Starthandledning för handledare på Övningsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starthandledning för handledare på Övningsföretag"

Transkript

1 Starthandledning för handledare på Övningsföretag Starthandledning för handledare på Övningsföretag... 1 Inledning... 1 Förberedelser... 2 Anmälan till BTC... 3 Registreringar... 3 BRV... 3 Skattehuset... 4 Blanketter... 4 SimuWorld Internetportal... 5 Användningsområden... 6 Handledarmodulen... 7 Handledningar... 8 Förslag på arbetsgång... 8 EUROPEN Certifikat... 9 Kontorsutrustning... 9 Organisation & struktur Kommunikation och affärsrelationer Pedagogisk grupp Tekniska färdigheter Affärsmässiga färdigheter Sociala färdigheter Kontaktuppgifter BTC Litteraturtips: Inledning Vi vill härmed hälsa dig välkommen som handledare för ett eller flera Övningsföretag. Vi vill med denna starthandledning ge dig nödvändig information så att ni på bästa och enklaste sätt kommer igång med verksamheten. Det är en hel del att tänka på och ordna med innan ni har ett registrerat Övningsföretag, som är redo att ge sig ut på marknaden. Du har fått ett uppdrag av utbildningsanordnaren (skolan, utbildningsföretaget etc.) att leda Övningsföretaget, antingen på egen hand eller tillsammans med andra kollegor i ett team. Det ställer naturligtvis stora krav på dig att planera, organisera och genomföra uppdraget på ett helt annat sätt än du kanske är van med i den vanliga traditionella utbildningsformen BTC i Karlstad AB 1

2 Det som skiljer mest mellan att vara handledare i ett Övningsföretag och lärare/utbildare i traditionell utbildning, är din egen roll. I det sistnämnda fallet har du rollen att förmedla information om ett visst ämne och tala om för deltagaren hur saker och ting förhåller sig i verkligheten. Du ställer frågor och ger givna svar. Som handledare för ett Övningsföretag har du en helt annan roll. Här finns inga givna svar, utan du ska guida deltagaren att själva söka den information och kunskap som de behöver för att kunna lösa sina arbetsuppgifter i Övningsföretaget. Det handlar alltså om inlärning istället för utlärning. Rollen som handledare på ett Övningsföretag betyder kanske inte att det blir mindre arbete för din del, men däremot ett mycket mer varierande och stimulerande arbete, enligt många tillfrågade lärare på gymnasieskolan. Nästan alla tyckte, mer eller mindre, att: deltagarna har haft lättare att förstå ämnenas innehåll genom Övningsföretagsarbetet deltagarna har haft lättare att samarbeta i Övningsföretag än i andra projekt deltagarna hade utvecklat ett större självförtroende genom Övningsföretag än genom traditionell utbildning deltagarna har utvecklat sin sociala kompetens genom arbetet i Övningsföretag deltagarna hade förbättrat sitt ansvarstagande genom arbetet i Övningsföretag deltagarna blev mer anställningsbara efter arbetet i Övningsföretag lärarlagsarbetet har fungerat lättare i Övningsföretaget än i andra lärarlag de själva hade utvecklat sina egna ämneskunskaper genom arbetet med Övningsföretag deras kunskap om yrkesarbete inom sitt ämnesområde hade påverkats/förbättrats genom arbetet i Övningsföretaget det hade varit lättare att samarbeta med deltagarna i Övningsföretagsarbetet än i andra undervisningssituationer det hade varit roligare att undervisa i en Övningsföretagsmiljö än i traditionell undervisning Förberedelser Vissa förberedelser måste vara klara innan ni kan starta Övningsföretaget, antingen av ansvariga inom din organisation eller av någon ansvarig lärare (handledare). Dessa förberedelser är: Avtal med BTC, ska vara underskrivet och klart av båda parter Lokal för Övningsföretaget ska vara ordnat Utrustning som behövs för Övningsföretagets verksamhet ska vara införskaffat (t ex datorer, möbler, kontorsutrustning, kontorsmaterial etc.) Fadderföretaget bör vara utsett och kontakten klar De handledare som ska vara verksamma i Övningsföretaget bör vara utbildade och introducerade i pedagogiken BTC i Karlstad AB 2

3 När dessa grundläggande förutsättningar är uppfyllda, kan ni gå vidare i startprocessen. Anmälan till BTC Innan vi kan registrera ert nya Övningsföretag i våra system, behöver vi en del uppgifter från er som ni helst skickar till vår adress: Dessa uppgifter är: Namn och adress på utbildningsanordnaren (den organisation som driver Övningsföretaget, t ex skolan) Övningsföretagets namn, adress (om annan än ovan), telefon, fax och . Övriga företagsuppgifter lägger du upp när du har fått dina inloggningsuppgifter till SimuWorld från BTC. Hur du gör detta står i handledningen som du kan ladda ner på första sidan i SimuWorld efter inloggning Namn, telefon och till de handledare/lärare som ska vara involverade i Övningsföretaget och ha login till SimuWorld (max 5 st kan registreras) Information om skatteredovisning (se punkten Skattehuset på sidan 4) Vi registrerar sedan upp Övningsföretaget i SimuWorld och tilldelar alla handledare/lärare en personlig inloggning. När detta är gjort får ni ett mail som bekräftar detta. Registreringar För att Övningsföretaget ska bli registrerat fullt ut hos BTC måste det också registreras hos BRV (BTC:s bolagsverk). Det finns två olika sätt att gå tillväga för att registrera ett Övningsföretag. BRV 1. Nyregistrering ej gymnasieskolor: Detta alternativ rekommenderar vi att Övningsföretag som inte drivs inom gymnasieskolans ungdomsprogram använder, t ex inom vuxenutbildning på hel- eller deltid. Man registrerar ett helt nytt företag genom att fylla i en blankett som heter Nyregistrering, samt bifogar en bolagsordning, stiftelseurkund och ett protokoll från senaste bolagsstämma. När blanketten har kommit in till BRV (BTC), sätts aktiekapitalet in på Övningsföretagets bankkonto. En registreringsavgift på kronor ska också betalas från Övningsföretagets konto till BRV:s bankgiro nr Detta sker i Internetbanken i SimuWorld (deltagarmodulen). Inom 7 dagar skickar BRV (BTC) ett registreringsbevis till Övningsföretaget. 2. Köp av bolag gymnasieskolor: Detta alternativ är avsett som en förenklad uppstartsprocess och kan endast användas av gymnasieskolor BTC i Karlstad AB 3

4 Man köper ett bolag som redan är registrerat hos BRV och som har fått ett organisationsnummer. För övrigt är bolaget helt tomt. En blankett som heter Anmälan köp av bolag ska fyllas i, med uppgifter om bl a Övningsföretagets namn, adress och telefon, samt verksamhet och storlek på aktiekapitalet. När blanketten inkommit till BRV (BTC) läggs ett bankkonto upp, där aktiekapitalet sätts in. Även ett postgirokonto och ett skattekonto läggs upp. Ingen avgift tas ut för att köpa ett färdigbildat bolag. Inom 7 dagar skickar BRV (BTC) ett registreringsbevis till Övningsföretaget. Skattehuset För att Övningsföretaget ska bli registrerat för att betala moms, skatter och avgifter, måste det registreras hos Skattehuset (BTC). Då fyller man i blanketten Skatte- och avgiftsanmälan, med uppgifter om bl a företagsnamn, adress, telefon, startdatum för verksamheten och beräknat resultat. F-skatt som sen ska betalas beräknas på det resultat man har angivit. Inom 7 dagar skickar Skattehuset (BTC) en F-skattsedel till Övningsföretaget, där det framgår vilket belopp som ska betalas i F-skatt varje månad. Vi rekommenderar att alla Övningsföretag tillämpar skatteredovisning i sin verksamhet, dvs. att varje månad skicka in skattedeklarationer, betala F-skatt, moms, källskatt och arbetsgivaravgifter. Av erfarenhet vet vi dock att detta kan vara svårt att hinna med på Övningsföretagen inom gymnasieskolan. Därför överlåter vi till varje lärare eller lärarteam att avgöra huruvida man ska arbeta med skatteredovisning eller inte, vilket vi också vill att ni meddelar BTC i samband med anmälan (se punkten Anmälan till BTC på sidan 3). Även om ni från början väljer att inte tillämpa skatteredovisning, kan ni vid ett senare tillfälle koppla på det. Blanketter Alla registreringsblanketter finns att ladda ner i handledarmodulen i SimuWorld. För att komma åt dem måste du först ha fått din inloggning från BTC. Den får du och dina ev. kollegor när ni har gjort anmälan till BTC (se punkten Anmälan till BTC på sidan 3). När du har fått dina inloggningsuppgifter går du tillväga på följande sätt för att hämta de blanketter du behöver: Öppna webbläsaren (t ex Internet Explorer) och gå in på BTC s hemsida Klicka på fliken SimuVorld, klicka på länken Logga in i SimuWorld. Du kan alternativt gå till BTC i Karlstad AB 4

5 På SimuWorld s inloggningssida fyller du i ditt användarnamn och lösenord På första sidan hittar du alla registreringsblanketter (och handledningar till SimuWorld) om du bläddrar ner en liten bit. Ladda ner registreringsblanketterna Nyregistrering eller Anmälan köp av bolag (endast för gymnasieskolor) till din dator, beroende på vilken målgrupp du tillhör Ladda ev. också ner registreringsblanketten Skatte- och avgiftsanmälan om ditt Övningsföretag ska tillämpa skatteredovisning Öppna sedan filerna med de blanketter du laddade ner, fyll i dem på datorn, skriv ut och underteckna dem eller skriv först ut dem och fyll sedan i dem för hand Skicka/faxa dem sedan till BTC (se adress och faxnr på sista sidan i detta dokument) SimuWorld Internetportal SimuWorld Intetnetportal är ett helt Internetbaserat system som används i den Övningsföretagsvärld vi är verksamma i och består av tre olika moduler: Handledarmodulen: Används av handledare för Övningsföretag för att administrera vissa funktioner i Övningsföretagets verksamhet. Det kan t ex vara att uppdatera Övningsföretagets företagsuppgifter, tilldela login till deltagarna lägga upp varuleverantörer, avtalsbolag och inköpsföretag, samt hantera/rätta ärenden som deltagarna inte har utfört korrekt. Inloggningsuppgifter till handledarna tilldelas av BTC. Deltagaremodulen: Används av deltagare på Övningsföretag för att utföra olika typer av dagliga arbetsuppgifter, t ex bankbetalningar, leverantörsbeställningar, expediering och leveranser av varor och sökning i företagsregistret efter affärspartners. Centermodulen: Används av BTC som hanterar mycket bakgrundsjobb, exempelvis lägger upp nya Övningsföretag i databasen, upprättar konton och tilldelar login till handledarna. Det är viktigt att betona att SimuWorld ska betraktas som ett av flera verktyg i Övningsföretagets verksamhet. Huvudsystemen hos Övningsföretaget är egentligen det ekonomisystem ni använder för t ex fakturering, leverantörsfakturahantering, bokföring etc. och det system för löneberäkning ni använder (eller manuell hantering av dessa funktioner i egentillverkade formulär). De funktioner som finns i SimuWorld, är funktioner som Övningsföretagen använder sig av, mer eller mindre i sin verksamhet, oavsett om de skulle finnas i SimuWorld eller inte. Vi har valt att samla alla dessa funktioner under ett och samma tak, i en s k Internetportal. Därför kanske man i början upplever systemet som komplext och svårhanterligt och vet inte var man ska börja eller vad man ska göra med alla funktioner. För att försöka få en rätsida i hanteringen av SimuWorlds alla funktioner, har vi skapat handledningar där varje funktion och moment är utförligt beskrivet med både BTC i Karlstad AB 5

6 texter och bilder. Handledningarna är uppdelade efter resp. funktion både i deltagarmodulen och i handledarmodulen. Om det är något i beskrivningarna som ni ändå inte tycker är helt klart, är ni välkomna att vända er till oss med era synpunkter och frågor, så ska vi försöka hjälpa er på bästa sätt. Användningsområden Innan du börjar använda SimuWorld, vill vi informera om vilka situationer och funktioner som vi använder systemet till och vilka vi inte använder det till. Detta för att i möjligaste mån undvika oklarheter och missuppfattningar hos er användare. Detta används SimuWorld till i deltagarmodulen: Betalningar: o Till andra Övningsföretag i Sverige o Till Övningsföretag i utlandet o Till egna varuleverantörer och leverantörer för fasta kostnader (avtalsbolag) o Av löner och fackavgifter o Till eget skattekonto o Övriga överföringar mellan egna konton Utskrift av kontoutdrag från bankkonto, postgirokonto och skattekonto Registrering av Övningsföretagets varulager, de varor man ska sälja i nätverket Beställningar av egna lagervaror från sina varuleverantörer Mottagande av dokument i den elektroniska postlådan (Post), t ex fakturor från varuleverantörerna, betalningspåminnelser, brev från Övningsföretag etc. Skicka e-brev till andra Övningsföretag (inom Sverige) Expediering av varor till kunder Beställning av frakt till svenska och utländska kunder via fraktbolag Kvittering av leveranser från leverantörer Skicka elektroniska fraktförsändelser till Övningsföretag inom Sverige och till utlandet. Sökning av andra Övningsföretag i databasen för Övningsföretag både svenska och utländska Utskrift av listor på Övningsföretag Länk till BTC Shopping Center (galleria med webbutiker för Öfa i Norden) Länk till BTC Kreditbolag Ladda ner handledningar till SimuWorld, diverse blanketter för olika verksamheter och information Detta används SimuWorld till i handledarmodulen: Uppdatering av Övningsföretagets uppgifter (adress, telefon, öppettider, språk etc.) Upplägg av deltagarnas login Kontroll av Övningsföretagets konton BTC i Karlstad AB 6

7 Aktivering/Inaktivering av fasta kostnader (hyra, telefonavgifter, revisor m fl) Redigering av branschkoder Sökning andra Övningsföretag i databasen för Övningsföretag både svenska och utländska Utskrift av listor på Övningsföretag Tillgång till handledarlista (de handledare/lärare som är anslutna i nätverket) Uppläggning av varugrupper Uppläggning av varuleverantörer Uppläggning av leverantörsprofiler Uppläggning av fasta kostnader + avtalsbolag Uppläggning av inköpsföretag Manuellt mottagande av nya inbetalningar till varuleverantörer eller avtalsbolag som av någon anledning inte registrerades helt korrekt av deltagarna Postexpedition bl a för hantering av varuleveranser och fakturor till inköpsföretag som har hanterats felaktigt av Övningsföretaget, mottagande av returvaror till leverantörer Varubeställning från inköpsföretag till eget Övningsföretag (stödköp) Administrera ordrar från Övningsföretaget till varuleverantörer (t ex ändra leveransdag, ändra beställda varor samt antal för att ställa till det för deltagarna) Skapa och skicka kreditfakturor från leverantörer och avtalsbolag (fasta kostnader) till Övningsföretaget Detta används inte SimuWorld till: Utgående beställningar till andra Övningsföretag Inkommande beställningar från andra Övningsföretag Fakturering Bokföring Lagerredovisning Löner För dessa ändamål används separata system, som t ex SPCS eller Hogia. Inlösen av utländska checkar Om Övningsföretaget har fått en check från något annat land ska behörig firmatecknare underteckna checken på baksidan. Sedan skickas checken till BTC Bank för inlösen. OBS! Det måste vara originalchecken, kopior löses ej in. Handledarmodulen Kortfattat består handledarmodulen av tre delar (rubriker): BTC i Karlstad AB 7

8 1. Övningsföretag: uppgifter som rör det egna Övningsföretaget samt tillgång till den internationella databasen 2. Handel, uppläggning: uppläggning av funktioner som behövs för verksamheten 3. Handel, daglig: hantering av vissa moment i den dagliga verksamheten Handledningar Börja med att logga in i SimuWorld och ladda ner och ev. skriv ut handledningarna till handledarmodulen. Läs sedan igenom dem innan du börjar arbeta med systemet, vilket gör att du får en tydligare helhetsbild av de funktioner som finns. Vi rekommenderar även att du även laddar ner handledningarna till deltagarmodulen, men då måste du först ha lagt upp ett deltagare-login (till dig själv), så att du med detta kan logga in i deltagarmodulen, där du under Bibliotek hittar handledningarna. Förslag på arbetsgång För att du ska komma igång på ett så smidigt sätt som möjligt med att i SimuWorld upprätta de, mer eller mindre nödvändiga funktioner som Övningsföretaget behöver, ger vi här ett förslag på hur du kan gå tillväga (efter registrering och nerladdning av handledningar). 1. Redigera Övningsföretagets företagsuppgifter (se handledningen Övningsföretag) 2. Lägg upp login åt deltagarna (se handledningen Övningsföretag) 3. Redigera branschkoden (NACE) så att den stämmer med er verksamhet (se handledningen Övningsföretag) 4. Lägg upp minst en varuleverantör som Övningsföretaget ska ha, från vilken/vilka lagervarorna köps in för att sedan säljas till andra Övningsföretag i nätverket (se handledningen Leverantörer ) 5. Lägg upp minst en varugrupp (se handledningen Leverantörer ) 6. Upprätta leverantörsprofiler, dvs. ange vilken leverantör som ska sälja vilken varugrupp (se handledningen Leverantörer ) 7. (Lägg ev. upp någon omkostnadsleverantör) (se handledningen Leverantörer ) 8. (Lägg ev. upp något inköpsföretag) (se handledningen Inköpsföretag ) 9. Lägg upp avtalsbolag (fasta kostnader): Om ditt Övningsföretag är lokaliserat på en gymnasieskola har BTC redan upprättat ett antal s k standardbolag, som ni kan välja att behålla som de är, ändra uppgifter på eller ta bort och lägga upp helt nya om ni vill. Övriga Övningsföretag lägger upp avtalsbolagen helt själva (se handledningen Avtalsbolag ) 10. Om du har lagt upp egna avtalsbolag, måste du aktivera de fasta kostnader som är registrerade på bolagen under Övningsföretag / Övningsföretag och klicka på [F]. Annars produceras inga fakturor (se handledningen Avtalsbolag ) 11. Lägg upp varor i varulagret (se handledningen Leverantörer eller Firma för deltagarmodulen) 12. Gör en omräkning av varor kopplade till leverantörerna (se handledningen Leverantörer ) BTC i Karlstad AB 8

9 När alla funktioner som ni ska använda är upplagda, är det den dagliga handeln som till viss del ska skötas om. Det behöver inte vara så mycket arbete med detta. Det beror bl a på i vilken omfattning du använder dig av s k inköpsföretag (beskrivning av vad det är finns i handledningen Inköpsföretag ), hur mycket du väljer att ändra på ordrar till leverantörerna och om deltagarna hanterar vissa situationer korrekt eller inte. Det finns naturligtvis ytterligare förberedelser som ni måste göra innan Övningsföretaget kan börja handla med andra Övningsföretag, t ex att ta fram en produktkatalog, men detta är inget vi tar upp i denna starthandledning utan lämnar till var och en att avgöra vad som bör göras. EUROPEN Certifikat BTC erbjuder alla Övningsföretag i Sverige, samt alla deltagare på Övningsföretagen, att bli certifierade enligt en internationell kvalitetsstandard som definierats av EUROPEN/PEN International. Detta är den internationella samarbetsorganisationen för Övningsföretag med sitt säte i Essen i Tyskland. Se Fördelar med certifikatet: Ett komplement till skolbetygen En förstärkning av vad deltagarna verkligen kan efter utbildningen Ökar motivationen för inlärning hos deltagare på Övningsföretag Höjer statusen på Övningsföretag som utbildningsmodell Motsvarar färdigheter som arbetsgivare efterfrågar Är gångbart även i andra länder För att ett Övningsföretag ska kunna få detta certifikat, krävs att vissa internationellt satta kriterier är uppfyllda inom olika områden enligt nedan. Kontorsutrustning Följande kontorsutrustning krävs för att uppfylla kriterierna för att Övningsföretaget ska bli certifierat: Telefonlinje Fax Tillgång till en kopiator Bordsräknare på varje avdelning Alla deltagare ska ha tillgång till en PC Skrivare/scanner Alla deltagare ska ha tillgång till Internet och E-post (Övningsföretagets egna adress) Officepaket minst -97 eller motsvarande programvara Programvara eller eget system för system för bokföring BTC i Karlstad AB 9

10 Programvara eller eget system för system för inköp och försäljning Programvara eller eget system för system för löner Kontorsmöbler Alla deltagare ska ha tillgång till en egen arbetsyta och tillgång till arkiv och kontorsmaterial Brev/fax mall med Övningsföretagets logo/namn Affärsdokument, t ex faktura, beställning Organisation & struktur Följande krävs inom organisation & struktur för att uppfylla kriterierna för att Övningsföretaget ska bli certifierat: Affärsmässig struktur på organisationen Bolagsform (vanligtvis AB) Bolagsregistrering Dokumenterad affärsidé Dokumenterade rutiner för alla avdelningar Dokumenterade arbetsuppgifter att utföras på respektive avdelning Klarlagda dokument- och informationsflöden Dokumentation av affärshändelser Regelbundna möten Tillgång till aktuella data för Övningsföretag i SimuWorlds databas Aktuellt försäljningsmaterial (t ex produktkataloger, kampanjblad) Kommunikation och affärsrelationer Minst en av punkterna nedan måste uppfyllas för att Övningsföretaget ska bli certifierat: Enbart nationell handel Enbart internationell handel Både nationell och internationell handel Pedagogisk grupp Den pedagogiska gruppen består av lärare/utbildare som har rollen som handledare på ett Övningsföretag. För att Övningsföretaget ska fungera maximalt är det mycket viktigt att den pedagogiska gruppen är sammansatt med lämplig kompetens och kvalifikationer för uppdraget. För att uppnå kraven för certifiering, måste gruppen ha teoretiska kunskaper om: Övningsföretagskonceptet och EUROPEN/PEN Internationals nätverk Funktioner och roller inom Övningsföretaget Kommunikationsredskap Learning by doing som pedagogisk modell BTC i Karlstad AB 10

11 Problemlösning Att arbeta i ett nationellt och internationellt nätverk Fadderföretagets roll för Övningsföretaget Samarbete och relation till centralenheten (BTC) och den service som erbjuds av denna Programvaror och system som används på Övningsföretaget och på BTC Handledarens roll i Övningsföretag Den pedagogiska gruppen ska vid stickprovskontroll kunna visa: Hur man startar och driver ett Övningsföretag, speciellt vad gäller affärslogik, system och dokumentation Metoder som garanterar att deltagaren uppnått läro- och utbildningsmålen, dvs: o Att uppföljning och kontroll har skett av vad deltagaren uträttat i Övningsföretaget o Att rätt tid anvisats för deltagaren i arbetet på respektive avdelning o Att man uppmuntrat deltagaren till självständigt arbete o Att det finns individuella studieplaner med regelbundna, personliga uppföljningar o Att tekniska, affärsmässiga och sociala färdigheter uppnåtts genom att ge stöd i deltagarnas lärprocesser och hur de uppträder socialt och affärsmässigt o Att deltagaren bibringats förståelse för Övningsföretagets affärsprocesser Checklista och protokoll för certifiering av Övningsföretaget kan laddas ner från BTC:s hemsida under rubriken Certifiering. Efter att Övningsföretaget erhållit certifikat kan certifierad testledare på Övningsföretaget i sin tur certifiera deltagarna. Dessa valideras då mot ett antal kunskapsmål som visar vilka färdigheter de har när de har genomgått sin utbildning på Övningsföretaget. Färdigheterna delas in i tre olika kategorier tekniska, affärsmässiga och sociala och mäts genom att deltagarna får utföra ett teoretiskt och ett praktiskt test i Mapaz MZ, som är ett webbaserat system för validering, certifiering och utbildning. Inloggning tillhandahålls via BTC. Resultatet på testen visar sedan om de är godkända för ett certifikat eller inte. Tekniska färdigheter Inom området tekniska färdigheter bedöms deltagarnas färdigheter vad gäller: Datoranvändning, virusskydd, utskrifts- och filhantering Ordbehandling - grundläggande, objekt, seriebrev och utskrift i en företagsmiljö inom Övningsföretaget BTC i Karlstad AB 11

12 Kalkylark grund, diagram/tabell och utskrift i en affärsmässig omgivning på Övningsföretaget Internet och e-post inom Övningsföretagets affärskommunikation Användning av kommunikationsverktyg och kontorsutrustning Affärsmässiga färdigheter Inom området affärsmässiga färdigheter bedöms deltagarnas färdigheter vad gäller: Nationellt språk Främmande språk Hälso- och säkerhetsmedvetande (backup) Medvetenhet om affärsprocesser Dokumentation Flödesscheman för information Sociala färdigheter Inom området sociala färdigheter bedöms deltagarnas färdigheter vad gäller: Kommunikation Flexibilitet Samarbete Problemlösning Beslutsfattande Motivation Bestämdhet Ansvar Tidsplanering Självständighet Ovanstående beskrivning av vad som måste vara uppfyllt för att få ett certifikat och kan mycket väl utgöra en målsättning med Övningsföretagets verksamhet för deltagarna redan vid starten. Det skapar en bra bild av vad de måste uppnå under de olika kategorierna av färdigheter, vilket också kan öka deras motivation för sin egen inlärning. Vi hoppas att denna skrift har hjälpt dig att få en förståelse för vad du och dina kollegor behöver göra för att upprätta bra förutsättningar för ett fungerande Övningsföretag. Om det ändå uppstår frågor och funderingar, är du välkommen att vända dig till BTC för att få hjälp. Kontaktuppgifter BTC BTC i Karlstad AB Ekebol 2, Värmskog Tel: Fax: E-post: BTC i Karlstad AB 12

13 Internet: Öppettider Måndag-Torsdag Fredagar Lunchstängt Vi önskar Dig lycka till med Övningsföretaget! Litteraturtips: Övningsföretag i förbund med verkligheten Handledarens bok inkl CD (Berit Staffas, Liber AB 2002) Övningsföretag i förbund med verkligheten Deltagareens bok (Berit Staffas, Liber AB 2002) Ekonomiboken (Annika Belfrage Carlberg, Bonniers 2003) BTC i Karlstad AB 13

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer