Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE"

Transkript

1 file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september :05 Till: Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer); Annelie Jacobsson (Sveriges Ingenjörer); Annika Jederström (Sveriges Ingenjörer); Camilla Frankelius (Sveriges Ingenjörer); Eva Lindquist (Sveriges Ingenjörer); Helène Robson (Sveriges Ingenjörer); Jan Martin (Sveriges Ingenjörer); Jenny Grensman (Sveriges Ingenjörer); Jenny Rundbladh (Sveriges Ingenjörer); Jens Jacobsson (Sveriges Ingenjörer); Jill Holmberg (Sveriges Ingenjörer); Maria Elinder (Sveriges Ingenjörer); Mia Bigelius (Sveriges Ingenjörer); Mikael Rosengren (Sveriges Ingenjörer); Natasha Kavalic (Sveriges Ingenjörer); Patrik Nilsson (Sveriges Ingenjörer); Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer); Richard Malmborg (Sveriges Ingenjörer); Sophie Hammarskjöld (Sveriges Ingenjörer); Susanne Isborn Gustavsson (Sveriges Ingenjörer); Anette Envall Svahn; Ewa Swensson Ingemar Johnn; Johan Amilon; Stellan Rosengren; Hans A Olofsson; Helen Keijser; Lena Pettersson Kopia: Johan Sittenfeld (Sveriges Ingenjörer) Ämne: KALLELSE - Sveriges Ingenjörers fullmäktigemöte den november 2010 på Djurönäset Prioritet: Hög Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE Som tidigare aviserats kallas härmed fullmäktiges ledamöter m fl till sammanträde 1/2010 med början söndagen den 21 november 2010, kl 15:00 på Djurönäset. Innan sammanträdet serveras kaffe och smörgås fram till kl 15:00. Vägbeskrivning, busslinjer m m till Djurönäset hittar du på Chartrad buss till Djurönäset avgår från Cityterminalen, Stockholm, söndagen den 21 november 2010, kl 13:00, (samma terminal som flygbussarna). Det står skyltat till vilken utgång Du ska gå. Sammanträdet beräknas vara avslutat tisdagen den 23 november 2010, senast kl 15:30. Därefter avgår chartrad buss till Cityterminalen. Ingen middag serveras alltså. Anmälan till fullmäktigemötet görs via Svarsformulär som finns här. Svar om deltagande ska vara förbundskansliet tillhanda senast fredagen den 8 oktober För vår fortsatta planering ber vi dig respektera detta datum. Detta är viktigt med tanke på att om du som ledamot har förhinder, ska ersättare kallas genom förbundskansliets försorg. Senast fredagen den 5 november 2010 kommer handlingarna till sammanträdet att kunna laddas ner från Vissa handlingar finns att läsa redan nu, bl a motionerna. För att nå sidan måste du logga in på webbsidan. Om du inte själv ändrat uppgifterna är användarnamn = ditt medlemsnummer, lösenord = de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Praktiska frågor besvaras av Lena Kylberg på tfn eller via e-post till Ulf Bengtsson Förbundsordförande Jan Martin Förbundssekreterare Bilagor Regler för kostnadsersättning

2 file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 2 of Förfarandet kring möjligheten att ställa en fråga till förbundsstyrelsen (frågestund) Reseräkningsblankett Sändlista Fullmäktige (81 examinerade + 14 teknologer) Ersättare (0 examinerade + 0 teknologer) Revisorer och ersättare (3 + 3) Valberedning (7) Förbundsstyrelse (15) Adjungerade till förbundsstyrelsen (2), personalrepresentanter Ledningsgrupp (9) Enhetschefer (5) För kännedom Ersättare för adjungerade till förbundsstyrelsen (2), personalrepresentanter Förbundskansli

3 Skriftlig eller muntlig fråga 1 (1) Frågestund Skriftlig eller muntlig fråga Fråga (Utdrag ur Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 337) Vill fullmäktigeledamot inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets verksamhetsområde får ledamoten vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till förbundsstyrelsen. Frågan skall ha ett bestämt innehåll. För att besvaras av förbundsstyrelsen skall skriftlig fråga vara förbundskansliet tillhanda senast sju dagar före mötet. Vill ledamot ställa muntlig fråga får den framföras vid fullmäktiges frågestund. Förbundsstyrelsen skall muntligen besvara frågan vid fullmäktiges frågestund. Fråga som ska besvaras vid fullmäktige 1/2010 ska vara förbundskansliet tillhanda senast söndagen den 14 november Skicka frågan med e-post till Det går även att skicka frågan per brev till Sveriges Ingenjörer, Lena Kylberg, Box 1419, Stockholm. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\03_Kallelse\FUM10_fråga.doc

4 Praktiska anvisningar 1 (7) Praktiska anvisningar I detta dokument hittar du information om Handlingar sidan 2 Aktiviteter och lokaler sidan 3 Så funkar fullmäktige sidan 4-7 Frågestund Skriftlig fråga som förbundsstyrelsen ska besvara vid fullmäktige 1/2010 ska vara förbundskansliet tillhanda senast söndag Stockholm Ulf Bengtsson Förbundsordförande Jan Martin Förbundssekreterare Sändlista Fullmäktige (81 examinerade och 14 teknologer) Ersättare (14 examinerade och 0 teknologer) Revisorer och ersättare (3 revisorer och 3 ersättare) Valberedning (7) Förbundsstyrelse (15) Adjungerade till förbundsstyrelsen, personalrepresentanter (2) Ledningsgrupp (9) Enhetschefer (5) För kännedom Ersättare för adjungerade till förbundsstyrelsen, personalrepresentanter (2) Förbundskansli G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

5 Praktiska anvisningar 2 (7) Handlingar Handlingar som har skickats ut Du har tidigare fått följande material Fullmäktigeprotokoll 1/2009 med bilagor Sveriges Ingenjörers verksamhetsberättelse 2009 Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 Kallelse till fullmäktige 1/2010. Nu får du huvuddelen av de handlingar som är underlag för de beslut som fullmäktige ska fatta. Under dagarna på Djurönäset kommer du att få de sista handlingarna, se nedan. Handlingar på din plats i huvudbyggnaden, lokal Kongressen I huvudbyggnaden, lokal Kongressen, finns på din plats: Skylt med ditt namn (även röstkort ) Bilaga 14.03, ordförande och ersättare samt ledamöter i utskott 1-8 Bilaga 15.01, skriftliga frågor Utskrift av de kommentarer om motioner och förbundsstyrelsens förslag till budgetdirektiv för 2012 som publicerats på förbundets hemsida. Handlingar som delas ut under mötet Utskottsutlåtande 1-8. Handlingar m m som finns tillgängliga under mötet Yrkande, grön lapp, på vilken du under plenum ska skriva ditt förslag till beslut Reservation, röd lapp, om du vill reservera dig mot ett beslut i plenum Överexemplar av utskickade fullmäktigehandlingar (begränsat antal). G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

6 Praktiska anvisningar 3 (7) Aktiviteter och lokaler Måltider Måltider och kaffe Kaffe måndag fm och em Huvudbyggnaden, matsalen Möteshus 1-3 Fullmäktige Plenum, Ordet är fritt, gästtalare Val av utskott Öppet utskott/utskott 1 Öppet utskott/utskott 2 Öppet utskott/utskott 3 Öppet utskott/utskott 4 Öppet utskott/utskott 5 Öppet utskott/utskott 6 Öppet utskott/utskott 7 Utskott 8, särskilt utskott Huvudbyggnaden, lokal Kongressen Huvudbyggnaden, lokal Kongressen Möteshus 3, lokal A-salen Möteshus 3, lokal E-salen Möteshus 3, lokal Kilen Möteshus 1, lokal A-salen Möteshus 1, lokal E-salen Möteshus 1, lokal Kilen Möteshus 2, lokal A-salen Möteshus 2, lokal Kilen Förbundsstyrelse Förbundsstyrelse Förbundskansli Press- och informationskansli Sekretariat Huvudbyggnaden, lokal Styrelserummet Möteshus 3, lokal B Möteshus 3, lokal D G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

7 Praktiska anvisningar 4 (7) Så funkar fullmäktige Här är till din hjälp en sammanfattning av hur fullmäktige fungerar i Plenum Öppet utskott Utskott. Söndag , plenum, huvudbyggnaden Mellan kl 15:00 och 21:00 är det plenum för att behandla föredragningslistans punkter Observera att dessa punkter behandlas direkt i plenum utan föregående utskottsbehandling. De formella mötesreglerna framgår av Bilaga 06. Här är till din hjälp några korta praktiska anvisningar om fullmäktiges mötesregler. Begär ordet Om du under plenum vill begära ordet så gör det genom att räcka upp din namnskylt. Alla inlägg under plenum ska göras från talarstolen vilket underlättar ljud- och bildupptagningen av mötet. Talartiden är begränsad till fyra (4) minuter per inlägg. Yrkande (förslag) Vill du att fullmäktige ska fatta ett annat beslut än förbundsstyrelsens förslag så skriv ner förslaget på en grön lapp, presentera ditt förslag från talarstolen och lämna den till mötesordföranden. Förslaget kan vara antingen ett annat förslag än förbundsstyrelsens (motförslag) ett kompletterande förslag (tilläggsyrkande). Beslut När det blir dags att fatta beslut, d v s att ta reda på vad majoriteten önskar, så har du och övriga fullmäktigeledamöter att ta ställning till dels till förbundsstyrelsens förslag (huvudförslag) dels till de eventuella förslag som fullmäktigeledamot har lämnat på grön lapp (motförslag eller tilläggsförslag). Efter att debatten har avslutats upprepar mötesordföranden de förslag som du och övriga fullmäktigeledamöter har att ta ställning till och föreslår beslutsordningen. Mötesordföranden frågar (ställer proposition) så att du som är röstberättigad alltid kan svara ja på det förslag som du biträder. Du ska inte svara nej på andra förslag. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

8 Praktiska anvisningar 5 (7) Finns det formella förslag (till exempel bordläggning eller ajournering) behandlas de alltid före förslag i sakfrågan. Finns det bara ett förslag (huvudförslag) ställs det mot avslag Finns det ett motförslag så ställer mötesordföranden huvudförslaget mot motförslaget Finns det två eller fler motförslag så ställer mötesordföranden först motförslagen mot varandra och därefter huvudförslaget mot det vinnande motförslaget Härefter behandlas eventuella kompletterande förslag (tilläggsyrkande). Det vanligaste sättet att ta reda på vad majoritetens uppfattning är att mötesordföranden använder sig av acklamationsförfarande och lyssnar efter vilket av förslagen som får flest ja-rop. Är mötesordföranden osäker görs en provvotering. Använd din namnskylt som röstkort. Därefter redovisar mötesordföranden sin mening om vilket förslag som vunnit majoritet. Om ingen protest hörs fastställer mötesordföranden beslutet med ett klubbslag. Omröstning Skulle du anse att mötesordföranden missuppfattat vad som är majoritetens mening begär du, innan mötesordföranden fastställer beslutet med ett klubbslag, votering (omröstning), d v s att rösterna ska räknas. Använd din namnskylt som röstkort. Omröstningar ska enligt förbundets stadgar vara öppna, utom när det gäller val. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Voteringsreglerna vid personval framgår av Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 334. Vid personval sker omröstningen med slutna sedlar, om det finns flera kandidater än platser. Du kan endast rösta på nominerade kandidater. Vid lika röstetal i personval avgör lotten. Reservation Ogillar du det beslut som fullmäktige fattat och inte vill vara ansvarig för beslutet kan du markera detta genom att reservera dig mot beslutet. Din reservation skriver du på röd lapp som du lämnar till mötesordföranden. Reservationen tas in i protokollet oavsett om den är blank eller närmare motiverad. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

9 Praktiska anvisningar 6 (7) Måndag , öppet utskott, möteshus 1-3 Mellan kl 08:30 och 12:00 är det öppet utskott för att diskutera föredragningslistans punkter Ta med dig alla dina handlingar och din namnskylt till öppet utskott och utskottsarbetet. Observera att öppet utskott sker i tre (3) omgångar, så du har möjlighet att framföra dina synpunkter och diskutera frågor i flera utskott. Arbetet i öppet utskott leds av den utskottsordförande som valdes på söndagen. Vilka ärenden som respektive utskott behandlar framgår av Bilaga Syftet med öppet utskott är att ge dig tillfälle att, innan det formella utskottsarbetet, kunna framföra dina synpunkter på och diskutera de ärenden som ska utskottsbehandlas. Det öppna utskottet fattar inga beslut. De synpunkter och idéer som framförs under öppet utskott noteras av utskottssekreteraren och utskottsordföranden som tar dem med sig till dels nästa omgång av öppet utskott dels till utskottsarbetet. Måndag , val av utskott 1-7, huvudbyggnaden Mellan kl 12:00 och 13:00 är det dags för dig att välja vilket utskott du vill vara med i mellan kl 14:00 och 16:15 Måndag , Ordet är fritt, huvudbyggnaden Mellan kl 13:00 och 13:45 Under denna punkt, som inte tillhör fullmäktiges föredragningslista, kan du ta upp vilken fråga du vill (inom förbundets verksamhetsområde) till debatt. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

10 Praktiska anvisningar 7 (7) Måndag , utskottsarbete, möteshus 1-3 Mellan kl 14:00 och 16:15 är det utskottsarbete som ska resultera i ett utskottsutlåtande med förslag till beslut avseende föredragningslistans punkter Nu är det dags för alla att samlas i de utskott som sattes samman under lunchen. Syftet med utskottsarbete är att komma fram till de formella utskottsutlåtandena som är underlag för fullmäktiges debatt och beslut på tisdag. De synpunkter och idéer som framförts under öppet utskott utgör nu tillsammans med förbundsstyrelsens förslag (propositioner), motionerna (medlemmarnas förslag) och förbundsstyrelsens yttranden samt diskussionerna under utskottsarbetet underlag för respektive utskotts beslut om utlåtande. Vad gäller yrkande, beslut, omröstning och reservation så gäller i huvudsak samma regler som under plenum. Då utskottsarbetet är mindre formellt än plenum behöver du inte använda grön lapp eller röd lapp om du vill framföra ett förslag respektive vill reservera dig mot ett beslut. Observera dock att under utskottsarbetet så är propositioner och motioner alltid huvudförslag. Om förbundsstyrelsen föreslår något annat än vad som yrkas i en motion och du vill ansluta dig till förbundsstyrelsens förslag måste du yrka detta. Om någon reserverar sig mot ett utskottsbeslut så ska det noteras i utskottsutlåtandet. Reservationen tas automatiskt upp till behandling när fullmäktige behandlar frågan i plenum. Efter det att utskottsarbetet har avslutats kopieras utskottens skriftliga utlåtanden. Du kan hämta dina exemplar i lokal Kongressen under kvällen. Utskottsutlåtandena är det sista skriftliga materialet som delas ut. Måndag , NN (gästtalare) huvudbyggnaden Mellan kl 16:30 och 17:00 Mer information lämnas vid sammanträdet Måndag , NN (gästtalare) huvudbyggnaden Mellan kl 17:15 och 17:45 Mer information lämnas vid sammanträdet Måndag , NN (gästtalare) huvudbyggnaden Mellan kl 18:00 och 18:30 Mer information lämnas vid sammanträdet Tisdag , plenum, huvudbyggnaden Mellan kl 08:30 och 15:30 fortsätter årets fullmäktigemöte i plenum för att behandla föredragningslistans punkter Det finns en väsentlig skillnad jämfört med söndagens plenum och det är att vad gäller föredragningslistans punkter så är respektive utskottsutlåtande huvudförslag istället för förbundsstyrelsens förslag. Om du önskar biträda förbundsstyrelsens förslag och detta inte framgår som ett alternativ i utskottsutlåtandet måste du yrka på det med en grön lapp i plenum. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

11 Tidplan och föredragningslista 1 (28) Tidplan Söndag :00 Ankomst Incheckning och registrering (huvudbyggnaden) Kaffe och smörgås (huvudbyggnaden) 15:00-17:30 Plenum (huvudbyggnaden) 00 Inledning 01 Fullmäktigemötet öppnas 02 Upprop och justering av röstlängd 03 Val av mötesfunktionärer 04 Föredragningslista 05 Mötets stadgeenliga utlysande 06 Mötesordning 07 Verksamhetsberättelse Årsredovisningar Revisionsberättelser 2009 och granskningsrapport Resultaträkningar och balansräkningar 2009 samt dispositioner 11 Ansvarsfrihet för räkenskapsåret :30-18:30 Middag (huvudbyggnaden) 18:30-21:00 Plenum, fortsättning (huvudbyggnaden) 12 Förbundsstyrelsens rapporter 13 Nominering till förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och personliga ersättare samt presentationer 14 Utskott 15 Frågestund 16 Ajournering 21:00- Vickning (huvudbyggnaden) Baren stänger kl 01:00 G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

12 Tidplan och föredragningslista 2 (28) Tidplan Måndag :30-08:30 Frukost (huvudbyggnaden) 08:30-09:30 Arbete i öppet utskott (möteshus 1-3) 09:30-09:45 Byte av öppet utskott, kaffe (möteshus 1-3) 09:45-10:45 Arbete i öppet utskott, omstart 1 (möteshus 1-3) 10:45-11:00 Byte av öppet utskott, kaffe (möteshus 1-3) 11:00-12:00 Arbete i öppet utskott, omstart 2 (möteshus 1-3) 12:00-13:00 Lunch (huvudbyggnaden) Val av utskott (huvudbyggnaden) 13:00-13:45 Ordet är fritt (huvudbyggnaden) 13:45-14:00 Paus och samling i valda utskott 14:00-15:00 Utskottsarbete (möteshus 1-3) 15:00-15:15 Paus, kaffe (möteshus 1-3) 15:15-16:15 Utskottsarbete (möteshus 1-3) 16:15-16:30 Paus och samling (huvudbyggnaden) 16:30-17:00 NN, gästtalare (huvudbyggnaden) 17:00-17:15 (Paus) 17:15-17:45 NN, gästtalare (huvudbyggnaden) 17:45-18:00 (Paus) 18:00-18:30 NN, gästtalare (huvudbyggnaden) 18:30-19:30 Paus Den vedeldade bastun är varm och disponeras av Sveriges Ingenjörer 19:30- Drink och middag (huvudbyggnaden) Baren stänger kl 02:00 G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

13 Tidplan och föredragningslista 3 (28) Tidplan Tisdag :00-08:30 Frukost (huvudbyggnaden) Utcheckning (huvudbyggnaden) 08:30-09:45 Plenum, forts (huvudbyggnaden) 17 Stadgar m m 09:45-10:15 Paus, kaffe (huvudbyggnaden) 10:15-11:30 Plenum, forts (huvudbyggnaden) 18 Verksamhet 11:30-12:30 Lunch (huvudbyggnaden) 12:30-15:30 Plenum, forts (huvudbyggnaden) 19 Ekonomi 20 Arvode och val 21 Fullmäktiges ordinarie möte Fullmäktigemötet avslutas 15:30-16:00 Kaffe och smörgås (huvudbyggnaden) 16:00- Avresa Buss till Cityterminalen avgår kl 16:00. Restiden är beräknad till cirka 60 minuter G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

14 Tidplan och föredragningslista 4 (28) Föredragningslista Söndag Inledning Ulf Bengtsson, förbundsordförande 01 Fullmäktigemötet öppnas 02 Upprop och justering av röstlängd Bilaga Upprop Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 334 är fullmäktige beslutfört när minst hälften [48 ledamöter] av samtliga ledamöter [95 ledamöter] är närvarande Justering av röstlängd Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa röstlängd enligt Bilaga 02 i möteshandlingarna. 03 Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande och ersättare Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att till mötesordförande välja Anna Guldstrand till förste ersättare välja Anders L Johansson till andre ersättare välja Juan Copovi-Mena Val av mötessekreterare och ersättare Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att till mötessekreterare välja Jan Martin till ersättare välja Anders Tihkan. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

15 Tidplan och föredragningslista 5 (28) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare och två extra rösträknare Varje närvarande fullmäktigeledamot har rätt att nominera protokolljusterare tillika rösträknare och extra rösträknare. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att att till protokolljusterare tillika rösträknare välja NN och NN uppdra åt mötesordföranden och protokolljusterarna att justera fullmäktigeprotokoll 1/2010 fullmäktigeprotokoll 1/2010 ska skickas ut för justering senast till extra rösträknare (vid eventuell sluten omröstning under pkt 20) välja NN och NN. 04 Föredragningslista Förslag till föredragningslista (skickades ut) kunde laddas ner från senast fredag Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 336 får [nytt] ärende upptas på föredragningslistan genom beslut med två tredjedels majoritet av antalet närvarande fullmäktigeledamöter. Ärende som avser ändring av Stadgar för Sveriges Ingenjörer eller upplösning av Sveriges Ingenjörer ska för att kunna behandlas vara upptaget på den utskickade föredragningslistan. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista. 05 Mötets stadgeenliga utlysande Kallelse skickades ut samt förslag till föredragningslista och handlingar (skickades ut) kunde laddas ner från senast fredag Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 331 ska kallelse till fullmäktiges ordinarie möte skickas ut senast 30 dagar före mötet samt förslag till föredragningslista och handlingar skickas ut senast 15 dagar före mötet. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fullmäktigemöte 1/2010 är stadgeenligt utlyst att fastställa utskickade handlingar och utskottsutlåtande 1-8, delas ut , som fullmäktiges skriftliga beslutsunderlag. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

16 Tidplan och föredragningslista 6 (28) 06 Mötesordning Bilaga 06 Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa förbundsstyrelsens förslag till mötesordning enligt Bilaga 06 i möteshandlingarna. 07 Verksamhetsberättelse 2009 Bilaga 07 Sveriges ingenjörers verksamhetsberättelse 2009 skickades ut (till fullmäktigeledamöter ), (till nyvalda fullmäktigeledamöter, examinerade) och (till nyvalda fullmäktigeledamöter, teknologer). Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga Sveriges Ingenjörers verksamhetsberättelse 2009 till handlingarna. 08 Årsredovisningar 2009 Bilaga 08a Bilaga 08b Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 skickades ut (till fullmäktigeledamöter ), (till nyvalda fullmäktigeledamöter, examinerade) och (till nyvalda fullmäktigeledamöter, teknologer) 09 Revisionsberättelser 2009 och granskningsrapport Revisionsberättelser 2009 se Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 (Bilaga 08a) (Bilaga 08b) Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga revisionsberättelsen 2009 för Sveriges Ingenjörer och revisionsberättelsen 2009 för Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa till handlingarna Granskningsrapport 2010 Bilaga Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga revisorernas granskningsrapport 2010 till handlingarna. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

17 Tidplan och föredragningslista 7 (28) 10 Resultaträkningar och balansräkningar 2009 samt dispositioner se Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 (Bilaga 07) Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 2009 för Sveriges Ingenjörer, moderförbundet, Sveriges Ingenjörer, koncernen och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörer, moderförbundet, kr, i ny räkning balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa, kr, i ny räkning att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 [moderförbundet och koncernen] och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 till handlingarna. 11 Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 se Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 Revisorerna föreslår fullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Förbundsstyrelsens rapporter Stadgar för Sveriges Ingenjörer Bilaga Muntlig föredragning Verksamheten 2010 Bilaga Muntlig föredragning Medlemmar i offentlig sektor Bilaga Muntlig föredragning G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

18 Tidplan och föredragningslista 8 (28) Internationellt arbete Bilaga Muntlig föredragning Sveriges Ingenjörer 150 år Bilaga Muntlig föredragning IT-verksamheten Bilaga Muntlig föredragning Ekonomi 2010 inklusive resultat 2009 Bilaga Muntlig föredragning Fullmäktigevalet 2010 (valberedningens rapport) Bilaga Muntlig föredragning 13 Nominering till förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och personliga ersättare samt presentationer (Bilaga 20) Under denna punkt redovisar valberedningen sitt förslag till förbundsstyrelse, exklusive teknologer, samt revisorer och personliga ersättare redovisar teknologerna sitt förslag till förbundsstyrelseledamot har varje närvarande fullmäktigeledamot rätt att nominera förbundsstyrelseledamot, valberedningsledamot samt revisor och personlig ersättare. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att förklara nomineringen till förbundsstyrelse, valberedning samt revisorer och personliga ersättare för avslutad. De som har nominerats till förbundsstyrelse, valberedning samt revisor och personlig ersättare presenterar sig, längst fyra (4) minuter per nominerad. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

19 Tidplan och föredragningslista 9 (28) 14 Utskott Bilaga 14 Bilaga 14.01, fördelning av ärenden på utskott 1-8 Bilaga 14.02, val av ordförande och ledamöter i utskott 8 (särskilt utskott) Bilaga 14.03, ordförande och ersättare samt ledamöter i utskott 1-7, delas ut Varje närvarande fullmäktigeledamot har rätt att nominera ordförande och ledamot i utskott 8 (särskilt utskott för att bereda fullmäktiges beslut om arvode och regler för kostnadsersättning samt val av valberedning). Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att att att fastställa fördelning av ärenden på utskott 1-8 enligt Bilaga i möteshandlingarna till ledamot tillika ordförande i utskott 8 välja NN till ledamöter i utskott 8 välja NN, NN, NN och NN välja ordförande och ersättare i utskott 1-7 enligt Bilaga i möteshandlingarna ledamöternas val av utskott 1-7 sker efter öppet utskott måndag , kl 12:00/13: Frågestund Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 337 får fullmäktigeledamot som vill inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets verksamhetsområde vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till förbundsstyrelsen. Frågan ska ha ett bestämt innehåll Skriftliga frågor Bilaga 15.01, delas ut Muntliga frågor 16 Ajournering Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att ajournera mötet till tisdag , kl 08:30 för arbete i öppet utskott och utskottsarbete. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

20 Tidplan och föredragningslista 10 (28) Måndag Arbete i öppet utskott Arbete i öppet utskott, omstart 1 Arbete i öppet utskott, omstart 2 Val av utskott Ordet är fritt Utskottsarbete NN, gästtalare NN, gästtalare NN, gästtalare G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

21 Tidplan och föredragningslista 11 (28) Tisdag Utskrift av kommentarer till motioner och budgetdirektiv för 2012 som har publicerats på förbundets hemsida, delas ut Stadgar m m, motioner Bilaga 17 Fullmäktiges behandling av pkt 17 bereds av utskott Motion om Säkra teknologinflytandet i Saco-federationen (motion 25) Bilaga Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionärens yrkande Motion om En del underdokument till stadgarna saknas (motion 41) Bilaga Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa de föreskrifter som stadgarna anger och att bifoga dessa som ett samlat underdokument till stadgarna. 18 Verksamhet, motioner och propositioner Kommunikation Bilaga Fullmäktiges behandling av pkt bereds av utskott a Motioner om Profilera Sveriges Ingenjörer som förbund (motion 14), Visa att ingenjörer inte bara bidrar till utveckling utan även är grunden till nyutveckling (motion 32) och Höj statusen för ingenjörsyrket till den nivå det en gång haft genom att visa utåt 2010 ingenjören (motion 37) Bilaga 18.01a Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionerna besvarade. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

22 Tidplan och föredragningslista 12 (28) 18.01b Motion om Information in English to members (motion 15) Bilaga 18.01b Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa mål och tidplan för den fortsatta successiva utbyggnaden av webbsidans medlemsinformation m m på engelska c Motion om Utvärdera resultatet av Sveriges Ingenjörers deltagande i Almedalen (motion 33) Bilaga 18.01c Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen besvarad d Motion om Opinionsbildning i hela Sverige (motion 49) Bilaga 18.01d Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att [uppdra åt förbundsstyrelsen att] kartlägga Sveriges Ingenjörers opinionsbildningsarbete med fokus på vilket opinionsarbete som når utanför storstadsregionerna och [uppdra åt förbundsstyrelsen att] även i praktiken utveckla stöd för distrikten att ta den lokala debatten Teknikens, utbildningens och ingenjörens betydelse för välstånd och utveckling Bilaga Fullmäktiges behandling av pkt bereds av utskott a Motion om Utländska studenter är viktigare än solenergin (motion 03), Officiell ståndpunkt mot studieavgifter (motion 24) och Delta i debatten om avgiftsfria högskolor (motion 27) Bilaga 18.02a Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionärernas yrkanden b Motion om Solenergi i alla former (motion 04) Bilaga 18.02b Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt förbundsstyrelsen att driva de förslag som finns i 2010 års miljöpolitiska program. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer