WEBBENS ESTETIK från en webbdesigner synvinkel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WEBBENS ESTETIK från en webbdesigner synvinkel"

Transkript

1 WEBBENS ESTETIK från en webbdesigner synvinkel Seminarieuppsats i kursen 6511: KN-seminarium vid Institutionen för informationsbehandling vid Åbo Akademi Marcus Wikström e-post: mwikstro<at>abo.fi Klassificering enligt ACM-klass: D.7.4 Professional Ethics H.5.4 Hypertext/Hypermedia H.5.2 User Interfaces K.4.4 Electronic Commerce Klassificering enligt ACM SIG: SIGDOC, SIGCHI

2 Innehåll 1. Abstrakt Sammanfattning Nyckelord Introduktion Välkommen till The World Wide Web Kort om estetik Webbens innehåll De stora problemen Typer av webbsidor Diskussion Estetik och använbarhet Designregler Prioritering av designen Webbdesign för designens skull Exempel på olika typer av webbsidor Problematiken med amatördesigners Avslutning Avslutning Referenser Vetenskapliga artiklar Andra artiklar Webbsidor Webbutiker Informationssidor Arkitektur och designsidor Webbkonst sidor

3 1. Abstrakt 1.1. Sammanfattning Denna artikel presenterar en kort bild av estetiken av dagens webbsidor samt förhållandet mellan användarvänlighet och estetik. Vidare diskuteras olika typer av webbsidor Nyckelord Webbdesign, estetik, användarvänligthet, webbsidor 2. Introduktion 2.1 Välkommen till The World Wide Web The World Wide Web, eller på svenska kort webben, har utvidgats med otrolig hastighet sen mitten av 90-talet. Nuförtiden sätts över nya webbsidor ut på nätet dagligen. Tyvärr är dessa ofta gjorda utan speciellt mycke tanke på de som skall använda informationen på sidorna. [CC01] Denna uppsats diskuterar behovet av mer användbara webbsidor, men även prioriteringar mellan användarvänlighet och estetik. Webbdesign standarder är något som borde förbättra användbarheten men man kan argumentera att det förhindrar kreativiteten inom webbdesignen. Det gäller att finna en balansgång mellan användbarhet och estetik. Problematiken är som följande: En E-handelssida som är väldigt estetiskt vacker men på grunda av detta lite krånglig att använda är knappast någon väldigt lyckad sida. Däremot om siten vore en arkitektfirmas hemsida eller dylikt så uppskattas nog estetiken framöver bekvämligheten, så länge det inte är helt omöjligt att leta fram information på den.[am04] [LA02] [CC01] [AH02] 3

4 2.2 Kort om estetik Estetik är studien av mänskliga reaktioner på skönhet och konst. På webben handlar det oftast om hurudana känslor en webbsidas utseende skapar hos användaren. Kristiina Karvonen [KK00] skriver i sin uppsats att medan estetik är nära kopplat till känslor man upplever av den, är den starkt påverkad av trender och på så vis ett mycket vagt begrepp. Estetiska trender varierar snabbt, men med lite generaliserar borde man i stora drag få fram ett mönster för vad dagens estetik trend säger. Simplistisk design är en av de största trenderna i dagens webbsamhälle. [KK00] 3. Webbens innehåll Dagens Webbsidor är kvalitetsmässigt kraftigt varierande. I många fall verkar det som om designern har tagit väldigt lite eller ingen hänsyn till vem som skall använda sidorna ifråga. Calogne [CC01] påstår i sin artikel att kurser i webbdesign borde först och främst lära en hur man gör användbara sidor förrän man övergår till avancerade tekniker. Man måste klargöra några saker före man börjar designa. Till vem är sidan riktad och vad för slags innehåll är det frågan om. Publiken kan indelas i en massa olika, exempelvis kan man jämnföra två fullständigt olika sidor: och infa.abo.fi. Av dessa är den första riktad till alla engelsktalande filmintresserade i världen, medan infa.abo.fi är specifikt riktade till folk som studerar informationsbehandling vid Åbo Akademi. Publikskategorier finns det oändligt av, men det är viktigt att definiera dem före man börjar designa. [CC01] Innehållskategorierna är kanske lite färre men de kan också variera starkt. Här är några exempel: Webbsidor som säljer produkter eller tjänster Informationssidor Underhållningssidor Personliga sidor Online samhällen 4

5 3.1. De stora problemen Det största problemet med Webben idag är utan tvekan tillväxten. I den stora mängd nya sidor som sätts ut på nätet varje dag är det svårt att hitta de ordentliga sidorna bland skräpet. Utöver det så har vissa typer av webbsidor ett högt krav på användbarhet men samtidigt vill de få så mycket information på en sida som möjligt. För online butiker är det här problemet typiskt. Man vill ha alla erbjudanden, snabblänkar och reklamer på samma sida, vilket ger ett råddigt intryck och sidan blir estetiskt sett katastrofal. Kristiina Karvonen [KK00] påstår i sin artikel att enkelhet är en nyckelfakor i användbar estetisk design men dagens webbutiker verkar ha fullständigt tappat bort det konceptet.[16] 3.2. Typer av webbsidor Problemet med estetik är väldigt varierande på olika typer av sidor. Lägst på nivån finns personliga hemsidor typ "min hemsida", men dessa är också de minst viktiga sidorna, globalt sätt. Högst på listorna är företagssidor inom mode och arkitektur industrin samt såkallade Webbkonst sidor. Webbutiker och andra e-commerce sidor har en viktig aspekt att ta i beaktande i designen och det är pålitlighet. [KK00] För att en webbutik skall gå bra måste kunderna kunna lita på att det är en hederlig butik det handlar om. Vad som ser pålitligt ut är nånting som man lär sig. Så gott som alla internet användare känner till Amazon. Därför tycker man att webbutiker som har samma design principer som amazon är pålitliga butiker. Detta leder i sin tur till att det är svårt att använda sig av innovativ design när man gör en webbutik eftersom den då förlorar pålitlighet. Företagssidor där online butiken inte är den viktigaste verksamheten behöver inte följa dessa regler. tex kläddesign eller "haute couture" eller sidor kan vara estetiskt sett strålande men är inte speciellt användarvänliga. ofta kan mycket liten text vara ett problem. 5

6 Rena informationssidor har ofta motsatta problem. De är så förenklade att det är svårt att nämna estetik i samma mening som dem. Oberoende så är dessa sidor gjorda så att alla skall kunna använda dem, även om man i vissa fall har gått lite långt i förenklingen. 4. Diskussion 4.1. Estetik och använbarhet Estetiken väger olika mycket i hos olika användare. mediamedvetna, erfarna och estetik intresserade människor kommer att kräva allt snyggare sidor som skiljer sig från de "normala" sidorna på nätet. [KK00] Och vartefter som Webben blir äldre kommer denna grupp att växa. Trots detta är fortfarande användbarheten den del av Webben som kräver mest uppmärksamhet i dagens läge. Alltför många sidor är fortfarande varken estetiska eller användarvänliga. Förbättringar görs hela tiden, men det verkar som om utvecklingen sker främst på användarvänlighetssidan. Detta kan bero på att estetiken är i en simplistisk trendvåg, som leder till att webbsidor där estetik är en viktig faktor får lite hjälp på traven av defacto att simplistisk design, vilket samtidigt är estetiskt, ofta leder till hög användarvänlighet. [KK00] [VP98] [LA02] En annan del av estetiken på Webben är den tekniska sidan. Endast de erfarna användarna har tillräcklig kunskap för att se den tekniska estetiken i en webbsida, men där den syns så ger den genast lite extra pålitlighet gentemot den sidan. Kristiina Karvonen [KK00] tycker att de ser ut som att den visuella designen av webbsidor finns på två olika nivåer. På den första nivån ser man webbsidan som ett objekt som är fullständigt synligt, och man kan bedöma de som om man skulle bedöma en tavla i ett konstgalleri, och på det sättet döma kvaliteten av webbsidan. 6

7 Men för den som är en erfaren webbanvändare med någon form av tekniskt kunnande inom webdesign öppnas även en andra nivå, den tekniska estetiken. Här kan man märka tecken på anvancerad teknik under ytan på webbsidan, som får den att fungera eller verka snyggare och bekvämare än en mindre tekniskt välkonstruerad sida. Detta kan leda till en annorlunda estetisk upplevelse än om man bara ser på sidan ytligt. Man kunde jämnföra detta med ett fall där en konst expert studerar en tavla av Picasso, där hon söker harmonier och tecken på en mästerlig konstnär. I detta fall kan kanske en vanlig besökare tycka att tavlan ser ful ut om hon inte visste att det var en Picasso. [KK00] Man kan alltså påstå att en enkel webbsida som inte verkar speciellt märkvärdig vid första ögonkastet kan framstå som ett estetiskt mästerverk vid närmare undersökning Designregler Anders Larsson och Reine Holmsten [LA02] berättar att en orsak till e- handelskatastroferna år 2000 var att programmerarna som utvecklar webbsidorna är för sakkunninga när det gäller användande av datorer och internet att de har svårt att sätta sig i användarnas tankegångar. Detta ledde till att webbsidorna var för svåranvända för de stora massorna och företagen gick i konkurs pga brist på kunder. Efter dessa händelser har många riktlinjer för användbara sidor getts ut. Det framkommer av uppsatsen att även om de större e-handels sidorna använder sig av riktlinjer så är de mycket varierande hur mycket de andvänds och nästan ingen använder alla. En orsak till detta är att för att vara en framgångsrik webbsida så kräver den något extra, den måste alltså vara unik på något sätt. och detta i sig motsätter användningen av riktlinjer.[la02] Sarah Horton [HS04] skriver i sin artikel att både användarna och webbdesignarna måste ändra sin inställning för att webben skall bli mer användbar. Riktlinjerna hon presenterar är mycket vaga och hon konstaterar att det är sammarebeetet mellan designern och användaren som är de viktigaste, fast onekligen så om man ger användarna alltför stor makt så förlorar man kvalitet. 7

8 Det verkar inte som om de finns ett enkelt sätt att bestämma hur man skall designa layouten på en sida, men inom rent informativa sidor samt e-handel så är de ganska klart vad som fungerar, men att sätta regler på hur webbsidor skall se ut förstör nog creativiteten. På en mera konkret nivå har vi enligt Karl L Smart [SK00] sex dimensioner som används för att jämnföra webbsidor: Typografi Designstruktur Användning av media Innehåll Attraktion Åtkomlighet Av dessa är typografin den minst diskuterade, även om den enligt Smart är en av de viktigaste aspekterna i webbdesign. Typografin är studien av sättet som människans öga uppfattar text, så begreppet är ganska fundamentalt när det gäller webbsidor. Typiska typografiska problem är texter med alltför långa rader och svårläsliga fonter. [SK00] Designstrukturen eller formen på sidan är förstås en viktig faktor, speciellt när det gäller estetik. Det finns riktlinjer utfärdade av World Wide Web Consortium (W3C) för hur en sida borde vara upplagd, men man kan argumentera att sådana riktlinjer förhindrar en creativ utveckling av webbens innehåll. Sidans struktur är vad som skiljer en lättnavigerad sida från en var det är svårare att få fram informationen man söker. [SK00] När man pratar om "normala" webbsidor, dvs inte sådana menade för en liten elitgrupp, så finns de vissa ganska almänna regler som skiljer en dålig sida från en bra. En viktig del är ett färgtema så att menyerna och innehållet är någorlunda konsistent och inte i helt olika stilar. Ett vanligt fel är att använda granna färger på menyerna och svart och vitt på innehållet, vilket leder till att sidan ser ut att bestå av flera olika sidor, som om man bara kopierat in innehållet från någon annan sida. [IM02] Vidare kan man se tydliga tecken på 8

9 god planering i de webbsidor som är en välgjord och fungerande helhet. I Mark Newman och James Landays [NM00] diskuteras olika planeringsverktyg som kan användas före den konkreta designfasen i arbetet. Dessa är till stor hjälp när man skall utforma ett tema för webbsidan. Forskning visar att nedsatt arbete i den tidiga designfasen ger betydligt bättre resultat, både på ett estetiskt och ett användarvänligt plan. Den punkt som W3C ser som sin viktigaste uppgift är att göra alla sidor på webben åtkomliga för alla. Det finns många riktlinjer för hur man gör sidor åtkomliga samt program som testar sidornas åtkomlighet. [6] En viktig punkt för speciellt kommersiella webbsidor är Attraktion eller hur attraktiv sidan är. Många kommersiella sidor tjänar pengar på reklam och såvida behöver mycke besökare för att förtjäna. Att göra en sida attraktiv är, speciellt i brist på väsentligt innehåll, en krävande uppgift. Vacker och estetisk design är en nyckelfaktor i skapandet av en attraktiv sida. [SK00] 4.3. Prioritering av designen Sidor där utseendet är viktigt har lite andra prioritering när det gäller design. Om en webbsida skall representera en design eller arkitekt firma så ser det genast bättre ut om man prioriterar estetiken över användbarheten. Men det är ändå viktigt att sidan skall vara användbar. I princip borde alla företaggsidor, som inte först och främst är e-handelssidor sätta en högre prioritet på estetiken eftersom sidan representerar företaget runtom i världen, och om ens sida är ytterst funktionell men oattraktiv så tolkas lätt även firman som oattraktiv. [HS04] [AM04] 9

10 Ett tydligt exempel på användbara webbsidor är webb användbarhetsgurun Jacob Nielsens sida [2] som i mina ögon är en ytterst ful och tråkig sida. Men även om Nielsens egen sida är ful och tråkig betyder de inte att hans idéer inte skulle stämma. I artikeln Building Web Sites With Depth [GJ02] skriver Nielsen att det är själva upplevelsen som får folk att stanna på en webbsida, vilket skulle kunna tolkas som att estetiken har en mycket stor betydelse, speciellt på företagssidor, eftersom estetik är just nånting som höjer upplevelsen. Detta har utan tvekan betydligt större betydelse hos företag som vill uprätthålla en viss image. Såna företag är tex de som sysslar med arkitektur, grafisk design, webbdesign, ny media, kläddesign. I princip alla företag där utseendet är en faktor. Däremot företag inom industrin som inte direkt handlar med privatkunder behöver koncentrera sig mer på användbarhet, eftersom deras produkter inte behöver reklameras på samma vis. [HS04] [KK00] Överhuvudtaget kunde man argumentera att webben skulle må bra av en högre prioritering av estetiken. En sida med simplistisk välgjord design kan vara lika användbar som en sida där man endast prioriterat användbarheten. [KK00] Oberoende hur man prioriterar designen så borde man följa World Wide Web Consortiums eller w3c [6] rekomendationer för webbkod, eftersom layouten kan vara nästan hurudan som helst även om man följer dessa rekommendationer. W3c har även rekommendationer på layouter, men i min mening är dessa lite för strikta för att alla siter skulle borda följa dem. Om man följde alla rekommendationer för layout skulle alla webbsidor se mer eller mindre lika ut, och detta skulle utan tvekan vara en negativ utveckling för webbens estetik. 10

11 4.4. Webbdesign för designens skull En grupp webbsidor som står utanför alla dessa riktlinjer och regler. Dessa sidor är sidor som webbdesigners gör för testa olika metoder och idéer samt göra sånt de vill utan kunders begränsningar eller riktlinjer. Dessa sidor är för en webbdesigner ofta en bra inspirationskälla och de innehåller många innovationer. Innehållet varierar kraftigt men ofta hittar man en design portfölj och kontaktuppgifter. Vissa sidor innehåller faktiskt ingen information alls. [HJ99] 11

12 4.5 Exempel på olika typer av webbsidor Här är några exempel på några väldigt olika webbsidor med olika prioriteringa angående designen. Fig. 1. OBS, Sidan fortsätter neråt, men är klippt för att spara utrymme i denna artikel. Detta är en ren informationssite. Sidan har en layout som är ganska vanlig för denhär typens sida. Snabb och främst textbaserad layout. Problemen med sidor som denna är främst mängden av linkar på första sidan, som kan vara jobbiga att navigera. Sidan är däremot åtkomlig för så gott som alla användare eftersom den har lite grafik och bilderna har en textbaserad motsvarighet antingen på ett annat ställe eller som "alt" text.. 12

13 Fig. 2. Play.com är en typisk, men välfungerande webbutik. Sidan använder sig av starka färger för att fånga uppmärksamhet men har övrigt en ren och praktisk design. Inte direkt ett estetiskt mästerverk, men ytters ändamålsenlig och lättanvänd sida. Sidan är enligt Anders Larsson och Reine Holmsten [LA02] en av de bäst designade webbutikerna. 13

14 Fig. 3. Webbsidan för London baserade arkitektbyrån Block Architechture är en fröjd att surfa. Siten är gjord i flash, men i skillnad till många flash baserade sidor så är denna relativt snabb och lätt att bläddra i. Sidan följer i princip nästan inga design riktlinjer, och är därför åtkomlig endast för människor med bra syn och macromedia flash installerat. bortsett från detta är siten väldigt lättanvänd trots den orginella designen. Estetiskt sett tillhör den den absoluta toppen. 14

15 Fig. 4. Här är ett exempel på design för designens skull. Sidan är i princip ett konstgalleri av något slag. Sidor som denna tjänar inget annat syfte än att vara estetiskt tilltalande samt som testplatformer för teknologier och idéer. Detta exempel är ytterst svårnavigerat pga den otroligt lilla pixel baserade fonten. Linkarna har en textstorlek på häpnadesväckande 4 pixel. Sidor som denna är i princip ägnade exklusivt för webdesigners och grafiska designers. Det finns så gott som ingen information att få, och som sagt är sidan väldigt svår att navigera. Däremot är sidan mycke vacker, och den nästan oläsliga texten ger en extra estetisk nivå. Dessa sidor är bara en bråkdel av olika typer av sidor, men de ger en ganska bra bild på hur olika prioriteringar man kan ha på sina sidor. 15

16 4.6 Problematiken med amatördesigners Nånting som utan tvekan bromsar kvalitativ estetisk utveckling av webben är de tusentals amatör- eller freelancewebbdesigners som finns med i bilden. Problemet ligger i att nästan alla som kan hantera en datamaskin kan göra en webbsida. När det gäller personliga webbsidor så är de förstås inte nånting man kan eller ens borde förhindra, men problemen dyker upp när vanliga användare börjar sälja sina webbdesign tjänster för struntsummor åt företag. Detta leder till sjunkande kvalitet och lönsamhet inom webbdesign industrin, vilket i sin tur leder till att den totala kvaliteten på webben sjunker. [HJ99] 16

17 5. Sammanfattning och avslutning Om man ser på webben som en helhet verkar det som ett fullständigt kaos, men en närmare studie visar att de bra sidorna med den viktiga informationen finns där, gömd i allt skräp och all reklam. Man kan argumentera att de skulle behövas ett större organ som engagerade sig i webbens estetik och användbarhet på ett övervakande sätt, men detta skulle vara en definitiv begränsning av den frihet vi njuter av när det gäller internet. Om man blickar tillbaka 5-6 år och reflekterar över webbens tillstånd under slutet av nittiotalet så kan man bara dra en lättnadens suck, även om trenden, vilken jag personligen avskyr, med att klämma in så många länkar som möjligt på första sidan lever kvar i de stora portalerna så har det iallafall satsats lite mera på estetiken. T o m skräckexemplaret har fått lite ordning på sin framsida, men den är fortfarande förfärlig i mina ögon, trots stora förbättringar. Som visats är webbens utseende påväg mot en ljusare framtid, trots den stora tillökningen på webbsidor. Det stora intresset har höjt konkurransen inom webbdesign industrin, så designers är tvugna att höja standarden i deras arbeten. Jag tror att användbarheten och estetiken kommer att prioriteras olika i framtiden, men hur, det återstår att se. Med erfarenhet av internet kommer också uppskattandet av bra design, vilket hoppeligen löser problemet med amatörwebbdesigners. Detta problem, som också är vanligt i många andra yrkesgrupper har definitivt minskat under de senaste åren. När jag läser Jason Hollands [HJ99] korta och grovordiga State of the web #2 rant idag så känns de som om den har förlorat en del av sin betydelse. Man ser mer och mer sällan företagssidor som tydligt är gjorda av en amatör. Eller kanske är det amatörerna som blivit bättre? 17

18 6. Referenser 6.1. Vetenskapliga artiklar [AH02] Adkisson, Heidi (2002) Identifying De-Facto Standards for E-Commerce Web Sites [CC01] Calongne, Cynthia M. (2001) Designing for Web Site Usability [IM02] Ivory, Melody Y. (2002) Statistical profiles of highly-rated web sites [KK00] Karvonen, Kristiina (2000) The Beauty of Simplicity [LA02] Larsson, Anders och Holmsten, Reine (2002) Riktlinjer för webb design - i teorin och praktiken [NM00] Newman, Mark W. (2000) Sitemaps, Storybords, and Specificartions: A Sketch of Web Site Design Practice [SK00] Smart, Karl L, Rice, Judy Cossel och Wood, Larry E.. (2000) Meeting the Users: Towards a Semiotics of the Web [VP98] Vora, Pawan R. (1998) design/methods & tools 6.2. Andra artiklar [AD03] Alexander, Dey (2003) Testing Web Page Design Concepts for Usability [AM04] Almond, Michael I. (2004) The Web is a Human Creation [GJ02] Garret, Jesse James (2002) The Psychology of Navigation [HA02] Hayler, Andy (2002) The Death of Innovation [HJ99] Holland, Jason (1999) The state of web design #2 rant [HS04] Horton, Sarah (2004) Forging a partnership between designer and user [NJTM01] Nielsen, Jacob & Tahir, Marie (2001) Building Web Sites With Depth [NJTB01] Nielsen Jacob & Tognazzini, Bruce (2001) Beyond the Browser [ZJ02] Zeldman, Jeffery (2002) 99.9% of Websites Are Obsolete 18

19 6.3. Webbsidor 1. Wikipedia (http://www.wikipedia.com) 2. Jacob Nielsen on useability and webdesign (http://www.useit.com) Webbutiker 3. Amazon.co.uk (http://www.amazon.co.uk) 4. Play (http://www.play.com) 5. CDON.COM (http://www.cdon.com/) Informationssidor 6. World Wide Web Consortium (http://www.w3c.org) 7. Association for Computing Machinery (http://www.acm.org) Arkitektur och designsidor 8. Block Architecture (http://www.blockarchitecture.com) 9. MacCormac Jameson Prichard (http://www.mjparchitects.co.uk) 10. Gucci (http://www.gucci.com) 11. Yves Saint Laurent (http://www.ysl.com) Webbkonst sidor

20 7. Ordlista E-commerce, e-handel: elektronisk handel, handel över internet. Estetik: mänskliga reaktionen på skönhet och konst, definiera dessa ord och förklara hur människan uppfattar det "vackra" eller det "konstnärliga" [1] Flash, Macromedia Flash: Ett kommerciellt program för att göra animerade webbsidor med ljud och bild. Hypertext, HTML: Ett programspråk som används för att formattera text och bilder. Typografi: Studien av sättet människans öga upfattar textuellt innehåll [SK00] W3C, World Wide Web Consortium: Industrikonsortium som arbetar med att utveckla tekniska protokoll och standarder för webben med målet att leda Internet till dess fulla potential genom ett öppet samarbete. [1] World Wide Web, WWW eller webben: ett hypertextsystem som används på Internet. [1] 20

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Analys av com hems startsida

Analys av com hems startsida IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord d00nord@dtek.chalmers.se 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Användbarhet för webben

Användbarhet för webben Användbarhet för webben Varför är webben extra viktig? Användningen av webbaserade aplikationer ökar mycket kraftigt och håller i vissa fall på att ersätta vanliga datorprogram. Webmail, Kallendrar, uppslagsverk

Läs mer

Användbarhet för webben

Användbarhet för webben Användbarhet för webben Varför är webben extra viktig? Användningen av webbaserade aplikationer ökar mycket kraftigt och håller i vissa fall på att ersätta vanliga datorprogram. Webmail, Kallendrar, uppslagsverk

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Olle Olsson. December 2006

Olle Olsson. December 2006 Olle Olsson World Wide Web Consortium: olleo@w3.org Swedish Institute of Computer Science: olleo@sics.se December 2006 2006-12-14 Webb - tillgänglighet, användbarhet 1 World Wide Web Consortium (1994-

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt!

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Frågor och svar webb Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Hur många klick kan jag räkna med att få? Omöjligt att svara på, ungefär som hur långt är ett snöre? Styrs helt av annonsens innehåll,

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

Den här veckan. Kapitel 7 och 11. Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag. Uppsamling av missade övningar på onsdag

Den här veckan. Kapitel 7 och 11. Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag. Uppsamling av missade övningar på onsdag Den här veckan Kapitel 7 och 11 Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag Uppsamling av missade övningar på onsdag Making it look good Visuell design Färger Typografi Exempel och patterns Komplex

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Personlig uppsats - analys av webbplats

Personlig uppsats - analys av webbplats Personlig uppsats - analys av webbplats Grafiska Gränssnitt, IT-universitet ht 2003 Anna Lindvall d00anna@dtek.chalmers.se Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 INTRODUKTION... 3 2.1 KORTA FAKTA OM H&M... 3 2.2

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Medarbetarwebben. Web Service Awards mätning, oktober-november 2014

Medarbetarwebben. Web Service Awards mätning, oktober-november 2014 Medarbetarwebben Web Service Awards mätning, oktober-november 2014 Web Service Award Web Service Index - sammanfattning Men det är stora skillnader inom SLU! Kvinnor är nöjdare än män. Engelsktalande

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris 123 E-handel är en helhetstjänst för företag som vill sälja sina varor på nätet. Systemet har utvecklats av oss sedan 1996. Hos oss får du en färdig webbutik med din egen grafiska profil, en enkel administration

Läs mer

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Danfoss Link värmesystem Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Tidigare hemma? Ändra temperaturen i vardagsrummet till 21 C i Danfoss Link App. Med värmesystemet Danfoss Link har du alltid

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

DESIGNA DIN EGEN PANELFRONT, KNAPPLAYOUT OCH FÖRTECKNING. Unik och informativ manöverpanel i hisskorgen

DESIGNA DIN EGEN PANELFRONT, KNAPPLAYOUT OCH FÖRTECKNING. Unik och informativ manöverpanel i hisskorgen DESIGNA DIN EGEN PANELFRONT, KNAPPLAYOUT OCH FÖRTECKNING Unik och informativ manöverpanel i hisskorgen 2 Panelfronten trycks med en tryckteknik av hög kvalitet som ger ett hållbart resultat med hög upplösning.

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet VANJOS IT Konsulter Office 365 Lyckas och synas på Internet Statistik e-handel Proffesionellt yttre Tips och idéer 1 Andel personer som aldrig använt sig av Internet 64-74 år 55-64 år 45-54 år 35-44 år

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Richard Du Rietz - Web Service Award

Richard Du Rietz - Web Service Award Allt högre krav på service via webben! Slutsatser från flera års webbundersökning gällande servicegraden på svenska webbplatser. Richard Du Rietz - Web Service Award Bakgrund Erfarenhet från hundratalet

Läs mer

» RSS - Bygg din egen RSS!

» RSS - Bygg din egen RSS! 1 of 5 29.4.2006 18:46» RSS - Bygg din egen RSS! Sett en orange liten skylt med vita bokstäver som antingen sagt XML eller RSS nyligen utan att direkt koppla varför den finns där? Du är antagligen inte

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

Fem enkla iakttagelser om nästa generations användare. En liten tidsresa

Fem enkla iakttagelser om nästa generations användare. En liten tidsresa Fem enkla iakttagelser om nästa generations användare Nicklas Lundblad Stockholms Handelskammare En liten tidsresa Observera förändringar Vilken tycker du bäst om? Vilken förändring är bäst? Sämst? 1996

Läs mer

Länkar och navigering

Länkar och navigering Föreläsning i webbdesign Länkar och navigering Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Hypertext Hyper [grekiska] över Hypertext Går över textens sekvengella flöde Referens

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda Varför bry sig? Vad tjänar jag? WAI Funka Nu WCAG 1, 2 Hjälpmedel Prolog Varför bry sig? En stor del av Sveriges befolkning lider av funktionsnedsättningar

Läs mer

Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri

Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri Ida Svedlund-Ståhl 06-2007 Examensarbete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

Sedan barnsben har jag älskat

Sedan barnsben har jag älskat Sedan barnsben har jag älskat kreativitet och spännande p rojekt. Jag är en sån där som bara inte kan sitta still för länge: idéer dyker upp och de är ju till för att genomföras... Efter gymnasietiden

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

3d är för dem som vill lära sig nya saker

3d är för dem som vill lära sig nya saker 3d-bild av Sören Larsson. På senare tid har han arbetat mycket med grafikkorts rendering, eller GPU-rendering. En vanlig renderingsprocess tar mycket lång tid, att utveckla rendering med hjälp av grafikkort

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. För elever med rörelsehinder är

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

Full koll på kostnader för en hemsida

Full koll på kostnader för en hemsida Sofie Sjöstrand STEG FÖR STEG 1 Syfte Funktion Image Produktion Innehåll Drift 2a 2b 2c Egentillverkad Specialgjord Sociala medier STEG 1 Syfte, funktion, image Syfte Varför ska jag ha en hemsida? Sälja

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger Handledning för pedagoger Vad erbjuder webbsidan? Digitala spåret är ett projekt som ska underlätta flexibla studier i svenska. Produkten består av en webbsida, innehållande länkar till studieobjekt och

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING KONE ReFresh På bara några dagar kan din hiss få ett helt nytt utseende. Ger hissen i din lobby en välkomnande, hemtrevlig känsla? Ger den ett gott första intryck

Läs mer