VÄLKOMNA till KONFERENSEN. Hälsopåverkan av oregelbundna arbetstider Örnsköldsvik Varför detta är ett viktigt arbetsområde?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA till KONFERENSEN. Hälsopåverkan av oregelbundna arbetstider Örnsköldsvik 2014 10 21. Varför detta är ett viktigt arbetsområde?"

Transkript

1 VÄLKOMNA till KONFERENSEN Hälsopåverkan av oregelbundna arbetstider Örnsköldsvik Varför detta är ett viktigt arbetsområde?

2 Vad är önsvärt för en konferens? Idé Tid, lite pengar, lokal, planering Eldsjäl (-ar), envis positiv person Samarbete, tvärvetenskapligt Resurspersoner som kan något om ämnet Program som kan intressera Marknadsföring Gensvar, dvs deltagare Att vi tillsammans förmerar värdet i olika sammanhang

3 Arbetstidsförläggning EXPONERINGENS UTSEENDE Vanligt förekommande arbetstid, 40 timmar per vecka Arbetstidsförkortning enligt specifika avtal Individuellt valda skift/ arbetstider Dagtid = 8 timmar Dagtid = timmar Alltid permanent nattarbete Rotationsskift Enbart 12 - timmars skift Längden på friskift Jourtid / inställelsetid / bundenhet Annat Exempel på rotationsskift

4 VAD STYR? EU s ARBETSTIDSDIREKTIV EUROPEAN COUNCIL (1993) Directive No 93/104/EC. Concerning certain aspects of the organization of working time Off. J. Eur. Commun.: NoL307:18-24 Är implementerat i Sverige sedan

5 VAD TYCKER ILO The influence of working time arrangements on work-life integration or balance : A review of international evidence Conditions of work employment series no citat

6 procent procent Skiftarbete Arbete utanför regelbunden dagtid Kvinnor Män Arbetsmiljöundersökningarna

7 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Män år Män år Kvinnor år kvinnor år Antal personer (i tal) som har nattarbete i olika näringsgrenar 2009 uppdelat på kön och åldersgrupp. (Arbetsmiljöundersökningen 2009)

8 CRY Protein complex PER

9 Centrala klockan (10000 klockceller) Tallkottkörteln Melatonin transporteras i blodet Lunga Hjärta Klockgener finns i alla organ vävnader som undersökts Lever Lymfkörtlar

10 Cirkadianska rytmer hos människan. Fysiologiska fluktuationer under två dygn. Biologiska klockor, Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok, 2000

11 Klockgenerna är involverade i styrning och koordination Katabolism - anabolism Sömn-vakenhet Aktivitet- vila Fasta - födointag

12 KROPPSTEMPERATUREN I RELATION TILL SÖMNHORMONET MELATONIN Melatonin Kroppstemperatur

13 CIRCADIAN DISRUPTION (Rubbad dygnsrytm) Fasförskjuten dygnsrytm Skiftarbete Jet lag Depression Parkinson sjukdom Alkohol drickande Minskad amplitud Ungdomar (och andra) som är uppe på natten

14 Jet lag = external desynchronization

15 Melatonin and cortisol among shift workers. Example of internal desyncronization Subject # Melatonin Cortisol 24:00 06:00 12:00 18:00 Adapted from Koller et al. J Pineal Res 1994;16:

16 The body clock time can be observed indirectly by repeated measures of Melatonin Core body temperature Other physiological variables, e.g. blood pressure, heart rate, cortisol

17 Plasmamelatonin (pg/ml) Ljusexponering på natten hämmar melatoninproduktionen Ljusexponering Ljusexponering kan under vissa betingelser fasförskjuta melatoninkurvan

18

19 Vad förstod jag i början av mitt arbetsliv avseende dygnsrytmens betydelse?

20 Vad visste individen som gjorde sitt schemaval1999 avseende den biologiska klockans betydelse? Vilka val stod till buds? Michael Ingre: 6-timmars arbetsdag med 8 timmars betalning på försök i Sthlms stad Psykologiska institutionen Stockholms universitet 1999

21 Blodsockerkurvor under två LAN-nätter Glukoskoncentration mmol/l Blodsockerkurvor LAN 2 LAN /h

22 Mat LAN nätter Tid Mat Tid Mat Spaghetti, bacon 145g Pizza, chips Choklad Chips g Paj, Cola Coca Cola, chips Gorbys Gorbys Totalt: 300g chips 0.5l Coca Cola Choklad Punchrulle Billys, choklad, Coca Cola Totalt: 200g choklad 1.5l Coca Cola

23 Blodsockerkurvor under två nätter med normal sömn Glukoskoncentration mmol/l Blodsockerkurvor NATT 2 NATT /h

24 Matintag icke LAN nätter Tid Mat Kyckling, potatis, sallad och bröd Tid M at Spaghetti, K orv, ketchup och senap

25 Trots oregelbundna arbetstider hur uppnås en långsiktig hälsa? Förstår vi att välja minst dåligt? Undvika ackumulerad trötthet och stress? För att klara detta måste man undvika långvarig sömnbrist? Komprimerade scheman ger ofta sociala fördelar på kort sikt men sliter nog i längden? När man blir äldre (+50 år) får man ofta svårare att sova igen sömnbrist och tål därför komprimerade scheman sämre? Vilka sjukdomar riskeras, riskeras att försämras av skiftarbete? Ett bra skiftschema handlar ofta om att finna en balans mellan sociala fördelar och våra biologiska förutsättningar Vad tycker vi? Är detta mer sant idag än igår?

26

27 Hälsoproblem hos skiftarbetare

28 Nattarbete leder till kaos i kroppen Chrono-chaos Publicerad i DN :55 Äldre och Ny forskning

29 Är skiftexponeringen trovärdig? I det epidemiologiska sammanhanget? Definition enligt lagar och avtal EU harmoniseringen -Arbetstidsdirektivet)? Skiftschemans stora variationer? Finns egentlig nattexponering (00-05)? Hur noggrann kan man vara? - varierar stort? Hur påverkas resultatet och i vilken riktning?

30 Hur fångas skiftexponering? Case RCT studier Tvärsnittstudier Fall kontroll studier Cohortstudier Egen noggrann berättelse Observera på plats intervention Enkätdata självrapporterade utskick, intervjuer (ex hembesök, telefon, datorenkäter, SMS.) Registerdata exakta arbetstider tidsregistrering, lönenivåer, yrken, arbetsplaceringar, NYK koder, använda kontraster mellan yrken som sannolikt har mycket eller lite skifttid

31 Subtraktionsvariabel n betyder självskattad skifttid minus skiftregistertid

32 Hälsoproblem (kortsiktiga och långsiktiga) Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom Metabolt syndrom och diabetes Cancer

33 Graviditetsstörning Ahlborg (1996) Barnmorskor (N=3985). Minskad fertilitet hos de som arbetade 2-skift, roterande 3-skift och permanent natt. Axelsson (1996) Barnmorskor. Risk för spontana aborter: natt OR 1,63 (0,95-2,81), 3-skift OR 1,49 (0,86-2,59). Bodin (1999) Barnmorskor. Nattarbete - risk för tidig förlossning (<37v), OR 5,6 (1,9-16,4), låg födelsevikt OR 1,9 (0,6-5,8). Treskift tidig förlossning OR 2,3 (0,7-7,3). Lin (2011) Arbetare i halvledarindustri, Taiwan (N=440). Multivariat analys visade att kvinnor med roterande skiftarbete hade en ökad risk att få barn med födelsevikt i lägsta födelseviktkvintilen (OR 4,3 (1,1-16,8)). Två kohortstudier har visat att nattarbete ökar risken för oregelbundna menstruationer (Su 2008, Chung 2005). Färsk översiktsartikel (Chau 2013) identifierade 20 studier om nattarbete och reproduktiv hälsa. Sammanfattar att man inte kan dra några säkra slutsatser p.g.a. inkonsistenta resultat och problem med definitionen av nattarbete.

34 Magtarmbesvär Skiftarbetare har högre risk att få magsymptom (smärta, gaser, lös eller hård avföring) och magsår. Helicobacterinfektion är vanligare bland skiftarbetare än dagarbetare. Möjlig mekanism: obalans i autonoma nervsystemet. Knutsson & Bøggild. Gastrointestinal disorders among shift workers. Scand J Work Environ Health 2010;36(2): Pubmed: Free article

35 Skiftarbete som riskfaktor för hjärtkärlsjukdom Resultat av metaanalys av 35 studier RR 95%CI Hjärtinfarkt 1,23 1,15-1,31 Ischemisk stroke 1,05 1,01-1,09 Vyas et al. Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012;345. Pubmed: Free article

36 Vyas et al. Shift work and cardiovascular events: systematic review and metaanalysis. BMJ 2012;345

37 Samband mellan exponering (skiftår) och kranskärlssjukdom (Kawachi. Circulation 1995;92: ) sjuksköterskor, år, uppföljningstid 4 år) Rel Risk 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Aldrig eller mer Antal år i skiftarbete (inkl nattskift)

38 Metabolt syndrom Första studien som visade att skiftarbetare hade en ökad risk för metabolt syndrom kom från arbets- och miljömedicin i Umeå (Karlsson, Knutsson, Lindahl. Is there an association between shift work and having a metabolic syndrome? Results from a population based study of 27,485 people. Occup Environ Med 2001;58: Därefter har det gjorts flera studier, av vilka de flesta funnit samband mellan skiftarbete och metabolt syndrom.

39 Results of cause specific mortality DIABETES 2 1,54 1,5 0,99 1,09 1,22 1 0,57 0,5 0 < >30 Relative risks for diabetes in shift exposure groups

40 Ätande på natten För litet sömn Skiftarbete Viktökning, insulinresistens Metabolt syndrom Hjärtinfarkt Diabetes

41 Diabetes I en nyss publicerad svensk kunskapsöversikt fann man att 6 av 7 longitudinella studier visat samband mellan skiftarbete och diabetes typ 2 Knutsson & Kempe. Systematiska kunskapsöversikter: Diabetes och arbete. Arbete och Hälsa Nr 2013;47(3). Kan laddas hem som pdf från

42

43

44 Skiftarbete och cancer Bröst Prostata Tjocktarm Endometrium Ovarium Lymfom

45 Bröstcancer I en review identifierades 16 studier (Ojaz 2013). Slutsats: Based on the low quality of exposure data and the difference in effect by study design, our findings indicate insufficient evidence for a link between nightshiftwork and breast cancer. I en annan review (18 studier) (Jia 2013) är slutsatsen: Night work was associated with an increased risk of breast cancer, RR 1,20 (1,08-1,33). The higher quality studies showed a similar finding, RR 1,4 (1,13-1,23). En review av Wang (2013) (10 studier) om dos-respons samband visade att för varje 5 år man arbetar natt ökar bröstcancerrisken med 3%.

46 Prostata cancer I en review (Sigurdardottir 2012) identifierades två studier, som bägge visade på ökad risk hos nattskift arbetande: Japan (Kubo 2006) RR 3,0 (1,2-7,7) Canada (Conlon 2007) RR 1,19 (1,00 1,42) Dessutom finns tre studier gjorda på piloter (Sigurdardottir), metaanalys, RR 1,47 (1,06-2,05). I en nyss publicerad USA studie (Gapstur 2014) fann man: Roterande skift: 1,08 (0,96-1,22) Fix em, kväll: 1,35 (1,04-1,76) Fix natt 0,78 (0,47-1,27) Författarna konkluderar att prostatacancer inte är associerat med skiftarbete

47 Äggstockscancer Kohortstudie av sjuksköterskor i USA (2011). 718 fall bland sköterskor diagnostiserades. Ingen riskökning bland roterande skift jämfört med dag. Hazard ratio 1,28 (0,84-1,94) för år i nattskiftarbete, och 0,8 (0,51-1,23) för de med 20+ skiftarbetsår. I en norsk studie av radiotelegrafister fann man ingen ökad risk RR 0,8 (0,3-1,6), men resultaten baserades på endast 7 fall.

48 Circadian disruption and fatal ovarian cancer 28 års uppföljning, N = Arbetstid Antal fall Personår RR Dagtid Roterande skift ,27 1,03-1,56 Fast em/kväll ,62 0,34-1,12 Fast natt ,12 0,67-1,87 Carter et al. Am J Prev Med 2014

49 Vad lär vi ut? Medicinska kontroller: AFS 2005:6 avseende Nattarbete? Före arbetet Vart sjätte år Över 50 år vart tredje år Vad man följer upp avgörs av undersökande läkare!!!!!!!!!! Anamnes för sjukdomar, försämring? Kroppsmått, lipider, glukos Arbetsgivaren måste erbjuda medicinska kontroller, tjänstbarhetsbedömning krävs ej

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapport nr 322 Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Göran Kecklund, Michael Ingre och Torbjörn Åkerstedt Stockholm 2010 Arbetstider,

Läs mer

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapporter nr 324 Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Torbjörn Åkerstedt, Michael Ingre och Göran Kecklund Stockholm 2012 Vad kännetecknar bra och dåliga

Läs mer

Stillasittande och ohälsa

Stillasittande och ohälsa Stillasittande och ohälsa De flesta människor spenderar en majoritet av vaken tid i stillasittande aktiviteter, t.ex. via skärmbaserad underhållning och arbete, motoriserade transporter och skrivbordsjobb.

Läs mer

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet VTI rapport 830 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Bussförares arbetstider kopplat till trötthet Anna Anund Göran Kecklund Carina Fors Jonas Ihlström Michael Ingre Igor Radun Beatrice Söderström

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående?

Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående? Nr 305 2002 Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående? Göran Kecklund Anna Dahlgren Torbjörn Åkerstedt Undersökning av förtroendearbetstid:

Läs mer

Arbetslöshet och hälsa

Arbetslöshet och hälsa Arbetslöshet och hälsa - en kunskapsöversikt Urban Janlert Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 29 januari 2012 Författare Urban Janlert Professor i folkhälsovetenskap

Läs mer

Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17. På uppdrag av Stockholms läns landsting Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Evidens och kunskapsluckor i tandvården

Evidens och kunskapsluckor i tandvården Evidens och kunskapsluckor i tandvården INGEGERD MEJÀRE, SOFIA TRANÆUS & THOMAS DAVIDSON Summary Evidence and knowledge gaps in dentistry The practice of evidence-based dentistry means integrating individual

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska behandlingsriktlinjer en litteraturstudie Filippa Bergström & Anna Granevåg 2014 Examensarbete,

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen

Sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen Sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen nr 1 2010 årgång 38 I den här artikeln diskuterar vi kontroll och. Utgångspunkten är vår studie om hur sanktioner i den svenska arbetslöshetsförsäkringen påverkar

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG Mats E. Nilsson, Jenny Selander, Jesper Alvarsson,

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar

Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar Referat Att barn och ungdomar besväras av rygg- och nacksmärtor är idag lika vanligt som hos vuxna. Det är ett problem som kan följa med upp

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Rapport nr 6 i Swelogs-programmet

Läs mer

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan,

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Etnisk diskriminering och Sverige-specifik kunskap vad kan vi lära från studier av adopterade och andra generationens invandrare?

Etnisk diskriminering och Sverige-specifik kunskap vad kan vi lära från studier av adopterade och andra generationens invandrare? DAN-OLOF ROOTH Etnisk diskriminering och Sverige-specifik kunskap vad kan vi lära från studier av adopterade och andra generationens invandrare? 1 Det har visat sig svårt att empiriskt belägga förekomsten

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer