DIBS e-handelsindex december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIBS e-handelsindex december 2008"

Transkript

1 DIBS e-handelsindex december SVERIGE Den PRIS 990 SEK (exkl. moms)

2 Bakgrund DIBS Payment Services, som är Nordens största leverantör av betallösningar för internet, genomför varje halvår en stor undersökning av utvecklingen inom den svenska och nordiska e- handeln. Det första DIBS e-handelsindex lanserades i december 2007 och var då den första samlade analysen av e-handeln i Sverige, Danmark och Norge (Skandinavien). Sedan maj 2008 har undersökningen innefattat hela Norden. DIBS e-handelsindex är idag ett ansett verktyg för branschanalytiker och för företag som redan har butik på nätet, eller planerar att öppna en sådan och vill lära känna sina kunders beteende. Nu publiceras DIBS e-handelsindex för december 2008, som bygger på konsumenternas e- handel i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt för butiker som säljer via internet i Skandinavien (Sverige, Danmark, Norge). DIBS e-handelsindex december 2008 är sålunda en efterföljare till och en fördjupning av DIBS e-handelsindex december 2007 och maj I följande text kallar vi ömsom butikerna för e-butiker, e-handelsföretag och webbutiker. Fakta om undersökningen 2 Undersökningen är genomförd som internetintervjuer av analysinstitutet Zapera under oktober 2008 och innefattar intervjuer med 1000 slumpmässigt utvalda internetanvändare i Sverige som är mellan 15 och 65 år, därav 50 % kvinnor och 50 % män. I Norden (Sverige, Danmark, Finland och Norge) har totalt 4000 konsumenter svarat på frågorna. 300 svenska e-handelsföretag har också undersökts. Samma undersökning har samtidigt gjorts i våra systerländer Danmark och Norge. Totalt har 765 företag i hela Skandinavien deltagit i undersökningen. De flesta är små eller medelstora företag. 65 % av företagen har 10 eller färre anställda, 19 % har anställda, 9 % har anställda, medan 7 % har fler än 250 anställda. Samtliga har en online-betallösning och alla företagen är kunder hos DIBS. DIBS e-handelsindex är den enda undersökningen av e-handeln som studerar e-handeln fördelad på bransch - inte bara i Sverige, utan i hela Norden. Undersökningens resultat sammanställdes och publicerades december Indexet innehåller långt fler data och mer statistik än vad som redovisas här. DIBS e-handelsindex går att köpa för 990 kronor exkl moms. Önskar t.ex. branschanalytiker att få tillgång till fördjupande siffror från enskilda branscher vänligen kontakta Patrik Müller på DIBS för prisuppgifter och specifikation av önskemålet. Snarlika rapporter för Danmark och Norge kan köpas på lokalspråket. En samlad nordisk rapport publiceras i januari Observera att samtliga omräkningar vad gäller Skandinavien/Norden är baserade på valutakurs den 31/ Om DIBS DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via internet. DIBS hanterar dagligen mer än kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. DIBS är listat på First North i Stockholm med HQ Bank som Certified Adviser.

3 Innehåll Sammanfattning sid 4 1. Svenska e-butiker sid Förväntningar på framtiden sid Betalformer vad e-butikerna föredrar sid Säkerheten vid e-handel sid Marknaden sid 8 2. Svenska e-konsumenter sid Förväntningar på framtiden sid Betalformer sid Konsumenternas val av betalsätt sid Högt förtroende för säker e-handel sid E-handeln - vad och var vi köper sid E-butikernas möjligheter till ökad e-handel sid Porträtt av en typisk e-konsument sid Nordisk e-handel sid 15

4 Sammanfattning Sverige har en av världens högsta nivåer av internetanvändning. I takt med att allt fler personer har åtkomst till internet ökar också siffran för antalet köp via nätet. Således är den genomsnittliga procentuella andelen av internetanvändarna mellan 15 och 65 år som har handlat på internet de senaste sex månaderna hela 91 %, något som i likhet med våra grannländer gör oss unika jämfört med andra länder i världen. I genomsnitt handlade kvinnor i Sverige för totalt 4075 kronor och männen för 6205 kronor under den senaste sexmånadersperioden. En uppskattning baserad på konsumenternas svar visar att den samlade e-handelsomsättningen för hela Norden uppgår till nära 165 miljarder kronor och för Sverige 51 miljarder kronor (SEK). Vårt flitiga bruk av internet använder vi i stor omfattning till att köpa varor och tjänster, och det tänker vi fortsätta göra trots den allmänna avmattningen på konsumtionsmarknaden. E-butiker såväl som e-konsumenter har stora förväntningar på framtidens e-handel. Totalt 88 % av svenska e-butiker tror att försäljningen kommer att öka och endast 2 % tror att den kommer att minska. 4 Vi handlar på nätet därför att det är enkelt, säkert och bekvämt. Betalning med kort föredras av samtliga nio undersökta branscher, följt av direktbetalningar och faktura. Det går att utläsa stora skillnader mellan hur konsumenten helst vill betala och vilka betalsätt e-butiken föredrar. 93 % av butikerna föredrar kortbetalning mot 34 % av konsumenterna. Konsumenterna föredrar kort för att det är enkelt, och på andra- och tredjeplats hamnar direktbetalningar och faktura för att det uppfattas som säkert. Kvinnors köpbeteende på nätet skiljer sig till viss del från männens. Varför det är så kan enligt undersökningsresultaten bero på en viss brist på förtroende kring frakthantering och att ligga ute med pengar innan man har fått sin beställda vara, snarare än misstro inför att handla på nätet. Detta område är något e-butikerna skulle kunna titta närmare på i syfte att göra en viktig köpgrupp lite tryggare i köpsprocessen. Annars anses säkerheten vid e-handel vara väldigt hög hos såväl konsumenter som e-butiker, och med all rätt eftersom säkerheten ständigt ökar. Allt fler företag använder antibedrägeriskydd och 83 % har 3D Secure för att säkra sina betalningar. En e-butik är mindre utsatt för bedrägerier och stölder än fysiska butiker. Norden är hemmamarknad för mer än 40 % av alla verksamheter, men det finns egentligen inga större hinder för att expandera verksamheten till andra marknader, uppger företagen. Vem är det då som sitter och handlar framför datorn? Givetvis är det en mycket stor andel av Sveriges befolkning med stora olikheter sinsemellan. Men överlag handlar män oftare och för mer pengar än vad kvinnor gör. Den typiska storkonsumenten är en man mellan 25 och 44 år som inte har något emot att shoppa från utländska webbutiker och som handlar på nätet för relativt stora belopp. Detta huvudsakligen för att spara tid och för möjligheten att handla när, var och vad han vill.

5 1. Svenska e-butiker 1.1 Förväntningar på framtiden De svenska e-butikerna har fortsatt mycket höga förväntningar på framtida tillväxt i webbutiken. E-handelsomsättningen från företag till konsument i Norden estimeras uppgå till nära 165 miljarder kronor, och för Sverige 51 miljarder kronor (SEK). 5 Totalt 88 % av de svenska e-butikerna förväntar sig att öka försäljningen under de närmaste 12 månaderna. Detta trots att finanskrisen inträffat innan undersökningen genomfördes. Butikerna anser också att de kan öka sin försäljning om de kan erbjuda bättre och billigare frakt. Men överlägset högst på listan över vad e-butiken tror krävs för att öka försäljningen, är att i högre grad marknadsföra sin egen hemsida som försäljningskanal. Något som redan idag skulle kunna få fler konsumenter att öka sin konsumtion i nätbutiken är billigare frakt och lägre priser. Kunderna litar inte heller till fullo på att varorna kommer fram som de ska. Tre starka varukategorier är Medier och underhållning, följd av Elektronik och på tredjeplatsen Resor. Dessa grupper, där merparten av e-handeln finns representerad, förväntas även framöver att hålla sig kvar på e-handelns guld- silver- och bronsplats. Det finns alltså gott om möjligheter för e-butikerna att växa. Intressant är att se vilken potential som finns, något vi tittar närmare på i avsnittet E-butikernas möjligheter till ökad handel.

6 1.2 Betalformer vad e-butikerna föredrar 6 E-butikerna har haft möjlighet att ange flera möjliga svarsalternativ om vilka betalformer de föredrar att kunder använder i webbutiken. 93 % av e-butikerna föredrar att betalningar genomförs med kort framför direktbetalningar och faktura. 12 % kan tänka sig efterkrav/postförskott medan betalformer som avbetalning, mikrobetalning (Paypal m.fl.) och mobiltelefon/sms är mycket lågt prioriterade. Som det framgår av diagrammet ovan är e-butikerna och kunderna inte överens om vad som är bästa betalsättet. Men där e-butikerna fick välja vilka betalformer de föredrar, fick konsumenterna endast svara på vilken betalform de föredrar att använda vid köp på internet. I det läget valde en dryg tredjedel av konsumenterna kort som förstaval och nästan lika hög prioritering fick direktbetalningar och faktura.

7 1.3 Säkerheten vid e-handel E-butiken är en säker handelsplats jämfört med en fysisk butik. Det tycker i genomsnitt 83 % av de svenska e-butikerna. Skyddet vid transaktioner är ett område som hela tiden förbättras och t.ex. använder dubbelt så många butiker antibedrägerisystem än vad som gjorde sig gällande för ett halvår sedan. Kontrollen av kundorder har också förbättrats avsevärt och nästan alla har idag 3D Secure. 7 Helt har det inte gått att skydda sig, men dock väsentligt bättre än i en fysisk butik. En e-butik utsätts nämligen mindre för svinn än vad fysiska butiker gör. Således har 17 % av verksamheterna förlorat pengar på bedrägliga köp på internet under de senaste 6 månaderna medan förlusten i form av stöld i den fysiska butiken ligger på 24 %. Intressant att notera är också att av dem som anger att de har förlorat pengar på bedrägliga köp, har drygt var fjärde förlorat under 5000 kronor - ett i sammanhanget litet belopp.

8 1.4 Marknaden 8 Elektronik samt Kläder & Skor är de kategorier där det skiljer mest mellan könen. Specerivaror (Mat, dryck och alkohol) är den kategori det handlas allra minst av i Sverige. Siffran är lägre i Sverige än i Danmark, vilket sannolikt beror på den svenska lagstiftningen som inte medger alkoholförsäljning över nätet. Media & Underhållning är den kategori det har handlats allra mest ur, mycket lika mellan könen. Likadant gäller för kategorin Resor.

9 2. Svenska e-konsumenter Som vi redan konstaterat har det blivit självklart för internetanvändarna att handla över nätet. Så många som 91 % gör det och ser vi på åringarna är siffran hela 97 %. Deras primära motiv är möjligheten att spara tid, att det är enkelt, att de kan handla utanför de vanliga öppettiderna och att de lättare kan jämföra priser. Däremot är valmöjligheten lägre priser, som var ett viktigt incitament för bara ett år sedan, inte längre den viktigaste drivkraften. Men visst spelar priset en roll. Män tycker i större utsträckning än kvinnor att lägre priser och större utbud är viktigare faktorer och uppskattar att det är enklare att jämföra priser på nätet än i fysiska butiker. Bland dem som har angivit alternativa motiv för köp nämns bland annat för att det är kul" och "hemleverans", alltså sådant som gör tillvaron både roligare och lättare. Givetvis finns det en liten grupp internetanvändare (5 %) som inte alls har handlat på internet de senaste 6 månaderna. Huvudparten av dessa (60 %) för att de helt enkelt inte har haft något behov. En fjärdedel avstår från näthandel för att de vill känna på varan rent fysiskt. Andra tycker inte om att betala i förskott, det är något särskilt kvinnorna tycker (12 %). Var tionde man eller kvinna i den lilla gruppen om 5 % som inte har handlat har avhållit sig från köp därför att de är rädda att varorna inte kommer fram som de ska - för enbart kvinnor är siffran något högre; 12 %. Däremot är det en försvinnande liten andel som avhåller sig från köp för att det är för komplicerat. 2.1 Förväntningar på framtiden 9 Konsumenterna i Sverige räknar helt klart med att handla mer över nätet än vad de tidigare har gjort. Så många som 48 % av männen och 38 % av kvinnorna förväntar sig att öka sina köp via internetbutiker under de kommande 12 månaderna.

10 Det är de som idag handlar för lägst belopp - under 2000 kronor - som tror att de kommer att öka sina köp något eller mycket. Dessa utgörs av närmare hälften. Endast 5 % av konsumenterna tror att de kommer att handla mindre på internet under Det skiljer sig en del mellan könen gällande frågan om vad som ska till för att man ska öka sin konsumtion på nätet. De flesta kvinnor vill ha billigare frakt medan männen uppger att lägre priser skulle göra dem mer benägna att handla. För båda könen är dock lägre fraktkostnader viktigt vid e-handel. Också bättre returmöjligheter och fler säkra betalformer är viktiga faktorer. 2.2 Betalformer 10 Det finns stora skillnader mellan hur konsumenten helst vill betala och vilka betalsätt butiken föredrar. 93 % av e-butikerna föredrar kortbetalning mot 34 % av konsumenterna. Att konsumenterna föredrar kort beror på att de tycker det är enkelt. De gillar också direktbetalningar och faktura som uppfattas som säkra betalsätt. Bryter vi ner det på kön visar det sig att det är 40 % av männen som föredrar kort medan motsvarande siffra för kvinnor är 28 %. Kvinnorna föredrar alltså i högre utsträckning än männen att betala genom direktbetalning eller faktura. 2.3 Val av betalsätt De som betalar med kort gör det för att det upplevs som enklast - bara ett fåtal gör det för att de tycker att det är säkrast. Direktbetalningar föredras för att det uppfattas som ett säkert och enkelt betalsätt. De som väljer faktura gör det främst för att det uppfattas som säkert och enkelt.

11 Tillgången till kortet i plånboken samt det faktum att det för de flesta konsumenter inte behövs några koder eller dosor för att genomföra köpet gör att kortköp får högsta betyg för enkelhet. Att endast 15 % uppfattar kort som säkert beror troligen på att det inte är allmänt känt att kortutgivaren står för obehöriga köp. Att direktbetalningar uppfattas som säkert beror på att konsumenten genomför köpet i en miljö som både är bekant (internetbanken) och har hög trovärdighet. Det faktum att det kräver lite mer förberedelse inför köpet, till exempel tillgänglig säkerhetsdosa eller installerat säkerhetsprogram, gör att direktbetalningar inte når upp till samma betyg på enkelheten som kortbetalningar. 11 Faktura uppfattas som den säkraste betalningsformen vilket beror på att konsumenten i de flesta fall får möjlighet att titta på varan eller prova tjänsten innan betalning. Även det faktum att det är en mycket etablerad betalningsform bidrar till av att en tredjedel av fakturabetalarna uppger enkelheten som skäl. 2.4 Högt förtroende för säker e-handel Konsumenterna litar i allt högre grad på e-handeln; en tendens som har gått att utläsa i samtliga DIBS hittills tre e-handelsindex. Men det finns utrymme för butikerna att öka sitt förtroende hos ännu fler konsumenter. Var fjärde person av dem som inte har handlat på internet under de senaste 6 månaderna uppger som skäl att de inte tycker att det är säkert att betala. Sett i det ljuset kan det finnas anledning för e-butikerna att tydligare kommunicera vilken säker handelsplats e-butiken faktiskt är. Mer än dubbelt så många kvinnor som män är rädda för att de köpta varorna inte ska komma fram och anger detta som ett skäl för att inte e-handla. Annars är det vanligaste skälet till att avstå handel i webbutik att man helt enkelt inte har haft behovet. Det har alltså inget med förtroendet för säkerheten att göra.

12 2.5 E-handeln - vad och var vi köper 12 Vi köper mycket från webbutiker utanför våra egna landsgränser. Det har en tredjedel angivit. Av dessa är det dubbelt så många män som kvinnor som handlar från utländska webbplatser. Inom kategorin Resor ser vi det mest jämställda e-handelsbeteendet, nämligen 50/50 och nästan likadant gäller för Medier och underhållning. När det gäller könsskillnader i köp inom branscherna Elektronik och Kläder och Skor är det 70 % män som köper elektronik och 30 % kvinnor som har köpt kläder och skor på internet de senaste sex månaderna. Dubbelt så många män (44 %) som kvinnor har handlat från utländska sidor. Hela 73 % av kvinnorna säger att de inte har handlat i webbutiker utanför Sverige.

13 3. E-butikernas möjligheter till ökad handel Merparten - två tredjedelar - av företagen ser inga väsentliga hinder för att expandera sin verksamhet till nya geografiska marknader. De nordiska grannländerna Finland, Norge och Danmark är redan hemmamarknad för runt 40 % av alla verksamheterna. Många företag har idag även försäljning på stora marknader som Tyskland och Storbritannien och i ett flertal andra länder. 13 Endast de fem största är redovisade i grafiken Intressant att notera är att det inte saknas finansiering, något som endast 8 % anger som ett hinder för etablering utomlands. Inte heller tycker man att språket är ett särskilt stort hinder, ej heller kulturskillnader eller personal. Boven, säger e-butikerna, är för höga fraktkostnader.

14 Det verkar också finnas utvecklingspotential inom vissa branscher. Dagligvaror-branschen är en sådan. Under de senaste 6 månaderna har endast 12 %, lika många män som kvinnor, handlat mat, dryck och andra specerivaror i e-butik. E-butikerna tror också på ökad försäljning i takt med att konsumenternas förtroende för e- handel ökar. Alltså finns anledning för e-butikerna att försöka spä på förtroendet hos sina potentiella kunder. Var fjärde person av dem som inte har handlat på internet under de senaste 6 månaderna (25 %) uppger som skäl att de inte tycker det är säkert att betala. Det är en stor kundpotential att arbeta med. Eftersom säkerheten ständigt blir högre kan e-butikerna tydligare kommunicera webbplatsen som en säker handelsplats och på så sätt öppna butiken för många fler kunder. 4. Porträtt av en typisk e-konsument Går det att utifrån ett underlag på 1002 män och kvinnor att urskilja en typisk e- handelskonsument? Svaret är ja, i alla fall om vi håller oss inom en viss grupp definierad som storköpare, som har handlat för mer än kronor inom det senaste halvåret. En typisk storköpare är en man mellan år. Enligt definitionen har handlat för mer än kronor är 66 % män och 34 % är kvinnor. Mätt på spenderat belopp är storköparen också den som oftast handlar på internet. Av dem som har handlat för mer än kronor är det 15 % som har handlat vid mer än 24 olika tillfällen. 14 Generellt är en storköpare också mer aktiv i samtliga varugrupper, men sticker i synnerhet ut inom grupperna Resor och Elektronik. Han drar sig inte heller för att handla på utländska webbsidor, där han är den mest aktiva av konsumenterna. Storköparens motiv för att e-handla är bekvämlighet, pris och möjligheten att kunna göra prisjämförelser och han föredrar att betala med kort. Frågar man honom vilka förväntningar han har på framtidens e-handel ligger han dock på ungefär samma nivå som övriga grupper. Men glöm inte att han nästan lika gärna kan vara en hon. En tredjedel i gruppen vi har definierat som storköpare är kvinnor.

15 5. Nordisk e-handel Norden med sina 25 miljoner svenskar, norrmän, danskar och finländare ligger i topp vad gäller tillgången till internet. Det senaste året har internetpenetrationen ökat med mellan 3,6 % (Sverige) och 6,9 % (Danmark) och det är synnerligen höga siffror med tanke på att internetpenetrationen redan från början låg på en hög nivå. Norden totalt har en internetpenetration på 86 %, vilket motsvarar en ökning med 6,2 % i förhållande till 2007, där den låg på 81 %. 15 DIBS e-handelsindex har fokus på de åriga, som totalt i Norden är cirka 16 miljoner människor.

16 Undersökningen visar att Sverige och Danmark inom det senaste halvåret har legat stabilt på 92 % respektive 94 %, medan Finland har ökat från 89 % till 90 % och Norge har ökat från 90 % till 93 % e-handelsköp. Siffrorna gäller de med internetåtkomst som har e-handlat under det senaste halvåret. Danmark är sålunda det land där det e-handlas mest. Den genomsnittliga procentuella andelen internetanvändare mellan 15 och 65 år som har e-handlat inom de senaste sex månaderna är 93 %. Det innebär att 15,2 miljoner människor i Norden har e-handlat under de senaste sex månaderna. Generellt e-handlar män lite mer än kvinnor. 94 % av männen har e-handlat inom den senaste sex månadersperioden mot 90 % av kvinnorna. 16

17 17

18 18 DIBS Payment Services Box 165, Kungsbroplan Stockholm Telefon

I denna rapport ges en överblick av den svenska e-handeln. Vi kommer vid en senare tidpunkt att publicera siffror och slutsatser för hela Norden.

I denna rapport ges en överblick av den svenska e-handeln. Vi kommer vid en senare tidpunkt att publicera siffror och slutsatser för hela Norden. 2 Bakgrund DIBS Payment Services, Nordens största leverantör av betalningslösningar, lanserade i december 2007 den första samlade undersökningen av e-handel i Skandinavien; DIBS e-handelsindex. Nu publiceras

Läs mer

DIBS e-handelsindex. Summary

DIBS e-handelsindex. Summary DIBS e-handelsindex Summary Bakgrund DIBS Payment Services är Nordens ledande leverantör av betalningslösningar för Internet. DIBS hanterar dagligen fler än 6 500 säljföretags transaktioner till ett sammanlagt

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x Sver ige 2010

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x Sver ige 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS e-handelsindex Sverige 21 2 Bakgrund DIBS Payment Services, Nordens största leverantör av betalningslösningar för Internet, presenterar en ny omfattande undersökning

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Bilaga. Dataunderlag. Kompletta tabeller till «Den goda kundresan» E-handelsrapporten 2014

Bilaga. Dataunderlag. Kompletta tabeller till «Den goda kundresan» E-handelsrapporten 2014 Bilaga Dataunderlag Kompletta tabeller till «Den goda kundresan» FIGUR 1: Hur viktig är följande faktor för dig när du ska välja webbutik? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalningslösning 67% 74% 73% 70%

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Nordborna planerar att e-handla julklappar för 19,9 miljarder kronor i år SAMMANFATTNING Den nordiska julhandeln är i full

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DIBS Mamut Enterprise DIBS Med Mamut Enterprise DIBS får du en betalningslösning som gör det säkert för kunden att betala och säkert för dig att få

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut e-barometern Q1 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut »FÖRORD Den nya e-barometern P osten

Läs mer

European Consumer Payment Report Sverige

European Consumer Payment Report Sverige European Consumer Payment Report 1 SE Sverige För att förstå och få insikt i europeiska konsumenters ekonomiska vardag har vi genomfört en undersökning bland 1 personer i länder i Europa. Svaren är sammanställda

Läs mer

APSIS RAPPORT ÖVERGIVNA VARUKORGAR STOR POTENTIAL FÖR SVENSK E-HANDEL

APSIS RAPPORT ÖVERGIVNA VARUKORGAR STOR POTENTIAL FÖR SVENSK E-HANDEL APSIS RAPPORT - 2016 ÖVERGIVNA VARUKORGAR STOR POTENTIAL FÖR SVENSK E-HANDEL E-post är det bästa verkyget för att vinna tillbaka och konvertera övergivna varukorgar / ÖVER 80% ÖVERGER VARUKORGEN PÅ NÄTET

Läs mer

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017 PostNord Sverige e-barometern [konsument] Januari 2017 01 e-barometern [konsument] Är du kundbesatt? E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent i januari. Var femte paket skickades från en utländsk aktör.

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15 1 E-HANDEL I NORGE EXPORTRÅDET OSLO, HÖST 2010 2 AGENDA E-handel i Norge Varför rekommenderar vi att svenska e-handels företag ska etablera sig i Norge vid försäljning till norska privatpersoner? Etableringsalternativ

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln i 2009 3 Förord Posten har under en rad av år varit starkt delaktig i utvecklingen av den

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Mamut Enterprise DebiTech

Mamut Enterprise DebiTech Mamut Enterprise DebiTech Med Mamut Enterprise DebiTech får du en betalningslösning som gör det säkert för kunden att betala och säkert för dig att få dina pengar. Allt fler mindre företag säljer sina

Läs mer

Stor optimism för julhandeln på nätet

Stor optimism för julhandeln på nätet + 14 % e-barometern Q3 2010 Stor optimism för julhandeln på nätet Postens och HUIs e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 14,0 procent under årets tredje kvartal. E-handelns tillväxt har

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Med temabilaga Självscanning Svag inledning på året Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel Enligt Detaljhandelsindex var det en svag inled ning på året.

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

e-barometern [konsument] april 2017

e-barometern [konsument] april 2017 April 2017 April-summering E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent, jämfört med april 2016. 63 procent av svenskarna e-handlade under månaden. Större andel apoteksvaruköp e-handlades under april jämfört

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för DIBS Account. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för DIBS Account. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för DIBS Account Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS Hos DIBS

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet 2017-12-22 Rekordjul på nätet - Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online SAMMANFATTNING - Svenska folket har fram till den 20 december

Läs mer

SVENSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE

SVENSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE SVENSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR DIBS S ANNUAL REPORT ON E-COMMERCE, MOBILE COMMERCE AND PAYMENTS SVENSK E-HANDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 Daniel

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012 e-barometern Q1 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor fortsätter att attrahera

Läs mer

Att köpa försäkring på Internet

Att köpa försäkring på Internet 2008-04-29 copyright Insplanet 2008 Sammanfattning Att få det lägsta priset, möjligheten att få hjälp av rådgivare, samt att det går snabbt är de viktigaste urvalsfaktorerna för försäkringsköpare som letar

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Distanshandeln idag en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel idag 2008 - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel idag 2008 1 Förord Allt fler svenskar väljer att göra en allt större del av sina inköp på distans. Distanshandelsmarknaden

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22 Julhandeln på internet i Sverige 2013 2013-12-22 E-julklappar för 4,2 miljarder kronor PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2000 konsumenter om de har e-handlat julklappar i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

E-handeln i Norden 2012

E-handeln i Norden 2012 E-handeln i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FÖRORD Allt fler nordbor e-handlar varor allt oftare Norden är en mycket spännande region för den som vill förstå de trender, krafter och kundbehov som driver

Läs mer

E-handeln i Norden 2016

E-handeln i Norden 2016 E-handeln i Norden 2016 Innehåll Förord: Leveransen - en viktig del av e-handelsupplevelsen...3 Översikt: Nordisk e-handel i korthet...4 Utblick: Med logistiken som konkurrensfördel...6 Nordisk e-handel

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

E-handeln i Europa 2015

E-handeln i Europa 2015 E-handeln i Europa 2015 Innehåll Förord: E-handelsmarknaden alltmer internationell...3 Översikt: Den europeiska e-handelsmarknaden...4 Utblick: Crossborder-handeln kommer bara att öka...6 Varukategorier:

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DIBS Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DIBS Version: 12.1 Innehåll BETALNINGSTJÄNSTER FÖR BETALNING I WEBBUTIK...

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Sverige är viktigt för e-handelskunder i hela Norden

Sverige är viktigt för e-handelskunder i hela Norden E-handelsrapporten från Bring 2012 1 är viktigt för e-handelskunder i hela Norden Brings e-handelsrapport för 2012 slår fast att svenska nätbutiker är viktiga för e-handelskunder även i och. Av rapporten

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och second hand-marknad

Så ser vi på delningsekonomi och second hand-marknad Så ser vi på delningsekonomi och second hand-marknad Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-08 Sammanfattning En av tio svenskar har redan tagit steget in i delningsekonomin genom att hyra/hyra

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Var och hur köper svenskarna starköl?

Var och hur köper svenskarna starköl? Var och hur köper svenskarna starköl? HUI Research på uppdrag av Sveriges Bryggerier Elin Gabrielsson Slutsatser Gränshandeln med starköl utgör en betydande andel av den svenska starkölskonsumtionen Konsumtionen

Läs mer

Julrea december svenskhandel.se

Julrea december svenskhandel.se Julrea 2013 13 december 2013 svenskhandel.se Julrea 2013 Inför julen 2013 har 1 044 svenskar tillfrågats om sin syn på julrean i detaljhandeln. Frågorna ställdes via webbenkät till ett representativt urval

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel Fredrik Green Country Manager Norway Det här är Klarna Group Grundat 2005 med fokus på att förenkla handeln online Ledande aktör i Europa inom

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Sverige

Sverige Julklappsinköp i Sverige 2015 2015-12-22 Kraftig ökning för julhandeln på internet + 25 procent METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2 009 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Zmarta Groups Lånebarometer En analys av den svenska marknaden för konsumtionslån 2017

Zmarta Groups Lånebarometer En analys av den svenska marknaden för konsumtionslån 2017 Zmarta Groups Lånebarometer En analys av den svenska marknaden för konsumtionslån 2017 Barometern grundas endast på de lån som är förmedlade genom Zmartas plattform Zmarta Groups framåtblick för lånemarknaden

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer