WEBBENS ESTETIK från en webbdesigner synvinkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WEBBENS ESTETIK från en webbdesigner synvinkel"

Transkript

1 WEBBENS ESTETIK från en webbdesigner synvinkel Seminarieuppsats i kursen 6511: KN-seminarium vid Institutionen för informationsbehandling vid Åbo Akademi Marcus Wikström e-post: mwikstro<at>abo.fi Klassificering enligt ACM-klass: D.7.4 Professional Ethics H.5.4 Hypertext/Hypermedia H.5.2 User Interfaces K.4.4 Electronic Commerce Klassificering enligt ACM SIG: SIGDOC, SIGCHI

2 Innehåll 1. Abstrakt Sammanfattning Nyckelord Introduktion Välkommen till The World Wide Web Kort om estetik Webbens innehåll De stora problemen Typer av webbsidor Diskussion Estetik och använbarhet Designregler Prioritering av designen Webbdesign för designens skull Exempel på olika typer av webbsidor Problematiken med amatördesigners Avslutning Avslutning Referenser Vetenskapliga artiklar Andra artiklar Webbsidor Webbutiker Informationssidor Arkitektur och designsidor Webbkonst sidor

3 1. Abstrakt 1.1. Sammanfattning Denna artikel presenterar en kort bild av estetiken av dagens webbsidor samt förhållandet mellan användarvänlighet och estetik. Vidare diskuteras olika typer av webbsidor Nyckelord Webbdesign, estetik, användarvänligthet, webbsidor 2. Introduktion 2.1 Välkommen till The World Wide Web The World Wide Web, eller på svenska kort webben, har utvidgats med otrolig hastighet sen mitten av 90-talet. Nuförtiden sätts över nya webbsidor ut på nätet dagligen. Tyvärr är dessa ofta gjorda utan speciellt mycke tanke på de som skall använda informationen på sidorna. [CC01] Denna uppsats diskuterar behovet av mer användbara webbsidor, men även prioriteringar mellan användarvänlighet och estetik. Webbdesign standarder är något som borde förbättra användbarheten men man kan argumentera att det förhindrar kreativiteten inom webbdesignen. Det gäller att finna en balansgång mellan användbarhet och estetik. Problematiken är som följande: En E-handelssida som är väldigt estetiskt vacker men på grunda av detta lite krånglig att använda är knappast någon väldigt lyckad sida. Däremot om siten vore en arkitektfirmas hemsida eller dylikt så uppskattas nog estetiken framöver bekvämligheten, så länge det inte är helt omöjligt att leta fram information på den.[am04] [LA02] [CC01] [AH02] 3

4 2.2 Kort om estetik Estetik är studien av mänskliga reaktioner på skönhet och konst. På webben handlar det oftast om hurudana känslor en webbsidas utseende skapar hos användaren. Kristiina Karvonen [KK00] skriver i sin uppsats att medan estetik är nära kopplat till känslor man upplever av den, är den starkt påverkad av trender och på så vis ett mycket vagt begrepp. Estetiska trender varierar snabbt, men med lite generaliserar borde man i stora drag få fram ett mönster för vad dagens estetik trend säger. Simplistisk design är en av de största trenderna i dagens webbsamhälle. [KK00] 3. Webbens innehåll Dagens Webbsidor är kvalitetsmässigt kraftigt varierande. I många fall verkar det som om designern har tagit väldigt lite eller ingen hänsyn till vem som skall använda sidorna ifråga. Calogne [CC01] påstår i sin artikel att kurser i webbdesign borde först och främst lära en hur man gör användbara sidor förrän man övergår till avancerade tekniker. Man måste klargöra några saker före man börjar designa. Till vem är sidan riktad och vad för slags innehåll är det frågan om. Publiken kan indelas i en massa olika, exempelvis kan man jämnföra två fullständigt olika sidor: och infa.abo.fi. Av dessa är den första riktad till alla engelsktalande filmintresserade i världen, medan infa.abo.fi är specifikt riktade till folk som studerar informationsbehandling vid Åbo Akademi. Publikskategorier finns det oändligt av, men det är viktigt att definiera dem före man börjar designa. [CC01] Innehållskategorierna är kanske lite färre men de kan också variera starkt. Här är några exempel: Webbsidor som säljer produkter eller tjänster Informationssidor Underhållningssidor Personliga sidor Online samhällen 4

5 3.1. De stora problemen Det största problemet med Webben idag är utan tvekan tillväxten. I den stora mängd nya sidor som sätts ut på nätet varje dag är det svårt att hitta de ordentliga sidorna bland skräpet. Utöver det så har vissa typer av webbsidor ett högt krav på användbarhet men samtidigt vill de få så mycket information på en sida som möjligt. För online butiker är det här problemet typiskt. Man vill ha alla erbjudanden, snabblänkar och reklamer på samma sida, vilket ger ett råddigt intryck och sidan blir estetiskt sett katastrofal. Kristiina Karvonen [KK00] påstår i sin artikel att enkelhet är en nyckelfakor i användbar estetisk design men dagens webbutiker verkar ha fullständigt tappat bort det konceptet.[16] 3.2. Typer av webbsidor Problemet med estetik är väldigt varierande på olika typer av sidor. Lägst på nivån finns personliga hemsidor typ "min hemsida", men dessa är också de minst viktiga sidorna, globalt sätt. Högst på listorna är företagssidor inom mode och arkitektur industrin samt såkallade Webbkonst sidor. Webbutiker och andra e-commerce sidor har en viktig aspekt att ta i beaktande i designen och det är pålitlighet. [KK00] För att en webbutik skall gå bra måste kunderna kunna lita på att det är en hederlig butik det handlar om. Vad som ser pålitligt ut är nånting som man lär sig. Så gott som alla internet användare känner till Amazon. Därför tycker man att webbutiker som har samma design principer som amazon är pålitliga butiker. Detta leder i sin tur till att det är svårt att använda sig av innovativ design när man gör en webbutik eftersom den då förlorar pålitlighet. Företagssidor där online butiken inte är den viktigaste verksamheten behöver inte följa dessa regler. tex kläddesign eller "haute couture" eller sidor kan vara estetiskt sett strålande men är inte speciellt användarvänliga. ofta kan mycket liten text vara ett problem. 5

6 Rena informationssidor har ofta motsatta problem. De är så förenklade att det är svårt att nämna estetik i samma mening som dem. Oberoende så är dessa sidor gjorda så att alla skall kunna använda dem, även om man i vissa fall har gått lite långt i förenklingen. 4. Diskussion 4.1. Estetik och använbarhet Estetiken väger olika mycket i hos olika användare. mediamedvetna, erfarna och estetik intresserade människor kommer att kräva allt snyggare sidor som skiljer sig från de "normala" sidorna på nätet. [KK00] Och vartefter som Webben blir äldre kommer denna grupp att växa. Trots detta är fortfarande användbarheten den del av Webben som kräver mest uppmärksamhet i dagens läge. Alltför många sidor är fortfarande varken estetiska eller användarvänliga. Förbättringar görs hela tiden, men det verkar som om utvecklingen sker främst på användarvänlighetssidan. Detta kan bero på att estetiken är i en simplistisk trendvåg, som leder till att webbsidor där estetik är en viktig faktor får lite hjälp på traven av defacto att simplistisk design, vilket samtidigt är estetiskt, ofta leder till hög användarvänlighet. [KK00] [VP98] [LA02] En annan del av estetiken på Webben är den tekniska sidan. Endast de erfarna användarna har tillräcklig kunskap för att se den tekniska estetiken i en webbsida, men där den syns så ger den genast lite extra pålitlighet gentemot den sidan. Kristiina Karvonen [KK00] tycker att de ser ut som att den visuella designen av webbsidor finns på två olika nivåer. På den första nivån ser man webbsidan som ett objekt som är fullständigt synligt, och man kan bedöma de som om man skulle bedöma en tavla i ett konstgalleri, och på det sättet döma kvaliteten av webbsidan. 6

7 Men för den som är en erfaren webbanvändare med någon form av tekniskt kunnande inom webdesign öppnas även en andra nivå, den tekniska estetiken. Här kan man märka tecken på anvancerad teknik under ytan på webbsidan, som får den att fungera eller verka snyggare och bekvämare än en mindre tekniskt välkonstruerad sida. Detta kan leda till en annorlunda estetisk upplevelse än om man bara ser på sidan ytligt. Man kunde jämnföra detta med ett fall där en konst expert studerar en tavla av Picasso, där hon söker harmonier och tecken på en mästerlig konstnär. I detta fall kan kanske en vanlig besökare tycka att tavlan ser ful ut om hon inte visste att det var en Picasso. [KK00] Man kan alltså påstå att en enkel webbsida som inte verkar speciellt märkvärdig vid första ögonkastet kan framstå som ett estetiskt mästerverk vid närmare undersökning Designregler Anders Larsson och Reine Holmsten [LA02] berättar att en orsak till e- handelskatastroferna år 2000 var att programmerarna som utvecklar webbsidorna är för sakkunninga när det gäller användande av datorer och internet att de har svårt att sätta sig i användarnas tankegångar. Detta ledde till att webbsidorna var för svåranvända för de stora massorna och företagen gick i konkurs pga brist på kunder. Efter dessa händelser har många riktlinjer för användbara sidor getts ut. Det framkommer av uppsatsen att även om de större e-handels sidorna använder sig av riktlinjer så är de mycket varierande hur mycket de andvänds och nästan ingen använder alla. En orsak till detta är att för att vara en framgångsrik webbsida så kräver den något extra, den måste alltså vara unik på något sätt. och detta i sig motsätter användningen av riktlinjer.[la02] Sarah Horton [HS04] skriver i sin artikel att både användarna och webbdesignarna måste ändra sin inställning för att webben skall bli mer användbar. Riktlinjerna hon presenterar är mycket vaga och hon konstaterar att det är sammarebeetet mellan designern och användaren som är de viktigaste, fast onekligen så om man ger användarna alltför stor makt så förlorar man kvalitet. 7

8 Det verkar inte som om de finns ett enkelt sätt att bestämma hur man skall designa layouten på en sida, men inom rent informativa sidor samt e-handel så är de ganska klart vad som fungerar, men att sätta regler på hur webbsidor skall se ut förstör nog creativiteten. På en mera konkret nivå har vi enligt Karl L Smart [SK00] sex dimensioner som används för att jämnföra webbsidor: Typografi Designstruktur Användning av media Innehåll Attraktion Åtkomlighet Av dessa är typografin den minst diskuterade, även om den enligt Smart är en av de viktigaste aspekterna i webbdesign. Typografin är studien av sättet som människans öga uppfattar text, så begreppet är ganska fundamentalt när det gäller webbsidor. Typiska typografiska problem är texter med alltför långa rader och svårläsliga fonter. [SK00] Designstrukturen eller formen på sidan är förstås en viktig faktor, speciellt när det gäller estetik. Det finns riktlinjer utfärdade av World Wide Web Consortium (W3C) för hur en sida borde vara upplagd, men man kan argumentera att sådana riktlinjer förhindrar en creativ utveckling av webbens innehåll. Sidans struktur är vad som skiljer en lättnavigerad sida från en var det är svårare att få fram informationen man söker. [SK00] När man pratar om "normala" webbsidor, dvs inte sådana menade för en liten elitgrupp, så finns de vissa ganska almänna regler som skiljer en dålig sida från en bra. En viktig del är ett färgtema så att menyerna och innehållet är någorlunda konsistent och inte i helt olika stilar. Ett vanligt fel är att använda granna färger på menyerna och svart och vitt på innehållet, vilket leder till att sidan ser ut att bestå av flera olika sidor, som om man bara kopierat in innehållet från någon annan sida. [IM02] Vidare kan man se tydliga tecken på 8

9 god planering i de webbsidor som är en välgjord och fungerande helhet. I Mark Newman och James Landays [NM00] diskuteras olika planeringsverktyg som kan användas före den konkreta designfasen i arbetet. Dessa är till stor hjälp när man skall utforma ett tema för webbsidan. Forskning visar att nedsatt arbete i den tidiga designfasen ger betydligt bättre resultat, både på ett estetiskt och ett användarvänligt plan. Den punkt som W3C ser som sin viktigaste uppgift är att göra alla sidor på webben åtkomliga för alla. Det finns många riktlinjer för hur man gör sidor åtkomliga samt program som testar sidornas åtkomlighet. [6] En viktig punkt för speciellt kommersiella webbsidor är Attraktion eller hur attraktiv sidan är. Många kommersiella sidor tjänar pengar på reklam och såvida behöver mycke besökare för att förtjäna. Att göra en sida attraktiv är, speciellt i brist på väsentligt innehåll, en krävande uppgift. Vacker och estetisk design är en nyckelfaktor i skapandet av en attraktiv sida. [SK00] 4.3. Prioritering av designen Sidor där utseendet är viktigt har lite andra prioritering när det gäller design. Om en webbsida skall representera en design eller arkitekt firma så ser det genast bättre ut om man prioriterar estetiken över användbarheten. Men det är ändå viktigt att sidan skall vara användbar. I princip borde alla företaggsidor, som inte först och främst är e-handelssidor sätta en högre prioritet på estetiken eftersom sidan representerar företaget runtom i världen, och om ens sida är ytterst funktionell men oattraktiv så tolkas lätt även firman som oattraktiv. [HS04] [AM04] 9

10 Ett tydligt exempel på användbara webbsidor är webb användbarhetsgurun Jacob Nielsens sida [2] som i mina ögon är en ytterst ful och tråkig sida. Men även om Nielsens egen sida är ful och tråkig betyder de inte att hans idéer inte skulle stämma. I artikeln Building Web Sites With Depth [GJ02] skriver Nielsen att det är själva upplevelsen som får folk att stanna på en webbsida, vilket skulle kunna tolkas som att estetiken har en mycket stor betydelse, speciellt på företagssidor, eftersom estetik är just nånting som höjer upplevelsen. Detta har utan tvekan betydligt större betydelse hos företag som vill uprätthålla en viss image. Såna företag är tex de som sysslar med arkitektur, grafisk design, webbdesign, ny media, kläddesign. I princip alla företag där utseendet är en faktor. Däremot företag inom industrin som inte direkt handlar med privatkunder behöver koncentrera sig mer på användbarhet, eftersom deras produkter inte behöver reklameras på samma vis. [HS04] [KK00] Överhuvudtaget kunde man argumentera att webben skulle må bra av en högre prioritering av estetiken. En sida med simplistisk välgjord design kan vara lika användbar som en sida där man endast prioriterat användbarheten. [KK00] Oberoende hur man prioriterar designen så borde man följa World Wide Web Consortiums eller w3c [6] rekomendationer för webbkod, eftersom layouten kan vara nästan hurudan som helst även om man följer dessa rekommendationer. W3c har även rekommendationer på layouter, men i min mening är dessa lite för strikta för att alla siter skulle borda följa dem. Om man följde alla rekommendationer för layout skulle alla webbsidor se mer eller mindre lika ut, och detta skulle utan tvekan vara en negativ utveckling för webbens estetik. 10

11 4.4. Webbdesign för designens skull En grupp webbsidor som står utanför alla dessa riktlinjer och regler. Dessa sidor är sidor som webbdesigners gör för testa olika metoder och idéer samt göra sånt de vill utan kunders begränsningar eller riktlinjer. Dessa sidor är för en webbdesigner ofta en bra inspirationskälla och de innehåller många innovationer. Innehållet varierar kraftigt men ofta hittar man en design portfölj och kontaktuppgifter. Vissa sidor innehåller faktiskt ingen information alls. [HJ99] 11

12 4.5 Exempel på olika typer av webbsidor Här är några exempel på några väldigt olika webbsidor med olika prioriteringa angående designen. Fig. 1. OBS, Sidan fortsätter neråt, men är klippt för att spara utrymme i denna artikel. Detta är en ren informationssite. Sidan har en layout som är ganska vanlig för denhär typens sida. Snabb och främst textbaserad layout. Problemen med sidor som denna är främst mängden av linkar på första sidan, som kan vara jobbiga att navigera. Sidan är däremot åtkomlig för så gott som alla användare eftersom den har lite grafik och bilderna har en textbaserad motsvarighet antingen på ett annat ställe eller som "alt" text.. 12

13 Fig. 2. Play.com är en typisk, men välfungerande webbutik. Sidan använder sig av starka färger för att fånga uppmärksamhet men har övrigt en ren och praktisk design. Inte direkt ett estetiskt mästerverk, men ytters ändamålsenlig och lättanvänd sida. Sidan är enligt Anders Larsson och Reine Holmsten [LA02] en av de bäst designade webbutikerna. 13

14 Fig. 3. Webbsidan för London baserade arkitektbyrån Block Architechture är en fröjd att surfa. Siten är gjord i flash, men i skillnad till många flash baserade sidor så är denna relativt snabb och lätt att bläddra i. Sidan följer i princip nästan inga design riktlinjer, och är därför åtkomlig endast för människor med bra syn och macromedia flash installerat. bortsett från detta är siten väldigt lättanvänd trots den orginella designen. Estetiskt sett tillhör den den absoluta toppen. 14

15 Fig. 4. Här är ett exempel på design för designens skull. Sidan är i princip ett konstgalleri av något slag. Sidor som denna tjänar inget annat syfte än att vara estetiskt tilltalande samt som testplatformer för teknologier och idéer. Detta exempel är ytterst svårnavigerat pga den otroligt lilla pixel baserade fonten. Linkarna har en textstorlek på häpnadesväckande 4 pixel. Sidor som denna är i princip ägnade exklusivt för webdesigners och grafiska designers. Det finns så gott som ingen information att få, och som sagt är sidan väldigt svår att navigera. Däremot är sidan mycke vacker, och den nästan oläsliga texten ger en extra estetisk nivå. Dessa sidor är bara en bråkdel av olika typer av sidor, men de ger en ganska bra bild på hur olika prioriteringar man kan ha på sina sidor. 15

16 4.6 Problematiken med amatördesigners Nånting som utan tvekan bromsar kvalitativ estetisk utveckling av webben är de tusentals amatör- eller freelancewebbdesigners som finns med i bilden. Problemet ligger i att nästan alla som kan hantera en datamaskin kan göra en webbsida. När det gäller personliga webbsidor så är de förstås inte nånting man kan eller ens borde förhindra, men problemen dyker upp när vanliga användare börjar sälja sina webbdesign tjänster för struntsummor åt företag. Detta leder till sjunkande kvalitet och lönsamhet inom webbdesign industrin, vilket i sin tur leder till att den totala kvaliteten på webben sjunker. [HJ99] 16

17 5. Sammanfattning och avslutning Om man ser på webben som en helhet verkar det som ett fullständigt kaos, men en närmare studie visar att de bra sidorna med den viktiga informationen finns där, gömd i allt skräp och all reklam. Man kan argumentera att de skulle behövas ett större organ som engagerade sig i webbens estetik och användbarhet på ett övervakande sätt, men detta skulle vara en definitiv begränsning av den frihet vi njuter av när det gäller internet. Om man blickar tillbaka 5-6 år och reflekterar över webbens tillstånd under slutet av nittiotalet så kan man bara dra en lättnadens suck, även om trenden, vilken jag personligen avskyr, med att klämma in så många länkar som möjligt på första sidan lever kvar i de stora portalerna så har det iallafall satsats lite mera på estetiken. T o m skräckexemplaret har fått lite ordning på sin framsida, men den är fortfarande förfärlig i mina ögon, trots stora förbättringar. Som visats är webbens utseende påväg mot en ljusare framtid, trots den stora tillökningen på webbsidor. Det stora intresset har höjt konkurransen inom webbdesign industrin, så designers är tvugna att höja standarden i deras arbeten. Jag tror att användbarheten och estetiken kommer att prioriteras olika i framtiden, men hur, det återstår att se. Med erfarenhet av internet kommer också uppskattandet av bra design, vilket hoppeligen löser problemet med amatörwebbdesigners. Detta problem, som också är vanligt i många andra yrkesgrupper har definitivt minskat under de senaste åren. När jag läser Jason Hollands [HJ99] korta och grovordiga State of the web #2 rant idag så känns de som om den har förlorat en del av sin betydelse. Man ser mer och mer sällan företagssidor som tydligt är gjorda av en amatör. Eller kanske är det amatörerna som blivit bättre? 17

18 6. Referenser 6.1. Vetenskapliga artiklar [AH02] Adkisson, Heidi (2002) Identifying De-Facto Standards for E-Commerce Web Sites [CC01] Calongne, Cynthia M. (2001) Designing for Web Site Usability [IM02] Ivory, Melody Y. (2002) Statistical profiles of highly-rated web sites [KK00] Karvonen, Kristiina (2000) The Beauty of Simplicity [LA02] Larsson, Anders och Holmsten, Reine (2002) Riktlinjer för webb design - i teorin och praktiken [NM00] Newman, Mark W. (2000) Sitemaps, Storybords, and Specificartions: A Sketch of Web Site Design Practice [SK00] Smart, Karl L, Rice, Judy Cossel och Wood, Larry E.. (2000) Meeting the Users: Towards a Semiotics of the Web [VP98] Vora, Pawan R. (1998) design/methods & tools 6.2. Andra artiklar [AD03] Alexander, Dey (2003) Testing Web Page Design Concepts for Usability [AM04] Almond, Michael I. (2004) The Web is a Human Creation [GJ02] Garret, Jesse James (2002) The Psychology of Navigation [HA02] Hayler, Andy (2002) The Death of Innovation [HJ99] Holland, Jason (1999) The state of web design #2 rant [HS04] Horton, Sarah (2004) Forging a partnership between designer and user [NJTM01] Nielsen, Jacob & Tahir, Marie (2001) Building Web Sites With Depth [NJTB01] Nielsen Jacob & Tognazzini, Bruce (2001) Beyond the Browser [ZJ02] Zeldman, Jeffery (2002) 99.9% of Websites Are Obsolete 18

19 6.3. Webbsidor 1. Wikipedia (http://www.wikipedia.com) 2. Jacob Nielsen on useability and webdesign (http://www.useit.com) Webbutiker 3. Amazon.co.uk (http://www.amazon.co.uk) 4. Play (http://www.play.com) 5. CDON.COM (http://www.cdon.com/) Informationssidor 6. World Wide Web Consortium (http://www.w3c.org) 7. Association for Computing Machinery (http://www.acm.org) Arkitektur och designsidor 8. Block Architecture (http://www.blockarchitecture.com) 9. MacCormac Jameson Prichard (http://www.mjparchitects.co.uk) 10. Gucci (http://www.gucci.com) 11. Yves Saint Laurent (http://www.ysl.com) Webbkonst sidor

20 7. Ordlista E-commerce, e-handel: elektronisk handel, handel över internet. Estetik: mänskliga reaktionen på skönhet och konst, definiera dessa ord och förklara hur människan uppfattar det "vackra" eller det "konstnärliga" [1] Flash, Macromedia Flash: Ett kommerciellt program för att göra animerade webbsidor med ljud och bild. Hypertext, HTML: Ett programspråk som används för att formattera text och bilder. Typografi: Studien av sättet människans öga upfattar textuellt innehåll [SK00] W3C, World Wide Web Consortium: Industrikonsortium som arbetar med att utveckla tekniska protokoll och standarder för webben med målet att leda Internet till dess fulla potential genom ett öppet samarbete. [1] World Wide Web, WWW eller webben: ett hypertextsystem som används på Internet. [1] 20

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut

Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut Föreställ dig en tegel och motor butik där entrén är delvis blockerad, produkter dåligt organiserade, utan ordentliga skyltar. Skulle detta vara

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Analys av com hems startsida

Analys av com hems startsida IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord d00nord@dtek.chalmers.se 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1

Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1 Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1 Hur används webben? Webbsidor läses inte, de skummas! Således, designa för att de ska skommas scanability Vi gör inga optimala val, vi söker något

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

Hur få Stockholm växa vackert? Hur bygga stadskvalitet för fler?

Hur få Stockholm växa vackert? Hur bygga stadskvalitet för fler? Hur få Stockholm växa vackert? Hur bygga stadskvalitet för fler? Vägar till stimulerande trivsam stad och mycket kundvärde för pengarna ulf.johannisson@telia.com 1 Stockholm skärgårdsstaden ulf.johannisson@telia.com

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

LATHUND TILL GOOGLE SITES

LATHUND TILL GOOGLE SITES LATHUND TILL GOOGLE SITES 2012 Mörbyskolan Denna lathund går igenom hur du skapar, redigerar och kan använda Google Sites i undervisningen Rev. 1.0a Innehållsförteckning 1. VAD ÄR GOOGLE SITES? ES?.........2

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Full koll på kostnader för en hemsida

Full koll på kostnader för en hemsida Sofie Sjöstrand STEG FÖR STEG 1 Syfte Funktion Image Produktion Innehåll Drift 2a 2b 2c Egentillverkad Specialgjord Sociala medier STEG 1 Syfte, funktion, image Syfte Varför ska jag ha en hemsida? Sälja

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

WD406F - Interaktiva medier I 7,5hp Moment: Web Usability Inlämningsuppgift 1ab. Wynona Ekesrydh 2010-12-13

WD406F - Interaktiva medier I 7,5hp Moment: Web Usability Inlämningsuppgift 1ab. Wynona Ekesrydh 2010-12-13 Här följer min reflektion över innehållet i Jonathan Lazars bok Web Usability, kapitel 1 2, 6 7. Webbanvändbarhet För att infrastrukturen ska fungera behövs system som på ett enkelt och effektivt sätt

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling

Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling Frågor och svar Gränssnittsdesign/Webbutveckling Bilder och optimering 1. Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi eller 96

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Utvärdering av LTH s programwebbplatser. Brandingenjör Ekosystemteknik Väg & Vatten Maskinteknik Riskhantering Lantmäteri Kemiteknik

Utvärdering av LTH s programwebbplatser. Brandingenjör Ekosystemteknik Väg & Vatten Maskinteknik Riskhantering Lantmäteri Kemiteknik Utvärdering av LTH s programwebbplatser Brandingenjör Ekosystemteknik Väg & Vatten Maskinteknik Riskhantering Lantmäteri Kemiteknik Utvärdering av Brandingenjör programmets webbplats 2001-05-11 Antal respondenter

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

Planeringsspelets mysterier, del 1

Planeringsspelets mysterier, del 1 Peter Lindberg Computer Programmer, Oops AB mailto:peter@oops.se http://oops.se/ 28 februari 2002 Planeringsspelets mysterier, del 1 Om jag ska spela ett sällskapsspel för första gången så vill jag att

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Extra handledning för de som vill det på onsdag i ML1 - Drop in, inga tider behöver bokas - En lärare

Extra handledning för de som vill det på onsdag i ML1 - Drop in, inga tider behöver bokas - En lärare Den här veckan Extra handledning för de som vill det på onsdag i ML1 - Drop in, inga tider behöver bokas - En lärare Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag när doodles kommer upp. Handledning

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Manual för administratör

Manual för administratör Manual för administratör Innehållsförteckning 1. Bloggar... 3 1.1 Byta Header- bild till blogg... 3 1.2 Ta bort/lägg till Kategori... 4 1.3 Byt Profilbild samt Lägg till Sociala Medier... 6 2. Publicera

Läs mer

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03 SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver hur Grupp 8 gick till väga för att skapa en webbplats för företaget Polyplast+. Processen påbörjades med en förstudie om Polyplast+, och fortsatte sedan med användaranalys,

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Liten introduktion till akademiskt arbete

Liten introduktion till akademiskt arbete Högskolan Väst, Inst för ekonomi och IT, Avd för medier och design 2013-09-14 Pierre Gander, pierre.gander@hv.se Liten introduktion till akademiskt arbete Den här texten introducerar tankarna bakom akademiskt

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland Prisma Västra Götaland En digital arena för människor, berättelser och platser med historia. Workshop: Att utveckla och förädla Prisma Västra Götaland Filippa Bohlin & Johan Lindblom, Västarvet Citat Vår

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Om e-post. Introduktion till Emacs. Att skicka e-post. ÅÄÖåäö i pine. Varför Emacs? Vad är Emacs? Emacs en editor/textbehandlare

Om e-post. Introduktion till Emacs. Att skicka e-post. ÅÄÖåäö i pine. Varför Emacs? Vad är Emacs? Emacs en editor/textbehandlare Att skicka e-post Om e-post To, CC, BCC, FCC (File Carbon Copy, eller markera på annat sätt att skickade brev ska sparas) Subject: Ska tala om innehållet, problem med åäö, Skicka inte epost med HTML kod

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Användbarhet för webben

Användbarhet för webben Användbarhet för webben Varför är webben extra viktig? Användningen av webbaserade aplikationer ökar mycket kraftigt och håller i vissa fall på att ersätta vanliga datorprogram. Webmail, Kallendrar, uppslagsverk

Läs mer

Användbarhet för webben

Användbarhet för webben Användbarhet för webben Varför är webben extra viktig? Användningen av webbaserade aplikationer ökar mycket kraftigt och håller i vissa fall på att ersätta vanliga datorprogram. Webmail, Kallendrar, uppslagsverk

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al.

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Översikt Human Action Cycle Konceptuella modeller Metaforer ikoner Emotionell design Antropomorfism Agenter

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

Förbättra e-nytt.se. 1. Jag är Vad tycker du om löpsedeln?

Förbättra e-nytt.se. 1. Jag är Vad tycker du om löpsedeln? Förbättra e-nytt.se 1. Jag är... Antal svarande: 217 Fritextsvar: annat - verksam vid Västra Götalandsregionen - doktorand Sahlgrenska Akademin - postdoktor finansierad med externt stipendium - Doktorand

Läs mer

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt!

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Frågor och svar webb Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Hur många klick kan jag räkna med att få? Omöjligt att svara på, ungefär som hur långt är ett snöre? Styrs helt av annonsens innehåll,

Läs mer

Den här veckan. Kapitel 7 och 11. Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag. Uppsamling av missade övningar på onsdag

Den här veckan. Kapitel 7 och 11. Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag. Uppsamling av missade övningar på onsdag Den här veckan Kapitel 7 och 11 Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag Uppsamling av missade övningar på onsdag Making it look good Visuell design Färger Typografi Exempel och patterns Komplex

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Vad utmärker ett bra gränssnitt?

Vad utmärker ett bra gränssnitt? Vad utmärker ett bra gränssnitt? Kommunikation med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphical User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt hittar vi på alla sorters skärmar I

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Vår enkät kring vad ni tycker om appen Tinder har legat ute i fyra veckor och vi har fått in 44 svar. Här följer en sammanställning av era svar:

Vår enkät kring vad ni tycker om appen Tinder har legat ute i fyra veckor och vi har fått in 44 svar. Här följer en sammanställning av era svar: Vår enkät kring vad ni tycker om appen Tinder har legat ute i fyra veckor och vi har fått in 44 svar. Här följer en sammanställning av era svar: Tjejer som "swipar" höger (valt ut någon de är intresserad

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer