Starthandledning för handledare på Övningsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starthandledning för handledare på Övningsföretag"

Transkript

1 Starthandledning för handledare på Övningsföretag Starthandledning för handledare på Övningsföretag... 1 Inledning... 1 Förberedelser... 2 Anmälan till BTC... 3 Registreringar... 3 BRV... 3 Skattehuset... 4 Blanketter... 4 SimuWorld Internetportal... 5 Användningsområden... 6 Handledarmodulen... 7 Handledningar... 8 Förslag på arbetsgång... 8 EUROPEN Certifikat... 9 Kontorsutrustning... 9 Organisation & struktur Kommunikation och affärsrelationer Pedagogisk grupp Tekniska färdigheter Affärsmässiga färdigheter Sociala färdigheter Kontaktuppgifter BTC Litteraturtips: Inledning Vi vill härmed hälsa dig välkommen som handledare för ett eller flera Övningsföretag. Vi vill med denna starthandledning ge dig nödvändig information så att ni på bästa och enklaste sätt kommer igång med verksamheten. Det är en hel del att tänka på och ordna med innan ni har ett registrerat Övningsföretag, som är redo att ge sig ut på marknaden. Du har fått ett uppdrag av utbildningsanordnaren (skolan, utbildningsföretaget etc.) att leda Övningsföretaget, antingen på egen hand eller tillsammans med andra kollegor i ett team. Det ställer naturligtvis stora krav på dig att planera, organisera och genomföra uppdraget på ett helt annat sätt än du kanske är van med i den vanliga traditionella utbildningsformen BTC i Karlstad AB 1

2 Det som skiljer mest mellan att vara handledare i ett Övningsföretag och lärare/utbildare i traditionell utbildning, är din egen roll. I det sistnämnda fallet har du rollen att förmedla information om ett visst ämne och tala om för deltagaren hur saker och ting förhåller sig i verkligheten. Du ställer frågor och ger givna svar. Som handledare för ett Övningsföretag har du en helt annan roll. Här finns inga givna svar, utan du ska guida deltagaren att själva söka den information och kunskap som de behöver för att kunna lösa sina arbetsuppgifter i Övningsföretaget. Det handlar alltså om inlärning istället för utlärning. Rollen som handledare på ett Övningsföretag betyder kanske inte att det blir mindre arbete för din del, men däremot ett mycket mer varierande och stimulerande arbete, enligt många tillfrågade lärare på gymnasieskolan. Nästan alla tyckte, mer eller mindre, att: deltagarna har haft lättare att förstå ämnenas innehåll genom Övningsföretagsarbetet deltagarna har haft lättare att samarbeta i Övningsföretag än i andra projekt deltagarna hade utvecklat ett större självförtroende genom Övningsföretag än genom traditionell utbildning deltagarna har utvecklat sin sociala kompetens genom arbetet i Övningsföretag deltagarna hade förbättrat sitt ansvarstagande genom arbetet i Övningsföretag deltagarna blev mer anställningsbara efter arbetet i Övningsföretag lärarlagsarbetet har fungerat lättare i Övningsföretaget än i andra lärarlag de själva hade utvecklat sina egna ämneskunskaper genom arbetet med Övningsföretag deras kunskap om yrkesarbete inom sitt ämnesområde hade påverkats/förbättrats genom arbetet i Övningsföretaget det hade varit lättare att samarbeta med deltagarna i Övningsföretagsarbetet än i andra undervisningssituationer det hade varit roligare att undervisa i en Övningsföretagsmiljö än i traditionell undervisning Förberedelser Vissa förberedelser måste vara klara innan ni kan starta Övningsföretaget, antingen av ansvariga inom din organisation eller av någon ansvarig lärare (handledare). Dessa förberedelser är: Avtal med BTC, ska vara underskrivet och klart av båda parter Lokal för Övningsföretaget ska vara ordnat Utrustning som behövs för Övningsföretagets verksamhet ska vara införskaffat (t ex datorer, möbler, kontorsutrustning, kontorsmaterial etc.) Fadderföretaget bör vara utsett och kontakten klar De handledare som ska vara verksamma i Övningsföretaget bör vara utbildade och introducerade i pedagogiken BTC i Karlstad AB 2

3 När dessa grundläggande förutsättningar är uppfyllda, kan ni gå vidare i startprocessen. Anmälan till BTC Innan vi kan registrera ert nya Övningsföretag i våra system, behöver vi en del uppgifter från er som ni helst skickar till vår adress: Dessa uppgifter är: Namn och adress på utbildningsanordnaren (den organisation som driver Övningsföretaget, t ex skolan) Övningsföretagets namn, adress (om annan än ovan), telefon, fax och . Övriga företagsuppgifter lägger du upp när du har fått dina inloggningsuppgifter till SimuWorld från BTC. Hur du gör detta står i handledningen som du kan ladda ner på första sidan i SimuWorld efter inloggning Namn, telefon och till de handledare/lärare som ska vara involverade i Övningsföretaget och ha login till SimuWorld (max 5 st kan registreras) Information om skatteredovisning (se punkten Skattehuset på sidan 4) Vi registrerar sedan upp Övningsföretaget i SimuWorld och tilldelar alla handledare/lärare en personlig inloggning. När detta är gjort får ni ett mail som bekräftar detta. Registreringar För att Övningsföretaget ska bli registrerat fullt ut hos BTC måste det också registreras hos BRV (BTC:s bolagsverk). Det finns två olika sätt att gå tillväga för att registrera ett Övningsföretag. BRV 1. Nyregistrering ej gymnasieskolor: Detta alternativ rekommenderar vi att Övningsföretag som inte drivs inom gymnasieskolans ungdomsprogram använder, t ex inom vuxenutbildning på hel- eller deltid. Man registrerar ett helt nytt företag genom att fylla i en blankett som heter Nyregistrering, samt bifogar en bolagsordning, stiftelseurkund och ett protokoll från senaste bolagsstämma. När blanketten har kommit in till BRV (BTC), sätts aktiekapitalet in på Övningsföretagets bankkonto. En registreringsavgift på kronor ska också betalas från Övningsföretagets konto till BRV:s bankgiro nr Detta sker i Internetbanken i SimuWorld (deltagarmodulen). Inom 7 dagar skickar BRV (BTC) ett registreringsbevis till Övningsföretaget. 2. Köp av bolag gymnasieskolor: Detta alternativ är avsett som en förenklad uppstartsprocess och kan endast användas av gymnasieskolor BTC i Karlstad AB 3

4 Man köper ett bolag som redan är registrerat hos BRV och som har fått ett organisationsnummer. För övrigt är bolaget helt tomt. En blankett som heter Anmälan köp av bolag ska fyllas i, med uppgifter om bl a Övningsföretagets namn, adress och telefon, samt verksamhet och storlek på aktiekapitalet. När blanketten inkommit till BRV (BTC) läggs ett bankkonto upp, där aktiekapitalet sätts in. Även ett postgirokonto och ett skattekonto läggs upp. Ingen avgift tas ut för att köpa ett färdigbildat bolag. Inom 7 dagar skickar BRV (BTC) ett registreringsbevis till Övningsföretaget. Skattehuset För att Övningsföretaget ska bli registrerat för att betala moms, skatter och avgifter, måste det registreras hos Skattehuset (BTC). Då fyller man i blanketten Skatte- och avgiftsanmälan, med uppgifter om bl a företagsnamn, adress, telefon, startdatum för verksamheten och beräknat resultat. F-skatt som sen ska betalas beräknas på det resultat man har angivit. Inom 7 dagar skickar Skattehuset (BTC) en F-skattsedel till Övningsföretaget, där det framgår vilket belopp som ska betalas i F-skatt varje månad. Vi rekommenderar att alla Övningsföretag tillämpar skatteredovisning i sin verksamhet, dvs. att varje månad skicka in skattedeklarationer, betala F-skatt, moms, källskatt och arbetsgivaravgifter. Av erfarenhet vet vi dock att detta kan vara svårt att hinna med på Övningsföretagen inom gymnasieskolan. Därför överlåter vi till varje lärare eller lärarteam att avgöra huruvida man ska arbeta med skatteredovisning eller inte, vilket vi också vill att ni meddelar BTC i samband med anmälan (se punkten Anmälan till BTC på sidan 3). Även om ni från början väljer att inte tillämpa skatteredovisning, kan ni vid ett senare tillfälle koppla på det. Blanketter Alla registreringsblanketter finns att ladda ner i handledarmodulen i SimuWorld. För att komma åt dem måste du först ha fått din inloggning från BTC. Den får du och dina ev. kollegor när ni har gjort anmälan till BTC (se punkten Anmälan till BTC på sidan 3). När du har fått dina inloggningsuppgifter går du tillväga på följande sätt för att hämta de blanketter du behöver: Öppna webbläsaren (t ex Internet Explorer) och gå in på BTC s hemsida Klicka på fliken SimuVorld, klicka på länken Logga in i SimuWorld. Du kan alternativt gå till BTC i Karlstad AB 4

5 På SimuWorld s inloggningssida fyller du i ditt användarnamn och lösenord På första sidan hittar du alla registreringsblanketter (och handledningar till SimuWorld) om du bläddrar ner en liten bit. Ladda ner registreringsblanketterna Nyregistrering eller Anmälan köp av bolag (endast för gymnasieskolor) till din dator, beroende på vilken målgrupp du tillhör Ladda ev. också ner registreringsblanketten Skatte- och avgiftsanmälan om ditt Övningsföretag ska tillämpa skatteredovisning Öppna sedan filerna med de blanketter du laddade ner, fyll i dem på datorn, skriv ut och underteckna dem eller skriv först ut dem och fyll sedan i dem för hand Skicka/faxa dem sedan till BTC (se adress och faxnr på sista sidan i detta dokument) SimuWorld Internetportal SimuWorld Intetnetportal är ett helt Internetbaserat system som används i den Övningsföretagsvärld vi är verksamma i och består av tre olika moduler: Handledarmodulen: Används av handledare för Övningsföretag för att administrera vissa funktioner i Övningsföretagets verksamhet. Det kan t ex vara att uppdatera Övningsföretagets företagsuppgifter, tilldela login till deltagarna lägga upp varuleverantörer, avtalsbolag och inköpsföretag, samt hantera/rätta ärenden som deltagarna inte har utfört korrekt. Inloggningsuppgifter till handledarna tilldelas av BTC. Deltagaremodulen: Används av deltagare på Övningsföretag för att utföra olika typer av dagliga arbetsuppgifter, t ex bankbetalningar, leverantörsbeställningar, expediering och leveranser av varor och sökning i företagsregistret efter affärspartners. Centermodulen: Används av BTC som hanterar mycket bakgrundsjobb, exempelvis lägger upp nya Övningsföretag i databasen, upprättar konton och tilldelar login till handledarna. Det är viktigt att betona att SimuWorld ska betraktas som ett av flera verktyg i Övningsföretagets verksamhet. Huvudsystemen hos Övningsföretaget är egentligen det ekonomisystem ni använder för t ex fakturering, leverantörsfakturahantering, bokföring etc. och det system för löneberäkning ni använder (eller manuell hantering av dessa funktioner i egentillverkade formulär). De funktioner som finns i SimuWorld, är funktioner som Övningsföretagen använder sig av, mer eller mindre i sin verksamhet, oavsett om de skulle finnas i SimuWorld eller inte. Vi har valt att samla alla dessa funktioner under ett och samma tak, i en s k Internetportal. Därför kanske man i början upplever systemet som komplext och svårhanterligt och vet inte var man ska börja eller vad man ska göra med alla funktioner. För att försöka få en rätsida i hanteringen av SimuWorlds alla funktioner, har vi skapat handledningar där varje funktion och moment är utförligt beskrivet med både BTC i Karlstad AB 5

6 texter och bilder. Handledningarna är uppdelade efter resp. funktion både i deltagarmodulen och i handledarmodulen. Om det är något i beskrivningarna som ni ändå inte tycker är helt klart, är ni välkomna att vända er till oss med era synpunkter och frågor, så ska vi försöka hjälpa er på bästa sätt. Användningsområden Innan du börjar använda SimuWorld, vill vi informera om vilka situationer och funktioner som vi använder systemet till och vilka vi inte använder det till. Detta för att i möjligaste mån undvika oklarheter och missuppfattningar hos er användare. Detta används SimuWorld till i deltagarmodulen: Betalningar: o Till andra Övningsföretag i Sverige o Till Övningsföretag i utlandet o Till egna varuleverantörer och leverantörer för fasta kostnader (avtalsbolag) o Av löner och fackavgifter o Till eget skattekonto o Övriga överföringar mellan egna konton Utskrift av kontoutdrag från bankkonto, postgirokonto och skattekonto Registrering av Övningsföretagets varulager, de varor man ska sälja i nätverket Beställningar av egna lagervaror från sina varuleverantörer Mottagande av dokument i den elektroniska postlådan (Post), t ex fakturor från varuleverantörerna, betalningspåminnelser, brev från Övningsföretag etc. Skicka e-brev till andra Övningsföretag (inom Sverige) Expediering av varor till kunder Beställning av frakt till svenska och utländska kunder via fraktbolag Kvittering av leveranser från leverantörer Skicka elektroniska fraktförsändelser till Övningsföretag inom Sverige och till utlandet. Sökning av andra Övningsföretag i databasen för Övningsföretag både svenska och utländska Utskrift av listor på Övningsföretag Länk till BTC Shopping Center (galleria med webbutiker för Öfa i Norden) Länk till BTC Kreditbolag Ladda ner handledningar till SimuWorld, diverse blanketter för olika verksamheter och information Detta används SimuWorld till i handledarmodulen: Uppdatering av Övningsföretagets uppgifter (adress, telefon, öppettider, språk etc.) Upplägg av deltagarnas login Kontroll av Övningsföretagets konton BTC i Karlstad AB 6

7 Aktivering/Inaktivering av fasta kostnader (hyra, telefonavgifter, revisor m fl) Redigering av branschkoder Sökning andra Övningsföretag i databasen för Övningsföretag både svenska och utländska Utskrift av listor på Övningsföretag Tillgång till handledarlista (de handledare/lärare som är anslutna i nätverket) Uppläggning av varugrupper Uppläggning av varuleverantörer Uppläggning av leverantörsprofiler Uppläggning av fasta kostnader + avtalsbolag Uppläggning av inköpsföretag Manuellt mottagande av nya inbetalningar till varuleverantörer eller avtalsbolag som av någon anledning inte registrerades helt korrekt av deltagarna Postexpedition bl a för hantering av varuleveranser och fakturor till inköpsföretag som har hanterats felaktigt av Övningsföretaget, mottagande av returvaror till leverantörer Varubeställning från inköpsföretag till eget Övningsföretag (stödköp) Administrera ordrar från Övningsföretaget till varuleverantörer (t ex ändra leveransdag, ändra beställda varor samt antal för att ställa till det för deltagarna) Skapa och skicka kreditfakturor från leverantörer och avtalsbolag (fasta kostnader) till Övningsföretaget Detta används inte SimuWorld till: Utgående beställningar till andra Övningsföretag Inkommande beställningar från andra Övningsföretag Fakturering Bokföring Lagerredovisning Löner För dessa ändamål används separata system, som t ex SPCS eller Hogia. Inlösen av utländska checkar Om Övningsföretaget har fått en check från något annat land ska behörig firmatecknare underteckna checken på baksidan. Sedan skickas checken till BTC Bank för inlösen. OBS! Det måste vara originalchecken, kopior löses ej in. Handledarmodulen Kortfattat består handledarmodulen av tre delar (rubriker): BTC i Karlstad AB 7

8 1. Övningsföretag: uppgifter som rör det egna Övningsföretaget samt tillgång till den internationella databasen 2. Handel, uppläggning: uppläggning av funktioner som behövs för verksamheten 3. Handel, daglig: hantering av vissa moment i den dagliga verksamheten Handledningar Börja med att logga in i SimuWorld och ladda ner och ev. skriv ut handledningarna till handledarmodulen. Läs sedan igenom dem innan du börjar arbeta med systemet, vilket gör att du får en tydligare helhetsbild av de funktioner som finns. Vi rekommenderar även att du även laddar ner handledningarna till deltagarmodulen, men då måste du först ha lagt upp ett deltagare-login (till dig själv), så att du med detta kan logga in i deltagarmodulen, där du under Bibliotek hittar handledningarna. Förslag på arbetsgång För att du ska komma igång på ett så smidigt sätt som möjligt med att i SimuWorld upprätta de, mer eller mindre nödvändiga funktioner som Övningsföretaget behöver, ger vi här ett förslag på hur du kan gå tillväga (efter registrering och nerladdning av handledningar). 1. Redigera Övningsföretagets företagsuppgifter (se handledningen Övningsföretag) 2. Lägg upp login åt deltagarna (se handledningen Övningsföretag) 3. Redigera branschkoden (NACE) så att den stämmer med er verksamhet (se handledningen Övningsföretag) 4. Lägg upp minst en varuleverantör som Övningsföretaget ska ha, från vilken/vilka lagervarorna köps in för att sedan säljas till andra Övningsföretag i nätverket (se handledningen Leverantörer ) 5. Lägg upp minst en varugrupp (se handledningen Leverantörer ) 6. Upprätta leverantörsprofiler, dvs. ange vilken leverantör som ska sälja vilken varugrupp (se handledningen Leverantörer ) 7. (Lägg ev. upp någon omkostnadsleverantör) (se handledningen Leverantörer ) 8. (Lägg ev. upp något inköpsföretag) (se handledningen Inköpsföretag ) 9. Lägg upp avtalsbolag (fasta kostnader): Om ditt Övningsföretag är lokaliserat på en gymnasieskola har BTC redan upprättat ett antal s k standardbolag, som ni kan välja att behålla som de är, ändra uppgifter på eller ta bort och lägga upp helt nya om ni vill. Övriga Övningsföretag lägger upp avtalsbolagen helt själva (se handledningen Avtalsbolag ) 10. Om du har lagt upp egna avtalsbolag, måste du aktivera de fasta kostnader som är registrerade på bolagen under Övningsföretag / Övningsföretag och klicka på [F]. Annars produceras inga fakturor (se handledningen Avtalsbolag ) 11. Lägg upp varor i varulagret (se handledningen Leverantörer eller Firma för deltagarmodulen) 12. Gör en omräkning av varor kopplade till leverantörerna (se handledningen Leverantörer ) BTC i Karlstad AB 8

9 När alla funktioner som ni ska använda är upplagda, är det den dagliga handeln som till viss del ska skötas om. Det behöver inte vara så mycket arbete med detta. Det beror bl a på i vilken omfattning du använder dig av s k inköpsföretag (beskrivning av vad det är finns i handledningen Inköpsföretag ), hur mycket du väljer att ändra på ordrar till leverantörerna och om deltagarna hanterar vissa situationer korrekt eller inte. Det finns naturligtvis ytterligare förberedelser som ni måste göra innan Övningsföretaget kan börja handla med andra Övningsföretag, t ex att ta fram en produktkatalog, men detta är inget vi tar upp i denna starthandledning utan lämnar till var och en att avgöra vad som bör göras. EUROPEN Certifikat BTC erbjuder alla Övningsföretag i Sverige, samt alla deltagare på Övningsföretagen, att bli certifierade enligt en internationell kvalitetsstandard som definierats av EUROPEN/PEN International. Detta är den internationella samarbetsorganisationen för Övningsföretag med sitt säte i Essen i Tyskland. Se Fördelar med certifikatet: Ett komplement till skolbetygen En förstärkning av vad deltagarna verkligen kan efter utbildningen Ökar motivationen för inlärning hos deltagare på Övningsföretag Höjer statusen på Övningsföretag som utbildningsmodell Motsvarar färdigheter som arbetsgivare efterfrågar Är gångbart även i andra länder För att ett Övningsföretag ska kunna få detta certifikat, krävs att vissa internationellt satta kriterier är uppfyllda inom olika områden enligt nedan. Kontorsutrustning Följande kontorsutrustning krävs för att uppfylla kriterierna för att Övningsföretaget ska bli certifierat: Telefonlinje Fax Tillgång till en kopiator Bordsräknare på varje avdelning Alla deltagare ska ha tillgång till en PC Skrivare/scanner Alla deltagare ska ha tillgång till Internet och E-post (Övningsföretagets egna adress) Officepaket minst -97 eller motsvarande programvara Programvara eller eget system för system för bokföring BTC i Karlstad AB 9

10 Programvara eller eget system för system för inköp och försäljning Programvara eller eget system för system för löner Kontorsmöbler Alla deltagare ska ha tillgång till en egen arbetsyta och tillgång till arkiv och kontorsmaterial Brev/fax mall med Övningsföretagets logo/namn Affärsdokument, t ex faktura, beställning Organisation & struktur Följande krävs inom organisation & struktur för att uppfylla kriterierna för att Övningsföretaget ska bli certifierat: Affärsmässig struktur på organisationen Bolagsform (vanligtvis AB) Bolagsregistrering Dokumenterad affärsidé Dokumenterade rutiner för alla avdelningar Dokumenterade arbetsuppgifter att utföras på respektive avdelning Klarlagda dokument- och informationsflöden Dokumentation av affärshändelser Regelbundna möten Tillgång till aktuella data för Övningsföretag i SimuWorlds databas Aktuellt försäljningsmaterial (t ex produktkataloger, kampanjblad) Kommunikation och affärsrelationer Minst en av punkterna nedan måste uppfyllas för att Övningsföretaget ska bli certifierat: Enbart nationell handel Enbart internationell handel Både nationell och internationell handel Pedagogisk grupp Den pedagogiska gruppen består av lärare/utbildare som har rollen som handledare på ett Övningsföretag. För att Övningsföretaget ska fungera maximalt är det mycket viktigt att den pedagogiska gruppen är sammansatt med lämplig kompetens och kvalifikationer för uppdraget. För att uppnå kraven för certifiering, måste gruppen ha teoretiska kunskaper om: Övningsföretagskonceptet och EUROPEN/PEN Internationals nätverk Funktioner och roller inom Övningsföretaget Kommunikationsredskap Learning by doing som pedagogisk modell BTC i Karlstad AB 10

11 Problemlösning Att arbeta i ett nationellt och internationellt nätverk Fadderföretagets roll för Övningsföretaget Samarbete och relation till centralenheten (BTC) och den service som erbjuds av denna Programvaror och system som används på Övningsföretaget och på BTC Handledarens roll i Övningsföretag Den pedagogiska gruppen ska vid stickprovskontroll kunna visa: Hur man startar och driver ett Övningsföretag, speciellt vad gäller affärslogik, system och dokumentation Metoder som garanterar att deltagaren uppnått läro- och utbildningsmålen, dvs: o Att uppföljning och kontroll har skett av vad deltagaren uträttat i Övningsföretaget o Att rätt tid anvisats för deltagaren i arbetet på respektive avdelning o Att man uppmuntrat deltagaren till självständigt arbete o Att det finns individuella studieplaner med regelbundna, personliga uppföljningar o Att tekniska, affärsmässiga och sociala färdigheter uppnåtts genom att ge stöd i deltagarnas lärprocesser och hur de uppträder socialt och affärsmässigt o Att deltagaren bibringats förståelse för Övningsföretagets affärsprocesser Checklista och protokoll för certifiering av Övningsföretaget kan laddas ner från BTC:s hemsida under rubriken Certifiering. Efter att Övningsföretaget erhållit certifikat kan certifierad testledare på Övningsföretaget i sin tur certifiera deltagarna. Dessa valideras då mot ett antal kunskapsmål som visar vilka färdigheter de har när de har genomgått sin utbildning på Övningsföretaget. Färdigheterna delas in i tre olika kategorier tekniska, affärsmässiga och sociala och mäts genom att deltagarna får utföra ett teoretiskt och ett praktiskt test i Mapaz MZ, som är ett webbaserat system för validering, certifiering och utbildning. Inloggning tillhandahålls via BTC. Resultatet på testen visar sedan om de är godkända för ett certifikat eller inte. Tekniska färdigheter Inom området tekniska färdigheter bedöms deltagarnas färdigheter vad gäller: Datoranvändning, virusskydd, utskrifts- och filhantering Ordbehandling - grundläggande, objekt, seriebrev och utskrift i en företagsmiljö inom Övningsföretaget BTC i Karlstad AB 11

12 Kalkylark grund, diagram/tabell och utskrift i en affärsmässig omgivning på Övningsföretaget Internet och e-post inom Övningsföretagets affärskommunikation Användning av kommunikationsverktyg och kontorsutrustning Affärsmässiga färdigheter Inom området affärsmässiga färdigheter bedöms deltagarnas färdigheter vad gäller: Nationellt språk Främmande språk Hälso- och säkerhetsmedvetande (backup) Medvetenhet om affärsprocesser Dokumentation Flödesscheman för information Sociala färdigheter Inom området sociala färdigheter bedöms deltagarnas färdigheter vad gäller: Kommunikation Flexibilitet Samarbete Problemlösning Beslutsfattande Motivation Bestämdhet Ansvar Tidsplanering Självständighet Ovanstående beskrivning av vad som måste vara uppfyllt för att få ett certifikat och kan mycket väl utgöra en målsättning med Övningsföretagets verksamhet för deltagarna redan vid starten. Det skapar en bra bild av vad de måste uppnå under de olika kategorierna av färdigheter, vilket också kan öka deras motivation för sin egen inlärning. Vi hoppas att denna skrift har hjälpt dig att få en förståelse för vad du och dina kollegor behöver göra för att upprätta bra förutsättningar för ett fungerande Övningsföretag. Om det ändå uppstår frågor och funderingar, är du välkommen att vända dig till BTC för att få hjälp. Kontaktuppgifter BTC BTC i Karlstad AB Ekebol 2, Värmskog Tel: Fax: E-post: BTC i Karlstad AB 12

13 Internet: Öppettider Måndag-Torsdag Fredagar Lunchstängt Vi önskar Dig lycka till med Övningsföretaget! Litteraturtips: Övningsföretag i förbund med verkligheten Handledarens bok inkl CD (Berit Staffas, Liber AB 2002) Övningsföretag i förbund med verkligheten Deltagareens bok (Berit Staffas, Liber AB 2002) Ekonomiboken (Annika Belfrage Carlberg, Bonniers 2003) BTC i Karlstad AB 13

SimuWorld Internetportal

SimuWorld Internetportal SimuWorld Internetportal Leverantörer... 1 Information... 2 Leverantörer... 2 Skapa ny order... 2 Godkänn order... 4 Icke avsända ordrar... 5 Utskrift varukatalog... 6 Kontoutdrag, öppna poster... 6 Leverans

Läs mer

Hjälpavsnitt Expediera varor under Firma-ikonen

Hjälpavsnitt Expediera varor under Firma-ikonen Hjälpavsnitt Expediera varor under Firma-ikonen Innehåll: Varubeställningar och returer... 1 Expediering av varor... 2 Utleverans av varubeställningen... 6 Redigering av beställningar och att visa packsedlar

Läs mer

SimuWorld Internetportal

SimuWorld Internetportal SimuWorld Internetportal Innehållsförteckning BTC Bank... 1 Personalköp (B2C)... 2 Information... 2 Valuta... 2 Överföringar... 3 Ny giroöverföring, Fakturabetalningar, Skattebetalningar... 3 Ny överföring

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

På bildexemplet nedan har vi valt elevföretag och lärarföretag i rullisterna uppe till höger i bilden, samt valt Öppen och klickat på OK:

På bildexemplet nedan har vi valt elevföretag och lärarföretag i rullisterna uppe till höger i bilden, samt valt Öppen och klickat på OK: Innehåll: Orderstyrning och ekonomi... 1 Påminnelser om ej levererade varor... 2 Betalningar av fakturor... 2 Kontoutdrag, öppna poster... 3 Överföring av pengar till Övningsföretaget... 4 Kontoutdrag

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Manual Mapaz MZ - provtagare

Manual Mapaz MZ - provtagare Manual Mapaz MZ - provtagare Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support. support@mapaz.com, telefon: 08-551 142 01. Maskinkörkortet är framtaget av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-,

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort PLR i samarbete med för tillverkning av ID06 kort Förutsättningar för tillverkning av ID06 kort hos i samarbete med PLR: Kontroll av medlemskap hos PLR Kontroll att företag och organisationsnummer stämmer

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP Öppna PayPal företagskonto - steg 1 Sid. 3-14 För att kunna ta emot PayPal-betalningar från dina kunder behöver

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Quick guide for Basware Portal

Quick guide for Basware Portal Quick guide for Basware Portal INSTRUKTIONER FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Er kund har införskaffat en lösning genom Basware för att erbjuda sina leverantörer en möjlighet att kostnadsfritt

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer Hantering av behörigheter Instruktion för behörighetsadministratörer Innehåll. Översikt 2. Lägg till behörighet 3. Exempel steg -3 4. Visa och ändra behörighet 5. Bra att veta 6. Tillvalstjänster Välkommen

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång Skydd.com e-handel Så kommer du igång 1. Inledning 2. Så här lägger du order 3. Mer om sökfunktionen 4. Bläddra i sortimentet och våra toppsäljare 5. Den nya produktvyn 6. Våra kampanjer och erbjudanden

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

Erbjudande till UF-företag

Erbjudande till UF-företag Erbjudande till UF-företag Välkommen som UF-företagare. I samarbete med UF erbjuder Swedbank och Sparbankerna följande banktjänster. Rådgivning i företags- och privatekonomi Företagskonto för företagets

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Upplägg av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler i programmet

Läs mer

Kom igång med Validoo

Kom igång med Validoo Kom igång med Validoo Om Validoo Vare sig du är en leverantör eller mottagare av varor och varuinformation behöver du ett smidigt och effektivt informationsflöde. Validoo hjälper dig. Våra tjänster utvecklas

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort!

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! Tillverkning av ID06 kort hos för BEF-medlemsföretag inkluderar följande: Förtryckt kort enligt Sveriges Byggindustriers standard med beröringsfria

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Du som leverantör kom igång med Validoo

Du som leverantör kom igång med Validoo Du som leverantör kom igång med Validoo Om Validoo Vi hjälper den digitala produktinformationen och dina bilder ända fram till konsumenten. Rätt information betyder ökad trygghet och bättre affärer för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SCENKONST. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera ANSÖKAN OM SBIDRAG SCENKONST För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015

Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015 1(9) November 2015 Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015 Uppgifterna ska uppdateras så att de visar hur skolorganisationen ser ut vid terminsstart läsåret 2015/2016.

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt.

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. PAYPAL Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla betalningar från dina kunder sätts in på detta konto

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG (DANSOMRÅDET) För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. Ansökan ID06 konto För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Om företaget uppfyller kraven för ID06 så tar Areff fram ett Delgivningsbeslut, som skickas

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer