstiftning, längst bak i boken ges tips på vidareläsning, både i tryckta böcker och digitalt. Författarna är journalister och har lång erfarenhet av e-handel och utvecklingen på Internet. Försäljning på nätet - från affärsidé till färdig webbutik Denna bok lotsar dig från idé till färdig webbutik och visar samtidigt hur du undviker de allvarligaste blindskären. Detta är en kombinerad fakta- och övningsbok som ingår i serien Handel 200. Här finns också läromedel för kursena Författarna till boken är Bo Skandevall, Anders Pihlsgård och Peter Svensson. Bo är upphovsman till de nationella kursplanerina Näthandel A-C och gymnasielärare i handels- och dataämnet. Anders är konsult, gymnasielärare i ekonomiska ämnen och erfaren läromedelsförfattare. Peter har som journalist bevakat internetbranschen i många år. Han är civilingenjör, journalist och egen företagare.

11 Energirådgivning: spara energi Det finns många argument för att arbeta med energieffektiviseringar, även för företag. Energieffektivisering är ett bra, enkelt sätt att stärka er konkurrenskraft och skära ned onödiga kostnader. Det går att visa upp många exempel på företag som gjort stora vinster med små ansträngningar genom att leta upp sina energibovar. De kommunala energi- och klimatrådgivarna i Västra Götaland återfinns på den gemensamma webbsidan Här finns en hel del tips som du som företagare kan bli hjälpt av. Som företagare kan du påverka energikostnaden men inte energipriset. Trots detta betraktas energikostnaden ofta som en mer eller mindre fast kostnad vilket är fel. Era val är avgörande för vad elräkningen hamnar på. Stirra er inte blinda på inköpspriset. För de flesta produkter och tekniska utrustningar är driftkostnaden under varans livslängd ca 10 gånger så stort som inköpspriset. Detta gäller små som stora investeringar. En LCC (livscykelkostnadsanalys) kan hjälpa er att välja rätt produkt. Ett bra exempel på onödig energiåtgången i lokaler är ofta ventilationen. Det händer inte sällan att ventilationen är på dynget runt, året om. Bara genom att reducera luftflödet (om möjligt) och använda en timer kan man spara mycket energi. Detta gäller även andra system, t ex belysning, tryckluft, värme osv. Här nedan ges ett exempel på hur en minskad användning av t.ex. ventilation kan leda till en energibesparing: Dygnet runt och åretrunt drift: 100% Måndag till fredag: 71% Enbart faktisk arbetstid: 22% Peggy Magnusson är energirådgivare för Stenungsund och Tjörn, hon kommer och presenterar sig under någon av höstens företagsträffar. Tag gärna kontakt med henne om du har några frågor och funderingar kring energianvändning. Kontaktuppgifter till kommunens energirådgivare: Peggy Magnusson Telefon: E-post: Läs mer på i sista minuten Sök stöd för dina projektidéer Leader Terra et Mares projektmedel är i stort sett slut förutom för mindre projekt på kr men för er som har idéer om större projekt än så, finns nu möjlighet att söka stöd från en nationell pott. Tillvägagångssättet är det samma som tidigare; fyll i ansökningsblankett, projektplan samt kostnads- och finansieringsplan och skicka till programkontoret. Men det är bråttom! Beslutsgruppen för Terra et Mare har sitt sista möte den 17/9. Testa sparsam körning gratis! Skärhamns bibliotek Tisdag 17 sept. kl Under hela trafikantveckan (16-22 september) skyltar biblioteket med böcker och tidskrifter kring bilar, trafik och miljö. För att komma med där, behöver era ansökningar vara Terra et Mare tillhanda senast den 11/8. Kontakta därför Ulrika Holmgren så snart som möjligt om ni har en ide, mobil eller e-post Läs mer om Leader Terra et Mare på Välkomna! DIGITALT NYHETSBREV I DIN MEJL? Vill du ha näringslivsinformation en gång i månaden på mejlen, så anmäl dig till:

12 KALENDARIUM Företagsträffar hösten 2013 * Med reservation för ändringar i programmet! AUGUSTI BÄSTA workshop Torsdag 29/8, kl , hotell Nordevik, Skärhamn. Avstämning inför höstens arbete. Frukostbrickan Fredag 30/8, kl , Restaurang Vatten, Skärhamn. Frukostmöte med föreläsning, i samverkan med Träningskliniken och Tjörn Triathlon. Lyssna på en fantastisk historia om ett livsöde från en människa, full av kraft, som såg möjligheterna och inte problemen. SEPTEMBER Starta eget information Torsdag 5/9, kl 17-20, Lilla Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn. Information om skatter, avgifter och moms för dig som funderar på att starta företag eller precis har startat. Sociala medier för företagare Måndag 9/9, kl 18, Skärhamns bibliotek. En introduktion för dig som vill kommunicera och marknadsföra ditt företag digitalt. Anmälan till se, senast 6/9. Kaffekoppen Tisdag 10/9, kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. E-handel och after work Onsdag 18/9, kl , Almö Centrum, Myggenäs. Vi bjuder på lättare förtäring, minglar och får besök av Handelskammaren som kommer att prata om e-handel. Avslutningsvis rundvandring i de nya lokalerna och en avslutande gemensam aktivitet. OKTOBER Uppmärksamhetsvecka: säker och trygg kommun En mängd aktiviteter av olika slag sker under hela vecka 40. Skapa en Facebooksida för ditt företag Måndag 7/10, kl 18, Skärhamns bibliotek. Anmälan till senast 4/10. Kaffekoppen Tisdag 8/10, kl 9-10, Skärhamns bibliotek. Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Höstens nätverksträff för aktörer inom turism. Onsdag 16/10 kl Information om tema och plats kommer under hösten. Starta eget kurs Torsdag 17/10, kl , Hotell Nordevik, Skärhamn. Kursens innehåll, sju kurstillfällen: 1) Lär känna dig själv och din idé 2) Grundläggande ekonomisk förståelse 3) Ditt affärserbjudande 4) Vilka är dina rätta kunder? 5) Säljprocessen 6) Företagarens vardag 7) Summering, finansiering och framtida planering Övriga kursdatum 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11. För anmälan och pris se eller under Näringsliv och arbete. Pris för kursen: 995 SEK inkl moms. Frukostbrickan Fredag 25/10, kl , Bergabo hotell, Rönnäng. Handelskammaren och Business Sweden (f.d. Exportrådet) berättar hur respektive organisation kan hjälpa företag med exportfrågor. NOVEMBER Kaffekoppen Tisdag 19/11, kl 9-10, Skärhamns bibliotek. Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Starta eget information med Skatteverket Torsdag 21/11, kl 17-20, Stenungsunds kommunhus. Information om skatter, avgifter och moms för dig som funderar på att starta företag eller precis har startat. Sker i samverkan med Stenungsunds kommun. Frukostbrickan Fredag 29/11, kl Ämne och plats meddelas senare. ANMÄLAN! Samtliga företagsträffar är kostnadsfria om inte annat anges, men kräver anmälan. Mejla till minst tre dagar innan arrangemanget äger rum. Andra lokala och regionala företagsnätverk med regelbundna träffar: Företagsamma kvinnor Nätverksmöte med mingel på Stenungsbaden, torsdagar 12/9, 10/10, 7/11. Ingen föranmälan krävs, du köper din egen fika/dryck, drop in från kl Läs mer på Riksorganisationen Företagarna Tjörn, Stenungsund I höst planerar Företagarna och Tjörns kommun att anordna en information kring PBL (Plan- och bygglagen), vi återkommer om tid och plats. Läs mer på

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda

Näri ngsliv 200 1-2011 så blir 2012 sidan 27 Stjärnorna Står på kö hos Stig Wiklund i BollStaBruk Sidan 6-9 faktor Guld-Magda Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to ` Näringsliv nummer 10.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Så blir Krusning eller kris? 2012 Sidan 27 Stjärnorna står på kö hos Framgångs- Stig Wiklund i

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET. Fokus fakta: känn dina medarbetare Sid 26. Nu även på webben www.fokusfyrstad.se

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET. Fokus fakta: känn dina medarbetare Sid 26. Nu även på webben www.fokusfyrstad.se FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET 6 2007 Livet leker för bröderna Olsson i Uddevalla Fokus fakta: känn dina medarbetare Sid 26 Nu även på webben www.fokusfyrstad.se Tänk det otänkta - och gör affär av det!

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 fondkväll lockade många till palladium Familjer ser inte ut som förr vi hjälper dig att hitta i sakförsäkringsdjungeln från västervik

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier?

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier? KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2013 Nummer 2 så blir den nya e-legitimationen 2013 Nummer 3 kan ensamhet botas med sociala medier? Inför höstkonferensen:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga MAGASIN VISION Vi tar gemensamt ANSVAR för barn och unga BORÅS 2025 innehåll och redruta Vår vision Borås 2025 Hösten 2012 tog Borås Stads Kommunfullmäktige beslut om en vision för Borås. Visionen fick

Läs mer