ECM som skapar arbetsglädje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECM som skapar arbetsglädje"

Transkript

1 ECM som skapar arbetsglädje

2 Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering så att alla medarbetare behåller intresset och att de ser att det sker något hela tiden. Användarna får en aha-upplevelse, för dokument som nu läggs in i systemet kan mycket lätt hittas igen. Jesper Sylvest, FTF FTF är huvudorganisation för offentligt och privat anställda och använder Exformatics ECM till dokumenthantering. Idag finns mer än dokument i FTF s lösning. Vad är ECM? ECM (Enterprise Content Management) är det samlade namnet på system som elektroniskt förenklar och strukturerar all informations- och dokumenthantering i företag, organisationer och myndigheter. ECM-lösningar ger struktur, flöde, kontroll och överblick över den alltmer ökande mängden information och dokument.

3 ECM skapar överblick En explosionsartad ökning av dokument, e-post och annan information ställer allt större krav på att medarbetarna har bra överblick för att kunna arbeta effektivt. Dyrbar kunskap går förlorad när medarbetare lämnar verksamheten och det tar tid för nyanställda att få fram information i den traditionella mapphierarkin. Både privata och offentliga verksamheter ser därför stora vinster med en ECM-lösning. Antalet e-post ökar kraftigt och strömmen av dokument flyter runt i organisationen i samma takt som medarbetare kommer och går. Information och kunskap är några av de viktigaste tillgångarna i dagens verksamheter, men trots detta är överblick, återanvändning och samarbete kring kunskap ofta otillräckligt och svårt att hantera. Affärskritisk information sparas i oöverskådliga mappar under olika nätverksstrukturer i värsta fall endast på den enskilda medarbetarens lokala hårddisk. E-post-meddelanden och dokument raderas och viktig kunskap faller mellan stolarna, trots att andra i verksamheten kunde dragit nytta av den. Mycket tid går förlorad, när medarbetare måste leta efter information och inte har total överblick över en aktivitet, ett ärende eller projekt. Det är dessa utmaningar som många verksamheter står inför och de harmoniserar inte med begrepp som t ex lean, workflow och processoptimering. Allt fler får dock upp ögonen för de nya möjligheterna med ECM. Om affärsprocesser skall rationaliseras, krävs det att informationen är på rätt plats, lättillgänglig och strukturerad. Idag är det ofta ett absolut krav från ledningen att det finns en 100-procentig överblick över arbetsflöden och att det ständigt sker framsteg. Men även nyckelmedarbetare, projektledare, avdelningschefer, m.fl. förväntar sig struktur, enkel kommunikation, styrande processer, samarbete, effektivitet och öppenhet. Medarbetare vill bygga vidare på de erfarenheter och existerande kunskaper som finns, istället för att uppfinna hjulet gång på gång. Vår unika ECM-lösning lever upp till dessa krav och i motsats till traditionella system handlar det inte längre bara om administrativa rutiner och arkiveringsfunktioner. Exformatics ECM hanterar kraven från moderna och komplexa verksamheter Det finns flera skäl till att införa en ECM-lösning. I offentliga verksamheter finns det lagstadgade krav på arkiveringssystem. Även tillverkande företag inom livsmedel och läkemedelsindustrin har krav på dokumentation av sina produktionsprocesser. Idag hanterar Exformatics ECM dessa krav i en rad olika verksamheter och vi kan lätt anpassa lösningen i takt med att nya bestämmelser tillkommer. Men det är inte bara lagstadgade krav som talar för en ECMlösning. Marknadskrafterna ställer i allt högre grad krav på effektivisering i företag och organisationer framför allt på effektivisering av processer. Exformatics ECM-lösningar möjliggör bättre kunskapsdelning, automatisering i flöden, tydliggör processernas olika steg, reducerar tidsförluster och säkrar att det alltid finns en ansvarig på en uppgift eller aktivitet. Sammantaget kan detta bidra till att öka verksamhetens konkurrenskraft på en allt hårdare och mer pressad marknad. Exformatics ECM ger en unik överblick över aktiviteter, ärenden och projekt, vilket öppnar upp för samarbete mellan personer, grupper och avdelningar i hela organisationen. Det är med Exformatics ECM som verksamheten samlas till en mer effektiv enhet med struktur på informationsflödet, bättre överblick, ökad flexibilitet, hög kvalitet och smidigare samarbete. Exformatics ECM hanterar och styr arbetsflöden i verksamheten, så att projekt, aktiviteter, ärenden, kontakter, dokument, korrespondens och uppgifter hanteras enligt framtagna procedurer. ECM- lösningen stödjer affärsprocesserna - men de dynamiska processerna kan enkelt ändras och anpassas vid nya förutsättningar. Sida 3

4 ECM i enkla och välkända miljöer Införandet av nya IT-system är historiskt förknippat med motstånd från användarna och ofta har det krävts stora resurser för att få lösningarna att fungera. Exformatics ECM gör upp med traditionerna, utmanar mapphierarkier och svåröverskådliga miljöer ger istället användaren snabb och enkel överblick. Medarbetare ställer idag krav. Ett av de mest uttalade är att IT ska vara enkelt och snabbt att använda. Är systemen för komplicerade att arbeta i eller är svarstiderna längre än kön vid kaffemaskinen, så kan en applikation snabbt hamna ute i kylan. uppgifter, e-post, projektdeltagare, m.m. Inga fler anteckningar på post-it lappar och löspapper! Istället finns allt samlat och strukturerat på en 360-graders portalsida, där all information nås med ett fåtal klick. Dessa krav lever Exformatics ECM upp till genom ett fåtal enkla principer. Bland annat är användargränssnittet skapat i en bekant miljö med samma begrepp som i Microsoft Office. Användarna känner sig alltså omedelbart hemma i lösningen och de blir snabbt motiverade av den enkla navigeringen. En viktig funktion i Exformatics ECM är att Microsoft Office och Outlook är fullt integrerat, så att många funktioner kan utnyttjas direkt från t ex Outlook, Word, PowerPoint och Excel. Dokument kan skapas och sparas till ärenden, aktiviteter eller projekt med ett fåtal klick. Enklare och snabbare kan det inte bli och tidsvinster märks från dag ett. Krav på användarupplevelsen Eftersom grunden i Exformatics ECM bygger på Microsoft Office och Internet Explorer, ställs det inga större krav på förkunskaper hos medarbetarna som ska arbeta i lösningen. Användarvänligheten är en mycket viktig del i Exformatics ECM. Vi vill påstå att om medarbetarna kan surfa på internet och använda internetbank så är de väl rustade för att använda ECM från Exformatics. Exformatics ECM ger användarna en total överblick över både avslutade och pågående projekt, gemensamma och egna ärenden, med tillhörande dokument, stamkort, mallar, kontakter, ECM är aktivitetsorienterat Exformatics ECM är mycket mer än verksamhetens lösning för hantering av information, dokument, e-post, etc. Projektledare och projektdeltagare får även ett verktyg som sätter ström till och automatiserar verksamhetens processer. Planering i Excel försvinner, istället hanteras det direkt i ECM-lösningen. Man får en komplett bild av var i processen en aktivitet befinner sig och vilka dokument som har lagts på. Medarbetare kan delegera arbetsuppgifter till kollegor på nolltid. Därmed är det slut med förseningar på grund av att uppgifter inte har någon ansvarig och för att det är svårt att få en bild över helheten. Och Exformatics ECM är inte bara "ännu" ett IT-system. Det är istället en lösning som konsoliderar befintliga system och program en portalingång till befintliga lösningar. Eftersom Exformatics ECM bygger på en öppen plattform, integreras det till kund- och medlemssystem, affärssystem och ekonomisystem. ECM i hela organisationen Med Exformatics ECM tillgodoser man inte bara medarbetare som hanterar stora mängder information. Exformatics ECM är modulbaserat och våra moduler kan med fördel användas på områden som HR, juridik, försäljning, marknad, kundservice, support, m.fl. Sida 4

5 Möjligheter i Exformatics ECM 360-graders överblick över information och pågående aktiviteter Snabbt upprättande av nya ärenden/projekt/- aktiviteter och enkel delegering Spara dokument, e-post, anteckningar och mycket mer till aktiviteter med ett fåtal klick Versionshantering, tidsregistrering, godkännandeprocesser, spårbarhet och sökning Integration till Office, Outlook, Dynamics och mycket mer Ärendehantering Aktivitets- och projekthantering Dokumenthantering E-post-hantering Standardtext, fras- och mallhantering Kvalitets- och ledningssystem Intranät Med många ärenden, både små och stora, behövde vi ett snabbt system som var tillräckligt flexibelt för att hantera ostrukturerad information kring varje enskilt ärende. Exformatics tillåter oss att hålla reda på obegränsat med information genom sina en till många associationer. Klas Ljunggren, IT-Chef AddPro AB AddPro AB bedriver verksamhet inom IT-området och etablerades år 2000 i Malmö. AddPro AB är idag etablerad som marknadsledande inom infrastruktur, säkerhet och kommunikation, applikation och integration, support och drift, m.m. Koncernen närmar sig 200 anställda varav ca 160 är konsulter.

6 Exformatics förmåga att leverera inom en snäv tidsplan har verkligen imponerat på oss. Vi hör ofta om IT-projekt som det tar månader och år att få implementerat, men på bara åtta veckor har de konfigurerat och implementerat en komplett lösning till LO s digitala ärendesystem. Knud T. Marthens, administrationschef, LO Landsorganisationen Danmark (LO) är huvudorganisation för 18 medlemsförbund. Exformatics ECM har ersatt tidigare ärendesystem och hanterar idag upp mot en miljon dokument åt LO. Med Exformatics ECM kan LO hantera komplexa ärenden med uppgifter, e-post, dokument, 200 mallar, möten, involverade parter och tillhörande korrespondens. Information Vilka dimensioner skall hanteras? Vilka relationer har de? GUI Design av navigering Design av sidstruktur och sökning Konfiguration Konfiguration av lösningen och önskade moduler Dokumentation Dokumentation tas fram -Utbildning Utbildning av nyckelpersoner

7 Unika och flexibla standardlösningar Exformatics ECM bygger på en standardlösning, som anpassas till varje enskild kund via ett workshop förlopp. En öppen standard och ett antal konfigurerbara moduler är grunden för den unika uppbyggnaden och anpassningen. Konfigurering av lösningen sker på kort tid och så kostnadseffektivt som möjligt. Implementering av nya IT-lösningar och särskilt ECM lösningar har traditionellt varit långa och kostsamma projekt. Detta utmanar Exformatics. Vårt varumärke står för kort leveranstid, vilket vi säkrar med vår unika teknologi och med en workshopbaserad leverans. Med kort leveranstid förbättrar vi den totala projektekonomin och ger snabbt användarna insikt, kunskap och intresse för projektet. Exformatics ECM gör upp med komplexitet, långa utvecklingsprocesser och omfattande kravspecifikationer. Det är den öppna arkitekturen i Exformatics ECM som gör det möjligt att leverera en komplett kundanpassad lösning på 4-8 veckor. En flexibel och konfigurerbar plattform gör att vår ECM-lösning enkelt anpassas efter verksamhetens arbetsmetoder och terminologier, så att lösningen följer redan inarbetade rutiner och processer överallt i organisationen Den öppna plattformen gör det även möjligt att konfigurera lösningen, så den passar ihop med de befintliga IT-systemen. Baserat på våra erfarenheter och kompetenser samt den höga graden av inbyggd flexibilitet, är det möjligt att ta bort ett stort antal dagar från det totala implementeringsprojektet. Det gäller både interna och externa konsultdagar. Lösningen konfigureras under workshops ECM-lösningen anpassas normalt på tre till fyra workshops hos kunden, där berörda nyckelpersoner deltar. Under dessa workshops, konfigureras lösningen live, så den slutgiltiga versionen formas och optimeras efter avdelningarnas behov och krav. Vi tar alltid utgångspunkt i verksamhetens arbetssätt och anpassar lösningen därefter, med andra ord konfigurerar vi efter den rådande verkligheten och inte tvärtom. Under våra workshops går vi igenom följande: Information: Vilka dimensioner ska hanteras och hur hänger de samman? Vilken terminologi används? Användargränssnitt: Design av navigeringsalternativ, sidstruktur, sökning, grafisk profil och överblick Installation och konfiguration Dokumentation av lösningen Utbildning av nyckelpersoner/användare När våra workshops är genomförda, leveransen är testad och godkänd, är det enkelt för verksamhetens nyckelpersoner att underhålla och utveckla lösningen vidare. Det är oftast dessa personer som sedan internt utbildar slutanvändarna. Den effektiva och unika processen garanterar short time to market och en hög ROI (Return On Investment). Detta är Exformatics kännetecken. Vårt mål är alltid att lösningen snabbt ska vara i drift. Det skapar ett bra arbetsklimat när ett projekt håller tidsplanen och användarna får konkret nytta och märkbara fördelar från dag ett. När även projektbudget hålls, blir det bra respons hos både ledning och projektansvariga. Sida 7

8 Exformatics ECM - ett affärssystem för kunskap Exformatics ECM är mycket mer än ärende- och dokumenthantering. Lösningen stödjer verksamhetens arbetsmetoder och ger en unik överblick över pågående aktiviteter. Exformatics har tagit begreppet ECM vidare till en ny nivå. Förutom en självständig lösning för systematisering av dokument och ärenden är det en medarbetarportal, en ingång till hanteringen av den samlade informationen och kunskapen i organisationen. ECM fungerade tidigare som ett fristående arkiv, skapat av experter och för experter, men idag är det en dynamisk lösning som ger tillgång till all information som medarbetarna behöver för att arbeta optimalt. Användare utan större förkunskaper om IT-system kan enkelt utnyttja Exformatics ECM-lösning för att t ex spara information, ta fram statistik, styra mot mål och säkerställa en effektiv koordinering. ECM som ersättning eller en del av intranätet Exformatics ECM, med sina senaste funktioner, tar sig in på intranätets område och fungerar som en intranätportal. Medarbetarna får med Exformatics ECM en egen startsida, som följer verksamhetens grafiska profil, med t ex en lista på senaste ärenden/aktiviteter/projekt, favoritsidor, favoritsökningar, pågående uppgifter, rapporter, nyheter och avdelningsrelaterad information. Därmed blir ECM-lösningen den enskilda medarbetarens start för att snabbt komma igång att arbeta. Exformatics ECM är ett enterprise 2.0-intranät, som är baserat på webb 2.0-teknologi. Medarbetarna kan få sin information på det sätt de önskar. Det kan vara från ett helikopterperspektiv över pågående aktiviteter/ärenden, men vyn kan också snabbt ändras till detaljnivå för att se status på en uppgift i ett projekt. Funktioner och vyer i lösningen kan enkelt tilldelas en speciell medarbetare, vilket styrs via Active Directory eller direkt i lösningen. Exformatics ECM följer organisationens säkerhetspolicy, därmed säkerställs att rätt personer har rätt åtkomst. Integration med befintliga IT-system För att en ECM-lösning ska få framgång i organisationen ska det vara möjligt för användarna att hämta information på tvärs i de övriga befintliga IT-systemen. Eftersom Exformatics ECM har en öppen arkitektur och modern teknik, integreras lösningen till ett brett urval av affärssystem, CRM, ekonomisystem, m.m. Många verksamheter har en rad olika IT-system utan inbördes relationer till varandra, men via Exformatics ECM sammanförs IT-systemen. När flera system kan samlas till en single point of view, maximeras tidigare IT -investeringar. På sikt kan även existerande IT-system bli delvis överflödiga, vilket leder till minskade utgifter och besparingar på licenser och underhåll. Exformatics ECM kan fungera tillsammans med ett befintligt intranät - eller helt ersätta det. Lösningens design och funktioner gör det enkelt att publicera t ex rapporter, nyheter, KPI, företagsinformation, bloggar och instruktioner direkt på startsidan, därmed får medarbetaren en snabb överblick och kan med ett klick börja arbeta med sina uppgifter. Sida 8

9 Exformatics integrerar bland annat till CRM-lösningar Medlemssystem Ekonomisystem Övriga affärssystem ECM-systemet från Exformatics kan mycket mer än vi begärt. Till exempel stödjer det workflows, som passar mycket bra in i våra lean-projekt. Lars Christensen, projektledare, TELE Greenland Kom ihåg personalfesten på fredag Nya kollegor i administrationen: Fredrik Nilsson och Peter Solberg Projekt SB124 är avslutat och levererat! TELE Greenland är leverantör av post och kommunikation på Grönland. ECM-lösningen används i hela organisationen, inklusive projektledning, aktivitetshantering och ärende- och dokumenthantering. VD:n har ordet: Q2 har startat

10 Systemkrav Microsoft Office Sharepoint Server 2007 eller 2010 Microsoft Windows Server 2003 eller 2008 Microsoft Office 2003, 2007 eller 2010 Microsoft Exchange 2003 eller 2007 Microsoft SQL 2005 eller 2008 Vi har fokuserat på användarvänlighet, bra sökfunktioner samt integration till andra system, vid vår utvärdering av en ECM-lösning. Dessutom är det viktigt för oss, att det finns möjligheter att bygga ut systemet, t ex för projektledning och CRM. Därför föll valet på Exformatics ECM. Anette Forsmann, Metropolitan University College Metropolitan University College har cirka studenter och ca 1000 anställda och använder Exformatics ECM till dokumenthantering. Word Office Excel Project Outlook ECM Verksamhetsbaserade webb services SOA Share- Point Exchange SQL Server Active Directory

11 Exformatics bygger på Microsoft-teknologier Exformatics ECM baseras på Microsoft-teknologier som är den allra senaste, mest utbredda och använda bland svenska verksamheter. Det innebär snabb och enkel integration, skalbarhet och minimal investering. Tekniken i Exformatics ECM baseras på Microsofts standardprodukter - Exchange Server, SQL Server och SharePoint. Vår ECM-lösning kan därmed utnyttja egenskaperna och styrkorna hos de olika enskilda Microsoft-produkterna. Utbildning till användarna En förutsättning för att nya IT-lösningar skall bli lyckade är att snabbt och smidigt utbilda användarna. För att den anpassade Exformatics ECM-lösningen ska användas optimalt och på rätt sätt, bör både nyckelpersoner och slutanvändare utbildas. Från Microsoft Exchange hämtar Exformatics ECM information om kontakter, e-post, kalender och uppgifter. Dokument och portalsidor knyts samman via SharePoint och SQL Server hanterar tabellorienterad data. Eftersom Microsoft-teknologin är den mest utbredda, betyder det att Exformatics ECM integreras enkelt och uppdateras kontinuerligt, så ECM-lösningen följer den senaste tekniken från mjukvarujätten. Därför fokuserar Exformatics på att nyckelpersonerna känner sig väl rustade vid införandet av ECM-lösningen och inte minst att de känner sig trygga i den nya användarmiljön. I slutfasen av implementeringen är det oftast nyckelpersonerna som utbildar sina kollegor. Nyckelpersoner får sin utbildning på 1-2 dagar och slutanvändaren utbildas ca 1 dag. Den korta tiden från att lösningen tas i drift till användarna har den fullt integrerad i sitt arbetssätt, säkerställer en hög avkastning på investeringen och att medarbetarna upplever effektivitetsvinster, från dag 1, i den nya ECM-lösningen. Exformatics ECM växer med organisationen Exformatics ECM bygger på en unik plattform, som kan växlas upp eller ned allt efter behov, via enkel konfiguration. En annan fördel med plattformen är att lösningen inledningsvis kan implementeras i en del av verksamheten, för att sedan rullas ut till övriga medarbetare inom andra funktionsområden. Det garanterar en kort uppstartstid och medarbetare som bäst behöver det, kan få glädje av ECM-lösningen fortas möjligt. Exformatics erbjuder en rad olika kursupplägg för att utbilda användare i Exformatics ECM. Kurserna anpassas helt efter den levererade lösningen, vilket innebär att utbildningen och tillhörande material är speciellt anpassat och följer kundens arbetsmetoder, processer och terminologi. En väsentlig och viktig del är att Exformatics ECM är en standardlösning. Lösningen konfigureras via moduler som sätts ihop för att bilda just den lösning som passar kundens krav och behov. Sida 11

12 Vill du veta mer? Boka en demonstration, där vi visar vad Exformatics ECM kan göra för just din organisation. Ring ! znildt design- og kommunikationsbureau Exformatics. Axel Danielssons Väg Malmö. Telefon Exformatics erbjuder standardlösningar inom ramen för ECM (Enterprise Content Management). Våra lösningar är baserade på Microsoft SharePoint och säkerställer effektiviteten i affärskritiska processer och informationshantering hos våra kunder. I vår kundlista finns statliga myndigheter, kommuner, tillverkande företag, tjänsteföretag, förvaltningsbolag, finansbolag, post och telekommunikationsföretag, konsultbolag och intresse/fackliga organisationer.

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

FormPipe Kvalitetsledning

FormPipe Kvalitetsledning Ökad Kostnadseffektivitet - Kundnöjdhet - Lönsamhet - Kontroll - Kvalitet FormPipe Kvalitetsledning Komplett IT-stöd för Kvalitetsledning FormPipe Kvalitetsledning Ett komplett, integrerat IT-stöd för

Läs mer

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Business 360 är en standardlösning för dokumenthantering, elektronisk arkiv- och ärendehantering som samspelar

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon DOKUMENT HANTERING Centuri Dokumenthantering är en färdig, användarvänlig produkt som håller ordning och reda på verksamhetsinformation såsom riktlinjer, policys, instruktioner, blanketter, formulär och

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

START FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? Behöver du ett enda system för tidsregistrering?

START FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? Behöver du ett enda system för tidsregistrering? FINNS DET EN LÖSNING FÖR MIN VERKSAMHET HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEM? START Behöver du ett enda system för tidsregistrering? Är det extremt viktigt att skydda dina data? Har du behov av att hålla

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

AVTALS- HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

AVTALS- HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon AVTALS- HANTERING Kungsholmsgatan 21 112 27 Stockholm Telefon 08 545 516 40 www.centuri.se En strukturerad avtalshantering skapar förutsättningar för att spara tid, pengar och öka intäkterna. Med Centuri

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Invånare. Verksamhet. Bevarande

Invånare. Verksamhet. Bevarande NYTTA Invånare Verksamhet IT Bevarande Invånare Det digitala kulturarvet kan bevaras och finnas åtkomligt under lång tid Förståelsen för vår samtid underlättas i framtiden när forskning i digitala källor

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET

GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET PRODUKTÖVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varningssystem Geodata Funktionsområde Energiuppföljningssystem - Innehåller all grundläggande

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning

Internal Governance System. Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning Internal Governance System Expertverktyget för regelefterlevnad, kontroll och styrning IT-stödet för effektiv regelefterlevnad Regelbördan som finansiella företag möter blir alltmer omfattande och komplex.

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Collaboration Self-Service Bundle

Collaboration Self-Service Bundle Collaboration Self-Service Bundle Att ge åtkomst till delade resurser är inte en uppgift för ITavdelningen! ZervicePoint Collaboration Self-Service Bundle innehåller en uppsättning av tjänster som underlättar

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning INTRODUKTION TILL AM SYSTEM en molntjänst för kvalitetsledning INTRO TILL AM SYSTEM - ÖVERBLICK Vad är AM System? Argument för AM System AM Systems referenser Vilka ligger bakom? Mer om Dokument Så kommer

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Attitude is everything. Peter Ericson, VD Exait AB

Attitude is everything. Peter Ericson, VD Exait AB Peter Ericson, VD Exait AB IT företagen IT-branschen i Luleå sysselsätter > 2000 personer 100 IT-bolag Gedigen erfarenhet att samverka, IT-branschråd, Ramavtal etc. Exempel, GSM, RDS. Om Exait Exait är

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större.

Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 1 600 MSEK (2014) 950 medarbetare Våra kunder återfinns

Läs mer

Målbilden för framtidens studieadministration

Målbilden för framtidens studieadministration Nya Ladok Målbilden för framtidens studieadministration Sammanfattning av målbildsarbetet 2014: studenter, lärare kursadministratörer, studierektorer och programansvariga Några av de önskemål som studenter,

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer