Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE"

Transkript

1 file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september :05 Till: Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer); Annelie Jacobsson (Sveriges Ingenjörer); Annika Jederström (Sveriges Ingenjörer); Camilla Frankelius (Sveriges Ingenjörer); Eva Lindquist (Sveriges Ingenjörer); Helène Robson (Sveriges Ingenjörer); Jan Martin (Sveriges Ingenjörer); Jenny Grensman (Sveriges Ingenjörer); Jenny Rundbladh (Sveriges Ingenjörer); Jens Jacobsson (Sveriges Ingenjörer); Jill Holmberg (Sveriges Ingenjörer); Maria Elinder (Sveriges Ingenjörer); Mia Bigelius (Sveriges Ingenjörer); Mikael Rosengren (Sveriges Ingenjörer); Natasha Kavalic (Sveriges Ingenjörer); Patrik Nilsson (Sveriges Ingenjörer); Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer); Richard Malmborg (Sveriges Ingenjörer); Sophie Hammarskjöld (Sveriges Ingenjörer); Susanne Isborn Gustavsson (Sveriges Ingenjörer); Anette Envall Svahn; Ewa Swensson Ingemar Johnn; Johan Amilon; Stellan Rosengren; Hans A Olofsson; Helen Keijser; Lena Pettersson Kopia: Johan Sittenfeld (Sveriges Ingenjörer) Ämne: KALLELSE - Sveriges Ingenjörers fullmäktigemöte den november 2010 på Djurönäset Prioritet: Hög Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE Som tidigare aviserats kallas härmed fullmäktiges ledamöter m fl till sammanträde 1/2010 med början söndagen den 21 november 2010, kl 15:00 på Djurönäset. Innan sammanträdet serveras kaffe och smörgås fram till kl 15:00. Vägbeskrivning, busslinjer m m till Djurönäset hittar du på Chartrad buss till Djurönäset avgår från Cityterminalen, Stockholm, söndagen den 21 november 2010, kl 13:00, (samma terminal som flygbussarna). Det står skyltat till vilken utgång Du ska gå. Sammanträdet beräknas vara avslutat tisdagen den 23 november 2010, senast kl 15:30. Därefter avgår chartrad buss till Cityterminalen. Ingen middag serveras alltså. Anmälan till fullmäktigemötet görs via Svarsformulär som finns här. Svar om deltagande ska vara förbundskansliet tillhanda senast fredagen den 8 oktober För vår fortsatta planering ber vi dig respektera detta datum. Detta är viktigt med tanke på att om du som ledamot har förhinder, ska ersättare kallas genom förbundskansliets försorg. Senast fredagen den 5 november 2010 kommer handlingarna till sammanträdet att kunna laddas ner från Vissa handlingar finns att läsa redan nu, bl a motionerna. För att nå sidan måste du logga in på webbsidan. Om du inte själv ändrat uppgifterna är användarnamn = ditt medlemsnummer, lösenord = de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Praktiska frågor besvaras av Lena Kylberg på tfn eller via e-post till Ulf Bengtsson Förbundsordförande Jan Martin Förbundssekreterare Bilagor Regler för kostnadsersättning

2 file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 2 of Förfarandet kring möjligheten att ställa en fråga till förbundsstyrelsen (frågestund) Reseräkningsblankett Sändlista Fullmäktige (81 examinerade + 14 teknologer) Ersättare (0 examinerade + 0 teknologer) Revisorer och ersättare (3 + 3) Valberedning (7) Förbundsstyrelse (15) Adjungerade till förbundsstyrelsen (2), personalrepresentanter Ledningsgrupp (9) Enhetschefer (5) För kännedom Ersättare för adjungerade till förbundsstyrelsen (2), personalrepresentanter Förbundskansli

3 Skriftlig eller muntlig fråga 1 (1) Frågestund Skriftlig eller muntlig fråga Fråga (Utdrag ur Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 337) Vill fullmäktigeledamot inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets verksamhetsområde får ledamoten vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till förbundsstyrelsen. Frågan skall ha ett bestämt innehåll. För att besvaras av förbundsstyrelsen skall skriftlig fråga vara förbundskansliet tillhanda senast sju dagar före mötet. Vill ledamot ställa muntlig fråga får den framföras vid fullmäktiges frågestund. Förbundsstyrelsen skall muntligen besvara frågan vid fullmäktiges frågestund. Fråga som ska besvaras vid fullmäktige 1/2010 ska vara förbundskansliet tillhanda senast söndagen den 14 november Skicka frågan med e-post till Det går även att skicka frågan per brev till Sveriges Ingenjörer, Lena Kylberg, Box 1419, Stockholm. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\03_Kallelse\FUM10_fråga.doc

4 Praktiska anvisningar 1 (7) Praktiska anvisningar I detta dokument hittar du information om Handlingar sidan 2 Aktiviteter och lokaler sidan 3 Så funkar fullmäktige sidan 4-7 Frågestund Skriftlig fråga som förbundsstyrelsen ska besvara vid fullmäktige 1/2010 ska vara förbundskansliet tillhanda senast söndag Stockholm Ulf Bengtsson Förbundsordförande Jan Martin Förbundssekreterare Sändlista Fullmäktige (81 examinerade och 14 teknologer) Ersättare (14 examinerade och 0 teknologer) Revisorer och ersättare (3 revisorer och 3 ersättare) Valberedning (7) Förbundsstyrelse (15) Adjungerade till förbundsstyrelsen, personalrepresentanter (2) Ledningsgrupp (9) Enhetschefer (5) För kännedom Ersättare för adjungerade till förbundsstyrelsen, personalrepresentanter (2) Förbundskansli G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

5 Praktiska anvisningar 2 (7) Handlingar Handlingar som har skickats ut Du har tidigare fått följande material Fullmäktigeprotokoll 1/2009 med bilagor Sveriges Ingenjörers verksamhetsberättelse 2009 Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 Kallelse till fullmäktige 1/2010. Nu får du huvuddelen av de handlingar som är underlag för de beslut som fullmäktige ska fatta. Under dagarna på Djurönäset kommer du att få de sista handlingarna, se nedan. Handlingar på din plats i huvudbyggnaden, lokal Kongressen I huvudbyggnaden, lokal Kongressen, finns på din plats: Skylt med ditt namn (även röstkort ) Bilaga 14.03, ordförande och ersättare samt ledamöter i utskott 1-8 Bilaga 15.01, skriftliga frågor Utskrift av de kommentarer om motioner och förbundsstyrelsens förslag till budgetdirektiv för 2012 som publicerats på förbundets hemsida. Handlingar som delas ut under mötet Utskottsutlåtande 1-8. Handlingar m m som finns tillgängliga under mötet Yrkande, grön lapp, på vilken du under plenum ska skriva ditt förslag till beslut Reservation, röd lapp, om du vill reservera dig mot ett beslut i plenum Överexemplar av utskickade fullmäktigehandlingar (begränsat antal). G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

6 Praktiska anvisningar 3 (7) Aktiviteter och lokaler Måltider Måltider och kaffe Kaffe måndag fm och em Huvudbyggnaden, matsalen Möteshus 1-3 Fullmäktige Plenum, Ordet är fritt, gästtalare Val av utskott Öppet utskott/utskott 1 Öppet utskott/utskott 2 Öppet utskott/utskott 3 Öppet utskott/utskott 4 Öppet utskott/utskott 5 Öppet utskott/utskott 6 Öppet utskott/utskott 7 Utskott 8, särskilt utskott Huvudbyggnaden, lokal Kongressen Huvudbyggnaden, lokal Kongressen Möteshus 3, lokal A-salen Möteshus 3, lokal E-salen Möteshus 3, lokal Kilen Möteshus 1, lokal A-salen Möteshus 1, lokal E-salen Möteshus 1, lokal Kilen Möteshus 2, lokal A-salen Möteshus 2, lokal Kilen Förbundsstyrelse Förbundsstyrelse Förbundskansli Press- och informationskansli Sekretariat Huvudbyggnaden, lokal Styrelserummet Möteshus 3, lokal B Möteshus 3, lokal D G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

7 Praktiska anvisningar 4 (7) Så funkar fullmäktige Här är till din hjälp en sammanfattning av hur fullmäktige fungerar i Plenum Öppet utskott Utskott. Söndag , plenum, huvudbyggnaden Mellan kl 15:00 och 21:00 är det plenum för att behandla föredragningslistans punkter Observera att dessa punkter behandlas direkt i plenum utan föregående utskottsbehandling. De formella mötesreglerna framgår av Bilaga 06. Här är till din hjälp några korta praktiska anvisningar om fullmäktiges mötesregler. Begär ordet Om du under plenum vill begära ordet så gör det genom att räcka upp din namnskylt. Alla inlägg under plenum ska göras från talarstolen vilket underlättar ljud- och bildupptagningen av mötet. Talartiden är begränsad till fyra (4) minuter per inlägg. Yrkande (förslag) Vill du att fullmäktige ska fatta ett annat beslut än förbundsstyrelsens förslag så skriv ner förslaget på en grön lapp, presentera ditt förslag från talarstolen och lämna den till mötesordföranden. Förslaget kan vara antingen ett annat förslag än förbundsstyrelsens (motförslag) ett kompletterande förslag (tilläggsyrkande). Beslut När det blir dags att fatta beslut, d v s att ta reda på vad majoriteten önskar, så har du och övriga fullmäktigeledamöter att ta ställning till dels till förbundsstyrelsens förslag (huvudförslag) dels till de eventuella förslag som fullmäktigeledamot har lämnat på grön lapp (motförslag eller tilläggsförslag). Efter att debatten har avslutats upprepar mötesordföranden de förslag som du och övriga fullmäktigeledamöter har att ta ställning till och föreslår beslutsordningen. Mötesordföranden frågar (ställer proposition) så att du som är röstberättigad alltid kan svara ja på det förslag som du biträder. Du ska inte svara nej på andra förslag. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

8 Praktiska anvisningar 5 (7) Finns det formella förslag (till exempel bordläggning eller ajournering) behandlas de alltid före förslag i sakfrågan. Finns det bara ett förslag (huvudförslag) ställs det mot avslag Finns det ett motförslag så ställer mötesordföranden huvudförslaget mot motförslaget Finns det två eller fler motförslag så ställer mötesordföranden först motförslagen mot varandra och därefter huvudförslaget mot det vinnande motförslaget Härefter behandlas eventuella kompletterande förslag (tilläggsyrkande). Det vanligaste sättet att ta reda på vad majoritetens uppfattning är att mötesordföranden använder sig av acklamationsförfarande och lyssnar efter vilket av förslagen som får flest ja-rop. Är mötesordföranden osäker görs en provvotering. Använd din namnskylt som röstkort. Därefter redovisar mötesordföranden sin mening om vilket förslag som vunnit majoritet. Om ingen protest hörs fastställer mötesordföranden beslutet med ett klubbslag. Omröstning Skulle du anse att mötesordföranden missuppfattat vad som är majoritetens mening begär du, innan mötesordföranden fastställer beslutet med ett klubbslag, votering (omröstning), d v s att rösterna ska räknas. Använd din namnskylt som röstkort. Omröstningar ska enligt förbundets stadgar vara öppna, utom när det gäller val. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Voteringsreglerna vid personval framgår av Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 334. Vid personval sker omröstningen med slutna sedlar, om det finns flera kandidater än platser. Du kan endast rösta på nominerade kandidater. Vid lika röstetal i personval avgör lotten. Reservation Ogillar du det beslut som fullmäktige fattat och inte vill vara ansvarig för beslutet kan du markera detta genom att reservera dig mot beslutet. Din reservation skriver du på röd lapp som du lämnar till mötesordföranden. Reservationen tas in i protokollet oavsett om den är blank eller närmare motiverad. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

9 Praktiska anvisningar 6 (7) Måndag , öppet utskott, möteshus 1-3 Mellan kl 08:30 och 12:00 är det öppet utskott för att diskutera föredragningslistans punkter Ta med dig alla dina handlingar och din namnskylt till öppet utskott och utskottsarbetet. Observera att öppet utskott sker i tre (3) omgångar, så du har möjlighet att framföra dina synpunkter och diskutera frågor i flera utskott. Arbetet i öppet utskott leds av den utskottsordförande som valdes på söndagen. Vilka ärenden som respektive utskott behandlar framgår av Bilaga Syftet med öppet utskott är att ge dig tillfälle att, innan det formella utskottsarbetet, kunna framföra dina synpunkter på och diskutera de ärenden som ska utskottsbehandlas. Det öppna utskottet fattar inga beslut. De synpunkter och idéer som framförs under öppet utskott noteras av utskottssekreteraren och utskottsordföranden som tar dem med sig till dels nästa omgång av öppet utskott dels till utskottsarbetet. Måndag , val av utskott 1-7, huvudbyggnaden Mellan kl 12:00 och 13:00 är det dags för dig att välja vilket utskott du vill vara med i mellan kl 14:00 och 16:15 Måndag , Ordet är fritt, huvudbyggnaden Mellan kl 13:00 och 13:45 Under denna punkt, som inte tillhör fullmäktiges föredragningslista, kan du ta upp vilken fråga du vill (inom förbundets verksamhetsområde) till debatt. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

10 Praktiska anvisningar 7 (7) Måndag , utskottsarbete, möteshus 1-3 Mellan kl 14:00 och 16:15 är det utskottsarbete som ska resultera i ett utskottsutlåtande med förslag till beslut avseende föredragningslistans punkter Nu är det dags för alla att samlas i de utskott som sattes samman under lunchen. Syftet med utskottsarbete är att komma fram till de formella utskottsutlåtandena som är underlag för fullmäktiges debatt och beslut på tisdag. De synpunkter och idéer som framförts under öppet utskott utgör nu tillsammans med förbundsstyrelsens förslag (propositioner), motionerna (medlemmarnas förslag) och förbundsstyrelsens yttranden samt diskussionerna under utskottsarbetet underlag för respektive utskotts beslut om utlåtande. Vad gäller yrkande, beslut, omröstning och reservation så gäller i huvudsak samma regler som under plenum. Då utskottsarbetet är mindre formellt än plenum behöver du inte använda grön lapp eller röd lapp om du vill framföra ett förslag respektive vill reservera dig mot ett beslut. Observera dock att under utskottsarbetet så är propositioner och motioner alltid huvudförslag. Om förbundsstyrelsen föreslår något annat än vad som yrkas i en motion och du vill ansluta dig till förbundsstyrelsens förslag måste du yrka detta. Om någon reserverar sig mot ett utskottsbeslut så ska det noteras i utskottsutlåtandet. Reservationen tas automatiskt upp till behandling när fullmäktige behandlar frågan i plenum. Efter det att utskottsarbetet har avslutats kopieras utskottens skriftliga utlåtanden. Du kan hämta dina exemplar i lokal Kongressen under kvällen. Utskottsutlåtandena är det sista skriftliga materialet som delas ut. Måndag , NN (gästtalare) huvudbyggnaden Mellan kl 16:30 och 17:00 Mer information lämnas vid sammanträdet Måndag , NN (gästtalare) huvudbyggnaden Mellan kl 17:15 och 17:45 Mer information lämnas vid sammanträdet Måndag , NN (gästtalare) huvudbyggnaden Mellan kl 18:00 och 18:30 Mer information lämnas vid sammanträdet Tisdag , plenum, huvudbyggnaden Mellan kl 08:30 och 15:30 fortsätter årets fullmäktigemöte i plenum för att behandla föredragningslistans punkter Det finns en väsentlig skillnad jämfört med söndagens plenum och det är att vad gäller föredragningslistans punkter så är respektive utskottsutlåtande huvudförslag istället för förbundsstyrelsens förslag. Om du önskar biträda förbundsstyrelsens förslag och detta inte framgår som ett alternativ i utskottsutlåtandet måste du yrka på det med en grön lapp i plenum. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

11 Tidplan och föredragningslista 1 (28) Tidplan Söndag :00 Ankomst Incheckning och registrering (huvudbyggnaden) Kaffe och smörgås (huvudbyggnaden) 15:00-17:30 Plenum (huvudbyggnaden) 00 Inledning 01 Fullmäktigemötet öppnas 02 Upprop och justering av röstlängd 03 Val av mötesfunktionärer 04 Föredragningslista 05 Mötets stadgeenliga utlysande 06 Mötesordning 07 Verksamhetsberättelse Årsredovisningar Revisionsberättelser 2009 och granskningsrapport Resultaträkningar och balansräkningar 2009 samt dispositioner 11 Ansvarsfrihet för räkenskapsåret :30-18:30 Middag (huvudbyggnaden) 18:30-21:00 Plenum, fortsättning (huvudbyggnaden) 12 Förbundsstyrelsens rapporter 13 Nominering till förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och personliga ersättare samt presentationer 14 Utskott 15 Frågestund 16 Ajournering 21:00- Vickning (huvudbyggnaden) Baren stänger kl 01:00 G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

12 Tidplan och föredragningslista 2 (28) Tidplan Måndag :30-08:30 Frukost (huvudbyggnaden) 08:30-09:30 Arbete i öppet utskott (möteshus 1-3) 09:30-09:45 Byte av öppet utskott, kaffe (möteshus 1-3) 09:45-10:45 Arbete i öppet utskott, omstart 1 (möteshus 1-3) 10:45-11:00 Byte av öppet utskott, kaffe (möteshus 1-3) 11:00-12:00 Arbete i öppet utskott, omstart 2 (möteshus 1-3) 12:00-13:00 Lunch (huvudbyggnaden) Val av utskott (huvudbyggnaden) 13:00-13:45 Ordet är fritt (huvudbyggnaden) 13:45-14:00 Paus och samling i valda utskott 14:00-15:00 Utskottsarbete (möteshus 1-3) 15:00-15:15 Paus, kaffe (möteshus 1-3) 15:15-16:15 Utskottsarbete (möteshus 1-3) 16:15-16:30 Paus och samling (huvudbyggnaden) 16:30-17:00 NN, gästtalare (huvudbyggnaden) 17:00-17:15 (Paus) 17:15-17:45 NN, gästtalare (huvudbyggnaden) 17:45-18:00 (Paus) 18:00-18:30 NN, gästtalare (huvudbyggnaden) 18:30-19:30 Paus Den vedeldade bastun är varm och disponeras av Sveriges Ingenjörer 19:30- Drink och middag (huvudbyggnaden) Baren stänger kl 02:00 G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

13 Tidplan och föredragningslista 3 (28) Tidplan Tisdag :00-08:30 Frukost (huvudbyggnaden) Utcheckning (huvudbyggnaden) 08:30-09:45 Plenum, forts (huvudbyggnaden) 17 Stadgar m m 09:45-10:15 Paus, kaffe (huvudbyggnaden) 10:15-11:30 Plenum, forts (huvudbyggnaden) 18 Verksamhet 11:30-12:30 Lunch (huvudbyggnaden) 12:30-15:30 Plenum, forts (huvudbyggnaden) 19 Ekonomi 20 Arvode och val 21 Fullmäktiges ordinarie möte Fullmäktigemötet avslutas 15:30-16:00 Kaffe och smörgås (huvudbyggnaden) 16:00- Avresa Buss till Cityterminalen avgår kl 16:00. Restiden är beräknad till cirka 60 minuter G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

14 Tidplan och föredragningslista 4 (28) Föredragningslista Söndag Inledning Ulf Bengtsson, förbundsordförande 01 Fullmäktigemötet öppnas 02 Upprop och justering av röstlängd Bilaga Upprop Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 334 är fullmäktige beslutfört när minst hälften [48 ledamöter] av samtliga ledamöter [95 ledamöter] är närvarande Justering av röstlängd Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa röstlängd enligt Bilaga 02 i möteshandlingarna. 03 Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande och ersättare Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att till mötesordförande välja Anna Guldstrand till förste ersättare välja Anders L Johansson till andre ersättare välja Juan Copovi-Mena Val av mötessekreterare och ersättare Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att till mötessekreterare välja Jan Martin till ersättare välja Anders Tihkan. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

15 Tidplan och föredragningslista 5 (28) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare och två extra rösträknare Varje närvarande fullmäktigeledamot har rätt att nominera protokolljusterare tillika rösträknare och extra rösträknare. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att att till protokolljusterare tillika rösträknare välja NN och NN uppdra åt mötesordföranden och protokolljusterarna att justera fullmäktigeprotokoll 1/2010 fullmäktigeprotokoll 1/2010 ska skickas ut för justering senast till extra rösträknare (vid eventuell sluten omröstning under pkt 20) välja NN och NN. 04 Föredragningslista Förslag till föredragningslista (skickades ut) kunde laddas ner från senast fredag Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 336 får [nytt] ärende upptas på föredragningslistan genom beslut med två tredjedels majoritet av antalet närvarande fullmäktigeledamöter. Ärende som avser ändring av Stadgar för Sveriges Ingenjörer eller upplösning av Sveriges Ingenjörer ska för att kunna behandlas vara upptaget på den utskickade föredragningslistan. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista. 05 Mötets stadgeenliga utlysande Kallelse skickades ut samt förslag till föredragningslista och handlingar (skickades ut) kunde laddas ner från senast fredag Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 331 ska kallelse till fullmäktiges ordinarie möte skickas ut senast 30 dagar före mötet samt förslag till föredragningslista och handlingar skickas ut senast 15 dagar före mötet. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fullmäktigemöte 1/2010 är stadgeenligt utlyst att fastställa utskickade handlingar och utskottsutlåtande 1-8, delas ut , som fullmäktiges skriftliga beslutsunderlag. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

16 Tidplan och föredragningslista 6 (28) 06 Mötesordning Bilaga 06 Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa förbundsstyrelsens förslag till mötesordning enligt Bilaga 06 i möteshandlingarna. 07 Verksamhetsberättelse 2009 Bilaga 07 Sveriges ingenjörers verksamhetsberättelse 2009 skickades ut (till fullmäktigeledamöter ), (till nyvalda fullmäktigeledamöter, examinerade) och (till nyvalda fullmäktigeledamöter, teknologer). Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga Sveriges Ingenjörers verksamhetsberättelse 2009 till handlingarna. 08 Årsredovisningar 2009 Bilaga 08a Bilaga 08b Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 skickades ut (till fullmäktigeledamöter ), (till nyvalda fullmäktigeledamöter, examinerade) och (till nyvalda fullmäktigeledamöter, teknologer) 09 Revisionsberättelser 2009 och granskningsrapport Revisionsberättelser 2009 se Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 (Bilaga 08a) (Bilaga 08b) Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga revisionsberättelsen 2009 för Sveriges Ingenjörer och revisionsberättelsen 2009 för Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa till handlingarna Granskningsrapport 2010 Bilaga Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga revisorernas granskningsrapport 2010 till handlingarna. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

17 Tidplan och föredragningslista 7 (28) 10 Resultaträkningar och balansräkningar 2009 samt dispositioner se Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 (Bilaga 07) Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 2009 för Sveriges Ingenjörer, moderförbundet, Sveriges Ingenjörer, koncernen och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörer, moderförbundet, kr, i ny räkning balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa, kr, i ny räkning att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 [moderförbundet och koncernen] och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 till handlingarna. 11 Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 se Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 Revisorerna föreslår fullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Förbundsstyrelsens rapporter Stadgar för Sveriges Ingenjörer Bilaga Muntlig föredragning Verksamheten 2010 Bilaga Muntlig föredragning Medlemmar i offentlig sektor Bilaga Muntlig föredragning G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

18 Tidplan och föredragningslista 8 (28) Internationellt arbete Bilaga Muntlig föredragning Sveriges Ingenjörer 150 år Bilaga Muntlig föredragning IT-verksamheten Bilaga Muntlig föredragning Ekonomi 2010 inklusive resultat 2009 Bilaga Muntlig föredragning Fullmäktigevalet 2010 (valberedningens rapport) Bilaga Muntlig föredragning 13 Nominering till förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och personliga ersättare samt presentationer (Bilaga 20) Under denna punkt redovisar valberedningen sitt förslag till förbundsstyrelse, exklusive teknologer, samt revisorer och personliga ersättare redovisar teknologerna sitt förslag till förbundsstyrelseledamot har varje närvarande fullmäktigeledamot rätt att nominera förbundsstyrelseledamot, valberedningsledamot samt revisor och personlig ersättare. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att förklara nomineringen till förbundsstyrelse, valberedning samt revisorer och personliga ersättare för avslutad. De som har nominerats till förbundsstyrelse, valberedning samt revisor och personlig ersättare presenterar sig, längst fyra (4) minuter per nominerad. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

19 Tidplan och föredragningslista 9 (28) 14 Utskott Bilaga 14 Bilaga 14.01, fördelning av ärenden på utskott 1-8 Bilaga 14.02, val av ordförande och ledamöter i utskott 8 (särskilt utskott) Bilaga 14.03, ordförande och ersättare samt ledamöter i utskott 1-7, delas ut Varje närvarande fullmäktigeledamot har rätt att nominera ordförande och ledamot i utskott 8 (särskilt utskott för att bereda fullmäktiges beslut om arvode och regler för kostnadsersättning samt val av valberedning). Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att att att fastställa fördelning av ärenden på utskott 1-8 enligt Bilaga i möteshandlingarna till ledamot tillika ordförande i utskott 8 välja NN till ledamöter i utskott 8 välja NN, NN, NN och NN välja ordförande och ersättare i utskott 1-7 enligt Bilaga i möteshandlingarna ledamöternas val av utskott 1-7 sker efter öppet utskott måndag , kl 12:00/13: Frågestund Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 337 får fullmäktigeledamot som vill inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets verksamhetsområde vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till förbundsstyrelsen. Frågan ska ha ett bestämt innehåll Skriftliga frågor Bilaga 15.01, delas ut Muntliga frågor 16 Ajournering Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att ajournera mötet till tisdag , kl 08:30 för arbete i öppet utskott och utskottsarbete. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

20 Tidplan och föredragningslista 10 (28) Måndag Arbete i öppet utskott Arbete i öppet utskott, omstart 1 Arbete i öppet utskott, omstart 2 Val av utskott Ordet är fritt Utskottsarbete NN, gästtalare NN, gästtalare NN, gästtalare G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

21 Tidplan och föredragningslista 11 (28) Tisdag Utskrift av kommentarer till motioner och budgetdirektiv för 2012 som har publicerats på förbundets hemsida, delas ut Stadgar m m, motioner Bilaga 17 Fullmäktiges behandling av pkt 17 bereds av utskott Motion om Säkra teknologinflytandet i Saco-federationen (motion 25) Bilaga Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionärens yrkande Motion om En del underdokument till stadgarna saknas (motion 41) Bilaga Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa de föreskrifter som stadgarna anger och att bifoga dessa som ett samlat underdokument till stadgarna. 18 Verksamhet, motioner och propositioner Kommunikation Bilaga Fullmäktiges behandling av pkt bereds av utskott a Motioner om Profilera Sveriges Ingenjörer som förbund (motion 14), Visa att ingenjörer inte bara bidrar till utveckling utan även är grunden till nyutveckling (motion 32) och Höj statusen för ingenjörsyrket till den nivå det en gång haft genom att visa utåt 2010 ingenjören (motion 37) Bilaga 18.01a Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionerna besvarade. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

22 Tidplan och föredragningslista 12 (28) 18.01b Motion om Information in English to members (motion 15) Bilaga 18.01b Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa mål och tidplan för den fortsatta successiva utbyggnaden av webbsidans medlemsinformation m m på engelska c Motion om Utvärdera resultatet av Sveriges Ingenjörers deltagande i Almedalen (motion 33) Bilaga 18.01c Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen besvarad d Motion om Opinionsbildning i hela Sverige (motion 49) Bilaga 18.01d Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att [uppdra åt förbundsstyrelsen att] kartlägga Sveriges Ingenjörers opinionsbildningsarbete med fokus på vilket opinionsarbete som når utanför storstadsregionerna och [uppdra åt förbundsstyrelsen att] även i praktiken utveckla stöd för distrikten att ta den lokala debatten Teknikens, utbildningens och ingenjörens betydelse för välstånd och utveckling Bilaga Fullmäktiges behandling av pkt bereds av utskott a Motion om Utländska studenter är viktigare än solenergin (motion 03), Officiell ståndpunkt mot studieavgifter (motion 24) och Delta i debatten om avgiftsfria högskolor (motion 27) Bilaga 18.02a Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionärernas yrkanden b Motion om Solenergi i alla former (motion 04) Bilaga 18.02b Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt förbundsstyrelsen att driva de förslag som finns i 2010 års miljöpolitiska program. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer