ÅRSREDOVISNING Del 1 SwitchCore i ord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2000. Del 1 SwitchCore i ord"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2000 Del 1 SwitchCore i ord

2 SÅ FUNKAR DITT NÄTVERK 3 ÅR 2000 I KORTHET 6 NYCKELTAL 7 KORT OM SWITCHCORE 8 AFFÄRSIDÉ, VISION OCH MÅL 9 VD HAR ORDET 10 MARKNAD OCH KUNDER 13 PRODUKTER OCH TEKNIK 17 ORGANISATION OCH PERSONAL 20 SWITCHCORES AKTIE 24 STYRELSE OCH LEDNING 26 ORDLISTA 29 Bolagsinformation. Bolagets organisationsnummer är Bolaget inregistrerades vid Patent- och registreringsverket den 3 juni 1997 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Nuvarande firma registrerades den 26 oktober Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (1975:1385).

3 Så funkar ditt nätverk 1. Internet är ett världsomspännande nätverk för datakommunikation. Varje dag kopplas nya datorer och andra apparater till nätverket och trafiken ökar. I dag har miljontals människor världen över tillgång till Internet. I en del hårt belastade nätverksförbindelser räcker inte kapaciteten till och kommunikationen blir fördröjd. Inte konstigt att det ibland kan vara trögt att surfa. 2. Hur går det till när apparaterna som är anslutna till Internet ska kommunicera med varandra? Internet är vad man kallar ett paketförmedlande nätverk. Informationen som ska överföras, till exempel texten i ett e-postmeddelande, delas upp i lagom stora delar, som kallas paket. Varje datapaket har en adresslapp, med ett IP-nummer, som talar om vart paketet skall skickas. Varje apparat som är ansluten till Internet har ett unikt IP-nummer en egen adress. 3. På de allra flesta kontor är datorerna sammankopplade i lokala nätverk. Den vanligaste standarden för att koppla samman datorer i lokala nät heter Ethernet. Det finns olika generationer av Ethernet-standarden, och de senaste och snabbaste, Fast Ethernet och Gigabit Ethernet, blir allt populärare. En Gigabit Ethernet-förbindelse kan hantera upp till 1,5 miljoner paket varje sekund.

4 4. För att effektivisera dataöverföringen inom ett lokalt Ethernet-nätverk kan man installera en dataväxel, en så kallad switch. Switchen delar upp det lokala nätverket och ser till att datapaket bara skickas till den del av nätverket där adressaten finns. 5. För att det lokala nätverket ska kunna kopplas till Internet behövs en mer avancerad dataväxel, en så kallad router. Routern använder sig av datapaketens IP-nummer för att avgöra vart de skall skickas. Överallt där datatrafik skall överföras från ett nätverk till ett annat behövs en router. På sin väg till mottagaren kan ett datapaket passera genom många routrar. 6. SwitchCore utvecklar hjärtat i en switch/router. Den krets som avgör växelns kapacitet och funktion. Med hjälp av sin CXE-teknologi har bolaget utvecklat en kombinerad switch och router i ett chip, litet som en tumnagel, som tar hand om hela pakethanteringen. En av produkterna, CXE-16, kan förmedla 24 miljoner paket varje sekund!

5 7. CXE-teknologin innefattar en speciell utvecklingsmetodik som gör att det blir möjligt att få plats med en mängd funktioner och många anslutningar till omvärlden på den begränsade chip-ytan. Det gör att det krävs relativt få kringkomponenter för att bygga ett komplett växelsystem. SwitchCores kunder kan alltså designa kostnadseffektiva, energisnåla lösningar med höga prestanda och mycket funktionalitet. 8. Tack vare SwitchCores CXE-teknologi utnyttjas kapaciteten i nätverken bättre. Det blir färre flaskhalsar på Internet, och det går inte lika trögt. Tänk dig att et är fantasieggande att försöka föreställa D sig hur snabbt informationen rör sig mellan datorerna på Internet. Översatt till mänskliga mått kan effektiviteten i SwitchCores produkter verka rent häpnadsväckande. PÅ POSTKONTORET Tänk dig att du är på ett postkontor där breven sorteras dygnet runt. Det finns sexton postsorterare som arbetar så att svetten lackar. Och som de måste slita! Varje sekund kommer det in upp till 24 miljoner paket som måste sorteras och skickas iväg rätt. Annars blir adressaterna arga. De sexton postsorterarna klarar av sin arbetsuppgift. Varje paket kommer snabbt och rätt fram. Precis så effektiv är SwitchCores CXE-16, om du tänker dig att postsorterarna är CXE-16 och paketen är datapaket. I TRAFIKEN Tänk dig att du kör på en motorväg med miljoner andra bilar. Vägen är bred och fin, så det går undan på raksträckorna. Men varje gång bilar ska av eller på motorvägen, bildas milslånga köer. Du sitter fast i avgaserna timme efter timme. Mötet du skulle på, har du redan missat. Men så helt plötsligt lossnar trafiken. Det flyter igen. Anledningen till denna förändring är att en ny trafikrondell har installerats, och den klarar av att hantera flera miljoner bilar varje sekund. Precis så effektiv är SwitchCores CXE-teknologi, om du tänker dig att vägen är kablar, rondellen är en dataväxel försedd med CXE-teknologi och bilarna är datapaket.

6 6 År 2000 i korthet witchcore har i år presenterat sina första produkter, däribland världens S första 16-portars växelkrets för Gigabit Ethernet, CXE-16. Amerikanska Chip Center utsåg CXE-16 till Best Product of 2000 i kategorin nätverksprodukter. Ytterligare en växelkrets, CXE-1000, med fyra Gigabit Ethernet-portar och 24 Fast Ethernet-portar, samt en minnesenhet har introducerats. Första volymordern bokades strax före årets slut och därefter har SwitchCore tagit emot ytterligare order. KUNDSAMARBETEN FÖRDJUPAS SwitchCores kundsupportprogram, Core Alliance Program, har fungerat mycket bra under året. Inom ramen för programmet löper fyra kundsamarbeten, där kunderna utvecklar definierade produkter utformade med SwitchCores kretsar som huvudkomponenter. Accton Technology i Taiwan är en av de kunder som utvecklar nästa generations Gigabit Ethernet-dataväxlar med utgångspunkt från SwitchCores produkter. Accton är en av världens största OEM-tillverkare av dataväxlar och har många av de stora ledande leverantörerna bland sina kunder. SwitchCore har under året förstärkt sin säljorganisation i Asien, och finns nu representerat både i Taiwan och Korea. Ett strategiskt samarbete har inletts med Cicada Semiconductor, USA. Samarbetet innebär utveckling av PHY-kretsar, en kringkomponent som är nödvändig för SwitchCores egna produkter i den kompletta systemlösningen. SwitchCore har även ett strategiskt samarbete med CCL/ITRI i Taiwan avseende utveckling av mjukvara. EKONOMISKA RESULTAT Koncernens rörelseresultat för året uppgick till SEK 155,2 miljoner, finansiellt netto till SEK 7,1 miljoner och årets resultat till SEK 148,6 miljoner. Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till SEK 124 miljoner. Soliditeten var vid årets utgång 84,5 procent. Sedan 1 januari 2001 handlas SwitchCore-aktien på Stockholmsbörsens Attract 40-lista.

7 År 2000 i korthet Nyckeltal Nyckeltal Soliditet, % 1) 84.5% 83.6% Resultat per aktie, SEK 2) neg neg Eget kapital per aktie, SEK 3) ) Antal aktier vid årets utgång Investeringar, MSEK Operativa kassaflöden, MSEK 4) Genomsnittligt antal anställda ) Eget kapital i förhållande till balansomslutning 2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut 3) Beräknat på antal aktier vid periodens slut exkl. utestående optionsrätter 4) Rörelseresultat före avskrivningar med avdrag för investeringar och förändring i rörelsekapital 5) Justerat för nyemissioner och split under 2000 Rapporttillfällen april Årsredovisning för räkenskapsåret april Tremånadersrapport (januari - mars 2001) 27 juli Halvårsrapport (januari - juni 2001) 26 oktober Niomånadersrapport (januari - september 2001) 1 februari 2002 Bokslutskommuniké (räkenskapsåret 2001) Bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 27 april 2001, kl på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5 i Lund. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som dels är införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken torsdagen den 12 april 2001, dels anmält sig till bolaget senast onsdagen den 25 april 2001, kl Anmälan om deltagande kan ske skriftligt till bolaget på adress SwitchCore AB, Scheelevägen 32, Lund, per fax , per telefon eller genom e-post: Årsredovisning för räkenskapsåret 2000 finns tillgänglig på bolagets huvudkontor i Lund från den 6 april 2001.

8 8 SwitchCore på 90 sekunder I dag upplevs kommunikationen i nätverket ofta som långsam, trots att snabba nätverk installerats. Detta är ett av de problem som SwitchCores produkter hjälper till att lösa. Transporten i nätverkskablarna kan gå ofattbart snabbt, men eftersom de växlar som sorterar informationen för vidare transport till rätt mottagardator inte har samma höga kapacitet, utgör de många gånger flaskhalsar. SwitchCore har lösningen på detta problem. Genom att utveckla specialanpassade integrerade kretsar kan växlingen hanteras så bra att informationen behåller den hastighet den har i nätverkskabeln. Detta kallas wire speed routing. Kretsarna designas med hjälp av Full Custom-metoden, en metod som gör att SwitchCore kan packa in fler funktioner på ett enda chip än vad som är möjligt med annan designteknik. För kunderna, som bygger den kompletta växeln där SwitchCores krets blir huvudkomponenten, betyder det mer kostnadseffektiva lösningar. Tack vare SwitchCores produkter kommer informationen snart att transporteras genom nätverken betydligt snabbare. FÖRETAGET SwitchCore bildades 1997 kring ett forskningsprojekt. I dag är SwitchCore en koncern med 90 anställda: 50 på huvudkontoret i Lund, 20 i Stockholm och fem i Göteborg. Femton personer arbetar på dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation, som utgör SwitchCores sälj- och marknadsorganisation, och som har kontor i San Jose och Boston. Dotterbolaget SwitchCore Options AB hanterar optionsprogram för koncernens personal. MARKNADEN SwitchCore inriktar sin utveckling på nätverksstandarden Ethernet och har idag produkter för de två senaste generationerna, Fast Ethernet och Gigabit Ethernet. Marknaden för dessa båda standarder växer mycket snabbt. Fast Ethernet-standarden används i dag världen över i lokala nätverk (LAN), till exempel kontorsnätverk. Men i takt med att Gigabit Ethernetstandarden får fäste ses den också som en bra lösning i bland annat större företagsnät och stadsnät. SwitchCore säljer sina produkter till tillverkare och leverantörer av växlar och routrar. Geografiskt finns kunderna till övervägande delen i USA och Asien. I bolagets affärsidé ingår att, på bästa möjliga sätt, förkorta kundens ledtid från det att utvecklingsprojektet startas tills att den färdiga produkten lanseras. Detta görs dels genom SwitchCores supportprogram, Core Alliance Program, dels genom referensprodukter för test hos kund samt genom olika former av samarbetspartners. Målet är att ge kunden stöd i alla faser av utvecklingsarbetet. Under 2000 har SwitchCore kunnat ta emot testorder på sina produkter och vid slutet av året bokades första ordern för produktionsvolymer. BÖRSEN SwitchCore-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Sedan den 1 januari 2001 noteras aktien på Attract 40-listan. Vid slutet av år 2000 uppgick totala antalet aktier till

9 Kort om SwitchCore AFFÄRSIDÉ SwitchCores affärsidé är att designa, utveckla och marknadsföra integrerade nätverkskretsar för data- och Internetkommunikation för försäljning till världsmarknadens leverantörer av nätverksutrustning. VISION SwitchCores grundläggande vision är att utvecklingen av hastighet och tillgänglighet i alla nätverkssammanhang kommer att drivas av specialdesignade integrerade kretsar från oberoende komponentleverantörer. Denna vision vilar på observationer och prognoser från branschanalytiker och bedömare. Observationerna kan sammanfattas så här: Marknaden drivs av ständigt ökad efterfrågan på bandbredd, nya applikationer och fler uppkopplade enheter. Wire speed switching/routing ökar i betydelse i och med standardiseringen kring IP. Datakommunikation kommer att bli avsevärt större än telekommunikation. Analyser visar att branschen för datakommunikation kommer att utvecklas mot en horisontellt segmenterad marknad med specialiserade komponentleverantörer. De tyder också på att datakommunikationsbranschen kommer att vara betydligt större än den för telekommunikation inom en snar framtid. Marknaden för datakommunikation visar fortsatt tillväxt. Tillväxten drivs av användarnas krav. För att kunna tillgodose dessa behövs avancerad mikroelektronik i nätverkens infrastruktur. Detta öppnar mycket goda möjligheter för företag att etablera sig i nischen för nätverkskomponenter. MÅL SwitchCores mål är att vara nätverksindustrins främsta komponentleverantör genom att erbjuda integrerade kretsar som är överlägsna i kapacitet och prestanda, samt att förena vägen till den ledande positionen med en hög tillväxttakt och en positiv resultat- och lönsamhetsutveckling. STRATEGIER Produktstrategi. SwitchCores produkter avgör i stort vilken funktionalitet och prestanda den kompletta växeln får. Detta ställer höga krav på att SwitchCores komponenter möter de krav som i sin tur ställs på nästa generations switchar och routrar. Mer om produktstrategin kan du läsa under avsnittet CXE-teknologin på sidan 18. Marknadsstrategi. SwitchCore är verksamt på en global marknad där den avgörande framgångsfaktorn är time-to-market, det vill säga den tid det tar för kunden att från designstarten få ut produkten på marknaden. Mer om marknadsstrategin kan du läsa under avsnittet Marknad och kunder på sidan 14. Medarbetarstrategi. SwitchCore är ett snabbväxande företag och personal, ledarutveckling och nyrekrytering är viktiga faktorer för verksamhetens framtid och framgång. Läs mer om hur SwitchCore arbetar med detta under avsnittet Organisation och personal på sidan 22.

10 10 Per Andersson Verkställande Direktör

11 VD har ordet VD har ordet witchcore är ett nytt företag. Trots vår nu fyraåriga historia ser jag det så när jag överblickar det S gångna året. Så mycket har förändrats. Vår kärnteknologi och vår inriktning är densamma, men vi har skaffat oss erfarenhet och kunskap ibland den hårda vägen som utvecklat organisationen och affärerna i en positiv riktning. Vi har helt enkelt vuxit till oss en smula. SwitchCore är idag en koncern med 90 anställda och kontor i tre världsdelar. Vi har produkter på väg ut till kunder, vi har support att hantera, vi har expansionsplaner och nya produktplaner. Kvar från uppbyggnadsfasen finns entusiasmen och professionalismen. För mig är det ett av tecknen på att vi kommer att klara de krav som branschen ställer på oss. Vi har vår verksamhet i en av världens mest snabbväxande branscher och ska vi fortsätta att vara framgångsrika måste vi kunna förändras med den. Jag är övertygad om att vi har rätt teknologi, rätt människor och rätt strategi för att nå våra mål. Tack alla ni, medarbetare och aktieägare, som gjort det här SwitchCore-året så händelserikt. Som ni kommer att se när ni läser vidare så lovar marknadsförutsättningarna en minst lika spännande fortsättning. DE FÖRSTA PRODUKTERNA Vi har introducerat våra tre första produkter på marknaden. Som världens första Gigabit Ethernet-krets med 16 anslutningar till omvärlden är CXE-16 den produkt som fått mest uppmärksamhet, både hos kunderna och i branschen i stort. Detta förstärktes ytterligare när CXE-16 valdes till Årets bästa produkt i kategorin nätverksprodukter av amerikanska on-linetjänsten ChipCenter. CXE-16 är fortfarande ledande i Gigabit Ethernet-segmentet när det gäller prestanda och min förhoppning är naturligtvis att detta även ska komma att återspeglas i vår försäljning under Vad händer då nu på utvecklingsavdelningen? Fokuseringen på standarden Gigabit Ethernet har visat sig vara ett riktigt val. Och vårt engagemang i 10 Gigabit Alliance är en naturlig utveckling av det valet. Vi har idag en detaljerad plan för kommande produkter. Denna plan diskuteras endast med kunder och då alltid under sekretessavtal. Vi har alltså ett antal nya utvecklingsprojekt igång och vi siktar på att även kommande produkter ska ligga i framkanten. DE FÖRSTA KUNDERNA En av årets höjdpunkter var när vi för första gången kunde offentliggöra namnet på en av våra kunder. Att ha en kundreferens som Accton Technology Corporation är värt mycket för oss. Accton är en av världens ledande OEM-tillverkare av nätverksutrustning för standarden Ethernet. Det innebär bland annat att vi bland Acctons kunder finner de riktigt stora aktörerna i branschen. Kundsamarbetet innebär att Accton kommer att utveckla avancerade routrar och switchar för Gigabit Ethernet med SwitchCores produkter som huvudkomponent. Vi har under andra halvan av året ökat resurserna för kundsupport. I och med att vi kunde skeppa de första produkterna gick våra kunder in i den fas i utvecklingsarbetet som kräver mera stöd från vår sida. Flera supportingenjörer anställdes i USA och tillsammans med resurser från vårt Stockholmskontor servar de kunderna mycket effektivt. Detta har vi fått bekräftat genom en fortsatt positiv utveckling i kundsamarbetena. Vid slutet av året kunde vi så boka den första ordern avsedd för volymproduktion och den följdes snart av nästa. Även om ordervärdet initialt är relativt lågt, så är det en god indikation på att vi är på rätt väg. Intressant är också att våra produkter lämpar sig för de nya marknadssegment som nu börjar få volympotential. Ett tecken på att vårt mål att leverera produkter till nästa generations nätverksutrustning kan börja förverkligas. VÄXANDE MARKNAD NYA SEGMENT Vi måste som jag tidigare sa, vara beredda på att hela tiden bevaka de nya gränsdragningarna på marknadskartan. Ledande aktörer och marknadsundersökare är ense om att Gigabit Ethernet kommer att växa. Standarden kommer att ta avstamp i den etablerade positionen i ryggradsdelen i stora lokala företagsnätverk och hos Internetoperatörerna, och gå vidare till segmenten stadsnät och regionala nät. Gigabit Ethernet spås även etablera sig i nätverken nära användarna i de större kontorsnäten, där de stora volymerna finns. SwitchCores första större order kom från kunder som är verksamma inom segmenten optiska stadsnät. Ett marknadssegment som bedömare beräknar vara värd cirka 10 miljarder kronor 2004 (källa Point East Research). Med detta vill jag säga att vi är verksamma i en marknad som växer. Även om inte marknaden växer lika kraftigt som tidigare så växer den fortfarande rejält. Detta i kombination med den utveckling som sker gör att vår position, som underleverantör till dem som bygger infrastrukturen, har fortsatt stora affärsmöjligheter. Under det här året ska vi arbeta vidare för att befästa vår position som en av aktörerna i den absoluta framkanten på Gigabit Ethernet-marknaden. Vi har bara sett början.

12 12

13 Marknad och kunder Marknad och kunder e växlar och routrar, där SwitchCores kretsar är D hjärtat, är avgörande faktorer för effektiviteten i nätverkens infrastruktur. SwithCore utvecklar produkter för nätverksstandarden Ethernet och har idag produkter för de två senaste generationerna, Fast Ethernet (FE) och Gigabit Ethernet (GE). Dessa marknader växer mycket snabbt och den relativt nya GE-marknaden växer snabbast. Under förra året ökade antalet skeppade enheter med drygt 230 procent och omsättningen ökade med 75 procent, enligt marknadsstatistik från Dell Oro. Amerikanska Dataquests prognos säger att år 2003 kommer GE-marknaden att passera FE-marknaden när det gäller omsättning, och volymerna kommer att fortsätta öka. Detta är en av indikationerna på att marknaden är på väg mot ett skifte, där GE kan ta över FE-standardens position som volymteknologi. En utveckling som naturligtvis gynnar SwitchCore i hög grad. Standardiseringsarbetet för nästa generation av Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, är i full gång och beräknas vara klart CXE-teknologin passar utmärkt även för denna generation och SwitchCore siktar på att ligga i framkanten när marknaden börjar ta fart. Se figur 1 och 2. Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Figur 1. Antal portar och prognostiserat antal portar (i miljoner) för Fast Ethernet-, Gigabit Ethernet- och 10 Gigabit Ethernetmarknaderna. Källa: Dataquest, Dec Figur 2. Omsättning och prognostiserad omsättning (miljoner USD) från Fast Ethernet-, Gigabit Ethernet- och 10 Gigabit Ethernetmarknaderna. Källa: Dataquest, Dec 2000.

14 14 Enterprise (LAN) MAN MARKNADSSEGMENT Dagens SwitchCore-produkter, CXE-16 och CXE- 1000, är inriktade på de marknadssegment som kräver högsta möjliga datagenomströmning i kombination med avancerad funktionalitet. Hittills har Ethernet-produkterna passat bäst i lokala nätverk (LAN), till exempel kontorsnät och större företagsnät. Men i takt med att Gigabit Ethernet etableras, SO/HO Access Access/MTU WAN Backbone Networks bredbandstekniken gör sitt intåg och vi får många enskilda användare och små nätverk som servas via Internet-operatörer, blir nya segment aktuella. Ett exempel på detta är att SwitchCores två första volymorder kom från kunder verksamma inom segmentet optiska stadsnät (MAN Optical). Stadsnätens infrastruktur är en viktig faktor för bredbandsutvecklingen till hushåll och mindre kontor. Det är en struktur som ställer högre krav på tekniken och säkerheten än traditionella företagsnätverk. MAN-segmentet spås en mycket snabb tillväxt. SwitchCore har alltså här kommit tidigt in i en marknad som passar utmärkt för CXE-produkternas höga prestanda och funktionalitet och som på sikt storleksmässigt kan komma att tävla med marknaden för lokala nätverk. MARKNADSSTRATEGI SwitchCore är verksamt på en global marknad där den avgörande framgångsfaktorn är time-to-market, det vill säga den tid det tar för kunden att från designstarten få ut produkten på marknaden. Marknadsstrategin innefattar: Direkt kundbearbetning. Från säljkontoret i USA sköts kontakten med kunderna, antingen direkt eller via återförsäljare. I försäljningsarbetet ingår tekniskt säljstöd i form av produktspecialister som hjälper kunderna i deras utvecklingsarbete. Referenskonstruktioner till kund På SwitchCores kontor i Stockholm utvecklas referenskonstruktioner som fungerar som ett säljverktyg. Kunderna har möjlighet att testa och utvärdera CXE-produkterna i ett komplett system och spar på så sätt in värdefull tid och resurser. Aktiv marknadskommunikation. Målet med SwitchCores marknadskommunikation är att öka intresset för produkterna och ladda varumärket med positiva värden. Bolaget deltar i mässor och branschorganisationer och arbetar med att genom konferenser och artiklar i facktidningar tydliggöra bolagets position. Partnerskap och samarbeten. Produkternas tekniska gränssnitt gör det intressant att söka samarbete med leverantörer av andra viktiga komponenter för tillverkning av kompletta switchar och routrar. SwitchCore kan tillsammans med sina partners leda den tekniska utvecklingen och medverka i etableringen av nya standarder som till exempel Gigabit Ethernet och 10 Gigabit Ethernet.

15 Marknad och kunder Fjärde steget. Utvärderingen gick bra. Kunden bestämmer sig för att bygga sin nästa produkt kring någon av SwitchCores komponenter och placerar en mindre order för att ta fram egna prototyper. Det är fortfarande hög sekretess på projektet, eftersom kunden inte vill avslöja sina framtida produkter innan de är redo för lansering. Därför kan i regel inte kundens namn lämnas ut i detta steg, även om avtalet offentliggörs. POSITIONERING SwitchCores mål är att bli en av de ledande komponentleverantörerna på nätverksmarknaden genom att erbjuda produkter som är överlägsna i kapacitet och prestanda. Med CXE-16 har bolaget introducerat marknadens första 16-portars, integrerade Gigabit Ethernet-växel. Allt i en krets. Med SwitchCores teknologi kan datatrafiken hålla samma höga hastighet i växeln som i anslutningarna. Dessutom har produkterna avancerade Quality of Service-funktioner, anpassade för de krav på olika applikationer som ställs nu och i framtiden. Exempel på sådana applikationer är IP-telefoni, filtrering och prioritering av data samt videoutsändningar över nätverket. Ingen aktör i branschen har under året presenterat någon produkt som på allvar kan ta upp konkurrensen med SwitchCores CXE-16. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Införsäljningen av SwitchCores produkter kan beskrivas som en process i fem steg. Varje steg avslutas innan nästa tas. Första steget. SwitchCore träffar den presumtive kunden i ett möte och presenterar bolaget och tekniken översiktligt. Andra steget. Kunden är intresserad och parterna tecknar ett sekretessavtal. Mer fullständig information kan på detta vis utbytas. SwitchCore förser kunden med detaljerad teknisk information, och kunden berättar om sina produktplaner. Detta steg avslutas med att SwitchCore demonstrerar en prototypversion av produkten för kunden. Tredje steget. Kunden testar och utvärderar produkten. Femte steget. När kunden testat konstruktionen noga, läggs order för produktionsvolymer på de SwitchCore-komponenter som ingår i systemlösningen. Varje steg i processen tar cirka tre månader och kunden har kontinuerligt en nära dialog med SwitchCores säljansvariga och supportingenjörer. KUNDEN En typisk kund kan vara ett stort väletablerat företag, likaväl som ett nystartat spetsföretag med inriktning på nätverksutrustning för Gigabit Ethernet. För båda kundtyperna innebär SwitchCores produkter kostnadseffektivitet och kortare ledtid till marknaden. Som en viktig del av SwitchCores marknadsstrategi ingår utvecklingen av strategiska kundsamarbeten. Att lyssna på kunden, förstå kundens behov och visioner är viktigt för att nå fram till en samarbetsform som är långsiktigt vinstgivande för båda parter. Kundernas ambition, liksom SwitchCores, är att ligga tekniskt i framkanten. CXE-teknologin gör att kunderna kan ta fram kompletta växelsystem till priser som passar för den volymmarknad för Gigabit Ethernet som är på väg att ta fart.

16 16

17 Produkter och teknik Hitta rätt i nätverket av nätverk M ed nätverk, när vi rör oss i datakommunikationens värld, menar vi en mängd sammankopplade datorer och apparater. Det finns olika typer av nätverk. I det lokala nätverk din dator är uppkopplad vid, finns kanske bara dina arbetskamraters eller grannars datorer. Detta nätverk är i sin tur sammankopplat med ett regionalt nätverk som kan vara anslutet till andra lokala, regionala, nationella och internationella nätverk. Detta nätverk av nätverk är Internet. I praktiken består nätverken av olika slags datorer och apparater som är sammankopplade med kablar eller olika typer av trådlösa förbindelser. Från början, då Internet bara var några datorer stort, ställdes inte särskilt stora krav på sammankopplingarnas kapacitet för att sända över den information man ville. Men ju fler som upptäckte det smarta med Internet, desto större mängd information behövde komma fram. Därför används i dag extremt effektiva förbindelser för att transportera informationen. Finessen med Internet är att alla inkopplade datorer och apparater kan kommunicera med varandra genom gemensamma regelverk. Informationen som skickas i nätverken är samlade i så kallade datapaket. Regelverket TCP (Transmission Control Protocol) delar upp paketen när de skickas iväg, så att de kan transporteras genom nätverket, och sätter sedan ihop dem igen hos mottagaren, så att den information du sände kan läsas. Regelverket IP (Internet Protocol) skriver adressen på datapaketet och ser till att paketet kommer fram till rätt mottagarapparat. För att paketen ska hitta rätt väg genom hela Internet, behövs hjälp i form av dataväxlar. Växlar den inom ett lokalt nätverk kallas den en switch, och växlar den mellan olika nätverk heter den router. Routern är en intelligent växel, som snabbt läser IP, förstår adressen som står på ett paket, jämför adressen med en adresstabell, bestämmer vilken väg paketet ska sändas och skickar sedan iväg det. Switcharna är lite enklare växlar och hanterar bara de lokala paketen. Problemet är att routrarna ofta blir flaskhalsar på Internet. Varje datapaket ska vanligtvis genom åtskilliga routrar på sin väg till slutdestinationen. Den teknik som tidigare funnits klarar inte längre av anstormningen av datapaket nu när Internet används så mycket mer. Hur snabba förbindelser du använder i ditt nätverk spelar mindre roll, om datapaketen fastnar i routern på vägen ut. SwitchCore löser detta problem genom att konstruera specialanpassade integrerade kretsar, som hanterar växlingen så bra att datapaketen behåller den hastighet de har i nätverkskabeln rakt genom växeln. Detta kallas wire speed routing. SwitchCores kretsar är utvecklade till de snabbare varianterna av den standard som heter Ethernet: Fast Ethernet och Gigabit Ethernet. Detta är en standard som traditionellt använts i lokala nätverk, men som nu också börjar bli intressant i andra typer av nätverk. Mera om detta i avsnittet Marknad och Kunder på sidan 13.

18 18 CXE-teknologin witchcores produkter baseras på den egenutveck- S lade CXE-teknologin. Det är en teknologi som kombinerar switchens och routerns funktioner i samma krets, så att hastigheten i ett Gigabit Ethernet-nätverk kan utnyttjas fullt ut. CXE ligger i den teknologiska utvecklingens framkant och bygger på världsledande kunskaper inom Full Custom Designmetoden och tillverkningsteknologin CMOS. Full Custom Design är en metod för konstruktion av integrerade kretsar där design-ingenjören har kontroll över alla detaljerna i utformningen av de geometriska mönster som vid tillverkningsprocessen definierar vilka elektriska funktioner kretsen får. Metoden används annars oftast för framställning av högpresterande processorer och minneskretsar. CMOS är en teknik för att tillverka integrerade kretsar i kisel. Nästan alla processorer och minnen görs i dag med CMOS-teknik. SwitchCore har strategisk kompetens vad gäller arkitektlösningar där man kan använda fördelarna av CMOS och Full Custom Design fullt ut. Bolaget har patentskyddat de prestandakänsliga delar av kretsen som är direkt inblandade i transport och växling av data. Tack vare Full Custom-metoden kan SwitchCore minska storleken och effektförbrukningen för viktiga delar av växelkretsarna. I en av de större delkonstruktionerna har storleken reducerats till en dryg tredjedel och effektförbrukningen till mindre än en tiondel, jämfört med motsvarande lösningar utförda i den annars använda Semi- Custom-metoden. Semi-Custom Design är en mer automatiserad metod för konstruktion av integrerade kretsar där kretsens funktion beskrivs på ungefär samma sätt som i mjukvaruprogrammering. Sedan skapar datorprogrammen de mönster som behövs för tillverkningen. Semi-Custom-metoden används i de delar av SwitchCores produkter som inte är avgörande för prestandan. STRATEGISK KOMPETENS SwitchCore har en strategisk kompetens i de omfattande kunskaperna om Full Custom-metoden och CMOS-teknik. Detta blir till en konkurrensfördel och en barriär mot andra som vill in på samma marknad. PRODUKTSTRATEGI SwitchCore hjälper sina kunder att bli konkurrenskraftiga. Kunderna ställer allt högre krav på pris/prestanda. Det ska vara högsta hastighet (det vill säga bandbredd) med hög integration, säkerhet och flexibilitet, till ett pris som ger möjlighet till volymförsäljning. Med hänsyn till kundernas krav har SwitchCore formulerat följande produktstrategi. Flexibilitet. CXE-teknologin lämpar sig för integrering i växelprodukter i flera segment. Kostnadseffektivitet. SwitchCores produkter har hög integrationsgrad. Det betyder att de väsentliga delarna i växeln samlas och integreras i en enda krets, istället för att delas upp på flera komponenter. Den höga integrationsgraden ger kunderna möjlighet att sänka sina egna tillverkningskostnader. Prestanda. SwitchCores produkter ska erbjuda högsta prestanda avseende kapacitet och hastighet, samtidigt som de har hög driftsäkerhet och kvalitet.

19 SwitchCores produkter Produkter och teknik S witchcore introducerade under 2000 en produktfamilj om tre produkter. Dessa erbjuder marknadens mest integrerade lösningar för dataväxling i Fast Ethernet- och Gigabit Ethernet-nätverk. CXE-16 CXE-16 är marknadens snabbaste växelkrets för-gigabit Ethernet. Kretsen har 16 anslutningar och är en kombinerad switch och router. CXE-16 klarar att hantera 24 miljoner datapaket per sekund. Den kontrollerar och klassificerar varje datapaket och skickar det vidare. Kretsen kan prioritera trafik som behöver komma fram snabbare, och sålla bort oönskade paket. Det är möjligt att garantera och begränsa bandbredd för datatrafikflödena genom växeln. SwitchCores CXE-16 i en öppen kapsel. Mer än 900 tunna guldtrådar förbinder kretsen med omvärlden. CXE-1000 Denna produkt kombinerar den äldre och långsammare nätverksstandarden Fast Ethernet med det snabbare Gigabit Ethernet. CXE-1000 har 24 anslutningar för Fast Ethernet och fyra för Gigabit Ethernet. I övrigt fungerar den som CXE-16 och kan därför ingå i samma system. Ett stort antal kretsar tillverkas samtidigt på en kiselbricka, en så kallad wafer. CXE-5000 CXE-5000 kompletterar CXE-16 och CXE Det är en minneskomponent som gör det enklare att söka efter data. Dataväxlar som baseras på CXE-16 eller CXE-1000 använder sig av adresstabeller för att styra vart datapaketen ska skickas. CXE-5000 utökar adresstabellernas storlek så att de kan anpassas efter vilken användning det färdiga systemet ska ha. REFERENSKONSTRUKTIONER SwitchCore bygger referenskonstruktioner baserade på CXE-16 och CXE-1000 för att kunderna ska kunna testa och utvärdera produkterna. Tack vare referenskonstruktionen får kunderna snabbare ut sina egna produkter på marknaden, eftersom grundkonstruktionen direkt kan användas i kommersiella produkter. CXE-16, här inkapslad, är marknadens snabbaste en-krets Gigabit Ethernet-dataväxel. PATENT SwitchCore arbetar med en patentstrategi som innebär att en patentportfölj byggs upp för att skydda de kritiska delarna i CXEteknologin. Ansökningarna lämnas först in i USA. Det gör att bolaget tidigt i processen har möjlighet att få en indikation om värdet av en ansökan. Tre nya patent godkändes och registrerades under Två patent i Sverige och ett i USA. I Sverige har patenten Anordning och metod för att synkronisera data till en lokal klocka och Förfarande och arrangemang för multicasting godkänts för registrering och i USA gäller det godkända patentet Maskanordning för CAM/RAM med skalbara strukturer. Det betyder att bolaget nu äger sammanlagt fyra patent. Vid årets slut fanns dessutom tio patentansökningar inlämnade i USA och fem inlämnade i Sverige. Sju uppfinningar var inlämnade för granskning. SwitchCores referenskonstruktion av växel för CXE-1000.

20 20 SWITCHCORE AB LUND STOCKHOLM GÖTEBORG SWITCHCORE OPTIONS AB LUND SWITCHCORE I STOCKHOLM AB (VILANDE) SWITCHCORE CORPORATION SAN JOSE, USA Figur 3. SwitchCore-koncernens organisation

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Inne. nnehåll. Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning. Inledning Året i korthet 3

Inne. nnehåll. Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning. Inledning Året i korthet 3 Årsredovisning 2010 nnehåll Innehåll Årsredovisning Inne med hållbarhetsredovisning Inledning Finansiell information Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 61 VD har ordet 4 Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma

Innehållsförteckning. Årsstämma ÅRSREDOVISNING 27 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Verksamhetsöversikt 4 VD har ordet 6 NIBE-aktien 8 NIBE skapar värme dygnet runt 1 Ledningsfilosofi 12 Affärskoncept 14 Tillväxtmodell 16 Personal

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer