IDA:s ABC. Världsbankens fond för de fattigaste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDA:s ABC. Världsbankens fond för de fattigaste"

Transkript

1 Världsbankens fond för de fattigaste IDA:s ABC

2 IDA:s ABC Världsbankens fond för de fattigaste Lyfter människor ur fattigdom Internationella utvecklingsfonden (IDA) är den del av Världsbanken som riktar sig till de fattigaste. IDA är en av världens största biståndskällor som finansierar hälsa och utbildning, infrastruktur och jordbruk, samt ekonomisk utveckling och institutionsutveckling i de 79 fattigaste länderna i världen, varav 39 befinner sig i Afrika. I dessa länder bor 2,5 miljarder människor, varav 1,5 miljarder överlever på mindre än 2 dollar om dagen. IDA:s medel är inte bundna till specifika sektorer. Det är mottagarländernas regeringar som sätter sina egna prioriteringar. Om externa omständigheter förändras i händelse av en ekonomisk kris eller en naturkatastrof kan medel från IDA styras om för att möta de nya behoven. IDA står för 20 procent av allt internationellt bistånd. Under 2010 slog IDA:s finansiella åtaganden rekord, med 15 miljarder dollar i avtalade belopp varav 7,2 miljarder enbart till Afrika. Ungefär en femtedel av dessa medel var gåvomedel och resten var i former av räntefria lån med lång amorteringstid. IDA bidrar även till att maximera de knappa biståndsresurserna: varje dollar som betalas ut från IDA ger i genomsnitt en hävstångseffekt på ytterligare två dollar. Påfyllnad av IDA sker vart tredje år tack vare bidrag från givare från alla världens länder samt från två av Världsbankgruppens institutioner: Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) och Internationella finansieringsbolaget (IFC). Med hjälp av IDA så har 27 länder hem för 2,1 miljarder människor eller 34 procent av jordens befolkning utexaminerats. Det innebär att deras ekonomiska utveckling har blivit så pass stark, att de inte längre är beroende av biståndsmedel från IDA. Många av dessa länder har istället övergått till att bli nettobidragsgivare till IDA. Under det senaste årtiondet har bistånd från IDA bidragit till att rädda minst 13 miljoner människoliv. IDA har; finansierat vaccinationer av 310 miljoner barn; gett mer än 177 miljoner människor tillgång till vatten och sanitet; bidragit till att mer än 47 miljoner människor fått tillgång till hälsovård; försett 98 miljoner barn med näringstillskott samt skapat bättre utbildning för mer än 100 miljoner barn varje år.

3 Afghanistan Armenien Azerbajdzjan Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Spädbarnsdödligheten minskad med 22 procent och barnadödligheten minskad med 26 procent, under endast 3 år 8 miljoner telefoniabonnenter, fast samt mobil telefoni 45 procent av stadshushållen i flervåningshus använder numera säker, föroreningsfri, överkomlig gasbaserad värme, jämfört med 11 procent år brukargrupper för vatten etablerade, som en del av pågående reformer inom bevattningssektorn 1,2 miljoner människor i 431 samhällen gynnats av nya samt reparerade vägar under de senaste fem åren människor i 30 olika samhällen fått tillgång till småskaliga bevattningssystem efter att dessa reparerats 20 miljoner människor gynnade av mikrofinanstjänster under de senaste 12 åren 4,4 miljoner flickor går numera i högstadiet, en tredubbling jämfört med 1,1 miljoner år invånare fått bättre tillgång till infrastruktur och grundläggande service under de senaste fem åren Sedan mars 2007 har 2 miljoner slitstarka, impregnerade myggnät för sängar har kommit gravida kvinnor och barn till del 3400 hushåll i 39 byar gynnade av 13 mil nybyggd väg Den snabba återuppbyggnaden av skolor och hem efter jordbävningen under 2009 har möjliggjort för flickor, från en avlägsen by, att återgå till grundskolan efter enbart ett par dagar människor på landsbygden och i stadsnära områden har fått tillgång till elektricitet människor i de fattigaste landsbygdsområdena har gynnats av mer än 9200 solcellsmoduler för hushållsbruk sedan 2005 och ytterligare människor har gynnats av 87 solpaneler som installerats i skolor och på vårdmottagningar i den stora fattiga staden El Alto Bosnien Uppskattningsvis jobb skapade och bevarande under perioden Hercegovina Mer än 7000 f.d. professionella soldater tillhandahållits utbildning och integrerats till ett civilt liv Burkina Faso Burundi Djibouti 94 procent av Ouagadogos befolkning invånare har numera tillgång till rent vatten 55 procent flickor inskrivna i skolan i de 20 mest underprivilegierade provinserna år 2006 jämfört med endast 36 procent år vuxna f.d. stridande demobiliserats mellan ; sedan september 2006 har 6886 f.d stridande återintegrerats socioekonomiskt, varav 380 minderåriga Sedan 2004 finns en reviderad upphandlingslag, investeringslag, handelsbalk samt konkurrenslagstiftning på plats 71 procent av eleverna klarar nu grundskolan utan att behöva gå om en klass, en betydande ökning i jämförelse med endast 52 procent myggnät utdelats till hushåll i högriskområden under 2010, en ökning mot de myggnät som delades ut år Elfenbenskusten f.d. stridande och ungdomar i riskzonen försedda med jobb certifikat/handlingar räddats, återupprättats samt digitaliserats av nationalarkivet vilket innebär att dokument rörande medborgarskap, landrättigheter och officiella dokument gällande födslar, äktenskap och andra händelser har bevarats för framtiden. Ytterligare certifikat/handlingar är i färd att digitaliseras Eritrea Etiopien År 2005 hade föräldralösa barn placerats i familjer Ytterligare fall av malaria diagnostiserats grundskolelärare har anställts, vilket har bidragit till en ökning av nettoandelen inskrivna i grundskolan från 68,5 procent under 2005 till 83,5 procent ,5 procent av befolkningen på landsbygden hade tillgång till dricksvatten år 2009, jämfört med 46 procent år 2005 Foton från vänster till höger: Michael Foley, Carmen Machicado, Michael Foley

4 Gambia Georgien Ghana Haiti Honduras Indien Kambodja Kamerun invånare i städer, gynnade av bättre levnadsstandard till följd av infrastrukturförbättringar Barnadödligheten (barn under fem år) har minskat mellan 25 och 40 procent under perioden i Etiopien, Gambia, Malawi och Rwanda En 29 -procentig ökning av sjukförsäkringar för fattiga kvinnor i fertil ålder och en motsvarande 59 -procentig ökning för barn under fem år Andelen vaccinerade för vanliga barnsjukdomar höjdes från 78 procent 2004 till 98 procent 2009 Förbättrat utbud av mödravård samt barnhälsovård, har lett till minskad barnadödlighet för barn under fem år, till 80 döda per 1000 levande födda, från tidigare 111 döda per 1000 levande födda år Även den neonatala dödligheten har minskat Andelen vaccinerade 2008 var 79 procent jämfört med 69 procent byggnader bedömda för skador som uppstått till följd av jordbävningen soldrivna lanternor inköpta och utdelade, vilket har lett till ökad säkerhet samt minskad brandrisk för mer än människor 3000 familjer på landsbygden har startat jordbruk och företag vilket har försett dem med en garanterad inkomst och ett arbete 2,5 miljoner människor i fattiga kommuner har gynnats av uppemot 1500 renoverade skolor, 700 nya skolor, 163 nya vårdcentraler, 347 mindre vatten-och sanitetssystem samt 461 latriner Över 98 procent av barnen i Indien har nu en grundskola inom en kilometer från sitt hem; endast 5 miljoner barn går inte i skolan, jämfört med 25 miljoner 2003; andelen av barn som fortsätter till mellanstadiet ökade från 75 procent år 2002 till 84 procent år miljoner hushåll i byar har omfattats av program för uppehälle på landsbygden Elever som fullföljer grundskolan nådde 85,6 procent under , vilket är en höjning jämfört med fem år sedan, då färre än 50 procent fullföljde Fler än mellanstadieelever och fler än 3000 lågstadieelever har tagit emot stipendium för att kunna fortsätta sin skolgång 1,6 miljoner människor direkt gynnade av förbättrad infrastruktur, inklusive de som fått ökad tillgång till utbildningsmöjligheter och de över som fått ökad tillgång till hälsovård människor gynnade av förbättrad tillgång till energi och fler än av förbättrad tillgång till marknader Kap Verde Företagsskatten minskad från 35 till 30 procent mellan 2003 och 2008 Tullar harmoniserade och importskatter och avgifter förändrade samt markant sänkta, över en femårsperiod Kenya utsatta barn, på grund av fattigdom och föräldralöshet, fick bättre levnadsstandard tack vare extra hushållsbidrag 25 -procentig minskning av malariarelaterade sjukdomar bland barn i västra Kenya tack vare ökad användning av myggnät för sängar Kirgizistan 92 procent av befolkningen har numera tillgång till läkemedel, en ökning från tidigare 77 procent, år 2001 Bättre tillgång till hälsovård: tillgång till grundläggande sjukvård höjdes med 36 procent och för sjukhusvård med 18 procent, vårdtid på sjukhus sjönk från 15,3 dagar till 12,7 dagar mellan 2004 och 2007 Laos Stommen av landets vägnät har förbättrats sedan 1996 och den genomsnittliga hastigheten har ökat från 35 km/h till 80 km/h 20 mil väg har uppgraderats, vilket har resulterat i kostnadsbesparingar för fordonsdrift till uppskattningsvis 39 miljoner dollar samt en minskning av genomsnittstiden för att ta sig till marknaden från 5 till 3 timmar Foton från vänster till höger: Michele Egan, Michael Foley, Ashwini Bharat

5 Lesotho Liberia Madagaskar En ökning på 10 procentenheter av användningen av moderna preventivmedel, från 37 procent 2004 till 47 procent vårdinrättningar tillhandahåller idag tjänster för att minska HIV-smitta från mor till barn, en ökning från endast 9, år Förebyggande av mor-barn smitta har ökat under samma period, från 5 procent till 31 procent 84,2 mil väg nästan en tiondel av Liberias vägnät har renoverats under de senaste åren och centrala vägkorridorer återuppbyggdes eller renoverats människor i hela Liberia har försetts med korttidsarbete i offentlig regi sedan oktober nya företag registrerade i tre regioner mellan 2006 och 2008, uppskattningsvis har nya jobb skapats människor fick tillgång till rent vatten tack vare att 627 borrhål med handpumpar och 320 anordningar som tillför vatten genom gravitation, byggts Malawi 12 procentenheters minskning i antal fattiga invånare, från 52 procent 2005 till 40 procent 2008 Utveckling av ett privat virtuellt nätverk för regeringen, med täckningsvidd på 645 kilometer, som länkar alla stora städer och alla departement och myndigheter, vilket har ökat effektiviteten inom regeringens kommunikation och affärstransaktioner Mali fler människor har tillgång till elektricitet per maj offentliga institutioner, inklusive 172 skolor och 139 vårdcentraler har fått tillgång till elektricitet utanför elnätet Moçambique 11,3 miljoner ton gods har trafikerat hamnen 2009, jämfört med 8,2 miljoner ton ,3 miljoner ton gods har transporterats på järnvägarna under 2009 jämfört med 3,4 miljoner ton 1999 Moldavien tillfälliga jobb skapade, vilket har resulterat i uppemot 2 miljoner dagsverken 1700 nya företag skapade inom högproduktivt jordbruk, boskapsnäring och mindre industrier, vilket har lett till 7000 nya jobb Mongoliet 69 -procentig ökning av inskrivningar på förskolan sedan brunnar reparerade Nepal Nicaragua arbetare anställda samt 11,8 mil landsväg byggda och/eller renoverade under de senaste två åren via ett lokalt drivet projekt 83 procent av befolkningen fullt vaccinerade 2006, jämfört med 43 procent mikroföretag, arbetsgivare åt cirka 400 personer etablerade, underhåller 240 mil väg, motsvarande 88 procent, av det centrala vägnätet personer inom de fem största etniska grupperna, från 214 olika samhällen gagnats av ett landrättighetsprojekt. Projektet ägde rum inom 15 områden tillhörande ursprungsbefolkningar, inom de historiskt sett marginaliserade områdena inom de autonoma regionerna vid den karibiska kusten Niger Användandet av vårdcentraler i princip dubblerats från 20 procent 2005 till 39 procent procent av befolkningen i landets 51 urbana centrum nådda av privata vattenledningar och brandposthuvuden per december 2008 en ökning från 64 procent jämfört med 2001 Nigeria OECS* Pakistan Rwanda 3,4 miljoner personer inom jordbrukssektorn givits möjligheten att öka sina inkomster med 63 procent mellan 2004 och 2009, tack vare ökad tillgång till bättre redskap låntagare och 1,2 miljoner kunder fått tillgång till mellanstora-, små-, samt mikroföretagstjänster 8,4 procents ökning av inskrivningar till gymnasieutbildning på Grenada och 34,7 procent ökning på St. Vincent. Mellan 2002 och 2008, en tioprocentig ökning av tillströmningen till gymnasieutbildningar inom geografiska områden med låg tillgänglighet 5,9 -procentig ökning av elever som klarar examen inom minst fem ämnen på proven från Caribbean Examination Council (CXC) på St. Vincent och på Grenadinerna samt en 9,5 -procentig ökning på St. Lucia 62 procent inskrivna i grundskolan i Punjab 2007, en ökning från 47 procent 2001; andelen flickor inskrivna i grundskolan ökade under samma period från 43 procent till 59 procent och andelen inskrivna flickor på landsbygden ökade från 38 procent till 55 procent bevattningsprojekt har bevattnat ett område på uppskattningsvis hektar jordbruksmark och hektar mark som tidigare varit obrukbar, men som numera kan användas i jordbrukssyfte människor fått tillgång till pålitlig elförsörjning, de planlagda elavbrotten har minskat, från 50 procent under under högpristid 2004 till 0 procent 2010 Tiden det tar att starta ett företag minskad från 14 dagar till 3, antalet förfaranden minskade från 8 till 2 och kostnaden för starta ett företag minskade från 109 procent till 10 procent av inkomst per capita mellan 2008 och 2009 *Organisationen av östkaribiska stater

6 Samoaöarna 2,4 mil havsvall reparerad i syfte att skydda byar vid kusten, samt fyra broar ombyggda För första gången har en politik och en handlingsplan för avfallshantering inom vården beslutats Senegal 84 procent (brutto) inskrivna i grundskolan 2008, en ökning från 67 procent procent av alla barn under fem år nådda av en integrerad samling aktiviteter på lokal nivå för förbättrat näringsintag Sierra Leone Sri Lanka personer har fått tillgång till förbättrade hälso- och sanitets inrättningar, 148 vårdcentraler renoverade och utrustade mellan 2004 och barn har fått tillgång till grundläggande utbildning, tack vare att 920 klassrum renoverats inklusive viss nybyggnation mellan 2004 och jordbrukarhushåll gynnats av att hektar jordbruksmark återtagits i bruk samt att sju stora bevattningssystem renoverats mellan 2004 och procent av eleverna fullföljde grundskolan (år 1 till 9 ) jämfört med 80 procent 2005 Tadzjikistan hushåll som riskerade svält tilldelats vete och gödsel procentig ökning i andelen underviktiga barn som diagnostiserats och behandlats Tanzania 88 procent av riksvägarna och landsvägarna är numera i gott skick jämfört med 51 procent procentig minskning i spädbarnsdödlighet (från 99 till 51 döda per 1000 levande födda) och en tydlig minskning i barnadödlighet för barn under fem år (från 146 till 81 per 1000 levande födda) mellan 1999 och 2010, vilket innebär att ett av Millenniemålens delmål är inom räckhåll Tonga Uganda Uzbekistan Vietnam 42 samlingslokaler renoverade eller återuppbyggda 386 cyklondrabbade hus renoverade; 470 cyklonmotståndskraftiga hus byggda Tiden det tar att registrera en fastighet minskad från 225 dagar till 77 dagar, och för att registrera ett företag från 135 dagar till 25 dagar 500 solpaneler med en kapacitet på watt (högpris timmar) installerade på vårdcentraler runt om i landet, vilket har inneburit bättre service och ökad säkerhet 66 procent av uzbekerna rapporterade förbättringar av kvalitén inom vården, inklusive ökad tillgänglighet, kvalité på utrustningen och läkemedlen, samt ökad tillgång på mer välutbildade läkare 86 procent av kvinnorna mottagit mödravård 2008, jämfört med 79 procent småskaliga jordbrukare har fått ökad tillgång till marknaden tack vare teknologitjänster, jordbruksorganisationer samt ökade kontakter med agroindustriföretag 91 procent av majoritetsbefolkningen, Kihn, och 80 procent av den etniska minoriteten på landsbygden levde inom 2 kilometers avstånd från en allvädersväg 2006; att jämföra med 1998 då nästan hälften av den etniska minoriteten drabbades av isolering under regnperioderna Yemen flickor går i skolan, ett resultat av de villkorade bidrag som infördes 2008 och 2009 Skattereform verkställd samt ett automatiskt system för att hantera dokument och administration hos tullen infört Zambia 1,2 miljoner människor i nio städer runt om i landet har fått tillgång till förbättrade vatten- och sanitetsförhållanden mellan 1996 och procent minskning i antalet malariarelaterade dödsfall årligen från 2000 till 2008, under en period då befolkningen ökade med 30 procent, vilket innebär en reell minskning på över 60 procent Foton från vänster till höger: Arne Hoel, Michael Foley, Arne Hoel

7 Foton uppifrån och ner: Curt Carnemark, Michael Foley, Curt Carnemark

8 Världsbankgruppen i fält Idag finns Världsbankgruppen på plats med fler än 150 kontor runt om i världen. Den ökade närvaron i låntagarländerna hjälper Världsbankgruppen att förstå sina partners i dessa länder bättre samt bidrar till ett mer effektivt arbete och en ökad tillgång till direkt service. Mer än 90 procent av Världsbankgruppens landchefer/landansvariga och 41 procent av personalen är numera stationerad på landskontoren. I personalstyrkan ingår anställda från 170 olika nationaliteter. VÄRLDSBANKGRUPPENS KONTOR Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) ger lån och utvecklingsstöd till regeringar i medelinkomstländer och kreditvärdiga låginkomstländer till låga kostnader för låntagarna. Internationella utvecklingsfonden (IDA) ger förmånliga gåvor och lån till de fattigaste ländernas regeringar. 79 länder har tillgång till dessa lån idag, dessa länder har liten eller obefintlig möjlighet att låna på marknadsvillkor. IDA:s utlåning är finansierat av bidrag från givarländer. Additionella medel kommer från Världsbankgruppen och från återbetalningar av tidigare IDA lån. Internationella finansieringsbolaget (IFC), är Världsbankgruppen privatsektorarm. IFC finansierar lån med lång amorteringstid, tillhandahåller aktiekapital, strukturerade produkter, värdepapperisering samt rådgivning och krishanteringstjänster till privata företag i utvecklings- och transitionsländer. Multilaterala investeringsorganet (MIGA) utfärdar garantier för politiska risker vid privata investeringar i utvecklingsländer for att underlätta utländsk direktinvestering i utvecklingsländer. Internationella centret för lösning av investeringstvister (ICSID) medverkar till tvistelösning mellan utländska investerare och regeringar i samarbetsländer. ICSID forskar och publicerar även inom internationell tvistelösnings- och utländsk investeringsrätt. VÄRLDSBANKGRUPPEN Återvunnet papper November 2010

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU14 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder Sammanfattning Utskottet behandlar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Sammanfattning Utskottet behandlar

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

IDA:s GENUS. Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste

IDA:s GENUS. Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste IDA:s GENUS Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste IDA:s GENUS Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste Fostra jämställdhet mellan könen och självbestämmande I de fattigaste länderna saknar

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos

Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos Bygger på Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (2012-3-16) Smittskydd Halland och Halland, december 2013 Screening

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Bilaga 25 [1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet 1. Följande tabell visar a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2016 Senast körd 2017-01-01 06.32 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Genomsni ttlig handläggn instid. varav övriga *2. varav dublin *1. of which others *2. of which dublin *1. Average handling time

Genomsni ttlig handläggn instid. varav övriga *2. varav dublin *1. of which others *2. of which dublin *1. Average handling time Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2015 Senast körd 2016-01-01 07.28 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

Minor FieldStudies 2017/ oktober 2017 kl Helena Björck, Studentavdelningen

Minor FieldStudies 2017/ oktober 2017 kl Helena Björck, Studentavdelningen Minor FieldStudies 2017/18 16 oktober 2017 kl 16-17 Helena Björck, Studentavdelningen ? Vad är MFS? Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på kandidat-, magister- och masternivå inom alla

Läs mer

Jämställdhet. IDA:s ABC. IDA:s ABC 1

Jämställdhet. IDA:s ABC. IDA:s ABC 1 Jämställdhet IDA:s ABC IDA:s ABC 1 Det här dokumentet publicerades av viceordföranden för utvecklingsfinansiering inom Världsbanksgruppen. 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 WorldBank.org/IDA Facebook.com/IDA.wbg

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU40 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen medger att Riksbanken

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA UTLANDET MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA ABONNEMANG DATA I UTLANDET PRISLISTA UTLANDET Denna prislista

Läs mer

6.000.000.000 - Världens befolkning

6.000.000.000 - Världens befolkning 6.000.000.000 - Världens befolkning Orginaltitel Six billion people Längd 10 min Ålder År 4-9 Ämne Samhälle; geografi, Samhällskunskap, allmänt, Biologi; människan, Miljö; allmänt Filmnr 6545 Produktion

Läs mer

Besökt yrkeskategori 2008

Besökt yrkeskategori 2008 Statistik över Läkare i världens klinik för papperslösa 28 Under 28 hade läkarkliniken totalt 1187 besök. En del besök har varit till fler yrkeskategorier, t ex en person besöker både läkare och sjukgymnast

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Rapport från kommissionen till rådet

Rapport från kommissionen till rådet SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.1.2010 KOM(2010)2 slutlig Rapport från kommissionen till rådet RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om tillämpningen av bilaga X till tjänsteföreskrifterna

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer