1 (228) KAROLINA. Sammanställning av nulägesbeskrivningar. Version: Ansvarig: Jonas Törngren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (228) KAROLINA. Sammanställning av nulägesbeskrivningar. Version: 0.108. Ansvarig: Jonas Törngren"

Transkript

1 1 (228) KAROLINA Sammanställning av nulägesbeskrivningar Version: Ansvarig:

2 ÄNDRINGSFÖRTECKNING 2 (228) Version Datum Ändring Nyutgåva Fler inlagda beskrivningar Indelning i områden, borttagning av dubbletter Slutversion; Webversion Webversion 2, kompletteringar Webversion 3, kompletteringar Webversion 4, kompletteringar Webversion 5, kompletteringar Webversion 6, kompletteringar

3 3 (228) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LÄNSSJUKVÅRDEN INFORMATIONSENHETEN EKONOMIENHETEN PERSONALPROCESSENHETEN PLANERINGS- OCH LOGISTIKENHETEN, LÄNSSJUKVÅRDEN SMITTSKYDD & VÅRDHYGIEN VÅRDPROCESSENHETEN OMRÅDE BARN/KVINNA Område Barn/Kvinna ur ett områdesperspektiv Staben Läkaravd. Kvinnosjukvården Kvinnosjukvården avd Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet Centrala mödra-barnhälsovården (CMBHV) Barn- och Ungdomsmottagningens verksamhet Dagvårdsverksamheten Barn inom Öppenvården Barn Slutenvård Barn Lekterapin / BUM till Karolina projektet Barn- och Ungdomshabiliteringen (BUH) Vuxenhabilitering (VH) Område Barn/Kvinna ur ett områdesperspektiv OMRÅDE KIRURGI Kirurgen avd. 211 urolog samt kava Kirurgkliniken, läkarsekr.avd Kirurgmottagningen Avd Onkologmottagningen Kirurgkliniken ur läkarnas perspektiv Kirurgen, avdelning Kirurgkliniken, Storsjögläntan Endoscopienheten OMRÅDE MEDICIN Lungenheten i Medicinområdet Läkargruppen inom lungmedicin Avdelning 102, hjärtintensivvårdsavdelning Avdelning

4 4 (228) Avdelning Avdelning Neurologmottagningen Dialysavd Östersunds sjukhus Patienthotellet OMRÅDE ORTOPEDI Ortopeden, vårdavd Rehabenhet inom område ortopedi Ortopedmottagningen, Östersunds sjukhus Ortopedens ryggmottagning Ortopeden läkaravdelningen AKUTOMRÅDET Ambulanssjukvården Akutområdets stab Akutavdelningen, sammanfattning Operation- och anestesienheten intensivvårdsavdelningen OMRÅDE HUD/INFEKTION/ÖGON/ÖRON Syncentralen Ögonenheten Öronenheten Hudkliniken Infektionsmottagningen Infektion avd Hörcentralen Logopedmottagningen Pedagogiska hörselvården OMRÅDE MEDICINSK SERVICE Röntgenavdelningen Medicinsk service, område personalhandläggare Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Medicinteknisk avdelning (MTA) Storsjötappen och avd för klinisk kemi Fysiologavdelningen OMRÅDE RHR Ortoped och neurorehab, Remonthagen RHR staben Hjälpmedelscentralens (HMC) Hjälpmedelskonsulenterna på Hjälpmedelscentralen Remonthagen avd B...73

5 5 (228) Rehab, öppenvård Reumatologen Smärtrehabiliteringen Smärtmottagningen Enheten för stroke/hjärnskaderehabilitering Remonthagen OMRÅDE PSYKIATRI Psyk avd Avdelning Avdelning 3, Psykossektionen, Område psykiatri avd Ätstörningsenheten Äldrepsykiatriska enheten NHPL äldrepsykiatrin UPM - ungdomspsykiatrisk mottagning Allmänpsykiatriska öppenvårdsteamet Psykoterapienheten Strandvillan Dagverksamheten Ätstörning Stab NPU-gruppen Fritidsutvecklare, psyk PERSONALPROCESSENHETENS KOSTAVDELNINGEN SÄKERHETSGRUPPEN ÖVRIGT Kurator/socionom LANDSTINGETS KANSLI PERSONALSERVICE I/K ENHETEN KOMPETENSCENTRUM IT-ENHETEN PATIENTNÄMNDENS KANSLI ADMINISTRATIVA ENHETEN EKONOMIENHETEN PERSONALENHETENS CHEFER + CONTROLLER ESVU:S PROCESSTEAM KATASTROF- OCH BEREDSKAPSOMRÅDET PERSONALPOLITISKA PROCESSEN/ENHETEN DEMOKRATIENHETEN...109

6 6 (228) 2.13 BESTÄLLARENHETEN LANDSTINGSDIREKTÖRENS IAKTTAGELSER TANDVÅRDEN FOLKTANDVÅRDEN, FÖLLINGE FOLKTANDVÅRDEN STRÖMSUND FOLKTANDVÅRDEN FUNÄSDALEN FOLKTANDVÅRDEN KROKOM FOLKTANDVÅRDEN HEDE FOLKTANDVÅRDEN SVEG FOLKTANDVÅRDEN, KANSLI/STAB FOLKTANDVÅRDEN OFFERDAL FOLKTANDVÅRDEN HAMMERDAL FOLKTANDVÅRDEN BRÄCKE, GÄLLÖ OCH KÄLARNE FOLKTANDVÅRDEN LIT FOLKTANDVÅRDEN ODENSALA FOLKTANDVÅRDEN LUGNVIK FOLKTANDVÅRDEN MYRVIKEN TANDREGLERINGEN, SPECIALISTTANDVÅRDEN PRIMÄRVÅRDEN GÄDDEDE HC FÖLLINGE HC HÄRJEDALENS BASENHET BRÄCKE BASOMRÅDES VERKSAMHET UR TRE PERSPEKTIV PRIMÄRVÅRDSCHEFENS ADMINISTRATIONS SYNPUNKTER PÅ KAROLINA HOTINGS HC SAMHÄLLSMEDICIN OCH FOLKHÄLSA ÅRE BASENHET RAGUNDA BASENHET HAMMERDAL HC LIT HC STRÖMSUND HC SVENSTAVIK HC BRUNFLO HC BACKE HC ODENSALA HC KROKOMS HC UNGDOMSMOTTAGNINGEN KVINNOHÄLSAN...144

7 7 (228) 4.20 PSYKOSOCIALA ENHETERNA LÄNSUTVECKLINGEN BIRKA FOLKHÖGSKOLA Birka Folkhögskolas yrkeslinjer Birka folkhögskola - Korta kurser, konferenser och uppdragsutbildningar Birka, administration/expedition Birka Folkhögskola allmänna Linjen Internat samt kök/städ vid Birka Folkhögskola Birka Folkhögskola Rektor Carsten Magnusson Birka Folkhögskola Musiklinjen FOU-ENHETEN, JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING LÄNSTEATERN FILMPOOL JÄMTLAND 10 ÅR LÄNSKULTUREN Arbetsplatsen Kulturenheten LÄNSMUSIKEN I JÄMTLANDS LÄN OCH NMDZ NÄRINGSLIVS- OCH MILJÖENHETENS HISTORIK I ETT KORTARE PERSPEKTIV LÄNSUTVECKLINGENS STAB JILU RESTAURANG OCH BOENDE ADMINISTRATIVA ENHETEN VID JILU ÅSBYGDENS NATURBRUKSGYMNASIUM BÄCKEDALS FOLKHÖGSKOLA Serviceenheten - köket Utbildning Stab HANDIKAPP OCH SERVICE Handikappsamordning Taltidningen Praktikplatsenheten Tolkcentralen FÖRETAGANDE OCH UTBILDNING EMEFTÉ KUNDTJÄNST/VAKTMÄSTERIET EKONOMIADMINISTRATIONEN PERSONALADMINISTRATION SJUKRESOR STÄD KUNDTJÄNST FÖRVALTNING/BYGGS...175

8 8 (228) 6.8 FASTIGHET TVÄTT OCH TEXTIL POST-BUD/VAKTMÄSTERIET FRISKVÅRDSENHETEN EMEFTÈ MATERIALS PERSONAL UPPHANDLING TRANSPORT LANDSTINGSHÄLSAN JÄMTLANDS LÄN NÄRINGSLIV AEROTECK TELUB AB JAMTLI LANDSTINGSBOSTÄDER LÄNSTRAFIKEN PRIVATA VÅRDGIVARE INGVAR SUNDSTRÖM BRITTA HJALMARS METROPOLEN EVA EK WERNDAHL, TANDLÄKARE LARS WERNDAHL, SPECIALISTTANDLÄKARE MARIA MARKEN, SJUKGYMNAST STORSJÖKLINIKEN, JAN SANDEGÅRD BARBRO ENGSTRÖM, SJUKGYMNAST SJUKGYMNASTERNA I CENTRUM VIKTORIAPRAKTIKEN, MIA ERIKSSON - CHRISTER LITFELDT FELDENKRAISCENTER, EVA JOHANSSON SJUKGYMNASTIKEN CECILIA AGNVALL GERTRUD OLOFSDOTTER ÖSTERSUNDS ÖRON-NÄSA-HALS PRAKTIK AB STORSJÖKLINIKEN BO SÖNNE INGRID BJÖRESTEN, PRIVATTANDLÄKARE ORGANISATIONER JÄMTLAND HÄRJEDALEN TURISM (JHT) STYRELSEN FÖR NJURFÖRENINGEN I JÄMTLAND/HÄRJEDALEN IFS I JÄMTLANDS LÄN REUMATIKERDISTRIKTET I JÄMTLANDS LÄNS HANDIKAPPSAMVERKAN I JÄMTLANDS LÄN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING I JÄMTLANDS LÄN PATIENTFÖRENINGEN JÄMTGUBBEN CELIAKITFÖRENINGEN...203

9 9 (228) 10.9 LÄNSARBETSNÄMNDEN FÖRSÄKRINGSKASSAN JÄMTLANDS LÄNS BRÖSTCANCERFÖRENING (BCF), EMMAFÖRENINGEN NJURFÖRENINGEN ILCO JÄMTLANDS LÄNSFÖRENING FÖR STOMI OCH RESERVOAROPERERADE PRO JÄMTLANDS LÄN SPF DISTR 54, HÄRJEDALEN TANDVÅRDSKADEFÖRBUNDET KOMMUNAL VÅRDFÖRBUNDET FÖRENINGEN RBU OCH AUTISM HÖRSESKADADES DISTRIKT DHR JÄMTLANDS YTTRANDE ANGÅENDE PROJEKT KAROLINA DIABETESFÖRENINGEN I JÄMTLANDS LÄNS JÄMTLANDS LÄNS DÖVAS FÖRENING SRF JÄMTLANDS LÄN SPRF AVDELNING 21, JÄMTLAND/HÄRJEDALEN SACO-STYRELSEN PENSIONÄRSRÅDET, BERG HANDIKAPPRÅDET, BERG LÄNSINNEVÅNARNA STRUKTURBEREDNINGENS SAMMANSTÄLLNING KOMMUNER STRÖMSUNDS KOMMUN ÅRE KOMMUN ÖSTERSUNDS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORG ÖSTERSUNDS KOMMUN, SOCIALFÖRVALTN. STABEN RAGUNDA KOMMUN BERGS KOMMUN BRÄCKE KOMMUN VÅRDKNUTEN...227

10 LÄNSSJUKVÅRDEN 10 (228) 1.1 INFORMATIONSENHETEN Vad har hänt inom verksamheten? Positivt/negativt. Kommunikationsfrågorna kommer allt mer upp på agendan inom vår förvaltning. Medvetenheten om vikten av kommunikation och varför man ska kommunicera ökar. Samtidigt bidrar begränsade resurser till att utvecklingen går långsammare än vad som är bra. Enheten har utökats med en halv informatör på inlån från kansliet. Förhoppningsvis kan detta på något sätt permanentas fr o m Tankarna kring att omstrukturera I/K-processen till en gemensam enhet för hela JLL är inte bra ur vare sig, trovärdighetsaspekt, kontinuitet, arbetsmiljöhänseende och geografiskt perspektiv. Positivt/Negativt Se ovan. Informationsansvarig på Länssjukvården är även chef för sjukhusets reception och dess medarbetare samt sjukhusfotograf. Detta är inte en optimal lösning eftersom receptionsfrågor inte är information utan service. Kraft från infofrågor går till rena servicefrågor, som borde ligga inom annan enhet. Framtiden - möjligheter vs risker vad gäller utvecklingen Möjligheter finns att utveckla kommunikationsarbetet inom förvaltningen. Medvetenheten om kommunikationens betydelse ökar hela tiden, detta betyder att det finns goda möjligheter att vår förvaltning kan komma framåt vad gäller info/kommunikation - att dessa frågor kommer i centrum vad gäller verksamhetsutveckling, organisation etc. Risken är att - om I/K-processen helt och hållet hamnar centralt - trovärdigheten minskar, kunskap kring de olika förvaltningarnas förutsättningar samt kraften att arbeta med deras specifika frågor minskar, arbetet blir mer upphackat, slutligen blir kontinuiteten sämre. En process som alltså är på rätt väg, sedan de senaste två åren, riskerar att stoppas upp. 1.2 EKONOMIENHETEN Ekonomienheten vid länssjukvården består för närvarande av 11 personer varav 8 personer arbetar med löpande redovisning och bokslut, 1 person arbetar som ekonomisekreterare i sjukhusdirektörens stab, 1 person arbetar som controller och 1 person arbetar som ekonomistrateg/chef för ekonomienheten. Enhetens främsta uppgift är att samordna länssjukvårdens ekonomiarbete inom budgetering, löpande redovisning, bokslut och uppföljning. Andra viktiga uppgifter som handläggs av personer inom enheten är riks- och regionsjukvård, landstingsförbundets väntetidsdatabas, patienthotellet SAS Radisson, produktionsstatistik samt diverse utredningsuppdrag. För ca 1,5 år sedan omorganiserades sjukhusdirektörens stab vilket för ekonomienheten innebar att man lämnade den administrativa avdelningen och bildade en mindre ekonomienhet under ledning av förvaltningens ekonom. Då enhetens personal har lång erfarenhet av sitt arbete och ett självständigt arbetssätt kom detta i praktiken inte att få så stor betydelse i det dagliga arbetet men personalen har ändå upplevt det positivt att den personal som arbetar med ekonomi förvaltningsövergripande samlats i en enhet. Detta kommer ytterligare att förbättras när enhetens personal efter flytten till vårdhögskolan ges möjlighet att sitta tillsammans.

11 11 (228) Enheten har relativt hög medelålder och inom 1,5 år går två medarbetare i pension. Med antagande om en positiv effekt av såväl ny rutin för hantering av leverantörsfakturor som projekt - Karolina räknar enheten inte med att dessa tjänster ska behöva återbesättas. Trots att enheten är tight bemannad har en hel del utvecklingsarbete kunnat genomföras under den senaste åren men det återstår en del arbete innan alla ekonomirutiner fungerar problemfritt. Enhetens personal upplever inte alltid att deras synpunkter och problemställningar beaktas av Kansliet och det finns därför anledning att arbeta på att ytterligare förbättra dialogen mellan förvaltningarna i det dagliga arbetet. Under hösten är enhetens ambition att försöka frigöra tid för utbildning av linjeorganisationens chefer inom delar av ekonomiområdet. Framtiden inom enheten är till stor del beroende av vad som framkommer i arbetet med projekt - Karolina. Personalen är medveten om att enhetens framtida dimensioneringen och arbetsinnehåll kommer att måsta anpassas om en ny organisations- och ledningsstruktur växer fram. Ingen påtaglig oro finns dock ännu bland personalen och i väntan på framtiden arbetar enheten på enligt nuvarande arbetssätt och ambitionsnivå. 1.3 PERSONALPROCESSENHETEN Enhetens uppgift är att tillhandahålla kompetens åt sjukhusdirektören för ledning och styrning av förvaltningens kärnkompetens, d.v.s. patientvården. I detta ingår att på sjukhusdirektörens uppdrag och i samverkan med övriga stabsfunktioner, formulera, samordna och utvärdera uppdragen för förvaltningens olika verksamhetsområden. Enheten har således en controllerfunktion på förvaltningsnivå avseende samordning, kvalitet och resultat av förvaltningens personalpolitik. Vår roll utövas som internkonsulter, experter och ledningens förlängda arm. I en beskrivning av hur enhetens roll utvecklats har vi tagit vår utgångspunkt från bildandet av personalenheten i november Vi har försökt att beskriva den utvecklingen med + och - enligt; Vad har hänt inom vår verksamhet - Personalfrågornas utrymme i länssjukvårdens ledningsgruppen har minskat - Personalfrågornas reella status har minskat trots att vikten officiellt betonas. Detta har många gånger skett på grund av att ekonomiska frågor kommit i fokus. - Personalfrågorna har inte varit med som en strategisk utgångspunkt i verksamhetens utveckling, utan mera varit av typen att ta fram underlag i redan beslutad inriktning. Svårt att komma in i sjukhusledningen strategiskt. - Strukturen och samordningen dålig i vad som görs. Prioriterade områden försvinner i det stora nedfallet Mängden av vad som läggs på chefer att göra gör att även prioriterade områden ifrågasätts. Det av politiker och ledning sägs vara prioriterat levs inte upp till. - Ryckighet och kortsiktighet i den ekonomiska planeringen gör det svårt att långsiktigt strategiskt jobba med kompetensförsörjningsfrågorna, vilket kan på sikt få mycket negativa personalkonsekvenser. - Rätt saker görs inte alltid med rätt kompetens. Resursslöseri. Assistentstödet för litet. + Samlandet av förvaltningsövergripande personalfrågor på ett ställe + Lättare att driva frågor när man fick diskutera direkt med chef som hade personalkompetensen + Möjligheten att bolla/ventilera personalfrågor i en grupp med personalkompetens + Genom att kunna gå in i varandras kompetenser har summan av vår gemensamma kompetens blivit större än den enskildes. 1+1=3 + Personalfrågorna har varit ett fokusområde i samhällsdebatten. Vad tror vi om framtiden? Vilka möjligheter respektive risker ser vi? + Ska vi kunna rekrytera och behålla medarbetare inom länssjukvården kommer personalfrågor som, arbetsmiljö. rekrytering, lönepolitik, kompetensutveckling och avveckling, jämställdhet att bli allt viktigare. Att kunna möta det nya arbetskraftsutbudets individuella behov som kommer att skilja sig åt. Möta upp bristsituationer och nya krav. En positiv möjlighet och utmaning för oss som jobbar med HR-frågor. + En specialisering och centralisering av HR-kompetens kommer att bli nödvändig för att möta upp omgivningens framtida behov av HR-kompetens + En bra väl fungerande personalprocess kommer att visa sig vara en ekonomiskt lönsam investering

12 12 (228) + En renodling av kompetenser kommer att bidra till att rätt saker görs på rätt ställe vid rätt tidpunkt vilket bidrar till en effektivare och långsiktigt hållbar verksamhet med patienten i fokus. +Vi har idag en positiv trend vad gäller bemanning, arbetsmiljö, sjuktal, m.m. 75 % av medarbetarna inom lsv tycker det är positivt och roligt att gå till arbetet. Detta är något mycket positivt att bygga vidare på. Ger oss bra förutsättningar att få medarbetare stanna och orka, men också ett gott rykte när vi rekryterar. Allt i slutändan för att vi ska kunna bedriva en god hälso-sjukvård till gagn för medborgarna i länet. - Fokus på den kortsiktiga ekonomin kan vara hinder och negativt för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Vi måste idag vara med för att klara de stora behov vi ska klara i en konkurrentutsatt situation om 5-10 år. - Ett revirtänkande kan riskera bli ett hinder för samverkan till utveckling. - Om en positiv trend och förutsättningar inte tas tillvara eller raseras genom kortsiktigt ekonomiskt tänkande kan det få långtgående negativa verkningar på kompetensförsörjningsfrågorna. Finns mycket att ta vara och bygga vidare på. - Riskera kontinuiteten i personalarbetet om vi stör processen för mycket - Om inte personalfrågorna samordnas, prioriteras är risken stor att de försvinner i ett allmänt nedfall. Spretigt - ostrukturerat - oekonomiskt. - Missbruk av kompetens p.g.a. fel kompetens på fel plats vid fel tillfälle 1.4 PLANERINGS- OCH LOGISTIKENHETEN, LÄNSSJUKVÅRDEN Bakgrund Enheten är en stabsfunktion under sjukhusdirektören med följande huvuduppgifter. Kansli/sekretariatsfunktion för sjukhuset Lokalplanering och försörjningsfrågor inom länssjukvården IT-planering och IT-stöd till verksamheterna Övergripande säkerhetsfrågor och katastrofplanering samt utbildning Övergripande miljöplanering och samordning/utbildning i miljöfrågor inom förvaltningen och landstinget Vad har hänt? Miljöfrågorna har mot bakgrund av landstingsbeslut fått en ökande uppmärksamhet. Även lokalutnyttjande liksom försörjnings- och säkerhetsfrågorna har ökat i omfattning. Generellt har användandet av IT i verksamheten ökat. Därutöver har telemedicin och journalhantering börjat införas. Hur ser det ut idag? Både miljö- och säkerhetsmedvetenheten har ökat i organisationen liksom efterfrågan på ännu bättre IT-stöd. Bättre resursutnyttjande av lokaler är en ständig frågeställning. Förutom huvudfrågorna hanteras en mängd udda frågor som inte kan hanteras ute i verksamheterna. Positivt inom enheten är att frågeställningarna är angelägna och intressanta. Negativt är en viss känsla av otillräcklighet gentemot verksamheterna. Framtiden Vår bedömning är att den här typen av stabsfunktioner med samordningsansvar och expert-kunskap alltid kommer att behövas. Risker med en stabsfunktion är att balansgången mellan vad som kan/skall centraliseras och decentraliseras alltid kommer att vara svår.

13 1.5 SMITTSKYDD & VÅRDHYGIEN 13 (228) SAMMANFATTNING POSITIVT NEGATIVT God samhällsekonomi, väldefinierade klinikstrukturer, bättre basal hygiendiciplin och välfungerande skolhälsovård Auktoritära, stelbenta beslutsstrukturer NU SEN.. Få epidemiska barnsjukdomar i Sverige Bättre processtänkande och samverkan lokalt och regionalt Lokalt, nationellt och internationellt nätverksarbete - inkl. beredskap för (kända och ännu okända) epidemiska risker och B-hot Bättre hjälpmedel/utrustning Få förvaltningar, många olika driftsformer för vården, tydligare uppdragsbeskrivningar Ökat tillsyn av vårdhygien/ patientsäkerhet Utvecklade operativa stödfunktioner Resistensutveckling och galloperande STI-ökning För få och minskande antal vårdplatser (inkl. enkelrum!), köbildning och för få stud. vid vårdutbildningar Nedrustad skolhälsovård Svällande administration, bristande överblick och för vek helhetssyn Begränsad tillväxt och risk att vården blir en handelsvara Ökad sårbarhet för samhället, ökad andel vårdbehövande Brist på vårdplatser och personal /stor omsättning Nya epidemiska hot Ökad antibiotikaresistens = fördyrad behandling och längre vårdtider 1.6 VÅRDPROCESSENHETEN Nuläge Vårdprocessenheten (VPE), som är en enhet i sjukhusdirektörens stab, bildades 2001 med uppgift att tillhandahålla kompetens åt sjukhusdirektören för ledning och styrning av förvaltningens kärnprocesser dvs. patientvården. I verksamheten ingår att, efter sjukhusdirektörens direktiv i samverkan med övriga stabsfunktioner, formulera, samordna och utvärdera uppdragen för förvaltningens olika verksamheter (t.ex. i ordinarie budgetarbete och verksamhetsuppföljning liksom särskilda projekt för internkontroll). Enheten har således en controllerfunktion på förvaltningsnivå avseende samordning, kvalitet och resultat av förvaltningens vårdprocesser. VPE består av tre heltidstjänster, vårdstrateg med medicinsk kompetens (medicinsk chef), vårdstrateg med omvårdnadskompetens samt vårdhandläggare. Dessutom finns följande projektanställningar inom enheten, 25 % tjänst som läkemedelssamordnare, 25 % tjänst som projektledare Hälsofrämjande sjukhus, 25 % tjänst som projektansvarig i Idealt Genombrott samt två sjukskötersketjänster med funktion som vårdplatskoordinator. I samarbete med andra verksamhetsområden inom sjukhuset utförs sjukhusövergripande arbetsuppgifter dvs. samordning, strategisk planering, uppföljning/analys/resultatvärdering, kompetensutveckling/utbildning/information. Det upplevs som positivt:

14 14 (228) - att vi utvecklar allt bättre verktyg och styrinstrument för att kunna formulera och följa upp respektive verksamhetsområdes uppdrag inom länssjukvården ( t.ex. styrdokument, nyckeltal etc.). - att genombrottsprojekt bedrivs med syftet att öka kvalitén i vården. - att funktionen vårdplatskoordinator bedrivs med målet att skapa ett effektivare nyttjande av sjukhusets vårdplatser Det som upplevs som mindre positivt: - att uppdelningen i flera enheter inom sjukhusdirektörens stab leder till fragmentering vilket orsakar en sämre samverkan inom staben. Färre enheter torde leda till bättre samordning med ökade resurser som följd och möjligheter att ge sjukhusdirektören effektivare stöd i t.ex., budget och kvalitetsfrågor. Nuvarande organisation gagnar inte strategiskt arbete. Framtid Det finns gott hopp om att framledes kunna bedriva arbetet mer strategiskt vilket är betydelsefullt för samordning, kvalité, resultat och budget inom förvaltningens vårdprocesser. Yrkesrollerna inom vården förändras. Personalbehovet bör anpassas efter de krav som ställs på vården. Ett tvärprofessionellt samarbete i patientvården bör eftersträvas. Det finns behov av ett gränsöverskridande synsätt kring styrning, verksamhetsutveckling och uppföljning med utgångspunkt från den enskilde patientens behov. Samverkan med FoU - enheten ingår som en självklarhet. 1.7 OMRÅDE BARN/KVINNA Område Barn/Kvinna ur ett områdesperspektiv Del I: Vad har hänt fram till idag, positivt - Områdesbildningen Barn/Kvinna har varit stödjande för utveckling av vårdkedjor med patientperspektiv utifrån att målgrupperna barn, ungdomar och kvinnor skall vara i centrum. - Utvecklat god förståelse och samverkan för varandras verksamheter inom området och vårdgrannar i ansgränsande organisationer. - Lagom stort område, kreativt att arbeta i. - Positiv attityd till kompetensutvecking och systematiskt förbättringsarbete. - Arbetsmiljöarbete i samverkan - Stabsstöd i team för uppföljning av ekonomi, personal och vårdverksamhet. Del I: Vad har hänt fram till idag, negativt - På förvaltnings- och landstingsnivå upplevs samordning och uppföljning av verksamhet inte vara synkroniserad utan varje funktion arbetar för sig. Kortsiktig och ryckig planering - MLA-funktionen otydligt definierad på förvaltningsnivå - Svårt att hinna med utvecklingssamtal för avdelningschef med stora avdelningar gäller både I+II. Del II: Hur det ser ut idag, positivt - Utvecklad och välfungerande områdesorganisation (centrumbildning) för barn, ungdomar och kvinnor. - Utvecklat primärpreventivt arbete - Verksamhetsidé utifrån gemensam värdegrund där humanism, helhetssyn, systemtänkande familjeorienterat och samhällsinriktat arbetssätt ingår. - I utökade områdesledningen framarbetad gemensam vision; ständigt bättre specialistvård genom systematiskt förbättringsarbete. - Utvecklat av ledningsgrupp till en arbetande grupp. Provar samledarskap på en avdelning.

15 15 (228) - Välfungerande administrativt stöd inom området i alla perspektiv (produktion/effekt, patient/brukare, personal och utveckling). - Tydlig uppdragsdialog, prioriteringar och inriktning mot perspektiv/balanserade styrkort för ännu bättre styrning och uppföljning inom området. Del II: Hur det ser ut idag, negativt - Tillgänglighet för barn och ungdomar är inte tillfredsställande. - Landstingets processer (verksamhetsutveckling/styrning, personal och IT) löper inte genom linjeorganisationens nivåer med resultat att förvaltningsnivå blir otydlig och gällande verksamhetsutveckling mm. - Dålig samverkan mellan processerna på Landstingsnivå gör att utveckling och uppföljning blir snedvriden, olika perpspektiv (produktion/effekt, patient/brukare, personal och utveckling) får olika tyngd, vårdverksamhet otydligast ur kvalitativa perspektiv. Del III: Möjligheter - Med stöd av nuvarande områdes (centrumbildning) organisation fortsatt utveckling av arbetet barns och ungdomars hälsa. Områdets samlade specialistkompetens skall utgöra en effektiv omhändertagandenivå. - Fortsatt arbete med processorientering för patienters bästa. - Fortsatt systematiskt förbättringsarbete i liten skala. - Utveckling mot balanserad styrning med nyckeltal. - Öppenhet för att pröva ytterligare nya modeller för ledarskap. Del III: Risker - En omorganisation skulle innebära dränering av kraft och svårrekryterad kompetent personal. Risk för sämre uthållighet i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Risk att ligga efter avseende egen specialistutbildning inom olika professioner med hänsyn tagen till pensionsavgångar och marknadsläget för löner både lokalet och nationellt. - Om Karolina blir en omorganisation i första hand, kommer både personals entusiasm att delta i arbetet och deras förtroende för ledningen att bli sämre. Bilagor: 1. Beskrivning av område Barn/Kvinna ur ett områdesperspektiv 2. Verksamhetsplan Kvalietsplan område Barn/Kvinna 4. FoU-policy område Barn/Kvinna Staben Vad har hänt? Positivt Utveckling av administrativ stödfunktion inom området mot linjeorganisationen. Införande av verksamhetsplan med mål för staben, inklusive arbetsmiljömål utifrån medarbetarenkät. Återkommande utvärdering av staben (kund = avdelningschefer inom området). Utveckling inom funktionsområdena ekonomi, personal och vårdadministration. Utveckling av assistentfunktioner inom områdesstab med inriktning mot personal och ekonomi/information/intranät. Utveckling av utvärdering/uppföljning inom funktionsområdena i ett helhetsperspektiv inom området. Negativt IT-stöd Oklar ansvarsfördelning mellan områdesnivå och förvaltningsnivå när det gäller utveckling inom funktionsområdena ekonomi, personal och vårdutveckling med försämring under de senaste åren. Situationen idag Positivt

16 16 (228) Helhetssyn inom staben sammanvägning av olika funktionsområden/perspektiv (verksamhet, ekonomi, personal), t ex systematiskt arbetsmiljöarbete ur såväl personal- som verksamhetsperspektiv. Välfungerande administrativt stöd till områdeschef och avdelningschefer. Välfungerande uppföljning inom området. Aktiv omvärldsbevakning Balanserat styrkort för staben Arbetsmiljösatsning med friskvård, teamutveckling med olika fokus-områden utifrån resultat i medarbetarenkät. Negativt Ökat och osystematiskt krav olika uppföljningar från landstings- och förvaltningsnivå. Mycket kort framförhållning i budget- och uppföljningsprocessen under året inom förvaltningen med orimlig tidsplan vilket försvårar att ha en god kvalitet i analysarbetet. Stora variationer och ofta ofullständiga direktiv i budget- och uppföljningsprocessen på förvaltningsnivå vilket omöjliggör en fungerande långsiktig planering inom området och god arbetsmiljö för chefer och stab Otydlig roll/uppdrag för funktionsansvariga i förvaltningschefens stab mot områdesstaben Ur ett områdesperspektiv dålig kommunikation och bristande utveckling inom hela verksamhetsutvecklingsprocessen (representerat av vårdplaneringsenhet på förvaltningsnivå) Långa handläggningstider och dålig samordning av ärenden inom administrativ förvaltningsnivå och landstingsnivå, tex friskvårdspolicy. IT-stöd. Kända brister i Palett, suboptimalt utnyttjande av olika system pga. dålig eller ingen utbildning. Inom förvaltningen avsaknad av samlad utveckling av assistentfunktion inkl kompetensutveckling. Kort framförhållning och dålig samordning när det gäller utbildningsinsatser mellan landstings- och förvaltningsnivå vilket ofta leder till en suboptimering när det gäller möjlig kompetensutveckling. Direkt information/kommunikation till olika informella nätverk med oklara mandat vid sidan av linjeorganisationen, t ex gemensamt introduktionsprogram inom länssjukvården. Framtid Möjligheter Staben är förebild för administrativ stödfunktion i centrumbildning. Fortsatt systematiskt förbättringsarbete och spridning av förbättringsarbete. Systematisk omvärldsbevakning och analys. Utveckling mot balanserade styrkort med välfungerande IT -stöd i form av program och stödsystem för kostnadseffektiv styrning och uppföljning. Utveckling av personalekonomisk redovisning och hälsobokslut. Fortsatt decentralisering med utveckling av tydliga landstingsövergripande riktlinjer ger minskat behov av flera administrativa nivåer. Bättre information med ett mer lättillgängligt och användarvänligt intranät. Bättre landstingsövergripande samarbete. Risker Centralisering av administrativa resurser med minskad verksamhetskunskap. Omorganisationer som leder till att en administrativ stödfunktion i en välfungerande centrumbildning slås sönder Läkaravd. Kvinnosjukvården. Del1. Vad har hänt fram till idag. NEG: Under åren slutade 5 manliga läkare. 4 överläkare samt en S-T läkare. Detta medförde stora svårigheter i bemanningen samt även kompetensmässigt. Jourerna blev mycket belastande. Genom att de

17 17 (228) kvarvarande 6 specialisterna fanns inom alla specialområden så kunde ändå kvalitén hållas god. Mycket kraft åtgick till att försöka finna vikarier och nya kollegor. Detta var mycket svårt-omöjligt. Det fanns gott om arbete söderut! ytterligare en överläkare sade upp sig. POS: Efter några år återkom en av de överläkarna som först flyttat. Nu var vi åter 5 överläkare inkl. avd. chefen. Vi kom i kontakt med en kollega med stafettfirma och genom honom täcktes akutverksamheten och ca 50 % av jourerna av specialister från andra sjukhus. Alla med hög kompetens. Vi har fått även mycket ny kunskap genom dessa erfarna specialister. Från början hade vi 3 S-T läkartjänster besatta och vi har även fått en 4: e besatt. Positivt är också att fler o fler underläkare hör av sig för vikariat för ev. senare tjänst. Vi har även flera förfrågningar ifrån andra länder om tjänst här. Vi arbetar målmedvetet för kortare väntetider. Se Irenes H. beskrivning från avd 107. Alla specialister har någon form av funktionsansvar som de tillsammans i förekommet fall arbetar tillsammans med funktionsansvarig sjuksköterska. MLA funktionen är samman hållen hos avd. chefen. Vi håller hårt på att alla skall gå någon uppföljningskurs (via SFOG) 1-2 ggr årligen samt delta i Gyn-obst årsmöten. Detta gäller även S-T läkarna. Interna föreläsningar hålles för kollegorna samt övrig personal på avd. Flera specialister deltar aktivt i arbetsgrupper inom deras specialområden (vis SFOG). Vi har årligen gemensam planeringsdag med avd 107. Kuratorsverksamheten har setts över och en kurator har förts över till SMBHV. Kuratorerna har fått lite nya arbetsuppgifter,bla. inom infertområdet. DEL 2: Hur ser det ut idag: NEG: Det saknas fortsatt 4 specialister. Stafettkedjan är därför ett måste ur arbetsmiljöperspektiv. Budget besparingar med kort varsel ger dåliga tecken och glädjen med att få utveckla verksamheten grumlas. Tilltänkta omorganisationer ger även dessa dåliga tecken och försämrar arbetsmoralen. De kvarvarande överläkarna är nu fyra mellan år och alla har något besvär med rygg eller nacke. Även de två yngre överläkarna 44,48 år har även de ryggbesvär. Svårt att få tid till handledning av alla nya S-T,Ul,Med kand,at läkare. Dessa behöver mycket hjälp vilket medför att egen mottagning minskar. Vi önskar fler manliga blivande gynekologer. POS: Vi har en bra arbetstämning Inga personal problem. Många ansökningar av yngre kollegor som hört att vi har det bra hos oss. Trevligt med S-T läkare från kirurg och distrikt samt AT läkare som vill auskultera. Positivt att många yngre kollegor vill pröva på att bli gynekolog. Bra samarbete mellan personalkategorierna. Gemensamma projekt mellan grupperna. Våra två kuratorer utför ett mycket kompetent arbete inom alla våra specialområden och de ser över sin egen verksamhet och fördelar arbetsuppgifterna själva. Möjligheter: Fler utländska läkare med spec.kompetens??? Rekrytering ifrån storstäderna när de måste dra ner??? Får vi fullbemannat med specialister så kan vi avveckla stafett kedjan. De äldsta överläkarna borde kunna gå ner i arbetstid utan ekonomiskt avbräck och genom detta kunna arbeta fler år och utbilda yngre kollegor och vara deras stöd under en som vi tror svår generationsväxling. Risker: Det tar lång tid att utbilda en färdig specialist som är självgående. Det kan ta 7-8 år beroende på kön (barnafödslar o föräldraledighet samt deltid). Under tiden har de nuvarande överläkarna nästan gått i pension eller fått bestående ryggproblem vilket medför reducerad arbetsinsats.

18 1.7.4 Kvinnosjukvården avd (228) Del I: Vad har hänt fram till idag, positivt - Sammanslagning av Kvinnoklinikens avdelningar till en stor gemensam avdelning - God kompetens hos personalen då de arbetar på två av fem enheter - Trevliga och ändamålsenliga lokaler - Konventering av Gynklinikens sjukskötersketjänster till barnmorsketjänster - Samordnad MLA - Assistent som arbetar mot avdelningen Del I: Vad har hänt till idag, negativt - Kompetenta sjuksköterskor slutade pga omorganisation - Vårdavdelningens enkelrum innebär stora ytor - En mer slimmad personalorganisation innebär att du inte kan arbeta i vårdpar. Som undersköterska arbetar du ofta ensam i vårdlaget - Svårt att hinna med utvecklingssamtal då det är en stor personalgrupp Del II: Hur det ser ut idag, positivt - Gynavd har 10 vårdplatser med 12-dygnsavdelning (stängd var annan lördag-söndag) - Gynvården har blivit allt mer polikliniserad och medelvårdtiden optimal - Måluppfyllelse på minst 50 % medicinska aborter - Inga onödiga mottagningsbesök till Kvinnosjukvården - Väntetid till operation är under eller på riksgenomsnittet - FREJA-mottagning för kvinnor med förlossningsrädsla - Världens lägsta perinathala dödlighet - Kejsarsnittfrekvens under riksgenomsnittet - All telefonrådgivning samt omvårdnadsepikriser dokumenteras i VANIA vid mott samt avdelningen - BB har 16 vårdplatser med utskrivning efter 48 timmar på okomplicerade förlossningar - Alla barn erbjuds hörselscreening vid BB - Hög kompetens hos personalen innebär en stor trygghet - Funktionsansvarig barnmorska och läkare för varje enhet - All personal erbjuds massage var 4-6:e vecka - Kompetens- och utvecklingsplan för avdelningen - Utbildning för all personal i Kvinnofrid Del II: Hur ser det ut idag, negativt - Stort antal bedömningar vid förlossningen men saknad av ändamålsenliga lokaler - Hög sjukfrånvaro - Högre kompetens hos personalen innebär färre lugna arbetsdagar - Kortare vårdtid innebär ökad press på personalen att hinna ge patienterna rätt vård Del III: Möjligheter - Fortsatt ökat förlossningstal - Genom omplanering av verksamheten så planerar vi för start av amningsmottagning från januari Fortsatt utveckling mot mer poliklinisk Gynverksamhet - Fortsatt ökning av antalet medicinska aborter, vilket frigör operationstid - Telemedicinskt projekt för att säkra fosterdiagnostiken i samverkan med St. Olavs sjukhus i Trondheim Del III: Risker

19 19 (228) - Om läns- och primärvården inte inköper Obstetrix, patientadministrativt datastöd, stor risk för patientsäkerheten - Trånga lokaler vid Förlossningen - Ny omorganisation ex,centrumbildning Gyn/Kirurgen. Stor risk för dränering av kraft och kompetent personal - Hög medelålder i personalgruppen risk för att vi tappar mycket kunskap vid generationsskifte - Allt svårare att rekrytera barnmorskor Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska bedrivas utifrån att igenkänna, lindra, bota och förebygga psykiska besvär hos barn och ungdomar. Det sker genom öppenvård i form av teamverksamhet och filialverksamhet inom länet. Verksamheten ska upprätthålla jourverksamhet och ha tillgång till akuta boendemöjligheter. Målgruppen är barn, ungdomar och deras familjer, som antingen själva eller av andra upplevs ha psykisk ohälsa. Symtomen kan vara: utagerande beteende, beteendestörningar, depressivitet, ångest, krisrektioner, psykoser, tillstånd med kroppsliga symtom (bl.a. ätstörningar), relationsproblem, fysisk misshandel/sexuella övergrepp och självskadebeteende. Arbetssätt för att klara uppgiften/målen: o Med ett tvärvetenskapligt synsätt skapa ett möte, där individen ses i sitt sammanhang och där barns, ungdomars, familjers och samhälleliga resurser tillvaratas och stimuleras. o Relationsutvecklande behandlingsarbete för att undanröja hinder för personlig utveckling och mognad o Konsultation och samarbete med andra berörda verksamheter. o Hålla sig à jour med aktuell forskning inom kunskapsområdet. Detta dels för att kunna identifiera riskgrupper och särskilt utsatta barn och ungdomar, dels för att kunna identifiera vilka metoder som har dokumenterat positiva effekter. o Arbeta förebyggande, samt föra ut kunskap inom vårt område till andra. o Ha hög tillgänglighet i tid och rum. o Bevaka att barns och ungdomars intressen tillvaratas i samhället. Möte Ändamålsenliga möten mellan berörda systemnivåer för både målgrupp och handläggare. Då Under verksamhetens livstid har barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet ständigt varit i en utvecklande process. Verksamheten har varit föränderlig utifrån både yttre och inre förväntningar. T.ex. har öppenvården utvecklats så att slutenvården kunnat minskas. Organiseringen av verksamheten har hela tiden präglats av rörlighet för att underlätta uppfyllandet av föränderliga förväntningar. Nu BUP: s verksamhet bygger på kompetens- och erfarenhet. För att vara en fungerande verksamhet måste medarbetarna känna sig trygga både kompetens- och arbetsmiljömässigt och därför eftersträvas: * rätt bemanning med rätt kompetens * stödsystem i form av handledning, fortbildning, vidareutbildning och bra arbetsmiljö. * lyhördhet för att snabbt lösa problem som påverkar arbetsmiljön.

20 Inom BUP finns en hög grad av: * tvärfacklig kompetens. * samverkan med andra inblandade i barn/ungdomars och familjers liv, i större utsträckning med dem utanför sjukvården än innanför. Problem: * efterfrågan är större och komplexiteten svårare än vad vi har resurser för Fortsättningsvis Processen fortsätter - arbetet inriktas nu på att matcha efterfrågan och kapacitet. Möjligheter finns om: * vi lyckas behålla entusiasmen * vi lyckas upprätthålla kompetensen * vi upprätthåller respekt för ingångna beslut som föregåtts av dialog och delaktighet * samordning av resurser för barnen sker på politisk nivå gällande kommun och landsting * vi är konkurrenskraftiga vad gäller löner * vi kan få en flerårsbudget för mer långsiktig planering Risker är: * fortsatt obalans mellan efterfrågan - resurser * att vi inte lyckas förena erfarenhet med nyrekrytering i en pensionsnära åldersgrupp 20 (228) Centrala mödra-barnhälsovården (CMBHV) Centrala mödra-barnhälsovården har som uppgift att utifrån ett tvärproffessionellt perspektiv stödja, utveckla och kvalitetssäkra mödra- och barnhälsovården samt gynekologiska cellprovskontrollen i länet, vara kunskapscentrum och främja samverkansformer vad gäller mödra-barnhälsovårdsfrågor. Vi skall också bedriva patientarbete i form av stöd och behandling till blivande och nyblivna föräldrar samt observation, bedömning och uppföljning av barn i förskoleåldern. Hela verksamheten har ett salutogent synsätt och ett folkhälsoperspektiv med betoning på att insatser sätts in tidigt i livet. Vad har hänt: Enheten har funnits sedan 1983, är unik i landet och i våra ögon fortfarande en optimal organisation med tanke på länets struktur. Efterfrågan på våra tjänster har ökat, MVC och BVC-personal i länet arbetar oftast ensamma i sina funktioner och har svårt att hålla sig à jour med vad som händer inom varje område och har därför stort behov av att få stöd, konsultation och utbildning av MHV- och BHVöverläkarna samt samordnande barnmorska och BVC-sjuksköterska hos oss. Konsultation och utbildning ges även av psykologer och socionom. CMBHV har ansvaret för kvalitetssäkring av mödrabarnhälsovården och metodutveckling. Positivt de senare åren har varit att samarbetet mellan olika vårdinstanser och samverkan med kommunerna tex skola, barnomsorg och socialtjänst ökat. Vårdprogram om amning, tidig hemgång, post partum psykoser och psykisk ohälsa under graviditet och småbarnstid har te x arbetats fram i arbetsgrupper med ett klart vårdkedjeperspektiv. Mångårig samverkan med kommunerna för att skapa familjecentraler börjar nu ge resultat. Samarbetet om patienter har också ökat mellan tex BUP, BUH och CMBHV. Genom utbildning och konsultation från CMBHV har kunskapen om problem i samband med graviditet, förlossning och spädbarnstid ökat hos personalen på MVC och BVC. Patienterna ställer högre krav och har många gånger mer kunskap än tidigare, vilket är positivt, men medför också att man ifrågasätter behandlingar på ett annat sätt än förut, t ex barnvaccinationer. Negativt har varit att organisationsformen gjort att kontakten med primärvårdens ledning inte varit optimal. Destruktivt har varit förslag om nedläggning av enheten i samband med budgetdiskussioner. Mycket kraft har ägnats åt försvar istället för utveckling. Problematiskt har varit en ökning av remisser till psykologer och socionom och ökningen gäller framför allt stöd till blivande och nyblivna föräldrar. Där har skett en förändring de senaste åren - problemställningarna blir allt gravare, det handlar ofta om rädsla inför graviditet, förlossning och att bli förälder pga av tidigare sexuella övergrepp, anorexi, depressioner etc. Många har/har haft kontakt med psykiatrin tidigare, men vill inte längre ha kontakt där när de blir gravida utan bejaka det friska och istället ha kontakt med CMBHV:s psykologer/socionom. Ökningen i sig är ju

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande

Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande hur hänger det ihop? Ett utforskande partnerskap mellan Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg och Kvinnokliniken vid Motala Lasarett Rehabiliteringsmedicinska

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer