ÅRSREDOVISNING Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008 Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

2 INNEHÅLL DET HÄR ÄR RASTA GROUP HÄNDELSER SIFFROR VD-ORDET... 5 RASTA GROUP... 7 MARKNADEN... 9 AFFÄRSOMRÅDE SERVICEANLÄGGNINGAR SAMORDNANDE LEVERANSER AFFÄRSOMRÅDE ARENARESTAURANGER FASTIGHETER AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN BOLAGSSTYRNING STYRELSEN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING NOTER REVISIONSBERÄTTELSE Planerade rapporttillfällen 2009 Årsstämma maj 2009 Delårsrapport jan-mars maj 2009 Delårsrapport jan-jun augusti 2009 Delårsrapport jan-sept oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009 Februari 2010

3 DET HÄR ÄR RASTA GROUP 2008 RASTA GROUP AB har sitt säte i Göteborg och är listat på First North Premier, som drivs av Nasdaq OMX Nordic, under kortnamnet RAST. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Bolaget grundades 1999 och hade ca aktieägare. Rasta Group bedriver verksamhet i: Affärsområde Serviceanläggningar - Bedriver verksamhet inom restaurang, hotell, konferens, butik och drivmedel vid 19 vägnära lägen samt en varuhusrestaurang i Sverige. Affärsområde Arenarestauranger - Bedriver restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på arenorna Ullevi och ÅbyTravet i Göteborg. VÅRT MÅL är att Rasta Group ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse. Detta gör vi genom att stärka befintliga verksamheters marknadspositioner och genom att förvärva ytterligare verksamheter. Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser, framförallt där synergieffekter till befintlig verksamhet står att finna. Rörelser som kan passa in i framtida förvärv är exempelvis restauranger i köpcentra, personalmatsalar och cafékedjor. RASTA TÖNNEBRO - SVERIGES STÖRSTA VÄGANLÄGGNING! HÄNDELSER 2008 APRIL FÖRVÄRV AV TÖNNEBRO VÄRDSHUS Affärsområde Serviceanläggningar kompletterade sin verksamhet genom förvärv av Sveriges omsättningsmässigt största vägrestaurang, Tönnebro Värdshus. Rasta Tönnebro omsätter ca 50 mkr med god lönsamhet. Mer information finns på sidorna 14, 41. APRIL FÖRVÄRV AV BUTIK PÅ MÖLLETOFTA Till affärsområde Serviceanläggningar tillkommer verksamheten i butik och drivmedel på den befintliga anläggningen Rasta Mölletofta, vilken tidigare varit uthyrd till extern operatör. Detta innebär att Rasta driver alla verksamheter på anläggningen och på så vis får bättre effektivitet i driften. JUNI DRIFTEN PÅ ÅBYTRAVET TILLKOMMER Affärsområde Arenarestauranger expanderade sin verksamhet betydligt i och med att driften av restaurang-, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travbana. Omsättningen för verksamheten på Åby Travbana uppgår till ca 20 mkr på årsbasis. Mer information finns på sid 17. HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT MARS AKTIEN BYTER LISTA Rasta Group AB(publ) har kvalificerat sig för listning på First North Premier. Första dag för listning på den nya listan var måndagen den 9 mars APRIL AVYTTRAR STRÖMSTAD Rasta Group renodlar verksamheten genom att per 1 april 2009 sälja sin varuhusrestaurang i Strömstad. SE ÅRETS SIFFROR PÅ NÄSTA SIDA! RESTAURANG, KONFERENS OCH KIOSK PÅ ÅBYTRAVET HISTORIK Snapcat AB byter verksamhetsinriktning och byter namn till Rasta Group AB. Bolaget förvärvar Rasta Sverige AB som består av 14 väganläggningar. Antal aktieägare ca st. Bolaget byter listningsplats till First North. Antal aktieägare ca st. Övertag av verksamheten på Ullevi Konferens och Kiosker AB. Antal aktieägare ca st. Förvärv av Tönnebro Värdshus. Övertag av verksamheterna i restauranger, konferens och kiosker på ÅbyTravet. Antal aktieägare ca st.

4 SIFFROR 2008 Rasta Group presenterar ett tillfredsställande resultat Under året har en negativ kostnadsutveckling på livsmedel och drivmedel i kombination med finanskris och konjunkturavmattning haft en negativ effekt på lönsamheten. Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen (34 967) tkr. I jämförelsesiffran från föregående år ingår övriga intäkter med tkr vilket i huvudsak består av en realisationsvinst från försäljningen av fastigheten i Lilla Edet. Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen (26 493) tkr. Årets resultat före skatt för koncernen uppgick till (18 562) tkr. Koncernen visar en omsättningsökning med 25% för året jämfört med För jämförbara Rasta-anläggningar är ökningen 2% för året. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till ( ) tkr. Koncernen redovisar för året en nettoomsättning på ( ) tkr. Moderbolagets omsättning under året har varit (4 205) tkr. Antal tusen liter bensin och diesel som sålts under året är ca (ca ) samt lastbilsdiesel ca (ca ). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året (22 221) tkr. Affärsområde ARENARESTAURANGER Annika arbetar på restaurang Pegasus, ÅbyTravet. FLERÅRSÖVERSIKT (avrundade siffror) Tkr Omsättning Omsättning inkl. franchise ( ) ( ) ( ) ( ) Rörelsens kostnader Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Therése arbetar i butiken på Rasta Brålanda. Omsättning, mkr Resultat före skatt, mkr Marlene och Sofia arbetar i restaurangen på Rasta Brålanda Omsättning inkl. franchise Omsättning Resultat före skatt 4 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

5 Vd har ordet STARK FRAMTIDSTRO PÅ RASTA Jan Bengtsson, vd Rasta Group AB Verksamheten i Rasta Group har under året haft en tillfredsställande lönsamhet, trots ökade kostnader och att lågkonjunkturen har medfört minskad omsättning under sista kvartalet. Omsättningsökningen för Rasta Group var under året 25%. På jämförbara anläggningar är ökningen 2% och denna siffra skall ställas mot de två föregående årens ökningar med 10% per år jämfört med branschsnittet om ca 5-6%. På Rasta har vi hållit ställningarna väl och har goda förhoppningar om att vår verksamhet kommer att stå sig stark trots tuffare tider. Rasta Group presenterar ett 2008 med tillfredsställande lönsamhet. Under året har en negativ kostnadsutveckling på räntor, livsmedel och drivmedel i kombination med finanskris och konjunkturavmattning haft en negativ effekt på lönsamheten. Verksamheten på Ullevi har haft ett både resultat-och eventmässigt bra år. Arenan har under året firat 50-årsjubileum och vi har bland annat servat tre utsålda konserter, en jubileumslandskamp och allsvensk fotboll, flera motortävlingar och ett antal andra högklassiga sportevenemang. Vårt affärsområde Arenarestauranger expanderade i juni i och med övertagandet av restaurang-, konferens- och kioskverksamheten på ÅbyTravet. Inför evenemanget Åbys Stora Pris i september genomförde vi en större ombyggnation av huvudrestaurangen Pegasus. Verksamheten på ÅbyTravet har under 2008 inte genererat ett tillfredsställande resultat. Ett åtgärdspaket har lanserats som innehåller både kostnadsöversyn och marknadsaktiviteter för att öka beläggningsgraden på anläggningen. Affärsområdets mål för 2009 är att uppnå en bra beläggning ur ett konjunkturperspektiv. På Ullevi ser förutsättningarna mycket bra ut med ett antal stora evenemang redan bokade. Branschens tapp av konferensrelaterade övernattningar torde bidra till en ökning av dagkonferenser, en av affärsområdets huvudverksamheter vid sidan av evenemangsverksamheten. Inom affärsområde Serviceanläggningar förvärvade vi den 1 april Sveriges omsättningsmässigt största väganläggning, Tönnebro Värdshus, en fjäder i hatten för Rasta. Anläggningen har under året infriat våra förväntningar vad gäller omsättning och resultat medför en osäkerhet vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Vad som är positivt är att den negativa kostnadsutvecklingen under 2008 har vänt. Lägre oljepris, lägre räntor, lägre livsmedelspriser, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar upp till 26 år och sämre kronkurs är faktorer som verkar till vår fördel. Det är även viktigt att ta med i sin bedömning att den minskningen vi ser är från goda år med hög tillväxt hos Rasta och branschen i övrigt. De goda åren i vår bransch grundar sig i en beteendeförändring hos konsumenten. Att äta och umgås på restaurang blir allt vanligare. En annan tydlig trend är att fastfood fortsätter ta marknadsandelar. Även i tidigare lågkonjunkturer har man kunnat se hur människor unnar sig de små Restaurang Pegasus har utsikt över Åby travbana Tönnebro Värdshus RASTA GROUP AB Årsredovisning

6 njutningarna istället för de större utsvävningarna. Vi ser att vår verksamhet ligger inom rätt segment för att möta dessa behov, både vad gäller mat, service och möten. Under 2009 kommer vi centralt att arbeta med ett antal viktiga faktorer i syfte att stärka och vidareutveckla Rasta Groups verksamhet: Verksamhetens omfattning vi fortsätter sökandet efter kompletterande förvärv, både inom befintliga och nya affärsområden, men genomför även en total översyn av den befintliga verksamheten. Möjligtvis kan anläggningar som har svårt att nå upp till våra förväntningar komma att avyttras. Verksamhetens förutsättningar i vår totalöversyn av verksamheten ingår även arbetet med att skapa en maximalt flexibel organisation via genomgång av kostnadsbild, personalstyrka och öppethållandetider etc. Vi jobbar aktivt med vårt utbud och vi håller oss à jour med marknad och konsumtionsmönster. Marknadsanpassning Vi förutsätter att vår viktiga kundkategori yrkestrafiken kommer att minska under 2009 då transportbehovet kan förutsättas minska i en lågkonjunktur. Å andra sidan räknar vi med en ökning av privatresandet med bil i Sverige. Detta baserat på teorin att resor och upplevelser är det sista vi ger upp när det blir sämre tider istället anpassar vi resmål och budget efter de sämre tiderna. Som ett exempel kan nämnas att fjällresemålen redan tidigt i höstas rapporterade att bokningsläget låg runt 20% bättre än förra året. Istället för dyra utlandsresor tror vi att de sämre tiderna gynnar bussresorna och vi förväntar oss även en ökning av utländska turister på grund av den vikande kronkursen. Ytterligare en möjlighet för Rasta och för Sverige i lågkonjunkturen ligger i att riksdagen beslutar om sänkt moms för vår bransch, något som enligt experterna skulle kunna generera mer än nya arbetstillfällen. Sammantaget ser förutsättningarna goda ut, ett flertal positiva faktorer tillsammans med nu kända förutsättningar medför att vi har anledning att tro på ett bättre resultat 2009 än 2008 för Rasta Group. Jag vill rikta ett tack till våra medarbetare, leverantörer och partners som alla möjliggjort ett framgångsrikt 2008 och ser med tillförsikt fram emot ett bättre Göteborg i april 2009 Jan Bengtsson Vd Rasta Group 6 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

7 RASTA GROUP AB Tillställning på Ullevi Lounge Rasta Group presenterar ett tillfredsställande resultat Under året har en negativ kostnadsutveckling på räntor, livsmedel och drivmedel i kombination med finanskris och konjunkturavmattning haft en negativ effekt på lönsamheten. Efter två år med ökningar på 10% per år (jämfört med branschsnittet på ca 5-6%) summeras 2008 års ökning på jämförbara anläggningar till 2%. Koncernens totala omsättningsökning uppgår till 25%. AFFÄRSIDÉ Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden - med bästa behållning för ägare och kund. MÅL OCH STRATEGI De mål vi har satt upp för de närmaste åren är Att befintlig verksamhet ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse som i sin tur skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt Att den rörelse som finns i Bolaget idag ska stärka sin position på marknaden Att förvärva ytterligare verksamheter Vår strategi för att uppnå uppsatta mål bygger på att Konsolidera och skapa tillväxt inom befintlig verksamhet Göra nyförvärv Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser. Prioriterade rörelser är de som har synergier med Rasta Groups befintliga verksamhet. FINANSIELLA MÅL Rasta Group har fortsatt expansion som mål. Detta ska främst ske via förvärv, men även via expansion genom organisk tillväxt. När Rasta Group har passerat sin mest intensiva expansionsfas är den långsiktiga utdelningspolicyn att 30% av resultatet efter skatt ska delas ut. Rasta Group (publ.) äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. Bolaget har sitt säte i Göteborg och är listat på First North Premier under kortnamn RAST. VERKSAMHETEN Rasta Group är moderbolag i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bolag inom servicenäringen. Rasta Groups aktie är listad på First North Premier under kortnamnet RAST och hade per 31/ ca aktieägare. Bolaget omfattar affärsområdena SERVICEANLÄGGNINGAR, inom vilket rörelserna i Rasta serviceanläggningar bedrivs Affärsområde ARENARESTAURANGER ARENARESTAURANGER, inom vilket restaurang-, konferens, kiosk och evenemangsrörelserna på Ullevi och ÅbyTravet bedrivs. Affärsområde SERVICEANLÄGGNINGAR RASTA GROUP Affärsområde ARENARESTAURANGER 20 serviceanläggningar Ullevi Arena ÅbyTravet RASTA GROUP AB Årsredovisning

8 Rasta Groups verksamhet är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolag och potentiella förvärv. Från den 1 april 2008 drivs även Tönnebro Värdshus i denna verksamhet. Resten av den rörelsedrivande verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen. FÖRVÄRV Rasta Group har ett tydligt uttalat tillväxtmål. Bolagets huvudsakliga fokus är att förvalta och utveckla befintlig verksamhet, samtidigt som man söker intressanta förvärv inom verksamheter med tydliga synergier. Mot bakgrund av ambitionen om kraftig tillväxt har Rasta Group under året utvärderat ett antal olika förvärvsmöjligheter. Av dessa har förvärvet av Tönnebro Värdshus (mer information sidorna 14, 41) genomförts och några potentiella drivits vidare in i Under året har Rasta Group även skrivit avtal och tagit över driften av restaurang-, konferens- och kioskverksamheten vid ÅbyTravet (mer information sidan 17). HÖGA KOSTNADER DROG NER RESULTATET 2008 Under 2008 påverkades verksamheten negativt av högre räntekostnader, högre livsmedelspriser och under första halvåret betydligt högre drivmedelspriser vilket verksamheten inte kunnat kompensera sig fullt ut för. Även finanskris och konjunkturavmattning har medfört att verksamheten efter två år med ökningar på 10% per år (jämfört med branschsnittet på ca 5-6%) under 2008 på jämförbara anläggningar ökar 2%. Koncernens totala omsättningsökning för året uppgår till 25%. Affärsområde Arenarestauranger Under året har Ullevi firat 50-årsjubileum vilket har medfört att verksamhet haft ett bra år. Firandet har medfört ett flertal evenemang och en jubileumslandskamp i fotboll mellan Sverige och Frankrike. Affärsområdet expanderade sin verksamhet betydligt i och med att driften av restaurang-, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travbana tillkom i juni med driftstart i augusti. Mer information om affärsområdet finns på sid 17. Affärsområde Serviceanläggningar Affärsområdet har under året kompletterat verksamheten genom förvärv av Sveriges omsättningsmässigt största vägrestaurang, Tönnebro Värdshus, per den 1 april Samma datum tillkom efter förvärv även verksamheten i butik och drivmedel på Rasta Mölletofta, vilken tidigare varit uthyrd till extern operatör. Mer information om affärsområdet finns på sid 11. MILJÖ På Rasta tas miljöansvaret på största allvar och på alla nivåer inom koncernen arbetas löpande för att på ett effektivt sätt hantera miljöaspekterna i verksamheten. En väsentlig del i miljöarbetet är att i största möjliga mån samordna leveranser till våra anläggningar. Produkter och råvaror från olika leverantörer samtransporteras från vår centrala leverantör, Svensk Cater. Vidare pågår löpande översyn av energiförbrukning, miljövänliga material och ekologiska råvaror. KVALITET Rasta Group bedriver verksamhet inom servicenäringen där rätt kvalitet, till rätt pris och med rätt service är av högsta vikt. I syfte att ytterligare kvalitetssäkra rutiner och erbjudanden har en certifiering enligt ISO 9001 inletts på Rasta Hallandsåsen. ETIK OCH JÄMSTÄLLDHET Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester m.m. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultat kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter. FLER INTRESSANTA MÖJLIGHETER 2009 I linje med vår långsiktiga strategi att expandera med rätt förutsättningar så ser vi över vår befintliga verksamhet och fortsätter samtidigt undersöka förvärvsmöjligheter. I finanskrisens spår kan det bli så att fler intressanta möjligheter kommer att erbjudas och utmaningen består i att hitta de mest fördelaktiga förvärvsobjekten för Rasta. Under 2009 förväntar vi oss att flera av de mer nytillkomna anläggningarna i koncernen ska vara fullt ut integrerade i koncernen med styrning och rutiner vilket bör medföra bättre nyckeltal och resultat på dessa anläggningar. Mer information finns på Nyrenoverade restaurang Pegasus på ÅbyTravet 8 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

9 MARKNADEN VI VERKAR PÅ Kioskförsäljning på Ullevi Med väl positionerade varumärken och en flexibel organisation ser Rasta Group att verksamheten är väl rustad att möta marknaden även i rådande lågkonjunktur. I dessa tider är god omvärldsbevakning och en hög beredskap att anpassa verksamheten till efterfrågan viktig. Lågkonjunkturen saknar historiskt motstycke och om framtiden är det svårt att sia. Under första halvåret 2008 fortsatte marknaden sin positiva utveckling i paritet med Vändningen kom snabbt när finanskrisen mycket snabbt utvecklades till en realekonomisk kris som nästan omedelbart fick genomslag på efterfrågan, investeringar och tillväxt. Det stora BNP-fallet i Sverige är ett uttryck för detta. För fjärde kvartalet 2008 var BNP 4,9 procent lägre än motsvarande kvartal Följden blev att BNP för helåret 2008 sjönk med 0,2 procent. Hushållen sköt upp sin konsumtion under fjärde kvartalet trots att ökade löner, sänkta inkomst- och förmögenhetsskatter och ett förbättrat kapitalinkomstnetto ledde till att deras disponibla inkomster under år 2008 steg med drygt 6%. I sämre tider förändras besökarnas konsumtionsmönster något vi på Rasta följer noggrant i syfte att bevaka vår position på marknaden. Restaurang Restaurangbranschen fick en positiv start på året med ökningar i paritet med 2007 vilket under sista kvartalet vände till en negativ omsättningsutveckling. Totalt ökade omsättningen i branschen med närmare 4%. Prisökningarna i branschen var enligt konsumentprisindex de största på år. Detta för att branschen bland annat behövde kompensera för de kraftigt ökande råvarupriserna i början av året. Volymmässigt visade restaurangbranschen under 2008 på en minskning med -1,5%. (Källa: Sveriges Hotell och Restaurangföretagare, SHR) En starkt bidragande faktor till ökningarna inom restaurangsektorn de senaste åren grundar sig i en beteendeförändring hos konsumenterna där uteätandet blir allt vanligare. Detta är en trend som vi på Rasta menar kommer att medföra att restaurangsegmenten med rimliga prisnivåer kommer att stå sig relativt bra i lågkonjunkturen. Det största tappet under sista kvartalet drabbade främst de restauranger som är beroende av företagskunderna. Generellt i lågkonjunktur håller konsumenten hårdare i sina pengar och väljer billigare alternativ, något som tydligt avspeglades i de svenska fjällens bokningsläge som var upp till 20% bättre än 2007 redan i oktober månad. Sänkt restaurangmoms skulle ge nya arbetstillfällen I februari 2009 beslutade EU:s finansministrar att tillåta medlemsländerna att sänka momsen på arbetsintensiva tjänster som restaurangbesök. Om Sveriges riksdag ger klartecken för sänkt moms för arbetskraftsintensiva branscher kan restaurangmomsen från och med 1 januari 2010 sänkas från 25% till antingen 12 eller 6%. Enligt beräkningar som SHR låtit Handelns utredningsinstitut, HUI, göra skulle en sänkt restaurangmomsen kunna ge minst nya arbetstillfällen. Turismen Turismen växte under med kraftiga ökningar från grannländerna. Totalt ökade volymerna vad gäller övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem med närmare 3% under 2008, varav utländska gäster svarade för en kraftig ökning med 4% till drygt 23% av de totala volymerna. Enligt Nutek fortsätter turistnäringen att växa om än inte opåverkad av konjunkturen. Fördelaktig växelkurs med ökad köpkraft för utländska besökare och en god utveckling av de disponibla inkomsterna för svenskarna i kombination med ett minskat resande till utlandet talar för en positiv utveckling under Besökarna För Rasta serviceanläggningar är det bil- och bussresenärer samt den tunga trafiken som utgör det huvudsakliga besöksunderlaget. Även det lokala underlaget är av vikt. Biltrafiken privat och affärsresande I lågkonjunkturen förväntas fler semestra i Sverige. Bilen är det överlägset vanligaste färdsättet för både svenska fritids- (75% tar bilen) och affärsresenärer (52% tar bilen) vid resor inom Sverige. Affärsresenären spenderar i genomsnitt (1 920) kr/dygn och privatpersonen i genomsnitt 412 (398) kr/dygn på sina resor (Nutek, Fakta om svensk turism och turistnäring 2008 års upplaga). Busstrafiken Föregående år minskade bussresandet i Sverige med ca 7% enligt Svenska Bussbranschens Riksförbund, SBR. RASTA GROUP AB Årsredovisning

10 Branschen ser ändå ljust på framtiden för bussresandet, det är ett billigt sätt att resa och passar in i lågkonjunkturen. Bussresan är även ett miljöanpassat sätt att resa och ett av de mer hållbara alternativen som finns idag. Den tunga trafiken Åkerinäringen är serviceanläggningarnas största kundgrupp och står för ca 40% av omsättningen. Yrkestrafiken och därmed besöksunderlaget för Rasta serviceanläggningar bör påverkas negativt genom att transportbehovet minskar i en lågkonjunktur. Lokala förutsättningar Det lokala butiksunderlaget på landsbygden, där Rasta serviceanläggningar finns, avvecklas. Rasta är den enda lokala butiken på många orter vilket gör att vi nått framgång där vi anpassat vårt sortiment efter dessa förutsättningar. Drivmedel Prisutvecklingen på drivmedelsmarknaden har varit instabil under året. Den fasta, mycket låga marginalen medför känslighet för stora höjningar och sänkningar vilka i sin tur för med sig exceptionellt stora lagervinster och lagerförluster. Trenden inom bensinstationsbranschen är att många småstationer försvinner vilket medför att återstående stationer får ökade volymer. Vilka stationer som läggs ner styrs av lagen om att E85 ska finnas på alla stationer som säljer över 1000 kubik drivmedel per år, vilket innebär att inga pengar satsas på om- och nybyggnation av mindre stationer. Den totala drivmedelsförsäljningen i Sverige minskade under 2008 med närmare 1%. Försäljningen av bensin minskade under året med ca 6%. Den sammantagna ökningen av etanol E85 (+85%), motsvarar volymmässigt inte minskningen i försäljningen av bensin. Försäljningen av diesel ökade med ca 3%, men inte heller den kan uppväga försäljningsminskningen av bensinen som helhet. (Källa: Svenska Petroleum Institutet, SPI). Rasta serviceanläggningar har under 2008 ökat sin totala drivmedelsförsäljning med 18%. Konferensdeltagare på Åby Travbana Konferens och events Marknaden för restaurang, konferens och events i storstadsregionerna är av betydelse för restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi och ÅbyTravet. Utöver arenaevenemang så är det är främst inom dagkonferenser som konferensverksamheten på Ullevi och Åby verkar. Konferenser är en mångmiljardmarknad i Sverige. Under 2008 visade hotellkonferensmarknaden på fina ökningar under första halvåret för att sedan minska varje månad efter sommaren. Den totala minskningen för året blev 5%. Bättre gick det för marknaden för dagkonferenser som hade en god utveckling över hela året. Totalt ökade denna marknad med 5%. (Källa: SHR) Trenden pekar mot att mötena blir kortare och den kategori som växer i lågkonjunkturen är dagkonferenser. Peter och Anna i butiken på Rasta Ödeshög 10 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

11 Affärsområde Serviceanläggningar HÖLL STÄLLNINGARNA VÄL UNDER 2008 Rasta Brålanda Rasta serviceanläggningar har hållit ställningarna väl under 2008 cirka 6,5 miljoner människor har stannat hos oss för att tanka, sträcka på benen och köpa något att äta och dricka. Antalet besökare är stabilt trots den sviktande svenska ekonomin däremot ser vi förändringar i konsumtionsmönstret. Rasta driver den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige. Anläggningarna har generösa öppettider och erbjuder mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Anläggningarna fungerar även som en lokal servicepunkt på de orter de är belägna. Inom affärsområdet har under året fokuserats på drift och rutiner med syfte att finslipa och vidareutveckla de affärsområdesgemensamma beståndsdelarna. Den enskilt största händelsen inom affärsområdet under året var när verksamheten vid Sveriges omsättningsmässigt största serviceanläggning, Tönnebro Värdshus, övertogs per den 1 april. Sveriges största väganläggning heter Rasta Tönnebro Rasta har under en längre tid sökt efter lämplig etablering längs E4 i Norrland. Tönnebro Värdshus uppfördes för 25 år sedan vid Noransjöarna, ett strategisk läge vid E4 mellan Gävle och Söderhamn och väg 83 mot Bollnäs och Järvsö. Rasta förvärvade inkråmet i verksamheten för 15 mkr vilken betalades med en kontantdel om 10 mkr och en del i utgivande av aktier, 5 mkr ( aktier á 0,37 kr). Värdet på aktierna baseras på en snittkurs av den noterade kursen under perioden 1 februari till den 25 februari. Rasta Tönnebro omsätter drygt 50 mkr och har en bra lönsamhet. Förvärv av bensinstationen i Mölletofta Från 1 april övertogs efter förvärv verksamheten vad gäller butik och drivmedel på Rasta Mölletofta, vilken tidigare varit uthyrd till extern operatör. RASTA SERVICEANLÄGGNINGAR Verksamhet: Serviceanläggningar med restaurang, butik, drivmedel och rum. Omsättning: 298 (247) mkr Antal årsanställda: 271 (207) Beläget: 19 anläggningar längs med de svenska vägarna samt en varuhusrestaurang Nybyggnation och renovering Under året har vi investerat i omfattande ombyggnation av vår serviceanläggning i Brålanda, vilken stod klar till sommarsäsongen i maj månad. Fastigheten har byggts ut och fått ny fasad. En tillbyggnad om 190 m2 har tillfört en välbehövlig utbyggnad och modernisering av butiken. I restaurangen har toaletter, lager, diskrum samt kyl och frys byggts om. Även på våra anläggningar i Brunstorp, Mariestad, Nyköping, Grums och Kalmar har under året renoveringsarbeten genomförts. Produktutveckling I sämre tider förändras besökarnas konsumtionsmönster och på Rasta följer vi dessa noggrant i syfte att stå fortsatt starka på marknaden. Efterfrågan på fastfood och mat att ta med ökar. Fler besökare köper en korv med bröd i butiken och fler sorters kaffe efterfrågas och man ska även kunna ta dem med. Förstärker kaffekonceptet löpande Under året såldes ca tre miljoner koppar kaffe på Rastas serviceanläggningar - en siffra som ökar varje år och därmed är en inkomstkälla av betydelse i koncernen. Rastas matråd testar löpande kaffesorter och kaffemaskiner i syfte att ha bästa möjliga kaffehållning på anläggningarna. Från 2008 är allt kaffe som serveras på Rasta ekologiskt odlat. RASTA GROUP AB Årsredovisning

12 Ett av Rastas huvudsakliga miljömål är att ta bort CO2- utsläpp från energiproduktion på anläggningarna och minska beroendet av fossila bränslen. Viktigaste punkten på denna agenda är att på sikt ersätta kvarvarande oljepannor med alternativa energikällor. På berörda anläggningar pågår projekt med att undersöka förutsättningar och alternativ. På Rasta Brålanda har under året den gamla oljepannan tagits bort och ersatts med fjärrvärme. Miljö- och kvalitets certifiering enligt ISO-standard på Rasta Hallandsåsen kommer att färdigställas under första halvåret Parallellt med arbetet att miljöcertifiera Rasta Hallandsåsen har ett projekt igångsatts med syfte att ta fram en mall för energiinventering av koncernens samtliga driftsställen. Projektet har framgångsrikt analyserat två genomsnittliga anläggningar och tagit fram protokoll och handlingsplaner för minimering av energiförbrukning. Det finns stora besparingar, såväl kostnads- som miljömässiga, att göra inom området. Katarina på Rasta Brålanda Färjebiljetter kan med fördel 55 ton köttbullar handlas på Rasta 50 ton kalops Från sommarsäsongen 2008 har Rasta även färjebiljetter med Scandlines i sortimentet. Fem av serviceanläggningarna är uppkopplade on-line mot Scand- biljett lines biljettsystem. Köp av biljett medför att man kan köra förbi eventuella köer och direkt ombord på färjan. Miljöarbetet på Rasta STORSÄLJARE PÅ RASTA miljoner koppar kaffe 11 ton raggmunk (halva året) Under 2008 intensifierades arbetet med att expandera miljöarbetet på Rasta. Arbetet med att ISO- certifiera en första anläggning, Rasta Hallandsåsen, har påbörjats och parallellt har en grundmall för energiinventering av samtliga driftsställen arbetats fram. Nya möjligheter 2009 Förändrade konsumtionsmönster står högt på nästa års agenda. Efterfrågan på fastfood och mat att ta med ökar. Fler besökare köper en korv med bröd i våra butiker. Alltså kommer vi att vidareutveckla dessa delar av vårt sortiment. Även lokalt får våra butiker större betydelse. Det lokala butiksunderlaget på landsbygden, där Rasta serviceanläggningar finns, minskar successivt. Rasta är den enda lokala butiken på många orter där vi finns vilket gör att vi nått framgång där vi anpassat vårt sortiment efter dessa förutsättningar. Rastas snabba expansionstakt på senare år har medfört att vissa av de nytillkomna serviceanläggningarna ännu inte är helt integrerade i Rasta-konceptet. Detta medför att här finns potential till bättre nyckeltal och resultat. Under 2009 ligger arbetet med att effektivisera styrning, rutiner och skalfördelar på dessa enheter i fokus. Arbetet med kostnadskontroll intensifieras under Koncernens storlek efter genomförda förvärv 2008 gör att vi får ytterligare storskalighetsfördelar i inköp. Vi arbetar för en ökad kostnadsflexibilitet genom att följa omsättningsutveckling och besökstrender med mera för att kunna anpassa öppettider, personalstyrka och varulager. HUR RASTA EN GÅNG GRUNDADES Varumärket Rasta har funnits i över 30 år. Den första Rasta-anläggningen, Rasta Brålanda (då RiksRasta) startades av Dan Tervaniemi redan byggdes den första Rastaanläggningen i Brålanda av traktens son, byggherren och fastighetsmäklaren Sven-Erik Johansson, som trots sin ålder på lite över 80 år fortfarande är aktiv. Riks Rasta, som anläggningen då hette, var en hypermodern anläggning mitt emellan Göteborg och Karlstad. Sven-Erik värvade Dan Tervaniemi från restaurangchefsjobbet på Domus i Strömstad. Dan lät sig övertalas, flyttade till Brålanda 1973 och påbörjade uppbyggandet av Rasta Husen. Sedan dess har många fordon rullat in och ut på Rasta. Idag är Rasta den största kedjan av serviceanläggningar längs vägarna i Sverige. 12 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

13 Sofia och Katarina på Rasta Brålanda Kedjan omfattar 19 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna, samt en varuhusrestaurang. 17 drivs i egen regi och tre av franchisetagare. Huvudkontoret finns i Göteborg. Där utförs huvuddelen av all administration, som ekonomi och inköp. Rasta-konceptet Arbetet med att konsolidera och expandera affärskonceptet är ett Fakta ständigt pågående om arbete för Rasta att serviceanläggningar fortsatt uppnå bästa resultat. Konceptets hörnstolpar är: Ett brett erbjudande med generösa öppettider, fräscha anläggningar, en hög servicegrad och engagerad personal. 2. Rätt resurs på rätt plats Vår organisation bygger på ett lagarbete mellan anläggningarna och huvudkontoret, där varje funktion ska ha rätt fokus. 3. Stor kapacitet De flesta anläggningarna har stor kapacitet och en väl fungerande logistik. Yrkestrafiken erbjuds bra uppställnings- och tankningsplatser, mat och annan service som möter deras behov. Vi har en logistik som effektivt hanterar belastningstoppar. 4. Starka samarbetspartners Vi söker alltid nya vägar att stärka konceptet i partnerskap med leverantörer och gäster/ kunder m.fl. Mål och strategi Vårt övergripande mål är att stärka Rasta serviceanläggningars position som den marknadsledande kedjan av serviceanläggningar på den svenska marknaden. Detta ska vi göra genom att konsolidera befintlig verksamhet, skapa tillväxt inom befintlig verksamhet och expansion. Restaurang Restaurangerna är byggda för att med effektiv logistik hantera stora sällskap. Här erbjuds husmanskost, grillmat, sallader, smörgåsar, dryck, kaffe och kaffebröd m.m. På samtliga anläggningar finns valmöjligheter som nyckelhålsmärkta alternativ och alternativ för överkänsliga. Externa varumärken Rasta är franchisetagare till den svenska hamburgerkedjan Frasses på anläggningarna i Tanum, Snapparp, Ödeshög, Mariestad, Sjöboda Öst, FAKTA OM RASTA SERVICEANLÄGGNINGAR Rasta är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och erbjuder mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Många anläggningar fungerar även som en lokal servicepunkt. Sjöboda Väst och Strömstad. Frasses helsvenska koncept kompletterar Rastas produktutbud och har också ökat vår attraktionskraft. Burger King är via Nordic Service Partner (NSP) hyresgäst på anläggningarna i Grums och Kalmar. På den nya anläggningen i Mölletofta driver Rasta Burger King i egen regi. Burger King medför ökad attraktionskraft på Rasta och har medfört ökad omsättning på anläggningar där de finns. På anläggningen i Nyköping finns varumärket Godisbron sedan hösten Hyresgästen betalar Rasta en omsättningsbaserad hyra. Försäljningen går mycket bra och konceptet öppnade även på Rasta Mariestad i mars Rasta Express Ett förenklat Rasta-utbud avsett för mindre väganläggningar där olika faktorer som exempelvis läge vid vägen, närhet till andra Rastaanläggningar etc. inte motiverar ett fullsortiment. Konceptet erbjuder ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bakverk och kiosk. Konceptet finns på anläggningarna Sjöboda Väst och Öst. Rasta 1. Mötesplats är den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och erbjuder mat, drivmedel, Rasta serviceanläggningar består Butik och drivmedel butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Många anläggningar fungeragar med även ett som välkänt en varumärke. lokal servicepunkt. gäller drivmedel, tillbehör och relaterade tjänster. På tio anläggningar av strategiskt belägna anläggnin- Rastas serviceanläggningar är anpassade att serva den tunga trafiken vad samarbetar Rasta med OK/Q8 (som har ca 28% av den svenska bensinmarknaden). Andra drivmedelsbolag Rasta samarbetar med är Preem (som har ca 11% av den svenska bensinmarknaden), Shell (ca 13%), Statoil (ca 22%) och Norsk Hydro (ca 8%). Avtal kring samarbeten och förutsättningar för de olika stationerna varierar beroende på bensinbolag. Gemensamt är att antal försålda liter drivmedel regleras mellan Rasta och bensinbolaget genom en fast ersättning per liter. På OK/Q8 stationerna erbjuds IDS (International Diesel Service har ca 22% av den svenska marknaden för lastbilsdiesel) ett koncept speciellt anpassat för den tunga yrkestrafiken med bl.a höghastighetspumpar och väl tilltagna svängutrymmen m.m. På Preemstationerna erbjuds Preems motsvarighet, SÅIFA (ca 30% av den svenska marknaden). I samtliga butiker finns Café Rasta där besökarna erbjuds ståbord, kaffedrycker, smörgåsar, fikabröd och sallader m.m. Butikerna erbjuder även livs, tobak, kioskvaror och färdig mat som korv, baguetter och sallad att ta med. Hotell och konferens Sex av Rastas serviceanläggningar erbjuder rum och på flertalet anläggningar finns även konferensmöjligheter. Beläggningsgraden har under 2008 ökat till 34% (33%). Lönsamheten på våra hotellrum är god och vi ser potential till en fortsatt ökning här framöver. Svenska Spel Rasta serviceanläggningars återförsäljaravtal med Svenska Spel gällande Jack Vegas och lotter i butik och restaurang ger en god merförsäljning. Gäster Rasta har ca 6-7 miljoner gäster per år. Största kundgrupp är åkerinäringen. Andra gäster är bussresenärer, de som reser med bil, i tjänsten och/eller privat samt lokalbefolkningen. Mer information finns på RASTA GROUP AB Årsredovisning

14 Rasta Tönnebro Kunde inte lämna över Tönnebro till vem som helst Bernt Larsson är arkitekten med tusen järn i elden. Han flyttade från Stockholm till fädernegården i Hälsingland. Där blev han mjölkbonde och senare även ägare till Sveriges största väganläggning, Tönnebro Värdshus. På Tönnebro Värdshus, från vänster: Ann-Catrine Österberg (ekonomiansvarig Tönnebro), Dan Tervaniemi (vd Rasta Sverige), Marita Tervaniemi (administrativ chef Rasta Sverige), Bernt Larsson (fd ägare Tönnebro samt styrelseledamot i Rasta Group), Lena Jonsson (platschef Rasta Tönnebro), Jan Bengtsson (vd Rasta Group). Sveriges största väganläggning Tönnebro Värdshus är Rastas mest nytillkomna anläggning och ligger vid E4 ca 22 mil norr om Stockholm. Omsättning restaurang 2008: 23 mkr (avser 9 månader) Omsättning butik 2008: 16 mkr (avser 9 månader) Drivmedel 2008: Bensin m3, Diesel m3, IDS m3 (avser 9 månader) 5 restauranger med plats för totalt 470 sittande gäster (och ytterligare 130 sommartid) Anläggningen har: Konferensrum, eget bageri, rymliga parkeringar för bussar och personbilar samt badstrand och rullstolsanpassad naturstig. Öppet dygnet runt, året runt Varje år besöks Tönnebro av drygt 1 miljon besökare och ca 7000 bussar stannar på anläggningen. Han fick idén att bygga Tönnebro Värdshus 1980 när han, i egenskap av arkitekt, deltog i framtagning av detaljplan för det natursköna området längs E4, vid sjön Noran, där värdshuset är beläget. Den 27 maj 1983 öppnade anläggningen och har sedan dess växt till Sveriges största väganläggning tog Bernt beslutet att det var dags att varva ner men det tog några år till innan han kände sig mogen att lämna anläggningen vidare. Bernt visste att vem som helst kan inte ta över en anläggning av den här storleken, det behövs resurser och kunskap. Han kände Dan Tervaniemi sedan tidigare och tackade ja när erbjudandet kom. Den 1 april 2008 genomfördes så överlåtelsen och Tönnebro Värdshus blev en Rasta-anläggning. Rasta Tönnebro 14 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

15 Rasta serviceanläggningar Gävle Karlskrona 1. RASTA HALLANDSÅSEN Vid E6 Östra Karup, Båstad 2. RASTA SNAPPARP Vid E6 Laholm 3. RASTA TANUM Vid E6 Tanumshede 4. RASTA STRÖMSTAD I centrala Strömstad HISTORIK 1973 Varumärket Rasta grundas i Brålanda, Dalsland Rasta är den ledande kedjan med 20 serviceanläggningar i södra Sverige. 5. RASTA NORDBY Vid E6 Nordby, Strömstad 6. RASTA BRÅLANDA Vid Rv 45 Brålanda 7. RASTA GRUMS Vid E18 Grums 8. RASTA VÅRGÅRDA Vid E20 Vårgårda 9. RASTA GÖTENE Vid E20 Götene byter Rastakedjan ägare och 1998 byter kedjan även namn. 10. RASTA MARIESTAD Vid E20 Mariestad 11. RASTA ULRICEHAMN Vid Rv 40 Ulricehamn 12. RASTA BRUNSTORP Vid Rv 40 Huskvarna 13. RASTA ÖDESHÖG Vid E4 Ödeshög 14/15. RASTA NYKÖPINGSBRO öst/väst Vid E4 Nyköping Rasta drivs i mindre skala med upp till fyra anläggningar. 16. RASTA TÖNNEBRO Vid E4 Söderhamn 17. RASTA MÖLLETOFTA Vid E4 Klippan 18/19. RASTA SJÖBODA öst/väst Vid E4 Traryd, Markaryd 20. RASTA KALMAR Vid E22 Ölandsleden, Kalmar 2004 Snapcat AB förvärvar 14 väganläggningar av belgiska Carestel. Väganläggningarna införlivas under varumärket Rasta. Omsättning 109 mkr Samarbete med Burger King inleds på Rasta Grums. 16 anläggningar varav 2 franchise. Omsättning 216 mkr Burger King invigs på Rasta Kalmar. Samarbete med hamburgerkedjan Frasses inleds. 18 anläggningar varav 4 franchise. Omsättning 240 mkr Förvärv av fyra anläggningar; Götene, Sjöboda Öst/Väst och Mölletofta 19 anläggningar varav tre franchise. Omsättning 319 mkr Förvärv av Tönnebro Värdshus, Sveriges största väganläggning. 20 anläggningar varav tre franchise. Omsättning 383 mkr. RASTA GROUP AB Årsredovisning

16 Samordnade leveranser har fördelar för Rasta - och för miljön Genom att samordna sina leveranser via en huvudleverantör sparar Rasta tid och pengar och får många samordningsfördelar. Rasta bidrar även till att minska miljöpåverkan genom ett kraftigt minskat antal transporter. Svensk Cater är sedan 2001 Rastas leverantör av livsmedel och kringvaror. Idag känner parterna varandras affär och förutsättningar väl. Rasta är en av leverantörens största kunder och handlar för ca 60 mkr varje år. - Samarbetet mellan Rasta och Svensk Cater är unikt vi samarbetar med helt öppna kalkyler, berättar Lasse Samuelsson, grossistchef på Svensk Cater. Detta medför stora fördelar för bägge parter arbetsvägarna är snabba och förenklar arbetet, vilket i sin tur sparar tid och pengar för båda parter. Leverantörens huvuduppgift i samarbetet är att löpande titta på produkter och sortiment som hjälper Rasta att hålla sin råvarukostnad utan att man sänker kvaliteten på slutprodukten. - Eftersom vi vet hur Rasta kalkylerar kan vi snabbt räkna på kostnader och se om produkten kan tänkas vara intressant för Rasta, berättar Lasse Samuelsson vidare. Via Svensk Cater köper Rasta in samtliga restaurangrelaterade produkter till sina anläggningar. Produkterna lagerhålls och levereras ut till Rastas anläggningar via Svensk Caters lager som finns över hela Sverige. På så vis kan man samordna samtliga Rastas leveranser, vilket sparar tid, pengar och miljö. Rasta har tillsammans med utvalda underleverantörer plockat fram ett sortiment av produkter som tillagas efter eget recept. Dessa levereras ut till Rastas anläggningar via Svensk Cater. Volymen på dessa artiklar ökar snabbare än Rastas övriga sortiment vilket innebär att man hittat rätt i de olika produktvalen. Det levereras varje år ca schnitzlar, kg köttfärs och kg falukorv till Rastas anläggningar. Under 2009 kommer Rasta och Svensk Cater fortsätta utveckla gemensamma it-rutiner vad gäller matkalkylering med mera. - Vi ser mycket långsiktigt på samarbetet med Rasta, berättar Lasse Samuelsson. Det är inte vanligt att man arbetar så här intimt med en kund och det för med sig fördelar för bägge parter. Han avrundar med att säga: - Vi ser fram emot att vara en fortsatt partner på Rastas framgångsrika resa! MILJÖPOLICY PÅ RASTA Rasta har ambitionen att alltid bidra till arbetet för en förbättrad miljö. Detta sker genom ett förebyggande arbete där vi har möjlighet att påverka och en strävan efter att tillmötesgå de miljökrav som finns i vår omvärld. I syfte att minimera påverkan på miljön arbetar vi med att: Ge medarbetare och gäster möjlighet att styra sin egen miljöpåverkan, genom exempelvis sortering och återanvändning så långt som möjligt. Öka intresse och kunskap hos våra medarbetare för att minska vår energiförbrukning. Öka miljömedvetenheten hos våra leverantörer. Exempelvis arbetar vi för att våra drivmedelsleverantörer ska investera i infrastruktur till miljövänliga alternativ som exempelvis etanol. Göra inköpen mer miljövänliga, bland annat samordnar vi varutransporter och använder miljövänliga råvaror, produkter och material. 16 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

17 Affärsområde Arenarestauranger ETT EXPANSIVT VERKSAMHETSÅR Tillställning på Ullevi Lounge 2008 var ett expansivt år för affärsområdet med många evenemang på Ullevi som fyllde 50 år. Affärsområdet expanderade sin verksamhet i och med att restaurang-, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travbana tillkom i juni. MÅL Affärsområde Arenarestauranger ska uppfattas som en av de ledande aktörerna vad gäller service, utbud och kvalitet. Detta ska uppnås genom ett långsiktigt arbete med kvalitet, utbud och kompetensutveckling. AFFÄRSIDÉ Ullevi och Åby ska genom tydlig målstyrning löpande förvalta samt utveckla verksamheten inom servicebranschen. Vi skall uppfattas som en av de branschledande aktörerna och kontinuerligt vara uppmärksamma på vad som händer i vår omvärld. Affärsområdet består av restaurang- konferens och kioskverksamheterna på Göteborgsarenorna Ullevi och ÅbyTravet (från 1 juni 2008). Gemensamt för de bägge arenorna är starka varumärken, god tillgänglighet, bra parkeringsmöjligheter och stora, flexibla ytor för mat, konferens och andra events. I samband med tillträdande på ÅbyTravet rekryterades en gemensam vd till affärsområdets verksamheter. Richard Petersson som tillträdde i oktober månad var tidigare ansvarig för Hotell Barken Viking och Lisebergs Marina i Göteborg och har en omfattande konferens- och evenemangserfarenhet. Samtidigt påbörjades arbetet med att samordna verksamheterna. Under höst- och vinterhalvåret har vi arbetat med att strukturera organisationen till storskaligheten som följer med att vara två anläggningar och de möjligheter som erbjuds vad gäller personal, inköp och marknadsbearbetning. Effektiva möten nära er För affärsområdet innebär det stora marknadsfördelar med de båda arenorna i samma bolag. Göteborg är en evenemangsstad av rang och den lokala mötesmarknaden i Göteborg och dess kranskommuner är omfattande. Affärsområde Arenarestauranger Verksamhet: Restaurang, konferens, kiosker, catering, mässor och events. Antal anställda: 38 (30) årsanställda. Beläget: På Ullevi, Göteborg, och ÅbyTravet, Mölndal Omsättning: Ca 54 (37) mkr Storleken på affärsområdets verksamhet har medfört att en ny marknadsoch försäljningsorganisation har inrättats under hösten. Omvärldsanalyser visar att marknaden för dagkonferenser växer i en lågkonjunktur och med väl inarbetade varumärken ser vi möjligheter att utveckla och expandera verksamheten. Jubileumsår för Ullevi Ullevi som 2008 firade 50-årsjubileum satsade på många evenemang hela året. Evenemang under året var bland annat konserter med Bruce Springsteen och Iron Maiden, jubileumslandskamp mellan Sverige och Frankrike, allsvensk fotboll, motorsport och friidrott. Internt har verksamheten genomgått vissa organisatoriska förändringar i och med den tillkommande verksamheten på ÅbyTravet då organisation, kompetens och verksamhetsrutiner grundligt setts över i samband med tillträdandet av ny vd för affärsområdet i oktober månad. Nytillträdda på ÅbyTravet Efter att ha vunnit den upphandling för restaurang- och konferenstjänster som ÅbyTravet genomförde under våren tillträdde vi driften i juni. Under sommaren genomfördes omfattande renoveringar av huvudrestaurangen, Pegasus med driftsstart i augusti månad. Första halvåret i verksamheten har fokus legat på att lära känna verksamheten och samordna organisation och rutiner med den på Ullevi. En grundlig inventering av behov, rutiner och kompetens har genomförts i syfte att säkra driften av den stora anläggningen. Ombyggnationen av huvudrestaurangen Pegasus fick ett positivt bemötande, bland annat med Åbys stora pris i september. Andra evene- RASTA GROUP AB Årsredovisning

18 Framtidsutsikter Beläggningen på Ullevi vid 2009 års ingång är tillfredsställande och aktiviteter på Åby har fått positiv återkoppling så här långt. Sammantaget har affärsområdet ett relativt bra utgångsläge inför 2009 med mål att under året öka beläggningen. Ullevi 2009 Även 2009 kommer att bli ett bra år för verksamheten. Den allsvenska fotbollen försvinner från arenan för att ta plats på nybyggda Gamla Ullevi. Detta öppnar upp möjligheter för andra evenemang framförallt för affärsområdets verksamhet på arenan. Större evenemang som finns i kalendern är konserter med Madonna, AC/ DC och U2. Det blir landskamp i fotboll och i december kommer det att spelas elitseriehockey mellan Frölunda och Färjestad. Även speedway, supercross, Monster Jam, Finnkampen och Gothia Cup är inbokade. Totalt är 15 större evenemang inbokade. Förutom satsningarna som är gemensamma för affärsområdet kommer verksamheten på Ullevi under 2009 att satsa på att vidareutveckla sin kärnverksamhet konferenser och restaurangverksamhet. Vi kommer även söka öka bokningsfrekvensen av skräddarsydda säsongsevenemang för företag och julbord med show. Åby 2009 Verksamheten på ÅbyTravet har tagit form och nyckeltalen har börjat falla på plats. Under året kommer anläggningens fokus främst handla om att expandera verksamheten vid sidan om den travrelaterade verksamheten, främst då konferenser och evenemang. Konferensavdelningen har utvidgats och ett aktivt arbete med att bearbeta det lokala underlaget har startat och har hittills gett goda resultat. Nyrenoverade restaurang Pegasus på ÅbyTravet med bästa utsikt över travbanan. mang som genomförts under hösten är bland annat Scaniamässan som gick av stapeln i oktober månad. Uppstart och renovering har medfört höga kostnader och ÅbyTravet har under 2008 inte genererat någon tillfredsställande lönsamhet. Fokus på samordning och marknadsnärvaro Affärsområdets fokus under 2009 kommer att ligga på fortsatt konsolidering av de två verksamheterna med tre områden i fokus: 1. Kvalitets- och kompetensutveckling inom ett flertal områden i syfte att höja servicenivån ytterligare och att dra nytta av de synergier som kommer ur att driva verksamhet på de två arenorna. Specifika områden som utbildning och säkerhet kommer att prioriteras. 2. Marknadsmässigt är verksamheten väl positionerad i lågkonjunkturen. Det är idag än mer viktigt hur man paketerar produkten och skapar mervärde för kunden det är där vi ska bli ännu tydligare. Vi ska med ett aktivt marknadsarbete och lyhördhet gentemot Göteborg med kranskommuner och Göteborg som evenemangsstad lyfta fram de fördelar som gör affärsområdet till en given partner vad gäller konferenser och evenemang för små och stora aktörer. 3. Verksamheten i de kiosker vi driver vid evenemang är för närvarande föremål för en grundlig genomgång vad gäller profil, utbud och logistik i syfte att förnya och utveckla dessa. Under året tar koncernledningen ett tydligare grepp om samordningsmöjligheterna mellan de två verksamhetsbenen i Rasta-koncernen. Bland annat så kommer man aktivt bearbeta en av serviceanläggningarnas största kundgrupper bussbolagen. I samarbete med dessa kommer skräddarsydda paket tas fram för att serva busstrafik på väg till/från Göteborg med omgivningar. Monster Jam på Ullevi Tävling på ÅbyTravet 18 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

19 Annica och Lisa är konferensvärdinnor på Ullevi ÅBYTRAVET I april 2008 träffade Rasta Group och ÅbyTravet en överenskommelse innebärande att Rasta Group från 1 juni 2008 driver all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Åby Travbana i Mölndal. ÅbyTravet, som har som mål att bli världens modernaste travbana, kommer under de närmaste åren att genomgå omfattande om- och nybyggnationer. I linje med detta kommer restaurang- och konferensutbudet att utökas i syfte att passa en bredare publik. Omsättningen för restaurang-, kiosk- och konferensverksamheten på Åby Travbana uppgår till ca 20 mkr på årsbasis. ULLEVI Från april 2007 äger Rasta Group Ullevi Konferens & Kiosker AB som driver all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Ullevi, en av Sveriges ledande utomhusarenor (med plats för besökare i samband med evenemang). Ullevi ligger i Göteborgs expansiva evenemangsstråk. Med strategiskt läge utefter E6 och med 650 parkeringsplatser direkt under arenan, erbjuder anläggningen mycket god tillgänglighet för mat- och konferensgäster. Verksamheten I verksamheten på Ullevi ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Verksamheten på Ullevi Konferens & Kiosker bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på arenan. Dagligen erbjuder vi konferensverksamhet, lunchservering, festarrangemang och catering. STORSÄLJARE PÅ ULLEVI liter öl korvar liter popcorn vid arenaevenemang Restaurang På ÅbyTravet finns 4 restauranger som erbjuder allt från fastfood till bordsservering i Restaurang Pegasus, arenans huvudrestaurang. Den nyrenoverade restaurangen som är byggd i etage med panoramavy över travbanan erbjuder mat till ca 900 sittande gäster vid evenemang. I övrigt serveringsutbud på arenan finns barer, restauranger med pubmeny och självserveringar samt fina uteserveringar som sommartid erbjuder arenans bästa läge direkt vid travbanan. Konferens Konferensverksamheten består av 7 konferens- och grupprum med kapacitet att ta emot upp till 1000 personer. Evenemang I samband med evenemang på arenan erbjuder verksamheten eventpaket. Dessa består av mat, dryck och ibland underhållning i samband med evenemang på arenan. För större grupper erbjuds möjlighet att boka egna lokaler. Kiosker I verksamheten ingår även 5 kiosker runt om på arenan där det bedrivs försäljning vid evenemang. Restaurang På Ullevi finns tre restauranger med kapacitet att ta emot ca 600 gäster och vid evenemang ca ätande gäster. I de flexibla lokalerna kan allt från små sällskap till stora banketter tas omhand. Det arrangeras middagar, fester, banketter, provningar av olika slag, t.ex vin-, sprit- och chokladprovningar, samt matlagningskurser. Mer information finns på Ullevi Lounge Ullevi Lounge är en modern fest- och möteslokal som byggdes till friidrotts- EM Loungen kan ta emot 650 personer och är byggd för att möta framtiden i design, material, färger och flexibla lösningar och är anpassad för alla typer av möten, t.ex. fest, mässor, utställningar och lanseringar. Konferens Konferensverksamheten består av 14 konferensrum och 10 grupprum med kapacitet att ta emot 600 personer. Evenemang I samband med arenaevenemang erbjuder verksamheten eventpaket. Dessa består av mat, dryck och ibland underhållning i samband med evenemang på arenan. I paketen ingår bästa sittplatsbiljett i direkt anslutning till restaurangen. För större grupper erbjuds möjlighet att boka egna lokaler. Kiosker I verksamheten ingår även 17 kiosker runt om på arenan där det bedrivs försäljning vid evenemang. Mer information finns på Annika arbetar på restaurang Pegasus, ÅbyTravet RASTA GROUP AB Årsredovisning

20 FASTIGHETER Rasta Nyköpingsbro Övervägande delen av Rastas fastigheter ägs av Skandrenting AB via ett sale & leasebackavtal. Fastigheterna hyrs med hyresavtal som löper på 15 år med option till förvärv vart tredje år till en fastställd köpeskilling. År 2019 har vi rätt att förvärva angivna fastigheter för 56 mkr. LOKALYTOR (m2) Anläggning Hotell Restaurang Butik Kontor/ Lager/ Övrigt Totalt Ägs av Rasta Sverige AB Sjöboda Öst/Väst *) Mölletofta Hyrs av Skandrenting Nyängen (Grums) Brålanda Kalmar Ödeshög Nyköpingsbro Öst/Väst Ulricehamn Hallandsåsen Vårgårda, restaurang Mariestad Brunstorp (Huskvarna) Övriga förhyrda Tanum Nordby (Svinesund) Snapparp Tönnebro Vårgårda, butik Götene TOTALT Finansiell leasing Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting. Dessa hyrs av Rasta Sverige via sale & leaseback från Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår under posten Byggnader och Mark. Den 31 december 2008 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna tkr ( tkr). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången är , då hyresavtalet löper ut. Förhandlingar pågår att förvärva fastigheterna i Tanum och Götene av fastighetsägaren Preem. Ränteanalys Per 31 december 2008 har koncernen ett hyresåtagande till Skandrenting motsvarande en underliggande skuld på ca tkr. Detta innebär att en ränteförändring på årsbasis på 1% medför en ökad/minskad kostnad på ca tkr för Rasta. Värdering fastighetsoption Bolaget har en option att köpa tillbaka fastigheterna som hyrs via sale & lease back vart tredje år. Bolagets option att köpa tillbaka fastigheterna värderas enligt en av Bolaget fastställd värderingsmodell löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i resultaträkningen. I samband med övergången till IFRS per har ett värde om tkr redovisats direkt mot eget kapital. Framtida värdeförändringar kommer att redovisas via resultaträkningen. Bokfört värde på fastigheterna jämförs med en beräkning av vad den verksamhet som bedrivs i fastigheterna ska kunna generera i marknadsmässig hyra på respektive omsättning. Hyran har beräknats på budgeterad omsättning enligt följande: Restaurang 8%, butik 5% och hotell 14%. Utifrån ett avkastningskrav på 10% så indikerar det på ett oförändrat värde på optionen per inom ramen för tillämpad värderingsmodell. *) Byggnad på ofri grund 20 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2008

ÅRSREDOVISNING 2007. Rasta Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2007. Rasta Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Rasta Group AB (publ) INNEHÅLL Rasta Group 2007...3 Siffror 2007...4 Vd har ordet...5 Rasta Group...6 Marknaden...8 Affärsområde Serviceanläggningar...9 Affärsområde Arenarestauranger...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Rasta Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2006. Rasta Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Rasta Group AB (publ) INNEHÅLL Rasta Group... 2 VD har ordet... 4 Rasta Group... 5 Marknaden... 7 Rasta Sverige... 8 Ullevi Konferens och Kiosker... 12 Medarbetarna... 13 Fastigheter...

Läs mer

RASTA GROUP AB (publ.)

RASTA GROUP AB (publ.) RASTA GROUP AB (publ.) Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Periodens rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 8 953 (14 527) tkr. I jämförelsesiffran från föregående år

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -841 (2 896) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012 Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -3 436 (5 203)

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport januari - mars 2011 Servitris Rasta Ulricehamn RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 5 203 (792) tkr.

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 382 (20 958) tkr. För koncernens befintliga affärsområden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 20 428 (12 314) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -237 (-3 436) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 464 (119 409) tkr. För koncernens befintliga affärsområden

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se

delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 518 (14 349)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007

VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007 VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007 Fortsatt ökad vinst och omsättning Första halvåret 2007 Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 14,1

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 593 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 566 (52 009) tkr. För kvartal

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 61 385 (64 540) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 9 819

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB (publ.) 2 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 117 410 likviditet. Detta medför att

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 2015-05-08 Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 5 % under första kvartalet med för säsongen starkt resultat Antalet förbokningar ökar Förvärv av Halmstad Camping AB och Stensö Camping

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Shortcut Media AB (publ)

Shortcut Media AB (publ) Presentation avseende Shortcut Media AB (publ) 1 januari - 31 december 2016 28 februari 2017 Viktiga händelser Q4 Shortcut ingick avsiktsförklaring om förvärv av 60 % av Oddway Film & Television i Göteborg

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 8 mars 2007

VD Ulf Wahlstedt, 8 mars 2007 VD Ulf Wahlstedt, 8 mars 2007 Kraftigt ökad vinst och omsättning 2006 Omsättningen ökade med 55 procent till 386,7 MSEK (248,9) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 22,5 MSEK (4,5) Rörelseresultatet

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2009

Bokslutskommuniké. januari december 2009 2010-02-18 Bokslutskommuniké januari december 2009 Kraftigt förbättrat resultat på helåret. Tillväxten fortsätter och omsättningen ökar med 6% Nordic Camping förvärvar anläggningen på Frösön Lyckat övertagande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Kvartalsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011

Kvartalsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011 Kvartalsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011 * Nettoomsättning för perioden 6,6 Mkr (5,4 Mkr) * Rörelseresultat före avskrivningar 0,1Mkr (-1,1Mkr) * Resultat efter avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998

PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998 PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998 Årets första nio månader i sammandrag: www.provobis.se NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 15% TILL 613 Mkr. KORRIGERAD FÖR AVYTTRAD

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 64 540 (51 281) tkr (+26

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (2,3) o Resultat efter finansnetto 0,2 Mkr (-0,7) o Resultat per aktie -0,02 kr (-0,27) o Likvida medel vid

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221 Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2007 Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Period januari - september 1 jan - 30 september

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Informationsmemorandum, Dec MNM Evenemangsservice KONFIDENTIELL INFORMATION

Informationsmemorandum, Dec MNM Evenemangsservice KONFIDENTIELL INFORMATION Informationsmemorandum, Dec 2015 MNM Evenemangsservice KONFIDENTIELL INFORMATION Innehåll 1. Inledande information 3 2. Erbjudande och motiv 5 3. Förutsättningar, process- och tidplan samt indikativt bud

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer