Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

2 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

3 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning Balansräkning Noter Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007

4 Ordförande ordet 2008 Som ni säkert vet tar det tid att ominrikta och ändra kurs. Detta i synnerhet om mycket är invant, kopplat till förväntningar och traditioner samt när skutan är stor. Under år 2007 togs en rad strategiska men svåra beslut, som nu under 2008 börjar märkas och vi ser tydligt effekterna. Vi ser en tydlig ekonomisk resultatförbättring och driften kommer att visa ett plusresultat. Det finns dock fortfarande mycket att hämta igen av tunga år från förr. Stiftelsestyrelsens avsikt de senaste åren, med stöd av förbundets styrelsedirektiv har varit och är att verksamheten alltmer lägger vikt vid Ransberg som ett Scoutcentrum för läger, ledarutbildning och annan ungdomsverksamhet. Vi fasar ut konferensverksamheten, eller åtminstone begränsar den till de perioder då vi har resurser att ta emot denna gästkategori utan att den påverkar scoutverksamheten och våra personella resurser. Vi ser det som viktigt att våra kundrelationer upprätthålls på ett omsorgsfullt sätt. Detta innebär att vi värnar våra trogna och externa kunder samt relationer till vår hemkommun. Konkret har den ändrade inriktningen inneburit att personalresurserna har minskat och att gårdens öppettider begränsats från april till och med november. Vi kan likväl öppna upp anläggningen för större grupper om vi finner det ekonomiskt fördelaktigt. Förutom fast vaktmästeri och fastighetstillsyn inkallas numera personal efter behov. Scout -, ungdoms-, och friluftsinriktningen är numera dominerande vilket syns tydligt genom att lägergästnätterna ökar. Sommarens storläger SUMMERCAMP 08 var en gemensam satsning av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Ungdomens Nykterhetsförbund tillsammans med IOGT-rörelsens paraplyorganisation, för barn och ungdomar i Europa (ACTIVE). Lägret samlade cirka l 200 deltagare och det talades 24 språk. Sol hela veckan och massor med nöjda deltagare. Så här års, när lågsäsong råder, öppnar vi endast upp för grupper med ledare som är beredda till självhushåll, och under sportlovsveckorna kommer det scoutgrupper vilket leder till full aktivitet på anläggningen. Ransberg är numera anpassat för att grupper ska kunna klara ett självhushåll. I ett vackert oktoberväder, veckoslutet den oktober, när Scoutcamp Ransberg visade sig från sin soligaste sida, genomfördes en ledarkurs på temat Friluftsliv i Scouting. Avsikten var att belysa den viktiga roll som friluftslivet har i Scoutarbetet. Kvalificerade föreläsare - Ola Skinnarmo, Klas Sandell och Camilla Lundborg bidrog till en lyckad och fulltecknad kurs med deltagare från de flesta av våra scoutförbund. Ransbergs traditionella julmarknad vid 1:a advent fick vara avslutning på årets aktiviteter. Julmarknaden var välbesökt och den bästa på flera år. Den har förnyats genom att vi i år bjudit in marknadsknallar med hantverksprodukter som passar in i vår vackra och trivsamma julstämningsfulla miljö. Nyårshelgen firades numera traditionsenligt av seniorscouter med deltagare från flera av våra scoutförbund. Nyårsyra och glada seniorer bidrog till en upplevelserik och minnesvärd helg. Vi upplever att Scoutcamp Ransbergs många fantastiska möjligheter upptäcks av alltflera och att Ransberg inte ligger så avlägset och svåråtkomligt som tidigare gjorts gällande. Vår största enskilda utgift efter personalkostnaderna är elavgifterna för uppvärmning av våra hus. Därför - som ett första steg att sänka vår värmekostnader - installerade vi en bergvärmepump för Bruksgården som ersättning för oljeuppvärmning. Investeringen är bra för både vår ekonomi och för miljön. Framtiden Vi vill göra Scoutcamp Ransberg till den mest attraktiva lägerplatsen och på så sätt möjliggöra för flera organisationer att använda denna fina lägerplats i hjärtat av Värmland, rik på natur, kultur och upplevelser i en drog- och alkoholfri miljö. Kommande sommar är KFUK-KFUMs scoutförbunds läger Reforma 09 vår stora utmaning. Förväntningen ligger på 3000 lägerdeltagare och blir därmed vårt största läger på många år. Vi skall göra vårt yttersta för att de skall trivas på Scoutcamp Ransberg. Vi planerar att ta nästa steg i vårt enerigisparprogram genom att installera ytterligare en bergvämeanläggning i Herrgårdsbyggnaden, samt i de mindre byggnaderna luftvärmepumpar. Detta är till gagn för oss, miljön och våra gäster. Stiftelsen har som ändamål att främja barns och ungdomars vård och fostran i alkoholfri miljö. Stiftelsen skall därför upplåta lokaler och markområden för friluftsliv, undervisning och utbildning anordnad av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund eller andra ideella organisationer samt då det befinns lämpligt, själv anordna verksamhet som främjar ändamålet. Med denna verksamhetsberättelse vill vi visa att stiftelsen väl verkat i enlighet med sitt ändamål. Vi vill också framföra ett stort tack till vår personal och Ransbergsvännerna, till sponsorer samt bidragsgivare, utan vars stöd vi inte kunnat utveckla Ransberg, till den fina anläggning den är idag. Lidingö Stig Larsson Ordförande. 4 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008

5 Förvaltningsberättelse Org.nr Styrelsen för Stiftelsen Ransbergs Herrgård inkl. bifirma Scoutcamp Ransberg får härmed avge berättelse över verksamheten för räkenskapsåret 2008 Styrelse Ledamöter i Stiftelsens styrelse Stig Larsson, Lidingö Ordförande Ulf Gustafsson, Nyköping Rasmus Lindberg, Hjärnarp Rolf Carlsson, Göteborg Vice ordförande Sekreterare Kassör Erik Ekström, Alunda Bodil Hansen, Eneryda Eva-Lena Asplund, Mölnlycke Suppleanter i Stiftelsens styrelse Erik Hansen, Eneryda Caroline Halvorsen, Landskrona Revisorer Revisorer har varit Anne Wiklund, Sköndal Monica Uhlin, Borås Godkänd revisor Revisorssuppleanter har varit Ulf Viklund, Bromma Anders Ödman, Mölnlycke Godkänd revisor Stiftelsen är nära associerad till instiftaren Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som utser stiftelsens styrelse och revisorer. Samanträden med mera Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Rolf Tjäder har varit adjungerade till styrelsen i egenskap av verkställande tjänstemän. Inga arvoden har utbetalats till stiftelsens styrelseledamöter och förtroendevalda. Stiftelsen köper den löpande redovisningstjänsten av en redovisningsbyrå. Inom styrelsen har arbetsgrupper varit tillsatta för att bereda styrelsens arbete vad gäller anläggningsfrågor, programverksamhet, marknadsföring, ekonomi etc... Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

6 Personal Administratör Rolf Tjäder, ideellt arbete Peter Tjäder, vikarierande under sommaren Ekonomipersonal Barbro Jonsson 75% hela året Vaktmästare Kjell Jonsson hela året Extra personal Vid behov har timanställd personal anlitats. Totalt uppgår sådan anställning till (2 073) timmar. För vår aktivitet Fornbyn har två personer varit projektanställda under en månad. Ideella insatser Förutom den anställda personalen har det lagts ned minst timmar av ideellt arbetande personer. Det är styrelsen, Ransbergs Vännerna och scouter från hela landet som på ett förtjänsfullt sätt bidragit med denna arbetsinsats. Volontärsverksamheten Under sommaren 2008 har volontärverksamheten kommit igång väl. Tolv volontärer har hjälpt till på anläggningen. Boende i kavaljersflygeln och dagarna har ägnats åt diverse sysslor på gården, så som trädgårdsarbete och städning. När det fanns behov hjälptes det även till med konfirmanderna och mindre köksarbete. Inför de större arrangemangen så som en helg med Linedance bakades kakor mm vilka bland annat såldes i vår kiosk. Volontärerna fyller en viktig funktion och vår vision är att framöver ta emot fler och ge dem under ledning möjlighet att ta ett större ansvar för verksamheten. Vision Den under 2007 framtagna visionen för Ransberg har under 2008 börjat implementeras. Anläggningen Arbetet med underhåll och förbättring av anläggningen har fortsatt under året. Under vårfesten, vid sista april, rödfärgades frökenflygeln, det eldades ris och grusades av kring uttagsposterna för vatten på lägerfälten samt röjdes sly. Det byggdes också en survival track -bana nedanför ladan, samt en bana för fotbollsgolf och en för frisbeegolf. Sandfickan färdigställdes med portar och plåttak och komposthuset försågs med plåttak. Under vårens arbetshelg grävdes det ned elkabel på lägerfältet för sex stycken uttagsposter, vilka kom på plats senare under våren. Under hösten blev vi tvungna att byta ut avloppstanken för övre toalettbyggnaden på lägerfältet. Vi har nu ersatt den trasiga tanken som rymde 6 m³ med en tank som rymmer 50 m³. En ny badbrygga till dammen och ett klippaggregat för att klippa gräset på lägerängarna har inköpts. Herrgårdens kök har fått en ny spis och två nya frysar, samt köket i stallet har äntligen fått en kyl och frys. Bruksgårdens uttjänta oljepanna trån 1958 har ersatts med en bergvärmepump som driftsattes i november månad. Detta är ett viktigt led i att minska vår totala energianvändning, vilket är bra för både miljö och ekonomi. Allt har finansierats med bidrag. Stiftelsen äger fastigheterna Ransäter 5:1, Ransäter 1:7 och Kärret 1:12 i Munkfors kommun. 6 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008

7 Beläggning Anläggningen har 41 uthyrningsbara rum och kan erbjuda 110 sängplatser. Bäddarna är fördelade i flerbäddsrum, dubbelrum och enkelrum. Standarden är efter kundens önskemål, från vandrarhem till hotellklass. Beläggningen totalt 2008: Antal gästnätter 5381 varav de flesta från svenska gäster (motsvarande från 2007: 4042) En ökning med 1339 gästnätter mot Antal lägernätter uppskattas till ca personer har gästat oss på dagkonferens. Fornbyn 18 grupper 320 barn och 47 lärare och föräldrar deltog under Ledare har varit Daniel Kemppi och Jan Ericsson Våra kunder: NSF, UNF, Region Värmland, Läko Reforma 09, Våra Gårdar Värmland, Församlingar från Svenska Kyrkan med konfirmationsläger, NBV Värmland, Folktandvården, Klarälvsprojektet, Munkfors SPF, Bojen sommarläger, Munkfors kommun, NSF Värmland, Våra Gårdar och Boverket, Värmlandsbygdens vävareförening, Värmlands hemslöjd, Line- Dansare samt ett antal hundkurser. Certifiering/diplomering Miljödiplomerade av Munkfors kommun / Region Värmland /NUtek. Certifierade av Svenska Lägerskoleförening Turist för Alla för vår handikappanpassning Fair Trade för servering av Rättsemärkt kaffe Tour Quality kvalitetstssäkrad turism Miljö Stiftelsens nära anknytning till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, som i sig är en organisation med starkt engagemang i miljö- och friluftsfrågor, gör att miljöfrågor alltid fokuseras när det gäller anläggningens drift och utveckling. Stiftelsen har under året, efter ansökan, åter erhållit miljödiplomeringsbevis för anläggningen. Miljödiplomeringen har som tidigare skett i nära samarbete med Munkfors kommun och 2008 års Miljödiplom mottogs av stiftelsens representant vid en ceremoni i Karlstad. Fortsatt arbete har bedrivits med att utföra åtgärder i enlighet med den energiutredning som togs fram under Alla projekt har måst anpassas till de begränsade möjligheter som stiftelsens ekonomi just nu erbjuder. Stiftelsen bedriver ett intensivt arbete med att söka medel för hela planens genomförande. Det, i 2007 års redovisning, beskrivna projektet att ersätta den äldre oljepannan i Bruksgården har under hösten 2008 genomförts på ett lyckat sätt genom djupborrning och installation av värmepump. Hela projektet har kunnat göras möjligt genom ett bidrag från Petrus & Augusta Hedlunds stiftelse, till vilken vi riktar ett stort tack. Projektets budget har hållits genom ett väl genomfört förarbete och ett framgångsrikt upphandlingsarbete. Genom den nu installerade värmepumpen i Bruksgården är hela anläggningen fri från oljebaserade uppvärmningskällor, viket är stort delmål. Arbetet med installation av ett minikraftverk i vår fallsträcka i Ranån, som beskrevs i 2007 års redovisning, har intensifierats under senare del av året. Kontakter för att utreda möjliga utbyggnadsalternativ har tagits. Någon detaljprojektering har dock ej kunnat inledas på grund av att de rättsliga förhållandena för att kunna ta ut kraft från fallsträckan är mycket komplicerad. Stiftelsen har under året också gått in som medlem i organisationen Småkraftverkens Riksförening (SERO-SRF), vilket vi bedömer kan vara av stort värde under projektets försättning. Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

8 Marknadsföring Marknadsföringen har intensifierats och sker medvetet mot de målgrupper som vi vet är intresserade av lägerverksamhet och friluftsliv. Därför bearbetas den svenska, danska och norska scoutrörelsen; samt utvalda kårer och distrikt som bedöms kunna ha Scoutcamp Ransberg som tänkbart resmål för scoutlägerverksamhet. Vi har också riktat vår marknadsföring om Ransbergs fördelar för aktivitetsinriktad ungdomsverksamhet och mångåriga erfarenhet av konfirmationsläger till kyrkliga församlingar inom flera stift. Resultatet är glädjande och tydligt. Flera församlingar har, var för sig eller tillsammans, lagt konfirmationslägerveckor på Ransberg och bokningarna fortsätter att nå oss. Vår hemsida är välbesökt, men ännu återstår textöversättningar till engelska och eventuellt tyska. Ransbergs Herrgård och Scoutcamp Ransberg har marknadsförts genom deltagande i ett urval publika resmålssatsningar tillsammans med Munkfors turistråd. Med roll-ups, foldrar och marknadsförare har vi varit repressenterade på KFUK-KFUMs scoutförbunds förbundsmöte i Hässleholm, Svenska Scoutförbundets förbundsstämma i Stockholm, Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundsmöte i Västervik, Svenska Scoutrådets stämma i Kristianstad. Vår scoutfolder finns på flera språk. Marknadsföring har även skett genom samarbete med Värmlands Turistråd och Aktivitetsringen i Värmland. Vi samarbeter med andra turistaktörer genom vår tillgång till boende, kanoter, cyklar och en klättervägg. Munkfors Turistbyrå är en given samarbetspartner. Vi har en goende boendekapacitet, dock inte alltid fullbelagd, beroende på att en del gäster inte accepterar att vi är en alkhol-och drogfri anläggning men förståelsen har ökat främst i grupper där barn och ungdommar deltager. Genom vårt medlemskap i SVIF, Vandrarhem i Sverige, når vi ut på marknaden genom deras folder och deltagande i resmässor till andra målgrupper. Vi har påbörjat en personlig berabetning av organisationer som står oss nära inom nykterhetsrörelsen och organisationer med friluftsprofil. 8 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008

9 Läger och övriga arrangemang SUMMERCAMP 2008 var årets stora lägerhändelse med drygt 1200 deltagare från Active, ungdomar inom nykterhetsrörelsen från hela Europa samt scouter från NSF och medlemmar i UNF, samlades på lägerängarna på Ransberg. Det var inget vanligt scoutläger men inte heller en campingplats. Alla deltagarna blev utmanade i sina förväntningar och reste från lägret många erfarenheter rikare. Ransberg fungerar bra för större läger och ett nytt matsystem testades, scoutsnabbköp, och kan rekommenderas. I lägerledningens utvärdering finns många erfarenheter att ta vara på till framtida stora läger på anläggningen. Där finns också kommentaren Vi gillar Ransberg. Varför flytta runt läger hela tiden, vi tycker vi kan vara på Ransberg där vi vet hur saker funkar. Övriga läger som genomförts under 2008 är ett danskt seniorscoutläger med 13 deltagare samt ett läger för kyrkans unga med 125 deltagre. Fornbyn I fornbyn kan deltagare föreställa sig vardagslivet hos en familj under den tid vi kallar stenåldern. Besökarna kommer att förstå vad det innebär att skaffa sig mat för dagen, tillreda den över öppen eld och i övrigt hantera sina vardagsbestyr. En nyttig erfarenhet anser de flesta. I fornbyn erbjuds möjligheter till ledarledda aktiviteter eller att på egen handa med stöd av vår manual söka sig fram till tekniker och principer för att göra upp eld samt tillaga infångad och insamlad mat. Flera skolklasser och Karlstads Universitets lärarutbildning har upptäckt att livet i fornbyn på Ransberg skapar förståelse och kunskaper som är svåra att få på annat sätt. Friluftskurs Friluftskursen med äventyraren Ola Skinnarmo, professor Claes Sandell och lärare från Kjesäter, Camilla Lundborg, samlade drygt 50 deltagare från flera förbund. Kursen belyste friluftslivets betydelse i scouting ur olika synvinklar. Under lördagskvällen inbjöds allmänheten till Ola Sinnarmos föreläsning Från Pol till Pol, vilken handlade om hans äventyr. Drygt 40 externa gäster kom till föreläsningen som var mycket uppskattad. Deltagarna önskade att Ransberg skulle ordna fler liknade kurser i framtiden. Vårfest. Vårfesten med arbetshelg samlade ovanligt stort deltagarantal, totalt drygt 70 ungdomar och några lite äldre. Buss chartrades från Småland och plockade upp folk längs vägen. Mycket av arbetet hade fokus på förberedelser inför Summer Camp. Ungdomarna jobbade, trivdes och firade våren tillsammans. Konfirmationsläger Årets konfirmationsläger genomfördes med 13 deltagare. Lennart Axelsson var präst och årets ledare var Emilia Sandgren, Olof Hansen och Emmy Dieden. Flera nya medlemmar tillfördes Ransbergskåren då alla de konfirmander som inte var scouter från start blev det under lägrets gång. Konfirmationen genomfördes i Ransäters kyrka med efterföljande middag för konfirmander och deras familjer på ladan på Ransberg. Nyårsbal Årets bal samlade 54 deltagare samt funktionärer från hela landet vilket är rekord. De flest deltagarna kom från NSF och totalt från tre förbund. Det var trångt runt borden men trivsamt och alla fick en bra nyårsnatt. Inför balen genomfördes traditionsenligt danskurs, kurs i vett och etikett, talskrivarkurs, drogfriaktivitet samt en del andra aktiviteter för att stärka gemenskapen Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

10 Ransbergs Vännerna Ransbergsvännerna utgör ett kontaktnät för Ransbergsintressenter. Verksamheten består av arbetshelger samt julmarknad. Under verksamhetsåret 2007/2008 erhölls donationer, vilket tillsammans med goda julmarknadsresultat, möjliggjorde ett bidrag till Ransberg på kr. Genom bidraget har förnyelse skett av Herrgårdens köksutrustning samt nyinköp för utrustning till Stallets kök. Julmarknaden arrangerades i november 2008 i samarbete mellan stiftelsens och vännernas styrelser. Julmarknadens kaffeservering lockar ortsborna och gör att Ransberg blir ett naturligt traditionellt utflyktsmål. Kaffebordet påminner om gångna tider. Det borde även vara en upplevelse för våra scouter det erbjuds mer än sju sorters kakor. Ransbergs scoutkår Ransbergs scoutkår har under året ökat medlemsantalet med 76 medlemmar Medlemskap erbjuds både nya och gamla medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Kåren, tillsammans med scoutkonsulenter, erbjöd under novemberlovet 58 av traktens barn en stimulerande och kul verksamhet. I samband med Vårfesten hölls kårens årsmöte. Medlemskap Stiftelsen är medlem i följande organisationer: Våra Gårdar. Riksförening för nykterhetsrörelsens samlingslokaler. Sveriges Vandrarhem i förening ek. för. SVIF Svensk Lägerskoleförening Arbetsgivarorganisationen IDEA Aktivitetsringen Småkraftverkens Riksförening SERO-SRF Ekonomi Stiftelsens ekonomiska resultat uppvisar en klar förbättring för verksamhetsåret 2008 jämfört med året innan. Föregående års stora underskott har kunnat vändas och verksamheten uppvisar för första gången på flera år ett överskott igen. Detta är glädjande! Även om beläggningsandelen ökat så är stiftelsens ekonomi fortfarande starkt påverkad av främst år 2007 års stora underskott. Stiftelsens främsta uppgift ur ett ekonomiskt perspektiv har för 2008 varit och kommer även för kommande år att vara att bygga upp stiftelsens likviditet. Kassaflödessituationen med de största kostnaderna under vinterhalvåret och de största inkomsterna under sommarperioden kräver en buffertreserv i stiftelsens likviditet. Aktiviteten under sommaren har varit betydligt högre än Summer Camp 2008 utgjorde den enskilt största uthyrningen under året. Lägret har även medfört att ett antal större investeringar gjorts för att möjliggöra lägrets vision möjligt. De nu utförda investeringarna kommer väl till pass för kommande storlägerbokningar. I samband med 2008 års bokslut har stiftelsen bytt modell för avskrivning av ändamålsbestämda anslag till den nya modell som nu allt mer tillämpas för ideella organisationer. Modellen innebär att direktavskrivning av ändamålsbestämda anslag inte görs som tidigare utan ett speciellt avskrivningskonto upprättas för de erhållna anslagen. De investeringar som utförs skrivs sedan av enligt normal avskrivningsplan och kostnaden tas av avskrivningskontot. I övrigt hänvisas till upprättad resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Fonder och bidrag Stiftelsen ber att få framföra sitt varma stora och varma tack till bidragsgivarna. Utan deras stöd har inte de viktiga investeringarna kunnat genomföras, som innebär att vi kan utveckla och hålla anläggningen i ett gott skick. Se not Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008

11 Försäkring Våra fastigheter och inventarier är försäkrade hos SalusAnsvar genom centralupphandling av Våra Gårdar. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade. Stiftelsen har också en olycksfallsförsäkring för frivilligt oavlönat arbete. Dessutom finns en förstariskförsäkring hos Brandförsäkringsverket om kr för vissa byggnader. Denna försäkring upphörde 31/ i och med att Brandföräkringsverket är under likvidation. Ransbergs andel i denna försäkring kommer att återbetalas under Konstdeposition Genom Våra Gårdar har vi 10 konstverk deponerade som utsmyckning i våra lokaler. Bifirma Scoutcamp Ransberg är registrerad som bifirma till stiftelsen hos Länsstyrelsen. Varumärke Stiftelsen har hos Patent och Registreringsverket fått vårt R godkänt som varumärke för stiftelsen Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen förslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust Årets vinst Behandlas så att överföres till balanserat resultat Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

12 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Resultaträkning Not Stiftelsens intäkter 2, Stiftelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa stiftelsens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets vinst Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år - - Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året - - Kvarstående belopp för året/balanserat kapital Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008

13 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Fastighetstekniska system Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Långfristiga skulder Skuld till NSF Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

14 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Avskrivningskonto för ändamålsdestinerade anslag har upprättats och skuldförts. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Byggnader 50 Fastighetstekniksa system 20 Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 Inventarier, verktyg och installationer 5 Andra finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 14 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008

15 Not 2 Anslag Ransbergs Vännerna avsatt till ändamålsbestämda medel Kursgårdsfonden Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse avsatt till ändamålsbestämda medel Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, bidrag enligt FM Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, lägeranslag Övriga bidrag och gåvor Not 3 Stiftelsens intäkter Logi Läger Förtäring Deltagaravgifter Övriga intäkter Not 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 2 3 Män Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för övriga anställda Not 5 Byggnader, mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

16 Not 6 Fastighetstekniska system Ingående anskaffningsvärden 0 -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Tillkommande värdepapper (gåva) - 53 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar/nedskrivningar Uppskrivningar - - Nedskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar Utgående redovisat värde, totalt Varav noterade aktier Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008

17 Not 10 Eget kapital Stiftelse Balanserat Totalt eget kapital kapital kapital Ingående balans Årets resultat Utgående balans Not 11 Ändamålsbestämda medel Bidrag från Petrus & Augusta Hedlunds stiftelse för avskrivningar avseende bergvärmeanläggning Bruksgården Bidrag från Ransbergsvännerna för avskrivningar avseende inköp av inventarier Not 12 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Not 13 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Avseende skulder till NSF Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Not 14 Stiftelsens förmögenhetsvärde Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgångar kan dess egna kapital bedömas ha ett marknadsvärde enligt följande: Redovisat eget kapital Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på - materiella anläggningstillgångar Eget kapital, uppskattat till marknadsvärde Stiftelsens fastighet har värderats till marknadsvärde enligt värderingsintyg från Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer