Taxianvändning. . Tvingande hastighetsgräns (fordon). Tåganvändning. Cykelanvändning. Utgångspunkter. Användarstudier. Koncept och visualisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxianvändning. . Tvingande hastighetsgräns (fordon). Tåganvändning. Cykelanvändning. Utgångspunkter. Användarstudier. Koncept och visualisering"

Transkript

1

2 Utgångspunkter Vi började hela projektet på Tonhallen, där vi lyssnade på öreläsningar av Stean Nilsson som är VD ör Trendgruppen, Pernilla Dahlman som är projektledare, Susanna Hurtig som jobbar med Vattenall samt Jan Janne Lindgren rån Vägverket. Däreter gick vi till Mittuniversitetet med vår coach Stina Engström. När vi örst såg Stina kändes det bra etersom hon var så ung, vi tänkte att kanske hon örstår oss bättre än om vi ått någon annan. Vi var väldigt nöjda med vår coach, och hon vet och hade upplevt mycket vilket är ett stort plus. Vi startade upp arbetet och började brainstorma på uppgiten hållbara, snabba och miljövänliga transporter. I slutet av dagen kom vi ram till yra olika alternativ.. Taxianvändning. Tvingande hastighetsgräns (ordon). Tåganvändning. Cykelanvändning Nästa vecka var vi tillbaka på vår skola Sundsvalls-gymnasium, Hedbergskaskolan/Norra järnvägsgatan. Där valde vi ut två av våra yra alternativ. Våra alternativ blev taxianvändning och cykelanvändning. Arbetet med Design Open har vi valt att lägga på våra egna Yrkesteknikslektioner. Det var em av 14 i klassen som valde att arbeta inom cykelanvändning, resterande valde taxi men bytte eter två veckor till bussanvändning. Användarstudier Taxianvändning Cykelanvändning I taxigruppen ingår nio av 14 elever. I cykelgruppen ingår em av 14 elever. + våra handledare, Lisbeth Malm och Sara Norlin samt vår coach Stina Engström. Koncept och visualisering Nu öljer två beskrivningar av de olika gruppernas arbeten. Vi väljer att örklara både cykelanvändadet och taxi-/bussanvändandet ganska noggrant så ni verkligen ser hur vi har arbetat. Etersom båda alternativen var bra så blev det väldigt jämnt när vi röstade. Taxianvändning/Bussanvändning Vi bytte rån taxi till buss etersom vi anser att man skulle kunna arbeta vidare med idéen med bussen på ett bättre sätt ör att å ram ett miljövänligt transportmedel. Då slipper vi onödiga resor som taxin kör ör att exempelvis hämta en person och sedan åka tom tillbaka, bara ör att vi vill åka ändå ram till dörren. Om vi då utvecklar bussen så att den drivs på ett miljövänligt sätt och att ler börjar åka buss i stället ör att ta sin egen bil, då skulle vi slippa många onödiga resor. Om bussen ändå går, varör tar dom den inte? Vi måste sluta vara så egoistiska och tänka på miljön och vår ramtid i stället. Vi tar ett exempel på en kvinna som pendlar en sträcka på drygt yra mil, rån Stöde in till Sundsvall. Tidigare tog hon sin egen bil och nu har hon övergått till buss. På detta sätt har hon minskat koldioxidörbrukningen med 4,8 kilogram per resa, vilket hennes bil ungeär skulle släppt ut. Denna kvinna kommer rån Stöde och jobbar på kommunhuset i Sundsvall. Hon och några av hennes kollegor har gjort detta ör skojs skull ör att kolla hur dem ska kunna hjälpa till med miljörågorna. Detta var väldigt bra ör oss så vi ick en större inblick i dessa miljörågor. Om ler människor börjar använda bussen som ett alternativ till bilen så skulle man kunna spara på miljöns resurser. Men vi underade även på att utveckla bussen. Vi har tittat eter drivmedel som är bättre ör miljön, rågat människor om de tycker det är dyrt att åka buss eller om de tycker att den är oräsch och vad de skulle vilja ha ör att åka mer buss. De lesta tyckte att det var dyrt och att det gick dåligt med bussar till örorter och landsbygden.

3 Då kom vi ram till öljande;. Vi använder el som driver ena delen av motorn och den andra delen drivs av vätgas, som är en miljövänlig gas. Detta skulle ge oss en buss som drivs på ett betydligt miljövänligare sätt.. Om stoppknappar, lutkonditionering och lampor inne i bussen år sin energi rån solceller som vi placerar på taket på bussen så kan motorn å använda all sin energi rån el och vätgas till att driva bussen ramåt.. Om vi sedan pumpar däcken med nitrogen som gör att de år 25% längre livslängd och att de drar mindre så skulle även det påverka miljön på ett bättre sätt. Allt detta skulle göra så att bussen drivs på ett miljövänligare sätt. Givetvis så skulle det kosta att bygga sådana bussar men miljön skulle må bättre av det. I längden skulle det även bli ett billigare alternativ ör oss som vill åka buss och den skulle då även kunna gå otare. Cykelanvändning Vecka 41 var vi ute på stan och intervjuade personer angående cykelanvändadet och vad som skulle kunna bli bättre, då upptäckte vi att många använder tjänstebilen och ledbesvär som ursäkt. Eter att vi kom ram till att många av oss svenskar är lata eller har skador av något slag hade vi ett möte med vår lärare Lisbeth Malm om vad vi skulle gå djupare in på. Vi kollade upp vilka regler som cykelanvändadet inneattar samt vilka av våra idéer som redan var utörda, där eter kollade vi vad som skulle tänkas vara miljövänligast av de alternativ vi hade kvar. Vår coach Stina kom upp till oss ör att kolla hur det går med utvecklingen av en produkt eller tjänst, vi hade två små korta möten med henne och där kom cykelgruppen ram till yra av tolv alternativ inom cykelanvändadet som skulle tänkas gå igenom.. cykelbås med kedja vid exempelvis busshållsplatser. genomskinliga tunnlar med värmerör i. en cykel som lagrar energi. en bekväm cykel Vi samlade alla i gruppen och sade att cykelkuren kanske inte skulle å ler att cykla, och om vi ändå skulle göra en cykel som lagrar energi tänkte vi göra den bekväm på en och samma gång. Angående cykeltunneln var inte alla överens pga att de skulle bli sådana kostnader och rågor dök upp om vart man skulle lägga vägen/tunneln. Vi valde att okusera på cykeln som lagrar energi etersom vi i gruppen ick in ler än en idé där, och alla var överens om att det skulle kunna ungera. Vi kollade upp likheter och olikheter en likhet är ju örstås elcykeln, men den har inte samma unktion etersom du är beroende av att ladda den under en viss tid och den är väldigt tung och dyr. Olikheter är att du aldrig kommer vara beroende av elen på samma sett som du är på en elcykel etersom däcken samlar energi och omvandlar den så att du ska kunna å hjälp i exempelvis uppörsbackar. Cykeln samlar energi rån däcken igenom en dynamo som man trär på. Dynamo har tidigare använts på cyklar ör att å ramlyse medan du cyklar. Vi ville att vår cykel skulle vara lik andra cyklar, ör att de ortarande ska ungera på marknaden. För vi har sett vad som hände med exempelvis plastcykeln Itera som var olik de andra, inte speciellt populär. Vi började tänka på hur vi skulle kunna ändra ör att å ler unktioner men ändå å en cykel så vanlig som möjligt, vi kom ram till att använda en dynamo, men istället ör att å lampan att lysa hade vi en idé om att den skulle kunna omvandla och lagra energin ör att senare ska kunna driva cykeln i uppörsbacken. Vecka 48 hade vi redovisning, vi ramörde våra idéer om cykeln och dess unktion. Vi valde att redovisa det med en Nishikicykel som vi har utvecklat med dynamo, kablar och en behållare där energin lagras ör senare bruk, men även en knapp som ska kunna koppla bort tramporna. Vi ansåg att våra ördelar med cykeln är:. Alla vill hålla sig i orm men inte bli svettig. Vissa har kanske inte tid att gå till gymmet så cykla till jobbet vore en bra ide. Miljövänligt ärdmedel, det vill säga att det kräver ingen energi eller bränse örutom energin och bränslet rån den egna cyklisten. Spara pengar på lera sätt, träningskort, bussbiljett, bilen och allt vad den inneattar. Frisklut, att röra sig utomhus (leder till bättre hälsa). Underlätta ör människor med led- och muskelbesvär som vanligtvis inte kan eller orkar cykla

4 Utvärdering och konceptval Båda grupperna presenterade sina örslag och det var heta diskussioner om vilket örslag vi skulle ta. Båda var ju verkligen bra! Cykeln skulle kunna ungera väldigt bra i tätorten, men bussen skulle kanska vara bättre ör olk på landsbygden. Om vi skulle kört en handuppräckning ör att välja örslag så skulle buss ha vunnit. Alla ville ju rösta på det man själv jobbat om. Då visade vår lärare oss ett sätt där vi skulle kunna rösta rättvist. Förslaget kom rån Stina, vår coach. På Struktur Design där hon arbetar använder de sig av denna metod ör att rösta. Kriterier Betyg Kommentar Ny 7 Liknande idéer har testats örut Användbar 5 Inte säker på att den kommer att unka Genomörbar 9 Billig och enkel TOTAL 21 Under Betyg skriver man en sira rån 1-10, utirån hur ny, användbar och genomörbar idén är. Ny: Hur nytänkande/innovativ är idén/lösningen? Användbar: Hur väl löser idén problemet? Genomörbar; Kostnader? Hur enkel är idén/lösningen att genomöra? Vem behöver jag övertyga? Resultatet eter röstningen blev öljande; 237 poäng ör bussidén och 292 poäng ör cykelidén. Alltså vann cykelidén och vi jobbade alla vidare på ör att utveckla den ännu ett snäpp. Vi delade in oss i små grupper med personer rån både cykel- och bussgruppen. Varje grupp jobbade vidare ör att utveckla en tjänst eller en produkt så att vi sedan kunde rösta ör att å ett mer speciikt bidrag att arbeta vidare på. När alla grupperna presenterat sin nya idé valde vi att kombinera alla idéerna till ett bidrag. Vår idé är nu ett koncept där vi har utvecklat en hemsida, där vi erbjuder miljövänliga kläder, tillbehör och cyklar med eller utan energikit. Justering och genomörande Återigen delade vi in oss i grupper, vi valde själva vad vi ville arbeta vidare med ör att utveckla hemsidan. Vi valde att gå eter allas intressen, och vad som skulle å oss att cykla mer. Det blev totalt em grupper. De em olika gruppernas uppgiter;. Hemsidan; har skissat på hur den ska se ut och vilka ärger den ska ha. Men under arbetets gång har den även ändrats ett antal gånger. Skissa kläder och relexvästar ör vårt eget klädesmärke som vi ska erbjuda på hemsidan. Cyklar; arbetat ram dekaler till både cyklar och hjälmar ör att de ska å ett snyggare utseende och sedan har de designat nya sadlar med nitar och liknande. Transportera våra varor miljövänligt. Vi vill att varorna ska kunna raktas enkelt på en cykel. Texansvarig; skrivit designprocess och beskrivningen av vårat koncept Vi har valt att ha många uppdelningar på sidan så att det ska passa alla, etersom vi vill att alla ska cykla så måste vi naturligtvis erbjuda något så att alla år lust att göra det. Vi har utvecklat dekaler, kläder, roliga och coola tillbehör, bekväma och snygga cyklar.

5 Vår hemsida, cykla mera Hemsidan är tänkt att vara väldigt enkel och stilren och den har därör en lättsam sökmotor. Det inns två sätt ör dig att hitta det du vill titta på. Om du vill så klickar du på menyn till vänster, eller så använder du dig av startsidans bild. Då klickar du bara på den del av cykeln eller klädseln som du vill titta på. Mer utörligt inns i de övriga 9 sidorna. Namnet är lätt att skriva och inte så svårt att komma ihåg, när människor pratar om hemsidan ska de inte kunna glömma bort namnet. Att komma ihåg namnet är därör en bra sak ör att å människor att cykla mer, då kan de lätt klicka sig in på denna hemsida. Därav det enkla namnet. Våra cyklar har genomtänkta unktioner, den ena har en låg ram och den andra är mer en sportmodell. Vi har utört cykeln så att den passar både vuxna och äldre/längre barn. Vi har inte riktigt hunnit designat en barncykel ännu men skulle det bli en stor eterrågan eter just en sådan så skulle det kunna ixas. Du kan även göra din cykel mer personlig med hjälp av hemsidan, du kan plocka ihop din egen cykel utirån de ramarna som inns. Till exempel så kan du välja sadel, styre, pimp med mera. Väljer du också att ha energikittet till din personliga cykel så år du det ditsatt, alltså monteras det åt dig. Energikittets unktion är väldigt enkel. Du kan till och med montera det hemma på din cykel, alltså behöver du inte örnya dig igenom att köpa en ny. Kittet har endast tre steg. Omvandlaren som man sätter på hjulet, kablarna mellan omvandlarna och energilagraren (batteriet). Energiomvandlaren ungerar ungeär som en eldriven cykel men den är mycket bättre etersom du inte behöver vara elberoende. Den är inte lika tung och du kan å hjälp oavsett vilken cykel du har. Det vill säga att du kan å hjälp i uppörsbackarna även med din gamla avoritcykel. Vi erbjuder inte bara dig ett energikitt eller cyklar, även om det är själva huvudämnet. Vi har även tillbehör så som kläder, sprayärg, dekaler, nitar, hjälmar och relexvästar. Designat av oss på Pimp ACT. Sammanattning:. Tydlig hemsida. Rolig och enkel att örstå. Enkelt namn. Bra att cykla. Motion. Billigt. Snygg och egendesignad. Anpassad ör alla. Billig och miljövänlig transport. Miljövänliga kläder

6 Här till vänster är det en meny som du kan välja 6 olika kategorier: -Cykel -Kläder & Tillbehör -Pimp ACT -Frakt & Leverans -EnergiKitt -Kontakt & Inormation Bilden är Klickbar. Om du vill kolla på en cykeldel så klickar du på den delen du vill kolla på. Du kan också välja klädselplagg. Det här är en rolig och enkel meny ör dom som är lite mindre.

7 Sportcykel Det här är ett exempel på en sportcykel som vi har designat. Den inns i ärgerna grön, röd, svart och vit. Fotavtryck Herrykel Trycker du på denna länk kan du välja trampor i din egen storlek ör att underlätta cykelärden. Det här är ett exempel på en gammaldags herrcykel, som vi har designat. Den inns i ärgerna grön, röd, svart och vit. Designa själv Trycker du här kan du välja dina egna delar till cykeln, som vi monterar ihop just ör dig. Damcykel Det här ett ett exempel på en gammaldags damcykel, som vi har designat. Den inns i ärgerna grön, röd, svart och vit.

8 Klicka på plagget som du är intresserad av, välj sedan ärg och storlek. Våra kläder säljs inte i set utan du kan kombinera som du vill. Här väljder du vilken ärg och storlek du ska ha på plagget som du har markerat.

9 Löven Detta är ett av de mönster som vi har designat till cykeln. Finns att välja i ärgerna: grön, röd, svart och vit. Designa själv Designa ditt egna mönster själv genom att trycka på denna ruta. Prickarna Detta är ett av de mönster som vi har designat till cykeln. Finns att välja i ärgerna: grön, röd, svart och vit. Stjärnor Detta är ett av de mönster som vi har designat till cykeln. Finns att välja i ärgerna: grön, röd, svart och vit. Nitar Dessa nitar kan man pryda antingen sadeln eller styret med. Handmuar Detta är en handmu. Den är till ör att värma under kallt väder. Man sätter dem på cykelns handtag, de är av och på tagbara.

10 En av produkterna du kan köpa hos oss är energi-kittet. Energi-kittet kan ästas på din cykel och lagra energin du skapar när du cyklar. När du sedan inte orkar cykla kan du använda den lagrade energin via en motor. Du kan även ästa kittet på din gamla cykel. Denna bild visar hur energi-kittet ungerar och hur det sitter på cykeln.

11 När du väljer att köpa dina varor hos oss kan du vara säker på att allt rån tillverkning till leverans är miljövänligt. Om du som kund väljer att cykla eller gå när du hämtar ditt paket så bjuder vi på rakten.

12 Startsidan på hemsidan På startsidan inns det två alternativ ör att hitta det du söker. Till vänster är det en vanlig meny där det inns olika kategorier. Cykel, kläder & tillbehör, pimp ACT, rakt & leverans, energikitt och kontakt & inormation. Själva startsidan består av en bild på en tjej och en cykel. Denna bild är klickbar så att du lätt kan ta dig in dit du vill på sidan. T.e.x om du vill köpa en cykelsadel så klickar du på cykelsadeln på bilden så kommer alla sadlar upp. Enkelt och roligt! De ärger vi har valt att ha i vårt koncept är röd, grön, svart och vit. Det går som en röd tråd genom hela vår hemsida. Cykel På denna sida inns det olika sorters cyklar som du kan välja mellan. En gammaldags damcykel, en gammaldags herrcykel och även en sportcykel. Cyklarna går att välja i olika miljövänliga ärger beroende på vad man tycker är int. Färgerna är röd, grön, svart och vit. Cyklarna är även tillverkade av aluminium och det är ett lätt material att återvinna. Däcken är gjorda av gummi och yllda med nitrogengas. Detta gör att däckens livslängd ökar med 25%, och cykeln rullar även lättare med denna gas. Du kan även plocka ihop din egen cykel som du vill beroende på vad du önskar som till exempel att välja ut din egna sadel, styre, ram och dina egna cykeldäck. Vi har även en idé ör hur cykeltramporna ska se ut. Man ska kunna välja vilken storlek man vill ha på tramporna uteter din egna storlek på ötterna. Tramporna kommer att ungera precis som vanliga trampor, skillnaden är att de är ormade eter dina öttter och de gör det enklare att trampa. Pimp ACT På den här sidan har vi designat några olika mönster som du kan välja att ha på din cykel, exempelvis mönster med löv, prickar och med stjärnor. Men du ska även kunna designa ditt eget mönster på hemsidan eller mejla in ett önskat mönster till din cykel. Det inns även olika dekorationer som du kan dekorera din cykel med, exempelvis nitar och muar till styret. Nitarna kan man använda till att dekorera sadeln eller styret om man vill ha en lite hårdare look. Muarna kan man ta på och av precis som man vill och dom inns i utvalda ärger och ormer. Kläder & tillbehör Kläderna som vi säljer på denna sida passar alla, vi har både herr-och dammodeller. Vi har både sport-och vardagskläder så att man kan köpa precis den modell man vill ha. Kläderna är anvisade eter alla väder alltså vattenavstötande, varma och dom andas så att de inte blir blöta invändigt av svett. Kläderna är väldigt slittåliga vilket gör att dom håller längre och gynnar miljön. Det inns snyggt designade relexvästar att köpa med ina mönster och ärger, till alla som har tröttnat på de gamla modellerna. Hjälmar inns också att köpa på sidan i olika modeller och som du själv kan dekorera med saker som dekaler m.m. rån pimp ACT. Kit Med hjälp av detta energikit så går det lättare att cykla. När du cyklar så lagras energin i ett batteri under sadeln och när du tycker att det blir jobbigt att cykla trycker du på en knapp på styret. Då går energin rån batteriet till en liten motor på cykelns bakre del. Då börjar hjulen att snurra utan att du trampar, med hjälp av energin som du lagrat innan i batteriet. Med denna unktion kommer lera att vilja cykla ör nu är det helt plötsligt inte jobbigt att cykla utan bara roligare och lättare. Transport och leverans Med hjälp av vår transport via tåg går allt lätt, snabbt och miljövänligt. Kontakt & inormation När du har klickat dig in på denna sida hittar du teleonnummer till oss och även vår mejladress så att du lätt kan kontakta oss, om du har rågor runt vår sida eller om andra saker. Men det är även med hjälp av denna mejladress du skickar in dina egna mönster om du vill ha det på din cykel.

13 Sundsvallsgymnasium, Hantverksprogrammet Inredning och Design -08 Vi som har gjort detta bidrag heter: Angelina Andersson, Helena Elström, Tove Engblom, Emma Holm, Fredrik Hultin Bergman, Felicia Johansson, Sara Johansson, Tiany Lind, Anna Lundin, Rebecca McDonald, Helené Palm, Linn Sjölund, Josein Söderström och Linnéa Åkerlund. Fotogra som tagit studiobilderna i vårat bidrag: HVFoto.

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Sammanfattning Idag finns många miljövänliga transportval men det svåra är att få folk att ändra sina vanor.

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2014 Kontakt: olga. b ylund@ysik.su.se Instruktioner ör redogörelse ör laboration 1: Laboration 1 innehåller em experiment. Varje experiment bör presenteras

Läs mer

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt.

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Lärarhandledning yngre barn 7-11 år Aktivitetskortens färg: blå VATTEN & ENERGI Syfte Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Inledning Den kursiva

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Välkommen till Allmoge! Innehåll

Välkommen till Allmoge! Innehåll PRISLISTA 2011 Välkommen till Allmoge! Svenska hus står sig länge. Visst renoveras och moderniseras det som aldrig örr, men summan är ändå att husen i vårt land byggts i lera tidsepoker med olika stilar

Läs mer

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18 BikeAround Huvudsyftet med vår idé är att göra cykeln mer attraktiv och mer lättillgänglig. Målsättningen är att minska utsläpp, buller och platsbehov i stadsmiljö. Fördelarna med vår produkt är att erbjuda

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

Fysik A A B C D. Sidan 1 av 9 henrik.gyllensten@tabyenskilda.se. www.tabyenskilda.se/fy

Fysik A A B C D. Sidan 1 av 9 henrik.gyllensten@tabyenskilda.se. www.tabyenskilda.se/fy www.tabyenskilda.se/y ÖÖvvnni iinn ggssuuppppggi ii teer 1. Lars lyser med en icklampa mot ett prisma. Han kan då se ett spektrum på väggen bakom prismat. Spektrumet innehåller alla ärger. Vilken av dessa

Läs mer

Vi älskar motvind! Team EcoRide Göteborg 2015

Vi älskar motvind! Team EcoRide Göteborg 2015 Vi älskar motvind! Det är nu 2015 och intresset för våra elcyklar och dess möjligheter är inspirerande. Det är spännande att få uppleva hur allt fler väljer elcykeln framför bilen. Genom minskad förbrukning

Läs mer

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi och pengar. Indus är skonsam för miljön genom mindre

Läs mer

Manual el assisterad cykel

Manual el assisterad cykel MyEco Manual el assisterad cykel Modell: E-City I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Bild på E-City cykeln sid 2 Justering av styret sid 3 Cykla på en el assisterad cykel sid 4 Lampa, bromsar, underhåll

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt Passar alla! Privatbilister Kollektiv-resande Transportföretag Res klimatsmart och samla poäng Få rabatter hos företag! Ju klimatsmartare du reser, desto

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 15-20/6 2013. 0620-123 20 www.hallstaberget.se

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 15-20/6 2013. 0620-123 20 www.hallstaberget.se Solleteå SOMMAR- SKIDSKOLA 15-20/6 2013 0620-123 20 www.hallstaberget.se Välkommen till Solleteå sommarskidskola 2013 Vi vänder oss i örsta hand till dig som är ödd 1998 1999. Sommarskidskolan är perekt

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research.

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research. Vår kyl och frys består av åtta sektioner som man lätt kan sätta på och stänga av samt reglera temperaturen via en display, på så sätt sänks energiförbrukningen. Vi ser vår produkt som en kombinerad kyl

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

E-Bike är ett koncept och en tjänst med el-cyklar utplacerade i större städer med stationer med bås utspridda i en ganska så bred täckning.

E-Bike är ett koncept och en tjänst med el-cyklar utplacerade i större städer med stationer med bås utspridda i en ganska så bred täckning. E-Bike är ett koncept och en tjänst med el-cyklar utplacerade i större städer med stationer med bås utspridda i en ganska så bred täckning. Vi kommer att sätta upp dessa bås lite överallt i de större städerna,

Läs mer

Tentamen Optik, FYSA11, 2012-05-25

Tentamen Optik, FYSA11, 2012-05-25 Tentamen Otik, FYSA, 0-05-5 Hjälmedel: TEFYMA, ormelsamling, linjal, ickräknare och biogat ormelblad. Glöm inte att beskriva hur du kommer ram till dina svar. Även delvis lösta ugiter kan ge oäng.. Den

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Rexal. sid 8. Smarta lås. Uterum som passar alla. Uterum Sommar. Förlängd Sommar. Vår & Höst. Slimmade lösningar sid 7 Isolertak. Stark Stilren Design

Rexal. sid 8. Smarta lås. Uterum som passar alla. Uterum Sommar. Förlängd Sommar. Vår & Höst. Slimmade lösningar sid 7 Isolertak. Stark Stilren Design Stark Stilren Design Rexal Uterum som passar alla Uterum Sommar Uterum Uterum Förlängd Sommar Vår & Höst sid 1 sid 3 sid 5 Smarta lås Slimmade lösningar sid 7 Isolertak sid 8 Inga kompromisser & Alla mått

Läs mer

Rörelsesensor utomhus

Rörelsesensor utomhus Rörelsesensor utomhus Installationsmanual Rörelsesensor som känner av rörelser som detekteras utomhus. Rörelsesensor utomhus Art.nr.: 1875061 Rörelsesensor utomhus Rörelsesensorn utomhus är utormad ör

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Produktbeskrivning... 5 2.1 Så kommer du igång... 5 3. Inställningar före användning... 6 3.1 Styre... 6 3.2 Sadel... 7

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

Cykelns utveckling 1

Cykelns utveckling 1 Cykeln 1. Cykelns historia De första cyklarna kom i slutet av 1700-talet Ordet cykel kommer från franskans bicycle Tidiga idéer om cyklar med 3-5 hjul fanns lyckades aldrig Cykelns föregångare en sparkcykel

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

2007 LILJEBERG TRADING AB,

2007 LILJEBERG TRADING AB, Cykelbroschyr 2007 LILJEBERG TRADING AB, Sankta Gertruds väg 28, 231 53 Trelleborg www.tritonbike.com Svensk montering JE Liljeberg Trading AB i Trelleborg tillverkar och marknadsför Triton cyklar och

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR Det fina med tre hjul eller hur ALLA ska kunna cykla. Varför ska man sluta cykla när man blir äldre? Eller varför ska man inte få möjligheten att uppleva en cykeltur om

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem RENZ KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem 1 RENZ INTELLIGENTA SERVICEBOX -Få din vara levererad direkt till bostaden E-handeln fortsätter att växa och med Renz

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Kraftsamlingen. Trampa på! Använd solsidan. Producera din egen solel! Dalakraft köper ditt överskott. Fina förmåner till dig som är kund

Kraftsamlingen. Trampa på! Använd solsidan. Producera din egen solel! Dalakraft köper ditt överskott. Fina förmåner till dig som är kund Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft maj 2014 Använd solsidan Gör din egen el Trampa på! Lättare med elcykel Producera din egen solel! Dalakraft köper ditt överskott Fina förmåner

Läs mer

Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi

Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi Vi har pratat om åtta energiformer: Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi 1) Vilken är den viktigaste energiformen i följande

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

TRANSPORT Produktkatalog 2013

TRANSPORT Produktkatalog 2013 TRANSPORT Produktkatalog 2013 DET ÄR TREVLIGT OCH HÄLSOSAMT ATT CYKLA DET GÖR FÖRDELARNA MED CYKEL PÅ JOBBET ÄNNU INTRESSANTARE På Monark Exercise är vi specialister på cyklar för speciella behov - allt

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH DESIGNPROCESSEN Drygt 20 studenter i kursen Industridesign med färg och form II deltog i att skapa detta tävlingsbidrag för Design

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

CYKELPROGRAM 2012 HISTORIK SVEA CYKELPROGRAM 2012

CYKELPROGRAM 2012 HISTORIK SVEA CYKELPROGRAM 2012 1893 CYKELPROGRAM 2012 HISTORIK Titania-Import AB, som är ett Göteborgs-företag, registrerades för mer än 50år sedan. Sedan 1971 har den huvudsakliga verksamheten varit import av cyklar vilket gör oss

Läs mer

Integration i praktiken i Solna

Integration i praktiken i Solna Sida 1(8) 2012-09-28 Integration i praktiken i Solna Först kamp på motionscykeln för att träna upp musklerna som gör att man kan trampa runt. Sen hålla balansen på en cykel där sadeln är sänkt och tramporna

Läs mer

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg.

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg. Guide: Etiketter i Blogspot Hej! Denna guide kommer att visa hur man kan använda Etiketter i sin blogg för att sortera sina inlägg. För alla dina inlägg handlar ju inte om samma sak, eller hur? Ett exempel

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Användarhandledning. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Användarhandledning. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Användarhandledning Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

EcoRide-handbok Version 3.0

EcoRide-handbok Version 3.0 EcoRide-handbok Version 3.0 Förord... 3 Ramnummer... 3 Första provturen... 3 Unika komponenter på en EcoRide... 4 Hur fungerar en EcoRide?... 5 ActiveDrive -kontrollenhet... 5 Batteriet och laddning...

Läs mer

Nu till själva utförandet! Steg 1

Nu till själva utförandet! Steg 1 Hej och välkommen till min lilla guide. Guidens syfte är att vägleda dig genom alla nödvändiga steg då du ska dra in neonljus i kupén. Det finns så klart en mängd olika tillvägagångssätt, och dom varierar

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer