erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009"

Transkript

1 erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

2 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den 28 oktober 1 november 2009, i stadgeenlig ordning verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för åren 2007 och innehåll Verksamheten Ekonomisk berättelse Verksamheten Ekonomisk berättelse

3 Verksamhetsberättelse 2007 innehåll Verksamhetsåret Partiets verksamhet i siffror...5 Medlemskåren fördelad på kön och ålder... 5 Studier... 6 Opinion... 6 Personal... 6 Rådslagsarbetet...7 Fyra rådslagsgrupper fyra uppdrag... 7 Rådslagsgruppernas arbete Partiets kommunikationsverksamhet...10 Utåtriktade kommunikationsinsatser Socialdemokraterna.se Sosserian Almedalen Partiets organisatoriska verksamhet...11 Medlemsutveckling Studier och kompetensutveckling EU och Europaverksamheten Partidistrikten Intern kommunikation Facklig-politisk verksamhet Kongress Första maj Stockholm Pride Monas Sahlins tal i Botkyrka Minnesdag för Anna Lindh Kampfonden Arbetarrörelsens Tankesmedja Partiets internationella arbete...17 Anna Lindh-seminariet Socialistinternationalen (SI) Europeiska Socialdemokraters Parti (ESP) Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet Nordisk verksamhet Demokratistöd genom partier Partidistriktens internationella verksamhet... 20

4 Sidoorganisationer och nätverk...20 S-kvinnor Sveriges Kristna Socialdemokrater Broderskap Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU S-studenter Feministas SKL s-grupp Partiets företagsengagemang och fonder...26 Partiets företagsengagemang Partiets fonder Ekonomisk redovisning Partiledning...28 Verkställande utskottet Partistyrelsen Revisorer Förtroenderådet Valberedningen Samordning Programkommissionen Uteslutningskommissionen Partistyrelsens arbetsgrupper...31 Arbetsgrupp för demokratidebatt Kommunalpolitisk arbetsgrupp Referensgrupp SAP Kommunal för utveckling av mönsterarbetsplatser Referensgrupp i Europafrågor Arbetarrörelsens ekonomiska råd Arbetsgruppen för förorternas utveckling Arbetsgrupp gemensam juridisk person Mediepolitisk arbetsgrupp Partiexpeditionen...33 Ledning Ledningsgrupp Staber och avdelningar Övrigt personalarbete vid partiexpeditionen Kommittén för funktionärernas vidareutbildning och trygghet Verksamhet i socialdemokratiska grupper...36 Socialdemokratiska riksdagsgruppen Kyrkomötesgruppen Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet Bilagor...56 Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation Bilaga 3 Partistyrelsens fasta och tillfälliga arbetsgrupper samt rådslagsgrupper... 62

5 Verksamhetsåret 2007 Ingen tillträdande regering i modern tid har haft så goda ekonomiska förutsättningar som regeringen Reinfeldt hade var året då den borgerliga regeringen skulle starta om efter en katastrofal inledning med flera ministeravhopp och avslöjanden om fuskande toppmoderater. Men i stället för att ta chansen och rusta Sverige starkt inför framtiden och den kommande lågkonjunkturen lade regeringen förslag på förslag med udden riktad mot den svenska välfärdsmodellen och fackföreningsrörelsen samtidigt som skatterna sänktes för dem som tjänar allra mest. Avskaffad förmögenhetsskatt och chockhöjda a-kasseavgifter blev symbolfrågorna som präglade våren. Stort fokus fick också vår första tid i opposition. Våren präglades av partiledarskiftet där Göran Persson lämnade över till Mona Sahlin och ett intensivt förnyelsearbete drog igång. Ödmjukhet inför valförlusten var den uttalade utgångspunkten när breda rådslag om välfärden, klimatet, jobben och de internationella frågorna startade. Varje rådslag fick två ordföranden och vad som beskrevs som ett nytt socialdemokratiskt lag inför nästa val började formeras. Sakpolitiskt stod skolan i fokus under det första halvåret. Oppositionen försökte hitta blocköverskridande uppgörelser men dessa avvisades av regeringens ansvariga minister, kommande folkpartiledaren Jan Björklund. Till hösten spåddes moderaterna ta tillbaka initiativet i kraft av en budget med rekordstarka statsfinanser och en partistämma som skulle ge mandat för kommande regeringspolitik. Resultatet blev i stället fortsatta svekdebatter, avgående politiska tjänstemän och ytterligare en oansvarig budget. Vårt budgetalternativ rubricerades Sverige tjänar på rättvisa och fokuserade i stället på investeringar i kunskap, utbildning och fler vägar till arbete. I november samlades vårt parti för framtidsdagar då en ny skolpolitisk inriktning började stakas ut med fokus på mer kunskap, mindre klasser och bättre uppföljning. Annars kan man konsta tera att utöver ytterligare borgerliga ministeravhopp var klimatet frågan på allas läppar under hösten, inte minst efter de återkommande internationella toppmötena. I samband med att VU behandlade partiets långsiktiga ekonomi med sikte på 2010 konstaterades att en av flera nödvändiga åtgärder för att frigöra resurser bl.a. var att minska personalkostnaderna. Det översynsarbete som inleddes utifrån VUs beslut tog sin utgångspunkt i stadgarna. Det är naturligt eftersom partiexpeditionens uppdrag och organisation ska spegla att det är i samordningsrollen politiskt, organisatoriskt och kommunikativt som grunden för partistyrelsens uppdrag ligger. Mot den bakgrunden gav partistyrelsen följande uppdrag till partiexpeditionen: Partiexpeditionen ska säkra partistyrelsens samordningsuppdrag genom a) att stärka partiet som folkrörelse b) att skapa mötesplatser för politiskt programarbete c) att utveckla det strategiska valarbetet. Under 2007 genomfördes en mängd förändringar för att nå såväl besparingsmålet som en ökad fokusering på partistyrelsens samordningsuppdrag. Översynsarbetet resulterade i att partiexpeditionen har gått från en organisation med drygt 60 anställda med betoning på service rollen, till en organisation med cirka 40 anställda där det strategiska utvecklingsarbetet och samordningsansvaret lyfts fram. Parallellt med personalminskningar har ett flertal verksam heter datadrift och datasupport, löne- samt ekonomiadministration upphandlats externt. 4

6 Partiets verksamhet i siffror Medlemskåren fördelad på kön och ålder År 2007 Ålder K M ej saknar uppgift Antal 70,0 60,0 50,0 40,0 59,4 58,9 59,1 58,8 59,2 58,0 57,8 58,4 58,7 57,7 57,9 40,6 41,1 40,9 41,2 40,8 42,0 42,2 41,6 41,3 42,3 42,1 30,0 20,0 10,0 0, Kvinnor Män 5

7 Studier Under 2007 har medlemmar (varav kvinnor) deltagit i till ABF registrerad studieverksamhet; antalet studietimmar var Centrala insatser för studieverksamheten under året har inriktats på att få igång arbetet i partidistrikten med den nya studieplanen. I ABFs representantskap har Håkan Juholt, även ordinarie i förbundsstyrelsen, Anny Sandgren samt Louise Malmström representerat partiet som förtroendevalda. Tommy Ohlström är förtroendevald revisor i ABF, med Marja Karlsson som suppleant. Eva-Lotta Arenander har varit partiets representant i ABFs valberedning. Opinion Under 2007 ökade socialdemokraterna kraftigt i opinionsstöd jämfört med valresultatet Nedan redovisas partiets väljarandel i Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning: 45,0 procent i maj ,9 procent i november Socialdemokraternas väljarandel i riksdagsvalet 2006 var 35,0 procent. Personal Översyn av partiexpeditionen Under 2007 har personalarbetet i huvudsak varit inriktat på att fullfölja den översyn av partiexpe ditionen som inleddes hösten 2006 på uppdrag av VU. Syftet med översynsarbetet, som tog sin utgångspunkt i stadgarnas krav på samordning, var att minska de fasta kostnaderna för personal, skapa en mer flexibel organisation och skapa utrymme för nya verksamhetsåtaganden. Detta skulle ske genom att partiexpeditionens uppdrag och bemanning sågs över, att möjligheterna att öka intäkterna genom stordriftsfördelar undersöktes samt att en ökad samverkan med riksdagsgruppen skulle utredas. Ambitionen var att klara personalminskningen utan uppsägningar och i stället försöka klara neddragningarna genom att stimulera och stödja frivilliga avgångar. Ny organisation vid partiexpeditionen Som en grund för översynsarbetet låg det uppdrag som partistyrelsen formulerat åt partiexpeditionen, vilket kan sammanfattas i tre punkter: Partiexpeditionen ska skapa mötesplatser för partiets politiska programarbete. Partiexpeditionen ska utveckla partiets strategiska valarbete. Partiexpeditionen ska stärka partiet som folkrörelse. Utifrån dessa tre uppdrag utarbetades en målorganisation för partiexpeditionen vilken dimensionerades efter VUs sparbeting och sammansattes med kompetens kopplad till partiexpeditionens uppdrag. Under våren inleddes ett omfattande utredningsarbete vid partiexpeditionen i syfte att utreda förutsättningarna för en renodling av partiexpeditionens verksamhet mer rationella och kostnadseffektiva administrations- och stödfunktioner, för att på så sätt öka utrymmet för nya verksamhetsåtaganden. Utredningarna resulterade i ett beslut om att bilda ett gemensamt servicebolag med uppdraget att sälja tjänster till samtliga hyresgäster på Sveavägen 68. Utredningarna resulterade också i 6

8 att det beslutades att stora delar av löne- och ekonomiadministration och IT-verksamhet skulle utkontrakteras och att partiexpeditionens organisation endast skulle inrymma de strategiska funktionerna inom dessa områden. Övergången till målorganisationen genomfördes i tre etapper: I april trädde den nya linje- och stabsorganisationen i kraft med två staber och två verksamhetsavdelningar. I oktober genomfördes en verksamhetsövergång där stödfunktionerna distribution, vaktmästeri, reception och växel överfördes till det nybildade servicebolaget Socialdemokraternas Hus AB. Vid årsskiftet genomfördes, efter en omfattande offert- och anbudsprocess, en utkontraktering av partiexpeditionens IT-drift och support samt ekonomi- och löneadministration till externa leverantörer. Ambitionen och strategin att minska de fasta personalkostnaderna utan att behöva säga upp personal lyckades. Översynsarbetet har resulterat i att partiexpeditionen har gått från en organisation med drygt 60 anställda med betoning på servicerollen, till en organisation med ca 40 anställda där det strategiska utvecklingsarbetet och samordningsansvaret har lyfts fram. Rådslagsarbetet I sitt tal som nyvald partiordförande för socialdemokraterna sade Mona Sahlin följande: Vi ska lyssna och ta till oss. Vi ska förändra där det behövs. Vi ska ompröva vår politik tillsammans med både medlemmar och väljare. Vi måste öppna upp vår folkrörelse för nya grupper och lyhört hitta nya sätt att kanalisera deras samhällsengagemang. Vi ska ta tillvara nya tekniska möjligheter så att vi kan kommunicera med fler. Vi måste bredda våra kontaktytor. Hämta inspiration och fantasi hos forskning, föreningsliv, hos kultur och näringsliv. Vi behöver som parti bli mer nyfiket. (...) Det blir hård politisk strid mot den moderatstyrda regeringens politik, samtidigt som vi självkritiskt ska granska vår egen. Fyra rådslagsgrupper fyra uppdrag Detta omsattes direkt efter kongressen bl.a. i rådslagsform. Fyra rådslagsgrupper formades av partistyrelsen utifrån följande teman (se bilaga 3 för sammansättning av grupperna): jobb välfärd utrikespolitik (vår värld) klimat och miljö. Rådslagen fick fyra huvudsakliga uppdrag av partistyrelsen: 1 Det första uppdraget var att forma socialdemokratisk politik inför partikongressen 2009 i öppen dialog med partiets medlemmar. I det uppdraget ingick att: i ett första steg hösten 2007 genomföra ett öppet rådslag inför hösten 2007 där partimedlemmarna skulle erbjudas möjligheten att vara med och forma såväl vår samhällskritik som inriktningen på våra politiska lösningar på samtidens problem och framtidens utmaningar. i ett andra steg formulera konkreta politiska förslag inom respektive område inför hösten 2008 där partimedlemmarna uppmanas delta en andra gång för att förändra, fylla på och utveckla den förslagna sakpolitiken. 7

9 i ett tredje steg formulera underlag för partistyrelsens förslag till partikongressen 2009 utifrån de genomförda rådslagen och andra aktiviteter som genomförts i rådslagsgruppernas regi. 2 Det andra uppdraget var att finna former för att samla ledande experter och opinionsbildare inom hela eller delar av rådslagsområdet för att på det sättet ge energi åt formulerandet av politiken inom partiet och bidra till den långsiktiga opinions bild ningen; detta kan t.ex. ha formen av expertpaneler. 3 Det tredje uppdraget var att utveckla nya metoder för hur vi socialdemokrater kan involvera fler i arbetet med att formulera vår politik. Det kan handla om allt från tradi tionella syneförrättningar till novelltävlingar och bildutställningar. Här kan man också arbeta med olika medborgarpaneler. 4 Det fjärde uppdraget var att löpande under perioden kommunicera med väljarna inför 2009 och 2010 års val direkt och indirekt med gamla och nya metoder. Det första rådslagsmaterialet med öppna frågor presenterades för medlemmar och medborgare den 1 september 2007 och avslutas den 25 januari Rådslagsgruppernas arbete 2007 Under året har rådslagsgrupperna bl. a. arbetat med följande. Rådslagsgruppen om jobben Gruppen presenterade sig för allmänheten genom en artikel på DN Debatt den 24 juni Under hösten 2007 lyftes ett antal områden fram där gruppen ville starta diskussionen för att utveckla politiken. Utgångspunkten var det egna arbetet som grund för försörjning och makt över sitt eget liv. Rådslagsgruppen jobbar bl.a. med hur gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan bättre ska ge människor de kunskaper de behöver för att möta arbetsmarknadens utmaningar. Det handlar inte bara om att få fram fler jobb, utan det handlar om att få fram fler bra jobb. Hur får man fram fler jobb där hela människan kommer till sin rätt? Den 10 oktober genomförde rådslaget en konferens om en stärkt arbetslinje. Konferensen rönte stor uppmärksamhet. På partiets framtidsdagar i november deltog rådslagsgruppen med ett seminarium på temat: 2010 ska (s) ha den bästa politiken för entreprenörskap och företagande. Gruppen fick omfattande publicitet när det gäller arbetet med småföretagarnas trygghetsfrågor i samband med konferensen. Rådslagsgruppen om välfärden Den 14 juli (under Almedalsveckan) presenterades skolgruppen, som är en grupp inom välfärdsrådslaget, rådslagsmaterialet Ny skolpolitik? Nio frågor för en bättre skola. Rådslaget och de ställda nio frågorna fick stort genomslag i media och rådslaget som metod lyftes fram som ett nytt positivt inslag i svensk politik. Rådslaget om skolan pågick under en mycket begränsad tid, t.o.m. september. Trots det var det ca människor som nåddes av rådslaget. Det skedde bl.a. genom direktbrev och anime rad film på webben men framför allt genom mängder av samtal och möten mellan företrädare för rådslagsgruppen och människor runt om i landet. I september presenterade välfärdsgruppen, tillsammans med övriga rådslagsgrupper, materialet Politik är ett lagarbete ett material med övergripande frågor kring välfärdens form och innehåll ur ett framtidsperspektiv. Gruppen sökte under hösten på olika sätt inspirera människor att bidra till rådslaget, via debattsidor i media, genom forum på Internet och genom att medverka 8

10 vid många av de möten och aktiviteter som genomfördes av partiorganisationen lokalt som start på rådslagsarbetet. Rådslagsgruppen om utrikespolitik Under sommaren fick prenumeranter på nyhetsbrevet Gränslöst samt andra internationellt intresserade medlemmar svara på en webbenkät om vilka frågor det internationella råd slaget skulle ställa. Rådslagsgruppen samlades kring elva öppna frågeställningar att gå vidare med. Rådslaget arrangerade ett sjuttiotal möten hösten Möten och aktiviteter inriktades på samtal kring de elva frågeställningar som rådslaget beslutat om. Under socialdemokraternas framtidsdagar den november arrangerades seminarier om biståndspolitik, säkerhetspolitik, Mellanöstern, Afrika och Europapolitik. Dessutom arran gerades en hearing om globalisering den 30 november i samarbete med Olof Palme Academy. En bloggpanel ställde under december frågor till rådslagets ordförande på webbplatsen You Tube. Rådslagsgruppen om klimat och miljö Klimatrådslagsgruppen skickade ut ett rådslagsmaterial om klimatpolitiken i augusti Materialet bestod av ett stort antal öppna frågor som täckte in allt från individernas ansvar för miljön till den globala klimatpolitiken. Under hösten deltog rådslagsgruppens ledamöter på möten om rådslagsmaterialet runt om i landet. Under framtidsdagarna den november genomfördes semiarier kring de olika områdena i rådslagsmaterialet samt en paneldebatt där bl.a. Naturskyddsföreningen och företrädare från olika miljöföretag deltog. Rådslagsgruppen har träffat företrädare från LO-förbunden för att diskutera klimatfrågan. Två seminarier har genomförts ett i samarbete med partidistriktet i Norrbotten om biobränslen och ett i samarbete med ett stort antal partidistrikt i södra Sverige och Stockholms arbetarekommun på temat infrastruktur. 9

11 Partiets kommunikationsverksamhet Utåtriktade kommunikationsinsatser Det övergripande temat för årets kommunikationsinsatser utgick från extrakongressen och arbetet med rådslagen kring jobb, välfärd (och då särskilt skolan), utrikespolitik och klimat/miljö. Bland annat genomfördes en gemensam vårkampanj 16 april 1 maj. Till denna producerades bl.a. en pocketbok med titeln På väg En bok om orättvisor och ett parti på väg. Boken trycktes i exemplar och postades till alla partimedlemmar tillsammans med en utgåva av Aktuellt i Partiet. Dessutom spreds den till opinionsbildare nationellt och via partidistrikt och arbetarekommuner i samband med utåtriktade arrangemang. Boken blev också en första startpunkt för att bjuda in till synpunkter till rådslagen. Under sommaren och hösten genomfördes ytterligare insatser, bl.a.: annonsering i fackliga tidningar på skolområdet om skolrådslaget annonsering på olika webbforum för unga människor om skolrådslaget direktbrev till föräldrar med barn i skolåldern om skolrådslaget en trycksak som spreds via partidistrikten med höstens rådslagsfrågor. Till den gemensamma höstkampanjen kring rådslagen producerades också en tipskatalog med metodförslag om hur rådslagen kan öppnas för fler än partimedlemmar. Socialdemokraterna.se Webbplatsen socialdemokraterna.se har under året varit en digital informationsplats för nyheter, pressmeddelanden, partiarrangemang, bloggar och chattar. Socialdemokraterna.se hade unika besökare och sidvisningar under året. Totalt har 18 chattar genomförts med socialdemokratiska företrädare och flera webbsända seminarier har anordnats, framför allt inom ramen för rådslagen. Webbplatsen har uppdaterats dagligen och under speciella arrangemang som t.ex. Första maj, extrakongressen och framtidsdagarna har webbplatsen dominerats av dessa händelser. Under året har också nya kanaler utvecklats film, aktiviteter på olika webbforum m.m. I slutet av året bildades en webbgrupp med syfte att utveckla webbplatsen ytterligare redaktionellt i god tid inför valen 2009 och Sosserian Under våren 2007 påbörjades arbetet med att utveckla Sosserian till ett intranät för alla partimedlemmar och i september lanserades Nya Sosserian som navet för den interna kommunikationen och debatten. Den ska också fungera som en mötesplats som uppmanar medlemmarna till aktivitet. Exempelvis kunde alla medlemmar under hösten diskutera de fyra rådslagen med rådslagsgrupperna. Under året startade över 200 diskussionsklubbar där medlemmarna själva diskuterar lokala, regionala och globala frågor. På Sosserian finns dessutom en aktivitetsbank med en aldrig sinande mängd av flygblad, insändar- och artikelunderlag, foldrar, rapporter, AK-cirkulär och användbara tips och råd allt för att underlätta det dagliga partiarbetet i s-föreningar, arbetare kommuner och partidistrikt. Almedalen 2007 Fokus i Almedalen låg på våra båda huvudarrangemang talet och det ekonomiska seminariet. Socialdemokraternas dag var måndagen den 9 juli. Vår talare var partiordförande Mona Sahlin. 10

12 Inför talet hölls en pressträff på eftermiddagen i LOs Almedalscenter på restaurang Hamnplan 5. Vid talet deltog även två ungdomar från SSU, eftersom en av de nyheter som presenterades var en socialdemokratisk ungdomspanel. Det ekonomiska seminariet hölls på förmiddagen tisdagen den 10 juli. Seminariet leddes av Pär Nuder och gäster var professor Jan Södersten samt Magdalena Andersson och Jan Larsson som presenterade en skatterapport för Arbetarrörelsens Tankesmedja. Torsdagen den 12 juli presenterade Marie Granlund och Ulla Lindkvist skolrådslaget vid en presskonferens. Utspelet fick stort utrymme i media. Partiet hade även två torgmötestider som vi lånade ut till den socialdemokratiska föreningen Katapult, som bl.a. ordnade politikerpingis med partisekreterare Marita Ulvskog och LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Utöver partiets arrangemang deltog även socialdemokratiska företrädare på ett flertal seminarier. Partiets organisatoriska verksamhet Medlemsutveckling Det övergripande medlemsvärvarmålet för socialdemokraterna 2007 var att partiet i sin helhet skulle öka medlemsmässigt och att samtliga partidistrikt skulle göra detsamma. Målet var att värva nya medlemmar och för att göra det målet tydligt bröts det ner per partidistrikt. Alla distrikt hade alltså ett värvarmål. Under året värvades nya betalande medlemmar och partiet gick från till medlemmar. Av dessa hade medlemmar betalat sin avgift för 2007 den 16 januari Under året beslutade partistyrelsen om en strategi för medlemsutveckling, vilken handlar om hur partiet ska jobba med frågan och hur många medlemmar som ska värvas till partiet mellan 2007 och Dessa mål har delats upp per år och per partdistrikt, vilket innebär att alla partidistrikt vet hur många medlemmar de bör värva dessa år. Ett nytt medlemsvärvarmaterial togs fram Vi letar efter dig som tror på frihet, jämlikhet och solidaritet. Materialet översattes till tio språk. Tidningen för nya medlemmar skrevs om under året, och den innehåller bl.a. en intervju med Mona Sahlin, ett reportage om rådslagen och texter som berättar om vad man gör som politiskt aktiv. Under året beviljades cirka 15 nystartade föreningar ett stimulansbidrag på kronor vardera. Under maj arrangerades en träff på Bommersvik för medlemsutvecklings ansvariga. Träffen syftade till att stötta och stärka dem som jobbar med frågan lokalt samt ge dem en mängd positiva exempel på lyckade medlemsvärvar- och uppföljningsaktiviteter från olika arbetare kommuner. De fick även en del praktiska tips att ta med sig hem för det fortsatta arbetet. I slutet av året anställdes ytterligare en funktionär med ansvar för medlemsutvecklingen och därmed jobbar numera två funktionärer med frågan. Brevet till nya medlemmar skrevs om och kompletterades även tidningen för nya medlemmar och en s-pin. Avin på medlemsavgiften (100 kronor) ingår i utskicket. Tanken med det något fylligare brevet är att de som visar intresse för vårt parti ska få ett trevligt och intressant välkomstpaket inom två veckor. 11

13 Studier och kompetensutveckling I mars antog partistyrelsen en studie- och utvecklingsplan för medlemmar och förtroendevalda i partiet. Syftet med planen är att försäkra sig om att alla medlemmar och förtroendevalda erbjuds utvecklingsmöjligheter och att det grundläggande utbudet blir likvärdigt i hela partiet. Målet är att den sammanhållna studie- och utvecklingsplanen ska vara utbyggd och tillämpas i hela partiet senast Som stöd för detta arbete genomfördes en konferens för partiets studie organisatörer på Bommersvik och ett centralt stöd utgick till de partidistrikt som genomförde studiekonferenser om studieplanen till sam mans med ABF. Dessutom bildades en referensgrupp för politiska studier tillsammans med ABF-förbundet. Gruppen träffades vid tre tillfällen under året. I november genomfördes en träff på Bommersvik för partidistriktens handledare för mandatperiodens 600 ledare-satsning. De två centrala studiematerialen Medlemsutbildning och Uppdraget reviderades och gavs ut i nya upplagor under hösten. EU och Europaverksamheten Partiexpeditionen har ett ansvar för att medverka till viss samordning kring EU-frågor mellan partiexpeditionen, Europaparlamentsgruppen (Brysselkontoret), riksdagsgruppen och LO. EU-referensgruppens återkommande möten är i detta sammanhang av stor betydelse. Partiexpeditionen har under året bedrivit verksamheter kring EU och Europafrågorna i nära samverkan med parlamentsgruppen, partidistrikten, LO och ABF. EU-regionombudsmännens arbetsinsatser är i detta sammanhang av största betydelse. Verksamheterna har inte minst präglats av en strävan att tydliggöra kopplingen mellan EUs beslut och nationell, regional och lokal politik. Den avgjort mest betydelsefulla verksamhetsinsatsen är det utbildningsmaterial, Dagens Europa, som producerades i samarbete mellan SAP, LO och ABF. Arbetarrörelsens Tankesmedja fick uppdraget att ta fram en 24-sidig tidning med aktuell EU-information i exemplar, som ställdes till organisationernas förfogande. Vi kan med glädje konstatera att materialet togs emot väl av förtroendevalda i partiet och fackföreningsrörelsen. Den studiehandledning som ABF producerade skapade förutsättningar för att starta studiecirklar kring detta material. EU-regionombudsmännen har därutöver medverkat till att Europaparlamentarikerna deltagit på ett stort antal möten, skolbesök och andra arrangemang under de perioder när man befinner sig i Sverige. Planering och genomförande av studieresor till Bryssel är en annan väsentlig arbetsuppgift för regionombudsmännen. 12

14 Partidistrikten Arbetarekommuner, före ningar/klubbar och medlemstal 2007 Partidistrikt Antal ak Grundorg. i ak 2007 Därav arbetsplatsför Grundorg. i ak 2006 Förändr. grundorg. sedan 2006 Antal medl Därav bet 2007 Förändr. bet medl. sedan 2006 Antal nya medl Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Skaraborg Skåne Halland Norrbotten Sthlms ak Sthlms län Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Södra Älvsborg Örebro län Östergötland Intern kommunikation Partidistriktens försteombudsmän 26-mannadelegationen Under 2007 genomfördes fem överläggningar med 26-mannadelegationen, varav en gemensamt med all personal på partiexpeditionen. Vid dessa överläggningar diskuterades det politiska läget, opi nionsläget, valanalys, studieverksamhet, kommunikationsinriktning, aktuella kampanjer, sam ordning och samverkan med partidistrikten, gemensam verksamhetsplanering, översyn av partiexpeditionen, medlemsutveckling, Nya Sosserian, IT-plattformen samt gemensam kontoplan. Ett antal telefonkonferenser har genomförts under året, bl.a. inför presentation av partiets budgetalternativ i riksdagen. Huvuddelen av övrig kommunikation mellan partiexpeditionen och 26-mannadelegationen har skett via SAPnet, där 26-mannadelegationen har en egen ikon. Konferens med partidistriktens ordförande En konferens med partidistriktens ordförande genomfördes den 20 september. Partiledningen deltog med partiordförande och partisekreterare, och på dagordningen stod det politiska läget samt gemensam verksamhetsplanering. 13

15 Kommun- och landstingsverksamhet Partiexpeditionens arbetsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet syftar till att ge partiets företrädare bästa möjliga stöd i sina politiska uppdrag. Kommun- och landstings verksamheterna ska därutöver verka för en kontinuerlig dialog mellan företrädare med nationella, regionala och lokala uppdrag. Det är av avgörande betydelse att erfarenhetsutbytet mellan de olika politiska nivåerna fungerar. En av de mest prioriterade insatserna från partiexpeditionen är att lokala och regionala partiföreträdare regelbundet får relevant information om både våra egna och motståndarnas nationella politiska initiativ. Detta sker bl.a. genom nyhetsbrev och informationsmaterial. Partiexpeditionen har under verksamhetsåret särskilt prioriterat arbetet med att bygga upp och kvalitetssäkra distributionskanaler till lokalt och regionalt aktiva partivänner. Vid årsskiftet fanns fungerande e-postlistor till alla kommunal- och landstingsråd samt flertalet politiska sekreterare. Initiativ togs också för att bygga upp en särskild klubb på Sosserian för kommunal- och landstingsråd samt politiska sekreterare. De politiska sekreterarna i landsting och kommuner inbjöds till två separata endagsöverläggningar på partiexpeditionen. Partiexpeditionen har under verksamhetsåret tagit särskilda initiativ kring ett antal politiska frågeställningar. Av större betydelse var det seminarium som genomfördes tillsammans med riksdagsgruppen kring Ansvarskommitténs betänkande under våren och kartläggning och diskussioner kring temat Röda kommuner i ett blått Sverige. Under slutet av året inleddes kunskapsinhämtning och samtal kring våra erfarenheter av samarbete med Miljöpartiet på lokal och regional nivå. Det senare initiativet tillkom som uppfölj ning av de samtal som partisekreteraren och andra haft med företrädare för Miljöpartiet. Strategisk turné Partiexpeditionens arbete med strategisk turné har under verksamhetsåret koncentrerats till att förmedla medverkan av VU-ledamöter och gruppledarna i riksdagsgruppen till partidistriktens olika arrangemang. En återkommande arbetsuppgift är att förmedla medverkan på parti distriktens distriktskongresser och till Första maj-arrangemang runt om i landet. Under februari och mars medverkade partiexpeditionen till att planera och genomföra Mona Sahlins besök till alla partidistrikt. Detta var en mycket uppskattad turné som möttes av stort intresse bland förtroendevalda och medlemmar. Media bevakade de olika arrangemangen mer än förväntat. Den nyvalde partiordföranden genomförde senare under året ytterligare turnéer till parti distrikten med planerings- och genomförandestöd från partiexpeditionen. Den mer renodlade talarförmedlingen hanteras av riksdagsgruppens kansli. Facklig-politisk verksamhet Här följer några nedslag när det gäller den facklig-politiska verksamheten under Partiet har medverkat vid ett stort antal utbildningar och träffar med LO-för bunden centralt, regionalt och lokalt. I IF Metalls nya avdelningar har ett arbete med facklig-politisk organisationsutveckling inletts under året. Detta arbete omfattar fyra utbildningsdagar per avdelning och mynnar ut i en facklig-politisk handlingsplan. Arbetet med partiets och Kommunals gemensamma plattform om att offentlig sektor ska bli mönsterarbetsgivare, har under året fortsatt med ett antal gemensamma aktiviteter. Fackliga Samhällsbyggarna har under 2007 fortsatt med att bygga upp en regional organisation för facklig-politisk verksamhet. Arbetet med att genomföra en facklig-politisk organisatorisk utbildning med samtliga regioner har påbörjats under året. Ett antal kortkurser har genomförts i huvudsak med sikte på att stärka det organi satoriska 14

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2008 Socialdemokraterna Verksamhetsåret 2008... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Medlemskåren fördelad på kön och ålder... 6 Studier... 8 Opinion... 8 Personal...

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015 KONGRESSEN 2015 för UMEÅS OMBUD Kongressens tre dagar rusade förbi i diskussioner om folkrörelsens, jobben och framtidens socialdemokrati. Kongressen invigdes med sång och musik och ett starkt öppningstal

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Utgångspunkter Styrelsen fastställer verksamhet och budget inför varje verksamhetsår. Ledningen har ansvar att leda förbundets arbete och verkställa de

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

GÅ MED I EN S-FÖRENING

GÅ MED I EN S-FÖRENING GÅ MED I EN S-FÖRENING Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I NORRKÖPING Engagera dig i en S-förening Den här foldern innehåller en förteckning över de aktiva Socialdemokratiska föreningarna i Norrköping.

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Nuvarande lydelse Förbund 1 Ändamål Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar.

Läs mer

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande riksdagsstyrelsens redogörelse 2016/17:RS2

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater Stockholm den 17 december 2010 Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater 1 Ändamål Sveriges Troende Socialdemokrater är ett förbund av grupper och enskilda vars övertygelse är att

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer