TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN"

Transkript

1 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 3, o k to b e r 2 010

2 Ökad intensitet i Hamnen Jo Kristian Okstad Aktuellt 2 Ny linje 3 Lyckat för Sundbusserne 5 Spontningen klar 6 Kryssningssäsongen Tävling 9 Goda relationer viktigt i lotsens arbete Besök 13 Lastat och lossat Miljövänliga transporter banar väg för Van Dieren 16 Volymökning 17 Metalleveranser till Kina, Ny tågpendel 19 Aktuell statistik 25 Kontakter i transportbranschen Orsak till oljeläcka fastställd 28 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Utgivning: 4 ggr/år Nästa utgåva: december Upplaga: ex Redaktör: Andréas Eriksson Ansvarig utgivare: Jo Kristian Okstad Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg Telefon: e-post: Efter en successiv återhämtning under slutet av förra året och hela 2010 är Helsingborgs Hamn nu tillbaka på samma verksamhetsnivå som under Den svenska industrins volymer ökar stadigt och det ser för tillfället mycket ljust ut. Under de första sju månaderna i år ökade hamnens hantering av containrar med nästan 40 procent och trailrar med hela 170 procent jämfört med samma period förra året. Tillströmning av nya kunder och nya linjer gör att utvecklingstakten sannolikt håller i sig året ut. Det känns i det sammanhanget väldigt roligt att välkomna Svenska Orient Linjen till Helsingborgs Hamn och rederiets nya ro-ro-trafik mellan Helsingborg och Travemünde. Linjen kommer att trafikeras sex dagar i veckan med två fartyg, som inledningsvis beräknas transportera en årsvolym på cirka enheter. Linjen blir Helsingborgs Hamns största i antal hanterade enheter och innebär att kunder i Helsingborgsområdet och norröver slipper vägtransporter till och från Malmö och Trelleborg. En stor ekonomisk besparing och en stor vinst för miljön. Det är också glädjande att arbetet med att anlägga det nya färjeläget intill Knutpunkten börjar bli klart. Från och med månadsskiftet oktober/ november kommer både HH-Ferries och Scandlines att avsegla från centrala Helsingborg med 15-minuterstrafik. Helsingborgs Hamn är en av världens största färjehamnar och vår ambition är att också bli den bästa. Genom att skapa förutsättningar för tätare avgångar från ett och samma ställe hoppas vi att resandet över sundet ska öka. Succén med de nya Sundbusserne talar för det. Sedan nystarten i början av juli har det nya rederiet haft en positiv passagerarutveckling med betydligt fler resenärer än väntat. Nu håller vi tummarna för att resandet med Sundbusserne håller i sig och att Helsingborgarna fortsätter nyttja färjorna. Sammanfattningsvis kan man konstatera att hjulen snurrar i allt högre takt och det råder intensiv aktivitet i hamnen. Jag ser med tillförsikt fram emot ett antal nya etableringar under hösten som jag hoppas kunna berätta mer om i ett senare nummer av Turlistan. Trevlig läsning! Jo Kristian Okstad Vd 2

3 Ny Travemündetrafik via Helsingborgs Hamn Rederiet Svenska Orient Linjen AB startade i slutet av augusti ro-rotrafik mellan Helsingborg och Travemünde. Sträckan kommer att trafikeras sex dagar i veckan med två fartyg, som inledningsvis beräknas transportera en årsvolym på cirka enheter. Vasaland vid premiäranlöpet i Skåneterminalen Det här är en stor och mycket viktig satsning för Helsingborgs Hamn. Den nya trafiken gör att kunder i Helsingborgsområdet och norr därom slipper vägtransporter till och från Malmö och Trelleborg. Det innebär såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar, säger Kjell-Åke Ranft, försäljningschef i Helsingborgs Hamn AB. Lasten kommer huvudsakligen att bestå av löstrailrar som Helsingborgs Hamn hanterar med sina dragfordon. Den nya linjen blir vår största räknat i antal hanterade enheter och kommer sannolikt att inkludera helt nya volymer till och från Skåne via Travemünde, säger Kjell-Åke Ranft. Linjen kommer att trafikeras med två fartyg från Svenska Orient Linjens eget kontrollerade tonnage. Vi har valt Helsingborgs Hamn av flera skäl. Dels har hamnen erbjudit oss ett eget område där vi kan bedriva trafiken, dels är tillgänglighe- ten till Skåneterminalen väldigt god. Dessutom är Helsingborgs position som logistiknav en starkt bidragande orsak till etableringen, säger Michael Kjellberg, vd och ägare av Svenska Orient Linjen AB. Ett annat skäl till etableringen är påtryckningar från transport- och logistiknäringen i nordvästra Skåne. Linjen innebär att vi får en mycket högre effektivitet i de obemannade transporterna. Idag skickas ett stort antal löstrailrar via Danmark, vilket medför flera byten innan godset når mottagaren. Linjen är också viktig för att logistiknäringen ska finnas kvar och kunna utvecklas i Helsingborg och nordvästra Skåne, säger Ulf Jönsson, vd och ägare till Börje Jönsson Åkeri AB i Helsingborg. Agent för trafiken i Helsingborg och Travemünde blir Lindholm Shipping AB, som har sitt säte i Helsingborg. Hamnens vd Jo Kristian Okstad skakar hand med SOL:s vd Michael Kjellberg Hamnens försäljningschef Kjell-Åke Ranft uppvaktar kapten Ulf Steinert på Vasaland 3

4 Vi bygger om snart går alla färjor från Knutpunkten! I juni börjar vi att bygga om och anpassa kajen vid färjeläget så att samtliga färjor ska kunna segla från Knutpunkten. Arbetet beräknas vara klart under hösten. Jo, det är sant Helsingborgs Hamn är världens största färjehamn. Nu satsar vi på att bli världens bästa. När vi är klara kommer det alltid att finnas en färja i hamn. Följ kajbygget på vår hemsida Som vid alla byggen blir det byggröra. Vi hoppas att du som är helsingborgare har överseende med detta. Följ kajbygget vecka för vecka på port.helsingborg.se Lindholm Ship Supply Always close to You Providing 24 hour service, our dedicated team of ship suppliers can promise swift delivery to accommodate any need of all your ships departments- deck, engine and pantry alike. With over 30 years experience of ship supply we have a well established network of suppliers, providing the necessary support in the challenging business of serving commercial vessels. Geographically we can reach all ports in southern Sweden, the regions around Stockholm and Gothenburg as well as the Öresund region and Copenhagen within hours. Why work with us? Dedicated team Experience & flexibility Efficient Service A sample of services Deck, cabin and engine stores Electronic equipment Safety equipment Marine paint and chemicals Marine lubricants Ropes and wires Tools and expendables Cabin stores Medical supplies Stationary Charts and publications Bridge supplies Protective work wear Pantry equipment Hotel equipment and consumables Provisions +46(0) , Oceangatan 3, Box 652 SE Helsingborg +46 (0) , Södra Hamnvägen 7, SE Stockholm +46 (0) , Katrinerovägen 1c, Box 8936 SE Gothenburg Part Of the Strömma GrOuP 4

5 Lyckad start för nya Sundbusserne Sundbusserne mellan Helsingborg och Helsingör har fått en mycket lyckad start sedan trafiken återupptogs i början av juli. Efter bara två månader har det nya rederiet nått budgetmålet för hela 2010 när det gäller antalet passagerare. Sundbuss Pernille med Kärnan i bakgrunden Det är väldigt glädjande att trafiken är igång igen och att det går bra för det nya bolaget. Det finns alla förutsättningar för god lönsamhet i verksamheten, säger Mats Rosander, trafikchef vid Helsingborgs Hamn. Erfarna redare Det nya rederiet på linjen Helsingborg-Helsingör heter Sundbusserne af 2010 och är ett danskt bolag som ägs och leds av personer med lång erfarenhet av färjetrafik. En av dem är Mogens Worre Sörensen, tidigare vd i Ace Link som drev trafiken fram till januari 2010 då trafiken upphörde. Sedan den 10 juli är trafiken åter i gång med avgångar varje timme. Under de första månaderna reste omkring 1700 personer om dagen, vilket är betydligt fler än väntat. Det är oklart när Sundbusserne ska börja gå med halvtimmestrafik igen, men Helsingborgs Hamn och rederiet har en gemensam ambition om att det ska ske inom två år. Skyndar långsamt Vi vill inte sätta för hård press på rederiet utan skyndar långsamt. Det är viktigt för Helsingborgs Hamn att trafiken överlever även när det finns en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, säger Mats Rosander. Det nya rederiet har köpt loss en av båtarna, Pernille, från det gamla rederiet. För att komma ner i halvtimmestrafik måste rederiet köpa ytterligare en färja. Det krävs att de skaffar en färja som är försedd med selektiv katalytisk avgasrening eftersom det råder mycket höga miljökrav på HH-leden, säger Mats Rosander. 5

6 Spontningen klar vid nya färjeläget Spontningsarbetena vid det nya färjeläget vid Knutpunkten i Helsingborg är nu slutförda, vilket innebär att också bullerstörningarna kommer att avta. Svårigheter med att få ner sponten i berggrunden har försenat arbetet men tack vare en ny konstruktionslösning kommer färjetrafiken att starta som planerat månadsskiftet oktober/november. Vi är hemskt ledsna för att arbetet har dragit ut på tiden och stört omgivningen. Helsingborgarna och de omkringliggande verksamheterna har visat stort tålamod, vilket vi är enormt tacksamma för, säger Mats Rosander, trafikchef vid Helsingborgs Hamn. Norra Hamnen med Kärnan och Rådhuset i bakgrunden Vill bli bästa färjehamnen Från och med slutet av oktober kommer både Scandlines och HH-Ferries att segla från Knutpunkten i Helsingborg, vilket innebär att det blir tätare avgångar och alltid finns en färja i hamn. Helsingborgs Hamn är världens största färjehamn och slåss nu för att också bli den bästa. Genom att skapa förutsättningar för tätare avgångar från ett och samma ställe hoppas hamnen på ett ökat resande över sundet. Vecka 23 Vecka 26 För att möjliggöra ökad trafik från Knutpunkten har det bland annat krävts en ombyggnad av kajen, och en ny spontlinje. Den hårda och samtidigt elastiska berggrunden har dock inneburit att Helsingborgs Hamn har tvingats göra en omkonstruktion på ett kritiskt ställe i hamnbassängen. När vi försökte slå ner sponten i berget splittades den upp som en solfjäder, berättar Mats Rosander. Ingen försening Nu har man istället fäst sponten genom att borra ett hål genom fotändan och ner i berggrunden. Sponten spänns fast genom ett ankarjärn som svetsas fast. Sedan gjuts betong mot konstruktionen för att ge stadga. Vecka 31 Vecka 35 Konstruktionen blir precis lika stabil som den tänkta lösningen men har krävt mer undervattensarbete än vad vi hade räknat med, säger Mats Rosander. Fördröjningen på tre veckor har gjort att Helsingborgs Hamn har fått planera om tågordningen i bygget. Det som återstår att göra är att slå ner ett antal betongpålar under passagerarlandgången. Det kommer dock att försena starten av färjetrafiken till december, bedyrar Mats Rosander. 6

7 Orsak till oljeläcka fastställd En blockerad mätutrustning i anslutning till den ledning som leder ut spillvatten från Helsingborgs Hamns oljemottagningsanläggning till kommunens VA-nät är sannolikt orsaken till att oljehaltigt vatten hamnade i Öresundsverket den 20 augusti. Det visar en utredning som Helsingborgs Hamn har gjort med anledning av olyckan. För att undvika att olja läcker ut igen, kommer hamnen att komplettera spillvattenledningen med en oljeavkännare med larm som stänger av pumpen om vattnet innehåller olja. Trafikchef Mats Rosander, Helsingborgs Hamn Vi säkerställer nu att en liknande incident inte inträffar igen. Om oljeavkännaren indikerar att olja följer med utpumpat vatten stängs anläggningen av och beredskapspersonal larmas, säger Mats Rosander, trafikchef vid Helsingborgs Hamn. I väntan på att ytterligare en oljeavkännare med larm är installerad sker endast kontrollerad pumpning av sanitärt vatten, via pumpbrunnen, till kommunens VA-nät. Snabb insats vid upptäckt Utredningen av olyckan visar att arbetet med att sanera utsläppet inleddes omedelbart efter upptäckten av olja i Öresundsverket. Helsingborgs Hamn beställde det antal sugbilar som reningsverket behövde, för att Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) skulle kunna suga bort det oljeblandade vattnet i reningsverkets intagningsficka. Samtidigt som saneringsarbetet inleddes, startade också arbetet med att lokalisera läckan. Ett väl fungerande samarbete mellan Helsingborgs Hamn och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, eliminerade risken för att förorenat vatten skulle rinna ut i Öresund. Vi gjorde dessutom allt i vår makt för att snabbt informera allmänheten kontinuerligt om olyckan, säger Mats Rosander. Oljemottagningsanläggning för miljöns skull Skälet till att avfallsolja överhuvudtaget finns i Helsingborgs Hamn är att hamnen enligt svensk lag är skyldig att ta emot sludge, det vill säga oljehaltigt maskinrumsavfall, från fartyg utan extra kostnad. Orsaken är att fartygen ska tömmas på sludge så att Östersjön inte belastas med oljespill. Oljemottagningsanläggningen består av lagringscisterner och en bassäng där vatten och olja separeras. Den avskiljda oljan transporteras till en auktoriserad återvinningsanläggning och det avskiljda vattnet pumpas ut i oljeterminalens spillvattenledning som transporterar vattnet till reningsverket. För att förhindra att olja kommer ut i spillvattenledningen bevakas den av en utrustning som ständigt mäter och loggar halten olja i det utgående vattnet. Den befintliga mätrustningen har fått daglig tillsyn och monterats ned och tvättats ur varje Olja och och vatten separeras vecka. Utrustningen hade fått veckotillsyn två dagar innan olyckan skedde. Inga tecken på igensättning noterades och den visade inga tecken på felaktig mätning efter tillsynen. Därför var olyckan helt omöjlig att förutse, säger Mats Rosander. Sanering pågår till oktober I dagsläget finns oljekontaminerat slam kvar i tre av bassängerna på Öresundsverket. För att slutföra saneringsarbetet använder Helsingborgs Hamn en mobil anläggning som silar slammet och avskiljer slam från vatten. Slammet kommer sedan att destrueras vid SAKAB:s anläggning för miljöfarligt avfall. Arbetet beräknas vara klart i början av oktober. 7

8 CHIPOLBROK First class in project and heavy lift cargo since 1951 Hansa Shipping Better ships Better service Better opportunities Scandinavia Europe Middle East India China Far East USA Europe HANSA SHIPPING AB LINER AGENTS CHARTERING PROJECT FORWARDING Klippan 1 A, Göteborg Tel , Fax Projekttransporter och spedition Export/Import. Skräddarsydda transportlösningar. Sjöfrakt BreakBulk/FCL/LCL Export/Import. Flygfrakt Export/Import. Export/Import förtullning. Inlandstransporter och distribution. 8

9 1:a pris Tur/returresa Helsingborg-Helsingör samt Rödby-Puttgarden med Scandlines. 2:a och 3:e pris Tur/returresa över Öresund för bil och 9 personer med Scandlines och HH-Ferries. 4:e och 5:e pris Tur/returresa över Öresund med Scandlines för 2 personer. Vinnare nr : 1:a pris: Anette Hugosson, Hugossons Åkeri AB, 2:a pris: Peter Leveau, Findus AB 3:e pris Thomas Wendel, SCA Transport AB 4:e pris: Eva Nilsson, Lunds Tekniska Högskola 5:e pris: Kristina Jönsson, Cargonet AB Tröstpriser till: Claes Mårtensson, Nordic Bulkers AB, Björn Asp, Geodis Wilson, Anna Jensen, GDL Transport AB, Per-Arne Mäkela, Saint-Gobain Isiver AB, Anna Andersson, Mari Term AB Tävla med Turlistan nr Vem är agent för nya Travemündetrafiken? Grattis! vinnarna i tävling 2/10 a. Sundship AB b. Lindholm AB c. Citadel Shipping AB 2. Vad heter Sundbussen som är i trafik? a. Siletta b. Magdelone c. Pernille 3. Vad heter FN:s internationella sjöfartsorganisation? a. IMO b. BPO c. PLO 4. Hur många ton metaller har skeppats ut från Helsingborg de senaste månaderna? a b c Hur mycket har antalet TEU:s stigit i den landburna trafiken under de sju första månaderna? a. 40 % b. 50 % c. 20 % Namn: Företag: Adress: Postnr/ort: Skicka eller faxa svaret till Turlistan/Tävling 3/10, Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg. Fax:

10 Goda relationer ger ökad Det vackra Lotshuset i Norra Hamnen Relationen till befälhavaren ombord på ett fartyg är en av de viktigaste och svåraste delarna i lotsens arbete. Det gäller att kunna bemöta kaptenen respektfullt men ändå uppriktigt för att arbetet ska kunna ske så smidigt som möjligt. Det berättar Anders Hellman som är en av nio fartygslotsar i Helsingborg. När Turlistan når Anders Hellman på telefon är han på väg från Helsingborg ut till en tankbåt som ska lotsas till Nordsjön. FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO, rekommenderar tankbåtar att använda lots när de går i Östersjön. Och eftersom Östersjön slutar i Skagen är det dit jag ska följa fartyget, säger Anders Hellman. Dubbelutbildade lotsar för ökad flexibilitet Lotstjänsten i Helsingborg består av nio lotsar och elva båtsmän. De flesta lotsarna går i par och är utbildade för lotsning i både Helsingborg och Malmö. Det är för att öka flexibiliteten. Om det blir en topp i exempelvis Helsingborg kan båda lotsarna rycka in där, säger Anders Alestam, sjötrafikområdeschef på Sjöfartsverket. Tysk och indier kräver olika bemötanden Anders Hellman har arbetat som lots i 17 år, både i Göta kanal och i Helsingborgs Hamn. Han har lång erfarenhet av olika typer av fartyg och befälhavare. Jag beter mig nog ganska annorlunda beroende på vilket land kaptenen kommer ifrån. En tysk tar jag resolut i handen och frågar vilken kurs han har. Är det fel kurs ger jag honom rätt och så är det inte mer med det, säger Anders Hellman. Med en indisk kapten får han lirka lite mer. Ofta börjar jag med att välkomna kaptenen till Helsingborg och frågar om han har familjen med sig. Samtidigt kollar jag kursen och även om den är lite fel får han fortsätta en stund till. Under tiden drar jag ett kolonialskämt och helt apropå undrar jag vad han har för kurs. Jag frågar om det är okej att jag ändrar kursen och det brukar ofta gå alldeles utmärkt. Lotsen tar aldrig över befälet ombord, däremot är det inte ovanligt att lotsen styr båten. Det är dock viktigt att man i förväg har gått igenom manövern och kommit överens om vem det är som kör, säger Anders Hellman. Dator till hjälp Lotsningen sker sedan skeppsmäklaren gjort en beställning på Sjöfartsverkets beställningscentral i Malmö. Sedan får lotsen beställning- 10

11 smidighet för lotsen Lotsbåten på väg till nya uppdrag en i sin telefon och bekräftar genom att svara ja. När bekräftelsen är skickad kan han se fartygets uppgifter och prestanda. Därefter åker jag ut på fartyget, klättrar ombord och tar mig upp till bryggan. Det är nio meters klättring så det gäller att vara i hyfsad fysisk form, säger Anders Hellman. Till sin hjälp under själva lotsningen har han en bärbar dator som bland annat innehåller digitala sjökort och fartygets position. Lotsen är dessutom uppdaterad med färska uppgifter om vattendjup, strömmar och vindar. Är det större fartyg sker lotsningen med hjälp av bogserbåt. Fartygen blir större och större. När jag började som lots var en feederbåt 90 meter. Idag är de över 200, säger Anders Hellman. Tar tillbaka kunder från danskarna De allra flesta lotsningar sker till och från hamnen även om öppensjölotsningarna ökar stadigt. Varje år passerar mer än fartyg Öresund, många med farlig last. Sjöfartsverket är ett affärsdrivande verk och vi arbetar för att få tillbaka de kunder danskarna tog från oss när deras valuta var svagare för tiotalet år sedan, säger Anders Hellman. Lotsningsavgiften betalas av rederierna som enligt lag är skyldiga att använda lots när de befinner sig i svenskt inre vatten. Det går att få dispens men då måste befälhavaren vara väl bekant med hamnen, trafikera sträckan kontinuerligt och göra en uppkörning, berättar Anders Alestam. Önskemål om möten med hamnens personal Anders Hellman trivs med sitt arbete. Visserligen tjänar han sämre som lots än som fartygskapten men å andra sidan får han träffa familjen nästan varje dag. Han tycker att samarbetet med Helsingborgs Hamn fungerar utmärkt men skulle gärna se att lotsarna och hamnpersonalen hade gemensamma möten. Vi skulle kunna reda ut saker på ett helt annat sätt och i högre grad undvika missförstånd. Dessutom kan våra synpunkter säkert vara till hjälp för hamnen vid ombyggnationer eller andra fysiska förändringar, säger Anders Hellman. 11

12 Vår bredd är vår styrka Helhetskonceptet Helhetskonceptet där där du du som som kund kund låter låter oss oss göra göra jobbet! jobbet! Inom GDL s affärsområde Industri & Handel tar vi hand om hela flödet av gods inom Inom GDL s affärsområde Industri Handel tar vi hand om hela flödet av gods inom alla segment. alla segment. Fjärr & Distributionstransporter Containertransporter Fjärr Distributionstransporter Containertransporter Fjärrtransporter Fjärrtransporter Budtransporter Budtransporter Kvalificerad distribution Kvalificerad distribution Tempererade transporter Tempererade transporter Lagring och omlastning av pall Lagring och omlastning av pall och specialgods och specialgods Kontakta oss! Bulk Bulk Tipp Tipp Sima Sima Chassi Chassi Tank Tank Tomcontainerdepå Tomcontainerdepå IT lösning med EDI IT lösning med EDI 3 truckar truckar Tvätt och reparation Tvätt och reparation Närhet till motorväg Närhet till motorväg GDL GDL depån depån Vi Vi utökar utökar nu nu vår vår markyta markyta för för att att ge ge plats plats åt åt nya nya kunder! kunder! 12 GDL TRANSPORT AB Lagergatan 1 Box Helsingborg GDL TRANSPORT AB Lagergatan Box Helsingborg En del av En del av koncernen koncernen

13 Under våren och sommaren 2010 besökte bland andra följande personer och företag Helsingborgs Hamn AB Johan Ljungmark, Scandi Bulk AB, Göteborg, Bernd Thorum, VOTG Tanktainer, Tyskland och Sven Edlund, Scandi Bulk Göteborg AB. Jesper Malmqvist, Logistic Manager, MSC Sweden AB, Willem Mantel, General Manager Operations, Medlog N.V. och Mattias Hellström, Managing director, MSC Sweden AB. Erik Hellqvist, Katrineholms kommun, Roger Andersson, Katrineholms Logistikcentrum, Dennis Johansson, Svensk Logistikpartner, Nicklas Romell och Kjell-Åke Ranft, Helsingborgs Hamn AB. Maersk Sweden AB med kunder passade på att besöka fartyget Maersk Ferrol under sin kundträff i Helsingborg den 23 augusti. Från vänster Dennis Berndt, dedanet, Ortwin Harms, Lothar Töllner, Nico Wollboldt och Tom Patrik Österreich, Lübecker Hafen-Gesellschaft. 13

14 Maersks fartyg Maersk Ferrol i Västhamnen den 23 augusti. Numera anlöper Maersk måndagar. TSA Tanker Shipping klarerar fartygen. MSC:s fartyg Asli ses här vid kran 19 och anlöper Västhamnen en gång i veckan. I förgrunden ser vi Unifeeders fartyg Hanse Spirit. Båda fartygen lossade och lastade containrar. 14

15 Herm Kiepe tillhör Eimskips flotta. Eimskip trafikerar Västhamnen en gång i veckan och sköter klareringen av fartygen själv. Alice lossade m 3 etanol i Oljeterminalen i juli månad. Lindholm Shipping klarerade fartyget. 15

16 Miljövänliga transporter banar väg för Van Dieren Efterfrågan på miljövänliga transporter och kombilösningar är två av förklaringarna till framgångssagan Van Dieren Maritime. Det holländska bolaget startade sin verksamhet i Helsingborgs Hamn 2006 med ett tåg om dagen. Idag har man totalt fyra dagliga tågpendlar som sammanbinder Ruhrområdet i Tyskland med Helsingborg, Göteborg, Nässjö och Katrineholm. Anledningen till att vi har satsat på den svenska marknaden är att här finns en stor utvecklingspotential för tågtransporter och intermodala lösningar, säger Van Dieren Maritimes vd Johan Logtenberg. Van Dieren Maritime är en del av Samskip Group, som är en av Europas största containertransportörer med ett världsomspännande logistiknätverk. Van Dieren och Samskip erbjuder tillsammans kortsjötrafik, till de brittiska öarna, Iberia-halvön, Skandinavien och Baltikum, samt ett stort antal inlandstransporter på järnväg. Genom sitt dotterbolag Van Dieren Sweden har Van Dieren Maritime byggt upp en stark bas i Sverige. Van Dieren Sweden har kontor i Kristianstad och håller just nu på att bygga lagringsfaciliteter i Åhus för att i ännu högre grad serva de svenska kunderna. Combiterminalen i Helsingborgs Hamn Van Dieren startade sin svenska verksamhet med transporter åt IKEA redan Idag är kundbasen betydligt bredare och innehåller extrakt från nästan hela den svenska industrin. IKEA är fortfarande en stor kund, men vi hanterar också frukt och grönt, kemikalier, sågat virke, bildelar och pappersprodukter bland mycket annat, säger Johan Logtenberg. Skälet till att man har valt att samarbeta med Helsingborgs Hamn är det geografiska läget i kombination med effektiva kombilösningar. Från Helsingborg kan vi nå i princip hela Sverige. Vi har ett mycket bra samarbete med hamnen som erbjuder hög flexibilitet och god service, säger Johan Logtenberg. Just nu fokuserar företaget på att skapa ytterligare tågpendlar från Ruhrområdet och Sverige och man ser framtiden an med tillförsikt! Här hanteras en Van Dieren-trailer 16

17 Volymökning de första sju månaderna Godsvolymerna i Helsingborgs Hamn har ökat under de första sju månaderna i år jämfört med samma period förra året. Andelen TEU (20-fotscontainrar) har stigit med 40 procent i den landburna trafiken och 33 procent i den sjöburna. Vi är tillbaka på samma nivåer som under åren Framför allt är det exportvolymerna som ökar, vilket tyder på en stark återhämtning för svensk industri, säger Kjell- Åke Ranft, försäljningschef vid Helsingborgs Hamn. Tillförsel av nya volymer Ytterligare en förklaring till de ökande volymerna är att nya linjer som trafikerar Helsingborgs Hamn inte bara har tagit över befintliga volymer utan också tillfört nya. Räknat i TEU ökade det landburna godset med enheter och det sjöburna med under årets sju första månader. Helsingborgs Hamn flyttar hela tiden fram sina positioner som containerspecialist och tar dessutom marknadsandelar när det gäller andra enheter, exempelvis trailrar, säger Kjell- Åke Ranft. Ökning med 170 procent Från januari till och med juli i år har fler trailrar hanterats i hamnen jämfört med samma period 2009, vilket är en ökning med hela 170 procent. Och enligt Helsingborgs Hamn finns det inget i dagsläget som tyder på att utvecklingen skulle avta. Vi kommer nog att se samma ökningstakt under hela året, säger Kjell-Åke Ranft. 17

18 18 add

19 Metalleveranser till Kina via Helsingborgs Hamn Helsingborgs Hamn och finansbolaget JP Morgan med säte i London har inlett ett samarbete gällande hantering av metaller som exporteras från Sverige till Kina. De senaste månaderna har 1250 ton, det vill säga omkring 50 TEU (20-fotscontainrar), skeppats ut från Helsingborg med Shanghai som slutdestination. Kjell-Åke Ranft Det här är en helt ny volym för Helsingborgs Hamn och vi är mycket glada att JP Morgan har valt att samarbeta med oss, säger Kjell- Åke Ranft, försäljningschef vid Helsingborgs Hamn. Stor efterfrågan på metaller Metallerna kommer från Boliden och transporteras med tåg till Helsingborgs Hamn. Där tas de emot i Combiterminalen och omlastas till containrar innan de går vidare med fartyg till kontinenten. Ny tågpendel på gång till Katrineholm Efterfrågan på metaller är stor i Kina och det verkar vara en utveckling som håller i sig över tid. Därför kommer leveranserna att fortgå kontinuerligt framöver, säger Kjell-Åke Ranft. Helsingborgs Hamn och Katrineholms Logistikcentrum har långt framskridna planer på att starta daglig tågtrafik mellan Helsingborg och Katrineholm. Diskussioner pågår med både tågoperatörer och kunder och förhoppningen är att pendeln ska starta under Combiterminalen Vi vill gärna utöka vårt upptagningsområde och skapa en direktförbindelse mellan Helsingborg och Mälardalen. Vi har kontakt med tågoperatörer som är redo att starta trafik så fort kundunderlaget är tillräckligt stort, säger Nicklas Romell, försäljningsrepresentant vid Helsingborgs Hamn. Nicklas Romell En gemensam nämnare för Helsingborg och Katrineholm är att båda orterna är knutpunkter för transport och logistik. Katrineholms kommun har gjort omfattande investeringar i Katrineholms Logistikcentrum som fullt utbyggd kommer att innehålla två terminaler för lossning och lastning av gods. Båda terminalerna är elektrifierade, kan ta emot fullånga tåg och ger möjligheter till lastning och omlastning av gods, containers, trailers och styckegods. Logistikcentret kommer även att erbjuda lagring av gods, stuffning och strippning och service av containers och järnvägsvagnar i direkt anslutning till terminalen. 19

20 Vi seglar med våra Green ships på leden Helsingborg-Travemünde varje helg, med en avgång på lördagen och en på söndagen. Välkommen ombord! TIdTaBELL nils dacke & robin HOOd Lördag Söndag avg. Travemünde avg. Helsingborg ank. Helsingborg ank. Travemünde Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Fraktbokningen: Tel Fax CMA CGM erbjuder direkta förbindelser med våra Containerfartyg mellan Helsingborg och övriga världen. För mer information om CMA CGM service och fraktofferter vänligen kontakta vårt Säljteam i Helsingborg: Erik Hansen tel: e-post: Welcome onboard! 20

21 frosting reklambyrå 0 LONDON rotterdam helsingborg NOrth sweden We continue to build on our successful roro service from London, rotterdam via helsingborg to northern sweden. schedule Schedule Mon mon Tue tue Wed wed Thur thur Fri Sat sat Sun sun Umeå sundsvall Sundsvall tilbury Tilbury rotterdam Rotterdam helsingborg Helsingborg Sundsvall Umeå contact Contact Jenny Karlsson Norberg for booking or questions regarding freight at or phone We sharpen your competitive edge. Helsingborg London Rotterdam S C A T R A N S F O R E S T

22 Land covers 1/3 of the earth... we cover the rest MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. GENEVA Catosch, Hbg. Tel DARING TO BE DIFFERENT MSC SWEDEN AB 22 Tel. Gothenburg , Helsingborg , Stockholm

23 Länge leve Helsingborg Helsingør! Alltid en avgång som passar _SCLH_HH_Hamnens_Tidning_185x267_SE.indd

24 Unifeeder delivers more of Northern Europe The door is open to a wide range of optimal transport solutions when Unifeeder is alongside. Our container feeder service the largest in Northern Europe handles more than 1 million TEUs annually and guarantees dependable links to more than two dozen locations. On land and at sea, our door-to-door intermodal container service ensures every one of our consignments arrives on time. Unifeeder s forwarding, project cargo and agency services also have been delivering satisfied customers since Take a closer look at 24 Unifeeder Sweden AB Oceangatan 3 SE Helsingborg Tel.: Fax:

25 Aktuell trafikstatistik för Helsingborgs Hamn AB /1-31/ /1-31/7 förändring i % Fordon i trafik ,8 Passagerare ,7 Godston ,1 Kontakter i Helsingborg Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg Telefon Jour Telefax Direktion Försäljning/Marknad Teknik Administration/Ekonomi Reception Västhamnen (Gaten) Västhamnen (Förmanskontor) Skåneterminelen (Planering) Bulkhamnen Oljeterminalen Trafikcentalen Internet Helsingborgs Hamns agenter Belgien Sundman, Bryssel, Belgien Telefon +32 (2) Fax +32 (2) England Eurolist International Ltd, London, England Telefon +44 (20) Fax +44 (20) Lettland SIA LJS Hansa Ltd, Riga, Lettland Telefon +371 (7) Fax +371 (7) Ryssland Inflot JSC, Sankt Petersburg, Ryssland Telefon +7 (812) Fax +7 (812) USA Transmar Ltd, Tiburon, Kalifornien, USA Telefon +1 (415) Fax +1 (415)

26 Rederier som trafikerar Helsingborg Tel Fax CMA CGM Scandinavia A/S Eimskip Island ehf, Filial Island HH-Ferries AB Maersk Sverige AB MSC Sweden AB Scandlines AB SCA Transforest AB Sundbusserne Svenska Orient Linjen AB TT-Line AB Unifeeder Sverige AB Övriga Rederier - Linjer se vår hemsida Där inget annat anges är riktnumret 042. Företag Tel Agility AB Alianca All in Shipping (Sweden) AB ACL Sweden AB Air Logistics AB APL Sweden AB ASECO AB Bring Frigoscandia AB Börje Jönsson Åkeri AB Cargo Care Scandinavia AB Citadel Shipping AB CMA CGM Scandinavia A/S CM Freight & Shipping Contralo Scandinavia AB DHL AB Dasena Agencies AB DHL Global Forwarding (Sweden) AB DSV Road AB Eimskip Logistics AB Ekbergs H. Spedition ETAB Europa Trailer AB Euro Traffic AB FH Bertling (Sweden) AB Flinter Shipping AB Freightman AB GDL Transport AB Geodis Wilson Sweden AB Georg Hansen Shipping AB Globaltrans Globex Tranport AB GreenCarrier Scandinavia AB Green Cargo, Division Logistics Greenship Sweden AB Hamburg Süd Norden AB Hansa Shipping AB Hapag-Lloyd Sweden AB Intercontainer JATA Cargo Helsingborg AB Janssonfrakt Joship K Line (Sweden) AB KBS Transport & Spedition Kuehne & Nagel AB Landskrona Ship Agents AB Leman Int System Transport AB Lindholm Shipping AB Lighthouse Transport AB Lundby Container Service LCS AB Maersk Sverige AB Maritime Transport & Agencies AB Mahé Freight Melship AB MOL (Europe) Nordic MSC Sweden AB NetRail Nippon Shipping & Forwarding AB NTEX NYK Group Europe Ltd OOCL (Sweden) AB Overseas Liner Agencies AB Panalpina Sweden AB Penta Shipping AB Pro Logistics AB Cargo Net Scandinavian Shipping & Logistics AB SCT Transport AB Scanfreight AB Schenker AB Scanway-Shipping AB C. Steinweg (Scandinavia) AB Skonvik shipping SOL Agencies AB Speedcargo AB Spedman Global Logistics AB Star Marine AB Sundship Svensk Logistikpartner Helsingborg AB Transatlantic Services AB Transatlantic Southern Africa Services AB TRANSWAGGON Transweco AB TriLog AB United Arab Agencies AB UTC Scandinavia AB Zim Agency in Sweden AB

27 Övriga företag Tel Advokatfirman Vinge KB Anticimex AB Bogser Team Öresund Brandförsvar Bureau Veritas Båtmän CargoNet AB Carlsberg Sverige AB Coldsystem AB Conteam Repair AB Establish AB Europa/Fate AB Farligt Gods Centre AB (repr. av Fargo Konsult AB) Gränskontrollstation Kust/Miljöstation Helsingborg Landskrona Stål AB Lloyd s Register EMEA Locon Sweden AB Lotsstation Helsingborg Lotsbeställning LTE Fraktmäklarna MariTerm AB Martin Bencher (Scandinavia) AB Neptumar AB Nordic Storage AB Notarius Publicus PNO Sverige AB ODEC Tankstorage AB Sjömanskyrkan Sjömansservice Svenska Lantmännen Sveriges Transportindustriförbund STS Sydhamnen Trailer Service AB Sydsvenska Industri-och Handelskammaren Taxi Helsingborg Thermoservice T L S Container Trading AB Triton Shipping & Supply AB Tullverket Vopak Logistics Nordic AB Växtinspektionen Ängelholm/Helsingborg flygplats Skeppshandlare Tel Lindholm Ship Supply Banker Tel Swedbank Handelsbanken Nordea SEB Provinsbanken Besiktningsmän Tel (av Sjöfartsverket utsedda) Damco Survey AB (Lloyd s agent) Survey International Crawford & Co Tecma Consult Scanunit MariTerm AB Konsulat Tel Belgiens Konsulat Danmarks Konsulat Finlands Konsulat Frankrikes Konsulat Islands Konsulat Italiens konsulat Nederländska Konsulatet Norges Konsulat Sloveniens Konsulat

28 Helsingborgs Hamn AB Box Helsingborg B Kryssningssäsongen Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan)

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN. Nöjda kunder Rekord i Gaten Ny kund - Areco Fördjupat samarbete med Höganäs

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN. Nöjda kunder Rekord i Gaten Ny kund - Areco Fördjupat samarbete med Höganäs TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, j u n i 2 010 Nöjda kunder Rekord i Gaten Ny kund - Areco Fördjupat samarbete med Höganäs Stabil volymökning bäddar för framtidssatsningar Aktuellt Efter

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4, DECEMBER 2007

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4, DECEMBER 2007 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4, DECEMBER 2007 1 Aktuellt 2 Järnvägen lyfter med intensivt arbete 3, 4 Förstärkta resurser ger resultat i Hamnen 7 Tävling 9 Hamndagen 2007 10-11 Besök 13 Lastat

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, mars 2009 Aktuellt 2 Unik transportkedja tar vägen via hamnen 3 4 Ny tågpendel mellan Ruhrområdet och Hbg 5 Aktuellt Sydhamnen Förstärkt skydd för godset i hamnen

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2011 Aktuellt Det stormar på världsmarknaden, men i Helsingborgs Hamn är det förlig vind Aktuellt 2 Rekordstarkt första halvår 2011 3 Scandlines

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 4, D e c e m b e r 2 010 Lyckosamt år med flera nya etableringar När vi nu närmar oss årets slut kan vi konstatera att 2010 har varit ett mycket bra och

Läs mer

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar 1 Aktuellt 2 Ny linjechef nöjd med högsäsongen 3 Förutsättningar

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 2, juni 2011 Aktuellt Aktuellt 2 Volymökning med 85 procent 3 Nya terminaltraktorer 4 Nytt arendeavtal med staden 5 Pris till Hamnen 6-7 Tävling 9 Många

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3, OKTOBER 2007

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3, OKTOBER 2007 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3, OKTOBER 2007 1 Aktuellt 2 Kemira Kemi satsar 3, 4 Färjerederierna nöjda med sommaren 7 Tävling 9 Växande containervolymer 11-12 Besök 13 Lastat och lossat

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, oktober 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, oktober 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, oktober 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, 2005 Innehåll Aktuellt 2 Rätt information i rätt tid avgörande för rederier 3, 4 Nyanställd

Läs mer

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2008 1 Aktuellt 2 Nu anlöper julen Helsingborg 3,4 Rekordmånga kryssningsturister väntas 5 CMA CGM väljer Helsingborg 7 Tävling 9 Hamndagen 2008 10-11

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2, JUNI 2007

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2, JUNI 2007 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2, JUNI 2007 1 Aktuellt Aktuellt 2 Miljövänlig tågtrafi k 3, 4 Positiv utveckling under 2006 7 Tävling 9 30 nya anställda 11-12 Besök 13 Lastat och lossat

Läs mer

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 HHAB + CMP AB har alla förutsättningar att bli ett mycket intressant affärskoncept Vi går nu en mycket spännande utveckling till mötes. Helsingborgs

Läs mer

TURLISTAN. KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9

TURLISTAN. KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9 Aktuellt Aktuellt 2 Pappersjätte med miljöfokus 3 4 Resultat 2008 5 Större fartyg för Kustbevakningen 7 Tävling 9 Helsingborg växer som

Läs mer

KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s 2 0 0 8 1

KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s 2 0 0 8 1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, Mars 2008 1 Aktuellt 2 Lyckad inledning för pellets i container 3, 4 33% ökning av containrar under 2007 5 Skåneterminalen i nygammal skepnad 7 Tävling 9 Kullen

Läs mer

nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran

nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 2, juni 2008 I DETTA NUMMER: Tredjepartslogistik Banverket Ny containerkran 1 Aktuellt 2 Tredjepartslogistiker 3, 4 Hamnsäkerhetsövning 5 Bolagsmiddag Sofiero Slott

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 2, 2006 Aktuellt 2 Helsingborg blir skandinaviskt nav för Samskip 3, 4 Diplom för räddning

Läs mer

Tågvolymerna ökar med ny kund

Tågvolymerna ökar med ny kund Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 3. oktober 2012 samhällsnyttigt Tågvolymerna ökar med ny kund Conteam utvärdering av CMP-projektet kryssningsrekord helga säkerheten i hamnen sita Just nu Ett intensivt

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juli 2005. Utlastningshamn för timmer. Kungligt besök

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juli 2005. Utlastningshamn för timmer. Kungligt besök Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juli 2005 Utlastningshamn för timmer Kungligt besök 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, 2005 Innehåll Aktuellt 2 Alfa Laval 3,4 Helsingborg-

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 3, s e p t e m b e r 2 0 0 9 Aktuellt Aktuellt 2 GDL 3-4 Dramatisk entré 4 Fotoutställning 5 Kryssningsrekord 7 Hamnens miljöarbete 8 Färjerederier samarbetar

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1, MARS 2007

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1, MARS 2007 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1, MARS 2007 Aktuellt Aktuellt 2 SCA Transforest 3, 4 Tävling 9 Rekordsiffror, Trans Russia 11 Carl-Henrik Hägg 12 Besök 13 Lastat och lossat 14, 15 Samskip

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, oktober 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, oktober 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, oktober 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 3, 2006 Aktuellt 2 2 Långväga pendeltåg ger enkel metalltransport 3,4 Namnbyte 4 Förslag

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, 2005 Innehåll Aktuellt 2 Felix ketchup tar vägen via Helsingborg 3 Förändring på marknadsavdelningen

Läs mer

Världsnyhet i Hamnen Reachstacker med hybriddrift

Världsnyhet i Hamnen Reachstacker med hybriddrift Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 1. mars 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Världsnyhet i Hamnen Reachstacker med hybriddrift CHIQUITA BYTER HAMN pappersjätten sca Ny centralgate Sjösäkerhet Just nu En ny tydlig

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2005 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 1, 2005 Aktuellt 2 DFDS Seaways 3,4 Kriser satte beredskapen på prov 7 Tävling 9 Ny stuverichef,

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, 2006 Innehåll Aktuellt 2 Högsäsong för ren värme i Västhamnsverket 3, 4 Ny förbindelse med England

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2004

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2004 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2004 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, 2004 Innehåll Aktuellt 2 Global mötesplats granne med hamnkontoret 3,4 100 000:e containern

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN N R 4, D E C E M B E R 2 0 0 9 Aktuellt Slutet 2008 och året 2009 - Mörkt i början men med tiden kom ljuset Aktuellt 2 Maersk Line till Helsingborg 3 4 Säkerhetsövning

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2006 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 4, 2006 Aktuellt 2 Perstorp 3,4 Miljöteknisk undersökning 4 Julfrukten anländer 7 Tävling

Läs mer

Där hav möter land i Göteborg

Där hav möter land i Göteborg Där hav möter land i Göteborg Hans Gutsch APM Terminals Stig-Göran Thorén Göteborgs Hamn Headline Port of Gothenburg 3 APM Terminals: The world s only geographically balanced Global Terminal Network Port

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2003 Innehåll Aktuellt 2 Ny kombiterminal 3,4 Fruktsäsongen 7 Tävling 9 Nordiskt

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 1, m a r s 2 010 Välkommen till ett nytt decennium med Turlistan och mitt första nummer som verkställande direktör i Helsingborgs Hamn! Aktuellt 2 Rekordår

Läs mer

Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal

Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2004 Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2004 Innehåll Aktuellt 2 Frangångsrik helgtrafik

Läs mer

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Kort om Unifeeder Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 2 Unifeeder idag Den största t operatören med det

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, september 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 3, september 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, september 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, september 2003 Innehåll Aktuellt 2 Färjetrafiken sommaren 2003 3,4 TT-Line 7 Tävling 9 18

Läs mer

Full fart framåt för logistiken

Full fart framåt för logistiken Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 3. oktober 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Full fart framåt för logistiken Årets största affär DestinationskarTA Sundbusserne Just nu Hamnen investerar för framtiden och ökad

Läs mer

Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne

Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, september 2004 Sjötransporter - strategisk fråga för Skåne 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 3, 2004 Innehåll Aktuellt 2 Helsingborg del av

Läs mer

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012 Aktuellt Helsingborgs Hamn fortsätter att växa Aktuellt 2 Helsingborgs Hamn fortsätter att växa 3 Företagsreportage 4-5 Projektlast Yara Praxair

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 4. december 2013. kundfokus. DHL Global Forwarding. tio tusen ton clementiner megakran flyttas.

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 4. december 2013. kundfokus. DHL Global Forwarding. tio tusen ton clementiner megakran flyttas. Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 4. december 2013 kundfokus DHL Global Forwarding tio tusen ton clementiner megakran flyttas ny terminalchef Just nu Vi investerar för en effektivare hamn med kortare

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Kaffesäckar året runt Höjd säkerhet i hamnen 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Innehåll Aktuellt 2 Kaffesäckar i hamnen

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 2, juni 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2003 Innehåll Aktuellt 2 Conteam Repair 3,4 5-klassare 7 Tävling 9 TransRussia 11 Besök

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, mars 2011 Inga problem att hålla ångan uppe Efter en kall och bister vinter, går vi äntligen mot ljusare tider och en vår som förhoppningsvis ska ge oss

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Kryssningsturismen Niels VallØ, ny vd scandlines Tetra pak banbrytande forskning Just nu Möt Niels Vallø, VD för Helsingborgs Hamn 2 VD

Läs mer

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1. MARS 2015 MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF Studenter är FRAMTIDEN I HELSINGBORG Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA JUST

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

IT-bolaget InPort sålt FIN SOMMAR FÖR SCANDLINES OCH SUNDBUSSERNE TOC EUROPE -VI VAR DÄR. Oceanhamnens förvandling -nu har den börjat

IT-bolaget InPort sålt FIN SOMMAR FÖR SCANDLINES OCH SUNDBUSSERNE TOC EUROPE -VI VAR DÄR. Oceanhamnens förvandling -nu har den börjat KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3. OKTOBER 2014 BRANDEN I VÄSTHAMNEN - VAD VAR DET SOM HÄNDE? Kundfokus: Nytt sätt att få MRN-nummer FIN SOMMAR FÖR SCANDLINES OCH SUNDBUSSERNE FARTYGSSIMULERING GENOMFÖRD

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER Nr 7-8 2012 2012-08-31 SKEPPSMÄKLARNYTT Momskursen är fullständigt fullbokad! Rekordmånga skrev ICS-examen världen över Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Fredrik Andersson, Manager Port Development Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Från byteshandel - - till handelsutbyte. Varför hamn i Göteborg? Läget Läget Läget Varför hamn i Göteborg? Vattenvägars

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3. HÖST 2015. Direkttrafik. Två oväntade FR ÅN ECUADOR OCH DOMINIKANSKA REPUBLIKEN BESÖK. BANBRYTANDE evolution

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3. HÖST 2015. Direkttrafik. Två oväntade FR ÅN ECUADOR OCH DOMINIKANSKA REPUBLIKEN BESÖK. BANBRYTANDE evolution KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 3. HÖST 2015 Två oväntade BESÖK BANBRYTANDE evolution Direkttrafik FR ÅN ECUADOR OCH DOMINIKANSKA REPUBLIKEN JUST NU JUST NU Rekord i nya och utvecklade kundsamarbeten

Läs mer

Vår kunskap din trygghet. Strategiskt läge. Engagerad personal. Kort insegling

Vår kunskap din trygghet. Strategiskt läge. Engagerad personal. Kort insegling THE FLEXIBLE PORT Lysport en trygg och Lysport är i ständig utveckling. Vi är en modern och flexibel hamn med många konkurrensfördelar. Strategiskt läge Vårt strategiska läge är utmärkt. Lysport är belägen

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

D E N N A B I L A G A Ä R E N A N N O N S F R Å N H E L S I N G B O R G S H A M N

D E N N A B I L A G A Ä R E N A N N O N S F R Å N H E L S I N G B O R G S H A M N Helsingborgs hamn 200 år Inte mer än 200 år? Nej, faktiskt inte. Innan dess fanns ingen riktig hamn, man rodde in från redden till en mindre brygga. 1809 stod den nya vågbrytaren klar, en stenpir där båtarna

Läs mer

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. VINTER 2015. SVERIGES säkraste. Sopornas VÄG TILL DITT VARMA ELEMENT HAMN. REDERIET MED EGEN tågfrakt

KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. VINTER 2015. SVERIGES säkraste. Sopornas VÄG TILL DITT VARMA ELEMENT HAMN. REDERIET MED EGEN tågfrakt KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. VINTER 2015 SVERIGES säkraste HAMN Sopornas VÄG TILL DITT VARMA ELEMENT REDERIET MED EGEN tågfrakt JUST NU JUST NU Så är 2015 snart i hamn. Varje dag arbetar vi

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2003

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2003 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2003 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2003 Innehåll Aktuellt 2 Unilever 3,4 Kuehne & Nagel 7 Tävling 9 Frukt från Marocko 11 Besök

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

Krav på vägning av containers

Krav på vägning av containers Krav på vägning av containers Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Johan Troive Skeppsbyggare MSc Handläggare av fartygstekniska frågor vid sektionen för Sjö- och luftvärdighet 1 Krav på vägning

Läs mer

FRAKTHANDBOK 2011. FinnLink. Kapellskär Nådendal - Kapellskär

FRAKTHANDBOK 2011. FinnLink. Kapellskär Nådendal - Kapellskär 1 FRAKTHANDBOK 2011 FinnLink Kapellskär Nådendal - Kapellskär 2 FRAKTHANDBOK BÄSTA FRAKTKUND! Finnlines Plc, FinnLink trafik idkar frakttrafik mellan Nådendal, Finland och Kapellskär, Sverige. Finnlink

Läs mer

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB Välkommen till ACi Transport & Spedition AB ACi erbjuder ett prisvärt transportsystem inom Europa med högsta kvalitet och säkerhet. Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat sätt

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Med lång och gedigen erfarenhet av livsmedels logistik tillför vi specialistkunskap

Med lång och gedigen erfarenhet av livsmedels logistik tillför vi specialistkunskap Med lång och gedigen erfarenhet av livsmedels logistik tillför vi specialistkunskap är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Med vårt kunnande blir dina livsmedelstransporter optimala.

Läs mer

Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025. Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB

Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025. Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025 Olika lösningar mot green, clean shipping; Metanol är ej alternakv Peter Grundevik SSPA Sweden AB SSPA - InternaKonellt konsul^öretag & forskningsinsktut

Läs mer

Klartecken. Effektivitet, HAPAG LLOYD dubblerar FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG SERVICE OCH FLEXIBILITET

Klartecken. Effektivitet, HAPAG LLOYD dubblerar FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG SERVICE OCH FLEXIBILITET KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 2. SOMMAR 2015 HAPAG LLOYD dubblerar Effektivitet, SERVICE OCH FLEXIBILITET Klartecken FÖR LÄNGRE CONTAINERFARTYG JUST NU JUST NU Tillsammans bygger vi starkare verksamheter

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111.

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111. Logistik A. Modul 4 (transportmetoder). Transport-utb. Läsning: Detta häfte samt vissa delar av kap. 5, 10 o 12. Skriv svaren under frågorna. Namn:... A. Inledning Läs sid. 88 91 samt diagrammen på sid.

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Trender inom transportbranschen

Trender inom transportbranschen Trender inom transportbranschen Anders Karlsson VD, Mantorp Media & Konferens AB Chefredaktör, Transport & Logistik Idag/Transportnet Redaktör, Trailer Magazine Webbredaktör, Trailer.se Förändringar bland

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2011 Aktuellt 2 Logistiksystem PortIT får ett rejält lyft 3 Ett fartyg kommer lastat 4-5 Projekttävlingen Nya Västhamnen 6-7 Flytande naturgas

Läs mer

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef HallandsHamnar i siffror HallandsHamnar bildades 1 januari 2013 Terminaler i Halmstad och Varberg 4,1 milj. ton över kaj (2012) Sveriges 8:e största hamn (2012) 135

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

Kontakta oss. Försäljning och uthyrning av containrar Lastsurrning Lyftmaterial Presenningar Stållinor

Kontakta oss. Försäljning och uthyrning av containrar Lastsurrning Lyftmaterial Presenningar Stållinor Kontakta oss Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB Järvedsleden 4 891 60 Örnsköldsvik Tel: 0660-787 15 Fax: 0660-787 19 www.ornskoldsvikshamn.se VD Christer Ögren Mail: christer.ogren@ovikshamn.se Tel. 070-371

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, CLdN, DFDS, SCI/Freightman AB, K Line, MSC, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn! I 400 år har

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: PM Hamnar Innehållsförteckning Allmänt... 3 Identifiering

Läs mer

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn 1 Beredskapsplan Malmö Oljehamn Anläggningsbeskrivning sid. 2 Produktutsläpp sid. 3-4 Åtgärder vid annat läge inkl. sabotage och intrång sid. 5 Telefonlista sid. 6-7 Information sid. 8 Utrymningsplan sid.

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Welcome to Wilhelmsen Technical Solutions KNOWLEDGE

Welcome to Wilhelmsen Technical Solutions KNOWLEDGE Welcome to Wilhelmsen Technical Solutions KNOWLEDGE COMPETENCE EXPERIENCE WILHELMSEN TECHNICAL SOLUTIONS PART OF WILHELMSEN MARITIME SERVICES Occupies a leading position in the global maritime service

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017

ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017 SAMVERKAN FÖR EFFEKTIVARE TRANSPORTER - DAGENS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER. ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017 UNCLASSIFIED (PUBLIC) Our bold long-term mission

Läs mer