Simon Zingerman Mediedesign 2. WORKBOOK Examinationsuppgift GD2 Simon Zingerman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simon Zingerman Mediedesign 2. WORKBOOK Examinationsuppgift GD2 Simon Zingerman"

Transkript

1 WORKBOOK Examinationsuppgift GD2 Simon Zingerman

2 Introduktion Denna kommunikativa plattform sträcker sig från tidsperioden 20 november 13 december 2010, och har inte uppdaterats efter det. Mitt fortsatta arbete finns beskrivet längre fram i min Workbook under Arbetsprocessen. 1.) Mission Bakgrund & Syfte Mitt uppdrag är att skapa en konstnärlig lösning på temat Design för hållbar utveckling. Uppdragsgivaren är Maria Juhlin. Syftet är att jag som formgivare ska pröva och utveckla min individuella förmåga inom produktion, perception, reflektion, dokumentation och presentation utgåendes ifrån de artefakter vi arbetat med under kursens gång, samt de föreläsningar vi fått. Jag ska också kunna argumentera och motivera mina designlösningar, urskilja och ta ställning till vad ett entreprenöriellt förhållningssätt inom mediedesignindustrin kan innebära samt få känna på hur grafisk design för traditionella ytor kan möta nya, interaktiva möjligheter. Mål Jag ska utveckla en möbel ( sopstation ) för hemmet som förändrar vårt vardagliga sätt att källsortera/återvinna. Målet med produkten är att få de människor som inte återvinner (alt. återvinner halvhjärtat) att bli involverade och medvetna. Min produkt ska göra källsortering enkelt, roligt och snyggt! Det är en liten förändring i vardagslivet, som betyder väldigt mycket för vår framtid. Jag vill skapa medvetenhet och förståelse för användaren om att alla människor har ett gemensamt ansvar att använda världens resurser på ett hållbart och långsiktigt sätt. Samtidigt vill jag också förändra vårt synsätt på soptunnan som vi har idag. Jag vill att min sopstation ska ersätta plasthinkarna under diskhon. Den ska göra soptunnan till en snygg och accepterad möbel i hemmet. Ett annat stort mål med min produkt är att den ska slå internationellt. Detta är alltså mina långsiktiga mål för min produkt. Dock så kommer de inte kunna uppnås i detta tidiga skede. De mål som jag, för denna examinationsuppgift (fas 1), kommer att uppnå är följande: 1.) Att bilda mig inom området (forska, undersöka och finna behov). 2.) Att skapa grafik (digitala prototyper, logotyp mm). 3.) Få kunskap om miljövänliga materialval. 4.) Att sammanställa en Workbook (version 1). 5.) Att skapa en säljande presentation.

3 2.) Nulägesanalys Produkten/tjänsten Jag behöver ett ordentligt arbetsunderlag att stå på för att arbeta vidare med denna produkt. Jag behöver först se över dagens marknad, sedan bilda mig själv inom hela återvinningssystemet såväl i Sverige som internationellt. Läsa en drös med artiklar och se dokumentärer. Distributionen Målet är att min produkt ska vara kommersiell och lättillgänglig. För att nå ut på marknaden kommer jag att behöva samarbeta med ett gigantiskt och internationellt företag likt IKEA, som sedan står för distributionen. Görs samarbetet med en mindre aktör/rörelse så är risken stor att jag endast når ut till en redan upplyst och väldigt smal målgrupp. Tanken är att jag i ett senare skede ska sälja in min produkt till ett företag med hjälp av allt från övertygande och säljande digitala presentationer (PDF- dokument/enklare hemsida) till en instruktionsfilm. I denna examinationsuppgift fokuserar jag dock på den första fasen, en PDF- presentation. Marknaden Det finns utan tvekan en marknad för detta. Folk har blivit allt mer miljömedvetna desto tydligare klimatförändringarna satt sina spår världen runt. Att återvinna/källsortera är ett måste för att vi ska kunna fortsätta leva på den här planeten. Utvecklingen och forskningen går ständigt framåt. I framtiden kommer utsläppen från återvinningen att minimeras ännu mer och maskiner/fordon på fabrikerna kommer förhoppningsvis att enbart drivas av solenergi eller miljövänligt bränsle. I flertalet länder är man fortfarande för dåliga på att återvinna, vilket riskerar att miljön tar mer skada och att mer energi går åt än vad som återvinns ur soporna. Det som saknas på marknaden är en produkt som min. Det finns inga heltäckande alternativ till de vanliga soptunnorna vi har i hemmet. I Sverige är vi i världsklass när det kommer till återvinning, men jag är ändå helt säker på att det finns en marknad för produkten även här. Jag är nog knappast ensam om att ha ett gäng pappkassar med diverse sopor ståendes i köket, det som i dagsläget är min sopstation. Konkurrenterna Efter att ha undersökt marknaden så har jag, rätt väntat, funnit en hel uppsjö med konkurrenter. Dock så ser jag flera fördelar med min produkt som jag hittills inte hittat någonstans, så jag känner mer och mer att jag är inne på något nyskapande! Fem starka punkter som tillsammans gör min lösning annorlunda: tillgänglighet, kapacitet, pris, valmöjlighet och mervärde. Läs mer nedan, under omvärldsfaktorer.

4 Omvärldsfaktorer Styrkor 1.) Tillgänglighet För det första så är tillgängligheten på dagens sopstationer dålig. Man måste själv som kund söka upp produkten och företagen. Redan där faller det eftersom de oengagerade mest troligt aldrig skulle söka efter t.ex. miljövänliga soptunnor på nätet. Alltså drar jag slutsatsen att de som köper dessa produkter redan är engagerade, och skötte antagligen sin återvinning/källsortering bra redan innan de köpte produkten. Jag vill få ut min produkt på stora möbel- och inredningsaffärer som t.ex. IKEA. Jag vill att kunden ska ställas inför ett val när denne står i affären. Bredvid den billiga plasthinken så står min produkt. Självklart kommer den att kosta mer men; tänk vad det skulle underlätta att ha en sådan där hemma, snygg var den också. Går kunden därifrån med plasthinken så ska han/hon också bära med sig lite dåligt samvete, det hade i varje fall jag själv gjort. Jag kikade på drös andra företag, både svenska och internationella, men lyckades inte hitta några vettiga alternativ till de vanliga soptunnorna. Här finns det helt klart en marknad. 2.) Kapacitet De soptunnor som finns idag saknar kapacitet. Inte antalet liter skräp de kan innehålla, utan kapaciteten att hålla en stor mängd olika produkter. Som mest har jag sett tre olika fack. Min produkt kommer att ha betydligt fler behållare och fack än så, allt från hushållsavfall till elektroniskt avfall ska kunna läggas här. Eftersom min sopstation kommer att vara en ganska stor möbel, så gör detta att kapaciteten inte minskas även fast det finns plats för ett bredare sortiment. Med samma förutsättningar hade den helt enkelt inte fått plats under diskhon, och här föddes idén om att göra produkten till en möbel. Att ha ett brett sortiment uppmuntrar användaren att slippa tömma de vardagliga soporna lika ofta. 3.) Pris Måste snyggt vara lika med dyrt? De snyggaste alternativen av soptunnor på marknaden är också de dyraste. Jag har svårt att tro att jag kan locka min målgrupp med priser som 2000kr, utan jag måste lägre än så. Eftersom att sopstationen kommer att fungera som en möbel, så är såklart utseendet väldigt viktigt för att produkten ska sälja. Jag kommer att satsa lika mycket på form som funktionalitet till min produkt, men vill samtidigt hålla priset nere. 4.) Valmöjlighet Efter att ha läst på om de olika återvinningssystemen i världen så har jag insett att de kan skilja sig oerhört mycket. I vissa länder så delar man upp skräp i tre kategorier, i andra så slänger man allt utom aluminiumburkar i samma soptunna och i länder som vårt eget så källsorterar man nästintill allt. Vill man slå internationellt kan man alltså inte ha ett system som man tror ska fungera för alla. Första delen av min lösning på detta är behållarna. De kommer att säljas vid sidan om själva möbeln. Det kommer att finnas olika storlekar att

5 välja bland. På detta sätt kan man själv anpassa produkten efter sina egna återvinningsvanor. I en broschyr som placeras där produkten säljs visas flera olika exempel på hur man kan utnyttja behållarna för att hitta ett system som passar en. Den andra delen i lösningen är att man som kund får en omärkt produkt när man köper sopstationen. Till produkten medföljer en karta med ett gäng olika klistermärken. Dessa märken är symboler/texter för alla tänkbara sopor som kan källsorteras. På så vis märker man själv ut sina olika behållare, och kan enkelt personifiera sin sopstationen efter eget behov. Det ger även en förklaring om vad som får kastas vart, de bildar användaren. En annan aspekt som dessa klistermärken behandlar, är den politiska frågan inom källsortering/återvinning. Runt om i världen finns det många som är emot delar av återvinningen. Det finns produkter vi idag återvinner som släpper ifrån sig gifter när det återvinns och samtidigt kostar energi i och med återvinningsprocessen. En annan motgång är att flera återvunna material får försämrad kvalité (struktur och koncentration) efter att de återvunnits. Men jag anser att min produkt även måste få vara något som dessa personer också kan nyttja. Forskningen går dock ständigt framåt, med både miljövänligare material och återvinningsmetoder. Men tills dess att vi kommit på fler nya och smartare lösningar, så måste man behandla dessa frågor på ett taktiskt sätt; man måste själv få en valmöjlighet över vad man vill källsortera. 5.) Mervärde Visst finns det konkurrenter som skapat stora soptunnor som inte heller ska placeras under diskhon, utan som istället ska placeras i lägenheten/huset. Men dessa är för det första inte särskilt estetiskt tilltalande, och för det andra så är de inte speciellt praktiska. De fyller sin funktion som soptunnor, men utöver det så saknar de andra användningsområden. Min sopstation kommer att ha ett mervärde. Utöver att kunna ta hand om husets soppor, så kommer den också att fungera som en vardagsmöbel. Istället för att öppnas ovanifrån så kommer min produkt att öppnas med dörrar på långsidan. Man kommer enkelt att kunna dra ut behållarna (går på räls, likt en byrålåda) för att kasta/tömma dem. Detta gör att ovansida av sopstationen hålls fri, och kan därmed användas till allt från avlastningsbord till TV- bänk. Källsortering/återvinning blir på så vis en ny del av hemmet, på ett nytt och hållbart tankesätt. Svagheter En ganska självklar och stor svaghet är att jag är helt ny på marknaden. Jag vill såklart att min produkt ska ha ett högt förtroendevärde, vilket kommer kräva hårt jobb och vettiga (påkostade) val redan från start. Möjligheter + Att slå igenom på marknaden, behovet finns! + Att påverka oengagerade människor.

6 + Att förändra människors syn på soptunnan. + Att ta marknad av konkurrenter. + Att öka mervärdet hos min produkt. Hot - Att ett större företag stjäl min idé. - Att jag missbedömt min målgrupp (Hur mycket är folk beredda att betala för att ändra sina dåliga vanor?) - Down- cycling - De som är emot återvinning. - Att själv bli kallad för miljöbov. Produkten måste vara extremt välgenomtänkt, annars tappar den allt förtroende. 3.) Målgruppsanalys - Vem är användaren? Vem vill du nå, kommunicera med? Användaren av min produkt är människor som jag själv. De som gärna skulle vilja göra en insats, men som inte själva tar tag i problemet. Denna användare återvinner som mest kartonger/papper och pantburkar/flaskor, men mycket annat slängs tillsammans med hushållssoporna. Han/hon tappar lätt intresset, och går ofta tillbaka till dåliga vanor. Fokus ligger på unga vuxna, men självklart kan den komma att tilltala andra. Enligt statistik sköter dock stora hushåll (vuxna med fler barn) återvinningen bättre än de unga. 4.) Budskap/Kärnvärden - Vilka uttalade eller outtalade budskap vill du använda för att nå användaren? Grundbudskap + Återvinning ska vara en naturlig del i folks vardag. + Källsortering ska vara enkelt, roligt och snyggt. + Produkten ska få människor att må bra, få ett gott samvete. + Min produkt ska uppmuntra till rätt sorts källsortering! Spetsbudskap + Soptunnan ska bli en accepterad möbel i hemmet. + Det ska inte vara dyrt att välja ett miljövänligt alternativ. + Produkten ska vara lättillgänglig (säljas tillsammans med andra soptunnor). + Produkten ska ha stor kapacitet och bestå av flera behållare (för att rymma ett brett sortiment av sopor).

7 Pay- off Furniture for the future 3 st väl genomtänkta kärnvärden Trend Framtidsvision Mervärde 5.) Medium - Vilket slags media / exponeringsyta / material består artefakten/lösningen av? Till denna examination kommer min lösning att bestå av en digital presentation med hjälp av projektor och ett PDF- dokument. Presentationen kommer att vara väldigt tilltalande och väl grafiskt genomtänkt. - Kan du ge förslag på uppföljande åtgärder och kompletterande aktiviteter för att stärka din designidé? Cross- media? En instruktionsfilm. Enbart med digital grafik, visar på animationer om hur produkten fungerar. Hur man fäster klistermärken, hur man tömmer den, hur barnspärren fungerar, hur man kan använda möbeln till allt från avlastningsbord till TV- bänk mm. 6.) Tidsplan 8/11 Handledningstillfälle 1 26/11 Handledningstillfälle 2 10/12 Handledningstillfälle 3 14/12 Projektet presenteras för första gången (90 % Examination) 11/1 Handledningstillfälle 4 14/1 Slutgiltig presentation (100 % Examination)

8 Arbetsprocessen Jag har från och med den 14 december 2010 till den 13 januari 2011 beskrivit min arbetsprocess, utgåendes från tidigare noteringar, texter, bilder och skisser. 1.) Bakgrund När jag under uppgiften Re- designa en stol (slutuppgift i Illustration) till sist kom på idén om att skapa den ultimata festivalstolen, så väcktes mina första tankar om hållbar utveckling. Temat har funnits som en röd tråd genom hela kursen men det var först här jag fick blodad tand. Till en början slängde jag på allt tänkbart skräp som inhandlats på diverse second hand butiker på min stol, mest för att den skulle bli så överdriven och komisk som möjligt. Men mitt i skapandet så kände jag helt plötsligt ett stort missnöje i min idé och var nära att skrota hela grejen och börja om på ruta ett. Morgonen därpå gick jag igenom prylarna åter igen och plötsligt blev det hela solklart samtliga saker som placeras på min stol ska bära på en funktion! Det hela slutade med att skapade en produkt med enbart återanvänt second- hand material, där allt från simfötter (fungerade som avlastningsbord) till paraply (skydd mot både sol och regn) fanns med. Material som tidigare legat och skräpat hade fått ett nytt liv. Jag kände nu att jag hade fått in tänket, började läsa i kurslitteraturen och började spåna idéer till Examinationsuppgiften. Under arbetet med Generator- konferensen så gick jag på mitt första handledningstillfälle med Maria. Jag kände mig väldigt tankspridd och bar på flera idéer, tyvärr fler dåliga än bra. Sedan en tid tillbaka hade jag bestämt mig för att det jag åstadkommer verkligen måste vara något väsentligt, som faktiskt skulle förändra och hjälpa till. Tanken på att gå i mål med ett arbete som bara gjorts för sakens skull, lockade mig inte precis. Så kraven på mig själv var höga. Feedbacken jag fick från Maria gav mig flera tankeställare. Jag hade tidigare endast begränsat mig till denna tidsram, och förstod nu att detta arbete kunde fungera som en konstnärlig studie inför examensarbetet. Helt enkelt en början på ett mycket större projekt. Anteckningar från handledningen: - Något enkelt! - En oväntat lösning - Förändra vardagen (om än litet som stort) Varför fyller vi oss med yttre ting? Produkten blir allt tunnare och användaren allt tjockare (dock blir vi även tunnare inom oss). Vi lever i en visuell värld. Lycka vad är lycka? Idag är det nästan förbjudet att säga att man är lycklig. Det handlar om status. Går det att ändra inställningen?

9 Simon Zingerman Mediedesign 2 Förr var det rikedom att bli underhållen på teater. Idag är rikedom att kunna leva på sitt bloggande. Något som är skapat för hand har så mycket större värde än kommersiella produkter. Maria nämner skåpet hon fått av en kompis. Det blir oersättbart. Sammanfattningsvis var det positiv feedback som släckte flera idéer och samtidigt tände nya! Samma vecka valde jag mellan idéer som en påverkande kampanj (t.ex. cykel istället för bil), en ny förpackningsdesign (gör om, gör rätt), skapandet av en ny rörelse (Anti- gadget, dvs. anti prylgalningen) samt att skapa en ny produkt (trendsättare). Det blev den sista punkten av dessa som jag valde att arbeta vidare med. Den riktiga idén föddes när jag och min flickvän skulle kasta sopor och panta burkar. Vi insåg att vi hade en stor röra med kartonger, glödlampor, glasburkar och annat som bara låg i en härlig blandning under diskhon. På köksgolvet stod en pappkasse med pantburkar och petflaskor, i en annan kasse hade vi glasflaskor. Jag tog fram några fler pappkassar och så började vi sortera upp vår röra. Slutresultatet blev en drös med papp- och plastkassar fyllda med skräp som tillsammans tog upp en stor yta av köksgolvet. Tanken slog mig - det måste ju finnas ett bättre sätt att hantera sina sopor i hemmet! Det var här min research började. Först och främst ville jag kartlägga marknaden. Jag gjorde detta genom att söka upp vad jag tror är nästintill samtliga konkurrenter till min idé. Jag letade mig fram till deras egna hemsidor, deras återförsäljare osv. Jag letade även efter konkurrerande produkter på stora företag som IKEA och Sears, där jag positivt nog fann ett dåligt utbud.

10 Efter att ha finkammat marknaden och hittat behov och hål där min produkt har en plats att fylla, så var nästa steg att bilda mig själv inom hela återvinningssystemet såväl i Sverige som internationellt. Detta gjordes genom att läsa en hel uppsjö med artiklar på nätet, kurslitteratur (Design för hållbar utveckling) och genom att se dokumentärer mm. Några av mina större källor: Svenska: - Avfall Sverige - Sopor.nu - El- kretsen - IL Recycling - Pressretur AB - Lampinfo.se - Förpacknings & Tidningsinsamligen (fti) - Returpack - SKRÄP - vem vare som kasta? - Tetrapak - Återvinningsindustrierna - Nyhetsartiklar på DN, Sveriges radio - The Recycler (en blogg om återvinning) - Diskussioner på forum Engelska: - ScienceDaily - Reuters - Newsvine - Discover - Greenpeace - TenBees - GreenBottle - Recycling Expert - The New Ecologist - Waste Management (WM) - Artiklar, bloggar, diskussioner på forum Dokumentärer/Filmer: - "The Story of..."- filmerna - Penn & Tellers Bullshit Recycling - How Many Light Bulbs? - From Cambridge Ideas - Greenpeace - Inspiring Action

11 - Tapped - Following The Trail Of Toxic E- Waste (CBS News, 60 Minutes) - Poisoning the poor Electronic Waste in Ghana (Greenpeace International) - Talking rubbish: Is recycling working? (BBC News) - Förpacknings & Tidningsinsamligens infofilmer - El- kretsens infofilmer - Food Inc - The Age of Stupid - Waste Managements infofilmer Nästa del i min research är att kartlägga och börja göra materialval. Det är en lång process som kräver mycket tid och engagemang, och det är här jag befinner mig i dagsläget. 2.) Reflektion Produkten måste ha ett högt förtroendevärde. Risken finns ju att själv bli kallad för miljöbov. Den måste vara extremt välgenomtänkt, annars tappar den allt förtroende. Att jag missbedömt min målgrupp (Hur mycket är folk beredda att betala för att ändra sina dåliga vanor?). Göra en undersökning? Måste arbeta hårt med materialval! Gör detta genom bra research. Forska vidare om allt från vattenbaserad färg, majsstärkelse och ersättare till PVC- plast. Får produkten inte plats med alla sopor i ett hushåll så uppmanar det den late att kasta allt i soporna istället. Även utrymmet i hemmet är ett stort problem. Om man ska återvinna så måste man uppmuntras till det. Det är enklare att bara trycka ner allt i samma soptunna. Hur uppmuntrar man? Hur gör man så att produkten kan slå internationellt? För att uppnå att produkten blir lyckad internationellt krävs kartläggning på hur de olika återvinningssystemen fungerar i olika länder. Detta för att anpassa Furnature till så många länder/hushåll som möjligt. Hur når jag ut till alla? Ett gigantiskt och internationellt företag är min bästa vän! Hur skiljer det sig i åldrarna? Hur duktiga/dåliga är ungdomar på att återvinna?

12 Feedback efter 90% examinationen Sophia föreslog att man skulle skilja färgat och ofärgat glas i behållaren. - Det är mycket möjligt att det finns en efterfråga på detta från flera, och det är där som detta system är så smidigt. Vill man dela upp färgat och ofärgat glas så är det bara att antingen använda sig av två stycken mindre behållare (tar samma yta som en stor), eller om man har mycket glas så använder man så mycket som två stora behållare där en håller det färgade glaset och den andra det ofärgade. Man har valmöjligheten att själv anpassa sin produkt. Johan poängterade att man antagligen inte orkar gå till hallen varje gång man vill kasta vanligt hushållsskräp. Idén som föddes ur den diskussionen blev att ha kvar det vanliga sopkärlet under diskhon, men att när soppåsen är fylld så kan den förvaras i sopstationen, till dess att man ska gå ut och kan ta med sig soporna. På så vis slipper man gå lika ofta med soporna. Man kan ta två åt gången istället. Jegor föreslog att jag skulle försöka påverka de som konstruerar kök att få in det här tänket redan där. Att min produkts funktioner redan integreras i själva köksmöbeln. - Jag tror säkert att det kan finnas en marknad för detta, men det är inte något jag vill lägga ner min tid och energi på. Dagens kök lämnar lite plats för sopor, och jag tror att det skulle vara väldigt svårt att få igenom min produkt på detta sätt. Många bor i lägenheter och hus där kök redan står på plats. Jag tror helt enkelt att man måsta börja se sopsortering som en del av vardagen istället, och ge de en större plats i hushållet. Som feedback på att jag tänkte använda lock till vissa behållare (mot lukten) blev att jag kunde använda mig av gummilister eller aktivt kol. Erik nämnde materialet vepa (måste kolla upp om namnet stämmer) som är ett tunt tyg man kan trycka på. Jag ska studera vidare om detta och se om det skulle gå att använda på t.ex. Mina klistermärken / informationslappar. 3.) Produktion Efter att ha bildat mig själv inom ämnet så kunde jag börja skissa upp diverse designlösningar på min produkt. Nu hade jag en klar bild i huvudet om vilka sopor som skulle rymmas i min produkt, och kunde på så vis börja skissa på upplägget och måtten. Jag valde att börja med papper och penna. Jag utgick till en början ifrån två möbler från min lägenhet, varav den ena var tv- möbeln och den andra en stor avlastningsbyrå från sovrummet. Papperskassarna som i dagsläget står för vår sopstation, fick delvis stå som måttet för behållarna.

13 Simon Zingerman Mediedesign 2 Efter att ha skissat och mätt så tog jag nästa steg med hjälp av Illustrator. Här gjorde jag min första digitala skiss på produkten. Måtten stämmer, men skissen är endast till för presentationen och kan inte användas i produktionssyfte. För detta blir nästa steg blir att ta fram en första 3D- modell. Den illustrerade skissen visar på flera exempel hur möbeln fungerar, och vilka användningsområden den kan ha (utöver sopstation). Jag började sedan skissa på idéer för att få produkten att fungera internationellt. Idén om en förklarande broschyr/instruktionshäfte och om klistermärken blev min lösning på detta. Jag illustrerade ett första upplägg på klistermärken och gjorde en dummy- bild på hur det skulle kunna se ut när man bläddrar i instruktionshäftet.

14 Jag började sedan arbeta med namnval och logotypdesign. Efter många försök på namn så kom jag genom att leka med det engelska ordet Furniture (möbel) fram till namnet Furnature, vilket då kan tänkas stå för flera saker. Att möblerna är skonsamma för miljön, att möblerna är för naturen osv. Tillsammans med den pay- off jag valde, Furniture for the future, så får man även med temat framtid. Ett roligt sammanträffande är att både orden Furniture och Furnature innehåller ordet Future. Nästa steg var att designa själva logotypen. Jag skissade en hel drös med olika versioner, den ena mer avancerad än den andra. Det skulle vara en stol som såg ut som en växt/växande träd, bokstäverna skulle växa fram ur en möbel osv. Sedan frågade jag Sofia om feedback. Hon verkade inte alls imponeras av mina avancerade försök, utan bläddrade upp till en av de allra första skisserna och sa den här tar du! Den där? Tänkte jag och var inte alls speciellt uppspelt. Det slog mig dock ganska snabbt att jag hade överarbetat det hela en aning. En tydlig och enkel logotyp fick gå före det andra kladdet, och såhär i efterhand känns det som ett klockrent val.

15 Det sista momentet i min produktion var att sammanställa det hela till en tilltalande och välarbetad presentation. Jag valde att arbeta med Illustrator och Photoshop för att skapa en PDF. Denna PDF är alltså den artefekt som lämnas in utöver denna Workbook. I min presentation så sammanställdes allt visuellt material jag arbetat med under vintern. Utöver det som redan står förklarat ovan så tillkom även en hel del nytt grafiskt innehåll. Jag började med att utforma ett tema som skulle vara den röda tråden i min presentation. Temat jag valde blev: Känslan av att man står i sitt vardagsrum och precis har packat upp sin nya Furnature- möbel man inhandlat på IKEA. För att få fram den känslan så arbetade jag med trägolvs- och kartongtexturer. Resultatet blev en väldigt lekfull presentation där jag bjuder på både mig själv och min produkt. Annat som tillkom var: fler färgexempel på möbeln, enklare exempel på hur klistermärken och instruktionshäfte kunde se ut i verkligheten. 4.) Perception Från början tänkte jag att produkten skulle öppnas med lock uppifrån, men detta ändrades då jag insåg att genom att hålla ytan ovanför tom så får jag en yta som kan fyllas i princip ända upp till taket. Jag får helt enkelt ett mervärde. Jag utgick ifrån vår byråmöbel i sovrummet för höjden. Den skulle vara i lagom arbetshöjd, men även i en passande höjd för sitt andra syfte som vanlig möbel.

16 Varför har behållarna de mått de har? Jag utgick ifrån pappkassar. Får man i dagsläget ned allt skräp i pappkassarna, så kan man lika gärna ta efter de måtten. Varför sabba ett fungerade koncept? De fyra facken öppnas högst upp på kortsidan. En säkerhetsaspekt är att handtagen kommer att vara barnsäkra. Varför är de fyra facken symmetriska? Kan man inte ha flera småfack? Facken ser ut som de gör för att konstruktionen ska vara så enkel som möjligt. Allt ser identiskt ut, det enda som avgör hur du anpassar möbeln är vilka behållare du väljer att köpa till den. Hur håller jag förtroendet för min produkt högt? Soptunnan ska vara skapad helt och hållet i återvunnet material (alt trä). Den ska alltså gå att återvinna en vacker dag. Den är lätt att plocka isär. 5.) Diskussion Resultatet blev över förväntan. Jag toppade mina egna mål och kan inte gör annat än att vara nöjd över det jag presterat! Jag känner dock att detta projekt är så stort att jag omöjligt har kunnat kartlägga allt det jag velat ha med i min workbook. Detta är en första fas i ett mycket större projekt. Jag ser min presentation och workbook som en stadig grund till en pitch, där målet var att sälja in min produkt. Jag är helt övertygad om att flera av mina första idéer som presenteras i detta arbete kommer att förändras, skrotas eller förbättras! Det jag tar med mig är ett seriöst projekt till nästa kurs (interaktionsdesign 2), där jag säkerligen kan nyttja tillfället att utveckla min produkt ännu mer. Med hjälp av en instruktionsfilm t.ex. Hur det nu än artar sig, bli inte förvånad om jag väljer att arbeta vidare med Furnature i min C- uppsats!

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59 Vilka miljö-val gör kvinnor respektive män varje dag? Arbete av: Jesper Rasmussen 9c -- Handledare: Senait Bohlin Inledning: Under vecka hade vi tema arbete, hållbar utveckling. Min undersökning gick ut

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2 Bazaar Swinga Bazaar är en app och webbtjänst som gör det enkelt och tryggt att låna och hyra saker av varandra. Med hjälp av mobilen kan vi dela med oss av saker vi sällan använder, eller få tag på något

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar:

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar: 1 Undersökning av glasögon Gör en undersökning av glasögon med hjälp av dessa frågor: Vilka delar består glasögon av? Varför finns det oftast gångjärn i glasögonbågar och hur fungerar de? Var kan man hitta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram

Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram EKONOMI+MILJÖ=SANT Bostadsrättsföreningen Svalans miljöprogram Att kombinera ekonomi och miljötänkande Hur kan du spara pengar och miljö? Att källsortera sopor är inte bara en insats för miljön utan även

Läs mer

Meåfors. Meåfors Getgård

Meåfors. Meåfors Getgård Getgård En bit utanför Ramsele ligger den lilla byn. Där har Tove och Urban en gård där de tillverkar getost i olika former. De gör Vit Caprin som är traditionell för Västernorrland och uppfanns i grannbyn.

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Hyngry Dubbelsidig W1013 Grundmodul med hel dörr för rullkärl W1014 Grundmodul med dörr ovantill och lådutdrag undertill

Hyngry Dubbelsidig W1013 Grundmodul med hel dörr för rullkärl W1014 Grundmodul med dörr ovantill och lådutdrag undertill waste wasteintro 1 2 wastehungry wastehungry 3 Hungry 140 l 190 l 724 724 828 828 879 724 623 724 983 724 778 724 623 778 1314 1314 1314 1314 Hyngry Enkelsidig W1011 Grundmodul med hel dörr för rullkärl

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns.vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING 1 ÖPPNING I caféet finns kyl och förråd märkt WINGS. I köket finner man allt för att caféet ska fungera. Sätt på kaffe det första ni gör! På nyckelknippan, som hänger till höger på väggen innanför dörren

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi och pengar. Indus är skonsam för miljön genom mindre

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

Grön flagg för Vallaskolan

Grön flagg för Vallaskolan Vallaskolan Grön flagg för Vallaskolan Tema: Konsumtion Rapporten godkänd: 2010-06-14 14:59:51 Mål 1: Vi ska få insikt om hur olika sätt att leva påverkar jordens vattenresurser. Aktiviteter som har genomförts

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Det handlar inte om rör.

Det handlar inte om rör. Det handlar inte om rör. Det handlar om rätt rör. Rör på rätt sätt. Rör på nya sätt. Rör som förändrar. Rör som berör. Som ger frihet, trygghet och förtroende. Det handlar helt enkelt om Smarta Rör. 2

Läs mer

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Låt oss återvinna mer s. 3 Övningar för förskolebarn och yngre elever s. 4 Övningar för äldre elever s. 5 Länktips s. 7 Bilaga 1

Läs mer

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research.

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research. Vår kyl och frys består av åtta sektioner som man lätt kan sätta på och stänga av samt reglera temperaturen via en display, på så sätt sänks energiförbrukningen. Vi ser vår produkt som en kombinerad kyl

Läs mer

ENERGIHUSET. Övningens mål

ENERGIHUSET. Övningens mål ENERGIHUSET Övningens mål Målet med övningen är att eleverna ska lära sig om energibesparing och energieffektivitet, inklusive kostnadsfrågor. Övningen baseras på det faktum att uppvärmning och nerkylning

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer

84 klokahem klokahem 85

84 klokahem klokahem 85 klokahem 85 Bo som en I Södra Wales har Simon Dale byggt ett hus som påminner väldigt mycket om Sagan om Ringen. Han har byggt huset för hand och det har hittills kostat 45 000 kronor. Målet är att bo

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Curriculum Vitae GLAD GRAFIKER VILL ARBETA HOS ER. uppdatering av hemsida, formgivning av cykeldekaler, produktkataloger m.m.

Curriculum Vitae GLAD GRAFIKER VILL ARBETA HOS ER. uppdatering av hemsida, formgivning av cykeldekaler, produktkataloger m.m. Curriculum Vitae 2009 Cykelringen AB Grafisk formgivare. 2008 2009 Malmö Stad Vikarie förskolelärare, olika förskolor i Malmö. 2005 2008 BrobyGrafiska Utbildning Förpackningsdesign, 120poäng. Inriktning:

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vi bjuder på några idéer Hör av dig för mer inspiration. Välkommen!

Vi bjuder på några idéer Hör av dig för mer inspiration. Välkommen! En förpackning behöver inte vara brun Förpackningar behöver inte vara bruna De kan vara stora, små, långa och korta Skimrande eller matta Vadderade eller inte Det beror lite på innehållet Det är bara

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p Form 180 p 2. Arbetsprover skickas i Postens blåa kartong avsedd för A3- format. Paketet skickas som företagspaket. Vikt upp till 3 kg kostar 215 kr. Spara paketnummer. Märk kartongens kortsida med ditt

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Max David Eriksson, 1982 / Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå / Utbildning

Max David Eriksson, 1982 / Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå / Utbildning Max David Eriksson, 1982 Kontaktuppgifter Telefon: 0738-374097 Email: maxdavid@skapadesign.com Adress: Docentvägen 32, 97752 Luleå Utbildning Civilingenjörsexamen i Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ATT FLYTTRENSA

INSTRUKTIONER FÖR ATT FLYTTRENSA INSTRUKTIONER FÖR ATT FLYTTRENSA av moveria.se i samarbete med iordning.com. Se även www.moveria.se/blogg. Iordning.com hjälper dig att rensa, organisera och strukturera stökiga och överbelamrade ytor

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer