Microsed System ANVÄNDARHANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Microsed System ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 Microsed System ANVÄNDARHANDBOK Manualkod MAN-074 Revision 9 Datum för revidering: 26/03/2012

2

3 Denna användarhandbok följer anvisningarna som föreskrivs i UNI EN 591: 2001 (Bruksanvisning för diagnostiska instrument för in vitro professionellt bruk) INSTRUMENTNAMN: MICROSED-SYSTEM Automatisk ESR analysator med 10 mätkanaler. INSTRUMENTTILLVERKARE: VITAL DIAGNOSTICS s.r.l. Via Balzella, 41/G/ FORLI - ITALY Telefon: + 39 (0543) fax: + 39 (0543)

4 MICROSED ANVÄNDARHANDBOK Vital Diagnostics INNEHÅLL 1 AVSEDD ANVÄNDNING FELAKTIG ANVÄNDNING SYSTEMBESKRIVNING ANALYSATORENHET NÄTAGGREGAT DISPLAY AVLÄSNINGSPLATTA STRECKKODSLÄSARE (TILLVAL) SKRIVARE (TILLVAL) PROVTAGNINGSRÖR RÖR HANDTERINGS FÖRESKRIFTER FÖRVARING AV RÖR POTENTIELLA RISKER, SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH KASSERING FÖRSIKTIGHETÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING ELEKTRISK UTRUSTNING MEKANISK UTRUSTNING PROVER ANMÄRKNINGAR GÄLLANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER KVARSTÅENDE RISKER KASSERING OCH ÅTERVINNING INSTALLATION INSTRUMENTETS PLACERING INSTRUMENT STARTUP HANDHAVANDE PROVTAGNING MÄRKNING AV RÖR BLANDNING AV RÖR INSÄTTNING AV RÖR IDENTIFIERING AV PROVER ÅTERSTÅENDE TID PRELIMINÄRT FÖRRESULTAT BORTTAGNING AV PROVER INTERN KVALITETSKONTROLL INSTRUMENT KALIBRERING TEMPERATURANPASSNING FELMEDDELANDEN OCH VARNINGAR VARNINGS INFORMATION SYSTEMFELSVARNINGAR SERVICE UNDERHÅLL RENGÖRINGSANVISNINGAR PROBLEMLÖSNINGSGUIDE APPENDIX...16 A. TEORETISK INFORMATION...16 A.1 Westergrens metod...16 A.2 Tabell över normala SR-värden enligt Westergren...16 A.3 SR-variationer...16 Sida Sida 4/20

5 MICROSED ANVÄNDARHANDBOK Vital Diagnostics A.4 Bibliografi B. PRESTANDAKRITERIER OCH BEGRÄNSNINGAR B.1 Prestandakriterier B.2 Begränsningar C. DIP-SWITCH KONFIGURERING D. BESKRIVNING AV RS232-ANSLUTNINGEN OCH DATAFORMAT FÖR I/O E. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Sida 5/20

6 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK 1 AVSEDD ANVÄNDNING MICROSED-SYSTEM ESR analysator är ett automatiskt instrument för analys av erytrocyternas sänkningsreaktion. Det skannar av 10 provrör som är specialanpassade för SR-analys kontinuerligt och simultant. 2 FELAKTIG ANVÄNDNING Följande är exempel på felaktig användning: 1) Användning av enheten för att få fram andre resultat än SR 2) Användning av andre rör än de som anges i denna handbok 3) Varje försök att öppna rören som är analyserat av enheten 4) Användning av enheten för att analysera prover avvikande från de som angetts De ovan nämnda användningarna och varje försök att använda MICROSED-SYSTEM ESR analysator med ett syfte som skiljer sig från den avsedda användningen, måste betraktas som felaktig. 3 SYSTEMBESKRIVNING 3.1 Analysator enhet MICROSED-SYSTEM ESR analysator är ett automatiskt instrument för analys av erytrocyternas sänkningsreaktion. Den fullständiga avsaknaden av kommandon, precisionen samt förmågan att uppnå resultat som redan korrigeras till en temperatur på 18 C (enligt Manley) på bara 15 eller 30 minuter, gör MICROSED-SYSTEM ESR till det mest innovativa och mångsidig användbara system för den här typen av analyser. Det skannar av 10 provrör som är specialanpassade för SR-analys kontinuerligt och simultant med detta system. MICROSED-SYSTEMET följer sedimentationen av varje prov oberoende, det memorerar nivåer för hela analysperioden. Detta gör att instrumentet kan användas för slumpmässig placering av proverna och för en kontinuerlig placering upp till en kapacitet av 10 provrör i taget. När det första provet är analyserat, kan den ersättas av ett annat, så det är möjligt att uppnå upp till 40 tester/t. MICROSED-SYSTEM har utformats för att förenkla SR-analyserna så mycket som möjligt, så att manipulation av prover och operatörens infektionsrisk kan undvikas. För att utföra analyser, placerar operatören enkelt provröret direkt i instrumentet. Resultatet visas på displayen redan efter 15 eller 30 minuter. När anpassning av resultatet är aktiverad, övervakar MICROSED-SYSTEM rumstemperaturen och anpassar resultatet till referenstemperaturen 18 C. (Manley). Detta är nödvändig för att undvika betydande mätvärdesvariationer på grund av skillnader rumstemperaturer. 3.2 Nätaggregat Analysatorn är försedd med ett externt nätaggregat med låg utspänning. Nätaggregatet kommer tillsammans med analysatorn. 3.3 Display En LCD-display med bakgrundsbelysning gör det möjligt att bevaka analysprocessen och avläsa resultaten. Här visas även felmeddelanden gällande prover eller system. 3.4 Avläsningsplatta Avläsningsplattan består av en rad med 10 kanaler, numrerade från 1 till 10 för provtagningsrör. Sida 6/20

7 MICROSED ANVÄNDARHANDBOK Vital Diagnostics 3.5 Streckkodsläsare (tillval) En extern streckkodsläsare kan anslutas till instrumentet med hjälp av en särskild kabel. Kabeln kan beställas med koden: EEE Cable MSS10C04 printer, barcode Streckkodsläsaren måste vara en standardmodell för RS232-port, med egen strömförsörjning. Streckkodsläsarens konfiguration måste ställas in med följande serieport inställning: bps, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit, ingen handskakning styrsignaler. 3.6 Skrivare (tillval) Kan anslutas till instrumentet och den skriver ut ESR resultat och sedimenterings graf, enligt laddningssekvensen, när en analys är klar. Den är extern så den kan enkelt bytas ut. Teknisk information om skrivaren: Typ DPT-100 Strömförsörjning Förses direkte från Microsed Ingång Seriell RS 232 Utskriftstyp Termisk Kolumner 24 Konformitet CE 3.1 Provtagningsrör De unika provrör som kan användas med detta instrument är MONOSED Vakuumrör som är uttryckligen tillverkat att användas med MICROSED-SYSTEM. De innehåller 3,2% natriumcitrat och har ett fast vakuum för blodfyllnad (artikel PRD-PRV-GE011-B / PRD-PRV-GE011-V för hög höjd). 3.2 Rör handterings föreskrifter Vakuum provröret måste införas ordentligt i hållaren för att röret skal fyllas med den blodmängd som krävs för analysen. Rören avlägsnas från hållaren endast efter fyllningen har avslutats fullständigt, dvs den nödvändiga mängden blod för analysen är korrekt. Om felaktigt bloduppsamling inträffar kommer MICROSED SYSTEM inte analysera provet, vilket indikerar "lev" (nivå) fel, eftersom sedimenter ingshastigheten vill bli felaktig på grund av en felaktig förhållande med antikoaguleringsmedel som är i röret. Alla vakuum provrör måste blandas försiktigt omedelbart efter bloduppsamling, för att säkerställa en korrekt blandning av natriumcitrat med nytaget blod. Därför skal rören försiktigt vändes helt upp och ner fem gånger, vilket säkerställer att luftbubblan flyter fullständigt från den ena änden av röret till den andra. SR test bör utföras senast 4 timmar efter bloduppsamlingen, om proverna förvaras i rumstemperatur: Se instruktioner for rören för att utföra den här åtgärden på rätt sätt. 3.3 Förvaring av rör Förvara provrören vid rumstemperatur, alltid under 25ºC. Placera aldrig rörförpackningen nära en uppvärmningsanordning eller ett fönster där direkt solljus kan skapa en oönskad uppvärmningseffekt. Sida 7/20

8 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK 4 POTENTIELLA RISKER, SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH KASSERING 4.1 Försiktighetsåtgärder vid användning Innan du börjar arbeta med analysatorn, måste operatören, för att skydda sig från någon fara, känna till reglerna för hantering av potentiellt smittsamt material och för elektromekaniska system. 4.2 Elektrisk utrustning Som i all elektrisk utrustning, kan nätaggregatet utgöra en fara. Av denna anledning undvik att hantera delar som är direkta anslutna till nätaggregatet utan att koppla ur dem. Aldrig utföra underhåll på utrustningen när den är strömförande. När utrustningen är avstängd, är operatören skyddad mot elektriska stötar. Delarna att vara uppmärksam på är: nätaggregatet och skrivaren. MICROSED-SYSTEM analysator, som drivs av låg spänning, medför inte samma faror som om utrustningen drivs av hög spänning. MICROSED-SYSTEM analysator har en spännings krets, som kan framkalla starka elektriska stötar, men det är inte farligt för personer som ägnar sig åt service. I varje fall, föreslår vi att strömmen kopplas av när operatören ingriper på instrumentets inre delar. 4.3 Mekanisk utrustning Även för den mekaniska delen av analysatorn, föreslår vi att du inte öppnar maskinen innan den har frånkopplas från strömförsörjningen. Om strömmen är på kan instrumentets rörliga delar ge upphov till skador. 4.4 Prover Alla biologiska vätskor skal betraktas som potentiellt smittförande. Trots att det inte är nödvändigt att avlägsna korken på rören före analys (vilket gör att direkt blodkontakt kan undvikas), måste användaren i enlighet med nationella och internationella standarder vidta försiktighetsåtgärder för att undvika biologiska risker. Behörig teknisk personal måste vidta samma säkerhetsåtgärder vid underhåll av instrumentet. 4.5 Anmärkningar gällande säkerhetsåtgärder Iaktta försiktighet vid provtagning. Vakuumrören som används till instrumentet är utformade för att suga upp korrekt mängd blod. Om röret fylls med mer blod ökar risken för exponering för hälsoskadlig biologiskt material på grund av läckagerisken. Läckage kan också leda till skador på instrumentets inre optiska del, vilket gör att garantin upphör att gälla. Se bipacksedel för rören för detajerad information. På instrumentet, för att säkerställa en korrekt användning av instrumentet, kan följande symboler vara placerad: Obs: läs användarhandboken Endast för in vitro diagnostik ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICE (ESDS): Enheten kan skadas av elektrostatiska potentialer Sida 8/20

9 MICROSED ANVÄNDARHANDBOK Vital Diagnostics 4.6 Kvarstående risker Trots de åtgärder som vidtagits i utformningen av instrumentet för att garantera en säker användning, kan rimligt förutsägbara händelser uppstå, som var var möjligt att minska, men inte eliminera helt. KVARSTÅENDE RISKER Biologisk förorening Rör som går sönder SKYDDSÅTGÄRDER Operatören måste alltid använda handskar och skyddsglasögon, som förskrivits av laboratoriets egna föreskrifter. Aldrig öppna rör För att förhindra att rören går sönder i instrumentet skal rören hållas i vertikal posisjon vid insättnadet och uttagande. Rören får inte heller utsättas för tryck från sidan. 4.7 Kassering och återvinning Härmed intygar vi att detta instrument är tillverkat i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EC (WEEE-direktivet). Instrument får därmed inte sorteras som hushållsavfall, utan måste lämnas separat till en sådan insamlingsplats för avfall som beskrivs i direktiv 2002/96/EG. Användaren kan fråga återförsäljaren hur avfallet hanteras om ett nytt instrument beställs för att ersätta det gamla. På instrumentet finns en etikett med den symbol som visas nedan. Symbolen betyder att instrumentet inte får sorteras som hushållsavfall. Sida 9/20

10 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK 5 INSTALLATION 5.1 Instrumentets placering MICROSED-SYSTEM får inte placeras i närheten av centrifuger, blandare eller andra vibrerande instrument som kan ge upphov till rörelse i underlaget. Observera att SR-instrumentet är mycket känsligt för vibrationer som kan leda till felaktigt förhöjda resultat. Instrumentet måste placeras på ett jämnt och horisontellt underlag. Direkt exponering för ljus och plötsliga temperaturförändringar bör undvikas. 5.2 Instrument uppstart Kontrollera instrumentkonfiguration för dina behov, se bilaga för information om switchar. Anslut nätadaptern till instrumentet. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Om en skrivare eller skanner används som valfritt tillbehör skal denna anslutas till RS232-porten på MICROSED-SYSTEM med hjälp av lämpliga kabel. Anslut och aktivera först skrivaren så MICROSED- SYSTEM med strömbrytaren på baksidan av instrumentet. Varje gång MICROSED-SYSTEM såtts på utförs en elektronisk initialisering och ett instrument självtest. Följande meddelanden visas: Self Test Start... Under självtestet kontrollerar instrumentet elektronik delar och vilken typ av konfiguration är inställd. Följande meddelanden visas: Detta meddelande informerar användaren om skrivarens status och om sedimentering är aktiv eller inte. Om skrivaren inte är ansluten till enheten, visas detta meddelande. Detta meddelande informerar användaren om avläsningstiden och hur resultaten kommer att visas och/eller skrivas ut. Detta meddelande informerar användaren om temperaturkorrigerings status och om temperaturen mätas av instrumentet. När självtest är klar, kommer följande meddelande att visas: Self Test Ok... Sida 10/20

11 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK Instrumentet är nu klar för analys. Resultat typ och temperatur visas alltid i displayen. I den nedersta raden på displayen finns resultat värden. Följande skärm är ett exempel: 6 HANDHAVANDE 6.1 Provtagning Proverna insamlas med vakuum teknik, och använda endast tidigare definierade korrekta rör. Under provtagning, vänta tills vakuumet i provröret är slut och att det har draget tillräcklig mängd blod i röret för att vara säker på att röret har rätt volym. Se anvisningar för röret for korrekt användning. 6.2 Märkning av rör Märk provet genom att skriva direkt på originaletiketten på provtagningsröret eller genom att placera en streckkodsetikett. Studera bilderna för korrekt märkning. I figuren är provrör A den som innehåller rätt mängd blod. På röret ses originaletiketten där patient-id eller övrig relevant information skrivs om streckkodsetikett saknas. Den del som märkts med "H" visar det transparenta område som måste vara fritt och klart för att de infraröda strålarna skal kunna registrera blodnivån. Nästa provrör B visar den korrekta placeringen av etiketten. Provrören C och D visar hur felaktig placering av etiketterna hindrar läsning av analysen. Om MICROSED-SYSTEM analysator installeras på en mottagning, kan provet analyseras omedelbart genom att placera prover i en ledig plats. Hur som helst bör provet analyseras inom tre timmar och var uppmärksam på de yttre påverkningarna som visas nedan och som kan ändra ESR i pre-analysfasen. 6.3 Blandning av prover Om det inte är möjligt att analysera proverna omedelbart efter insamling, måste proverna blandas noga genom vändning i minst fem minuter. Använd en roterande laboratorie blandar eller en avsedd blodrörsblandare. Den rekommenderade rpm värde för blandaren är varv per minut. 6.4 Insättning av prover Efter blandning måste provet omedelbart placeras i instrumentet. Det är också rekommenderat att kanalerna fylls på i numerisk ordning. Varje gång ett prov sätts in en ledig kanal, hörs ett akustisk signal som informerar användaren att instrumentet har accepterat röret. Efter att ha laddat det tionde provet, vänta på resultaten och ta sedan bort analyserade prover från respektiva kanaler innan du sätter in nya rör. Prov positioner på plattan är numrerade från 1 till 10, men numrering syftar progressivt i grupper om 10, så när röret i kanal en är analyserad och avlägsnad, blir denna position automatiskt nummer 11 och så vidare. Sida 11/20

12 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK 6.5 Identifiering av prover Prover som märkts med streckkodsetikett kan identifieras med hjälp av extern streckkodsläsare. Ett identifieringsnummer som läses av automatiskt får inte innehålla fler än 12 siffror. Överskrid inte denna gräns. För att utföra den här proceduren korrekt, följ dessa steg: 1) Läs av streckkodsetiketten. 2) Placera röret i den första tomma kanalen i instrumentet senast 15 sekunder efter skanning. Instrumentet känner automatiskt av det 'insatta rörets position, och identifieringsnumret kommer automatisk att kopplas till denna position. Displayen visar i några sekunder: New sample... Pos: 1 Pat.ID: Om en skrivare är ansluten, när instrumentet avslutar en analys, kommer följande information att skrivas ut: Smpl.Chan.PatID# ( no ID present ) ' 1h 2h mm Smpl.Chan.PatID# ( ID: ) ' 1h 2h mm Om streckkoden inte är tillgänglig för att identifiera prover, skriva prov ID på etiketten på varje prov och gör ett arbetsdokument där man skriver prov ID och korresponderande kanal på instrumentet där provet har införts. 6.6 Återstående tid Under provanalys, visas dessa symboler för vart och ett av proverna och indikerar hur lång tid som återstår innan analysen är avslutad. 6.7 Preliminärt förresultat symboler för återstående tid Cirka 10 minuter efter insättning av rör, kommer följande symboler att visas på skärmen, vilket ger ett preliminärt förresultat av resultaten: % of Sedimentation at 10 minutes Symbol < < >= Detta är endast ett preliminärt förresultat och kan inte användas som slutresultat. Obs!: Förresultat visas endast när instrumentet är inställt på 30 eller 60 minuters avläsningstid. Sida.12 / 20

13 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK 6.8 Borttagning av prover Så snart provet har analyserats, kommer resultatet automatiskt att skrivas ut om en skrivare är ansluten. Resultaten kommer att stanna på skärmen tills röret tas bort. Ta bort rören försiktigt och upprätthålla rörets vertikala läge, för att undvika brytning av rör. Om röret tas bort före slutet av analysen vill instrumentet skriva "rem" (borttagen) felmelding. 6.9 Intern kvalitetskontroll God laboratoriepraxis föreslår att testa varje dag minst en kontroll (1 normal och 1 onormalt) för att kontrollera om instrumentet fungerar korrekt. Vital Diagnostics utvecklat en speciell sedimenterings kontroll för SR värden. Den här kontrollen simulerar beteendet för normal och onormal humanblod och kan användas för att testa instrumentets prestanda. Kontroller skal testas precis som vanliga patientprover och resultaten registreras på kvalitetskontroll diagram. Varje laboratorium kan fastställa sina egna acceptansintervall. Se bipacksedeln för kontrollen för mer detaljerad information Instrument kalibrering Varje instrument är förkalibrerad av tillverkaren och behöver inte omkalibreras av användaren. Kalibreringen av varje instrument är spårbar med hjälp av serienummer på instrumentet Temperaturanpassning De erhållna resultaten är korrelerade med metoden enligt hänvisningen relaterad till rumstemperatur. MICROSED- SYSTEMET mäter kontinuerligt analys temperaturen och anpassar vidare till de värden som erhållits med referens till18 grader med hjälp av Manley tabell, vilket garanterar bättre reproducerbarhet i stället för analyser som utförs vid olika temperaturer. Manley table Korrekt T Analys temperatur 18 C 15 C 18 C 20 C 25 C 30 C MICROSED-SYSTEM konverterar resultaten till värden vid 18 C enligt tabellen om rumstemperaturen är mellan 15 och 32 C. För lägre eller högre rumstemperaturer är instrumentets omvandlings gränser följande: 15 C för lägre respektive 30 C för högre temperaturer. Sida 13/20

14 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK 7 FELMEDDELANDEN OCH VARNINGAR 7.1 Varnings information Dessa meddelanden kan visas på skärmen: LEV: Indikerar att provnivån i röret inte ligger inom intervallet som tillåts av instrumentet. REM: Indikerar att röret har tagits bort från sin ursprungliga position. Provrören kontrolleras i sina positioner varje sekund. Rör inte provrören under hela analysperioden, av nämnda skäl, då kommer resultatet att gå förlorad. 7.2 Systemfelsvarningar "MEC ERROR: system stopped..." eller "ERROR call service..." Dessa varningar kommer att visas om instrumentet skulle finna problem med avläsningsplattans mekaniska rörelse. Efter dessa meddelanden kommer instrument definitivt att stoppa driften och teknisk service måste tillkallas. 7.3 Service Vid fel på instrumentet, kan service endast utföras av behörig personal. Endast tekniker med intyg som säger att de har följt service utbildning hos Vital Diagnostics eller av en Vital Diagnostics behörig person, kan utföra service på instrumenten. Om en tekniker inte är tillgänglig, kan defekta instrument sändas till Vital Diagnostics efter att ha kontaktat lokal återförsäljare. Vänligen kontakta lokal återförsäljare. 8 UNDERHÅLL Tack vare enkelheten i komponenterna, kräver MICROSED-SYSEM inget särskilt underhåll. De känsligaste delarna är de infraröda sensorerna inuti instrumentet. Var uppmärksam på avläsningsplattans krav på renhet; när läsaren inte används, måste den täckas med ett dammskydd som levereras tillsammans med läsaren. Rengör inte avläsningsplattan med vätskor. Införsel av vätskor eller fast material i kanaler kan orsaka stor skada på instrumentet. 8.1 Rengöringsanvisningar Damm kan avlägsnas med hjälp av vanlig dammsugare. Utvändig rengöring av instrumentet med vanliga desinfektionslösningar bör ske en gång per månad för att minska mikrobiell kontamination. När det gäller provrör, måste de förbli väl tillslutna och korken bör absolut inte tas bort. Etiketten måste vara rätt placerad och väl fastnat på ytan av provröret. Etikettsplitter kan falla ned i rörkanalen och hindra korrekt avläsnings funktion under analysen. Sida.14 / 20

15 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK 8.2 Problemlösningsguide Innan servicetekniker kontaktas bör det kontrolleras att provtagnings- och blandningförfarandet är korrekt och att användaranvisningarna har följts. LEV LARM ELLER PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD a) För hög eller låg vätskenivå i a) Gör om provtagningen provtagningsröret b) Byt ut etiketten och gör om b) Felaktig placering av etiketten. analysen REM Provet tagits bort Gör om analysen T.ERR "Temperaturfel", teknisk fel på sensoren MEC. ERROR eller ERROR call service Analysresultat skrivs inte ut Analysresultatet verkar inte korrekt Ett eller flera prover visas på displayen trots att inga provtagningsrör Streckkodsavläsning har satts fungerar in inte Ingen information på displayen PRINTER NOT READY... Meddelande Displayfördröjning efter avslutad analys Skrivarfördröjning efter avslutad analys Fel på motor eller annan mekanik a) Skrivarens strömförsörjning b) Skrivarkabel c) Instrumentets skrivarinställningar a) Koagel i blodprovet b) Skumbildning i blodprovet c) Analysen äger rum mer än 4 timmar efter provtagningen d) Otillräcklig blandningstid e) a) Temperaturanpassningsfunktion Pappers bitar eller damm på sensorer b) a) Internt Adapterkabel kabelfel problem b) Problem med strömtillförseln till skannern c) a) Felaktig Problem identitetsmärkning med instrumentets brytare b) Problem med strömtillförseln till a) instrumentet Skrivaren är inte ansluten b) Papper saknas i skrivaren c) Problem med skrivarkabeln a) Skrivaren är inte ansluten men aktiverad b) Papper saknas i skrivaren c) Problem med skrivarkabeln d) Avläsningsplattan rör sig på grund av att prover satts in Avläsningsplattan rör sig på grund av att prover satts in Analysresultatet anpassas inte till temperaturen 18 C Kontakta teknisk support Kontakta teknisk support a) Kontrollera strömtillförseln b) Kontrollera skrivarkabeln c) Kontrollera instrumentets inställningar d) a) Gör Byt skrivare om provtagningen b) Blanda försiktigt provet på nytt c) Kontrollera instrumentets inställningar a) Kontakta teknisk support a) Kontrollera adapterkabeln b) Kontrollera strömtillförseln till skannern c) a) Läs Kontrollera Användarhandboken instrumentets brytare b) Kontrollera a) strömförsörjningsenheten Anslut skrivaren eller stäng av skrivarinställningen. b) Fyll på med nytt papper b) Kontrollera skrivarkabeln a) Anslut skrivaren eller stäng av skrivarinställningen. b) Fyll på med nytt papper c) b) Kontrollera skrivarkabeln d) INGA PROBLEM, resultaten är alltid rätt INGA PROBLEM, resultaten är alltid rätt Sida 15/20

16 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK APPENDIX A. TEORETISK INFORMATION A.1 Westergrens metod Den här metoden utgör standardmetoden enligt Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). Vid användning av denne metoden placeras Westergren-rör med ej koagulerat blod i ett ställ, hermetiskt tillslutna i en perfekt vertikal position. Westergren-rör har en diameter på 2,5 mm och är graderade upp till 200 mm. Omedelbart efter provtagningen blandas det venösa blodet med en natriumcitratlösning på 3,8% (0,13 M). Spädningsforhållandet är fyrat till ett (1,6 ml + 0,4 ml natriumcitrat). Efter spädning och noggrann blandning samlas blodet upp i ett Westergren-rör som fylls upp till nollmarkeringen. Provröret placeras i rörstället där erytrocytnivån avläses efter 60 minuter. A.2 Tabell över normala SR-värden enligt Westergren Medelvärde SR Ålder (År) Män Kvinnor Övre normalgräns Män Kvinnor ,1 5,1 <7,1 <10, ,4 5,6 <7,8 <11, ,6 6,2 <10,6 <13, ,6 9,4 <12,2 <18, ,6 9,4 <12,7 <20,2 Över 70 5,6 10,1 <25,1 <25,1 A.3 SR-variationer Nettoökning av SR (100 mm eller mer per timme) 1. Multipelt myelom och 15. Avbruten extrauterin graviditet Waldenströms makroglobulinemi 16. Menstruation 2. Malignt lymfom 17. Normal graviditet efter 3. Leukemi tredje månaden 4. Svår anemi 18. Användning av orala preventivmedel 5. Karcinom 19. Tuberkulos 6. Sarkom 20. Postkommissurotomisyndrom 7. Svåra bakterieinfektioner 21. Administrering av dextran 8. Kollagenos intravenöst 9. Biliär cirros eller portacirros 10. Ulcerös kolit 11. Allvarlig nefros Måttligt förhöjd SR Normal SR (flesta fall) 1. Akuta och kroniska smittsjukdomar 1. Akut appendicit i initialskedet 2. Akuta lokala infektioner (under de första 24 timmarna) 3. Återaktivering av kronisk infektion 2. Tidig extrauterin graviditet 4. Reumatisk sjukkdom 3. Malariaanfall 5. Reumatoid artrit 4. Levercirros 6. Myokardinfarkt 5. Artros 7. Malign tumör med nekros 6. Mononukleos 8. Hypertyreos 7. Akuta allergier 9. Hypotyreos 8. Virusinfektioner utan komplikationer 10. Bly- eller arsenikiförgiftning Peptiskt ulcus 11. Nefros 10.Tyfoidfeber 12. Inre blödning 11.Böljande feber Sida.16 / 20

17 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK 13. Akut hepatit 12. Reumatisk kardit med 14. Extrauterin graviditet kardiell inkompensation obruten efter den tredje månaden 13. Kikhosta Variation av SR på grund av yttre påverkan (när blod är i röret) a) utspädningsförhållandet, b) bubblor c) starkt hemolytiska prover d) plötslig rörelse e) temperatur f) tid efter provtagning g) direkt solljus h) skumbildning i) lipemiska prover A.4 Bibliografi 1) THYGESEN, J.E.(1942). The mechanism of blood sedimentation. Acta Medica Scandinavia, Suppl ) WINTROBE,M.M. and Landsberg, J.W. (1935). A standardised technique for the blood sedimentation test. American Journal of Medical Sciences, 189, 102 3) HARDWICKE, J. and SQUIRE, J.R. (1965). The basis of the erythrocyte sedimentation rate. Clinical Science, 11, 333 4) International Committee for Standardisation in Haematology (1977). Recommendation for measurement of erythrocyte sedimentation rate of human blood. American Journal of Clinical Pathology, 68,505 5) LASCARI, A.D. (1972). The erythrocyte sedimentation rate. Paediatric Clinics of North America, 19,1113 6) MANLEY, R.W. (1957). The effect of room temperature on erythrocyte sedimentation rate and its corrections. Journal of Clinical Pathology, 10, 354 B. PRESTANDAKRITERIER OCH BEGRÄNSNINGAR B.1 Prestandakriterier A. Mekanisk/Optisk detektionsnoggrannhet: +/- 0.2 mm B. Analysernas reproducerbarhet: C.V. < 5% (för prover där SR > 40 mm/h) C. Automatisk temperatur anpassning Accepterad intervall: till 18 C. ( Manleys tabell ): Intervall C. D. Nivåintervall för korrekt analys: Från 48 till 62 mm från rörets botten F. Mätintervall: mm/h G. Preliminärt förresultat: Efter ca 10 minuter B.2 Begränsningar A. Kraftigt lipemiska eller hemolytiska prover kan påverka avläsningskapaciteten. B. Sedimentationshastigheter > 140 mm/h kommer att anges med endast denna markering. C. Temperaturer som ligger utanför det givna intervallet räknas som 15 C min respektive 32 C max. Sida 17/20

18 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK C. DIP-SWITCH KONFIGURERING 1 - Aktivering av resultat mm/30 minuter Westergren 2 - Val av avläsningstid (Off = 30 ; ON= 30/60 ). Resultater 1/h eller 1/h och 2/h Westergren 3 - Aktivering av temperatur anpassning till 18 C (påslagen som standard) 4 - Aktivering av skrivare (Obs!: slå av denne switch om inte skrivaren är ansluten) 5 - Aktivering av sedimetationsgrafisk utskrift. 6 - Aktivering av 15 avläsningstid med resultat enbart i mm/h Westergren 7 - Aktivering av inre fläkt (påslagen som standard) 8 - Aktivering av DC-nätaggergat för extern termoskrivare av typen DPT100 OBS! Funtionen är aktiverad om Dip-switchen är i läget ON. EXEMPEL PÅ DIP-SWITCH-INSTÄLLNINGAR Sida.18 / 20

19 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK D. BESKRIVNING AV RS232-ANSLUTNINGEN OCH DATAFORMAT FÖR I/O OBS! Följande dataformat gäller: 9600 bitar per sekund, 8 databitar, 1 stoppbit, ingen paritet, hårdvaruprotokoll RTS-CTS för skrivare, inget protokoll för streckkodsskanner. Instrumentets 9-poliga honkontakt: POL RIKTNING NAMN BESKRIVNING (Ansluta ej!) 2 INPUT RXD Input av streckkodsdata 3 OUTPUT TXD Output till skrivare/värddator 4 OUTPUT DTR Data Terminal Ready GND Jord (Ansluta ej!) 7 OUTPUT +12 Nätaggregat till extern skrivare 8 INPUT CTS Clear to send (Klar att sända) (Ansluta ej!) EXEMPEL PÅ KABEL FÖR ANSLUTNING DIREKT TILL VÄRDDATORN Obs! Kabelanslutningarna är 9-poliga. Hane (instrument) Hona (till värddatorn) EXEMPEL på KABEL FÖR ANSLUTNING MELLAN VÄRDDATOR, SKRIVARE OCH STRECKKODSLÄSARE Obs! Kabelanslutningarna är 9-poliga. Skrivaren måste vara ansluten och redo för utskrift Hane (streckkodsläsare) Hane ( instrument ) o Hona ( skrivare ) o Hane ( värddator ) Sida 19/20

20 Vital Diagnostics MICROSED ANVÄNDARHANDBOK E. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Användningsområde: Instrumentets storlek: Vikt: Spänning: Extern nätaggregat spänning: Arbetsförhållanden: Analys av erytrocyters sänkningsreaktion Höjd 140 mm, Bredde 180 mm, Djup 100 mm Ca 0,9 kg 12 VDC, 1,5 A (extern nätaggregat) VAC 50/60 Hz Temperatur C rumstemperatur Fuktighet: 45% - 85% ej kondenserad Avläsningskanaler: 10 Avläsningstid (valbart): Analyskapacitet: Laddningsmönster: Accepterad blodnivå Mätmetod: Avläsningsupplösning: Resultatupplösning: Temperaturanpassning: 15, 30 eller 60 minuter Maximalt 40 tester/h Slumpartat Från 48 to 62 mm IR stråle +/- 0.2 mm +/- 1 mm Automatisk anpassning till referenstemperaturen 18 (Manley) Resultater (valbart):i Westergren mm/30, mm/1h, mm/2h. Gränssnitt: Enkel RS232-port för anslutning till skrivare och streckkodsläsare Sida.20 / 20

MICROsed-R System Automatiskt SR-instrument. Användarhandbok. Instrument för bestämning av erytrocyters sänkningsreaktion

MICROsed-R System Automatiskt SR-instrument. Användarhandbok. Instrument för bestämning av erytrocyters sänkningsreaktion Användarhandbok MICROsed-R System Automatiskt SR-instrument Instrument för bestämning av erytrocyters sänkningsreaktion via Balzella 41/G/4 47122 Forlì Italy Tel: ( +39) 0543721220 Fax: (+39) 0543 796001

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller Analog känslighet och A/D omvandling. Manual AC-9000 Ingångskänslighet : 1,1 uv / skaldel (Min) Insignal från lastcell : 36 mv Nolljusteringsområde : 1,0 mv - 30 mv Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % Lastcellsström

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Bruksanvisning TriomiX

Bruksanvisning TriomiX Bruksanvisning TriomiX Innehållsförteckning Innehållsförteckning..... 2 Bakgrund. 3 Uppackning. 4 Funktionsbeskrivning....6 Uppladdning... 7 Bra att veta. 7 Garanti. 7 Specifikationer 8 2/8 Bakgrund Ackreditering

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs BRÅDSKANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN Potentiell provuppmätningsavvikelse på VITROS Systems vid användning av programvaruversion 3.2.2 och lägre Omedelbar åtgärd krävs Datum 11 april 2016

Läs mer

Erytrocyter, sedimentationsreaktion, B- (manuell metod)

Erytrocyter, sedimentationsreaktion, B- (manuell metod) sida 1 (5) Erytrocyter, sedimentationsreaktion, B- (manuell metod) Koder Rapportnamn B-SR Synonym Sänkningsreaktion, Sänka Beställningskod SR NPU-kod NPU03404 Provmaterial Utförande Patientförberedelser

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK CORINA MEDICAL BRUKSANVISNING M-110 ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STRÖMFÖRSÖRJNING. 3 SPECIFIKATIONER.... 3 UNDERHÅLL OCH ALLMÄN TILLSYN...........

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor SVENSKA Spektikor engångs-ekg-detektor Bruksanvisning 2013 Innehållsförteckning Allmänt 2 Varningar 2 Bruksanvisning 3 Produktbeskrivning 3 Ibruktagande 3 Bruksanvisning 4 När man slutar användning 4 Symboler

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Manual No: M0012 Issue No: 2 Date: 2006-06-24 MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Innehåll 1. Snabbguide......2 2. Introduktion..3 3. Specifikation....4 4. Knappsats.....5 5. Försiktighetsåtgärder....6 6. Användarmanual...

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201 Bruksanvisning Visual Reinforcement Audiometry VRA201 datum: 2002-03-01 sid 1/5 Säkerhetsföreskrifter Om denna apparatur är en del i ett system med en eller flera andra enheter med medicinskt CE-märke

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. SBA1610. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på.  SBA1610. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SBA1610 Användarhandbok a b c d 1 Viktigt! Säkerhet Varning Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att undvika att utsätta

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

HemoCue Albumin Patientnära

HemoCue Albumin Patientnära Upprättat datum: 2016-01-19 1(6) Division Diagnostik Revisionsnr: 2 Giltigt t.o.m.: 2018-02-01 Laboratoriemedicin Upprättare: Charlotte L Gruveström Instrumentansvarig: Instr ans HemoCue Albumin Patientnära

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. SW838 Termostat till handdukstork

INSTALLATIONSGUIDE. SW838 Termostat till handdukstork INSTALLATIONSGUIDE SW838 Termostat till handdukstork BÄSTE KUND Tack för att du valt vår produkt. Tag några minuter att läsa denna manual innan installation och användning. VARNING 1. Använd aldrig en

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

Installationsguide ME 3

Installationsguide ME 3 (5) Installationsguide ME 3 Ansvarig Författare Godkänd Distribution Nicklas Andersson Nicklas Andersson 999-0-2 / NA Inledning Detta dokument beskriver hur man installerar LuLIS mottagarenhet ME 3. ME

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer