ECM som skapar arbetsglädje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECM som skapar arbetsglädje"

Transkript

1 ECM som skapar arbetsglädje

2 Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering så att alla medarbetare behåller intresset och att de ser att det sker något hela tiden. Användarna får en aha-upplevelse, för dokument som nu läggs in i systemet kan mycket lätt hittas igen. Jesper Sylvest, FTF FTF är huvudorganisation för offentligt och privat anställda och använder Exformatics ECM till dokumenthantering. Idag finns mer än dokument i FTF s lösning. Vad är ECM? ECM (Enterprise Content Management) är det samlade namnet på system som elektroniskt förenklar och strukturerar all informations- och dokumenthantering i företag, organisationer och myndigheter. ECM-lösningar ger struktur, flöde, kontroll och överblick över den alltmer ökande mängden information och dokument.

3 ECM skapar överblick En explosionsartad ökning av dokument, e-post och annan information ställer allt större krav på att medarbetarna har bra överblick för att kunna arbeta effektivt. Dyrbar kunskap går förlorad när medarbetare lämnar verksamheten och det tar tid för nyanställda att få fram information i den traditionella mapphierarkin. Både privata och offentliga verksamheter ser därför stora vinster med en ECM-lösning. Antalet e-post ökar kraftigt och strömmen av dokument flyter runt i organisationen i samma takt som medarbetare kommer och går. Information och kunskap är några av de viktigaste tillgångarna i dagens verksamheter, men trots detta är överblick, återanvändning och samarbete kring kunskap ofta otillräckligt och svårt att hantera. Affärskritisk information sparas i oöverskådliga mappar under olika nätverksstrukturer i värsta fall endast på den enskilda medarbetarens lokala hårddisk. E-post-meddelanden och dokument raderas och viktig kunskap faller mellan stolarna, trots att andra i verksamheten kunde dragit nytta av den. Mycket tid går förlorad, när medarbetare måste leta efter information och inte har total överblick över en aktivitet, ett ärende eller projekt. Det är dessa utmaningar som många verksamheter står inför och de harmoniserar inte med begrepp som t ex lean, workflow och processoptimering. Allt fler får dock upp ögonen för de nya möjligheterna med ECM. Om affärsprocesser skall rationaliseras, krävs det att informationen är på rätt plats, lättillgänglig och strukturerad. Idag är det ofta ett absolut krav från ledningen att det finns en 100-procentig överblick över arbetsflöden och att det ständigt sker framsteg. Men även nyckelmedarbetare, projektledare, avdelningschefer, m.fl. förväntar sig struktur, enkel kommunikation, styrande processer, samarbete, effektivitet och öppenhet. Medarbetare vill bygga vidare på de erfarenheter och existerande kunskaper som finns, istället för att uppfinna hjulet gång på gång. Vår unika ECM-lösning lever upp till dessa krav och i motsats till traditionella system handlar det inte längre bara om administrativa rutiner och arkiveringsfunktioner. Exformatics ECM hanterar kraven från moderna och komplexa verksamheter Det finns flera skäl till att införa en ECM-lösning. I offentliga verksamheter finns det lagstadgade krav på arkiveringssystem. Även tillverkande företag inom livsmedel och läkemedelsindustrin har krav på dokumentation av sina produktionsprocesser. Idag hanterar Exformatics ECM dessa krav i en rad olika verksamheter och vi kan lätt anpassa lösningen i takt med att nya bestämmelser tillkommer. Men det är inte bara lagstadgade krav som talar för en ECMlösning. Marknadskrafterna ställer i allt högre grad krav på effektivisering i företag och organisationer framför allt på effektivisering av processer. Exformatics ECM-lösningar möjliggör bättre kunskapsdelning, automatisering i flöden, tydliggör processernas olika steg, reducerar tidsförluster och säkrar att det alltid finns en ansvarig på en uppgift eller aktivitet. Sammantaget kan detta bidra till att öka verksamhetens konkurrenskraft på en allt hårdare och mer pressad marknad. Exformatics ECM ger en unik överblick över aktiviteter, ärenden och projekt, vilket öppnar upp för samarbete mellan personer, grupper och avdelningar i hela organisationen. Det är med Exformatics ECM som verksamheten samlas till en mer effektiv enhet med struktur på informationsflödet, bättre överblick, ökad flexibilitet, hög kvalitet och smidigare samarbete. Exformatics ECM hanterar och styr arbetsflöden i verksamheten, så att projekt, aktiviteter, ärenden, kontakter, dokument, korrespondens och uppgifter hanteras enligt framtagna procedurer. ECM- lösningen stödjer affärsprocesserna - men de dynamiska processerna kan enkelt ändras och anpassas vid nya förutsättningar. Sida 3

4 ECM i enkla och välkända miljöer Införandet av nya IT-system är historiskt förknippat med motstånd från användarna och ofta har det krävts stora resurser för att få lösningarna att fungera. Exformatics ECM gör upp med traditionerna, utmanar mapphierarkier och svåröverskådliga miljöer ger istället användaren snabb och enkel överblick. Medarbetare ställer idag krav. Ett av de mest uttalade är att IT ska vara enkelt och snabbt att använda. Är systemen för komplicerade att arbeta i eller är svarstiderna längre än kön vid kaffemaskinen, så kan en applikation snabbt hamna ute i kylan. uppgifter, e-post, projektdeltagare, m.m. Inga fler anteckningar på post-it lappar och löspapper! Istället finns allt samlat och strukturerat på en 360-graders portalsida, där all information nås med ett fåtal klick. Dessa krav lever Exformatics ECM upp till genom ett fåtal enkla principer. Bland annat är användargränssnittet skapat i en bekant miljö med samma begrepp som i Microsoft Office. Användarna känner sig alltså omedelbart hemma i lösningen och de blir snabbt motiverade av den enkla navigeringen. En viktig funktion i Exformatics ECM är att Microsoft Office och Outlook är fullt integrerat, så att många funktioner kan utnyttjas direkt från t ex Outlook, Word, PowerPoint och Excel. Dokument kan skapas och sparas till ärenden, aktiviteter eller projekt med ett fåtal klick. Enklare och snabbare kan det inte bli och tidsvinster märks från dag ett. Krav på användarupplevelsen Eftersom grunden i Exformatics ECM bygger på Microsoft Office och Internet Explorer, ställs det inga större krav på förkunskaper hos medarbetarna som ska arbeta i lösningen. Användarvänligheten är en mycket viktig del i Exformatics ECM. Vi vill påstå att om medarbetarna kan surfa på internet och använda internetbank så är de väl rustade för att använda ECM från Exformatics. Exformatics ECM ger användarna en total överblick över både avslutade och pågående projekt, gemensamma och egna ärenden, med tillhörande dokument, stamkort, mallar, kontakter, ECM är aktivitetsorienterat Exformatics ECM är mycket mer än verksamhetens lösning för hantering av information, dokument, e-post, etc. Projektledare och projektdeltagare får även ett verktyg som sätter ström till och automatiserar verksamhetens processer. Planering i Excel försvinner, istället hanteras det direkt i ECM-lösningen. Man får en komplett bild av var i processen en aktivitet befinner sig och vilka dokument som har lagts på. Medarbetare kan delegera arbetsuppgifter till kollegor på nolltid. Därmed är det slut med förseningar på grund av att uppgifter inte har någon ansvarig och för att det är svårt att få en bild över helheten. Och Exformatics ECM är inte bara "ännu" ett IT-system. Det är istället en lösning som konsoliderar befintliga system och program en portalingång till befintliga lösningar. Eftersom Exformatics ECM bygger på en öppen plattform, integreras det till kund- och medlemssystem, affärssystem och ekonomisystem. ECM i hela organisationen Med Exformatics ECM tillgodoser man inte bara medarbetare som hanterar stora mängder information. Exformatics ECM är modulbaserat och våra moduler kan med fördel användas på områden som HR, juridik, försäljning, marknad, kundservice, support, m.fl. Sida 4

5 Möjligheter i Exformatics ECM 360-graders överblick över information och pågående aktiviteter Snabbt upprättande av nya ärenden/projekt/- aktiviteter och enkel delegering Spara dokument, e-post, anteckningar och mycket mer till aktiviteter med ett fåtal klick Versionshantering, tidsregistrering, godkännandeprocesser, spårbarhet och sökning Integration till Office, Outlook, Dynamics och mycket mer Ärendehantering Aktivitets- och projekthantering Dokumenthantering E-post-hantering Standardtext, fras- och mallhantering Kvalitets- och ledningssystem Intranät Med många ärenden, både små och stora, behövde vi ett snabbt system som var tillräckligt flexibelt för att hantera ostrukturerad information kring varje enskilt ärende. Exformatics tillåter oss att hålla reda på obegränsat med information genom sina en till många associationer. Klas Ljunggren, IT-Chef AddPro AB AddPro AB bedriver verksamhet inom IT-området och etablerades år 2000 i Malmö. AddPro AB är idag etablerad som marknadsledande inom infrastruktur, säkerhet och kommunikation, applikation och integration, support och drift, m.m. Koncernen närmar sig 200 anställda varav ca 160 är konsulter.

6 Exformatics förmåga att leverera inom en snäv tidsplan har verkligen imponerat på oss. Vi hör ofta om IT-projekt som det tar månader och år att få implementerat, men på bara åtta veckor har de konfigurerat och implementerat en komplett lösning till LO s digitala ärendesystem. Knud T. Marthens, administrationschef, LO Landsorganisationen Danmark (LO) är huvudorganisation för 18 medlemsförbund. Exformatics ECM har ersatt tidigare ärendesystem och hanterar idag upp mot en miljon dokument åt LO. Med Exformatics ECM kan LO hantera komplexa ärenden med uppgifter, e-post, dokument, 200 mallar, möten, involverade parter och tillhörande korrespondens. Information Vilka dimensioner skall hanteras? Vilka relationer har de? GUI Design av navigering Design av sidstruktur och sökning Konfiguration Konfiguration av lösningen och önskade moduler Dokumentation Dokumentation tas fram -Utbildning Utbildning av nyckelpersoner

7 Unika och flexibla standardlösningar Exformatics ECM bygger på en standardlösning, som anpassas till varje enskild kund via ett workshop förlopp. En öppen standard och ett antal konfigurerbara moduler är grunden för den unika uppbyggnaden och anpassningen. Konfigurering av lösningen sker på kort tid och så kostnadseffektivt som möjligt. Implementering av nya IT-lösningar och särskilt ECM lösningar har traditionellt varit långa och kostsamma projekt. Detta utmanar Exformatics. Vårt varumärke står för kort leveranstid, vilket vi säkrar med vår unika teknologi och med en workshopbaserad leverans. Med kort leveranstid förbättrar vi den totala projektekonomin och ger snabbt användarna insikt, kunskap och intresse för projektet. Exformatics ECM gör upp med komplexitet, långa utvecklingsprocesser och omfattande kravspecifikationer. Det är den öppna arkitekturen i Exformatics ECM som gör det möjligt att leverera en komplett kundanpassad lösning på 4-8 veckor. En flexibel och konfigurerbar plattform gör att vår ECM-lösning enkelt anpassas efter verksamhetens arbetsmetoder och terminologier, så att lösningen följer redan inarbetade rutiner och processer överallt i organisationen Den öppna plattformen gör det även möjligt att konfigurera lösningen, så den passar ihop med de befintliga IT-systemen. Baserat på våra erfarenheter och kompetenser samt den höga graden av inbyggd flexibilitet, är det möjligt att ta bort ett stort antal dagar från det totala implementeringsprojektet. Det gäller både interna och externa konsultdagar. Lösningen konfigureras under workshops ECM-lösningen anpassas normalt på tre till fyra workshops hos kunden, där berörda nyckelpersoner deltar. Under dessa workshops, konfigureras lösningen live, så den slutgiltiga versionen formas och optimeras efter avdelningarnas behov och krav. Vi tar alltid utgångspunkt i verksamhetens arbetssätt och anpassar lösningen därefter, med andra ord konfigurerar vi efter den rådande verkligheten och inte tvärtom. Under våra workshops går vi igenom följande: Information: Vilka dimensioner ska hanteras och hur hänger de samman? Vilken terminologi används? Användargränssnitt: Design av navigeringsalternativ, sidstruktur, sökning, grafisk profil och överblick Installation och konfiguration Dokumentation av lösningen Utbildning av nyckelpersoner/användare När våra workshops är genomförda, leveransen är testad och godkänd, är det enkelt för verksamhetens nyckelpersoner att underhålla och utveckla lösningen vidare. Det är oftast dessa personer som sedan internt utbildar slutanvändarna. Den effektiva och unika processen garanterar short time to market och en hög ROI (Return On Investment). Detta är Exformatics kännetecken. Vårt mål är alltid att lösningen snabbt ska vara i drift. Det skapar ett bra arbetsklimat när ett projekt håller tidsplanen och användarna får konkret nytta och märkbara fördelar från dag ett. När även projektbudget hålls, blir det bra respons hos både ledning och projektansvariga. Sida 7

8 Exformatics ECM - ett affärssystem för kunskap Exformatics ECM är mycket mer än ärende- och dokumenthantering. Lösningen stödjer verksamhetens arbetsmetoder och ger en unik överblick över pågående aktiviteter. Exformatics har tagit begreppet ECM vidare till en ny nivå. Förutom en självständig lösning för systematisering av dokument och ärenden är det en medarbetarportal, en ingång till hanteringen av den samlade informationen och kunskapen i organisationen. ECM fungerade tidigare som ett fristående arkiv, skapat av experter och för experter, men idag är det en dynamisk lösning som ger tillgång till all information som medarbetarna behöver för att arbeta optimalt. Användare utan större förkunskaper om IT-system kan enkelt utnyttja Exformatics ECM-lösning för att t ex spara information, ta fram statistik, styra mot mål och säkerställa en effektiv koordinering. ECM som ersättning eller en del av intranätet Exformatics ECM, med sina senaste funktioner, tar sig in på intranätets område och fungerar som en intranätportal. Medarbetarna får med Exformatics ECM en egen startsida, som följer verksamhetens grafiska profil, med t ex en lista på senaste ärenden/aktiviteter/projekt, favoritsidor, favoritsökningar, pågående uppgifter, rapporter, nyheter och avdelningsrelaterad information. Därmed blir ECM-lösningen den enskilda medarbetarens start för att snabbt komma igång att arbeta. Exformatics ECM är ett enterprise 2.0-intranät, som är baserat på webb 2.0-teknologi. Medarbetarna kan få sin information på det sätt de önskar. Det kan vara från ett helikopterperspektiv över pågående aktiviteter/ärenden, men vyn kan också snabbt ändras till detaljnivå för att se status på en uppgift i ett projekt. Funktioner och vyer i lösningen kan enkelt tilldelas en speciell medarbetare, vilket styrs via Active Directory eller direkt i lösningen. Exformatics ECM följer organisationens säkerhetspolicy, därmed säkerställs att rätt personer har rätt åtkomst. Integration med befintliga IT-system För att en ECM-lösning ska få framgång i organisationen ska det vara möjligt för användarna att hämta information på tvärs i de övriga befintliga IT-systemen. Eftersom Exformatics ECM har en öppen arkitektur och modern teknik, integreras lösningen till ett brett urval av affärssystem, CRM, ekonomisystem, m.m. Många verksamheter har en rad olika IT-system utan inbördes relationer till varandra, men via Exformatics ECM sammanförs IT-systemen. När flera system kan samlas till en single point of view, maximeras tidigare IT -investeringar. På sikt kan även existerande IT-system bli delvis överflödiga, vilket leder till minskade utgifter och besparingar på licenser och underhåll. Exformatics ECM kan fungera tillsammans med ett befintligt intranät - eller helt ersätta det. Lösningens design och funktioner gör det enkelt att publicera t ex rapporter, nyheter, KPI, företagsinformation, bloggar och instruktioner direkt på startsidan, därmed får medarbetaren en snabb överblick och kan med ett klick börja arbeta med sina uppgifter. Sida 8

9 Exformatics integrerar bland annat till CRM-lösningar Medlemssystem Ekonomisystem Övriga affärssystem ECM-systemet från Exformatics kan mycket mer än vi begärt. Till exempel stödjer det workflows, som passar mycket bra in i våra lean-projekt. Lars Christensen, projektledare, TELE Greenland Kom ihåg personalfesten på fredag Nya kollegor i administrationen: Fredrik Nilsson och Peter Solberg Projekt SB124 är avslutat och levererat! TELE Greenland är leverantör av post och kommunikation på Grönland. ECM-lösningen används i hela organisationen, inklusive projektledning, aktivitetshantering och ärende- och dokumenthantering. VD:n har ordet: Q2 har startat

10 Systemkrav Microsoft Office Sharepoint Server 2007 eller 2010 Microsoft Windows Server 2003 eller 2008 Microsoft Office 2003, 2007 eller 2010 Microsoft Exchange 2003 eller 2007 Microsoft SQL 2005 eller 2008 Vi har fokuserat på användarvänlighet, bra sökfunktioner samt integration till andra system, vid vår utvärdering av en ECM-lösning. Dessutom är det viktigt för oss, att det finns möjligheter att bygga ut systemet, t ex för projektledning och CRM. Därför föll valet på Exformatics ECM. Anette Forsmann, Metropolitan University College Metropolitan University College har cirka studenter och ca 1000 anställda och använder Exformatics ECM till dokumenthantering. Word Office Excel Project Outlook ECM Verksamhetsbaserade webb services SOA Share- Point Exchange SQL Server Active Directory

11 Exformatics bygger på Microsoft-teknologier Exformatics ECM baseras på Microsoft-teknologier som är den allra senaste, mest utbredda och använda bland svenska verksamheter. Det innebär snabb och enkel integration, skalbarhet och minimal investering. Tekniken i Exformatics ECM baseras på Microsofts standardprodukter - Exchange Server, SQL Server och SharePoint. Vår ECM-lösning kan därmed utnyttja egenskaperna och styrkorna hos de olika enskilda Microsoft-produkterna. Utbildning till användarna En förutsättning för att nya IT-lösningar skall bli lyckade är att snabbt och smidigt utbilda användarna. För att den anpassade Exformatics ECM-lösningen ska användas optimalt och på rätt sätt, bör både nyckelpersoner och slutanvändare utbildas. Från Microsoft Exchange hämtar Exformatics ECM information om kontakter, e-post, kalender och uppgifter. Dokument och portalsidor knyts samman via SharePoint och SQL Server hanterar tabellorienterad data. Eftersom Microsoft-teknologin är den mest utbredda, betyder det att Exformatics ECM integreras enkelt och uppdateras kontinuerligt, så ECM-lösningen följer den senaste tekniken från mjukvarujätten. Därför fokuserar Exformatics på att nyckelpersonerna känner sig väl rustade vid införandet av ECM-lösningen och inte minst att de känner sig trygga i den nya användarmiljön. I slutfasen av implementeringen är det oftast nyckelpersonerna som utbildar sina kollegor. Nyckelpersoner får sin utbildning på 1-2 dagar och slutanvändaren utbildas ca 1 dag. Den korta tiden från att lösningen tas i drift till användarna har den fullt integrerad i sitt arbetssätt, säkerställer en hög avkastning på investeringen och att medarbetarna upplever effektivitetsvinster, från dag 1, i den nya ECM-lösningen. Exformatics ECM växer med organisationen Exformatics ECM bygger på en unik plattform, som kan växlas upp eller ned allt efter behov, via enkel konfiguration. En annan fördel med plattformen är att lösningen inledningsvis kan implementeras i en del av verksamheten, för att sedan rullas ut till övriga medarbetare inom andra funktionsområden. Det garanterar en kort uppstartstid och medarbetare som bäst behöver det, kan få glädje av ECM-lösningen fortas möjligt. Exformatics erbjuder en rad olika kursupplägg för att utbilda användare i Exformatics ECM. Kurserna anpassas helt efter den levererade lösningen, vilket innebär att utbildningen och tillhörande material är speciellt anpassat och följer kundens arbetsmetoder, processer och terminologi. En väsentlig och viktig del är att Exformatics ECM är en standardlösning. Lösningen konfigureras via moduler som sätts ihop för att bilda just den lösning som passar kundens krav och behov. Sida 11

12 Vill du veta mer? Boka en demonstration, där vi visar vad Exformatics ECM kan göra för just din organisation. Ring ! znildt design- og kommunikationsbureau Exformatics. Axel Danielssons Väg Malmö. Telefon Exformatics erbjuder standardlösningar inom ramen för ECM (Enterprise Content Management). Våra lösningar är baserade på Microsoft SharePoint och säkerställer effektiviteten i affärskritiska processer och informationshantering hos våra kunder. I vår kundlista finns statliga myndigheter, kommuner, tillverkande företag, tjänsteföretag, förvaltningsbolag, finansbolag, post och telekommunikationsföretag, konsultbolag och intresse/fackliga organisationer.

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Business 360 är en standardlösning för dokumenthantering, elektronisk arkiv- och ärendehantering som samspelar

Läs mer

FormPipe Kvalitetsledning

FormPipe Kvalitetsledning Ökad Kostnadseffektivitet - Kundnöjdhet - Lönsamhet - Kontroll - Kvalitet FormPipe Kvalitetsledning Komplett IT-stöd för Kvalitetsledning FormPipe Kvalitetsledning Ett komplett, integrerat IT-stöd för

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet ecopy SHARESCAN / DESKTOP Tack vare ecopy använder alla anställda på Van Laere den multifunktionella skrivaren som en användarvänlig nätverksscanner.

Läs mer

Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö

Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö 2010-10-29 Page: 1 (13) Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö VERSION 1.0 2010-10-29 Page: 2 (13) Innehållsförteckning 1 Generell Information... 4 1.1 Godkännande av Projektspecifikation...

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Attitude is everything. Peter Ericson, VD Exait AB

Attitude is everything. Peter Ericson, VD Exait AB Peter Ericson, VD Exait AB IT företagen IT-branschen i Luleå sysselsätter > 2000 personer 100 IT-bolag Gedigen erfarenhet att samverka, IT-branschråd, Ramavtal etc. Exempel, GSM, RDS. Om Exait Exait är

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra.

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. 2 Jag vill se hela bilden. moduweb Vision ger mig full åtkomst till installationen. Bekvämt och tydligt. Vill

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Office integration, med Jeeves JEEVES WORLD 2012

Office integration, med Jeeves JEEVES WORLD 2012 Office integration, med Jeeves JEEVES WORLD 2012 Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB AGENDA Jeeves relation till Outlook Spara mail från Outlookklienten Avrapportera aktivitet från Outlookklienten

Läs mer

GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET

GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET PRODUKTÖVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varningssystem Geodata Funktionsområde Energiuppföljningssystem - Innehåller all grundläggande

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $ # " % # % & ' ()# * " +, * - ""&".# / -# "(0 1-2"3 0. +4 1-5 (25 6 Consafe Logistics erbjuder mjukvara enligt nedanstående specifikation. Astro Warehouse

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR 2 MRM - ETT MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA Som medlem och konsument ställer man allt högre krav på vad man får för sina pengar eller medlemsavgifter.

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling Magnus Moberg Är en strukturerad och noggrann systemutvecklare/arkitekt som tycker om nya utmaningar. Har 17 års erfarenhet av systemutveckling, produktframställning, design och arkitekt. Har jobbat med

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS4/ CS5, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 2dgr InDesign automatisera, spara tid 1dag

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer