En förutsättning för att vara medlem i någon av dessa föreningar/klubbar är att man delar [förstår/respekterar] dess värderingar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En förutsättning för att vara medlem i någon av dessa föreningar/klubbar är att man delar [förstår/respekterar] dess värderingar."

Transkript

1 Gemensamma värderingar och visionsdokument för klättring i Göteborgsområdet Följande dokument har tagits fram i samråd mellan Göteborgs Klätterklubb, Kvibergs klätterklubb och Västkustens sportklätterklubb. Dokumentet grundar sig i en gemensam önskan att stärka förutsättningarna för en fortsatt stark utveckling av klättringen i och kring Göteborg samt att vidare ge förutsättningar för och företräda utövare inom alla grenar inom klättringen. Detta dokument innehåller värderingar och visioner som vidare brutits ner i rekommendationer för hanteringen av klippor som underhålls och utvecklas av klubbarna i och kring Göteborg samt de praktiska samarbetsformerna för beslut kring varje klippas utveckling. En förutsättning för att vara medlem i någon av dessa föreningar/klubbar är att man delar [förstår/respekterar] dess värderingar. Gemensamma värderingar och vision: Alla som besöker våra klippor skall känna glädje vid klättringens mångfald Alla som besöker våra klippor skall känna sig välkomna Stryk, Kan tokas som vad som helst. ex att tuborg skall bultas för att en sportare skall känna sig välkommen. Alla som klättrar på våra klippor känner sig trygga med den av klubbarna anordnade säkerheten En klättrares säkerhet är dennes eget ansvar. Det finns ingen möjlighet att garsantera någon slags säkerhet. Formuleringsförslag: Alla som klättrar bidrager med observationer och rapportering för att bidraga till en hög säkerhetsnivå. Särskild vikt skall läggas vid att ge förutsättningar för barn och unga [nya klättrare] att utöva klättring i olika utomhusmiljöer Särksild vikt skall läggas vid att genom utbildning ge förutsättningar för barn och unga att utöva klättring i olika utomhusmiljöer Vi avviker aldrig från att klättring är till för alla och således skall möjlighet ges till alla som vill utöva klättring att göra detta oavsett kapacitet och förmåga. Detta arbete skall bedrivas på ett sätt där respekt och hänsyn skall visas gentemot både stil och grad. Alla som vill utöva klättring skall kunna få information om var det går att klättra efter individuell kapacitet och förmåga. Detta arbete skall berivas på ett sätt dar respelt pcj gänsyn skall visas gentemot både stil och gras, så att värdet av upplevelsen kan behållas. Vi verkar aktivt för att bibehålla diversiteten inom de olika disciplinerna vi verkar aktivt för att allmänheten och klättrare kan förstå mångfalden av de olika stilarna och dess kvaliteter Vi värnar om en balanserad gradfördelning över alla discipliner Vi värnar om att bultar kan bidraga till kvalitativ klättring. Saknas en väsentlig svårighetsgrad i en region kan undantag göras efter konsensusbeslut i en gemensam bultkommitté. Vi behandlar varje linje förutsättningslöst oavsett geografisk placering utifrån bultetik och och geografisk tradition och kultur. Bör flyttas Vid skapandet [bultandet] av nya berg/leder beaktar vi både stil [disciplin] och trafik. En linje som endast beöks måttligt kan lika gärna förbli en gedigen topprepsupplevelse. [1] Bör flyttas Bultning av leder åligger nytursmakare i samråd med gemensam bultkommitté att besluta utifrån aktuellt dokument Bör flyttas Aktiva medlemmar så som Styrelsemedlemmar eller medlemmar med officiella

2 funktioner uttalar sig inte genom andra kanaler än de officiella och visar hänsyn till att man inte bara företräder sig själv utan också en hel förening/klubb. Relevant information och kritik skall bemötas sakligt. Vi strävar efter att alla typer av frågor/konflikter skall kunna hanteras internt inom communityn och där inblandning av myndigheter och externa parter skall minimeras förutom i allmän information om klättring eller marknadsföringssyfte av klättring. Leder och linjer [Berg och leder] skall rensas från lösa stenar och block, rensning av vegetation får endast göras med samråd/tillstånd från markägare. Löpande underhåll görs av den klubb. Uppflyttad från stycket nedan 1 Med trafik menas antalet klättrare på en specifik linje/led och där strävan skall vara att trafiken skall kunna vara hög på en led/linje. Rekommendationer för praktisk hantering av klätterklippor som lika viktade. /Gemensam bultpolicy Underhåll av klippor skall delas upp gemensamt mellan de olika klubbarna för att förenkla och bidra till tydligt ansvar för varje specifik klippa gällande underhåll och access. Denna punkt blir komplett när den kompletteras med en lista. Gällande access skall det alltid finnas samråd/tillstånd från markägare. Placering av borrbult och ankare skall utföras så att goda relationer bibehålls med närboende och markägare, annan klätterklubb och tillsynsenhet. OBS! Markägare äger inte alltid rätt att ta beslutet själv. Rekommenderade borrbultar och ankare. Borrbult och ankare skall hålla hög kvalitet och vara anpassade för utomhusmiljö. 10 x 90 mm expanderbult rostfri A2 /år 2014 eller motsvarande rekommenderas. För speciellt utsatta miljöer t ex havsnära klippor där korrosions risken är stor, rekommenderas speciellt tillverkade bultar/hängare och ankare för denna miljö av A4 kvalité eller bättre /år Ankare skall helst placeras på alla [ankare för Blivande helbultade leder bör sättas på sådant sätt att flera leder kan använda samma ankare om säkerheten kan bibehålllas.] Ett bultat ankare skall bestå av två punkter. Punkt bör revideras av insatt. Inom vardera område bör underhållande klubb se till att alla bultankare består av 2 punkter inom en tidsrymd av 2 år /2014. som ansvarar för klippan. Definiera vegetation, mossa, träd på väggen? En bultad led bör minst vara minst 8 [10] meter lång. I nya områden eller sportklätterområden kan kortare leder vara acceptabelt. Alla helbultade leder bör ha en naturlig linje och gärna en någorlunda jämn svårighetsgrad. Vid borrbultning av klippvägg bör kvaliteten vara sådan att risk för bultbrott är minimal. Vilka avgör detta? Lederna bör ej gå så tätt att greppen för lederna behöver definieras närmare. Lederna får inte gå för tätt. Det skall till exempel inte behöva definieras vilka grepp som får användas. Korsar lederna varandra kan givetvis samma grepp och eventuellt samma utsteg användas. Nya bultade leder får inte ändra karaktären på befintliga leder.

3 På [Nya] sportklättringsleder (helbultade leder) skall bultarna placeras så att de skyddar mot markfall och fall i hylla, samt att bultar ej skall placeras mitt i ett crux på leden utan innan och efter cruxet. Måste detta verkligen nämnas? är det inte sunt förnuft Äldre sport och mixleder som anses farliga kopplat till aktuell grad bör kompletteringsbultas efter samråd med FA och bultkommitté. Om linjen är av särksild betydelse för prestation vid tillkomsten, äger leden kulturellt värde att betrakta. Vilka avgör detta? Graden på en led/linje [nya bultlinjer] skall alltid sättas utifrån de naturliga förutsättningarna och inte utifrån bultars placering Leder som försvåras genom bultplaceringar eller avsaknaden av dessa bör justeras så att samt att säkerhet beaktas och den naturliga svårighetsgraden skall styrande. Traditionellt säkrade leder bör ej bultas i efterhand utan förstabestigarens godkännande samt godkännande från kommitté. Frånsteg kan göras vid extraordinära omständigheter. Detta avgörs vid årmöte. om leden pga. olika omständigheter ej klättras och kommitténs gemensamma bedömning är att trafiken skulle kunna öka med förändring. Då vi vill främja barn och ungdomsklättring utomhus är det viktigt att vid skapandet av nyturer att lättare leder (grad 3 6) projekteras och bultas på ett säkert sätt. Detta kan innebära att bultar placeras där naturliga placeringar går lika bra som säkring. Områden/klippor som kan komma ifråga för denna typ av leder bör inte riskera accessproblem (hög belastning, parkeringsproblem m.m.). Lederna bör ej heller ligga i områden som av tradition har en stor betydelse för andra discipliner inom klättringen, för att på så sätt undvika onödiga konflikter. Som i alla fall skall kommittén kontaktas innan dessa typer av leder utvecklas för en bedömning av leder och område/klippa. Den klubb som ansvarar för en specifik klippas underhåll skall löpande tillse att kvaliteten bibehålls enligt ovan inom en tidsrymd på 6 månader. I de fall en klubb av olika skäl inte kan ta eller visar på ansvar för en klippa skall ansvaret flyttas till annan klubb. Detta beslutas av och i den gemensamma kommitteen enligt nedan. Leder som till viss del saknar naturliga placeringar kan kompletteras med bultar, i så fall kallas de mixade. Eventuella bultar skall skydda för markfall eller fall i hylla. För även in en förklaring för disciplinerna Trad, mix sport. Ett bultfritt område är där inga (ytterligare) bultar får sättas. Vilka nya områden som skall räknas som bultfria område bestäms av bultkommittéen och konfirmeras eller avslås av årsmöte. Gemensam klippkommitté för klättring i och kring Göteborg En gemensam kommitté skall finnas med två företrädare från varje ansluten klubb. Vad är en ansluten klubb? En representant från respektive styrelse och en från bultkommitté. (Bult, access mm) Att se över Kommitteens uppdrag är att tillse så att ovan överenskommelse efterföljs. och att besluta om praktiska frågor kring nyskapande av klippor och leder i och kring Göteborg. Kommitteens uppdrag är att verka för att eliminera [förebygga] konflikter genom att proaktivt verka för vår gemensamma vision som orsakas av handlingar baserade på tolkningar av ovan gemensam vision, värderingar och rekommendationer. bultkommittén träffas löpande efter behov men minst en gång per kvartal.

4 Ansvar för kallande till möten växlas mellan klubbarna en gång/år. justerat protokoll skall föras/kvartal. Procedur för rapportering???

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Världens bästa klättrare så når vi dit

Världens bästa klättrare så når vi dit SVENSKA KLÄTTERFÖRBUNDET Världens bästa klättrare så når vi dit En guide för klättrare, tränare & klubbar Madelene Lidmalm 2012-01-05 Det här dokumentet är en central del av svensk klättrings strategiska

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer