KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ"

Transkript

1 EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi ALLMÄNNYTTAN ÄR BRA FÖR ALLA! DE PRIVATA FASTIGHETSÄGARNAS intresseorganisation har nyligen presenterat en utredning där de påstår att kommunerna som ägare subventionerar sina allmännyttiga bostadsföretag. Det som fastighetsägarna kallar stöd till allmännyttan är i själva verket ett mått på vad de anser att investerare på den privata marknaden kan kräva i avkastning på investerat kapital. Annorlunda uttryckt visar det hur mycket högre hyrorna skulle vara om allmännyttan drevs av vinstintresse istället för självkostnadsprincipen. Enligt utredningen får bostadsföretagen låna pengar till en lägre räntenivå på grund av att kommunen äger bolagen. Större aktörer som allmännyttiga bostadsföretag ingår oftast i en koncern med andra kommunägda bolag. Därför kan de i kraft av sin storlek låna kapital till bättre villkor än enskilda fastighetsägare. Räntevillkoren sätts oftast utifrån den kalkylerade risken för kreditgivaren. Detta gäller oavsett om bolaget är privat eller kommunalt ägt. Det är därför felaktigt att räkna en lägre ränta som ett kommunalt stöd. Sammanfattningsvis kan sägas att boendet skulle kosta hyresgästerna i Sverige 12,5 miljarder kronor mer varje år om allmännyttan privatiserades. Hyrorna skulle behöva höjas med drygt 30 % om kommunerna skulle driva sina bostadsföretag som de privata fastighetsägarnas intresseorganisation anser rätt och riktigt. Ett kommunalt bostadsföretag har till uppgift att främja bostadsförsörjningen inom kommunen till en långsiktig självkostnad. Vi kan inte betraktas som eller jämföras med en vinstdrivande affärsrörelse. Vår ekonomi ska tillgodose att fastighetsbeståndet kan bibehållas i gott skick och att investeringar i bostäder kan genomföras. I motsats till privata fastighetsägare som bygger och förvaltar bostäder när det lönar sig och där det lönar sig. Viktigt för att kunna utveckla ett företag som Skebo är goda relationer med våra kunder. Att undersöka hur hyresgästerna upplever sitt boende och oss som hyresvärd är därför en väsentlig del av företagets systematiska NR UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. utvecklingsarbete. Kundmätningar sker därför kontinuerligt. Trivs hyresgästerna vill de bo kvar och rekommenderar oss till andra. Under hösten 2004 har vi för tredje gången genomfört en mätning av hyresgästernas kundnöjdhet. Undersökningen sammanfattas med ett så kallat Nöjd Boende Index, NBI. Utfallet av undersökningen kan därmed relateras till såväl tidigare genomförda undersökningar som kundnöjdheten hos andra bostadsföretag. Mätningen visade att hyresgästerna gav Skebo ett fortsatt mycket högt betyg. Företaget hade samma NBI, 72, som i den föregående mätningen. Faktorerna inflytande och kundvård hade dessutom förbättrats jämfört med föregående undersökning. Detta visar att företagets kontinuerliga arbete med att kundorientera verksamheten och att skapa mötesformer som Boråd och synpunktsträffar har varit mycket framgångsrikt. Den nära kontakten med våra hyresgäster har medfört att vi har fått in värdefulla synpunkter. Kvalitetsmätningen visar även på ytterligare möjligheter att förbättra och utveckla arbetssättet och ger företaget information om hyresgästernas värdering av viktiga boendekvaliteter. Rapporten är därför ett utmärkt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. I många avseenden har förutsättningarna för Skelleftebostäder förbättrats under år Att snabbt kunna anpassa oss till rådande marknadsförhållanden, ständigt utveckla alternativa boendeformer och tjänster är nyckelfaktorer för vår utveckling och tillväxt. Detta innebär att vi måste analysera utvecklingen av efterfrågan på lägenheter för att kunna tillmötesgå kundernas behov. Att ge de boende ett ökat inflytande över såväl den egna bostaden som dess närmaste omgivning är ett par av de viktigaste framtida åtgärderna för att skapa nöjda och trogna kunder. JERKER ERIKSSON VD Skelleftebostäder EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER REDAKTIONSRÅD: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Erik Strandberg och Kenth Wiklund. GRAFISK FORM: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. TRYCK: Tryckeri City, Skellefteå. OMSLAGSBILD: Marlene Dunder, driver företaget Vila Hudvård med lokaler i Skebos Köpmangården. NYA HYRORNA KLARA Skebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om hur hyreshöjningen ska fördelas mellan bolagets olika områden under Enligt avtalet höjs hyrorna i genomsnitt 1,85 procent från och med den 1 mars DE NYA HYRORNA grundar sig främst på driftkostnadsökningar för bland annat sophämtning, fastighetsel, värme och på ökade kostnader för underhåll. - Förutom underhållet som Skebo tycker är viktigt för att hålla bostäder och områden attraktiva och i gott skick handlar det om kostnadsökningar som till stor del ligger utanför vad vi kan påverka. Vår önskan är alltid att hålla nere höjningarna så mycket som möjligt, säger Skebos ekonomichef Kristina Sundin Jonsson. För att göra detta möjligt arbetar företaget offensivt med kostnadsbesparingar. Projekt för att minska vatten- och elförbrukningen samt värmekostnaderna har genomförts och genomförs kontinuerligt. - Vi ser över varje möjlighet att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet i boendet, och det har lyckats bra. Det är vår ambition att arbeta vidare med besparingar för att så långt det är möjligt motverka framtida höjningsbehov. LÖNANDE ENGAGEMANG Kristina vill också påminna om betydelsen av hyresgästernas möjlighet att medverka när det gäller sparinsatser. - Hur väl vi lyckas spara beror mycket på de enskilda hyresgäst- ernas engagemang. Minskad förbrukning av exempelvis varmvatten och el har större betydelse än man kan tro. Och om kostnaderna fortsätter att stiga så blir det naturligtvis ännu viktigare. Hur hyreshöjningen kommer att fördela sig skiljer mellan de olika områdena. - De som har kallhyra, det vill säga som själva betalar sin värme, får lite lägre höjning än de som har varmhyra. Samma sak gäller för hushållsel där de som har elen inkluderad i hyran får lite högre höjning än alla oss andra som själva betalar vår hushållsel. Allt detta följer tidigare års principer. - Vår strävan, precis som Hyresgästföreningens, är att hyrorna inte ska höjas mer än nödvändigt. Vid förra årets förhandlingar fastställdes en generell nivå för parkeringsplatser och garage. De objekt som ännu inte nått upp till den nivån kommer nu att höjas något. - Det blir dock bara en marginell höjning, säger Kristina Sundin Jonsson. De nya hyrorna börjar gälla den 1 mars. Kostnadsökning. Ökade driftskostnader, för bland annat sophämtning, är största anledningen till en viss hyreshöjning. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon eller faxa på Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå. Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! 2 kom in kom in 3

3 Men de giftassugna behöver inte köpa allt om de inte vill. - Jag menar att man ska göra det som är roligt själv, och lämna bort resten. Hon har haft kunder som lämnat hela förberedelsearbetet till henne. Fast det vanligaste är dock att folk gör det de kan själva. - Många tror att det är dyrt att anlita en bröllopskoordinator, säger Desirée, men det är faktiskt tvärtom. Det blir ofta billigare när man kan köpa allt via mig än om man själv springer runt och ska handla ihop allt. TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN Köpmangården är som Kom in! tidigare berättat numera en del i Skebos fastighetsbestånd. Men gården borde egentligen döpas om. Här finns nämligen inte en köpman så långt ögat kan se affärerna domineras helt av tjejer! Desirée Nilsson, en av de företagsamma tjeejerna på Köpmangården, driver café Lilla Mari och Bröllopsbutiken. TRÄHUS MED VINKLAR, vrår och mysig gammaldags miljö har gjort Köpmangården till en av Skellefteås mest älskade stadsmiljöer. Och som en följd av det blomstrar företagandet här. Lite oväntat finner man vid en närmare titt att nästan alla företagare är kvinnor. Mest känd av dem kanske Desirée Nilsson blivit. Sedan hon tog över café Lilla Mari för drygt två år sedan har hon blivit Desirée med nästan hela stan. Och som om inte det räckte så har hon därefter även startat framgångsrika Bröllopsbutiken och hunnit belönas som årets företagare i Skellefteå. Konceptet med Bröllopsbutiken måste förklaras. De som ska gifta sig kan komma till hennes butik och hitta allt som hör bröllopet till från ringar och kläder till brudfotografering. - Jag har olika samarbetspartners för att kunna erbjuda en komplett lösning. Newens Foto, Guldsmeden, Nordanågården, Invit, Interflora, Statt och naturligtvis Café Lilla Mari. INREDNING MED STIL På Köpmangården hittar vi också Rigmor Wiklund som har butiken Spets & Ting. Hon säljer mängder av spännande inredningsdetaljer, från gardinoch möbeltyger till lampor, krukor och konstgjorda blommor. - Vi försöker erbjuda våra kunder en stor bredd, inte bara det som är modernt just nu. Sådant svänger ju ganska fort. Här ska man hitta det man behöver för en vackrare inredning, vi vill ge kunderna det lilla extra. Rigmor har märkt ett ökat intresse för inredning. - Sedan vi startade företaget 1990 har intresset blivit allt större. Vi ökar omsättningen varje år, trots att det också dykt upp konkurrenter. Här finns också Stina Renström, som tillsammans med Nina Åkerström, Eva Åkerström och Fredrik Jonsson driver Frisörerna. - Vi har en jämn beläggning året om, med naturliga toppar före midsommar och jul. För oss är det också viktigt med försäljningen, säger Stina. HUDVÅRD FÖR HONOM OCH HENNE Och så finns här Marlene Dunder som driver företaget Vila Hudvård. - Idag handlar hudvård inte bara om skönhet, utan om hudhälsa. Vi erbjuder behandlingar mot olika hudtillstånd, och avkopplande behandlingar i en vilsam miljö, säger hon. Företaget säljer också hudvårdsprodukter. Marlene är själv massageterapeut, hudterapeut och makeup-artist, och i hennes lokaler finns ytterligare en massageterapeut och en terapeut som arbetar med kroppsbalansering. - Affärsidén är att i en vilsam miljö utföra behandlingar för honom och henne med professionella produkter för optimal hudhälsa. SAMARBETE LOCKAR Att det just blivit kvinnliga företagare på Köpmangården är nog enligt tjejerna själva mest en slump, även om det är möjligt att den estetiska biten med miljön på något vis kanske lockar tjejer mer. Men däremot ser de nu olika möjligheter att utveckla samarbete och kanske genomföra olika gemensamma aktiviteter. - Det är en möjlighet som lockar. Det ska bli kul att se vad vi kan göra! säger Rigmor Wiklund. Driftiga tjejer. Från vänster: Marlene Dunder, Stina Renström, Desirée Nilsson och Rigmor Wiklund. Alla har sin företagsverksamhet på Köpmangården (ovan). 4 kom in kom in 5

4 LIVET ÄR EN SCHLAGER! Med en rosa gran mitt på torget hälsade Skellefteå hela Sverige välkommet på schlagerfest den 26 februari. Skebo genomförde flera lyckade arrangemang för att bidra till schlagerstämningen under festivalveckan. VILKEN DUNDERSUCCÉ! VARENDA SKELLEFTEBO, även de som kanske inte är så förtjusta i Melodischlagerfestivalen som företeelse, måste nog ha känt ett uns av stolthet för sitt Skellefteå den här veckan. Trots att vinterns kallaste dagar bestämde sig för att det var dags att anlända så var uppslutningen stor kring de olika planerade aktiviteterna. Skebo bjöd morgonpigga Skelleftebor på gratis festivalfrukost onsdagen före schlagerfesten. När kvicksilvret tidigt på morgonen pekade på 24 grader kunde man misstänka att få skulle ta chansen att sitta i ett tält på torget och äta frukost. Men så blev det inte alls. FRUKOST OCH FIKA Hundratals frukostsugna hann passera tältet, njuta av några smörgåsar, lite kaffe eller choklad och Uppskattat. - Gott med kaffe i kylan, tyckte Anne Lundberg, en av besökarna vid Skebos festivalfrukost. dessutom prata med andra glada Skelleftebor. Och glada är ingen överdrift. Humöret var nämligen på topp, och det var inte många som såg särskilt morgontrötta ut heller. Frukostgästerna var i alla åldrar, inte minst trevligt att det var många ungdomar som tog chansen. - Det var god frukost. Både tillagad och gratis, sade gymnasisterna Samuel Andersson och Jonas Häggström skrattande innan de skyndade ut i kylan på väg till skolan. Skebo bjöd även på festivalfika i Bobutiken för fikasugna butiksbesökare. Kaffe och den särskilda schlagerkakan fanns på fikabordet. Är det fest så är det. FANTASTISKT LYCKAT - Det är viktigt för Skebo att synas i många olika sammanhang. Och det är en självklarhet för oss att ställa upp när hela Skellefteå kraftsamlar för att väcka uppmärksamhet och göra stadens namn känt. Vi får helt enkelt inte missa chansen, för det som är bra för Skellefteå är också bra för Skebo, säger uthyrningsansvarige Kenth Wiklund. - Det har varit fantastiskt lyckat. Jätteroligt att så många ville komma. Positiva. Det som är bra för Skellefteå är bra för Skebo, säger Skebos Kenth Wiklund. Och personalen i festivaltältet verkar lika positiva. Från vänster: Catarina Holmér, Charlott Holmqvist, Ylva Almkvist och Birgitta Backman. Det var första gången som Skebos innebandyturnering för årskursen 4-6 genomfördes. Premiären blev en fantastisk framgång. Platserna var fulltecknade, och kampen om äran att ta hem första segern i de tre klasserna pågick ända in på kvällskvisten. Följ med på cup! 6 kom in kom in 7

5 Disco. Samma fart som det varit på innebandyplanen blev det på discot. Fullsatt, full fart och mycket uppskattat. Vinnare åk 4: The Panthers. Spelare fr v: Tomas Rydström, Linus Almqvist, Nils Olofsson, Alex Eriksson, Jacob Salomonsson, Marcus Bergmark. Målvakt: Oskar Tegby. Lagledare: Christoffer Lidman. Foto: Erland Segerstedt Vi hade jättekul, alla i laget tyckte det var jättebra. EDDAHALLEN formligen vibrerade av förväntan från de tillströmmande ungdomarna som kom redan tidigt på lördagsmorgonen den 5 februari. Det fanns plats för 44 lag i tre klasser, en för vardera årskursen fyra till och med sex. - Vilket tryck det var, säger Kenth Wiklund som hållit i arrangemanget från Skebos sida. Och vilket otroligt engagemang från alla ungdomar. Skebo hade tagit hjälp av bland annat Skellefteå IBK som skötte själva turneringen. - De gjorde ett helproffsigt arbete, och allt löpte på mycket bra. En snabb titt på de dubbla rinkarna inne i Eddas stora hall visade att ungdomarna tog kampen på blodigt allvar. Alla ville så gärna vinna det hemliga priset. En av vinnarna, Albin Pettersson, i laget Stars som vann klassen för spelare i årskurs 5 kommenterar: - Vi hade jättekul, alla i laget tyckte det var jättebra. Och han tyckte inte att det var enkelt att vinna. - Nej, det var bra motstånd, så vi fick jobba hårt. Framgången gav också mersmak. - Vi får ju vara med nästa år också, för då går vi i sexan. Och det kommer vi att vara. Vi får väl se om de vinner igen. ALLA ÄR VINNARE Priset bestod i att de vinnande lagen fick biljetter till Boda Borg. Men det var ingen som gick tomhänt hem från Eddahallen den här dagen. - Alla fick var sin T-shirt och de fick även bada så mycket de ville under dagen. Dessutom avslutades kvällen med ett stort disco för alla danssugna ungdomar. Där serverades dessutom gratis läsk, snacks och godis, säger Kenth Wiklund. KOMMER TILLBAKA Även discot blev en jättesuccé, och sällan har väl så många glada ungdomar hållit igång så länge på Eddahallen. - Vi hade räknat med att Skebo Floorball Open skulle bli uppskattat. Men vi måste erkänna att vi är glatt överraskade av den fantastiska uppslutningen och intresset. Turneringen kommer tillbaka nästa år, räkna med det! avslutar Kenth Wiklund. Vinnare. Ingen gick lottlös från turneringen. Här är det Kenth Ek som delar ut t-shirts till tjejerna i laget Alla älskar fröken. Vått a day! Hela dagen var det fritt bad i Eddahallens bassäng för alla som var med i Skebo Floorball Open. Festligt, folkligt, fullsatt och mycket uppskattat, det gick inte att ta fel på. Vinnare åk 5: Stars. Spelare fr v: Alexander Steen, Marcus Petterson, August Forslund, Felix Åkerlund, Rikard Halldebo, Max Sjögren, John Eriksson. Målvakt: Albin Petterson. Lagledare: Kent Andersson. Vinnare åk 6: Bävrarna IK. Spelare fr v: Rickard Lindholm, Oskar Jonsson, David Holmström, Jonathan Eriksson, Alexander Granqvist. Målvakt: Viktor Arvidsson. Lagledare: Torbjörn Granqvist. Foto vinnare och disco: Erland Segerstedt 8 kom in kom in 9

6 RIVNINGAR KAN SKAPA TRIVSAMMARE UTEMILJÖ Vid några tillfällen de senaste åren har Skebo tvingats riva tomma hus där det inte gått att hitta några andra lösningar. Det är verkligen tråkigt när man måste riva, men ibland finns ingen annan utväg, säger Lars-Bertil Nilsson på Skebo. Trivsammare. När Skebo tvingas att riva hus är alltid ambitionen att göra gårdarna öppnare och ljusare. Exempel på rivningar som skapat trivsammare utemiljöer det kan man se i Skelleftehamn (till vänster) och i Boliden. DET KAN KOSTA ATT STÖRA Den som orsakar upprepade störningar kan numera få betala utryckningen av störningsjouren kronor som man kan ha roligare för. VAD SOM ÄR en störning kan vara svårt att definiera exakt. Men grunden är att det är den som störs som avgör vad som är en störning. - Ingen annan än den som drabbas kan säga om något är en störning eller inte, säger bostadskonsulent Anders Eskilsson på Skebo. Inom rimliga gränser är det alltså den som störs som avgör vad som är en störning, och det kan skilja både från person till person och från ett tillfälle till ett annat. - Vi är ju alla olika, och en del är mer känsliga än andra. Visst är det så att en del upplever sig störda av ljud som man nog faktiskt måste acceptera....vid upprepade störningar kan den störande hyresgästen få betala utryckningskostnaden på 1294 kronor. UNDER DE SENASTE ÅREN har några av Skebos hus rivits. Det har varit hus som inte gått att hyra ut, och där det inte gått att se någon annan lösning under överskådlig tid. I samband med dessa rivningar har Skebo alltid ansträngt sig för att göra rivningen så positiv som möjligt för de boende runtomkring. - Vi har anlagt parker, lekplatser, uteplatser, nya gång- och cykelbanor och annat som behövts för att bidra till ökad trivsel på området. Och det har blivit mycket uppskattat av de boende runt omkring, säger Lars-Bertil Nilsson. En ambition har hela tiden varit att riva det hus som gjort gårdarna öppnare, ljusare och därmed trivsammare. Ibland har enstaka hyresgäster fått flytta till andra hus för att göra detta möjligt. TRE HUS RIVS Även under 2005 kommer några hus att rivas. I Boliden handlar det om Finnforsvägen 19 som stått kallställt en längre tid, och dessutom ytterligare två hus. Totalt är det tolv lägenheter som ska rivas i Boliden. När marken återställs blir det nya grönområden. - Jag har suttit med i en grupp bestående av folk från bland annat museet och stadsarkitektkontoret som fått pengar av Länsstyrelsen för att arbeta med framtidsfrågor för Boliden. Bland annat har vi tittat på var man kan riva med minsta möjliga påverkan. Det arbetet finns med i bakgrunden när vi förberett dessa rivningar. FLER RIVNINGAR PLANERAS Även i Kåge planeras en rivning. - Vi har upphandlat rivning av ett hus på Brännsvedjan. Vi kommer därefter att göra återställning av området, och bland annat förbättra lekplatsen. Skebo utreder också ett större markarbete på Brännsvedjan/Byalagsgatan. - Några beslut om detta är dock ännu inte tagna, säger Lars-Bertil. Rivningsbeslut finns också sedan tidigare för några hus i Jörn. - Men så länge vi har Migrationsverket som hyresgäster där får husen stå kvar. Och det gläder oss naturligtvis mycket, avslutar Lars-Bertil Nilsson. VÄKTARUTRYCKNING Den som upplever sig störd och bor i centralorten kan sedan ett antal år tillbaka ringa till Trygghetsjouren, som är ett samarbete med Falck Security. - Väktare rycker ut till platsen för störningen och bedömer läget. Deras uppdrag är att stoppa störningen, och sedan rapportera till oss. Efter en störning tar Anders Eskilsson alltid kontakt med den som stört. I första hand via brev. - Vid upprepade störningar handlar det om att ta en personlig kontakt. Det är också vid upprepade störningar som den störande hyresgästen i fortsättningen kan få betala utryckningskostnaden på 1294 kronor. - Det är rimligt att den som stör, och inte de hyresgäster som sköter sig, ska betala denna kostnad. VRÄKNING? För att undvika att bli en som stör sina grannar tycker Anders att man ska se till att grannarna vet vem man är och att förvarna om man till exempel ska ha en fest. - Om grannarna känner varandra blir det lättare att hålla kontakten och säga till om någon stör. Då slipper man kanske att Trygghetsjouren måste rycka ut, och det kan ju spara både pengar och besvär. Den som fortsätter att störa sina grannar trots upprepade påstötningar från Skebo kan bli av med sitt hyreskontrakt. - Men det är mycket få störningar som går så långt, det handlar bara om en handfull varje år i hela vårt bestånd av omkring 7000 lägenheter, avslutar Anders Eskilsson. 10 kom in kom in 11

7 FORTSATT NÖJDA HYRESGÄSTER Skebo genomför regelbundet så kallade kundundersökningar. Detär viktigt för oss att kontinuerligt följa upp hur våra hyresgäster upplever sitt boende och oss som hyresvärd. Hos Skebo är det ett instrument för ständig förbättring, säger vd Jerker Eriksson. ATT SKEBO TIDIGARE fått mycket goda värden när företaget har genomfört kundundersökningar har uppmuntrat till fortsatta ansträngningar. - Det är viktigt att inte släppa taget. Kontinuerliga mätningar av vad kunderna tycker är en betydelsefull del i vårt utvecklingsarbete. Trivs hyresgästerna bor de kvar och rekommenderar oss till andra, säger Jerker Eriksson. Genom att identifiera de områden där hyresgästerna tycker att det finns störst utvecklingspotential kan man fokusera tillgängliga resurser på bästa sätt för att bli en bättre värd. - Samtidigt är det naturligtvis också viktigt att inte stanna av, utan bibehålla den höga kvalitet som uppnåtts inom olika områden och som kunderna i undersökningen visar att de uppskattar. rikt. Till exempel boråd och synpunktsträffar bidrar till att öka kontaktytan mellan Skebo och hyresgästerna. JOBBAR RÄTT Många goda råd har den här vägen kommit från hyresgästerna om hur företaget kan bli ännu bättre. - Det allt högre betyget är ett kvitto på att vi jobbar rätt. Mätningen visar även på ytterligare möjligheter att förbättra och utveckla arbetssättet och ger företaget information om hyresgästernas värdering av viktiga boendekvaliteter. Rapporten är därför ett utmärkt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. Skebo fick i undersökningen att NBI, Nöjd Boende Index, på 72. Det är mycket högt om man jämför med andra bostadsföretag i motsvarande situation runtom i landet. - Det är naturligtvis inspirerande. Nöjda hyresgäster bor kvar, så varje gång vi flyttar fram positionerna något så är det bra både HÖGRE VÄRDEN Ett par viktiga faktorer i undersökningen hade förbättrats sedan den förra undersökningen. Dels upplevde hyresgästerna att deras inflytande över boendet ökat, och dels ansåg de att kundvården blivit bättre. - Det visar att vårt kontinuerliga arbete med att kundorientera verksamheten har varit framgångsför hyresgästerna och för Skebo. Vi är mycket tacksamma för att hyresgästerna tar sig tid att fylla i dessa enkäter, de är ett viktigt instrument i vår strävan att bli en så bra hyresvärd som det över huvud taget är möjligt, understryker Skebos vd Jerker Eriksson. Drygt av Skebos hyresgäster tillfrågades i undersökningen, och svarsfrekvensen blev hela 73 procent vilket gör att undersökningen har hög tillförlitlighet. FAKTA OM NBI Nöjd Boende Index, är ett mått på hur nöjda hyresgäster är med sitt boende. Det totala värdet är en sammanvägning av mått på en rad olika faktorer som viktas i förhållande till varandra utifrån hur viktiga hyresgästerna anser dem vara. Det är alltså hyresgästerna som deltagit i undersökningen som både givit mätvärden och avgjort mätvärdets relativa vikt. Diagrammet tillhöger visar faktorerna med deras respektive mätvärden och vikt. Sammantaget ger detta Skebo ett NBI på 72, vilket är mycket högt. Värdeindex: Alla faktorer i tabellen består i sin tur av en sammanvägning av ett antal underliggande variabler med olika värden och vikt. Såväl värdena som deras vikt har bestämts av de som svarat på enkäten. I värdindex ingår till exempel inflytande och kundvård som de viktigaste variablerna Värdeindex BENÄGENHET ATT REKOMMENDERA SKEBO Benägenhet att rekommendera Skebo är en så kallad målvariabel. Enkelt uttryckt ett övergripande betyg på Skebo. Det är naturligtvis både glädjande och stimulerande att se att detta betyg är jämförelsevis väldigt högt, säger vd Jerker Eriksson. Gränsen för vad som kännetecknas som starkt är 71 och gränsen för excellent går vid Lägenhet Anderstorp - Sunnanå Boliden - Jörn 74 Lokalt centrum Bureå - Lövånger Burträsk 78 Trygghet 83 Centrum 49 Hyra 80 Erikslid - Klintfors 80 Läge 82 Kåge - Ersmark - Byske - Fällfors Grannkontakter Störande grannar Stöld och skadegörelse Kommunikationer Morö backe - Ursviken Skebo totalt 12 kom in kom in 13

8 på tapeten BORÅDEN GÖR SUCCÉ. STARTA ETT NI OCKSÅ! Det har aldrig hänt så mycket ute på Skebos bostadsområden som nu. Nya boråd bildas hela tiden av hyresgäster som vill engagera sig för trivseln på sitt område. ATT STARTA BORÅD är enkelt, det upptäcker hyresgäster på allt fler områden. Därför är det inte konstigt att aktiviteterna är fler än någonsin förut. Ett boråd är inte en förening i vanlig mening. Det finns inte någon styrelse, inga val och ingen byråkrati. Föreningar är en bra form för engagemang i olika sammanhang, men många som vill engagera sig i sitt bostadsområde har tyckt att en vanlig förening kräver för mycket. Därför är borådens kontakter med Skebo helt utan krångel och formaliteter. Istället diskuterar boråden direkt med sin bovärd om vad som ska göras. Protokoll behöver inte föras, men minnesanteckningar brukar ändå skrivas så att man minns vad som sagts. Varje område tilldelas årligen en summa pengar som ska användas för att skapa trivsel, gemenskap och utveckla området på olika sätt. Varje år får hyresgästernas boråd dela på drygt en miljon kronor till den här verksamheten. - Pengarna kan användas på så många olika sätt att det egentligen är omöjligt att räkna upp alla. Men man kan antingen använda dem till utrustning, eller till aktiviteter, säger Kenth Wiklund på Skebo. BORÅD OCH BOVÄRD BESTÄMMER Utrustning kan vara att man vill köpa nya bord till kvartersgården, redskap till ett gym, snickarbänk, grillplats eller något annat som man tycker borde finnas på området där man bor. Om området har kvartersgård måste pengarna delvis gå till att hålla den utrustad. Om lokalen är ny eller har vilat så kan området få lite extra pengar till utrustning. - Aktiviteter kan vara en gårdsfest eller att man åker till Ostens Hus för att fika. Är det någon som absolut vill går det förstås att ordna en Ikearesa också, men helst ser vi att pengarna används så att de kommer det lokala näringslivet till del. Fast det är, som sagt, upp till borådet och bovärden. Det som gör boråden till en så smidig mötesform är att bovärden har beslutanderätt över medlen. Det betyder att han oftast kan ta det formella beslutet direkt under mötet. Det är också direkt till bovärden som hyresgästerna redovisar kvitton när man köpt något för borådspengarna. - Att engagera sig för sitt eget område och sitt eget boende ska vara enkelt. Och enklare än så här kan det inte bli. Om du själv är intresserad av att bilda ett boråd på ditt område, tala med din bovärd eller ring till kontoret, telefon , så får du all hjälp du behöver. Hör även av dig om du är intresserad av att engagera dig i ett befintligt boråd. Samråd med Boråd. Det är lätt att bilda ett boråd. Här är det Skebos Kent Ek och Kenth Wiklund som träffar hyresgäster på Läkarvägen. PLUS TV4+ RING POLISEN NU! ANDERSTORP FULLT IGEN Skebo har under en följd av år haft tomma hus på Anderstorp. Men ökad uthyrning generellt och specifika satsningar på bland annat studentbostäder har gjort att Anderstorp idag blivit fullt igen. Det sista tomma huset som stått plomberat på Hemmansgatan har öppnats och hyrts ut, inflyttning senare i vår. Du som bor i ett Skebohus med ComHem som kabel-tv-leverantör har sedan en tid tillbaka tillgång till kanalen TV4+ i ditt grundutbud. Det gäller drygt 4000 lägenheter i Skellefteå centralort. Om du är osäker vad som gäller i just ditt hus, titta på anslagstavlan i din trappuppgång. Där står vem som levererar kabel-tv till ditt hus. Saknas informationen kan du fråga din bovärd. Du hittar TV4+ på kanal 93 eller S14. Många kanske tror att polisen är översvämmad av telefonsamtal från folk som ringer i tid och otid när de sett nåt. Så är det inte alls. I själva verket ringer folk alldeles för lite. Många gånger har folk gjort iakttagelser på sitt bostadsområde i samband med exempelvis ett inbrott. Men de förstår inte själva betydelsen av sin iakttagelse. De sitter bara med en enda pusselbit. Bara polisen, som lägger pusslet, kan avgöra om den biten är viktig eller inte. Därför är budskapet: om du ser något på ditt område som verkar konstigt ring polisen. Det kan vara någon som uppträder märkligt. Någon som går runt och känner på dörrar, stryker runt bilar, vistas i trapphus utan uppenbart ärende, bilar som står parkerade länge med folk i utan att de verkar vänta på något och så vidare. Polisen vill hellre ha tio samtal för många än ett för lite. Iakttagelserna är oerhört viktiga för att få ledtrådar som kan peka i rätt riktning i samband med exempelvis en inbrottsvåg. Polisens tipstelefon når du på Det är ett nationellt nummer, men du kopplas i första hand till närmaste polisstation. TELEFONTIDER HOS BOVÄRDEN Bovärdarna i centrala Skellefteå, Ursviken och Skelleftehamn har telefontid kl måndag fredag. Telefontiden gäller även mobila telefonnummer. SKEBO PÅ REVYN Uppmärksamma besökare på Lövångersrevyn har säkert noterat att Skebo gjorde reklam i samband med föreställningarna, främst i form av reklamfilm. - Det här är ett nytt och lite annorlunda sätt att nå vår viktiga målgrupp seniorer, säger Jerker Eriksson, vd. Totalt sågs årets revy av ungefär personer. KONTANTLÖS BOBUTIK Skebo medverkar i arbetet med Trygghetsforum, där en rad aktörer i kommunen samverkar för att på olika sätt skapa ett tryggare Skellefteå. Ett Skellefteå där färre miljöer inbjuder till brott, helt enkelt. Som ett led i det arbetet har Trygghetsforum arbetat med kampanjen Gör inga tjuvar! där en av idéerna varit att arbeta för minskad kontantanvändning. Som en följd av detta upphör nu också möjligheten att betala hyran kontant i BoButiken. Detta minskar rånrisken både för hyresgästen och för Skebos personal. Mer information om Trygghetsforum kan du hitta på TACK FÖR ERA SYNPUNKTER! Synpunkten är en återkommande mötesform mellan Skebo och hyresgästerna. Dit kan alla som vill komma och ge synpunkter på sitt boende, och på sitt bostadsområde. Och naturligtvis också ställa frågor. Avsikten är att så långt det är möjligt låta hyresgästernas vilja forma boendet. Engagemanget, inte ägandeformen, ska vara avgörande för möjligheten att påverka sitt boende. Dessa allmänna möten är ett komplement till boråd och den möjlighet till direktkontakt med bovärd och kontor som finns alla dagar på året. Nyligen var det synpunktenmöte på Erikslid. De hyresgäster som Kom in! talade med var mycket nöjda med sitt boende, och speciellt bovärden fick mycket beröm. Några synpunkter hade de också delat med sig av. - Jag är lite missnöjd med att det blivit dyrare att parkera, och det har jag framfört. Men jag trivs jättebra här, sade en av hyresgästerna. Under våren är fler Synpunktenmöten inplanerade: Jörn 15 mars, Byske 5 april och Kåge 19 april. Om ditt område inte finns med och du tycker att det behövs ett möte även hos er, hör av dig till din bovärd. 14 kom in kom in 15

9 korsordet VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 8 april. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med en reflexväst för säkrare promenader i kvällsmörkret. Vinnare i förra numret blev Lisa Brunnström som vann ett presentkort på 100 kr. Birgitta Normark, Anders Lindgren, Sven Lindgren och Eva Wikström vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postadress

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Mobilisering - prosesser og verktøy

Mobilisering - prosesser og verktøy Metodenotat Mobilisering - prosesser og verktøy med utgangspunkt i strategisk arbeid med fornyelse i bydelen Gårdsten, Gøteborg "det måste vara viktig det måste vara på riktig det måste vara för alla"

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer