Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrelse... 3 Feministiskt initiativs styrelse Talespersoner... 3 Styrelseledamöter... 3 Av kongressen 2013 valda reserver till styrelsen:... 3 Styrelsens möten... 3 Styrelsens organisering... 4 Styrelsens arbetsutskott, AU... 4 Talespersoner... 4 Valberedning och revisorer... 4 Valberedning... 4 Revisorer... 4 Verksamhetsplan Medlemsgrupper, avdelningar och kommunföreningar... 4 Under 2013 har följande avdelningar och kommunföreningar godkänts av styrelsen och startat:... 4 Under kongressperioden har följande medlemsgrupper godkänts och startat:... 5 Samarbetsorganisation... 5 Att förankra intersektionalitet i praktiken... 5 Lokalpolitiskt nätverk... 5 Medlemsarbete... 5 Medlemsutskott och medlemsregister... 5 Medlemsrekrytering... 5 Medlemsutskick... 5 Medlemstelefonen... 5 Kommunikation... 5 Nationella aktiviteter... 6 Fundraising och webbutik... 6 Fundraising... 6 Webbutiken... 6 Skuggriksdagsgruppen... 6 Ledning... 6 Utskott... 6 Välfärd... 6 Hållbarhet... 6 Säkerhet och Mänskliga Rättigheter... 7 Ekonomi för en hållbar utveckling... 7 Talespersonernas ansvarsområden... 7 Sissela Nordling-Blanco... 7 Stina Svensson... 7 Gudrun Schyman... 7 Möte juni 2013 i Gladsax... 7 Allmänna motionstiden Evenemang och utbildning... 8 Homeparty... 8 Almedalen... 8 Pride (juli-augusti)... 8 Medlemsvärvningskampanj (oktober-november)... 8 Valkickoff (december)... 8 Internationella samarbeten... 9 Möte med European Feminist Parties Cooperation Board (EFPCB)... 9 Underskrifter... 9 Förslag till beslut

3 Inledning Det här är styrelsens verksamhetsberättelse och den beskriver inte hela organisationens verksamhet, utan endast den del som styrelsen haft ansvar för och utvecklat. De aktiviteter och aktioner som avdelningar, medlemsgrupper och medlemmar haft under åren finns inte med här. Men utan all denna aktivitet hade Fi inte varit Fi. Vi i styrelsen är medvetna om att många medlemmar lagt ner mycket arbete med att fortsätta utveckla vårt parti, samarbeta med andra och ihärdigt arbetat med kommunpolitik. Det arbetet fortsätter och kommer garanterat utökas under kommande kongressperiod. Styrelsen har tillsammans med många medlemmar kunnat utföra de arbetsuppgifter som styrelsen varit ålagda. Många medlemmar har deltagit i nationella arrangemang och representerat Fi i olika sammanhang. Till alla er vill vi rikta ett varmt tack! Styrelse Feministiskt initiativs styrelse Under perioden arbetade den styrelse som tillsattes av kongressen 2013 med undantag av att några ersättare trätt in. Styrelsen bestod av följande 15 personer inklusive de tre talespersonerna. Talespersoner Sissela Nordling Blanco Gudrun Schyman Stina Svensson Styrelseledamöter Patrik Erdes Zakia Khan Amanda Mogensen Helena Molin Sahar Mosleh (avgick ) Maria Pettersson Julia Bahner Zandra Bergman (avgick ) Linnéa Bruno Hanna Dalesjö (avgick ) Kajsa Markström Ingrid Mauritsson (avgick ) Katerin Mendez (ersatte Sahar Mosleh) Jessicka Rosén (ersatte Ingrid Mauritsson) (avgick ) Deidre Palacios (ersatte Hanna Dalesjö) (avgick ) Av kongressen 2013 valda reserver till styrelsen: Katerin Mendez (1) Jessicka Rosén (2) Carl Emanuelsson (3) (avböjde) Deidre Palacios (4) Helene Granqvist (5) Dessa personer tillfrågades i turordning när en styrelseledamot avgick. Styrelsens möten Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under verksamhetsåret 2013 (januari december). 7 april Konstituerande styrelsemöte Göteborg 27 april Styrelsemöte Stockholm 15 juni Styrelsemöte Gladsax 24 augusti Styrelsemöte Göteborg 19 oktober Styrelsemöte Stockholm 14 december Styrelsemöte Stockholm 3

4 Styrelsens organisering Firmatecknare har varit Zakia Khan och Maria Pettersson. Maria Pettersson har varit mötesordförande och Helena Molin sekreterare. Styrelsens arbetsutskott, AU Under kongressperioden har styrelsen även tillsatt ett arbetsutskott. AU har bestått av ordförande, sekreterare och kassör. AU ansvarar för arbete och beslut som måste genomföras mellan styrelsemöten. AU:s ansvar även för att följa upp beslut mellan styrelsemöten, bereda det som styrelsen delegerar dit, bereda ärenden som inte faller under någons ansvarsuppgift, ta akuta beslut och ta upp frågor av brådskande karaktär som väcks av medlemmar, media, arbetsgrupper eller enskilda styrelsemedlemmar. Talespersoner Talespersonerna är av kongressen utsedda särskilt att föra organisationens talan och föra ut organisationens budskap. Talespersonerna ansvarar för att det arbete de utför rapporteras till och förankras i styrelsen. Valberedning och revisorer Valberedning På kongressen 2013 valdes följande valberedning: Kristin Tran Matti White Ewelina Axell Julia Falkman Karin Odelblad Maria Mårsell Jonas Göthner Även 4 suppleanter valdes Gudrun Tiberg, Jonas Halléhn, Nicklas Bäcker och Mehrtab Motavvas. Revisorer Kongressen 2013 valdes Oscar Linder, Elisabeth Thorp och Hanna Nilsson till revisorer för Feministiskt initiativ. Verksamhetsplan Under kongressen 2013 gavs den nya styrelsen uppdrag att: 1. Arbeta för fortsatt tillströmning av nya medlemmar. 2. Stödja Skuggriksdagsgruppen så att den kan bevaka, reagera och agera på aktuella politiska frågor och på så sätt utgöra ett aktivt inslag i den politiska debatten. 3. Samverka med och stödja medlemsgrupper och avdelningar samt vidmakthålla medlemsforumet som den viktigaste kanalen för intern kommunikation och information. 4. Genomföra utbildningshelger angående vår politik och organisation tillsammans med medlemsgrupper/avdelningar/sektioner. 5. Vidmakthålla och utveckla hemsidan och social media. 6. Börja bygga upp en ekonomisk stabilitet för att kunna genomföra valrörelserna (EU- parlamentet och riksdag) Arrangera aktiviteter under Almedalsveckorna och Pride. 8. Nationellt samverka med föreningar, organisationer och nätverk som arbetar med frågor som är i linje med vår politik. 9. Bygga stabila relationer med feministiska politiska initiativ inom EU inför Europaparlamentsvalet. 10. Stödja internkommunikation och organisering för olika skuggrupper och lokala grupper som redan sitter i fullmäktige. Medlemsgrupper, avdelningar och kommunföreningar Under kongressperioden har styrelsen haft i uppdrag att samverka och stödja medlemsgrupper och avdelningar. Vi har också tillsatt en lokalpolitisk samordnare i syfte att stödja internkommunikation och organisering av grupper inför lokala val. Medlemsgrupperna inventeras även en gång om året för att det inte ska finnas grupper som inte är aktiva och därmed riskerar att inte fånga upp nya intresserade medlemmar. Under 2013 har följande avdelningar och kommunföreningar godkänts av styrelsen och startat: Fi Kiruna

5 Fi Kronoberg 2013 Fi Norrbotten 2013 Under kongressperioden har följande medlemsgrupper godkänts och startat: Fi Gävle 2013 Fi Hudiksvall 2013 Fi Sollefteå 2013 Samarbetsorganisation Unga Feminister Att förankra intersektionalitet i praktiken Feministiskt initiativ fattade i mars 2011 kongressbeslutet att en arbetsgrupp skulle tillsättas med uppgiften att utveckla långsiktiga strategier för att intersektionella perspektiv ska genomsyra hela organisationen och dess verksamhet. Planen presenterades på kongressen Den innehåller bland annat hjälpmedel för att skapa en tillgänglig och inkluderande organisation. Den tar också upp hur man kan motverka interna maktstrukturer och hur medlemsgrupper bör handskas vid förekomst av sexuella trakasserier och andra kränkningar. Förutom handlingsplanen finns också ett antirasistiskt feministiskt studiematerial som medlemmar kan använda sig av runt om i landet. Lokalpolitiskt nätverk På kongressen beslutades att styrelsen skulle utse en lokalpolitisk samordnare med uppdrag att skapa ett nätverk för lokala grupper som vill ställa upp i lokala val. Efter att en förfrågan skickats ut till alla medlemmar gavs uppdraget till Isabella Pettersson. Medlemsarbete Medlemsutskott och medlemsregister Medlemsutskottet bildades i augusti En viss personomsättning har skett och ett dussin registrerare har deltagit mer eller mindre regelbundet, beroende på bland annat den högst varierande medlemstillströmningen. I medlemsregistret sparas vanligtvis namn, betaldatum för medlemsavgiften, gatuadress, mejladress och telefonnummer, i de fall medlemmen angivit detta; det är dock väldigt få (cirka 10 %) som anger telefonnummer, vilket gör att de flesta inte kan nås via SMS för närvarande. Personer som har skyddad identitet registreras i särskild ordning. Alla som har tillgång till medlemsregistret är belagda med sekretess enligt sekretesslagen. Den första tiden användes medlemsregistret Club on Web (CoW). Sedan oktober 2013 används Föreningsupport (FS) istället för CoW, vilket förde med sig påtagliga förbättringar och inte minst bättre säkerhet. Under våren 2013 övergavs medlemsforumet. Det var ett beslut som togs i styrelsen efter att forumet i stort sett inte hade några inlägg alls och kändes som det hade spelat ut sin roll som kanal för internkommunikation. Medlemsrekrytering 2013 hade Feministiskt initiativ medlemmar 31 december. Medlemsrekrytering är ett pågående arbete för hela Feministiskt initiativ. Vår verksamhet bygger till stor del på medlemsavgifter. Rekrytering sker vid varje evenemang som hela partiet och/eller håller i eller deltar i. En stor del av rekryteringen sker även när vi syns och hörs på sociala medier. Under hösten 2013 genomfördes en särskild medlemsrekryteringskampanj vid namn Grattis grabbar. Detta blev starten på en enorm våg av medlemmar. Det är svårt att säga hur många medlemmar själva kampanjen rekryterade. Medlemsutskick Styrelsen har regelbundet skickat medlemsmail till medlemmarna för att informera om vad styrelsen arbetar med och vad som är på gång. Medlemstelefonen Styrelsen har en medlemstelefon med nummer Information om denna finns på hemsidan. Telefonen har skötts av flera personer under kongressperioden. Kommunikation Det övergripande mål för Feministiskt initiativs kommunikation var: 5

6 Att Feministiskt initiativ vid utgången av 2014 finns representerat i EU-parlamentet, riksdagen, i tre landsting/regioner och i tio kommuner samt har minst 5000 medlemmar. Nationella aktiviteter År 2013: Almedalen, Pride, Ny webb, Gudruns feministbrev, Medlemsrekryteringskampanj Grattis grabbar. Fundraising och webbutik Fundraising De största intäkterna från fundraising har kommit till vår valfond. Valfonden bestod av en webbsida som beskrev att pengarna skulle användas till valrörelserna 2014 och en möjlighet att betala till valfonden via SMS, PayPal och Plusgiro. Det gick även att se på sidan hur mycket pengar som samlats in till valfonden. Målsättningen var från början att samla in , vilket höjdes till och senare kronor. Totalt samlades kronor in till valfonden år Webbutiken Försäljningen i webbutiken har ökat dramatiskt under såldes varor för kronor, 2013 för kronor. År 2013 var butikens storsäljare Gudrun Schymans bok 100 brev som (inte?!) förändrade världen. Andra nya produkter som togs fram under 2013 var bland annat nya T-shirts, tygkassar och buffen. Under 2013 bedrevs webbutikens verksamhet av volontärer. Webbutiken har även varit involverad i distribution av material till medlemsgrupper så som foldrar, ballonger, pins, mm. Skuggriksdagsgruppen Skuggriksdagsgruppens (SRG) uppdrag är att arbeta med politikutveckling med fokus på den nationella politiken och riksdagens arbete. SRG ska bevaka, reagera och agera på aktuella politiska frågor och på så sätt utgöra ett aktivt inslag i den politiska debatten. Arbetet ska knytas ihop med övergripande strategiskt kommunikationsarbete och övrig verksamhet, exempelvis homepartys. SRG arbetar utifrån Feministiskt initiativs befintliga politik och åsikter. Ansvarig för skuggriksdagsgruppens arbete utses av gruppen men förslag om politik förankras och beslutas om i styrelsen. Skuggriksdagsgruppen består av ordinarie ledamöter och ersättare i riksdagens befintliga utskott. Syftet med verksamheten är att: 1. så många som möjligt ska kunna förbereda sig på vad det skulle kunna betyda att sitta i riksdagen på riktigt 2. få ett forum för organisationen att forma och utveckla politik (beslut tas alltid på kongressen) 3. träna organisationens medlemmar att företräda Feministiskt initiativ utåt (debatter, artiklar, m.m.). Ledning Gruppledare: Gudrun Schyman Samordnare nov 2014: Julia Bahner Utskott Uppdelningen av utskotten i riksdagen motsvarar inte riktigt den uppdelningen av politiken som Fi har, eller rättare sagt vi vill egentligen inte ha någon uppdelning alls eftersom vi ser komplexiteten och vill synliggöra samband och sammanhang. Förslaget nedan är ändå ett försök till uppdelning och bygger på idén om att samla utskotten till samarbete kring övergripande politiska begrepp: Välfärd Fi har ett utvidgat välfärdsbegrepp i det politiska dokumentet. Det står bl.a. Välfärdstanken är själva kittet som håller samman och skapar ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen. För att nå dit krävs en ny helhetssyn på politik, att vi beaktar alla faktorer som skapar våra liv. Arbetsmarknadsutskottet Socialförsäkringsutskottet Socialutskottet Civilutskottet (bostäder) Utbildningsutskottet Kulturutskottet Hållbarhet Fi skriver i det politiska dokumentet att Vi behöver (därför) problematisera tillväxtdoktriner och tala om riktig klimatpolitik och fördelningspolitik istället för att fokusera på individuella lösningar. Vår politik genomsyras av medvetenheten om att både produktion och konsumtion måste ställas om. 6

7 Trafikutskottet Miljö- och Jordbruksutskottet Näringsutskottet (energi, industri, export/import, handel och företagande) Säkerhet och Mänskliga Rättigheter Fi skriver i det politiska dokumentet att Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det internationella organiserade våldsutövandet, med syfte att utöva kontroll, strider mot ett säkerhetspolitiskt tänkande där individen och det civila samhället är grunden. Vår globala säkerhetspolitik vilar därför på antimilitaristisk grund. Vi definierar det patriarkala våldet (mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i samkönade relationer, våld mot kvinnor som led i krigföring, m.m.) som ett grovt säkerhetspolitiskt misslyckande. Vi menar också att grundläggande trygghet och säkerhet för individen bara kan nås genom en aktiv antirasistisk och i alla avseenden icke- diskriminerande politik. Utrikesutskottet Försvarsutskottet EU-nämnden Konstitutionsutskottet Justitieutskottet Ekonomi för en hållbar utveckling I det politiska dokumentet beskriver vi vår syn på ekonomin så här: Offentliga budgetar är verktyg för att omfördela resurser. För att skapa ett välfärdssamhälle måste den nuvarande dominerande trenden brytas.. Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. Det kan ske på olika sätt, men medan patriarkala ekonomiska teorier främst fokuserar på finansiell tillväxt, med marknaden och konsumismen som sina viktigaste markörer, lyfter den feministiska ekonomin fram helhetsperspektivet. Den här arbetsgruppen ska alltså vara ett verktyg för de övriga grupperna och således samarbeta med alla. Finansutskottet Skatteutskottet Talespersonernas ansvarsområden Talespersonernas ansvarsområden i förhållande till skuggriksdagsgruppen skulle enkelt kunna delas in på samma sätt som ovan, dvs. varje talesperson har ett område och alla är knutna till ekonomin. Nu är det inte så enkelt eftersom våra kompetenser och profilområden delvis går på tvärs med de ovan definierade politikområdena. I viss utsträckning följer de istället rubrikerna i det Politiska dokumentet. Sissela Nordling-Blanco Flykting-, migrations-, integrationsfrågor Antirasism Medborgarskap, rösträtt, påverkan Rättspolitik Våld (det nära och det militära) Hbtq-frågor Stina Svensson EU-politiken Arbetsmarknadsfrågor Social- och socialförsäkringsfrågor (med Gudrun) Hälsa och sjukvård, inkl. psykiatri Funktionalitet Hbtq-frågor Gudrun Schyman Politikens organisering (departement, myndighet, m.m.) Ekonomi för hållbar utveckling Samhällsbyggnad/bostadspolitik Arbetsmarknadsfrågor (med Stina) Kulturpolitiken Våld (det nära och det militära) Möte juni 2013 i Gladsax Skuggriksdagsgruppen höll ett fysiskt två-dagarsmöte i Gladsax arrangerat av Feministiskt initiativ Österlen. På mötet diskuterades organisation och framtida arbetssätt i helgrupp, samt indelat i grupper diskuterades politiska 7

8 frågor inför valet. Amanda Mogensen höll ett pass om kommunikationsarbetet organisation och koncentration. Sissela Nordling Blanco talade på rubriken Skarpt läge! - beskrivning av läget och en genomgång av Fi:s politik kring antirasism. Kenneth Hermele var inbjuden inledare på temat Ekonomi för en hållbar utveckling. Bl.a. diskuterades också rapport om kostnaderna för mäns våld mot kvinnor (författare Stefan de Vylder). Fi Österlen talade om kommunalpolitik på temat Vad lära av exemplet Simrishamn. Helgen avslutades med framtidsdiskussion, förslag på politiska prioriteringar fram till valet. Allmänna motionstiden 2013 I likhet med tidigare år skrev olika utskott motioner som lämnades in till Riksdagen under allmänna motionstiden (pdf:er länkade): Stärkt välfärd utan profit Nationellt centrum mot människohandel och prostitution En ny arbetsmarknadspolitik För en likvärdig skola Till försvar av kultur Kriskommission Skyddade boenden Säkerhetspolitik Djurskyddsmyndighet Klimatansvar och ekologisk mat En värld utan gränser Säkerhetspolitik Förslagsinstitut Evenemang och utbildning Styrelsen har under 2013 genomfört, ofta med stor hjälp av medlemsgrupper, en rad evenemang. Se nedan. Utöver dessa har det i samordning med Fi:s ideella kommunikationsavdelning eller andra delar av den nationella organisationen arrangerat aktiviteter. Många medlemsgrupper, aktiva medlemmar och Unga feminister har med sina fantastiska insatser genomfört inspirerande och kunskapsgivande evenemang. Homeparty Från hösten 2013 och under hela perioden har Feministiskt initiativs talespersoner och sedan kandidater hållit homeparty hos personer som bjudit in minst 15 personer och fixat lokal. Almedalen Två av talespersonerna, Gudrun Schyman och Stina Svensson, samt ett tjugotal andra aktivister från Fi fanns representerade. Vi ordnade ett eget seminarium tillsammans med Kommunal, på tema jämställda löner. Varje dag hölls talkshow på olika teman på Donners plats, som alltid inleddes med att en Fi-representant kommenterade gårdagens partiledartal med rosa genusglasögon på ett lyckat koncept som fick medialt genomslag och som vidareutvecklades under Talespersonerna och andra Fi-representanter medverkade i andras seminarier, debatter och mingel. Pride (juli-augusti) Feministiskt initiativ deltar på Pride-festivaler över hela Sverige och arrangerade som vanligt ett större program till Stockholm Pride än något annat parti med debatter, fest och parad. Styrelsen startade även arbetet med att samordna vårt deltagande i Pride över hela landet. Medlemsvärvningskampanj (oktober-november) Kampanjen Grattis grabbar lanserades med aktiviteter på stan runt om i landet. Valkickoff (december) Feminister från hela Sverige möttes upp på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen för att ladda inför valen Medlemstillströmningen hade börjat ta fart och medlemsantalet låg på drygt Styrelsen presenterade målsättningen att fortsätta öka till 5000 medlemmar. Den nya hemsidan, valstrategin och valturnén presenterades. Stina Svensson och Sissela Nordling Blanco deklarerade att de också skulle ut på homepartyn. Ett panelsamtal mellan Devrim Mavi, Victoria Kawesa, Rosita Grönfors och Ellen Nyman hölls med rubriken Hur mycket rasism tål Sverige - som en kommentar till Agendas kritiserade problemformulering Hur mycket invandring tål Sverige. Sissela Nordling Blanco hade en genomgång av intersektionalitetsplanen och sedan hölls ett panelsamtal om internt arbete mot diskriminering. Ett antal parallella workshops hölls också under dagen, bland annat kring sociala medier, medlemsarbete, kommunpolitik och svar-på-tal. En utåtriktad aktion genomfördes i Skärholmen Centrum. 8

9 Internationella samarbeten Möte med European Feminist Parties Cooperation Board (EFPCB) I augusti 2013 i Uppsala var Fi värd för ett tvådagarsmöte med representanter med andra feministiska partier i Europa, inom ramen för European Feminist Parties Cooperation Board (EFPCB). De länder som var representerade var Polen, Tyskland, Spanien och Sverige. Under mötet enades vi bland annat om 15 punkter av gemensam politik. Vi beslutade även att försöka samordna delar av våra kampanjer inför EU-valet, bland annat med gemensam hashtag och logga, samt att genomföra ett studiebesök i EU-parlamentet i Bryssel. Det visade sig senare dock svårt att samordna kampanjerna, och tiden var för knapp för att ordna ett möte i Bryssel så kort innan EU-valet. Efter att Fi som första feministiska parti fått mandat i EU-parlamentet har ansvaret för kontakt med andra feministpartier i EU flyttats över till våra anställda där. Förhoppningsvis har de möjlighet att ta emot studiebesök från feminister från andra länder och partier i EU. Underskrifter Sissela Nordling Blanco Gudrun Schyman Stina Svensson Patrik Erdes Zakia Khan Amanda Mogensen Helena Molin Maria Pettersson Julia Bahner Zandra Bergman Linnéa Bruno Kajsa Markström Katerin Mendez Jessicka Rosén Deidre Palacios Förslag till beslut Att kongressen godkänner verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för

Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014

Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014 Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 4 Revisionsberättelse... 5 Underskrifter... 6 Förvaltningsberättelse 2014 Feministiskt Initiativ,

Läs mer

Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2014

Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2014 Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Styrelse... 4 Feministiskt initiativs styrelse 2013-2015... 4 Talespersoner... 4 Styrelseledamöter... 4 Av kongressen

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Stadgar för Feministiskt initiativ Gävle Förslag på förändringar utifrån nya ramstadgar för kommunförening framtagna av Feministiskt initiativ.

Stadgar för Feministiskt initiativ Gävle Förslag på förändringar utifrån nya ramstadgar för kommunförening framtagna av Feministiskt initiativ. Stadgar för Feministiskt initiativ Gävle Förslag på förändringar utifrån nya ramstadgar för kommunförening framtagna av Feministiskt initiativ. Reviderade vid föreningens årsmöte i Gävle 2015-04-12 1 Föreningens

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar. för. Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening

Stadgar. för. Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening Stadgar för Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening Stadgarna fastställda den 21/6 1936. Stadgarna reviderade den 18/8 1952, 7/9 1957, 20/12 1964, 23/2 1965, 7/3 1966, 16/3 1967, 4/3 1971, 6/3

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Intersektionalitet i praktiken

Intersektionalitet i praktiken Intersektionalitet i praktiken Handlingsplan för tillgänglighet och motverkande av diskriminering i F! Innehåll 1. Feministiskt initiativs förhållningssätt... 2 2. Vad är intersektionalitet?... 3 3. Vad

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Stadgar för Feministiskt initiativ Reviderade vid föreningens kongress i Göteborg 5 7 april 2013.

Stadgar för Feministiskt initiativ Reviderade vid föreningens kongress i Göteborg 5 7 april 2013. Stadgar för Feministiskt initiativ Reviderade vid föreningens kongress i Göteborg 5 7 april 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Feministiskt initiativ (Fi). 2 Föreningens säte Föreningen har sitt

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

FBI TULLINGE. Styrning och beslutsordning

FBI TULLINGE. Styrning och beslutsordning FBI TULLINGE Styrning och beslutsordning Förord Målsättningen med detta dokument är att skapa tydlighet gällande föreningens styrning och beslutsordning för att därmed underlätta beslutsfattandet i den

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009 1. Allmänt/sammanfattning av året Piratpartiet har under 2009 haft en stor valframgång i och med inträdet i Europaparlamentet. Partiet har vidare lyft patentfrågan

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bosniskhercegovinsk - Svenska kvinnoförbundet i Sverige Värnamo 16 februari 2013 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 NAMN OCH SÄTE 1. Organisationens namn är: Bosniskhercegovinsk - Svenska

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar.

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU 2006-12-18 Närvarande Ansa Eneroth, Ordförande Kirsti Kolthoff, Kassör Åsa Frostfeldt,

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Piratpartiet Skåne söndagen den 16:e februari Klockan 17:00 Bendzgatan 38, Ramlösa.

Protokoll Styrelsemöte Piratpartiet Skåne söndagen den 16:e februari Klockan 17:00 Bendzgatan 38, Ramlösa. Protokoll Styrelsemöte Piratpartiet Skåne söndagen den 16:e februari Klockan 17:00 Bendzgatan 38, Ramlösa. Dagordning 1. Mötets öppnande kl. 17:25 2. Närvarande: Christoffer Willenfort Björn Flintberg,

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

1 ÅR I STADSHUSET. Feministiskt initiativs inträde i Stockholmspolitiken

1 ÅR I STADSHUSET. Feministiskt initiativs inträde i Stockholmspolitiken 1 ÅR I STADSHUSET Feministiskt initiativs inträde i Stockholmspolitiken INNEHÅLL Sammanfattning 3 Feministiskt initiativ tar plats i Stockholms stadshus 4 Sveriges huvudstad har ett feministiskt styre

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer