Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare"

Transkript

1 MedControl ärende NU Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare 2009 December Analysledare: G.C, L.M NU-Sjukvården

2 Sammanfattning Syfte Identifiera systemfel och ge förslag på åtgärder som kan förebygga att liknande händelser inte händer igen. En kartläggning om handläggning av patienten varit optimal skall också utföras Händelsen 77-årig kvinna inkommer med icke akut sjuktransport till akutmottagningen NÄL den 28 december 2009 kl.16.47, pga andningssvårigheter. Hon bedöms och prioriteras av triagesjuksköterska på akuten till prioritet 2. Sjuksköterska 1 lämnar över vårdansvaret till sjuksköterska 2 kl At - läkare bedömer patienten kl At- läkaren kontaktar St - läkaren men denna är upptagen och som i sin tur kontaktar bakjouren. Läkare 1 och Läkare 3 undersöker och bedömer att patienten ska skrivas in för utredning av infektion och behandling påbörjas på akutmottagningen. Patienten har hög hjärtfrekvens (fladder) och läkaren informeras om detta och ordinerar behandling som ges av sjuksköterska 3 och 4 (H6). Patienten flyttas till medicinavdelning 42 Njurmedicin kl Patienten försämras den 2 januari och flyttas till IVA den 3 januari då hon har svårt att syresätta sig och behandlas för både pneumoni och lungemboli. Patienten vårdas i respirator, avlider den 18 januari. Bakomliggande orsaker Det var 7 patienter med ankomst mellan kl som var orange och patienterna prioriteras inbördes samt en patient som var mer akut som St läkaren var upptagen med då At läkaren behövde stöd. Akutmottagningens vård koordinator kan få negativt besked om akutplatstilldelning på avdelningarna vilket kan medföra att patienten får stanna kvar på akutmottagningen. At - läkare som kräver handledning vilken inte var tillgänglig periodvis. Den 28 december var det hög belastning på akutmottagningen: Det var 149 patienter varav 82 medicinpatienter. Åtgärdsförslag Se över riktlinjer vid triagering, detaljerad beskrivning om vad och hur triagering ska göras och utbildning hur akutjournalen ska användas för all personal. Utse ansvarig för att säkerställa följsamhet. Skapa rutin för prioritering när det är för många av samma prioritetsfärg. Utse ansvarig funktion som leder och fördelar arbetet då det är stort patientflöde och högt antal orange prioriterade patienter. Skriven funktion när bakjouren ska kontaktas vid extraordinära situationer samt definiera när det är extraordinär situation. Ta beslut om när patienten är inskriven ska denne förflyttas till avdelningen som omgående övertar ansvaret för fortsatt vård. Möjliggöra för en kontinuerlig tillgänglig handledning för At läkarna. Ta beslut om när patienten är inskriven ska denne förflyttas till avdelningen som omgående övertar ansvaret för fortsatt vård. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Uppdragsgivare Initieringsdatum och startdatum Återföringsdatum 4 2 Uppdrag Ärendenummer 4 3 Deltagare i analysteam 4 4 Metodik 4 5 Resultat Händelseförlopp Bakomliggande orsaker Bifynd / andra upptäckta risker Åtgärdsförslag 7 6 Tidsåtgång 9 7 Uppdragsgivarens kommentarer Åtgärder Återkoppling Uppföljning 9 8 Förklaringar på termer och begrepp 10 I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med de olika begreppen Bilagor 10 3

4 1 Uppdragsgivare Områdeschef för Medicinkliniken Magnus Kronvall 1.1 Initieringsdatum och startdatum Initieringsdatum och startdatum Intervjuerna påbörjas och avslutades Återföringsdatum Uppdrag Identifiera systemfel och ge förslag på åtgärder som kan förebygga att liknande händelser inte händer igen. En kartläggning om handläggning av patienten varit optimal skall också utföras 2.1 Ärendenummer NU Deltagare i analysteam Följande personer deltog i arbetsgruppen; Namn Roll / titel Enhet Graciela Carlson Analysledare Ledning och verksamhetsstöd Lena Myrenberg Analysledare Ambulanscentrum Henrik Olsson Medicinsktledningsansvarig Medicinklinik 1 läkare Miriam Johansson Bitr. Avdchef Akutmottagningen Marie Lundin Sektionsledare för sekreterare Akutmottagning 4 Metodik Intervjuer av tre sjuksköterskor och två läkare som var direkt inblandade i händelsen. Ambulansjournal (Ambulink) Akutmottagningens patientjournal ( Akutjournal) Patientjournal (Melior) Akutmottagningens tidsregistrering (Akutliggaren) Patientadministrativt system (ADAPT) Personalens arbetstidsregistrering (Heroma) 4

5 5 Resultat 5.1 Händelseförlopp Händelsen som beskrivs nedan bygger på fakta som framkommit dels vid intervjuer av direkt och indirekt involverade medarbetare, experter/sakkunnig samt genomgång av journaler och andra handlingar. Vilka som intervjuats samt vilken dokumentation som legat till grund för analysen redovisas under Metodik 77-årig kvinna inkommer med icke akut sjuktransport till akutmottagningen NÄL den 28 december 2009 kl.16.47, pga andningssvårigheter. Hon bedöms och prioriteras av triagesjuksköterska (sjuksköterska 1) på akuten till prioritet 2 (H1). Sjuksköterska 1 lämnar över vårdansvaret till sjuksköterska 2 kl (H2). At - läkare (Läkare 1) bedömer patienten kl (H3). Läkare 1 kontaktar St - läkaren (Läkare 2) men denna är upptagen och som i sin tur kontaktar bakjouren (Läkare 3) (H4). Läkare 1 och Läkare 3 undersöker och bedömer att patienten ska skrivas in för utredning av infektion och behandling påbörjas på akutmottagningen (H5). Patienten har hög hjärtfrekvens (fladder) och läkaren informeras om detta och ordinerar behandling som ges av sjuksköterska 3 och 4 (H6). Patienten flyttas till medicinavdelning 42 Njur kl Patienten försämras den 2 januari och flyttas till IVA den 3 januari då hon har svårt att syresätta sig och behandlas för både pneumoni och lungemboli. Patienten vårdas i respirator, avlider den 18 januari Bakomliggande orsaker Procedurer, rutiner & riktlinjer 1. Det var 7 patienter med ankomst mellan kl som var orange och patienterna prioriteras inbördes. 2. Det var 7 patienter med ankomst mellan kl som var orange samt en patient som var mer akut som St - läkaren var upptagen med. 3. Utveckla funktionen hur arbetet ska fördelas då det är stort patientflöde och högt antal orange prioriterade patienter 5

6 Omgivning & organisation 1. At - läkare som kräver handledning vilken inte var tillgänglig periodvis. 2. Den 28 december, hög belastning på akutmottagningen: Det var 149 patienter varav 82 medicinpatienter. 5.3 Bifynd / andra upptäckta risker I riktlinjerna för triagering står det inte att läkare ska kontaktas när patienten prioriteras orange utan om det är flera patienter som vid detta tillfälle prioriteras som orange (prioritet 2) är det en inbördes ordning som avgör vilken patient som läkaren undersöker. Det är sjuksköterskans erfarenhet och kompetens som avgör om och när hon meddelar läkaren att denna ska gå till patienten. Det saknas skriftligt stöd för att hantera fördelningen när många patienter prioriteras som orange. Följsamhet till teamsjuksköterskans funktion gällande fördelning av patienterna följs inte alltid. Vid denna händelse var det fyra sjuksköterskor som ansvarade för olika delar av akutomhändertagandet, tre av dessa intervjuades men kunde inte komma ihåg detaljer kring händelsen. Då man dokumenterar allt på den handskrivna akutjournalen och man nu har bytt till METTS är det mycket viktigt att undervisa och säkerställa följsamhet kring de regler som gäller för dokumentation. Det har framkommit flera olika förslag till orsaker till lång väntetid till läkare. Bristande sekreterarstöd till jourläkaren (fortfarande behov av preliminär handskriven inläggningslapp) Bristande sjuksköterskestöd till jourläkaren Eventuellt andra störningar från akutenpersonal. Det behövs bättre följsamhet till NU-sjukvårdens riktlinjer avseende avvikelsehantering. 6

7 5.4 Åtgärdsförslag Procedurer, rutiner & riktlinjer 1. Se över riktlinjer vid triagering, detaljerad beskrivning om vad och hur triagering ska göras och utbildning hur akutjournalen ska användas för all personal. Utse ansvarig för att säkerställa följsamhet. 2. Skapa rutin för prioritering när det är för många av samma färg. 3. Utveckla funktionen hur arbetet ska fördelas då det är stort patientflöde och högt antal orange prioriterade patienter 4. Skapa någon funktion som på ett lämpligt sätt fördelar patienterna. 5. Skriven funktion när bakjouren ska kontaktas vid extraordinära situationer samt definiera när det är extraordinär situation. 6. Ta beslut om när patienten är inskriven ska denne förflyttas till avdelningen som omgående övertar ansvaret för fortsatt vård. Omgivning & organisation 1. Möjliggöra för en kontinuerlig tillgänglig handledning för At läkarna. 2. Ta beslut om när patienten är inskriven ska denne förflyttas till avdelningen som omgående övertar ansvaret för fortsatt vård. 3. Att utsedd funktion kontaktar vårdavdelningen direkt efter att läkaren har beslutat att patienten ska skrivas in. 4. Utveckla funktionen att fördela till vårdavdelningarna patienter som ska skrivas in. 7

8 ID Vad Detaljer Ansvarig Klart 1 Se över riktlinjer vid triagering, detaljerad beskrivning om vad och hur triagering ska göras och utbildning hur akutjournalen ska användas för all personal. Utse ansvarig för att säkerställa följsamhet. Avdelningschef för akutmottagningen Gunilla Eriksson Skapa rutin för prioritering när det är för många av samma färg. 3 Utse ansvarig funktion som leder och fördelar arbetet då det är stort patientflöde och högt antal orange prioriterade patienter Denna rutin ska gälla både läkare och akutens personal Idag finns det Akutöverläkare kl och teamsjuksköterska på medicinsidan dygnet runt. Avdelningschef för akutmottagningen Gunilla Eriksson och verksamhetschef för medicinklinik 1 Verksamhetschef Medicinklinik 1 och Avdelningschef för akutmottagningen Gunilla Eriksson Klart 4 Möjliggöra för en kontinuerlig tillgänglig handledning för At läkarna. Områdeschef Medicinkliniken Magnus Kronvall. 5 Skapa någon funktion som på ett lämpligt sätt fördelar patienterna. 6 Skriven funktion när bakjouren ska kontaktas vid extraordinära situationer samt definiera när det är extraordinär situation. Avdelningschef för akutmottagningen Gunilla Eriksson och verksamhetschef för medicinklinik 1 Verksamhetschef för medicinklinik 1 7 Ta beslut om när patienten är inskriven ska denne förflyttas till avdelningen som omgående övertar ansvaret för fortsatt vård. Områdeschef Akutkliniken Hans Svensson och Områdeschef Medicinkliniken Magnus Kronvall Klart

9 6 Tidsåtgång Tidsåtgång Tid i timmar För analysledare GC 24 För analysledare LM 18 För analysteam 4 För involverade medarbetare (intervjuer, 1X5 återkoppling etc) SUMMA 45 7 Uppdragsgivarens kommentarer 7.1 Åtgärder För åtgärdsförslagen med ID nummer 1 och 2, liksom för nummer 3,5 och 7 i tillämpliga delar hänvisas för ställningstagande till ev åtgärd till område Akutverksamheten, Akutprocessen ges i uppdrag att ge förslag på hantering vid situationer med stort patientflöde på akuten. Uppföljning september För AT-läkare finns dygnet runt kompetens motsvarande minst ST-läkare tillgänglig på NÄL. Om denne är upptagen finns både medicin- och kardiologbakjour tillgängliga per telefon. Klart. Arbete pågår inom område medicin med att skapa ett system som tidigare larmar vid hög belastning på akuten och att lämpliga åtgärder vidtas utan onödig fördröjning. System klart juni Ansvarig verksamhetschef akutmedicin. Område medicin arbetar med att ta över funktionen inskrivningskoordinator och förändrar samtidigt arbetssättet med vårdkoordinering. Allt med målet att rätt patient ska komma till rätt avdelning utan dröjsmål. Ansvarig områdeschef medicin. Startat i vissa delar maj Mål att ta över funktion helt hösten Återkoppling Se ovan åtgärder. Återkoppling till medarbetare via verksamhetschef akutmedicin. 7.3 Uppföljning Se ovan. 9

10 8 Förklaringar på termer och begrepp I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med de olika begreppen. Negativ händelse händelse som medfört vårdskada (SOSFS 2005:12) Vårdskada lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom, eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd (SOSFS 2005:12) Negativ händelse händelse som medfört vårdskada (SOSFS 2005:12) Tillbud händelse som hade kunnat medföra vårdskada (SOSFS 2005:12) Risk Orsak Bakomliggande orsak Händelseanalys Felhändelse Vårdskadekostnader möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (Socialstyrelsens termbank) tillstånd, händelse eller handling, eller utebliven handling, som har gett eller kan ge upphov till en negativ händelse eller tillbud orsak, oftast på systemnivå, som om den åtgärdas minskar risk systematisk identifiering av orsaker till negativ händelse och tillbud en beskrivning av något, som man först i efterhand kan konstatera, gick fel i en delhändelse de merkostnader som en negativ händelse genererat, exempelvis förlängd vårdtid och/eller vård på högre vårdnivå. Triage sortera, en metod för att hitta de sjukaste och de friskaste Prioritet 2 Orange näst högst prioriterade traumanivån. Pat har varit utsatt för högtraumatiskt våld, men vitala parametrar är inte påverkade för tillfället. 9 Bilagor Bilaga 1: Händelsediagram - grafisk 10

11 MedControl ärende NU Orsaksanalys Händelsekedja Händelseanalys 1 (3) måndag kl måndag kl måndag kl Kontaktorsak; 77 årig kvinna inkommer med sjuktransport. Har 2 veckors anamnes med försämrat allmäntillstånd samt tilltagande andningssvårigheter H1: Triagesjuksköterska 1 bedömer, prioriterar patienten som orange och påbörjar behandling med infusion och syrgas lämnar därefter över patienten till medicinsidan. H2: Triagesjuksköterska 1 lämnar över vård ansvaret av patienten till Sjuksköterska 2. Med facit i hand vad gick fel? Läkare blir inte informerad om att patienten finns Triagesjuksköterskan har följt de riktlinjer som gäller vid triagering Bakomliggande orsaker Procedurer, rutiner & riktlinjer Det var 7 patienter med ankomst mellan kl som var orange och patienterna prioriteras inbördes Åtgärdsförslag Se över riktlinjer vid triagering, detaljerad beskrivning om vad och hur trigering ska göras och utbildning hur akutjournalen ska användas för all personal. Utse ansvarig för att säkerställa följsamhet. Säkerställa följsamhet att följa rutin för prioritering när det är många av samma färg. Utveckla funktionen hur arbetet ska fördelas då det är stort patientflöde och högt antal orange prioriterade patienter Analysledare: G.C, L.M NU-Sjukvården

12 Händelsekedja måndag kl Händelseanalys måndag kl måndag kl (3) H3: At läkare undersöker patienten och konsulterar ST-läkare H4: At läkare kontaktar St-läkaren men denna är upptagen och som i sin tur kontaktar bakjouren H5: At läkare påbörjar inläggningsdiktat Med facit i hand vad gick fel? Det tar tid att få tag i konsultation av annan läkare och At läkare rekommenderas inte kontakta bakjouren själv Orsaksanalys Nyanställd At läkare At läkaren får inte stöd i att skriva in patienten förrän nu Bakomliggande orsaker Omgivning & organisation At - läkare som kräver handledning vilken inte var tillgänglig periodvis Procedurer, rutiner & riktlinjer Det var 7 patienter med ankomst mellan kl som var orange samt en patient som var mer akut som St läkaren var upptagen med. Åtgärdsförslag Möjliggöra för en kontinuerlig tillgänglig Handledning. Skapa någon funktion som på ett lämpligt sätt fördelar patienterna. Skriven funktion när bakjouren ska kontaktas vid extraordinära situationer samt definiera när det är extraordinär situation. 12

13 Händelsekedja Händelseanalys måndag, kl måndag kl (3) H6: Patienten är fortfarande kvar på akutmottagningen och blir behandlad med hjärtmedicin av sjuksköterska 3 och 4. Patienten flyttas till vårdavdelningen efter 5 timmar. Med facit i hand vad gick fel? Det tar 2 timmar från beslut om inläggning till patienten förflyttas Orsaksanalys Bakomliggande orsaker Omgivning & organisation Den 28 december, hög belastning på akutmottagningen: Det var 149 patienter varav 82 medicinpatienter Åtgärdsförslag Ta beslut om när patienten är inskriven ska denne förflyttas till avdelningen som omgående övertar ansvaret för fortsatt vård Att utsedd funktion kontaktar vårdavdelningen direkt efter att läkaren har beslutat att patienten ska skrivas in. Utveckla funktionen att fördela patienter som ska skrivas in. 13

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Kommunikationsbrister i vården

Kommunikationsbrister i vården Kommunikationsbrister i vården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Psykiatrin 2014

Granskning av Psykiatrin 2014 REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2015-02-16 Dnr REVj28j2015 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Psykiatrin 2014 Landstingets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26 BILAGOR Innehållsförteckning 1.1 IAKTTAGELSER I DETALJ.... 2 1.1.1 Jourbemanning... 2 1.1.1.1 Dagjour... 2 1.1.1.2 Natt- och helgjour... 1.1.1.3 Bakjour... 7 1.1.2 Arbetsuppgifter under jour och beredskap...

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer