Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30"

Transkript

1 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Bruksanvisning

2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir 2

3 PORTUGUÊS FRANÇAIS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO ENGLISH DEUTSCH

4 REGLAGE 1 Tangent för att öppna fronten (Release Panel). 2 FM-tangent för att välja FMminnesnivån. FMT-tangent, Travelstore (ej för Kiel CD30). 3 Volymreglage. 4 ON-tangent för till/från av apparaten. 5 RDS-tangent för till/från av RDSkomfortfunktionen. 6 M L-tangent för att välja frekvensbanden MV och LV. TS-tangent för att starta Travelstore-funktionen för Kiel CD30. 7 CD-fack. 8 D-eject. CD C-tangent för att välja källa mellan CD, radio och CD-växlare (om den är ansluten). 9 AUDIO-tangent för inställning av bas och diskant. LD-tangent, till-/frånkoppling av funktionen loudness. : Piltangentsblock. ; GEO-tangent för inställning av balans och fader. < MENU-tangent för att visa menyn för grundinställningarna. = Tangentblock 1-5. > TRAFFIC-tangent för till/från av trafikupplysningarna. 96

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt att veta Trafiksäkerhet Montering Tillbehör Garantier Internationell telefoninformation Stöldskydd Avtagbar front Stöldskydd KOD Till/från Reglera volymen Ställa in inkopplingsvolymen Dämpning (Mute) Dämpning för telefon Radioläge Påslagning av radioläget Växla indikering RDS-komfortfunktion (AF, REG) Välja våglängdsområde/minnesnivå 103 Sändarinställning Ställa in känsligheten hos sändarsökningen Lagra sändare Lagra sändare automatiskt (Travelstore) Välja de lagrade sändarna Programtyp (PTY) Störningsberoende sänkning av de högsta frekvenserna (HICUT). 105 Mottagning av trafikupplysningar Prioritering av trafikupplysningar till/från Ställa in volymen för trafikupplysningar Stänga av varningssignalen CD-läge Slå på CD-läget Välja titel Slumpmässig återgivning av titlarna (MIX) Kortvarig uppspelning av varje titel (SCAN) Inställning av uppspelningstiden (Scantime) Upprepa titeln (Repeat) Avbryta återgivningen (PAUSE) Växla indikering Trafikupplysningar i CD-läget Ta ut CD-skivan ur apparaten CD-växlarläge Slå på CD-växlarläget Välja CD-skiva Välja titel Växla indikering Upprepa enstaka titlar eller hela CD-skivor (Repeat) Slumpmässig återgivning av titlarna (MIX) Kortvarig uppspelning av alla titlar på alla CD-skivor (SCAN) Avbryta återgivningen (PAUSE) Clock - Tid Ställa in klockan manuellt Välja 12- eller 24-timmarsinställning Visa tiden när apparaten är avstängd Ställa in klang Ställa in fördelningen mellan ljudet från högtalarna Externa audiokällor Tekniska data Monteringsanvisning ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

6 VIKTIGT ATT VETA Viktigt att veta Innan du använder din apparat för första gången är det viktigt att du noga läser igenom följande anvisningar och bekantar dig med apparaten. Förvara sedan bruksanvisningen i bilen, så att den alltid finns till hands om något skulle vara oklart. Trafiksäkerhet Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt därför bli knappar och reglage på bilradion i kritiska trafiksituationer. Se till att bekanta dig med apparaten innan du kör iväg. Du måste kunna höra varningssignaler, t ex från utryckningsfordon som polisens och brandkårens bilar, i tid. Tänk därför på att inte vrida upp volymen så högt att du inte hör ljud utifrån. Montering Om du själv vill montera din apparat måste du först läsa installations- och inkopplingsanvisningarna i slutet av bruksanvisningen. Tillbehör Använd endast av Blaupunkt godkända tillbehör. Fjärrkontroll Fjärrkontrollen RC 08, som finns som tillbehör, gör det möjligt att styra de viktigaste funktionerna från ratten. Förstärkare Alla förstärkare från Blaupunkt kan användas. CD-växlare (Changer) Följande CD-växlare från Blaupunkt kan anslutas: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 och IDC A 09. Via en adapterkabel (Blaupunkt-nummer: ) kan dessutom CDväxlarna CDC A 05 och CDC A 071 anslutas. Garantier Garantins omfattning är anpassad till gällande lag i det land där apparaten är köpt. Oavsett bestämmelserna i lagen lämnar Blaupunkt tolv månaders garanti. Vänd dig till din auktoriserade Blaupunkt-återförsäljare om du har frågor om garantin. Ditt inköpskvitto gäller alltid som garantibevis. Internationell telefoninformation Har du frågor om hur du ska använda apparaten eller behöver du ytterligare information? Ring då till oss! Telefonnummer finner du på sista sidan i bruksanvisningen. 98

7 STÖLDSKYDD Stöldskydd Avtagbar front Som stöldskydd har din apparat försetts med en avtagbar front (Release Panel). Utan denna front är apparaten värdelös för en tjuv. Se till att skydda din apparat mot stöld och ta alltid med dig fronten när du lämnar bilen. Lämna aldrig fronten kvar i bilen, inte ens på ett undangömt ställe. Fronten är konstruerad så att den är lätthanterad. Se till att aldrig tappa fronten. Utsätt aldrig fronten för direkt solljus eller andra värmekällor. Skydda den mot fukt. Förvara fronten i det bifogade fodralet. Var apparaten påslagen när fronten togs av, sätts apparaten på igen när fronten sätts in igen. Den sätts automatiskt på i de senast gjorda inställningarna (radio, CD eller CDväxlare). Ta ut fronten Tryck på tangenten 1. Frontens lås öppnas. 1 Dra ut fronten ur apparaten, först rakt utåt och sedan till vänster. Apparaten stängs av när du har lossat fronten från apparaten. Alla aktuella inställningar lagras. En ilagd CD-skiva kommer att ligga kvar i apparaten. Sätta in fronten Skjut in fronten från vänster till höger i spåret i apparaten. Tryck in frontens vänstra sida i apparaten tills den hakar fast. Se till att inte trycka på teckenrutan när du sätter in fronten. Stöldskydd KOD Som stöldskydd har din apparat försetts med ett fyrsiffrigt kodnummer. Detta nummer måste alltid matas in när apparaten kopplas bort från bilens strömanslutning. I apparatens leveransinställning är kodförfrågan inte aktiv, men den kan aktiveras. Kodnumret finner du i radiopasset till din apparat. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS Förvara aldrig radiopasset i bilen! 99

8 STÖLDSKYDD Aktivera/deaktivera kod Gör på följande sätt för att aktivera/ deaktivera kodförfrågan: Stäng av apparaten med ONtangenten 4. Håll stationstangenterna 1 och 4 = intryckta samtidigt. Fortsätt att hålla stationstangenterna intryckta och sätt på apparaten med ON-tangenten 4. Håll stationstangenterna 1 och 4 = intryckta tills PUNKT visas i teckenrutan. Släpp stationstangenterna. Kodförfrågan är aktiverad. Du gör på samma sätt för att deaktivera kodförfrågan. För att hindra obehöriga från att deaktivera koden, måste du mata in kodnumret för att deaktivera kodförfrågan. Mata in kodnummer Sätt på apparaten. I teckenrutan visas CODE och sedan fyra nollor. Tryck upprepade gånger på stationstangenten 1 = tills den första siffran i ditt kodnummer visas i teckenrutan. Tryck upprepade gånger på stationstangenten 2 = tills den andra siffran i ditt kodnummer visas i teckenrutan. Tryck upprepade gånger på stationstangenten 3 = tills den tredje siffran i ditt kodnummer visas i teckenrutan. Tryck upprepade gånger på stationstangenten 4 = tills den fjärde siffran i ditt kodnummer visas i teckenrutan. När rätt kodnummer visas i teckenrutan trycker du på - eller -tangenten :. Om kodnumret har matats in fel tre gånger, så följer en väntetid. I teckenrutan visas WAIT 1 H. Apparaten måste vara påslagen i en timme. 100

9 TILL/FRÅN REGLERA VOLYMEN Till/från Det finns olika möjligheter att sätta på/ stänga av apparaten på. Till/från via bilens tändning. Om apparaten är korrekt kopplad till bilens tändning sätts den på och stängs av via tändningen. Du kan även sätta på apparaten när tändningen är avstängd. Håll då tangenten 4 intryckt tills apparaten sätts på. För att skydda bilbatteriet stängs apparaten automatiskt av efter en timme. Till/från med den avtagbara fronten. Ta ut fronten. Apparaten stängs av. Sätt in fronten igen. Apparaten sätts på. De senast gjorda inställningarna (radio, CD eller CD-växlare) aktiveras. Till/från med tangenten 4. För att sätta på apparaten, trycker du på tangenten 4. För att stänga av den, håller du tangenten 4 intryckt mer än två sekunder. Reglera volymen Systemets volym kan regleras stegvis från 0 (från) till 66 (max). Vrid volymreglaget 3 åt höger för att höja systemets volym. Vrid volymreglaget 3 åt vänster för att sänka systemets volym. Ställa in inkopplingsvolymen Det går att ställa in vilken volym apparaten ska spela med när den sätts på. Tryck på tangenten :. I teckenrutan visas ON VOLUME. Ställ in inkopplingsvolymen med -tangenterna :. För att det ska gå lättare att orientera sig förändras volymen hörbart under inställningen. Om du ställer in 0, så aktiveras den volym igen som du hörde innan apparaten stängdes av. Risk för svåra skador. Om inkopplingsvolymens värde är inställt på maximum, kan volymen vara mycket hög när apparaten sätts på. Om volymen stod på maximum innan apparaten stängdes av och inkopplingsvolymens värde har ställts in på 0, kan volymen vara mycket hög när apparaten sätts på. Detta kan leda till hörselskador. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS När du har avslutat inställningen trycker du på tangenten MENU <. 101

10 REGLERA VOLYMEN Dämpning (Mute) Du kan sänka volymen blixtsnabbt (Mute). Tryck på tangenten 4. Inställning av dämpningsvolymen Dämpningsvolymen (Mute Level) kan ställas in. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills MUTE LEVEL visas i teckenrutan. Ställ in Mute Level med - tangenterna :. När du har avslutat inställningen trycker du på tangenten MENU <. Dämpning för telefon Om du har en mobiltelefon ansluten till apparaten, tystnar bilradion när du lyfter telefonluren. Detta förutsätter att mobiltelefonen är ansluten till bilradion enligt beskrivningen in monteringsanvisningen. Om det tas emot en trafikupplysning under telefonsamtalet och om prioriteringen av trafikupplysningar är aktiverad, återges trafikupplysningen. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Mottagning av trafikupplysningar. Dämpningen sker till den inställda dämpningsvolymen (Mute Level). 102 RADIOLÄGE Radioläge Denna apparat är utrustad med RDSradiomottagare. Nästan alla de FM-sändare som tas emot skickar ut en signal, som inte bara innehåller programmet, utan även information som sändarnamn och programtyp (PTY). Sändarnamnet visas i teckenrutan så snart detta kan tas emot. Om så önskas kan programtypen visas. Läs avsnittet Programtyp (PTY) angående detta. Påslagning av radioläget Om du befinner dig i driftsläget CD eller CD-växlare trycker du upprepade gånger på tangenten CD C 8 tills RADIO visas i teckenrutan. Växla indikering För att kortvarigt visa tiden, håller du tangenten MENU < intryckt tills tiden visas i teckenrutan. RDS-komfortfunktion (AF, REG) Med RDS-komfortfunktionerna AF (alternativfrekvens) och REG (regional) har din radio en rad fördelar. AF. När RDS-komfortfunktionen är aktiverad söker apparaten automatiskt i bakgrunden den frekvens som ger den bästa mottagningen av den valda sändaren. REG. Många radiostationer sänder regionala program med olika innehåll vid vissa tider på dygnet. Med REG-funktionen förhindras att apparaten växlar till alternativa frekvenser som har ett annat programinnehåll.

11 REG måste också aktiveras/deaktiveras i menyn. REG till/från Tryck upprepade gånger på tangenten : tills REG visas i teckenrutan. Bakom REG visas OFF (från) eller ON (till). Tryck på tangenten eller : för att sätta på eller stänga av REG. RDS-komfortfunktion till/från För att kunna utnyttja RDSkomfortfunktionerna AF och REG, trycker du på tangenten RDS 5. RDS-komfortfunktionerna är aktiva när RDS lyser i teckenrutan. Vid inkoppling av RDS-komfortfunktionerna visas REG ON eller REG OFF kortvarigt. Välja våglängdsområde/ minnesnivå Med denna apparat kan du ta emot program på frekvensbanden UKV (FM), MV och LV (ej MV och LV för Kiel CD30). För våglängdsområdet FM finns det tre minnesnivåer och för våglängdsområdena MV och LV vardera en minnesnivå. På varje minnesnivå kan fem radioprogram lagras. Välja UKV (FM) minnesnivå Tryck på tangenten FMT eller FM 2, för att växla mellan UKVminnesnivåerna. Välja MV och LV minnesnivå RADIOLÄGE Tryck på tangenten M L 6 för att växla mellan MV- och LV-minnesnivåerna. Sändarinställning Du har olika möjligheter att ställa in sändare på. Automatisk sändarsökning Tryck på - eller -tangenten :. Den första emottagbara stationen ställs in. Ställa in känsligheten hos sändarsökningen Du kan välja om bara starka eller även svaga sändare ska ställas in. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills SENS visas i teckenrutan. Tryck på tangenten :. I teckenrutan visas det aktuella värdet för känsligheten. SENS HI6 innebär högsta känslighet. SENS LO är den lägsta känsligheten. När SENS LO har valts lyser lo i teckenrutan. Ställ in önskad känslighet med -tangenterna :. När du har avslutat inställningen trycker du på tangenten MENU <. 103 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

12 RADIOLÄGE Manuell inställning av sändare Du kan också göra inställning av sändare manuellt. Tryck på tangenterna eller :. Du kan endast göra en manuell inställning av sändare om RDS-komfortfunktionen är deaktiverad. Bläddra i sändarkedjan (endast FM) Om en sändare ställer flera program till förfogande kan du bläddra i denna så kallade sändarkedja. Tryck på - eller -tangenten : för att växla till nästa sändare i sändarkedjan. En förutsättning för att kunna använda denna funktion är att RDS-komfortfunktionen är aktiverad. Du kan enbart växla till sändare som du redan har tagit emot. Du växlar genom att starta t ex Travelstore-funktionen eller låta den automatiska sändarsökningen söka igenom hela frekvensbandet en gång. Lagra sändare Lagra sändare manuellt Välj önskad minnesnivå FM1, FM2 eller FMT (endast för FM) eller våglängdsområdet. Ställ in sändaren. Håll stationstangenten 1-5 =, där sändaren ska lagras, intryckt mer än en sekund. Lagra sändare automatiskt (Travelstore) Du kan automatiskt lagra de fem starkaste sändarna i regionen (endast FM). Lagringen görs på minnesnivå FMT. Sändare som tidigare lagrats på detta plan raderas då ut. Håll tangenten FMT 2 intryckt mer än två sekunder eller tryck på tangenten TS 6 för Kiel CD30. Lagringen börjar. I teckenrutan visas T- STORE. När proceduren är avslutad överförs sändaren till minnesplats ett på nivå FMT. Välja de lagrade sändarna Välj den minnesnivå där sändaren finns lagrad. Tryck på stationstangenten för den önskade sändaren. Programtyp (PTY) Förutom sändarnamnet skickar en del FM-sändare även ut information om typen av program. Sådana programtyper kan till exempel vara: CULTURE TRAVEL JAZZ (Kultur) (Resor) SPORT NEWS POP (Nyheter) ROCK CLASSICS (Klassiskt) Med hjälp av PTY-funktionen kan du direkt välja sändare med en bestämd programtyp. 104

13 Så snart en sändare med vald programtyp tas emot övergår apparaten automatiskt från den aktuella sändaren eller från CD- eller CD-växlarläget till sändaren med vald programtyp. PTY till/från I teckenrutan visas MENU. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills PTY ON eller PTY OFF visas i teckenrutan. Tryck på tangenten eller :, för att sätta på (ON) eller stänga av (OFF) PTY. Välja programtyp och starta sökningen Tryck på - eller -tangenten :. Den aktuella programtypen visas i teckenrutan. Om du vill välja en annan programtyp, kan du inom indikeringen växla till en annan programtyp genom att trycka på - eller -tangenten :. Eller Tryck på en av tangenterna 1-5 =, för att välja den på respektive tangenten lagrade programtypen. Den valda programtypen visas kortvarigt. Tryck på - eller -tangenten : för att starta sökningen. Den första sändaren med den valda programtypen ställs in. RADIOLÄGE Om apparaten inte finner någon sändare med den valda programtypen, så hörs en pipsignal och NO PTY visas kortvarigt i teckenrutan. Den sändare som togs emot senast ställs in igen. Lagra programtyp på stationstangenterna Välj ett program med - eller - tangenten :. Tryck på önskad tangent 1-5 = tills en pipsignal hörs. Programtypen är lagrad på den valda tangenten 1-5 =. Välja PTY-språk Du kan ställa in på vilket språk programtypen ska visas. I teckenrutan visas MENU. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills PTY LANG visas i teckenrutan. Tryck på tangenten eller : för att välja mellan språken tyska, engelska och franska. Tryck på tangenten MENU < när önskat språk visas i teckenrutan. Störningsberoende sänkning av de högsta frekvenserna (HICUT) Hicut-funktionen ger bättre mottagning när radiomottagningen är dålig. Diskanten sänks automatiskt när det förekommer störningar. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 105

14 RADIOLÄGE Hicut till/från I teckenrutan visas MENU. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills HICUT visas i teckenrutan. Tryck på tangenten eller : för att sätta på eller stänga av HICUT. HICUT 0 innebär att ingen sänkning av diskanten görs och HICUT 1 att en sänkning av diskanten görs. MOTTAGNING AV TRAFIKUPPLYSNINGAR Mottagning av trafikupplysningar Prioritering av trafikupplysningar till/från Tryck på tangenten TRAFFIC >. Prioriteringen av trafikupplysningar är aktiverad när TRAFFIC lyser i teckenrutan. Det hörs en varningssignal: om du lyssnar på ett trafikupplysningsprogram och lämnar sändningsområdet för detta. om du lyssnar på en CD-skiva och lämnar sändningsområdet för det inställda trafikupplysningsprogrammet och den automatiska sökningen inte finner något nytt trafikupplysningsprogram. om du växlar från en sändare med trafikupplysning till en sändare utan trafikupplysning. Stäng då antingen av prioriteringen av trafikupplysningar eller växla till en sändare med trafikupplysning. Ställa in volymen för trafikupplysningar Tryck på tangenten : tills TA VOLUME visas i teckenrutan. Ställ in volymen för trafikupplysningar med -tangenterna :. 106

15 MOTTAGNING AV TRAFIKUPPLYSNINGAR När du har avslutat inställningen trycker du på tangenten MENU <. Stänga av varningssignalen I teckenrutan visas MENU. Tryck på tangenten : tills BEEP ON visas i teckenrutan. Tryck på tangenten :. Indikeringen växlar till BEEP OFF. CD-läge Med denna apparat kan du återge vanliga CD-skivor som finns tillgängliga i handeln och som har 12 cm diameter. Risk att CD-enheten förstörs! Så kallade Single-CD-skivor med 8 cm diameter och CD-skivor som har andra konturer (Shape-CD-skivor) är olämpliga att använda. Vi tar inget ansvar för skador på CDenheten på grund av olämpliga CDskivor. Slå på CD-läget CD-LÄGE När det inte finns någon CD-skiva i CD-enheten skjuter du in CD-skivan utan våld och med texten vänd uppåt i CDfacket, tills du märker att det tar emot. CD-skivan dras automatiskt in i CD-enheten. Ta aldrig till våld för att placera CD-skivan i facket. När CD-skivan dras in får detta varken hindras eller påskyndas. CD-återgivningen börjar. När det redan finns en CD-skiva i CD-enheten trycker du på tangenten CD C 8 tills CD visas i teckenrutan. Återgivningen startar på det stället där den avbröts. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 107

16 CD-LÄGE Välja titel Tryck på tangenten eller : för att välja nästa eller föregående titel. Om du trycker en enda gång på tangenten : startar den aktuella titeln igen. Slumpmässig återgivning av titlarna (MIX) Tryck på tangenten 4 (MIX) =. I teckenrutan lyser MIX. Nästa slumpmässigt valda titel spelas upp. Avsluta MIX Tryck på tangenten 4 (MIX) = igen. MIX slocknar i teckenrutan. Kortvarig uppspelning av varje titel (SCAN) Du kan kortvarigt spela upp alla titlar på CD-skivan. Tryck på tangenten 5 (SCAN) = igen. Uppspelningstiden kan ställas in. Avsluta SCAN, lyssna vidare på titeln För att avsluta scan-proceduren trycker du på tangenten 5 (SCAN) = igen. Den aktuella titeln spelas vidare. Inställning av uppspelningstiden (Scantime) I teckenrutan visas MENU. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills Scantime visas i teckenrutan. Ställ in önskad uppspelningstid med -tangenterna :. När du har avslutat inställningen trycker du på tangenten MENU <. Upprepa titeln (Repeat) När du vill upprepa en titel trycker du på tangenten 3 (RPT) =. RPT lyser i teckenrutan. Titeln upprepas tills RPT deaktiveras. Avsluta REPEAT När du vill avsluta Repeat-funktionen trycker du på tangenten 3 (RPT) = igen. RPT slocknar. Återgivningen fortsätter på normalt sätt. Avbryta återgivningen (PAUSE) Tryck på tangenten 2 =. I teckenrutan visas PAUSE. Avsluta pausen Tryck på tangenten 2 = under pausen. Återgivningen fortsätter. Växla indikering För att växla mellan att visa CD-nummer och speltid trycker du på tangenten MENU <. I teckenrutan visas MENU. 108

17 CD-LÄGE Tryck upprepade gånger på tangenten : tills CDC DISP visas i teckenrutan. Tryck på tangenten :. Den aktuella inställningen visas. TIME för speltiden och CD NO för att visa CD-numret. Välj önskad inställning med tangenten :. Trafikupplysningar i CD-läget Om du vill kunna ta emot trafikupplysningar i CD-läget, trycker du på tangenten TRAFFIC >. När TRAFFIC lyser i teckenrutan är prioriteringen av trafikupplysningar aktiverad. Ta ut CD-skivan ur apparaten För att ta ut CD-skivan ur apparaten håller du tangenten CD C 8 intryckt tills CD-skivan skjuts ut. När CD-skivan skjuts ut automatiskt, får detta varken hindras eller påskyndas. Om CD-skivan inte tas bort ur facket inom 20 sekunder dras den in igen. CD-VÄXLARLÄGE CD-växlarläge Information om hur du ska handskas med CD-skivor, lägga i CD-skivor och hur du hanterar CD-växlaren finner du i bruksanvisningen till din CD-växlare. Slå på CD-växlarläget Tryck upprepade gånger på CD C 8 tills CHANGER visas i teckenrutan. Återgivningen börjar med den första CD-skivan som CD-växlaren identifierar. Välja CD-skiva För att växla uppåt eller nedåt till en annan CD-skiva, trycker du en eller flera gånger på - eller - tangenten : på vipptangenten. Välja titel För att växla uppåt eller nedåt till en annan titel på den aktuella CDskivan, trycker du en eller flera gånger på - eller -tangenten :. Växla indikering För att växla mellan visning av CD-nummer och speltid trycker du på tangenten MENU <. I teckenrutan visas MENU. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills CDC DISP visas i teckenrutan. Tryck på tangenten :. Den aktuella inställningen visas. TIME för speltiden och CD NO för att visa CD-numret. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 109

18 CD-VÄXLARLÄGE Välj önskad inställning med tangenten :. 110 Upprepa enstaka titlar eller hela CD-skivor (Repeat) För att upprepa den aktuella titeln, trycker du kortvarigt på 3 (RPT) =. I teckenrutan visas kortvarigt RPT TRCK, RPT lyser i teckenrutan. För att upprepa den aktuella CDskivan, trycker du på 3 (RPT) = igen. I teckenrutan visas kortvarigt RPT DISC, RPT lyser i teckenrutan. Avsluta REPEAT För att avsluta upprepningen av den aktuella titeln eller den aktuella CD-skivan, trycker du kortvarigt på 3 (RPT) = tills RPT OFF visas i teckenrutan och RPT slocknar. Slumpmässig återgivning av titlarna (MIX) För att kunna spela upp titlarna på den aktuella CD-skivan i slumpmässig ordningsföljd, trycker du kortvarigt på tangenten 4 (MIX) =. I teckenrutan visas kortvarigt MIX-CD, MIX lyser i teckenrutan. För att kunna spela upp titlarna på alla ilagda CD-skivor i slumpmässig ordningsföljd, trycker du på 4 (MIX) = igen. I teckenrutan visas kortvarigt MIX-ALL, MIX lyser i teckenrutan. I CDC A 08 väljs alla CD-skivor i CDväxlaren slumpmässigt. I de andra CDväxlarna spelas först alla titlar på en CDskiva upp i slumpmässig ordningsföljd, och sedan spelas nästa CD-skiva i CDväxlaren. Avsluta MIX För att avsluta återgivningen av titlarna i slumpmässig ordningsföljd, trycker du på 4 (MIX) = tills MIX OFF visas i teckenrutan och MIX slocknar. Kortvarig uppspelning av alla titlar på alla CD-skivor (SCAN) För att spela upp alla titlar på alla ilagda CD-skivor kortvarigt i uppåtstigande ordningsföljd, trycker du på tangenten 5 (SCAN) =. I teckenrutan visas SCAN. Avsluta SCAN För att avsluta den kortvariga uppspelningen, trycker du kortvarigt på tangenten 5 (SCAN) = igen. Den titel som just spelades upp kortvarigt spelas vidare. Uppspelningstiden kan ställas in. Du kan läsa mer om detta i avsnittet Inställning av uppspelningstid i kapitlet CD-läge. Avbryta återgivningen (PAUSE) Tryck på tangenten 2 =. I teckenrutan visas PAUSE. Avbryta pausen Tryck på tangenten 2 = under pausen. Återgivningen fortsätter.

19 CLOCK - Tid Visa tiden För att kortvarigt visa tiden, håller du tangenten MENU < intryckt tills tiden visas i teckenrutan. Ställa in klockan manuellt Klockan ställs automatiskt över RDSsignalen. Om du inte kan ta emot någon RDS-sändare eller om den RDSsändare som du lyssnar på inte stödjer denna funktion, kan du också ställa klockan manuellt. -tang- Ställ in minuterna med enterna :. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills CLOCKSET visas i teckenrutan. Tryck på tangenten :. Tiden visas i teckenrutan. Minuterna blinkar och kan ställas in. När du har ställt in minuterna trycker du på tangenten :. Timmarna blinkar. Ställ in timmarna med -tangenterna :. När du har avslutat inställningen trycker du på tangenten MENU <. CLOCK TID Välja 12- eller 24-timmarsinställning I teckenrutan visas MENU. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills 24 H MODE eller 12 H MODE visas i teckenrutan. Tryck på - eller -tangenten : för att växla läge. När du har avslutat inställningen trycker du på tangenten MENU <. Visa tiden när apparaten är avstängd För att visa tiden när apparaten är avstängd, trycker du på tangenten MENU <. I teckenrutan visas MENU. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills CLOCK OFF eller CLOCK ON visas i teckenrutan. Tryck på - eller -tangenten : för att växla indikering. När du har avslutat inställningen trycker du på tangenten MENU <. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 111

20 KLANG Ställa in klang Ställa in bas Tryck på AUDIO 9 för att ställa in basen. BASS visas i teckenrutan. Tryck på eller : för att ställa in basen. Ställa in diskant Tryck på AUDIO 9 för att ställa in diskanten. BASS visas i teckenrutan. Tryck på AUDIO 9 igen. TREBLE visas i teckenrutan. Tryck på eller : för att ställa in diskanten. Loudness till/från Loudness innebär en anpassning av diskant och bas till den mänskliga hörseln vid låg volym. Tryck på AUDIO 9 i ca 2 sekunder. LD lyser i teckenrutan när Loudness är påslagen. Ställa in Loudness-intensiteten Loudness-anpassningen kan ställas in stegvis från ett till sex. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills LOUDNESS visas i teckenrutan. Tryck på - eller -tangenten för att ställa in anpassningen. 112 FÖRDELNING MELLAN LJUDET FRÅN HÖGTALARNA Ställa in fördelningen mellan ljudet från högtalarna Ställa in balans Tryck på GEO ; för att ställa in balansen. BAL visas i teckenrutan. Tryck på eller : för att ställa in fördelningen mellan ljudet från högtalarna höger/vänster. Ställa in fader Tryck på GEO ; för att ställa in fader. BAL visas i teckenrutan. Tryck på GEO ; igen. FADER visas i teckenrutan. Tryck på eller : för att ställa in fördelningen mellan ljudet från högtalarna fram/bak.

21 EXTERNA AUDIOKÄLLOR Externa audiokällor Istället för en CD-växlare kan du också ansluta en annan extern audiokälla med line-utgång. Det kan till exempel vara bärbara CD-spelare, MiniDisc-spelare eller MP3-spelare. För att kunna ansluta en extern audiokälla behöver du en Blaupunktadapterkabel (Blaupunkt-nummer: ). I menyn måste AUX-ingången frikopplas. AUX-ingång till/från I teckenrutan visas MENU. Tryck upprepade gånger på tangenten : tills AUX OFF eller AUX ON visas i teckenrutan. Tryck på tangenten eller : för att sätta på eller stänga av AUX. När du har avslutat inställningen trycker du på tangenten MENU <. Ingången AUX kan då väljas med CD C-tangenten 8. Tekniska data Förstärkare Uteffekt: TEKNISKA DATA 4 x 25 Watt sinus enligt DIN vid 14,4 V Max effekt 4 x 40 Watt Tuner Våglängdsområden: UKV (FM) : 87,5 108 MHz MV : khz LV : khz FM-ljudfrekvensområde: Hz CD Ljudfrekvensområde: Hz PORTUGUÊS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL Ändringar förbehålles! 113

22 Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service aprèsvente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço Tel.: Fax: Deutschland Belgique / België France Nederland Great Britain Danmark Sverige Norge Suomi Österreich EÏÏ âeská republika USA Singapore Slovensko Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 11/99 TRO K7/VKD

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS

Läs mer

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Bruksanvisning Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir 2 PORTUGUÊS FRANÇAIS

Läs mer

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Cassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor,

Läs mer

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL

Läs mer

Radio / CD. Heidelberg CD50. Bruksanvisning

Radio / CD. Heidelberg CD50. Bruksanvisning Radio / CD Heidelberg CD50 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Radio / Cassette. Caracas C12. Bruksanvisning.

Radio / Cassette. Caracas C12. Bruksanvisning. Radio / Cassette Caracas C12 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DANSK ITALIANO

Läs mer

Modena CD51 München CD51

Modena CD51 München CD51 Radio / CD Modena CD51 München CD51 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1

Läs mer

Freiburg RCM 148 Siena RCM 148 Louisiana RCM 148 Kingston DJ St. Louis DJ

Freiburg RCM 148 Siena RCM 148 Louisiana RCM 148 Kingston DJ St. Louis DJ Radio / Cassette Freiburg RCM 148 Siena RCM 148 Louisiana RCM 148 Kingston DJ St. Louis DJ Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Teckenruta Teckenrutan har 3 visningsområden.

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LAS VEGAS DJ http://sv.yourpdfguides.com/dref/3302049

Din manual BLAUPUNKT LAS VEGAS DJ http://sv.yourpdfguides.com/dref/3302049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP3 GTP 01-MP3. Bruksanvisning

MP3 GTP 01-MP3. Bruksanvisning MP3 GTP 01-MP3 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8 NEDERLANDS

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32

Din manual BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Verona CR 43

Bruksanvisning. Verona CR 43 Bruksanvisning Verona CR 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 3 Kort handledning 1 Till/från Till-/frånkoppling genom att vrida på ratten. När Cod lyser i teckenrutan, läs först under

Läs mer

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT MONTREAL RCM 45

Din manual BLAUPUNKT MONTREAL RCM 45 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Alicante CD Freiburg CD

Alicante CD Freiburg CD Radio / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna här 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO

Läs mer

Radio / Cassette. Santa Monica C50. Bruks- och monteringsanvisning

Radio / Cassette. Santa Monica C50. Bruks- och monteringsanvisning Radio / Cassette Santa Monica C50 Bruks- och monteringsanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ENGLISH DEUTSCH 2 4

Läs mer

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Teckenruta Teckenrutan har 3 visningsområden. Visningen varierar med driftsläge

Läs mer

Bologna C51 Düsseldorf C51 Hawaii DJ51 Kansas DJ51 Maryland DJ51

Bologna C51 Düsseldorf C51 Hawaii DJ51 Kansas DJ51 Maryland DJ51 Radio / Cassette Bologna C51 Düsseldorf C51 Hawaii DJ51 Kansas DJ51 Maryland DJ51 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir

Läs mer

Radio / Cassette. Sydney RCM 128. Bruksanvisning

Radio / Cassette. Sydney RCM 128. Bruksanvisning Radio / Cassette Sydney RCM 128 Bruksanvisning 1 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning...

Läs mer

Porto CD San Remo CD

Porto CD San Remo CD Radio / CD Porto CD34 7 644 191 310 San Remo CD34 7 644 176 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna här 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LONDON RDM 126

Din manual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Radio / CD Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Bruksanvisning 1 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 113 Viktigt

Läs mer

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Radio / CD / MP3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna här 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS

Läs mer

Radio / Cassette. Atlanta RCM 169. Bruksanvisning

Radio / Cassette. Atlanta RCM 169. Bruksanvisning Radio / Cassette Atlanta RCM 169 Bruksanvisning Erklärung der Positions-Nummern siehe Kurzanleitung 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 16 20 21 17 2 1 23 22 3 19 18 2 Innehållsförteckning Kort handledning...

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT IDC-A09 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925340

Din manual BLAUPUNKT IDC-A09 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925340 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT IDC-A09. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT IDC-A09 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Heilbronn RCC 24

Bruksanvisning. Heilbronn RCC 24 Bruksanvisning Heilbronn RCC 24 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 3 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 60 Viktig information... 62

Läs mer

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning Radio / CD Pasadena CD71 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3307968

Din manual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3307968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3829060

Din manual BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3829060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Radio / CD. Casablanca CD51. Bruksanvisning

Radio / CD. Casablanca CD51. Bruksanvisning Radio / CD Casablanca CD51 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9

Läs mer

Radio / Cassette. Stockholm RCM 128. Bruksanvisning

Radio / Cassette. Stockholm RCM 128. Bruksanvisning Radio / Cassette Stockholm RCM 128 Bruksanvisning 1 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT SYDNEY RCM 128

Din manual BLAUPUNKT SYDNEY RCM 128 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A

Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A Radio / Cassette / Changer Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A Bruksanvisning 18 17 16 15 14 13 12 11 Coburg Woodstock RCM 127 DJ I 1 10 Casablanca Cannes Woodstock

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LAS VEGAS DJ31

Din manual BLAUPUNKT LAS VEGAS DJ31 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Läs mer

Calgary MP

Calgary MP Radio CD MP3 Calgary MP36 7 646 175 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 2 ÖVERBLICK 1 Koppla apparaten Till/Från, dämpa ljudet (mute). 2 - frigöra den löstagbara manöverpanelen

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Kiel CD Malaga CD

Kiel CD Malaga CD Radio CD Kiel CD36 7 646 050 510 Malaga CD36 7 646 065 510 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 4 1 3 5 6 11 10 9 8 7 2 ÖVERBLICK 1 Koppla apparaten Till/Från, dämpa ljudet (mute). 2 SRC Tryck: Välja

Läs mer

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS. Bruksanvisning ACD 9850

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS. Bruksanvisning ACD 9850 Bruksanvisning ACD 9850 1 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 4 3 5 12 11 10 9 8 7 6 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 65 Viktig information...

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LONDON RDM42

Din manual BLAUPUNKT LONDON RDM42 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Acapulco MP Casablanca MP

Acapulco MP Casablanca MP Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna här 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 149 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312232

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 149 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bilstereo med kassettbandspelare och GSM-telefon. Helsinki RTM 127. Bruksanvisning

Bilstereo med kassettbandspelare och GSM-telefon. Helsinki RTM 127. Bruksanvisning Bilstereo med kassettbandspelare och GSM-telefon Helsinki RTM 127 Bruksanvisning För förklaring av numren i cirklarna se Kortfattad bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11

Läs mer

Bruksanvisning. London RDM 104

Bruksanvisning. London RDM 104 Bruksanvisning London RDM 104 20 19 18 17 16 15 14 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RADIO 7 CD 7 Innehållsförteckning Kort handledning... 123 Viktig information... 126 Vad du bör läsa först... 126 Trafiksäkerhet...

Läs mer

Bilstereo med kassettbandspelare och GSM-telefon. Amsterdam TCM 127. Bruksanvisning

Bilstereo med kassettbandspelare och GSM-telefon. Amsterdam TCM 127. Bruksanvisning Bilstereo med kassettbandspelare och GSM-telefon Amsterdam TCM 127 Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 18 17 16 15 14 13 12 1 12 Fjärrkontroll RCT 07 (tillval) 16 17 4 3 2 Innehållsförteckning radio,

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage

Läs mer

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Bruksanvisning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 14 15 2 18 19 Option / Optional / Tilval / Optie / Opcional / Opção 1 21 20 3 17 16 2 Innehållsförteckning Snabbguide...

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

CD-Changer IDC A09. Bruks- och monteringsanvisning

CD-Changer IDC A09. Bruks- och monteringsanvisning CD-Changer IDC A09 Bruks- och monteringsanvisning Deutsch Übersichtsbild... 3 Hinweise... 4 Sicherheitshinweise... 4 Einbau... 5 Bedienung... 7 English-GB Overview diagram... 3 Notes... 8 Safety instructions...

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT MADEIRA CD27 GREEN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3300647

Din manual BLAUPUNKT MADEIRA CD27 GREEN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3300647 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127

Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127 Radio / Cassette Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127 Bruksanvisning 18 17 16 15 14 13 12 11 Freiburg RCR 127 Colorado RCR 127 1 10 Montreux RCR 127 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Nashville DAB

Nashville DAB Radio / DAB / CD / SD/MMC / MP3 Nashville DAB35 7 645 660 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 12 11 10 9 8 7 6 13 14 2 KNAPPAR OCH REGLAGE 1 Till/Från; dämpa bort ljudet. 2 öppna den

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Manual Radio medium Komplett manual för Scania radio medium

Manual Radio medium Komplett manual för Scania radio medium Manual Radio medium Komplett manual för Scania radio medium Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp Kort tryckning: Slå på

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Radiophone. Antares T60. Bruksanvisning

Radiophone. Antares T60. Bruksanvisning Radiophone Antares T60 Bruksanvisning ÖVERSIKTSBILD 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 ÖVERSIKTSBILD 1 Volymreglering, Till/Från 2 SRC-knapp, val av ljudkälla, dvs radio, ev. cd-växlare eller ev.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Bruksanvisning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Bruksanvisning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Bruksanvisning Översikt 86 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Översikt 1 Öppningstangent, öppnar kontrollpanelen. 2 Volymreglage. 3 ON-tangenten. 4 Hotkey, programmerbar

Läs mer

Navigering Radio MP3

Navigering Radio MP3 Navigering Radio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- och monteringsanvisning Innehåll Innehåll Om bruksanvisningen...3 Säkerhet...3 Förpackningsinnehåll...5 Översikt över enheten...6

Läs mer

Saint Tropez RCM 168 Ravenna RCM 168 Rimini RCM 169 Las Vegas DJ

Saint Tropez RCM 168 Ravenna RCM 168 Rimini RCM 169 Las Vegas DJ Radio / Cassette Saint Tropez RCM 168 Ravenna RCM 168 Rimini RCM 169 Las Vegas DJ Bruksanvisning 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 17 16 17

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Bruksanvisning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Bruksanvisning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6)

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6) DIGIL AUDIO DIGIL AUDIO CAD-45 BLUETOOTH SCN OPEN DISP ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF 3 13 1 3 14 9 11 1 16 1 17 8 BRUKSANVISNING SCN DISP OPEN ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF BILRADIO-

Läs mer

FM-AM TUNER wide vision

FM-AM TUNER wide vision Navigation FM-AM TUNER wide vision Monteringsanvisning Säkerhetsanvisningar Varning Var vänlig läs följande anvisningar noggrant innan du kopplar in apparaten. Under montering och anslutning skall kabeln

Läs mer

Radio / Cassette / CD. Oregon DJ71. Bruksanvisning

Radio / Cassette / CD. Oregon DJ71. Bruksanvisning Radio / Cassette / CD Oregon DJ71 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL FRANÇAIS ENGLISH

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION 2 27 2 3 3 8 0 5 6 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 4 9 9 20 2 22 23 24 7 6 5 25 4 (-6). PÅ OCH AV KNAPP ( ) 2.

Läs mer