Antal företag. Andel %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal företag. Andel %"

Transkript

1 special n resebranschens kreditvärdighet Kreditvärdighet för resebranschen Antal företag Andel % AAA Högsta kreditvärdighet AA God kreditvärdighet 7 17 A Kreditvärdig B Kredit mot säkerhet C Kredit avrådes Ej fastställd rating 57 1 Nystartat företag Totalt Källa rating: AAA Soliditet AB 38 FEBRUARI 2008 Travel News

2 betalkraft konjunkturen ger åt reseföretagen Med den starka konjunkturen som bränsle har många reseföretag stärkt sin ekonomiska ställning i snabbare takt än övriga näringslivet. Samtidigt ökar konkurserna bland reseföretag som inte lyckats anpassa sin verksamhet till den omstrukturering som utmärker branschen. Soliditets ratingspecialist Tomas Nylander berättar om kreditvärdering och ger sin bild av resebranschens ekonomiska läge nu och framåt. Text: Annika Tersin Illustration: Tomas Lindell Bearbetning: Alf Hedlund Vad säger värderingen om resebranschens ekonomiska nuläge? Resebranschen befinner sig fortfarande i en stor omstruktureringsprocess mycket beroende på övergången till ny informationsteknologi. Även om konkurserna generellt sett stadigt minskar för varje år och just nu är rekordlåga i Sverige är trenden inom resebranschen lite mer oregelbunden. I år har konkurserna i branschen ökat något. Det är vanligt, i samband med stora förändringar på marknaden, att företag som inte anpassar sin verksamhet får lönsamhetsproblem och tvingas lägga ner. För de kvarvarande reseföretagen ser vi dock i år en tydlig ökning av den sammantagna kreditvärdigheten. Ökningen var i genomsnitt nära 5 procent medan den för hela rikets aktiebolag var knappt 2,5 procent. Vad innebär rating? Det är ett kreditbetyg fastställt av Soliditet för aktiebolag, enskilda firmor och handels/ kommanditbolag. betyget visar på företagets finansiella styrka och mäter risken för att det ska hamna på obestånd inom 36 månader. Det ger framför allt en fingervisning om företagets långsiktiga överlevnadsförmåga. fakta soliditet Tomas Nylander Vad står de olika betygsgraderna för? Fem olika betyg används i ratingen där AAA innebär högsta kreditvärdighet och C lägsta. Det som utmärker AAA-företag är att de omsätter minst två miljoner kronor, har funnits i minst tio år och har nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt. Det lägsta betyget, C, ges till företag som till exempel har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och nyckeltal långt under branschgenomsnittet. Vad innebär betalningsindex? Det är ett nyckeltal som visar när ett företag betalar sina fakturor. Kan man lita på att rating och betalningsindex signalerar att ett företag har betalningsproblem eller riskerar att gå i konkurs? Båda måtten signalerar tydligt långsiktiga betalningsproblem men mäter olika parametrar. Man kan enkelt uttrycka det så att medan kreditrating svarar på om ett företag ska få betalt svarar betalningsindex på när. En negativ trend Soliditet är en del av D&B Worldwide Network och erbjuder tillgång till värderad affärsoch kreditinformation om fler än 100 miljoner företag globalt samt alla privatpersoner i Sverige och Norge. Med hjälp av värderingsmodeller för bedömning av såväl betalningsförmåga som betalningsvilja hjälper de företag att fatta fler och lönsammare affärsbeslut. Soliditet äger varumärket Trippel-A (AAA) och diplomerar kontinuerligt de företag som haft högsta kreditvärdighet AAA i minst månader. Soliditet grundades 1908 och ingår numera i Bisnodekoncernen. Du hittar mer information och kontaktdetaljer på avseende betalningsindex anses vara den starkaste indikationen på risk för försenad eller inställd betalning. Rent statistiskt är det mycket liten risk att ett AAA-företag går i konkurs. Motsvarande risk för ett aktiebolag med C-rating är nästan 20 procent. Det är viktigt att man samtidigt bevakar ratingen över tiden. Genom att fånga upp signaler på en nedåtgående rating har man som leverantör ofta god tid på sig att vidta åtgärder för att säkerställa sina kundfordringar. Soliditet visar ratinghistorik på företag tillbaka till Hur påverkas ratingen inom resebranschen av makroekonomiska faktorer som vikande konjunktur och ränteläge? Den starka konjunkturen har medfört en ökad köpkraft hos befolkningen, något som gynnat resor och turism. Såväl sämre konjunktur och högre ränteläge förändrar efterfrågan på resor, vilket i sin tur riskerar att påverka reseföretagens finansiella ställning. Jämfört med övriga företag inom tjänstesektorn finns i resebranschen en större andel bolag med låg kapitalkonsolidering som riskerar att slås ut när konjunkturen viker. Inom privatresor har lägre priser medfört nya resvanor och ett ökat resande. Även om tiderna blir sämre tror jag att vi ogärna ändrar vår nya reselivsstil, även om vi kanske anpassar oss något genom att välja att resa med ett enklare färdsätt eller till ett mer närliggande resmål. Hur tror ni att ratingen kommer att utvecklas för resebranschen under de närmaste åren? Den uppåtgående trend som vi ser i förbättrad kreditvärdighet bedömer vi fortsätter även nästa år. Bolagen inom branschen tvingas fortsätta att anpassa sin verksamhet och måste försöka hitta nya intäktsmöjligheter och paketera attraktiva upplevelser. Resebranschen i Sverige och de nordiska länderna ser ut att ha goda möjligheter att på sikt öka sin affärsvolym med tanke på kommande turistströmmar från tillväxtländer som får en allt kapitalstarkare befolkning. Det kommer även att bli intressant att följa utvecklingen av ekoturism och effekterna av de klimatrelaterade satsningarna. n Travel News FEBrUARI

3 Annons_GTA Sida 1 special n resebranschens kreditvärdighet 40 FEBRUARI 2008 Travel News

4 REsEBRAnschEns kreditvärdighet n special fakta RAtIng REsEFöREtAgEn PÅ EFtERkälkEn trots FöRBättRAd RAtIng I statistiken ingår reseföretag som är SnI-kodade såsom resebyråer, researrangörer, rederier, flyg, hotell, mässor, dagkonferenser, kongresser, konferensanläggningar och turistbyråer. goda resultat, ökad ekonomisk styrning och kostnadskontroll har stärkt resebolagens finansiella styrka och allt fler reseföretag får höga ratingbetyg. Men trots god upphämtning de senaste åren har resebranschen ändå en bit kvar för att matcha näringslivets snittbetyg. så ska ratingtabellerna läsas: AAA Högsta kreditvärdighet AA god kreditvärdighet A kreditvärdig B kredit mot säkerhet C kredit avrådes ej fast Ej fastställd rating nytt nystartat bolag sammanlagda andelen företag inom de högsta betygsklasserna AAA, AA och A, har ökat för alla segment inom resebranschen utom för rederierna och hotellen som uppvisar ett oförändrat sammantaget resultat. en har trots det förbättrats för dessa segment eftersom det skett en omfördelning från betyg A till AAA. Flera reseföretag visar för 2007 kraftigt förbättrad rating, däribland researrangören Eventyr som fick B i 2006 års rating och i år kan stoltsera med AAA. Clarion Hotel i Stockholm och Elite Park Avenue har bytt ut förra årets B mot AA i årets rating. Sammantaget har det gått bäst för resebyråer och konferensanläggningar där andelen företag inom de högsta betygsklasserna: A, AA och AAA, ökat med 7 respektive 6 procentenheter. Enligt Tomas g olsson, generalsekreterare på Svenska Resebyråföreningen, är den goda konjunkturen huvudförklaringen till den förbättrade ratingen års resultat som ger genomslag i årets rating var mycket positivt för i stort sett alla resebyråer. Även Dennis Bederoff vittnar om goda resultat och berättar att statistiken för boendeanläggningarna visar på månadsvisa uppgångar avseende såväl volym som intäkter. konferensdelen påverkas av högkonjunkturens goda affärsklimat där man avsätter större medel för möten och personalaktiviteter. Resebyråsektorn gynnas av en stark efterfrågan och att många företag har gjort sin hemläxa och kunnat kostnadsanpassa sig bättre, säger Tomas nylander, Soliditets ratingexpert. n r T E xt: AnnIkA TERSIn ATINGEN HAR FÖRBÄTTRATS för hela resebranschen jämfört med 2006, 60 procent av reseföretagen ligger nu inom de högsta betygsklasserna AAA, AA och A jämfört med 57 procent i fjol. Trots en högre ökningstakt har resebranschen färre finansiellt starka bolag än näringslivet i genomsnitt och så har det varit under flera års tid. Snittet för övriga aktiebolag med något av de tre högsta ratingbetygen är 67 procent. En orsak till detta är resebranschens struktur med många små företag, en annan är att det saknats tillräcklig kunskap om reseföretagens ekonomiska villkor hos bedömare såsom revisorer. Den här bedömningsförmågan har nu förbättrats och är en av förklaringarna till att ratingen stadigt förbättras, säger Dennis Bederoff, ansvarig för turistnäringsfrågor på nutek. Han menar att en ökad professionalism genomsyrar hela resebranschen, vilket ger avtryck i de administrativa betalningsrutinerna och den ekonomiska uppföljningen. Samtliga segment inom resebranschen har förbättrat sin rating jämfört med Den så görs kreditbedömningen: Över beslutsregler ligger till grund för kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditets ratingsystem. Färska uppgifter hämtas från Bolagsverket, tingsrätten, Skatteverket och kronofogdemyndigheten. Dessa kombineras med fakta om företagets ålder, verksamhet, ägare/ledning, nuvarande ekonomi, ekonomisk historik, nyckeltal för branschen med mera. Det här innebär att uppgifterna i årsredovisningarna är av stor betydelse. Även betalningsbeteendet, exempelvis om det finns betalningsanmärkningar som påverkar, liksom faktorer såsom styrelseledamöters tidigare engagemang i konkursdrabbade företag. kvalitetsmätningar av ratingsystemet görs löpande för att få högsta möjliga träffsäkerhet. så kreditvärdig är REsEBRAnschEn (jämförelse och fördelning i procent av ratingbetyg mellan branschens olika grenar) Flyg hotell Rederi AA Travel News FEBRUARI 2008 A B konferens 14 Researrangör Ej fastställt/nystartat företag c AAA Resebyrå 40 turistbyrå Mäss kongress dagkonf siffrorna som enbart avser aktiebolag är framtagna 26 november 2007 källa AAA soliditet AB 41

5 Klas Ericsson Transitskribenter i detta nummer: Dimhöljda Kiev TransiT KLASSISKA NEW YORK- KROGAR De nya weekendstäderna 6

6 resebranschens kreditvärdighet n special RATING OCH betalningsindex FÖR HOTELLEN NOVEMBER 2007 Grand Hôtel, Stockholm betyg: AAA : 80 Cecilia Svensson, ekonomichef Destination Gotland betyg: C. : 80 Maja Horwitz, ekonomichef fakta betalningsindex Ni är top of the class som hotell är det lika viktigt även ur ett betalnings- och kreditvärdighetsperspektiv? Absolut. Vi vill vara femstjärniga i alla våra relationer gäster, kunder och leverantörer. Vi är också hårda mot våra kunder för att få in betalningar och då måste vi sätta samma krav på oss själva. Men om ni skulle dröja några dagar med att betala era fakturor skulle pengarna i er kassa förränta sig lite till? Så kan det vara, men så vill inte vi tjäna våra pengar. Vi har många små leverantörer som är beroende av inflödet från oss. Det senaste Trippel A-betyget hänger som diplom på väggen hos oss och det är vi stolta över. Ni har absolut sämsta kreditrating, C. Är det risk förs konkurs? Absolut inte. Förklaringen ligger i att vi under två års tid låg i en tvist med Rikstrafiken som höll inne 300 miljoner kronor i betalningar. Under alla tidigare år har vi haft höga ratingbetyg, men under 2005 och 2006 sjönk likviditeten gradvis och i slutet på 2006 var den körd i botten. Men vi var övertygade om att vi skulle vinna tvisten, vilket vi gjorde februari 2007, och nu känner vi oss väldigt likvida. Ni betalar i alla fall era fakturor i tid enligt ert betalningsindex? Ja, även under tiden då kassan var ansträngd drog vi aldrig på oss en betalningsanmärkning. är ett nyckeltal som visar ett företags betalningsbeteende. Det viktas efter fakturabelopp och tas fram i samarbete med företag från alla branscher, som levererar fakturainformation till Soliditet. Nyckeltalet uppdateras varje vecka och kan därför mycket snabbt varna för förhöjd risk. Ofta börjar företagen att släpa efter med betalningarna 6-12 månader före konkurs eller likvidationsproblem. Internationellt anses betalningsindex vara det viktigaste nyckeltalet vid kreditbedömning eftersom en negativ trend anses vara en stark indikation på risk för försenad eller inställd betalning. siffrorna är framtagna den 26november företaget betalar fakturorna i tid. 83 företaget betalar tre dagar före fakturans förfallodatum. 77 betalningen görs tre dagar för sent. Medelvärdet för Sverige är 77. Variationer runt detta värde behöver inte anses som någon större risk. Många företag som anser att de betalar i tid tänker inte på att betalningen skall vara leverantören till handa på förfallodagen. Räknar man kreditdagarna från ankomstdagen och betalar på förfallodagen blir det minst 2 3 dagar försent. RATING OCH betalningsindex FÖR REDERIERNA NOVEMBER 2007 Accome 79 AAA Accor Hotels 78 B AB Strand Hotel 80 AA Tylösands Havsbad 80 AAA Clarion Hotel Malmö 81 AAA Clarion Hotel Stockholm 80 AA Elite Park Avenue 79 AA Eurostop Hotell & Restauranger 81 AA First Hotel Reisen 62 A Grand Hotel Stockholm 80 AAA Grythyttans Gästgivaregård 80 B Hooks Herrgård Hotell 82 A Hotel Diplomat 77 AAA Hotel Rival 77 AA Hotell Selma Lagerlöf 80 B Hotel Scandic Ariadne 81 AAA Hotell Birger Jarl 77 AAA HKC Kung Karl 80 AAA Hotell Skogshöjd 79 B Hotell Terminus 75 AAA Mornington Hotel 80 AAA Nordic Hotels i Stockholm 79 AAA Pite Havsbad 78 AAA Profil Hotels 79 B Restaurang & Hotell Skansen Båstad 80 B Rezidor Hotel 80 A Rezidor Skycity Hotel 80 AA Rica Hotels 79 AAA Royal Viking Hotel 83 AAA Scandic Hotels 78 AAA SSRS Grand Hotel Norrköping (Elite Hotels) 79 AA SSRS Grand Hotel Savoy 83 AA SSRS Plaza 78 AA SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro 80 A Stockholm Globe Hotel 80 AAA Svenska Mässan (Hotell Gothia Towers) 81 AA Winn Hotels Solna 80 AA Varbergs Kurort Hotel & Spa 80 AAA Vildmarkshotellet i Kolmården 80 AAA Destination Gotland 80 c HH-Ferries 84 A Polferries 81 AA Rederi Birger Jarl (Ånedinlinjen) 81 AAA Rederi AB Göta Kanal 64 B ScandLines 75 AAA Seawind Line 80 B Tallink Silja AB 79 A Stena Line Scandinavia 88 AA Strömma Turism & Sjöfart 73 AAA Tallink Sverige AB 78 Ej fastställd TT-Line AB 81 A Waxholmsbolaget 80 A Viking Line Scandinavia 82 B - och betalningsindexsiffrorna är framtagna den 26 november och bearbetade av Alf Hedlund, Fürst Scandinavian Research AB. Källa rating: AAA Soliditet AB. Källa betalningsindex: Soliditet betalningsindex. Travel News FEBrUARI

7 SVERIGES T YNGSTA AFFÄRSMAGASIN Foto Henrik Bonnevier

8 resebranschens kreditvärdighet n special Foto Henrik Bonnevier Langley Travel betyg: A : 73 Gunnar Nyström, vd Har ni en strategi att betala era fakturor sju dagar för sent? Vi betalar våra fakturor per förfallodatum och detta fungerar bra. Oavsett om detta påverkar vårt betalningsindex eller inte så har vi inte för avsikt att ändra våra rutiner. Så det finns inga ekonomiska skäl till att betala sent? Nej, absolut inte. Vi är ett vinstdrivande företag som går med vinst sedan väldigt många år tillbaka. Likviditetsoch soliditetsmässigt ser det också väldigt bra ut. RATING OCH betalningsindex FÖR RESEARRANGÖRERNA NOV 2007 RATING OCH betalningsindex FÖR RESEBYRÅERNA NOV 2007 ABC Tours 80 AAA Bengt-Martins 80 AAA Björk och Boström Sportresor 80 AAA Contrast 79 A Detur Sweden 81 AAA Draken Kinaresor 80 AA EF Education 79 AA Eventyr 78 AAA First Class Höllviken 84 AA Fritidsresor 85 AA Golf Plaisir 83 AAA Golf Tours 82 AAA Hansen Conference & Event 78 AA Inca Tours 79 AA Jambo Tours 76 A J B Travel 83 AA Koch & Ljungberg 81 AAA Kuoni Scandinavia 80 c Langley Travel 73 A Lime Travel 80 A Lotus Travel 79 AA MyPlanet Sweden 77 ej fastställd Nazar Nordic 79 c Nya Destination Stockholm 76 A Nya Airtours City Breaks of Sweden 81 AA Rese-Konsulterna i Göteborg 80 AAA Ringarums Busstrafik Aktiebolag 79 AA Scandjet 82 AA Scandorama 73 A Seascape Tours 86 A Solresor i Sverige 78 AAA Steve Perryman Sport Travel 77 AAA STS Alpresor 80 AA STS Student Travel Schools 74 AAA Swanson s Travel 80 AAA Thomas Cook Northern Europe 81 AAA Tjörnarps Buss 64 A Tour Pacific 77 AA Travelocity Nordic 77 B Travel Service i Göteborg 79 AAA UCPA Resor 80 AAA Unlimited Travel Stockholm 84 AA Ving Sverige 80 AAA Äventyrsresor 80 A Ölvemarks Holiday 80 AA Affärsresebyrån i Umeå 82 A AKI Resekonsult 81 AA American Express Business Travel 80 AAA Ark Travel of Sweden 81 AA BCD Travel 81 AA Big Travel Sweden 85 AAA Carlson Wagonlit Sverige 75 A ebookers Scandinavia 80 A Flygpoolen i Stockholm 90 AA sresor i Umeå 81 AAA Hogg Robinson Nordic 78 AA India Center in Sweden 86 AA Jade Travel 83 AAA Kilroy Travels Sweden 80 AA Kleins Resebureau 82 AA Lingmerths Resebyrå 80 AAA Linköpings Resebyrå 82 AAA MyPlanet Sweden Aktiebolag 77 Ej fastställd Nex Resebyrå 78 AA Norrbottens Resebyrå 78 AAA Norrtelje Resebyrå 78 AA Odenresor 82 AAA Resecentrum i Stockholm 78 A Resecity i Härnösand 77 A Resesäljarna i Piteå 65 A Resevaruhuset 73 AA Resia AB 78 AA Scanworld AB 78 AA Scanworld Travelpartner AB 77 AA Seat24 Travel 80 AAA Select Travel 80 AAA SGJ Förvaltning AB 80 A STA Travel 79 AA Stockholms Specialresor 81 AA Svenska Resegruppen 75 AA Ticket Affärsresor 76 AA Ticket Privatresor 83 AAA Torsten Anderson Travel 91 AAA Travelflow 69 AAA Travellink 77 AA Travelocity Nordic AB 77 B Travelstart Nordic 79 AA Tranås Resebyrå 81 AAA VIA Travel 80 AAA Ystads Resebyrå/Team Bornholm 80 A - och betalningsindexsiffrorna är framtagna den 26 november 2007 och bearbetade av Alf Hedlund, Fürst Scandinavian Research AB. Källa rating: AAA Soliditet AB. Källa betalningsindex: Soliditet. Travel News FEBrUARI

9 special n resebranschens kreditvärdighet RATING OCH betalningsindex FÖR FLYGBOLAGEN NOVEMBER 2007 City Airline 80 AA Golden Air Flyg 81 AAA Gotlandsflyg 79 AAA Malmö Aviation 79 AAA Nex Time Jet 89 B Nordic Airlink Holding (Flynordic) 78 A Nordic Airways 65 c Nova Airlines (Novair) 80 AAA SAS Sverige 79 AAA Skyways Express 78 AA Sundsvallsflyg 73 A Svenska Direktflyg 78 AAA Transwede Airways 81 B TUI fly Nordic 71 AA Wermlandsflyg 79 AA Viking Airlines 70 c - och betalningsindexsiffrorna är framtagna den 26 november och bearbetade av Alf Hedlund, Fürst Scandinavian Research AB. Källa rating: AAA Soliditet AB. Källa betalningsindex: Soliditet. Novair : AAA, : 80 Leif Vase Larsen, koncernchef på Novairs moderbolag Kuoni Är det viktigt för Novair att betala fakturorna snabbare än konkurrenterna? Ja, det är ett väldigt medvetet beslut inom hela koncernen. Det är viktigt att ha ett bra rykte när man ska förhandla med leverantörerna. Speciellt inom Apollo, där vi får stor goodwill hos hotell och flyg av att betala i tid. Det gagnar även gästerna, eftersom det innebär att vi försäkrar oss om att de blir bra behandlade. Men moderbolaget Kuoni har sämsta ratingen C? Det beror på Apollos historia och 2002 gick vi med stora förluster och har även om vi går med vinst nu fortfarande negativt eget kapital. Vårt moderbolag Kuoni Holding garanterar vårt eget kapital och vi har inget problem med likviditeten. Men detta gör det extra viktigt att betala i tid för att visa att vi inte har problem. RATING OCH BETalningsinDEX FÖR KONFERENSANL. NOV 2007 Yasuragi Hasseludden : C : 74 Lars Sandberg, vd Arken Konferenscenter 76 A Aronsborgs Konferenshotell 77 AA Aspenäs Herrgård 81 A Axia Hotel Management 80 A Bommersvik 79 AAA Bonér Hotels AB 78 B Brevik Meetings 80 AA Friiberghs Herrgård 86 AAA Gimo Konferenshotell 75 AA Gällöfsta Konferens 79 A Hjortviken Konferens 84 AAA Hooks Herrgård 82 A Högberga Gård 80 AAA Krusenberg Herrgård 81 B Lejondals Slott 81 AAA Lundsbrunn Konferens & Kurort 76 AA Quality Resort & Spa Strömstad 71 B Rånäs Slott 79 AA Skåvsjöholm AB 79 AAA Smådalarö Gård 72 B Solbacka Sport & Konferens 80 B Steningevik Konferens 79 AAA Stora Brännbo Konferens och Hotell 78 AAA Storhogna Högfjällshotell och Spa 80 AAA Sunwing Ekerum 79 A Sånga-Säby Kurs & Konferens 81 AA Säröhus 96 AAA Sätra Bruk 100 AA Södertuna Slott 80 AA Tanums Hotell- och Konferensanläggning 73 A Utsikten Meetings 80 B Yasuragi Hasseludden 74 c Winn Hotels Såstaholm Konferens 80 AA Vår Gård Saltsjöbaden 80 AA - och betalningsindexsiffrorna är framtagna den 26 november och bearbetade av Alf Hedlund, Fürst Scandinavian Research AB. Källa rating: AAA Soliditet AB. Källa betalningsindex: Soliditet betalningsindex. Hur kan ni, en av de största konferensanläggningarna i Sverige, ha sämsta ratingen, C? Nyregistrerade bolag som ännu inte lämnat in något bokslut får normalt sämre rating. Vi har sålts två gånger på två år och fått nytt organisationsnummer varje gång. Först sålde LO oss till Choices fastighetsbolag som sålde oss vidare till Choices hotellbolag. Trots bra lönsamhet Flygpoolen betyg: AA : 86 Rodrigo Sanchez, Ekonomichef Ert betalningsindex visar att ni betalar era leverantörer i snitt sex dagar före förfallodatum. Är det inte lite väl generöst? Vi har rutiner där alla betalningar görs en gång i veckan. I stället för att släntra händer det att vi betalar några dagar för tidigt. Vi är lyckligt lottade som har så pass god ekonomi att vi betalar när vi ska. För generöst? fakta så valdes företagen får vi därför dålig rating. Ändå betalar ni sex dagar sent enligt betalningsindex? Det låter märkligt. Vi betalar allt på förfallodag. Någon enstaka faktura kan bli sen på grund av att attestrundan tagit tid, men det kan inte sänka snittet i denna grad. Jo, men att både leverera och betala i tid ger god samarbetsvilja från alla våra leverantörer. Ni har näst högsta kreditvärdighetsbetyget AA, är ni nöjda med det? Nej, vår målsättning är att inom kort få högsta rating, AAA. I tabellerna har TN valt ut de största företagen i varje kategori, baserat på TN:s resebyrå-, arrangörs-, och hotelltopp för Vissa större hotell och konferensanläggingar saknas på grund av svårigheter att identifiera deras juridiska namn. I några fall har researrangörer som SNI-kodats som resebyråer flyttats till arrangörslistan. Br En hi Ti är in M rin 46 FEBRUARI 2008 Travel News F

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 December 2011 Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

ETT AXPLOCK AV GAMLA TENTAFRÅGOR. (PB) 1p. Vilken region i världen lockar de flesta turisterna? Nordamerika Europa Sydostasien Afrika

ETT AXPLOCK AV GAMLA TENTAFRÅGOR. (PB) 1p. Vilken region i världen lockar de flesta turisterna? Nordamerika Europa Sydostasien Afrika ETT AXPLOCK AV GAMLA TENTAFRÅGOR Vilken region i världen lockar de flesta turisterna? Nordamerika Europa Sydostasien Afrika Vilket av nedanstående land lockar flesta turister? Spanien Frankrike Kina USA

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

SOLIDITET FIRAR ÅRETS DIAMANTFÖRETAG

SOLIDITET FIRAR ÅRETS DIAMANTFÖRETAG SOLIDITET DIAMOND AWARD 2011 SOLIDITET FIRAR ÅRETS DIAMANTFÖRETAG SOLIDITET DIAMOND AWARD 2011 28 DIAMANTFÖRETAG AB TENHULTS MÖBLER Jönköping Jönköping Org.nummer: 556042-1306 Startår: 1943 Omsättning,

Läs mer

Presentation i samband med prisutdelningarna i Malmö, Göteborg och Kista 2014. Veronica Boxberg Karlsson, grundare och vd SSQ Award

Presentation i samband med prisutdelningarna i Malmö, Göteborg och Kista 2014. Veronica Boxberg Karlsson, grundare och vd SSQ Award Presentation i samband med prisutdelningarna i Malmö, Göteborg och Kista 2014 Veronica Boxberg Karlsson, grundare och vd SSQ Award Vi har ringt 611 mystery calls till hotell- och konferens anläggningarna

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-02-12 Bokslutskommuniké 1997 Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor.

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar 16 Konferensanläggningar Konferensavtalen är rangordnade inom de olika områdena och typ av anläggning enligt nedan. Det är en rangordning för endagars konferenser och en annan för flerdagars konferenser.

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Dragningsprotokoll New Hopes Adventskalender Lotteri vid dragning i Strängnäs 2017

Dragningsprotokoll New Hopes Adventskalender Lotteri vid dragning i Strängnäs 2017 Dragningsprotokoll New Hopes Adventskalender Lotteri vid dragning i Strängnäs 2017 Weekendresa med flyg till New York för två personer i ekonomiklass inkl. 3 nätter i dubbelrum 01-dec (arrangör Swanson

Läs mer

Hotell som investeringsobjekt

Hotell som investeringsobjekt Benchmarking Alliance Hotell som investeringsobjekt Stockholm 25 april 2013 Benchmarking Alliance Benchmarking Alliance Kra9fulla och lä=använda analysverktyg Tillhandahåller marknadsdata för den nordiska

Läs mer

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Gör din resa lite enklare Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Passa på att boka allt på en och samma gång Gör din resa lite enklare och roligare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi i samband med

Läs mer

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1 Rapport från Soliditet 1 Sammanfattning För riket som helhet och samtliga län, med undantag för Jämtland, har andelen sena betalare minskat. Detta kan till stor del

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-12-31 Resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 61,5 Mkr (27,2) motsvarande en vinst per aktie på 4,10 kronor ( 2,47). Driftsöverskottet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning Därför är bisnodes kreditvärderingssystem bäst de bästa argumenten för en lyckad försäljning Innehåll. Bisnodes kredit värderingssystem. 4 Nordens äldsta kreditvärderingssystem 4 Det mest kända kreditbetyget

Läs mer

Rapport Oktober 2013 SKÅNE

Rapport Oktober 2013 SKÅNE Rapport Oktober 2013 SKÅNE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7 Lomma

Läs mer

SSQ AWARD ACKREDITERAT AV HOTREC SSQ PARTNER

SSQ AWARD ACKREDITERAT AV HOTREC SSQ PARTNER SSQ AWARD ACKREDITERAT AV HOTREC SSQ PARTNER SSQ AWARD - BAKGRUND Få företag inom Hotell- och Restaurangbranschen vinner/deltar överhuvudtaget i Nationella Kvalitetsutvecklingsprogram och EFQM. Få företag

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Kramfors kommun... 5 Sundsvall kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 Fjärde kvartalet 2005/2006 (april juni): Försäljning i koncernen för Q4 ökade med 43,3 %, jämfört

Läs mer

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning i korthet... 4 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Nationell utveckling... 6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Nordic Travel Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Privatägt aktiebolag Omsättning på 61 miljoner Ca 25 medarbetare +sommarsäsongsarbetare Medlemmar i Svenska

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Blekinge Län Oktober 2008

Blekinge Län Oktober 2008 Blekinge Län Oktober 2008 I nledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året.

Läs mer

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Foto: Anna Alexander Olsson Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Hur går det för turismen i Helsingborg? Enligt SCB och Tillväxtverkets preliminära siffror var det totala antalet gästnätter

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode ringar in din målgrupp med hög precision och hjälper dig därigenom att hitta både nya och lönsamma kunder. Så hjälper vi dig att hitta rätt målgrupp

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Fastighet GOTLAND VISBY SKEPPET 3 AB Organisationsnummer :

Fastighet GOTLAND VISBY SKEPPET 3 AB Organisationsnummer : Företagsnamn : Fastighet GOTLAND VISBY SKEPPET 3 AB Organisationsnummer : 5590874110 Dagens datum : 2017-01-05 Företagsnamn Fastighet GOTLAND VISBY SKEPPET 3 Juridisk form Privat aktiebolag AB Organisationsnummer

Läs mer

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar UC Affärsoptimering Vi tillför nya perspektiv UC Affärsoptimering Vi

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag: Ekonomisk stabilitet hos enskilda huvudmän inom skolväsendet

Redovisning av regeringsuppdrag: Ekonomisk stabilitet hos enskilda huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Redovisning av regeringsuppdrag: Ekonomisk stabilitet hos enskilda huvudmän inom skolväsendet Uppdraget Skolinspektionen har i regleringsbrevet för 2017 fått regeringens uppdrag att redovisa sina

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched

1 juli 30 september 2011 Traveas AB (publ) Bookings Enriched 1 juli 30 september 2011 Bookings Enriched org. nr 556739-8143 / Adress Ringen 16 182 73 Stocksund Phone08-51 80 10 00 / Fax 08-51 80 10 10 www.traveas.com Juli till September, 2 2011 TRAVEAS AB (Publ)

Läs mer

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Gotland - 4:e plats i länsrankingen 2014... 4 Gotland - 36:e plats i kommunrankingen 2014... 5 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

En tillfällig inbromsning? En finansiell analys av fordonsleverantörerna i Sverige 2012

En tillfällig inbromsning? En finansiell analys av fordonsleverantörerna i Sverige 2012 En tillfällig inbromsning? En finansiell analys av fordonsleverantörerna i Sverige 2012 1 Små och medelstora företag utgör drygt 90 % av fordonsleverantörerna och står för 40 % av totala omsättningen Del

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eskilstuna kommun... 5 Trosa kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Kreditvärdighet. Mäts som andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC under det gångna året.

Kreditvärdighet. Mäts som andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC under det gångna året. Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. All tillväxt skapas lokalt. Det

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014 Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 IDENTIFIERING DELBRANSCHER OCH NYCKELTAL Då det inte finns någon enhetlig modell i Sverige för vilka

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN

Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Rapport Oktober 2013 UPPSALA LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Gävle kommun... 5 Bollnäs kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

hos oss är du alltid i centrum!

hos oss är du alltid i centrum! hos oss är du alltid i centrum! Elite Hotels of Sweden erbjuder klassiska hotell som är centralt belägna i större svenska städer, från i söder till Luleå i norr. De flesta av hotellen återfinns i anrika

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Torsås kommun... 5 Kalmar kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer