ECM som skapar arbetsglädje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECM som skapar arbetsglädje"

Transkript

1 ECM som skapar arbetsglädje

2 Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering så att alla medarbetare behåller intresset och att de ser att det sker något hela tiden. Användarna får en aha-upplevelse, för dokument som nu läggs in i systemet kan mycket lätt hittas igen. Jesper Sylvest, FTF FTF är huvudorganisation för offentligt och privat anställda och använder Exformatics ECM till dokumenthantering. Idag finns mer än dokument i FTF s lösning. Vad är ECM? ECM (Enterprise Content Management) är det samlade namnet på system som elektroniskt förenklar och strukturerar all informations- och dokumenthantering i företag, organisationer och myndigheter. ECM-lösningar ger struktur, flöde, kontroll och överblick över den alltmer ökande mängden information och dokument.

3 ECM skapar överblick En explosionsartad ökning av dokument, e-post och annan information ställer allt större krav på att medarbetarna har bra överblick för att kunna arbeta effektivt. Dyrbar kunskap går förlorad när medarbetare lämnar verksamheten och det tar tid för nyanställda att få fram information i den traditionella mapphierarkin. Både privata och offentliga verksamheter ser därför stora vinster med en ECM-lösning. Antalet e-post ökar kraftigt och strömmen av dokument flyter runt i organisationen i samma takt som medarbetare kommer och går. Information och kunskap är några av de viktigaste tillgångarna i dagens verksamheter, men trots detta är överblick, återanvändning och samarbete kring kunskap ofta otillräckligt och svårt att hantera. Affärskritisk information sparas i oöverskådliga mappar under olika nätverksstrukturer i värsta fall endast på den enskilda medarbetarens lokala hårddisk. E-post-meddelanden och dokument raderas och viktig kunskap faller mellan stolarna, trots att andra i verksamheten kunde dragit nytta av den. Mycket tid går förlorad, när medarbetare måste leta efter information och inte har total överblick över en aktivitet, ett ärende eller projekt. Det är dessa utmaningar som många verksamheter står inför och de harmoniserar inte med begrepp som t ex lean, workflow och processoptimering. Allt fler får dock upp ögonen för de nya möjligheterna med ECM. Om affärsprocesser skall rationaliseras, krävs det att informationen är på rätt plats, lättillgänglig och strukturerad. Idag är det ofta ett absolut krav från ledningen att det finns en 100-procentig överblick över arbetsflöden och att det ständigt sker framsteg. Men även nyckelmedarbetare, projektledare, avdelningschefer, m.fl. förväntar sig struktur, enkel kommunikation, styrande processer, samarbete, effektivitet och öppenhet. Medarbetare vill bygga vidare på de erfarenheter och existerande kunskaper som finns, istället för att uppfinna hjulet gång på gång. Vår unika ECM-lösning lever upp till dessa krav och i motsats till traditionella system handlar det inte längre bara om administrativa rutiner och arkiveringsfunktioner. Exformatics ECM hanterar kraven från moderna och komplexa verksamheter Det finns flera skäl till att införa en ECM-lösning. I offentliga verksamheter finns det lagstadgade krav på arkiveringssystem. Även tillverkande företag inom livsmedel och läkemedelsindustrin har krav på dokumentation av sina produktionsprocesser. Idag hanterar Exformatics ECM dessa krav i en rad olika verksamheter och vi kan lätt anpassa lösningen i takt med att nya bestämmelser tillkommer. Men det är inte bara lagstadgade krav som talar för en ECMlösning. Marknadskrafterna ställer i allt högre grad krav på effektivisering i företag och organisationer framför allt på effektivisering av processer. Exformatics ECM-lösningar möjliggör bättre kunskapsdelning, automatisering i flöden, tydliggör processernas olika steg, reducerar tidsförluster och säkrar att det alltid finns en ansvarig på en uppgift eller aktivitet. Sammantaget kan detta bidra till att öka verksamhetens konkurrenskraft på en allt hårdare och mer pressad marknad. Exformatics ECM ger en unik överblick över aktiviteter, ärenden och projekt, vilket öppnar upp för samarbete mellan personer, grupper och avdelningar i hela organisationen. Det är med Exformatics ECM som verksamheten samlas till en mer effektiv enhet med struktur på informationsflödet, bättre överblick, ökad flexibilitet, hög kvalitet och smidigare samarbete. Exformatics ECM hanterar och styr arbetsflöden i verksamheten, så att projekt, aktiviteter, ärenden, kontakter, dokument, korrespondens och uppgifter hanteras enligt framtagna procedurer. ECM- lösningen stödjer affärsprocesserna - men de dynamiska processerna kan enkelt ändras och anpassas vid nya förutsättningar. Sida 3

4 ECM i enkla och välkända miljöer Införandet av nya IT-system är historiskt förknippat med motstånd från användarna och ofta har det krävts stora resurser för att få lösningarna att fungera. Exformatics ECM gör upp med traditionerna, utmanar mapphierarkier och svåröverskådliga miljöer ger istället användaren snabb och enkel överblick. Medarbetare ställer idag krav. Ett av de mest uttalade är att IT ska vara enkelt och snabbt att använda. Är systemen för komplicerade att arbeta i eller är svarstiderna längre än kön vid kaffemaskinen, så kan en applikation snabbt hamna ute i kylan. uppgifter, e-post, projektdeltagare, m.m. Inga fler anteckningar på post-it lappar och löspapper! Istället finns allt samlat och strukturerat på en 360-graders portalsida, där all information nås med ett fåtal klick. Dessa krav lever Exformatics ECM upp till genom ett fåtal enkla principer. Bland annat är användargränssnittet skapat i en bekant miljö med samma begrepp som i Microsoft Office. Användarna känner sig alltså omedelbart hemma i lösningen och de blir snabbt motiverade av den enkla navigeringen. En viktig funktion i Exformatics ECM är att Microsoft Office och Outlook är fullt integrerat, så att många funktioner kan utnyttjas direkt från t ex Outlook, Word, PowerPoint och Excel. Dokument kan skapas och sparas till ärenden, aktiviteter eller projekt med ett fåtal klick. Enklare och snabbare kan det inte bli och tidsvinster märks från dag ett. Krav på användarupplevelsen Eftersom grunden i Exformatics ECM bygger på Microsoft Office och Internet Explorer, ställs det inga större krav på förkunskaper hos medarbetarna som ska arbeta i lösningen. Användarvänligheten är en mycket viktig del i Exformatics ECM. Vi vill påstå att om medarbetarna kan surfa på internet och använda internetbank så är de väl rustade för att använda ECM från Exformatics. Exformatics ECM ger användarna en total överblick över både avslutade och pågående projekt, gemensamma och egna ärenden, med tillhörande dokument, stamkort, mallar, kontakter, ECM är aktivitetsorienterat Exformatics ECM är mycket mer än verksamhetens lösning för hantering av information, dokument, e-post, etc. Projektledare och projektdeltagare får även ett verktyg som sätter ström till och automatiserar verksamhetens processer. Planering i Excel försvinner, istället hanteras det direkt i ECM-lösningen. Man får en komplett bild av var i processen en aktivitet befinner sig och vilka dokument som har lagts på. Medarbetare kan delegera arbetsuppgifter till kollegor på nolltid. Därmed är det slut med förseningar på grund av att uppgifter inte har någon ansvarig och för att det är svårt att få en bild över helheten. Och Exformatics ECM är inte bara "ännu" ett IT-system. Det är istället en lösning som konsoliderar befintliga system och program en portalingång till befintliga lösningar. Eftersom Exformatics ECM bygger på en öppen plattform, integreras det till kund- och medlemssystem, affärssystem och ekonomisystem. ECM i hela organisationen Med Exformatics ECM tillgodoser man inte bara medarbetare som hanterar stora mängder information. Exformatics ECM är modulbaserat och våra moduler kan med fördel användas på områden som HR, juridik, försäljning, marknad, kundservice, support, m.fl. Sida 4

5 Möjligheter i Exformatics ECM 360-graders överblick över information och pågående aktiviteter Snabbt upprättande av nya ärenden/projekt/- aktiviteter och enkel delegering Spara dokument, e-post, anteckningar och mycket mer till aktiviteter med ett fåtal klick Versionshantering, tidsregistrering, godkännandeprocesser, spårbarhet och sökning Integration till Office, Outlook, Dynamics och mycket mer Ärendehantering Aktivitets- och projekthantering Dokumenthantering E-post-hantering Standardtext, fras- och mallhantering Kvalitets- och ledningssystem Intranät Med många ärenden, både små och stora, behövde vi ett snabbt system som var tillräckligt flexibelt för att hantera ostrukturerad information kring varje enskilt ärende. Exformatics tillåter oss att hålla reda på obegränsat med information genom sina en till många associationer. Klas Ljunggren, IT-Chef AddPro AB AddPro AB bedriver verksamhet inom IT-området och etablerades år 2000 i Malmö. AddPro AB är idag etablerad som marknadsledande inom infrastruktur, säkerhet och kommunikation, applikation och integration, support och drift, m.m. Koncernen närmar sig 200 anställda varav ca 160 är konsulter.

6 Exformatics förmåga att leverera inom en snäv tidsplan har verkligen imponerat på oss. Vi hör ofta om IT-projekt som det tar månader och år att få implementerat, men på bara åtta veckor har de konfigurerat och implementerat en komplett lösning till LO s digitala ärendesystem. Knud T. Marthens, administrationschef, LO Landsorganisationen Danmark (LO) är huvudorganisation för 18 medlemsförbund. Exformatics ECM har ersatt tidigare ärendesystem och hanterar idag upp mot en miljon dokument åt LO. Med Exformatics ECM kan LO hantera komplexa ärenden med uppgifter, e-post, dokument, 200 mallar, möten, involverade parter och tillhörande korrespondens. Information Vilka dimensioner skall hanteras? Vilka relationer har de? GUI Design av navigering Design av sidstruktur och sökning Konfiguration Konfiguration av lösningen och önskade moduler Dokumentation Dokumentation tas fram -Utbildning Utbildning av nyckelpersoner

7 Unika och flexibla standardlösningar Exformatics ECM bygger på en standardlösning, som anpassas till varje enskild kund via ett workshop förlopp. En öppen standard och ett antal konfigurerbara moduler är grunden för den unika uppbyggnaden och anpassningen. Konfigurering av lösningen sker på kort tid och så kostnadseffektivt som möjligt. Implementering av nya IT-lösningar och särskilt ECM lösningar har traditionellt varit långa och kostsamma projekt. Detta utmanar Exformatics. Vårt varumärke står för kort leveranstid, vilket vi säkrar med vår unika teknologi och med en workshopbaserad leverans. Med kort leveranstid förbättrar vi den totala projektekonomin och ger snabbt användarna insikt, kunskap och intresse för projektet. Exformatics ECM gör upp med komplexitet, långa utvecklingsprocesser och omfattande kravspecifikationer. Det är den öppna arkitekturen i Exformatics ECM som gör det möjligt att leverera en komplett kundanpassad lösning på 4-8 veckor. En flexibel och konfigurerbar plattform gör att vår ECM-lösning enkelt anpassas efter verksamhetens arbetsmetoder och terminologier, så att lösningen följer redan inarbetade rutiner och processer överallt i organisationen Den öppna plattformen gör det även möjligt att konfigurera lösningen, så den passar ihop med de befintliga IT-systemen. Baserat på våra erfarenheter och kompetenser samt den höga graden av inbyggd flexibilitet, är det möjligt att ta bort ett stort antal dagar från det totala implementeringsprojektet. Det gäller både interna och externa konsultdagar. Lösningen konfigureras under workshops ECM-lösningen anpassas normalt på tre till fyra workshops hos kunden, där berörda nyckelpersoner deltar. Under dessa workshops, konfigureras lösningen live, så den slutgiltiga versionen formas och optimeras efter avdelningarnas behov och krav. Vi tar alltid utgångspunkt i verksamhetens arbetssätt och anpassar lösningen därefter, med andra ord konfigurerar vi efter den rådande verkligheten och inte tvärtom. Under våra workshops går vi igenom följande: Information: Vilka dimensioner ska hanteras och hur hänger de samman? Vilken terminologi används? Användargränssnitt: Design av navigeringsalternativ, sidstruktur, sökning, grafisk profil och överblick Installation och konfiguration Dokumentation av lösningen Utbildning av nyckelpersoner/användare När våra workshops är genomförda, leveransen är testad och godkänd, är det enkelt för verksamhetens nyckelpersoner att underhålla och utveckla lösningen vidare. Det är oftast dessa personer som sedan internt utbildar slutanvändarna. Den effektiva och unika processen garanterar short time to market och en hög ROI (Return On Investment). Detta är Exformatics kännetecken. Vårt mål är alltid att lösningen snabbt ska vara i drift. Det skapar ett bra arbetsklimat när ett projekt håller tidsplanen och användarna får konkret nytta och märkbara fördelar från dag ett. När även projektbudget hålls, blir det bra respons hos både ledning och projektansvariga. Sida 7

8 Exformatics ECM - ett affärssystem för kunskap Exformatics ECM är mycket mer än ärende- och dokumenthantering. Lösningen stödjer verksamhetens arbetsmetoder och ger en unik överblick över pågående aktiviteter. Exformatics har tagit begreppet ECM vidare till en ny nivå. Förutom en självständig lösning för systematisering av dokument och ärenden är det en medarbetarportal, en ingång till hanteringen av den samlade informationen och kunskapen i organisationen. ECM fungerade tidigare som ett fristående arkiv, skapat av experter och för experter, men idag är det en dynamisk lösning som ger tillgång till all information som medarbetarna behöver för att arbeta optimalt. Användare utan större förkunskaper om IT-system kan enkelt utnyttja Exformatics ECM-lösning för att t ex spara information, ta fram statistik, styra mot mål och säkerställa en effektiv koordinering. ECM som ersättning eller en del av intranätet Exformatics ECM, med sina senaste funktioner, tar sig in på intranätets område och fungerar som en intranätportal. Medarbetarna får med Exformatics ECM en egen startsida, som följer verksamhetens grafiska profil, med t ex en lista på senaste ärenden/aktiviteter/projekt, favoritsidor, favoritsökningar, pågående uppgifter, rapporter, nyheter och avdelningsrelaterad information. Därmed blir ECM-lösningen den enskilda medarbetarens start för att snabbt komma igång att arbeta. Exformatics ECM är ett enterprise 2.0-intranät, som är baserat på webb 2.0-teknologi. Medarbetarna kan få sin information på det sätt de önskar. Det kan vara från ett helikopterperspektiv över pågående aktiviteter/ärenden, men vyn kan också snabbt ändras till detaljnivå för att se status på en uppgift i ett projekt. Funktioner och vyer i lösningen kan enkelt tilldelas en speciell medarbetare, vilket styrs via Active Directory eller direkt i lösningen. Exformatics ECM följer organisationens säkerhetspolicy, därmed säkerställs att rätt personer har rätt åtkomst. Integration med befintliga IT-system För att en ECM-lösning ska få framgång i organisationen ska det vara möjligt för användarna att hämta information på tvärs i de övriga befintliga IT-systemen. Eftersom Exformatics ECM har en öppen arkitektur och modern teknik, integreras lösningen till ett brett urval av affärssystem, CRM, ekonomisystem, m.m. Många verksamheter har en rad olika IT-system utan inbördes relationer till varandra, men via Exformatics ECM sammanförs IT-systemen. När flera system kan samlas till en single point of view, maximeras tidigare IT -investeringar. På sikt kan även existerande IT-system bli delvis överflödiga, vilket leder till minskade utgifter och besparingar på licenser och underhåll. Exformatics ECM kan fungera tillsammans med ett befintligt intranät - eller helt ersätta det. Lösningens design och funktioner gör det enkelt att publicera t ex rapporter, nyheter, KPI, företagsinformation, bloggar och instruktioner direkt på startsidan, därmed får medarbetaren en snabb överblick och kan med ett klick börja arbeta med sina uppgifter. Sida 8

9 Exformatics integrerar bland annat till CRM-lösningar Medlemssystem Ekonomisystem Övriga affärssystem ECM-systemet från Exformatics kan mycket mer än vi begärt. Till exempel stödjer det workflows, som passar mycket bra in i våra lean-projekt. Lars Christensen, projektledare, TELE Greenland Kom ihåg personalfesten på fredag Nya kollegor i administrationen: Fredrik Nilsson och Peter Solberg Projekt SB124 är avslutat och levererat! TELE Greenland är leverantör av post och kommunikation på Grönland. ECM-lösningen används i hela organisationen, inklusive projektledning, aktivitetshantering och ärende- och dokumenthantering. VD:n har ordet: Q2 har startat

10 Systemkrav Microsoft Office Sharepoint Server 2007 eller 2010 Microsoft Windows Server 2003 eller 2008 Microsoft Office 2003, 2007 eller 2010 Microsoft Exchange 2003 eller 2007 Microsoft SQL 2005 eller 2008 Vi har fokuserat på användarvänlighet, bra sökfunktioner samt integration till andra system, vid vår utvärdering av en ECM-lösning. Dessutom är det viktigt för oss, att det finns möjligheter att bygga ut systemet, t ex för projektledning och CRM. Därför föll valet på Exformatics ECM. Anette Forsmann, Metropolitan University College Metropolitan University College har cirka studenter och ca 1000 anställda och använder Exformatics ECM till dokumenthantering. Word Office Excel Project Outlook ECM Verksamhetsbaserade webb services SOA Share- Point Exchange SQL Server Active Directory

11 Exformatics bygger på Microsoft-teknologier Exformatics ECM baseras på Microsoft-teknologier som är den allra senaste, mest utbredda och använda bland svenska verksamheter. Det innebär snabb och enkel integration, skalbarhet och minimal investering. Tekniken i Exformatics ECM baseras på Microsofts standardprodukter - Exchange Server, SQL Server och SharePoint. Vår ECM-lösning kan därmed utnyttja egenskaperna och styrkorna hos de olika enskilda Microsoft-produkterna. Utbildning till användarna En förutsättning för att nya IT-lösningar skall bli lyckade är att snabbt och smidigt utbilda användarna. För att den anpassade Exformatics ECM-lösningen ska användas optimalt och på rätt sätt, bör både nyckelpersoner och slutanvändare utbildas. Från Microsoft Exchange hämtar Exformatics ECM information om kontakter, e-post, kalender och uppgifter. Dokument och portalsidor knyts samman via SharePoint och SQL Server hanterar tabellorienterad data. Eftersom Microsoft-teknologin är den mest utbredda, betyder det att Exformatics ECM integreras enkelt och uppdateras kontinuerligt, så ECM-lösningen följer den senaste tekniken från mjukvarujätten. Därför fokuserar Exformatics på att nyckelpersonerna känner sig väl rustade vid införandet av ECM-lösningen och inte minst att de känner sig trygga i den nya användarmiljön. I slutfasen av implementeringen är det oftast nyckelpersonerna som utbildar sina kollegor. Nyckelpersoner får sin utbildning på 1-2 dagar och slutanvändaren utbildas ca 1 dag. Den korta tiden från att lösningen tas i drift till användarna har den fullt integrerad i sitt arbetssätt, säkerställer en hög avkastning på investeringen och att medarbetarna upplever effektivitetsvinster, från dag 1, i den nya ECM-lösningen. Exformatics ECM växer med organisationen Exformatics ECM bygger på en unik plattform, som kan växlas upp eller ned allt efter behov, via enkel konfiguration. En annan fördel med plattformen är att lösningen inledningsvis kan implementeras i en del av verksamheten, för att sedan rullas ut till övriga medarbetare inom andra funktionsområden. Det garanterar en kort uppstartstid och medarbetare som bäst behöver det, kan få glädje av ECM-lösningen fortas möjligt. Exformatics erbjuder en rad olika kursupplägg för att utbilda användare i Exformatics ECM. Kurserna anpassas helt efter den levererade lösningen, vilket innebär att utbildningen och tillhörande material är speciellt anpassat och följer kundens arbetsmetoder, processer och terminologi. En väsentlig och viktig del är att Exformatics ECM är en standardlösning. Lösningen konfigureras via moduler som sätts ihop för att bilda just den lösning som passar kundens krav och behov. Sida 11

12 Vill du veta mer? Boka en demonstration, där vi visar vad Exformatics ECM kan göra för just din organisation. Ring ! znildt design- og kommunikationsbureau Exformatics. Axel Danielssons Väg Malmö. Telefon Exformatics erbjuder standardlösningar inom ramen för ECM (Enterprise Content Management). Våra lösningar är baserade på Microsoft SharePoint och säkerställer effektiviteten i affärskritiska processer och informationshantering hos våra kunder. I vår kundlista finns statliga myndigheter, kommuner, tillverkande företag, tjänsteföretag, förvaltningsbolag, finansbolag, post och telekommunikationsföretag, konsultbolag och intresse/fackliga organisationer.

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten KUNDVÅRD ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten 1 SÄTT 2 MÄT KUNDEN I CENTRUM Hur vill dina kunder att du ska kommunicera med dem?

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra?

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Mycket att göra? Nr 3 OKTOBER 2013 FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER Missa inte LYCKAS I PROJEKTET Magnus Mähring

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

1/06. Vad är rätt information till rätt person vid rätt tillfälle? Fredric Landqvist Viktoriainstitutet

1/06. Vad är rätt information till rätt person vid rätt tillfälle? Fredric Landqvist Viktoriainstitutet 1/06 En nionde reflektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation Vad är rätt information till rätt person vid rätt tillfälle? Fredric Landqvist Viktoriainstitutet Sven

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer