Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA"

Transkript

1 Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA Artikelnummer: Oktober 2000

2 Denna produkt och detta dokument skyddas av upphovsrättslagen och distribueras med en licens som reglerar användning, kopiering, distribution och dekompilering. Ingen del av produkten eller dokumentet får mångfaldigas på något sätt utan skriftligt tillstånd från Sun och Suns licenstagare. Program från övriga företag, t ex teckensnittsteknik, är skyddat av upphovsrätt och tillhandahålls på licens av Suns leverantörer. Delar av produkten kan härröra från Berkeley BSD-system, som tillhandahålls på licens av University of California. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och övriga länder och tillhandhålls på licens med ensamrätt av X/Open Company, Ltd. Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2 och Solaris är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc i USA och andra länder. Alla SPARC-varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhandahålls och ägs av SPARC International, Inc. i USA och andra länder. Produkter med SPARC-varumärken bygger på en arkitektur som har utvecklats av Sun Microsystems, Inc. OPEN LOOK och det grafiska användargränssnittet från Sun TM är utvecklade av Sun Microsystems, Inc för användare och licenstagare. Sun erkänner betydelsen av Xerox forskning och utveckling av grafiska användargränssnitt för datorindustrin. Sun har en licens utan ensamrätt från Xerox för Xerox grafiska användargränssnitt, som också omfattar Suns licensinnehavare som använder OPEN LOOK-användargränssnittet och följer Suns skriftliga licensavtal. Nationella inköp: Kommersiell programvara Villkor för standardlicens för användare inom den offentliga förvaltningen. DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SUN ERKÄNNER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, ÅTERGIVANDEN OCH GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-LAGSTRIDIGHET. DETTA GÄLLER I ALLA FALL DÅ DET INTE FINNS JURIDISKT BINDANDE SKÄL TILL MOTSATSEN. Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, Californie Etats-Unis. Tous droits réservés. Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc. L interface d utilisation graphique OPEN LOOK et Sun TM a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d utilisation visuelle ou graphique pour l industrie de l informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l interface d utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l interface d utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun. CETTE PUBLICATION EST FOURNIE EN L ETAT ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPONDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU. Papperet kan återvinnas

3 Innehåll Inledning v 1. Snabbtitt på nyheterna 1 2. Flyttbara media 3 Använda Hanteraren för flyttbara media 3 Starta Hanteraren för flyttbara media 3 Medieklasser som stöds 4 Visa ytterligare information om en enhet 4 H Så här ändrar du vyalternativ 4 Egenskaper 5 H Så här visar du egenskaperna för en enhet 5 Formatera och dela enheter 6 H Så här formaterar du en enhet 6 Skapa Solaris-skivdelar 7 H Så här använder du AutoSlice 7 H Så här använder du skivdelsinformation 7 Skydda en enhet 8 H Så här visar du medieskyddet för en enhet 8 H Så här inaktiverar du medieskydd 8 H Så här skrivskyddar du utan lösenord 9 Innehåll iii

4 H Så här skrivskyddar du med lösenord 9 H Så här läs- och skrivskyddar du med ett lösenord 9 Ändra lösenord 10 H Så här ändrar du lösenord Hantera fönster 11 Den grafiska Arbetsytehanteraren 11 Fönsterlista 14 iv Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

5 Inledning I Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) beskrivs nya och förändrade funktioner i den uppdaterade versionen av Solaris TM. Informationen kompletterar eller ersätter informationen i de föregående dokumentationsuppsättningarna för Solaris 8. Dokumentationen för Solaris finns på dokumentations-cd:n för Solaris 8, som medföljer den här versionen. Obs! Operativsystemet Solaris kan köras på två olika typer av maskinvara eller plattformar: SPARC TM och IA (Intel-arkitekturen). Solaris kan dessutom köras både i 64-bitars- och 32-bitars adressutrymme. Informationen i det här dokumentet gäller båda plattformarna och adressutrymmena om det inte står något annat i ett särskilt kapitel, avsnitt, exempel eller kodexempel eller en särskild kommentar, punkt, illustration eller tabell. Beställa Sun-dokument Fatbrain.com är en Internet-bokhandel som lagerför ett urval av produktdokumentation från Sun Microsystems, Inc. En lista över dokument och information om hur de beställs finns hos Sun Documentation Center på Fatbrain.com på Internet-adressen Inledning v

6 Sun-dokumentation online På webbplatsen docs.sun.com SM hittar du teknisk onlinedokumentation från Sun. Du kan bläddra i arkivet i docs.sun.com eller leta efter en viss boktitel eller ett ämne. URL-adressen är Typografiska konventioner Följande tabell beskriver de typografiska markeringar som används i den här boken. TABELL P 1 Typografiska konventioner Teckensnitt eller symbol Innebörd Exempel AaBbCc123 Namn på kommandon, filer och kataloger som visas på skärmen. Redigera din.login-fil. Använd ls a för att visa en lista över alla filer. datornamn% You have mail. AaBbCc123 AaBbCc123 AaBbCc123 Text du skriver in själv, alltså inte utdata från datorn Kommandoradens platshållare: ersätt med ett verkligt namn eller värde Boktitlar, nya ord eller begrepp, eller ord som ska framhävas. datornamn% su Lösenord: Om du vill ta bort en fil skriver du rm filnamn. Läs kapitel 6 i Användarhandboken. Dessa kallas klassalternativ. Du måste vara root för att kunna göra detta. vi Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

7 Ledtexter i kommandoexempel Följande tabell visar standardsystemledtext och superanvändarledtext i C-skalet, Bourne-skalet och Korn-skalet. TABELL P 2 Skalledtext Skal Ledtext Ledtext för C-skal Superanvändarledtext i C-skalet Ledtext i Bourne-skalet och Korn-skalet $ Bourne-skal och Korn-skal superanvändarskalprompt datornamn% datornamn# # vii

8 viii Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

9 KAPITEL 1 Snabbtitt på nyheterna I det här kapitlet beskrivs de nya funktionerna i den uppdaterade versionen av operativsystemet Solaris 8. TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 Beskrivning av funktionerna Första gången utgiven i... Flyttbara media Hanteraren för flyttbara media gör att åtkomsten till flyttbara enheter samlas i ett fönster. Användarna kan formatera, undersöka egenskaper, visa katalogstrukturer och - där det är tillämpligt skydda och skivdela media. 6/00 och den uppdaterade 10/00 Fönsterhantering Den grafiska Arbetsytehanteraren återger grafiskt alla arbetsytor, ger möjlighet att navigera över olika arbetsytor genom att klicka på en knapp, samt möjlighet att dra och släppa program över olika arbetsytor. I gränssnittet för Fönsterlista visas en lista över alla GUI-program som körs för tillfället. Det gör att användaren bara behöver klicka med musen för att hitta ett GUI-program, även de som finns på andra arbetsytor än den aktuella. Det gör också att det går att utföra fönsteråtgärder på en markerad grupp av program. 6/00 6/00 Energy Star-standarder 1

10 TABELL 1 1 Funktioner i Solaris 8 (forts.) Beskrivning av funktionerna X11R6.4-standarderna har förbättrats med Frame Buffer Power Management (FBPM), som är ett tillägg till Display Power Management System (DPMS). Den här förbättringen har gjorts för att uppfylla kraven i de amerikanska myndigheternas Energy Star-program, och den fungerar endast på maskiner som uppfyller Energy Star-standarden. Första gången utgiven i... 6/00 Early Access I denna version finns en Early Access-katalog (EA) med EA-programvara. Mer information finns i Readme på Solaris programvaru-cd 2 av 2. 6/00 2 Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

11 KAPITEL 2 Flyttbara media Använda Hanteraren för flyttbara media Den här funktionen har uppdaterats en gång i Solaris 8 6/00 och ytterligare en gång i version 10/00. Använd Hanteraren för flyttbara media om du ska formatera, skydda och visa data på flyttbara mediaenheter som disketter, cd-rom, dvd-rom, Iomega Zip och Iomega Jaz. Starta Hanteraren för flyttbara media Så här öppnar du Hanteraren för flyttbara media 4 I Filhanteraren väljer du Hanteraren för flyttbara media på Arkiv-menyn. 4 Klicka på symbolen för Hanteraren för flyttbara media i underfönstret Arkiv i Huvudgruppen. 4 På menyn Arbetsyta väljer du Hanteraren för flyttbara media på menyn Mappar. När Hanteraren för flyttbara media startar visas alla media som finns laddade i enheterna vid tillfället. De olika typerna av enheter representeras av ikoner, och antalet är obegränsat. Om en dator exempelvis har tre enheter som är laddade med disketter, visas tre diskettikoner. Visningen av ikonerna uppdateras varje gång du sätter in eller matar ut något. De olika mediaklasserna motsvaras av olika ikoner. Du kan välja en eller flera enheter och utföra åtgärder på dem. Enheterna visas med ett kortnamn (cdrom0), ett valfritt volymnamn (ssa_2_1_sparc), och en valfri partition eller ett skivdelsnummer (s1) 3

12 Obs! För att Hanteraren för flyttbara media ska känna igen en diskett måste du välja Öppna diskett på någon av följande platser: 4 I underfönstret Arkiv i Huvudgruppen 4 På Arkiv-menyn i Filhanteraren 4 På menyn Mappar på menyn Arbetsyta Medieklasser som stöds Hanteraren för flyttbara media har stöd för följande enheter: 4 Diskett 4 cd-rom 4 dvd-rom 4 Iomega Zip-enhet 4 Iomega Jaz-enhet 4 Rmdisk (generiskt anrop inkluderar Syquest-enheter) Visa ytterligare information om en enhet Om du vill visa ytterligare information om en enhet måste du ändra vyalternativet. Så här ändrar du vyalternativ 1. Klicka på en enhet i fönstret för Hanteraren för flyttbara media. 2. På Visa-menyn väljer du Ange vyalternativ. 3. Under Visa väljer du Efter namn, datum, storlek. 4. Klicka på Tillämpa, så visas resultatet av ditt val. 5. Klicka på OK. Obs! Om enheten saknar namn visas det som namnlös. 4 Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

13 I utförligt läge visar Hanteraren för flyttbara media följande för varje mediaobjekt: 4 Volymnamn 4 Kortnamn eller alias för media 4 Mediapartition eller skivdelsnummer 4 Total lagringskapacitet 4 Monteringspunkt UNIX -behörighet 4 Monteringspunktens ägarnamn 4 Monteringspunktens gruppnamn 4 Monteringspunktens bana 4 Datum för monteringspunkten Egenskaper I dialogrutan Egenskaper visas egenskaperna och kapaciteten för enheterna. Du kan visa två kategorier av egenskaper i dialogrutan Egenskaper: 4 Information visar alias, produkt-id, status för skrivskydd och lösenord. Här visas även filsystem, monteringspunkt och den totala kapaciteten. 4 Flytande kapacitet visar hur mycket kapacitet som en enhet har och använder. Så här visar du egenskaperna för en enhet 1. Klicka på en enhet i fönstret för Hanteraren för flyttbara media. 2. Välj Egenskaper på menyn Markerad. 3. Klicka på Stäng. Obs! Om du vill visa egenskaper med hjälp av kommandoraden, skriver du: % sdtmedia_prop -u k /vol/dev/rdsk/... där k är b, k, m eller g för att visa kapaciteten i byte, kilobyte, megabyte eller gigabyte. Flyttbara media 5

14 Formatera och dela enheter Du kan formatera, namnge och skapa filsystem i en enda åtgärd på alla typer av flyttbara enheter med formateringsalternativet i fönstret Hanteraren för flyttbara media. När formateringsprocessen börjar sätts två separata åtgärder igång. Den första är en lågnivåformatering av enheten, och du kan följa hur många procent som har slutförts i ett statusfält. När formateringen är slutförd startar nästa åtgärd, som gör att enheten får ett filsystem och eventuellt ett namn och skivdelar. Så här formaterar du en enhet Samtliga skrivbara enheter formateras, inklusive disketter, Iomega Zip- och Iomega Jaz-enheter. 1. Klicka på en ikon för en enhet. 2. Välj Formatera på menyn Markerad i fönstret Hanteraren för flyttbara media. Fönstret Medieformat öppnas och lämpliga val visas. 3. Välj antingen Snabb formatering eller Normal formatering. 4. Välj en typ på menyn Typ av filsystem. 5. (Valfritt) Ange ett namn på den formaterade enheten under Volymetikett. Enheten får inget namn om du inte anger något. Om enheten redan har formaterats och har ett volymnamn, visas inte detta volymnamn. Om UFS har valts som filsystem, visas knappen Solaris Skivdelsredigerare i dialogrutan. 6. Klicka på Formatera. Om du väljer alternativet Normal formatering behöver du inte ange något lösenord för enheten. Om mediet är läs- och skrivskyddat uppmanas du att ange lösenordet. Normal formatering är det förvalda värdet för media som tidigare delats, skrivskyddats eller skrivskyddats med lösenord. 6 Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

15 Obs! Om du vill formatera, namnge och skapa filsystem på alla typer av flyttbara enheter med hjälp av kommandoraden, skriver du: %sdtmedia_format -d volymens_enhetsnamn Skapa Solaris-skivdelar Du skapar Solaris-skivdelar på en enhet med hjälp av Skivdelsredigeraren. Du kan bara skapa skivdelar i ett UFS-filsystem. Om du väljer ett PCFS- eller UDFS-filsystem går det inte att skapa Solaris-skivdelar. När du har skapat skivdelarna kan du använda Skivdelsredigeraren till att skapa UFS- eller UDFS-filsystem på skivdelarna. Om det är möjligt kontrollerar Skivdelsredigeraren användarens skivdelsvärden samt den allmänna integriteten hos skivdelsinformationen. Exempelvis rapporteras fel vid överlappande skivdelar. Du kan skapa skivdelar med hjälp av AutoSlice eller genom att ange skivdelsvärden manuellt i avsnittet Skivdelsinformation. Så här använder du AutoSlice 1. Klicka på Solaris Skivdelsredigeraren i fönstret Medieformat. 2. Klicka på AutoSlice i fönstret Skivdelsredigeraren. 3. Öka eller minska antalet skivdelar som ska skapas i textfältet Antal skivdelar med hjälp av pilarna 4. Klicka på OK i fönstret AutoSlice. 5. Klicka på OK i fönstret Skivdelsredigeraren. 6. Klicka på Formatera i fönstret Medieformat. Så här använder du skivdelsinformation 1. Markera B, K, M eller C för byte, kilobyte, megabyte eller cylindrar som skivdelsenhet. Flyttbara media 7

16 2. Ange skivdelsstorleken i fältet Storlek. 3. Klicka på Ny. 4. Upprepa steg 2 och 3 för varje ny skivdel. Skivdelarnas antal och storlek visas till vänster i fönstret. 5. Klicka på OK i fönstret Skivdelsredigeraren. 6. Klicka på Formatera i fönstret Medieformat. Skydda en enhet Du kan visa programvaruskyddet för en vald enhet och antingen skrivskydda, läsoch skrivskydda eller inaktivera skyddet. Alternativen för enhetsskydd är följande: 4 Inaktivera medieskydd 4 Skrivskydda utan lösenord 4 Skrivskydda med lösenord 4 Läs- och skrivskydda med lösenord Så här visar du medieskyddet för en enhet 1. Klicka på en enhet i fönstret för Hanteraren för flyttbara media. 2. Välj Egenskaper på menyn Markerad. Så här inaktiverar du medieskydd Om du väljer det här alternativet kan du inaktivera programvaruskyddet om enheten tidigare varit skrivskyddad eller läs- och skrivskyddad. 1. Klicka på enheten i fönstret för Hanteraren för flyttbara media. 2. Välj Inaktivera medieskydd på menyn Markerad. 3. Om mediet har varit skrivskyddat eller läs- och skrivskyddat med ett lösenord, skriver du lösenordet i dialogrutan Lösenord. 4. Klicka på Verkställ. 8 Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

17 Obs! Om du vill inaktivera skyddet med hjälp av kommandoraden, skriver du: % sdtmedia_prot -d /vol/dev/rdsk/... Om enheten är lösenordsskyddad uppmanas du att ange lösenordet. Så här skrivskyddar du utan lösenord Om du väljer det här alternativet kan du aktivera programvaruskyddet utan lösenordsskydd. 1. Klicka på enheten i fönstret för Hanteraren för flyttbara media. 2. Välj Skrivskydd på menyn Markerad. Så här skrivskyddar du med lösenord Om du väljer det här alternativet kan du aktivera programvaruskyddet med lösenordsskydd. 1. Klicka på enheten i fönstret för Hanteraren för flyttbara media. 2. Välj Lösenordsskydd på menyn Markerad. 3. Klicka på Skrivskydd med lösenord. 4. Klicka på OK. 5. Skriv lösenordet i fältet Ange lösenord. 6. Skriv lösenordet i fältet Bekräfta lösenord. 7. Klicka på Verkställ. Så här läs- och skrivskyddar du med ett lösenord 1. Klicka på enheten i fönstret för Hanteraren för flyttbara media. Flyttbara media 9

18 2. Välj Lösenordsskydd på menyn Markerad. 3. Klicka på Läs- och skrivskyddat med lösenord. 4. Klicka på OK. 5. Skriv lösenordet i fältet Ange lösenord. 6. Skriv lösenordet i fältet Bekräfta lösenord. 7. Klicka på Verkställ. Obs! Om du vill skrivskydda med hjälp av kommandoraden, skriver du: % sdtmedia_prot -w /vol/dev/rdsk/... Alternativet w anger att enheten ska skrivskyddas utan lösenord om den inte är skyddad. Inga dialogrutor visas. Om enheten redan är skyddad visas dialogrutan Lösenord. Ändra lösenord Om du vill byta lösenord måste du först inaktivera det befintliga lösenordsskyddet och sedan tillämpa det nya lösenordsskyddet på enheten. Så här ändrar du lösenord När du ska ändra lösenord måste du följa någon av dessa två procedurer: 1. Procedur, Så här inaktiverar du medieskydd på sidan 8 2. Procedur, Så här skrivskyddar du med lösenord på sidan 9 eller Procedur, Så här läs- och skrivskyddar du med ett lösenord på sidan 9 10 Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

19 KAPITEL 3 Hantera fönster Följande funktion har uppdaterats i Solaris 8 6/00. I det här kapitlet förklaras hur den grafiska Arbetsytehanteraren och gränssnittet för Fönsterlista fungerar. Den grafiska Arbetsytehanteraren Med hjälp av den grafiska Arbetsytehanteraren kan du arbeta med en kontrollpanel för arbetsytan. Kontrollpanelen innehåller ett fönster med en miniatyrbild av alla arbetsytor på skrivbordet. Du kan skapa, ta bort, byta namn på, dela upp och överlappa arbetsytorna. Du kan flytta programfönstren (inom eller mellan arbetsytor), avsluta dem, minska dem till en ikon eller maximera dem. 11

20 Figur 3 1 Huvudfönster i den grafiska Arbetsytehanteraren När du klickar på Arbetsyta öppnas menyn som visas i Figur Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

21 Figur 3 2 Menyn Arbetsyta 4 Lägg till arbetsyta Lägger till en ny arbetsyta. Markera Lägg till arbetsyta och ange ett namn för din nya arbetsyta i namnfältet Ange ny arbetsyta. Klicka på OK. 4 Ta bort arbetsyta Tar bort en arbetsyta. 4 Byt namn Byter namn på en befintlig arbetsyta. Skriv det nya namnet i dialogrutan. 4 Byt till arbetsyta Flyttar dig till önskad arbetsyta. 4 Överlappa alla fönster Alla öppna fönster på arbetsytan placeras i en fallande solfjädersordning så att det blir enklare att överblicka dem. 4 Alla fönster sida vid sida Alla öppna fönster visas i en arbetsyta bredvid varandra, antingen vågrätt eller lodrätt. Hantera fönster 13

22 Figur 3 3 Fönster-menyn 4 Återställ Återställer ett fönster i ikonstorlek till full storlek. 4 Stäng fönstret Klicka på det fönster som du vill stänga. 4 Avsluta programmet Klicka på det program som du vill avbryta. 4 Flytta till arbetsyta Flyttar ett fönster till en annan arbetsyta. 4 Lägg på arbetsyta Lägger till ett fönster i en arbetsyta. 4 Ta bort från arbetsyta Tar bort ett fönster från en arbetsyta. 4 Visa arbetsytor Visar samtliga arbetsytor i en arbetsyta. Fönsterlista I programmet Fönsterlista visas en lista över alla fönster på översta nivån på skrivbordet. 14 Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

23 Figur 3 4 Huvudfönster för gränssnittet för Fönsterlista Fönsterlistan innehåller olika typer av information för alla fönster på översta nivån. Hantera fönster 15

24 Figur 3 5 Aktiviteter i gränssnittet för Fönsterlista 4 Gå till fönster Flyttar dig till vald arbetsyta. 4 Hämta fönster Flyttar det valda fönstret till den aktuella arbetsytan. 4 Flytta bak Flyttar det markerade fönstret längst bak i fönsterordningen. 4 Minimera Minimerar det valda fönstret. 4 Flytta till arbetsyta Flyttar de valda fönstren från deras olika arbetsytor till den aktuella arbetsytan. 4 Lägg på arbetsyta Gör att du kan ange vilken arbetsyta som ett visst fönster ska placeras på. 4 Ta bort från arbetsyta Endast tillgängligt för fönster som upptar mer än en arbetsyta. Tar bort fönstret från arbetsytan. 4 Överlappa alla fönster Överlappar alla fönster som inte är förminskade på den aktuella arbetsytan i en solfjädersformation. 4 Alla fönster sida vid sida Delar upp alla fönster som inte är förminskade på den aktuella arbetsytan. Uppdelningen kan göras antingen vågrätt eller lodrätt. Fönstren förstoras och läggs intill varandra så att samtliga syns på skärmen. 4 Sortera fönster Du kan välja ett av följande sätt att sortera fönster som ska visas på skärmen: Arbetsytans namn, Fönsterrubrik, Typ av program och Fönsterklass. 16 Ytterligare information för Solaris 8-användare (10/00) Oktober 2000

25 4 Visa alternativ Visar dialogrutan Alternativ där du kan ange vilka kolumner som ska visas. Alternativet visar även den standardåtgärd som utförs när du dubbelklickar på ett valt objekt för Fönsterlista. Se Figur 3 6. Figur 3 6 Visningsalternativ för gränssnittet för Fönsterlista Hantera fönster 17

Ytterligare information för Solaris 8-installation (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA

Ytterligare information för Solaris 8-installation (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Ytterligare information för Solaris 8-installation (10/00) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Artikelnummer: 806-6222 10 Oktober 2000 Denna produkt och detta dokument

Läs mer

Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 USA

Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 USA Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 USA Artikelnummer: 805-0665-10 september 1997 Copyright 1997 Sun Microsystems,

Läs mer

Tilläggsinformation för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Tilläggsinformation för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris Tilläggsinformation för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 1270 10 april 2003 Copyright 2003 Sun

Läs mer

Lista över kompatibel maskinvara för Solaris

Lista över kompatibel maskinvara för Solaris Lista över kompatibel maskinvara för Solaris Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 1687 10 Februari 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150

Läs mer

Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö

Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 816 4028 10 Maj 2002 Copyright 2002 Sun Microsystems,

Läs mer

Användarhandbok för Java Desktop System, version 3

Användarhandbok för Java Desktop System, version 3 Användarhandbok för Java Desktop System, version 3 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0659 10 Februari 2005 Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Hjälp för docs.sun.com

Hjälp för docs.sun.com Hjälp för docs.sun.com Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. Artikelnummer 806-6463 10 Augusti 2000 Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo

Läs mer

Introduktion till Solaris Common Desktop Environment

Introduktion till Solaris Common Desktop Environment Introduktion till Solaris Common Desktop Environment 2550 Garcia Avenue Mountain View, CA 94043 U.S.A. Artikelnummer: 802-4331-11 Utgåva A, Juni 1996 A Sun Microsystems, Inc. Business 1996 Sun Microsystems,

Läs mer

Visa onlinedokumentation med AnswerBook2-systemet. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA

Visa onlinedokumentation med AnswerBook2-systemet. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Visa onlinedokumentation med AnswerBook2-systemet Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Artikelnummer: 805-7964 Mars 1999 Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. 901 San

Läs mer

README-filen för Solaris 10-dokumentationen

README-filen för Solaris 10-dokumentationen README-filen för Solaris 10-dokumentationen Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0370 10 Februari 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network

Läs mer

Installationshandbok för Java Desktop System 2003

Installationshandbok för Java Desktop System 2003 Installationshandbok för Java Desktop System 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 4376 10 December 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Installationshandbok för Java Desktop System, version 2

Installationshandbok för Java Desktop System, version 2 Installationshandbok för Java Desktop System, version 2 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 7755 10 September 2004 Copyright 2004 Sun Microsystems,

Läs mer

Användarhandbok för Java Desktop System E-post och kalender

Användarhandbok för Java Desktop System E-post och kalender Användarhandbok för Java Desktop System E-post och kalender Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0671 10 Februari 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems,

Läs mer

Användarhandbok för Java Desktop System E-post och kalender

Användarhandbok för Java Desktop System E-post och kalender Användarhandbok för Java Desktop System E-post och kalender Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 1309 10 September 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems,

Läs mer

Installationsguide för Solaris 9

Installationsguide för Solaris 9 Installationsguide för Solaris 9 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 816 6220 10 Oktober 2002 Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle,

Läs mer

Användarhandbok för Java Desktop System version 2

Användarhandbok för Java Desktop System version 2 Användarhandbok för Java Desktop System version 2 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 7782 10 Juli 2004 Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150

Läs mer

Problemlösningshandbok för Java Desktop System, version 3

Problemlösningshandbok för Java Desktop System, version 3 Problemlösningshandbok för Java Desktop System, version 3 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0647 10 Februari 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems,

Läs mer

Solaris Common Desktop Environment: Handbok för avancerade användare och systemadministratörer

Solaris Common Desktop Environment: Handbok för avancerade användare och systemadministratörer Solaris Common Desktop Environment: Handbok för avancerade användare och systemadministratörer Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 816 4019 10 Maj 2002

Läs mer

Ytterligare information om Solaris 7-installation. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 4900 USA

Ytterligare information om Solaris 7-installation. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 4900 USA Ytterligare information om Solaris 7-installation Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 4900 USA Artikelnummer: 806-0863 10 Maj 1999 Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. 901

Läs mer

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Artikelnr 817-7995-10 Oktober 2004, Version B Skicka kommentarer om dokumentet till: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Läs mer

Tilläggsinformation för Java Desktop System 2003

Tilläggsinformation för Java Desktop System 2003 Tilläggsinformation för Java Desktop System 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 4569 11 December 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150

Läs mer

Byta till Common Desktop Environment

Byta till Common Desktop Environment Byta till Common Desktop Environment 2550 Garcia Avenue Mountain View, CA 94043 U.S.A. Artikelnummer: 802-4340-11 Utgåva A, juni 1996 A Sun Microsystems, Inc. Business 1995, 1996 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Installationshandbok för SunForum 3.2

Installationshandbok för SunForum 3.2 Installationshandbok för SunForum 3.2 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnummer 816-0875-10 Maj 2001, utgåva A1 Skicka kommentarer rörande den

Läs mer

Ytterligare information för Solaris 7-installation. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 4900 USA

Ytterligare information för Solaris 7-installation. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 4900 USA Ytterligare information för Solaris 7-installation Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 4900 USA Artikelnummer: 806-1517 10 Augusti 1999 Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3, för operativsystemet Solaris 10

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3, för operativsystemet Solaris 10 Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3, för operativsystemet Solaris 10 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0637 10 Februari 2005

Läs mer

Ytterligare information för Solaris 8-installation. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA

Ytterligare information för Solaris 8-installation. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA Ytterligare information för Solaris 8-installation Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Part No: 806-7101 10 Januari 2001 Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San

Läs mer

Sun-uppdateringsanslutning 1.0 - administrationshandbok

Sun-uppdateringsanslutning 1.0 - administrationshandbok Sun-uppdateringsanslutning 1.0 - administrationshandbok Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Artikelnummer 835-0636-01 Juli 2005 Delge oss dina synpunkter på det här dokument på: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Läs mer

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3 för Linux

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3 för Linux Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3 för Linux Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 1512 10 September 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems,

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 420R

Produktinformation för Sun Enterprise 420R Produktinformation för Sun Enterprise 420R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1706-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 220R

Produktinformation för Sun Enterprise 220R Produktinformation för Sun Enterprise 220R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1715-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer

Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris lösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 4024 10 December 2003 Copyright 2003 Sun

Läs mer

Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer

Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0322 12 December 2005 Copyright 2005 Sun

Läs mer

Användarhandbok för Ximian Evolution 1.4, Sun Microsystems-version

Användarhandbok för Ximian Evolution 1.4, Sun Microsystems-version Användarhandbok för Ximian Evolution 1.4, Sun Microsystems-version Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 4394 10 Oktober 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems,

Läs mer

Installationshandbok för Solaris Easy Access Server 3.0. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA

Installationshandbok för Solaris Easy Access Server 3.0. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Installationshandbok för Solaris Easy Access Server 3.0 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Artikelnummer: 806-2031 Utgåva A, Augusti 1999 Copyright 1999 Sun Microsystems,

Läs mer

Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris lösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 1948 16 Juli 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems,

Läs mer

Visa onlinedokumentation med AnswerBook2-systemet. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA

Visa onlinedokumentation med AnswerBook2-systemet. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Visa onlinedokumentation med AnswerBook2-systemet Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA Artikelnummer: 806-1482 10 Augusti 1999 Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Viktigt-fil för version 2.1 av Sun Ray Connector for Windows OS

Viktigt-fil för version 2.1 av Sun Ray Connector for Windows OS Viktigt-fil för version 2.1 av Sun Ray Connector for Windows OS Sun Microsystems, Inc. www.sun.se Artikelnummer 820-6502-10 Oktober 2008 Version A Lämna kommentarer om det här dokumentet på: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Läs mer

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 2

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 2 Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 2 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 5986 10 Maj 2004 Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Installationshandbok för Solaris 10: Grundläggande installationer

Installationshandbok för Solaris 10: Grundläggande installationer Installationshandbok för Solaris 10: Grundläggande installationer Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0313 12 December 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems,

Läs mer

Snabbstart - Användarhandbok för Java Desktop System, version 2

Snabbstart - Användarhandbok för Java Desktop System, version 2 Snabbstart - Användarhandbok för Java Desktop System, version 2 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 5968 10 April 2004 Copyright 2004 Sun Microsystems,

Läs mer

Installationsguide för Solaris 9

Installationsguide för Solaris 9 Installationsguide för Solaris 9 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 0112 10 Januari 2003 Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle,

Läs mer

Tilläggsinformation för Solaris 7 (SPARC-version) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA

Tilläggsinformation för Solaris 7 (SPARC-version) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Tilläggsinformation för Solaris 7 (SPARC-version) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Artikelnummer: 805-7092 10 Oktober 1998 Copyright 1998 Sun Microsystems, Inc. 901 San

Läs mer

Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA

Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Artikelnummer: 805-5836 10 Oktober, 1998 Copyright 1998 Sun Microsystems,

Läs mer

Nyheter i Solaris 8 (4/01)

Nyheter i Solaris 8 (4/01) Nyheter i Solaris 8 (4/01) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. Artikelnummer 816-0384-10 Maj 2001 Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Sun Fire V440 Server Montering i 2-bensrack

Sun Fire V440 Server Montering i 2-bensrack Sun Fire V440 Server Montering i 2-bensrack Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnr. 817-3133-10 Juli 2003, Revision A Skicka kommentarer om detta

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Introduktionshandbok för Sun Fire V445

Introduktionshandbok för Sun Fire V445 Introduktionshandbok för Sun Fire V445 Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Art.nr. 819-7491-10 September 2006, utgåva A Skicka kommentarer om detta dokument till: http://www.sun.com/hwdocs/feedback Copyright

Läs mer

Sun Update Connection System 1.0.8 Administratörsguide

Sun Update Connection System 1.0.8 Administratörsguide Sun Update Connection System 1.0.8 Administratörsguide Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 7285 10 Juni 2006 Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Tilläggsinformation för Solaris 7 (Intel-version) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA

Tilläggsinformation för Solaris 7 (Intel-version) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Tilläggsinformation för Solaris 7 (Intel-version) Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Artikelnummer: 805-6323-10 Oktober 1998 Copyright 1998 Sun Microsystems, Inc. 901 San

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation)

Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation) Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation) Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 0349 11 December 2005 Copyright

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Common Desktop Environment: Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 U.S.A.

Common Desktop Environment: Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 U.S.A. Common Desktop Environment: Användarhandbok Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Blvd. Palo Alto, CA 94303 U.S.A. Artikelnummer: 805-0011 August 1997 Copyright 1997 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio

Läs mer

Installationshandbok för Java Desktop System, version 2

Installationshandbok för Java Desktop System, version 2 Installationshandbok för Java Desktop System, version 2 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 5995 10 April 2004 Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc.

Läs mer

Handbok Dumpa skärmen

Handbok Dumpa skärmen Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Granskare: Lauri Watts Utvecklare: Richard J Moore Utvecklare: Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Dumpa

Läs mer

Solaris CDE: Handbok för avancerade användare och administratörer. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA

Solaris CDE: Handbok för avancerade användare och administratörer. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Solaris CDE: Handbok för avancerade användare och administratörer Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Artikelnummer 806-2655 10 Mars 2000 Copyright 2000 Sun Microsystems,

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Handbok för Sun Enterprise Authentication Mechanism. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Rd. Palo Alto, CA 94303 USA

Handbok för Sun Enterprise Authentication Mechanism. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Rd. Palo Alto, CA 94303 USA Handbok för Sun Enterprise Authentication Mechanism Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Rd. Palo Alto, CA 94303 USA Artikelnummer: 805-1968 10 Augusti 1999 Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. 901

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Handbok Kfloppy diskettformaterare

Handbok Kfloppy diskettformaterare Thad McGinnis Nicolas Goutte Utvecklare: Bernd Johannes Wuebben Utvecklare (omkonstruktion av användargränssnitt): Chris Howells Utvecklare (tillägg av BSD-stöd): Adriaan de Groot Granskare: Lauri Watts

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1)

Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified CCX Web Chat Agent och Supervisor Desktop Användarhandbok version 9.0(1) Cisco Unified Contact Center Express Maj 2012 Huvudkontor Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

SunPCi 1.1 Användarhandbok. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131

SunPCi 1.1 Användarhandbok. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 SunPCi 1.1 Användarhandbok 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer 806-0322-11 Revision B, September 1999 Copyright Copyright 1999 Sun Microsystems,

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 4015 10 januari 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems,

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

Tilläggsinformation för Nyheter i Solaris 8 (2/02)

Tilläggsinformation för Nyheter i Solaris 8 (2/02) Tilläggsinformation för Nyheter i Solaris 8 (2/02) Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 816 3467 11 Mars 2002 Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150

Läs mer

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag Skapa en Word-mall för dina manus 1. Skapa brödtext med indrag Börja med att skapa brödtexten för din bok. Fördelen med att lägga den som en formatmall är att du enkelt kan ändra typsnitt och fontstorlek

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok Anmärkning Innan du använder den här

Läs mer

Solaris Handbok för Sun -tillbehör

Solaris Handbok för Sun -tillbehör Solaris Handbok för Sun -tillbehör Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 650-960-1300 Art.nr. 816-4630-10 Maj 2002, utgåva A Skicka dina kommentarer rörande denna dokumentation

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA

Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA USA Solaris Common Desktop Environment: Användarhandbok för byte av miljö Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 USA Artikelnummer 806-2672 10 Mars 2000 Copyright 2000 Sun Microsystems,

Läs mer

Sun Ultra 20 arbetsstation Komma igång

Sun Ultra 20 arbetsstation Komma igång Sun Ultra 20 arbetsstation Komma igång Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Artikelnr 819-3841-10 Juli 2005, Version A Skicka kommentarer om dokumentet till: http://www.sun.com/hwdocs/feedback Copyright

Läs mer

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på Inventeringswebben. Eller klicka på Tjänster i menyn och välj Inventering. Logga in på Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Första gången har du fått det

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet Viktig information för Filr 2.0 Desktop Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-programmet innehåller funktionen Filer på begäran som ger en konsoliderad eller virtuell översikt över alla filer på Filr-servern

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här:

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här: FRONTER-LATHUND TRE OLIKA SÄTT ATT KOMMENTERA INLÄMNINGSUPPGIFTER PÅ Det finns tre olika möjligheter för att kommentera inlämningsuppgifter i Fronter Skriva i Fronters kommentarruta, kommentera direkt

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Nyheter i operativmiljön Solaris 9 4/03

Nyheter i operativmiljön Solaris 9 4/03 Nyheter i operativmiljön Solaris 9 4/03 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 817 1226 11 Maj 2003 Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle,

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Nätverksbaserade installationer

Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Nätverksbaserade installationer Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Nätverksbaserade installationer Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 6277 10 Juni 2006 Copyright 2006 Sun

Läs mer