Beståndsregister - Falkenbergs kommunarkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beståndsregister - Falkenbergs kommunarkiv"

Transkript

1 Beståndsregister - Falkenbergs kommunarkiv Typ Arkiv År ABILDS KOMMUN Abilds folk- och fortsättningsskola - ABILDS KOMMUN Abilds skogsallmänning ABILDS KOMMUN Abilds skolråd ABILDS KOMMUN Barnavårdsnämnden ABILDS KOMMUN Borgareds mindre folk- och fortsättningsskola - ABILDS KOMMUN Familjebidragsnämnden ABILDS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen ABILDS KOMMUN Kommunalnämnden ABILDS KOMMUN Kommunalstämman ABILDS KOMMUN Pensionsnämnden ABILDS KOMMUN Överförmyndaren - ALFSHÖGS KOMMUN Arbetslöshetskommittén ALFSHÖGS KOMMUN Barnavårdsnämnden ALFSHÖGS KOMMUN Biblioteksnämnden ALFSHÖGS KOMMUN Dahls andelsmejeriförening ALFSHÖGS KOMMUN Familjebidragsnämnden ALFSHÖGS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen ALFSHÖGS KOMMUN Folkbiblioteksnämnden ALFSHÖGS KOMMUN Folkskolestyrelsen ALFSHÖGS KOMMUN Förlikningsnämnden 1873 ALFSHÖGS KOMMUN Hyresnämnden ALFSHÖGS KOMMUN Hälsovårdsnämnden - den 2 mars 2009 Sida 1 of 48

2 ALFSHÖGS KOMMUN Kommunalfullmäktige ALFSHÖGS KOMMUN Kommunalnämnden ALFSHÖGS KOMMUN Kommunalstämman ALFSHÖGS KOMMUN Kommunrevisorerna ALFSHÖGS KOMMUN Nordiska kommittén ALFSHÖGS KOMMUN Nykterhetsnämnden ALFSHÖGS KOMMUN Pensionsnämnden ALFSHÖGS KOMMUN Tandvårdskommittén ALFSHÖGS KOMMUN VA-kommittén ALFSHÖGS KOMMUN Valnämnden 1931 ALFSHÖGS KOMMUN Överförmyndaren ASIGE KOMMUN Asige folkskola ASIGE KOMMUN Arbetslöshetskommittén ASIGE KOMMUN Asige skogsallmänning ASIGE KOMMUN Asige småskola - ASIGE KOMMUN Barnavårdsnämnden ASIGE KOMMUN Brandstyrelsen ASIGE KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen ASIGE KOMMUN Hälsovårdsnämnden ASIGE KOMMUN Kommunalfullmäktige ASIGE KOMMUN Kommunalnämnden ASIGE KOMMUN Kommunalstämman den 2 mars 2009 Sida 2 of 48

3 ASIGE KOMMUN Nykterhetsnämnden 1941 ASIGE KOMMUN Pensionsnämnden ASIGE KOMMUN Skolstyrelsen ASIGE KOMMUN Slättelynga folk- och fortsättningsskola - ASIGE KOMMUN Överförmyndaren ASKOME KOMMUN Barnavårdsnämnden ASKOME KOMMUN Brandstyrelsen ASKOME KOMMUN Familjebidragsnämnden ASKOME KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen ASKOME KOMMUN Folkskolestyrelsen - ASKOME KOMMUN Hälsovårdsnämnden - ASKOME KOMMUN Kommunalnämnden ASKOME KOMMUN Kommunalstämman ASKOME KOMMUN Pensionsnämnden ASKOME KOMMUN Skolbiblioteket - ASKOME KOMMUN Valnämnden - ASKOME KOMMUN Överförmyndaren EFTRA KOMMUN Arbetslöshetskommittén EFTRA KOMMUN Barnavårdsnämnden EFTRA KOMMUN Eftra folk- och fortsättningsskola - EFTRA KOMMUN Eftra ångtröskverksförening EFTRA KOMMUN Familjebidragsnämnden den 2 mars 2009 Sida 3 of 48

4 EFTRA KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen EFTRA KOMMUN Fjärdingsmannen EFTRA KOMMUN Föreningen Torfdikning EFTRA KOMMUN Hälsovårdsnämnden EFTRA KOMMUN Kommunalfullmäktige EFTRA KOMMUN Kommunalnämnden EFTRA KOMMUN Kommunalstämman EFTRA KOMMUN Nykterhetsnämnden EFTRA KOMMUN Pensionsnämnden EFTRA KOMMUN Risarps småskola - EFTRA KOMMUN Skolköksnämnden EFTRA KOMMUN Skolstyrelsen EFTRA KOMMUN Tandvårdskommittén EFTRA KOMMUN Ugglarps folk- och fortsättningsskola - EFTRA KOMMUN Ugglarps slöjdskola för gossar - EFTRA KOMMUN Vastad småskola - EFTRA KOMMUN Överförmyndaren FAGEREDS KOMMUN Barnavårdsnämnden FAGEREDS KOMMUN Fagered-Källsjö hemvärn FAGEREDS KOMMUN Fagered-Källsjö-Ullareds hemhjälpsnämnd FAGEREDS KOMMUN Familjebidragsnämnden - FAGEREDS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen den 2 mars 2009 Sida 4 of 48

5 FAGEREDS KOMMUN Folkskolestyrelsen FAGEREDS KOMMUN Kommunalnämnden FAGEREDS KOMMUN Kommunalstämman FAGEREDS KOMMUN Nykterhetsnämnden FAGEREDS KOMMUN Valnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Barn- och utbildningsnämnden 1992 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Barnavårdsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Borgerlig vigselförrättaren 1971 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Brandstyrelsen FALKENBERGS KOMMUN 1971 Brottsförebyggande rådet FALKENBERGS KOMMUN 1971 Bygglovsnämnden 1995 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Byggnadsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Centrala byggnadskommittén FALKENBERGS KOMMUN 1971 Civilförsvarsnämnden - FALKENBERGS KOMMUN 1971 Energirådgivningen FALKENBERGS KOMMUN 1971 Energiutskottet FALKENBERGS KOMMUN 1971 Falkenbergs godsmottagning AB FALKENBERGS KOMMUN 1971 Fastighetsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Filialkontoret i Ullared FALKENBERGS KOMMUN 1971 Fritidsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Företagsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Förmedlingsorganet den 2 mars 2009 Sida 5 of 48

6 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Gatunamnkommittén FALKENBERGS KOMMUN 1971 Gatunämnden 1992 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Gatuutskottet FALKENBERGS KOMMUN 1971 Hamnstyrelsen FALKENBERGS KOMMUN 1971 Hertingskolan FALKENBERGS KOMMUN 1971 Hjortsbergsskolan - FALKENBERGS KOMMUN 1971 Hälsovårdsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Industrikommittén FALKENBERGS KOMMUN 1971 Inköpsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kommittén för översiktlig planering, ingår i Kommun- - FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kommundelsnämnden i Ullared FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kommunfullmäktige 1971 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kommunfullmäktiges valberedning 1970 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kommunhälsan FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kommunplanekommittén FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kommunstyrelsen 1971 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kristidsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kultur- och fritidsnämnden 1992 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Kulturnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Lokala Samrådsorganet FALKENBERGS KOMMUN 1971 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, se Hälsovårdsnämnden - FALKENBERGS KOMMUN 1971 Musikskolan den 2 mars 2009 Sida 6 of 48

7 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Naturvårdskollegiet FALKENBERGS KOMMUN 1971 Nykterhetsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Personalutskottet 1971 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Plankommittén FALKENBERGS KOMMUN 1971 Programgruppen FALKENBERGS KOMMUN 1971 Revisorerna 1971 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Räddningsnämnden 1987 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Samrådsgruppen för bevarandeplanering FALKENBERGS KOMMUN 1971 Simhallskommittén FALKENBERGS KOMMUN 1971 Skolstyrelsen FALKENBERGS KOMMUN 1971 Skrea Strandsgruppen FALKENBERGS KOMMUN 1971 Socialnämnden 1971 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Tekniska nämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Tekniska projektgruppen FALKENBERGS KOMMUN 1971 Trafiknämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Trafiksäkerhetskommittén FALKENBERGS KOMMUN 1971 Trafiksäkerhetsnämnden FALKENBERGS KOMMUN 1971 Utskottet för översiktlig fysisk planering 1983 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Valnämnden 1971 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Vägkommittén FALKENBERGS KOMMUN 1971 Vägutskottet FALKENBERGS KOMMUN 1971 Vänortskommittén den 2 mars 2009 Sida 7 of 48

8 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Överförmyndaren 1983 FALKENBERGS KOMMUN 1971 Överförmyndarnämnden FALKENBERGS STAD års skolbyggnadskommitté FALKENBERGS STAD Arbetsgruppen för byggnadsväsen 1970 FALKENBERGS STAD Arbetslöshetskommittén FALKENBERGS STAD Badortskommittén FALKENBERGS STAD Badortsstyrelsen FALKENBERGS STAD Barnavårdsnämnden FALKENBERGS STAD bebyggande av kv. Kronan - FALKENBERGS STAD Brandstyrelsen FALKENBERGS STAD byggande av varmbadhus FALKENBERGS STAD Byggnadskommittén FALKENBERGS STAD Byggnadskommittén för samrealskolan FALKENBERGS STAD Byggnadsnämnden FALKENBERGS STAD Campingkommittén FALKENBERGS STAD Centrala byggnadskommittén FALKENBERGS STAD Dispensären i Falkenberg FALKENBERGS STAD Drätselkammaren FALKENBERGS STAD Elverket - FALKENBERGS STAD Epidemisjukhuset 1917 FALKENBERGS STAD Falkagårdskommittén FALKENBERGS STAD Falkenbergs skoltandklinik den 2 mars 2009 Sida 8 of 48

9 FALKENBERGS STAD Falkenbergs Stuveri AB FALKENBERGS STAD Falkenbergs Stuveri AB:s pensionsstiftelse FALKENBERGS STAD Familjebidragsnämnden FALKENBERGS STAD Fattigvårdsstyrelsen FALKENBERGS STAD firande av stadsfullmäktige 100 år FALKENBERGS STAD Folkets Hus kommittén FALKENBERGS STAD Folkskolans byggnadskommitté FALKENBERGS STAD Fritidsnämnden FALKENBERGS STAD Företagsnämnden FALKENBERGS STAD Förmedlingsorganet - FALKENBERGS STAD Gatunamnskommittén FALKENBERGS STAD Generalplanekommittén FALKENBERGS STAD Hamnkommittén FALKENBERGS STAD Hamnstyrelsen FALKENBERGS STAD Hemhjälpsnämnden FALKENBERGS STAD Hertingkommittéerna FALKENBERGS STAD Hertingskolan - FALKENBERGS STAD Hyresnämnden FALKENBERGS STAD Hälsovårdsnämnden FALKENBERGS STAD Hästuttagningsnämnden FALKENBERGS STAD Idrotts- och friluftsnämnden FALKENBERGS STAD Idrottskommittén 1945 den 2 mars 2009 Sida 9 of 48

10 FALKENBERGS STAD inkorporering av Skrea (kommittén) FALKENBERGS STAD inkorporeringsfrågor (kommittén) FALKENBERGS STAD inventering av äldre bebyggelse (kommittén) FALKENBERGS STAD kommunal bostadsförmedling (kommittén) FALKENBERGS STAD Kommunalborgmästarens arkiv FALKENBERGS STAD Kristidsnämnden FALKENBERGS STAD Kulturnämnden FALKENBERGS STAD Laxgården FALKENBERGS STAD Livsmedelsnämnden FALKENBERGS STAD Luftskyddschefen FALKENBERGS STAD Luftvärnskommittén FALKENBERGS STAD Läroverksbyggnadskommittén FALKENBERGS STAD Lönenämnden FALKENBERGS STAD Notarius Publicus FALKENBERGS STAD Nykterhetsnämnden FALKENBERGS STAD ordnande av konstverk FALKENBERGS STAD Parkkommittéerna FALKENBERGS STAD Pensionsnämnden FALKENBERGS STAD Pensionärshemskommittén FALKENBERGS STAD Pensionärshemsstyrelsen FALKENBERGS STAD Personalnämnden FALKENBERGS STAD Polisnämnden den 2 mars 2009 Sida 10 of 48

11 FALKENBERGS STAD Prisnämnden för tävling om utformning av de centrala delarna i Falkenberg FALKENBERGS STAD Renhållningskommittén FALKENBERGS STAD Revisorerna - FALKENBERGS STAD Rörbeckska donationen FALKENBERGS STAD Saltsjöbadhuset FALKENBERGS STAD Samarbetsnämnden FALKENBERGS STAD Sammanläggningsdelegerade 1970 FALKENBERGS STAD Skolbyggnadskommittén för Skrea FALKENBERGS STAD Skolhusbyggnadskommittén FALKENBERGS STAD Skolkommittén FALKENBERGS STAD Skolstyrelsen FALKENBERGS STAD Socialnämnden FALKENBERGS STAD stadens läggande under landsrätt FALKENBERGS STAD Stadens äldste FALKENBERGS STAD Stadsfullmäktige FALKENBERGS STAD Stadsförvaltningens samarbetsnämnd FALKENBERGS STAD Stadskamrerns arkiv FALKENBERGS STAD Styrelsen för lärlings- och yrkesskolorna FALKENBERGS STAD Sundhetsnämnden FALKENBERGS STAD Tandvårdskommittén 1929 FALKENBERGS STAD Tekniska aftonskolan FALKENBERGS STAD Trafiksäkerhetskommittén den 2 mars 2009 Sida 11 of 48

12 FALKENBERGS STAD Ungdomens fritidsråd 1965 FALKENBERGS STAD utredning av samrealskolans i Falkenberg lokalbehov FALKENBERGS STAD utredning om skollovskolonierna 1952 FALKENBERGS STAD VA i Skrea FALKENBERGS STAD Valnämnden FALKENBERGS STAD Varmbadhusstyrelsen FALKENBERGS STAD Vattenledningskommittén FALKENBERGS STAD Vattenverket - FALKENBERGS STAD Vänortskommittén FALKENBERGS STAD Överexekutor FALKENBERGS STAD Överförmyndaren - Föreningsarkiv Apelskolans hem- och skolaförening - Föreningsarkiv Arvidstorp-Skogstorps m fl byars laxfiskesamfällighet Föreningsarkiv Arvidstorp-Skogstorps tröskverksförening Föreningsarkiv Askome avdelning av Svenska landsbygdens Studieförbunds Bibliotek Föreningsarkiv Askome föreläsningsförening Föreningsarkiv Askome Handelsförening Föreningsarkiv Brandmannaföreningen Föreningsarkiv Civilförsvarsföreningen Föreningsarkiv De förolyckade morupsfiskarnas fond Föreningsarkiv Eneskogstorps avloppsförening Föreningsarkiv Fagereds kreatursförsäkringsförening den 2 mars 2009 Sida 12 of 48

13 Föreningsarkiv Falkenbergs badhusdelägare - Föreningsarkiv Falkenbergs Barnens Dagförening - Föreningsarkiv Falkenbergs folkskoleförening - Föreningsarkiv Falkenbergs husmodersförening Hem och samhälle Föreningsarkiv Falkenbergs idrottshallförening u p a Föreningsarkiv Falkenbergs museiförening Föreningsarkiv Falkenbergs Sjömanshus - Föreningsarkiv Falkenbergs stads med omnejd förening mot tuberkulos 1917 Föreningsarkiv Falkenbergs tennisklubb Föreningsarkiv Falkenbergs vandrareförening - Föreningsarkiv Falkenbergskretsen av Fredrika Bremer-förbundet Föreningsarkiv Falkenbergskretsen av Sveriges småskollärarinneförening - Föreningsarkiv Falkenbergsortens understödsförening, se ovan - Föreningsarkiv Familjeföreningen i Falkenbergs sjuk- och begravningskassa Föreningsarkiv Faurås Härads lärarklubb - Föreningsarkiv Fågelfri Föreningsarkiv Föreningen Falkenberg skollovskoloni Föreningsarkiv Föreningen Falkenbergs havsbad Föreningsarkiv Föreningen folkets bibliotek i Slöinge Föreningsarkiv Gastronomiska sällskapet - Föreningsarkiv Hallands hembygdsförbund - Föreningsarkiv Hallands Hushållningssällskap avd. Eftra den 2 mars 2009 Sida 13 of 48

14 Föreningsarkiv Hallands idrottsförbunds tennissektion Föreningsarkiv Hallands tennisförbund Föreningsarkiv Halländska tegelbrukens förening Föreningsarkiv Handbollsklubben Örnen Föreningsarkiv Hebergs föreläsningsförening Föreningsarkiv Kommunala handikapprådets referensgrupp Föreningsarkiv Kommunens konstförening i Falkenberg - Föreningsarkiv Morups bygdegårdsförening u p a Föreningsarkiv Morups SLS-avdelning Föreningsarkiv Morups strandbygds vägsamfällighet 1949 Föreningsarkiv Mölle- Schubergstorps hem- och skolaförening Föreningsarkiv Möllevägsskolans föräldraförening Föreningsarkiv Nykterhetsorden Seger - Föreningsarkiv Planteringssällskapet Småfåglarnas Vänner Föreningsarkiv Slöinge fastighetsägarförening Föreningsarkiv Slöinge fruktodlareförening Föreningsarkiv Slöinge föreläsningsförening Föreningsarkiv Slöinge hem- och skolaförening Föreningsarkiv Slöinge och Asige tröskverksförening Föreningsarkiv Slöinge sjukvårdsförening Föreningsarkiv Slöinge vägförening Föreningsarkiv Slöinge-Asige skytteförening den 2 mars 2009 Sida 14 of 48

15 Föreningsarkiv Slöingeortens obligationsförening Föreningsarkiv Stafsinge bygdegårdsförening u p a Föreningsarkiv Stafsinge ungdomsförening 1913 Föreningsarkiv Styrelsen för utdikning av Undars mosse Föreningsarkiv Sällskapet Jultomtarne Föreningsarkiv Sällskapet Kulturfrämjandet 1945 Föreningsarkiv Töringe trädspruteförening Föreningsarkiv Ungdomsföreningen Föreningsarkiv Vessige föreläsningsförening Föreningsarkiv Vinbergs föreläsningsförening Föreningsarkiv Vinbergs hästförsäkringsförening Föreningsarkiv Vinbergs stationssamhälles vattenverksförening Föreningsarkiv Västra Gärdets byalag Föreningsarkiv Årstad hushållningsgille Föreningsarkiv Årstad och Faurås hembygdsförening - Föreningsarkiv Årstad-Heberg Hem- och skolaförening - Föreningsarkiv Årstads härads skytteförening Föreningsarkiv Ätrans mejeriförening Föreningsarkiv Ätranverken AB Föreningsarkiv Ätranverkens fotoklubb Föreningsarkiv - samlingsarkiv Falkenbergs hembygdsmuseum - Företagsarkiv AB Fajans Tegelbruk - den 2 mars 2009 Sida 15 of 48

16 Företagsarkiv AB Falkenbergs Tegelbruk - Företagsarkiv AB Stenbergs Fiskexport - Företagsarkiv August Lindgrens diversehandel Företagsarkiv Biograf Olympia Företagsarkiv Biograf Reflex Företagsarkiv Bänared och Ry dikningsföretag Företagsarkiv Ernst Anderssons Cykelaffär Företagsarkiv Falkenberg Food & Gästabud AB Företagsarkiv Falkenbergs Järnvägs AB - Företagsarkiv Falkenbergs kolimport Lindvall & Co Företagsarkiv Falkenbergs Tegelbruk Nya AB - Företagsarkiv Falkenbergs Tegelbruk Skantze & Co - Företagsarkiv Falkenbergs Tegelbruks AB - Företagsarkiv Falkhyddan - Företagsarkiv Fiskbussen, Helge Hallberg - Företagsarkiv Handlande C.G. Ericson Företagsarkiv Krogsereds Brandstodsbolag Företagsarkiv Kråkeryds Bränntorvsfabrik Landsten & Co - Företagsarkiv Lydéns handelsaktiebolag 1907 o utan år Företagsarkiv Okänd arkivbildare Företagsarkiv Systemaktiebolaget i Falkenberg - Företagsarkiv Tegelfabriks AB Fajans - den 2 mars 2009 Sida 16 of 48

17 Företagsarkiv Tegellagret Schütt & Co GUNNARPS KOMMUN Fegens skolbibliotek - GUNNARPS KOMMUN Arbetslöshetskommittén GUNNARPS KOMMUN Barnavårdsnämnden GUNNARPS KOMMUN Biblioteksstyrelsen GUNNARPS KOMMUN Björshults folkskola - GUNNARPS KOMMUN Björshults fortsättningsskola - GUNNARPS KOMMUN Brandstyrelsen GUNNARPS KOMMUN Byggnadsnämnden GUNNARPS KOMMUN Byggnadsplanekommittén för Ätran och Fegen GUNNARPS KOMMUN Djuparps småskola - GUNNARPS KOMMUN Familjebidragsnämnden GUNNARPS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen GUNNARPS KOMMUN Fegens folkskola - GUNNARPS KOMMUN Fegens fortsättningsskola - GUNNARPS KOMMUN Fegens slöjdskola - GUNNARPS KOMMUN Fegens småskola - GUNNARPS KOMMUN Folkskolestyrelsen GUNNARPS KOMMUN Gunnarp-Gällared-Krogsereds kristidsförbund GUNNARPS KOMMUN Gunnarp-Gällared-Krogsereds polisdistrikt GUNNARPS KOMMUN Gunnarps folkskola - GUNNARPS KOMMUN Gunnarps småskola - den 2 mars 2009 Sida 17 of 48

18 GUNNARPS KOMMUN Hemhjälpsnämnden GUNNARPS KOMMUN Hälsovårdsnämnden GUNNARPS KOMMUN Hästuttagningsnämnden 1927 GUNNARPS KOMMUN Kommittén för om- och tillbyggnad av Gunnarps skola GUNNARPS KOMMUN Kommittén för väg Lunnagård-Sjögårdsbro GUNNARPS KOMMUN Kommittén för vägfrågor 1895 GUNNARPS KOMMUN Kommunalfullmäktige GUNNARPS KOMMUN Kommunalnämnden GUNNARPS KOMMUN Kommunalstämman GUNNARPS KOMMUN Kornarps småskola - GUNNARPS KOMMUN Livsmedelsnämnden GUNNARPS KOMMUN Lunnagårds skola - GUNNARPS KOMMUN Pensionsnämnden GUNNARPS KOMMUN Skogsallmänningsnämnden GUNNARPS KOMMUN Skolbyggnadskommittén GUNNARPS KOMMUN Skoltandvårdskommittén GUNNARPS KOMMUN Valnämnden GUNNARPS KOMMUN Ätrans folkskola - GÄLLAREDS KOMMUN Arbetslöshetskommittén 1933 GÄLLAREDS KOMMUN Barnavårdsnämnden GÄLLAREDS KOMMUN Biblioteksstyrelsen GÄLLAREDS KOMMUN Brandstyrelsen den 2 mars 2009 Sida 18 of 48

19 GÄLLAREDS KOMMUN Familjebidragsnämnden GÄLLAREDS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen GÄLLAREDS KOMMUN Folkskolestyrelsen GÄLLAREDS KOMMUN Gunnarp-Gällared-Krogsereds kristidsförbund GÄLLAREDS KOMMUN Gunnarp-Gällared-Krogsereds polisdistrikt GÄLLAREDS KOMMUN Gällareds folkskola - GÄLLAREDS KOMMUN Gällareds fortsättningsskola - GÄLLAREDS KOMMUN Gällareds slöjdskola - GÄLLAREDS KOMMUN Gällareds småskola - GÄLLAREDS KOMMUN Gällareds sockenbibliotek - GÄLLAREDS KOMMUN Hälsovårdsnämnden GÄLLAREDS KOMMUN Kommittén för Gällareds skola GÄLLAREDS KOMMUN Kommunalfullmäktige GÄLLAREDS KOMMUN Kommunalnämnden GÄLLAREDS KOMMUN Kommunalstämman GÄLLAREDS KOMMUN Livsmedelsnämnden GÄLLAREDS KOMMUN Nykterhetsnämnden GÄLLAREDS KOMMUN Pensionsnämnden GÄLLAREDS KOMMUN Skolbyggnadskommittén GÄLLAREDS KOMMUN Valnämnden Kommunala aktiebolag AB Trädgården Kommunala aktiebolag Falkenbergs Badhotell AB den 2 mars 2009 Sida 19 of 48

20 Kommunala aktiebolag Falkenbergs Bostads AB 1971 Kommunala aktiebolag Falkenbergs Godsmottagning AB Kommunala aktiebolag Falkenbergs Hotell- och Restaurang AB Kommunala aktiebolag Kommunala aktiebolag Falkenbergs kommun. IBC International Handling AB Falkenbergs kommun. IBC International Trading AB Kommunala aktiebolag Falkenbergs Stadshus AB Kommunala aktiebolag Falkenbergs Stuveri AB Kommunala aktiebolag Falkenbergs Terminal AB Kommunala aktiebolag Falkenbergs Utvecklings AB 1968 Kommunala aktiebolag Fastighets AB Skreabaren Kommunala aktiebolag Hallandstrafiken Kommunala aktiebolag Västkustens Kommunala Exploaterings AB (VÄKAB) KROGSEREDS KOMMUN Barnavårdsnämnden KROGSEREDS KOMMUN Familjebidragsnämnden KROGSEREDS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen KROGSEREDS KOMMUN Folkskolestyrelsen KROGSEREDS KOMMUN Gunnarp-Gällared-Krogsereds kristidsförbund KROGSEREDS KOMMUN Gunnarp-Gällared-Krogsereds polisdistrikt KROGSEREDS KOMMUN Hälsovårdsnämnden KROGSEREDS KOMMUN Kommunalnämnden KROGSEREDS KOMMUN Kommunalstämman KROGSEREDS KOMMUN Krogsereds folkskola - den 2 mars 2009 Sida 20 of 48

21 KROGSEREDS KOMMUN Krogsereds fortsättningsskola - KROGSEREDS KOMMUN Krogsered-Stixereds ambulerande småskola - KROGSEREDS KOMMUN Nykterhetsnämnden KROGSEREDS KOMMUN Pensionsnämnden KROGSEREDS KOMMUN Rya folkskola - KROGSEREDS KOMMUN Rya fortsättningsskola - KROGSEREDS KOMMUN Stixereds folkskola - KROGSEREDS KOMMUN Valnämnden KÄLLSJÖ KOMMUN Barnavårdsnämnden KÄLLSJÖ KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen KÄLLSJÖ KOMMUN Folkskolestyrelsen KÄLLSJÖ KOMMUN Hälsovårdsnämnden KÄLLSJÖ KOMMUN Hästuttagningsnämnden KÄLLSJÖ KOMMUN Kommunalnämnden KÄLLSJÖ KOMMUN Kommunalstämman KÄLLSJÖ KOMMUN Källsjö folkskolebibliotek KÄLLSJÖ KOMMUN Nykterhetsnämnden KÄLLSJÖ KOMMUN Pensionsnämnden KÄLLSJÖ KOMMUN Valnämnden KÖINGE KOMMUN Barnavårdsnämnden KÖINGE KOMMUN Brandstyrelsen KÖINGE KOMMUN Civilförsvarsnämnden 1948 den 2 mars 2009 Sida 21 of 48

22 KÖINGE KOMMUN Familjebidragsnämnden KÖINGE KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen KÖINGE KOMMUN Hälsovårdsnämnden KÖINGE KOMMUN Kommunalnämnden KÖINGE KOMMUN Kommunalstämman KÖINGE KOMMUN Köinge-Svartrå Hemhjälpsförbund KÖINGE KOMMUN Nykterhetsnämnden KÖINGE KOMMUN Pensionsnämnden KÖINGE KOMMUN Ullareds kristidsförbund KÖINGE KOMMUN Valnämnden KÖINGE KOMMUN Överförmyndaren LJUNGBY KOMMUN Arbetslöshetsnämnden LJUNGBY KOMMUN Barnavårdsnämnden LJUNGBY KOMMUN Brandstyrelsen LJUNGBY KOMMUN Byggnadsnämnden LJUNGBY KOMMUN Familjebidragsnämnden LJUNGBY KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen LJUNGBY KOMMUN Folkskolestyrelsen LJUNGBY KOMMUN Förmedlingsorganet LJUNGBY KOMMUN Gymnastikföreningen Ginsten LJUNGBY KOMMUN Hemhjälpsnämnden LJUNGBY KOMMUN Hule folkskola - den 2 mars 2009 Sida 22 of 48

23 LJUNGBY KOMMUN Hälsovårdsnämnden LJUNGBY KOMMUN Kommunalfullmäktige LJUNGBY KOMMUN Kommunalfullmäktiges valberedning LJUNGBY KOMMUN Kommunalnämnden LJUNGBY KOMMUN Kommunalstämman LJUNGBY KOMMUN Kärrets småskola - LJUNGBY KOMMUN Livsmedelsnämnden LJUNGBY KOMMUN Ljungby fortsättningsskola - LJUNGBY KOMMUN Ljungby övre folkskola - LJUNGBY KOMMUN Nykterhetsnämnden LJUNGBY KOMMUN Pensionsnämnden LJUNGBY KOMMUN Skolhusbyggnadskommittén LJUNGBY KOMMUN Stums folkskola - LJUNGBY KOMMUN VA-kommittén LJUNGBY KOMMUN Överförmyndaren MORUPS KOMMUN Barnavårdsnämnden MORUPS KOMMUN Biblioteksstyrelsen MORUPS KOMMUN Brandstyrelsen MORUPS KOMMUN Byggnadskommitterade MORUPS KOMMUN Familjebidragsnämnden MORUPS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen MORUPS KOMMUN Folkskolestyrelsen den 2 mars 2009 Sida 23 of 48

24 MORUPS KOMMUN Fortsättningsskolestyrelsen MORUPS KOMMUN Förmedlingsorganet MORUPS KOMMUN Hälsovårdsnämnden MORUPS KOMMUN Kommittén för Långaveka skola MORUPS KOMMUN Kommittén för statsunderstöd åt fiskare MORUPS KOMMUN Kommitterade för tjänstebostad MORUPS KOMMUN Kommunalfullmäktige MORUPS KOMMUN Kommunalnämnden MORUPS KOMMUN Kommunalstämman MORUPS KOMMUN Kristidsnämnden MORUPS KOMMUN Livsmedelsnämnden MORUPS KOMMUN Morup-Sibbarp-Dagsås kristidsförbund: direktionen MORUPS KOMMUN Nykterhetsnämnden MORUPS KOMMUN Pensionsnämnden MORUPS KOMMUN Ploglag nr MORUPS KOMMUN Skolbyggnadskommittén MORUPS KOMMUN Skolkommittén MORUPS KOMMUN Tandvårdskommittén MORUPS KOMMUN Utredningskommittén för medborgarhuset i Bölse 1956 MORUPS KOMMUN VA-kommittén MORUPS KOMMUN Valnämnden 1920 MORUPS KOMMUN Yrkesskolestyrelsen den 2 mars 2009 Sida 24 of 48

25 MORUPS KOMMUN Överförmyndaren MORUPS KOMMUN Barnavårdsnämnden MORUPS KOMMUN Biblioteksstyrelsen MORUPS KOMMUN Brandstyrelsen MORUPS KOMMUN Byggnadskommittén för Bölse medborgarhus MORUPS KOMMUN Byggnadskommittén för pensionärsbostäder MORUPS KOMMUN Byggnadsnämnden MORUPS KOMMUN Centrala byggnadskommittén MORUPS KOMMUN Falkenberg-Morups ålderdomshemskommitté MORUPS KOMMUN Familjebidragsnämnden MORUPS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen MORUPS KOMMUN Folkskolestyrelsen MORUPS KOMMUN Förmedlingsorganet MORUPS KOMMUN Hemhjälpsnämnden MORUPS KOMMUN Hälsovårdsnämnden MORUPS KOMMUN Kommittén för enskilda vägar MORUPS KOMMUN Kommittén för samlingslokal i Glommen - MORUPS KOMMUN Kommittén för samlingslokal i Långås - MORUPS KOMMUN Kommittén för skolornas byggnadsfrågor 1954 MORUPS KOMMUN Kommunala bostadshuset Ry MORUPS KOMMUN Kommunalfullmäktige MORUPS KOMMUN Kommunalförbundet Årstad och Faurås häraders - den 2 mars 2009 Sida 25 of 48

26 MORUPS KOMMUN Kommunalnämnden MORUPS KOMMUN Kommunalstämman MORUPS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden MORUPS KOMMUN Långaveka skolbyggnadskommitté MORUPS KOMMUN Långaveka tjänstebostadskommitté MORUPS KOMMUN Lärarkåren MORUPS KOMMUN Lönenämnden MORUPS KOMMUN Morups Skol-IF MORUPS KOMMUN Morup-Vinbergs ålderdomshemskommitté 1963 MORUPS KOMMUN Nykterhetsnämnden MORUPS KOMMUN Ortsombudet MORUPS KOMMUN Pensionsnämnden MORUPS KOMMUN Samarbetsnämnden för Falkenbergs kommunblock MORUPS KOMMUN Simbassängskommittén MORUPS KOMMUN Skolkökskommittén MORUPS KOMMUN Skolstyrelsen MORUPS KOMMUN skoltandklinik MORUPS KOMMUN Smedjeholms dikningsföretag MORUPS KOMMUN Socialnämnden MORUPS KOMMUN Stafsinge-Morup skolkommitté MORUPS KOMMUN Trafiksäkerhetskommittén MORUPS KOMMUN VA-kommittén den 2 mars 2009 Sida 26 of 48

27 MORUPS KOMMUN Valnämnden MORUPS KOMMUN Yrkesnämnden MORUPS KOMMUN Yrkesskolestyrelsen MORUPS KOMMUN Överförmyndaren OKOME KOMMUN Arbetslöshetskommittén OKOME KOMMUN Barnavårdsnämnden OKOME KOMMUN Familjebidragsnämnden OKOME KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen OKOME KOMMUN Folkskolestyrelsen OKOME KOMMUN Hemhjälpsnämnden OKOME KOMMUN Jordbruks-Committén OKOME KOMMUN Kommittén för skolbespisning 1948 OKOME KOMMUN Kommittén för tjänstebostad OKOME KOMMUN Kommunalfullmäktige OKOME KOMMUN Kommunalnämnden OKOME KOMMUN Kommunalstämman OKOME KOMMUN Nordiska kommittén - OKOME KOMMUN Nykterhetsnämnden OKOME KOMMUN Okome med flera socknars polisdistrikt OKOME KOMMUN Pensionsnämnden OKOME KOMMUN Skogsallmänningsnämnden OKOME KOMMUN Valnämnden den 2 mars 2009 Sida 27 of 48

28 OKOME KOMMUN Överförmyndaren Personarkiv A.S. Andersson - Personarkiv Agda Jönsson - Personarkiv Albert Simonsson - Personarkiv Albertina Bergström - Personarkiv Anna och Sven Rosengrens fotosamling Personarkiv Bengt-Erik Olsson - Personarkiv Carl Carlstedt - Personarkiv Carl Falkmans handlingar Personarkiv Carl Gottfrid Eriksson - Personarkiv Carl Gustaf Fältström - Personarkiv Carl Petter Pettersson - Personarkiv Christian Hellman - Personarkiv Conrad Viktor Widerberg - Personarkiv Daniel Lundberg - Personarkiv Egon Carlsson - Personarkiv Elsa Carlsson ca Personarkiv Ernst Andersson - Personarkiv Ernst Walerius - Personarkiv Ester Andersson - Personarkiv Georg Craaford - Personarkiv Gunnar Kristensson - den 2 mars 2009 Sida 28 of 48

29 Personarkiv Gustaf Johansson - Personarkiv Gustaf Nilsson - Personarkiv Gösta Johansson 1930tal och utan år Personarkiv Hans Jörgensen Personarkiv Henning Holmers - Personarkiv J L Dragstedt - Personarkiv Jan-Ove Forsell - Personarkiv Johan Adolf Andersson Personarkiv John Swedenfelt - Personarkiv Lars Håkan Larssons vykortssamling - Personarkiv Magnus Norström - Personarkiv P J Lundberg - Personarkiv Patrik Johnson - Personarkiv Per Johan Lundberg - Personarkiv Personarkiv - Personarkiv Robert S Krook - Personarkiv Salomon Carlsson - Personarkiv Sigurd B Johansson - Personarkiv Släkten Larsson, barnmorskor - Personarkiv Stig Pärson - Personarkiv Sture Berggren - Personarkiv Sven Adolf Jönsson - den 2 mars 2009 Sida 29 of 48

30 Personarkiv Sven Boman - Personarkiv Tullia Nelsson - Personarkiv Wivan Wåhlström 1890tal-1987 SKREA KOMMUN Arbetslöshetsnämnden SKREA KOMMUN Barnavårdsnämnden SKREA KOMMUN Byggnadsnämnden SKREA KOMMUN Familjebidragsnämnden SKREA KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen SKREA KOMMUN Folkskolestyrelsen SKREA KOMMUN Hemhjälpsnämnden SKREA KOMMUN Hälsovårdsnämnden SKREA KOMMUN Kommunalfullmäktige SKREA KOMMUN Kommunalnämnden SKREA KOMMUN Kommunalstämman SKREA KOMMUN Nykterhetsnämnden SKREA KOMMUN Pensionsnämnden SKREA KOMMUN Skolhusbyggnadskommittén SKREA KOMMUN VA-kommittén SKREA KOMMUN Överförmyndaren SLÖINGE KOMMUN Överförmyndaren SLÖINGE KOMMUN Arbetslöshetskommittén SLÖINGE KOMMUN Barnavårdsnämnden den 2 mars 2009 Sida 30 of 48

31 SLÖINGE KOMMUN Brandstyrelsen SLÖINGE KOMMUN Byggnadsnämnden SLÖINGE KOMMUN Familjebidragsnämnden SLÖINGE KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen SLÖINGE KOMMUN Folkskolans biblioteksnämnd SLÖINGE KOMMUN Hemhjälpsnämnden SLÖINGE KOMMUN Hälsovårdsnämnden SLÖINGE KOMMUN Kommunalfullmäktige SLÖINGE KOMMUN Kommunalnämnden SLÖINGE KOMMUN Kommunalstämman SLÖINGE KOMMUN Kristidsnämnden SLÖINGE KOMMUN Nykterhetsnämnden SLÖINGE KOMMUN Pensionsnämnden SLÖINGE KOMMUN Skolbyggnadskommittén SLÖINGE KOMMUN Skolstyrelsen SLÖINGE KOMMUN Slöinge folk- och fortsättningsskola - SLÖINGE KOMMUN Slöinge polisdistrikt STAFSINGE KOMMUN Arkiv- och festkommittén 1951 STAFSINGE KOMMUN Barnavårdsnämnden STAFSINGE KOMMUN Brandstyrelsen STAFSINGE KOMMUN Broens småskola Morups fortsättningssko STAFSINGE KOMMUN Bänareds småskola Morups småskola den 2 mars 2009 Sida 31 of 48

32 STAFSINGE KOMMUN Bölse folkskola Morups yrkesskolor STAFSINGE KOMMUN Bölse fortsättningsskola Skogstorps småskola STAFSINGE KOMMUN Delegerade för kommunindelning och inkorporering 1947 STAFSINGE KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen STAFSINGE KOMMUN Folkskolestyrelsen STAFSINGE KOMMUN Förmedlingsorganet STAFSINGE KOMMUN Hemhjälpsnämnden STAFSINGE KOMMUN Huvhults småskola Skogstorps fortsättningssko STAFSINGE KOMMUN Hässlås folkskola Stafsinge folkskola STAFSINGE KOMMUN Hässlås fortsättningsskola Stålagårds folkskola STAFSINGE KOMMUN Hässlås småskola Stafsinge småskola STAFSINGE KOMMUN Kommunalfullmäktige STAFSINGE KOMMUN Kommunalnämnden STAFSINGE KOMMUN Kommunalstämman STAFSINGE KOMMUN Källans folkskola Stålagårds småskola STAFSINGE KOMMUN Livsmedelsnämnden STAFSINGE KOMMUN Långaveka folkskola Stålagårds fortsättningssko STAFSINGE KOMMUN Morups folkskola - STAFSINGE KOMMUN Morup-Stafsinge föreningsarkiv - STAFSINGE KOMMUN Morup-Stafsinge skolor - STAFSINGE KOMMUN Pensionsnämnden STAFSINGE KOMMUN Skolbyggnadskommitté I den 2 mars 2009 Sida 32 of 48

33 STAFSINGE KOMMUN Skolbyggnadskommitté II 1919 STAFSINGE KOMMUN Skolbyggnadskommitté III 1923 STAFSINGE KOMMUN Valnämnden 1936 STAFSINGE KOMMUN Vinberg-Stafsinge kristidsförbund STAFSINGE KOMMUN Överförmyndaren Stiftelser Falkenbergs kommun. Falkenbergs Terminal AB:s pensionsstiftelse - Stiftelser Stiftelsen Björckska Barnhemmet 1912 Stiftelser Stiftelsen Breshults donation Stiftelser Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem 1953 Stiftelser Stiftelsen Focus Stiftelser Stiftelsen Hantverks- och småindustrilokaler i Falkenberg Stiftelser Stiftelsen Hertingbostäder Stiftelser Stiftelsen Industrifastigheter i Ätran Stiftelser Stiftelsen Strandäng Stiftelser Stiftelser - SVARTRÅ KOMMUN Barnavårdsnämnden SVARTRÅ KOMMUN Byggnadsnämnden 1949 SVARTRÅ KOMMUN Familjebidragsnämnden SVARTRÅ KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen SVARTRÅ KOMMUN Hästuttagningsnämnden 1928 SVARTRÅ KOMMUN Kommunalnämnden SVARTRÅ KOMMUN Kommunalstämman den 2 mars 2009 Sida 33 of 48

34 SVARTRÅ KOMMUN Nordiska kommittén SVARTRÅ KOMMUN Odlingsnämnden 1918 SVARTRÅ KOMMUN Pensionsnämnden SVARTRÅ KOMMUN Valnämnden SVARTRÅ KOMMUN Överförmyndaren ULLAREDS KOMMUN Apoteksbyggnadskommittén ULLAREDS KOMMUN Arbetslöshetskommittén ULLAREDS KOMMUN Barnavårdsnämnden ULLAREDS KOMMUN Biblioteksstyrelsen ULLAREDS KOMMUN Brandstyrelsen ULLAREDS KOMMUN Byggnadskommittén ULLAREDS KOMMUN Byggnadsnämnden ULLAREDS KOMMUN Fagered-Källsjö-Köinge-Okome-Svartrå-Ullareds kristidsförbund ULLAREDS KOMMUN Fagered-Källsjö-Svartrå-Ullareds polisdistrikt ULLAREDS KOMMUN Fagered-Källsjö-Ullareds hemhjälpsförbund ULLAREDS KOMMUN Fagereds skola - ULLAREDS KOMMUN Familjebidragsnämnden ULLAREDS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen ULLAREDS KOMMUN Folkskolestyrelsen ULLAREDS KOMMUN Hjärtareds skola - ULLAREDS KOMMUN Hjärtared-Vräks skola - ULLAREDS KOMMUN Hälsovårdsnämnden den 2 mars 2009 Sida 34 of 48

35 ULLAREDS KOMMUN Industrinämnden ULLAREDS KOMMUN Kommunalfullmäktige ULLAREDS KOMMUN Kommunalnämnden ULLAREDS KOMMUN Kommunalnämnden ULLAREDS KOMMUN Kommunalstämman ULLAREDS KOMMUN kristidsförbund ULLAREDS KOMMUN Källsjö skola - ULLAREDS KOMMUN Lyssebäcks skola - ULLAREDS KOMMUN Lönenämnden ULLAREDS KOMMUN Nykterhetsnämnden ULLAREDS KOMMUN Provinsialläkarlokalkommittén 1964 ULLAREDS KOMMUN SJ-fastigheternas försäljningskommitté 1963 ULLAREDS KOMMUN Skolstyrelsen ULLAREDS KOMMUN Socialnämnden ULLAREDS KOMMUN Stiftelsen Ullaredsbostäder ULLAREDS KOMMUN Ullareds simskola - ULLAREDS KOMMUN Ullareds skola - ULLAREDS KOMMUN Valnämnden 1939 ULLAREDS KOMMUN VA-styrelsen ULLAREDS KOMMUN Vräks skola - ULLAREDS KOMMUN Vägnämnden ULLAREDS KOMMUN Åldringsvårdskommittén den 2 mars 2009 Sida 35 of 48

36 ULLAREDS KOMMUN Ås mindre skola - ULLAREDS KOMMUN Älvsereds skola - ULLAREDS KOMMUN Barnavårdsnämnden ULLAREDS KOMMUN Biblioteksstyrelsen ULLAREDS KOMMUN Brandstyrelsen ULLAREDS KOMMUN Byggnadskommittén ULLAREDS KOMMUN Byggnadsnämnden ULLAREDS KOMMUN Fagereds skola - ULLAREDS KOMMUN Familjebidragsnämnden ULLAREDS KOMMUN Hemhjälpsnämnden ULLAREDS KOMMUN Hjärtareds skola - ULLAREDS KOMMUN Hjärtared-Vräks skola - ULLAREDS KOMMUN Hälsovårdsnämnden ULLAREDS KOMMUN Industrinämnden ULLAREDS KOMMUN Kommunalfullmäktige ULLAREDS KOMMUN Kommunalnämnden ULLAREDS KOMMUN Källsjö skola - ULLAREDS KOMMUN Lyssebäcks skola - ULLAREDS KOMMUN Lönenämnden ULLAREDS KOMMUN Nykterhetsnämnden ULLAREDS KOMMUN Provinsialläkarlokalkommittén 1964 ULLAREDS KOMMUN SJ-fastigheternas försäljningskommitté 1963 den 2 mars 2009 Sida 36 of 48

37 ULLAREDS KOMMUN Skolstyrelsen ULLAREDS KOMMUN Socialnämnden ULLAREDS KOMMUN Stiftelsen Ullaredsbostäder ULLAREDS KOMMUN Ullareds simskola - ULLAREDS KOMMUN Ullareds skola - ULLAREDS KOMMUN Valnämnden ULLAREDS KOMMUN VA-styrelsen ULLAREDS KOMMUN Vräks skola - ULLAREDS KOMMUN Vägnämnden ULLAREDS KOMMUN Åldringsvårdskommittén ULLAREDS KOMMUN Ås mindre skola - ULLAREDS KOMMUN Älvsereds skola - VESSIGE KOMMUN Alfshögs nordiska kommitté VESSIGE KOMMUN Arbetslöshetskommittén 1934 VESSIGE KOMMUN badplats vid Sjönevad VESSIGE KOMMUN Barnavårdsnämnden VESSIGE KOMMUN Biblioteksstyrelsen VESSIGE KOMMUN Byggnadskommittén för VA VESSIGE KOMMUN centralskola VESSIGE KOMMUN Direktionen för Alfshög, Ljungby och Vessige - VESSIGE KOMMUN Familjebidragsnämnden VESSIGE KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen den 2 mars 2009 Sida 37 of 48

38 VESSIGE KOMMUN Folkskolestyrelsen VESSIGE KOMMUN Hyresnämnden 1951 VESSIGE KOMMUN Hälsovårdsnämnden VESSIGE KOMMUN Inkvarteringsnämnden VESSIGE KOMMUN J A Nygrens donationsfond VESSIGE KOMMUN J E och Christina Eliassons donationsfond VESSIGE KOMMUN Kommittén för bostäder åt barnrika familjer 1939 VESSIGE KOMMUN Kommittén för byggande av fattighus 1898 VESSIGE KOMMUN Kommittén för vattenfrågan i Glostorp VESSIGE KOMMUN Kommunalfullmäktige VESSIGE KOMMUN Kommunalnämnden VESSIGE KOMMUN Kommunalstämman VESSIGE KOMMUN Köinge-Svartrå hemhjälpsnämnd VESSIGE KOMMUN Livsmedelsnämnden 1918 VESSIGE KOMMUN Lärarbostadskommittén I VESSIGE KOMMUN Lärarbostadskommittén II VESSIGE KOMMUN Nykterhetsnämnden VESSIGE KOMMUN Pensionsnämnden VESSIGE KOMMUN Skolbyggnadskommittén VESSIGE KOMMUN skoldistrikts gemensamma slöjdlärarinnetjänst VESSIGE KOMMUN Skolkommittén VESSIGE KOMMUN Skoltandvårdsnämnden den 2 mars 2009 Sida 38 of 48

39 VESSIGE KOMMUN Sockenpolisen 1879 VESSIGE KOMMUN Styrelsen för vägbygget Sörby-Vessige-Bjerrome VESSIGE KOMMUN Valnämnden 1911 VESSIGE KOMMUN Vattenverksstyrelsen 1951 VESSIGE KOMMUN Vessige kristidsförbund VESSIGE KOMMUN Vessige-Askome hemhjälpsnämnd VESSIGE KOMMUN Vessigebro provinsialläkaredistrikt VESSIGE KOMMUN Överförmyndaren VESSIGEBRO KOMMUN AB Vinbergsbyggen VESSIGEBRO KOMMUN Alfshögs skola - VESSIGEBRO KOMMUN Askome skola - VESSIGEBRO KOMMUN Barnavårdsnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Biblioteksstyrelsen VESSIGEBRO KOMMUN Brandstyrelsen VESSIGEBRO KOMMUN Byggnadsnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Centrala byggnadskommittén VESSIGEBRO KOMMUN Centrala byggnadskommittén VESSIGEBRO KOMMUN Fagerhult småskola - VESSIGEBRO KOMMUN Familjebidragsnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen VESSIGEBRO KOMMUN Glimåkra folkskola - VESSIGEBRO KOMMUN Glostorps skola - den 2 mars 2009 Sida 39 of 48

40 VESSIGEBRO KOMMUN Hemhjälpsnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Hyresnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Hälsovårdsnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Hästuttagningsnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Idrottsnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Kommunala vägnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Kommunalfullmäktige VESSIGEBRO KOMMUN Kommunalnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Kommunalstämman VESSIGEBRO KOMMUN Köinge skola - VESSIGEBRO KOMMUN Lynga skola - VESSIGEBRO KOMMUN Lönenämnden VESSIGEBRO KOMMUN Nykterhetsnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Okome skola - VESSIGEBRO KOMMUN Pensionsnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Simskolan - VESSIGEBRO KOMMUN Skolbiblioteksstyrelsen VESSIGEBRO KOMMUN Skolstyrelsen VESSIGEBRO KOMMUN Socialnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Svenstorps skola - VESSIGEBRO KOMMUN Sörby skola - VESSIGEBRO KOMMUN Valnämnden den 2 mars 2009 Sida 40 of 48

41 VESSIGEBRO KOMMUN Vattenverksstyrelsen VESSIGEBRO KOMMUN Vessigebro majblommekommitté VESSIGEBRO KOMMUN Vessigebro simskola - VESSIGEBRO KOMMUN Vessigebro skola - VESSIGEBRO KOMMUN Vessigebro yrkesskola - VESSIGEBRO KOMMUN Vårdby skola - VESSIGEBRO KOMMUN Vägföreningen VESSIGEBRO KOMMUN Vägnämnden VESSIGEBRO KOMMUN Ålderdomshemskommittén VESSIGEBRO KOMMUN Årstad polisdistrikt VESSIGEBRO KOMMUN Överförmyndaren VINBERGS KOMMUN Barnavårdsnämnden VINBERGS KOMMUN Familjebidragsnämnden VINBERGS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen VINBERGS KOMMUN Folkskolestyrelsen VINBERGS KOMMUN Hemhjälpsnämnden VINBERGS KOMMUN Kommunalfullmäktige VINBERGS KOMMUN Kommunalnämnden VINBERGS KOMMUN Kommunalstämman VINBERGS KOMMUN Pensionsnämnden VINBERGS KOMMUN Valnämnden VINBERGS KOMMUN Vinbergs fruktodlareförening den 2 mars 2009 Sida 41 of 48

42 VINBERGS KOMMUN Överförmyndaren VINBERGS KOMMUN AB Vinbergsbyggen VINBERGS KOMMUN Barnavårdsnämnden VINBERGS KOMMUN Biblioteksstyrelsen VINBERGS KOMMUN Brandstyrelsen VINBERGS KOMMUN Byggnadsnämnden VINBERGS KOMMUN Centrala byggnadskommittén VINBERGS KOMMUN Familjebidragsnämnden VINBERGS KOMMUN Fattigvårdsstyrelsen VINBERGS KOMMUN Hemhjälpsnämnden VINBERGS KOMMUN Hälsovårdsnämnden VINBERGS KOMMUN Hästuttagningsnämnden VINBERGS KOMMUN Kommunala vägnämnden VINBERGS KOMMUN Kommunalfullmäktige VINBERGS KOMMUN Kommunalnämnden VINBERGS KOMMUN Kommunalstämman VINBERGS KOMMUN Lönenämnden VINBERGS KOMMUN Nykterhetsnämnden VINBERGS KOMMUN Pensionsnämnden VINBERGS KOMMUN Skolstyrelsen VINBERGS KOMMUN Socialnämnden VINBERGS KOMMUN Valnämnden den 2 mars 2009 Sida 42 of 48

Förteckning över de kommunala arkiven

Förteckning över de kommunala arkiven 2016-11-23 Förteckning över de kommunala arkiven 1971- Kommunfullmäktige 1971- Kommunstyrelsen 1971- Barn- och utbildningsnämnden/barn- och ungdomsnämnden 2003- Byggnadsnämnden 1971-1991 Centrala byggnadskommittén

Läs mer

HYLTE KOMMUNTRÄD. Femsjö kommun Hylte kommun Färgaryds kommun Långaryds kommun Drängsereds kommun

HYLTE KOMMUNTRÄD. Femsjö kommun Hylte kommun Färgaryds kommun Långaryds kommun Drängsereds kommun Kommunarkivet HYLTE KOMMUNTRÄD Femsjö kommun Färgaryds kommun Hylte kommun 1952-1973 Långaryds kommun Drängsereds kommun Kinnareds kommun Torups kommun Jälluntofta kommun Södra Unnaryds kommun Torups kommun

Läs mer

REGISTER ÖVER ARKIVBILDARE I SÖDERKÖPINGS STAD (1973)

REGISTER ÖVER ARKIVBILDARE I SÖDERKÖPINGS STAD (1973) REGISTER ÖVER ARKIVBILDARE I SÖDERKÖPINGS STAD 1863-1970 (1973) Stadsfullmäktige 1863-1970 Drätselkammaren 1863-1970 Sammanläggningsdelegerade Söderk.-Aspveden 1970 Lönenämnden 1947-1970 Hälsovårdsnämnden

Läs mer

KOMMUNARKIVET VÄNERSBORG

KOMMUNARKIVET VÄNERSBORG KOMMUNARKIVET VÄNERSBORG 2 VÄNERSBORG KOMMUNARKIV Postadress Kommunarkivet Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Besöksadresser (Kontakta arkivarie först) 1) Arkiv och arkivkontor Vänersborg kommun Sundsgatan

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER. Kommunarkivet i Östra Göinge. Arkivbildare 25 BROBY - EMMISLÖVS HEMHJÄLPSNÄMND 43 BROBY KOMMUN BADHUSSTYRELSEN

BESTÅNDSREGISTER. Kommunarkivet i Östra Göinge. Arkivbildare 25 BROBY - EMMISLÖVS HEMHJÄLPSNÄMND 43 BROBY KOMMUN BADHUSSTYRELSEN Kommunarkivet i Östra Göinge 25 BROBY - EMMISLÖVS HEMHJÄLPSNÄMND 43 BROBY KOMMUN BADHUSSTYRELSEN 44 BROBY KOMMUN BARNAVÅRDSNÄMNDEN 67 BROBY KOMMUN BIBLIOTEKSSTYRELSEN 45 BROBY KOMMUN BRANDSTYRELSEN 75

Läs mer

YSTADS STADSARKIV. ARKIV FRÅN LANDSKOMMUNER VILKA UPPGÅTT I YSTADS KOMMUN

YSTADS STADSARKIV. ARKIV FRÅN LANDSKOMMUNER VILKA UPPGÅTT I YSTADS KOMMUN 1 YSTADS STADSARKIV. ARKIV FRÅN LANDSKOMMUNER VILKA UPPGÅTT I YSTADS KOMMUN Senast uppdaterad 2001-09-13. Landskommuner 1863-1950, storkommuner 1951-1970. Handlingar kan ha överförts till Ystads kommun.

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER. Katrineholms kommunarkiv. Placering. Arkivbildare. Arkiv 1 ARKIVET FÖR SKOLSTYRELSEN 1 KATRINEHOLMS KOMMUN SKOLSTYRELSEN

BESTÅNDSREGISTER. Katrineholms kommunarkiv. Placering. Arkivbildare. Arkiv 1 ARKIVET FÖR SKOLSTYRELSEN 1 KATRINEHOLMS KOMMUN SKOLSTYRELSEN bildare Katrineholms kommunarkiv ARKIVET FÖR SKOLSTYRELSEN KATRINEHOLMS KOMMUN SKOLSTYRELSEN 4 KATRINEHOLMS KOMMUN DUVEHOLMSSKOLAN DUVEHOLMSSKOLAN 5 KATRINEHOLMS KOMMUN, UNGDOMSUPPFÖLJNINGEN KATRINEHOLMS

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

Kommunbildningar i Laxå

Kommunbildningar i Laxå Kommunbildningar i Laxå 1862 1863 1910 1946 1952 1967 1971 Socknar under församlingsprästens ledning Borgeliga kommuner kommunaltsjälvstyre: Bodarne, Finnerödja Skagershults och Tiveds kommuner Bodarne

Läs mer

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Patrik Hallberg Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats Halland, Halmstad stad, Halmstad 4:22, 4:23, 4:24 och 4:30 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

1. LERUM (16) BESTÅNDSREGISTER LERUMS KOMMUNARKIV. 1. Lerums kommun Skallsjö kommun

1. LERUM (16) BESTÅNDSREGISTER LERUMS KOMMUNARKIV. 1. Lerums kommun Skallsjö kommun BESTÅNDSREGISTER LERUMS KOMMUNARKIV 2012-01-12 1 (16) Infrasupport Sofia Särdquist kommunarkivarie 0302-52 11 16 BESTÅNDSREGISTER LERUMS KOMMUNARKIV 1. Lerums kommun 1863-1968 2. Skallsjö kommun 1863-1968

Läs mer

Veckodagar som turen trafikeras. Måndag till fredag

Veckodagar som turen trafikeras. Måndag till fredag Anslutningar till eller från andra linjer. ANMÄRKNING V 320 Halmstad Regionbussterm. 14.55 320 Laholm Busstationen 15.24 324 Halmstad Regionbussterm. 13.10 324 Laholm Busstationen 13.54 Laholm Busstationen

Läs mer

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad a n t i k v a r i s k k o n t r o l l Lena Bjuggner Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad Halland, Halmstad, Bankgatan och Klostergatan, RAÄ 44:1 Undersökningsår: 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Linköpings stadsarkiv ARKIVBILDARREGISTER

Linköpings stadsarkiv ARKIVBILDARREGISTER Linköpings stadsarkiv ARKIVBILDARREGISTER Aktuellt: 1 oktober 2015 Inledande anmärkningar Arkivbildarregistret redovisar i nummerordning samtliga identifierade arkivbildare i Stadsarkivet. Av registret

Läs mer

Folkmängd i Hallands län

Folkmängd i Hallands län Information från Länsstyrelsen i Hallands län Folkmängd i Hallands län 31.12.2004 Meddelande nr 2005:14 ISSN 1101-1084 Staben Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad 1/11 Befolkningsutvecklingen 2004 Folkmängden

Läs mer

ARKIVBILDARE VERKSAMHETSTID

ARKIVBILDARE VERKSAMHETSTID AB Edsvikens vatten- och avloppsverk 1920-1950 AB Erik Sundberg 1947- AB Gillbo vatten- och avloppsverk 1943-1950 AB Norrvikens Villastad 1906-1965 AB Rotebro Egna Hem 1906-1921 AB Sollentunaholm 1962-1984

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 06001 Båstad Båstad 06002 Älemossen Båstad 06003 Tvehöga Båstad 06004 Hemmeslövs strand Båstad 06005 Stensåns mynning Båstad

BMS Id Lokal Kommun 06001 Båstad Båstad 06002 Älemossen Båstad 06003 Tvehöga Båstad 06004 Hemmeslövs strand Båstad 06005 Stensåns mynning Båstad BMS Id Lokal Kommun 06001 Båstad Båstad 06002 Älemossen Båstad 06003 Tvehöga Båstad 06004 Hemmeslövs strand Båstad 06005 Stensåns mynning Båstad 06100 Laholm Laholm 06101 Våxtorp Laholm 06102 Hishult Laholm

Läs mer

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad f ö r e n k l a d r a p p o r t Lena Bjuggner Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad Halland, Halmstad, kvarteret Våghals 2, RAÄ 44:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2015 1 ÄLVSÅKER

Läs mer

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 a r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g Lena Bjuggner Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 Halland, Ås socken, Fastigheten Åskloster 1:1, RAÄ 190 Undersökningsår: 2012 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Kulturlager i fem av sex borrhål

Kulturlager i fem av sex borrhål F Ö R E N K L A D R A P P O R T Lena Bjuggner Kulturlager i fem av sex borrhål Halland, Halmstad, Kvarteret Sankt Nicolaus 17, RAÄ 44:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Piteå stad Piteå landskommun. Hortlax kommun Piteå kommun

Piteå stad Piteå landskommun. Hortlax kommun Piteå kommun eo förteekoios över Arkiv som omfattar Piteå stad Piteå landskommun Norrfjärdens kommun Hortlax kommun Piteå kommun Föreningar, folkrörelser och företag eotra Arkivet Flera ämnen finns att studera. Bland

Läs mer

Arkivbildare på Örebro stadsarkiv kommunala arkiv

Arkivbildare på Örebro stadsarkiv kommunala arkiv Arkivbildare på Örebro stadsarkiv kommunala arkiv 2011-02-17 Gamla kommuners arkiv Storkommuners arkiv Örebro stads arkiv Örebro kommuns arkiv Förkommunala arkiv Interkommunala arkiv Kommunala bolags arkiv

Läs mer

Schaktning för nytt kabelskåp

Schaktning för nytt kabelskåp A R K E O L O G I S K S C H A K T N I N G S Ö V E R V A K N I N G 2 017 Anders Håkansson Schaktning för nytt kabelskåp Halland, Halmstad stad, Bankgatan delen Köpmansgatan Storgatan, RAÄ 44:1 ÄLVSÅKER

Läs mer

Arkivguide. för Uppsala stadsarkiv. Teckning ur Ärentuna folkskolestyrelses arkiv

Arkivguide. för Uppsala stadsarkiv. Teckning ur Ärentuna folkskolestyrelses arkiv Arkivguide för Uppsala stadsarkiv Teckning ur Ärentuna folkskolestyrelses arkiv INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arkivguiden innehåller uppgifter om Stadsarkivets arkivbestånd. Förteckningen anger arkivbildarens namn

Läs mer

Så här läser du tidtabellen

Så här läser du tidtabellen Så här läser du tidtabellen Veckodagar som turen trafikeras Grå ruta markerar avvikande veckodagar som t.ex. M-To eller endast Fredagar Hänvisning till anmärkningar under eller vid tabellens sista sida

Läs mer

Folkmängd Meddelande 2007:12

Folkmängd Meddelande 2007:12 Folkmängd 2006-12-31 Meddelande 2007:12 Framsida: Bild över befolkningsutvecklingen per församling, Magnus Larsson Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2007:12 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2007/12-SE

Läs mer

Hantering av ränte- och amorteringsfria lån. KS

Hantering av ränte- och amorteringsfria lån. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-06-21 204 Hantering av ränte- och amorteringsfria lån. KS 2015-263 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Ge kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

BERGSJÖ KOMMUN. och Hassela kommuner i Nordanstigs kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

BERGSJÖ KOMMUN. och Hassela kommuner i Nordanstigs kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar 1974 gick Bergsjö kommun samman med Gnarps, Harmångers och Hassela kommuner i Nordanstigs kommun. Nummer Akivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

Arkiv i Regionarkivet på Gotland

Arkiv i Regionarkivet på Gotland 1 Arkiv i Regionarkivet på Gotland I listan nedan hittar du de verksamheter vars arkiv helt eller delvis förvaras hos oss. Tidsangivelser avser handlingarna, inte verksamhetstiden. Nya leveranser tillkommer

Läs mer

Förenings- och företagsarkiv

Förenings- och företagsarkiv AB Edsvikens vatten- och avloppsverk 1920-1950 AB Erik Sundberg 1947- AB Gillbo vatten- och avloppsverk 1943-1950 AB Norrvikens Villastad 1906-1965 AB Rotebro Egna Hem 1906-1921 AB Sollentunaholm 1962-1984

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Enskilda arkiv bevarade hos Centralarkivet i Ängelholms kommun

Enskilda arkiv bevarade hos Centralarkivet i Ängelholms kommun Enskilda arkiv bevarade hos Centralarkivet i Ängelholms kommun Arkivbildare AB Vejbystrands sjukhem 1900 1957 1 Ann C Lang 7 Enskilda arkiv samlingsvolym nr 6 1867 1867 - Arne Jönsson / Enskilda arkiv

Läs mer

1 VÄXJÖ KOMMUNARKIV 2013-09-01

1 VÄXJÖ KOMMUNARKIV 2013-09-01 VÄXJÖ KOMMUNARKIV 2013-09-01 1 2 Personal: Kerstin Johansson Marie Ulmhed Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress: Kulturarvscentrum Småland Sandvägen 15, 352 45 Växjö Telefon: Kerstin tel. 0470-413

Läs mer

Bitillsynsmän. Halland

Bitillsynsmän. Halland Bitillsynsmän Halland Om du inte får tag i din bitillsynsman eller om bitillsynsmannen av något skäl inte kan hjälpa dig kan du kontakta en annan av tillsynsmännen. Kontakta då helst en bitillsynsman i

Läs mer

Förmedlingsorganet :3:1 111 Gatunämnden (från 1979 kommunens :1:1 64

Förmedlingsorganet :3:1 111 Gatunämnden (från 1979 kommunens :1:1 64 ARKIVBILDARREGISTER A Kommunal verksamhet (ej skolor) B Kommunala skolor C Fristående skolor D Föreningsarkiv E Företag och stiftelser F Gårds- och släktarkiv G Övriga arkiv SA = Sekretessarkivet LA =

Läs mer

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunfullmäktige 2010-11-12 1(8) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Sammanträdesdatum 2010-11-25

Läs mer

Vessigebro. Hela resan. Övrigt. Ta med cykeln på buss och tåg

Vessigebro. Hela resan. Övrigt. Ta med cykeln på buss och tåg Vessigebro www.ekomuseum.com Av Chris Heintz Welinder, Ing-Britt och Sven-Åke Gotthardsson I hjärtat av Falkenbergs kommun i en omväxlande kulturbygd med ån Ätran i centrum ligger Vessigebro. En karta

Läs mer

ARKIVBILDARREGISTER. A Kommunal verksamhet (ej skolor) C Fristående skolor D Föreningsarkiv E Företag och stiftelser

ARKIVBILDARREGISTER. A Kommunal verksamhet (ej skolor) C Fristående skolor D Föreningsarkiv E Företag och stiftelser ARKIVBILDARREGISTER A Kommunal verksamhet (ej skolor) B Kommunala skolor C Fristående skolor D Föreningsarkiv E Företag och stiftelser F Gårds- och släktarkiv G Övriga arkiv A Kommunal verksamhet (ej skolor)

Läs mer

Ämnesförslag och idéer till uppsatser och projektarbeten. Örebro Stadsarkiv

Ämnesförslag och idéer till uppsatser och projektarbeten. Örebro Stadsarkiv Ämnesförslag och idéer till uppsatser och projektarbeten Örebro Stadsarkiv Ämnesområden för uppsatser och projektarbeten med material från Örebro Stadsarkiv En hel del handlingar finns digitalt på stadsarkivets

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER VAXHOLMS STAD. Arkivbildare Arkiv 68 AB VAXHOLMSBOSTÄDER 71 AB WAXHOLMSBÅTAR 146 ABF, VAXHOLMSAVDELNINGEN

BESTÅNDSREGISTER VAXHOLMS STAD. Arkivbildare Arkiv 68 AB VAXHOLMSBOSTÄDER 71 AB WAXHOLMSBÅTAR 146 ABF, VAXHOLMSAVDELNINGEN bildare VAXHOLMS STAD 68 AB VAXHOLMSBOSTÄDER 71 AB WAXHOLMSBÅTAR 146 ABF, VAXHOLMSAVDELNINGEN 112 ABF:S BIBLIOTEK, VAXHOLMSAVDELNINGEN 135 ARKIVMYNDIGHETEN 132 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 72 BARN-, UTBILDNINGS-

Läs mer

a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Fredrik Larsson Kövlinge Halland, Laholms kommun, Ysby socken, Kövlinge 1:12, 1:14, 1:22, Hov 8:1

a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Fredrik Larsson Kövlinge Halland, Laholms kommun, Ysby socken, Kövlinge 1:12, 1:14, 1:22, Hov 8:1 a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Fredrik Larsson Kövlinge Halland, Laholms kommun, Ysby socken, Kövlinge 1:12, 1:14, 1:22, Hov 8:1 Undersökningsår 2014 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA VALLDA FJÄRÅS

Läs mer

Innehåll Hallandsbygd

Innehåll Hallandsbygd Hallandsbygd Hallands största kulturhistoriska årskrift Home Årgångar Innehåll Hallandsbygd Beställ äldre ex Redaktionskommitten Kontakt Innehåll Hallandsbygd Årg 1 (1959-1960) Larsagården i ny miljö.

Läs mer

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393

Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393 a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Mats Nilsson Arkeologisk utredning avseende fastigheten 20:393 Halland, Halmstads kommun, Snöstorps socken, Fyllinge 20:393 Undersökningsår: 2014 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( )

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( ) Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (2015-01-01) Års Sammanträdes- Anm UTOM ROTELINDELNINGEN Kommunfullmäktige ordförande 980 se punkt 2 1:e vice ordf 980 se punkt 2 2:e vice ordf 980 se punkt 2 ledamöter

Läs mer

Vallgatan mellan Brogatan och Kyrkogatan

Vallgatan mellan Brogatan och Kyrkogatan a r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g Fredrik Larsson Vallgatan mellan Brogatan och Kyrkogatan Halland, Halmstad stad, Vallgatan, RAÄ 44:1 Undersökningsår: 2014 Nissan RAÄ 44 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Ken Johansson (FP) Ordföranden samt Bengt Mård. Underskrifter Sekreterare... Liselott Svensson. Ordförande... Rune Niserius. Justerare...

Ken Johansson (FP) Ordföranden samt Bengt Mård. Underskrifter Sekreterare... Liselott Svensson. Ordförande... Rune Niserius. Justerare... Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 09.00-12.05 Tekniska nämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rune Niserius (M), ordförande Yen Gunnarsson (S),

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

JÄTTENDALS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

JÄTTENDALS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden 4 Brandstyrelsen 5 Byggnadsnämnden 6 Civilförsvarsnämnden

Läs mer

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( )

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( ) Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (2016-01-01) Års Sammanträdes- Anm UTOM ROTELINDELNINGEN Kommunfullmäktige ordförande 980 se punkt 2 1:e vice ordf 980 se punkt 2 2:e vice ordf 980 se punkt 2 ledamöter

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET PÅ ALLMÄNNA STÄLLEN

TILLGÄNGLIGHET PÅ ALLMÄNNA STÄLLEN TILLGÄNGLIGHET PÅ ALLMÄNNA STÄLLEN Tillgänglighetsguide 2011 1 Falkenberg stad Förord Alla medborgare ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet, även de som lever med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Innehåll. Hallandsbygd. Hallands största kulturhistoriska årskrift

Innehåll. Hallandsbygd. Hallands största kulturhistoriska årskrift Hallandsbygd Hallands största kulturhistoriska årskrift Home Årgångar Innehåll Beställ äldre ex Redaktionskommitten Kontakt Innehåll Årg 1 (1959-1960) Larsagården i ny miljö. Av Alrik Larsson. Sid. 3.

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare NÄSSJÖ SOCKEN (KOMMUN) 6 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NÄSSJÖ SOCKEN (KOMMUN) 6 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( )

Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag ( ) Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (2017-01-01) Års Sammanträdes- Anm UTOM ROTELINDELNINGEN Kommunfullmäktige ordförande 990 se punkt 2 1:e vice ordf 990 se punkt 2 2:e vice ordf 990 se punkt 2 ledamöter*

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 4

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 4 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 4 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2007-06-13 Sammanträdestid 13.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lena Carlbom (c),

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI

HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI > Socialdemokraterna Motion: Falkenberg-cykelstaden HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI 2014 bildades föreningen Svenska cykelstäder. Den består idag av Sveriges 21 ledande kommuner inom vardagscykling

Läs mer

II Olle Torbjörn Stenhamre född i Skellefteå (AC). Gift med Agneta Maria Christina Ivåker född i Hedemora (W).

II Olle Torbjörn Stenhamre född i Skellefteå (AC). Gift med Agneta Maria Christina Ivåker född i Hedemora (W). Andrea Kristina Stenhamre född 1981-12-19 i Falun (W). II Olle Torbjörn Stenhamre född 1954-02-25 i Skellefteå (AC). Agneta Maria Christina Ivåker född 1956-06-20 i Hedemora (W). Skilda 1984 I III 1. Jöns

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn BARKERYD KOMMUN 5 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort 1863

Läs mer

Grundvatten Falkenbergs kommun

Grundvatten Falkenbergs kommun Grundvatten Falkenbergs kommun - Kartläggning av grundvatten - Råvattenresurser - grundvattenmagasin - Grundvattennivåer Lars-Ove Lång Sveriges geologiska undersökning (SGU) lars-ove.lang@sgu.se Foto:

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 4

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 4 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 4 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2008-06-11 Sammanträdestid 13.30-16.15 NÄRVARANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Carlbom (c), ordförande Bernt Zander

Läs mer

Adresslista Liberalerna Kommunfullmäktige

Adresslista Liberalerna Kommunfullmäktige Adresslista Liberalerna 2016-10-31 Kommunfullmäktige 2014-10-15 2018-10-14 Gulan Avci Anne-Lie Elfvén Frida Johansson Metso Jan Jönsson Patrik Silverudd Isabel Smedberg Palmqvist Ann-Katrin Åslund Peter

Läs mer

Biogas i Falkenberg. Prövning av verksamheten enligt miljöbalken - tidigt samråd med berörda

Biogas i Falkenberg. Prövning av verksamheten enligt miljöbalken - tidigt samråd med berörda Biogas i Falkenberg Prövning av verksamheten enligt miljöbalken - tidigt samråd med berörda samt Detaljplan för del av Hällarp 1:8 - Kortfattad programhandling upprättad 7 nov 00 Falkenbergs kommun/ Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

BOSTADS- FÖRSÖRJNINGS- PROGRAM

BOSTADS- FÖRSÖRJNINGS- PROGRAM BOSTDS- FÖRSÖRJNINGS- PROGRM för FLKENBERGS KOMMUN 2010-2013 ntaget av kommunfullmäktige 2010-03-25 BOSTDSFÖRSÖRJNINGSPROGR M F LKENBERGS KOMMUN 2010-2013 2 Inledning 3 Innehåll En ny lag om kommunernas

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning av fastigheten Skravelsbo 1:4, Torup socken

Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning av fastigheten Skravelsbo 1:4, Torup socken A R K E O L O G I S K U T R E D N I N G Mats Nilsson Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning av fastigheten Skravelsbo 1:4, Torup socken Halland, Hyltebruks kommun, Torups socken, Skravelsbo 1:4

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun FALKENBERGS KOMMUN 1:4 FÖRFATTNINGSSAMLING Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

FOTO. Inventeringens digitala foton finns på CD hos Falkenbergs museum och på Stadsbyggnadskontoret. Stadens yttre årsringar Foto

FOTO. Inventeringens digitala foton finns på CD hos Falkenbergs museum och på Stadsbyggnadskontoret. Stadens yttre årsringar Foto FOTO Inventeringens digitala foton finns på CD hos Falkenbergs museum och på Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg. Stadens yttre årsringar Foto 183 TIDIGARE INVENTERINGAR MED KARTOR Falkenbergs kommun: Falkenberg

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09

Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehåll Upprop Val av protokollsjusterare, förslag Robert Isaksson 98 Redovisning av delegationsärende 2014 2014/8 99 Gatunamn, utbyggnadsprojektet Smedjeholm 2014/107 100 Internremiss - Motion om att

Läs mer

AVSER VAL I KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING DEN 3 NOVEMBER 2014 OSS TILLHANDA SENAST 19 OKTOBER 2014

AVSER VAL I KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING DEN 3 NOVEMBER 2014 OSS TILLHANDA SENAST 19 OKTOBER 2014 AVSER VAL I KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING DEN 3 NOVEMBER 2014 OSS TILLHANDA SENAST 19 OKTOBER 2014 Barn- och ungdomsnämnden 13 ledamöter, 7 ersättare inkl ordförande samt vice ordförande Byggnadsnämnden

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE Digital inventering etapp 2 Falkenbergs kommun utanför tätortsområdet S03 Asige S14 Morup S18 Stafsinge S16 Skrea S17 Slöinge S22 Vinberg Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

Hässleholms kommunarkiv

Hässleholms kommunarkiv Enskilda arkiv AB Vinslövs gymnastikbyggnad 1911-1955 AB Vinslövs gymnastikbyggnad i likvidation 1956-1962 Alf Oredssons inventering av floran i Norra Sandby och Matteröds socknar 1958-1999 Andelsföreningen

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsavdelningen

Barn- och utbildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsavdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsavdelningen 1 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Grundförutsättningar 4 3. Grundskolor 5 3.1 Stadieindelning 5

Läs mer

Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid FALKENBERG Kommunfullmäktiges valberedning Nr 1 Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sammanträdestid 08.00-08.05 Protokoll Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103

Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 88 Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

Norra bastionen och Norre Port

Norra bastionen och Norre Port A R K E O L O G I S K U T R E D N I N G, S T E G 1 Lena Bjuggner med bidrag av Björn Ahnlund och Patrik Hallberg Norra bastionen och Norre Port Arkeologisk utredning, steg 1 utförd 2016 Halmstad stad,

Läs mer

6 Val av justeringsmän. Till att justera dagens protokoll jämte ordförande Sonja Nilsson, valdes Anna-Lisa Gustafsson och Hans Lagerdahl.

6 Val av justeringsmän. Till att justera dagens protokoll jämte ordförande Sonja Nilsson, valdes Anna-Lisa Gustafsson och Hans Lagerdahl. Protokoll fört vid Årsmöte med SPF seniorerna Årstad, den 14 februari 2017, i Hebergs Bygdegård. Närvarande c:a 110 medlemmar. 1 Årsmötets öppnande. Ordf. Sonja Nilsson öppnade mötet och hälsade välkomna.

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Medborgarförslag om utökade tider för vistelse av hundar på stranden vid Ringsegård. KS 2015-227

Medborgarförslag om utökade tider för vistelse av hundar på stranden vid Ringsegård. KS 2015-227 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 301 Medborgarförslag om utökade tider för vistelse av hundar på stranden vid Ringsegård. KS 2015-227

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Arkeologisk utredning inför vattenmagasin i Fyllinge

Arkeologisk utredning inför vattenmagasin i Fyllinge ARKEOLOGISK UTREDNING Stina Tegnhed Arkeologisk utredning inför vattenmagasin i Fyllinge Halland, Halmstad kommun, Snöstorps socken, Fyllinge 20:393 Utredningen utförd 2016 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Enskilda arkiv förvarade hos Kävlinge kommuns centralarkiv

Enskilda arkiv förvarade hos Kävlinge kommuns centralarkiv Enskilda arkiv förvarade hos Kävlinge kommuns centralarkiv Arkivbildare A O Harrings donation/ arkiv 1931 1951 2 AB Hartvig Andersson 1906 1998 119 Andelsföreningen Folkets park, Kävlinge 1905 1981 25

Läs mer

Kirsten Munk 1 Gårdsplan

Kirsten Munk 1 Gårdsplan arkeologisk förundersökning Fredrik Larsson Kirsten Munk 1 Gårdsplan Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, RAÄ 44:1 Undersökningsår: 2014 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA FJÄRÅS VALLDA HANHALS FÖRLANDA

Läs mer

Gabriella Geertinger (S) Blerta Mehmedi (S) Håkan Jeppsson (MP) 71 omedelbar justering. Ordföranden samt

Gabriella Geertinger (S) Blerta Mehmedi (S) Håkan Jeppsson (MP) 71 omedelbar justering. Ordföranden samt Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-22 Sammanträdestid 13.15-17.00 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer

AB Familjebostäder. AB Micasa Fastigheter. AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB. AB Stockholm Business Region AB. AB Stockholm Globe Arena Fastig

AB Familjebostäder. AB Micasa Fastigheter. AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB. AB Stockholm Business Region AB. AB Stockholm Globe Arena Fastig Valberedningen för nämnder och styrelser har beslutat att nomineringar till kommunala och landstingskommunala uppdrag samt gällande borgarråd och landstingsråd ska ske under perioden måndag 15 september

Läs mer

Vägar i Hallands län Sammanställning 2014 LÄNSSTYRELSEN HALLANDS LÄN

Vägar i Hallands län Sammanställning 2014 LÄNSSTYRELSEN HALLANDS LÄN Vägar i Hallands län Sammanställning 2014 LÄNSSTYRELSEN HALLANDS LÄN Omslagbild: Bro längs väg 786, Boarp. Fotograf: Désirée Laukas Hallands läns författningssamling Länsstyrelsen 13FS 2014:3 Vägar i Hallands

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer