ÅRSREDOVISNING Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008 Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

2 INNEHÅLL DET HÄR ÄR RASTA GROUP HÄNDELSER SIFFROR VD-ORDET... 5 RASTA GROUP... 7 MARKNADEN... 9 AFFÄRSOMRÅDE SERVICEANLÄGGNINGAR SAMORDNANDE LEVERANSER AFFÄRSOMRÅDE ARENARESTAURANGER FASTIGHETER AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN BOLAGSSTYRNING STYRELSEN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING NOTER REVISIONSBERÄTTELSE Planerade rapporttillfällen 2009 Årsstämma maj 2009 Delårsrapport jan-mars maj 2009 Delårsrapport jan-jun augusti 2009 Delårsrapport jan-sept oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009 Februari 2010

3 DET HÄR ÄR RASTA GROUP 2008 RASTA GROUP AB har sitt säte i Göteborg och är listat på First North Premier, som drivs av Nasdaq OMX Nordic, under kortnamnet RAST. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Bolaget grundades 1999 och hade ca aktieägare. Rasta Group bedriver verksamhet i: Affärsområde Serviceanläggningar - Bedriver verksamhet inom restaurang, hotell, konferens, butik och drivmedel vid 19 vägnära lägen samt en varuhusrestaurang i Sverige. Affärsområde Arenarestauranger - Bedriver restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på arenorna Ullevi och ÅbyTravet i Göteborg. VÅRT MÅL är att Rasta Group ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse. Detta gör vi genom att stärka befintliga verksamheters marknadspositioner och genom att förvärva ytterligare verksamheter. Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser, framförallt där synergieffekter till befintlig verksamhet står att finna. Rörelser som kan passa in i framtida förvärv är exempelvis restauranger i köpcentra, personalmatsalar och cafékedjor. RASTA TÖNNEBRO - SVERIGES STÖRSTA VÄGANLÄGGNING! HÄNDELSER 2008 APRIL FÖRVÄRV AV TÖNNEBRO VÄRDSHUS Affärsområde Serviceanläggningar kompletterade sin verksamhet genom förvärv av Sveriges omsättningsmässigt största vägrestaurang, Tönnebro Värdshus. Rasta Tönnebro omsätter ca 50 mkr med god lönsamhet. Mer information finns på sidorna 14, 41. APRIL FÖRVÄRV AV BUTIK PÅ MÖLLETOFTA Till affärsområde Serviceanläggningar tillkommer verksamheten i butik och drivmedel på den befintliga anläggningen Rasta Mölletofta, vilken tidigare varit uthyrd till extern operatör. Detta innebär att Rasta driver alla verksamheter på anläggningen och på så vis får bättre effektivitet i driften. JUNI DRIFTEN PÅ ÅBYTRAVET TILLKOMMER Affärsområde Arenarestauranger expanderade sin verksamhet betydligt i och med att driften av restaurang-, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travbana. Omsättningen för verksamheten på Åby Travbana uppgår till ca 20 mkr på årsbasis. Mer information finns på sid 17. HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT MARS AKTIEN BYTER LISTA Rasta Group AB(publ) har kvalificerat sig för listning på First North Premier. Första dag för listning på den nya listan var måndagen den 9 mars APRIL AVYTTRAR STRÖMSTAD Rasta Group renodlar verksamheten genom att per 1 april 2009 sälja sin varuhusrestaurang i Strömstad. SE ÅRETS SIFFROR PÅ NÄSTA SIDA! RESTAURANG, KONFERENS OCH KIOSK PÅ ÅBYTRAVET HISTORIK Snapcat AB byter verksamhetsinriktning och byter namn till Rasta Group AB. Bolaget förvärvar Rasta Sverige AB som består av 14 väganläggningar. Antal aktieägare ca st. Bolaget byter listningsplats till First North. Antal aktieägare ca st. Övertag av verksamheten på Ullevi Konferens och Kiosker AB. Antal aktieägare ca st. Förvärv av Tönnebro Värdshus. Övertag av verksamheterna i restauranger, konferens och kiosker på ÅbyTravet. Antal aktieägare ca st.

4 SIFFROR 2008 Rasta Group presenterar ett tillfredsställande resultat Under året har en negativ kostnadsutveckling på livsmedel och drivmedel i kombination med finanskris och konjunkturavmattning haft en negativ effekt på lönsamheten. Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen (34 967) tkr. I jämförelsesiffran från föregående år ingår övriga intäkter med tkr vilket i huvudsak består av en realisationsvinst från försäljningen av fastigheten i Lilla Edet. Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen (26 493) tkr. Årets resultat före skatt för koncernen uppgick till (18 562) tkr. Koncernen visar en omsättningsökning med 25% för året jämfört med För jämförbara Rasta-anläggningar är ökningen 2% för året. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till ( ) tkr. Koncernen redovisar för året en nettoomsättning på ( ) tkr. Moderbolagets omsättning under året har varit (4 205) tkr. Antal tusen liter bensin och diesel som sålts under året är ca (ca ) samt lastbilsdiesel ca (ca ). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året (22 221) tkr. Affärsområde ARENARESTAURANGER Annika arbetar på restaurang Pegasus, ÅbyTravet. FLERÅRSÖVERSIKT (avrundade siffror) Tkr Omsättning Omsättning inkl. franchise ( ) ( ) ( ) ( ) Rörelsens kostnader Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Therése arbetar i butiken på Rasta Brålanda. Omsättning, mkr Resultat före skatt, mkr Marlene och Sofia arbetar i restaurangen på Rasta Brålanda Omsättning inkl. franchise Omsättning Resultat före skatt 4 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

5 Vd har ordet STARK FRAMTIDSTRO PÅ RASTA Jan Bengtsson, vd Rasta Group AB Verksamheten i Rasta Group har under året haft en tillfredsställande lönsamhet, trots ökade kostnader och att lågkonjunkturen har medfört minskad omsättning under sista kvartalet. Omsättningsökningen för Rasta Group var under året 25%. På jämförbara anläggningar är ökningen 2% och denna siffra skall ställas mot de två föregående årens ökningar med 10% per år jämfört med branschsnittet om ca 5-6%. På Rasta har vi hållit ställningarna väl och har goda förhoppningar om att vår verksamhet kommer att stå sig stark trots tuffare tider. Rasta Group presenterar ett 2008 med tillfredsställande lönsamhet. Under året har en negativ kostnadsutveckling på räntor, livsmedel och drivmedel i kombination med finanskris och konjunkturavmattning haft en negativ effekt på lönsamheten. Verksamheten på Ullevi har haft ett både resultat-och eventmässigt bra år. Arenan har under året firat 50-årsjubileum och vi har bland annat servat tre utsålda konserter, en jubileumslandskamp och allsvensk fotboll, flera motortävlingar och ett antal andra högklassiga sportevenemang. Vårt affärsområde Arenarestauranger expanderade i juni i och med övertagandet av restaurang-, konferens- och kioskverksamheten på ÅbyTravet. Inför evenemanget Åbys Stora Pris i september genomförde vi en större ombyggnation av huvudrestaurangen Pegasus. Verksamheten på ÅbyTravet har under 2008 inte genererat ett tillfredsställande resultat. Ett åtgärdspaket har lanserats som innehåller både kostnadsöversyn och marknadsaktiviteter för att öka beläggningsgraden på anläggningen. Affärsområdets mål för 2009 är att uppnå en bra beläggning ur ett konjunkturperspektiv. På Ullevi ser förutsättningarna mycket bra ut med ett antal stora evenemang redan bokade. Branschens tapp av konferensrelaterade övernattningar torde bidra till en ökning av dagkonferenser, en av affärsområdets huvudverksamheter vid sidan av evenemangsverksamheten. Inom affärsområde Serviceanläggningar förvärvade vi den 1 april Sveriges omsättningsmässigt största väganläggning, Tönnebro Värdshus, en fjäder i hatten för Rasta. Anläggningen har under året infriat våra förväntningar vad gäller omsättning och resultat medför en osäkerhet vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Vad som är positivt är att den negativa kostnadsutvecklingen under 2008 har vänt. Lägre oljepris, lägre räntor, lägre livsmedelspriser, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar upp till 26 år och sämre kronkurs är faktorer som verkar till vår fördel. Det är även viktigt att ta med i sin bedömning att den minskningen vi ser är från goda år med hög tillväxt hos Rasta och branschen i övrigt. De goda åren i vår bransch grundar sig i en beteendeförändring hos konsumenten. Att äta och umgås på restaurang blir allt vanligare. En annan tydlig trend är att fastfood fortsätter ta marknadsandelar. Även i tidigare lågkonjunkturer har man kunnat se hur människor unnar sig de små Restaurang Pegasus har utsikt över Åby travbana Tönnebro Värdshus RASTA GROUP AB Årsredovisning

6 njutningarna istället för de större utsvävningarna. Vi ser att vår verksamhet ligger inom rätt segment för att möta dessa behov, både vad gäller mat, service och möten. Under 2009 kommer vi centralt att arbeta med ett antal viktiga faktorer i syfte att stärka och vidareutveckla Rasta Groups verksamhet: Verksamhetens omfattning vi fortsätter sökandet efter kompletterande förvärv, både inom befintliga och nya affärsområden, men genomför även en total översyn av den befintliga verksamheten. Möjligtvis kan anläggningar som har svårt att nå upp till våra förväntningar komma att avyttras. Verksamhetens förutsättningar i vår totalöversyn av verksamheten ingår även arbetet med att skapa en maximalt flexibel organisation via genomgång av kostnadsbild, personalstyrka och öppethållandetider etc. Vi jobbar aktivt med vårt utbud och vi håller oss à jour med marknad och konsumtionsmönster. Marknadsanpassning Vi förutsätter att vår viktiga kundkategori yrkestrafiken kommer att minska under 2009 då transportbehovet kan förutsättas minska i en lågkonjunktur. Å andra sidan räknar vi med en ökning av privatresandet med bil i Sverige. Detta baserat på teorin att resor och upplevelser är det sista vi ger upp när det blir sämre tider istället anpassar vi resmål och budget efter de sämre tiderna. Som ett exempel kan nämnas att fjällresemålen redan tidigt i höstas rapporterade att bokningsläget låg runt 20% bättre än förra året. Istället för dyra utlandsresor tror vi att de sämre tiderna gynnar bussresorna och vi förväntar oss även en ökning av utländska turister på grund av den vikande kronkursen. Ytterligare en möjlighet för Rasta och för Sverige i lågkonjunkturen ligger i att riksdagen beslutar om sänkt moms för vår bransch, något som enligt experterna skulle kunna generera mer än nya arbetstillfällen. Sammantaget ser förutsättningarna goda ut, ett flertal positiva faktorer tillsammans med nu kända förutsättningar medför att vi har anledning att tro på ett bättre resultat 2009 än 2008 för Rasta Group. Jag vill rikta ett tack till våra medarbetare, leverantörer och partners som alla möjliggjort ett framgångsrikt 2008 och ser med tillförsikt fram emot ett bättre Göteborg i april 2009 Jan Bengtsson Vd Rasta Group 6 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

7 RASTA GROUP AB Tillställning på Ullevi Lounge Rasta Group presenterar ett tillfredsställande resultat Under året har en negativ kostnadsutveckling på räntor, livsmedel och drivmedel i kombination med finanskris och konjunkturavmattning haft en negativ effekt på lönsamheten. Efter två år med ökningar på 10% per år (jämfört med branschsnittet på ca 5-6%) summeras 2008 års ökning på jämförbara anläggningar till 2%. Koncernens totala omsättningsökning uppgår till 25%. AFFÄRSIDÉ Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden - med bästa behållning för ägare och kund. MÅL OCH STRATEGI De mål vi har satt upp för de närmaste åren är Att befintlig verksamhet ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse som i sin tur skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt Att den rörelse som finns i Bolaget idag ska stärka sin position på marknaden Att förvärva ytterligare verksamheter Vår strategi för att uppnå uppsatta mål bygger på att Konsolidera och skapa tillväxt inom befintlig verksamhet Göra nyförvärv Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser. Prioriterade rörelser är de som har synergier med Rasta Groups befintliga verksamhet. FINANSIELLA MÅL Rasta Group har fortsatt expansion som mål. Detta ska främst ske via förvärv, men även via expansion genom organisk tillväxt. När Rasta Group har passerat sin mest intensiva expansionsfas är den långsiktiga utdelningspolicyn att 30% av resultatet efter skatt ska delas ut. Rasta Group (publ.) äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. Bolaget har sitt säte i Göteborg och är listat på First North Premier under kortnamn RAST. VERKSAMHETEN Rasta Group är moderbolag i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bolag inom servicenäringen. Rasta Groups aktie är listad på First North Premier under kortnamnet RAST och hade per 31/ ca aktieägare. Bolaget omfattar affärsområdena SERVICEANLÄGGNINGAR, inom vilket rörelserna i Rasta serviceanläggningar bedrivs Affärsområde ARENARESTAURANGER ARENARESTAURANGER, inom vilket restaurang-, konferens, kiosk och evenemangsrörelserna på Ullevi och ÅbyTravet bedrivs. Affärsområde SERVICEANLÄGGNINGAR RASTA GROUP Affärsområde ARENARESTAURANGER 20 serviceanläggningar Ullevi Arena ÅbyTravet RASTA GROUP AB Årsredovisning

8 Rasta Groups verksamhet är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolag och potentiella förvärv. Från den 1 april 2008 drivs även Tönnebro Värdshus i denna verksamhet. Resten av den rörelsedrivande verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen. FÖRVÄRV Rasta Group har ett tydligt uttalat tillväxtmål. Bolagets huvudsakliga fokus är att förvalta och utveckla befintlig verksamhet, samtidigt som man söker intressanta förvärv inom verksamheter med tydliga synergier. Mot bakgrund av ambitionen om kraftig tillväxt har Rasta Group under året utvärderat ett antal olika förvärvsmöjligheter. Av dessa har förvärvet av Tönnebro Värdshus (mer information sidorna 14, 41) genomförts och några potentiella drivits vidare in i Under året har Rasta Group även skrivit avtal och tagit över driften av restaurang-, konferens- och kioskverksamheten vid ÅbyTravet (mer information sidan 17). HÖGA KOSTNADER DROG NER RESULTATET 2008 Under 2008 påverkades verksamheten negativt av högre räntekostnader, högre livsmedelspriser och under första halvåret betydligt högre drivmedelspriser vilket verksamheten inte kunnat kompensera sig fullt ut för. Även finanskris och konjunkturavmattning har medfört att verksamheten efter två år med ökningar på 10% per år (jämfört med branschsnittet på ca 5-6%) under 2008 på jämförbara anläggningar ökar 2%. Koncernens totala omsättningsökning för året uppgår till 25%. Affärsområde Arenarestauranger Under året har Ullevi firat 50-årsjubileum vilket har medfört att verksamhet haft ett bra år. Firandet har medfört ett flertal evenemang och en jubileumslandskamp i fotboll mellan Sverige och Frankrike. Affärsområdet expanderade sin verksamhet betydligt i och med att driften av restaurang-, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travbana tillkom i juni med driftstart i augusti. Mer information om affärsområdet finns på sid 17. Affärsområde Serviceanläggningar Affärsområdet har under året kompletterat verksamheten genom förvärv av Sveriges omsättningsmässigt största vägrestaurang, Tönnebro Värdshus, per den 1 april Samma datum tillkom efter förvärv även verksamheten i butik och drivmedel på Rasta Mölletofta, vilken tidigare varit uthyrd till extern operatör. Mer information om affärsområdet finns på sid 11. MILJÖ På Rasta tas miljöansvaret på största allvar och på alla nivåer inom koncernen arbetas löpande för att på ett effektivt sätt hantera miljöaspekterna i verksamheten. En väsentlig del i miljöarbetet är att i största möjliga mån samordna leveranser till våra anläggningar. Produkter och råvaror från olika leverantörer samtransporteras från vår centrala leverantör, Svensk Cater. Vidare pågår löpande översyn av energiförbrukning, miljövänliga material och ekologiska råvaror. KVALITET Rasta Group bedriver verksamhet inom servicenäringen där rätt kvalitet, till rätt pris och med rätt service är av högsta vikt. I syfte att ytterligare kvalitetssäkra rutiner och erbjudanden har en certifiering enligt ISO 9001 inletts på Rasta Hallandsåsen. ETIK OCH JÄMSTÄLLDHET Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester m.m. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultat kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter. FLER INTRESSANTA MÖJLIGHETER 2009 I linje med vår långsiktiga strategi att expandera med rätt förutsättningar så ser vi över vår befintliga verksamhet och fortsätter samtidigt undersöka förvärvsmöjligheter. I finanskrisens spår kan det bli så att fler intressanta möjligheter kommer att erbjudas och utmaningen består i att hitta de mest fördelaktiga förvärvsobjekten för Rasta. Under 2009 förväntar vi oss att flera av de mer nytillkomna anläggningarna i koncernen ska vara fullt ut integrerade i koncernen med styrning och rutiner vilket bör medföra bättre nyckeltal och resultat på dessa anläggningar. Mer information finns på Nyrenoverade restaurang Pegasus på ÅbyTravet 8 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

9 MARKNADEN VI VERKAR PÅ Kioskförsäljning på Ullevi Med väl positionerade varumärken och en flexibel organisation ser Rasta Group att verksamheten är väl rustad att möta marknaden även i rådande lågkonjunktur. I dessa tider är god omvärldsbevakning och en hög beredskap att anpassa verksamheten till efterfrågan viktig. Lågkonjunkturen saknar historiskt motstycke och om framtiden är det svårt att sia. Under första halvåret 2008 fortsatte marknaden sin positiva utveckling i paritet med Vändningen kom snabbt när finanskrisen mycket snabbt utvecklades till en realekonomisk kris som nästan omedelbart fick genomslag på efterfrågan, investeringar och tillväxt. Det stora BNP-fallet i Sverige är ett uttryck för detta. För fjärde kvartalet 2008 var BNP 4,9 procent lägre än motsvarande kvartal Följden blev att BNP för helåret 2008 sjönk med 0,2 procent. Hushållen sköt upp sin konsumtion under fjärde kvartalet trots att ökade löner, sänkta inkomst- och förmögenhetsskatter och ett förbättrat kapitalinkomstnetto ledde till att deras disponibla inkomster under år 2008 steg med drygt 6%. I sämre tider förändras besökarnas konsumtionsmönster något vi på Rasta följer noggrant i syfte att bevaka vår position på marknaden. Restaurang Restaurangbranschen fick en positiv start på året med ökningar i paritet med 2007 vilket under sista kvartalet vände till en negativ omsättningsutveckling. Totalt ökade omsättningen i branschen med närmare 4%. Prisökningarna i branschen var enligt konsumentprisindex de största på år. Detta för att branschen bland annat behövde kompensera för de kraftigt ökande råvarupriserna i början av året. Volymmässigt visade restaurangbranschen under 2008 på en minskning med -1,5%. (Källa: Sveriges Hotell och Restaurangföretagare, SHR) En starkt bidragande faktor till ökningarna inom restaurangsektorn de senaste åren grundar sig i en beteendeförändring hos konsumenterna där uteätandet blir allt vanligare. Detta är en trend som vi på Rasta menar kommer att medföra att restaurangsegmenten med rimliga prisnivåer kommer att stå sig relativt bra i lågkonjunkturen. Det största tappet under sista kvartalet drabbade främst de restauranger som är beroende av företagskunderna. Generellt i lågkonjunktur håller konsumenten hårdare i sina pengar och väljer billigare alternativ, något som tydligt avspeglades i de svenska fjällens bokningsläge som var upp till 20% bättre än 2007 redan i oktober månad. Sänkt restaurangmoms skulle ge nya arbetstillfällen I februari 2009 beslutade EU:s finansministrar att tillåta medlemsländerna att sänka momsen på arbetsintensiva tjänster som restaurangbesök. Om Sveriges riksdag ger klartecken för sänkt moms för arbetskraftsintensiva branscher kan restaurangmomsen från och med 1 januari 2010 sänkas från 25% till antingen 12 eller 6%. Enligt beräkningar som SHR låtit Handelns utredningsinstitut, HUI, göra skulle en sänkt restaurangmomsen kunna ge minst nya arbetstillfällen. Turismen Turismen växte under med kraftiga ökningar från grannländerna. Totalt ökade volymerna vad gäller övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem med närmare 3% under 2008, varav utländska gäster svarade för en kraftig ökning med 4% till drygt 23% av de totala volymerna. Enligt Nutek fortsätter turistnäringen att växa om än inte opåverkad av konjunkturen. Fördelaktig växelkurs med ökad köpkraft för utländska besökare och en god utveckling av de disponibla inkomsterna för svenskarna i kombination med ett minskat resande till utlandet talar för en positiv utveckling under Besökarna För Rasta serviceanläggningar är det bil- och bussresenärer samt den tunga trafiken som utgör det huvudsakliga besöksunderlaget. Även det lokala underlaget är av vikt. Biltrafiken privat och affärsresande I lågkonjunkturen förväntas fler semestra i Sverige. Bilen är det överlägset vanligaste färdsättet för både svenska fritids- (75% tar bilen) och affärsresenärer (52% tar bilen) vid resor inom Sverige. Affärsresenären spenderar i genomsnitt (1 920) kr/dygn och privatpersonen i genomsnitt 412 (398) kr/dygn på sina resor (Nutek, Fakta om svensk turism och turistnäring 2008 års upplaga). Busstrafiken Föregående år minskade bussresandet i Sverige med ca 7% enligt Svenska Bussbranschens Riksförbund, SBR. RASTA GROUP AB Årsredovisning

10 Branschen ser ändå ljust på framtiden för bussresandet, det är ett billigt sätt att resa och passar in i lågkonjunkturen. Bussresan är även ett miljöanpassat sätt att resa och ett av de mer hållbara alternativen som finns idag. Den tunga trafiken Åkerinäringen är serviceanläggningarnas största kundgrupp och står för ca 40% av omsättningen. Yrkestrafiken och därmed besöksunderlaget för Rasta serviceanläggningar bör påverkas negativt genom att transportbehovet minskar i en lågkonjunktur. Lokala förutsättningar Det lokala butiksunderlaget på landsbygden, där Rasta serviceanläggningar finns, avvecklas. Rasta är den enda lokala butiken på många orter vilket gör att vi nått framgång där vi anpassat vårt sortiment efter dessa förutsättningar. Drivmedel Prisutvecklingen på drivmedelsmarknaden har varit instabil under året. Den fasta, mycket låga marginalen medför känslighet för stora höjningar och sänkningar vilka i sin tur för med sig exceptionellt stora lagervinster och lagerförluster. Trenden inom bensinstationsbranschen är att många småstationer försvinner vilket medför att återstående stationer får ökade volymer. Vilka stationer som läggs ner styrs av lagen om att E85 ska finnas på alla stationer som säljer över 1000 kubik drivmedel per år, vilket innebär att inga pengar satsas på om- och nybyggnation av mindre stationer. Den totala drivmedelsförsäljningen i Sverige minskade under 2008 med närmare 1%. Försäljningen av bensin minskade under året med ca 6%. Den sammantagna ökningen av etanol E85 (+85%), motsvarar volymmässigt inte minskningen i försäljningen av bensin. Försäljningen av diesel ökade med ca 3%, men inte heller den kan uppväga försäljningsminskningen av bensinen som helhet. (Källa: Svenska Petroleum Institutet, SPI). Rasta serviceanläggningar har under 2008 ökat sin totala drivmedelsförsäljning med 18%. Konferensdeltagare på Åby Travbana Konferens och events Marknaden för restaurang, konferens och events i storstadsregionerna är av betydelse för restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi och ÅbyTravet. Utöver arenaevenemang så är det är främst inom dagkonferenser som konferensverksamheten på Ullevi och Åby verkar. Konferenser är en mångmiljardmarknad i Sverige. Under 2008 visade hotellkonferensmarknaden på fina ökningar under första halvåret för att sedan minska varje månad efter sommaren. Den totala minskningen för året blev 5%. Bättre gick det för marknaden för dagkonferenser som hade en god utveckling över hela året. Totalt ökade denna marknad med 5%. (Källa: SHR) Trenden pekar mot att mötena blir kortare och den kategori som växer i lågkonjunkturen är dagkonferenser. Peter och Anna i butiken på Rasta Ödeshög 10 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

11 Affärsområde Serviceanläggningar HÖLL STÄLLNINGARNA VÄL UNDER 2008 Rasta Brålanda Rasta serviceanläggningar har hållit ställningarna väl under 2008 cirka 6,5 miljoner människor har stannat hos oss för att tanka, sträcka på benen och köpa något att äta och dricka. Antalet besökare är stabilt trots den sviktande svenska ekonomin däremot ser vi förändringar i konsumtionsmönstret. Rasta driver den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige. Anläggningarna har generösa öppettider och erbjuder mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Anläggningarna fungerar även som en lokal servicepunkt på de orter de är belägna. Inom affärsområdet har under året fokuserats på drift och rutiner med syfte att finslipa och vidareutveckla de affärsområdesgemensamma beståndsdelarna. Den enskilt största händelsen inom affärsområdet under året var när verksamheten vid Sveriges omsättningsmässigt största serviceanläggning, Tönnebro Värdshus, övertogs per den 1 april. Sveriges största väganläggning heter Rasta Tönnebro Rasta har under en längre tid sökt efter lämplig etablering längs E4 i Norrland. Tönnebro Värdshus uppfördes för 25 år sedan vid Noransjöarna, ett strategisk läge vid E4 mellan Gävle och Söderhamn och väg 83 mot Bollnäs och Järvsö. Rasta förvärvade inkråmet i verksamheten för 15 mkr vilken betalades med en kontantdel om 10 mkr och en del i utgivande av aktier, 5 mkr ( aktier á 0,37 kr). Värdet på aktierna baseras på en snittkurs av den noterade kursen under perioden 1 februari till den 25 februari. Rasta Tönnebro omsätter drygt 50 mkr och har en bra lönsamhet. Förvärv av bensinstationen i Mölletofta Från 1 april övertogs efter förvärv verksamheten vad gäller butik och drivmedel på Rasta Mölletofta, vilken tidigare varit uthyrd till extern operatör. RASTA SERVICEANLÄGGNINGAR Verksamhet: Serviceanläggningar med restaurang, butik, drivmedel och rum. Omsättning: 298 (247) mkr Antal årsanställda: 271 (207) Beläget: 19 anläggningar längs med de svenska vägarna samt en varuhusrestaurang Nybyggnation och renovering Under året har vi investerat i omfattande ombyggnation av vår serviceanläggning i Brålanda, vilken stod klar till sommarsäsongen i maj månad. Fastigheten har byggts ut och fått ny fasad. En tillbyggnad om 190 m2 har tillfört en välbehövlig utbyggnad och modernisering av butiken. I restaurangen har toaletter, lager, diskrum samt kyl och frys byggts om. Även på våra anläggningar i Brunstorp, Mariestad, Nyköping, Grums och Kalmar har under året renoveringsarbeten genomförts. Produktutveckling I sämre tider förändras besökarnas konsumtionsmönster och på Rasta följer vi dessa noggrant i syfte att stå fortsatt starka på marknaden. Efterfrågan på fastfood och mat att ta med ökar. Fler besökare köper en korv med bröd i butiken och fler sorters kaffe efterfrågas och man ska även kunna ta dem med. Förstärker kaffekonceptet löpande Under året såldes ca tre miljoner koppar kaffe på Rastas serviceanläggningar - en siffra som ökar varje år och därmed är en inkomstkälla av betydelse i koncernen. Rastas matråd testar löpande kaffesorter och kaffemaskiner i syfte att ha bästa möjliga kaffehållning på anläggningarna. Från 2008 är allt kaffe som serveras på Rasta ekologiskt odlat. RASTA GROUP AB Årsredovisning

12 Ett av Rastas huvudsakliga miljömål är att ta bort CO2- utsläpp från energiproduktion på anläggningarna och minska beroendet av fossila bränslen. Viktigaste punkten på denna agenda är att på sikt ersätta kvarvarande oljepannor med alternativa energikällor. På berörda anläggningar pågår projekt med att undersöka förutsättningar och alternativ. På Rasta Brålanda har under året den gamla oljepannan tagits bort och ersatts med fjärrvärme. Miljö- och kvalitets certifiering enligt ISO-standard på Rasta Hallandsåsen kommer att färdigställas under första halvåret Parallellt med arbetet att miljöcertifiera Rasta Hallandsåsen har ett projekt igångsatts med syfte att ta fram en mall för energiinventering av koncernens samtliga driftsställen. Projektet har framgångsrikt analyserat två genomsnittliga anläggningar och tagit fram protokoll och handlingsplaner för minimering av energiförbrukning. Det finns stora besparingar, såväl kostnads- som miljömässiga, att göra inom området. Katarina på Rasta Brålanda Färjebiljetter kan med fördel 55 ton köttbullar handlas på Rasta 50 ton kalops Från sommarsäsongen 2008 har Rasta även färjebiljetter med Scandlines i sortimentet. Fem av serviceanläggningarna är uppkopplade on-line mot Scand- biljett lines biljettsystem. Köp av biljett medför att man kan köra förbi eventuella köer och direkt ombord på färjan. Miljöarbetet på Rasta STORSÄLJARE PÅ RASTA miljoner koppar kaffe 11 ton raggmunk (halva året) Under 2008 intensifierades arbetet med att expandera miljöarbetet på Rasta. Arbetet med att ISO- certifiera en första anläggning, Rasta Hallandsåsen, har påbörjats och parallellt har en grundmall för energiinventering av samtliga driftsställen arbetats fram. Nya möjligheter 2009 Förändrade konsumtionsmönster står högt på nästa års agenda. Efterfrågan på fastfood och mat att ta med ökar. Fler besökare köper en korv med bröd i våra butiker. Alltså kommer vi att vidareutveckla dessa delar av vårt sortiment. Även lokalt får våra butiker större betydelse. Det lokala butiksunderlaget på landsbygden, där Rasta serviceanläggningar finns, minskar successivt. Rasta är den enda lokala butiken på många orter där vi finns vilket gör att vi nått framgång där vi anpassat vårt sortiment efter dessa förutsättningar. Rastas snabba expansionstakt på senare år har medfört att vissa av de nytillkomna serviceanläggningarna ännu inte är helt integrerade i Rasta-konceptet. Detta medför att här finns potential till bättre nyckeltal och resultat. Under 2009 ligger arbetet med att effektivisera styrning, rutiner och skalfördelar på dessa enheter i fokus. Arbetet med kostnadskontroll intensifieras under Koncernens storlek efter genomförda förvärv 2008 gör att vi får ytterligare storskalighetsfördelar i inköp. Vi arbetar för en ökad kostnadsflexibilitet genom att följa omsättningsutveckling och besökstrender med mera för att kunna anpassa öppettider, personalstyrka och varulager. HUR RASTA EN GÅNG GRUNDADES Varumärket Rasta har funnits i över 30 år. Den första Rasta-anläggningen, Rasta Brålanda (då RiksRasta) startades av Dan Tervaniemi redan byggdes den första Rastaanläggningen i Brålanda av traktens son, byggherren och fastighetsmäklaren Sven-Erik Johansson, som trots sin ålder på lite över 80 år fortfarande är aktiv. Riks Rasta, som anläggningen då hette, var en hypermodern anläggning mitt emellan Göteborg och Karlstad. Sven-Erik värvade Dan Tervaniemi från restaurangchefsjobbet på Domus i Strömstad. Dan lät sig övertalas, flyttade till Brålanda 1973 och påbörjade uppbyggandet av Rasta Husen. Sedan dess har många fordon rullat in och ut på Rasta. Idag är Rasta den största kedjan av serviceanläggningar längs vägarna i Sverige. 12 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

13 Sofia och Katarina på Rasta Brålanda Kedjan omfattar 19 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna, samt en varuhusrestaurang. 17 drivs i egen regi och tre av franchisetagare. Huvudkontoret finns i Göteborg. Där utförs huvuddelen av all administration, som ekonomi och inköp. Rasta-konceptet Arbetet med att konsolidera och expandera affärskonceptet är ett Fakta ständigt pågående om arbete för Rasta att serviceanläggningar fortsatt uppnå bästa resultat. Konceptets hörnstolpar är: Ett brett erbjudande med generösa öppettider, fräscha anläggningar, en hög servicegrad och engagerad personal. 2. Rätt resurs på rätt plats Vår organisation bygger på ett lagarbete mellan anläggningarna och huvudkontoret, där varje funktion ska ha rätt fokus. 3. Stor kapacitet De flesta anläggningarna har stor kapacitet och en väl fungerande logistik. Yrkestrafiken erbjuds bra uppställnings- och tankningsplatser, mat och annan service som möter deras behov. Vi har en logistik som effektivt hanterar belastningstoppar. 4. Starka samarbetspartners Vi söker alltid nya vägar att stärka konceptet i partnerskap med leverantörer och gäster/ kunder m.fl. Mål och strategi Vårt övergripande mål är att stärka Rasta serviceanläggningars position som den marknadsledande kedjan av serviceanläggningar på den svenska marknaden. Detta ska vi göra genom att konsolidera befintlig verksamhet, skapa tillväxt inom befintlig verksamhet och expansion. Restaurang Restaurangerna är byggda för att med effektiv logistik hantera stora sällskap. Här erbjuds husmanskost, grillmat, sallader, smörgåsar, dryck, kaffe och kaffebröd m.m. På samtliga anläggningar finns valmöjligheter som nyckelhålsmärkta alternativ och alternativ för överkänsliga. Externa varumärken Rasta är franchisetagare till den svenska hamburgerkedjan Frasses på anläggningarna i Tanum, Snapparp, Ödeshög, Mariestad, Sjöboda Öst, FAKTA OM RASTA SERVICEANLÄGGNINGAR Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och erbjuder mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Många anläggningar fungerar även som en lokal servicepunkt. Sjöboda Väst och Strömstad. Frasses helsvenska koncept kompletterar Rastas produktutbud och har också ökat vår attraktionskraft. Burger King är via Nordic Service Partner (NSP) hyresgäst på anläggningarna i Grums och Kalmar. På den nya anläggningen i Mölletofta driver Rasta Burger King i egen regi. Burger King medför ökad attraktionskraft på Rasta och har medfört ökad omsättning på anläggningar där de finns. På anläggningen i Nyköping finns varumärket Godisbron sedan hösten Hyresgästen betalar Rasta en omsättningsbaserad hyra. Försäljningen går mycket bra och konceptet öppnade även på Rasta Mariestad i mars Rasta Express Ett förenklat Rasta-utbud avsett för mindre väganläggningar där olika faktorer som exempelvis läge vid vägen, närhet till andra Rastaanläggningar etc. inte motiverar ett fullsortiment. Konceptet erbjuder ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bakverk och kiosk. Konceptet finns på anläggningarna Sjöboda Väst och Öst. Rasta 1. Mötesplats är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och erbjuder mat, drivmedel, Rasta serviceanläggningar består Butik och drivmedel butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Många anläggningar fungeragar med även ett som välkänt en varumärke. lokal servicepunkt. gäller drivmedel, tillbehör och relaterade tjänster. På tio anläggningar av strategiskt belägna anläggnin- Rastas serviceanläggningar är anpassade att serva den tunga trafiken vad samarbetar Rasta med OK/Q8 (som har ca 28% av den svenska bensinmarknaden). Andra drivmedelsbolag Rasta samarbetar med är Preem (som har ca 11% av den svenska bensinmarknaden), Shell (ca 13%), Statoil (ca 22%) och Norsk Hydro (ca 8%). Avtal kring samarbeten och förutsättningar för de olika stationerna varierar beroende på bensinbolag. Gemensamt är att antal försålda liter drivmedel regleras mellan Rasta och bensinbolaget genom en fast ersättning per liter. På OK/Q8 stationerna erbjuds IDS (International Diesel Service har ca 22% av den svenska marknaden för lastbilsdiesel) ett koncept speciellt anpassat för den tunga yrkestrafiken med bl.a höghastighetspumpar och väl tilltagna svängutrymmen m.m. På Preemstationerna erbjuds Preems motsvarighet, SÅIFA (ca 30% av den svenska marknaden). I samtliga butiker finns Café Rasta där besökarna erbjuds ståbord, kaffedrycker, smörgåsar, fikabröd och sallader m.m. Butikerna erbjuder även livs, tobak, kioskvaror och färdig mat som korv, baguetter och sallad att ta med. Hotell och konferens Sex av Rastas serviceanläggningar erbjuder rum och på flertalet anläggningar finns även konferensmöjligheter. Beläggningsgraden har under 2008 ökat till 34% (33%). Lönsamheten på våra hotellrum är god och vi ser potential till en fortsatt ökning här framöver. Svenska Spel Rasta serviceanläggningars återförsäljaravtal med Svenska Spel gällande Jack Vegas och lotter i butik och restaurang ger en god merförsäljning. Gäster Rasta har ca 6-7 miljoner gäster per år. Största kundgrupp är åkerinäringen. Andra gäster är bussresenärer, de som reser med bil, i tjänsten och/eller privat samt lokalbefolkningen. Mer information finns på RASTA GROUP AB Årsredovisning

14 Rasta Tönnebro Kunde inte lämna över Tönnebro till vem som helst Bernt Larsson är arkitekten med tusen järn i elden. Han flyttade från Stockholm till fädernegården i Hälsingland. Där blev han mjölkbonde och senare även ägare till Sveriges största väganläggning, Tönnebro Värdshus. På Tönnebro Värdshus, från vänster: Ann-Catrine Österberg (ekonomiansvarig Tönnebro), Dan Tervaniemi (vd Rasta Sverige), Marita Tervaniemi (administrativ chef Rasta Sverige), Bernt Larsson (fd ägare Tönnebro samt styrelseledamot i Rasta Group), Lena Jonsson (platschef Rasta Tönnebro), Jan Bengtsson (vd Rasta Group). Sveriges största väganläggning Tönnebro Värdshus är Rastas mest nytillkomna anläggning och ligger vid E4 ca 22 mil norr om Stockholm. Omsättning restaurang 2008: 23 mkr (avser 9 månader) Omsättning butik 2008: 16 mkr (avser 9 månader) Drivmedel 2008: Bensin m3, Diesel m3, IDS m3 (avser 9 månader) 5 restauranger med plats för totalt 470 sittande gäster (och ytterligare 130 sommartid) Anläggningen har: Konferensrum, eget bageri, rymliga parkeringar för bussar och personbilar samt badstrand och rullstolsanpassad naturstig. Öppet dygnet runt, året runt Varje år besöks Tönnebro av drygt 1 miljon besökare och ca 7000 bussar stannar på anläggningen. Han fick idén att bygga Tönnebro Värdshus 1980 när han, i egenskap av arkitekt, deltog i framtagning av detaljplan för det natursköna området längs E4, vid sjön Noran, där värdshuset är beläget. Den 27 maj 1983 öppnade anläggningen och har sedan dess växt till Sveriges största väganläggning tog Bernt beslutet att det var dags att varva ner men det tog några år till innan han kände sig mogen att lämna anläggningen vidare. Bernt visste att vem som helst kan inte ta över en anläggning av den här storleken, det behövs resurser och kunskap. Han kände Dan Tervaniemi sedan tidigare och tackade ja när erbjudandet kom. Den 1 april 2008 genomfördes så överlåtelsen och Tönnebro Värdshus blev en Rasta-anläggning. Rasta Tönnebro 14 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

15 Rasta serviceanläggningar Gävle Karlskrona 1. RASTA HALLANDSÅSEN Vid E6 Östra Karup, Båstad 2. RASTA SNAPPARP Vid E6 Laholm 3. RASTA TANUM Vid E6 Tanumshede 4. RASTA STRÖMSTAD I centrala Strömstad HISTORIK 1973 Varumärket Rasta grundas i Brålanda, Dalsland Rasta är den ledande kedjan med 20 serviceanläggningar i södra Sverige. 5. RASTA NORDBY Vid E6 Nordby, Strömstad 6. RASTA BRÅLANDA Vid Rv 45 Brålanda 7. RASTA GRUMS Vid E18 Grums 8. RASTA VÅRGÅRDA Vid E20 Vårgårda 9. RASTA GÖTENE Vid E20 Götene byter Rastakedjan ägare och 1998 byter kedjan även namn. 10. RASTA MARIESTAD Vid E20 Mariestad 11. RASTA ULRICEHAMN Vid Rv 40 Ulricehamn 12. RASTA BRUNSTORP Vid Rv 40 Huskvarna 13. RASTA ÖDESHÖG Vid E4 Ödeshög 14/15. RASTA NYKÖPINGSBRO öst/väst Vid E4 Nyköping Rasta drivs i mindre skala med upp till fyra anläggningar. 16. RASTA TÖNNEBRO Vid E4 Söderhamn 17. RASTA MÖLLETOFTA Vid E4 Klippan 18/19. RASTA SJÖBODA öst/väst Vid E4 Traryd, Markaryd 20. RASTA KALMAR Vid E22 Ölandsleden, Kalmar 2004 Snapcat AB förvärvar 14 väganläggningar av belgiska Carestel. Väganläggningarna införlivas under varumärket Rasta. Omsättning 109 mkr Samarbete med Burger King inleds på Rasta Grums. 16 anläggningar varav 2 franchise. Omsättning 216 mkr Burger King invigs på Rasta Kalmar. Samarbete med hamburgerkedjan Frasses inleds. 18 anläggningar varav 4 franchise. Omsättning 240 mkr Förvärv av fyra anläggningar; Götene, Sjöboda Öst/Väst och Mölletofta 19 anläggningar varav tre franchise. Omsättning 319 mkr Förvärv av Tönnebro Värdshus, Sveriges största väganläggning. 20 anläggningar varav tre franchise. Omsättning 383 mkr. RASTA GROUP AB Årsredovisning

16 Samordnade leveranser har fördelar för Rasta - och för miljön Genom att samordna sina leveranser via en huvudleverantör sparar Rasta tid och pengar och får många samordningsfördelar. Rasta bidrar även till att minska miljöpåverkan genom ett kraftigt minskat antal transporter. Svensk Cater är sedan 2001 Rastas leverantör av livsmedel och kringvaror. Idag känner parterna varandras affär och förutsättningar väl. Rasta är en av leverantörens största kunder och handlar för ca 60 mkr varje år. - Samarbetet mellan Rasta och Svensk Cater är unikt vi samarbetar med helt öppna kalkyler, berättar Lasse Samuelsson, grossistchef på Svensk Cater. Detta medför stora fördelar för bägge parter arbetsvägarna är snabba och förenklar arbetet, vilket i sin tur sparar tid och pengar för båda parter. Leverantörens huvuduppgift i samarbetet är att löpande titta på produkter och sortiment som hjälper Rasta att hålla sin råvarukostnad utan att man sänker kvaliteten på slutprodukten. - Eftersom vi vet hur Rasta kalkylerar kan vi snabbt räkna på kostnader och se om produkten kan tänkas vara intressant för Rasta, berättar Lasse Samuelsson vidare. Via Svensk Cater köper Rasta in samtliga restaurangrelaterade produkter till sina anläggningar. Produkterna lagerhålls och levereras ut till Rastas anläggningar via Svensk Caters lager som finns över hela Sverige. På så vis kan man samordna samtliga Rastas leveranser, vilket sparar tid, pengar och miljö. Rasta har tillsammans med utvalda underleverantörer plockat fram ett sortiment av produkter som tillagas efter eget recept. Dessa levereras ut till Rastas anläggningar via Svensk Cater. Volymen på dessa artiklar ökar snabbare än Rastas övriga sortiment vilket innebär att man hittat rätt i de olika produktvalen. Det levereras varje år ca schnitzlar, kg köttfärs och kg falukorv till Rastas anläggningar. Under 2009 kommer Rasta och Svensk Cater fortsätta utveckla gemensamma it-rutiner vad gäller matkalkylering med mera. - Vi ser mycket långsiktigt på samarbetet med Rasta, berättar Lasse Samuelsson. Det är inte vanligt att man arbetar så här intimt med en kund och det för med sig fördelar för bägge parter. Han avrundar med att säga: - Vi ser fram emot att vara en fortsatt partner på Rastas framgångsrika resa! MILJÖPOLICY PÅ RASTA Rasta har ambitionen att alltid bidra till arbetet för en förbättrad miljö. Detta sker genom ett förebyggande arbete där vi har möjlighet att påverka och en strävan efter att tillmötesgå de miljökrav som finns i vår omvärld. I syfte att minimera påverkan på miljön arbetar vi med att: Ge medarbetare och gäster möjlighet att styra sin egen miljöpåverkan, genom exempelvis sortering och återanvändning så långt som möjligt. Öka intresse och kunskap hos våra medarbetare för att minska vår energiförbrukning. Öka miljömedvetenheten hos våra leverantörer. Exempelvis arbetar vi för att våra drivmedelsleverantörer ska investera i infrastruktur till miljövänliga alternativ som exempelvis etanol. Göra inköpen mer miljövänliga, bland annat samordnar vi varutransporter och använder miljövänliga råvaror, produkter och material. 16 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

17 Affärsområde Arenarestauranger ETT EXPANSIVT VERKSAMHETSÅR Tillställning på Ullevi Lounge 2008 var ett expansivt år för affärsområdet med många evenemang på Ullevi som fyllde 50 år. Affärsområdet expanderade sin verksamhet i och med att restaurang-, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travbana tillkom i juni. MÅL Affärsområde Arenarestauranger ska uppfattas som en av de ledande aktörerna vad gäller service, utbud och kvalitet. Detta ska uppnås genom ett långsiktigt arbete med kvalitet, utbud och kompetensutveckling. AFFÄRSIDÉ Ullevi och Åby ska genom tydlig målstyrning löpande förvalta samt utveckla verksamheten inom servicebranschen. Vi skall uppfattas som en av de branschledande aktörerna och kontinuerligt vara uppmärksamma på vad som händer i vår omvärld. Affärsområdet består av restaurang- konferens och kioskverksamheterna på Göteborgsarenorna Ullevi och ÅbyTravet (från 1 juni 2008). Gemensamt för de bägge arenorna är starka varumärken, god tillgänglighet, bra parkeringsmöjligheter och stora, flexibla ytor för mat, konferens och andra events. I samband med tillträdande på ÅbyTravet rekryterades en gemensam vd till affärsområdets verksamheter. Richard Petersson som tillträdde i oktober månad var tidigare ansvarig för Hotell Barken Viking och Lisebergs Marina i Göteborg och har en omfattande konferens- och evenemangserfarenhet. Samtidigt påbörjades arbetet med att samordna verksamheterna. Under höst- och vinterhalvåret har vi arbetat med att strukturera organisationen till storskaligheten som följer med att vara två anläggningar och de möjligheter som erbjuds vad gäller personal, inköp och marknadsbearbetning. Effektiva möten nära er För affärsområdet innebär det stora marknadsfördelar med de båda arenorna i samma bolag. Göteborg är en evenemangsstad av rang och den lokala mötesmarknaden i Göteborg och dess kranskommuner är omfattande. Affärsområde Arenarestauranger Verksamhet: Restaurang, konferens, kiosker, catering, mässor och events. Antal anställda: 38 (30) årsanställda. Beläget: På Ullevi, Göteborg, och ÅbyTravet, Mölndal Omsättning: Ca 54 (37) mkr Storleken på affärsområdets verksamhet har medfört att en ny marknadsoch försäljningsorganisation har inrättats under hösten. Omvärldsanalyser visar att marknaden för dagkonferenser växer i en lågkonjunktur och med väl inarbetade varumärken ser vi möjligheter att utveckla och expandera verksamheten. Jubileumsår för Ullevi Ullevi som 2008 firade 50-årsjubileum satsade på många evenemang hela året. Evenemang under året var bland annat konserter med Bruce Springsteen och Iron Maiden, jubileumslandskamp mellan Sverige och Frankrike, allsvensk fotboll, motorsport och friidrott. Internt har verksamheten genomgått vissa organisatoriska förändringar i och med den tillkommande verksamheten på ÅbyTravet då organisation, kompetens och verksamhetsrutiner grundligt setts över i samband med tillträdandet av ny vd för affärsområdet i oktober månad. Nytillträdda på ÅbyTravet Efter att ha vunnit den upphandling för restaurang- och konferenstjänster som ÅbyTravet genomförde under våren tillträdde vi driften i juni. Under sommaren genomfördes omfattande renoveringar av huvudrestaurangen, Pegasus med driftsstart i augusti månad. Första halvåret i verksamheten har fokus legat på att lära känna verksamheten och samordna organisation och rutiner med den på Ullevi. En grundlig inventering av behov, rutiner och kompetens har genomförts i syfte att säkra driften av den stora anläggningen. Ombyggnationen av huvudrestaurangen Pegasus fick ett positivt bemötande, bland annat med Åbys stora pris i september. Andra evene- RASTA GROUP AB Årsredovisning

18 Framtidsutsikter Beläggningen på Ullevi vid 2009 års ingång är tillfredsställande och aktiviteter på Åby har fått positiv återkoppling så här långt. Sammantaget har affärsområdet ett relativt bra utgångsläge inför 2009 med mål att under året öka beläggningen. Ullevi 2009 Även 2009 kommer att bli ett bra år för verksamheten. Den allsvenska fotbollen försvinner från arenan för att ta plats på nybyggda Gamla Ullevi. Detta öppnar upp möjligheter för andra evenemang framförallt för affärsområdets verksamhet på arenan. Större evenemang som finns i kalendern är konserter med Madonna, AC/ DC och U2. Det blir landskamp i fotboll och i december kommer det att spelas elitseriehockey mellan Frölunda och Färjestad. Även speedway, supercross, Monster Jam, Finnkampen och Gothia Cup är inbokade. Totalt är 15 större evenemang inbokade. Förutom satsningarna som är gemensamma för affärsområdet kommer verksamheten på Ullevi under 2009 att satsa på att vidareutveckla sin kärnverksamhet konferenser och restaurangverksamhet. Vi kommer även söka öka bokningsfrekvensen av skräddarsydda säsongsevenemang för företag och julbord med show. Åby 2009 Verksamheten på ÅbyTravet har tagit form och nyckeltalen har börjat falla på plats. Under året kommer anläggningens fokus främst handla om att expandera verksamheten vid sidan om den travrelaterade verksamheten, främst då konferenser och evenemang. Konferensavdelningen har utvidgats och ett aktivt arbete med att bearbeta det lokala underlaget har startat och har hittills gett goda resultat. Nyrenoverade restaurang Pegasus på ÅbyTravet med bästa utsikt över travbanan. mang som genomförts under hösten är bland annat Scaniamässan som gick av stapeln i oktober månad. Uppstart och renovering har medfört höga kostnader och ÅbyTravet har under 2008 inte genererat någon tillfredsställande lönsamhet. Fokus på samordning och marknadsnärvaro Affärsområdets fokus under 2009 kommer att ligga på fortsatt konsolidering av de två verksamheterna med tre områden i fokus: 1. Kvalitets- och kompetensutveckling inom ett flertal områden i syfte att höja servicenivån ytterligare och att dra nytta av de synergier som kommer ur att driva verksamhet på de två arenorna. Specifika områden som utbildning och säkerhet kommer att prioriteras. 2. Marknadsmässigt är verksamheten väl positionerad i lågkonjunkturen. Det är idag än mer viktigt hur man paketerar produkten och skapar mervärde för kunden det är där vi ska bli ännu tydligare. Vi ska med ett aktivt marknadsarbete och lyhördhet gentemot Göteborg med kranskommuner och Göteborg som evenemangsstad lyfta fram de fördelar som gör affärsområdet till en given partner vad gäller konferenser och evenemang för små och stora aktörer. 3. Verksamheten i de kiosker vi driver vid evenemang är för närvarande föremål för en grundlig genomgång vad gäller profil, utbud och logistik i syfte att förnya och utveckla dessa. Under året tar koncernledningen ett tydligare grepp om samordningsmöjligheterna mellan de två verksamhetsbenen i Rasta-koncernen. Bland annat så kommer man aktivt bearbeta en av serviceanläggningarnas största kundgrupper bussbolagen. I samarbete med dessa kommer skräddarsydda paket tas fram för att serva busstrafik på väg till/från Göteborg med omgivningar. Monster Jam på Ullevi Tävling på ÅbyTravet 18 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

19 Annica och Lisa är konferensvärdinnor på Ullevi ÅBYTRAVET I april 2008 träffade Rasta Group och ÅbyTravet en överenskommelse innebärande att Rasta Group från 1 juni 2008 driver all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Åby Travbana i Mölndal. ÅbyTravet, som har som mål att bli världens modernaste travbana, kommer under de närmaste åren att genomgå omfattande om- och nybyggnationer. I linje med detta kommer restaurang- och konferensutbudet att utökas i syfte att passa en bredare publik. Omsättningen för restaurang-, kiosk- och konferensverksamheten på Åby Travbana uppgår till ca 20 mkr på årsbasis. ULLEVI Från april 2007 äger Rasta Group Ullevi Konferens & Kiosker AB som driver all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Ullevi, en av Sveriges ledande utomhusarenor (med plats för besökare i samband med evenemang). Ullevi ligger i Göteborgs expansiva evenemangsstråk. Med strategiskt läge utefter E6 och med 650 parkeringsplatser direkt under arenan, erbjuder anläggningen mycket god tillgänglighet för mat- och konferensgäster. Verksamheten I verksamheten på Ullevi ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Verksamheten på Ullevi Konferens & Kiosker bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på arenan. Dagligen erbjuder vi konferensverksamhet, lunchservering, festarrangemang och catering. STORSÄLJARE PÅ ULLEVI liter öl korvar liter popcorn vid arenaevenemang Restaurang På ÅbyTravet finns 4 restauranger som erbjuder allt från fastfood till bordsservering i Restaurang Pegasus, arenans huvudrestaurang. Den nyrenoverade restaurangen som är byggd i etage med panoramavy över travbanan erbjuder mat till ca 900 sittande gäster vid evenemang. I övrigt serveringsutbud på arenan finns barer, restauranger med pubmeny och självserveringar samt fina uteserveringar som sommartid erbjuder arenans bästa läge direkt vid travbanan. Konferens Konferensverksamheten består av 7 konferens- och grupprum med kapacitet att ta emot upp till 1000 personer. Evenemang I samband med evenemang på arenan erbjuder verksamheten eventpaket. Dessa består av mat, dryck och ibland underhållning i samband med evenemang på arenan. För större grupper erbjuds möjlighet att boka egna lokaler. Kiosker I verksamheten ingår även 5 kiosker runt om på arenan där det bedrivs försäljning vid evenemang. Restaurang På Ullevi finns tre restauranger med kapacitet att ta emot ca 600 gäster och vid evenemang ca ätande gäster. I de flexibla lokalerna kan allt från små sällskap till stora banketter tas omhand. Det arrangeras middagar, fester, banketter, provningar av olika slag, t.ex vin-, sprit- och chokladprovningar, samt matlagningskurser. Mer information finns på Ullevi Lounge Ullevi Lounge är en modern fest- och möteslokal som byggdes till friidrotts- EM Loungen kan ta emot 650 personer och är byggd för att möta framtiden i design, material, färger och flexibla lösningar och är anpassad för alla typer av möten, t.ex. fest, mässor, utställningar och lanseringar. Konferens Konferensverksamheten består av 14 konferensrum och 10 grupprum med kapacitet att ta emot 600 personer. Evenemang I samband med arenaevenemang erbjuder verksamheten eventpaket. Dessa består av mat, dryck och ibland underhållning i samband med evenemang på arenan. I paketen ingår bästa sittplatsbiljett i direkt anslutning till restaurangen. För större grupper erbjuds möjlighet att boka egna lokaler. Kiosker I verksamheten ingår även 17 kiosker runt om på arenan där det bedrivs försäljning vid evenemang. Mer information finns på Annika arbetar på restaurang Pegasus, ÅbyTravet RASTA GROUP AB Årsredovisning

20 FASTIGHETER Rasta Nyköpingsbro Övervägande delen av Rastas fastigheter ägs av Skandrenting AB via ett sale & leasebackavtal. Fastigheterna hyrs med hyresavtal som löper på 15 år med option till förvärv vart tredje år till en fastställd köpeskilling. År 2019 har vi rätt att förvärva angivna fastigheter för 56 mkr. LOKALYTOR (m2) Anläggning Hotell Restaurang Butik Kontor/ Lager/ Övrigt Totalt Ägs av Rasta Sverige AB Sjöboda Öst/Väst *) Mölletofta Hyrs av Skandrenting Nyängen (Grums) Brålanda Kalmar Ödeshög Nyköpingsbro Öst/Väst Ulricehamn Hallandsåsen Vårgårda, restaurang Mariestad Brunstorp (Huskvarna) Övriga förhyrda Tanum Nordby (Svinesund) Snapparp Tönnebro Vårgårda, butik Götene TOTALT Finansiell leasing Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting. Dessa hyrs av Rasta Sverige via sale & leaseback från Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår under posten Byggnader och Mark. Den 31 december 2008 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna tkr ( tkr). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången är , då hyresavtalet löper ut. Förhandlingar pågår att förvärva fastigheterna i Tanum och Götene av fastighetsägaren Preem. Ränteanalys Per 31 december 2008 har koncernen ett hyresåtagande till Skandrenting motsvarande en underliggande skuld på ca tkr. Detta innebär att en ränteförändring på årsbasis på 1% medför en ökad/minskad kostnad på ca tkr för Rasta. Värdering fastighetsoption Bolaget har en option att köpa tillbaka fastigheterna som hyrs via sale & lease back vart tredje år. Bolagets option att köpa tillbaka fastigheterna värderas enligt en av Bolaget fastställd värderingsmodell löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i resultaträkningen. I samband med övergången till IFRS per har ett värde om tkr redovisats direkt mot eget kapital. Framtida värdeförändringar kommer att redovisas via resultaträkningen. Bokfört värde på fastigheterna jämförs med en beräkning av vad den verksamhet som bedrivs i fastigheterna ska kunna generera i marknadsmässig hyra på respektive omsättning. Hyran har beräknats på budgeterad omsättning enligt följande: Restaurang 8%, butik 5% och hotell 14%. Utifrån ett avkastningskrav på 10% så indikerar det på ett oförändrat värde på optionen per inom ramen för tillämpad värderingsmodell. *) Byggnad på ofri grund 20 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 2014 GOODMOODYEAR Under 2014 ökade Dunis omsättning till drygt 4,2 miljarder kronor och lönsamheten till över elva procent. Den organiska tillväxten blev nästan fyra

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Inne. nnehåll. Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning. Inledning Året i korthet 3

Inne. nnehåll. Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning. Inledning Året i korthet 3 Årsredovisning 2010 nnehåll Innehåll Årsredovisning Inne med hållbarhetsredovisning Inledning Finansiell information Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 61 VD har ordet 4 Förslag till vinstdisposition

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma

Innehållsförteckning. Årsstämma ÅRSREDOVISNING 27 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Verksamhetsöversikt 4 VD har ordet 6 NIBE-aktien 8 NIBE skapar värme dygnet runt 1 Ledningsfilosofi 12 Affärskoncept 14 Tillväxtmodell 16 Personal

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer