Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras, årskurs 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras, årskurs 9"

Transkript

1 Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras, årskurs 5 Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras, årskurs 9 Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras, gymnasiet 21

2 Pojkar och flickor Rörelsemönster Pojkar och flickors rörelsemönster skiljer sig inte märkbart åt. De individuella skillnaderna är betydligt större än mellan grupperna. Men vissa tendenser kan ändå anas. När det gäller områden markerar pojkarna in fler och större områden som de vistas på. Detta kan bero på att pojkar generellt sett är mer frimodiga och mindre noggranna i sättet de ritar in områdena under datorintervjuerna. Men, det kan naturligtvis också vara så att pojkars och flickors sätt att vistas skiljer sig åt. Det kan vara så att flickor är mer försiktiga i sättet de tar områden i anspråk medan pojkar har ett mer aktivt beteende i att ta platser i besittning. Eftersom flickorna i högre utsträckning tar upp otrygghet som ett problem kan det innebära en begränsning för vissa att, i vart fall under kvällstid, ta större områden i anspråk. Däremot använder de samma vägar som pojkarna, åtminstone dagtid. Aktiviteter Endast bland vissa klasser i årskurs 9 syns en märkbar skillnad mellan pojkars och flickors typ av aktiviteter. Pojkarna utför mer uttalat fysiska aktiviteter - ex fotboll och skate medan flickorna umgås på annat sätt, genom promenader, att gunga och att strosa runt. För den här typen av aktiviteter, där det sociala samspelet är huvudpoängen är platser med lugn och ro där man kan bara vara viktiga. Bland tjejerna i nian dyker det också upp önskemål om att kunna titta på. En tjej nämnde att det inte fanns något på skolgården som lockade ut dem. Hon berättade att killarna gärna ville ha en skatepark och hon menade att det vore kul även för tjejerna då de kunde titta på killarna när de skatear. Detta önskemål från hennes sida kan tyckas märkligt när det i själva verket var killarna som efterfrågade en skatepark. Det finns dock en viktig sociala kvalitet i att kunna vistas vid sidan av en aktivitet som betraktare. På så sätt blir man en del av aktiviteten. Aktivitetsplatser har en potential att fungera som mötesplatser även för dem som inte själva utövar aktiviteter. Därför är det viktigt att lägga in möjligheten att hänga eller chilla vid aktivitetsplatserna. Det blir en inbjudan till att vara med, men på ens egna villkor. Trygghet Tjejer kommenterar oftare än killarna att sådant som de upplever som otryggt. Det kan exempelvis gälla ställen där många samlades på kvällen eller tomma platser med dålig belysning (naturområden och skogspartier). Skillnaden mellan könen märks framför allt i högstadie- och gymnasiegruppen. Cyklar i kullarna. Flicka Elevernas kommentarer till platser de brukar vara på. Flyger radiostyrt plan. Pojke Jag brukar leka i parken med min lillebror. Flicka Grilla korv och tälja med familjen. Pojke 22

3 Karta 36-38: favoritplatser,problem och önskemål, årskurs 5. Från vänster, Favoritplats, problem, önskemål Karta 39-41: favoritplatser,problem och önskemål, årskurs 9. Från vänster, Favoritplats, problem, önskemål 23

4 Karta 42-44: favoritplatser,problem och önskemål, gymnasium. Från vänster, Favoritplats, problem, önskemål 24

5 Karta 45-48: Favoritplatser, Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm Karta 49-52: Favoritplatser, Från vänster: Näsbypark, Skarpäng, Täby kyrkby, Vallabrink 25

6 Karta 53-56: problem. Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm Karta 57-60: problem. Från vänster: Näsbypark, Skarpäng, Täby kyrkby, Vallabrink 26

7 Karta 61-64: önskemål. Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm Karta 65-68: önskemål Från vänster: Näsbypark, Skarpäng, Täby kyrkby, Vallabrink 27

8 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Träffa kompisar Bra plats Bollspel Hemma/förälder Affär/shoppa annan idrott Natur/grönomr Kompis hus bad lek cykla Fint/vackert ställe Skola Stall/ridning Diagram 2, Favoritplatser, Kommentarer som eleverna har gett som förklaring till sna favoritplatsmarkeringar. För åldersfördelning se bilaga 2 50% Lugn och ro Bara vara Släktings hus skate Trygg plats vinterlek Promenad Folkliv annat 45% 14% 40% 12% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Trafik Människor Otrygghet Belysning Skötsel Estetik Brist Lukt Annat Diagram 3, Problem och faror, Kommentarer som eleverna har gett till sina markeringar av problem och faror. För åldersfördelning se bilaga 2 10% 8% 6% 4% 2% 0% Aktivitet Inomhus Drift Trafik Belysning konstgräs Skate Trygghet Trivsel/estetik Park/natur Cykel Kommunikatio Sittplatser Mötesplats Diagram 3, Kommentarer som eleverna har gett till sina markeringar av önskemål. För åldersfördelning se bilaga 2 Annat 28

9 Positiva platser I alla grupper är den viktigaste kvaliteten för favoritplatserna att där kan man träffa och vara med kompisar. Därefter kommer bollspel i olika former och därefter bra plats - en kommentar som ofta ges när eleverna inte kan uppge en speciell aktivitet som man gör på platsen. Det är helt enkelt en plats där man kan vara utan att göra något speciellt. Generellt sett har eleverna i årskurs nio den mest samlade bilden. Deras platser är alla inriktade på att umgås, men faller ut i två tydliga kategorier. Dels de utpräglade aktivitetsplatserna, dels platser där man kan göra ingenting, eller bara vara. Eleverna i årskurs fem har en något spretigare bild, men även för dem kommer chansen att umgås tillbaka i flera kommentarer. Den näst vanligaste typen av markering är på en kompis hus. På plats tre kommer stall/ridning, vilket nästan uteslutande markeras av tjejer. Femteklassarna svarar i större utsräckning än de andra två grupperna att de är utomhus även på vintern. Vinterlek kommer på fjärde plats bland kommentarerna. Gymnasisterna är den spretigaste gruppen med många staplar som är lika höga. I topp efter att träffa kompisar ligger bra plats och shoppa/ affärer. Täby Centrum är också den plats som fått avgjort flest markeringar i gymnasiegruppen. Olika typer av idrott och träning är fortfarande populärt, men anmärkningsvärt är att estetiska frågor och grönområden båda har tagit topplaceringar bland kommentarerna - två kategorier som knappt angetts på någon markering av de andra två grupperna. Kvalitet och innehåll De senaste årens satsningar som gjorts på offentlig mark har varit lyckade. Satsningen på Midgårdsparken har visat sig vara en fantastisk framgång. I stort sett alla barn i Kyrkbyn och även enstaka i andra delar av staden märker ut att de är i parken eller att de har den som favoritplats. Den nya spontanidrottsanläggningen har en stor del i den förtjänsten. Den fungerar som mötesplats för alla åldrar och gör även att övriga delar av parken används mer. Somrarna är bäst med folk från Flygkårsvägen, alla minnena är obeskrivliga. Nya behov, nya platser De aktivitetsytor som Täby idag erbjuder behöver kompletteras och utvecklas. Nya intressegrupper har växt fram och söker platser att vara på. I Kyrkbyn finns till exempel en stor grupp skejtare, även bland de äldre eleverna. De är inte knutna till någon förening, men har ett brinnande engagemang för att förbättra Täby ur skejtarperspektiv. Flera av dem är besvikna på den skejtsatsning som gjordes i Midgårdsparken. De anser det vara positivt med multirullbanan och Trevligt att gå där, riktig natur, inte bara två träd. Jätteskönt konstgräs att spela fotboll på! Det finns bra kätterträd, det finns träd som ramlat ner som man kan klättra över. Urval av kommentarer från elevernas svar på frågan om önskemål. 29

10 hindren, men de tycker att det finns för få och för oflexibla redskap. Man kan ju bara åka fram och tillbaka, menar de. Istället åker skatearna på andra informella platser, ex på lastparkeringen bakom Ica. En annan stor grupp bland barn och ungdomar är de cykelintresserade. Särskilt stort är intresset i Skarpäng och Näsbypark. Att hitta platser där de kan trixa, och bygga egna hinder är en spännande utmaning. Favoritplats inomhus Frågorna i intervjun är ställda så att eleverna främst ska markera platser utomhus. På frågan om favoritplatser är ändå inomhusplatser i flera fall så viktiga för dem att det är motiverat att sätta favoritmarkeringar på dem. Ett sådant exempel är förstås Täby centrum, men även det egna eller kompisens hus får många markeringar. Det samma gäller platser för olika fritidsaktiviteter. Platser där man exempelvis tränar markeras ofta som favoritplats. Vissa barn har till och med svårt att märka ut några favoritplatser utomhus då deras fritid var fylld av inomhusaktiviteter. Spridningen är stor inom gruppen angående hur mycket man rör sig utomhus. Att skapa egna platser För en stor grupp barn och unga var det viktigt att få skapa själva. Framför allt rör det sig om kojor och cykelbanor. Ett tydligt och sanktionerat område är Åva mudpark. Det är en mycket populär plats bland de cykelintresserade, men har även pektas ut av flera stycken som ett fult ställe eller vad är det för något. Platser där man får göra själv kan lätt uppfattas som röriga. Deras poäng är just att de är ständigt ofärdiga men det innebär att man kan behöva märka ut dem för att ge dem berättigande. Negativa platser I det stora hela är det få platser som anses otrygga i Täby, men vissa mönster går ändå att urskilja. Trafik och övriga trygghetsfrågor som belysning samt skumma och läskiga människor tas upp som övergripande problem av alla åldersgrupper. Den mest frekventa problemkommentaren handlar om trafik. Täby har en effektiv och välfungerande trafikstruktur. Tyvärr innebär samma vägnät som gör det lätt att som bilburen ta sig från A till B att de oskyddade trafikanterna begränsas i sin rörelsemöjlighet. Det syns som tidigare nämnts tydligt i strukturen av stråk i Kyrkbyn, där rörelsen i nord-sydlig riktning är betydligt friare än den i öst-västlig som begränsas av framförallt Vikingavägen. På andra ställen i Täby märks det vid korsningar över E18 där all rörelse sker vid några få övergångar. Samma sak gäller centrumområdet där en tydlig koncentration av rörelse sker vid väg- och spårundergångarna. Otryggheten ökar med åldern. Detsamma gäller kraven på belysning och oro för andra människor beteende. I gymnasiegruppen kommer också frågor om estetik upp. Gör en större lekpark! Överlag ritas fler negativa platser in på de mentala kartorna än under GIS-intervjun bland femteklassarna. Detta beror troligtvis på att vi under introduktionen i klassrummet ritade kartsymbolerna blixt och flagga på tavlan samt att eleverna påverkas av varandra. På en del av de platser som markeras som otrygga beror det på att den som svarar antingen själv har råkat ut för något eller har hört talas om det. Kring Grindtorp och vid Hägernäs station gick rykten om att någon hade blivit indragen i skogen och våldtagen och på två platser pekas blottarstråk ut. Elever i årskurs fem pekar ut skogen norr om Ö. Vallabrinksskolan. Enskilda gymnasiets elever kallar Stolpaskogen för Blottarskogen. Namnet har inte dykt upp i någon annan klass. Troligtvis beror detta på att de under sin skolgång blivit varnade för blottare där, men att problemet inte är aktuellt längre. Mer bänkar och en trevlig park. Urval av kommentarer från elevernas svar på frågan om önskemål. 30

11 Jag skulle vilja ha en skateramp! Rena Vallentunasjön så att man kan bada! En samlingsplats för hela Täby. Problem och favoriter följs åt När man jämför markeringarna för favoritplatser och problem syns tydligt att de allt som oftast sammanfaller. Delvis finns en naturlig förklaring i att man upptäcker problem genom att vara på en plats. Problemen upptäcks förstås av fler om platsen är populär. En populär plats där många vistas slits dessutom hårt, men är fortfarande populär. Tyvärr innebär detta att de platser som är populärast har flest problem. Fördelen är att man genom att lyfta ett fåtal platser höjer upplevelsen för många. Skötseln är inte avgörande för om platsen används eller inte. Så länge funktionerna uppehålls besöker barnen platsen. Däremot uppmärksammas slitaget av eleverna. Där felen är många eller där det har skett en försämring kommer ibland kommentarer som de (kommunen) har tagit bort den, eller de (kommunen) verkar inte bry sig. Det är självklart en oerhört olycklig situation när en låg skötselnivå upplevs som ointresse från kommunens förvaltningar. Ett exempel på en plats som markeras som positiv, negativ samt med symbolen för önskemål är Täby centrum. Att centrum väljs som favoritutomhusplats av så många kan verka förvånande. Den parkering som utgör merparten av marken runtomkring Centrumbyggnaden är knappast barn- eller vuxenvänlig. Men den utomhusplats som fått flest markeringar i centrum ligger faktiskt inomhus: själva Centrumhuset, tätt följt av övriga byggnader. Centrum upplevs som en oerhört viktig plats för många av de elever som deltog i studien. Det är där de träffar kompisar, kollar på folk och shoppar. Där är det full aktivitet, men allt händer inne i husen. Ytorna utanför Centrumhuset betraktas mest som ett besvärande tomrum med faror och problem. Eleverna uttryckte på olika sätt en frustration över bristen på mötesplatser ute i centrum. Vissa sa uttryckligen att Det borde finnas en central mötesplats någonstans i Täby och Man borde göra något utanför Centrum, så att man kan göra annat där än att handla. Mängden av områdesmarkeringar samt nega-tiva, positiva och önskemålsmarkeringar på centrumbyggnaderna understryker vikten av den planerade satsningen. Behovet av centrala mötesplatser utomhus syns på att många, särskilt högstadieelever, söker sig till Storstugans bostadsgård, som idag är den närmaste platsen med den funktionen i Täbys centrala delar. Olika grupper har olika intressen Den övergång från barn till ungdom som påbörjas i årsåldern är tydlig i grupperna som vi har inter- 31

12 32 vjuat. De talar själva om att förr när de var små lekte de andra lekar eller på andra platser. I klasserna som har intervjuats finns stora skillnader mellan individer och klasser på vilken typ av lekar de leker. Vissa är helt tydliga med att de har börjat betrakta sig själva som stora och därmed för gamla för lek. Kanske påverkas de också av att vara de äldsta i sin grupp, de äldsta på mellanstadiet. Många av de som markerar lekplatser kommenterar i vart fall muntligt att de går dit med sina yngre syskon. Det är alltså inte längre helt legitimt att själv leka där. Även niorna rör sig i ett gränsland, fast nu mellan ungdom och vuxen. De är den grupp som starkast förnekar någon lust att leka. Jämförelsevis är det fler bland gymnasisterna som pratar om var de

13 lekte förr. Det verkar som att de tycker att det är ok att i vart fall en gång i tiden ha varit barn. En av de lekfulla aktiviteter som ändå tas upp av niorna (mer eller mindre generat) är pulkaåkning. Några av niorna har också specialintressen som kan tolkas som lek, ex skate och trix-cykling. När intressena förändras kommer också kraven på platserna att förändras. Ett tydligt exempel är Jarlabankes Bro i Kyrkbyn. Den markeras av många av femteklassare som negativ eftersom de är besvikna på den nyligen genomförda upprustningen. Att Den var bättre förut är alldeles för många överens om. De tycker att den hade blivit tråkig och att det inte finns något att göra där längre. Lekplatsens fokus har förskjutits till yngre åldersgrupper. En del av området får ändå stort beröm. Bäcken och naturmarken i parkens södra del är favoritplatser för en stor grupp av Kyrkbyns flickor. Där klättrar de bland annat i träd och fångar grodyngel. Mellanstadieelevernas önskemål på platsen handlar om att få tillbaka gungor, rutschkana och fler tävlingsredskap. De är som tidigare nämnts i den då ålder fantasilekar övergår till tävlingslekar. Även om mellanstadiebarnen är skeptiska till upprustningen uppskattades den av högstadieeleverna. Parken är en av målpunkterna på deras nomadvandring i stadsdelen. Skärmtaket skyddar både mot regn och nyfikna ögon. Skillnader och likheter Ingen större skillnad märks mellan stadsdelarnas benägenhet att markera negativa eller positiva platser. Däremot skiljer sig typen av markeringar åt. Tjejer upplever generellt högre otrygghet än killar. Otrygga platser är exempelvis platser där folk samlas på kvällen eller tomma platser med dålig belysning (naturområden och skogspartier). Som tidigare beskrivits är femteklassarna mer hembundna än övriga åldersgrupper. Gymnasisterna rör sig obehindrat utanför kommunen och många av deras favoritplatser ligger utanför kommunens gränser. Niorna har ännu inte kommit upp i vuxen ålder vilket gör att de är mer hänvisade till Täby. Därför är utbudet inom kommunens gränser mer betydelsefullt för dem. De yngre barnen är i högre grad rädda för andra människor som tonåringar och fyllisar. De äldre eleverna tar upp fula miljöer och brist på aktiviteter som negativa faktorer. Estetiska frågor blir viktigare ju äldre eleverna är. Undantaget är Gribbylunds centrum som alla grupperna tycker är fult. Privat och offentlig mark Gränsen mellan privat och offentlig mark må vara skarp på planerarnas kartor, men för barn och ungdomar är det ofta ingen skillnad. Problem på kvartersmark markeras lika gärna som på kommunal mark. Vid uppföljningspromenaden tog handledarna en promenad genom Gribbylunds centrum med några elever. Ett problem som barnen tog upp var den stora mängden klotter. Barnen tyckte att det var fult och störande. Handledarna berättade om att kommunen har en 48-timmars regel som innebär att klotter saneras inom två dygn efter uppkomst. Barnen ville att handledaren skulle säga till dem som tog bort klotter att sanera vid Gribbylunds torg. När handledaren då berättade att klottret satt på privata fastigheter kunde ingen av dem förstå varför inte kommunen kunde åka ut och ta bort det ändå. Klottret störde ju dem som gick på det allmänna torget. Önskemål Generellt sett har eleverna i Täby få önskemål. Ställda inför frågan kan de ha svårt att komma på och formulera något direkt. För att få fram mer kvalitativa svar på denna fråga skulle det behövas diskussioner i grupp eller dylikt för att få igång tankarna kring hur man upplever Täby och vad man saknar. Det låga antalet önskemål tyder ändå på att eleverna är relativt nöjda. Önskemålen berör de platser de vistas på ofta. Önskemålen är i många fall direkta åtgärder till det som de markerar som negativt. Mellanstadie- och högstadieeleverna vill ha fler, mer varierade och bättre platser för aktivitet. Att säkert kunna röra sig i trafiken är viktigt för dem och att förbättra driften på de platser där det finns brister. Högstadie- och gymnasieeleverna föreslår åtgärder för ökad trygghet och bättre belysning. Gymnasieverna tycker att det är viktigt med mer park och grönska. Gymnasieleverna förbarmar sig över andra åldersgrupper i högre grad än de andra. Vad de själva saknar i Täby hittar de utanför kommunens gränser. 33

14 Barn är inget särintresse, lika lite som exempelvis män i åldern Ändå kan man ibland få den bilden när nya platser planeras för barn eller för ungdomar. Barn har också personlighet och intressen Projektet Plats att växa kan ses som ett försök att nyansera och diversifiera bilden av hur barn och unga använder och värderar Täbys utemiljöer. I vissa frågor håller de intervjuade med varandra. I andra fall delas grupperna upp efter ålder och intressen. Att Täby har många fina utemiljöer tycks barn och unga vara överens om. De elever vi har pratat med har uppmärksammat oss på såväl styrkor som svagheter, brister och förslag på förbättringar i kommunens utemiljö. Framförallt har GIS-intervjuerna bekräftat utemiljöernas stora betydelse för barn och ungdomar. Att vara ung är ett äventyr i sig. I brytningen mellan barn och vuxen blir valet av hur man använder utemiljön en del i skapandet av den egna personen. Därför behövs olika platser för olika personer och olika tillfällen. Projektet har hjälpt till att ge oss en unik bild av det Täby som kommunens barn och unga ser idag. Endast genom elevernas egna medverkan kan vi bättre rikta insatserna när vi vill bygga och planera för kommunens unga. Det hjälper oss att undvika felplaneringar i form av oanvända dyra platser som riskerar att drabbas av merkostnader i form av vandalism. Istället kan vi lägga pengarna på det som verkligen uppskattas. Täby kommun har i många kommundelar bedrivit en god grönplanering i den stora skalan. Kommunens mål Halva Täby grönt stämmer verkligen. Det regionala gröna nätverket ger god tillgång till grönska och natur för kommunens invånare. Nu är det dags att gå längre ner i skala för att fylla nätverket med innehåll även på lokal nivå. Idag finns mycket av det gröna i form av rika naturområden i tätortens utkant samt några stora områden insprängda mellan bebyggelsezonerna. Tyvärr råder det idag brist på de funktionsfyllda utomhusytorna inne i stadsmiljön. Många av de gröna miljöerna ligger helt enkelt inte där barn och ungdomar rör sig. Projektet bekräftar vad man sett på andra platser, nämligen att det framför allt är de miljöer som ligger nära hemmet eller skolan som används och borde vara de bästa platserna. Det är de som används och gör mest nytta. Det är emellertid tydligt att man kan utöka gränsen för vad som räknas som nära genom att ge aktiviteterna en startpunkt. Ett motionsspår, ett fotbollsmål eller en fontän lockar användarna till olika platser vilket bidrar till att områdena nyttjas i högre grad. Det är just ytorna i brytzoner mellan olika användningsmöjligheter som blir populärast. Dessa mångfacetterade zoner där man kan leka i naturen, titta på folk och få skönhetsupplevelser ger även en möjlighet till möten mellan olika grupper. Den satsning som nu görs i kommunen för att höja standarden på de gröna utemiljöerna och fylla stadsgrönskan med fler funktioner är därför både klok och välbehövd. De samlade resultaten från projektet har även mycket att säga om mer allmänna planeringsfrågor. - Vad är det som gör vissa platser till favoritplatser medan andra undviks? Vilken typ av stad gynnar utomhusvistelse i olika åldrar? Är det något barn och unga saknar eller är rädda för? Hur tillgodoser man olika gruppers skilda intessen? Många gånger strider dessa intressen mot varandra. För att gynna möjligheten till möten mellan olika åldersgrupper kön och stadsdelar bör det satsas på flexibla och varierade aktivitetsytor. Midgårdsparken utgör ett exempel på en sådan yta. Eleverna dras till platser där andra människor befinner sig. Liv och rörelse är spännande och underhållande. Både att delta i och att betrakta. Det finns generella problem som hindrar alla åldrar - ett sådant är trafik, ett annat är bristande belysning. Vi behöver underlätta för de oskyddade trafikanterna i trafikmiljöerna och skapa trygghet med belysning. God belysning kan förlänga den tid under dygnet som en plats kan nyttjas. Projektet bekräftar att barn och ungdomars särskilda expertkunskap är ett stöd i planeringen. Deras medverkan kan också vara en del i att ge dem en plats i debatten om staden och öva dem i att bli framtidens aktiva samhällsmedborgare. 34

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 4 SAMTAL MED TÄBYS YNGSTA INVÅNARE 4 Projektets mål 4 Hur går det till? 5 Vilka har deltagit?

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Karta 2: vägar och stråk, Sammanlagda vägar per stadsdel

Karta 2: vägar och stråk, Sammanlagda vägar per stadsdel Karta 2: vägar och stråk, Sammanlagda vägar per stadsdel 11 Det är där man brukar träffa alla Elev från Gribbylund om Täby Centrum. Karta 9-11: platser, uppdelat per antal ålder, åk 5: röd, åk9: blå, gymn:

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Karta 20-23: platser man är på. Markerade platser per stadsdel. Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm

Karta 20-23: platser man är på. Markerade platser per stadsdel. Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm Karta 20-23: platser man är på. Markerade platser per stadsdel. Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm Karta 24-27: platser man är på. Markerade platser per stadsdel. Från vänster:

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av Bilaga 2 Sammaställningen av dialogen med Böleängsskolans personal och elever 13, 14 och 20 oktober 2016. Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter.

Läs mer

LEK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OLOF HALDAR

LEK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OLOF HALDAR EK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OOF HADAR Täby kommun 2013 FOTO: OOF HADAR TECKENFÖRKARING A P ekplats Aktivitetsyta Parkering Grillplats Tak/vindskydd Tillgänglighetsanpassad

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Handläggare Datum Sophia Sundlin 2012-11-13 0480-45 01 67 Kultur- och Fritidsnämnden Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Ärendegång Efter förfrågan från kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Enkätsvar. Barnkonsekvensanalys Utsäljeskolan. Atkins

Enkätsvar. Barnkonsekvensanalys Utsäljeskolan. Atkins Enkätsvar Barnkonsekvensanalys Utsäljeskolan Atkins 2017-03-28 Platser på skolgården som ni har berättat om Fotbollsplanen Pulkabacken Klätterställning Utanför fritidsgården Centrala delen av skolgården

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2014:12 om att anlägga en parkourpark i hörnet Rågatan/Sättragatan KS-2014/568

Svar på medborgarförslag 2014:12 om att anlägga en parkourpark i hörnet Rågatan/Sättragatan KS-2014/568 Kommunstyrelsens tekniska utskott Utdrag ur PROTOKOLL 2014-10-27 9 Svar på medborgarförslag 2014:12 om att anlägga en parkourpark i hörnet Rågatan/Sättragatan Utskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Naturkontakt på skolgårdar

Naturkontakt på skolgårdar Naturkontakt på skolgårdar Märit Jansson docent och universitetslektor i landskapsplanering Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning SLU, Alnarp Barns perspektiv på utemiljö Vad

Läs mer

Till lärarna! Uppföljning i klasserna 6 och 9

Till lärarna! Uppföljning i klasserna 6 och 9 en läsåret 2007-08 Ledningskontoret Folkhälsoenheten Uppföljning i klasserna 6 och 9 Till lärarna! Här kommer nu en rapportering av resultatet av barn- och ungdomshälsoenkäten, som gjordes månadsskiftet

Läs mer

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande: 1 Luleå 2015-11-20 Till/ Framtidens skola Luleå kommun 971 85 Luleå Synpunkter på del av materialet Framtidens skola i Luleå avseende förskolor på Hertsön I Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

En tryggare & mer jämställd miljö

En tryggare & mer jämställd miljö En tryggare & mer jämställd miljö Halmstad Centrum Vallås TEKNIK- OCH FRITID Upplägg av projektet Sammanfattning av Forskningen Varför är det viktigt att vara trygg? Vad är otryggt? Vem är otrygg? Varför

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Synpunkter och förslag

Synpunkter och förslag Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från Hågadalsskolan och Eriksbergsskolan Så här tycker Eriksbergsskolan sammanfattning från möte med elevrådet 2 december 2015 Bakgrund

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till

Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till 2012-11-30 Logistikprogrammet Veronica Linnarsson, Lisa Verona, Huifen Virro/Cao Sammanfattning Linköpings kommun arbetar sedan ett tiotal år

Läs mer

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på

Läs mer

Resultatrapport Invånardialog - Trygghet

Resultatrapport Invånardialog - Trygghet Resultatrapport Invånardialog - Trygghet 2 Panelfråga angående Trygghet Den 5 februari skickades panelfrågor ut till vår vuxenpanel och ungdomspanel angående trygghet. Syftet med undersökningen var att

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Varför behövs en lekplatspolicy? En lekplatspolicy behövs för att säkerställa kvalitén och tillgängligheten till de kommunala lekplatserna. Den är tänkt som en

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011

FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011 FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011 Det här tycker jag särskilt bra om i mitt barns förskola: 1. Personalen, tryggt, mycket ute. 2. Personalen är bra på bemötande, behandlar barnen med respekt. Aktiviteterna

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum FRIPARKEN Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum LITE FAKTA OM FRISTAD I Fristadbygden bor det 9860 personer 2357 av invånarna är barn och ungdomar Cirka 24 % är barn och ungdomar LITE MER

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret Medborgarundersökning Östermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Svarsfrekvens per stadsdel Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

BILAGA 1. Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga!

BILAGA 1. Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga! B I L A G A 1 Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga! Flicka Pojke Namn. Årskurs.. 1. Var bor du? Skriv din adress både gata och nummer (exempelvis Odengatan

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Workshop om Slättevallens framtid Den 14 april 2015 hölls en workshop på Lysekils kommunhus med boende kring Slättevallen. Temat för

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Ungas Gislaved. Underlagshäfte 5. Fördjupad översiktsplan för Gislaved, Samrådsförslag, November 2008. www.gislaved.se

Ungas Gislaved. Underlagshäfte 5. Fördjupad översiktsplan för Gislaved, Samrådsförslag, November 2008. www.gislaved.se Ungas Gislaved Underlagshäfte 5 Fördjupad översiktsplan för Gislaved, Samrådsförslag, November 2008 www.gislaved.se In n e h å l l In l e d n in g 3 Ba r n o c h u n g d o m a r s n y t t j a n d e av

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Utredning att anlägga en hundlekplats

Utredning att anlägga en hundlekplats 1(13) STADSBYGGNADSKONTORET Gatu- och parkavdelningen Joakim Wallin Johanna Leuf Utredning att anlägga en hundlekplats 2(13) Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Antal hundar och regler i kommunen... 3

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen.

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen. Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen Varför dialogmöte? En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del av Lövstaskogen.

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån!

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Forskning i Söderhamn? Statligt krispaket då F15 lades ned Kommunen önskade sig forskning och fick 7 doktorander och stöd från Arbetslivsinstitutet,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING ÅRKURS 6 I SKEPPLANDA. Vad gör ungdomarna på sin fritid? Vad saknar ungdomarna på sin fritid?

SAMMANSTÄLLNING ÅRKURS 6 I SKEPPLANDA. Vad gör ungdomarna på sin fritid? Vad saknar ungdomarna på sin fritid? SAMMANSTÄLLNING ÅRKURS I SKEPPLANDA Vad gör ungdomarna på sin fritid? Vad saknar ungdomarna på sin fritid? Hör bristen på fritidssysselsättningar ihop med vandalismen i Skepplanda? Har ungdomarna kontakt

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Enkät från Öppet Stadshus 2014 Bakgrund Öppet Stadshus anordnas varje år av ungdomsombuden tillsammans med tjänstemän och politiker. Alla ungdomar som går i

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Urbana Samtal Barn i innerstaden

Urbana Samtal Barn i innerstaden Urbana Samtal Barn i innerstaden 2016-09-14 Minnesanteckningar skrivna av Therese Karlsson, Tekniksprånget-praktikant på tekniska kontoret Medverkande: Barn från Djäknebergets förskola. Ulla Brobäck, Svenska

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

Södertörns högskola Stockholm

Södertörns högskola Stockholm Södertörns högskola Stockholm Schack som kommunikationsmedel bland elever som inte behärskar svenska språket Skapa kompisrelationer Av: Reza Hajializad Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Inledning:

Läs mer

Resultat Vallhovskolan åk 3 våren 2015

Resultat Vallhovskolan åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Vallhovskolan åk 3 våren 2015 2013 42 svarande av 47 elever, 27 flickor och 15 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 89 % 2014 34 svarande av

Läs mer

Barndialog Gustav Adolfs parklek

Barndialog Gustav Adolfs parklek Barndialog Gustav Adolfs parklek 20160512 stockholm.se 3 (5) Bakgrund och syfte 20160512 hölls en barndialog i Gustav Adolfs parklek i Östermalms stadsdel, i syfte att ta reda på besökarnas upplevelse

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer