Taxianvändning. . Tvingande hastighetsgräns (fordon). Tåganvändning. Cykelanvändning. Utgångspunkter. Användarstudier. Koncept och visualisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxianvändning. . Tvingande hastighetsgräns (fordon). Tåganvändning. Cykelanvändning. Utgångspunkter. Användarstudier. Koncept och visualisering"

Transkript

1

2 Utgångspunkter Vi började hela projektet på Tonhallen, där vi lyssnade på öreläsningar av Stean Nilsson som är VD ör Trendgruppen, Pernilla Dahlman som är projektledare, Susanna Hurtig som jobbar med Vattenall samt Jan Janne Lindgren rån Vägverket. Däreter gick vi till Mittuniversitetet med vår coach Stina Engström. När vi örst såg Stina kändes det bra etersom hon var så ung, vi tänkte att kanske hon örstår oss bättre än om vi ått någon annan. Vi var väldigt nöjda med vår coach, och hon vet och hade upplevt mycket vilket är ett stort plus. Vi startade upp arbetet och började brainstorma på uppgiten hållbara, snabba och miljövänliga transporter. I slutet av dagen kom vi ram till yra olika alternativ.. Taxianvändning. Tvingande hastighetsgräns (ordon). Tåganvändning. Cykelanvändning Nästa vecka var vi tillbaka på vår skola Sundsvalls-gymnasium, Hedbergskaskolan/Norra järnvägsgatan. Där valde vi ut två av våra yra alternativ. Våra alternativ blev taxianvändning och cykelanvändning. Arbetet med Design Open har vi valt att lägga på våra egna Yrkesteknikslektioner. Det var em av 14 i klassen som valde att arbeta inom cykelanvändning, resterande valde taxi men bytte eter två veckor till bussanvändning. Användarstudier Taxianvändning Cykelanvändning I taxigruppen ingår nio av 14 elever. I cykelgruppen ingår em av 14 elever. + våra handledare, Lisbeth Malm och Sara Norlin samt vår coach Stina Engström. Koncept och visualisering Nu öljer två beskrivningar av de olika gruppernas arbeten. Vi väljer att örklara både cykelanvändadet och taxi-/bussanvändandet ganska noggrant så ni verkligen ser hur vi har arbetat. Etersom båda alternativen var bra så blev det väldigt jämnt när vi röstade. Taxianvändning/Bussanvändning Vi bytte rån taxi till buss etersom vi anser att man skulle kunna arbeta vidare med idéen med bussen på ett bättre sätt ör att å ram ett miljövänligt transportmedel. Då slipper vi onödiga resor som taxin kör ör att exempelvis hämta en person och sedan åka tom tillbaka, bara ör att vi vill åka ändå ram till dörren. Om vi då utvecklar bussen så att den drivs på ett miljövänligt sätt och att ler börjar åka buss i stället ör att ta sin egen bil, då skulle vi slippa många onödiga resor. Om bussen ändå går, varör tar dom den inte? Vi måste sluta vara så egoistiska och tänka på miljön och vår ramtid i stället. Vi tar ett exempel på en kvinna som pendlar en sträcka på drygt yra mil, rån Stöde in till Sundsvall. Tidigare tog hon sin egen bil och nu har hon övergått till buss. På detta sätt har hon minskat koldioxidörbrukningen med 4,8 kilogram per resa, vilket hennes bil ungeär skulle släppt ut. Denna kvinna kommer rån Stöde och jobbar på kommunhuset i Sundsvall. Hon och några av hennes kollegor har gjort detta ör skojs skull ör att kolla hur dem ska kunna hjälpa till med miljörågorna. Detta var väldigt bra ör oss så vi ick en större inblick i dessa miljörågor. Om ler människor börjar använda bussen som ett alternativ till bilen så skulle man kunna spara på miljöns resurser. Men vi underade även på att utveckla bussen. Vi har tittat eter drivmedel som är bättre ör miljön, rågat människor om de tycker det är dyrt att åka buss eller om de tycker att den är oräsch och vad de skulle vilja ha ör att åka mer buss. De lesta tyckte att det var dyrt och att det gick dåligt med bussar till örorter och landsbygden.

3 Då kom vi ram till öljande;. Vi använder el som driver ena delen av motorn och den andra delen drivs av vätgas, som är en miljövänlig gas. Detta skulle ge oss en buss som drivs på ett betydligt miljövänligare sätt.. Om stoppknappar, lutkonditionering och lampor inne i bussen år sin energi rån solceller som vi placerar på taket på bussen så kan motorn å använda all sin energi rån el och vätgas till att driva bussen ramåt.. Om vi sedan pumpar däcken med nitrogen som gör att de år 25% längre livslängd och att de drar mindre så skulle även det påverka miljön på ett bättre sätt. Allt detta skulle göra så att bussen drivs på ett miljövänligare sätt. Givetvis så skulle det kosta att bygga sådana bussar men miljön skulle må bättre av det. I längden skulle det även bli ett billigare alternativ ör oss som vill åka buss och den skulle då även kunna gå otare. Cykelanvändning Vecka 41 var vi ute på stan och intervjuade personer angående cykelanvändadet och vad som skulle kunna bli bättre, då upptäckte vi att många använder tjänstebilen och ledbesvär som ursäkt. Eter att vi kom ram till att många av oss svenskar är lata eller har skador av något slag hade vi ett möte med vår lärare Lisbeth Malm om vad vi skulle gå djupare in på. Vi kollade upp vilka regler som cykelanvändadet inneattar samt vilka av våra idéer som redan var utörda, där eter kollade vi vad som skulle tänkas vara miljövänligast av de alternativ vi hade kvar. Vår coach Stina kom upp till oss ör att kolla hur det går med utvecklingen av en produkt eller tjänst, vi hade två små korta möten med henne och där kom cykelgruppen ram till yra av tolv alternativ inom cykelanvändadet som skulle tänkas gå igenom.. cykelbås med kedja vid exempelvis busshållsplatser. genomskinliga tunnlar med värmerör i. en cykel som lagrar energi. en bekväm cykel Vi samlade alla i gruppen och sade att cykelkuren kanske inte skulle å ler att cykla, och om vi ändå skulle göra en cykel som lagrar energi tänkte vi göra den bekväm på en och samma gång. Angående cykeltunneln var inte alla överens pga att de skulle bli sådana kostnader och rågor dök upp om vart man skulle lägga vägen/tunneln. Vi valde att okusera på cykeln som lagrar energi etersom vi i gruppen ick in ler än en idé där, och alla var överens om att det skulle kunna ungera. Vi kollade upp likheter och olikheter en likhet är ju örstås elcykeln, men den har inte samma unktion etersom du är beroende av att ladda den under en viss tid och den är väldigt tung och dyr. Olikheter är att du aldrig kommer vara beroende av elen på samma sett som du är på en elcykel etersom däcken samlar energi och omvandlar den så att du ska kunna å hjälp i exempelvis uppörsbackar. Cykeln samlar energi rån däcken igenom en dynamo som man trär på. Dynamo har tidigare använts på cyklar ör att å ramlyse medan du cyklar. Vi ville att vår cykel skulle vara lik andra cyklar, ör att de ortarande ska ungera på marknaden. För vi har sett vad som hände med exempelvis plastcykeln Itera som var olik de andra, inte speciellt populär. Vi började tänka på hur vi skulle kunna ändra ör att å ler unktioner men ändå å en cykel så vanlig som möjligt, vi kom ram till att använda en dynamo, men istället ör att å lampan att lysa hade vi en idé om att den skulle kunna omvandla och lagra energin ör att senare ska kunna driva cykeln i uppörsbacken. Vecka 48 hade vi redovisning, vi ramörde våra idéer om cykeln och dess unktion. Vi valde att redovisa det med en Nishikicykel som vi har utvecklat med dynamo, kablar och en behållare där energin lagras ör senare bruk, men även en knapp som ska kunna koppla bort tramporna. Vi ansåg att våra ördelar med cykeln är:. Alla vill hålla sig i orm men inte bli svettig. Vissa har kanske inte tid att gå till gymmet så cykla till jobbet vore en bra ide. Miljövänligt ärdmedel, det vill säga att det kräver ingen energi eller bränse örutom energin och bränslet rån den egna cyklisten. Spara pengar på lera sätt, träningskort, bussbiljett, bilen och allt vad den inneattar. Frisklut, att röra sig utomhus (leder till bättre hälsa). Underlätta ör människor med led- och muskelbesvär som vanligtvis inte kan eller orkar cykla

4 Utvärdering och konceptval Båda grupperna presenterade sina örslag och det var heta diskussioner om vilket örslag vi skulle ta. Båda var ju verkligen bra! Cykeln skulle kunna ungera väldigt bra i tätorten, men bussen skulle kanska vara bättre ör olk på landsbygden. Om vi skulle kört en handuppräckning ör att välja örslag så skulle buss ha vunnit. Alla ville ju rösta på det man själv jobbat om. Då visade vår lärare oss ett sätt där vi skulle kunna rösta rättvist. Förslaget kom rån Stina, vår coach. På Struktur Design där hon arbetar använder de sig av denna metod ör att rösta. Kriterier Betyg Kommentar Ny 7 Liknande idéer har testats örut Användbar 5 Inte säker på att den kommer att unka Genomörbar 9 Billig och enkel TOTAL 21 Under Betyg skriver man en sira rån 1-10, utirån hur ny, användbar och genomörbar idén är. Ny: Hur nytänkande/innovativ är idén/lösningen? Användbar: Hur väl löser idén problemet? Genomörbar; Kostnader? Hur enkel är idén/lösningen att genomöra? Vem behöver jag övertyga? Resultatet eter röstningen blev öljande; 237 poäng ör bussidén och 292 poäng ör cykelidén. Alltså vann cykelidén och vi jobbade alla vidare på ör att utveckla den ännu ett snäpp. Vi delade in oss i små grupper med personer rån både cykel- och bussgruppen. Varje grupp jobbade vidare ör att utveckla en tjänst eller en produkt så att vi sedan kunde rösta ör att å ett mer speciikt bidrag att arbeta vidare på. När alla grupperna presenterat sin nya idé valde vi att kombinera alla idéerna till ett bidrag. Vår idé är nu ett koncept där vi har utvecklat en hemsida, där vi erbjuder miljövänliga kläder, tillbehör och cyklar med eller utan energikit. Justering och genomörande Återigen delade vi in oss i grupper, vi valde själva vad vi ville arbeta vidare med ör att utveckla hemsidan. Vi valde att gå eter allas intressen, och vad som skulle å oss att cykla mer. Det blev totalt em grupper. De em olika gruppernas uppgiter;. Hemsidan; har skissat på hur den ska se ut och vilka ärger den ska ha. Men under arbetets gång har den även ändrats ett antal gånger. Skissa kläder och relexvästar ör vårt eget klädesmärke som vi ska erbjuda på hemsidan. Cyklar; arbetat ram dekaler till både cyklar och hjälmar ör att de ska å ett snyggare utseende och sedan har de designat nya sadlar med nitar och liknande. Transportera våra varor miljövänligt. Vi vill att varorna ska kunna raktas enkelt på en cykel. Texansvarig; skrivit designprocess och beskrivningen av vårat koncept Vi har valt att ha många uppdelningar på sidan så att det ska passa alla, etersom vi vill att alla ska cykla så måste vi naturligtvis erbjuda något så att alla år lust att göra det. Vi har utvecklat dekaler, kläder, roliga och coola tillbehör, bekväma och snygga cyklar.

5 Vår hemsida, cykla mera Hemsidan är tänkt att vara väldigt enkel och stilren och den har därör en lättsam sökmotor. Det inns två sätt ör dig att hitta det du vill titta på. Om du vill så klickar du på menyn till vänster, eller så använder du dig av startsidans bild. Då klickar du bara på den del av cykeln eller klädseln som du vill titta på. Mer utörligt inns i de övriga 9 sidorna. Namnet är lätt att skriva och inte så svårt att komma ihåg, när människor pratar om hemsidan ska de inte kunna glömma bort namnet. Att komma ihåg namnet är därör en bra sak ör att å människor att cykla mer, då kan de lätt klicka sig in på denna hemsida. Därav det enkla namnet. Våra cyklar har genomtänkta unktioner, den ena har en låg ram och den andra är mer en sportmodell. Vi har utört cykeln så att den passar både vuxna och äldre/längre barn. Vi har inte riktigt hunnit designat en barncykel ännu men skulle det bli en stor eterrågan eter just en sådan så skulle det kunna ixas. Du kan även göra din cykel mer personlig med hjälp av hemsidan, du kan plocka ihop din egen cykel utirån de ramarna som inns. Till exempel så kan du välja sadel, styre, pimp med mera. Väljer du också att ha energikittet till din personliga cykel så år du det ditsatt, alltså monteras det åt dig. Energikittets unktion är väldigt enkel. Du kan till och med montera det hemma på din cykel, alltså behöver du inte örnya dig igenom att köpa en ny. Kittet har endast tre steg. Omvandlaren som man sätter på hjulet, kablarna mellan omvandlarna och energilagraren (batteriet). Energiomvandlaren ungerar ungeär som en eldriven cykel men den är mycket bättre etersom du inte behöver vara elberoende. Den är inte lika tung och du kan å hjälp oavsett vilken cykel du har. Det vill säga att du kan å hjälp i uppörsbackarna även med din gamla avoritcykel. Vi erbjuder inte bara dig ett energikitt eller cyklar, även om det är själva huvudämnet. Vi har även tillbehör så som kläder, sprayärg, dekaler, nitar, hjälmar och relexvästar. Designat av oss på Pimp ACT. Sammanattning:. Tydlig hemsida. Rolig och enkel att örstå. Enkelt namn. Bra att cykla. Motion. Billigt. Snygg och egendesignad. Anpassad ör alla. Billig och miljövänlig transport. Miljövänliga kläder

6 Här till vänster är det en meny som du kan välja 6 olika kategorier: -Cykel -Kläder & Tillbehör -Pimp ACT -Frakt & Leverans -EnergiKitt -Kontakt & Inormation Bilden är Klickbar. Om du vill kolla på en cykeldel så klickar du på den delen du vill kolla på. Du kan också välja klädselplagg. Det här är en rolig och enkel meny ör dom som är lite mindre.

7 Sportcykel Det här är ett exempel på en sportcykel som vi har designat. Den inns i ärgerna grön, röd, svart och vit. Fotavtryck Herrykel Trycker du på denna länk kan du välja trampor i din egen storlek ör att underlätta cykelärden. Det här är ett exempel på en gammaldags herrcykel, som vi har designat. Den inns i ärgerna grön, röd, svart och vit. Designa själv Trycker du här kan du välja dina egna delar till cykeln, som vi monterar ihop just ör dig. Damcykel Det här ett ett exempel på en gammaldags damcykel, som vi har designat. Den inns i ärgerna grön, röd, svart och vit.

8 Klicka på plagget som du är intresserad av, välj sedan ärg och storlek. Våra kläder säljs inte i set utan du kan kombinera som du vill. Här väljder du vilken ärg och storlek du ska ha på plagget som du har markerat.

9 Löven Detta är ett av de mönster som vi har designat till cykeln. Finns att välja i ärgerna: grön, röd, svart och vit. Designa själv Designa ditt egna mönster själv genom att trycka på denna ruta. Prickarna Detta är ett av de mönster som vi har designat till cykeln. Finns att välja i ärgerna: grön, röd, svart och vit. Stjärnor Detta är ett av de mönster som vi har designat till cykeln. Finns att välja i ärgerna: grön, röd, svart och vit. Nitar Dessa nitar kan man pryda antingen sadeln eller styret med. Handmuar Detta är en handmu. Den är till ör att värma under kallt väder. Man sätter dem på cykelns handtag, de är av och på tagbara.

10 En av produkterna du kan köpa hos oss är energi-kittet. Energi-kittet kan ästas på din cykel och lagra energin du skapar när du cyklar. När du sedan inte orkar cykla kan du använda den lagrade energin via en motor. Du kan även ästa kittet på din gamla cykel. Denna bild visar hur energi-kittet ungerar och hur det sitter på cykeln.

11 När du väljer att köpa dina varor hos oss kan du vara säker på att allt rån tillverkning till leverans är miljövänligt. Om du som kund väljer att cykla eller gå när du hämtar ditt paket så bjuder vi på rakten.

12 Startsidan på hemsidan På startsidan inns det två alternativ ör att hitta det du söker. Till vänster är det en vanlig meny där det inns olika kategorier. Cykel, kläder & tillbehör, pimp ACT, rakt & leverans, energikitt och kontakt & inormation. Själva startsidan består av en bild på en tjej och en cykel. Denna bild är klickbar så att du lätt kan ta dig in dit du vill på sidan. T.e.x om du vill köpa en cykelsadel så klickar du på cykelsadeln på bilden så kommer alla sadlar upp. Enkelt och roligt! De ärger vi har valt att ha i vårt koncept är röd, grön, svart och vit. Det går som en röd tråd genom hela vår hemsida. Cykel På denna sida inns det olika sorters cyklar som du kan välja mellan. En gammaldags damcykel, en gammaldags herrcykel och även en sportcykel. Cyklarna går att välja i olika miljövänliga ärger beroende på vad man tycker är int. Färgerna är röd, grön, svart och vit. Cyklarna är även tillverkade av aluminium och det är ett lätt material att återvinna. Däcken är gjorda av gummi och yllda med nitrogengas. Detta gör att däckens livslängd ökar med 25%, och cykeln rullar även lättare med denna gas. Du kan även plocka ihop din egen cykel som du vill beroende på vad du önskar som till exempel att välja ut din egna sadel, styre, ram och dina egna cykeldäck. Vi har även en idé ör hur cykeltramporna ska se ut. Man ska kunna välja vilken storlek man vill ha på tramporna uteter din egna storlek på ötterna. Tramporna kommer att ungera precis som vanliga trampor, skillnaden är att de är ormade eter dina öttter och de gör det enklare att trampa. Pimp ACT På den här sidan har vi designat några olika mönster som du kan välja att ha på din cykel, exempelvis mönster med löv, prickar och med stjärnor. Men du ska även kunna designa ditt eget mönster på hemsidan eller mejla in ett önskat mönster till din cykel. Det inns även olika dekorationer som du kan dekorera din cykel med, exempelvis nitar och muar till styret. Nitarna kan man använda till att dekorera sadeln eller styret om man vill ha en lite hårdare look. Muarna kan man ta på och av precis som man vill och dom inns i utvalda ärger och ormer. Kläder & tillbehör Kläderna som vi säljer på denna sida passar alla, vi har både herr-och dammodeller. Vi har både sport-och vardagskläder så att man kan köpa precis den modell man vill ha. Kläderna är anvisade eter alla väder alltså vattenavstötande, varma och dom andas så att de inte blir blöta invändigt av svett. Kläderna är väldigt slittåliga vilket gör att dom håller längre och gynnar miljön. Det inns snyggt designade relexvästar att köpa med ina mönster och ärger, till alla som har tröttnat på de gamla modellerna. Hjälmar inns också att köpa på sidan i olika modeller och som du själv kan dekorera med saker som dekaler m.m. rån pimp ACT. Kit Med hjälp av detta energikit så går det lättare att cykla. När du cyklar så lagras energin i ett batteri under sadeln och när du tycker att det blir jobbigt att cykla trycker du på en knapp på styret. Då går energin rån batteriet till en liten motor på cykelns bakre del. Då börjar hjulen att snurra utan att du trampar, med hjälp av energin som du lagrat innan i batteriet. Med denna unktion kommer lera att vilja cykla ör nu är det helt plötsligt inte jobbigt att cykla utan bara roligare och lättare. Transport och leverans Med hjälp av vår transport via tåg går allt lätt, snabbt och miljövänligt. Kontakt & inormation När du har klickat dig in på denna sida hittar du teleonnummer till oss och även vår mejladress så att du lätt kan kontakta oss, om du har rågor runt vår sida eller om andra saker. Men det är även med hjälp av denna mejladress du skickar in dina egna mönster om du vill ha det på din cykel.

13 Sundsvallsgymnasium, Hantverksprogrammet Inredning och Design -08 Vi som har gjort detta bidrag heter: Angelina Andersson, Helena Elström, Tove Engblom, Emma Holm, Fredrik Hultin Bergman, Felicia Johansson, Sara Johansson, Tiany Lind, Anna Lundin, Rebecca McDonald, Helené Palm, Linn Sjölund, Josein Söderström och Linnéa Åkerlund. Fotogra som tagit studiobilderna i vårat bidrag: HVFoto.

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg

Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv Malin Ideland och Claes Malmberg Se till att lyssna på oss! Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv

Läs mer

Pedagogiskt innehåll Känslolaboratoriet

Pedagogiskt innehåll Känslolaboratoriet Pedagogiskt innehåll Känslolaboratoriet LED- lampan LED- lampan är en liten baddare som troligtvis kommer lysa upp allas våra hem i framtiden. LED är en förkortning för engelskans Light Emitting Diod,

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen S i d a 1 Varför ponnysport? Jag har valt att både för mig själv och för er utreda vikten av ponnysportens existens. Jag har valt att hålla mig inom hoppsporten men jag tror och hoppas att mina tankar

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi LEKTIONSTIPS FRÅN SWEDBANK OCH SPARBANKERNA LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2009 Familjens Ekonomi 1/9 Till dig som är lärare

Läs mer