ÅRSREDOVISNING Del 1 SwitchCore i ord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2000. Del 1 SwitchCore i ord"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2000 Del 1 SwitchCore i ord

2 SÅ FUNKAR DITT NÄTVERK 3 ÅR 2000 I KORTHET 6 NYCKELTAL 7 KORT OM SWITCHCORE 8 AFFÄRSIDÉ, VISION OCH MÅL 9 VD HAR ORDET 10 MARKNAD OCH KUNDER 13 PRODUKTER OCH TEKNIK 17 ORGANISATION OCH PERSONAL 20 SWITCHCORES AKTIE 24 STYRELSE OCH LEDNING 26 ORDLISTA 29 Bolagsinformation. Bolagets organisationsnummer är Bolaget inregistrerades vid Patent- och registreringsverket den 3 juni 1997 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Nuvarande firma registrerades den 26 oktober Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (1975:1385).

3 Så funkar ditt nätverk 1. Internet är ett världsomspännande nätverk för datakommunikation. Varje dag kopplas nya datorer och andra apparater till nätverket och trafiken ökar. I dag har miljontals människor världen över tillgång till Internet. I en del hårt belastade nätverksförbindelser räcker inte kapaciteten till och kommunikationen blir fördröjd. Inte konstigt att det ibland kan vara trögt att surfa. 2. Hur går det till när apparaterna som är anslutna till Internet ska kommunicera med varandra? Internet är vad man kallar ett paketförmedlande nätverk. Informationen som ska överföras, till exempel texten i ett e-postmeddelande, delas upp i lagom stora delar, som kallas paket. Varje datapaket har en adresslapp, med ett IP-nummer, som talar om vart paketet skall skickas. Varje apparat som är ansluten till Internet har ett unikt IP-nummer en egen adress. 3. På de allra flesta kontor är datorerna sammankopplade i lokala nätverk. Den vanligaste standarden för att koppla samman datorer i lokala nät heter Ethernet. Det finns olika generationer av Ethernet-standarden, och de senaste och snabbaste, Fast Ethernet och Gigabit Ethernet, blir allt populärare. En Gigabit Ethernet-förbindelse kan hantera upp till 1,5 miljoner paket varje sekund.

4 4. För att effektivisera dataöverföringen inom ett lokalt Ethernet-nätverk kan man installera en dataväxel, en så kallad switch. Switchen delar upp det lokala nätverket och ser till att datapaket bara skickas till den del av nätverket där adressaten finns. 5. För att det lokala nätverket ska kunna kopplas till Internet behövs en mer avancerad dataväxel, en så kallad router. Routern använder sig av datapaketens IP-nummer för att avgöra vart de skall skickas. Överallt där datatrafik skall överföras från ett nätverk till ett annat behövs en router. På sin väg till mottagaren kan ett datapaket passera genom många routrar. 6. SwitchCore utvecklar hjärtat i en switch/router. Den krets som avgör växelns kapacitet och funktion. Med hjälp av sin CXE-teknologi har bolaget utvecklat en kombinerad switch och router i ett chip, litet som en tumnagel, som tar hand om hela pakethanteringen. En av produkterna, CXE-16, kan förmedla 24 miljoner paket varje sekund!

5 7. CXE-teknologin innefattar en speciell utvecklingsmetodik som gör att det blir möjligt att få plats med en mängd funktioner och många anslutningar till omvärlden på den begränsade chip-ytan. Det gör att det krävs relativt få kringkomponenter för att bygga ett komplett växelsystem. SwitchCores kunder kan alltså designa kostnadseffektiva, energisnåla lösningar med höga prestanda och mycket funktionalitet. 8. Tack vare SwitchCores CXE-teknologi utnyttjas kapaciteten i nätverken bättre. Det blir färre flaskhalsar på Internet, och det går inte lika trögt. Tänk dig att et är fantasieggande att försöka föreställa D sig hur snabbt informationen rör sig mellan datorerna på Internet. Översatt till mänskliga mått kan effektiviteten i SwitchCores produkter verka rent häpnadsväckande. PÅ POSTKONTORET Tänk dig att du är på ett postkontor där breven sorteras dygnet runt. Det finns sexton postsorterare som arbetar så att svetten lackar. Och som de måste slita! Varje sekund kommer det in upp till 24 miljoner paket som måste sorteras och skickas iväg rätt. Annars blir adressaterna arga. De sexton postsorterarna klarar av sin arbetsuppgift. Varje paket kommer snabbt och rätt fram. Precis så effektiv är SwitchCores CXE-16, om du tänker dig att postsorterarna är CXE-16 och paketen är datapaket. I TRAFIKEN Tänk dig att du kör på en motorväg med miljoner andra bilar. Vägen är bred och fin, så det går undan på raksträckorna. Men varje gång bilar ska av eller på motorvägen, bildas milslånga köer. Du sitter fast i avgaserna timme efter timme. Mötet du skulle på, har du redan missat. Men så helt plötsligt lossnar trafiken. Det flyter igen. Anledningen till denna förändring är att en ny trafikrondell har installerats, och den klarar av att hantera flera miljoner bilar varje sekund. Precis så effektiv är SwitchCores CXE-teknologi, om du tänker dig att vägen är kablar, rondellen är en dataväxel försedd med CXE-teknologi och bilarna är datapaket.

6 6 År 2000 i korthet witchcore har i år presenterat sina första produkter, däribland världens S första 16-portars växelkrets för Gigabit Ethernet, CXE-16. Amerikanska Chip Center utsåg CXE-16 till Best Product of 2000 i kategorin nätverksprodukter. Ytterligare en växelkrets, CXE-1000, med fyra Gigabit Ethernet-portar och 24 Fast Ethernet-portar, samt en minnesenhet har introducerats. Första volymordern bokades strax före årets slut och därefter har SwitchCore tagit emot ytterligare order. KUNDSAMARBETEN FÖRDJUPAS SwitchCores kundsupportprogram, Core Alliance Program, har fungerat mycket bra under året. Inom ramen för programmet löper fyra kundsamarbeten, där kunderna utvecklar definierade produkter utformade med SwitchCores kretsar som huvudkomponenter. Accton Technology i Taiwan är en av de kunder som utvecklar nästa generations Gigabit Ethernet-dataväxlar med utgångspunkt från SwitchCores produkter. Accton är en av världens största OEM-tillverkare av dataväxlar och har många av de stora ledande leverantörerna bland sina kunder. SwitchCore har under året förstärkt sin säljorganisation i Asien, och finns nu representerat både i Taiwan och Korea. Ett strategiskt samarbete har inletts med Cicada Semiconductor, USA. Samarbetet innebär utveckling av PHY-kretsar, en kringkomponent som är nödvändig för SwitchCores egna produkter i den kompletta systemlösningen. SwitchCore har även ett strategiskt samarbete med CCL/ITRI i Taiwan avseende utveckling av mjukvara. EKONOMISKA RESULTAT Koncernens rörelseresultat för året uppgick till SEK 155,2 miljoner, finansiellt netto till SEK 7,1 miljoner och årets resultat till SEK 148,6 miljoner. Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till SEK 124 miljoner. Soliditeten var vid årets utgång 84,5 procent. Sedan 1 januari 2001 handlas SwitchCore-aktien på Stockholmsbörsens Attract 40-lista.

7 År 2000 i korthet Nyckeltal Nyckeltal Soliditet, % 1) 84.5% 83.6% Resultat per aktie, SEK 2) neg neg Eget kapital per aktie, SEK 3) ) Antal aktier vid årets utgång Investeringar, MSEK Operativa kassaflöden, MSEK 4) Genomsnittligt antal anställda ) Eget kapital i förhållande till balansomslutning 2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut 3) Beräknat på antal aktier vid periodens slut exkl. utestående optionsrätter 4) Rörelseresultat före avskrivningar med avdrag för investeringar och förändring i rörelsekapital 5) Justerat för nyemissioner och split under 2000 Rapporttillfällen april Årsredovisning för räkenskapsåret april Tremånadersrapport (januari - mars 2001) 27 juli Halvårsrapport (januari - juni 2001) 26 oktober Niomånadersrapport (januari - september 2001) 1 februari 2002 Bokslutskommuniké (räkenskapsåret 2001) Bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 27 april 2001, kl på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5 i Lund. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som dels är införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken torsdagen den 12 april 2001, dels anmält sig till bolaget senast onsdagen den 25 april 2001, kl Anmälan om deltagande kan ske skriftligt till bolaget på adress SwitchCore AB, Scheelevägen 32, Lund, per fax , per telefon eller genom e-post: Årsredovisning för räkenskapsåret 2000 finns tillgänglig på bolagets huvudkontor i Lund från den 6 april 2001.

8 8 SwitchCore på 90 sekunder I dag upplevs kommunikationen i nätverket ofta som långsam, trots att snabba nätverk installerats. Detta är ett av de problem som SwitchCores produkter hjälper till att lösa. Transporten i nätverkskablarna kan gå ofattbart snabbt, men eftersom de växlar som sorterar informationen för vidare transport till rätt mottagardator inte har samma höga kapacitet, utgör de många gånger flaskhalsar. SwitchCore har lösningen på detta problem. Genom att utveckla specialanpassade integrerade kretsar kan växlingen hanteras så bra att informationen behåller den hastighet den har i nätverkskabeln. Detta kallas wire speed routing. Kretsarna designas med hjälp av Full Custom-metoden, en metod som gör att SwitchCore kan packa in fler funktioner på ett enda chip än vad som är möjligt med annan designteknik. För kunderna, som bygger den kompletta växeln där SwitchCores krets blir huvudkomponenten, betyder det mer kostnadseffektiva lösningar. Tack vare SwitchCores produkter kommer informationen snart att transporteras genom nätverken betydligt snabbare. FÖRETAGET SwitchCore bildades 1997 kring ett forskningsprojekt. I dag är SwitchCore en koncern med 90 anställda: 50 på huvudkontoret i Lund, 20 i Stockholm och fem i Göteborg. Femton personer arbetar på dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation, som utgör SwitchCores sälj- och marknadsorganisation, och som har kontor i San Jose och Boston. Dotterbolaget SwitchCore Options AB hanterar optionsprogram för koncernens personal. MARKNADEN SwitchCore inriktar sin utveckling på nätverksstandarden Ethernet och har idag produkter för de två senaste generationerna, Fast Ethernet och Gigabit Ethernet. Marknaden för dessa båda standarder växer mycket snabbt. Fast Ethernet-standarden används i dag världen över i lokala nätverk (LAN), till exempel kontorsnätverk. Men i takt med att Gigabit Ethernetstandarden får fäste ses den också som en bra lösning i bland annat större företagsnät och stadsnät. SwitchCore säljer sina produkter till tillverkare och leverantörer av växlar och routrar. Geografiskt finns kunderna till övervägande delen i USA och Asien. I bolagets affärsidé ingår att, på bästa möjliga sätt, förkorta kundens ledtid från det att utvecklingsprojektet startas tills att den färdiga produkten lanseras. Detta görs dels genom SwitchCores supportprogram, Core Alliance Program, dels genom referensprodukter för test hos kund samt genom olika former av samarbetspartners. Målet är att ge kunden stöd i alla faser av utvecklingsarbetet. Under 2000 har SwitchCore kunnat ta emot testorder på sina produkter och vid slutet av året bokades första ordern för produktionsvolymer. BÖRSEN SwitchCore-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Sedan den 1 januari 2001 noteras aktien på Attract 40-listan. Vid slutet av år 2000 uppgick totala antalet aktier till

9 Kort om SwitchCore AFFÄRSIDÉ SwitchCores affärsidé är att designa, utveckla och marknadsföra integrerade nätverkskretsar för data- och Internetkommunikation för försäljning till världsmarknadens leverantörer av nätverksutrustning. VISION SwitchCores grundläggande vision är att utvecklingen av hastighet och tillgänglighet i alla nätverkssammanhang kommer att drivas av specialdesignade integrerade kretsar från oberoende komponentleverantörer. Denna vision vilar på observationer och prognoser från branschanalytiker och bedömare. Observationerna kan sammanfattas så här: Marknaden drivs av ständigt ökad efterfrågan på bandbredd, nya applikationer och fler uppkopplade enheter. Wire speed switching/routing ökar i betydelse i och med standardiseringen kring IP. Datakommunikation kommer att bli avsevärt större än telekommunikation. Analyser visar att branschen för datakommunikation kommer att utvecklas mot en horisontellt segmenterad marknad med specialiserade komponentleverantörer. De tyder också på att datakommunikationsbranschen kommer att vara betydligt större än den för telekommunikation inom en snar framtid. Marknaden för datakommunikation visar fortsatt tillväxt. Tillväxten drivs av användarnas krav. För att kunna tillgodose dessa behövs avancerad mikroelektronik i nätverkens infrastruktur. Detta öppnar mycket goda möjligheter för företag att etablera sig i nischen för nätverkskomponenter. MÅL SwitchCores mål är att vara nätverksindustrins främsta komponentleverantör genom att erbjuda integrerade kretsar som är överlägsna i kapacitet och prestanda, samt att förena vägen till den ledande positionen med en hög tillväxttakt och en positiv resultat- och lönsamhetsutveckling. STRATEGIER Produktstrategi. SwitchCores produkter avgör i stort vilken funktionalitet och prestanda den kompletta växeln får. Detta ställer höga krav på att SwitchCores komponenter möter de krav som i sin tur ställs på nästa generations switchar och routrar. Mer om produktstrategin kan du läsa under avsnittet CXE-teknologin på sidan 18. Marknadsstrategi. SwitchCore är verksamt på en global marknad där den avgörande framgångsfaktorn är time-to-market, det vill säga den tid det tar för kunden att från designstarten få ut produkten på marknaden. Mer om marknadsstrategin kan du läsa under avsnittet Marknad och kunder på sidan 14. Medarbetarstrategi. SwitchCore är ett snabbväxande företag och personal, ledarutveckling och nyrekrytering är viktiga faktorer för verksamhetens framtid och framgång. Läs mer om hur SwitchCore arbetar med detta under avsnittet Organisation och personal på sidan 22.

10 10 Per Andersson Verkställande Direktör

11 VD har ordet VD har ordet witchcore är ett nytt företag. Trots vår nu fyraåriga historia ser jag det så när jag överblickar det S gångna året. Så mycket har förändrats. Vår kärnteknologi och vår inriktning är densamma, men vi har skaffat oss erfarenhet och kunskap ibland den hårda vägen som utvecklat organisationen och affärerna i en positiv riktning. Vi har helt enkelt vuxit till oss en smula. SwitchCore är idag en koncern med 90 anställda och kontor i tre världsdelar. Vi har produkter på väg ut till kunder, vi har support att hantera, vi har expansionsplaner och nya produktplaner. Kvar från uppbyggnadsfasen finns entusiasmen och professionalismen. För mig är det ett av tecknen på att vi kommer att klara de krav som branschen ställer på oss. Vi har vår verksamhet i en av världens mest snabbväxande branscher och ska vi fortsätta att vara framgångsrika måste vi kunna förändras med den. Jag är övertygad om att vi har rätt teknologi, rätt människor och rätt strategi för att nå våra mål. Tack alla ni, medarbetare och aktieägare, som gjort det här SwitchCore-året så händelserikt. Som ni kommer att se när ni läser vidare så lovar marknadsförutsättningarna en minst lika spännande fortsättning. DE FÖRSTA PRODUKTERNA Vi har introducerat våra tre första produkter på marknaden. Som världens första Gigabit Ethernet-krets med 16 anslutningar till omvärlden är CXE-16 den produkt som fått mest uppmärksamhet, både hos kunderna och i branschen i stort. Detta förstärktes ytterligare när CXE-16 valdes till Årets bästa produkt i kategorin nätverksprodukter av amerikanska on-linetjänsten ChipCenter. CXE-16 är fortfarande ledande i Gigabit Ethernet-segmentet när det gäller prestanda och min förhoppning är naturligtvis att detta även ska komma att återspeglas i vår försäljning under Vad händer då nu på utvecklingsavdelningen? Fokuseringen på standarden Gigabit Ethernet har visat sig vara ett riktigt val. Och vårt engagemang i 10 Gigabit Alliance är en naturlig utveckling av det valet. Vi har idag en detaljerad plan för kommande produkter. Denna plan diskuteras endast med kunder och då alltid under sekretessavtal. Vi har alltså ett antal nya utvecklingsprojekt igång och vi siktar på att även kommande produkter ska ligga i framkanten. DE FÖRSTA KUNDERNA En av årets höjdpunkter var när vi för första gången kunde offentliggöra namnet på en av våra kunder. Att ha en kundreferens som Accton Technology Corporation är värt mycket för oss. Accton är en av världens ledande OEM-tillverkare av nätverksutrustning för standarden Ethernet. Det innebär bland annat att vi bland Acctons kunder finner de riktigt stora aktörerna i branschen. Kundsamarbetet innebär att Accton kommer att utveckla avancerade routrar och switchar för Gigabit Ethernet med SwitchCores produkter som huvudkomponent. Vi har under andra halvan av året ökat resurserna för kundsupport. I och med att vi kunde skeppa de första produkterna gick våra kunder in i den fas i utvecklingsarbetet som kräver mera stöd från vår sida. Flera supportingenjörer anställdes i USA och tillsammans med resurser från vårt Stockholmskontor servar de kunderna mycket effektivt. Detta har vi fått bekräftat genom en fortsatt positiv utveckling i kundsamarbetena. Vid slutet av året kunde vi så boka den första ordern avsedd för volymproduktion och den följdes snart av nästa. Även om ordervärdet initialt är relativt lågt, så är det en god indikation på att vi är på rätt väg. Intressant är också att våra produkter lämpar sig för de nya marknadssegment som nu börjar få volympotential. Ett tecken på att vårt mål att leverera produkter till nästa generations nätverksutrustning kan börja förverkligas. VÄXANDE MARKNAD NYA SEGMENT Vi måste som jag tidigare sa, vara beredda på att hela tiden bevaka de nya gränsdragningarna på marknadskartan. Ledande aktörer och marknadsundersökare är ense om att Gigabit Ethernet kommer att växa. Standarden kommer att ta avstamp i den etablerade positionen i ryggradsdelen i stora lokala företagsnätverk och hos Internetoperatörerna, och gå vidare till segmenten stadsnät och regionala nät. Gigabit Ethernet spås även etablera sig i nätverken nära användarna i de större kontorsnäten, där de stora volymerna finns. SwitchCores första större order kom från kunder som är verksamma inom segmenten optiska stadsnät. Ett marknadssegment som bedömare beräknar vara värd cirka 10 miljarder kronor 2004 (källa Point East Research). Med detta vill jag säga att vi är verksamma i en marknad som växer. Även om inte marknaden växer lika kraftigt som tidigare så växer den fortfarande rejält. Detta i kombination med den utveckling som sker gör att vår position, som underleverantör till dem som bygger infrastrukturen, har fortsatt stora affärsmöjligheter. Under det här året ska vi arbeta vidare för att befästa vår position som en av aktörerna i den absoluta framkanten på Gigabit Ethernet-marknaden. Vi har bara sett början.

12 12

13 Marknad och kunder Marknad och kunder e växlar och routrar, där SwitchCores kretsar är D hjärtat, är avgörande faktorer för effektiviteten i nätverkens infrastruktur. SwithCore utvecklar produkter för nätverksstandarden Ethernet och har idag produkter för de två senaste generationerna, Fast Ethernet (FE) och Gigabit Ethernet (GE). Dessa marknader växer mycket snabbt och den relativt nya GE-marknaden växer snabbast. Under förra året ökade antalet skeppade enheter med drygt 230 procent och omsättningen ökade med 75 procent, enligt marknadsstatistik från Dell Oro. Amerikanska Dataquests prognos säger att år 2003 kommer GE-marknaden att passera FE-marknaden när det gäller omsättning, och volymerna kommer att fortsätta öka. Detta är en av indikationerna på att marknaden är på väg mot ett skifte, där GE kan ta över FE-standardens position som volymteknologi. En utveckling som naturligtvis gynnar SwitchCore i hög grad. Standardiseringsarbetet för nästa generation av Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, är i full gång och beräknas vara klart CXE-teknologin passar utmärkt även för denna generation och SwitchCore siktar på att ligga i framkanten när marknaden börjar ta fart. Se figur 1 och 2. Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Figur 1. Antal portar och prognostiserat antal portar (i miljoner) för Fast Ethernet-, Gigabit Ethernet- och 10 Gigabit Ethernetmarknaderna. Källa: Dataquest, Dec Figur 2. Omsättning och prognostiserad omsättning (miljoner USD) från Fast Ethernet-, Gigabit Ethernet- och 10 Gigabit Ethernetmarknaderna. Källa: Dataquest, Dec 2000.

14 14 Enterprise (LAN) MAN MARKNADSSEGMENT Dagens SwitchCore-produkter, CXE-16 och CXE- 1000, är inriktade på de marknadssegment som kräver högsta möjliga datagenomströmning i kombination med avancerad funktionalitet. Hittills har Ethernet-produkterna passat bäst i lokala nätverk (LAN), till exempel kontorsnät och större företagsnät. Men i takt med att Gigabit Ethernet etableras, SO/HO Access Access/MTU WAN Backbone Networks bredbandstekniken gör sitt intåg och vi får många enskilda användare och små nätverk som servas via Internet-operatörer, blir nya segment aktuella. Ett exempel på detta är att SwitchCores två första volymorder kom från kunder verksamma inom segmentet optiska stadsnät (MAN Optical). Stadsnätens infrastruktur är en viktig faktor för bredbandsutvecklingen till hushåll och mindre kontor. Det är en struktur som ställer högre krav på tekniken och säkerheten än traditionella företagsnätverk. MAN-segmentet spås en mycket snabb tillväxt. SwitchCore har alltså här kommit tidigt in i en marknad som passar utmärkt för CXE-produkternas höga prestanda och funktionalitet och som på sikt storleksmässigt kan komma att tävla med marknaden för lokala nätverk. MARKNADSSTRATEGI SwitchCore är verksamt på en global marknad där den avgörande framgångsfaktorn är time-to-market, det vill säga den tid det tar för kunden att från designstarten få ut produkten på marknaden. Marknadsstrategin innefattar: Direkt kundbearbetning. Från säljkontoret i USA sköts kontakten med kunderna, antingen direkt eller via återförsäljare. I försäljningsarbetet ingår tekniskt säljstöd i form av produktspecialister som hjälper kunderna i deras utvecklingsarbete. Referenskonstruktioner till kund På SwitchCores kontor i Stockholm utvecklas referenskonstruktioner som fungerar som ett säljverktyg. Kunderna har möjlighet att testa och utvärdera CXE-produkterna i ett komplett system och spar på så sätt in värdefull tid och resurser. Aktiv marknadskommunikation. Målet med SwitchCores marknadskommunikation är att öka intresset för produkterna och ladda varumärket med positiva värden. Bolaget deltar i mässor och branschorganisationer och arbetar med att genom konferenser och artiklar i facktidningar tydliggöra bolagets position. Partnerskap och samarbeten. Produkternas tekniska gränssnitt gör det intressant att söka samarbete med leverantörer av andra viktiga komponenter för tillverkning av kompletta switchar och routrar. SwitchCore kan tillsammans med sina partners leda den tekniska utvecklingen och medverka i etableringen av nya standarder som till exempel Gigabit Ethernet och 10 Gigabit Ethernet.

15 Marknad och kunder Fjärde steget. Utvärderingen gick bra. Kunden bestämmer sig för att bygga sin nästa produkt kring någon av SwitchCores komponenter och placerar en mindre order för att ta fram egna prototyper. Det är fortfarande hög sekretess på projektet, eftersom kunden inte vill avslöja sina framtida produkter innan de är redo för lansering. Därför kan i regel inte kundens namn lämnas ut i detta steg, även om avtalet offentliggörs. POSITIONERING SwitchCores mål är att bli en av de ledande komponentleverantörerna på nätverksmarknaden genom att erbjuda produkter som är överlägsna i kapacitet och prestanda. Med CXE-16 har bolaget introducerat marknadens första 16-portars, integrerade Gigabit Ethernet-växel. Allt i en krets. Med SwitchCores teknologi kan datatrafiken hålla samma höga hastighet i växeln som i anslutningarna. Dessutom har produkterna avancerade Quality of Service-funktioner, anpassade för de krav på olika applikationer som ställs nu och i framtiden. Exempel på sådana applikationer är IP-telefoni, filtrering och prioritering av data samt videoutsändningar över nätverket. Ingen aktör i branschen har under året presenterat någon produkt som på allvar kan ta upp konkurrensen med SwitchCores CXE-16. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Införsäljningen av SwitchCores produkter kan beskrivas som en process i fem steg. Varje steg avslutas innan nästa tas. Första steget. SwitchCore träffar den presumtive kunden i ett möte och presenterar bolaget och tekniken översiktligt. Andra steget. Kunden är intresserad och parterna tecknar ett sekretessavtal. Mer fullständig information kan på detta vis utbytas. SwitchCore förser kunden med detaljerad teknisk information, och kunden berättar om sina produktplaner. Detta steg avslutas med att SwitchCore demonstrerar en prototypversion av produkten för kunden. Tredje steget. Kunden testar och utvärderar produkten. Femte steget. När kunden testat konstruktionen noga, läggs order för produktionsvolymer på de SwitchCore-komponenter som ingår i systemlösningen. Varje steg i processen tar cirka tre månader och kunden har kontinuerligt en nära dialog med SwitchCores säljansvariga och supportingenjörer. KUNDEN En typisk kund kan vara ett stort väletablerat företag, likaväl som ett nystartat spetsföretag med inriktning på nätverksutrustning för Gigabit Ethernet. För båda kundtyperna innebär SwitchCores produkter kostnadseffektivitet och kortare ledtid till marknaden. Som en viktig del av SwitchCores marknadsstrategi ingår utvecklingen av strategiska kundsamarbeten. Att lyssna på kunden, förstå kundens behov och visioner är viktigt för att nå fram till en samarbetsform som är långsiktigt vinstgivande för båda parter. Kundernas ambition, liksom SwitchCores, är att ligga tekniskt i framkanten. CXE-teknologin gör att kunderna kan ta fram kompletta växelsystem till priser som passar för den volymmarknad för Gigabit Ethernet som är på väg att ta fart.

16 16

17 Produkter och teknik Hitta rätt i nätverket av nätverk M ed nätverk, när vi rör oss i datakommunikationens värld, menar vi en mängd sammankopplade datorer och apparater. Det finns olika typer av nätverk. I det lokala nätverk din dator är uppkopplad vid, finns kanske bara dina arbetskamraters eller grannars datorer. Detta nätverk är i sin tur sammankopplat med ett regionalt nätverk som kan vara anslutet till andra lokala, regionala, nationella och internationella nätverk. Detta nätverk av nätverk är Internet. I praktiken består nätverken av olika slags datorer och apparater som är sammankopplade med kablar eller olika typer av trådlösa förbindelser. Från början, då Internet bara var några datorer stort, ställdes inte särskilt stora krav på sammankopplingarnas kapacitet för att sända över den information man ville. Men ju fler som upptäckte det smarta med Internet, desto större mängd information behövde komma fram. Därför används i dag extremt effektiva förbindelser för att transportera informationen. Finessen med Internet är att alla inkopplade datorer och apparater kan kommunicera med varandra genom gemensamma regelverk. Informationen som skickas i nätverken är samlade i så kallade datapaket. Regelverket TCP (Transmission Control Protocol) delar upp paketen när de skickas iväg, så att de kan transporteras genom nätverket, och sätter sedan ihop dem igen hos mottagaren, så att den information du sände kan läsas. Regelverket IP (Internet Protocol) skriver adressen på datapaketet och ser till att paketet kommer fram till rätt mottagarapparat. För att paketen ska hitta rätt väg genom hela Internet, behövs hjälp i form av dataväxlar. Växlar den inom ett lokalt nätverk kallas den en switch, och växlar den mellan olika nätverk heter den router. Routern är en intelligent växel, som snabbt läser IP, förstår adressen som står på ett paket, jämför adressen med en adresstabell, bestämmer vilken väg paketet ska sändas och skickar sedan iväg det. Switcharna är lite enklare växlar och hanterar bara de lokala paketen. Problemet är att routrarna ofta blir flaskhalsar på Internet. Varje datapaket ska vanligtvis genom åtskilliga routrar på sin väg till slutdestinationen. Den teknik som tidigare funnits klarar inte längre av anstormningen av datapaket nu när Internet används så mycket mer. Hur snabba förbindelser du använder i ditt nätverk spelar mindre roll, om datapaketen fastnar i routern på vägen ut. SwitchCore löser detta problem genom att konstruera specialanpassade integrerade kretsar, som hanterar växlingen så bra att datapaketen behåller den hastighet de har i nätverkskabeln rakt genom växeln. Detta kallas wire speed routing. SwitchCores kretsar är utvecklade till de snabbare varianterna av den standard som heter Ethernet: Fast Ethernet och Gigabit Ethernet. Detta är en standard som traditionellt använts i lokala nätverk, men som nu också börjar bli intressant i andra typer av nätverk. Mera om detta i avsnittet Marknad och Kunder på sidan 13.

18 18 CXE-teknologin witchcores produkter baseras på den egenutveck- S lade CXE-teknologin. Det är en teknologi som kombinerar switchens och routerns funktioner i samma krets, så att hastigheten i ett Gigabit Ethernet-nätverk kan utnyttjas fullt ut. CXE ligger i den teknologiska utvecklingens framkant och bygger på världsledande kunskaper inom Full Custom Designmetoden och tillverkningsteknologin CMOS. Full Custom Design är en metod för konstruktion av integrerade kretsar där design-ingenjören har kontroll över alla detaljerna i utformningen av de geometriska mönster som vid tillverkningsprocessen definierar vilka elektriska funktioner kretsen får. Metoden används annars oftast för framställning av högpresterande processorer och minneskretsar. CMOS är en teknik för att tillverka integrerade kretsar i kisel. Nästan alla processorer och minnen görs i dag med CMOS-teknik. SwitchCore har strategisk kompetens vad gäller arkitektlösningar där man kan använda fördelarna av CMOS och Full Custom Design fullt ut. Bolaget har patentskyddat de prestandakänsliga delar av kretsen som är direkt inblandade i transport och växling av data. Tack vare Full Custom-metoden kan SwitchCore minska storleken och effektförbrukningen för viktiga delar av växelkretsarna. I en av de större delkonstruktionerna har storleken reducerats till en dryg tredjedel och effektförbrukningen till mindre än en tiondel, jämfört med motsvarande lösningar utförda i den annars använda Semi- Custom-metoden. Semi-Custom Design är en mer automatiserad metod för konstruktion av integrerade kretsar där kretsens funktion beskrivs på ungefär samma sätt som i mjukvaruprogrammering. Sedan skapar datorprogrammen de mönster som behövs för tillverkningen. Semi-Custom-metoden används i de delar av SwitchCores produkter som inte är avgörande för prestandan. STRATEGISK KOMPETENS SwitchCore har en strategisk kompetens i de omfattande kunskaperna om Full Custom-metoden och CMOS-teknik. Detta blir till en konkurrensfördel och en barriär mot andra som vill in på samma marknad. PRODUKTSTRATEGI SwitchCore hjälper sina kunder att bli konkurrenskraftiga. Kunderna ställer allt högre krav på pris/prestanda. Det ska vara högsta hastighet (det vill säga bandbredd) med hög integration, säkerhet och flexibilitet, till ett pris som ger möjlighet till volymförsäljning. Med hänsyn till kundernas krav har SwitchCore formulerat följande produktstrategi. Flexibilitet. CXE-teknologin lämpar sig för integrering i växelprodukter i flera segment. Kostnadseffektivitet. SwitchCores produkter har hög integrationsgrad. Det betyder att de väsentliga delarna i växeln samlas och integreras i en enda krets, istället för att delas upp på flera komponenter. Den höga integrationsgraden ger kunderna möjlighet att sänka sina egna tillverkningskostnader. Prestanda. SwitchCores produkter ska erbjuda högsta prestanda avseende kapacitet och hastighet, samtidigt som de har hög driftsäkerhet och kvalitet.

19 SwitchCores produkter Produkter och teknik S witchcore introducerade under 2000 en produktfamilj om tre produkter. Dessa erbjuder marknadens mest integrerade lösningar för dataväxling i Fast Ethernet- och Gigabit Ethernet-nätverk. CXE-16 CXE-16 är marknadens snabbaste växelkrets för-gigabit Ethernet. Kretsen har 16 anslutningar och är en kombinerad switch och router. CXE-16 klarar att hantera 24 miljoner datapaket per sekund. Den kontrollerar och klassificerar varje datapaket och skickar det vidare. Kretsen kan prioritera trafik som behöver komma fram snabbare, och sålla bort oönskade paket. Det är möjligt att garantera och begränsa bandbredd för datatrafikflödena genom växeln. SwitchCores CXE-16 i en öppen kapsel. Mer än 900 tunna guldtrådar förbinder kretsen med omvärlden. CXE-1000 Denna produkt kombinerar den äldre och långsammare nätverksstandarden Fast Ethernet med det snabbare Gigabit Ethernet. CXE-1000 har 24 anslutningar för Fast Ethernet och fyra för Gigabit Ethernet. I övrigt fungerar den som CXE-16 och kan därför ingå i samma system. Ett stort antal kretsar tillverkas samtidigt på en kiselbricka, en så kallad wafer. CXE-5000 CXE-5000 kompletterar CXE-16 och CXE Det är en minneskomponent som gör det enklare att söka efter data. Dataväxlar som baseras på CXE-16 eller CXE-1000 använder sig av adresstabeller för att styra vart datapaketen ska skickas. CXE-5000 utökar adresstabellernas storlek så att de kan anpassas efter vilken användning det färdiga systemet ska ha. REFERENSKONSTRUKTIONER SwitchCore bygger referenskonstruktioner baserade på CXE-16 och CXE-1000 för att kunderna ska kunna testa och utvärdera produkterna. Tack vare referenskonstruktionen får kunderna snabbare ut sina egna produkter på marknaden, eftersom grundkonstruktionen direkt kan användas i kommersiella produkter. CXE-16, här inkapslad, är marknadens snabbaste en-krets Gigabit Ethernet-dataväxel. PATENT SwitchCore arbetar med en patentstrategi som innebär att en patentportfölj byggs upp för att skydda de kritiska delarna i CXEteknologin. Ansökningarna lämnas först in i USA. Det gör att bolaget tidigt i processen har möjlighet att få en indikation om värdet av en ansökan. Tre nya patent godkändes och registrerades under Två patent i Sverige och ett i USA. I Sverige har patenten Anordning och metod för att synkronisera data till en lokal klocka och Förfarande och arrangemang för multicasting godkänts för registrering och i USA gäller det godkända patentet Maskanordning för CAM/RAM med skalbara strukturer. Det betyder att bolaget nu äger sammanlagt fyra patent. Vid årets slut fanns dessutom tio patentansökningar inlämnade i USA och fem inlämnade i Sverige. Sju uppfinningar var inlämnade för granskning. SwitchCores referenskonstruktion av växel för CXE-1000.

20 20 SWITCHCORE AB LUND STOCKHOLM GÖTEBORG SWITCHCORE OPTIONS AB LUND SWITCHCORE I STOCKHOLM AB (VILANDE) SWITCHCORE CORPORATION SAN JOSE, USA Figur 3. SwitchCore-koncernens organisation

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag

Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag 1. Inledning Incitamentsprogram för företagsledare och andra anställda har under de senaste åren blivit mycket vanliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

SWITCHCORE AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2002

SWITCHCORE AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2002 SILICON FOR THE FASTEST NETWORKS SWITCHCORE AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING SILICON FOR THE FASTEST NETWORKS 1 SWITCHCORE ÅRSREDOVISNING THINK SPEED 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SILICON FOR THE FASTEST NETWORKS ÅRET

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) CellaVision AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 - Nettoomsättningen uppgick till 9 Mkr (2,2), rörelseresultatet till -38,6 Mkr (-40,2) samt nettoresultatet till -38,4 Mkr (-40,1) - 9 system

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari 31 december 2000 Thalamus Networks AB (publ)

Bokslutskommuniké. 1 januari 31 december 2000 Thalamus Networks AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Thalamus Networks AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2000 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen ökade från 21 763 KSEK till 27 744 KSEK vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

share and compare how smart you drive

share and compare how smart you drive Halvårsrapport 2015 share and compare how smart you drive samarbetspartnern Jaguar och Land Rover i stockholm kör Enerfy Driving. GREATER THAN AB 556965-2885 3 Innehållsförteckning VD har ordet 6 Räkenskap

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer