Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem"

Transkript

1 Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen Förvärvsarbetande efter yrke Svenska statistiknätet SverigeDirekt. Myndigheter med mera SverigeDirekts nyckelord SverigeDirekt. Myndigheter med mera. Fördelade på verksamhetsområdena Sambandsforskning. Justerad (63+656:020324) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

2 1-2 Filosofiska, psykologiska och religiösa verksamheter. 3 Politiska vetenskaper och politiska verksamheter. 5-6 Naturforskning och teknologiska/ ekonomiska verksamheter. 7-9 Kulturella verksamheter. 4 Bakgrundens med pilarna: Sambandsforskning på samhällsnivå. Påverkan enligt pilarna sker direkt eller indirekt. Se vidare Sven Wimnells hemsida: Mänskliga verksamheter. 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 2 Religiösa verksamheter o d 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter. 4 Sambandsforskning. Informationsstruktur. 5 Naturforskning.Matematikverksamheter. 6 Teknologiska /ekonomiska verksamheter. 7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer. 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 9 Saklitterärt.Allm. geografi.biografi.allm.historia 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv. 102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökn. 103 Allm. encyklopedier.övergripande värderingar 104 Övergripande filosofiska verks. om samband 105 Övergripande om samhällsforskning o-planering 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter 107 Övergripande filosofier om utbildning o d. 108 Samhällskunskap. Samhällsguiden. 109 Idé- filosofi- och lärdomshistoria. 11/19 Individernas inre verkligheter. 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d. 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. 14 Individens ideologi / uppfattning om samband od 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 17 Individens moral och uppfattningar om moral. 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst. 2 Religiösa verksamheter o d 20 Övergripande religiösa verksamheter o d 21 Allmän religionsvetenskap 22/28 Kristna religioner 29 Icke kristna religioner o d 3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter. 31 Statistik och demografi 32 Statsvetenskap 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik 35 De demokratiskt valda församlingarnas verks. 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (o mots.) 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) 36/39 Politiska krav och politiska planeringar: 36...om individernas kroppsliga förhållanden om utbildning o d om fysiska miljöer o ekonomiska verks om sociala miljöer, nöjen, sport o d 4 Sambandsforskning. Samband på samhällsnivå. 40 Systemvetenskap. Infostruktur Naturforskning. Matematikverksamheter. 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap 51 Matematik 52 Astronomi, rymdforskning 53 Fysik o d 54 Kemi o d 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d 56 Paleontologi, arkeologi o d 57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 58 Botanik. 59 Zoologi

3 6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter. 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verks. 61 Hälso- o sjukvård, räddning od. Veterinärverks. 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d). 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skog, jakt,fiske. 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 641 Matlagning.642 Måltider,servering,restauranger 643 Organisation av boende, personalrum od, hotell 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning od. 645 Användning av inventarier o d. 646 Personlig hygien od,klädvård (ej 648 tvätt od) 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter 648 Städnings-, rengörings- o tvättverksamheter od. 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hushållsarbete, hemtjänst 65 Adm, distribution, kommunikation, organisation 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning Opolitisk offentlig civil förvaltning Militära verksamheter 653 Handelsverksamheter. 654 Telekommunikationsverksamheter. 655 Förlagsverksamheter o d. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter 658 Allm.företagsekonomi.Arbetsförmedling od 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 66/68 Tillverkning av varor 66 Tillverkning av kemivaror o d 67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d 68 Tillverkning av komplexvaror 69 Tillverkning/byggande av byggnader, anläggningar 7-9 Kulturella verksamheter 7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer. 70 Allmänt om konst o kultur. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer 72 Formgivning av byggnader o anläggn. arkitektur 73 Skulptur od. Museiverksamh. konstutställning 74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning 75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt. 77 Foto 78 Musik ( konserter o d 792) 79 Seder o bruk,nöjen,sociala miljöer o verks.sport Seder och bruk Film, radio, TV, offentliga fester mm. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 794 Spel.Skicklighets-o turspel Lotteri.Lotto.Tips 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter Sociologi. Socialvård. Kriminologi. 7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer Forntiden Medeltiden Nya tiden Sociala miljöer i olika fysiska miljöer Undervisning o d Sociala miljöer o sociala verksamh. i boendet 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d 796/799 Sport, idrott o d. 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 80 Språk.Språkliga verks. 802/809 motsv. 82/ Litteraturvetenskap-hist. 812/819 motsv. 82/89. 82/89 Skönlitteratur på olika språk 82 Engelsk skönlitteratur o d. 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 84 Fransk skönlitteratur o d 85 Italiensk skönlitteratur o d 86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d 87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d 88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d 89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d 9 Saklitterärt. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia. 90 Tidningar,tidkrifter,journalistik. Blandade ämnen 91 Allm.geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/ Biografiska verksamheter, släkthistoria o d 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän hist. 93 Allmänt om allm.historia. Världs- o forntidshist. 94 Medeltidens o nya tiden i allmänhet o i Europa 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 97 Medeltidens o nya tiden i Nord- o Mellanamerika 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

4 Antal arbetsställen Uppgifterna från SCBs Företagsregister 1999 : Antal arbetsställen fördelat på närings-gren och storleksklass. Senast uppdaterad: Här fördelat på områden i Sven Wimnells system: SW-nummer. SNI-KOD. Näringsgren. SUMMA AN- TAL ARBETSSTÄLLEN. 101: O Arkiv : O Folkbibliotek : O Forsknings- och specialbib. 12 2: O Religiösa samfund : K Advokatbyråer m.m : K Patentbyråer m.m : L Åklagarväsendet 48 34: L Domstolar : L Stats- o kommunledande, lagstift o normerande organ : O Politiska partier och organisationer 770 5: K Naturvetenskapl. FoU-institutioner : K Medicinska FoU-institutioner : L Myndigheter som adm hälso- o sjukvård 86 61: L Brandförsvaret : N Slutenvårdskliniker, sjukhem : N Hälso- och sjukvårdsmottagningar : N Tandläkarmottagningar : N 85140Andra enheter f hälso- o sjukvård : N Veterinärkliniker : O Begravningsbyråer m.m : K Tekniska FoU-institutioner : K Tvärvetenskapl FoU-inst med tyngdpunkt vid naturvetenskap o teknik 63 62: K Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer : K Tekniska provnings-,analysföretag : A 01 Jordbruk och serviceföretag till jordbruk : A 02 Skogsbruk och serviceföretag till skogs bruk : B 05 Fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag : K Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 60 63: L Myndigheter som adm jordbruk, skogsbruk o fiske : H Restauranger : H Barer och pubar : H Personalmatsalar : H Cateringföretag för : H Centralkök för sjukhus : H Centralkök för skolor, omsorgso a institutioner : H Övriga cateringföretag : H Hotell med restaurang utom konferensanläggningar : H Konferensanläggningar : H Hotell utan restaurang : H Vandrarhem m.m : H Campingplatser m.m : H Stugbyar m.m : N Servicehus, service- lägenheter o ålderdomshem : N Gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda : N Hem för vård eller boende : N Flyktingförläggningar : N Inackorderingshem : N Hemtjänst, dagcentraler : E 40 El-, gas- och värmeverk : E 41 Vattenverk : O 90 Reningsverk, avfalls anläggningar, renhållningsverk : K Företag f bevakning o säkerhetstjänst, detektivbyråer : K Skorstensfejare : O Frisörsalonger : O Skönhetssalonger : O Inrättningar för kroppsvård : O Övriga serviceföretag : K70 Fastighetsbolag, fastighetsförvalt : K Städföretag : K Sanerings- desinfektionsföretag : O Industri- o institutionstvätterier : O Konsumenttvätterier : P Förvärvsarbete i hushåll 4 651: K 72 Datakonsulter, dataservicebyråer även 66-68: K Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner : K Kontorsservice- och översättningsbyråer : L Inspekterande, kontroll o tillståndsgivande myndigheter : L Stödmyndigheter till offentlig förvaltning : L Myndigheter som handlägger utrikesärenden : Q Internat organisationer, utländska ambassader o.d : L Militära operativa ledningsmyndigheter : L Armén 88

5 6525: L Marinen : L Flygvapnet : L Centrala militära myndigheter :L Civila försvaret och frivilligförsvaret : G 50 Handel m o serv.verkst f motor fordon; bensinstationer : G Handel med lastbilar, bussar och specialbilar : G Handel med personbilar : G Handel m husvagnar,husbilar : G Bilserviceverkstäder, ej specialiserade : G Bilplåt- och billackeringsverkstäder : G Bilel-,bilelektronikverkstäder : G Däckserviceverkstäder : G Partih m reservd o tillbeh : G Detaljh m reservd o tillbehör till motorfordon, ej motorcyklar : G Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder : G Bensinstationer : G 51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon : G 52 Detaljh, reparation hushålls- o personliga artiklar : G Skomakerier, klackbarer m.m : G Reparationsverkstäder för elektriska hushållsartiklar : G Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror : G Andra rep.verkst f hus- hållsartiklar o personliga art : K 71 Uthyrningsfirmor : I Nätdriftsstationer : I Radiostationer : I Kabel-TV-företag : DE Bokförlag : DE Dagstidningsförlag : DE Annonstidningsförlag : DE Tidskriftsförlag : DE Fonogramutgivare : DE Andra förlag : I 60 Landtransportföretag : I 61 Rederier : I 62 Flygbolag : I 63 Serviceföretag t transport; resebyrå o transportförmedling : I Posten : I Budbils-, kurir-,andra postföretag : K Förpackningsfirmor : J 65 Banker och andra kreditinstitut : J 66 Försäkringsbolag : J 67 Serviceföretag till finansiell verks : K Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m.m : K Holdingbolag : K Inkasso- o kreditkontrollbyråer : L Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter : L Försäkringskassorna : K Konsultbyråer avs företags organisation, information m.m : K Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag : K Div övr företagsservicefirmor : L Myndigheter som adm arbetsmarknadsprogram : L Myndigheter som adm andra näringslivsprogram : O Branschorganisationer : O Arbetsgivarorganisationer : O Yrkesorganisationer : O Arbetstagarorganisationer : K Marknads- o opinionsun 659: K Reklambyråer : K Annonsförmedlingsbyråer : K Direktreklamföretag : K Övr. marknadsföringsföretag : K Mäss-, kongress- och dagkonferensarrangörer 522 Varutillverkning och reparationer: 66-68: CA 10 Kolgruvor och torvindustri : CA 11 Ind för utv av råpetroleum o naturgas inkl serviceföret : CB 13 Metallmalmsgruvor : CB 14 Annan industri för SW 66-68: DA 15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri : DA 16 Tobaksindustri : DB 17 Textilindustri : DB 18 Beklädnadsind; pälsind : DC 19 Garverier; ind f reseffekter, handväskor, skodon o.d : DD 20 Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler : DE 21 Massa-, pappers-.pappersvaruind : DE 22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri : DE Bokförlag : DE Dagstidningsförlag : DE Annonstidningsförlag : DE Tidskriftsförlag : DE Fonogramutgivare : DE Andra förlag : DE Dagstidningstryckerier : DE Tidskriftstryckerier : DE 22222Boktryckerier,övr.tryckerier : DE Bokbinderier och industri för trycksaksbehandling : DE Ind för sättning och annan framst av tryckoriginal : DE Annan grafisk industri : DE Företag för reproduktion av ljud-

6 inspelningar : DE Företag för reproduktion av videoinspelningar : DE Företag för reproduktion av data och datorprogram : DF 23 Ind f stenkolsprod, raff, petroleumprod o kärnbränsle : DG 24 Kemisk industri : DH 25 Gummi- och plastvaruindustri : DI 26 Jord- och stenvaruind : DJ 27 Stål- och metallverk : DJ 28 Industri för metallvaror utom maskiner o apparater : DK 29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning : DL 30 Industri kontorsmaskiner,datorer : DL 31 Annan elektroindustri : DL 32 Teleproduktindustri : DL 33 Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur : DM 34 Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar : DM 35 Annan transportmedelsind : DN 36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri : DN 37 Återvinningsindustri : G Bilserviceverkstäder, ej specialiserade : G Bilplåt- och billackeringsverkstäder : G Bilel-,bilelektronikverkstäder : G Däckserviceverkstäder : G Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder : G Skomakerier, klackbarer m.m : G Reparationsverkstäder för elektriska hushållsartiklar : G Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror : G Andra rep.verkst f hushållsartiklar o personl art 957 även 66-68: K Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner : K Fotolaboratorier : F 45 Byggindustri : L Myndigheter som adm infrastrukturprogram : K Arkitektkontor : O Museer och kulturminnesinst : K Andra formgivare : O Artister och producenter av konstnärliga etc alster : K Byråer för grafisk formgivning och service : K Porträttfotoateljéer : K Reklamfotoateljéer : K Press- och övriga fotografer : K Fotolaboratorier : O Film-o videoproduktionsbol : O Film- o videodistributionsbolag : O Biografer O Radio- och TV-bolag O Nöjesparker O Dans-o andra nöjesarran : O Botaniska trädgårdar, djurparker o naturreservat : O Teater o konserthusföretag o.d : O Diverse övriga arrangörer av rekreationsverksamhet : O Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud : L Myndigheter som adm social verksamhet : L Myndigheter som adm kultur, miljö, boende m.m : L Myndigheter som handlägger biståndsverksamhet : N Socialkontor : N Humanitära hjälporganisatio : L Kriminalvårdsanstalter : L Polisen : K Samhällsvetenskapliga FoU-institutioner : K Humanistiska FoU-institutioner : K Tvärvetensk FoU-inst m tyngdpunkt sam.vet o humaniora : L Myndigheter som adm grundskola o gymnasieskola : L Myndigheter som adm högskola och forskning : M 80 Utbildningsväsendet : N Förskolor : N Fritidshem,familjedaghem od : O Andra intresseorganisationer : O Skidsportanläggningar : O Golfbanor, golfklubbar : O Motorbanor : O Trav- och galoppbanor : O Sporthallar,idrottsplatser o andra sportanläggningar : O Idrottsföreningar och professionella idrottare : O Tävlingsstall : O Sportskolor, båtklubbar m.m : O Sportarrangörer : O Sportadministratörer : O Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud : O Ridskolor och uthyrningsstall : O Förvaltare av sportfiskevatten : L Informationsverk : O Nyhets- och bildbyråer 151

7 Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK) enligt Statistisk årsbok för Sverige (SÅS) En kort redovisning där alla detaljuppdelningar på grund av utrymmesskäl inte är med. Förändringar sedan 1990 gäller huvudsakligen antalen i de olika kategorierna. 10/99 Alla verksamheter. Statistiken i SÅS är inte så ordnad att det är möjligt att exakt fördela verksamheterna på avdelningarna Pedagogiskt arbete ingår i alla verksamheter 10-99, men alla redovisas på avd 795. Samma gäller Samhällsadministrativt arbete som redovisas på avd 652. Delar av Tekniskt arbete, som bara redovisas på avd 62, hör hemma på andra avdelningar, isynnerhet 61,63-69 och Delar av Socialt arbete på avd 795 hör hemma på avd 61 och 64. Delar av Ekonomiskt utredningsarbete på avd 658, hör hemma på andra avd, t ex Cirka 9% av alla förvärvsarbetande ingår i gruppen Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet. Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet Samtliga yrken /19 Psykologiska och filosofiska verksamheter. Förutom Pedagogiskt och Samhällsadministrativt arbete (forskare, lärare, skribenter o d i filosofiska och psykologiska ämnen): - Bibliotekarier m.fl /29 Religiösa verksamheter o d. Förutom Pedagogiskt o Samhällsadministr. arbete: - Religiöst arbete /39 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. Förutom Pedagogiskt o Samhällsadministr. arbete och ekonomiskt utredningsarbete arbete : - Juridiskt arbete /49 Sambandsforskningsverksamheter. Pedagogiskt och Samhällsadministrativt arbete och ekonomiskt utredningsarbete 50/59 Naturforskningsverksamheter. Matematik. Förutom Pedagogiskt o Samhällsadministr.arbete : - Kemiskt o fysikaliskt arbete, laboratoriearbete (del) : Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab.) Geologer m. fl. 565 Meteorologer, hydrologer m. fl. 730 Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem. eller fysikal. lab.) Biologiskt arbete Övergripande verksamheter om teknologiska / ekonomiska verksamheter o d. Delar av bl a Pedagogiskt och Tekniskt arbete. 61 Hälso-och sjukvård. Hygien-och räddningsverksamheter o d. 611 Anatomiforskning o d. 612 Fysiologiforskning o d. 613 Hygienforskning o d. 614 Hygienverksamheter, räddningstjänst, socialmedicin o d. 615Läkemedelsbehandling, sköterskevård, fysikalisk terapi od. 616/618 Läkarverksamheter o d. Operationsassistenter o d. 619 Veterinärverksamheter. Utom Pedagogiskt, Samhällsadministrativt, Tekniskt o Socialt arbete: - Hälso- och sjukvårdsarbete Läkare Sjukvårdsföreståndare m. fl Sjuksköterskor Barnmorskor Medicinsk-tekniska assistenter Skötare inom psykiatrisk vård Undersköterskor, sjukvårdsbitr Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete Miljö- och hälsoskyddsarbete Hälsovårdsinspektörer o d Skyddsingenjörer, ergonomer m. fl Övriga med miljö- o hälsoskyddsarbete Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete,socialt arbete m.m Psykologer Kostexperter 608 Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete m. m Övrigt servicearbete Begravningsbyråpersonal 940 Övriga med servicearbete Brandpersonal Laboratorieassistenter (sjukvård) Apoteksarbete Rörelse- o arbetsterapiarbete Tandvårdsarbete Tandläkare Tandhygienister m. fl Tandsköterskor Tandtekniker Veterinärarbete m. m

8 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d.) Blandade och övergripande 621 A Maskinkonstruktion o d 621 B El- och telekonstruktion o d. Elektronik 621 C Apparat-och kemikonstruktioner o d 622 Gruvkonstruktioner o d 623 Militärkonstruktioner o d 624/628 Byggnads-och anläggningskonstruktion 624. Konstruktion av byggnader o d 625 Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, gator, vägar o d 626 Vattenbyggnad i allmänhet. Kanaler. Anl. för jordbruk och fiske 627 Anläggningar i hamnar,vattendrag och öppet hav. Dammar. 628 Hygienkonstruktioner. Vatten och avlopp. Belysning o d 629 Transportmedelskonstruktion (fordon o d) Förutom Pedagogiskt o Samhällsadministr.arbete: - Tekniskt arbete byggnads- o anläggningstekniskt elkraftteknisktarbete elektroniskt och teletekniskt mekaniskttekniskt arbete kemiskttekniskt arbete gruvtekniskt, metallurgiskt och petroleumtekniskt andra tekniska verksamhetsområden Mätningsingenjörer, kart-och mätningstekniker m.fl Ovriga med tekniskt arbete Kemiskt o fysikaliskt arbete, laboratoriearbete (del) Antalen ingår i antalen som angivits i avd 50/59 63 Biologisk produktion.jordbruk,skogsbruk, jakt och fiske o d. 631 Allmän lantbruksverksamhet. Allmän lantbruksekonomi. 632 Verksamheter med växtsjukdomar, växtförädling od. 633 Växtodling (åkerbruk) o d. Spannmål, foder, potatis, fiberväxter, socker, kaffe, te, kakao, tobak, kryddor, gummi etc. 634 Skogsbruk o d. 635 Trädgårdodling o d. 636 Djurhållning. 637 Djurprodukter. 638 Biodling o d. 639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, djurbekämpning od. Naturvård. Förtom Pedagogiskt, Samhällsadministrativt och- Tekniskt arbete: - Jordbruksrådgivare m. fl Skogsbruksrådgivare m. fl Jordbruks-, trädgårds-,skogsbruksledning Lantbrukare, skogsbrukare m. fl Trädgårdsodlare, trädgårsanläggare Jordbruksbefäl 704 Trädgårdsbefäl Skogsbefäl Renägare 523 Pälsdjursuppfödare Jordbruks-, trädgårdsarbete, djurskötsel Lantarbetare Husdjursskötare Trädgårdsarbetare Pälsdjurs- och renskötare 216 Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel Viltvård och jakt Fiskeriarbete m.m Skogsarbete Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning o d. 641 Matlagning. 642 Matservering. 643 Organiation av boende, personalrum od. 644 El-, gas-, värme-, vatten-, hygienförsörjn. o d 645 Skötsel av inventarier o d. 646 Personlig hygien, skönhetsvård, klädvård o d. 647 Allm. hushållsekonomi.fatighetsförvaltn. mm. 648 Städnings-, rengörings-, tvättverksamhet o d. 649 Personvård, barnavård, allm. hushållsarb. o d Förtom Pedagogiskt, Samhällsadministrativt, Tekniskt och Socialt arbete: - Hotell-, restaurang- och storhushållsarbete Storköksföreståndare m.fl Kockar, kallskänkor Köksbiträden, restaurangbiträden m. fl Hovmästare, servitörer m. fl Hotellchefer, hotellreceptionister m. fl Pursers, trafikvärdinnor m. fl Övriga med hotell-, restaurang- och storhushållsarbete Driftmaskinistarbete (energi- och vattenförsörjning m.m.) Civilt bevaknings- och skyddsarbete (del) Skorstensfejare Väktare m. fl Övriga med civilt bevaknings- och skyddsarbete Hygien och skönhetsvård Fastighetskötsel och städning Fastighetsarbetare m. fl Städare m.fl Övriga inom fastighetsskötsel och städning Egendomsförvaltare Tvätt- och pressarbete Husligt arbete Delar av Socialt arbete som redovisas på 795: Socialsekreterare, kuratorer m. fl. Föreståndare, ledare m. fl. (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) Barnskötare m. fl. Vårdbiträden, hemvårdare m.fl.

9 Föreståndare, vårdare m. fl. (för psykiskt utvecklingsstörda) Övriga med socialt arbete 65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d. Förtom Pedagogiskt och Tekniskt arbete: 651 Kontorsarbete, skriv-o registeringsarbete o d. - Sekreterar- och maskinskrivningsarbete m. m ADB-arbete m. m Övriga m kontorsarbete od Offentlig opolitisk förvaltning. - Samhällsadministrativt arbete statlig förvaltning landstingskommunal förvaltning primärkommunal förvaltning Övriga med samhällsadm. arbete Militärt arbete Handelsverksamheter. - Inköpsarbete Kalkylatorer, orderbehandlare Varuförsäljning Parti- och detaljhandlare m. fl Säljare (partihandel) Försäljare (detaljhandel) Övriga inom varuförsäljning Övrigt kommersiellt arbete Telekommunikationsverksamheter. - Expeditörer (televerket) Kontorstelefonister m. fl Radiotelegrafister, m. fl Förlagsverksamheter o d. 656 Transportverksamheter, resebyrå, lagring o d. - Vägtrafikarbete m. m Buss och personbilsförare Last-och paketbilsförare Spårvagns- och tunneltågförare Varubud m. fl Övriga med vägtrafikarbete m. m Vägtrafikassistenter m. fl Vägtrafikledare m. fl Lok- o motorvagnsförararbete Järnvägsarb. konduktör. station Trafikbefäl vid järnväg Hamntrafikbefäl m. fl Sjöbefälsarbete Däcks- o maskinpersonal Fyrvaktare, hamnvakter m. fl Flygarbete Flygtrafikassistenter Flygledare, flygklarerare m. fl Postmästare, postkassörer Postiljon- o expeditionsvakt Turist-o resebyråtjänstemän Speditörer, transportplanerare Tullbevakningspersonal Kran- och traversförare m.fl Truckförare,transportörer od Övrig godshantering o d Paketerings-, lagerarbete m.m Diversearbete Penningverksamheter o d. - Redovisningsarbete m.m Banktjänstemän Försäkringstjänstemän Försäkringskassetjänstemän Värdepappersmäklare m fl Allmänna företagsekonomiska verksameter. - Företagsadministrativt arbete Personalarbete m. m Ekonomiskt utredningsarbete Marknadsföringsverksamheter o d. - Reklammän m.fl Representanter och förmedlare Övriga med reklamarbete m m /69 Tillverkning av kemivaror, bearbetningsvaror, komplexvaror o d och byggnader och anläggningar. 661 Kemikalier o d. 662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen. 663 Drycker, njutningsmedel o d. 664 Livsmedel. 665 Oljor, olje-och asfaltprodukter,fett,vax o d. 666 Glas, porslin, lergods, cement, betong o d. 667 Färger o d. 668 Hygienartiklar, läkemedel od. 669 Metaller o d. 671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror o d. 672/673 Metallvaror ej av ädelmetall. 674 Trävaror od. 675 Läder, skinn. 676 Pappersmassa, papper, pappersvaror. 677 Garn, tråd, textilier od. 678 Plast- o gummivaror. 679 Gruvbrytning od. Stenvaror o d. 681 Finmekaniska produkter, instrument o d. 682 Maskiner. 683 Apparater för värme, ventilation,sanitet,el o d 684 Möbler o d. 685 Lädervaror, gång- o sportartiklar o d. 686 Grafiska produkter,bokbindning o d. 687 Beklädnadsart. 688 Dekorationsartiklar.leksaker o d. 689 Transportmedel. 69 Hus,väg-o vattenbyggen, kraftledningar, vattenavlopp. Utom Pedagogiskt otekniskt arbete: Huvudsakligen 66 kemivaror o d. - Kemiskt processarbete 4 732

10 - Livsmedels- och tobaksarbete Glas-, keramik-o tegelarbete Betongvaruarbetare m. fl Stål-, metallverks-, gjuteriarbete Huvudsakligen 67 bearbetningsvaror o d - Guld- o silversmeder, gravörer Svetsare, gasskärare m. fl Metalliserare m. fl Övriga m verkstadsarbete od Trävaruarbete (ex möbler o båt) Garvare, skinnberedare Massa- och pappersarbete Textilarbete Gummi-och plastvaruarbete Gruv-o stenbrytningsarbete od Stenhuggeriarbetare 844 Huvudsakligen 68 komplexvaror. - Finmekaniker Urmakare, optiker m fl Musikinstrumentmakare m. fl Tele+elektronikrep.o montörer Maskinelektriker m.fl Övriga med elektroarbete Verkstadsmekaniker Maskinmontörer, hopsättare mfl Möbelsnickare,Tapetserare m.fl Sko- och lädervaruarbete Grafiskt arbete Sömnadsarbete m. m Båtbyggare, karosserisnickare Flygplans-o fordonselektriker Maskin-o motorreparatörer mfl Lackerare Övriga med tillverkningsarbete Huvudsakligen 69 byggnader och anläggningar. - Byggnadsmålare Golvbeläggningsarbetare Elmontörer Linjemontörer Tunnplåtslagare Rörarbetare Grovplåtslagare, stålmontörer Anläggningsmaskinförare m.fl Övrigt bygg-o anläggningsarb Murare m.fl Betongarbetare m.fl Byggnadsträarbetare Isoleringsmontörer Glasmästeriarbetare Övriga m bygg- o anläggningsarb /99 Kulturella verksamheter (handlingar till psykisk nytta) Förvärvsarbetande 1990 efter yrke enligt SÅS. Statistiken i SÅS är inte ordnad så att en exakt fördelning på kan göras.i varje avdelning ingår pedagogiskt arbete som redovisas på avd 795. Det pedagogiska arbetet gäller arbete i alla avd 10/99. 70/ /794. Hit hör arkitekter m fl som redovisas under tekniskt arbete på avd 62 samt en del förvärvsarbetande redovisade under samhällsadministrativt arbete på avd Konstnärligt arbete Bildkonstnärerm.fl Dekoratörer, textare Formgivare m.fl Fotografer Scenkonstnärer m. fl Musiker Regissörer, inspicienter m.fl Övriga med konstnärligt arbete Inspelningstekniker m.fl Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt m.m. arbete Museitjänstemän od Övriga med hithörande arbete Socialt arbete. (en del av dem hör till avd 61 och 64) Socialsekreterare, kuratorer m. fl Föreståndare, ledare m. fl. (barn-, ungdoms-, äldre- och handikappomsorg) Barnskötare m. fl Vårdbiträden, hemvårdare m.fl Föreståndare, vårdare m. fl. (för psykiskt utvecklingsstörda) Övriga med socialt arbete Vårdare m.fl. (kriminalvård) Polispersonal Pedagogiskt arbete Skolledare, utbildningsledare Universitets- och högskollärare Lärare i teoretiska ämnen Klasslärare Lärare i estetiskt-praktiska ämnen Lärare i yrkesinriktade ämnen Förskollärare,fritidspedagoger m.fi Utbildningskonsulenter m.fl Övriga med pedagogiskt arbete /799 - Sport och idrott /99 - Litterärt och journalistiskt arbete m.m Journalister, författare m.fl Informationsmän Programtjänstemän (radio, TV, hör till omr 7914) Övriga m litterärt o journalist-arbete /99 Personer med ej identifierbara yrken

11 Svenska statistiknätet. Från Internet : Ämnesområde: Medborgarinflytande. Allmänna val : SCB Partisympatier : SCB 643: Ämnesområde: Näringsverksamhet Del om inkvartering. Inkvartering : Turistdelegationen Ämnesområden för val av statistik Arbetsmarknad Befolkning Boende, byggande och bebyggelse Energi Finansmarknad Handel med varor och tjänster Hälso- och sjukvård Hushållens ekonomi Jord- och skogsbruk, fiske Kultur och fritid Levnadsförhållanden Medborgarinflytande Miljö Nationalräkenskaper Näringsverksamhet Offentlig ekonomi Priser och konsumtion Rättsväsende Socialförsäkring m.m. Socialtjänst Transporter och kommunikationer Utbildning och forskning Under ämnesområdena anges statistikområden och myndigheter som svarar för statistiken. 31: Ämnesområde: Befolkning Befolkningens sammansättning : SCB Befolkningens storlek och förändringar : SCB Befolkningsframskrivningar : SCB Invandring och asylsökande : SCB 33: Ämnesområde: Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper : SCB 34: Ämnesområde: Rättsväsende Även på Brott : Brottsförebyggande rådet Domstolarnas verksamhet : Brottsförebygg. rådet För brott lagförda personer : Brottsförebygg. rådet Kriminalvård : Brottsförebyggande rådet Återfall i brott : Brottsförebyggande rådet 61: Ämnesområde: Hälso- och sjukvård Dödsorsaker : Socialstyrelsen Hälsa och sjukdomar : Socialstyrelsen Hälso- och sjukvård : Socialstyrelsen 63: Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske Fiske : Fiskeriverket Jordbrukets ekonomi : Jordbruksverket Jordbrukets produktion : Jordbruksverket Jordbrukets struktur : Jordbruksverket Prisutvecklingen i jordbruket : Jordbruksverket Produktion i skogsbruket : Skogsstyrelsen Riksskogstaxeringar : Sveriges lantbruksunivers. Sysselsättning i jordbruket : Jordbruksverket Sysselsättning i skogsbruket : Skogsstyrelsen Vattenbruk : Fiskeriverket 644: Ämnesområde: Energi Energibalanser : Statens energimyndighet Prisutvecklingen inom energiområdet : Statens energimyndighet Tillförsel och användning av energi : Statens energimyndighet 647: Ämnesområde: Hushållens ekonomi Hushållens utgifter : SCB Inkomster och inkomstfördelning : SCB 647: Ämnesområde: Priser och konsumtion Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader : SCB Hushållens inköpsplaner : Konjunkturinstitutet Konsumentprisindex : SCB Köpkraftspariteter : SCB Prisindex i producent- och importled : SCB 647: Ämnesområde: Boende, byggande och bebyggelse Bostadsbyggande och ombyggnad : SCB Bostads- och hyresuppgifter : SCB Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler : SCB Byggnadskostnader : SCB Fastighetspriser och lagfarter : SCB Fastighetstaxeringar : SCB Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus : SCB

12 653: Ämnesområde: Handel med varor och tjänster Inrikeshandel : SCB Utrikeshandel : SCB 654: Ämnesområde: Transporter och kommunikationer Del om televerksamhet: Televerksamhet : SIKA 656: Ämnesområde: Transporter och kommunikationer Bantrafik : SIKA Kommunikationsvanor : SIKA Luftfart : SIKA Postverksamhet : SIKA Sjöfart : SIKA (Televerksamhet) till 654 : SIKA Vägtrafik : SIKA 657: Ämnesområde: Finansmarknad Aktieägarstatistik : Finansinspektionen Finansiella företag utom försäkringsföretag : Finansinspektionen Finansräkenskaper : Finansinspektionen Försäkringsföretag inkl. understödsföreningar : Finansinspektionen In- och utlåningsstatistik : Finansinspektionen 657: Ämnesområde: Socialförsäkring Stöd till barnfamiljer : Riksförsäkringsverket Stöd vid sjukdom och handikapp : Riksförs.v. Stöd vid ålderdom : Riksförsäkringsverket 657: Ämnesområde: Offentlig ekonomi Kommunernas finanser : SCB Statlig upplåning och statsskuld : Riksgäldskont. Taxering : Ekonomistyrningsverket Utfallet av statsbudgeten :Ekonomistyrningsverket 658: Ämnesområde: Näringsverksamhet Industrins kapacitetsutnyttjande : SCB Industrins lager : SCB Industrins leveranser och order : SCB Industriproduktionens utveckling : SCB (Inkvartering) Till 643 : Turistdelegationen Internationella företag : Institutet för tillväxtpolitiska studier Konkurser och offentliga ackord : Institutet för tillväxtpolitiska studier Nyetableringar : Inst. för tillväxtpolitiska studier Näringslivets investeringar : Konjunkturinstitutet Näringslivets struktur : SCB 658: Ämnesområde: Arbetsmarknad Arbetsförmedling : Arbetsmarknadsstyrelsen Arbetskraftsundersökningar : SCB Arbetsmiljö : Arbetsmiljöverket Arbetsskador : Arbetsmiljöverket Löner och arbetskostnader : Medlingsinstitutet Lönesummor : SCB Sysselsättning, förvärvsarbete o arbetstider : SCB Vakanser och arbetslöshet : SCB 70: Ämnesområde: Kultur och fritid Bibliotek till 102: Statens kulturråd Kulturmiljövård till 71: Statens kulturråd Museer till 73: Statens kulturråd Samhällets kulturutgifter : Statens kulturråd Studieförbund till 7957: Statens kulturråd 71: Ämnesområde: Miljö Avfall : Naturvårdsverket Belastning : Naturvårdsverket Gödselmedel och kalk : SCB Kemikalier, försäljning och användning : Kemikalieinspektionen Markanvändning : SCB Miljöbalkens tillämpning : Naturvårdsverket Miljöskyddskostnader : SCB Miljötillstånd : Naturvårdsverket Utsläpp : Naturvårdsverket Vattenanvändning : SCB 795: Ämnesområde: Levnadsförhållanden Levnadsförhållanden : SCB Jämställdhet : SCB 7951: Ämnesområde: Socialtjänst Individ- och familjeomsorg : Socialstyrelsen Äldre- och handikappomsorg : Socialstyrelsen :: Ämnesområde: Rättsväsende Även på 34 Brott : Brottsförebyggande rådet Domstolarnas verksamhet : Brottsförebygg. rådet För brott lagförda personer : Brottsförebygg. rådet Kriminalvård : Brottsförebyggande rådet Återfall i brott : Brottsförebyggande rådet 7957: Ämnesområde: Utbildning och forskning Befolkningens utbildning : SCB Forskning : SCB Högskoleväsende : Högskoleverket Skolväsende och barnomsorg : Skolverket Studiestöd : Centrala studiestödsnämnden

13 SverigeDirekt: I Sverige finns det mer än 400 nämnder, verk, myndigheter och statliga bolag som lyder under regeringen. Deras uppgift är att praktiskt genomföra de beslut som riksdag och regering fattat. På SverigeDirekt: Myndigheter med mera hittar du också akademier, enskilda institutioner och organisationer. SverigeDirekt är startpunkten för sökningar på alla webbplatser inom den svenska offentliga sektorn. Där finns länkar till - Ämnesområde - Nyckelord - Organisationstyp - Geografi - Kommuner - Landsting/regioner - Länsstyrelser - Myndigheter - Statliga bolag - Universitet/högskolor - Försäkringskassor - Organisationer/Akademier - Riksdag - Regering - EU-länkar - Rixlex - Lagrummet - EUR-lex (EU-lagstiftning) - Samhällsguiden - Portaler för ämnesområden - Regionala portaler - Teman/Kampanjer - Om offentliga sektorn - Om SverigeDirekt m m Listan i det följande visar innehållet i Statliga myndigheter och bolag och riksdagens myndigheter uppdaterade samt Enskilda organisationer och akademier uppdaterade A-banan Projekt AB AB Bostadsgaranti AB Svenska Spel AB Tumba Bruk Ajtte, Svenskt fjäll-och samemuseum Akademiska Hus AB Akademiska rektorskonventet i Stockholm Alkoholkommittén Alkoholsortimentsnämnden Allmänhetens pressombudsman, PO Allmänna Försvarsföreningen Allmänna reklamationsnämnden ARN ALMI Företagspartner AB Ambassader och konsulat Andra AP-fonden Ansvarsnämnd, Statens Apotekarsocieteten Apoteket AB Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ARAB Arbetets museum Arbetsdomstolen, AD Arbetsgivarverket Arbetslivsinstitutet Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS Arbetsmiljöverket Arkitekturmuseet Armémuseum Arvsfondsdelegationen Banverket, BV Barnombudsmannen, BO Bergsstaten Besvärsnämnden (riksdagen) Biografbyrå, Statens Birgittaskolan, Örebro Blekinge Tekniska Högskola Bokföringsnämnden Bostadsfinansieringsaktiebolag, Statens, SBAB Boverket BRIS, Barnens rätt i samhället Brottsförebyggande rådet Brottsofferjourernas Riksförbund Brottsoffermyndigheten Cancerfonden Cancerföringen i Stockholm Carnegiestiftelsen Centrala försöksdjursnämnden,cfn Centrala studiestödsnämnden CSN Centralförbundet Folk och Försvar Centralförbundet för befälsutbildning CFB Centralförbundet för socialt arbete CSA Chalmers tekniska högskola Civitas Holding AB Dansens hus Danshögskolan Dansmuseet Datainspektionen De Handikappades Riksförbund DHR Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige, DESS Delegationen för IT skolan ITiS Delegationen för militärhistorisk forskning DMF Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden, Bostadsdelegationen Delegationen för utländska investeringar i Sverige - ISA Domstolsverket, DV Dramaten Dramatiska institutet DI Sveriges teatermuseum Ekobrottsmyndigheten Ekonomiska rådet

14 Ekonomistyrningsverket Elsäkerhetsverket Energimyndighet, Statens, STEM Ericastiftelsen Ersta diakonisällskap EU-stafetten (EU 2004-Kommittén) Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi,eso Exportkreditnämnden Exportråd, Sveriges Fartygsuttagningskommissionen FUK Fasta utskottet enligt svensk-norska renbeteskonventionen Fastighetsmäklarnämnden Fastighetsverk, Statens SFV Fideikommissnämnden Finansinspektionen Finsk-svenska utbildningsrådet Fiskeriverket Flygtekniska försöksanstalten FFA Fjärde AP-fonden Flygplatsnämnden Flygvapenmuseum Folkbildningsrådet Etnografiska museet Folkhälsoinstitutet Folkhögskolornas informationstjänst Fonden för svensk-norskt industriellt samarbete. SNI Forskarskattenämnden Forskningsberedningen Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas Fortifikationsverket, FORTV Stiftelsen Framtidens kultur Frivilliga automobilkårernas riksförbund FAK Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté FOS Frivilliga skytterörelsen FSR Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm AMF Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR Föreningen Auktoriserade Translatorer FAT Föreningen för svenska i världen Föreningen Sveriges Skogsindustrier Föreningen Svensk Form Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar Företagarnas Riksorganisation Första ap-fonden Försvarets materielverk FMV Försvarets radioanstalt FRA Försvarets traditionsnämnd Försvarets underrättelsenämnd FUN Försvarshistoriska museer, Statens Försvarshögskolan Försvarsmakten Försäkringskasseförbundet Förvaltningsaktiebolaget Stattum Gentekniknämnden Geologiska Föreningen Geotekniska institut, Statens Giftinformationscentralen, GIC Green Cargo AB Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar Granskningsnämnden för radio och TV Gymnastikförbundet, Svenska Göta Hovrätt Göta kanalbolag AB Göteborgs tingsrätt Göteborgs universitet Handelsflottans kultur- och fritidsråd, HKF Hamdelsprocedurrådet, SWEPRO Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO Handikappombudsmannen Harpsundsnämnden Haverikommission, Statens, SHK Hembygdsförbund, Sveriges Historiska museum. Statens Hjälpmedelsinstitutet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Hjärt-Lungfonden Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Västra Sverige Hovrätten för Övre Norrland Hovrätten över Skåne och Blekinge Hushållningssällskapens förbund Hyresgästernas riksförbund Hyresnämnden Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan på Gotland Högskolans avskiljandenämnd HAN Högskoleverket, HSV Högsta domstolen Idrottshögskolan i Stockholm IH ILO-kommittén Imego AB - Institutet för mikroelektronik i Göteborg Industrifonden, Stiftelsen Ingenjörssamfundet Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien Inspektionen för strategiska produkter ISP Institut för särskilt utbildningsstöd, Statens Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU Institutet för byggdokmentation Institutet för framtidsstudier Institutet för jordbruks-och miljöteknik

15 Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ Institutet för Medieteknik, IMT Institutet för metallforskning, IM Institutet för psykosocial medicin, IPM Institutet för rymdfysik Institutet för rättshistorisk forskning Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Institutet för tillämpad matematik, ITM Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, IVL Institutet för verkstadsteknisk forskning, IVF Insättningsgarantinämnden, IGN Integrationsverket Internationella programkontoret för utbildningsområdet Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté Internationella meteorologiska institutet i Stockholm IRECO, Institutet for Research an Competece Holding AB IT-kommissionen Jernkontoret Jordbruksverket Justitiekanslern JK Justitieombudsmannen JO Jägarnas Riksförbund Jämställdhetsnämnden Jämställdhetsombudsmannen, JämO Järnvägsinspektionen Kammarkollegiet Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten i Jönköping Kammarrätten i Stockholm Kammarrätten i Sundsvall Karlstads universitet Karolinska institutet, KI Kartografiska sällskapet Kasernen Fastighets AB Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Konjunkturinstitutet Konkurrensverket, KKV Konstakademien Konstfack Konstnärsnämnden Konstråd, Statens Konsumentverket Kooperativa förbundet, KF Krigsförsäkringsnämnden KFN Kriminaltekniska laboratorium, Statens SKL Kriminalvårdsnämnden Kriminalvårdsstyrelsen KVS Kristinaskolan, Härnösand Kulturråd, Statens Kungl. Samf. för utgiv. av handskr. rörande Skandinavien historia. Kungliga Operan AB Kungliga biblioteket, KB Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien Kungliga konsthögskolan Kungliga Krigsvetenskapsakademien Kungliga Musikaliska akademien Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, KMH Kungliga Myntkabinettet Kungliga Patriotiska Sällskapet Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Kungliga Skytteanska samfundet Kungliga Sällskapet Pro Patria Kungliga Tekniska högskolan, KTH Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg Kungliga Vetenskapsakademien Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Kungliga Örlogsmannasällskapet Kustbevakningen, KBV Kärnavfallsfondens styrelse Kärnkraftinspektion, Statens Lagrådet Landstingsförbundet Lantbrukarnas Riksförbund LRF Lantmäteriverket Lernia AB Letterstedska föreningen Linköpings universitet Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet Livsmedelsekonomiska institutet Livsmedelsverk, Statens CSN-kontor LO, Landsorganisationen i Sverige Lotteriinspektionen Loussavara-Kiirunavara AB, LKAB Luftfartsverket, LFV Luleå tekniska universitet Lunds universitet Läkemedelsverket LV Längmanska kulturfondens nämnd Länsrätten i Norrbottens län Länsrätten i Uppsala Länsstyrelserna Lärarhögskolan i Stockholm Lärdomshistoriska samfundet Lättläst nyhetsinformation och litteratur, LL-stiftelsen Malmö högskola Manillaskolan, Stockholm

16 Marknadsdomstolen Medlingsinstitutet Migrationsverket Miljöteknikdelegationen Miljövårdsberedningen Millesgården Mitthögskolan Moderna Museet Musiksamlingar, Statens Mundigheten för kvalificerad yrkesutbildning, KY Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Mälardalens högskola Nationalekonomiska föreningen Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF Nationalmuseum Nationella sekretariatet för genusforskning Naturhistoriskariksmuseet Naturskyddsföreningen,Svenska Naturvårdsverket Nobelstiftelsen Norden Nordiska Afrikainstitutet NAI Nordiska hälsovårdshögskolan, NVH Nordiska rådets svenska delegation Nordiska museet Norrköpings tingsrätt Norrlandsfonden, Stiftelsen Notarienämnden Nämnd för internationella adoptionsfrågor,statens NIA Nämnden för hemslöjdsfrågor Nämnden för offentlig upphandling Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga, NPT Nämnden för Rh-anpassad utbildning Nämnden för statens avtalsförsäkringar Nämnden för styrelserepresentationsfrågor Nämnden för svensk- amerikanskt forskarutbyte Nämnden mot diskriminering Näringslivets nämnd för regelgranskning NNR Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR Offentliga sektorns särskilda nämnd, SHA-nämnden Oljekrisnämnden Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO Operahögskolan i Stockholm OSSE:s parlamentariska församling, Svenska delegationen Partibidragsnämnden Patent- och registreringsverket, Bolag Patent- och registreringsverket, PRV Patent- och registreringsverket, Varumärke Patentbesvärsrätten, PBR Pensionsverk, Statens SPV Pensionärernas Riksorganisation PRO Person- och adressregisternämnd, Statens, SPAR-nämnden Pliktverket, Totalförsvarets Polarforskningssekretariatet Post- och telestyrelsen, PTS Posten AB Premiepensionsmyndigheten, PPM Pressens opinionsnämnd, PON Presstödsnämnden Prins Eugens Waldemarsudde Provinsialläkarstiftelsen Radio- och TV-verket RTV Radiotjänst i Kiruna AB Rederinämnden Regeringsrätten Registernämnden Resegarantinämnden Revisorsnämnden Riddarhusdirektionen Riksantikvarieämbetet RAÄ Riksarkivet RA Riksbanken Riksbanksfullmäktige Riksdagens arbvodesnämnd Riksdagens revisorer Riksförbundet Sveriges lottakårer Riksföreningen Sverigekontakt Riksförsäkringsverket, RFV Riksgäldskontoret Rikshemvärnsrådet RiksHvr Riksidrottsförbundet Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige Rikspolisstyrelsen RPS Riksrevisionsverket Riksskatteverket RiksSkådebanan Riksteatern Rikstrafiken Riksutställningar Riksvärderingsnämnden Riksåklagaren RÅ Rymdstyrelsen Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU Rådet för kärnavfallsfrågor, KASAM Rädda Barnen Räddningsverket, Statens, SRV Rättshjälpsmyndigheten Rättshjälpsnämnden Rättsmedicinalverket RMV Röda Korset SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisa - tion Sala tingsrätt Sameskolstyrelsen Sametinget

17 Samfundet De Nio Samhall AB SBL, Vaccin AB SeniorNet Sweden Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sipri SIS - Swedish Standards Institute.Standardiseringen isverige SJ, Statens Järnvägar Sjunde AP-fonden Sjätte AP-fonden Sjöassuradörernas Förening Sjöfartsverket, SjöV Sjöhistoriska museer, Statens Skansen Skatterättsnämnden Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI Skogsstyrelsen, SKS Skolverket Skolväsendets överklagandenämnd SKTF SMHI Smittskyddsinstitutet, SMI Socialstyrelsen SOS Alarm AB Specialfastigheter Sverige AB Specialskolemyndigheten, SPM Språk- och folkminnesinstitutet SOFI Svenska Språknämnden Stadsmiljörådet Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Statens bostadskreditnämnd Statens institut för ekologisk hållbarhet, IEH Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA Statens institutionsstyrelse SIS Statens kvalitets- och kompetensråd Statens ljud- och bildarkiv Statens medicinsk-etiska råd Statens museer för världskultur Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor Statens va-nämnd Statens Väg-och Baninvest Statistiska centralbyrån, SCB Statistiska Föreningen Statskontoret Statsrådsarvodesnämnden Steriliseringsersättningsnämnden Stiftelsen Allmänna Barnhuset Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA Stiftelsen för strategisk forskning Stiftelsen för vård- och allergiforskning Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum Stiftelsen Innovationscentrum Stiftelsen för insamligskontroll Lutherhjälpen Stiftelsen PACKFORSK - Institutet för förpackning och distribution Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Stiftelsen Stora Sköndal Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet SKU Nämnden för Svenska kyrkans mission SKN Stiftelsen Svenska rikskonserter Stiftelsen Sveriges Nationaldag Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring Östekonomiska Institutet SITE Stockholm Environment Institute, SEI Stockholm International Water Institute Stockholms universitet Statens Strålskyddsinstitut, SSI Studieförbundet Näringsliv och samhälle SNS Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll SWEDAC Styrelsen för psykologiskt försvar SPF Stängselnämnden Svea hovrätt med Miljööverdomstolen Sveaskog AB Swedesurvey AB Swedfund International AB Swedish National Road Consulting AB, SweRoad Svensk Bilprovning AB Svensk Energi Svensk Exportkredit AB Svensk Handel Svensk Teknik och Design, STD Svenska Akademien Svenska akturieföreningen Svenska arkelogiska samfundet Svenska arkivsamfundet Svenska astronomiska sällskapet Svenska barnboksinstitutet Svenska Bibelsällskapet Svenska blå stjärnan SBS Svenska Bokhandlarföreningen Svenska Brandförsvarsföreningen Svenska Civilekonomiföreningen Svenska FAO-kommittén Svenska Filminstitutet Svenska Fjärrvärmeföreningen Svenska fornskriftssällskapet Svenska föreningen för psykisk hälsa SFPH Svenska förläggarföreningen Svenska försäkringsföreningen Svenska geofysiska föreningen Svenska historiska föreningen Svenska humanistiska förbundet Svenska Institutet, SI Svenska Jägareförbundet Svenska Kommunförbundet Svenska kriminalistföreningen Svenska kyrkan, Trossamfundet Svenska kyrkans Församlingsförbund Svenska Lagerhus AB Svenska litteratursällskapet Svenska Läkaresällskapet SLS Svenska matematikerförbundet Svenska Numismatiska Föreningen

18 Svenska Petroleum Institutet Svenska Revisorsamfundet Svenska rymdaktiebolaget Svenska Samernas Riksförbund SSR Svenska Skogsplantor AB Svenska statistikersamfundet Svenska sällskapet för antropologi o geografi Svenska Turistföreningen Svenska UNICEF-kommittén Svenska Unescorådet Svenska Uppfinnareföreningen Svenska Vatten- o Avloppsverksföreningen VAV Svenska Vitterhetssamfundet Svenska vägföreningen Svensk Biblioteksförening Svensk-danska Broförbindelsen,SVEDAB AB Svenskt Näringsliv Svenskt Trä Sveriges Försäkringsförbund Sveriges Hembygsförbund Sverige-Amerika Stiftelsen SverigeDirekt Sveriges advokatsamfund Sveriges allmänna exportförening Sveriges allmänna konstförening Sveriges civilförsvarsförbund SCF Sveriges författarfond Sveriges författarförbund SFF Sveriges geologiska undersökning, SGU Sveriges konsumentråd Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund SKBR Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sveriges Pensionärsförbund SPF Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP Sveriges Radio AB, SR Sveriges redarförening Sveriges Rese-och Turistråd Sveriges Riksdag Sveriges Television AB SVT Sveriges universitets- och högskoleförbund Sveriges Utbildningsradio AB Systembolaget Säkerhetspolisen, SÄPO Södertörns högskola Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB Taltidningsnämnden Teaterförbundet Teaterhögskolan i Stockholm Tekniska museet Tetminologicentrum, TNC Telia AB Teracom AB Thielska galleriet Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Tjänstemännens Centralorganisation TCO Tjänstepensions- och grupplivsnämnden Totalförsvarets chefsnämnd TCN Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI Tredja AP-fonden Trygghetsnämnd, Statens, TrN Trygghetsstiftelsen Tullverket Turistdelegationen Uddevalla tingsrätt Umeå universitet Ungdomsstyrelsen Uppsala universitet Utlandslönenämnd, Statens UtN Utlänningsnämnden, UN Utredningnen om SverigeDirekt Utrikesnämnden Utrikespolitiska Institutet Utsädeskontroll, Statens Utvecklingsrådet för den statliga sektorn Valmyndigheten Valprövningsnämnden V&S Vin & Sprit AB Vasamuseet Vattenfall AB Venantius AB Verket för högskoleservice, VHS Verket för innovationssystem, Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapssociteten i Lund Veterinära ansvarsnämnden Veterinärmedicinska anstalt, Statens Voxenåsen A/S Väg- och transport-forskningsinstitut, Statens Vägverket, VV Vänerns seglationsstyrelse Vänerskolan, Vänersborg Växjö Universitet Växtsortnämnd, Statens SverigeDirekt hänvisar numera även till politiska partier: Centerpartiet (c) Folkpartiet liberalerna (fp) Kristdemokraterna (kd) Miljöpartiet de gröna (mp) Moderata samlingspartiet (m) Socialdemokraterna (s) Vänsterpartiet (v)

19 SverigeDirekts nyckelord Uppdaterade Bibliografi. Arkiv. Arkiv 102 Bibliotek od. Bibliotek Vissa övergripande verksamheter. 103: Agenda 21 Rättigheter 108: Samhällsvetenskap Individens inre verklighet 2 Religiösa verksamheter Biskopar Församlingar Kyrkan Samfund 31 Statistik och demografi Statistik 32 Statsvetenskap Demokrati Folkomröstning Val 33 Nationalekonomi. Ekonomisk utveckling Ekonomiska prognoser Nobelpris (ekonomi) 34 Lagar od, juridik. Adoption Arv Domartjänster Domstolar Expropriation Förmyndare Förordningar Hovrätter Juridik Kammarrätter Konsumentlag Lagar Medborgarskap Patent Permutationer Prövning Riksåklagaren Rättigheter Rättsstatistik Rösträtt Tryckfrihet Tvister Uppehållstillstånd Utgivningsbevis Villkorlig frigivning Visum Yttrandefrihet 351 Riksdag 352 Kommunfullmäktige. Borgarråd Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse 353 Regering. 354 FN, EU o d. EU Förenta nationerna 36/39 Politiska krav och politiska planeringar: Alkoholpolitik Biståndspolitik Framtidsstudier Förvaltningspoltik Handelspolitik Internationell politik Jordbrukspolitik Landstingspolitiker Ledamöter Oppositionsråd Politiker SOU Säkerhetspolitik Ungdomspolitik Utrikespolitik Valutapolitik 4 Sambandsforskning. 5 Naturforskning. Matematik. 50: Naturresurser Naturvetenskap 52: Astronomi Rymdforskning 53: El Energi Nobelpris (fysik) 54: Kemi Rättskemi Nobelpris (kemi) 55: Geologi Meteorologi Väderleksprognoser 56: Arkeologi Fornminnen

20 57: Ekologi Nobelpris (medicin mm) 58: Växter Växtsorter 59: Djur 61 Hälso- o sjukvård, räddning o d. Akutmottagning Akutsjukvård Alkohol Ambulans Aspergers syndrom Barnsjukvård Begravning Brandfarliga varor Brandförsvar Distriktsläkare Distriktssköterska Djurhälsa Djurskydd Explosiva varor Folkhälsa Funktionshandikappade Förlossning Försöksdjur Genteknik Handikappade Handikapphjälpmedel Handikappshjälpmedel Hjälpmedel Husläkare Hälsoskydd Hälsovård Högkostnadskort Journaler Kemikalier Kemiska hälsorisker Kriser Larmcentraler Långvård Läkare Läkemedel Länssjukvård Medicin Medicinsk tillsyn Miljömedicin Miljömärkning Miljöskydd Miljöövervakning Missbrukare Missbruksvård Narkotikabekämpning Nobelpris (medicin mm) Olyckor Patient Patientavgift Personskadefrågor Plasmagivning Primärvård Privatvård Psykiatri Regionsjukvård Räddningstjänst Rättsgenetik Rättsmedicin Rättspsykiatri Sjukhus Sjukhem Sjuksköterskor Sjukvård Sjukvårdspersonal Sjukvårdstaxor Sjukvårdsupplysning Skolsköterska Smittskydd Sprit Strålskydd Strålning Tandvård Tobak Undersköterskor Undersökningar Vaccin Veterinärmedicin Vin Vårdbiträde Vårdcentral Vårdlinjer 62 Ingenjörsvetenskap. Byggnadsteknik Civilingenjör El Energi Energiteknik Flygteknik Geoteknik Ingenjörskonst IT Kvalitetskontroll Kärnteknik Miljögeoteknik Standardisering Teknik Teknikutveckling Uppfinning Verkstadsteknik Vägteknik 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, trädgård, jakt, fiske. Bioteknik Djur Ekologisk lantbruksforskning Fiske Genteknik Jakt Jordbruk Lantbruk Parker Rennäring Renskötsel Skogsbruk Trädgårdar Växter Växtförädling Växtsorter

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. GOTLAND I SIFFROR Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 invånare bor på

Läs mer

Lathund om jämställdhet 2006

Lathund om jämställdhet 2006 Lathund om jämställdhet 2006 Lathund om jämställdhet 2006 Statistiska centralbyrån 2006 Women and men in Sweden 2006 Facts and figures 2006 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2006 Tidigare

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Banker, försäkring, prisindex

Banker, försäkring, prisindex Banker, försäkring, prisindex 7.1 Bankkontor och kreditinstitut i Lund 1997-2001 Antal kontor vid slutet av år 1997 1998 1999 2000 2001 Sparbanken Finn 5 4 4 5 1 5 1 Färs & Frosta Sparbank 1 2 1 2 4 4

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se för alla 214 I din hand har du Statistik för alla 214. Här hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Publikationen är gratis och kan beställas i enstaka exemplar såväl som till grupper

Läs mer

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2012

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2012 Lathund om jämställdhet 212 På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 212 212 Women and men in Sweden 212 Facts and figures Statistics Sweden 212 Tidigare publicering Previous publication Producent

Läs mer

Anpassning till klimatförändringar. Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring.

Anpassning till klimatförändringar. Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring. No 106, Feb 2005 Reports Meteorology and Climatology Anpassning till klimatförändringar Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsbehov och anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring.

Läs mer

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING NUMMER 1 2011 Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare två av budskapen i studien IDEFICS på 16 000 barn i Europa Brottslighet och livets

Läs mer

Vart tar våra skattepengar vägen?

Vart tar våra skattepengar vägen? Vart tar våra skattepengar vägen? Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi, Oktober 2012 Sammanfattning I takt med att en allt större andel av oss blir äldre blir det alltmer angeläget att vi tar ställning

Läs mer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Innehåll Svenska forskningsfinansiärer 4 Statliga myndigheter Energimyndigheten 6 1,13 miljarder kronor Forskning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Bad News is No News? SK 2015. Nyheter från högskolornas webbplatser oktober 2014. Innehåll. UKÄ:s undersökningar

Bad News is No News? SK 2015. Nyheter från högskolornas webbplatser oktober 2014. Innehåll. UKÄ:s undersökningar Bad News is No News? Nyheter från högskolornas webbplatser oktober 2014 Innehåll Nyheter Pressmeddelanden UKÄ:s undersökningar s. 3 s. 20 s. 25 Några kommentarer Detta är inte en vetenskaplig rapport,

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer