INTRODUKTIONSPLANERING...4. Praktisk information...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRODUKTIONSPLANERING...4. Praktisk information...6"

Transkript

1 Välkommen till ekonomisektionen! INTRODUKTIONSPLANERING...4 SAMMANFATTNING... 4 FÖRE ANSTÄLLNINGENS FÖRSTA DAG... 4 FÖRSTA ARBETSDAGEN... 4 FÖRSTA ARBETSVECKAN... 5 UNDER FÖRSTA MÅNADERNA... 5 Praktisk information...6 NYCKEL/PASSERKORT... 6 FIKA/LUNCH... 6 TELE-/VÄXEL INFORMATION... 6 Telefonpolicy för Falkenbergs kommun... 6 Så här lyssnar du av din röstbrevlåda... 8 Tala in eget Talsvar... 8 Koppla direkt till röstbrevlådan så att ditt talsvar går in... 8 Hänvisningskoder... 8 KONTORSSERVICE... 9 SJUKANMÄLAN M.M... 9 FLEXTID... 9 FLEXSYSTEMET Personec Självservice Flexledig heldag Flexledig del av dag / ledig under dag som ska räknas som flex Frånvaro, del av dag ej flexledig Frånvaro, heldag Arbete på ledig dag som ska räknas som + flex Beordrat extraarbete som ej ska räknas till flextiden Korrigering av tid Rapport Stämpling via flexklocka BOKNING AV BIL Förmåner...15 KORT PÅ KLITTERBADET KULTURKORTET FÅGELFRI Socialnämnden i Falkenberg...15 SOCIALNÄMNDENS MÅL Kunskap Inriktning av arbetet Kvalitet Effektivitet ORGANISATION..17 Ekonomisektionen...22 VERKSAMHETSBESKRIVNING PERSONAL MOTTAGNINGSTEAMET LÖPANDE HANDLÄGGNING Rutiner på ekonomisektionen...26 MOTTAGNINGSTEAMET Jouren

2 Kontroller Nybesök/grundutredning LÖPANDE EKONOMISKT BISTÅND Ansökan Utredning Nöd ÖVERKLAGAN - YTTRANDE Nedanstående handlingar skall skickas till länsrätten: ÖVERLÄMNING TILL BEROENDESEKTIONEN ANMÄLAN TILL FAMILJEGRUPPEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL ICKE ARBETSFÖRA SKYDD AV PERSONUPPGIFTER FÖRMEDLINGSÄRENDEN UTREDNINGAR TILL SOCIALUTSKOTTET ANMÄLAN OM SOCIALBIDRAGSBEDRÄGERI RENSNING AV AKT FRAMSTÄLLAN/FULLMAKT KOSTNADSFÖRSLAG GLASÖGON OCH OMFATTANDE TANDVÅRD RUTINER VID SOCIALT KONTRAKT - HANDLINGSPLAN UTREDNING OCH RISKBEDÖMNING KRING HEDERSRELATERAT VÅLD Metod under initialskedet Riskbedömning Analys/bedömning inför beslutsfattande Insatser att erbjuda...36 FAMI Kontakt med FAMI KRAFTKÄLLAN - FAMI Utredningsplats Vad är FAMI Kraftkällan Innehåll Anvisning till FAMI Kraftkällan Ersättning Hur kommer du i kontakt med FAMI Kraftkällan? FALKGRUPPEN Remittering till Falkgruppen skall ske på följande vis: FALKSERVICE Remittering till Falkservice skall ske på följande vis: KVINNOFRIDSTEAMET VÅLDSUTSATTA KVINNOR BIM BARN 6-20 ÅR I VÅLDS- OCH MISSBRUKSMILJÖ I grupperna får de möjlighet att: Kontakt SPÄDBARNSVERKSAMHETEN Kontakt FAMILJECENTRUM BARN 0-12 ÅR BRYGGAN UNGDOMAR ÅR Samtalen kan leda till: Hot och våld...fel! Bokmärket är inte definierat. HANDLINGSPLAN VID EKONOMISEKTIONEN...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Rutiner och förhållningssätt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundregler... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundregler för hembesök... Fel! Bokmärket är inte definierat. Förebyggande... Fel! Bokmärket är inte definierat. Nödvärn... Fel! Bokmärket är inte definierat. När våldet är nära... Fel! Bokmärket är inte definierat. Efterarbete Akutskede... Fel! Bokmärket är inte definierat. Efterarbete... Fel! Bokmärket är inte definierat. Fara signaler... Fel! Bokmärket är inte definierat. Checklista för Sektionschef/arbetsledare vid hot eller våld... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2

3 INFORMATION LARM IFO-AVDELNINGEN, STORGATAN 27...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 3

4 INTRODUKTIONSPLANERING Sammanfattning Den första anställningstiden och de erfarenheter du tillgodogör dig är viktiga inte bara för dig utan även för arbetsplatsen i stort. På vilket sätt du blir mottagen och bemött är viktigt och kan vara avgörande för om du skall stanna kvar inom verksamheten. Du skall känna dig trygg och välkommen till den nya arbetsplatsen. Chefen och de öviga arbetstagarna bör ha ett gemensamt ansvar för introduktionen och skapa ett bra arbetsklimat tillsammans med dig. Introduktionen skall bland annat syfta till att du får den information som behövs för att kunna utföra ett bra arbete på din nya arbetsplats d.v.s hur du blir mottagen och bemött påverkar din arbetsprestation och arbetsglädje. Introduktionen bör vara anpassad efter dina erfarenheter och behov samt organisationens och verksamhetens storlek. Utifrån dina tidigare kunskaper inom yrkesområdet bör informationen portioneras ut. Introduktionen bör omfatta en tidsperiod på tre till sex månader. Fadderskap är en viktig del av introduktionen för att du ska få ett dagligt stöd i arbetet. Innan du börjar din tjänst ska en fadder ha utsetts. En god överlämning är en förutsättning för ett fortsatt bra arbete. Detta innebär dels att du under en månads tid, tillsammans med tidigare handläggare träffar de klienter som följer med tjänsten och andra därtill kommande arbetsuppgifter. Före anställningens första dag Du och chefen skall tillsammans planera introduktionen. Du ska få tillgång till detta introduktionsmaterial. Chef och fadder kommer överens med dig om var och när ni ska träffas första arbetsdagen. I ordningsställande av arbetsplats, arbetsrum, dator, almanacka, inloggningskod, ärendevagga, namnskylt, nyckel, stämpelkort information till växeln om vilken dag som du börjar. (Sektionschef eller assistenten tar sig an den här uppgiften). Första arbetsdagen Presentation av dig inför de andra i personalgruppen, samt att personalen presenterar sig själva. Träff med sektionschef och eventuellt avdelningschef för genomgång av organisationen. Ge inblick i arbetsfördelningen och beskriv vem som ansvarar för andra sektioner. Du och chefen talar om era respektive förväntningar på verksamheten och det gemensamma arbetet. Information om arbetsuppgifter, arbetsrutiner, anställningsvillkor, sekretess, semester, övertid, tjänstledighet, sjukanmälan, löneutbetalning samt flextid och stämpelkort. Undertecknande av tystnadsplikt. 4

5 Information om kaffe, lunchplats. Visa runt i huset, träffa växelpersonal och kontorsservice mfl. Genomgång med den dataansvariga i gruppen om hur datasystemet fungerar på förvaltningen. Gå igenom eventuella frågor som uppkommit under dagen med faddern. Första arbetsveckan Daglig kontakt med din fadder. Information om posthantering, telefontider och telefonfunktioner. Information om larmrutiner och säkerhetsarrangemang. Information om kringresurser som är knutna till ekonomisektionen. Information om övriga kringresurser såsom Fami och Falkgruppen. Om möjligt visning av kommunen och dess bostadsområden. Påbörja överlämning av ärenden med tidigare handläggare. I mån av utrymme/möjlighet får du tilldelat sig ärenden successivt. Deltaga i besök och dagjour med kollegor. Under första månaderna Veckovis kontakt med fadder. Avstämning hur det går. Tycker du att du får tillräckligt stöd i ditt arbete av bland annat fadder och andra arbetskollegor? Om det är något som inte stämmer ändra det så tidigt som möjligt. Planera in studiebesök på verksamheter som du kommer i kontakt med. Information om socialutskottet (SU) och kanske även få deltaga i ett SU-mö Diskussion om eventuellt utbildningsbehov. 5

6 Praktisk information Nyckel/Passerkort Nyckeln till samtliga kontorsrum hämtas mot kvittering på expeditionen. Passerkort till Falkenbergs kommuns Stadshus kvitteras ut hos Maria Nylander eller Patrik Annervi, stadshuset, Kuben. Passerkortet med foto, namn och befattning alt avdelning har tre funktioner: - Passerkort in på stadshuset, beröringsfritt - Tjänstelegitimation utanför stadshuset - Stämplingskort i Personec klockorna Passerkortet har även en pin kod knutet till sig och kommer att användas enligt nedan: Generellt kommer entréerna till Stadshuset, (Nygatan, Kuben och Storgatan) att stå öppna precis som idag, och Under lunchen kommer du att kunna komma in med hjälp av enbart kort. Under resterande tider kommer du behöva visa upp ditt kort samt att slå in en kod för att dörren ska öppnas. Borttappat kort ska omgående anmälas till Kortadministratören på telefon: alt Fika/Lunch Varje förmiddag fikar vi efter telefontiden, klockan Vi kan gå ner till stadsterassen och köpa fralla och kaffe/te för sju kronor alt. att vid ett tillfälle köpa tio biljetter för 60 kr som vi därefter betalar med. Vill vi ordna eget fika kan vi göra det i ekonomisektionens personalrum. Varje eftermiddag har vi gemensam fika ca i ekonomisektionens personalrum. Ansvarar för att kaffe blir kokat samt fikabröd inköpt gör vi själva enligt uppgjort schema. Lunch kan man köpa på stadsterassen eller själv medtaga och värma i mikrovågsugnen som står på ekonomisektionens personalrum. Tele-/växel information När ni påbörjar er anställning är det bra om ni uppsöker växeln och presenterar er samt informerar dem vilken telefon ni kommer att använda. Telefonpolicy för Falkenbergs kommun Vi skall ha en god telefonservice till allmänheten och externa kunder. Det innebär att vi skall vara anträffbara för de som söker oss. De som ringer till oss skall i första hand komma fram till sökt person. i andra hand till någon annan person inom samma funktion för att få sitt ärende uträttat eller kunna lämna ett meddelande till röstbrevlåda. Mål Alla som ringer till oss skall få svar inom 30 sekunder. Vi skall svara med avdelning samt för- och efternamn. Inkommande samtal skall i första hand hänvisas till direktnummer. 6

7 Antalet samtal till direktnummer som kopplas åter till telefonist eller röstbrevlåda på grund av ej hänvisad telefon eller ej svar skall minska. Vi skall regelbundet mäta samtalens svarstid och antalet tappade samtal. Chefens ansvar för telefonservice Varje chef ansvarar för att inom sin enhet organisera en väl fungerande telefonservice. Det innebär bl. a. ansvar för att det alltid finns någon på plats för att ta emot inkommande samtal under hela kontorstiden. Inkommande samtal skall i största möjliga utsträckning hänvisas till en avdelning eller enhet (direktnummer), så att växeln avlastas arbete som inte medför någon ökad servicegrad. En avdelning får aldrig lämnas obevakad. Alla avdelningar skall kunna nås under ordinarie öppettider. Funktioner med intensiva kundkontakter bör vara tillräckligt bemannade. Handläggare med likartade uppgifter skall samarbeta i grupper så att det alltid finns någon på plats för att ta emot inkommande samtal. Egen anknytning eget ansvar När du är upptagen av arbete på annan plats, besök, tjänsteärende, sammanträde eller av någon annan anledning, måste du själv ansvara för att din telefon är bevakad. Hänvisa din telefon till växeln, antingen genom att använda din applikation eller genom att koda din telefon med * 23 * kod #. Du kan också välja att hänvisa din telefon till en mobil för att vara anträffbar om du har den behörigheten. Tala tydligt och informativt. Lämna frånvarobesked och tala om var du är och när du kommer tillbaka. Vid överflyttning av samtal till kollega så påannonsera samtalet innan det flyttas över. Tala in personligt meddelande på din röstbrevlåda så att den som ringer känner igen sig och vet att han/hon har hamnat hos rätt person. Förvissa dig om att din ersättare eller någon annan inom din enhet/funktion finns på plats för att ta emot inkommande samtal. Om detta ej är möjligt så skall samtalet gå till röstbrevlåda eller telefonist. Läs dina telefonmeddelanden och besvara dem samma dag. Ring alltid upp den som sökt dig, så snart som det är möjligt. Talad hänvisning (talsvar) Talad hänvisning (talsvar) skall användas för att besvara samtal till hänvisningskopplade anknytningar. Den uppringande får korrekt besked om att du inte finns på plats och när du är tillbaka. Hänvisa gärna flera tillfällen än bara det aktuella. Meddela växeln eller lägg in ny hänvisning externt om ni kommer tillbaka senare än hänvisad tid. Tänk på att räkna in den tiden som det tar för dig att resa till och från mötet. För att lämna interna meddelanden använder vi Outlook/mail. Outlook kan också användas för att hänvisa telefonen automatiskt. Externa samtal som behöver hjälp skall i så stor utsträckning som möjligt få personlig service. Därför är interna samtal till växeln lågt prioriterade. Medflyttning av anknytning till mobiltelefon Medflyttning av anknytning till mobiltelefon ger en mycket hög servicegrad, men kostar mer än ett vanligt inkommande samtal eftersom det är kommunen som betalar samtalet till 7

8 mobiltelefonen. Det är därför viktigt att överväga behovet innan beslut fattas. Förvaltningschefen beslutar vem som får använda vidarekoppling till mobiltelefon. Så här lyssnar du av din röstbrevlåda Ring upp med 8 Tryck ditt ankn nr och # Tryck din personliga kod ( är ditt ankn nr) och # Sedan läses dina meddelanden upp. Glöm inte att radera din meddelande så du tömmer din Röstbrevlåda. Det gör du genom att trycka 6 för varje meddelande. Tala in eget Talsvar Ring upp med 8 Tryck ditt ankn nr och # Tryck din personliga kod (är ditt ankn nr) och # Tryck * Till huvudmeny, Tryck 2 Inställningsmenyn Tryck 1 Hälsningsmeddelande Tryck 1 För att tala in Koppla direkt till röstbrevlådan så att ditt talsvar går in *21 * 8 (din begäran är registrerad) lägg på luren För att öppna telefonen igen # 21 # (din begäran är registrerad ) lägg på luren Hänvisningskoder ORSAK KOD Lunch * 23 * 0 # Gått för dagen * 23 * 1 # Tjänsteärende * 23 * 2 * TTMM # Sammanträde * 23 * 3 * TTMM # Tjänsteresa * 23 * 4 * MMDD # Deltid * 23 * 5 * MMDD # Semester * 23 * 6 * MMDD # Tjänstledig * 23 * 7 * MMDD # Tillfälligt ute * 23 * 8 * TTMM # Sjuk * 23 * 9 * # För att hänvisa telefonen: Tryck * 23 * kod # Vill du ange en annan återkomstid än standardtiden: Tryck * 23 * kod * TTMM alt. MMDD # För att ta bort hänvisningen: Tryck # 23 # 8

9 OBS! Om man ringer någonstans och ska göra ett sifferval så måste man TONVALSSIGNALERA sin telefon. Det gör du med * # en gång i samtalet sedan kan du trycka dig vidare Medflyttning till ankn eller mobil. * 21 * ankn # annullera # 21 # * 21 * # annullera # 21 # För att medflytta till mobil måste man ha extern medflyttning på sin telefon. Chefen godkänner detta. Programmeras i växeln av oss. Kontorsservice På kontorsservice kan vi hämta allt material som vi behöver som t.ex. kollegieblock, pennor, pärmar och register m.m. När vi hämtar material skall vi säga till vilken förvaltning som man är ifrån för att de skall veta vem de skall debitera utgiften. Kontors service har öppet varje dag. Sjukanmälan m.m. All frånvaro i form av sjukdom och vård av barn samt friskanmälan skall alltid anmälas till Inger Olofsson och Lena Nylund på expeditionen på tel även om Ni själva knappar in i PS Självservice. Detta gäller även om Ni tar annan ledighet under sjukdom t ex flex, kompledigt eller semester. Vård av barn skall Ni även anmäla till Försäkringskassan. Karensdag: Om man går hem före arbetsdagens slut skall anmälan göras samma dag för att gälla. Ring Tala in på röstbrevlådan om vi inte svarar. Inger Olofsson och Lena Nylund är också kontaktpersoner för växeln alltså är det viktigt att Ni ringer oss. Flextid Flextidssystemet bygger på förtroende mellan arbetsgivare och anställd. Det är ingen rättighet utan en möjlighet då arbetet så medger, dvs frihet under ansvar. Fast tid är Måndag till fredag kl , Dock kan verksamhetens krav innebära andra tidsgränser och mer utsträckt tid. Flextiden gäller dagligen, även lördag och söndag, mellan kl , med undantag för den fasta tiden, då den anställde ska vara på plats. Normaltid är , eller för arbetstagaren fastställt schema. Denna tid används för beräkning av ex. kompledighetsuttag, sjukledighet och semester. Avstämningsperioden är ett år, från 1 september till 31 augusti. Vid avstämningsperiodens slut bortfaller tid som överstiger flexsaldot medan för hög minussaldo innebär löneavdrag på motsvarande antal timlöner. Flexsaldot utgör maximalt 20 timmar respektive + 40 timmar. Under avstämningsperioden finns ingen begränsning av saldots storlek. Ledighet i form av flextid kan tas ut med max 2 dagar/månaden. För registrering av arbetstid skall kommunens flextidssystem användas. Detta är viktigt för både arbetsgivaren och den anställde. I undantagsfall kan dock redovisning ske på annat trovärdigt sätt. Som övertid betraktas enbart beordrat arbete enligt bestämmelserna i AB. 9

10 Flexsystemet Personec Självservice Du loggar in i Självservice genom kommunens intranät. Till höger i bilden hittar du Personec Självservice-Flex. När man loggar på i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling : Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch : Klicka spara. Typ Rast ut ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling åter efter lunch : Klicka spara. Typ Rast in ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Utstämpling : Klicka spara. Typ Ut ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Senaste stämpling visas mitt på bilden. I rutan Flexsaldo visas + eller saldo, till och med föregående dag. Fellista: Här visas fellista om någon stämpling saknas eller vid annat fel. Klicka på felmeddelandet och Du kommer direkt till den dagen för att korrigera till felet. Får du en felorsak som du inte förstår, kontakta löneansvarig. OBS! Det är viktigt att alla felmeddelande åtgärdas, så att flextiden räknas rätt. Lunchstämpling ska alltid göras med minst 30 minuter om man arbetar heldag. Det dras automatiskt rast enligt schemat om man ej stämplar ut för rast. För den som är heltidsanställd ligger schemat normalt 8:00 17:00 med lunch 12:00 13:00. Rapporteras ingen rast dras det med automatik bort 60 minuter. Om man stämplar en rast som är kortare än 30 minuter, dras det med automatik 30 minuter. Flexledig heldag Rapportering görs via frånvaro i Personec Självservice. Det antal timmar som är arbetstid enligt schemat dras som minus på flexsaldot. 10

11 Flexledig del av dag / ledig under dag som ska räknas som flex Ut och instämpling (eller rast ut och rast in) görs när ledigheten tas ut. Vid flexledig eftermiddag då man jobbar in lunchen och sedan är flexledig måste koden flexledig väljas vid utstämplingen för att autorasten ej ska dras. Ex. Jag jobbar 8:30 13:10 och är sedan flexledig, när jag stämplar ut väljer jag ut och koden Flexledig. Frånvaro, del av dag ej flexledig Vid utstämpling ska flexkod väljas Sjuk: Registrerar sjukdom tillsvidare Kompledig: Registrerar kompledighet tills dagens slut. Sjukt barn: Registrerar tillfällig föräldrapenning tillsvidare. Semester timmar: Registrerar semestertimmar resten av dagen. Ledighet del av dag registreras automatiskt som frånvaro i Personec Självservice. OBS! Ledighet del av dag ska ej registreras via frånvaro i Personec Självservice utan endast via flexstämpling! Ex. Jag går hem 14:00 för att jag är sjuk. När jag stämplar ut väljer jag ut och koden Sjuk. 14:00-17:00 (schemats sluttid) registreras automatiskt som frånvaro. Ex. Jag är hemma för sjukt barn på förmiddagen och börjar jobba 12:30. Jag stämplar in och koden Sjukt barn. 8:00 (schemats starttid) 12:00 registreras automatiskt som frånvaro (12:00 12:30 som rast). Frånvaro, heldag Frånvaron registreras via frånvaro i Personec Självservice, inga stämplingar krävs denna dag. 11

12 Arbete på ledig dag som ska räknas som + flex Vid instämpling och utstämplingen ska koden flexplus ledig dag användas. Beordrat extraarbete som ej ska räknas till flextiden Vid in- och utstämpling ska koden extratid i pengar eller extratid i ledighet användas. Alternativt kan tiden rapporteras in under valet avvikande tjänstgöring (väljer man stämpling kommer tiden automatiskt att lägga sig under avvikande tjänstgöring). Korrigering av tid Vid glömd stämpling eller stämpling i efterhand klicka på knappen korrigering (i vänstermarginalen). Fyll i datum och klicka hämta. Klicka på ny knappen. Fyll i typ och tid och ev. kod. Klicka Spara. Tiden visas nu med status korrigerad och saldot uppdateras nästkommande dag. 12

13 Rapport Här visas in och utstämplingar, arbetstid, flex per dag och flexsaldo för en period. De klockslag som har ett K, betyder att tiden är korrigerad. I datum är senaste veckan förvald, vill du se en längre period så ändrar du datum. 13

14 Stämpling via flexklocka IN-stämpling Dra magnetkortet. Kontrollera att ditt namn syns i displayen. Tryck på tangenten IN. UT-stämpling Dra magnetkortet. Kontrollera att ditt namn syns i displayen. Tryck på tangenten UT. Lunchrastens början Dra magnetkortet. Kontrollera att ditt namn syns i displayen. Tryck på tangenten RAST och sedan tangenten UT. Lunchrastens slut Dra magnetkortet. Kontrollera att ditt namn syns i displayen. Tryck på tangenten RAST och sedan tangenten IN. OBS! Lunchrasten ska vara minst 30 minuter. Visa Saldo Dra magnetkort. Kontrollera att ditt namn syns i displayen SALDO 14

15 Tryck på tangenten = SALDO I displayen visas aktuellt flexsaldo t.o.m igår. Arbete på ledig dag som ska räknas som + flex Dra magnetkort. Kontrollera att ditt namn syns i displayen. Instämpling: Tryck 24, tryck därefter IN. Utstämpling: Tryck 24, tryck därefter UT Bokning av bil Bokning av kommunens bilar görs på följande vis: Gå via intranätet till Lokalbokning. Klicka därefter på Boka lokal (från arbetsplats). Ändra resurstypen (finns upp till höger i bilden) till 2-bilar. Använd kalendern för att ange datum och klicka därefter på Boka tid på den bil som önskas. Förmåner Kort på Klitterbadet Som anställd i Falkenbergs kommun erbjuds du friskvårdskort på Klitterbadet. Du kan använda kortet för att bada, basta och styrketräna. Klitterbadets övriga aktiviteter kan användas genom självkostnadspris. Efter att du kontrollerat med din chef att din anställning meddelats Klitterbadet kan du själv gå dit och hämta ut ditt kort. Möjligheten att använda Klitterbadet gäller de som har en månadsanställning (anställd mer än 3 månader) i Falkenbergs kommun. Tjänstelediga har inte möjligheten, dock med två undantag (som ska ha kvar möjligheten): föräldralediga och sjuklediga. Kortet är personligt. Kulturkortet Kulturkortet berättigar till fem gratis besök på kulturaktiviteter i Falkenberg som anordnas av Kultur i Falkenberg. Kortet gäller vid ett tillfälle hos vardera Falkenbergs Teaterförening, Falkenbergs konsertförening, Bio Kontrast, Falkenbergs Föreläsningsförening och Falkenbergs Jazz och Bluesförening, under hela innevarande år. Alla tillsvidareanställda och månadsanställda i Falkenbergs kommun är berättigade till Kulturkortet. Kulturkortet ska delas ut vid ett APT. Nästa steg blir att personen bokar den aktivitet den vill gå på. Observera att Kulturkortet inte ger platsgaranti. Fågelfri Fågelfri anordnar och subventionerar olika aktiviteter för personal inom kommunen. För att få information kring aktuella aktiviteter samt anmäla prenumeration av nyhetsbrev gör följande: Gå via intranätet och klicka på organisation upp till vänster i bilden. Gå via personalföreningar och klicka därefter på Fågelfri. Socialnämnden i Falkenberg Socialnämndens mål Falkenbergs kommun

16 Socialnämnden har antagit nedanstående mål. Målen gäller från och ersätter tidigare målbeskrivningar. Målen beskrivs i fyra dimensioner och vilar på den lagstiftning som gäller inom socialtjänsten. Befintlig verksamhet eller förslag till förändringar skall uppfylla beskrivningarna nedan för att vara i överensstämmelse med nämndens mål. Kunskap - Kunskap om målgruppernas situation i kommunen Kommentar: Socialtjänsten skall ha god lokal kunskap om de målgrupper man har ansvar för. - Kunskap om vad som händer i omvärlden Kommentar: Socialtjänsten skall känna till vad som händer i omvärlden och som kan påverka verksamheten och dess brukare. - Användning av kunskapsbaserade metoder Kommentar: Socialtjänsten skall använda metoder som är kunskapsbaserade och som har visat sig vara verksamma. Inriktning av arbetet - Brukares eget ansvar, egenförsörjning och självhjälp Kommentar: I all myndighetsutövning och verksamhet skall socialtjänsten lyfta fram brukares eget ansvar för sin situation och för sin försörjning. Socialtjänsten bistår med hjälp till självhjälp. - Arbete med och stöd till brukares naturliga sociala nätverk Kommentar: Socialtjänsten skall inrikta sitt arbete på att stödja brukares naturliga sociala nätverk. - Inriktning på behandling/rehabilitering Kommentar: Socialtjänsten skall i allt arbete som riktas till brukare inrikta sig på att behandla problemen resp. rehabilitera brukaren så att han/hon i möjligaste utsträckning kan bli oberoende. Insatser varigenom man ger service eller enbart kompenserar ett funktionshinder skall undvikas. - Stöd för mångfald Kommentar: Socialtjänsten skall stödja mångfald i verksamheten. Det gäller mångfald bland personalen, etnisk mångfald, metodmässig mångfald, verksamhetsmässig mångfald mm. Kvalitet - Kunskap om brukares upplevelse av verksamheten och brukares delaktighet Kommentar: Socialtjänsten skall ha kunskap om hur brukarna upplever verksamheten och i vilken omfattning brukarna känner sig delaktiga i planeringen och utförandet av insatserna. - Kvalitetsarbete i överensstämmelse med gällande författningar och lokala styrdokument Kommentarer: Socialtjänsten skall bedriva kvalitetsarbete i all verksamhet som följer kraven i gällande författningar och kraven i av kommunen antagna styrdokument. Effektivitet - Insatser på lägsta omhändertagandenivå Kommentar: Socialtjänsten skall vid all myndighetsutövning och i verksamheten tillämpa principen av lägsta omhändertagandenivå. Det innebär att inriktningen i första hand skall vara att insatser inte är nödvändiga, i andra hand skall alternativa insatser eftersträvas, i tredje hand stöd till nätverk och närstående, i fjärde hand öppenvårdsinsatser och i femte hand insatser av dygnet runt karaktär. - Anpassning av volymer till behov Kommentar: Socialtjänsten skall kontinuerligt anpassa volymer i verksamheten till föränderliga behov och vid behov tillskapa nya verksamheter som ersätter befintliga verksamheter. Detta skall alltid ske inom ramen för anvisade medel. - Förmåga till snabb anpassning Kommentar: Socialtjänsten skall ha en långsiktig övergripande strategi som kombineras med en förmåga till snabb anpassning till kortsiktigt förändrade förhållanden. 16

17 - Samverkan med andra myndigheter och intressenter Kommentar: Det är självklart för socialtjänsten att samverka med andra myndigheter, intressenter och organisationen för att gemensamt kunna tillvarata gemensamma resurser för brukarnas bästa. - Jämförelser med andra kommuner och genom alternativa driftformer Kommentar: Socialtjänsten skall ha kunskap om kvalitet och kostnader för motsvarande verksamhet i andra kommuner för att kunna göra jämförelser. Ytterligare en möjlighet att jämföra verksamheten är att främja alternativa driftformer. Organisation Socialnämnden Socialnämnd Ordf. Rie Boulund Sekr: Anders Hedenby Arbetsutskott Ordf: Rie Boulund Sekr: Anders Hedenby Socialutskott Ordf: Rie Boulund Sekr: Wolf Zughaft Samrådsorgan Socialförvaltning Pensionärsrådet Ordf: Gunnar Jörnlid Sekr: Maria Wennersten Handikapprådet Ordf: Dan Roskvist Sekr: Elisabeth Embring-Kullman Brukarrådet Psyk Ordf: Monica Hansson Sekr: Sören Johansson Samråd FUB/FAH Ordf: Monica Hansson Sekr: Anders Hedenby 17

18 Socialförvaltning Förvaltningschef Sergio Garay Förvaltn.gemensam avd. Avd.chef: Dusanka Reljanovic Individ- o familjeomsorg Avd.chef: Wolf Zughaft Stab Planeringsavdelning Avd.chef: Heinrich Schöpf Administrativ avdelning Avd.chef: Anders Bergqvist Handikappomsorgsavd. T f avd.chef: Eva Jonsson Äldreomsorgsavd. Avd.chef: Annika Ulfström Entreprenader Se förteckning IFO-avdelningen organisation Avdelningschef Wolf Zughaft Ekonomisektion Chef: Elisabeth Nilsson Utredningssektion Chef: Mats Lindén Behandlingssektion Chef: Susanne Hörnstein Beroendesektion Chef: Åsa Claesson Socialpsykiatri Chef:Inga-Stina Johansson Mottagningsgrupp Ekonomigrupp Tolkförmedling Exp/register Mottagningsgrupp Familjegrupp Familjerättsgrupp Social jour Fördjupad utredning Nätverkslag Familjehemsgrupp Familjerådgivning Spädbarnsverks Familjecentrum Bryggan Familjepedagoger Fältverksamhet Vuxenutredning Klara Öppenvård Kvinnofridsteamet Tolvan boende Klara ungdom BIM gruppbehandling Rimmarevägen boende Falkgruppen Boendestödet Utredning Systemförvaltare 18

19 IFO ekonomisektion Ekonomisektion Information Ekonomiskt bistånd Råd och stöd Samverkan Dödsboanmälan Reception, personalredovisning Fakturor, register Sysselsättningsåtgärder Förberedande arbetsträning Rehabilitering Arbetsplanering Kompetenshöjande åtgärder IFO utredningssektion Utredningssektion Familjegrupp Familjehemsenhet Fördjupad utredning Familjerätt Kontaktperson Utredning Barn 0-20 Beviljar, följer upp bistånd Mottagningsteam Assistent Placering familjehem Barn, ungdom Rekryterar och utreder familjehem Uppföljning familjehem Faderskapsutredningar Adoptioner Samarbetssamtal Yttrande till domstol Avtal om vårdnad Umgänge och boende Ersättning för placerade barn/ungdomar 19

20 IFO behandlingssektion Behandlingssektion Barn och ungdom Familjerådgivning Rådgivning i samlevnadsfrågor Spädbarnsverksamhet Samspelsbehandling för föräldrar med barn 0-18 månader Familjecentrum Psykosocialt stöd till familjer med barn 0-12 år Bryggan Psykosocialt stöd till familjer med barn/ungdomar år Familjepedagoger Psykosocialt stöd till familjer i deras hemmiljö med barn/ungdomar 0-21 år Fältverksamhet Uppsökande verksamhet barn/ ungdomar 0-21 år IFO beroendesektion Sektionschef Myndighetsutövning Öppenvård Projekt våldsutsatta kvinnor Metodutvecklare /behandlingsansvarig Mottagning för prov- Tagning och boende Stegen entreprenad Klara ungdom Klara Öppenvård BIM Tolvan boende Kvinnofridsteamet 20

21 IFO socialpsykiatrisk sektion Socialpsykiatrisk sektion Rimmarevägen gruppboende Falkgruppen Utredning Boendestöd 21

22 Ekonomisektionen Verksamhetsbeskrivning Ekonomisektionen arbetar med försörjningsstöd och bistånd i annan form. All kontakt med ekonomisektionen sker frivilligt. Utifrån kommunens yttersta ansvar och våra breda samhällsorienterade kunskaper vägleder vi kommunens invånare mot ett självständigt liv. Vi erbjuder individuell plan och målsättning för individer och familjer. Ekonomisektionen arbetar med en stor målgrupp. Förutom variationer i individers problematik, bakgrund och mål ska vi dessutom alltid se situationen ur barnens perspektiv. Vi måste ha en ständig beredskap på olika sorters livssituationer och problematik av stor variation. För att kunna fullfölja vårt rådgivande ansvar krävs att vi har goda kunskaper om samhällets struktur och uppbyggnad. Handläggare på ekonomisektionen behöver dessutom goda kunskaper i krishantering, bemötande, motivationsarbete m.m. Vår ambition är att alltid se till hela människan och att flexibelt vägleda mot lösningar. Vi utgår från individen och familjen i våra prövningar. Ekonomisektionen skall verka för att alla får en meningsfull sysselsättning som alternativ till passivt bidragstagande. Genom ekonomiskt bistånd tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Med rehabiliteringsinsatser återge den enskilde arbetsförmåga. Vid mottagningsteamet i ekonomigruppen kan man erhålla information, rådgivning och nybesök. Med nybesök menas ett besök när klienten inte varit aktuell på tre månader eller aldrig tidigare varit aktuell för försörjningsstöd. I övriga ekonomigruppen handläggs löpande biståndstagare vilka har behov av försörjningsstöd under en längre period än en månad. Ekonomisektionen har ärendediskussion en gång per vecka enligt uppgjort schema. Vid dessa tillfällen förs metoddiskussioner med handläggarbeslut, ärenden där beslut skall fattas som inte ansvarig handläggare har delegation på tas upp för genomgång, utskottsärende och principiella frågor i ärendehandläggningen. Sektionschefens och 1:e socialsekreterarens delegation är mer omfattande än handläggarnas. Socialutskottet. SU, har sammanträde var fjortonde dag. Vid dessa möten kan ansvarig handläggare presentera biståndstagares ansökningar, vilka enligt delegation SU endast kan besluta i, t.ex. ekonomiskt bistånd i annan form till omfattande tandvård och resor. 22

23 Personal EKONOMISEKTIONEN MOTTAGNINGSTEAMET Tre socialsekreterare 2,6 tjänster Rådgivning Nybesök första kontakten Akuta ärenden LÖPANDE HANDLÄGGNING 8 tjänster Motivationsarbete Mot arbetsmarknaden eller rehabilitering TOLKFÖRMEDLING En person 0,8 tjänst EXPEDITION/REGISTER Fem personer 4,4 tjänster Inkl. Ullaredskontoret Mottagningsteamet Ekonomisektionens mottagningsgrupp består av tre socialsekreterare. En av socialsekreterarna finns i jouren och ansvarar för telefontid för icke aktuella personer (råd & stöd m.m.), akuta åtgärder, inbokningar och kontroller. Det är till jouren personer ska vända sig till om de vill ansöka om försörjningsstöd. Vem som kommer att ha jouren varierar veckovis. De övriga två socialsekreterarna koncentrerar sig på nybesök samt har telefontid för de klienter som redan är aktuella. Dagjour Dagjour sker mellan och tas emot av den socialsekreteraren som har jouren. Telefontid Socialsekreterare med jouren har telefontid för icke aktuella personer Övriga två socialsekreterare som ansvarar för nybesök har telefontid för redan aktuella personer. Ärendediskussion Ärendediskussion sker måndagar och onsdagar Tfn-samtal Rådgivning Besök Avslag MOTTAGNINGSTEAMET ANSÖKAN Nybesök - grundutredning Inlämning av handlingar Bankkontoutdrag Kontr.uppg./skattemynd. Hyreskontrakt Fakturor, avier, kvitton (Läkarintyg) (Lönespecifikation) 23 Kontroller:

24 Löpande handläggning Efter att en bidragstagares första ansökan behandlats av mottagningsfunktionen lämnas ärendet vidare till ekonomigruppen om fortsatt behov av försörjningsstöd alt. Ekonomiskt bistånd i annan form finns. Den löpande handläggningen bedrivs utav 8 tjänster. En av dessa tjänster finns på Kraftkällan. Handläggarnas uppgift är att motivera och vägleda människor mot rehabilitering eller sysselsättning. Till sin hjälp har handläggarna ett flertal insatser att erbjuda. Den löpande handläggningen består i att månatligt träffa den enskilde och göra ekonomiska utredningar i enlighet med socialtjänstlagen. Att skriva utredningar till socialutskottet samt yttranden till länsrätt och kammarrätt. Att i vissa ärenden där det bedöms lämpligt skriva remisser till arbets- och rehabiliteringsåtgärder. Initiera och genomföra uppföljningssamtal med klienter, arbetsledare inom arbets- och rehabiliteringsåtgärderna. Att ha regelbundet samarbete med arbetsförmedlingen och när det bedöms lämpligt genomföra trepartssamtal i enskilda ärenden. Att samarbeta med övriga myndigheter som den enskilde har kontakt med som t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skola, Komvux, SFI, Primärvården md.fl. Handläggare på ekonomigruppen har i vissa ärenden förvaltning av egna medel, vilket innebär att den enskildes inkomster förvaltas av socialtjänsten. Ansvarig handläggare betalar den enskildes räkningar samt betalar ut övrigt till den enskilde enligt uppgjord arbetsplan. Förvaltning av egna medel är helt frivillig. En handläggare på ekonomigruppen ansvarar för dödsboanmälningar. Dödsboanmälan motsvarar en mycket förenklad Bouppteckning. Dödsboanmälan görs när behållningen i dödsboet inte täcker begravningskostnaderna eller precis täcker dessa kostnader. En handläggare på ekonomigruppen ansvarar för fördelning av medel ur fyra fonder. Telefontid 24

25 Måndag till fredag, Ärendediskussion Torsdagar MOT ARBETE Arbetsförmedlingen MOT REHABILITERING Försäkringskassan FAMI Praktik Löpande handläggning Falkgruppen Socialpsykiatrin SFI Falkservice Ideella projekt Självförsörjning Läkare LSS VPM/UPM 25

26 Rutiner på ekonomisektionen Mottagningsteamet Jouren Arbetsuppgifter Telefontid mellan 9.00 och Dagjour mellan 9.00 och Endast akuta besök. Göra kontrollerna. Genomgång av inkomna handlingar. Inbokningar av nybesök. Telefontid Använd telefonblanketten, var noga med datum. Avgör först och främst om det gäller en ansökan eller enbart rådgivning. Vid en ansökan så ta reda på vad ansökan gäller. Informera om att en ekonomisk utredning behöver göras samt att det är önskvärt att alla handlingar har inlämnats innan besöket. Informera om att blanketter kommer skickas hem tillsammans med en lista på vad som behöver inlämnas. Informera om att det går bra att ringa till jourtelefonen vid frågor. Skicka följande hem till sökande: Introduktionsbrev Ansökningsblankett Gul informationsblankett Jobbsökarlista vid arbetslöshet Information om riksnormen Lägg därefter telefonblanketten i mappen kontrolleras i vaggan. Akutbesök I akuta ärende/besök är vi alltid 2 handläggare, i första hand mottagningspersonal. Om detta inte är möjligt, en från mottaget och en från löpande. Akuta ärenden kan inte vänta till nästa dag utan måste få möjlighet till telefonkontakt eller personlig kontakt med ekonomisektionen samma dag. Definition av akut Ingen mat för dagen Inget boende för natten Kvinnofrid I vissa fall även el-avstängning där barn finns. Annat än ovanstående hänvisas till telefontid I mån av tid tar vi dock emot besök i luckan eller telefonsamtal för att lämna information, skicka ansökningshandlingar, bistå med rådgivning etc. Vid akut/jouransökan begär bankkontoutdrag samt kontrolluppgifter från skatteverket. Om besöket skall vara jour eller nybesök avgörs av jourpersonal. Om samtliga handlingar finns och i mån av tid är nybesök att föredra annars lösa det akuta. Undvik att bevilja akutbistånd/rekvisition i väntan på nybesök. 26

27 Kontroller Använd blanketten kontroller inför nybesök för att pricka av vilka kontroller som gjorts. Hämta telefonblanketterna i vaggan i mappen kontrolleras. Lägg telefonblanketterna tillsammans med kontrollhandlingarna i vaggen i aktuell datummapp när kontrollerna är klara. Folkbokföringen Använd procapita. Skriv ut huvudbild samt relationer. Bilregistret Använd Klicka på InfoBil, ange personnummer och skriv ut. Patent- och registreringsverket Använd Klicka på BASUN Plus, ange personnummer. Bilden behöver ej skrivas ut. Tidigare kännedom Magnacura: Gå via Listor till klient och därefter varaktighet. Klicka på texten personnummer och ange därefter personnummer ( XXXX). Första gången Första gången du hämtar uppgifter på det här sättet måste du kryssa i vad du vill veta. Kryssa i personnummer, namn, mapp, handläggare, medhandläggare, till och från. Klicka därefter på visa. För ihop bilden så att informationen inrymmer på en sida. Skriv sedan ut bilden. Avsluta med att klicka dig bort från den lilla bilden. Fyll sedan i rutan namn genom att skriva kontroll av tidigare kännedom. Klicka därefter på spara. Du har på så vis skapat en lathund inför nästa gång du ska göra kontroll av tidigare kännedom. Därefter Nästa gång du ska kontrollera tidigare kännedom så räcker det att du går via listor till klient och därefter varaktighet. Klicka på kontroll av tidigare kännedom och klicka därefter på personnumret för att ändra det. Skriv ut. Sofia: Gå via arkiv till skriv ut personrapporter. Klicka sen på 58.5 Samlingsbild per person och kryssa i rutan Historik. Ange personnummer ( XXXX) och skriv ut. Arbetsförmedlingen Ring någon av informatörerna på Arbetsförmedlingen. Utgå från blanketten kontroller inför nybesök för frågor och anteckningar. Nybesök/grundutredning Syftet med grundutredning är att tillgänglig information skall kunna användas som en bas i det löpande arbetet över tid men också ge information om aktuell situation vid första ansökan. Utredning öppnas i dator på det datum som personen kontaktar mottaget, se telefonblankett (samma datum i samtliga datumrutor på aktualiseringsbilden). Glöm inte telefonnummer i hushållsbilden. När du har öppnat en utredning i Magnacura. Klicka då på Byt inskriftsmall och välj Ekonomi grundutredning. Genom att bocka i hjälprutan i grundutredningen (magnacura) får du hjälptext tillgänglig gällande vilken information som ska stå under respektive rubrik. Om en person ansöker om försörjningsstöd för perioden Öppna beräkning för hela perioden dvs Vid bifall dela underskottet med antal dagar perioden omfattar dividerat med de dagar som ansökan avser. T.ex kr/28 dg * 15 dg = 4918 kr. I 27

28 första anteckningsrutan på beräkningen, notera Ansökan omfattar perioden i kr motsvarar beviljat underskott 4018 kr. Normberäkningen ska alltid undertecknas av sökanden. Om klienten en månad har ett överskott ska detta överskott medräknas som inkomst ytterligare två månader. I beslutet ska det framgå till vad försörjningsstöd beviljats samt det totala belopp. Lagrum samt period skall också anges. När utredningen är klar ska den signeras och beslut ska fattas. Löpande ekonomiskt bistånd Ansökan Klienten ska varje månad inlämna en återansökan gällande försörjningsstöd för kommande månad. Återansökan ska vara korrekt och fullständigt ifylld samt undertecknad av båda sökande i förekommande fall. I annat fall ska handläggaren hjälpa klienten med detta. Inkomster och utgifter ska vara verifierade. Saknas något måste ändå utredning inledas då ansökningar även kan göras muntligt. Anteckning görs i utredningen om att återansökan inkommit. Vid behov av komplettering tas kontakt med sökanden. Muntlig komplettering måste antecknas noga i utredningen. Inkommer ej komplettering kan ansökan avslås med motiveringen att sökande ej har inkommit med nödvändiga handlingar, varför utredningen ej kan slutföras. Utredning Genom att bocka i hjälprutan i grundutredningen (Magnacura) får du hjälptext tillgänglig gällande vilken information som ska stå under respektive rubrik. I beslutet ska det framgå till vad försörjningsstöd beviljats samt det totala belopp. Lagrum samt period skall också anges. När utredningen är klar ska den signeras och beslut ska fattas. Utbetalning Utbetalning av försörjningsstödet ska ske runt den 25:e varje månad. Normberäkning Normberäkningen ska alltid undertecknas av sökanden. Om klienten en månad har ett överskott ska detta överskott medräknas som inkomst ytterligare två månader. Nöd Ifall klienten hävdar en nödsituation under månaden, får detta behov ej tillgodoses genom att bistånd för kommande månad betalas ut för tidigt. Avdrag får inte heller göras på kommande månads bistånd. En nödprövning måste ske och ev. matpengar betalas ut utöver det försörjningsstöd som redan utbetalats. Matpengar utbetalas tills klienten får nästa inkomst. Överklagan - yttrande Avböjer sökanden ett skriftligt avslag skall handläggaren förvissa sig om att sökande är införstådd med vad han tackar nej till och ändock informera om överklagningsrätten. Detta skall dokumenteras. I osäkra lägen skall ett skriftligt avslagsbeslut skickas till den sökande. Öppet brev med avslag + besvärshänvisning ska lämnas i postkorgen (diarieföring) för registrering. Den sökande har tre veckor på sig att inkomma med ett skriftligt överklagande om denne är missnöjd med beslutet. Tre veckor räknas från den dag sökanden tog del av 28

29 avslagsbeslutet. Mottagningsbevis används endast i undantagsfall varför ytterligare en vecka läggs till de tre veckorna för att förvissa sig om att sökanden haft tid på sig att inkomma med överklagan. Överklagan skall vara undertecknad av den avslagsbeslutet gäller eller av dennes ombud. Har överklagan inkommit inom föreskriven tid skall prövning göras om det genom överklagan framkommit något nytt i ärendet. Omprövas beslutet i sin helhet och sökande beviljas vad den ansökt om, görs inget yttrande. Omprövas avslagsbeslutet delvis skall det framgå tydligt i yttrandet i vilken del beslutet omprövas. Ett överklagande skall handläggas skyndsamt, d v s inom en vecka. Därefter ska omprövning ha gjorts alternativt överklagande med yttrande och andra handlingar ha skickats till Länsrätten. Skulle överklagandet inkomma för sent skall överklagan avvisas som för sent inkommet. Beslut om avvisande skall fattas och beslutet samt besvärshänvisning skall skickas till den sökande. Överklagar sökanden avvisningsbeslutet får prövning göras om skäl finns. Godtagbart skäl kan vara att sökande kan visa på omständigheter som gjort att denne ej inom angiven tid kunnat ta del av avslagsbeslutet. Om godtagbart skäl inte framkommer skall överklagan, avvisningsbeslutet och yttrandet skickas till länsrätten. Länsrätten prövar endast om överklagningstiden gått ut eller ej. Yttrandet till Länsrätten skall lämnas till verksamhetsledare/sektionschef för genomläsning och undertecknande. Yttrandet till Kammarrätten och Regeringsrätten skall lämnas till socialchef för undertecknande. Nedanstående handlingar skall skickas till länsrätten: * överklagandet i original * utredningen * handlingar som läkarintyg, bankkontoutdrag som varit till grund för beslutet * yttrandet med redogörelse för omständigheterna, även innehåll om rättstidsprövning och nödprövning. * avslagsbeslutet * relevanta journalanteckningar och beräkningar skickas till länsrätten. Yttrandet + övriga handlingar skall lämnas i öppet brev i postkorgen för diarieföring. Detta görs av personal i receptionen. Omprövning, helt eller delvis, av avslagsbeslutet kan inte ske efter det att överklagan samt yttrandet skickats till länsrätten. Överlämning till Beroendesektionen Missbrukare/högkonsumenter där det antingen finns dokumenterat eller på annat sätt påvisat ex. genom gjorda iakttagelser av eller rapporter om alkohol/drogpåverkan som tyder på missbruk av alkohol/droger inom 6 månader före ansökan handläggs inte av ekonomisektionen utan av beroendesektionen. När den enskilde själv uppger eller att det framkommit att hon/han har missbruksproblem hänvisas den enskilde till beroendesektionen. En kortare redogörelse ska göras gällande den aktuella situationen i samband med överlämningen. Anmälan till Familjegruppen Anmälan skall göras då barn/ungdomar misstänks fara illa antingen pga. hemmiljö eller eget beteende. Ärendet diskuteras lämpligen med personal i familjegruppens mottag och kompletteras 29

30 med skriftlig anmälan. Det är viktigt att handläggare på ekonomisektionen informerar berörda föräldrar (alt. ungdom) om anmälan innan handläggare på familjegruppen aktualiserar anmälan. Undantag gäller vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp. Försörjningsstöd till icke arbetsföra Personer som uppger att de av olika skäl ej kan stå till arbetsmarknadens förfogande måste redogöra för skälen till detta samt söka hjälp för att undanröja hindren. Är hindret fysisk eller psykisk sjukdom ska sökanden ombedjas att uppsöka läkare för bedömning av arbetsoförmågan. Läkarintyg ska inlämnas. Blir sökanden sjukskriven (och har rätt till sjukpenning) och tidigare haft en anställning kan ersättning från AFA-försäkring sökas. Ersättning från AFA-försäkring kan utbetalas efter 3 månaders sjukskrivning under max 1 år. Skydd av personuppgifter Sekretessärenden är ärenden där personen har skyddad adress, vilket ska framgå av befolkningsregistret. Är personen inte folkbokförd i kommunen och därmed inte finns i befolkningsregistret, ska personbevis som styrker sekretessmarkering lämnas. I Magna Cura rödmarkeras aktualiseringsbild, aktbild och kronologisk journal i ärenden där personen har skyddad adress. Det går även att sekretessmarkera ett ärende manuellt genom att bocka i rutan sekretessmarkerad som finns i hushållsbilden. Posthantering: brev till sökande med skyddad adress skickas till: Skattekontoret 2 Förmedlingsuppdrag KARLSTAD Sökandes brev inuti kuvertet ska vara märkt med namn och personnummer. För övrigt information, se skatteverkets hemsida: Förmedlingsärenden Förmedling av egna medel är ett bistånd enligt 4 kap. 1 SoL, som den enskilde kan ansöka om. Det kan gälla personer som är självförsörjande genom egna inkomster eller personer som delvis har egna inkomster men som också uppbär kompletterande ekonomiskt bistånd. Föreligger inte rätt till detta bistånd, lämnas skriftligt avslagsbeslut. Förmedling av egna medel är alltid frivilligt och kan alltid sägas upp av den enskilde liksom av socialnämnden. Ansökan om förmedling hanteras som annan ansökan, dvs genom aktualisering, utredning och beslut. Grundprincipen skall vara att förmedling av egna inkomster skall man ha under en begränsad tid och under denna period ska handläggare hela tiden arbeta för att klienten på sikt ska kunna ta tillbaka ansvaret för sin egen ekonomi. Handlingsplan 1. Fatta beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen om Förmedling. 2. Upprätta fullmakt, finns färdiga att fylla i. Specificera vilka inkomster som ska gå till socialförvaltningen om det behövs. 30

31 3. fullmakten ska bevittnas av två utomstående personer. 4. gå med fullmakten till banken respektive skicka den till Försäkringskassan. 5. Klienten ska upprätta ett överföringsavtal med banken som sedan ska visas för handläggaren. 6. Kopia av fullmakten läggs i akten. 7. Gå till Inger i expeditionen som ger dig Koden för ett nytt ärende om egna medel. 8. Gå till Gittan i expeditionen och meddela att ett nytt egna medels ärende är upprättat och ge henne namn eller personnummer så att hon vet att pengarna som kommer in går till ett specifikt egna medels konto. 9. Det inkommer fakturor från klienten. 10. Fakturorna lämnas till Gittan som ankomstregistrerar dem. 11. Utbetala fakturor och egna medel via ekonomiärendet. Utredningar till Socialutskottet Utskottsärende avser ärende som endast socialnämnden har delegation på. En ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 SoL måste ligga till grund för att ett ärende skall behandlas i nämnden. Utskottsärende avser endast individärende, ej principärende. Handläggare tar emot ansökan från sökande och öppnar en utredning. Syftet med utredningen är att ge nämnden ett tillförlitligt beslutsunderslag. En utredning bör innefatta följande; Relevanta bakgrundsfakta Aktuell situation Bedömning Förslag till beslut Kommunikation med klienten Förvaltningslagen 9, 14 o 17 har iakttagits (detta innebär att handläggare o klienten har tillsammans gått igenom utredningen). Ev. bilagor Datum o underskrift från handläggare samt sektionschef Information till klienten om rätten att närvara vid socialnämndens sammanträde samt rätten till tolk. Stopptider för handlingar till socialutskottet (SoU) är måndagen veckan före sammanträde. Utredningen lämnas till personal i receptionen. Tidsschema gällande SoU sammanträde får handläggare av personal i receptionen. Under SoU sammanträde närvarar handläggare samt sektionschef o ev. klienten. Anmälan om socialbidragsbedrägeri I ärende, där misstanke om bedrägeri uppstår, ska utredning genomföras och skickas vidare till polisen av sektionschef. Utredningen skall åtföljas av journalanteckningar samt en månadsvis uppställning av orättmätigt uppburet försörjningsstöd, se mall i Magna Cura (Bedrägeritablå). Rensning av akt Vad ska akten innehålla efter rensning? Utredning 31

32 Normberäkning aktuellt år (tidigare normberäkningar arkiveras, undertecknade) Ev. handlingar gällande PUT Aktuella hyreskontrakt Läkarintyg, sparas ett år Kostnadsförslag med beslut ang. glasögon och tandvård, aktuella. Brev, ankomststämplade och där innehållet har betydelse för ärendets handläggning, sparas ett år Avslagsbeslut och eventuella rättshandlingar Handlingar gällande arbetsträning/praktik Ovanstående handlingar som ej avser aktuellt år kan sparas i arkivet. Inkommen handling = ankomstregistreras Framställan/fullmakt Framställan om återbetalning av utgivet ekonomiskt bistånd skall skickas till Försäkringskassan i det fall den sökande uppbär ekonomiskt bistånd och kommer att få retroaktiv sjukersättning för samma period. En blankett utfärdad av Försäkringskassan (FKF 3280) skall fyllas i. Framställan till Försäkringskassan skickas utan sökandens tillåtelse. Sökanden bör informeras. Beslut att skicka framställan till Försäkringskassan ska fattas i Magna Cura. Fullmakt kräver klientens medgivande och kan användas då klienten väntar inkomster från t ex A-kassa, CSN m fl. Kostnadsförslag glasögon och omfattande tandvård Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till glasögon och tandvård ska blankett för kostnadsförslag lämnas till sökande. Datum för utlämnande, sökandes namn, adress och personnummer ska vara ifyllt av handläggare. Sökande lämnar blanketten till optiker respektive tandläkare som i sin tur återsänder blanketten med kostnadsberäkning till handläggaren. Då beslut är fattat och registrerat i Magna Cura, sänds beslut i original till optiker/tandläkare, en kopia till sökande och en kopia läggs i akten. Rutiner vid socialt kontrakt - handlingsplan Utredning och riskbedömning kring hedersrelaterat våld I en rapport från FN anges vilka länder där det förekommer hedersrelaterat våld. Där nämns bland annat Irak, Iran, Libanon, Jordanien, Turkiet, Syrien, Pakistan, Marocko, Egypten, Tunisien och Somalia. Metod under initialskedet Vid probleminventeringen klarläggs flickans/kvinnans situation, behov och önskan. Flickans egen beskrivning av sin situation, behov och egen önskan måste tydligt klargöras. Du som handläggare måste ha kunskap om tolkens inställning till problematiken och vara övertygad om att denne tagit ställning mot det hedersrelaterade våldet. Under denna probleminventering är det viktigt att socialtjänsten tydligt klargör och informerar flickan/kvinnan om hennes rättigheter och den svenska lagstiftningen och de olika stöd- och hjälpinsatser som finns. 32

33 Probleminventering Vid probleminventeringen klarläggs bland annat: Anledning till kontakten Tidigare kännedom inom socialtjänsten Bakgrund Flickan/familjen Förekomst av kränkningar, hot och våld Förekomst av kontroll och begränsningar av rörelsefrihet Akut behov Förvärrad situation Skyddsbehov Flickans önskan Frågeställningar vid probleminventering Vad får hon inte göra som hon skulle vilja göra? Vad måste hon göra som hon inte vill göra? Har flickan/kvinnan/familjen tidigare haft kontakt med socialtjänsten. I så fall av vilken anledning? Var kommer familjen, flickan ifrån? Hur ser flickans nuvarande familjesituation ut? Föräldrar, syskon, släkt, boende, skola, pojkvän etc? Har flickan utsatts för våld? Hur ofta och på vilket sätt? Har hon utsatts för hot? Hur ofta och på vilket sätt? Har hon utsatts för kränkningar? Hur ofta och på vilket sätt? Vem har utsatt henne för hot, våld och kränkningar? Vad har anledningen varit? Har hon eller har hon haft synliga skador? Var på kroppen har det varit? När har detta våld skett? Har någon annan sett detta våld eller skador? Är hon utsatt för begränsningar och bevakning när det gäller skola, kamrater, klädsel, fritid, tider? På vilket sätt? Av vem? Får hon delta i alla skolundervisning till exempel idrott, simning, religionsundervisning, livskunskap, sex & samlevnadsundervisning och utflykter? Måste hon gå direkt till skolan och direkt hem efter skolan? Bevakar någon i familj/släkt henne i och kring skolan samt på fritiden? Till exempel syskon, föräldrar, andra. Kan hon gå ut själv? Har hon kamrater? Kan hon umgås med kamrater? Får hon ha kamrater av motsatt kön? Har hon någon fritidssysselsättning? Får hon ha fritidssysselsättning? Har hon haft fritidssysselsättning? Vad måste hon göra hemma när det gäller hemsysslor som städning, matlagning, passning av småsyskon etc? Vilka tider har hon då ho måste vara hemma? Har hon pojkvän hon valt själv? Vet föräldrarna om detta? Accepteras han i så fall av dem? Finns det planer på förlovning eller giftermål mot hennes vilja eller med en person hon ej känner? Är hon redan förlovad eller gift med någon hon inte vill leva med eller själv valt? Vad har föräldrarna för syn på barn, flickor, giftermål, skola, svensk/annan kultur? 33

34 Ljuger eller undanhåller hon information till hemmet? Lever hon dubbelliv? Har hon fysiska problem, psykiska problem eller psykosomatiska problem? (Till exempel huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, självmordstankar etc). Frågor kring sexualitet? Har hon haft sexuella kontakter eller är hon oskuld? Fråga kring sexuell läggning? Vad har föräldrarna för inställning kring sexualitet. Vem bestämmer i familjen? Vilken släkt finns i Sverige och vilken släkt finns i andra länder? Vem bestämmer i släkten? Finns det äldre flickor i släkten som begränsats, hotats, utsatts för våld, gifts bort mot sin vilja? Vad har hon för relation till pappa och mamma? Har hon stöd från någon i familjen/släkten? Har hon kamrater och stöd utanför familjen? Vem vet om hennes situation? Vad händer/kan hända om hon bryter mot föräldrarnas/släktens krav/önskemål? Vad är hon rädd för? Vad har flickan/kvinnan för egna tankar om lösningar/önskemål? Konsekvenser av dessa enligt flickan? Vad har hon haft för strategi fram till nu? Har flickans situation förvärrats över tid? (ökad begränsning, hot, våld med stigande ålder) Föreligger en akut situation/eller händelse? Finns det behov av skydd? På sikt? Finns behov av skydd akut? Hur är hennes uppfattning om samarbete och insatser tillsammans med föräldrarna? Hur går vi vidare? Vad är flickans önskan? Tala om vad olika alternativ av lösningar kan få för konsekvenser. Planera framåt och ligg steget före när det gäller behov av hjälp/stöd. Ge tydlig information om vad socialtjänsten kan göra. Riskbedömning Följande varningssignaler är viktiga att beakta: Synliga skador på flickan Flickan är konkret utsatt för hot, stark kontroll, kränkningar, fysisk/psykisk misshandel Flera inom familj/släkt utsätter henne för hot och våld Hot och våld som straff Hoten och våldet mot flickan har ökat successivt Rigid kontroll av fritid, klädsel, kamrater, tider Ökad begränsning och kontroll med stigande ålder Konkreta planer på äktenskap mot flickans vilja/att hon skall resa till hemlandet Är redan bortgift eller förlovad Utsatt för sexuella övergrepp Gravid Icke accepterad pojkvän Avsaknad av stöd inom familj från förälder och syskon Få eller inga kamratkontakter 34

35 Avsaknad av sociala kontakter och vuxna stödpersoner utanför familjen Flickan och familjens bakgrund Tidigare våld mot barnen inom familjen Våld från fadern om modern Bortgifta syskon/kvinnor/barn finns i familj/släkt Patriarkal familjestruktur/isolerad familj/stor och belastad familj/ekonomiskt utsatt familj Tidigare aktuell inom socialtjänsten för anmälan/utredningar om barn som far illa Tidigare dömda för våldsbrott inom familj/släkt En ökad risk kan föreligga om mannen: Är våldsam utanför hemmet Hotar mer frekvent eller med allvarligare hot Använder våld mot barnen Hotar att döda offret, barnen och/eller hotar med självmord Använder droger, särskilt om de påverkar aggressionen (amfetamin, anabola steroider, kokain, rohypnol och liknande) Har använt våld under graviditeten har begått sexuella övergrepp Är besatt av offret. Säger att han inte kan leva utan henne, förföljer och trakasserar henne Tidigare har skadat kvinnan allvarigt Har hotat släktingar och vänner Har vapen hemma eller lättillgängligt Ett annat förhållande som måste beaktas som tänkbar riskfaktor för ytterligare våld och sexuella övergrepp är om den misshandlade kvinnan har försökt att lämna mannen eller öppet planerar att lämna honom. Riskfaktorer: Hur känt ett brott mot hederskoden är i familjens nätverk eller omgivning, vilken kulturell bakgrund familjen har och vilket geografiskt område den kommer från, kring vad, vem och i vilken situation konflikten har uppstått om det finns personer och kanske hela familjer som kan utföra våldet samt plötsligt ändringar i beteendet hos den som kan bli utsatt för våld. Skyddsfaktorer Vid bedömningen fästs även vikt vid, förutom riskfaktorer, de skyddsfaktorer som kan finnas kring flickan själv, hennes föräldrar, syskon, familj, släkt, kamrater, skola och nätverk. Till exempel flickans egna förmågor/resurser, syskons stöd, stöd från någon i familjen stöd från andra utanför familjen. Om det inte finns behov av omedelbara insatser från flickan/kvinnan vid det inledande samtalet telefonnummer till socialtjänstens handläggare, polis, socialjour, kvinnojour. Detta för att säkerställa att flickan/kvinnan, om situationen snabbt förändras, skall veta vem hon kan nå, när som helt på dygnet. Dessa myndigheter informeras för att känna till flickan om hennes situation. Analys/bedömning inför beslutsfattande Insatser initialt avgörs av: Vad som framkommit under probleminventering och riskbedömning Flickan/kvinnans grad av utsatthet Behovet av skydd Flickans ålder och mognad Bedömning individerna, familjen, samhället 35

36 Gör en bedömning av flickan som individ med de resurser och svårigheter hon har.gör en kartläggning av de risk- respektive skyddsfaktorer som finns på de olika nivåerna. 1 Insatser att erbjuda FAMI Som en enhet inom Kommunledningskontoret ansvarar FAMI (Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet) för arbetsmarknadsfrågor och introduktionen av kommunplacerade flyktingar med permanent uppehållstillstånd. Dessutom sker alla s.k. OSA- & lönebidragsanställningar inom kommunen genom FAMI. En viktig uppgift för FAMI är att efter individuella behov tillgodose behoven av tidsbegränsade sysselsättningar för personer som av en eller annan anledning befinner sej utanför den ordinarie arbetsmarknaden. En placering inom FAMI skall leda personen närmare en egen försörjning. Verksamheten styrs till stor del av de lagar och förordningar som gäller för olika arbetsmarknadsprogram. Då dessa justeras i förhållande till aktuella konjunkturlägen krävs stor flexibilitet ifråga om vad FAMI kan erbjuda - såväl i omfattning som i kvalitetshänseende. Några exempel på de aktiviteter som erbjuds deltagarna är hunddagis, caféverksamhet, systuga, bygg och verkstad, bilservice, återvinningsverksamhet m.fl. Introduktionsverksamheten Introduktionsverksamheten omfattar i huvudsak alla flyktingar med permanent uppehållstillstånd. Hänvisning sker primärt från staten. I Falkenberg har man dessutom beslutat att anhöriga som kommer till Sverige pga. anknytning ska erbjudas samma hjälp om de är i behov av ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare på socialförvaltningen kan således hänvisa nyanlända invandrare till introduktionsverksamheten. Introduktionsprogrammet löper under två år. Förutsättningar skall skapas för egen försörjning och full delaktighet i det svenska samhället. Genom lokaliseringen av introduktionsansvaret till Arbetsmarknadsenheten år 2002 framhävs i flera avseenden "arbetslinjen" som en framgångsfaktor i introduktionsarbetet. Kontakt med FAMI Besöksadress: Kristineslättsallén, Falkenberg Tel , (Exp) Fax e-post: Kraftkällan - FAMI FAMI Kraftkällan är en del av Falkenbergs kommuns arbetsmarknadsenhet. Målgruppen är ungdomar mellan år och som till största delen uppbär försörjningsstöd. Deltagarna bedöms oftast ha uppenbara svårigheter att ta sig vidare i arbetslivet på egen hand. 36

37 Kraftkällan arbetar med arbetsmarknadsinriktade insatser och målet är egen försörjning. Detta ställer stora krav på vilja till förändring. Det ställer också krav på fokusering och att det finns ork att ta sig vidare ut på arbetsmarknaden för att kunna leva upp till de krav som finns där. Av den orsaken arbetar Kraftkällan inte med ungdomar som befinner sig i kriminalitet, svårare psykisk problematik där sjukvårdsinsats krävs eller med ungdomar med en pågående drogproblematik. Dessa ungdomar behöver annan hjälp först för att ta sig ur den problematiken innan det är dags att börja söka arbete eller praktik. Utredningsplats Om det finns misstanke eller om det saknas underlag för om en klient/sökande/elev befinner sig i kriminalitet, svårare psykisk problematik där sjukvårdsinsats krävs eller har pågående drogproblematik kan du anvisa till FAMI-Kraftkällan för en utredning under ca 4 veckor. Efter utredningstiden återkommer kraftkällan med en bedömning av lämplig insats utifrån deltagarens situation, behov och förutsättningar. Vad är FAMI Kraftkällan Hos FAMI Kraftkällan är den enskilde individen i centrum och arbetet utgår från individens behov av särskilt stöd. Kraftkällans arbete är att stötta deltagaren i att hitta lösningar och undanröja de hinder som finns, för att uppnå de målsättningar som deltagaren själv formulerat. Kraftkällan arbetar utifrån ett lösningsfokuserat synsätt där vi fokuserar på det som fungerar och gör mer av det. Hos FAMI Kraftkällan finns korta beslutsvägar och deltagarnas situation och frågeställningar kan snabbt fångas upp genom samtal. Målet är en egen långsiktig försörjning. Kraftkällan skall vara coacher och hjälpa deltagarna att finna vägar och leta reda på de resurser som finns i samhället för att hitta ett lönearbete och egen försörjning. Tillsammans med deltagaren upprättar vi ett avtal där det tydligt framgår vad målet med deltagandet i FAMI Kraftkällan är för deltagaren och vad han/hon kan förvänta sig av oss samt vilka förutsättningar som gäller under inskrivningen. Detta avtal skrivs sedan under av båda parter. Genom FAMI Kraftkällans aktiviteter och övriga resurser hos samarbetspartners ges deltagarna möjlighet att få stöttning utifrån sina unika behov, för att komma vidare och till slut nå målet. Innehåll Konsultationssamtal. Individuella samtal. Jobbsökaraktiviteter i teori och praktik. Ekonomisk rådgivning. Praktik i utredningssyfte. Studie och yrkesvägledning Studiebesök. Praktik ute på företag. DATA* Basämnen* Körkortsteori* Friskvård* 37

38 * Verksamheter som inte alltid finns tillgängliga Anvisning till FAMI Kraftkällan 1. Samtal med klient/sökande/elev, för att motivera och erbjuda personen att delta i projektet. Motivationsarbetet genomförs av remitterande myndighet. 2. Skriftlig ansökan där syftet framgår för deltagandet. 3. Flerpartssamtal med FAMI Kraftkällan. 4. Kartläggningssamtal hos FAMI Kraftkällan. 5. En återkoppling sker efter överenskommelse med anvisaren dock senast efter 3 månader. Uppdragsgivare De myndigheter som vill anmäla deltagare till FAMI Kraftkällan skall tillsammans med klienten/sökande/eleven vara överens om att detta är rätt insats för honom eller henne. Ersättning Deltagarna uppbär olika ersättningar såsom aktivitetsstöd, studiemedel, försörjningstöd eller Kommunal arbetsmarknadsersättning (KAM) Med KAM-ersättning kan deltagaren ta ett tillfälligt arbete en helg eller en kväll utan att avdrag görs med anledning av extra inkomster. Vid närvaro enligt överenskommen handlingsplan utgår ersättning. Avräkning sker för ogiltig frånvaro, icke anträffbar och sen ankomst. En karensdag i samband med sjukdom, läkarintyg efter 5 dagar. Hur kommer du i kontakt med FAMI Kraftkällan? Mikael Paulsson, Praktiksamordnare/Coach Tele: Mobil: Annette Söderström, Socialsekreterare/Utredare Tele: Mobil: Telefax Internet: Postadress: FAMI Kraftkällan Falkenbergs kommun Kristineslättsallén Falkenberg 38

39 Falkgruppen Falkgruppens målgrupp är psykiskt funktionshindrade vuxna personer som ej har något missbruk. Verksamheten kan erbjuda arbetsträning med planering för arbete på den ordinarie arbetsmarknaden och utredning av arbetsförmåga av arbetsterapeut. Deltagarna bör ha kontakt med VPM eller läkare på vårdcentralen. Arbetsuppgifter på Falkgruppen är syverksamhet, dataverksamhet, snickeriverksamhet, måleriverksamhet och butiksverksamhet etc. Arbetstider kan anpassas efter personens önskemål. När arbetstiden uppnår till 50% ska personen även vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Inskrivningslängden på Falkgruppen är individuellt anpassad. Remittering till Falkgruppen skall ske på följande vis: 1. Kontakta Falkgruppen, tfn Presentera ärendet. 2. Studiebesök med den enskilde på Falkgruppen. 3. Skriv remiss/arbetsplan och lämna denna till Falkgruppen 4. Inskrivning med information och skrivande av avtal. Under tiden som personen befinner sig på Falkgruppen sker regelbundna uppföljningssamtal. Ansvarar för att dessa kommer till stånd gör ansvarig handläggare i ärendet. Uppföljningssamtalen genomförs tillsammans med aktuell person, arbetsledare och ansvarig handläggare. Falkservice Falkservice är en verksamhet med styrelse bestående av ett antal företagare i Falkenberg som gått samman. Falkservice erbjuder arbetsträning för diverse målgrupper, undantaget är emellertid personer med psykisk diagnos. Socialförvaltningen brukar vanligtvis prioritera personer med missbruksbakgrund. Genom Falkservice kan personer erbjudas möjlighet att arbetspröva på företag på orten vilket i förlängningen kan leda till anställning. Inom följande områden kan arbetsträning på Falkservice erbjudas: köksverksamhet, rekonditionering, snickeriverkstad, utomhusarbete, legotillverkning och andra arbetsuppgifter som företag vill köpa in. Remittering till Falkservice skall ske på följande vis: 1. Kontakta Tor Jacobsen, verksamhetsledare på beroendesektionen eller Inger Herting, verksamhetsledare på ekonomisektionen. Presentera ärendet och ta reda på om det finns lediga platser. 2. Kontakta Agneta Eriksson på Falkservice. 3. Studiebesök med enskild på Falkservice. 4. Skriv remiss/arbetsplan och lämna till Falkservice. 5. Inskrivning med information och skrivande av avtal. Under tiden som personen befinner sig på Falkservice sker regelbundna uppföljningssamtal. Ansvarar för att dessa kommer tillstånd gör ansvarig handläggare i ärendet. Uppföljningssamtalen genomförs tillsammans med aktuell person, arbetsledare och ansvarig handläggare. När en person avslutar sin arbetsträning på Falkservice skall Tor Jacobsen informeras. 39

40 Kvinnofridsteamet våldsutsatta kvinnor BIM barn 6-20 år i vålds- och missbruksmiljö Gruppverksamhet för barn 6-20 år och lever i en miljö där de möter alkohol, droger eller våld. Grupperna träffas en gång veckan. På alla träffar fikar de, pratar om viktiga saker, hjälper varandra att förstå svåra saker och har roligt ihop. I grupperna får de möjlighet att: Möta andra som har det likadant Få svar på frågor och funderingar runt alkohol, droger och våld i familjen Få veta att det inte är deras fel att någon anhörig missbrukar alkohol, droger eller använder våld. Kontakt Föräldrar, personal på socialtjänsten, skola, vård eller som på annat sätt möter dessa barn är välkommen att höra av sig till Alexandra Andersson (socialpedagog) och Åsa Tingemar (Leg. Sjuksköterska) på tfn BIM i Falkenberg, Torggatan 12 Falkenberg 40

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar på i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling : Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar in i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling: Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch:

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för flexibel arbetstid program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2017-10-16 139 Ansvarig:

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum]

Soltak ab. Manual Flex. Rapportering av flex. Visma Window. [Datum] Soltak ab Manual Flex Rapportering av flex Visma Window [Datum] Innehållsförteckning Flex för medarbetare...2 Frånvaro...2 Flexregistrering...3 Flexöversikt...5 Rättning av fel...6 Framtida registrering...7

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnd. Ordf: Rie Boulund Sekr: Anders Hedenby. Pensionärsrådet. Ordf.: Ester Lindstedt-Staaf Sekr: Malin Lenestad

Socialnämnden. Socialnämnd. Ordf: Rie Boulund Sekr: Anders Hedenby. Pensionärsrådet. Ordf.: Ester Lindstedt-Staaf Sekr: Malin Lenestad Socialnämnden Socialnämnd Ordf: Rie Boulund Sekr: Anders Hedenby Arbetsutskott Ordf.: Rie Boulund Sekr: Anders Hedenby Socialutskott Ordf.: Rie Boulund Sekr: Wolf Zughaft Samrådsorgan Socialförvaltning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice som du lägger till under dina program. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Ordföranden och Gert Persson. Ordförande... Justerare...

Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Ordföranden och Gert Persson. Ordförande... Justerare... Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sammanträdestid 8.30-12.00 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN 2014-11-10 Anne-Maj Tilling UPPDRAGET - Gå igenom samtliga beslut om ekonomiskt bistånd. - Återkoppla till respektive handläggare. -

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

Utredning med anledning av rapport om missförhållande och risk för missförhållande enligt lex Sarah vid myndighetsutövning inom sociala avdelningen

Utredning med anledning av rapport om missförhållande och risk för missförhållande enligt lex Sarah vid myndighetsutövning inom sociala avdelningen SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALA AVDELNINGEN UTREDNING SID 1 (5) 2012-05-25 Handläggare: Helena Örnevall och Kerstin Larsson Telefon: 08-508 12 000 Till Stadsdelsnämnd Södermalm 2012-06-14 Utredning

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Bakgrund Enligt 22 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten i regel offentliga. I vissa fall kan det dock

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling

Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Rutiner för anmälan om diskriminering eller kränkande behandling Anmälan kan komma till kommunens kännedom på flera sätt: 1. Anmälan lämnas till en förskola/skola/gymnasieskola av personal eller enskild

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy. SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur

Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy. SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur 1 Innehåll 1. Mål 3 2. Allmänt.3 3. Sekretess.3 4. Ansvar..3 4.1 Systemansvariga..3 4.2 Växelns ansvar 4

Läs mer

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21 0(29) Soltak ab Manual Medarbetare Visma Window 2016-06-21 Innehåll Information... 3 Vad är Personec självservice?... 3 Viktigt att veta... 3 Inloggning och lösenord... 4 När du är inloggad på en dator

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna

Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna ANVISNING Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna Denna anvisning ska tillämpas som stöd vid handläggningen av överklaganden i ärenden om anstånd med att påbörja studierna.

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Soltak ab. Manual Flex för chef. Lilla Edets kommun. Visma Window

Soltak ab. Manual Flex för chef. Lilla Edets kommun. Visma Window Soltak ab Manual Flex för chef Lilla Edets kommun Visma Window 2016-05-06 Innehåll Flex-avtalet... 2 Viktigt att tänka på... 2 Funktioner för Flex i Visma Window... 3 Flex Korrigering... 3 Flexkorrigering

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Lessebo kommun Box 13 360 50 Lessebo MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Förvaltningsgemensam

Förvaltningsgemensam Förvaltningsgemensam Rutin för klagomålshantering, tillgänglighet och allmän service Örebro kommun garanterar att erbjuda god allmän service, tillgänglighet, svar på och rätt hantering av klagomål. Som

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-10-05 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00511-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinje för

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel

Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Rutiner och anvisningar för insatsen förmedlingsmedel Bakgrund En enskild kan beviljas förmedlingsmedel som bistånd. När en enskild av olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand,

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer