Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE"

Transkript

1 file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september :05 Till: Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer); Annelie Jacobsson (Sveriges Ingenjörer); Annika Jederström (Sveriges Ingenjörer); Camilla Frankelius (Sveriges Ingenjörer); Eva Lindquist (Sveriges Ingenjörer); Helène Robson (Sveriges Ingenjörer); Jan Martin (Sveriges Ingenjörer); Jenny Grensman (Sveriges Ingenjörer); Jenny Rundbladh (Sveriges Ingenjörer); Jens Jacobsson (Sveriges Ingenjörer); Jill Holmberg (Sveriges Ingenjörer); Maria Elinder (Sveriges Ingenjörer); Mia Bigelius (Sveriges Ingenjörer); Mikael Rosengren (Sveriges Ingenjörer); Natasha Kavalic (Sveriges Ingenjörer); Patrik Nilsson (Sveriges Ingenjörer); Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer); Richard Malmborg (Sveriges Ingenjörer); Sophie Hammarskjöld (Sveriges Ingenjörer); Susanne Isborn Gustavsson (Sveriges Ingenjörer); Anette Envall Svahn; Ewa Swensson Ingemar Johnn; Johan Amilon; Stellan Rosengren; Hans A Olofsson; Helen Keijser; Lena Pettersson Kopia: Johan Sittenfeld (Sveriges Ingenjörer) Ämne: KALLELSE - Sveriges Ingenjörers fullmäktigemöte den november 2010 på Djurönäset Prioritet: Hög Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE Som tidigare aviserats kallas härmed fullmäktiges ledamöter m fl till sammanträde 1/2010 med början söndagen den 21 november 2010, kl 15:00 på Djurönäset. Innan sammanträdet serveras kaffe och smörgås fram till kl 15:00. Vägbeskrivning, busslinjer m m till Djurönäset hittar du på Chartrad buss till Djurönäset avgår från Cityterminalen, Stockholm, söndagen den 21 november 2010, kl 13:00, (samma terminal som flygbussarna). Det står skyltat till vilken utgång Du ska gå. Sammanträdet beräknas vara avslutat tisdagen den 23 november 2010, senast kl 15:30. Därefter avgår chartrad buss till Cityterminalen. Ingen middag serveras alltså. Anmälan till fullmäktigemötet görs via Svarsformulär som finns här. Svar om deltagande ska vara förbundskansliet tillhanda senast fredagen den 8 oktober För vår fortsatta planering ber vi dig respektera detta datum. Detta är viktigt med tanke på att om du som ledamot har förhinder, ska ersättare kallas genom förbundskansliets försorg. Senast fredagen den 5 november 2010 kommer handlingarna till sammanträdet att kunna laddas ner från Vissa handlingar finns att läsa redan nu, bl a motionerna. För att nå sidan måste du logga in på webbsidan. Om du inte själv ändrat uppgifterna är användarnamn = ditt medlemsnummer, lösenord = de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Praktiska frågor besvaras av Lena Kylberg på tfn eller via e-post till Ulf Bengtsson Förbundsordförande Jan Martin Förbundssekreterare Bilagor Regler för kostnadsersättning

2 file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 2 of Förfarandet kring möjligheten att ställa en fråga till förbundsstyrelsen (frågestund) Reseräkningsblankett Sändlista Fullmäktige (81 examinerade + 14 teknologer) Ersättare (0 examinerade + 0 teknologer) Revisorer och ersättare (3 + 3) Valberedning (7) Förbundsstyrelse (15) Adjungerade till förbundsstyrelsen (2), personalrepresentanter Ledningsgrupp (9) Enhetschefer (5) För kännedom Ersättare för adjungerade till förbundsstyrelsen (2), personalrepresentanter Förbundskansli

3 Skriftlig eller muntlig fråga 1 (1) Frågestund Skriftlig eller muntlig fråga Fråga (Utdrag ur Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 337) Vill fullmäktigeledamot inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets verksamhetsområde får ledamoten vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till förbundsstyrelsen. Frågan skall ha ett bestämt innehåll. För att besvaras av förbundsstyrelsen skall skriftlig fråga vara förbundskansliet tillhanda senast sju dagar före mötet. Vill ledamot ställa muntlig fråga får den framföras vid fullmäktiges frågestund. Förbundsstyrelsen skall muntligen besvara frågan vid fullmäktiges frågestund. Fråga som ska besvaras vid fullmäktige 1/2010 ska vara förbundskansliet tillhanda senast söndagen den 14 november Skicka frågan med e-post till Det går även att skicka frågan per brev till Sveriges Ingenjörer, Lena Kylberg, Box 1419, Stockholm. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\03_Kallelse\FUM10_fråga.doc

4 Praktiska anvisningar 1 (7) Praktiska anvisningar I detta dokument hittar du information om Handlingar sidan 2 Aktiviteter och lokaler sidan 3 Så funkar fullmäktige sidan 4-7 Frågestund Skriftlig fråga som förbundsstyrelsen ska besvara vid fullmäktige 1/2010 ska vara förbundskansliet tillhanda senast söndag Stockholm Ulf Bengtsson Förbundsordförande Jan Martin Förbundssekreterare Sändlista Fullmäktige (81 examinerade och 14 teknologer) Ersättare (14 examinerade och 0 teknologer) Revisorer och ersättare (3 revisorer och 3 ersättare) Valberedning (7) Förbundsstyrelse (15) Adjungerade till förbundsstyrelsen, personalrepresentanter (2) Ledningsgrupp (9) Enhetschefer (5) För kännedom Ersättare för adjungerade till förbundsstyrelsen, personalrepresentanter (2) Förbundskansli G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

5 Praktiska anvisningar 2 (7) Handlingar Handlingar som har skickats ut Du har tidigare fått följande material Fullmäktigeprotokoll 1/2009 med bilagor Sveriges Ingenjörers verksamhetsberättelse 2009 Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 Kallelse till fullmäktige 1/2010. Nu får du huvuddelen av de handlingar som är underlag för de beslut som fullmäktige ska fatta. Under dagarna på Djurönäset kommer du att få de sista handlingarna, se nedan. Handlingar på din plats i huvudbyggnaden, lokal Kongressen I huvudbyggnaden, lokal Kongressen, finns på din plats: Skylt med ditt namn (även röstkort ) Bilaga 14.03, ordförande och ersättare samt ledamöter i utskott 1-8 Bilaga 15.01, skriftliga frågor Utskrift av de kommentarer om motioner och förbundsstyrelsens förslag till budgetdirektiv för 2012 som publicerats på förbundets hemsida. Handlingar som delas ut under mötet Utskottsutlåtande 1-8. Handlingar m m som finns tillgängliga under mötet Yrkande, grön lapp, på vilken du under plenum ska skriva ditt förslag till beslut Reservation, röd lapp, om du vill reservera dig mot ett beslut i plenum Överexemplar av utskickade fullmäktigehandlingar (begränsat antal). G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

6 Praktiska anvisningar 3 (7) Aktiviteter och lokaler Måltider Måltider och kaffe Kaffe måndag fm och em Huvudbyggnaden, matsalen Möteshus 1-3 Fullmäktige Plenum, Ordet är fritt, gästtalare Val av utskott Öppet utskott/utskott 1 Öppet utskott/utskott 2 Öppet utskott/utskott 3 Öppet utskott/utskott 4 Öppet utskott/utskott 5 Öppet utskott/utskott 6 Öppet utskott/utskott 7 Utskott 8, särskilt utskott Huvudbyggnaden, lokal Kongressen Huvudbyggnaden, lokal Kongressen Möteshus 3, lokal A-salen Möteshus 3, lokal E-salen Möteshus 3, lokal Kilen Möteshus 1, lokal A-salen Möteshus 1, lokal E-salen Möteshus 1, lokal Kilen Möteshus 2, lokal A-salen Möteshus 2, lokal Kilen Förbundsstyrelse Förbundsstyrelse Förbundskansli Press- och informationskansli Sekretariat Huvudbyggnaden, lokal Styrelserummet Möteshus 3, lokal B Möteshus 3, lokal D G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

7 Praktiska anvisningar 4 (7) Så funkar fullmäktige Här är till din hjälp en sammanfattning av hur fullmäktige fungerar i Plenum Öppet utskott Utskott. Söndag , plenum, huvudbyggnaden Mellan kl 15:00 och 21:00 är det plenum för att behandla föredragningslistans punkter Observera att dessa punkter behandlas direkt i plenum utan föregående utskottsbehandling. De formella mötesreglerna framgår av Bilaga 06. Här är till din hjälp några korta praktiska anvisningar om fullmäktiges mötesregler. Begär ordet Om du under plenum vill begära ordet så gör det genom att räcka upp din namnskylt. Alla inlägg under plenum ska göras från talarstolen vilket underlättar ljud- och bildupptagningen av mötet. Talartiden är begränsad till fyra (4) minuter per inlägg. Yrkande (förslag) Vill du att fullmäktige ska fatta ett annat beslut än förbundsstyrelsens förslag så skriv ner förslaget på en grön lapp, presentera ditt förslag från talarstolen och lämna den till mötesordföranden. Förslaget kan vara antingen ett annat förslag än förbundsstyrelsens (motförslag) ett kompletterande förslag (tilläggsyrkande). Beslut När det blir dags att fatta beslut, d v s att ta reda på vad majoriteten önskar, så har du och övriga fullmäktigeledamöter att ta ställning till dels till förbundsstyrelsens förslag (huvudförslag) dels till de eventuella förslag som fullmäktigeledamot har lämnat på grön lapp (motförslag eller tilläggsförslag). Efter att debatten har avslutats upprepar mötesordföranden de förslag som du och övriga fullmäktigeledamöter har att ta ställning till och föreslår beslutsordningen. Mötesordföranden frågar (ställer proposition) så att du som är röstberättigad alltid kan svara ja på det förslag som du biträder. Du ska inte svara nej på andra förslag. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

8 Praktiska anvisningar 5 (7) Finns det formella förslag (till exempel bordläggning eller ajournering) behandlas de alltid före förslag i sakfrågan. Finns det bara ett förslag (huvudförslag) ställs det mot avslag Finns det ett motförslag så ställer mötesordföranden huvudförslaget mot motförslaget Finns det två eller fler motförslag så ställer mötesordföranden först motförslagen mot varandra och därefter huvudförslaget mot det vinnande motförslaget Härefter behandlas eventuella kompletterande förslag (tilläggsyrkande). Det vanligaste sättet att ta reda på vad majoritetens uppfattning är att mötesordföranden använder sig av acklamationsförfarande och lyssnar efter vilket av förslagen som får flest ja-rop. Är mötesordföranden osäker görs en provvotering. Använd din namnskylt som röstkort. Därefter redovisar mötesordföranden sin mening om vilket förslag som vunnit majoritet. Om ingen protest hörs fastställer mötesordföranden beslutet med ett klubbslag. Omröstning Skulle du anse att mötesordföranden missuppfattat vad som är majoritetens mening begär du, innan mötesordföranden fastställer beslutet med ett klubbslag, votering (omröstning), d v s att rösterna ska räknas. Använd din namnskylt som röstkort. Omröstningar ska enligt förbundets stadgar vara öppna, utom när det gäller val. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Voteringsreglerna vid personval framgår av Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 334. Vid personval sker omröstningen med slutna sedlar, om det finns flera kandidater än platser. Du kan endast rösta på nominerade kandidater. Vid lika röstetal i personval avgör lotten. Reservation Ogillar du det beslut som fullmäktige fattat och inte vill vara ansvarig för beslutet kan du markera detta genom att reservera dig mot beslutet. Din reservation skriver du på röd lapp som du lämnar till mötesordföranden. Reservationen tas in i protokollet oavsett om den är blank eller närmare motiverad. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

9 Praktiska anvisningar 6 (7) Måndag , öppet utskott, möteshus 1-3 Mellan kl 08:30 och 12:00 är det öppet utskott för att diskutera föredragningslistans punkter Ta med dig alla dina handlingar och din namnskylt till öppet utskott och utskottsarbetet. Observera att öppet utskott sker i tre (3) omgångar, så du har möjlighet att framföra dina synpunkter och diskutera frågor i flera utskott. Arbetet i öppet utskott leds av den utskottsordförande som valdes på söndagen. Vilka ärenden som respektive utskott behandlar framgår av Bilaga Syftet med öppet utskott är att ge dig tillfälle att, innan det formella utskottsarbetet, kunna framföra dina synpunkter på och diskutera de ärenden som ska utskottsbehandlas. Det öppna utskottet fattar inga beslut. De synpunkter och idéer som framförs under öppet utskott noteras av utskottssekreteraren och utskottsordföranden som tar dem med sig till dels nästa omgång av öppet utskott dels till utskottsarbetet. Måndag , val av utskott 1-7, huvudbyggnaden Mellan kl 12:00 och 13:00 är det dags för dig att välja vilket utskott du vill vara med i mellan kl 14:00 och 16:15 Måndag , Ordet är fritt, huvudbyggnaden Mellan kl 13:00 och 13:45 Under denna punkt, som inte tillhör fullmäktiges föredragningslista, kan du ta upp vilken fråga du vill (inom förbundets verksamhetsområde) till debatt. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

10 Praktiska anvisningar 7 (7) Måndag , utskottsarbete, möteshus 1-3 Mellan kl 14:00 och 16:15 är det utskottsarbete som ska resultera i ett utskottsutlåtande med förslag till beslut avseende föredragningslistans punkter Nu är det dags för alla att samlas i de utskott som sattes samman under lunchen. Syftet med utskottsarbete är att komma fram till de formella utskottsutlåtandena som är underlag för fullmäktiges debatt och beslut på tisdag. De synpunkter och idéer som framförts under öppet utskott utgör nu tillsammans med förbundsstyrelsens förslag (propositioner), motionerna (medlemmarnas förslag) och förbundsstyrelsens yttranden samt diskussionerna under utskottsarbetet underlag för respektive utskotts beslut om utlåtande. Vad gäller yrkande, beslut, omröstning och reservation så gäller i huvudsak samma regler som under plenum. Då utskottsarbetet är mindre formellt än plenum behöver du inte använda grön lapp eller röd lapp om du vill framföra ett förslag respektive vill reservera dig mot ett beslut. Observera dock att under utskottsarbetet så är propositioner och motioner alltid huvudförslag. Om förbundsstyrelsen föreslår något annat än vad som yrkas i en motion och du vill ansluta dig till förbundsstyrelsens förslag måste du yrka detta. Om någon reserverar sig mot ett utskottsbeslut så ska det noteras i utskottsutlåtandet. Reservationen tas automatiskt upp till behandling när fullmäktige behandlar frågan i plenum. Efter det att utskottsarbetet har avslutats kopieras utskottens skriftliga utlåtanden. Du kan hämta dina exemplar i lokal Kongressen under kvällen. Utskottsutlåtandena är det sista skriftliga materialet som delas ut. Måndag , NN (gästtalare) huvudbyggnaden Mellan kl 16:30 och 17:00 Mer information lämnas vid sammanträdet Måndag , NN (gästtalare) huvudbyggnaden Mellan kl 17:15 och 17:45 Mer information lämnas vid sammanträdet Måndag , NN (gästtalare) huvudbyggnaden Mellan kl 18:00 och 18:30 Mer information lämnas vid sammanträdet Tisdag , plenum, huvudbyggnaden Mellan kl 08:30 och 15:30 fortsätter årets fullmäktigemöte i plenum för att behandla föredragningslistans punkter Det finns en väsentlig skillnad jämfört med söndagens plenum och det är att vad gäller föredragningslistans punkter så är respektive utskottsutlåtande huvudförslag istället för förbundsstyrelsens förslag. Om du önskar biträda förbundsstyrelsens förslag och detta inte framgår som ett alternativ i utskottsutlåtandet måste du yrka på det med en grön lapp i plenum. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000a_FUM10_praktiska_anvisningar.d oc

11 Tidplan och föredragningslista 1 (28) Tidplan Söndag :00 Ankomst Incheckning och registrering (huvudbyggnaden) Kaffe och smörgås (huvudbyggnaden) 15:00-17:30 Plenum (huvudbyggnaden) 00 Inledning 01 Fullmäktigemötet öppnas 02 Upprop och justering av röstlängd 03 Val av mötesfunktionärer 04 Föredragningslista 05 Mötets stadgeenliga utlysande 06 Mötesordning 07 Verksamhetsberättelse Årsredovisningar Revisionsberättelser 2009 och granskningsrapport Resultaträkningar och balansräkningar 2009 samt dispositioner 11 Ansvarsfrihet för räkenskapsåret :30-18:30 Middag (huvudbyggnaden) 18:30-21:00 Plenum, fortsättning (huvudbyggnaden) 12 Förbundsstyrelsens rapporter 13 Nominering till förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och personliga ersättare samt presentationer 14 Utskott 15 Frågestund 16 Ajournering 21:00- Vickning (huvudbyggnaden) Baren stänger kl 01:00 G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

12 Tidplan och föredragningslista 2 (28) Tidplan Måndag :30-08:30 Frukost (huvudbyggnaden) 08:30-09:30 Arbete i öppet utskott (möteshus 1-3) 09:30-09:45 Byte av öppet utskott, kaffe (möteshus 1-3) 09:45-10:45 Arbete i öppet utskott, omstart 1 (möteshus 1-3) 10:45-11:00 Byte av öppet utskott, kaffe (möteshus 1-3) 11:00-12:00 Arbete i öppet utskott, omstart 2 (möteshus 1-3) 12:00-13:00 Lunch (huvudbyggnaden) Val av utskott (huvudbyggnaden) 13:00-13:45 Ordet är fritt (huvudbyggnaden) 13:45-14:00 Paus och samling i valda utskott 14:00-15:00 Utskottsarbete (möteshus 1-3) 15:00-15:15 Paus, kaffe (möteshus 1-3) 15:15-16:15 Utskottsarbete (möteshus 1-3) 16:15-16:30 Paus och samling (huvudbyggnaden) 16:30-17:00 NN, gästtalare (huvudbyggnaden) 17:00-17:15 (Paus) 17:15-17:45 NN, gästtalare (huvudbyggnaden) 17:45-18:00 (Paus) 18:00-18:30 NN, gästtalare (huvudbyggnaden) 18:30-19:30 Paus Den vedeldade bastun är varm och disponeras av Sveriges Ingenjörer 19:30- Drink och middag (huvudbyggnaden) Baren stänger kl 02:00 G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

13 Tidplan och föredragningslista 3 (28) Tidplan Tisdag :00-08:30 Frukost (huvudbyggnaden) Utcheckning (huvudbyggnaden) 08:30-09:45 Plenum, forts (huvudbyggnaden) 17 Stadgar m m 09:45-10:15 Paus, kaffe (huvudbyggnaden) 10:15-11:30 Plenum, forts (huvudbyggnaden) 18 Verksamhet 11:30-12:30 Lunch (huvudbyggnaden) 12:30-15:30 Plenum, forts (huvudbyggnaden) 19 Ekonomi 20 Arvode och val 21 Fullmäktiges ordinarie möte Fullmäktigemötet avslutas 15:30-16:00 Kaffe och smörgås (huvudbyggnaden) 16:00- Avresa Buss till Cityterminalen avgår kl 16:00. Restiden är beräknad till cirka 60 minuter G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

14 Tidplan och föredragningslista 4 (28) Föredragningslista Söndag Inledning Ulf Bengtsson, förbundsordförande 01 Fullmäktigemötet öppnas 02 Upprop och justering av röstlängd Bilaga Upprop Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 334 är fullmäktige beslutfört när minst hälften [48 ledamöter] av samtliga ledamöter [95 ledamöter] är närvarande Justering av röstlängd Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa röstlängd enligt Bilaga 02 i möteshandlingarna. 03 Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande och ersättare Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att till mötesordförande välja Anna Guldstrand till förste ersättare välja Anders L Johansson till andre ersättare välja Juan Copovi-Mena Val av mötessekreterare och ersättare Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att till mötessekreterare välja Jan Martin till ersättare välja Anders Tihkan. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

15 Tidplan och föredragningslista 5 (28) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare och två extra rösträknare Varje närvarande fullmäktigeledamot har rätt att nominera protokolljusterare tillika rösträknare och extra rösträknare. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att att till protokolljusterare tillika rösträknare välja NN och NN uppdra åt mötesordföranden och protokolljusterarna att justera fullmäktigeprotokoll 1/2010 fullmäktigeprotokoll 1/2010 ska skickas ut för justering senast till extra rösträknare (vid eventuell sluten omröstning under pkt 20) välja NN och NN. 04 Föredragningslista Förslag till föredragningslista (skickades ut) kunde laddas ner från senast fredag Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 336 får [nytt] ärende upptas på föredragningslistan genom beslut med två tredjedels majoritet av antalet närvarande fullmäktigeledamöter. Ärende som avser ändring av Stadgar för Sveriges Ingenjörer eller upplösning av Sveriges Ingenjörer ska för att kunna behandlas vara upptaget på den utskickade föredragningslistan. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista. 05 Mötets stadgeenliga utlysande Kallelse skickades ut samt förslag till föredragningslista och handlingar (skickades ut) kunde laddas ner från senast fredag Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 331 ska kallelse till fullmäktiges ordinarie möte skickas ut senast 30 dagar före mötet samt förslag till föredragningslista och handlingar skickas ut senast 15 dagar före mötet. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fullmäktigemöte 1/2010 är stadgeenligt utlyst att fastställa utskickade handlingar och utskottsutlåtande 1-8, delas ut , som fullmäktiges skriftliga beslutsunderlag. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

16 Tidplan och föredragningslista 6 (28) 06 Mötesordning Bilaga 06 Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa förbundsstyrelsens förslag till mötesordning enligt Bilaga 06 i möteshandlingarna. 07 Verksamhetsberättelse 2009 Bilaga 07 Sveriges ingenjörers verksamhetsberättelse 2009 skickades ut (till fullmäktigeledamöter ), (till nyvalda fullmäktigeledamöter, examinerade) och (till nyvalda fullmäktigeledamöter, teknologer). Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga Sveriges Ingenjörers verksamhetsberättelse 2009 till handlingarna. 08 Årsredovisningar 2009 Bilaga 08a Bilaga 08b Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 skickades ut (till fullmäktigeledamöter ), (till nyvalda fullmäktigeledamöter, examinerade) och (till nyvalda fullmäktigeledamöter, teknologer) 09 Revisionsberättelser 2009 och granskningsrapport Revisionsberättelser 2009 se Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 (Bilaga 08a) (Bilaga 08b) Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga revisionsberättelsen 2009 för Sveriges Ingenjörer och revisionsberättelsen 2009 för Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa till handlingarna Granskningsrapport 2010 Bilaga Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att lägga revisorernas granskningsrapport 2010 till handlingarna. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

17 Tidplan och föredragningslista 7 (28) 10 Resultaträkningar och balansräkningar 2009 samt dispositioner se Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 (Bilaga 07) Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 2009 för Sveriges Ingenjörer, moderförbundet, Sveriges Ingenjörer, koncernen och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörer, moderförbundet, kr, i ny räkning balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa, kr, i ny räkning att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 [moderförbundet och koncernen] och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 till handlingarna. 11 Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 se Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2009 och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2009 Revisorerna föreslår fullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Förbundsstyrelsens rapporter Stadgar för Sveriges Ingenjörer Bilaga Muntlig föredragning Verksamheten 2010 Bilaga Muntlig föredragning Medlemmar i offentlig sektor Bilaga Muntlig föredragning G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

18 Tidplan och föredragningslista 8 (28) Internationellt arbete Bilaga Muntlig föredragning Sveriges Ingenjörer 150 år Bilaga Muntlig föredragning IT-verksamheten Bilaga Muntlig föredragning Ekonomi 2010 inklusive resultat 2009 Bilaga Muntlig föredragning Fullmäktigevalet 2010 (valberedningens rapport) Bilaga Muntlig föredragning 13 Nominering till förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och personliga ersättare samt presentationer (Bilaga 20) Under denna punkt redovisar valberedningen sitt förslag till förbundsstyrelse, exklusive teknologer, samt revisorer och personliga ersättare redovisar teknologerna sitt förslag till förbundsstyrelseledamot har varje närvarande fullmäktigeledamot rätt att nominera förbundsstyrelseledamot, valberedningsledamot samt revisor och personlig ersättare. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att förklara nomineringen till förbundsstyrelse, valberedning samt revisorer och personliga ersättare för avslutad. De som har nominerats till förbundsstyrelse, valberedning samt revisor och personlig ersättare presenterar sig, längst fyra (4) minuter per nominerad. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

19 Tidplan och föredragningslista 9 (28) 14 Utskott Bilaga 14 Bilaga 14.01, fördelning av ärenden på utskott 1-8 Bilaga 14.02, val av ordförande och ledamöter i utskott 8 (särskilt utskott) Bilaga 14.03, ordförande och ersättare samt ledamöter i utskott 1-7, delas ut Varje närvarande fullmäktigeledamot har rätt att nominera ordförande och ledamot i utskott 8 (särskilt utskott för att bereda fullmäktiges beslut om arvode och regler för kostnadsersättning samt val av valberedning). Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att att att att fastställa fördelning av ärenden på utskott 1-8 enligt Bilaga i möteshandlingarna till ledamot tillika ordförande i utskott 8 välja NN till ledamöter i utskott 8 välja NN, NN, NN och NN välja ordförande och ersättare i utskott 1-7 enligt Bilaga i möteshandlingarna ledamöternas val av utskott 1-7 sker efter öppet utskott måndag , kl 12:00/13: Frågestund Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 337 får fullmäktigeledamot som vill inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets verksamhetsområde vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till förbundsstyrelsen. Frågan ska ha ett bestämt innehåll Skriftliga frågor Bilaga 15.01, delas ut Muntliga frågor 16 Ajournering Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att ajournera mötet till tisdag , kl 08:30 för arbete i öppet utskott och utskottsarbete. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

20 Tidplan och föredragningslista 10 (28) Måndag Arbete i öppet utskott Arbete i öppet utskott, omstart 1 Arbete i öppet utskott, omstart 2 Val av utskott Ordet är fritt Utskottsarbete NN, gästtalare NN, gästtalare NN, gästtalare G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

21 Tidplan och föredragningslista 11 (28) Tisdag Utskrift av kommentarer till motioner och budgetdirektiv för 2012 som har publicerats på förbundets hemsida, delas ut Stadgar m m, motioner Bilaga 17 Fullmäktiges behandling av pkt 17 bereds av utskott Motion om Säkra teknologinflytandet i Saco-federationen (motion 25) Bilaga Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionärens yrkande Motion om En del underdokument till stadgarna saknas (motion 41) Bilaga Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa de föreskrifter som stadgarna anger och att bifoga dessa som ett samlat underdokument till stadgarna. 18 Verksamhet, motioner och propositioner Kommunikation Bilaga Fullmäktiges behandling av pkt bereds av utskott a Motioner om Profilera Sveriges Ingenjörer som förbund (motion 14), Visa att ingenjörer inte bara bidrar till utveckling utan även är grunden till nyutveckling (motion 32) och Höj statusen för ingenjörsyrket till den nivå det en gång haft genom att visa utåt 2010 ingenjören (motion 37) Bilaga 18.01a Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionerna besvarade. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

22 Tidplan och föredragningslista 12 (28) 18.01b Motion om Information in English to members (motion 15) Bilaga 18.01b Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa mål och tidplan för den fortsatta successiva utbyggnaden av webbsidans medlemsinformation m m på engelska c Motion om Utvärdera resultatet av Sveriges Ingenjörers deltagande i Almedalen (motion 33) Bilaga 18.01c Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse motionen besvarad d Motion om Opinionsbildning i hela Sverige (motion 49) Bilaga 18.01d Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att att [uppdra åt förbundsstyrelsen att] kartlägga Sveriges Ingenjörers opinionsbildningsarbete med fokus på vilket opinionsarbete som når utanför storstadsregionerna och [uppdra åt förbundsstyrelsen att] även i praktiken utveckla stöd för distrikten att ta den lokala debatten Teknikens, utbildningens och ingenjörens betydelse för välstånd och utveckling Bilaga Fullmäktiges behandling av pkt bereds av utskott a Motion om Utländska studenter är viktigare än solenergin (motion 03), Officiell ståndpunkt mot studieavgifter (motion 24) och Delta i debatten om avgiftsfria högskolor (motion 27) Bilaga 18.02a Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionärernas yrkanden b Motion om Solenergi i alla former (motion 04) Bilaga 18.02b Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att uppdra åt förbundsstyrelsen att driva de förslag som finns i 2010 års miljöpolitiska program. G:\Ledning\LED\Lk\FUM\FUM_2010\04b_Handlingar_skickas_FINAL\0000b_FUM10_tidplan_och_föred ragningslista.doc

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (14) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-11-18 1 Allmänna bestämmelser 11 Ändamål 111 Sveriges Ingenjörer är de högskoleutbildade ingenjörernas och

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Dessa normalstadgar för lokalavdelning och denna instruktion för kontaktman är fastställda av förbundsstyrelsen med utgångspunkt i förbundets

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

Protokoll. NÄRVARANDE FULLMÄKTIGELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE Ej närvarande är genomstruken.

Protokoll. NÄRVARANDE FULLMÄKTIGELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE Ej närvarande är genomstruken. Mötesdatum 2012-11-18/20 1 (29) Protokoll Tid 2012-11-18, kl 15:00/21:00 2012-11-19, kl 08:30/18:00 2012-11-20, kl 08:30/14:00 Plats Djurönäset, Djurhamn NÄRVARANDE FULLMÄKTIGELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE Ej

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN Antagna den 29 december 1916 Av Kungl. Maj:t fastställda den 2 november 1917 Med sedemera vidtagna ändringar

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2014-06-23 Dnr: O11-5/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella beslut fattas benämns

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2015-05-20 Dnr: O11-14/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning... 2 1.1 Plenum... 2 1.1.1 Talarlista... 2 1.1.2 Replik... 2 1.1.3 Ordningsfråga... 2 1.1.4 Streck

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Adoptionscentrum

Stadgar för Adoptionscentrum Stadgar för Adoptionscentrum 1 Syften och mål Förbundet Adoptionscentrum är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation vars syften och mål är att förmedla internationella adoptioner,

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 29-30 november 2014 Bosön, Lidingö Till protokollet hör Bilaga 1 Röstlängd Bilaga 2 Protokoll från Torg A Bilaga 3 Protokoll från Torg B Bilaga 4 Protokoll från

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Sacos stadgar. Sacos stadgar Fastställda vid Sacos ordinarie kongress 15 november Citera gärna ur skriften, men ange källa

Sacos stadgar. Sacos stadgar Fastställda vid Sacos ordinarie kongress 15 november Citera gärna ur skriften, men ange källa Sacos stadgar Sacos stadgar Sacos stadgar Fastställda vid Sacos ordinarie kongress 15 november 2013 Citera gärna ur skriften, men ange källa Saco 2014 Illustration och original Acorn Reklam & Design Papper

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer