Webbredaktörens arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbredaktörens arbete"

Transkript

1 Kursdokument för: Webbredaktörens arbete VT-2010 Karlstads universitet

2 Kursdokument för kursen Webbredaktörens arbete...3 Vad innebär det att läsa på distans?...3 Studiegrupper...3 Studeranderollen...3 Lärarrollen...4 Arbetsplan...4 Insändningsuppgifter...4 Datortillgång...4 Plattformen It s Learning...4 Kurslitteratur och litteratursökning...5 Lärare, administration och support...5 Kursens upplägg i stora drag...6 Grupper/Webbredaktioner...6 Några ord om att samarbeta kring dokument av olika slag...7 Några ord om Intentionsbeskrivning...8 Förväntade resultat...8 Pedagogiska handlingar...9 Förutsättningar...10 Kursvärdering...10 Kåravgift...10 Litteraturlista...11 Insändningsuppgifter...11 Översiktsschema...11

3 Kursdokument för kursen Webbredaktörens arbete I det här kursdokumentet hittar du den information som behövs för att följa kursen Webbredaktörens arbete, 15 hp (kurskod: MKGA49) vid Karlstads universitet. Kursen går på distans med It s Learning som främsta plattform för kommunikation mellan studenter och lärare. Sist i dokumentet hittar du ett översiktsschema för samtliga kursveckor. Vad innebär det att läsa på distans? Att läsa på distans kan se olika ut beroende på kurs och kursupplägg. I den här kursen innebär det att lärare och studenter är skilda från varandra i såväl rum som tid. Det innebär också att du som student tillgodogör dig undervisning på ett annat sätt än vad som är vanligt vid campusbaserade kurser. Undervisningen på denna kurs sker dels genom olika typer av föreläsningsmaterial, dels genom den återkoppling vi lärare ger på de uppgifter du utför, individuellt och i grupp. Studiegrupper Vi tror att distansstudierna underlättar om vi arbetar med studiegrupper. Vi har därför skapat studiegrupper som också är desamma som det vi i kursen kallar Redaktioner. För dessa studiegrupper har vi ordnat diskussionsforum på It s Learning (ett för varje Redaktion) där ni kan diskutera era tankar och idéer kring allt som rör kursen, men där ni även förväntas diskutera de CASE ni ställs inför under kursen. Det finns även möjligheter att skapa konferensgrupper om det är så att Redaktionen känner ett behov av en mer synkron kommunikation. Tänk på att utbyta kontaktinformation med varandra (e-post, telefon, mobil, Skype, MSN) samt att komma överens om hur ni i gruppen vill att den huvudsakliga kommunikationen ska gå till det är viktigt att ni är överens om detta för att ert arbete i gruppen ska fungera. Studeranderollen Kursen bygger på att samtliga studenter är aktiva i såväl sitt eget studerande som i de gruppuppgifter ni ska genomföra. Vid distansstudier, i likhet med vid andra studieformer, är det den studerande som är har fullt ansvar för sitt studiearbete men vid distansstudier blir ofta studiegruppen extra viktig för att kunna bolla tankar och idéer. Har man frågor om kursen, om böcker, om en viss text, om en viss uppgift etc., kan man med fördel diskutera dessa med studiegruppen i första hand, och med klassen som helhet i andra hand. Och givetvis är ni välkomna att höra av er med frågor till oss lärare.

4 Lärarrollen Vid distansundervisning skiljer sig lärarens roll från lärarrollen i traditionell undervisning på så sätt att den är väldigt knuten till planering av utbildningen, skapande av kursdokument och arbetsuppgifter och liknande. Eftersom det inte sker någon katederundervisning blir andra undervisande inslag viktiga. Ett sådant inslag är återkoppling på arbetsuppgifter där får vi som lärare en möjlighet att antingen till en grupp, eller till enskilda studenter, förklara, vidareutveckla, (ibland) rätta och diskutera med studenterna. I lärarrollen ligger emellertid även vanligtvis produktion av studiematerial ( föreläsningsmaterial ) som distribueras via, i vårt fall, It s Learning. Kom också ihåg att även om undervisningen så att säga sker främst i skriftlig form genom t.ex. återkoppling på uppgifter, är du som student alltid välkommen med frågor, tankar och funderingar till berörd lärare. Arbetsplan Det är viktigt att man följer den studiestruktur som kursupplägget medför och att uppgifter görs klara de datum som är angivna i schemat. När det gäller detta kan man också stödja varandra i studiegrupper, bl.a. genom att göra en arbetsplan för det gemensamma arbetet som också inkluderar vars och ens enskilda studier och deltagande i seminarier och planerade gruppdiskussioner. Insändningsuppgifter Till kursen hör ett antal uppgifter som ska lämnas in via It s Learning och när det gäller så kallade CASE så sker publicering på respektive grupps webbplats. Inlämningsuppgifterna ska vara inlämnande, klara och godkända för att man ska få godkänt på kursen. Datortillgång Som vi har informerat om är det nödvändigt att du som student har tillgång till dator (helst dagligen) med internetuppkoppling för att kunna delta i kursen. En del av undervisningsmaterialet kräver också bredbandsuppkoppling för att det ska vara smidigt att ta till sig. Plattformen It s Learning Kommunikationen i kursen, både mellan studenter och lärare och mellan studenterna, sker i första hand via It s Learning. Du måste själv (om du inte redan har ett konto) registrera dig på It s och det gör du via: Du ombeds att ange ditt personnummer (det är det som är koden, se skärmdump nedan).

5 Följ sedan instruktionerna och när du är klar gå till Kurser och där ska du ha tillgång till Multimedieproduktion för webben. Den första uppgiften på kursen är att bekanta sig med It s och att fylla i information om sig själv (beskrivningsfältet är viktigt) och att göra den informationen tillgänglig för Mina projekt och kurser (alternativt Alla eller Skola om du vill det). På det här sättet får vi en deltagarlista med lite grundläggande information om varandra. PDF-dokument med information om hur du kommer igång med It s Learning hittar du här: Vi rekommenderar också att ni läser igenom Användguide it s learning 3.2 för studenter som ni hittar under Huvudsida -> It s Learning-hjälp -> Användarguide it s (PDF-dokument). Det dokumentet ger er en bra start med It s. Kurslitteratur och litteratursökning I kursen förekommer obligatorisk kurslitteratur. Utöver denna litteratur kan ni behöva komplettera med litteratur (mycket beroende på er bakgrund) och den kan ni söka rätt på via bibliotekets olika databaser eller andra internetresurser. På bibliotekets webbplats finns information om hur man göra för att få tillgång till biblioteksresurser hemifrån (eller utanför campus). Lärare, administration och support Kursansvarig och lärare: Christer Clerwall, universitetslektor Håller i övergripande planering av kursen samt ansvarar för inrapportering av resultat på uppgifter. Ansvarar för de delar som omfattar publiceringsverktyget Joomla samt momenten Användbarhet, Sökmotorer och Sociala medier i organisationens kommunikation. Telefon: E-post: Lärare: Gary Bergqvist, universitetsadjunkt Håller momenten om att skriva för webben, juridik för webbredaktörer samt strategi för webbredaktörer.

6 Telefon: E-post: Administratör: Emelia Johansson Telefon: E-post: IT-support för studenter: I It s Learning finns det en utförlig hjälp-funktion, men ibland kan man behöva komma i kontakt med någon på lärosätet som kan svara på frågor. Skicka mejl till om du behöver hjälp med It s. Beskriv ditt problem och eventuella felmeddelanden så utförligt som möjligt så kan supporten hjälpa dig på bästa sätt. Kursens upplägg i stora drag Kursen utgörs av en sammanhängande 15 hp kurs på grundnivå som är utsträckt i tid under en termin. Detta innebär att du förväntas lägga ner ca 20 timmar per vecka på dina studier. Kursen innehåller inga så kallade närträffar (träffar på lärosätet), utan är helt och hållet baserad på distans. Kursen kan sägas bestå av tre stycken block; Joomla och webbteknik, Att skriva för webben samt Webben i organisationens kommunikation. Det sistnämnda blocket innehåller även ett moment med juridik för webbredaktörer. I kursen genomför du olika obligatoriska uppgifter, såväl individuellt som i grupp och dessa uppgifter utgör också kursens examination. Grupper/Webbredaktioner I kursen kommer ni att arbeta i grupper. Dessa grupper utgör webbredaktionen på informationsstaben för den fiktiva kommunen Medelstads kommun. Varje grupp kommer att arbeta med en uppsättning av kommunens webbplats och ni kommer att ansvara för att skapa en bra struktur och innehåll på webbplatsen. Alla grupper startar med likadana webbplatser och därefter blir det upp till grupperna att skapa sin egen profil (så långt mallen tillåter) och sitt eget innehåll. När det gäller innehållet kommer den större delen att utgöras av någon form av nonsensinnehåll. För vissa delar (se uppgiftsbeskrivningen för CASE för webbkommunikation) ska innehållet emellertid utformas enligt CASE-beskrivningarna.

7 Några ord om att samarbeta kring dokument av olika slag I några av uppgifterna kommer det krävas av er att ni hittar former för att samarbeta kring olika former av dokument (t.ex. Word eller motsvarande). Det här kan man förstås göra på många olika sätt. Nedan nämner jag ett urval av metoder/tekniker som finns tillgängliga, men ni kan givetvis även hitta andra lösningar inom era grupper. Direct edit med versionhantering: gör det möjligt att arbeta med ett dokument, en person i taget. Ändringarna kan sparas och skriva över ett befintligt dokument, eller så kan man skapa flera versioner av dokumentet (it s håller koll på vilken som är den senaste och man kan skriva in kommentarer om vad man gjort för ändringar). OBS! Om ni som grupp vill använda ett sådant här dokument måste ni mejla Christer så lägger han upp ett grunddokument som bara personer i gruppen kommer åt. Ange vilken typ av dokument det ska vara (Word, PowerPoint, Excel). Läs mer om denna funktionalitet i Användarguiden för It s. Processorienterat dokument: ett processorienterat dokument ger möjlighet för gruppen att skriva och redigera i varandras inlägg. Det går även att kommentera det man själv gjort samt att lämna kommentarer på det som andra gruppmedlemmar skrivit och kommenterat. Vill man få till ett färdigt Word-dokument får dock lov att kopiera över texten till slut och sedan ladda upp det till It s. OBS! Om ni som grupp vill använda ett sådant här dokument måste ni mejla Christer så lägger han upp ett grunddokument som bara personer i gruppen kommer åt. Ange vilken typ av dokument det ska vara (Word, PowerPoint, Excel). Läs mer om denna funktionalitet i Användarguiden för It s. Google Docs: med konton på Google kan ni skapa arbetesgrupper för Google Docs och därigenom arbeta med samma dokument. En person kan skapa ett dokument och sedan bjuda in andra att delta i arbetet med det. Alla som ska vara med och arbeta med dokumentet måste dock skaffa sig ett Google-konto (gratis). Det är en bra funktion, men kom ihåg att universitetet inte ger någon support på detta. Diskussionsgrupperna (redaktionerna): om det handlar om att komma överens om kortare formuleringar (t.ex. kring ett CASE) kan faktiskt diskussionsgrupperna (som är slutna för respektive grupp) fungera alldeles utmärkt. E-sändlista : givetvis kan ni använda e-post för att skicka filer till varandra. En variant är att bestämma en given ordning där medlem nummer 1 börjar skriva och sedan skickar vidare till nummer 2 som sedan skickar vidare till och så vidare. Ni kan t.ex. skriva kommentarer till texten i e-postmeddelandet, eller så kan ni använda kommentarsfunktionen i Word (i de fall ni använder det). Det här är kanske den roddigaste lösningen, men den fungerar om dokumentet inte kräver flera rundor i gruppen. Ovanstående + chatt: om det är möjligt kan ni använda en kombination av någon av varianterna ovan och chatt. Ett exempel är att ha ett dokument på It s (eller Google Docs)

8 och sedan köra en chatt (eller samtal) via t.ex. Skype. Det kan fungera bra för lite kortare samtal där ni snabbt behöver resonera er fram en lösning. Vilken metod/teknik ni än väljer är det viktigt att komma ihåg att ni för varje uppgift bör komma överens om vem som ska skriva det första inlägget eller utkastet så att gruppen sedan har något att arbeta vidare från. Vårt förslag är att ni roterar denna uppgift i gruppen. Några ord om Publiceringsverktyget som används för webbplatsen heter Joomla! (version ). Joomla är ett öppen källkod-system som dessutom är gratis. Det är dock (i likhet med t.ex. Drupal) ett fullgott publiceringsverktyg som används av såväl kommersiella som icke-kommersiella organisationer. Du hittar mer information om Joomla på ( Webbplatsen är baserad på en så kallad template (mall) som heter JA_Purity. Mallen har dock modifierats en aning för att passa in på temat en stad vid den småländska kusten vid Östersjön. Beroende på vad ni har för samlad kompetens i gruppen kommer det att finnas möjlighet att göra mindre modifieringar av mallen (vid behov). Ni är dock webbredaktörer i första hand och mindre tekniska ändringar beställer ni av kommunens webbmaster (Christer). Detta kan ni göra via e-post eller via telefon. Det är dock viktigt att ni som grupp har tänkt igenom eventuella förändringar och uttrycker er så klart som möjligt. Webbplatsen körs på en webbserver som driftas av Avdelningen för Datavetenskap och adressen till respektive webbplats är: där NR ska bytas ut mot respektive grupps nummer. Intentionsbeskrivning Detta lite längre avsnitt i kursdokumentet innehåller information om våra tankar och idéer med kursen, dess förväntade studieresultat med mera. Förväntade resultat Ur kursplanen: Efter avslutad kurs ska studenten kunna - ge exempel på webbens användbarhet som kommunikationskanal, - tillämpa kommunikationsstrategier via kanalen Internet, - förklara hur innehållet på en webbplats planeras, struktureras och utformas, så kallat content management, - förstå och förhålla sig till juridiska och tekniska aspekter av webbpublicering och

9 - uttrycka sig målgruppsanpassat i skrift för publicering på en webbplats. Pedagogiska handlingar Kursens huvudsakliga innehåll Kursen fokuserar på organisationer och deras kommunikation via webben. Du lär dig grunderna i hur man praktiskt arbetar som webbredaktör. Exempel på moment som ingår är skrivövningar, content management, tekniska och juridiska aspekter på webbpublicering samt kommunikationsstrategier. Under kursen kommer du att arbeta med ett större projekt där ni kontinuerligt publicerar information på webben. Kursens innehåll är valt i relation till det förväntade studieresultatet, så som det beskrivs i målen. I kursen ingår arbetsuppgifter som utförs i grupp och/eller individuellt. Tanken med uppgifterna är att de ska fungera som en drivkraft för lärande samtidigt som de i vissa fall även fungerar som examination på kursen. Insändningsuppgifter och examination Under kursen kommer du att genomföra 5 uppgifter av varierande storlek: Individuell analysuppgift i webbanvändbarhet, se separat uppgiftsbeskrivning Analysuppgift sociala medier i organisationens kommunikation, se separat beskrivning Skrivövningar x 2, se separat beskrivning CASE för webbkommunikation (12 stycken mindre CASE), se separat beskrivning. Varje uppgift och CASE bedöms med betygen U, G eller VG (information om bedömningskriterier finns i respektive uppgiftsbeskrivning). För betyget G på kursen krävs minst G på samtliga uppgifter. För betyget VG på kursen krävs det att du har VG på minst 8 av 12 CASE samt VG på minst 3 av 4 individuella uppgifter. Uppgiften CASE för webbkommunikation rapporteras som 9 högskolepoäng i Ladok. De tre individuella uppgifterna (analysuppgifter och skrivövningar) rapporteras som 6 högskolepoäng. För betyg på hela kursen krävs dock att samtliga moment är avklarade. Kurslitteratur Kurslitteratur, som studeras av var och en för sig, utgör underlag för insändningsuppgifterna. Du förväntas anknyta/referera till litteraturen i rapporteringen av de olika uppgifterna.

10 Handledning och undervisning Lärarna på kursen handleder och undervisar i anslutning till arbetet och vi arbetar främst med It s Learning där vi ger återkoppling på insändningsuppgifter, lägger ut föreläsningsmaterial samt medverkar i diskussionerna som Redaktionerna har kring de CASE som delas ut. Förutsättningar Förutsättningar för en lyckad kurs och att det förväntade studieresultatet uppnås är: Att alla studerande, från kursstart, har tillgång till dator med internetuppkoppling. Att alla tar till sig den grundläggande informationen kring kursen (t.ex. detta kursdokument) och registrerar sig på It s Learning så att lärarna snabbt kan skapa arbetsgrupper/redaktioner. Att alla tar del av det material (föreläsningsmaterial, litteratur, webbplatser etc.) som kursen kräver. Att alla kursdeltagare är beredda att lägga ner den tid och det arbete som kursen, till innehåll och form, kräver. Att kursanvisningarna följs av samtliga. Att schemats tidpunkter för insändningen av uppgifter hålls. Kursvärdering I samband med att kursen avslutas genomför vi, i enlighet med Högskoleförordningen, en kursvärdering. Denna kursvärdering utgör en viktig del av underlaget för fortsatt planering och utveckling av kursen. Kursvärderingar är också en form av kvalitetskontroll eftersom den visar hur kursen har uppfattats av deltagarna. Kursvärderingen görs via dator och systemet ser till att varje kursvärdering blir anonym, men det möjliggör påminnelser till den som vid en given tidpunkt inte har gjort kursvärderingen. På It s finns även ett diskussionsforum som är öppet för alla deltagare och som har namnet Kurssynpunkter. Där kan ni löpande under kursen lämna synpunkter, tankar och idéer. Detta är särskilt viktigt om ni har idéer om förbättringar som kan genomföras redan under pågående kurs. Kåravgift Alla som studerar vid Karlstads universitet måste enligt lag (SFS 1983:18) vara medlem i Karlstad Studentkår. Frågor angående kåravgift besvaras av Karlstad Studentkår. Mer information hittar du på:

11 Litteraturlista Se länk på kursens webbplats på It s Learning för den uppdaterade versionen av litteraturlistan för kursen. Insändningsuppgifter Information om respektive uppgift publiceras under Examinationsuppgifter på It s Learning. Där hittar du även information om hur och när de ska lämnas in. Översiktsschema Hur ni väljer att ta till er själva kursinnehållet är ju givetvis upp till er själva, men vi har i schemat angivit en ordning vi tycker är lämplig. Det är dock viktigt att ni noterar att vi har lagt in information när olika CASE publiceras samt deadlines för de individuella examinationsuppgifterna. Vecka Uppgifter 4 Kursstart Kom igång med Joomla. Arbete med övningsuppgifter i övningskompendiet. Tänk på att det ni skapar ska vara enkelt att ta bort från sajten när det blir skarpt läge. Litteratur/material Joomla snabbstartsguide, Joomla dokumentationen på Joomlas webbplats, Introduktion till Joomla, dokumentet Skapa en webbplats med Joomla samt Joomla Instuderingsmoduler. 5 Fortsatt arbete med att lära dig Joomla Som ovan. 6 Fortsatt arbete med att lära sig Joomla Som ovan 7 Användbarhet på webben Sundström, Användbarhetsboken 8 Sökmotorer och sökmotoroptimering 22/2 kl , CASE 1 PDF- och webbmaterial (se mappen på It s) 9 Deadline för enskild uppgift: Användbarhetsanalys Joomla-dokumentation samt materialet kring Användbarhet på webben. 10 Webbredaktörens roll 11 Att skriva för webben Se mappen Att skriva för webben 15/3 kl , CASE 2 12 Deadline för enskild uppgift: Skrivuppgift 1 Se mappen Att skriva för webben 24/3 kl , CASE 3 13 Att skriva för webben Se mappen Att skriva för webben 29/3 kl , CASE 4 14 Juridik för webbredaktörer Se mappen Juridik Deadline för enskild uppgift: Skrivuppgift 2 5/4 kl , CASE 5 15 Juridik för webbredaktörer Se mappen Juridik 12/4 kl , CASE 6 16 Strategisk kommunikation och webbens roll Se mappen Strategi

12 19/4 kl , CASE 7 17 Strategisk kommunikation och webbens roll 26/4 kl , CASE 8 Deadline för Sociala medier i organisationers kommunikation, 28/4 kl Strategisk kommunikation och webbens roll 3/5 kl , CASE /5 kl , CASE /5 kl , CASE 11 19/5 kl , CASE Vecka 21, 22 och 23 används för att göra färdigt de sista casen och till övriga inlämningsuppgfter Kursavslutning och kursvärdering Se mappen Strategi Se mappen Strategi

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops. Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem Webbprogrammerare Linnéuniversitetet, institutionen för datavetenskap #wplnu #udmlnu http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.se Information om inspelningar

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

Välkommen till Kriminologi I!

Välkommen till Kriminologi I! 1 Välkommen till Kriminologi I! Du är nu registrerad på kursen och har förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo som är en så kallad plattform för nätbaserad

Läs mer

Välkommen till Kriminologi I!

Välkommen till Kriminologi I! 1 Välkommen till Kriminologi I! Du är nu registrerad på kursen och har förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo som är en så kallad plattform för nätbaserad

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

Kursdokument APL handledarutbildning HT14

Kursdokument APL handledarutbildning HT14 140813/CH Kursdokument APL handledarutbildning HT14 1 Innehåll Mål för utbildningen... 3 Litteraturlista... 3 Att studera på distans... 4 Kursupplägg omgång 1... 5 Kursupplägg omgång 2... 6 Innehåll närträffar...

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst Bilaga 1 till DKK14, 2012 Lärarguide Institutionen för design, konsthantverk och konst 1 Innehåll 1. Bilagor:... 2 1. Rutiner för kursansvariga... 3 1.1 Kursplan... 3 1.1.1 Revideringar av kursplaner...

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Fristående nätkurs Kurs: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Kurskod:

Läs mer

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Malmö högskola Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Här hittar du information om kursen som är viktig att läsa. Kursplan Kursens kod i ladok är DA120A. Denna beteckning används ofta som unik referens

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Du är nu registrerad på kursen och har förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo som är en så kallad plattform för

Läs mer

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt Institutionen för kommunikation, medier och it Delkursbeskrivning: Scriptprogrammering och avancerad Flash, 7,5 poäng (Script programming and advanced Flash 7.5 ECTS credits) Kurs Scriptprogrammering och

Läs mer

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F Kursbeskrivning Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F 2:6 Innehåll 1. Kursinformation... 3 2. Kursens innehåll och lärandemål... 3 2.1 Lärandemål... 3 3. Kursens uppläggning... 3 3.1 Arbetsformer...

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till JU:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Gör en innehållsförteckning på denna handledning samt sidnumrering. Sidnumreringen skall börja efter sidan innehållsförteckning, och ingen sidnumrering på litteraturförteckningen. Kopparberg IT 2012-06-18

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Studiehandledning Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp Kurskod: OMGB78 Distansutbildning.

Studiehandledning Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp Kurskod: OMGB78 Distansutbildning. Avdelningen för omvårdnad Avdelningen för hälsa och miljö Studiehandledning Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp Kurskod: OMGB78 Distansutbildning. Kurstid: vecka 4 15, 2010. Karlstads universitet

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Information till programstudenter. Söka kurser inför VT2016

Information till programstudenter. Söka kurser inför VT2016 Information till programstudenter Söka kurser inför VT2016 Viktiga datum 15 oktober sista anmälningsdag November kontrollbesked skickas ut 9 december antagningsbesked 1 skickas ut OBS! svarskrav! 18 december

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 2 7,5 hp HT 2014 Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering...

Läs mer

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Kursplanen beslutas utifrån den svenska texten. Engelsk version är endast en översättning. Kurskod Kursnamn (svenska) Kursnamn (engelska) Ämne Antal

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

IPKL:s Kursledarguide Checklista

IPKL:s Kursledarguide Checklista IPKL:s Kursledarguide Checklista Beslutsdatum 2013-06-07 Dnr. G 2013/274 Olika kurser har olika förutsättningar och villkor. Här följer dock några hållpunkter som gäller för samtliga kursledare vid IPKL.

Läs mer

Introduktion till Fronter för studenter

Introduktion till Fronter för studenter Introduktion till Fronter för studenter Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är. Skapad: 2010-06-09 1 Innehåll Vad är Fronter?... 3 Rättigheter... 6 Idagsidan innehåller... 7 Undre menyraden...

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Information till programstudenter. Söka kurser inför VT2017

Information till programstudenter. Söka kurser inför VT2017 Information till programstudenter Söka kurser inför VT2017 Viktiga datum 17 oktober sista anmälningsdag Oktober & november kontrollbesked skickas ut 1 december sista kompletteringsdag 8 december antagningsbesked

Läs mer

Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Vårterminen 2016. Tidsplan och schema VT 2016

Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Vårterminen 2016. Tidsplan och schema VT 2016 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Vårterminen 2016 Tidsplan och schema VT 2016 Schema, reviderat senast 2015 12 22/ Kristina Gottberg Förkortningar: Lärandeaktivitetet (LA),

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle 1. GUIDER... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR... 2 3.1 VÄLJ SPRÅK OCH AKTIVERA REDIGERING-KNAPPEN...

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Kursutvärdering/Kursrapport

Kursutvärdering/Kursrapport Kursutvärdering/Kursrapport Datum: 2016-03-07 Kursfakta Kursens namn Inom program/fristående Kursansvarig Kurstid (vecka vecka, termin) Antal kursdeltagare från start Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning,

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation Stockholm augusti 2016 Till VFU-handledare inför VFU IV och trepartssamtal HT2016 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, med kurskod UB41VY, är studenternas fjärde verksamhetsförlagda praktik. Den omfattar

Läs mer

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Inledning Kursutvärderingar är en viktig del, kanske den viktigaste, för att driva kvaliteten framåt på våra utbildningar. Utförda på rätt sätt säkerställer

Läs mer

JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010 Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE Checklista Reviderad vt 2010 Bilagor finns på IPDs intranät ( http://www.ipd.gu.se/intranet/utbildning/kursledarguide ) Riktlinjer

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2014 Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

Studiehandledning för PDG482 Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs

Studiehandledning för PDG482 Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs Studiehandledning för Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs - Varför håller du boken så långt ifrån dej? - Läser på distans, vettu! Välkommen till Institutionen för didaktik och pedagogiska

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1)

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning) Ramona Mattisson

Läs mer

Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp

Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp Kursen ges helt på distans vilket betyder att vi endast kommer att mötas på internetbaserade media. Det övergripande

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2

TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2 1 (5) TEII42 - Teknisk kommunikation på japanska II - del 2 Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Seth Ramström Clas Rydergren Li Li Tunek Johan Holtström TEII42

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(6) 2013 02-20 Kursbeskrivning för kursen Analys, bedömning och betygssättning av matematikkunskaper - ingår i Lärarlyftet 7,5 hp

Läs mer

Ämnesspecifika seminarier VT16

Ämnesspecifika seminarier VT16 Ämnesspecifika seminarier VT16 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet

Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet Användningen av bloggar och video i lärplattformen, svårigheter och möjligheter Annelie Bodén, universitetsadjunkt och programledare

Läs mer

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Cecilia Gärdén 2015-11-27 Jenny Lindberg Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Om kursen Kursen har pågått på masternivå, distans, period 1 och 2 ht 2015, mellan 31

Läs mer

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1)

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursrapport Animering och multimedia för webben WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursansvarig Daniel Birgersson och Jan Buse Medverkande Daniel Birgersson, Stefan Nilsson,

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Välkommen till kursen Global hållbar utveckling. Virtuellt: på kurssidan i It s Learning, GHUDist6, v35-40, ht11

Välkommen till kursen Global hållbar utveckling. Virtuellt: på kurssidan i It s Learning, GHUDist6, v35-40, ht11 Välkommen till kursen Global hållbar utveckling Kursens namn: Kursstart: Global hållbar utveckling, LPGAK6, 9 hp. Anmälningskod:15677 (distans) Virtuellt: på kurssidan i It s Learning, GHUDist6, v35-40,

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts. Kursens innehåll har motsvarat mina förväntningar

Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts. Kursens innehåll har motsvarat mina förväntningar Kursvärdering bastermin BBBX 03 vt11 Antal svar: 5 1. Betyg på kursen Mebetyg 3,8 5 4 3 2 1 Betyg på kursen som helhet 8 2. Kursplan och måluppfyllelse Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts 7 6 5

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp Att studera via nätet När man läser en nätkurs i ämnet tyska vid GU innebär det att det inte förekommer

Läs mer

Kursutveckling på Konstfack. Fastställt av rektor Ersätter dokument med samma namn från

Kursutveckling på Konstfack. Fastställt av rektor Ersätter dokument med samma namn från Kursutveckling på Konstfack Fastställt av rektor 2007-09-03. Ersätter dokument med samma namn från 2005-08-31 2 Utbildning och information Utbildningssamordnaren Konstfack 1. INLEDNING... 3 2. RIKTLINJER

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Studiehandledning - allmän information D0020N - Utveckling av informationssystem

Studiehandledning - allmän information D0020N - Utveckling av informationssystem Studiehandledning - allmän information D0020N - Utveckling av informationssystem I den här delen har vi lagt allmän information som rör kursen D0020N Utveckling av informationssystem. Under kursens gång

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Kursinformation Tets 37 HT -2013

Kursinformation Tets 37 HT -2013 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013-08-25 Logistik Ekdahl/KD Kursinformation Tets 37 HT -2013 Välkommen till kursen Grundläggande Logistik. Kursen innehåller

Läs mer

Studiehandledning för kursen Specialpedagogiska perspektiv 7,5 hp.

Studiehandledning för kursen Specialpedagogiska perspektiv 7,5 hp. Studiehandledning för kursen Specialpedagogiska perspektiv 7,5 hp. Kurskod LPAC05 Vårterminen 2014, campus Allmän information Kursen ges av institutionen för pedagogiska studier vid fakulteten för humaniora

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeutbildningens första kurs - distans! Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp

Välkommen till sjuksköterskeutbildningens första kurs - distans! Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Välkommen till sjuksköterskeutbildningens första kurs - distans! Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Höstterminen 2013 Schema HT 13 2013 vecka 36-47 Schema, reviderat senast 2013

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Bologna resursgrupp 2007-06-08 Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Granskning av kursplaner ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet Bolognaprocessen och genomförandet av förändringar i Högskoleförordningen

Läs mer

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) VT-11

Anvisningar till kursen. IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) VT-11 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Johan Plate Anvisningar till kursen IDROTTSPSYKOLOGI (15 hp) VT-11 Kursens lärandemål Efter att ha genomgått idrottspsykologikursen förväntas deltagaren

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 7 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 7 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås. 2016-08-31 1 ATT LOGGA

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer