Tack för hjälpen! Resultat och åtgärder från hyresgästenkäten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tack för hjälpen! Resultat och åtgärder från hyresgästenkäten"

Transkript

1 Tack för hjälpen! Resultat och åtgärder från hyresgästenkäten

2 Hej! För att bli en bättre hyresvärd i framtiden är hyresgästenkäten som genomförs vartannat år ett av våra viktigaste verktyg. För oss är det av stort värde att få veta om du som hyresgäst trivs hos oss, vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Resultatet bär vi sedan med oss när vi planerar verksamheten framåt. Tack för din medverkan Urban Blom, VD Eidar AB Så här gick det till Strax före julen 2014 fick vi ta del av sammanställningen över hyresgästenkäten som företaget Aktivbo hjälpt oss att genomföra. Hyresgästenkäten som skickades ut till hälften av våra hushåll i september 2014 besvarades av 58,4% av de tillfrågade, antingen via post eller webb. Genom att du som hyresgäst svarar på frågor anonymt om vad du tycker om din lägenhet, om vår service och om ditt bostadsområde får vi på Eidar en uppfattning om vad som fungerar och inom vilka områden vi kan bli bättre. Flera goda tips och idéer har kommit in från våra hyresgäster. Även om alla svar är helt anonyma så finns möjligheten att utläsa vilka fastigheter det rör sig om. Det innebär att vi har möjlighet att utföra individuella punktinsatser för att förbättra bostadsområden. Utifrån svarsresultaten har Eidars personal tillsammans arbetat fram förbättringsåtgärder, långsiktiga såväl som kortsiktiga. Redan i juni 2015 kunde vi konstatera att vi var helt klara med en femtedel av dessa åtgärder. I Eidars affärsplan finns mål uppsatta vilka är direkt kopplade till våra mätningar som görs vartannat år. Enkäten är som ett kvitto. Vi kan till exempel se att vårt arbete med fönsterbyten och säkerhetsdörrar har påverkat resultatet för ljudmiljö och ljudisolering positivt över tid. Det känns roligt, säger Carina Johansson, förvaltningschef. AB Eidar - Trollhättans bostadsbolag BEMÖTANDE Likt föregående mätning får vi ett högt betyg gällande bemötande från vår personal. Den siffra som redovisas ovan återger vid senaste kontakten. Våra hyresgäster är även nöjda med vårt bemötande vid felanmälan och vid reparationer. BESÖKS- OCH TELEFONTIDER Betyget för våra besöks- och telefontider på de två Bovärdskontoren har ökat en aning sedan tidigare mätning. I samband med att ett av våra Bovärdskontor flyttade i maj 2014 förändrade vi öppettiderna för både Granngården- och Kronogårdens Bovärdskontor. Vid den tidpunkten visste vi inte hur tillgängligheten skulle komma att påverkas. INFORMATION FRÅN EIDAR Informationen från Eidar överlag är något vi arbetat aktivt med de senaste åren, då de första mätningarna visade på låga siffror. För varje mätning kan vi se att våra insatser ger resultat. TRYGGHET Överlag har känslan av trygghet minskat i våra bostadskvarter och detta är något som vi tar på stort allvar. i den här mätningen innebär bland annat kontakten med grannar, belysning i allmänna utrymmen, trygghet i trappuppgången, tvättstugor och förråd. 90,3 72,8 85,0 78,8 76,3 72,0 80,0 79,7 90,6 71,7 84,9 80,4 75,1 70,7 79,6 76,3 RENT OCH SNYGGT Förbättringar har skett på de flesta frågor om hur rent och snyggt det upplevs vara i våra områden. Den siffra som redovisas ovan är ett samlat resultat över flera frågor. Möjligheter till källsortering är den fråga som har ökat allra mest. LÄGENHETENS STANDARD Den siffra som redovisas ovan gäller Underhåll i lägenheterna där vi ökat sedan förra mätningen. Med underhåll menas att vi ser till att lägenhetens standard håller en jämn nivå. ALLMÄNNA UTRYMMEN I fråga om allmänna utrymmen så är det siffran för Trivsel i trappuppgångar som redovisas ovan. Just på den här punkten kan vi se att våra hyresgäster känner sig lite tryggare överlag sedan förra mätningen. Detta kan dock se mycket olika ut om vi tittar på resultaten områdesvis. UTEMILJÖ När det gäller utemiljön har vi förbättrat oss igen. Bäst betyg får våra fastighetsskötare som håller våra gårdar fina. Val av blommor, buskar och träd är den siffra som redovisas ovan. Psst...dina svar är viktiga för oss. Du svarar väl på enkäten om du får den via brevinkastet under 2016?

3 Kronogården & Sädesbingen Kronogården, Spaden, Sädesbingen Våra hyresgäster på Kronogården, Spaden och Sädesbingen tycker att bemötandet av Eidars personal fungerar fint. Det är vi förstås väldigt glada för. Vi kan också se att hyresgästerna tycker att lägenheternas standard blir bättre och bättre. Hyresgästerna i de här områdena är generellt mer nöjda med lägenheternas standard (78,6%) än vad Eidars hyresgäster i stort är (72%). Enkäten pekar även på att det behövs en rejäl satsning på gemensamma utrymmen och utemiljön. Det är viktigt att det är rent och snyggt för att alla ska känna sig trygga och trivas med sitt boende. Mats Jacobsson, bovärd är är på väg in i en av Eidars fastigheter. - ett gemensamt ansvar Att trivas och få känna sig trygg i sitt boende är förstås väldigt viktigt. Med handfasta åtgärder och dialog med hyresgäster fortsätter arbetet med att skapa trygghet i våra områden. 90,6% av våra tillfrågade hyresgäster anser att de får ett gott bemötande när de är i kontakt med Eidar. Kronogården & Sädesbingen Invigningen av sophuset på Spaden, som är en del i ett större projekt kring sophantering. De flesta av Eidars hyresgäster upplever att de är trygga i sitt boende. Enligt hyresgästenkäten har tryggheten i våra områden dock gått ner något sedan förra mätningen. - Vi jobbar varje dag med att skapa trygghet och trivsel i våra områden på olika sätt, berättar Mats Jacobsson, bovärd på Kronogården. Vi ser till exempel över belysning, både inomhus, i trappuppgång och källare, och utomhus på gården och vid parkeringar. Vi installerar rörelsestyrd belysning och kompletterar med belysning där det fattas. Vi klipper även ner buskar och träd där de är för höga och täta. Tillsammans med Hyresgästföreningen genomförs det trygghetsvandringar för att identifiera platser som upplevs otrygga. Det gör det lättare att göra punktinsatser. - Vi kommer även fortsätta med att bjuda in till bostadsmöten på gården. Då kan man både träffa sina grannar och passa på att ställa frågor till oss, säger Mats. Att skapa trygghet är också ett gemensamt ansvar. Som hyresgäst är det viktigt att man hjälper till att hålla rent och snyggt i de utrymmen som är gemensamma. - Se till att entrédörren alltid är stängd, ställ inte cyklar och barnvagnar i trapphuset och glöm inte att säga hej när du möter en granne, avslutar Mats. 90,6 74, ,5 69,2 78,6 58,9 66,0 88,5 67,2 83,8 74,1 69,3 77,2 66,4 75,2 - Sett över och förbättrat belysning i källare och trapphus - På Spaden låses nu entrédörrarna dygnet runt - På Spaden har ett sophus renoverats och barn i området har utsmyckat det, en satsning vi fortsätter med - Inom kort påbörjas en stor ombyggnation av garage och miljö längs Lantmannavägen Alla lägenheter på Spaden kommer stamrenoveras och få nya kök och badrum - Vi fortsätter arbetet med att förbättra sophanteringen i området

4 Karlstorp & Hjortmossen Björnbäret, Sågkvarnen, Lantsågen, Stensmedjan, Flottberget, Vattentornet, Eleonoragården, Rådjuret/Gasellen Centrum & Tingvalla Pilen, Fåglarna, Oxen, Strömkarlen, Järven, Björnen, Elefanten, övriga centrum Området Karlstorp och Hjortmossen är ett stort område med många lägenheter. Det är roligt att se att så många av hyresgästerna är nöjda med utemiljön. Våra fastighetsskötare gör ett riktigt bra jobb! Sedan den förra undersökningen gjordes upplever våra hyresgäster att det blivit renare och snyggare i området och är dessutom mer nöjda (77,9%) än vad Eidars hyresgäster i stort är (76,3%). Resultatet för visar dock på en negativ trend som vi tar på största allvar. Våra hyresgäster i centrum och på Tingvalla är mer nöjda på samtliga punkter än vad Eidars hyresgäster är överlag. Då centrumområdet består av många små fastighetsbestånd känns det extra roligt att det fungerar så bra på många ställen. Den siffra som skiljer sig mest åt är trivseln i trappuppgången (91%) som överlag hos Eidar landar på (80%). Som hyresgäst i centrum upplevs också lägenhetens standard som bättre än genomsnittet. Dock har bemötandet från oss på Eidar gått ner sedan förra mätningen, och det är något vi får arbeta vidare med. Ann Erlandsson, är en av våra duktiga fastighetsskötare. 83,5% av våra tillfrågade hyresgäster anser att trivseln i trappuppgången är god. 89,5% av våra tillfrågade hyresgäster är nöjda med informationen från Eidar. Att gårdarna hålls fina är något som vi på Eidar arbetar kontinuerligt med. Resultatet för utemiljön har ökat sen sist. Karlstorp & Hjortmossen Centrum & Tingvalla 88,9 71,2 83,7 75,6 77,9 61,5 83,5 85,0 91,0 71,0 81,7 75,3 74,2 65,4 81,0 80,1 93,9 74,5 89,5 87,5 80,3 82,6 91,0 82,7 95,4 78,5 87,6 88,5 76,4 74,3 88,1 76,3 - På Sädesbingen har vi gjort en ny grillplats - I kvarteret Björnbäret på Karlstorp pågår en stor omfattande renovering för att höja standarden - På Sågkvarnen slipas och lackas alla ytterdörrar - På Rådjuret/Gasellen renoverar vi fasader och fönster - Flottberget har bland annat fått ny utomhusbelysning, ny belysning i trapphus och nya garageportar - På Stensmedjan har alla cykelskjul målats - På Björnen genomförs trygghetsvandringar regelbundet - På Strömkarlen kommer vädringsbalkongerna att städas. Ett stort målningsarbete är på gång - I kvarteret Fåglarna görs källare och tvättstugor iordning och all belysning ses över - I kvarteret Fågeln (Lilla Håjumsgatan 5) har samlade åtgärder gjorts in- och utvändigt - På Elefanten byggs två nya cykelförråd. Vi kommer även fortsätta med bostadsmöten på gården - I kvarteret Oxen har vi bytt belysning i de gemensamma utrymmena. Tvättiderna är utökade

5 - Humlan & Lextorp Humlan, Granngården och Citronfjärilen Sjuntorp, Upphärad, Velanda & Åsaka Carina jobbar på Granngårdens bovärdskontor och finns där för att möta och hjälpa våra hyresgäster. Området Humlan och Lextorp är stora områden. I samband med att ett av våra Bovärdskontor flyttade från Humlan till Granngården under våren 2014 ändrades även öpettiderna för våra kontor. Det är därför glädjande att betyget för våra besöks- och telefontider inte gått ner, utan tvärtom! Hyresgästerna i de här områdena är generellt mer nöjda med tillgängligheten på kontoren (78,7 %) än vad Eidars hyresgäster i stort är (72,8%). Resultatet för och trivseln i trappuppgången har också gått upp. Dock har bemötandet från oss på Eidar gått ner sedan förra mätningen, vilket inte är tillfredsställande. Detta är något vi får arbeta vidare med. 80,2% av våra tillfrågade hyresgäster är nöjda med valet av blommor, buskar och träd på gården. Våra hyresgäster i Sjuntorp, Upphärad, Velanda och Åsaka är aningen mer nöjda med bemötandet från Eidars personal än våra hyresgäster i stort. Detta är något vi ska förvalta väl. I våra ytterområden känner man sig också betydligt mer trygg i sitt boende (84,6%) än vad våra hyresgäster är överlag (78,8). Trivseln i trappuppgången hamnar på hela 100%. Det vi då får väga in i resultatet är att endast ett bostadskvarter i Sjuntorp går att mäta, resterande områden har en egen ingång. Samtliga resultat har tappat en aning sedan förra mätningen. Något vi tar på största allvar. 84,6% av våra tillfrågade hyresgäster är trygga i sitt bostadsområde. Ett av de äldre trähusen från år 1929 i Sjuntorp. Humlan & Lextorp Sjuntorp, Upphärad, Velanda & Åsaka 82,5 78,7 86,1 72,9 74,0 73,2 69,2 80,2 88,6 70,1 83,4 76,0 72,7 70,3 65,9 79,0 90,6 66,7 69,0 84,6 68,2 61, ,0 93,0 77,6 84,6 86,8 74,9 71,7 87,5 68,1 - Staket kring uteplatserna på Humlan justeras - Vi har utfört ett ställverksbyte (byte av elcentral) på Humlan - Vi målar låghusen på Granngården, belysningen i trapphusen blir närvarostyrda - Husen på Granngården har fått nya och fina tvättstugor - På Citronfjärilen besiktigas garagen så att de används för ändamålet - Vi bygger Eidar Center (nytt kontor) på Granngården - En marknadsundersökning i hela Upphärad genomförs för att höra vad invånarna vill att Eidar ska bygga - I Åsaka har vi målat fasader och entrédörrar, samt bytt fönster - Landbogårdens gruppboende är färdigmålat. Även utemiljön har fått sig ett rejält lyft - På Torpavägen i Sjuntorp har duschutrymmena i källaren fått kakel och klinkers - En ny lekplats i kvarteret Karolinen - Uteplatserna i kvarteret Ingelsängen ska fräschas upp på både fram- och baksida

6 Stavre, Dannebacken & Hjulkvarn Bäckelyckan, Beckasinen, Gulsparven och Polisen Källstorp, Björndalen & Skogshöjden På Stavre, Dannebacken och Hjulkvarn är våra hyresgäster mycket mer nöjda med utemiljön och de val av blommor, buskar och träd som våra fastighetsskötare sköter (90,9%) än vad Eidars hyresgäster överlag är (79,7%). t vid den senaste kontakten med Eidar får också ett högt resultat, något som vi förstås är mycket glada för. Resterande resultat har tappat en aning sedan förra mätningen. Något vi får arbeta vidare med. Källstorp, Björndalen och Skogshöjden är alla populära områden. Sedan förra mätningen kan vi se att våra hyresgäster där är mer nöjda med hur rent och snyggt det är i området, men också hur utemiljön sköts. Detta är vi mycket glada för! Hyresgästerna i de här områdena är generellt mer nöjda med trivseln i trappuppgången (86,4%) än vad Eidars hyresgäster i stort är (80%). Informationen från Eidar är den del som har försämrats mest. Området Polisen, Hjulkvarn är ett lugnt och mysigt område. 98% av våra tillfrågade hyresgäster anser att de får ett gott bemötande när de är i kontakt med Eidar. 78,2% av våra tillfrågade hyresgäster anser att det är rent och snyggt i bostadsområdet. Fastighetsskötarna jobbar kontinuerligt med att hålla fint på gårdarna. Stavre, Dannebacken & Hjulkvarn Källstorp, Björndalen & Skogshöjden 98,0 67,5 87,4 79,0 75,1 69,4 81,7 90,9 86,9 73,7 91,3 85,5 81,9 74,5 90,1 83,9 89,3 62,5 76,5 87,5 78,2 56,6 86,4 67,6 93,8 64,0 84,6 88,0 77,6 60,7 83,3 49,3 - Murarna längs nedfarten till garagen på Beckasinen och Bäckelyckan är bytta - Arborister har beskurit träd för att öka insynen och därmed tryggheten i våra områden - Vi har bytt ut vindsbelysningen på Beckasinen - Vi har utfört relining (renoverat rörledningar) på Beckasinen - Vi går igenom alla tvättstugor för eventuella större åtgärder - Gulsparven/Viggen rivs och ett nytt bostadsområde med minst 130 nya lägenheter tar form - På Karlsberg har skyltar gällande besöksparkeringar satts upp - På Skogshöjden har vi satt upp staket i hela området - Vi planerar för en tvätt- och fasadrenovering på Skogshöjden samt byte av belysning och förrådsdörrar - Vi kommer att titta över utemiljön på Källstorp - Lekplatsbesiktningar kommer att genomföras - På Skogshöjden planerar vi att fullfölja uteplatsbesiktningar

7 INNAN DU LÄMNAR TVÄTTSTUGAN: Torka av maskinerna och rengör tvättmedelsfacket. Ta bort luddet från torktumlarens filter. Sopa och våttorka golvet. Om någon maskin inte fungerar, ring till Bovärdskontoret och felanmäl. Tänk på att lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den. Ta aldrig med dig städmaterial från tvättstugan. TA HAND OM DIN TVÄTTSTUGA! Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som du delar med många av dina grannar. Därför är det extra viktigt att alla hjälps åt att hålla tvättstugan ren och fin. I hyresgästenkäten kan vi utläsa att det i flera områden finns stora förbättringsmöjligheter kring trivsel, trygghet och städning. Vi på Eidar ska bli ännu bättre på att se till att det finns bra städutrustning och grundstädning. Eidar satsar även på att renovera tvättstugor efter hand vilket innebär nytt kakel, målning, nytt golv och ventilation. Även inköp av nya maskiner och torkmöjligheter görs. Utgiven av AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Lyckad familjedag med FCT

Lyckad familjedag med FCT NUMMER 2, 2014 EN TIDNING OM HYRESRÄTTENS MÖJLIGHETER FRÅN AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADSBOLAG Lyckad familjedag med FCT Oscarsskolan blir familjehus Möt Mohamed Eidars första bointegrerare Eidar planerar

Läs mer

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad 2015 Hur nöjd är du med hantering av felanmälan och bemötande från entreprenörer? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Mycket nöjd Nöjd Varken eller Inte nöjd Ej använt tjänsten

Läs mer

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 HÖG SVARSFREKVENS OCH HÖJT SNITTRESULTAT VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG Svarsfrekvens 2013 72 % - mycket högt! Svarsfrekvens 2015 65 % - fortfarande högt 2011 Totalt resultat 74,4 2013

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Inledning. Del 1 - Ekonomi. 1.1.Hur insatta är ni i föreningens ekonomi? 1.2. Anser ni att vår ekonomiska informationen är tydlig?

Inledning. Del 1 - Ekonomi. 1.1.Hur insatta är ni i föreningens ekonomi? 1.2. Anser ni att vår ekonomiska informationen är tydlig? Sammanställning av boendeundersökning 216 Inledning Nu håller du i din hand sammanställningen av boendeundersökningen som genomfördes i maj 216. Vi kan glädjande meddela att 63 lägenheter deltog i undersökningen.

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010 NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 21 ScandInfo Marketing Research AB 21-12- David de Courcy Jenny Frank P.nr. 1484 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM

TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM - 2016 Antagandehandling November 2016 Producerad av: Projektledare: Referensgrupp: Text: Foto: Illustrationer: Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Linn Arnås, Projektanställd

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24

Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Resultat intervjuer...

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Informationsblad. BRF Johannesfred 4

Informationsblad. BRF Johannesfred 4 1 (6) Informationsblad BRF Johannesfred 4 2 (6) Historik Initiativet till bildandet av bostadsrättsföreningen togs 1982, föreningen konstituerades 1982 och i december 1983 förvärvades huset av dåvarande

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen.

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015. Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen. INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN JAN 2015 Vi önskar ett got t 2015 TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Extranummer Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet

Läs mer

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19.

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Under årens lopp har nedanstående åtgärder genomförts syftande till att bevara husen i gott skick med minsta möjliga kostnader för

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB SGS Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Avidentifierad version SGS kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen

Läs mer

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010 Sammanställning av boendeenkäten februari 21 Deltagare: Bostadsrätter: 34 st Hyresrätt: 5 st Bortfall: 139 st (78%). Vad är viktigast att åtgärda? Viktiga åtgärder 3 25 2 15 1 5 Andel Trapphus Utemiljö

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman telefontid måndag fredag 12.00 12.00 tfn 021-17 91 14.

Läs mer

Grannar som hjälper varandra! Samverkan med kommun, bostadsbolag och polisen. Minska brottsligheten. Öka tryggheten och trivseln.

Grannar som hjälper varandra! Samverkan med kommun, bostadsbolag och polisen. Minska brottsligheten. Öka tryggheten och trivseln. Grannsamverkan Vad är grannsamverkan? Grannar som hjälper varandra! Samverkan med kommun, bostadsbolag och polisen. Minska brottsligheten. Öka tryggheten och trivseln. Grannsamverkan är frivilligt. illi

Läs mer

Evas gröna fingrar lyfter din uteplats

Evas gröna fingrar lyfter din uteplats NUMMER 2, 2016 EN TIDNING OM HYRESRÄTTENS MÖJLIGHETER FRÅN AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADSBOLAG Evas gröna fingrar lyfter din uteplats Lekland, fotboll & midsommarfest Sommarkul för hela familjen Effektivare

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning.

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning. Städavtal MOTIONSSVAR 1 AV 5 TILL BRF LOKES FÖRENINGSSTÄMMA 2013 J M Städservice AB städar trapphus och entréer enligt avtal varje vecka efter ett uppgjort städschema. På anslagstavlan med kontaktuppgifter

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

dags för fräschare garage och modernare gård

dags för fräschare garage och modernare gård Rissneleden 17 95 dags för fräschare garage och modernare gård Vi jobbar med förnyelsen patricia persson projektsamordnare Håller i kontakten med hyresgästerna under arbetet med förnyelsen. caroline cerbach

Läs mer

EN TIDNING FRÅN BOSTADS AB EIDAR Nummer 1 2008. Satsning på underhåll fortsätter. Tyck till om hemsidan. Ny förskola invigd. Hyresgäster bjuds på bio

EN TIDNING FRÅN BOSTADS AB EIDAR Nummer 1 2008. Satsning på underhåll fortsätter. Tyck till om hemsidan. Ny förskola invigd. Hyresgäster bjuds på bio EN TIDNING FRÅN BOSTADS AB EIDAR Nummer 1 2008 Satsning på underhåll fortsätter Tyck till om hemsidan Ny förskola invigd Hyresgäster bjuds på bio Det ser ljust ut Det är så gott att vi går mot ljusare

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Följande ordningsregler fastställdes av brf HSB Åttans styrelse 2005-11-01. Ordningsreglerna är till för att öka trivseln för de boende och är ett komplement till

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2016-2022 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt årets prognos beräknas befolkningen öka med 7 179 personer från årsskiftet 2015/2016 fram

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

SKANSENBLADET. september Resultat av intresseanmälan. Loppis

SKANSENBLADET. september Resultat av intresseanmälan. Loppis Resultat av intresseanmälan Vi fick in 14 svar på vår intresseanmälan från i somras (= nästan 10% svar). Av dessa 14 svar var det flest önskemål (8 st) om bullfest och grillfest på gården. Därefter kom

Läs mer

ULLARED! Detta gigantiska köpcentrum. Det är många som frågat om vi inte kan ordna en resa dit. Absolut det kan vi. Mera info om detta i bladet.

ULLARED! Detta gigantiska köpcentrum. Det är många som frågat om vi inte kan ordna en resa dit. Absolut det kan vi. Mera info om detta i bladet. Nyhetsbrevet Nr 3 Invigningen närmar sig Av vårt nya hus. Men först skall vi ha visningar dels för de hyresgäster som tecknat avtal där, men vi kommer även att ha visningar för våra övriga hyresgäster

Läs mer

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen.

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Inbjudan till mötet hade delats ut till alla 189 bostadsrättsinhavare. Det var ett åttital

Läs mer

Information från A-Ö för alla boende

Information från A-Ö för alla boende Information från A-Ö för alla boende Uppdaterad augusti 2013 Välkommen till Söderby 2:14 Vi har sammanställt allmän information för alla boende i området. Helt enkelt ett litet ABC för alla oss som bor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

gör vårt boende trevligare

gör vårt boende trevligare Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare Liv och rörelse hör till vardagen i ett flerbostadshus. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla ska kunna trivas,

Läs mer

VÅR VISION. Bostads AB Eidar ska bli Västsveriges bästa bostadsföretag.

VÅR VISION. Bostads AB Eidar ska bli Västsveriges bästa bostadsföretag. ÅRSREDOVISNING 2005 VÅR VISION Bostads AB Eidar ska bli Västsveriges bästa bostadsföretag. Innehållsförteckning VD-ord 5 Året som gått 6 Förvaltningsberättelse 10 Ekonomi och finansiering 12 Resultat

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Resultat intervjuer...

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se 13 HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra 2013 hfab.se 14 HFAB:s hyresgäster är lite mer nöjda! Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2013 års stora hyresgästundersökning som HFAB genomfört

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Ladda ner vår bostadsapp!

Ladda ner vår bostadsapp! Välkommen hem! Mars. 2016...... Våren äntligen här! Gräsmattor som klias igång, nya uteplatser och mycket annat läs om vad som händer på ditt område i vår. Älvstranden Hösten 2016 är de klara men vi tjuvkikar

Läs mer

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen.

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Sid. 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Enligt beslut av styrelsen, 9 juni 2013. Ändring av tvättider enligt

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning Om enkäten Utdelade: 21 st brev 44 st mejl = 65 st Besvarade: 12 st brev 23 st mejl = 35 st Svarsfrekvens: brev = 57 procent mejl = 52 procent totalt = 51 procent

Läs mer

V Ä L K O M M E N BRF KRYCKAN

V Ä L K O M M E N BRF KRYCKAN V Ä L K O M M E N T I L L BRF KRYCKAN 8 Hej! Som nyinflyttade i vår förening vill vi hälsa er välkomna till oss och vi hoppas att ni kommer att trivas. Det är mycket man som nyinflyttad behöver veta och

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Trivselregler för Brf Strandlycka

Trivselregler för Brf Strandlycka Trivselregler för Brf Strandlycka Styrelsens uppgift Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

Informationsmöte HSB 38 Domar

Informationsmöte HSB 38 Domar Informationsmöte HSB 38 Domar 29/1-2013 Agenda Fönster HSBs nya stadgar Lägenhetsdörrar Källarutrymmen Fönster Föreningens fönster är original sedan 50- talet, två-glas De läcker värme och leder till ojämn

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

AFFÄRSPLAN Med sikte mot Trollhättans befolkningsmål 2030

AFFÄRSPLAN Med sikte mot Trollhättans befolkningsmål 2030 AFFÄRSPLAN 2016-2020 Med sikte mot Trollhättans befolkningsmål 2030 VI BYGGER TROLLHÄTTAN 2 Nu krävs det handlingskraft och mod hos alla berörda parter för att vi som kommunägt bolag skall kunna fortsätta

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 TEKNISK STATUSBESIKTNING Bilaga till bostadsrättsföreningens ekonomiska plan Datum 15 06 11 Samuel Permans gata 2 Tel. 063-12 35 30, 070-632 19 19 Orgnr: 556669-0144 831 01 Östersund

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer