ÅRSREDOVISNING Del 1 SwitchCore i ord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2000. Del 1 SwitchCore i ord"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2000 Del 1 SwitchCore i ord

2 SÅ FUNKAR DITT NÄTVERK 3 ÅR 2000 I KORTHET 6 NYCKELTAL 7 KORT OM SWITCHCORE 8 AFFÄRSIDÉ, VISION OCH MÅL 9 VD HAR ORDET 10 MARKNAD OCH KUNDER 13 PRODUKTER OCH TEKNIK 17 ORGANISATION OCH PERSONAL 20 SWITCHCORES AKTIE 24 STYRELSE OCH LEDNING 26 ORDLISTA 29 Bolagsinformation. Bolagets organisationsnummer är Bolaget inregistrerades vid Patent- och registreringsverket den 3 juni 1997 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Nuvarande firma registrerades den 26 oktober Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (1975:1385).

3 Så funkar ditt nätverk 1. Internet är ett världsomspännande nätverk för datakommunikation. Varje dag kopplas nya datorer och andra apparater till nätverket och trafiken ökar. I dag har miljontals människor världen över tillgång till Internet. I en del hårt belastade nätverksförbindelser räcker inte kapaciteten till och kommunikationen blir fördröjd. Inte konstigt att det ibland kan vara trögt att surfa. 2. Hur går det till när apparaterna som är anslutna till Internet ska kommunicera med varandra? Internet är vad man kallar ett paketförmedlande nätverk. Informationen som ska överföras, till exempel texten i ett e-postmeddelande, delas upp i lagom stora delar, som kallas paket. Varje datapaket har en adresslapp, med ett IP-nummer, som talar om vart paketet skall skickas. Varje apparat som är ansluten till Internet har ett unikt IP-nummer en egen adress. 3. På de allra flesta kontor är datorerna sammankopplade i lokala nätverk. Den vanligaste standarden för att koppla samman datorer i lokala nät heter Ethernet. Det finns olika generationer av Ethernet-standarden, och de senaste och snabbaste, Fast Ethernet och Gigabit Ethernet, blir allt populärare. En Gigabit Ethernet-förbindelse kan hantera upp till 1,5 miljoner paket varje sekund.

4 4. För att effektivisera dataöverföringen inom ett lokalt Ethernet-nätverk kan man installera en dataväxel, en så kallad switch. Switchen delar upp det lokala nätverket och ser till att datapaket bara skickas till den del av nätverket där adressaten finns. 5. För att det lokala nätverket ska kunna kopplas till Internet behövs en mer avancerad dataväxel, en så kallad router. Routern använder sig av datapaketens IP-nummer för att avgöra vart de skall skickas. Överallt där datatrafik skall överföras från ett nätverk till ett annat behövs en router. På sin väg till mottagaren kan ett datapaket passera genom många routrar. 6. SwitchCore utvecklar hjärtat i en switch/router. Den krets som avgör växelns kapacitet och funktion. Med hjälp av sin CXE-teknologi har bolaget utvecklat en kombinerad switch och router i ett chip, litet som en tumnagel, som tar hand om hela pakethanteringen. En av produkterna, CXE-16, kan förmedla 24 miljoner paket varje sekund!

5 7. CXE-teknologin innefattar en speciell utvecklingsmetodik som gör att det blir möjligt att få plats med en mängd funktioner och många anslutningar till omvärlden på den begränsade chip-ytan. Det gör att det krävs relativt få kringkomponenter för att bygga ett komplett växelsystem. SwitchCores kunder kan alltså designa kostnadseffektiva, energisnåla lösningar med höga prestanda och mycket funktionalitet. 8. Tack vare SwitchCores CXE-teknologi utnyttjas kapaciteten i nätverken bättre. Det blir färre flaskhalsar på Internet, och det går inte lika trögt. Tänk dig att et är fantasieggande att försöka föreställa D sig hur snabbt informationen rör sig mellan datorerna på Internet. Översatt till mänskliga mått kan effektiviteten i SwitchCores produkter verka rent häpnadsväckande. PÅ POSTKONTORET Tänk dig att du är på ett postkontor där breven sorteras dygnet runt. Det finns sexton postsorterare som arbetar så att svetten lackar. Och som de måste slita! Varje sekund kommer det in upp till 24 miljoner paket som måste sorteras och skickas iväg rätt. Annars blir adressaterna arga. De sexton postsorterarna klarar av sin arbetsuppgift. Varje paket kommer snabbt och rätt fram. Precis så effektiv är SwitchCores CXE-16, om du tänker dig att postsorterarna är CXE-16 och paketen är datapaket. I TRAFIKEN Tänk dig att du kör på en motorväg med miljoner andra bilar. Vägen är bred och fin, så det går undan på raksträckorna. Men varje gång bilar ska av eller på motorvägen, bildas milslånga köer. Du sitter fast i avgaserna timme efter timme. Mötet du skulle på, har du redan missat. Men så helt plötsligt lossnar trafiken. Det flyter igen. Anledningen till denna förändring är att en ny trafikrondell har installerats, och den klarar av att hantera flera miljoner bilar varje sekund. Precis så effektiv är SwitchCores CXE-teknologi, om du tänker dig att vägen är kablar, rondellen är en dataväxel försedd med CXE-teknologi och bilarna är datapaket.

6 6 År 2000 i korthet witchcore har i år presenterat sina första produkter, däribland världens S första 16-portars växelkrets för Gigabit Ethernet, CXE-16. Amerikanska Chip Center utsåg CXE-16 till Best Product of 2000 i kategorin nätverksprodukter. Ytterligare en växelkrets, CXE-1000, med fyra Gigabit Ethernet-portar och 24 Fast Ethernet-portar, samt en minnesenhet har introducerats. Första volymordern bokades strax före årets slut och därefter har SwitchCore tagit emot ytterligare order. KUNDSAMARBETEN FÖRDJUPAS SwitchCores kundsupportprogram, Core Alliance Program, har fungerat mycket bra under året. Inom ramen för programmet löper fyra kundsamarbeten, där kunderna utvecklar definierade produkter utformade med SwitchCores kretsar som huvudkomponenter. Accton Technology i Taiwan är en av de kunder som utvecklar nästa generations Gigabit Ethernet-dataväxlar med utgångspunkt från SwitchCores produkter. Accton är en av världens största OEM-tillverkare av dataväxlar och har många av de stora ledande leverantörerna bland sina kunder. SwitchCore har under året förstärkt sin säljorganisation i Asien, och finns nu representerat både i Taiwan och Korea. Ett strategiskt samarbete har inletts med Cicada Semiconductor, USA. Samarbetet innebär utveckling av PHY-kretsar, en kringkomponent som är nödvändig för SwitchCores egna produkter i den kompletta systemlösningen. SwitchCore har även ett strategiskt samarbete med CCL/ITRI i Taiwan avseende utveckling av mjukvara. EKONOMISKA RESULTAT Koncernens rörelseresultat för året uppgick till SEK 155,2 miljoner, finansiellt netto till SEK 7,1 miljoner och årets resultat till SEK 148,6 miljoner. Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till SEK 124 miljoner. Soliditeten var vid årets utgång 84,5 procent. Sedan 1 januari 2001 handlas SwitchCore-aktien på Stockholmsbörsens Attract 40-lista.

7 År 2000 i korthet Nyckeltal Nyckeltal Soliditet, % 1) 84.5% 83.6% Resultat per aktie, SEK 2) neg neg Eget kapital per aktie, SEK 3) ) Antal aktier vid årets utgång Investeringar, MSEK Operativa kassaflöden, MSEK 4) Genomsnittligt antal anställda ) Eget kapital i förhållande till balansomslutning 2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut 3) Beräknat på antal aktier vid periodens slut exkl. utestående optionsrätter 4) Rörelseresultat före avskrivningar med avdrag för investeringar och förändring i rörelsekapital 5) Justerat för nyemissioner och split under 2000 Rapporttillfällen april Årsredovisning för räkenskapsåret april Tremånadersrapport (januari - mars 2001) 27 juli Halvårsrapport (januari - juni 2001) 26 oktober Niomånadersrapport (januari - september 2001) 1 februari 2002 Bokslutskommuniké (räkenskapsåret 2001) Bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 27 april 2001, kl på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5 i Lund. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som dels är införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken torsdagen den 12 april 2001, dels anmält sig till bolaget senast onsdagen den 25 april 2001, kl Anmälan om deltagande kan ske skriftligt till bolaget på adress SwitchCore AB, Scheelevägen 32, Lund, per fax , per telefon eller genom e-post: Årsredovisning för räkenskapsåret 2000 finns tillgänglig på bolagets huvudkontor i Lund från den 6 april 2001.

8 8 SwitchCore på 90 sekunder I dag upplevs kommunikationen i nätverket ofta som långsam, trots att snabba nätverk installerats. Detta är ett av de problem som SwitchCores produkter hjälper till att lösa. Transporten i nätverkskablarna kan gå ofattbart snabbt, men eftersom de växlar som sorterar informationen för vidare transport till rätt mottagardator inte har samma höga kapacitet, utgör de många gånger flaskhalsar. SwitchCore har lösningen på detta problem. Genom att utveckla specialanpassade integrerade kretsar kan växlingen hanteras så bra att informationen behåller den hastighet den har i nätverkskabeln. Detta kallas wire speed routing. Kretsarna designas med hjälp av Full Custom-metoden, en metod som gör att SwitchCore kan packa in fler funktioner på ett enda chip än vad som är möjligt med annan designteknik. För kunderna, som bygger den kompletta växeln där SwitchCores krets blir huvudkomponenten, betyder det mer kostnadseffektiva lösningar. Tack vare SwitchCores produkter kommer informationen snart att transporteras genom nätverken betydligt snabbare. FÖRETAGET SwitchCore bildades 1997 kring ett forskningsprojekt. I dag är SwitchCore en koncern med 90 anställda: 50 på huvudkontoret i Lund, 20 i Stockholm och fem i Göteborg. Femton personer arbetar på dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation, som utgör SwitchCores sälj- och marknadsorganisation, och som har kontor i San Jose och Boston. Dotterbolaget SwitchCore Options AB hanterar optionsprogram för koncernens personal. MARKNADEN SwitchCore inriktar sin utveckling på nätverksstandarden Ethernet och har idag produkter för de två senaste generationerna, Fast Ethernet och Gigabit Ethernet. Marknaden för dessa båda standarder växer mycket snabbt. Fast Ethernet-standarden används i dag världen över i lokala nätverk (LAN), till exempel kontorsnätverk. Men i takt med att Gigabit Ethernetstandarden får fäste ses den också som en bra lösning i bland annat större företagsnät och stadsnät. SwitchCore säljer sina produkter till tillverkare och leverantörer av växlar och routrar. Geografiskt finns kunderna till övervägande delen i USA och Asien. I bolagets affärsidé ingår att, på bästa möjliga sätt, förkorta kundens ledtid från det att utvecklingsprojektet startas tills att den färdiga produkten lanseras. Detta görs dels genom SwitchCores supportprogram, Core Alliance Program, dels genom referensprodukter för test hos kund samt genom olika former av samarbetspartners. Målet är att ge kunden stöd i alla faser av utvecklingsarbetet. Under 2000 har SwitchCore kunnat ta emot testorder på sina produkter och vid slutet av året bokades första ordern för produktionsvolymer. BÖRSEN SwitchCore-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Sedan den 1 januari 2001 noteras aktien på Attract 40-listan. Vid slutet av år 2000 uppgick totala antalet aktier till

9 Kort om SwitchCore AFFÄRSIDÉ SwitchCores affärsidé är att designa, utveckla och marknadsföra integrerade nätverkskretsar för data- och Internetkommunikation för försäljning till världsmarknadens leverantörer av nätverksutrustning. VISION SwitchCores grundläggande vision är att utvecklingen av hastighet och tillgänglighet i alla nätverkssammanhang kommer att drivas av specialdesignade integrerade kretsar från oberoende komponentleverantörer. Denna vision vilar på observationer och prognoser från branschanalytiker och bedömare. Observationerna kan sammanfattas så här: Marknaden drivs av ständigt ökad efterfrågan på bandbredd, nya applikationer och fler uppkopplade enheter. Wire speed switching/routing ökar i betydelse i och med standardiseringen kring IP. Datakommunikation kommer att bli avsevärt större än telekommunikation. Analyser visar att branschen för datakommunikation kommer att utvecklas mot en horisontellt segmenterad marknad med specialiserade komponentleverantörer. De tyder också på att datakommunikationsbranschen kommer att vara betydligt större än den för telekommunikation inom en snar framtid. Marknaden för datakommunikation visar fortsatt tillväxt. Tillväxten drivs av användarnas krav. För att kunna tillgodose dessa behövs avancerad mikroelektronik i nätverkens infrastruktur. Detta öppnar mycket goda möjligheter för företag att etablera sig i nischen för nätverkskomponenter. MÅL SwitchCores mål är att vara nätverksindustrins främsta komponentleverantör genom att erbjuda integrerade kretsar som är överlägsna i kapacitet och prestanda, samt att förena vägen till den ledande positionen med en hög tillväxttakt och en positiv resultat- och lönsamhetsutveckling. STRATEGIER Produktstrategi. SwitchCores produkter avgör i stort vilken funktionalitet och prestanda den kompletta växeln får. Detta ställer höga krav på att SwitchCores komponenter möter de krav som i sin tur ställs på nästa generations switchar och routrar. Mer om produktstrategin kan du läsa under avsnittet CXE-teknologin på sidan 18. Marknadsstrategi. SwitchCore är verksamt på en global marknad där den avgörande framgångsfaktorn är time-to-market, det vill säga den tid det tar för kunden att från designstarten få ut produkten på marknaden. Mer om marknadsstrategin kan du läsa under avsnittet Marknad och kunder på sidan 14. Medarbetarstrategi. SwitchCore är ett snabbväxande företag och personal, ledarutveckling och nyrekrytering är viktiga faktorer för verksamhetens framtid och framgång. Läs mer om hur SwitchCore arbetar med detta under avsnittet Organisation och personal på sidan 22.

10 10 Per Andersson Verkställande Direktör

11 VD har ordet VD har ordet witchcore är ett nytt företag. Trots vår nu fyraåriga historia ser jag det så när jag överblickar det S gångna året. Så mycket har förändrats. Vår kärnteknologi och vår inriktning är densamma, men vi har skaffat oss erfarenhet och kunskap ibland den hårda vägen som utvecklat organisationen och affärerna i en positiv riktning. Vi har helt enkelt vuxit till oss en smula. SwitchCore är idag en koncern med 90 anställda och kontor i tre världsdelar. Vi har produkter på väg ut till kunder, vi har support att hantera, vi har expansionsplaner och nya produktplaner. Kvar från uppbyggnadsfasen finns entusiasmen och professionalismen. För mig är det ett av tecknen på att vi kommer att klara de krav som branschen ställer på oss. Vi har vår verksamhet i en av världens mest snabbväxande branscher och ska vi fortsätta att vara framgångsrika måste vi kunna förändras med den. Jag är övertygad om att vi har rätt teknologi, rätt människor och rätt strategi för att nå våra mål. Tack alla ni, medarbetare och aktieägare, som gjort det här SwitchCore-året så händelserikt. Som ni kommer att se när ni läser vidare så lovar marknadsförutsättningarna en minst lika spännande fortsättning. DE FÖRSTA PRODUKTERNA Vi har introducerat våra tre första produkter på marknaden. Som världens första Gigabit Ethernet-krets med 16 anslutningar till omvärlden är CXE-16 den produkt som fått mest uppmärksamhet, både hos kunderna och i branschen i stort. Detta förstärktes ytterligare när CXE-16 valdes till Årets bästa produkt i kategorin nätverksprodukter av amerikanska on-linetjänsten ChipCenter. CXE-16 är fortfarande ledande i Gigabit Ethernet-segmentet när det gäller prestanda och min förhoppning är naturligtvis att detta även ska komma att återspeglas i vår försäljning under Vad händer då nu på utvecklingsavdelningen? Fokuseringen på standarden Gigabit Ethernet har visat sig vara ett riktigt val. Och vårt engagemang i 10 Gigabit Alliance är en naturlig utveckling av det valet. Vi har idag en detaljerad plan för kommande produkter. Denna plan diskuteras endast med kunder och då alltid under sekretessavtal. Vi har alltså ett antal nya utvecklingsprojekt igång och vi siktar på att även kommande produkter ska ligga i framkanten. DE FÖRSTA KUNDERNA En av årets höjdpunkter var när vi för första gången kunde offentliggöra namnet på en av våra kunder. Att ha en kundreferens som Accton Technology Corporation är värt mycket för oss. Accton är en av världens ledande OEM-tillverkare av nätverksutrustning för standarden Ethernet. Det innebär bland annat att vi bland Acctons kunder finner de riktigt stora aktörerna i branschen. Kundsamarbetet innebär att Accton kommer att utveckla avancerade routrar och switchar för Gigabit Ethernet med SwitchCores produkter som huvudkomponent. Vi har under andra halvan av året ökat resurserna för kundsupport. I och med att vi kunde skeppa de första produkterna gick våra kunder in i den fas i utvecklingsarbetet som kräver mera stöd från vår sida. Flera supportingenjörer anställdes i USA och tillsammans med resurser från vårt Stockholmskontor servar de kunderna mycket effektivt. Detta har vi fått bekräftat genom en fortsatt positiv utveckling i kundsamarbetena. Vid slutet av året kunde vi så boka den första ordern avsedd för volymproduktion och den följdes snart av nästa. Även om ordervärdet initialt är relativt lågt, så är det en god indikation på att vi är på rätt väg. Intressant är också att våra produkter lämpar sig för de nya marknadssegment som nu börjar få volympotential. Ett tecken på att vårt mål att leverera produkter till nästa generations nätverksutrustning kan börja förverkligas. VÄXANDE MARKNAD NYA SEGMENT Vi måste som jag tidigare sa, vara beredda på att hela tiden bevaka de nya gränsdragningarna på marknadskartan. Ledande aktörer och marknadsundersökare är ense om att Gigabit Ethernet kommer att växa. Standarden kommer att ta avstamp i den etablerade positionen i ryggradsdelen i stora lokala företagsnätverk och hos Internetoperatörerna, och gå vidare till segmenten stadsnät och regionala nät. Gigabit Ethernet spås även etablera sig i nätverken nära användarna i de större kontorsnäten, där de stora volymerna finns. SwitchCores första större order kom från kunder som är verksamma inom segmenten optiska stadsnät. Ett marknadssegment som bedömare beräknar vara värd cirka 10 miljarder kronor 2004 (källa Point East Research). Med detta vill jag säga att vi är verksamma i en marknad som växer. Även om inte marknaden växer lika kraftigt som tidigare så växer den fortfarande rejält. Detta i kombination med den utveckling som sker gör att vår position, som underleverantör till dem som bygger infrastrukturen, har fortsatt stora affärsmöjligheter. Under det här året ska vi arbeta vidare för att befästa vår position som en av aktörerna i den absoluta framkanten på Gigabit Ethernet-marknaden. Vi har bara sett början.

12 12

13 Marknad och kunder Marknad och kunder e växlar och routrar, där SwitchCores kretsar är D hjärtat, är avgörande faktorer för effektiviteten i nätverkens infrastruktur. SwithCore utvecklar produkter för nätverksstandarden Ethernet och har idag produkter för de två senaste generationerna, Fast Ethernet (FE) och Gigabit Ethernet (GE). Dessa marknader växer mycket snabbt och den relativt nya GE-marknaden växer snabbast. Under förra året ökade antalet skeppade enheter med drygt 230 procent och omsättningen ökade med 75 procent, enligt marknadsstatistik från Dell Oro. Amerikanska Dataquests prognos säger att år 2003 kommer GE-marknaden att passera FE-marknaden när det gäller omsättning, och volymerna kommer att fortsätta öka. Detta är en av indikationerna på att marknaden är på väg mot ett skifte, där GE kan ta över FE-standardens position som volymteknologi. En utveckling som naturligtvis gynnar SwitchCore i hög grad. Standardiseringsarbetet för nästa generation av Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, är i full gång och beräknas vara klart CXE-teknologin passar utmärkt även för denna generation och SwitchCore siktar på att ligga i framkanten när marknaden börjar ta fart. Se figur 1 och 2. Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Figur 1. Antal portar och prognostiserat antal portar (i miljoner) för Fast Ethernet-, Gigabit Ethernet- och 10 Gigabit Ethernetmarknaderna. Källa: Dataquest, Dec Figur 2. Omsättning och prognostiserad omsättning (miljoner USD) från Fast Ethernet-, Gigabit Ethernet- och 10 Gigabit Ethernetmarknaderna. Källa: Dataquest, Dec 2000.

14 14 Enterprise (LAN) MAN MARKNADSSEGMENT Dagens SwitchCore-produkter, CXE-16 och CXE- 1000, är inriktade på de marknadssegment som kräver högsta möjliga datagenomströmning i kombination med avancerad funktionalitet. Hittills har Ethernet-produkterna passat bäst i lokala nätverk (LAN), till exempel kontorsnät och större företagsnät. Men i takt med att Gigabit Ethernet etableras, SO/HO Access Access/MTU WAN Backbone Networks bredbandstekniken gör sitt intåg och vi får många enskilda användare och små nätverk som servas via Internet-operatörer, blir nya segment aktuella. Ett exempel på detta är att SwitchCores två första volymorder kom från kunder verksamma inom segmentet optiska stadsnät (MAN Optical). Stadsnätens infrastruktur är en viktig faktor för bredbandsutvecklingen till hushåll och mindre kontor. Det är en struktur som ställer högre krav på tekniken och säkerheten än traditionella företagsnätverk. MAN-segmentet spås en mycket snabb tillväxt. SwitchCore har alltså här kommit tidigt in i en marknad som passar utmärkt för CXE-produkternas höga prestanda och funktionalitet och som på sikt storleksmässigt kan komma att tävla med marknaden för lokala nätverk. MARKNADSSTRATEGI SwitchCore är verksamt på en global marknad där den avgörande framgångsfaktorn är time-to-market, det vill säga den tid det tar för kunden att från designstarten få ut produkten på marknaden. Marknadsstrategin innefattar: Direkt kundbearbetning. Från säljkontoret i USA sköts kontakten med kunderna, antingen direkt eller via återförsäljare. I försäljningsarbetet ingår tekniskt säljstöd i form av produktspecialister som hjälper kunderna i deras utvecklingsarbete. Referenskonstruktioner till kund På SwitchCores kontor i Stockholm utvecklas referenskonstruktioner som fungerar som ett säljverktyg. Kunderna har möjlighet att testa och utvärdera CXE-produkterna i ett komplett system och spar på så sätt in värdefull tid och resurser. Aktiv marknadskommunikation. Målet med SwitchCores marknadskommunikation är att öka intresset för produkterna och ladda varumärket med positiva värden. Bolaget deltar i mässor och branschorganisationer och arbetar med att genom konferenser och artiklar i facktidningar tydliggöra bolagets position. Partnerskap och samarbeten. Produkternas tekniska gränssnitt gör det intressant att söka samarbete med leverantörer av andra viktiga komponenter för tillverkning av kompletta switchar och routrar. SwitchCore kan tillsammans med sina partners leda den tekniska utvecklingen och medverka i etableringen av nya standarder som till exempel Gigabit Ethernet och 10 Gigabit Ethernet.

15 Marknad och kunder Fjärde steget. Utvärderingen gick bra. Kunden bestämmer sig för att bygga sin nästa produkt kring någon av SwitchCores komponenter och placerar en mindre order för att ta fram egna prototyper. Det är fortfarande hög sekretess på projektet, eftersom kunden inte vill avslöja sina framtida produkter innan de är redo för lansering. Därför kan i regel inte kundens namn lämnas ut i detta steg, även om avtalet offentliggörs. POSITIONERING SwitchCores mål är att bli en av de ledande komponentleverantörerna på nätverksmarknaden genom att erbjuda produkter som är överlägsna i kapacitet och prestanda. Med CXE-16 har bolaget introducerat marknadens första 16-portars, integrerade Gigabit Ethernet-växel. Allt i en krets. Med SwitchCores teknologi kan datatrafiken hålla samma höga hastighet i växeln som i anslutningarna. Dessutom har produkterna avancerade Quality of Service-funktioner, anpassade för de krav på olika applikationer som ställs nu och i framtiden. Exempel på sådana applikationer är IP-telefoni, filtrering och prioritering av data samt videoutsändningar över nätverket. Ingen aktör i branschen har under året presenterat någon produkt som på allvar kan ta upp konkurrensen med SwitchCores CXE-16. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Införsäljningen av SwitchCores produkter kan beskrivas som en process i fem steg. Varje steg avslutas innan nästa tas. Första steget. SwitchCore träffar den presumtive kunden i ett möte och presenterar bolaget och tekniken översiktligt. Andra steget. Kunden är intresserad och parterna tecknar ett sekretessavtal. Mer fullständig information kan på detta vis utbytas. SwitchCore förser kunden med detaljerad teknisk information, och kunden berättar om sina produktplaner. Detta steg avslutas med att SwitchCore demonstrerar en prototypversion av produkten för kunden. Tredje steget. Kunden testar och utvärderar produkten. Femte steget. När kunden testat konstruktionen noga, läggs order för produktionsvolymer på de SwitchCore-komponenter som ingår i systemlösningen. Varje steg i processen tar cirka tre månader och kunden har kontinuerligt en nära dialog med SwitchCores säljansvariga och supportingenjörer. KUNDEN En typisk kund kan vara ett stort väletablerat företag, likaväl som ett nystartat spetsföretag med inriktning på nätverksutrustning för Gigabit Ethernet. För båda kundtyperna innebär SwitchCores produkter kostnadseffektivitet och kortare ledtid till marknaden. Som en viktig del av SwitchCores marknadsstrategi ingår utvecklingen av strategiska kundsamarbeten. Att lyssna på kunden, förstå kundens behov och visioner är viktigt för att nå fram till en samarbetsform som är långsiktigt vinstgivande för båda parter. Kundernas ambition, liksom SwitchCores, är att ligga tekniskt i framkanten. CXE-teknologin gör att kunderna kan ta fram kompletta växelsystem till priser som passar för den volymmarknad för Gigabit Ethernet som är på väg att ta fart.

16 16

17 Produkter och teknik Hitta rätt i nätverket av nätverk M ed nätverk, när vi rör oss i datakommunikationens värld, menar vi en mängd sammankopplade datorer och apparater. Det finns olika typer av nätverk. I det lokala nätverk din dator är uppkopplad vid, finns kanske bara dina arbetskamraters eller grannars datorer. Detta nätverk är i sin tur sammankopplat med ett regionalt nätverk som kan vara anslutet till andra lokala, regionala, nationella och internationella nätverk. Detta nätverk av nätverk är Internet. I praktiken består nätverken av olika slags datorer och apparater som är sammankopplade med kablar eller olika typer av trådlösa förbindelser. Från början, då Internet bara var några datorer stort, ställdes inte särskilt stora krav på sammankopplingarnas kapacitet för att sända över den information man ville. Men ju fler som upptäckte det smarta med Internet, desto större mängd information behövde komma fram. Därför används i dag extremt effektiva förbindelser för att transportera informationen. Finessen med Internet är att alla inkopplade datorer och apparater kan kommunicera med varandra genom gemensamma regelverk. Informationen som skickas i nätverken är samlade i så kallade datapaket. Regelverket TCP (Transmission Control Protocol) delar upp paketen när de skickas iväg, så att de kan transporteras genom nätverket, och sätter sedan ihop dem igen hos mottagaren, så att den information du sände kan läsas. Regelverket IP (Internet Protocol) skriver adressen på datapaketet och ser till att paketet kommer fram till rätt mottagarapparat. För att paketen ska hitta rätt väg genom hela Internet, behövs hjälp i form av dataväxlar. Växlar den inom ett lokalt nätverk kallas den en switch, och växlar den mellan olika nätverk heter den router. Routern är en intelligent växel, som snabbt läser IP, förstår adressen som står på ett paket, jämför adressen med en adresstabell, bestämmer vilken väg paketet ska sändas och skickar sedan iväg det. Switcharna är lite enklare växlar och hanterar bara de lokala paketen. Problemet är att routrarna ofta blir flaskhalsar på Internet. Varje datapaket ska vanligtvis genom åtskilliga routrar på sin väg till slutdestinationen. Den teknik som tidigare funnits klarar inte längre av anstormningen av datapaket nu när Internet används så mycket mer. Hur snabba förbindelser du använder i ditt nätverk spelar mindre roll, om datapaketen fastnar i routern på vägen ut. SwitchCore löser detta problem genom att konstruera specialanpassade integrerade kretsar, som hanterar växlingen så bra att datapaketen behåller den hastighet de har i nätverkskabeln rakt genom växeln. Detta kallas wire speed routing. SwitchCores kretsar är utvecklade till de snabbare varianterna av den standard som heter Ethernet: Fast Ethernet och Gigabit Ethernet. Detta är en standard som traditionellt använts i lokala nätverk, men som nu också börjar bli intressant i andra typer av nätverk. Mera om detta i avsnittet Marknad och Kunder på sidan 13.

18 18 CXE-teknologin witchcores produkter baseras på den egenutveck- S lade CXE-teknologin. Det är en teknologi som kombinerar switchens och routerns funktioner i samma krets, så att hastigheten i ett Gigabit Ethernet-nätverk kan utnyttjas fullt ut. CXE ligger i den teknologiska utvecklingens framkant och bygger på världsledande kunskaper inom Full Custom Designmetoden och tillverkningsteknologin CMOS. Full Custom Design är en metod för konstruktion av integrerade kretsar där design-ingenjören har kontroll över alla detaljerna i utformningen av de geometriska mönster som vid tillverkningsprocessen definierar vilka elektriska funktioner kretsen får. Metoden används annars oftast för framställning av högpresterande processorer och minneskretsar. CMOS är en teknik för att tillverka integrerade kretsar i kisel. Nästan alla processorer och minnen görs i dag med CMOS-teknik. SwitchCore har strategisk kompetens vad gäller arkitektlösningar där man kan använda fördelarna av CMOS och Full Custom Design fullt ut. Bolaget har patentskyddat de prestandakänsliga delar av kretsen som är direkt inblandade i transport och växling av data. Tack vare Full Custom-metoden kan SwitchCore minska storleken och effektförbrukningen för viktiga delar av växelkretsarna. I en av de större delkonstruktionerna har storleken reducerats till en dryg tredjedel och effektförbrukningen till mindre än en tiondel, jämfört med motsvarande lösningar utförda i den annars använda Semi- Custom-metoden. Semi-Custom Design är en mer automatiserad metod för konstruktion av integrerade kretsar där kretsens funktion beskrivs på ungefär samma sätt som i mjukvaruprogrammering. Sedan skapar datorprogrammen de mönster som behövs för tillverkningen. Semi-Custom-metoden används i de delar av SwitchCores produkter som inte är avgörande för prestandan. STRATEGISK KOMPETENS SwitchCore har en strategisk kompetens i de omfattande kunskaperna om Full Custom-metoden och CMOS-teknik. Detta blir till en konkurrensfördel och en barriär mot andra som vill in på samma marknad. PRODUKTSTRATEGI SwitchCore hjälper sina kunder att bli konkurrenskraftiga. Kunderna ställer allt högre krav på pris/prestanda. Det ska vara högsta hastighet (det vill säga bandbredd) med hög integration, säkerhet och flexibilitet, till ett pris som ger möjlighet till volymförsäljning. Med hänsyn till kundernas krav har SwitchCore formulerat följande produktstrategi. Flexibilitet. CXE-teknologin lämpar sig för integrering i växelprodukter i flera segment. Kostnadseffektivitet. SwitchCores produkter har hög integrationsgrad. Det betyder att de väsentliga delarna i växeln samlas och integreras i en enda krets, istället för att delas upp på flera komponenter. Den höga integrationsgraden ger kunderna möjlighet att sänka sina egna tillverkningskostnader. Prestanda. SwitchCores produkter ska erbjuda högsta prestanda avseende kapacitet och hastighet, samtidigt som de har hög driftsäkerhet och kvalitet.

19 SwitchCores produkter Produkter och teknik S witchcore introducerade under 2000 en produktfamilj om tre produkter. Dessa erbjuder marknadens mest integrerade lösningar för dataväxling i Fast Ethernet- och Gigabit Ethernet-nätverk. CXE-16 CXE-16 är marknadens snabbaste växelkrets för-gigabit Ethernet. Kretsen har 16 anslutningar och är en kombinerad switch och router. CXE-16 klarar att hantera 24 miljoner datapaket per sekund. Den kontrollerar och klassificerar varje datapaket och skickar det vidare. Kretsen kan prioritera trafik som behöver komma fram snabbare, och sålla bort oönskade paket. Det är möjligt att garantera och begränsa bandbredd för datatrafikflödena genom växeln. SwitchCores CXE-16 i en öppen kapsel. Mer än 900 tunna guldtrådar förbinder kretsen med omvärlden. CXE-1000 Denna produkt kombinerar den äldre och långsammare nätverksstandarden Fast Ethernet med det snabbare Gigabit Ethernet. CXE-1000 har 24 anslutningar för Fast Ethernet och fyra för Gigabit Ethernet. I övrigt fungerar den som CXE-16 och kan därför ingå i samma system. Ett stort antal kretsar tillverkas samtidigt på en kiselbricka, en så kallad wafer. CXE-5000 CXE-5000 kompletterar CXE-16 och CXE Det är en minneskomponent som gör det enklare att söka efter data. Dataväxlar som baseras på CXE-16 eller CXE-1000 använder sig av adresstabeller för att styra vart datapaketen ska skickas. CXE-5000 utökar adresstabellernas storlek så att de kan anpassas efter vilken användning det färdiga systemet ska ha. REFERENSKONSTRUKTIONER SwitchCore bygger referenskonstruktioner baserade på CXE-16 och CXE-1000 för att kunderna ska kunna testa och utvärdera produkterna. Tack vare referenskonstruktionen får kunderna snabbare ut sina egna produkter på marknaden, eftersom grundkonstruktionen direkt kan användas i kommersiella produkter. CXE-16, här inkapslad, är marknadens snabbaste en-krets Gigabit Ethernet-dataväxel. PATENT SwitchCore arbetar med en patentstrategi som innebär att en patentportfölj byggs upp för att skydda de kritiska delarna i CXEteknologin. Ansökningarna lämnas först in i USA. Det gör att bolaget tidigt i processen har möjlighet att få en indikation om värdet av en ansökan. Tre nya patent godkändes och registrerades under Två patent i Sverige och ett i USA. I Sverige har patenten Anordning och metod för att synkronisera data till en lokal klocka och Förfarande och arrangemang för multicasting godkänts för registrering och i USA gäller det godkända patentet Maskanordning för CAM/RAM med skalbara strukturer. Det betyder att bolaget nu äger sammanlagt fyra patent. Vid årets slut fanns dessutom tio patentansökningar inlämnade i USA och fem inlämnade i Sverige. Sju uppfinningar var inlämnade för granskning. SwitchCores referenskonstruktion av växel för CXE-1000.

20 20 SWITCHCORE AB LUND STOCKHOLM GÖTEBORG SWITCHCORE OPTIONS AB LUND SWITCHCORE I STOCKHOLM AB (VILANDE) SWITCHCORE CORPORATION SAN JOSE, USA Figur 3. SwitchCore-koncernens organisation

Niomånadersrapport för SwitchCore AB (publ) Org. nr SAMMANFATTNING

Niomånadersrapport för SwitchCore AB (publ) Org. nr SAMMANFATTNING Niomånadersrapport 2000-01-01 2000-09-30 för SwitchCore AB (publ) Org. nr 556541-8869 SAMMANFATTNING Bolagets rörelseresultat för perioden uppgick till SEK 105,5 miljoner Finansiellt netto uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för SwitchCore AB (publ) Org. nr SAMMANFATTNING

Bokslutskommuniké för SwitchCore AB (publ) Org. nr SAMMANFATTNING Bokslutskommuniké 2000-01-01 2000-12-31 för SwitchCore AB (publ) Org. nr 556541-8869 SAMMANFATTNING Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till SEK 155,2 miljoner Finansiellt netto uppgick till

Läs mer

SILICON FOR THE FASTEST NETWORKS HALVÅRSRAPPORT FÖR SWITCHCORE AB (PUBL) ORG. NR

SILICON FOR THE FASTEST NETWORKS HALVÅRSRAPPORT FÖR SWITCHCORE AB (PUBL) ORG. NR HALVÅRSRAPPORT 20030101 20030630 FÖR SWITCHCORE AB (PUBL) ORG. NR 5565418869 KVARTAL 2 20030101 20030630 1 SILICON FOR THE FASTEST NETWORKS SAMMANFATTNING Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SwitchCore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i SwitchCore AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i SwitchCore AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWITCHCORE I SAMMANDRAG 2 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SWITCHCORE AB 4 BAKGRUND OCH MOTIV 5 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 7

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Tremånadersrapport för SwitchCore AB (publ) Org. nr SAMMANFATTNING

Tremånadersrapport för SwitchCore AB (publ) Org. nr SAMMANFATTNING Tremånadersrapport 2001-01-01 2001-03-31 för SwitchCore AB (publ) Org. nr 556541-8869 SAMMANFATTNING Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till SEK -45,5 miljoner Likvida medel samt kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport för SwitchCore AB (publ) Org. nr SAMMANFATTNING

Halvårsrapport för SwitchCore AB (publ) Org. nr SAMMANFATTNING Halvårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 för SwitchCore AB (publ) Org. nr 556541-8869 SAMMANFATTNING Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till SEK -108,0 miljoner Likvida medel samt kortfristiga

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 1 Kvartalsrapport -01-01 -03-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (-01-01 -03-31) Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ)

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Sectra-03.134-1.0sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 26 juni 2003 Sectra-03.134-1.0sve 2(4) Förslag till dagordning för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2000

Delårsrapport Januari mars 2000 Delårsrapport Januari mars 2000 Resultat efter finansnetto 3,3 MSEK (0,9) HelikopterService slår nytt passagerarrekord +31% under första kvartalet Stora övervärden i Helikopterservice, 33 MSEK Helikopterservice

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2014. Sammanfattning perioden januari december 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 DELÅRSRAPPORT För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Net Insight har sålt stadsnätsväxlar till Vasa Läns Telefon.

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer