Paketera och distribuera dina program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paketera och distribuera dina program"

Transkript

1 Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer

2 Copyright salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com, inc. såsom andra namn och varumärken. Alla andra varumärken som nämns i det här dokumentet ägs av sina respektive ägare.

3 INNEHÅLL Paketera och distribuera dina program Översikt över Paketera och distribuera Jobba med paket Distribuera dina program Ge support till prenumeranter på dina program Index

4

5 Översikt över Paketera och distribuera Den här guiden ger information om paket och distribution av program som byggts med plattformen Force.com. Den har följande sektioner. Jobba med paket Detta förklarar detaljerna hur du skapar och arbetar med hanterade paket så att ditt program lätt kan installeras i övriga organisationer. Distribuera program Detta förklarar hur du distribuerar dina program, antingen genom AppExchange eller genom ditt webbplats. Det täcker även grunderna till inköp av uppgraderingar till dina prenumeranter. Ge support till prenumeranter på dina program Detta förklarar hur du loggar in till prenumerantorganisationer för att ge stöd och felsöka problem. Du hittar mer information om de här hjälpämnena på ISVforce Guide eller besök Salesforce Partnerportal Jobba med paket Förstå paket Ett paket är en behållare för någonting litet som en individuell komponent eller stort som en uppsättning relaterade program. Efter skapande av ett paket så kan du distribuera det till andra Salesforce-användare och organisationer, inklusive de utanför ditt företag. Paket finns i två varianter, ohanterade och hanterade: Ohanterat paket Ohanterade paket används vanligtvis för att distribuera open-source-projekt eller programmallar för att ge utvecklare de grundläggande stöttestenarna för ett program. När komponenterna är installerade från ett ohanterat paket så kan komponenterna redigeras i den organisation de installeras i. Utvecklaren som skapade och laddade upp det ohanterade paketet har ingen kontroll över de installerade komponenterna och kan inte ändra eller uppgradera dem. Ohanterade paket bör inte användas för att migrera komponenter från en sandbox till en produktionsorganisation. Använd istället Ändringsanvisningar. Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" Överföra paket till Hanterade paket AppExchange: Hanterade paket används vanligtvis av Salesforce-partners för att distribuera och sälja program "Överföra till kunder. Dessa paket måste skapas från en Developer Edition-organisation. Med hjälp av AppExchange-paket" AppExchange och License Management Application (LMA) så kan utvecklare sälja och hantera användarbaserade licenser till programmet. Hanterade paket kan även uppgraderas fullt. För att säkerställa problemfria uppgraderingar så får inte destruktiva ändringar såsom borttagning av objekt eller fält inte utföras. Hanterade paket erbjuder även följande fördelar: Immateriellt rättsskydd för Apex Inbyggt versionstöd för API-åtkomstbara komponenter

6 Användarguide Ordlista 2 Möjligheten att bygga ut och lägga till en patch till föregående version Möjligheten att problemfritt pusha patchuppdateringar till prenumeranter Unik namngivning av alla komponenter för att säkerställa konfliktfria installationer Följande definitioner beskriver dessa koncept: Komponenter En komponent är en del av ett paket. Den definierar en artikel såsom ett eget objekt eller ett eget fält. Du kan kombinera komponenter i ett paket för att skapa kraftfulla funktioner eller program. I ett ohanterat paket kan komponenter inte uppgraderas. I ett hanterat paket så kan en del komponenter uppgraderas då andra inte kan. Attribut Ett attribut är ett fält på en komponent som namnet på en e-postmall eller kryssrutan Tillåt rapporter på ett eget objekt. På en icke-uppgraderingsbar komponent i antingen ett ohanterat eller hanterat paket så kan attributen redigeras av både utvecklaren (den som skapade paketet) och prenumeranten (den som installerade paketet). På en uppgraderingsbar komponent i ett hanterat paket kan en del attribut redigeras av utvecklaren, en del kan redigeras av prenumeranten och en del är låsta (vilket betyder att de inte kan redigeras av varken utvecklaren eller prenumeranten). Paket består av en eller flera Salesforce-komponenter vilka, i sin tur, består av en eller flera attribut. Komponenter och dess attribut beter sig olika i hanterade och ohanterade paket. Om du planerar att distribuera ett program är det viktigt att överväga förpackning under utvecklingsprocessen. Exempel: När du skapar ditt program kan du överväga hud komponenter och dess attribut fungerar i olika paket och Salesforce-versioner. Vid förberedelse av ditt program för distribution, överväg hur du vill släppa det till dina kunder. Vid installering av ett paket överväg din organisations säkerhet och licensavtal. SE ÄVEN: Hantera paket Förbereda dina program för distribution Ordlista Följande termer och definitioner beskriver huvudsakliga program, förpackningskoncept och möjligheter: Program Kort för program. En samling av komponenter såsom flikar, rapporter, instrumentpaneler och Visualforce-sidor som adresserar ett specifikt affärsbehov. Salesforce innehåller standardprogram, t.ex. Sales och Call Center. Du kan anpassa standardprogrammen efter dina arbetsmetoder. Du kan dessutom anpassa ett program och överföra det till AppExchange tillsammans med relaterade komponenter, t.ex. egna fält, egna flikar och egna objekt. Du kan sedan göra programmet tillgängligt för andra Salesforce-användare från AppExchange. AppExchange AppExchange är ett delningsverktyg från Salesforce som låter dig bläddra bland och dela program och tjänster för Force.com-plattformen. Beta, hanterat paket I hanterade paket är ett beta hanterat paket en tidig version för ett hanterat paket distribuerat till ett urval av din avsedda målgrupp i testningssyfte. Installera För att flytta funktioner från en inaktiv till aktiv status. Exempelvis vid utvecklande av nya funktioner i Salesforce-användargränssnitt så måste du välja alternativet "Distribuerat" för att göra funktionen synlig för andra.

7 Användarguide Ordlista 3 Processen i vilken ett program eller andra funktioner flytas från utveckling till produktion. För att flytta metadatakomponenter från ett lokalt filsystem till en Salesforce-organisation. För installerade program så gör distribuering så att alla egna objekt i programmet blir tillgängliga för användare i din organisation. Innan ett eget objekt installeras är det endast tillgängligt för administratörer och användare med behörigheten Anpassa program. Licenshanteringsprogram (LMA) Ett gratis AppExchange-program som låter dig spåra leads och företag för alla användare som hämtar ditt hanterade paket (program) från AppExchange. Licenshanteringsorganisation (LMO) Salesforce-organisationen som du använder för att spåra alla Salesforce-användare som installerar ditt paket. En licenshanteringsorganisation måste ha Licenshanteringsprogrammet (LMA) installerat. Programmet får automatiskt meddelanden varje gång paketet installeras eller avinstalleras så att du enkelt kan meddela användarna om uppgraderingar. Du kan ange vilken organisation som helst med utgåvan Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer som din licenshanterande organisation. För mer information kan du gå till Huvudutgåva En huvudsaklig utgåva av ett paket. Under dessa utgåvor ökas huvudnumren och efterföljande nummer för en paketversion till ett valt värde. Hanterat paket En samling programkomponenter anslagna som en enhet på AppExchange och är associerad med ett namnområde och möjligt en licenshanteringsorganisation. För att stödja uppgraderingar så måste ett paket hanteras. En organisation kan skapa en enda hanterat paket som kan hämtas och installeras av många andra organisationer. Hanterade paket skiljer sig från ohanterade paket genom att ha några låsta komponenter vilket låter de hanterade paketet att uppgraderas senare. Ohanterade paket innehåller inga låsta komponenter och kan inte uppgraderas. Hanterade paket kan även dölja vissa komponenter (såsom Apex) på prenumererande organisationer för att skydda utvecklarens egendom. Tillägg till hanterat paket Ett paket, komponent eller uppsättning av komponenter som ökar funktionaliteten i ett hanterat paket. Du kan inte installera ett tillägg innan du installerar dess hanterade paket. Namnområdesprefix I paketsammanhang är ett namnområdesprefix en 15 tecken lång alfanumerisk identifiering som skiljer ditt paket och dess innehåll från andra utvecklares paket på AppExchange. Namnområdesprefix är inte skiftlägeskänsliga. Det är t.ex. ingen skillnad mellan ABC och abc. Ditt namnområdesprefix måste vara unikt över alla Salesforce-organisationer. Det gör att ditt hanterade paket står exklusivt under din kontroll. Paket En grupp av Force.com-komponenter och program som är tillgängliga till andra organisationer genom AppExchange. Du använder paket för att sätta samman ett program med eventuella relaterade komponenter så att du kan överföra dem tillsammans till AppExchange. Paketberoende Detta skapas när en komponent hänvisar till en annan komponent, en behörighet eller en inställning som krävs för att komponenten ska vara giltigt. Komponenterna kan inbegripa men är inte begränsade till följande: Standardfält eller egna fält Standardobjekt eller egna objekt Visualforce-sidor Apex-kod Behörigheter och inställningar kan inbegripa, men är inte begränsade till följande: Avdelningar

8 Användarguide Ordlista 4 Flera valutor Posttyper Paketinstallation Installation sammanför innehållet i ett paket med din Salesforce-organisation. Ett paket på AppExchange kan inkludera ett program, en komponent eller en kombination av dessa. Efter att du installerat ett paket så kanske du måste distribuera komponenter i paketet för att göra det tillgängligt för användarna i din organisation. Paketversion En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i ett paket. Versionsnumret har formatet majornumber.minornumber.patchnumber (exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje huvudsaklig lansering. patchnumber genereras och uppdateras endast för en patchlansering. Ohanterade paket kan inte uppgraderas så varje paketversion är helt enkelt en uppsättning komponenter för distribution. En paketversion har större betydelse för hanterade paket. Paket kan visa på olika beteenden för olika versioner. Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i användande av paketet. Se även Patch och Patchutvecklingsorganisation. Patch En patch låter en utvecklare ändra funktionen för befintliga komponenter i ett hanterat paket samtidigt som du säkerställer att det inte finns några synliga beteendeändringar till paketet för prenumererande organisationer. Du kan t.ex. lägga till nya variabler eller ändra texten i en Apex-klass men du kan inte lägga till, åsidosätta eller ta bort några av dess metoder. Patchar spåras av ett patchnumber tillagt i varje paketversion. Se även Patchutvecklingsorganisation och Paketversion. Patchutvecklingsorganisation Den organisation där patchversioner utvecklas, underhålls och laddas upp. Patchutvecklingsorganisationer skapas automatiskt för en utvecklarorganisation när de begär skapandet av en patch. Se även Patch och Paketversion. Patchutgåva En mindre uppgradering till ett hanterat paket. Under dessa utgåvor så ökar patchnumret för en paketversion. Utgivare Utgivaren av en AppExchange-listning är den Salesforce-användare eller organisation som publicerade listningen. Pushuppgradering En metod för att leverera uppdateringar som skickar uppgraderingar för ett installerat paket till alla organisation som har installerat paketet. Prenumerant Prenumeranten för ett paket är en Salesforce-användare med ett installerat paket i sin Salesforce-organisation. Test Drive En provversion är en fullständigt fungerande Salesforce-organisation som innehåller ett program och eventuella exempelposter som paketets utgivare har lagt till för vissa paket. Den tillåter användare på AppExchange att använda programmet i skrivskyddat läge via ett bekant Salesforce-gränssnitt. Ohanterat paket Ett paket som inte kan uppgraderas eller kontrolleras av din utvecklare. Uppgradering Uppgradering av ett paket innebär att man installerar en senare version. Salesforce stödjer uppgraderingar för hanterade paket som inte är beta-versioner. Uppladdning Uppladdning av ett paket i Salesforce tillhandahåller en installations-url så att andra användare kan installerat det. Uppladdning gör även ditt paket tillgängligt för publicering på AppExchange.

9 Användarguide Skapa hanterade paket 5 Skapa hanterade paket Det är lika enkelt att skapa ett hanterat paket som det är att skapa ett ohanterat paket. Den enda förutsättningen för att skapa hanterade paket är att du använder en Developer Edition-organisation. Innan du skapar ett hanterat paket: Du kan också installera Licenshanteringsprogrammet (LMA) från Sök efter licenshanteringsprogram för att hitta det. Licenshanteringsprogrammet (LMA) spårar information om varje användare som installerar ditt program. Det gör att du kan se vilken version som användarna har och att du kan distribuera information om uppgraderingar. Licenshanteringsprogrammet (LMA) kan installeras i vilken Salesforce-organisation som helst, utom Personal, Group eller Professional Edition. Det behöver inte vara samma Salesforce-organisation som du använder för att skapa eller överföra paketet, men det kan vara det. Du kan även använda samma licenshanteringsprogram (LMA) för att hantera ett obegränsat antal av dina hanterade paket i olika Developer Edition-organisationer. Konfigurera dina utvecklarinställningar. Inställningarna för dig som utvecklar anger ditt namnområdesprefix, den Salesforce-version som du använde när du installerade Licenshanteringsprogrammet (LMA) och det ohanterade paket som du vill konvertera till ett hanterat paket. I DETTA AVSNITT: Om hanterade paket Konfigurera dina utvecklarinställningar Registrera ett namnområdesprefix Ange en licenshanteringsorganisation Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Aktivera hanterade paket: Anpassa programmet Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" Skicka paket: "Hämta AppExchange-paket" SE ÄVEN: Hantera paket Konvertera ohanterade paket till hanterade paket Konfigurera dina utvecklarinställningar Registrera ett namnområdesprefix Ange en licenshanteringsorganisation

10 Användarguide Skapa hanterade paket 6 Om hanterade paket Ett hanterat paket är en samling av programkomponenter anslagna som en enhet på AppExchange samt är associerade med ett namnområde och en licenshanteringsorganisation. Du måste använda en organisation med Developer Edition för att kunna skapa och arbeta med ett hanterat paket. Hanterade paket visas med följande ikoner: Hanterad Beta Hanterad - Frisläppt Hanterad - Installerad Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera dina utvecklarinställningar Utvecklarinställningarna i en Developer Edition-organisation låter dig skapa ett enda lyckat paket, ladda upp det paketet till AppExchange, vilket låter andra användare installera och uppgradera paketet i sin organisation. När du har konfigurerat dina utvecklarinställningar en gång kan du inte längre ändra dem. Oavsett utvecklarinställningar, kan du alltid skapa ett obegränsat antal ohanterade paket. Så här konfigurerar du dina utvecklarinställningar: 1. Från Inställningar, klicka på Skapa > Paket. 2. Klicka på Redigera. Anteckning: Den här knappen visas inte om du redan har konfigurerat dina utvecklarinställningar. 3. Läs igenom de urval som krävs för att konfigurera utvecklarinställningar och klicka sedan på Fortsätt. 4. Registrera ett namnområdesprefix. 5. Välj det paket som du vill konvertera till ett hanterat paket. Om du inte har ett paket som ska konverteras lämnar du det här avsnittet tomt och uppdaterar det senare. 6. Klicka på Granska mina urval. 7. Klicka på Spara. Tips: Du kan vilja ange en licenshanteringsorganisation (LMO) för ditt hanterade paket. För mer information kan du gå till Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Konfigurera utvecklarinställningar: Anpassa programmet Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" Skicka paket: "Överföra AppExchange-paket" SE ÄVEN: Skapa hanterade paket Registrera ett namnområdesprefix Ange en licenshanteringsorganisation

11 Användarguide Skapa hanterade paket 7 Registrera ett namnområdesprefix I paketsammanhang är ett namnområdesprefix en 15 tecken lång alfanumerisk identifiering som skiljer ditt paket och dess innehåll från andra utvecklares paket på AppExchange. Namnområdesprefix är inte skiftlägeskänsliga. Det är t.ex. ingen skillnad mellan ABC och abc. Ditt namnområdesprefix måste vara unikt över alla Salesforce-organisationer. Det gör att ditt hanterade paket står exklusivt under din kontroll. Salesforce använder automatiskt ditt namnutrymmesprefix följt at två understreck ( ), till alla unika komponentnamn i din Salesforce-organisation. En unik paketkomponent är en som kräver ett namn som ingen annan komponent har inom Salesforce som anpassade objekt, anpassade fält, anpassade länkar, s-controls och valideringsregler. Om ditt namnutrymmes prefix är t.ex. abc och ditt hanterade paket innehållet ett eget objekt med API name, Expense c, använd API-namnet abc Expense c för att komma åt det här objektet med API. Namnutrymmets prefix visas på alla detaljsidorna för komponenterna. Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Varning: De s-controls som lagras i s-control-biblioteket eller under fliken Dokument, och som inte använder Force.com-API:t, fungerar fortfarande efter att du har registrerat ett namnområdesprefix. De s-controls som lagras utanför organisationen eller de s-controls som använder Force.com-API:t för att anropa Salesforce kan behöva finjusteras. Mer information finns i S-control i Objektreferens. Ditt namnområdesprefix måste: Börja med en bokstav Innehålla mellan ett och 15 alfanumeriska tecken Inte innehålla två understreck i rad Så här registrerar du ett namnområdesprefix. 1. Från Inställningar, klicka på Skapa > Paket. 2. Klicka på Redigera. Anteckning: Den här knappen visas inte om du redan har konfigurerat dina utvecklarinställningar. 3. Se över de val som behövs för att konfigurera utvecklarinställningar och klicka sedan på Fortsätt. 4. Ange det namnområdesprefix som du vill registrera. 5. Klicka på Kontrollera tillgänglighet för att fastställa om namnområdesprefixet redan används. 6. Om namnområdesprefixet som du angett inte är tillgängligt, repetera de två stegen ovan. 7. Klicka på Granska mina urval. 8. Klicka på Spara. SE ÄVEN: Skapa hanterade paket Konfigurera dina utvecklarinställningar Ange en licenshanteringsorganisation

12 Användarguide Hantera paket 8 Ange en licenshanteringsorganisation En licenshanteringsorganisation är den Salesforce-organisation som du använder för att följa upp alla Salesforce-användare som installerar ditt hanterade paket. Licenshanteringsorganisationen får ett meddelande (i form av en leadpost) när en användare installerar eller avinstallera ditt paket och varje överföring av paketet spåras i Force.com AppExchange. Din licenshanteringsorganisation kan vara en valfri Salesforce Enterprise-, Unlimited-, Performanceeller Developer-organisation som har installerat det kostnadsfria licenshanteringsprogrammet (LMA) från AppExchange. För att specificera en licenshanteringsorganisation går du till SE ÄVEN: Skapa hanterade paket Konfigurera dina utvecklarinställningar Registrera ett namnområdesprefix Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Hantera paket Ett paket är en samling Force.com-komponenter och program som är tillgängliga till andra organisationer genom AppExchange. Ett hanterat paket är en samling av programkomponenter anslagna som en enhet på AppExchange samt är associerade med ett namnområde och en licenshanteringsorganisation. För att stödja uppgraderingar så måste ett paket hanteras. En organisation kan skapa en enda hanterat paket som kan hämtas och installeras av många andra organisationer. Hanterade paket skiljer sig från ohanterade paket genom att ha några låsta komponenter vilket låter de hanterade paketet att uppgraderas senare. Ohanterade paket innehåller inga låsta komponenter och kan inte uppgraderas. Hanterade paket kan även dölja vissa komponenter (såsom Apex) på prenumererande organisationer för att skydda utvecklarens egendom. För att hantera dina paket klickar du, från Inställningar, på Skapa > Paket. Mer information om anpassning finns i Konfigurera dina utvecklarinställningar På sidan 6. I listan med paket kan du göra något av följande: Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skicka paket: "Överföra AppExchange-paket" Skapa ett nytt paket genom att klicka på Ny, ange ett paketnamn och en beskrivning, och klicka på Spara för att spara paketet i paketlistan. Klicka på Redigera för att uppdatera paketegenskaperna. Klicka på Ta bort om paketet ska tas bort. Komponenterna i paketet tas inte bort. Klicka på paketets namn för att visa paketets detaljer. Anteckning: För att skapa en testkörning eller välja en Licenshanteringsorganisation (LMO) för det som du har laddat upp klickar du på Fortsätt till AppExchange från detaljsidan för paketöverföring. I DETTA AVSNITT: Om paketversioner Skapa och redigera ett paket Lägga till komponenter i ditt paket Komponenter tillgängliga i hanterade paket

13 Användarguide Hantera paket 9 Skyddade komponenter Komponenter som automatiskt läggs till i paket Redigera komponenter och tillskriva efter installation Komponentens beteende i paket Om behörighetsuppsättningar och profilinställningar i paket SE ÄVEN: Förstå paket Skapa och redigera ett paket Om paketversioner En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i ett paket. Versionsnumret har formatet majornumber.minornumber.patchnumber (exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje huvudsaklig lansering. patchnumber genereras och uppdateras endast för en patchlansering. Ohanterade paket kan inte uppgraderas så varje paketversion är helt enkelt en uppsättning komponenter för distribution. En paketversion har större betydelse för hanterade paket. Paket kan visa på olika beteenden för olika versioner. Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i användande av paketet. Versionnummer beror på paketets utgivningstyp som identifierar på det sätt som paketet distribueras. Det finns två typer: Tillgängliga i: Developer Edition Överförings- och installationspaket finns tillgängliga i utgåvan Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Huvudutgåva En huvudutgåva markerar ett Hanterat - utgivet paket. Under dessa utgåvor ökas huvudnumren och efterföljande nummer för en paketversion till ett valt värde. Patchutgåva En patchutgåva är endast för patchversioner för ett paket. Under dessa utgåvor så ökar patchnumret för en paketversion. När en existerande prenumerant installerar en ny paketversion så finns det fortfarande endast en instans på varje komponent i paketet men komponenterna kan emulera äldre versioner. Exempelvis så kan en prenumerant använda ett hanterat paket som innehåller en Apex-klass. Om publiceraren beslutar att välja bort en metod i Apex-klassen och ge ut en ny paketversion så kan prenumeranten fortfarande endast se en instans av Apex-klassen efter installation av den nya versionen. Denna Apex-klass kan dock fortfarande emulera föregående versioner för en kod som refererar den bortvalda metoden i den äldre versionen. Paketutvecklare kan använda villkorlig logik iapex-klasser och -utlösare för att utföra olika beteenden för olika versioner. Detta låter paketutvecklaren fortsätta med stöd för existerande beteende i klasser och utlösare i tidigare paketversioner samtidigt som de fortsätter att utveckla koden. När du utvecklar klientprogram genom användande av API så kan du specificera versionen för varje paket som du använder i dina integrationer. SE ÄVEN: Hantera paket Planera frisläppning av hanterade paket

14 Användarguide Hantera paket 10 Skapa och redigera ett paket En applikation kan innehålla flera olika komponenter och du kan skapa, ladda upp och registrera dina applikationer på din egen tid. Du kan gruppera komponenter i en behållare för överföring till Force.com AppExchange genom att lägga till komponenterna i ett paket som du skapar. Ett paket är en behållare för programmet som du måste använda om du vill överföra alla komponenter. Så här skapar du ett nytt paket: 1. Från Inställningar, klicka på Skapa > Paket. 2. Klicka på Ny. 3. Ge paketet ett namn. Det behöver inte vara samma namn som visas på AppExchange. 4. Från rullmenyn väljer du standardspråket för alla komponentetiketter i paketet. 5. Du kan också välja en egen länk från fältet Konfigurera egen länk för att visa konfigurationsinformation för de som installerar ditt program. Du kan välja en fördefinierad egen länk till en URL eller s-controls som du har skapat för dina layouter för startsidan. Mer Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" information finns i Konfigurera alternativ På sidan 63. Den egna länken visas som en Konfigurera-länk i Salesforce på sidan för Force.com AppExchange-hämtningar och på detaljsidan för programmet i installerarens organisation. 6. I fältet Meddela vid Apex-fel anger du användarnamnet på den person som ska få ett e-postmeddelande om ett undantag inträffar i Apex som inte hittas av Apex-koden. Om du inte anger ett användarnamn genereras ett e-postmeddelande som skickas till Salesforce när det uppstår undantag som inte fångas upp. Detta är endast möjligt för hanterade paket. Anteckning: Apex kan endast paketeras från organisationer med utgåvan Developer, Enterprise, Unlimited och Performance. 7. Du kan också ange en beskrivning av paketet. Du får en möjlighet att ändra beskrivningen innan du skickar paketet till AppExchange. 8. Du kan också ange ett postinstallationsskript. Detta är ett Apex-skript som körs i prenumerantens organisation efter att paketet har installerats eller uppgraderats. Mer information finns i Köra Apex på paket-installation/uppgradering. 9. Du kan också ange ett avinstallationsskript. Detta är ett Apex-skript som körs i prenumerantens organisation efter att paketet har avinstallerats. Mer information finns i Köra Apex på paket-avinstallation. 10. Klicka på Spara. SE ÄVEN: Förbereda dina program för distribution

15 Användarguide Hantera paket 11 Lägga till komponenter i ditt paket När du har skapat ett paket behöver du lägga till komponenter i det, till exempel program, objekt, Apex-klasser eller Visualforce-sidor. Dessa paket kan laddas upp för att att delas med andra privat eller postas på Force.com AppExchange för att delas offentligt. För att lägga till komponenter i ett paket klickar du på Skapa > Paket från Inställningar och väljer namnet på paketet du vill lägga till komponenter i. Från paketets detaljsida: 1. Klicka på Lägg till komponenter. 2. Välj i listrutan vilka komponenter du vill lägga till i paketet. Längst upp i listan kan du klicka på en bokstav om du vill se poster som börjar med den bokstaven i den sorterade kolumnen. Gå till nästa eller föregående uppsättning av komponenter genom att klicka på länken Nästa sida (eller Föregående sida), om den är tillgänglig. Välj färre eller fler (om dessa alternativ är tillgängliga) längst ned i listan om du vill visa en kortare eller längre lista. Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Skapa paket: "Skapa AppExchange-paket" 3. Markera de komponenter som du vill lägga till. 4. Klicka på Lägg till paket. 5. Upprepa dessa steg till dess att du har lagt till alla komponenter du vill ha i paketet. SE ÄVEN: Hantera paket Förbereda dina program för distribution Komponenter tillgängliga i hanterade paket Inte alla komponenter kan paketeras för distribution. Om du skapar ett program som använder komponenter som inte kan paketeras måste dina abonnenter skapa och konfigurera de här komponenterna efter att de installerar ditt program. Om en lätt installation är viktigt för dina abonnenter, tänk på paketeringsbara komponenter under utvecklingen. Den följande tabellen visar komponenter som är tillgängliga i ett hanterat paket och oavsett om de kan uppdateras eller tas bort. I följande avsnitt beskrivs tabellens kolumner och deras värden. Uppgraderingsbar Vissa komponenter kan uppdateras till en ny version när ett paket uppgraderas. : Komponenten uppgraderas inte. : Komponenten uppgraderas. raderingsbara prenumerant En prenumerant eller installtör av ett paket kan ta bort komponenten. : En prenumerant kan inte ta bort komponenten. : En prenumerant kan ta bort komponenten. Raderingsbar utvecklare En utvecklare kan ta bort vissa komponenter efter att ett paket har laddats upp som Hanterat - Utgivet. Borttagna komponenter tas inte bort i prenumerantens organisation under ett pakets uppgradering. Attributet Skyddbar innehåller fler detaljer om hur du tar bort komponenter.

16 Användarguide Hantera paket 12 : En utvecklare kan inte ta bort en hanterad - utgiven komponent. : En utvecklare kan ta bort en hanterad - utgiven komponent. Skyddbar Utvecklare kan ange att vissa komponenter är skyddade. Det går inte att länka eller referera till skyddade komponenter från komponenter som har skapats i en prenumerants organisation. En utvecklare kan ta bort en skyddad komponent i en framtida version utan att oroa sig för att installationerna ska misslyckas. Om en komponent är markerad som oskyddad och är släppt globalt, kan en utvecklare dock inte ta bort den. När prenumeranten uppgraderar till en version av paketet där komponenten tas bort, tas komponenten bort från prenumerantens organisation. : Komponenten kan inte markeras som skyddad. : Komponenten kan markeras som skyddad. IP-skydd Vissa komponenter inkluderar automatiskt ett skydd av immateriella rättighet, som att dölja Apex-koden. De enda undantagen är Apex-metoder som förklaras som globala vilket betyder att metodens underteckningar kan visas av prenumeranten. Informationen i komponenterna som du paketerar och ger ut kan visas för användare på AppExchange. Var försiktig när du lägger till din kod till en egen s-control, formel, Visualforce-sida eller en annna komponent som du inte kan dölja i ditt program. : Komponenten stöder inte skydd av immateriella rättighet. : Komponenten stöder skydd av immateriella rättighet. Komponent Uppgraderingsbar raderingsbara prenumerant Raderingsbar utvecklare Skyddbar IP-skydd Åtgärd Rapporterande ögonblicksbild Apex-klass (om inte inställd på global åtkomst) Apex delningsorsak Omräkning av Apex-delning Apex-utlösare Program Artikeltyp Call Center Kompakt layout Anslutna program Egen knapp eller länk * **, förutom egna länkar (endast för startsida) Egna fält * **

17 Användarguide Hantera paket 13 Komponent Uppgraderingsbar raderingsbara prenumerant Raderingsbar utvecklare Skyddbar IP-skydd Egna etiketter, om skyddad Eget objekt * ** Anpassad behörighet Egen rapporttyp Anpassade inställningar * ** Instrumentpanel Dokument E-postmall Extern datakälla Fältuppsättning * ** Lightning-sida Flöde Mapp Komponenter på startsidan Layout av startsidor Brevhuvud Lightning-applikation Lightning-komponent Lightning-händelse Lightning-gränssnitt Listvy Autentiseringsuppgift Sidlayouter Behörighetsuppsättning * ** Posttyp * ** Inställning av fjärrsida Rapport

18 Användarguide Hantera paket 14 Komponent Uppgraderingsbar raderingsbara prenumerant Raderingsbar utvecklare Skyddbar IP-skydd S-controls Statisk resurs * ** Tabb * ** Översättning Valideringsregel * ** Visualforce-komponent *** ** Visualforce-sida * ** E-postvarning arbetsflöde, om skyddad Uppdatering av arbetsflödesfält, om skyddad Utgående arbetsflödesmeddelande, om skyddad Arbetsflödesregel Arbetsflödesaktivitet, om skyddad * Om du tar bort denna komponenttyp från en ny version av ditt paket och en prenumerant uppgraderar, kan inte administratören (systemadministratören) för prenumerantorganisationen ta bort komponenten. ** Om möjligheten att ta bort komponenter har aktiverats för din paketeringsorganisation kan du ta bort dessa komponenttyper även om de är del av ett paket som är Hanterat - Utgivet. *** Om du tar bort en offentligvisualforce-komponent från en ny version av ditt paket och en prenumerant uppgraderar, tas komponenten bort från prenumerantens organisation vid uppgradering. Om Visualforce-komponenten är global finns den kvar i prenumerantorganisationen tills administratören (systemadministratören) tar bort den. Komponentens attribut och beteenden Endast vissa attribut i en komponent kan uppgraderas. Många komponenter beter sig på olika sätt eller inkluderar ytterligare begränsningar i ett hanterat paket. Det är viktigt att tänka på dessa beteenden vid formgivningen av ditt paket. Ta bort Visualforce-sidor och globala Visualforce-komponenter Innan du tar bort Visualforce-sidor eller globala Visualforce-komponenter från ditt paket ska du ta bort alla referenser till offentliga Apex-klasser och offentliga Visualforce-komponenter från sidorna eller komponenterna som du tar bort. När du har tagit bort referenserna kan du uppgradera dina prenumeranter till en mellan-paketversion innan du tar bort sidan eller den globala komponenten. SE ÄVEN: ISVforce-guide: Ta bort komponenter i hanterade paket

19 Användarguide Hantera paket 15 Skyddade komponenter Utvecklare kan ange att vissa komponenter är skyddade. Det går inte att länka eller referera till skyddade komponenter från komponenter som har skapats i en prenumerants organisation. En utvecklare kan ta bort en skyddad komponent i en framtida version utan att oroa sig för att installationerna ska misslyckas. Om en komponent är markerad som oskyddad och är släppt globalt, kan en utvecklare dock inte ta bort den. Utvecklaren kan ange att följande komponenter ska vara skyddade i hanterade paket. Egna etiketter Egna länkar (endast för startsida) Arbetsflödesmeddelanden Uppdatering av fält för arbetsflöde Utgående arbetsflödesmeddelanden Arbetsflödesaktivitet Arbetsflöde flödesutlösare Process Builder har ersatt flödesutlösares arbetsflödesåtgärder, tidigare tillgängliga genom ett pilotprogram. Organisationer som använder flödesutlösaråtgärder kan fortsätta skapa och redigera dem, men flödesutlösaråtgärder finns inte för nya organisationer. För mer information om aktivering av Process Builder i din organisation kan du kontakta Salesforce. Komponenter som automatiskt läggs till i paket När du lägger till komponenter i ditt paket läggs vissa relaterade komponenter automatiskt till är det krävs. Om du t.ex. lägger till en Visualforce-sida till ett paket som referenserar en anpassad kontroll, läggs även den Apex-klassen till. För att förstå vilka komponenter som kan automatiskt läggas till, se följande lista: När du lägger till den här komponenten: Åtgärd Rapporterande ögonblicksbild Apex-klass De här typerna av komponenter kan automatiskt inkludera: Åtgärdens målobjekt (om det är ett anpassat objekt), åtgärdens målfält, åtgärdens typ av post, fördefinierade fältvärden, åtgärdens layout och vissa anpassade fält som åtgärdslayouten eller fördefinierade värden refererar till på ett målobjekt. Rapporter Anpassade fält, egna objekt och övriga specifikt referenserade Apex-klasser samt allt annat som är direkt referenserat av Apex-klassen Anteckning: Om en Apex-klass refererar till en egen etikett, och den etiketten har översättningar, måste du uttryckligen paketera de enskilda språken för att dessa översättningar ska inkluderas. Apex-utlösare Artikeltyp Komprimerad layout Egna program Egen knapp eller länk Anpassade fält, egna objekt och övriga specifikt referenserade Apex-klasser samt allt annat som är direkt referenserat av Apex-utlösare Egna fält, standard sidlayout Egna fält Egna flikar (inklusive webbflikar), dokument (lagrade som bilder på fliken), dokumentmapp Egna fält för egna objekt

20 Användarguide Hantera paket 16 När du lägger till den här komponenten: Egna fält Egna layouter för startsidan Egna inställningar Eget objekt De här typerna av komponenter kan automatiskt inkludera: Anpassade objekt Egna komponenter för startsidan på layouten Apex delningsorsaker, omräkning av Apex-delning, Apex-utlösare, egna knappar eller länkar, egna fält, listvyer, sidlayouter, posttyper, valideringsregler Egna fält, valideringsregler, sidlayouter, listvyer, egna knappar, egna länkar, posttyper, Apex delningsorsaker, omräkning av Apex-delning och Apex-utlösare. Anteckning: Apex delningsorsaker är tillgängliga i tillägg. När paketerad och installerad installeras endast offentliga listvyer från ett program. Om ett eget objekt har egna listvyer som du vill inkludera i ditt paket, se till att listvyn kan kommas åt av alla användare. Eget objekt (som ett externt objekt) Extern datakälla, egna fält, sidlayouter, listvyer, egna knappar och egna länkar Anteckning: När paketerad och installerad installeras endast offentliga listvyer från ett program. Om ett externt objekt har egna listvyer som du vill inkludera i ditt paket, se till att listvyn kan kommas åt av alla användare. I hanterade eller icke hanterade paket inkluderas externa objekt i komponenten Eget objekt. Egen flik Instrumentpanel Dokument E-postmall Fältuppsättning Lightning-sida Lightning Page-flik Flöde Mapp Lightning-applikation Lightning-komponent Egna objekt (inklusive alla komponenter), s-controls och Visualforce-sidor Mappar, rapporter (inklusive alla komponenter), s-controls och Visualforce-sidor Mapp Mapp, brevhuvud, egna fält och dokument (lagrade som bilder på brevhuvudet eller mallen) Alla referenserade fält Alla associerade åtgärder Lightning-sida Egna objekt, egna fält, Apex-klasser och Visualforce-sidor. Allt i mappen Alla Lightning-resurser som refereras av applikationen, som komponenter, händelser och gränssnitt. Egna fält, egna objekt, listvyer, sidlayouter och Apex-klasser som refereras av applikationen. Alla Lightning-resurser som refereras av komponenten, som kapslade komponenter, händelser och gränssnitt. Egna fält, egna objekt, listvyer, sidlayouter och Apex-klasser som refereras av komponenten.

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Family Tree Maker World Express Hjälp

Family Tree Maker World Express Hjälp Family Tree Maker World Express Hjälp Välkommen Grattis till valet av Family Tree Maker för att upptäcka och bevara din släkts historia. Programmet är snabbt och enkelt att använda för den som precis börjat

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Läsa in och modellera data Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik,

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.1... 3

Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.1... 3 Nyheter i 3.1 1 Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.1... 3 Lektionsplanerare...3 it s learning mobile...5 Inloggning...5 Användargränssnitt...6 eportfolio...6 Blogg...8 Inställningar och behörigheter...9

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer