WEBBENS ESTETIK från en webbdesigner synvinkel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WEBBENS ESTETIK från en webbdesigner synvinkel"

Transkript

1 WEBBENS ESTETIK från en webbdesigner synvinkel Seminarieuppsats i kursen 6511: KN-seminarium vid Institutionen för informationsbehandling vid Åbo Akademi Marcus Wikström e-post: mwikstro<at>abo.fi Klassificering enligt ACM-klass: D.7.4 Professional Ethics H.5.4 Hypertext/Hypermedia H.5.2 User Interfaces K.4.4 Electronic Commerce Klassificering enligt ACM SIG: SIGDOC, SIGCHI

2 Innehåll 1. Abstrakt Sammanfattning Nyckelord Introduktion Välkommen till The World Wide Web Kort om estetik Webbens innehåll De stora problemen Typer av webbsidor Diskussion Estetik och använbarhet Designregler Prioritering av designen Webbdesign för designens skull Exempel på olika typer av webbsidor Problematiken med amatördesigners Avslutning Avslutning Referenser Vetenskapliga artiklar Andra artiklar Webbsidor Webbutiker Informationssidor Arkitektur och designsidor Webbkonst sidor

3 1. Abstrakt 1.1. Sammanfattning Denna artikel presenterar en kort bild av estetiken av dagens webbsidor samt förhållandet mellan användarvänlighet och estetik. Vidare diskuteras olika typer av webbsidor Nyckelord Webbdesign, estetik, användarvänligthet, webbsidor 2. Introduktion 2.1 Välkommen till The World Wide Web The World Wide Web, eller på svenska kort webben, har utvidgats med otrolig hastighet sen mitten av 90-talet. Nuförtiden sätts över nya webbsidor ut på nätet dagligen. Tyvärr är dessa ofta gjorda utan speciellt mycke tanke på de som skall använda informationen på sidorna. [CC01] Denna uppsats diskuterar behovet av mer användbara webbsidor, men även prioriteringar mellan användarvänlighet och estetik. Webbdesign standarder är något som borde förbättra användbarheten men man kan argumentera att det förhindrar kreativiteten inom webbdesignen. Det gäller att finna en balansgång mellan användbarhet och estetik. Problematiken är som följande: En E-handelssida som är väldigt estetiskt vacker men på grunda av detta lite krånglig att använda är knappast någon väldigt lyckad sida. Däremot om siten vore en arkitektfirmas hemsida eller dylikt så uppskattas nog estetiken framöver bekvämligheten, så länge det inte är helt omöjligt att leta fram information på den.[am04] [LA02] [CC01] [AH02] 3

4 2.2 Kort om estetik Estetik är studien av mänskliga reaktioner på skönhet och konst. På webben handlar det oftast om hurudana känslor en webbsidas utseende skapar hos användaren. Kristiina Karvonen [KK00] skriver i sin uppsats att medan estetik är nära kopplat till känslor man upplever av den, är den starkt påverkad av trender och på så vis ett mycket vagt begrepp. Estetiska trender varierar snabbt, men med lite generaliserar borde man i stora drag få fram ett mönster för vad dagens estetik trend säger. Simplistisk design är en av de största trenderna i dagens webbsamhälle. [KK00] 3. Webbens innehåll Dagens Webbsidor är kvalitetsmässigt kraftigt varierande. I många fall verkar det som om designern har tagit väldigt lite eller ingen hänsyn till vem som skall använda sidorna ifråga. Calogne [CC01] påstår i sin artikel att kurser i webbdesign borde först och främst lära en hur man gör användbara sidor förrän man övergår till avancerade tekniker. Man måste klargöra några saker före man börjar designa. Till vem är sidan riktad och vad för slags innehåll är det frågan om. Publiken kan indelas i en massa olika, exempelvis kan man jämnföra två fullständigt olika sidor: och infa.abo.fi. Av dessa är den första riktad till alla engelsktalande filmintresserade i världen, medan infa.abo.fi är specifikt riktade till folk som studerar informationsbehandling vid Åbo Akademi. Publikskategorier finns det oändligt av, men det är viktigt att definiera dem före man börjar designa. [CC01] Innehållskategorierna är kanske lite färre men de kan också variera starkt. Här är några exempel: Webbsidor som säljer produkter eller tjänster Informationssidor Underhållningssidor Personliga sidor Online samhällen 4

5 3.1. De stora problemen Det största problemet med Webben idag är utan tvekan tillväxten. I den stora mängd nya sidor som sätts ut på nätet varje dag är det svårt att hitta de ordentliga sidorna bland skräpet. Utöver det så har vissa typer av webbsidor ett högt krav på användbarhet men samtidigt vill de få så mycket information på en sida som möjligt. För online butiker är det här problemet typiskt. Man vill ha alla erbjudanden, snabblänkar och reklamer på samma sida, vilket ger ett råddigt intryck och sidan blir estetiskt sett katastrofal. Kristiina Karvonen [KK00] påstår i sin artikel att enkelhet är en nyckelfakor i användbar estetisk design men dagens webbutiker verkar ha fullständigt tappat bort det konceptet.[16] 3.2. Typer av webbsidor Problemet med estetik är väldigt varierande på olika typer av sidor. Lägst på nivån finns personliga hemsidor typ "min hemsida", men dessa är också de minst viktiga sidorna, globalt sätt. Högst på listorna är företagssidor inom mode och arkitektur industrin samt såkallade Webbkonst sidor. Webbutiker och andra e-commerce sidor har en viktig aspekt att ta i beaktande i designen och det är pålitlighet. [KK00] För att en webbutik skall gå bra måste kunderna kunna lita på att det är en hederlig butik det handlar om. Vad som ser pålitligt ut är nånting som man lär sig. Så gott som alla internet användare känner till Amazon. Därför tycker man att webbutiker som har samma design principer som amazon är pålitliga butiker. Detta leder i sin tur till att det är svårt att använda sig av innovativ design när man gör en webbutik eftersom den då förlorar pålitlighet. Företagssidor där online butiken inte är den viktigaste verksamheten behöver inte följa dessa regler. tex kläddesign eller "haute couture" eller sidor kan vara estetiskt sett strålande men är inte speciellt användarvänliga. ofta kan mycket liten text vara ett problem. 5

6 Rena informationssidor har ofta motsatta problem. De är så förenklade att det är svårt att nämna estetik i samma mening som dem. Oberoende så är dessa sidor gjorda så att alla skall kunna använda dem, även om man i vissa fall har gått lite långt i förenklingen. 4. Diskussion 4.1. Estetik och använbarhet Estetiken väger olika mycket i hos olika användare. mediamedvetna, erfarna och estetik intresserade människor kommer att kräva allt snyggare sidor som skiljer sig från de "normala" sidorna på nätet. [KK00] Och vartefter som Webben blir äldre kommer denna grupp att växa. Trots detta är fortfarande användbarheten den del av Webben som kräver mest uppmärksamhet i dagens läge. Alltför många sidor är fortfarande varken estetiska eller användarvänliga. Förbättringar görs hela tiden, men det verkar som om utvecklingen sker främst på användarvänlighetssidan. Detta kan bero på att estetiken är i en simplistisk trendvåg, som leder till att webbsidor där estetik är en viktig faktor får lite hjälp på traven av defacto att simplistisk design, vilket samtidigt är estetiskt, ofta leder till hög användarvänlighet. [KK00] [VP98] [LA02] En annan del av estetiken på Webben är den tekniska sidan. Endast de erfarna användarna har tillräcklig kunskap för att se den tekniska estetiken i en webbsida, men där den syns så ger den genast lite extra pålitlighet gentemot den sidan. Kristiina Karvonen [KK00] tycker att de ser ut som att den visuella designen av webbsidor finns på två olika nivåer. På den första nivån ser man webbsidan som ett objekt som är fullständigt synligt, och man kan bedöma de som om man skulle bedöma en tavla i ett konstgalleri, och på det sättet döma kvaliteten av webbsidan. 6

7 Men för den som är en erfaren webbanvändare med någon form av tekniskt kunnande inom webdesign öppnas även en andra nivå, den tekniska estetiken. Här kan man märka tecken på anvancerad teknik under ytan på webbsidan, som får den att fungera eller verka snyggare och bekvämare än en mindre tekniskt välkonstruerad sida. Detta kan leda till en annorlunda estetisk upplevelse än om man bara ser på sidan ytligt. Man kunde jämnföra detta med ett fall där en konst expert studerar en tavla av Picasso, där hon söker harmonier och tecken på en mästerlig konstnär. I detta fall kan kanske en vanlig besökare tycka att tavlan ser ful ut om hon inte visste att det var en Picasso. [KK00] Man kan alltså påstå att en enkel webbsida som inte verkar speciellt märkvärdig vid första ögonkastet kan framstå som ett estetiskt mästerverk vid närmare undersökning Designregler Anders Larsson och Reine Holmsten [LA02] berättar att en orsak till e- handelskatastroferna år 2000 var att programmerarna som utvecklar webbsidorna är för sakkunninga när det gäller användande av datorer och internet att de har svårt att sätta sig i användarnas tankegångar. Detta ledde till att webbsidorna var för svåranvända för de stora massorna och företagen gick i konkurs pga brist på kunder. Efter dessa händelser har många riktlinjer för användbara sidor getts ut. Det framkommer av uppsatsen att även om de större e-handels sidorna använder sig av riktlinjer så är de mycket varierande hur mycket de andvänds och nästan ingen använder alla. En orsak till detta är att för att vara en framgångsrik webbsida så kräver den något extra, den måste alltså vara unik på något sätt. och detta i sig motsätter användningen av riktlinjer.[la02] Sarah Horton [HS04] skriver i sin artikel att både användarna och webbdesignarna måste ändra sin inställning för att webben skall bli mer användbar. Riktlinjerna hon presenterar är mycket vaga och hon konstaterar att det är sammarebeetet mellan designern och användaren som är de viktigaste, fast onekligen så om man ger användarna alltför stor makt så förlorar man kvalitet. 7

8 Det verkar inte som om de finns ett enkelt sätt att bestämma hur man skall designa layouten på en sida, men inom rent informativa sidor samt e-handel så är de ganska klart vad som fungerar, men att sätta regler på hur webbsidor skall se ut förstör nog creativiteten. På en mera konkret nivå har vi enligt Karl L Smart [SK00] sex dimensioner som används för att jämnföra webbsidor: Typografi Designstruktur Användning av media Innehåll Attraktion Åtkomlighet Av dessa är typografin den minst diskuterade, även om den enligt Smart är en av de viktigaste aspekterna i webbdesign. Typografin är studien av sättet som människans öga uppfattar text, så begreppet är ganska fundamentalt när det gäller webbsidor. Typiska typografiska problem är texter med alltför långa rader och svårläsliga fonter. [SK00] Designstrukturen eller formen på sidan är förstås en viktig faktor, speciellt när det gäller estetik. Det finns riktlinjer utfärdade av World Wide Web Consortium (W3C) för hur en sida borde vara upplagd, men man kan argumentera att sådana riktlinjer förhindrar en creativ utveckling av webbens innehåll. Sidans struktur är vad som skiljer en lättnavigerad sida från en var det är svårare att få fram informationen man söker. [SK00] När man pratar om "normala" webbsidor, dvs inte sådana menade för en liten elitgrupp, så finns de vissa ganska almänna regler som skiljer en dålig sida från en bra. En viktig del är ett färgtema så att menyerna och innehållet är någorlunda konsistent och inte i helt olika stilar. Ett vanligt fel är att använda granna färger på menyerna och svart och vitt på innehållet, vilket leder till att sidan ser ut att bestå av flera olika sidor, som om man bara kopierat in innehållet från någon annan sida. [IM02] Vidare kan man se tydliga tecken på 8

9 god planering i de webbsidor som är en välgjord och fungerande helhet. I Mark Newman och James Landays [NM00] diskuteras olika planeringsverktyg som kan användas före den konkreta designfasen i arbetet. Dessa är till stor hjälp när man skall utforma ett tema för webbsidan. Forskning visar att nedsatt arbete i den tidiga designfasen ger betydligt bättre resultat, både på ett estetiskt och ett användarvänligt plan. Den punkt som W3C ser som sin viktigaste uppgift är att göra alla sidor på webben åtkomliga för alla. Det finns många riktlinjer för hur man gör sidor åtkomliga samt program som testar sidornas åtkomlighet. [6] En viktig punkt för speciellt kommersiella webbsidor är Attraktion eller hur attraktiv sidan är. Många kommersiella sidor tjänar pengar på reklam och såvida behöver mycke besökare för att förtjäna. Att göra en sida attraktiv är, speciellt i brist på väsentligt innehåll, en krävande uppgift. Vacker och estetisk design är en nyckelfaktor i skapandet av en attraktiv sida. [SK00] 4.3. Prioritering av designen Sidor där utseendet är viktigt har lite andra prioritering när det gäller design. Om en webbsida skall representera en design eller arkitekt firma så ser det genast bättre ut om man prioriterar estetiken över användbarheten. Men det är ändå viktigt att sidan skall vara användbar. I princip borde alla företaggsidor, som inte först och främst är e-handelssidor sätta en högre prioritet på estetiken eftersom sidan representerar företaget runtom i världen, och om ens sida är ytterst funktionell men oattraktiv så tolkas lätt även firman som oattraktiv. [HS04] [AM04] 9

10 Ett tydligt exempel på användbara webbsidor är webb användbarhetsgurun Jacob Nielsens sida [2] som i mina ögon är en ytterst ful och tråkig sida. Men även om Nielsens egen sida är ful och tråkig betyder de inte att hans idéer inte skulle stämma. I artikeln Building Web Sites With Depth [GJ02] skriver Nielsen att det är själva upplevelsen som får folk att stanna på en webbsida, vilket skulle kunna tolkas som att estetiken har en mycket stor betydelse, speciellt på företagssidor, eftersom estetik är just nånting som höjer upplevelsen. Detta har utan tvekan betydligt större betydelse hos företag som vill uprätthålla en viss image. Såna företag är tex de som sysslar med arkitektur, grafisk design, webbdesign, ny media, kläddesign. I princip alla företag där utseendet är en faktor. Däremot företag inom industrin som inte direkt handlar med privatkunder behöver koncentrera sig mer på användbarhet, eftersom deras produkter inte behöver reklameras på samma vis. [HS04] [KK00] Överhuvudtaget kunde man argumentera att webben skulle må bra av en högre prioritering av estetiken. En sida med simplistisk välgjord design kan vara lika användbar som en sida där man endast prioriterat användbarheten. [KK00] Oberoende hur man prioriterar designen så borde man följa World Wide Web Consortiums eller w3c [6] rekomendationer för webbkod, eftersom layouten kan vara nästan hurudan som helst även om man följer dessa rekommendationer. W3c har även rekommendationer på layouter, men i min mening är dessa lite för strikta för att alla siter skulle borda följa dem. Om man följde alla rekommendationer för layout skulle alla webbsidor se mer eller mindre lika ut, och detta skulle utan tvekan vara en negativ utveckling för webbens estetik. 10

11 4.4. Webbdesign för designens skull En grupp webbsidor som står utanför alla dessa riktlinjer och regler. Dessa sidor är sidor som webbdesigners gör för testa olika metoder och idéer samt göra sånt de vill utan kunders begränsningar eller riktlinjer. Dessa sidor är för en webbdesigner ofta en bra inspirationskälla och de innehåller många innovationer. Innehållet varierar kraftigt men ofta hittar man en design portfölj och kontaktuppgifter. Vissa sidor innehåller faktiskt ingen information alls. [HJ99] 11

12 4.5 Exempel på olika typer av webbsidor Här är några exempel på några väldigt olika webbsidor med olika prioriteringa angående designen. Fig. 1. OBS, Sidan fortsätter neråt, men är klippt för att spara utrymme i denna artikel. Detta är en ren informationssite. Sidan har en layout som är ganska vanlig för denhär typens sida. Snabb och främst textbaserad layout. Problemen med sidor som denna är främst mängden av linkar på första sidan, som kan vara jobbiga att navigera. Sidan är däremot åtkomlig för så gott som alla användare eftersom den har lite grafik och bilderna har en textbaserad motsvarighet antingen på ett annat ställe eller som "alt" text.. 12

13 Fig. 2. Play.com är en typisk, men välfungerande webbutik. Sidan använder sig av starka färger för att fånga uppmärksamhet men har övrigt en ren och praktisk design. Inte direkt ett estetiskt mästerverk, men ytters ändamålsenlig och lättanvänd sida. Sidan är enligt Anders Larsson och Reine Holmsten [LA02] en av de bäst designade webbutikerna. 13

14 Fig. 3. Webbsidan för London baserade arkitektbyrån Block Architechture är en fröjd att surfa. Siten är gjord i flash, men i skillnad till många flash baserade sidor så är denna relativt snabb och lätt att bläddra i. Sidan följer i princip nästan inga design riktlinjer, och är därför åtkomlig endast för människor med bra syn och macromedia flash installerat. bortsett från detta är siten väldigt lättanvänd trots den orginella designen. Estetiskt sett tillhör den den absoluta toppen. 14

15 Fig. 4. Här är ett exempel på design för designens skull. Sidan är i princip ett konstgalleri av något slag. Sidor som denna tjänar inget annat syfte än att vara estetiskt tilltalande samt som testplatformer för teknologier och idéer. Detta exempel är ytterst svårnavigerat pga den otroligt lilla pixel baserade fonten. Linkarna har en textstorlek på häpnadesväckande 4 pixel. Sidor som denna är i princip ägnade exklusivt för webdesigners och grafiska designers. Det finns så gott som ingen information att få, och som sagt är sidan väldigt svår att navigera. Däremot är sidan mycke vacker, och den nästan oläsliga texten ger en extra estetisk nivå. Dessa sidor är bara en bråkdel av olika typer av sidor, men de ger en ganska bra bild på hur olika prioriteringar man kan ha på sina sidor. 15

16 4.6 Problematiken med amatördesigners Nånting som utan tvekan bromsar kvalitativ estetisk utveckling av webben är de tusentals amatör- eller freelancewebbdesigners som finns med i bilden. Problemet ligger i att nästan alla som kan hantera en datamaskin kan göra en webbsida. När det gäller personliga webbsidor så är de förstås inte nånting man kan eller ens borde förhindra, men problemen dyker upp när vanliga användare börjar sälja sina webbdesign tjänster för struntsummor åt företag. Detta leder till sjunkande kvalitet och lönsamhet inom webbdesign industrin, vilket i sin tur leder till att den totala kvaliteten på webben sjunker. [HJ99] 16

17 5. Sammanfattning och avslutning Om man ser på webben som en helhet verkar det som ett fullständigt kaos, men en närmare studie visar att de bra sidorna med den viktiga informationen finns där, gömd i allt skräp och all reklam. Man kan argumentera att de skulle behövas ett större organ som engagerade sig i webbens estetik och användbarhet på ett övervakande sätt, men detta skulle vara en definitiv begränsning av den frihet vi njuter av när det gäller internet. Om man blickar tillbaka 5-6 år och reflekterar över webbens tillstånd under slutet av nittiotalet så kan man bara dra en lättnadens suck, även om trenden, vilken jag personligen avskyr, med att klämma in så många länkar som möjligt på första sidan lever kvar i de stora portalerna så har det iallafall satsats lite mera på estetiken. T o m skräckexemplaret har fått lite ordning på sin framsida, men den är fortfarande förfärlig i mina ögon, trots stora förbättringar. Som visats är webbens utseende påväg mot en ljusare framtid, trots den stora tillökningen på webbsidor. Det stora intresset har höjt konkurransen inom webbdesign industrin, så designers är tvugna att höja standarden i deras arbeten. Jag tror att användbarheten och estetiken kommer att prioriteras olika i framtiden, men hur, det återstår att se. Med erfarenhet av internet kommer också uppskattandet av bra design, vilket hoppeligen löser problemet med amatörwebbdesigners. Detta problem, som också är vanligt i många andra yrkesgrupper har definitivt minskat under de senaste åren. När jag läser Jason Hollands [HJ99] korta och grovordiga State of the web #2 rant idag så känns de som om den har förlorat en del av sin betydelse. Man ser mer och mer sällan företagssidor som tydligt är gjorda av en amatör. Eller kanske är det amatörerna som blivit bättre? 17

18 6. Referenser 6.1. Vetenskapliga artiklar [AH02] Adkisson, Heidi (2002) Identifying De-Facto Standards for E-Commerce Web Sites [CC01] Calongne, Cynthia M. (2001) Designing for Web Site Usability [IM02] Ivory, Melody Y. (2002) Statistical profiles of highly-rated web sites [KK00] Karvonen, Kristiina (2000) The Beauty of Simplicity [LA02] Larsson, Anders och Holmsten, Reine (2002) Riktlinjer för webb design - i teorin och praktiken [NM00] Newman, Mark W. (2000) Sitemaps, Storybords, and Specificartions: A Sketch of Web Site Design Practice [SK00] Smart, Karl L, Rice, Judy Cossel och Wood, Larry E.. (2000) Meeting the Users: Towards a Semiotics of the Web [VP98] Vora, Pawan R. (1998) design/methods & tools 6.2. Andra artiklar [AD03] Alexander, Dey (2003) Testing Web Page Design Concepts for Usability [AM04] Almond, Michael I. (2004) The Web is a Human Creation [GJ02] Garret, Jesse James (2002) The Psychology of Navigation [HA02] Hayler, Andy (2002) The Death of Innovation [HJ99] Holland, Jason (1999) The state of web design #2 rant [HS04] Horton, Sarah (2004) Forging a partnership between designer and user [NJTM01] Nielsen, Jacob & Tahir, Marie (2001) Building Web Sites With Depth [NJTB01] Nielsen Jacob & Tognazzini, Bruce (2001) Beyond the Browser [ZJ02] Zeldman, Jeffery (2002) 99.9% of Websites Are Obsolete 18

19 6.3. Webbsidor 1. Wikipedia (http://www.wikipedia.com) 2. Jacob Nielsen on useability and webdesign (http://www.useit.com) Webbutiker 3. Amazon.co.uk (http://www.amazon.co.uk) 4. Play (http://www.play.com) 5. CDON.COM (http://www.cdon.com/) Informationssidor 6. World Wide Web Consortium (http://www.w3c.org) 7. Association for Computing Machinery (http://www.acm.org) Arkitektur och designsidor 8. Block Architecture (http://www.blockarchitecture.com) 9. MacCormac Jameson Prichard (http://www.mjparchitects.co.uk) 10. Gucci (http://www.gucci.com) 11. Yves Saint Laurent (http://www.ysl.com) Webbkonst sidor

20 7. Ordlista E-commerce, e-handel: elektronisk handel, handel över internet. Estetik: mänskliga reaktionen på skönhet och konst, definiera dessa ord och förklara hur människan uppfattar det "vackra" eller det "konstnärliga" [1] Flash, Macromedia Flash: Ett kommerciellt program för att göra animerade webbsidor med ljud och bild. Hypertext, HTML: Ett programspråk som används för att formattera text och bilder. Typografi: Studien av sättet människans öga upfattar textuellt innehåll [SK00] W3C, World Wide Web Consortium: Industrikonsortium som arbetar med att utveckla tekniska protokoll och standarder för webben med målet att leda Internet till dess fulla potential genom ett öppet samarbete. [1] World Wide Web, WWW eller webben: ett hypertextsystem som används på Internet. [1] 20

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade EXAMENSARBETE 2005:153 SHU Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade Varför utvecklas inte huvuddelen av alla webbapplikationer med användarstöd för funktionshindrade? Jörgen Lundin

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser

Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Förstå hjärnan, skapa bättre webbplatser Din hjärna är ett fantastiskt verktyg för att uppfatta och förstå världen omkring dig. När du skapar webbplatser och andra grafiska gränssnitt kan du dra nytta

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer