Kravspecifikation PA-system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation PA-system"

Transkript

1 (28) Datum: Upphandlingsavdelningen PA System Ansvarig upphandlare: Lars Nellbro Kravspecifikation PA-system 1. Övergripande krav 1.1. Generella krav Krav:AA1 PA-systemet ska hänga ihop som "ett" system där endast en inloggning behövs. Exempelvis ska det finnas ett anställningsregister, inte ett för varje "modul", varje uppgift ska alltså bara behöva registreras en gång i PAsystemet. Beskriv er lösning bland annat med systemskiss. Krav:AA2 PA-systemet ska innehålla funktioner för lön, rekrytering, självservice, kompetens, schema, bemanning, tid, löneöversyn, turordning, rehabilitering, arbetsmiljö och rapport, analys samt tillhörande integrationer. Det vill säga att systemets alla delar ska hänga ihop som "ett" system. Beskriv er lösning med systemskiss. Krav:AA3 PA-systemet ska hantera gällande lagar, förodningar, avtal och bestämmelser för kommunal verksamhet och ska uppdateras vid förändringar av dessa. Krav:AA4 Kommunen ska kunna och ha rätt att använda PA-systemet också för kommunens andra juridiska personer, såsom exempelvis kommunala bolag och förbund. Dessa ingår hädanefter i begreppet kommunen. Krav:AA5 Beskriv hur PA-systemet möjliggör åtkomst hemifrån, exempelvis för en anställd som sjukanmäler sig. Observera att endast beskrivningen efterfrågas. Krav:AA6 PA-systemet ska bevara all information avseende person, anställning och befattning, detta ska finnas tillgängligt för sökningar. Kommunstyrelseförvaltningen Upphandling Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida Vänersborg Sundsgatan

2 2 Krav:AA7 Personnumret ska vara huvudidentitet i PA-systemet. Krav:AA8 PA-systemet ska klara övergång till Euro om detta blir aktuellt. Krav:AA10 PA-systemet ska kunna hantera personer med skyddad identitet/adress. Krav:AA11 PA-systemets körningar (exempelvis lönekörningar) ska kunna schemaläggas. Krav:AA12 PA-systemet ska kunna hantera olika organisatoriska strukturer. Krav:AA13 All information ska var sökbar, hela/delar av fält. Sökresultatet ska kunna presenteras direkt på skärm eller utskrift. Krav:AA15 Individsökning i PA-systemet ska kunna ske på hela eller delar av namn och personnummer. Sökning ska även kunna göras på befattning och organisation. Krav:AA16 Vid byte av användarvy följer senast använda identitetsbegrepp med där så är tillämpligt. Krav:AA17 Alla inmatningar och inläsningar ska loggas så att de är spårbara. Vem som gjort förändring, när förändring är gjord samt vad som gjorts ska loggas och kunna skrivas ut. Krav:AA18 Så många uppgifter som möjligt ska konverteras från de befintliga systemen till det nya PAsystemet. Detta innefattar historik, aktuella data inklusive framtida händelser. Beskriv hur detta fungerar. Krav:AA19 Beskriv hur PA-systemet möjliggör distansarbete, exempelvis så att en löneassistent kan utföra allt sitt arbete hemifrån. Kommunen tillhandahåller en VPN-lösning mot en Citrixmiljö. Observera att endast beskrivningen efterfrågas.

3 3 Krav:AA21 Formulär i form av brev och blanketter ska följa kommunens grafiska profil och vara utformat som mall i kontorsprogram, för närvarande Office Krav:AA22 Skriftlig information om förändringar i PA-systemet ska vara oss tillhanda i god tid före förändringens ikraftsättande Användarvänlighet Krav:AB2 All text och dokumentation i och kring PA-systemet ska vara på svenska. Krav:AB4 Man ska kunna arbeta både med decentraliserat och centraliserat arbetssätt i PA-systemet. Exempelvis ska graden av självservice kunna variera mellan olika förvaltningar. Krav:AB5 PA-systemet ska, direkt vid inmatning/inläsning utföra kontroller och i förekommande fall konvertera till versaler/gemener. Krav:AB7 PA-systemet ska varna vid dubbelinmatning och dubbelinläsning. Krav:AB8 Hjälptexter ska finnas på alla nivåer i PA-systemet. Krav:AB12 PA-systemet ska kunna hantera anteckningsfält. Dessa ska finnas minst för person. Krav:AB13 Datum och klockslag ska visas enligt svensk standard. Krav:AB14 Hjälpfunktionen ska erbjuda direkt uppslag för aktuellt fält och möjlighet att kunna söka i hela hjälpfunktionen. Krav:AB16 Det är önskvärt att kunna lägga in egen information i fördefinierade formulär. Krav:AB18 Där så är erforderligt ska man kunna spara en "preliminär version" innan vidarebefordran, exempelvis reserapport, tidrapport. Krav:AB19 Man ska kunna "kopiera" och "klistra in" data till/från kontorsprogram.

4 Behörighet Krav:AC1 PA-systemet ska ha ett rollbaserat behörighetssystem där varje roll kan knytas till valfria delar av PA-systemet. Varje person ska kunna knytas till en eller flera roller. Krav:AC2 Behörighet ska kunna tidsbegränsas. Krav:AC3 Behörighetssystemet ska styra läs respektive skrivrättigheter. Krav:AC4 Behörighetssystemet ska kunna styras avseende ansvar, till exempel ska en chef bara kunna se sin personal. Krav:AC5 Endast särskilda systemförvaltare ska ha möjlighet att ange behörighet. Krav:AC6 Behörighetssystemet ska innhålla attesträttigheter inlästa från kommunens ekonomisystem. Krav:AC7 Behörighet ska reduceras för eget personnummer, till exempel ska löneadministratör ej kunna påverka eget löneunderlag Arkivering och gallring Krav:AG1 PA-systemet ska uppfylla krav på arkivering och gallring enligt bilaga "KOMSAM" Diarie Krav:AH1 PA-systemet ska uppfylla lagens krav på diarie. Detta ska gälla minst för rekrytering och rehab. 2. Lön 2.1. Generella krav - Lön Krav:BA1 PA-systemet ska kunna beräkna alla varianter av kommunala löner (inklusive bolag), samt kunnahantera icke anställda såsom förtroendevalda och uppdragstagare. Krav:BA2 PA-systemet ska utföra alla årsomställningar och beräkningar av semester, uppehålls- och ferielön. Beräkningar ska kunna göras vid olika tillfällen och för olika urval.

5 5 Krav:BA3 Man ska kunna registrera uppgifter som gäller minst 24 månader framåt i tiden i PA-systemet. Krav:BA4 PA-systemet ska hantera avdrag för införsel med förbehållsbelopp. Krav:BA5 PA-systemet ska ge relevanta signaler vid registrering och lönebearbetning. Dessa ska visas på skärm och kopplas direkt till information för åtgärd. Krav:BA6 PA-systemet ska signalera när ett av kommunen angivet gränsvärde för brutto/nettolön passeras. Krav:BA7 I PA-systemet ska möjlighet till tillfälliga utbetalningar finnas. Krav:BA9 PA-systemet ska hantera av kommunen bestämda koder för rekrytering, avgångar, förflyttningar (till exempel avgång med pension, rekrytering internt eller externt). Krav:BA10 PA-systemet ska ha en så kallad "månad 13"-körning efter årsskifte, bland annat för uppdatering av ackumulatorer. Krav:BA11 PA-systemet ska signalera återstående semesterdagar, semestertimmar och okompenserad tid vid avslut av anställning. Krav:BA12 PA-systemet ska hantera löneväxling, intresseavdrag, brutto- och nettolöneavdrag samt utlägg inklusive moms. Krav:BA13 PA-systemet ska klara av löneutbetalning med lönespecifikation flera gånger per månad, varav en huvudutbetalning samt skapa en lönefil vid varje löneutbetalning. Krav:BA14 Lönelistan ska finnas tillgänglig i en användarvy efter slutlig bearbetning samt kunna föras över till arkivbeständigt media, i dagsläget papper och microfish. Krav:BA15 Lönelistan ska vara sökbar, exempelvis ska man kunna söka på del av personnummer.

6 6 Krav:BA16 Vid inmatning/inläsning ska berörda ackumulatorer påverkas direkt. Krav:BA17 Tilläggs- och avdragstransaktioner ska kunna läggas in och behandlas automatiskt minst 12 månader bakåt i tiden. Krav:BA18 PA-systemet ska ha löneartskatalog. Denna katalog ska vid behov kunna kompletteras av kommunen. Krav:BA22 PA-systemet ska signalera när summan av anställningar per individ överstiger heltidsmåttet. Krav:BA23 PA-systemet ska ha bevakning av tidsbegränsade anställningar, tillfälliga utökningar/nedsättningar samt för tidsbegränsade tillägg och avdrag. Krav:BA25 PA-systemet ska ha funktion för att kunna ta ut arbetsgivarintyg enligt gällande krav från Samorganisationernas arbetslöshetskassa. Redigering av arbetsgivarintyget ska kunna göras. Krav:BA27 PA-systemet ska ha ett kalendarium som omfattar minst 13 månader bakåt. Detta ska innehålla närvaro och frånvaro, som stöd för automatisk frånvarohantering. Möjlighet ska finnas att se och förändra kalenderinformationen. Krav:BA28 PA-systemet ska ha ett kalendarium för att se historik avseende närvaro och frånvaro Löneberäkning Krav:BB1 PA-systemet ska beräkna uppehålls- och ferielön. Krav:BB2 PA-systemet ska kunna utföra retroberäkning per individ och grupp samt att retroberäkning till samma månad som ny lön utbetalas till ska vara möjlig och att rätt konto belastas. Krav:BB3 PA-systemet ska kunna simulera uppehålls- och ferielön. Krav:BB4 PA-systemet ska på individnivå beräkna deltidslön utefter registrerad heltidslön (inklusive tillägg), sysselsättningsgrad och ledigheter.

7 7 Krav:BB5 Lönen ska räknas ner med uppehållsfaktorn i PA-systemet. Krav:BB6 Provlön- och direktlöneberäkning med resultatet presenterat på skärm ska kunna göras när som helst i PA-systemet. Krav:BB7 PA-systemet ska klara av att både timlön och månadslön behandlas för en individ på samma lönespecifikation. Krav:BB8 Det ska för behörig användare gå att registrera a-pris och belopp i transaktioner utan att PAsystemet räknar om dessa. Krav:BB9 PA-systemet ska hantera ob-ersättning vid sjukdom. Krav:BB10 PA-systemet ska bevaka och höja uppehållsfaktorn på grund av ålder. Krav:BB11 PA-systemet ska kunna betala ut ersättning till förtroendevalda utefter kommunens arvodesreglemente. Se bilaga Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda. Krav:BB12 Styrning av nettolönavdragens behandling ska ske så att lagstagdade krav och kommunens prioritering uppfylls Avstämningsrutiner och skuldhantering Krav:BC2 PA-systemet ska ha brutto- och nettoskuldsberäkning med signal både för individ och annan berörd person (löneassistent). Krav:BC3 PA-systemet ska särskilja brutto- och nettolöneskuld Lönespecifikationer och kontrolluppgifter Krav:BD1 PA-systemet ska stödja utskrift av lönespecifikationer respektive överföring av utbetalningar via olika leverantörer som bestäms av kommunen. För närvarande görs båda dessa av Nordea. Krav:BD2 PA-systemet ska ge kommunen möjlighet att lägga till egen text på lönespecifikationen riktat till individ, kategori, enhet eller hela kommunen vid behov.

8 8 Krav:BD3 Frånvaro- och tilläggsposter ska visas med datum på lönespecifikationen. Krav:BD4 Ackumulerade saldouppgifter såsom bruttolön, arbetsgivaravgifter, skatt, komptid, semester, semesterarbetsdagar samt semestertimmar ska visas på lönespecifikationen. Krav:BD5 Lönespecifikationen ska kunna skickas till valfri epostadress eller till valfri postadress. Om specifikationen ska skickas via epost eller post bestäms av kommunen. Krav:BD6 Det ska vara möjligt att skicka med en bilaga till lönespecifikationen. Krav:BD7 December eller januari månads lönespecifikation ska utgöra kontrolluppgift. Krav:BD8 Leverantören ska ha ett alternativ för kontrolluppgift för de individer som inte har löneutbetalning i december eller januari. Krav:BD9 Kontrolluppgift på individnivå ska visas på skärm i PA-systemet. Krav:BD10 Kontrolluppgifter ska kunna skickas som epost eller kunna skrivas ut. Om kontrolluppgift ska skickas via epost eller skrivas ut bestäms av kommunen Semesterrutiner Krav:BE1 PA-systemet ska kunna hantera alla i kommunen förekommande semesteravtal. Krav:BE2 Ej semesterlönegrundande frånvaro ska reducera betalda semesterdagar och avräknas ackumulatorn. Krav:BE3 PA-systemet signalerar och medger inte uttag av för mycket semester. Krav:BE5 PA-systemet ska ha bevakning för semester som överstiger 40 dagar, för semestertimmar som överstiger 180 timmar samt för uttag av semester som understiger 20 dagar.

9 9 Krav:BE6 PA-systemet ska kunna omvandla semesterdagar till semestertimmar samt kunna omvandla semesterdagar till semesterarbetsdagar. Detta ska kunna göras när som helst. Krav:BE7 Á konto utbetalning av semesterersättning för timavlönad ska kunna göras månadsvis. Krav:BE9 PA-systemet ska föra över kvarvarande betald semester vid nytt semesterår, det vill säga semesteromställning ska göras. Krav:BE10 PA-systemet ska ta hänsyn till framåtrapporterad frånvaro vid beräkning av semesterrätt. Krav:BE11 Avvikande semesterrätt för individ ska kunna göras i PA-systemet. Krav:BE12 Uttag av semesterdagar utan semestertillägg ska kunna göras i PA-systemet Frånvaro Krav:BF1 Frånvaro ska kunna rapporteras i timmar, procent och dagar, det vill säga det ska vara valbart. Krav:BF2 PA-systemet ska skapa en lista/fil för överföring av sjukanmälan till Försäkringskassan. Vid eventuell regeländring ska detta gälla även för vård av sjukt barn. Krav:BF3 Det ska vara möjligt att rapportera in frånvaro med orsakskod, löneart och klartext. Krav:BF4 PA-systemet ska hantera situationer då semester och sjukdom infaller samtidigt. Krav:BF5 Frånvaroöversikt per individ ska finnas och kunna skrivas ut. Krav:BF6 Intjänad semester, komptid och flextid ska kunna flyttas över till annan tjänst.

10 10 Krav:BF7 PA-systemet ska kunna hantera minst tre ledighetsorsaker för samma dag per individ. Krav:BF8 PA-systemet ska signalera vid minussaldo på grund av kompledighet. Krav:BF9 PA-systemet ska kunna hantera personer med utökat högriskskydd. Krav:BF10 PA-systemet ska bevaka sjukfrånvaro/sjukersättning/aktivitetsersättning som pågår mer än två hela intjänandeår. Krav:BF11 PA-systemet ska ha beräkning av föräldrapenningstillägg i samband med uttag av föräldraledighet Årsrutiner, SCB- statistik, redovisning av skatt Krav:BG1 PA-systemet ska generera underlag för redovisning av AMF, TGL, nationell statistik(scb) samt övrig statistik som kommunen är skyldig att lämna. Krav:BG2 PA-systemet ska generera underlag till skattedeklaration varje månad. Krav:BG3 Skatter och arbetsgivaravgifter ska redovisas per organisationsnummer Rättelserutin Krav:BH1 Man ska enkelt kunna rätta felaktiga kodsträngar kopplat till kostnader, även redan fördelade poster ska kunna rättas. Krav:BH2 PA-systemet ska ha funktion för rättning/backning av lön. Rättad/backad lön ska kunna betalas ut vid ordinarie löneutbetalning. Krav:BH3 Rättning av felaktig transaktion ska kunna göras och ackumulatorer och historik ska rättas. Krav:BH4 Vid rättning av orsak eller datum sker omräkning i PA-systemet minst 12 månader bakåt i tiden. Krav:BH5 Det ska gå att spåra gjorda rättningar av utbetalda löner, vem som har rättat och när rättningen är utförd.

11 Pensioner och pensionsredovisning Krav:BK1 PA-systemet ska stödja löpande rapportering till den leverantör som administrerar pensionerna. För närvarande KPA. Krav:BK2 PA-systemet ska kunna hantera alla i kommunen förekommande pensionsavtal. Krav:BK3 PA-systemet ska kunna hantera individuell pensionslösning. Krav:BK4 Man ska kunna fördela till olika procentsatser utifrån pensionsavtal i PAsystemet. Krav:BK5 Pensionsgrundande lön på individnivå ska visas på skärm Ekonomi Krav:BL1 PA-systemet ska skapa en fil, en textfil, som går till ekonomisystemet (för närvarande Raindance från Logica) för bokföring av löner. Filen ska innehålla: datum, kodsträng, utfall, och textinformation (textinformation = förvaltningskod). Krav:BL2 Löneart i personalsystemet ska kopplas till valbart konto. Krav:BL3 PA-systemet ska skapa en lönefil som går till en utdataplattform. Filen ska skapas utifrån lönespecifikationen. Filen ska innehålla: datum, personnummer, kodsträngar, lönearter, löneartstexter, antal och belopp. Utdataplattformen kommer troligen implementeras under (Option) Krav:BL4 PA-systemet ska skapa en rapport, baserad på överförd fil, som underlag för avstämning mot ekonomisystemet. Krav:BL6 PA-systemet ska hantera kodsträngen som för närvarande består av 7 koddelar. Varje koddel ska kunna bestå av 1 till 10 alfanumeriska tecken, och antal tecken ska vara valbart. Textfältet till varje koddel består maximalt av 30 tecken.

12 Person Krav:BM1 PA-systemet ska för varje individ hantera minst två postadresser, minst två epostadresser, flera telefonnummer, kontaktuppgifter anhörig samt minst 5 valfria fält. Krav:BM3 Varje person ska bara finnas en gång oavsett antal anställningar/uppdrag personen har. Krav:BM4 PA-systemet ska kunna hämta personuppgifter från Skatteverket. Krav:BM5 PA-systemet ska populeras med användaridentitet från metakatalog. Krav:BM6 Skattehantering och införsel ska ske sammanhållet per person oavsett antalet anställningar Rapporter-Lön Krav:BN1 PA-systemet ska kunna hantera simuleringar av semesterlöneskuld, ferieoch uppehållslöneskuld (intjänad ej utbetald) vid valfri tidpunkt. Krav:BN2 PA-systemet ska skapa underlag för redovisning till Kronofogdemyndigheten Kontering Krav:BO1 PA-systemet ska kunna hantera procentfördelning, timfördelning av lön samt avvikande konto. Krav:BO2 Ombokning av lönebearbetade lönetransaktioner ska kunna göras och bokföringen ska bli korrekt i PA-systemet. Krav:BO3 Grundkontering på individnivå ska kunna ändras under löpande månad och bokföringen ska då styras av angivet datum. Krav:BO4 Avvikande konto ska sättas på lönetransaktion och lönebokföringen styras av transaktionens datum. Krav:BO5 Vid avvikande kontering på löneart ska konteringen även gälla för i PAsystemet genererade lönetransaktioner.

13 13 3. Schema Bemanning Tid 3.1. Generella krav - Schema/Bemaning/Tid Krav:CA1 Socialförvaltningen nuvarande system, Personec Time, för schemaläggning och tidsregistrering ska integreras av PA-systemets leverantör med PAsystemets lönedel. Detta då socialförvaltningen kan komma att fortsätta nyttja Personec Time. Övriga förvaltningar kommer att nyttja upphandlat system från start. Krav:CA2 PA-systemet ska hantera avrundning av rapporterade tillägg enligt avtal Bemanningsplanering Krav:CB1 PA-systemet ska innehålla bokningssystem för bland annat bemanningskontoret och personal på enheterna (beställare). Krav:CB2 PA-systemet ska kunna göra obegränsade urvals-, sorterings- och sökmöjligheter bland tillgänglig personal, bland annat vilka enheter som personen är upplärd på. Krav:CB3 PA-systemet ska ha funktion för notering av bemanningspersonalens frånvaro för att markera obokningsbar personal. Krav:CB4 Personal ska via webb kunna lägga in önskemål om tider för arbete minst 3 månader framåt. Personal ska kunna vara bokningsbar framåt i tiden även om en spärr finns i dagsläget. Krav:CB5 PA-systemet ska ge signal vid bokning som leder till överträden enligt regler i Arbetstidslagen. Krav:CB6 PA-systemet ska kunna göra utskrifter av tjänstgöringslistor/anställningsbeslut. Telefonlistor, schema, bokningar med mera ska kunna visas på skärm och kunna skrivas ut. Krav:CB7 Planerade arbetspass ska stämmas av mot antal LAS-dagar och ge signal. Krav:CB8 PA-systemet ska hantera olika arbetstidsmodeller, till exempel årsarbetstid. Krav:CB9 Man ska kunna registrera extravak, jour, arbetspass över dygn i PAsystemet. Nattjänstgöring ska beräknas enligt gällande avtal.

14 14 Krav:CB10 PA-systemet ska ge en signal att akutbokning har inkommit. Det ska vara valbart för kommunen vad som är en akutbokning. Krav:CB11 PA-systemet ska kunna visa alla bokningar från respektive enhet 2 veckor framåt/bakåt i tiden. Krav:CB12 Enheterna ska vid beställning kunna lägga in uppgifter med krav på exempelvis utbildning, körkort, projektkod etcetera. Fält för fritext ska finnas. Samtliga fält ska vara sökbara. Krav:CB13 PA-systemet ska visa datum och beställare när beställning inkommit samt datum som visar när bokningen av beställningen är färdigställd. Krav:CB17 PA-systemet ska ha dubbelriktad SMS-funktion för exempelvis förfrågningar om att ta arbetspass. Man ska kunna svara att man ta arbetspass samt bekräftelser. Krav:CB21 PA-systemet ska ha personkort som innehåller tilläggsuppgifter såsom arbetsplatser som personen är upplärd på, körkort, vilken/vilka delegationer personen har samt utbildning. Därutöver ska minst tio valfria fält finnas. Samtliga fält ska vara sökbara. Krav:CB22 Utförda arbetspass ska generera underlag för lön och uppdatera LAS-dagar. Krav:CB23 Intervallbokningar ska kunna göras i PA-systemet (samma beställning med klockslag som gäller för en viss tidsperiod) 3.3. Tidssystem Krav:CC1 PA-systemet ska hantera att registrerad tid mäts mot planerad tid och avvikelser skapas. Krav:CC2 PA-systemet ska stödja stämplingsklockor av typen TN2000 (Tieto). Krav:CC3 Kommunen ska kunna definiera olika flexramar och regler för till exempel plus/minussaldon. Krav:CC4 PA-systemet ska kommunicera med stämplingsklockor för kod, kort eller likvärdig lösning. Beskriv utrustningen.

15 15 Krav:CC8 Lagring ska finnas av minst 1000 registreringar i det fall förbindelsen med PA-systemet är nere och som automatiskt överförs då förbindelsen åter är uppe. Lagring ska finnas kvar även vid strömavbrott på maximalt två (2) timmar. Krav:CC9 Display ska finnas som visar utförd åtgärd och om denna är godkänd. Krav:CC10 Kort för tidsregistrering ska kunna kombineras med andra användningsområden och då främst passage och säker inloggning i kundens datanät. Kort skall kunna stödja magnetremsa (CR 80 spår 2) och beröringsfri (E. M.) registrering Krav:CC11 Rapportering ska kunna göras i form av avvikelserapportering mot ett fastställt schema Schemaläggning Krav:CD1 PA-systemet ska innehålla möjlighet till schemakonstruktion för kommunens alla typer av anställningar. Krav:CD2 PA-systemet ska hantera de arbetstidsmodeller som används inom kommunen. Krav:CD3 Schemamodulen ska innehålla funktion för beräkning och kontroll av årsarbetstid. Krav:CD4 Schemamodulen ska ge signal om schemat ej är förenligt med lagar och avtal. Krav:CD7 Schemamodulen ska beräkna semester- och tjänstledighetsfaktor. Krav:CD8 Schemamodulen ska ge underlag till lönemodulen för obekväm arbetstid, jour /beredskap, förskjuten arbetstid, mertid och övertid. Krav:CD9 Schemamodulen ska ha tillgång till samtliga frånvaroorsaker som kommunen använder sig av. Krav:CD10 Schemamodulen ska kunna hantera parallella partiella frånvaroorsaker.

16 16 Krav:CD12 Schemamodulen ska ha funktion för att konstruera helg, jour- och beredskapsscheman. Krav:CD13 Schemamodulen ska hantera arbetspass- och arbetsplatsbyte inklusive underlag för lönekostnad. Krav:CD14 Schemamodulen ska kunna hantera att flera personer kopplas till samma schema. Krav:CD16 PA-systemet ska kunna beräkna sjuklön automatiskt för timavlönad personal. Krav:CD17 Varje anställning ska kunna knytas till ett schema Rapporter -Schema/Bemaning/Tid Krav:CE1 Tjänstgörings/månadsrapporter ska kunna tas ut per person. Krav:CE2 Dagrapporter som innehåller varje dags planerade tjänstgöring ska kunnas tas ut. Krav:CE3 Schemarapporter som visar både koder och/eller klartext per person och per enhet ska kunna tas ut. Krav:CE4 Saldorapporter ska finnas, exempelvis för flextid. 4. Personal 4.1. Arbetsmiljö Krav:DA1 Det ska vara möjligt att registera anmälan om arbetsskador och tillbud i PAsystemet. Krav:DA2 Det ska vara möjligt att löpande ta ut statistik, som användarvy och utskrift, över arbetsskador och tillbud. Krav:DA3 Det ska vara möjligt att sortera data om arbetsskador och tillbud så att exempelvis en specifik arbetsplats eller yrkesgrupp kan belysas.

17 17 Krav:DA11 Framtagen statistik ska innehålla bland annat antal, arbetsplats, yrkesgrupp, typ av skada. Man ska kunna sätta tidsintervall Rekrytering Krav:DB1 Ansökningshandlingar ska kunna arkiveras i minst tre år. Krav:DB2 Ansökan ska kunna göras via internet. Krav:DB3 PA-systemet ska upplysa sökande om offentlighetsprincipen och PUL. Användaren ska bekräfta att han/hon läst informationen. Krav:DB4 Man ska kunna skapa gruppmail/svarsbrev utefter referensnummer/diarienummer och kunna avbocka/välja valfri person/personer. Krav:DB5 Man ska kunna välja om annonsen ska publiceras externt eller internt. Externt publicerade tjänster ska även kunna synas på kommunens intranät. Krav:DB6 Man ska kunna utforma annonserna utifrån kommunens grafiska profil. Krav:DB7 Externa annonser ska lätt kunnna överföras elektroniskt till arbetsförmedlingens platsbank. Krav:DB8 Tidigare annonser ska kunna återanvändas. Krav:DB9 Sista publiceringsdag ska kunna förlängas. Krav:DB10 Man ska kunna tidsstyra annonsering och avpublicering. Krav:DB11 Man ska kunna förhandgranska och skriva ut annons. Krav:DB12 Man ska kunna makulera/ta bort annons. Krav:DB14 Man ska kunna skriva ut listor på utannonserade tjänster.

18 18 Krav:DB15 Den sökande ska ha egen inloggning. Rekryteringsmodulen ska tillhandahålla inloggningsuppgifterna automatiskt. Krav:DB16 Den sökandes uppgifter ska kunna sparas och återanvändas. Den sökande ska kunna ändra samt bifoga sitt CV. Krav:DB17 Ansökningsformuläret ska kunna anpassas av administratören och fält ska kunna vara tvingande. Krav:DB19 Pappersansökningar ska kunna läggas in i PA-systemet och dokument ska kunna bifogas. Krav:DB20 PA-systemet ska genererar ett autosvar, till den sökande, när ansökan inkommit. Krav:DB21 Kommunikation ska kunna ske via e-post eller brev och vara personliga samt vara anpassade till kommunens grafiska profil. Krav:DB24 Inkomna handlingar ska kunna sorteras efter kravprofil på befattningen Krav:DB26 Rankning av sökande ska kunna göras enligt SSYK respektive SUN2000. Krav:DB27 Man ska kunna skriva ut listor/meritsammanställningar Turordning Krav:DC2 PA-systemet ska hantera anställningstid enligt LAS eller annan relevant lagstiftning samt kommunala avtal. Krav:DC3 PA-systemet ska hantera företrädesrätt till återanställning och högre sysselsättningsgrad. Krav:DC4 PA-systemet ska kunna generera rapporter i form av personmatrikel, LASlista visstid, LAS-lista vikariat och bevakning av allmän visstidsanställning. Krav:DC5 PA-systemet ska ha funktion för administration och utskrift av varsel, underrättelse och besked samt begäran om företräde.

19 19 Krav:DC6 PA-systemet ska hantera dokumentmallar enligt SKL:s rekommendationer samt kommunens grafiska profil. Krav:DC7 Formulär för varsel, underrättelse och besked ska skapas i PA-systemet. Formuläret ska populeras med uppgifter från PA-systemet. Krav:DC8 PA-systemet ska bevaka vikariat och allmän visstidsanställning inför konvertering till tillsvidareanställning. Krav:DC9 PA-systemet ska kunna särskilja anställningsformer samt hantera om den anställde omfattas av LAS. Krav:DC10 PA-systemet ska i samband med nyanställning göra kontroll av tidigare anställningstid och ge signal därom. Krav:DC15 I PA-systemet ska man kunna registrera varseldatum, anspråk anmält/ej anmält, företrädesrätt from - tom, avvisat erbjudande, begäran om höjd sysselsättningsgrad. Krav:DC18 PA-systemet ska turordna vid arbetsbrist och omorganisation. Krav:DC19 PA-systemet ska visa uppgift om anställningar from - tom, anställningstid totalt och i dagar per anställning, sysselsättningsgrader samt lön etcetera. Krav:DC20 PA-systemet ska kunna visa och rätta anställningstid - månadsackumulatorer och totalt. Krav:DC21 Arbetspass ska stämmas av mot antal LAS-dagar och ge signal enligt av kommunen valt antal dagar Rehab Krav:DD1 PA-systemet ska vara ett stöd under hela rehabprocessen, från sjukskrivning till lösning. Beskriv hur detta uppfylls. Krav:DD2 PA-systemet ska visa en översikt över var i rehabprocessen ett ärende befinner sig samt erbjuda metodstöd för olika åtgärder.

20 20 Krav:DD3 PA-systemet ska visa en översikt över vilka åtgärder som genomförts i respektive personärende. Krav:DD4 Det ska finnas en funktion som möjliggör bevakningar, både generella och specifika, i varje personärende. Krav:DD6 Anteckningar i rehabiliteringsärenden ska kunna göras. Krav:DD7 Rehabverktyget ska uppfylla krav på sekretess. Krav:DD8 Personanteckning ska kunna skrivas utan att ett rehabärende upprättas. Krav:DD9 Statistik ska kunna tas fram i rehabverktyget så som diagnos, prognos samt om frånvaron är arbetsrelaterad eller inte. Krav:DD10 Det ska vara möjligt att registrera diagnos, prognos samt om frånvaron är arbetsrelaterad eller inte. Krav:DD11 Det ska gå att se var i rehabkedjan ett ärende befinner sig baserat på tidigare sjukskrivning, samt arbetad och övrig tid i relation till ramtiden. Krav:DD12 Flera användare/roller, såsom chef och persomalsekreterare, ska kunna vara knutna till ett enskilt ärende Kompetens Krav:DE1 Man ska kunna registrera anställdas kompetens, denna information ska vara sökbar. Krav:DE3 Möjlighet ska finnas för uppdatering av anställdas kompetens. Krav:DE4 PA-systemet ska kunna hantera medarbetarsamtal/utvecklingssamtal samt lönesamtal Anställning Krav:DF3 Man ska kunna skapa underlag för anställningsbeslut i PA-systemet.

21 21 Krav:DF4 Vänersborgs kommuns logotyp ska kunna kopplas till anställningsbeslut i PA-systemet. Detta så att utskrift kan göras när person- och anställningsuppgifter är registrerade Löneöveryn Krav:DG1 PA-systemet ska ge möjlighet att decentralisera löneöversynsarbetet till personalsekreterare och lönesättande chefer. Krav:DG2 Man ska kunna hämta valfria relevanta uppgifter som underlag för löneöversyn. Krav:DG4 PA-systemet ska hantera och beräkna heltidslöner vid löneöversyn. Krav:DG6 PA-systemet ska beräkna löneöversynsutrymme på heltidslöner med valfria förutsättningar och faktorer såsom facktillhörighet, procent, krontal, löneintervall, yrkesgrupp och kön. Krav:DG7 I PA-systemet ska det gå att återföra löneöversynsresultat, i form av ny lön, lönetillägg och titel. Detta ska kunna göras helt eller i valda delar. Krav:DG8 I PA-systemet ska inrapportering av beloppshöjning (preliminär och slutlig) kunna ske individuellt, gruppvis, generellt, krontal och procent. Krav:DG11 PA-systemet ska vara anpassat till förändringar i löneavtalen. Individuell lön genom lönesamtal respektive traditionell löneförhandling med bud och yrkanden. Krav:DG15 PA-systemet ska kunna hantera olikheter i löneavtalen. Krav:DG17 PA-systemet ska medge inläsning av filer ur medlemsregister från personalorganisationerna, och detta ska kunna ske vid behov. Krav:DG19 I PA-systemet ska det vid löneöversyn, finnas möjlighet att hantera alla anställningsformer (även timavlönade) med möjlighet till massrapportering. Krav:DG21 I PA-systemet ska nya lönetillägg kunna rapporteras. Lönetillägg ska kunna minskas eller helt tas bort.

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Vem gör vad: Rutiner vid registrering i Heroma

Vem gör vad: Rutiner vid registrering i Heroma Vem gör vad: Rutiner vid registrering i Heroma 2010-04-28 Anställning Anställde Chef Nyanställning / Ändring i anställning Skriver under Anställningsavtalet Fyller i Anställningsavtalet och skriver Registrerar

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro Reviderad 2016-11-16 Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro 1 Manual anställningsavtal Från HR-portalen via anställning välj ny anställning eller via pilen något av alternativen 1, Vid val ny anställning

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Upplägg av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler i programmet

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare Vi hjälper transportföretag att jobba smartare I den här foldern kan du läsa hur transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 Responsgruppen 1 Innehållsförteckning Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7 5.1 Frånvaroorsaker 8 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 6.1 Mer/Övertidsorsaker 11

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice Lathund i Heroma självservice 1 (13) Allmänt bra att känna till Den här användarinstruktionen används tillsammans med webbguider för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma-självservice. I

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice som du lägger till under dina program. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Uppläggning av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Nulägesbeskrivning Palasso

Nulägesbeskrivning Palasso Nulägesbeskrivning Palasso It-avdelningen 2017-06-22 2 (8) Bilaga 10, Nulägesbeskrivning Palasso inom INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 3 2 MÅLSÄTTNING FÖR DET NYA SYSTEMET... 3 3 INLEDNING... 3 4 ROLLER, BEHÖRIGHETER...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll

Visma Lön 300. Förenkla din lönehantering! flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Steg för steg-hjälp. Arbetsscheman håller koll Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 3.290:- (frakt och moms tillkommer). Förenkla din lönehantering! Visma Lön 300 flera finesser för dig med upp till 20 anställda! Det här är programmet för dig

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Förtroende- rapportering. Manual

Förtroende- rapportering. Manual Förtroende- rapportering Medarbetare Manual Version 2012.0 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 5 Visa... 5 Redigera...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-14413/09 SID 1 (6) 2009-12-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB BOLAG Micasa Fastigheter i Stockholm AB BESLUTETS

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Granskning av personalsystem

Granskning av personalsystem Revisionsrapport Granskning av personalsystem Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.1.1 Kontrollmål 1 1.2 Revisionsmetod

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2013-09-17 1 (11) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (11) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Personec P. Manual för chef och chefsstöd

Personec P. Manual för chef och chefsstöd + Personec P Manual för chef och chefsstöd Datum 2016-04-19 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Varför tillstyrka/bevilja?... 3 Logga in i Personec P... 3 Support... 3 Grundinställningar... 4 Inställningsbild...

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17)

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17) 1(17) Självservice Utbildningsmaterial Chef/Chefstöd Personec P Person - anställning Personec P Ferieanställning med schema Person Chef/Chefstöd - anställning Ferieanställning Version 1.2 091022 2(14)

Läs mer

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång

2.990:- Många fi nesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Guiden hjälper dig att komma igång Visma Lön 300 (1-20 anställda). Pris från 2.990:- (frakt och moms tillkommer). Många finesser för dig med 20 anställda Visma Lön 300 med arbetsschema och kalendarium Visma Lön 300 är ett lätthanterligt

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

LÖNEUNDERLAG Vem gör vad! Västmanland-Dalarnas Löneförvaltning

LÖNEUNDERLAG Vem gör vad! Västmanland-Dalarnas Löneförvaltning LÖNEUNDERLAG Vem gör vad! Västmanland-Dalarnas Löneförvaltning 1 innehållsförteckning 3. Flödesinformation-vad gäller för flödena 4. Kommun/förbund/Bolag - roll i löneadministrativa processen 5. Attestförfarande/förutsättningar

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer