Manual Nationella prostatacancerregistret, NPCR. Kurativ strålbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Nationella prostatacancerregistret, NPCR. Kurativ strålbehandling"

Transkript

1 Manual Nationella prostatacancerregistret, NPCR Kurativ strålbehandling

2 Manualen är utarbetad av Karin Hellström, Anders Widmark, Ingela Franck Lissbrant, Camilla Thellenberg, Marie Hjälm-Eriksson Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Akademiska sjukhuset UPPSALA Tfn Uppsala, augusti

3 Nationell registrering av stråldata i NPCR Inklusionskriterier Alla nydiagnostiserade fall av infiltrerande adenocarcinom och dess ovanliga varianter, samt småcellig neuroendokrin cancer i prostata, registreras i Nationella prostatacancerregistret, NPCR. Primära diagnosuppgifter som PSA, TNM, Gleasongrad och primärbehandling registreras av urolog- eller kirurg-kliniken. Omfattning Registreringen startade den 1 januari 2008 och omfattar alla patienter som får strålbehandling i kurativt syfte, o o Primärbehandling, direkt efter diagnos eller efter en tid med aktiv monitorering Postoperativ strålbehandling efter radikal prostatektomi, oavsett hur lång tid sen operationen genomfördes. Livskvalitetsformulär Enkäten som ska fyllas i före behandlingsstart kan med fördel skickas ut tillsammans med kallelsen till strålbehandling, alternativt delas ut personligen av sköterska vid mottagningsbesök eller inskrivningssamtal. Patienten ska även få ett informationsbrev om enkäten, underskrivet av respektive processledare, samt svarskuvert adresserat till Regionalt cancercentrum norr i Umeå. Enkäterna och svarskuvert är gratis och beställs via: Christina Åberg eller Ewa Gustafsson-Häggblad Cancercentrum Kliniska forskningsenheten Norrlands universitetssjukhus Umeå Tfn: E-post: eller Registrering Inrapportering till NPCR sker via INCA-systemet efter avslutad strålbehandling. Inrapportören ska spara ner uppgifterna direkt i registret när formuläret är komplett ifyllt, genom att välja åtgärd Spara i register. Bevakning måste ske på kliniken så att samtliga kurativt behandlade rapporteras. Påminnelser kan endast skickas från RCC när urolog- eller kirurgkliniken har rapporterat att primär strålbehandling ska ges i anslutning till diagnostillfället. Vid strålbehandling som ges postoperativt eller i ett senare skede vid stigande PSA eller efter en tid med aktiv monitorering kan ingen påminnelse skickas. För inloggning krävs SITHS-kort samt användarnamn som utdelas av Regionalt cancercentrum i respektive region. På RCC:s hemsida finns blanketter, manualer och en användarhandbok för INCAinrapportörer. ister/dokument/ På NPCR:s hemsida finns årliga nationella och regionala rapporter, Registeransvarig på kliniken kan efter särskild ansökan tilldelas behörighet att exportera klinikens egna data ur INCA-databasen. Handläggning vid Regionalt cancercentrum, RCC Monitor vid RCC gör regelbundna kontroller och skickar påminnelser för strålbehandlingsformuläret via INCA till den onkologklinik som finns angiven i Utredning- och behandlingsformuläret. Endast de som får strålbehandling i samband med diagnos kan påminnas från RCC. 3

4 Datum Variabelnamn Nyheter/ändringar Bildundersökning prostata Ny variabel Bildundersökning lymfkörtlar i bäcken Ny variabel Bildundersökning skelett Ny variabel Isotop vid PET-CT Utgår S-PSA vid behandlingsbeslut Ny variabel Postoperativ radioterapi, adjuvant eller salvage Datum för behandlingsstart med hormoner Utgår Primär extern radioterapi Utgår Ny variabel Primär radioterapi Ny variabel Tidigare annan primärbehandling Ny variabel Förnyade undersökningar Ny variabel Bildundersökning prostata MR CT borttaget, T-stadium ändrat Förlängd väntetid till start av behandling pga patientens val Har patienten namngiven kontaktsjuksköterska Nytt PSA-värdeföre start av hormonbehandling Diskuterad vid multidisciplinär konferens/multidisciplinär mottagning Ny variabel Ny variabel Ersätter S-PSA vid behandlingsbeslut Ny variabel Boost: Fotoner SIB Nytt svarsalternativ Target: PET-MR Nytt svarsalternativ Skelettmetastas påvisad? Finns annan fjärrmetastas påvisad? Bildundersökning/M-stadium Utgår sept 2016 Nya variabler vid Bildundersökning. Ersätter M- stadium. 4

5 KURATIV STRÅLBEHANDLING Definition av variabler Innehåll i INCA Personnummer Patientens namn Adress Kön Dödsdatum LKF INRAPPORTERINGSUPPGIFTER Inrapporterande enhet Initierat av Anmälande läkare Ej obligatorisk Inrapporteringsdatum Markeras endast när enstaka uppgifter och/eller enbart en text i kommentarrutan skickas RADIOTERAPI Strålbehandling ej utförd, orsak? Primär radioterapi Postoperativ radioterapi TIDIGARE ANNAN PRIMÄRBEHANDLING Tidigare annan primärbehandling t vid primär radioterapi Tidigare primärbehandling avslutad pga t vid primär radioterapi Definition Personnummer anges inkl sekelsiffra. T.ex. 19XXXXXXXXXX Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Hämtas automatiskt från befolkningsregister. M = Man Hämtas automatiskt från befolkningsregister. LKF-kod, Kod för län, kommun och församling. Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Kan vid behov ändras till aktuell kod vid diagnos Inrapporterande enhet hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter. Hämtas automatiskt från INCA. Namn på den person som skapat formuläret Namn på läkare som ansvarar för inrapportering alt. ansvarar för patienten. Anges i klartext. Inrapporteringsdatum läggs in automatiskt i registret när uppgifterna sänds in från kliniken. Kryssrutan markeras endast om inrapporteringen avser komplettering eller rättning av enstaka uppgifter eller om ett tomt formulär sänds till monitor med en kommentar. Markera checkboxen och ange orsak i fri text För patienter som remitterats till strålbehandling men där behandlingen ej genomförts ska orsak rapporteras. Fyll i utredning och behandlingsbeslut, S-PSA och datum för beslutet. Formuläret kan inte sparas direkt i registret utan ska sändas till RCC.. Besvaras med Ja när strålbehandling ges som första behandling, i samband med diagnos eller efter en tids aktiv monitorering. Om Ja besvaras Tidigare annan primärbehandling och Förnyade undersökningar. Postoperativ radioterapi ges som tilläggsbehandling efter operation. Det kan ges adjuvant efter radikal prostatektomi eller i ett senare skede vid stigande PSA. Rapportera senaste PSA före start av hormonbehandling. Övriga uppgifter under Tidigare annan primärbehandling och Förnyade undersökningar besvaras inte, dessa avsnitt släcks ner i INCA. Nej eller besvaras med, Aktiv monitorering Symtomstyrd behandling Hormonbehandling Annan behandling, anges i fri text Oftast aktiv monitorering, men kan vara hormonell behandling eller annan behandling. Om patienten erhållit flera behandlingar registreras den första behandlingen. Endast ett alternativ kan väljas. Ange starkaste underlaget för beslutet 1) Biopsiprogress, 2) PSA-progress, 3) Patientens val. Patientens val PSA-progress Biopsiprogress 5

6 Definition av variabler Innehåll i INCA FÖRNYADE UNDERSÖKNINGAR Ny bedömning av T-stadium t vid primär radioterapi Datum T-stadium (rektalpalpation eller TURP) Nytt PSA-värde, senaste. Gäller från 2016 Ny biopsi utförd t vid primär radioterapi Datum biopsi Antal tagna biopsikolvar Antal biopsikolvar med cancer Summa biopsilängd i mm i biopsikolvarna Summa mm cancer i biopsikolvarna Gleasongrad / Gleasonsumma vid mellannålsbiopsi Definition Annat tecken till progress Annan orsak, anges i fri text Nej, rapporterade diagnostikuppgifter gäller Ja, ange datum och T-stadium Ange datum för rektalpalpation (eller TURP) eller uppgift saknas. Om flera rektalpalpationer utförts välj den senast utförda. T1a Ej palpabel, TUR-P 5% av resektat var tumörvävnad T1b Ej palpabel, TUR-P >5% av resektat var tumörvävnad T1c Ej palpabel, nålbiopsi exempelvis vid förhöjt PSA (tumör som inte är palpabel men synlig på ultraljud registreras som T1c) T2 Palpabel, begränsad till prostata. T3 Palpabel, växer genom kapseln och/eller in i sädesblåsorna eller i blåshalsen T4 Palpabel, invaderar andra strukturer än sädesblåsorna TX Ej möjligt att bedöma Nej, rapporterade diagnostikuppgifter gäller Ja, ange datum och senaste PSA-värde före start av neoadjuvant hormonbehandling eller uppgift saknas. PSA anges med två decimaler. Ange icke detekterbart PSA som 0 (föregås av <, t ex < 0,05 eller < 0,003 µg/l). Nej, rapporterade diagnostikuppgifter gäller Ja, ange datum samt resultat från PAD-svaret Ange datum då biopsin togs eller uppgift saknas. Antal biopsikolvar som tagits vid senaste biopsiomgång. Markera i kryssruta när uppgift om antal tagna biopsier saknas Antal biopsikolvar som innehöll cancer. Markera i kryssruta när uppgift om antal biopsier med cancer saknas Ange summan i millimeter av den totala biopsilängden i biopsikolvarna, omfattar både benign och malign vävnad. Summeras utifrån PAD-svaret. Markera i kryssruta när uppgift om summa biopsilängd i biopsierna saknas Ange summan av cancerlängden i millimeter. Summeras utifrån PAD-svaret. Markera i kryssruta när uppgift om summa mm cancer i biopsierna saknas Den dominerande graden + högsta graden (om den är högre än den dominerande) eller den näst vanligaste graden = Gleasonsumma. (KVAST 2012). Om uppgift saknas skall komplettering inhämtas från patologen. Markera i kryssruta när uppgift saknas YTTERLIGARE UTREDNING Samtliga utförda undersökningar beställda av onkolog inför handlingsbeslutet ska rapporteras. I INCA-formuläret visas tidigare genomförda och inrapporterade undersökningar från utredande urologklinik i en ruta, som kan öppnas och stängas med pilen. Bildundersökning MR prostata/ prostatabädden Gäller från (CT utgår från 2015) Om Ja ange radiologiskt T-stadium vid primär RT. Vid Nej släcks följdfrågor ner i INCA. 6

7 T-stadium enlig radiologi Gäller från 2015 t vid primär radioterapi Bildundersökning lymfkörtlar i bäcken Gäller från 2014 N-stadium enligt radiologi T1 Ingen tumör synlig T2 Tumör begränsad till prostata T2-T3 Tumörutbredning går ej att bedöma T3 Växer genom kapseln och ev i sädesblåsor eller blåshalsen T4 Invaderar andra strukturer än sädesblåsorna TX Tumörförekomst kan inte bedömas. Om Ja anges undersökningsmetod och radiologisk N-stadium. CT PET-CT MR Avser MR bäcken för undersökning av lymfkörtlar N0 Inga tecken på regionala lymfkörtelmetastaser. N1 Tecken på regionala lymfkörtelmetastaser. NX Ej möjlig att bedöma Bildundersökning skelett Gäller från 2014 Skelettmetastas påvisad? Gäller från sept 2016 Finns annan fjärrmetastas påvisad? (ej i skelettet) Gäller från sept Ska inkludera kotpelare och bäcken. Om Ja anges undersökningsmetod Skelettscintigrafi CT PET-CT MR Nej/Ja. Nej/Ja. Om Ja ange metastaslokal: lunga, lever, perifer lymfkörtel, hjärna eller annan lokal. M-stadium enligt radiologi M-stadium beräknas automatiskt från svaren. Nytt sept M0 Inga tecken på fjärrmetastaser M1 Tecken på fjärrmetastaser. BEHANDLINGSBESLUT Beslutet diskuterat - vid multidisciplinär konferens. Gäller från vid multidisciplinär mottagning. Gäller från 2016 Datum för strålanmälan Förlängd väntetid till start av behandling pga patientens val. Har patienten namngiven kontaktsjuksköterska. Gäller från 2015 Deltagande i klinisk behandlingsstudie Gäller från 2013 EXTERN RADIOTERAPI Extern radioterapi Patientens sjukdom diskuterad vid multidisciplinär konferens med minst urolog och onkolog närvarande. Patientens sjukdom och ev behandling diskuterad med patienten vid multidisciplinär mottagning med minst urolog och onkolog närvarande. Ange det datum när beslut om genomförande av strålbehandling fattades av onkolog eller datum när beslut tas att strålbehandling inte ska utföras. Markera checkboxen när patienten har valt att skjuta upp start av behandling /Ej tillämpbart Utgår sept 2016 Avser kontaktsjuksköterska på inrapporterande klinik som patienten har namn och telefonnummer till. Kontaktsjuksköterskans namn ska finnas dokumenterat i journalen. Besvaras med nej om kontaktsjuksköterska inte finns utsedd på inrapporterande klinik. Deltagande i klinisk behandlingsstudie, omfattar endast studie där behandling/behandlingsresultat studeras dvs inte om enbart extra provtagning utförts. Ange studiens namn i fri text. Vid minskat strålfält (volymändring) men med oförändrad fraktionsdos registreras totaldosen under Extern radioterapi. Under Boost och Fotoner registreras den del av externa

8 strålbehandlingen som ges postoperativt med högre dos/fraktion. Vid kombinationsbehandling extern och brachy ska totaldosen för extern strålbehandling och totaldosen för brachy rapporteras var för sig, de skall inte summeras. Brachybehandling rapporteras under Boost. Extern strålbehandling given som kurativ primärbehandling mot prostatacancer. Kan ges i anslutning till diagnosen eller i ett senare skede efter avslutad konservativ terapi (aktiv monitorering). Vanligtvis används doseskalering med markörteknik (inplanterade guldmarkörer). Extern radioterapi kan ges i kombination med högdosrat brakyterapi. Startdatum Fraktionsdos (Gy) Totaldos (Gy) Markörteknik IMRT / VMAT Inkl vesiklar Inkl lymfkörtlar BOOST Boost HDR, högdos brakyterpi Protoner Extern radioterapi, är den vanligaste formen av strålbehandling där behandlingen sker med hjälp av joniserande strålning från en strålkälla som från ett avstånd träffar patientens kropp. Den ges vid upprepade tillfällen (fraktioner) inom en sammanhållen period. Ange datum för första behandlingsdagen Ange fraktionsdos (dos per given behandling) Ange given totaldos för hela behandlingen. OBS! Vid volymändring av strålfältet med oförändrad fraktionsdos registreras totaldosen här. Markörteknik (IGRT= Image Guided Radio Therapy) = inläggning av fasta markörer (eller annan teknik) som möjliggör (daglig) positionering (tex guldmarkörer, GPS system, Cone Beam CT) Ange om IMRT/VMAT använts samt om avsikten med behandlingen v att inkludera vesikler och/eller lymfkörtlar (mer kraniellt än obturatoriuskörtlarna) i strålfältet. IMRT (Intensity-modulated Radiation Therapy) skyddar normalvävnad mer än vad konventionell tredimensionell konform strålterapi (3D-CRT) gör. Detta leder till att man vid IMRTbehandlingar kan ge speciella fält till t ex lymfkörtlar. VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) Vid en VMATbehandling bestrålas tumören kontinuerligt samtidigt som strålkällan roterar ett eller flera varv runt patienten., om avsikten varit att inkludera vesiklar, om avsikten varit att inkludera lymfkörtlar, Ange strålkälla: HDR, Protoner, Fotoner eller Fotoner SIB. Med Boost avses fotonstrålning med annan fraktionsstorlek (ofta > 2 Gy/fraktion), eller annat strålslag (t ex protoner) eller annan teknik (t ex HDR). Vid kombinationsbehandling rapporteras uppgifter om "Extern radioterapi" ovan. Fraktionsdos och antalet fraktioner kan variera mellan olika patienter. Om hela behandlingen ges med HDR brakyterapi (utan kombination med extern radioterapi) rapporteras den enbart under Boost. Brakyterapi. Högdosrat brakyterapi innebär att en mycket kraftig strålkälla förs in i prostatakörteln under några minuter för att därefter avlägsnas. Vanligen ges två sådana implantationer med någon veckas mellanrum i kombination med extern strålbehandling, men någon gång används högdosrat brakyterapi som enda strålbehandling ( monoterapi ). Kryssa för Protoner när detta ges som Boost, finns endast i Uppsala. 8

9 Fotoner Fotoner SIB Gäller från 2016 Startdatum Fraktionsdos (Gy) Totaldos (Gy) Isotop vid HDR vid HDR SEEDS Seeds Startdatum Totaldos (Gy) Isotop TARGET Har MRI eller PET-CT använts som stöd vid definition av target? HORMONBEHANDLING Neo-/adjuvant hormonbehandling Datum för behandlingsstart med hormoner Före och under strålbehandling Om Ja anges typ och tidsperiod Ange tidsperiod Kryssa för Fotoner när detta ges som Boost, som en del av den externa strålbehandlingen men med högre dos/fraktion. Vid volymändring av strålfältet med oförändrad fraktionsdos registreras totaldosen under Extern radioterapi. Extra dostillägget vid varje fraktion som SIB ger är fraktionsdos. Totaldosen är summan av dessa. Ange datum för första behandlingsdagen Ange fraktionsdos för boostbehandlingen. Ange given totaldos för Boost Iridium / Annan Ange annan isotop i fri text Isotop förekommer endast vid HDR (brakyterapi) (ej vid protoner eller fotoner) och Iridium är den vanligaste strålkällan Seeds är radioaktiva korn, vanligen en isotop av jod, permanent implanterade i prostatakörteln, där de kontinuerligt avger strålning under flera månader. Seeds kallas också för lågdos brakyterapi vilket betyder att stråldosen avges långsamt med en liten stråldos per tidsenhet. Ange datum för första behandlingsdagen Ange given totaldos I-125 / Palladium / Annan Ange annan isotop i fri text Avser fusionerad för targetbestämning i behandlingssituationen, ej utförd i samband med staging vid diagnostik. MRI:, PET-CT: PET-MR: MRI = Magnetic Resonance Imaging är samma som MRT, Magnetic Resonance Tomography Neoadjuvant betyder att hormonbehandlingen ges före och under pågående strålbehandling, gäller även indikationen krympning av körtel.med adjuvant behandling avses kompletterande behandling som ges inom tre månader efter strålbehandlingen Ange datum för start av behandling, om det saknas anges ordinationsdatum eller receptförskrivningsdatum alt uppgift saknas. Antiandrogen (monoterapi) GnRH TAB (Total Androgen Blockad) Vid behandling med GnRH-analog ges ofta ett peroralt antiandrogen under några veckor för att blockera den initiala utsvämningen av testosteron ( flare-skydd eller flare-profylax ). Detta behöver ej markeras som Antiandrogen. Aktuella preparat med GnRH-analog är Decapeptyl, Eligard, Enanton, Procren, Suprefact, Zoladex och Pamorelin. Aktuellt preparat med GnRH-antagonist är Firmagon. Aktuella perorala antiandrogen är Anandron, Androcur, Bicalutamid, Casodex, Cyproteron, Eulexin och Flutamid. Aktuellt östrogenpreparat är Estradurin. 6 månader > 6 månader 9

10 Efter strålbehandling Om Ja anges typ av hormoner Ange planerad längd för adjuvant behandling Antiandrogen, GnRH eller TAB 6 månader > 6 månader < 18 månader 18 månader 30 månader > 30 månader Vid planerad livslång terapi anges > 30 månader Okänt 10

Manual Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Diagnostik Utredning och behandling

Manual Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Diagnostik Utredning och behandling Manual Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Diagnostik Utredning och behandling 2017-04-27 Regionalt cancercentrum Uppsala/Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tfn 018-15 19 10 Reviderad Pär

Läs mer

Manual Nationella prostatacancerregistret NPCR Kurativ strålbehandling

Manual Nationella prostatacancerregistret NPCR Kurativ strålbehandling Manual Nationella prostatacancerregistret NPCR Kurativ strålbehandling 2015 Manualen är utarbetad av Karin Hellström, Anders Widmark, Ingela Franck Lissbrant, Camilla Thellenberg, Marie Hjälm-Eriksson

Läs mer

Manual Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Diagnostik. Utredning och behandling

Manual Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Diagnostik. Utredning och behandling Manual Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Diagnostik Utredning och behandling 2015-05-27 Manualen är utarbetad av Pär Stattin, Ola Bratt, Karin Hellström, Jan Adolfsson, Maria Nyberg Reviderad av

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er Datum

Läs mer

Manual. Patientöversikt prostatacancer PPC Version oktober Nationella prostatacancerregistret NPCR

Manual. Patientöversikt prostatacancer PPC Version oktober Nationella prostatacancerregistret NPCR Manual Patientöversikt prostatacancer PPC Version 1.3 4 oktober 2016 Nationella prostatacancerregistret NPCR Manualen är utarbetad av Ingela Franck Lissbrant, Marie Hjälm Eriksson, Magnus Törnblom, Maria

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 140309 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 150827 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Västra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Uppsala-Örebroregionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Södra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer. Anmälan och Behandling

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer. Anmälan och Behandling Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer Anmälan och Behandling 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av urinblåsecancer hos vuxna... 3 Inklusionskriterier... 3 Exklusionskriterier

Läs mer

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manualen är utarbetad av Karin Olsson, augusti 2015 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tfn 018-15

Läs mer

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2013

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2013 Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2013 Manualen är utarbetad av Karin Olsson, april 2013 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tfn 018-15

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR INRAPPORTÖR Patientöversikt Lungcancer

INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR INRAPPORTÖR Patientöversikt Lungcancer INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR INRAPPORTÖR Patientöversikt Lungcancer 2016-11-01 Utarbetad av: Karin Olsson och Anna Gustafsson RCC Uppsala Örebro November 2016 Innehållsförteckning Inledning... 4 Förutsättningar

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITETSREGISTRET NYA LÄKEMEDEL I CANCERVÅRDEN

MANUAL FÖR KVALITETSREGISTRET NYA LÄKEMEDEL I CANCERVÅRDEN MANUAL FÖR KVALITETSREGISTRET NYA LÄKEMEDEL I CANCERVÅRDEN Skapad den 2015-11-01 Ansvarigt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er Datum driftsättning Variabelbeskrivnings - version

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Rapport Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Mats Lambe, RCC Register och vårdprogram, Uppsala Örebro, nationellt stödjande RCC och Institutionen för Medicinsk Epidemiologi

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 15 Oktober 16 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Södra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Södra

Läs mer

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Information till utredande och remitterande enheter Från och med 1 januari 2017 är de onkologiska klinikerna vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Västra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Södra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Södra

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Varje år drabbas mer än en halv miljon män i världen av prostatacancer. Bara i Sverige räknar man med att 7-9 000 män i år kommer att insjukna. Det gör prostatacancer

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Definition av indikatorn anges nedanför grafen i onlinerapporten och i förklaringstexten Källa till indikatorn hänvisar till variabeln/variablerna i NPCR:s

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E.

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E. Dokumentnamn PM för U-CAN/SCAN-B Bröstcancer Onkologi Utfärdare Karin Thilén Granskare Henrik Lindman Version 1.4 Datum 2013-10-28 I SCAN-B/U-CAN-projektet är avsikten att sända tumörprover för genanalys

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Sydöstra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Sydöstra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2016 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Uppsala-Örebroregionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

MANUAL FÖR PATIENTÖVERSIKT NJURCANCER

MANUAL FÖR PATIENTÖVERSIKT NJURCANCER MANUAL FÖR PATIENTÖVERSIKT NJURCANCER Skapad 2015-03-24 Uppdaterad 2016-04-27 Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er Datum driftsättning, registret Datum revidering,

Läs mer

Brachybehandling vid prostatacancer

Brachybehandling vid prostatacancer ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Brachybehandling vid prostatacancer Behandling av prostatacancer Prostatacancer kan i de flesta fall botas med strålning, under förutsättning att ingen

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER MYELOPROLIFERATIVA SJUKDOMAR (MPD) ANMÄLAN

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER MYELOPROLIFERATIVA SJUKDOMAR (MPD) ANMÄLAN MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER MYELOPROLIFERATIVA SJUKDOMAR (MPD) ANMÄLAN Senaste uppdatering 2015-02-25 (Skapad den 2008-04-25) Ansvarigt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret För Sydöstra Sjukvårdsregionen Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel 018-15 19 10 Layout:

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Strålbehandling och radiologi i samverkan

Strålbehandling och radiologi i samverkan Strålbehandling och radiologi i samverkan Kristina Nilsson Överläkare Onkologiklinken Akademiska sjukhuset Uppsala 1960-talet Utveckling senaste 100 åren.? Vad vet en radiolog om strålbehandling?? Vad

Läs mer

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone)

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans vävnader. Prostatacancer är ofta en långsamt växande cancer

Läs mer

Prostatacancer. Kapitelnamn 107

Prostatacancer. Kapitelnamn 107 Kapitelnamn 107 Prostatacancer Ungefär 90 000 män som lever i Sverige har fått diagnosen prostatacancer. Av alla män som avlider under ett år dör nästan var tjugonde i denna sjukdom. Fortfarande får alltför

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Anatomi Prostatan är en del av de manliga könsorganen. Den bidrar till produktion (cirka 20 %) och lagring av sädesvätska. Den är normalt ungefär tre

Anatomi Prostatan är en del av de manliga könsorganen. Den bidrar till produktion (cirka 20 %) och lagring av sädesvätska. Den är normalt ungefär tre Sarah Mahboba Anatomi Prostatan är en del av de manliga könsorganen. Den bidrar till produktion (cirka 20 %) och lagring av sädesvätska. Den är normalt ungefär tre centimeter lång och väger 20 gram. Den

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Strålskyddskommittén bistår den regionala etikprövningsnämnden, EPN, med att

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

INCA Variabelbeskrivning

INCA Variabelbeskrivning INCA Variabelbeskrivning Molekylärpatologi för Lungcancer fr o m 2016 Variabelbeskrivningen ändrad 2016-09-28 Observera att beskrivningen för ALK-variabler är flyttad till variabelbeskrivningen för Lungcancerregistret

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi Urogenital PET/CT SK-kurs i Urogenital Radiologi Johan Fredén Lindqvist, Nuklearmedicin, Sahlgrenska 2015-11-20 PET / CT positron-emissions-tomografi Vi kör en PET PET/CT (hybrid imaging) FDG (fluoro-deoxy-glukos)

Läs mer

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Program Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of prostate cancer Monte-Carlo Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Bone Scan Index med PET-CT

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Brachyterapi vid prostatacancer

Brachyterapi vid prostatacancer Brachyterapi vid prostatacancer Alerts bedömning Publicerad 00-02-02 Reviderad 00-04-06 Version 2 Brachyterapi vid behandling av lokaliserad prostatacancer används i dag i liten omfattning i Sverige. Behandlingen

Läs mer

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV SVF Urologisk cancer Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV Fem olika SVF:er Prostatacancer (10 000) Urotelial cancer (2 500) Njurcancer (1 000) Testikelcancer (500) Peniscancer (150)

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer