Paketera och distribuera dina program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paketera och distribuera dina program"

Transkript

1 Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer

2 Copyright salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com, inc. såsom andra namn och varumärken. Alla andra varumärken som nämns i det här dokumentet ägs av sina respektive ägare.

3 INNEHÅLL Paketera och distribuera dina program Översikt över Paketera och distribuera Jobba med paket Distribuera dina program Ge support till prenumeranter på dina program Index

4

5 Översikt över Paketera och distribuera Den här guiden ger information om paket och distribution av program som byggts med plattformen Force.com. Den har följande sektioner. Jobba med paket Detta förklarar detaljerna hur du skapar och arbetar med hanterade paket så att ditt program lätt kan installeras i övriga organisationer. Distribuera program Detta förklarar hur du distribuerar dina program, antingen genom AppExchange eller genom ditt webbplats. Det täcker även grunderna till inköp av uppgraderingar till dina prenumeranter. Ge support till prenumeranter på dina program Detta förklarar hur du loggar in till prenumerantorganisationer för att ge stöd och felsöka problem. Du hittar mer information om de här hjälpämnena på ISVforce Guide eller besök Salesforce Partnerportal Jobba med paket Förstå paket Ett paket är en behållare för någonting litet som en individuell komponent eller stort som en uppsättning relaterade program. Efter skapande av ett paket så kan du distribuera det till andra Salesforce-användare och organisationer, inklusive de utanför ditt företag. Paket finns i två varianter, ohanterade och hanterade: Ohanterat paket Ohanterade paket används vanligtvis för att distribuera open-source-projekt eller programmallar för att ge utvecklare de grundläggande stöttestenarna för ett program. När komponenterna är installerade från ett ohanterat paket så kan komponenterna redigeras i den organisation de installeras i. Utvecklaren som skapade och laddade upp det ohanterade paketet har ingen kontroll över de installerade komponenterna och kan inte ändra eller uppgradera dem. Ohanterade paket bör inte användas för att migrera komponenter från en sandbox till en produktionsorganisation. Använd istället Ändringsanvisningar. Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" Överföra paket till Hanterade paket AppExchange: Hanterade paket används vanligtvis av Salesforce-partners för att distribuera och sälja program "Överföra till kunder. Dessa paket måste skapas från en Developer Edition-organisation. Med hjälp av AppExchange-paket" AppExchange och License Management Application (LMA) så kan utvecklare sälja och hantera användarbaserade licenser till programmet. Hanterade paket kan även uppgraderas fullt. För att säkerställa problemfria uppgraderingar så får inte destruktiva ändringar såsom borttagning av objekt eller fält inte utföras. Hanterade paket erbjuder även följande fördelar: Immateriellt rättsskydd för Apex Inbyggt versionstöd för API-åtkomstbara komponenter

6 Användarguide Ordlista 2 Möjligheten att bygga ut och lägga till en patch till föregående version Möjligheten att problemfritt pusha patchuppdateringar till prenumeranter Unik namngivning av alla komponenter för att säkerställa konfliktfria installationer Följande definitioner beskriver dessa koncept: Komponenter En komponent är en del av ett paket. Den definierar en artikel såsom ett eget objekt eller ett eget fält. Du kan kombinera komponenter i ett paket för att skapa kraftfulla funktioner eller program. I ett ohanterat paket kan komponenter inte uppgraderas. I ett hanterat paket så kan en del komponenter uppgraderas då andra inte kan. Attribut Ett attribut är ett fält på en komponent som namnet på en e-postmall eller kryssrutan Tillåt rapporter på ett eget objekt. På en icke-uppgraderingsbar komponent i antingen ett ohanterat eller hanterat paket så kan attributen redigeras av både utvecklaren (den som skapade paketet) och prenumeranten (den som installerade paketet). På en uppgraderingsbar komponent i ett hanterat paket kan en del attribut redigeras av utvecklaren, en del kan redigeras av prenumeranten och en del är låsta (vilket betyder att de inte kan redigeras av varken utvecklaren eller prenumeranten). Paket består av en eller flera Salesforce-komponenter vilka, i sin tur, består av en eller flera attribut. Komponenter och dess attribut beter sig olika i hanterade och ohanterade paket. Om du planerar att distribuera ett program är det viktigt att överväga förpackning under utvecklingsprocessen. Exempel: När du skapar ditt program kan du överväga hud komponenter och dess attribut fungerar i olika paket och Salesforce-versioner. Vid förberedelse av ditt program för distribution, överväg hur du vill släppa det till dina kunder. Vid installering av ett paket överväg din organisations säkerhet och licensavtal. SE ÄVEN: Hantera paket Förbereda dina program för distribution Ordlista Följande termer och definitioner beskriver huvudsakliga program, förpackningskoncept och möjligheter: Program Kort för program. En samling av komponenter såsom flikar, rapporter, instrumentpaneler och Visualforce-sidor som adresserar ett specifikt affärsbehov. Salesforce innehåller standardprogram, t.ex. Sales och Call Center. Du kan anpassa standardprogrammen efter dina arbetsmetoder. Du kan dessutom anpassa ett program och överföra det till AppExchange tillsammans med relaterade komponenter, t.ex. egna fält, egna flikar och egna objekt. Du kan sedan göra programmet tillgängligt för andra Salesforce-användare från AppExchange. AppExchange AppExchange är ett delningsverktyg från Salesforce som låter dig bläddra bland och dela program och tjänster för Force.com-plattformen. Beta, hanterat paket I hanterade paket är ett beta hanterat paket en tidig version för ett hanterat paket distribuerat till ett urval av din avsedda målgrupp i testningssyfte. Installera För att flytta funktioner från en inaktiv till aktiv status. Exempelvis vid utvecklande av nya funktioner i Salesforce-användargränssnitt så måste du välja alternativet "Distribuerat" för att göra funktionen synlig för andra.

7 Användarguide Ordlista 3 Processen i vilken ett program eller andra funktioner flytas från utveckling till produktion. För att flytta metadatakomponenter från ett lokalt filsystem till en Salesforce-organisation. För installerade program så gör distribuering så att alla egna objekt i programmet blir tillgängliga för användare i din organisation. Innan ett eget objekt installeras är det endast tillgängligt för administratörer och användare med behörigheten Anpassa program. Licenshanteringsprogram (LMA) Ett gratis AppExchange-program som låter dig spåra leads och företag för alla användare som hämtar ditt hanterade paket (program) från AppExchange. Licenshanteringsorganisation (LMO) Salesforce-organisationen som du använder för att spåra alla Salesforce-användare som installerar ditt paket. En licenshanteringsorganisation måste ha Licenshanteringsprogrammet (LMA) installerat. Programmet får automatiskt meddelanden varje gång paketet installeras eller avinstalleras så att du enkelt kan meddela användarna om uppgraderingar. Du kan ange vilken organisation som helst med utgåvan Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer som din licenshanterande organisation. För mer information kan du gå till Huvudutgåva En huvudsaklig utgåva av ett paket. Under dessa utgåvor ökas huvudnumren och efterföljande nummer för en paketversion till ett valt värde. Hanterat paket En samling programkomponenter anslagna som en enhet på AppExchange och är associerad med ett namnområde och möjligt en licenshanteringsorganisation. För att stödja uppgraderingar så måste ett paket hanteras. En organisation kan skapa en enda hanterat paket som kan hämtas och installeras av många andra organisationer. Hanterade paket skiljer sig från ohanterade paket genom att ha några låsta komponenter vilket låter de hanterade paketet att uppgraderas senare. Ohanterade paket innehåller inga låsta komponenter och kan inte uppgraderas. Hanterade paket kan även dölja vissa komponenter (såsom Apex) på prenumererande organisationer för att skydda utvecklarens egendom. Tillägg till hanterat paket Ett paket, komponent eller uppsättning av komponenter som ökar funktionaliteten i ett hanterat paket. Du kan inte installera ett tillägg innan du installerar dess hanterade paket. Namnområdesprefix I paketsammanhang är ett namnområdesprefix en 15 tecken lång alfanumerisk identifiering som skiljer ditt paket och dess innehåll från andra utvecklares paket på AppExchange. Namnområdesprefix är inte skiftlägeskänsliga. Det är t.ex. ingen skillnad mellan ABC och abc. Ditt namnområdesprefix måste vara unikt över alla Salesforce-organisationer. Det gör att ditt hanterade paket står exklusivt under din kontroll. Paket En grupp av Force.com-komponenter och program som är tillgängliga till andra organisationer genom AppExchange. Du använder paket för att sätta samman ett program med eventuella relaterade komponenter så att du kan överföra dem tillsammans till AppExchange. Paketberoende Detta skapas när en komponent hänvisar till en annan komponent, en behörighet eller en inställning som krävs för att komponenten ska vara giltigt. Komponenterna kan inbegripa men är inte begränsade till följande: Standardfält eller egna fält Standardobjekt eller egna objekt Visualforce-sidor Apex-kod Behörigheter och inställningar kan inbegripa, men är inte begränsade till följande: Avdelningar

8 Användarguide Ordlista 4 Flera valutor Posttyper Paketinstallation Installation sammanför innehållet i ett paket med din Salesforce-organisation. Ett paket på AppExchange kan inkludera ett program, en komponent eller en kombination av dessa. Efter att du installerat ett paket så kanske du måste distribuera komponenter i paketet för att göra det tillgängligt för användarna i din organisation. Paketversion En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i ett paket. Versionsnumret har formatet majornumber.minornumber.patchnumber (exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje huvudsaklig lansering. patchnumber genereras och uppdateras endast för en patchlansering. Ohanterade paket kan inte uppgraderas så varje paketversion är helt enkelt en uppsättning komponenter för distribution. En paketversion har större betydelse för hanterade paket. Paket kan visa på olika beteenden för olika versioner. Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i användande av paketet. Se även Patch och Patchutvecklingsorganisation. Patch En patch låter en utvecklare ändra funktionen för befintliga komponenter i ett hanterat paket samtidigt som du säkerställer att det inte finns några synliga beteendeändringar till paketet för prenumererande organisationer. Du kan t.ex. lägga till nya variabler eller ändra texten i en Apex-klass men du kan inte lägga till, åsidosätta eller ta bort några av dess metoder. Patchar spåras av ett patchnumber tillagt i varje paketversion. Se även Patchutvecklingsorganisation och Paketversion. Patchutvecklingsorganisation Den organisation där patchversioner utvecklas, underhålls och laddas upp. Patchutvecklingsorganisationer skapas automatiskt för en utvecklarorganisation när de begär skapandet av en patch. Se även Patch och Paketversion. Patchutgåva En mindre uppgradering till ett hanterat paket. Under dessa utgåvor så ökar patchnumret för en paketversion. Utgivare Utgivaren av en AppExchange-listning är den Salesforce-användare eller organisation som publicerade listningen. Pushuppgradering En metod för att leverera uppdateringar som skickar uppgraderingar för ett installerat paket till alla organisation som har installerat paketet. Prenumerant Prenumeranten för ett paket är en Salesforce-användare med ett installerat paket i sin Salesforce-organisation. Test Drive En provversion är en fullständigt fungerande Salesforce-organisation som innehåller ett program och eventuella exempelposter som paketets utgivare har lagt till för vissa paket. Den tillåter användare på AppExchange att använda programmet i skrivskyddat läge via ett bekant Salesforce-gränssnitt. Ohanterat paket Ett paket som inte kan uppgraderas eller kontrolleras av din utvecklare. Uppgradering Uppgradering av ett paket innebär att man installerar en senare version. Salesforce stödjer uppgraderingar för hanterade paket som inte är beta-versioner. Uppladdning Uppladdning av ett paket i Salesforce tillhandahåller en installations-url så att andra användare kan installerat det. Uppladdning gör även ditt paket tillgängligt för publicering på AppExchange.

9 Användarguide Skapa hanterade paket 5 Skapa hanterade paket Det är lika enkelt att skapa ett hanterat paket som det är att skapa ett ohanterat paket. Den enda förutsättningen för att skapa hanterade paket är att du använder en Developer Edition-organisation. Innan du skapar ett hanterat paket: Du kan också installera Licenshanteringsprogrammet (LMA) från Sök efter licenshanteringsprogram för att hitta det. Licenshanteringsprogrammet (LMA) spårar information om varje användare som installerar ditt program. Det gör att du kan se vilken version som användarna har och att du kan distribuera information om uppgraderingar. Licenshanteringsprogrammet (LMA) kan installeras i vilken Salesforce-organisation som helst, utom Personal, Group eller Professional Edition. Det behöver inte vara samma Salesforce-organisation som du använder för att skapa eller överföra paketet, men det kan vara det. Du kan även använda samma licenshanteringsprogram (LMA) för att hantera ett obegränsat antal av dina hanterade paket i olika Developer Edition-organisationer. Konfigurera dina utvecklarinställningar. Inställningarna för dig som utvecklar anger ditt namnområdesprefix, den Salesforce-version som du använde när du installerade Licenshanteringsprogrammet (LMA) och det ohanterade paket som du vill konvertera till ett hanterat paket. I DETTA AVSNITT: Om hanterade paket Konfigurera dina utvecklarinställningar Registrera ett namnområdesprefix Ange en licenshanteringsorganisation Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera hanterade paket: Anpassa programmet Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" Skicka paket: "Hämta AppExchange-paket" SE ÄVEN: Hantera paket Konvertera ohanterade paket till hanterade paket Konfigurera dina utvecklarinställningar Registrera ett namnområdesprefix Ange en licenshanteringsorganisation

10 Användarguide Skapa hanterade paket 6 Om hanterade paket Ett hanterat paket är en samling av programkomponenter anslagna som en enhet på AppExchange samt är associerade med ett namnområde och en licenshanteringsorganisation. Du måste använda en organisation med Developer Edition för att kunna skapa och arbeta med ett hanterat paket. Hanterade paket visas med följande ikoner: Hanterad Beta Hanterad - Frisläppt Hanterad - Installerad Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera dina utvecklarinställningar Utvecklarinställningarna i en Developer Edition-organisation låter dig skapa ett enda lyckat paket, ladda upp det paketet till AppExchange, vilket låter andra användare installera och uppgradera paketet i sin organisation. När du har konfigurerat dina utvecklarinställningar en gång kan du inte längre ändra dem. Oavsett utvecklarinställningar, kan du alltid skapa ett obegränsat antal ohanterade paket. Så här konfigurerar du dina utvecklarinställningar: 1. Från Inställningar, klicka på Skapa > Paket. 2. Klicka på Redigera. Anteckning: Den här knappen visas inte om du redan har konfigurerat dina utvecklarinställningar. 3. Läs igenom de urval som krävs för att konfigurera utvecklarinställningar och klicka sedan på Fortsätt. 4. Registrera ett namnområdesprefix. 5. Välj det paket som du vill konvertera till ett hanterat paket. Om du inte har ett paket som ska konverteras lämnar du det här avsnittet tomt och uppdaterar det senare. 6. Klicka på Granska mina urval. 7. Klicka på Spara. Tips: Du kan vilja ange en licenshanteringsorganisation (LMO) för ditt hanterade paket. För mer information kan du gå till Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera utvecklarinställningar: Anpassa programmet Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" Skicka paket: "Överföra AppExchange-paket" SE ÄVEN: Skapa hanterade paket Registrera ett namnområdesprefix Ange en licenshanteringsorganisation

11 Användarguide Skapa hanterade paket 7 Registrera ett namnområdesprefix I paketsammanhang är ett namnområdesprefix en 15 tecken lång alfanumerisk identifiering som skiljer ditt paket och dess innehåll från andra utvecklares paket på AppExchange. Namnområdesprefix är inte skiftlägeskänsliga. Det är t.ex. ingen skillnad mellan ABC och abc. Ditt namnområdesprefix måste vara unikt över alla Salesforce-organisationer. Det gör att ditt hanterade paket står exklusivt under din kontroll. Salesforce använder automatiskt ditt namnutrymmesprefix följt at två understreck ( ), till alla unika komponentnamn i din Salesforce-organisation. En unik paketkomponent är en som kräver ett namn som ingen annan komponent har inom Salesforce som anpassade objekt, anpassade fält, anpassade länkar, s-controls och valideringsregler. Om ditt namnutrymmes prefix är t.ex. abc och ditt hanterade paket innehållet ett eget objekt med API name, Expense c, använd API-namnet abc Expense c för att komma åt det här objektet med API. Namnutrymmets prefix visas på alla detaljsidorna för komponenterna. Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Varning: De s-controls som lagras i s-control-biblioteket eller under fliken Dokument, och som inte använder Force.com-API:t, fungerar fortfarande efter att du har registrerat ett namnområdesprefix. De s-controls som lagras utanför organisationen eller de s-controls som använder Force.com-API:t för att anropa Salesforce kan behöva finjusteras. Mer information finns i S-control i Objektreferens. Ditt namnområdesprefix måste: Börja med en bokstav Innehålla mellan ett och 15 alfanumeriska tecken Inte innehålla två understreck i rad Så här registrerar du ett namnområdesprefix. 1. Från Inställningar, klicka på Skapa > Paket. 2. Klicka på Redigera. Anteckning: Den här knappen visas inte om du redan har konfigurerat dina utvecklarinställningar. 3. Se över de val som behövs för att konfigurera utvecklarinställningar och klicka sedan på Fortsätt. 4. Ange det namnområdesprefix som du vill registrera. 5. Klicka på Kontrollera tillgänglighet för att fastställa om namnområdesprefixet redan används. 6. Om namnområdesprefixet som du angett inte är tillgängligt, repetera de två stegen ovan. 7. Klicka på Granska mina urval. 8. Klicka på Spara. SE ÄVEN: Skapa hanterade paket Konfigurera dina utvecklarinställningar Ange en licenshanteringsorganisation

12 Användarguide Hantera paket 8 Ange en licenshanteringsorganisation En licenshanteringsorganisation är den Salesforce-organisation som du använder för att följa upp alla Salesforce-användare som installerar ditt hanterade paket. Licenshanteringsorganisationen får ett meddelande (i form av en leadpost) när en användare installerar eller avinstallera ditt paket och varje överföring av paketet spåras i Force.com AppExchange. Din licenshanteringsorganisation kan vara en valfri Salesforce Enterprise-, Unlimited-, Performanceeller Developer-organisation som har installerat det kostnadsfria licenshanteringsprogrammet (LMA) från AppExchange. För att specificera en licenshanteringsorganisation går du till SE ÄVEN: Skapa hanterade paket Konfigurera dina utvecklarinställningar Registrera ett namnområdesprefix Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Hantera paket Ett paket är en samling Force.com-komponenter och program som är tillgängliga till andra organisationer genom AppExchange. Ett hanterat paket är en samling av programkomponenter anslagna som en enhet på AppExchange samt är associerade med ett namnområde och en licenshanteringsorganisation. För att stödja uppgraderingar så måste ett paket hanteras. En organisation kan skapa en enda hanterat paket som kan hämtas och installeras av många andra organisationer. Hanterade paket skiljer sig från ohanterade paket genom att ha några låsta komponenter vilket låter de hanterade paketet att uppgraderas senare. Ohanterade paket innehåller inga låsta komponenter och kan inte uppgraderas. Hanterade paket kan även dölja vissa komponenter (såsom Apex) på prenumererande organisationer för att skydda utvecklarens egendom. För att hantera dina paket klickar du, från Inställningar, på Skapa > Paket. Mer information om anpassning finns i Konfigurera dina utvecklarinställningar På sidan 6. I listan med paket kan du göra något av följande: Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skicka paket: "Överföra AppExchange-paket" Skapa ett nytt paket genom att klicka på Ny, ange ett paketnamn och en beskrivning, och klicka på Spara för att spara paketet i paketlistan. Klicka på Redigera för att uppdatera paketegenskaperna. Klicka på Ta bort om paketet ska tas bort. Komponenterna i paketet tas inte bort. Klicka på paketets namn för att visa paketets detaljer. Anteckning: För att skapa en testkörning eller välja en Licenshanteringsorganisation (LMO) för det som du har laddat upp klickar du på Fortsätt till AppExchange från detaljsidan för paketöverföring. I DETTA AVSNITT: Om paketversioner Skapa och redigera ett paket Lägga till komponenter i ditt paket Komponenter tillgängliga i hanterade paket

13 Användarguide Hantera paket 9 Skyddade komponenter Komponenter som automatiskt läggs till i paket Redigera komponenter och tillskriva efter installation Komponentens beteende i paket Om behörighetsuppsättningar och profilinställningar i paket SE ÄVEN: Förstå paket Skapa och redigera ett paket Om paketversioner En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i ett paket. Versionsnumret har formatet majornumber.minornumber.patchnumber (exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje huvudsaklig lansering. patchnumber genereras och uppdateras endast för en patchlansering. Ohanterade paket kan inte uppgraderas så varje paketversion är helt enkelt en uppsättning komponenter för distribution. En paketversion har större betydelse för hanterade paket. Paket kan visa på olika beteenden för olika versioner. Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i användande av paketet. Versionnummer beror på paketets utgivningstyp som identifierar på det sätt som paketet distribueras. Det finns två typer: Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Huvudutgåva En huvudutgåva markerar ett Hanterat - utgivet paket. Under dessa utgåvor ökas huvudnumren och efterföljande nummer för en paketversion till ett valt värde. Patchutgåva En patchutgåva är endast för patchversioner för ett paket. Under dessa utgåvor så ökar patchnumret för en paketversion. När en existerande prenumerant installerar en ny paketversion så finns det fortfarande endast en instans på varje komponent i paketet men komponenterna kan emulera äldre versioner. Exempelvis så kan en prenumerant använda ett hanterat paket som innehåller en Apex-klass. Om publiceraren beslutar att välja bort en metod i Apex-klassen och ge ut en ny paketversion så kan prenumeranten fortfarande endast se en instans av Apex-klassen efter installation av den nya versionen. Denna Apex-klass kan dock fortfarande emulera föregående versioner för en kod som refererar den bortvalda metoden i den äldre versionen. Paketutvecklare kan använda villkorlig logik iapex-klasser och -utlösare för att utföra olika beteenden för olika versioner. Detta låter paketutvecklaren fortsätta med stöd för existerande beteende i klasser och utlösare i tidigare paketversioner samtidigt som de fortsätter att utveckla koden. När du utvecklar klientprogram genom användande av API så kan du specificera versionen för varje paket som du använder i dina integrationer. SE ÄVEN: Hantera paket Planera frisläppning av hanterade paket

14 Användarguide Hantera paket 10 Skapa och redigera ett paket En applikation kan innehålla flera olika komponenter och du kan skapa, ladda upp och registrera dina applikationer på din egen tid. Du kan gruppera komponenter i en behållare för överföring till Force.com AppExchange genom att lägga till komponenterna i ett paket som du skapar. Ett paket är en behållare för programmet som du måste använda om du vill överföra alla komponenter. Så här skapar du ett nytt paket: 1. Från Inställningar, klicka på Skapa > Paket. 2. Klicka på Ny. 3. Ge paketet ett namn. Det behöver inte vara samma namn som visas på AppExchange. 4. Från rullmenyn väljer du standardspråket för alla komponentetiketter i paketet. 5. Du kan också välja en egen länk från fältet Konfigurera egen länk för att visa konfigurationsinformation för de som installerar ditt program. Du kan välja en fördefinierad egen länk till en URL eller s-controls som du har skapat för dina layouter för startsidan. Mer Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" information finns i Konfigurera alternativ På sidan 63. Den egna länken visas som en Konfigurera-länk i Salesforce på sidan för Force.com AppExchange-hämtningar och på detaljsidan för programmet i installerarens organisation. 6. I fältet Meddela vid Apex-fel anger du användarnamnet på den person som ska få ett e-postmeddelande om ett undantag inträffar i Apex som inte hittas av Apex-koden. Om du inte anger ett användarnamn genereras ett e-postmeddelande som skickas till Salesforce när det uppstår undantag som inte fångas upp. Detta är endast möjligt för hanterade paket. Anteckning: Apex kan endast paketeras från organisationer med utgåvan Developer, Enterprise, Unlimited och Performance. 7. Du kan också ange en beskrivning av paketet. Du får en möjlighet att ändra beskrivningen innan du skickar paketet till AppExchange. 8. Du kan också ange ett postinstallationsskript. Detta är ett Apex-skript som körs i prenumerantens organisation efter att paketet har installerats eller uppgraderats. Mer information finns i Köra Apex på paket-installation/uppgradering. 9. Du kan också ange ett avinstallationsskript. Detta är ett Apex-skript som körs i prenumerantens organisation efter att paketet har avinstallerats. Mer information finns i Köra Apex på paket-avinstallation. 10. Klicka på Spara. SE ÄVEN: Förbereda dina program för distribution

15 Användarguide Hantera paket 11 Lägga till komponenter i ditt paket När du har skapat ett paket behöver du lägga till komponenter i det, till exempel program, objekt, Apex-klasser eller Visualforce-sidor. Dessa paket kan laddas upp för att att delas med andra privat eller postas på Force.com AppExchange för att delas offentligt. För att lägga till komponenter i ett paket klickar du på Skapa > Paket från Inställningar och väljer namnet på paketet du vill lägga till komponenter i. Från paketets detaljsida: 1. Klicka på Lägg till komponenter. 2. Välj i listrutan vilka komponenter du vill lägga till i paketet. Längst upp i listan kan du klicka på en bokstav om du vill se poster som börjar med den bokstaven i den sorterade kolumnen. Gå till nästa eller föregående uppsättning av komponenter genom att klicka på länken Nästa sida (eller Föregående sida), om den är tillgänglig. Välj färre eller fler (om dessa alternativ är tillgängliga) längst ned i listan om du vill visa en kortare eller längre lista. Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" 3. Markera de komponenter som du vill lägga till. 4. Klicka på Lägg till paket. 5. Upprepa dessa steg till dess att du har lagt till alla komponenter du vill ha i paketet. SE ÄVEN: Hantera paket Förbereda dina program för distribution Komponenter tillgängliga i hanterade paket Inte alla komponenter kan paketeras för distribution. Om du skapar ett program som använder komponenter som inte kan paketeras måste dina abonnenter skapa och konfigurera de här komponenterna efter att de installerar ditt program. Om en lätt installation är viktigt för dina abonnenter, tänk på paketeringsbara komponenter under utvecklingen. Den följande tabellen visar komponenter som är tillgängliga i ett hanterat paket och oavsett om de kan uppdateras eller tas bort. I följande avsnitt beskrivs tabellens kolumner och deras värden. Uppgraderingsbar Vissa komponenter kan uppdateras till en ny version när ett paket uppgraderas. : Komponenten uppgraderas inte. : Komponenten uppgraderas. raderingsbara prenumerant En prenumerant eller installtör av ett paket kan ta bort komponenten. : En prenumerant kan inte ta bort komponenten. : En prenumerant kan ta bort komponenten. Raderingsbar utvecklare En utvecklare kan ta bort vissa komponenter efter att ett paket har laddats upp som Hanterat - Utgivet. Borttagna komponenter tas inte bort i prenumerantens organisation under ett pakets uppgradering. Attributet Skyddbar innehåller fler detaljer om hur du tar bort komponenter.

16 Användarguide Hantera paket 12 : En utvecklare kan inte ta bort en hanterad - utgiven komponent. : En utvecklare kan ta bort en hanterad - utgiven komponent. Skyddbar Utvecklare kan ange att vissa komponenter är skyddade. Det går inte att länka eller referera till skyddade komponenter från komponenter som har skapats i en prenumerants organisation. En utvecklare kan ta bort en skyddad komponent i en framtida version utan att oroa sig för att installationerna ska misslyckas. Om en komponent är markerad som oskyddad och är släppt globalt, kan en utvecklare dock inte ta bort den. När prenumeranten uppgraderar till en version av paketet där komponenten tas bort, tas komponenten bort från prenumerantens organisation. : Komponenten kan inte markeras som skyddad. : Komponenten kan markeras som skyddad. IP-skydd Vissa komponenter inkluderar automatiskt ett skydd av immateriella rättighet, som att dölja Apex-koden. De enda undantagen är Apex-metoder som förklaras som globala vilket betyder att metodens underteckningar kan visas av prenumeranten. Informationen i komponenterna som du paketerar och ger ut kan visas för användare på AppExchange. Var försiktig när du lägger till din kod till en egen s-control, formel, Visualforce-sida eller en annna komponent som du inte kan dölja i ditt program. : Komponenten stöder inte skydd av immateriella rättighet. : Komponenten stöder skydd av immateriella rättighet. Komponent Uppgraderingsbar raderingsbara prenumerant Raderingsbar utvecklare Skyddbar IP-skydd Åtgärd Rapporterande ögonblicksbild Apex-klass (om inte inställd på global åtkomst) Apex delningsorsak Omräkning av Apex-delning Apex-utlösare Program Artikeltyp Call Center Kompakt layout Anslutna program Egen knapp eller länk * **, förutom egna länkar (endast för startsida) Egna fält * **

17 Användarguide Hantera paket 13 Komponent Uppgraderingsbar raderingsbara prenumerant Raderingsbar utvecklare Skyddbar IP-skydd Egna etiketter, om skyddad Eget objekt * ** Anpassad behörighet Egen rapporttyp Anpassade inställningar * ** Instrumentpanel Dokument E-postmall Extern datakälla Fältuppsättning * ** Lightning-sida Flöde Mapp Komponenter på startsidan Layout av startsidor Brevhuvud Lightning-applikation Lightning-komponent Lightning-händelse Lightning-gränssnitt Listvy Autentiseringsuppgift Sidlayouter Behörighetsuppsättning * ** Posttyp * ** Inställning av fjärrsida Rapport

18 Användarguide Hantera paket 14 Komponent Uppgraderingsbar raderingsbara prenumerant Raderingsbar utvecklare Skyddbar IP-skydd S-controls Statisk resurs * ** Tabb * ** Översättning Valideringsregel * ** Visualforce-komponent *** ** Visualforce-sida * ** E-postvarning arbetsflöde, om skyddad Uppdatering av arbetsflödesfält, om skyddad Utgående arbetsflödesmeddelande, om skyddad Arbetsflödesregel Arbetsflödesaktivitet, om skyddad * Om du tar bort denna komponenttyp från en ny version av ditt paket och en prenumerant uppgraderar, kan inte administratören (systemadministratören) för prenumerantorganisationen ta bort komponenten. ** Om möjligheten att ta bort komponenter har aktiverats för din paketeringsorganisation kan du ta bort dessa komponenttyper även om de är del av ett paket som är Hanterat - Utgivet. *** Om du tar bort en offentligvisualforce-komponent från en ny version av ditt paket och en prenumerant uppgraderar, tas komponenten bort från prenumerantens organisation vid uppgradering. Om Visualforce-komponenten är global finns den kvar i prenumerantorganisationen tills administratören (systemadministratören) tar bort den. Komponentens attribut och beteenden Endast vissa attribut i en komponent kan uppgraderas. Många komponenter beter sig på olika sätt eller inkluderar ytterligare begränsningar i ett hanterat paket. Det är viktigt att tänka på dessa beteenden vid formgivningen av ditt paket. Ta bort Visualforce-sidor och globala Visualforce-komponenter Innan du tar bort Visualforce-sidor eller globala Visualforce-komponenter från ditt paket ska du ta bort alla referenser till offentliga Apex-klasser och offentliga Visualforce-komponenter från sidorna eller komponenterna som du tar bort. När du har tagit bort referenserna kan du uppgradera dina prenumeranter till en mellan-paketversion innan du tar bort sidan eller den globala komponenten. SE ÄVEN: ISVforce-guide: Ta bort komponenter i hanterade paket

19 Användarguide Hantera paket 15 Skyddade komponenter Utvecklare kan ange att vissa komponenter är skyddade. Det går inte att länka eller referera till skyddade komponenter från komponenter som har skapats i en prenumerants organisation. En utvecklare kan ta bort en skyddad komponent i en framtida version utan att oroa sig för att installationerna ska misslyckas. Om en komponent är markerad som oskyddad och är släppt globalt, kan en utvecklare dock inte ta bort den. Utvecklaren kan ange att följande komponenter ska vara skyddade i hanterade paket. Egna etiketter Egna länkar (endast för startsida) Arbetsflödesmeddelanden Uppdatering av fält för arbetsflöde Utgående arbetsflödesmeddelanden Arbetsflödesaktivitet Arbetsflöde flödesutlösare Process Builder har ersatt flödesutlösares arbetsflödesåtgärder, tidigare tillgängliga genom ett pilotprogram. Organisationer som använder flödesutlösaråtgärder kan fortsätta skapa och redigera dem, men flödesutlösaråtgärder finns inte för nya organisationer. För mer information om aktivering av Process Builder i din organisation kan du kontakta Salesforce. Komponenter som automatiskt läggs till i paket När du lägger till komponenter i ditt paket läggs vissa relaterade komponenter automatiskt till är det krävs. Om du t.ex. lägger till en Visualforce-sida till ett paket som referenserar en anpassad kontroll, läggs även den Apex-klassen till. För att förstå vilka komponenter som kan automatiskt läggas till, se följande lista: När du lägger till den här komponenten: Åtgärd Rapporterande ögonblicksbild Apex-klass De här typerna av komponenter kan automatiskt inkludera: Åtgärdens målobjekt (om det är ett anpassat objekt), åtgärdens målfält, åtgärdens typ av post, fördefinierade fältvärden, åtgärdens layout och vissa anpassade fält som åtgärdslayouten eller fördefinierade värden refererar till på ett målobjekt. Rapporter Anpassade fält, egna objekt och övriga specifikt referenserade Apex-klasser samt allt annat som är direkt referenserat av Apex-klassen Anteckning: Om en Apex-klass refererar till en egen etikett, och den etiketten har översättningar, måste du uttryckligen paketera de enskilda språken för att dessa översättningar ska inkluderas. Apex-utlösare Artikeltyp Komprimerad layout Egna program Egen knapp eller länk Anpassade fält, egna objekt och övriga specifikt referenserade Apex-klasser samt allt annat som är direkt referenserat av Apex-utlösare Egna fält, standard sidlayout Egna fält Egna flikar (inklusive webbflikar), dokument (lagrade som bilder på fliken), dokumentmapp Egna fält för egna objekt

20 Användarguide Hantera paket 16 När du lägger till den här komponenten: Egna fält Egna layouter för startsidan Egna inställningar Eget objekt De här typerna av komponenter kan automatiskt inkludera: Anpassade objekt Egna komponenter för startsidan på layouten Apex delningsorsaker, omräkning av Apex-delning, Apex-utlösare, egna knappar eller länkar, egna fält, listvyer, sidlayouter, posttyper, valideringsregler Egna fält, valideringsregler, sidlayouter, listvyer, egna knappar, egna länkar, posttyper, Apex delningsorsaker, omräkning av Apex-delning och Apex-utlösare. Anteckning: Apex delningsorsaker är tillgängliga i tillägg. När paketerad och installerad installeras endast offentliga listvyer från ett program. Om ett eget objekt har egna listvyer som du vill inkludera i ditt paket, se till att listvyn kan kommas åt av alla användare. Eget objekt (som ett externt objekt) Extern datakälla, egna fält, sidlayouter, listvyer, egna knappar och egna länkar Anteckning: När paketerad och installerad installeras endast offentliga listvyer från ett program. Om ett externt objekt har egna listvyer som du vill inkludera i ditt paket, se till att listvyn kan kommas åt av alla användare. I hanterade eller icke hanterade paket inkluderas externa objekt i komponenten Eget objekt. Egen flik Instrumentpanel Dokument E-postmall Fältuppsättning Lightning-sida Lightning Page-flik Flöde Mapp Lightning-applikation Lightning-komponent Egna objekt (inklusive alla komponenter), s-controls och Visualforce-sidor Mappar, rapporter (inklusive alla komponenter), s-controls och Visualforce-sidor Mapp Mapp, brevhuvud, egna fält och dokument (lagrade som bilder på brevhuvudet eller mallen) Alla referenserade fält Alla associerade åtgärder Lightning-sida Egna objekt, egna fält, Apex-klasser och Visualforce-sidor. Allt i mappen Alla Lightning-resurser som refereras av applikationen, som komponenter, händelser och gränssnitt. Egna fält, egna objekt, listvyer, sidlayouter och Apex-klasser som refereras av applikationen. Alla Lightning-resurser som refereras av komponenten, som kapslade komponenter, händelser och gränssnitt. Egna fält, egna objekt, listvyer, sidlayouter och Apex-klasser som refereras av komponenten.

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Spring 16 @salesforcedocs Senaste uppdateringen: 2015-12-17 Den engelska versionen av detta dokument har företräde framför den översatta versionen.

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Winter 17 @salesforcedocs Senaste uppdateringen: 2016-08-19 Den engelska versionen av detta dokument har företräde framför den översatta versionen.

Läs mer

Ställa in och bibehålla samarbetsverktyg

Ställa in och bibehålla samarbetsverktyg Ställa in och bibehålla samarbetsverktyg Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Ställa in och bibehålla kundsupportverktyg

Ställa in och bibehålla kundsupportverktyg Ställa in och bibehålla kundsupportverktyg Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg

Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02 Webforum Nya funktioner i version 14.4 Senast uppdaterad: 2014-12-02 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Generellt och administration... 5 Dokument... 5 Seriell gransknings- och godkännandeflöde...

Läs mer

Roller i Liferay och Axiell Arena

Roller i Liferay och Axiell Arena Axiell Arena Roller i Liferay och Axiell Arena Introduktion I Axiell Arena finns det i praktiken två olika behörighetssystem ett för Liferayadministration och ett för administration av funktionaliteten

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide Conferencing Snabbstartguide Novell Conferencing 1.0 Juli 2007 SNABBSTART www.novell.com Conferencing Novell Conferencing använder Conferencing-teknologi. Termen "Conferencing" i det här bladet avser alla

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26 Webforum Nya funktioner i version 15.2 Senast uppdaterad: 2015-06-26 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Startsida... 5 Ny startsida som visas när man loggat in... 5 Dokument... 6 Tillåt dokument

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Vid installation kommer programmet att automatiskt att sparas på datorns C-enhet. Det går inte att ändra

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Integrering med Dolphin 6 3 Dialogruta för extrahering 7 4 Tjänst 8 5 Inställningar 9 5.1 Hämtare...........................................

Läs mer

ParaGå-guide -kommunala utförare

ParaGå-guide -kommunala utförare ParaGå-guide -kommunala utförare Viktig information Sid. 2 Aktivera låskod på enheten Sid. 4 Skapa Google-konto Sid. 8 Installera Mobileiron och ParaGå appen Sid. 10 Genväg ParaGå Sid. 18 Support Sid.

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören Innehåll Roller/ansvarsområden PunchOut-kataloger När, var, hur? PunchOut-processen Publicera en Punchout-katalog Referensmaterial och support Roller

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.3

Innehåll. Förändringar i v5.3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Allmänt... 3 Ärenden... 3 Information... 3 Organisationer... 3 Debitering... 3 Utrustningar... 4 Inventering... 4 Metering... 4 IT

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Manual HSB Webb brf

Manual HSB Webb brf BEHÖRIGHETSSYSTEMET ALLMÄNT Alla användare som ska arbeta med HSB Webb måste först skapas och registreras i systemet. När du registreras som användare får du ett användarnamn och ett lösenord som du sedan

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10 Det här dokumentet är konverterat från KDE:s användarbas K3b-sida 2011-01-20. Uppdatering till 2.0 av KDE:s dokumentationsgrupp Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Förinställning 6

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer