Analysmetod för Level Design i enspelarläge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analysmetod för Level Design i enspelarläge"

Transkript

1 Institutionen för kommunikation och information Vårterminen 2009 Analysmetod för Level Design i enspelarläge En studie av tempoväxling av Half-life 2 serien samt implementation av resultatet i ett eget verk Filip Coulianos Kurs: MY507G Examensarbete i medier: dataspelsutveckling 30 hp C-nivå Handledare: Stefan Ekman

2 Analysmetod för Level Design i enspelarläge Examensrapport inlämnad av Filip Coulianos till Högskolan i Skövde, för Filosofie Kandidatexamen vid Institutionen för kommunikation och information. Arbetet har handletts av Stefan Ekman. Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan examen. Skövde Signerat: 2

3 Sammanfattning Denna rapport behandlar en analysmodell som använts för att analysera Half Life 2-seriens level design. Utifrån denna analys av Half Life 2-serien skapades sedan ett verk baserat på de data som samlats in. Verket kallas Project 25. Målet med Project 25 var att skapa en spelupplevelse som level designmässigt är så lik den kommersiella spelserien Half-Life 2 (Valve Corporation, 2004), Half-Life 2 Episode 1 (Valve Corporation, 2006) och Half-Life 2 Episode 2 (Valve Corporation, 2007) att en spelare inte skulle kunna uppleva någon skillnad i kvalité. Denna rapport är indelad i tre delmoment. Först gjordes en förundersökning där tempoväxlingen i Half Life 2-serien analyserades, sedan skapades själva verket och slutligen utfördes en kvantitativ enkätundersökning i syfte att försöka verifiera om verket uppfyllt sitt mål eller inte. Vid utförandet av själva verket visade det sig mycket effektivt och kvalitetsförebyggande att använda metoden vid analysen av tempoväxlingen i Half Life 2-serien för att skapa en abstrakt planering av verket innan själva implementationen började. Det visade sig också mycket effektivt att ha en fullt spelbar prototyp efter att en tredjedel av projektet hade slutförts. Att ga en testgrupp med spelare som speltestade projektet med jämna mellanrum och förbättra kvalitén baserat på den kritik som presenterats av speltestarna visade sig även vara mycket lyckat. Den kvantitativa undersökningen visade sig inte tillräcklig för att avgöra om verket är level designmässigt likt Half Life 2-serien eller inte, detta på grund av dåligt formulerade frågor, mycket spridda åsikter och för få respondenter. Förslag på en bättre metod presenteras i slutdiskussionen. 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Problemformulering och mål... 7 Litteraturgenomgång... 8 Terminologi... 9 Kontext Core Gameplay Half-Life Half-Life 2 Episode Half-Life 2 Episode Förarbete; Analys av level designen i Half Life 2-serien - Metod Analys av förarbete & fältundersökningen Verket och arbetsprocessen - metodavsnitt Abstract Skissning på layout Prototyping Låsning av prototyp Tunneln Bakgården Lagret Utvecklingen av slutstriden Speltestning Resultat av speltester Utveckling av monolog i projektet Ett lyckat exempel; spelaren räddar fångar Ett svårare exempel; i ruinerna Röstskådespelare Analys av arbetsprocessen och verket Kvalitativ speltestning var mycket lyckad metod Svårt med etablering av dialog och monolog Speltestarna uppskattade variationen i striderna och utmaningarna Att arbeta med skala visade sig vara mycket viktigt, men det krävs också testning

5 Efterundersökningen - Metod Resultat av efterundersökningen Analys av efterundersökningen Slutdiskussion Hur väl har målen mötts? Anpassa svårighetsgrad Ansats till metod för effektiv planering av level design & tempoväxling i FPS Generic space shooter Källor Bilagor Figurförteckning Figur 1: Analys av Half-Life Figur 2: Analys av Half-Life 2 Episode Figur 3: Analys av Half-Life 2 Episode Figur 4: Abstract av Project 25:s tempoväxling...17 Figur 5: En annan abstract av Project 25:s tempoväxling...17 Figur 6: Bild från den introducerande delen av verket...19 Figur 7: Bild från verket...20 Figur 8: Bild från verket på bakgård...21 Figur 9: Bild från verket, spelaren utsätts för prickskytt...21 Figur 10: Bild på lagret från verket i där slutstriden ägde rum...22 Figur 11: illustration av hur snabbt snittspelaren klarar verket...24 Figur 12: Bild från verket; spelaren räddar tre fångar...25 Figur 13: Bild från verket; i lagret, innan slutstriden...26 Figur 14: Graf över hur frekvent respondenterna upplevde att strid förekom i verket...30 Figur 15: Graf över hur frekvent respondenterna upplevde att dialogförekom i verket...30 Figur 16: Graf över hur frekvent respondenterna upplevde att pussel förekom i verket...31 Figur 17: Graf över hur frekvent respondenterna upplevde att de fastnade i verket...31 Figur 18: Graf över vilken svårighetsgrad respondenterna valde att spela på...32 Figur 19: Graf över hur svårt respondenterna upplevde att pusslerna var i verket...32 Figur 20: Graf över hur svårt respondenterna upplevde att striderna var i verket...33 Figur 21: Graf över hur svårt respondenterna upplevde att slutstridenvar i verket...33 Figur 22: Graf över hur respondenterna upplevde den visuella kvalitén i verket Figur 23: Abstract av tempoväxlingen i ett fiktivt spel...38 Inledning Tanken bakom detta verk är att hitta en bra metod för hur en level designer skall kunna analysera level designen i linjära spel och sedan använda den kunskapen för att kunna skapa 5

6 ett eget verk baserat på denna data. Många gånger under utvecklingen har jag fått frågan varför någon skulle vilja göra detta? Anledningen till att göra ett examensarbete där syftet är att imitera ett etablerat level designkoncept är för att hitta en bra analysmetod för level design i linjära dataspel. För att göra detta skapade jag ett verk som skulle imitera Half Life 2-seriens level design för att se om det fanns detaljer som uteslöts ur den analysmetod som jag tagit fram. En annan anledning till att göra en grundlig analys av etablerade level designkoncept är om en ny person på ett datorspelsprojekt snabbt måste sätta sig in i en produktion som redan fortskridit en lång bit in i projektet. Att ha verktyg redo att göra en analys av det material som redan finns tillgängligt, och även tillgänglig dokumentation, sparar personen mycket tid. Om författaren Jag studerar i skrivande stund tredje året Datorspelsutveckling Grafik på Högskolan Skövde. Jag har arbetat med level design i ungefär sju år till en rad olika spel, bland annat Counter- Strike (Vivendi Universal, 1999), Half-Life 2 Deathmatch (Valve Corporation, 2004), Half- Life 2 och tredjepartsmodifikationen Decadence (Decadence Development Team, 2009). Jag har även två års erfarenhet av att designa och skapa grafik till datorspel. 6

7 Problemformulering och mål I detta kapitel kommer verket och rapportens idé, problemformulering och mål redovisas. Idén Iden till detta projekt var att skapa en analysmodell för level design i enspelarläge som level designern skulle kunna använda för att få fram mätbara data ifrån spel och utgå från den data när level designern skapar egna verk. För att få fram en bra analysmetod behövde den kunna verifieras. Därför valde jag att skapa ett verk som skulle vara så likt spelet jag analyserade som möjligt, för att kunna se vart analysen skulle kunna tänkas brista. Det spel jag valde var Half-Life 2. Problemställning Problemställningen och de frågor jag har kring utförandet av detta examensarbete är: Hur skall jag identifiera de karaktäristiska dragen i level designen för Half Life 2- serien? Hur skall jag applicera de karaktäristiska dragen i mina egna banor? Hur skall speltestning ske? Mål Med detta arbete skall jag med hjälp av studier jag gör kring Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1 och Half-Life 2 Episode 2:s level design ha iakttagit karaktäristiska återkommande företeelser i level designen som jag sedan skall använda mig av och applicera på en egenskapad serie av banor. Tillsammans skall dessa banor ha en speltid på 20 minuter. Målet är att en spelare som inte spelat Half-Life 2 inte skall kunna se skillnad på kvalité i level designen hos de banor jag skapar och Half-Life 2. Syftet är dock inte att någon level design skall kopieras, utan alla utmaningar som spelaren ställs inför skall vara unika för de banor jag skapar. Följande punkter är krav på vad som skall infinnas på banan vid examensarbetets slut: Banan skall innehålla grafik och ljussättning och utspela sig i på samma plats och i samma tid som Half-Life 2. För att uppnå detta skall endast modeller och texturer gjorda av Valve Corporation själva användas. Banorna skall innehålla fiender och skriptade events. Banorna skall vara sammanlänkade och på så vis skall serien med banor bara ha en början och ett slut. Spelaren skall ställas inför utmaningar när hon spelar igenom banorna. Avgränsning Då detta arbete endast fokuserar på level designen kommer jag inte diskutera arbetet med grafiken och ljussättningen i denna rapport, även om det är en del av verket. 7

8 Litteraturgenomgång I detta kapitel går jag igenom den litteratur jag läst och har som teoretisk grund när jag utförde förundersökningen, verket och slutundersökningen. Hows and whys of level design (De Jong, 2006); Denna bok går igenom grundläggande principer och riktlinjer som Dejong kommit fram till under sina år i spelbranchen. Boken går främst igenom grafiska riktlinjer och tips för flerspelarlägen, men har även ett kapitel om enspelarlägen och hur en level designer kan göra dessa intressanta. Jag använde De Jongs kapitel om enspelarläge som referenspunkt när jag utvecklade många av de moment som finns i verket. Game Level Design (Byrne 2006); Ger grundläggande kunskaper kring level design. Byrne riktar sig främst till nybörjare och går igenom level design till olika typer av dataspel såsom level design i öppna världar, linjära dataspel samt dataspel med grenad handling. Slutligen beskriver Byrne en post mortem kring level designprocessen av Splinter Cell (Ubisoft, 2002). I denna bok använde jag främst post-mortemkapitlet som referens för hur jag skulle arbeta själv med mitt verk och vilken designprocess jag skulle använda mig av. Bens Small Bible To Realistic Multiplayer Level Design (Bauer, 2004); behandlar level design till FPS med flerspelarlägen, såsom Battlefield 2 (Electronic Arts, 2005) och Counter-Strike (Vivendi Universal, 1999). Bauer framlägger teorier kring spelarbeteende och menar att det går att kategorisera spelare i olika beteendemönster. Han föreslår även många idéer som level designern kan använda sig av för att anpassa sina banor efter dessa spelarmönster. Bauer föreslår ett effektivt sätt att skissa fram layouter till banor med flerspelarlägen som även går att applicera på enspelarlägen. Denna bok använde jag som referens när jag utvecklade de mer avancerade momenten i level designen där spelare kan använda flera sätt för att klara en utmaning. Half-life 2 Raising the bar (Valve Corporation, 2004); är en bok som behandlar utvecklingen av Half-Life 2, men även Half-Life 1 (Sierra Studios, 1998), Counter-Strike: Source (Valve Corporation, 2004) och Team Fortress 2 (Valve Corporation, 2007). Stora delar av boken består av citat från anställda på Valve Corporation som diskuterar sina designprinciper, artistiska stil och utvecklingen av Half-Life universet till Half-Life 2. Denna bok använde jag som vag referens och inspirationskälla. Då boken är skriven och utgiven av Valve Corporation själva ansåg jag att denna bok är vinklad till att försköna deras arbetsprocess och lyfta verket högre än vad det egentligen är. Gameplay Design Fundamentals: Gameplay Progression (Lopez, M 2006); är en artikel som behandlar teorier kring hur en speldesigner successivt ökar svårighetsgraden och introducerar nya utmaningar för spelaren i datorspel. Författaren presenterar också en metod för att utöva detta. Denna artikel använde jag mig av när jag utvecklade ett förslag på en bättre analysmodell som utöver speltempo innehöll svårighetsgrad i linjära spel. GDC 2002: Realistic Level Design in Max Payne (Määttä, 2002); Denna artikel går igenom hur en level designer skapar trovärdiga miljöer i FPS och TPS (third person shooters). Määttä beskriver vikten av standarder för att skapa ett bra helhetsintryck och hur level designern 8

9 konverterar verklighetsmått till mått i ett spel för att skapa ett trovärdigt intryck, samtidigt som miljön skall gå att navigera i. Denna artikel diskuterar jag senare i analysen av arbetsprocessen och verket. Conducting In-house Play Testing (Collins, 1997); Denna artikel går igenom Collins erfarenheter kring speltestning och hur en producent skall arbeta med speltestare för att få en så motiverad och effektiv grupp som möjligt. Collins fokuserar på hur producenter arbetar med proffessionella testteam, men går även igenom hur och vilken annan typ av speltestning som bör genomföras. Jag använde denna artikel som referens för hur jag skulle utföra de tester jag gjorde med speltestare. Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, A 2002); Denna bok innehåller metoder som skall fungera som underlag för sammhällsvetenskaplig forskning. Jag använde denna bok för att undersöka och förhålla mig till Brymans metodförslag för kvantitativa undersökningar. Terminologi Abstract En abstract är ett dokument med information om hur en bana skall utföras, vad som skall finnas i den och hur spelaren skall uppfatta banan. Dokumentet brukar även ofta innehålla översiktskartor och teknisk information. Det är utifrån abstracten som leveldesignern sedan bygger banan i spelet. FPS FPS står för First Person Shooter och är den datorspelsgenre som detta arbete kommer behandla. Det utmärkande draget för denna genre är att spelaren ser och styr sin avatar från förstapersonsvy med ett vapen placerat i nedre delen av skärmen. Uteslutande utspelar sig alla first person shooters i 3D. NPC NPC står för Non Player Character och är ett samlingsnamn för alla karaktärer och monster som är styrda av datorn i ett datorspel. Core game play Core game play defineras enligt De Jong på följande sätt: The core gameplay is the gameplay provided by the game itself. It gives the player the ability to spawn, how fast the player can run, if the player can jump and if yes how high and so on. It determines the speed of the game, the weapons and sets the objectives. A level designer has little to do with this. It already exists and it can t be easily modified by the designer. A good level designer s job is to simply accept the core gamplay and adopt the gameplay of the Map to it as good as possible. (De Jong 2006, s.29) 9

10 Hammer World Editor Hammer World Editor (Valve Corporation, 1996) är ett program utvecklat av Valve Corporation för att skapa banor till Half-Life 2. I Hammer World Editor skapas själva banorna till Sourcemotorn. Detta program var det som användes för att skapa verket. Faceposer Faceposer (Valve Corporation 2008) är ett program utvecklat av Valve Corporation för att skapa och implementera dialog, gester och komplicerade animationer till Sourcemotorn (Valve Corporation 2008). Detta program användes i detta projekt för att implementera monolog och gester. Kontext I detta kapitel går jag igenom core gameplay och bakgrundshistoria för de spelen som jag baserar mina studier på. Alla tre spelen har samma core gameplay. Core Gameplay Core gameplayet i Half Life 2-serien är mycket likt andra First Person Shooters. Spelaren styr sin karaktär Gordon Freeman genom att använda tangentbord för att röra sig i spelvärlden och musen för att titta i olika riktningar. Spelaren kan hoppa och ducka och har även en ficklampa som kan slås på och av. Spelaren kan interagera med världen och karaktärer genom en use knapp på tangentbordet. Den används generellt för att trycka på knappar, starta sekundära monologer hos NPC:s och lyfta samt flytta runt objekt i spelvärlden. Spelaren kan också interagera med världen genom att skjuta med vapen på NPC:s och andra objekt. I ett antal sekvenser får även spelaren möjlighet att åka fordon i Half-Life 2-serien. Dessa fordon är två olika hemmabyggda bilar och en svävare. De vapen som spelaren har tillgängliga att hitta i spelvärlden är: kofot, pistol, maskingevär, racketgevär, hagelgevär, armborst, magnum, ett gravitationsmanipulerande gevär, tungt maskingevär, ett feromon för att styra rymdinsekter och handgranater. De resurser spelaren kan plocka upp är; hälsa, sköld och ammunition till ovan listade vapen. De NPC:s som finns i spelvärlden är följande; Medborgare. Dessa kan ta form av rebeller, flyktingar eller arbetare. Alla är vänligt sinnade mot spelaren. Combinesoldater. Dessa kan ta olika form men har samma funktion. De är humanoider utrustade med olika vapen och är fientligt sinnade mot spelaren. Gunships och helikoptrar. Dessa är en del av combinestyrkorna och är fientligt sinnade mot spelaren och flyger. Används uteslutande som bossar i spelet. Zombies. Dessa tar olika form och är fientliga mot alla förutom dem själva. 10

11 Antlions. Insekter från ett annat universum. Dessa är fientliga mot alla förutom dem själva. Antlions har även en stor insekt vid namn antlionguard som fungerar som en boss NPC. Målet i spelet är att spelaren skall ta sig igenom de utmaningar som level designers placerat ut på banorna. Spelet är linjärt och storyn berättas för spelaren genom NPC:s. Kameran lämnar aldrig förstapersonsperspektivet. Spelarens uppdrag misslyckas antingen när spelaren dör, när en viktig NPC dör, eller när spelaren tappar bort eller förstör ett fordon i de sekvenser där de finns. Half Life 1&2 Half-Life 1 utspelar sig på ett avlägset forskningslaboratorium vid namn Black Mesa Research Facility. Vid ett experiment skapas en portal till en värld befolkad av många olika sorters rymdmonster som väller in i Black Mesa. Spelaren styr Gordon Freeman, en forskare på Black Mesa, och måste ta sig upp till ytan för att varna omvärlden om katastrofen. Half-Life 2 tar vid efter ett okänt antal år senare efter katastrofen. En fientligt sinnad rymdcivilisation kallad Combine har tagit över jorden. Gordon Freeman har varit frusen i tiden tiden, men väcks av G-man för att starta ett uppror mot Combine-styrkorna i staden City 17 där Half-Life 2 utspelar sig. Gordon blir snabbt en del av motståndsrörelsen där bland annat tidigare karaktärer från Half- Life 1 introduceras, bland dessa är Barney Calhoun och Dr. Eli Vance. Hela Half-Life 2 handlar om Gordon Freemans försök att störta Combine-styrkorna och slutar med att toppen av Combines högsäte i City 17, Citadellet, exploderar medan Gordon och Eli Vances dotter Alyx Vance befinner sig precis bredvid. Half Life 2 Episode 1 Gordon Freeman och Alyx räddas ifrån explosionen av vänligt sinnade rymdvarelser. Spelet börjar precis utanför citadellet där Gordon ligger begravd i en hög bråte och hittas av Alyx. Citadellet har exploderat, men det visar sig att Citadellets energikärna har tagit stor skada av explosionen och även den håller på att explodera. Spelarens första uppgift är att hindra detta från att inträffa så att så många medborgare som möjligt i City 17 skall hinna fly undan katastrofen. Efter detta tar sig Gordon Freeman och Alyx sig från Citadellet och flyr ifrån staden i ett tåg precis innan explosionen. Explosionen skadar dock tåget och får det att falla av rälsen. Half Life 2 Episode 2 Episode 2 tar vid där Episode 1 slutar. Gordon Freeman vaknar upp efter den kraftiga kraschen och hittas än en gång av Alyx Vance. Citadellets explosion har lämnat Combinetrupperna oorganiserade, men det är en tidsfråga innan de lyckas öppna en ny länk mellan sin hemvärld och jorden. Gordons och Alyx uppgift blir att ta sig till rebellernas bas i närheten kallad White Forest. När de lyckats med det visar det sig att rebellerna förbereder avfyrningen av en rymdraket, vars syfte är att hindra länken mellan Combine-världen och jorden och på så sätt stoppa Combinestyrkorna från att göra ett återbesök. Under förberedelserna av avfyrningen blir White Forest attackerat av Combinestyrkor, Gordon Freemans uppgift blir att 11

12 hindra detta från att inträffa. Episoden avslutas med avfyrandet av raketen och neutraliserandet av Combines försök att återskapa länken till sin hemvärld. 12

13 Förarbete; Analys av level designen i Half Life 2 serien Metod Innan arbetet med själva verket påbörjades ansåg jag det viktigt att göra en analys av level designen i Half Life 2-serien. Jag arbetade fram en metod för att snabbt få fram en överskådlig bild av level designen i Half Life 2-serien. Metoden gick ut på att spela igenom alla spelen, samtidigt som jag tog tiden och antecknade vad som inträffade i spelet. För att anteckningarna inte skulle bli alltför svåröverskådliga kategoriserade jag alla händelser i spelet in i fem kategorier: mjukt motstånd, arena, dialog och pussel. I diagrammen som kommer på följande sida representerar varje ruta en minut av spelet och placerades i kronologisk ordning. Tidslinjen läses från vänster till höger och delades upp i spelens kapitel för att lättare få det överskådligt. Mjukt motstånd Mjukt motstånd innebar passager i spelet som fungerade som transportsträckor. Spelaren tog sig hela tiden framåt och stötte på enstaka fiendegrupper utplacerade för att hålla uppe variationen. Arena/bosstrid Arena eller bosstrid definieras av ett avgränsat område där spelaren blev inlåst under en tidperiod tills dess att denne besegrat alla fiender som vistades där inne. Fiender kunde komma in i vågor, eller vara en större och tuffare "boss" som spelaren var tvungen att besegra för att komma vidare. Dialog En dialog var en sektion av spelet där spelaren inte utsattes för några fiender, utan istället så fördes storyn vidare via dialog eller monolog. Spelaren kunde också få information om hur denne tog sig vidare eller lärde sig att använda nya vapen under dessa sektioner. Pussel Ett pussel var en sektion av spelet där spelaren inte utsattes för fiender, utan istället var tvungen att lösa ett motoriskt eller logiskt problem för att kunna komma vidare. Exempel på detta är att spelaren behövde hitta ett antal batterier och placera dem i socklar för att öppna en grind och på så sätt komma vidare. Enklare pussel kunde förekomma då spelaren samtidigt utsattes för fiender. Dessa räknades dock ej som pussel, utan som lätt motstånd. 13

14 Half-Life 2 Pussel: Arena/ boss: Mjukt motstånd: Tungt motstånd: Dialog: Route canal: Water hazard: Black mesa east We dont go to ravenholm Highway 17 Sand traps Nova prospekt Entanglement Anticitizen one follow freeman Our benefactors Figur 1: Analys av Half-Life 2 14

15 Half-Life 2 Episode 1 Pussel: Arena/ boss: Mjukt motstånd: Dialog : Undue alarm Direct intervention Lowlife Urban flight Exit 17 Figur 2: Analys av Half-Life 2 Episode 1 15

16 Half-Life 2 - Episode 2 Pussel: Arena/ boss: Mjukt motstånd: Dialog: To the white forest This vortal Coil Freeman pontifex Riding Shotgun Under the radar Our mutual friend T minus one Figur 3: Analys av Half-Life 2 Episode 2 16

17 Analys av förarbete & fältundersökningen När fältundersökningen färdigställts och insamlad data analyserats stod det klart att det fanns generella regler som Valve Corporation följde när de utvecklade banorna till Half-Life serien. Min mätdata visade också konkret skillnad mellan tempoväxlingen i Half-Life 2, Episode 1 och Episode 2. De generella riktlinjer jag fann utifrån de data jag samlat ihop för level design till Half Life- serien är följande: Varje kapitel och introduktion av ny miljö börjar utan stressande moment Nästan alla kapitel börjar med antingen dialog eller lätt motstånd. Detta beror antagligen på att miljöbyten ofta inträffade mellan kapitlen och att spelaren då skulle få en lugn stund att identifiera sig i den nya miljön och vilka fiender som skulle kunna presenteras där. Innan arenor infinner sig en lugn avslappnande period Väldigt ofta innan arenor infann sig en lugn period. Syftet med detta var förmodligen för att utvecklarna ville utsätta spelaren för en jämn ström av dramatiska toppar och dalar. Arenor upplevs ofta som stressiga då mycket händer och spelaren utsätts för stor fara under en ibland ganska lång period. Att lägga en arena efter en lugn period var förmodligen ett sätt att sätta spelaren på prov efter den lugna perioden. Episode 1 & 2 har mer frekvent och bättre tempoväxling Baserat på de data som samlades in visade det sig att Episode 1 och Episode 2 innehöll mer varierat gameplay. De olika händelserna blandades oftare och låg mer tätt inpå varandra. Detta kan vara en bidragande orsak till att de båda episoderna upplevs ha högre kvalité än Half-Life 2. I vissa fall i Half-Life 2 utsätts spelaren för en väldigt lång period av mjukt motstånd utan någon som helst variation, något som inte förekommer i Episode 1 och 2. Anledningen till detta beror förmodligen på att Half-Life 2 var ett år försenat när det skeppades till butik 1. Jag upplevde dessutom att många områden under dessa perioder hade lägre kvalité jämfört med resten av Half-Life 2. Något som däremot är genomgående för nästan hela Half-Life 2-serien är att spelen ofta byter tempo. Sällan fanns det perioder längre än 15 minuter utan att en ny händelse inträffade. Bristfällig tidsangivelse vid fältundersökningen Jag utförde fältundersökningen och tog anteckningar på hur jag själv spelade. Jag hade redan spelat igenom alla spelen minst en gång tidigare, och därför stämmer inte tidsangivelserna med snittspelaren. Jag observerade att Episode 1 spelades igenom på 2-3 timmar medan jag första gången tog 5 timmar på mig. Valve Corporation har publicerat officiell statistik på hur lång tid det tar för en spelare att spela igenom Half-Life 2 Episode 1. Enligt denna statistik tar det ungefär 4 timmar för snittspelaren att spela igenom denna episod 2. De siffror jag samlat på mig skall alltså endast ses som en indikation på ungefär hur lång tid det skulle kunna ta för en spelare att ta sig igenom spelet. För att göra en rättvis bedömning av detta skulle det krävas

18 tidtagning av flera personer som inte spelat spelet förut och sedan skapas ett medelvärde av deras totala speltid. Ej tillräckligt hög uppdelning på kategoriseringen Kategoriseringen av spelmoment var indelad lite för grovt, vilket ledde till att vissa spelmoment och mindre tempoväxlingar missas i analysen. Under flera platser i Half Life 2- serien gjorde utvecklarna intressanta spelmoment av de områden som kategoriserades som mjukt motstånd och skapade variation. Trots detta ser det i graferna ut som inget specifikt händer. Ett exempel på det är under kapitlet Sand Traps där spelaren inte får gå ut på sanden då vibrationerna i marken attraherar fiendeinsekter som gräver sig upp ur marken och angriper spelaren. För att undvika detta skall spelaren hoppa mellan stenar och slänga ut metallbitar att gå på för att undvika att bli angripen. Trots detta nya spelmoment, därmed en tempoväxling, räknades även denna händelse som mjukt motstånd i och med att spelaren tar sig framåt och stöter på lite fiendemotstånd. Ett liknande problem som jag observerade var att många strider i episoderna också var mer utmanande för spelaren än i Half-Life 2. Spelaren skulle vid flera tillfällen i Episode 1 blockera hål i marken där fiendeinsekter kravlade upp för att angripa genom att knuffa bilar i vägen, samtidigt som spelaren blev angripen av insekter från andra hål. Ett annat exempel är att spelaren får hjälp av huvudkaraktären Alyx, beväpnad med ett prickskyttegevär, gav spelaren undestöd under en viss sekvens i Episode 1och 2. Denna sekvens räknades inte som något annat än mjukt motstånd enligt den analysmodell jag tagit fram. En lösning hade varit att markera dessa spelmoment med en kommentar. Denna metod behandlar inte svårighetsgrad & därmed ej tillräcklig Då denna metod inte behandlar svårighetsgrad, introduktion av nya vapen samt ny spelmekanik som spelaren introduceras för saknas en stor dimension i level designen. En studie på alla fiender och allierade NPC:s som finns i Half-Life 2 samt spelarens arsenal och när dessa vapen introduceras till spelaren saknas. Det hade också varit givande att titta på hur frekvent Valve Corporation placerat ut hälsopaket och ammunition. Utöver detta är det också viktigt att ta en titt på hur spelelementen generellt designats i Half- Life 2. Exempelvis så innefattar pussel relaterade till Combineteknologi nästan alltid att spelaren placerar eller plockar bort energibollar i, eller ur, socklar medan pussel i övriga delar av spelvärlden oftast är relaterade till Sourcemotorns fysik. Detta är dock endast viktigt när en level designer skall försöka skapa en autentisk spelupplevelse, och inget som kan behövas studeras närmare om level-designern bara är intresserad av tempoväxling och gameplay progression. Då denna stora del inte analyserades i förundersökningen anser jag inte att denna förundersökning är tillräckligt ingående för att kunna användas som allmän metod vid analys av level design i linjära spel. Den fungerade som en bra grund, men behöver utvecklas mer. Mycket av de karaktäristiska element jag observerade när jag spelade igenom Half-Life 2 fick inte plats i denna analys. 18

19 Verket och arbetsprocessen metodavsnitt I detta stycke kommer jag gå igenom hur jag gick till väga när jag skapade själva verket samt tankar och problem jag stötte på under själva arbetsprocessen. Detta stycke går igenom själva metoden. Abstract Innan arbetet började med själva layouten på banorna gjorde jag en abstract, likt den fältundersökning jag gjorde för att analysera tempoväxlingen av Half Life 2-serien. Den ursprungliga designen såg ut såhär: Figur 4: Abstract av Project 25:s tempoväxling Spelet skulle börja med dialog, något som alla episoder och många kapitel, i Half Life 2- serien börjar med. Vidare skulle ett lugnt stycke komma där spelaren skulle göra sig bekant med kontrollerna och området, något som också är väldigt vanligt i början av kapitel i Half- Life 2-serien. Därpå skulle ett pussel komma som skulle kunna lösas på ungefär fyra minuter. Vidare skulle spelaren ta sig vidare i ungefär två minuter innan en liten arena skulle vara med för att bryta den lugna perioden vid pusslet. Efter denna skulle spelaren utsätta sig för kort dialog och sedan ytterligare ett pussel. När hon löst pusslet kommer hon till en arena, vilken också skulle vara slutstriden. Denna abstract använde jag senare som bas för skissningen av layouterna på de områden som skulle infinna sig i mitt enspelaräventyr. En nedbrytning av de viktiga händelserna i verket ser ut på följande sätt: Spelaren introduceras till spelet. Startar i tunnel Spelaren stöter på kabelpussel i tunneln Spelaren utsätts för en arena i tunneln Spelaren kommer till bakgård och räddar rebeller Spelaren löser pussel och slutstrid inträffar i ett bombat lager Figur 5: En annan abstract av Project 25:s tempoväxling Skissning på layout Under tiden som jag spelade igenom Half Life 2-serien var jag uppmärksam på vilka miljöer som användes i de spelen och memorerade vilka som skulle passa bra i mitt verk. Jag observerade också de pussel, arenor, dialoger och områden med mjukt motstånd designades för att kunna skapa en layout som liknade Half Life 2-serien. Skissandet utfördes med hjälp av penna och papper, något som ses som en bra metod av både Bauer (Bauer, 2004) och Byrne (Byrne, 2006). Skisserna gjordes för att lättare skulle få en överblick över vad som skulle hända på de olika platserna och hur de olika områdena skulle förhålla sig till varandra. Jag antecknade även de händelser som skulle inträffa och hur dessa skulle inträffa. Skissningen var ytterst personlig; dess syfte var att fungera mer som en personlig tankekarta än ett dokument som andra personer skulle kunna läsa. 19

20 Prototyping Under prototypfasen byggde jag upp de områden som jag skissat ner i Hammer World Editor. I tidigare verk har jag låtit första prototypen av ett verk vara väldigt barskrapad och helt utan modeller för att snabbt kunna skapa en intressant level design och utmanande spelmoment. Denna gången lade jag ner mer tid på första prototypen. Detta berodde på att arbetet gick mycket fort då alla texturer och modeller redan fanns tillgängliga. Låsning av prototyp Låsning av prototyp innebär att inget nytt område skulle läggas till eller ändras på markant. Detta trädde i kraft när en knapp tredjedel av projektet hade fortskridigt. Jag ansåg det viktigt att låsa den tidigt för att få mycket tid till finputsning. All tid efter detta datum var helt fokuserat på att öka kvalitén på speltiden. Tunneln Det första området spelaren vistas bestämdes bli en tunnel. Det fanns mycket modeller och texturer tillgängliga för den typen av miljö i och med att spelaren befinner sig i tunnlar på fyra ställen i Half Life 2-serien. En tunnel begränsar dessutom spelarens sikt då denne bara kan se framåt och bakåt, något som gjorde det lättare att skapa en trovärdig miljö utan för mycket arbete med grafiken. Jag lät även tunneln vara raserad och fylld av zombies för att skapa en mer intressant miljö och fler möjligheter i level designen. Tunneln innehöll en introduktion till vad spelaren skulle göra i form av dialog, vilket är mycket vanligt i Half-Life 2-serien. Spelaren börjar i en liten utpost uppsatt av rebellerna och blir uppmanad att ta reda på vad som hänt med station 25 som blivit anfallen ett par dagar tidigare. Vidare utsätts spelaren för en lättare utmaning där denne hoppar över ett giftigt kemiskt bad för att kunna ta sig vidare i tunneln och mot Station 25. Figur 6: Bild från den introducerande delen av verket. Karaktären till höger informerar spelaren om vad som skall göras varpå spelaren sedan tar sig fram över syrabadet. Nästa tempoväxling var ett pussel; spelaren hindrades från att komma vidare av en energisköld uppsatt av Combine. Skölden hade blivit uppsatt för att hindra zombies från att ta 20

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Har man gjort det själv så spelar man det

Har man gjort det själv så spelar man det Har man gjort det själv så spelar man det Lärarattityder kring spelprogrammering i gymnasieskolans grundläggande programmeringskurser Mikael Bergström 2012 Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen),

Läs mer

I had to become my own hero.

I had to become my own hero. t Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2013 Programmet för IT, medier och design 180 hp I had to become my own hero. En

Läs mer

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson

Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Institutionen för pedagogik Små barns sätt att kommunicera i leken Christina Algotsson Examensarbete 10 poäng i Lärarutbildningen Kursbeteckning GOX 219, 299 Sommarterminen 2007 Examensarbete 10 poäng

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sammanställning och utvärdering av riktlinjer

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer