2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin"

Transkript

1 Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin

2 RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat innebar att många av våra medarbetare symboliskt cyklade till Kenya med Solvatten, en produkt som hjälper många familjer att få rent vatten. Nu har jag själv fortsatt på cykeltemat och befinner mig just nu på en lång cykeltur genom Sverige. Jag har sedan länge drömt om att cykla från norr till söder i vårt vackra land och nu är jag i full gång. Totalt kommer jag avverka 370 mil på cykeln en riktig utmaning som bjuder på tuffa strapatser men också fantastiska naturupplevelser och minnen för livet. Jag startade redan i början av april från WSP-kontoret i Malmö. Tanken med hela resan är att besöka de flesta WSPkontoren i landet för min årliga roadshow, skillnaden är bara att jag i år anländer per cykel. Från Malmö har resan gått vidare genom södra delarna av Sverige och jag har besökt ett 20-tal kontor hittills. När detta skrivs har jag just nått fram till Karlstad. Här som på många andra ställen möttes jag ute på vägen av vänliga medarbetare som cyklat med och visat smarta vägar. Det är så otroligt mycket lättare att cykla när man har sällskap. Tack vare det har jag nu nått ett medelhastighetsrekord på 28 km i timmen. Inom WSP betonar vi ofta vikten av att verka lokalt, att finnas nära kunderna på den lokala marknaden. Därför har vi ett utspritt kontorsnät och finns representerade på många håll i vårt avlånga land. Under den här resan får jag bokstavligen känna på hur långt Sverige är och får också tillfälle att se och uppleva vad man jobbar med på de olika kontoren, och vilka olika förutsättningar som råder på de lokala marknaderna. Vårt motto United by our difference känns verkligen mycket träffande och helt rätt. Från Karlstad kommer resan nu att gå vidare till Dalarna och därefter ska jag besöka våra kontor i norra delarna av Sverige. Den tredje juli räknar jag med att vara i mål vid Riksgränsen. Följ mig gärna via min blogg på eller välkommen att cykla med en liten delsträcka så kan vi diskutera utmaningarna i konsultbranschen. Trevlig sommar! Rikard Appelgren NYHETER RIKARD APPELGREN INVALD I STYRELSEN FÖR WSP GROUP PLC På bolagsstämman 5 maj valdes Rikard Appelgren in som Executive Director i WSPs börsstyrelse. Sedan tidigare ingår styrelseordförande för WSP Europe AB Anders C Karlsson i styrelsen för WSP Group plc. Detta är ett viktigt steg för WSPs styrelse att få in kompetens från en av de viktigare marknaderna i företaget, säger Chris Cole koncernchef för WSP. Samtidigt som Rikard Appelgren väljs in i styrelsen har även Paul Dollin valts in. Paul Dollin tillträder som ny VD för WSP UK den 1 juni 2010 och kommer närmast från en liknande befattning inom Atkins UK. NY EKONOMI- CHEF FÖR WSP SVERIGE Ny ekonomichef för WSP Sverige är Åsa Klintemar som arbetat i olika roller inom WSPs ekonomiavdelning i nio år. Åsa kommer att ansvara för ekonomistyrning och redovisning samt ingå i WSP Sveriges ledningsgrupp. NY EKONOMI- DIREKTÖR FÖR WSP EUROPE WSPs ekonomidirektör sedan många år, Kjell Holmgren, gick i pension i mars. I samband med det delades ekonomifunktionen mellan WSP Europe AB och WSP Sverige AB. Till ekonomidirektör för WSP Europe har Johanna Engelbrekt utsetts. Johanna får det finansiella ansvaret för WSPs verksamhet i ett tiotal länder däribland Sverige, Finland, Estland, Tyskland, Polen, Rumänien och Ryssland. WSP Europe är en viktig del av WSP-koncernen med en total omsättning på cirka 3 miljarder kronor vilket utgör ungefär en tredjedel av koncernens omsättning. Johanna är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har därefter skaffat sig en bred bakgrund från svenska och internationella industriföretag. Hon har bland annat arbetat på Atlas Copco och Veracel Cellulose. Senast kommer Johanna från ITT Water & Wastewater. Min ambition har alltid varit att arbeta med de ledande i varje bransch, säger Johanna. När jag nu får chansen att arbeta med WSP känns det som jag följer min ursprungliga intention. WSP är en av världens ledande ingenjörskonsulter med verksamhet på alla kontinenter. Det ska bli spännande att få ta del i den verksamheten. I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2000 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP ca medarbetare i bland annat England, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Produktion: Kungsholmsgruppen Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing Adressändringar: Tryck: Elanders Falköping ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 VERKSAMHETEN VÄXER Efter några tuffa år ser nu hela branschen en ljusning i horisonten, säger WSPs personaloch informationsdirektör Siv Axelsson. Det innebär också att efterfrågan på duktiga medarbetare ökar överallt. Vi ser ett behov att rekrytera många fler konsulter till WSP inom det närmaste året, säger Siv. Inte minst beroende på ökade satsningar inom nya områden, som till exempel fastighetsutveckling och förnyelsebara energikällor. En av WSPs stora styrkor är vår lokala förankring och för att även i fortsättning kunna möta våra kunders behov och efterfrågan räknar vi med att förstärka vår verksamhet i hela landet, även om trycket är extra stort i storstadsregionerna. Det är i hög utsträckning uppdragsansvariga som efterfrågas i många delar av vår verksamhet. Det känns väldigt roligt att det blåser positiva vindar och att verksamheten växer runt om i landet, säger Siv Axelsson. Vi har många spännande projekt och ett öppet och kreativt arbetsklimat att erbjuda, så jag välkomnar med glädje nya medarbetare till WSP. WSP VINNARE I ENERGIMYNDIGHETENS RAMAVTALSUPPHANDLING WSP är den konsult som tilldelades flest områden när Energimyndigheten tecknade ramavtal. Totalt handlade de om 90 olika områden. WSP hade lämnat anbud för 60 och blev tilldelade 34. En mycket hög siffra som vi kan vara stolta över och som visar att vi är på rätt väg när det gäller WSPs profilering inom energiområdet, säger Agneta Persson, WSPs ansvariga för hållbar energianvändning. SATSNING PÅ BIOGAS KATARINA STARBERG NY AFFÄRSUTVECKLARE Ett mycket hett ämne inom energisektorn är biogasen, som förväntas få en stark ställning inom energiproduktionen. Området växer mycket snabbt och många kommuner och energiföretag planerar för att bygga anläggningar för biogasproduktion. WSP möter denna ökade efterfrågan med en satsning på en ny enhet Biogas, inom WSP Samhällsbyggnad och har utsett Katarina Starberg till affärsutvecklare Biogas. Katarina får huvudansvaret att bygga upp kompetens och resurser inom WSP och på olika sätt vidareutveckla biogasverksamheten. I detta arbete kommer hon att ha ett starkt marknadsfokus och aktivt nätverka med WSPs övriga kontor och verksamhetsområden både i Sverige och på andra håll i världen. Jag har redan haft kontakt med kollegor i England, Norge, Finland och Tyskland, säger Katarina. Intresset är enormt och Sverige ligger långt framme i utvecklingen. Det kommer att bli givande samarbeten. Katarina har över 18 års erfarenhet av processtekniskt arbete och är idag en av Sveriges ledande experter på området biogas/ INTRESSET ÄR ENORMT OCH SVERIGE LIGGER LÅNGT FRAMME I UTVECKLINGEN slam/organiskt avfall. Hon har under lång tid deltagit aktivt i arbetet att utveckla svenska rötningsanläggningar för avfall och ansvarat för åtskilliga kvalificerade process- och energistudier, förstudier, utvärderingar och strategiska studier såväl i Sverige som internationellt. Hon har tidigare varit anställd på bl.a. Nalco Chemical company i Chicago, samt som konsult på VAI VA-Projekt AB och Sweco. Hon har uppdragsgivare över hela landet och ett mycket stort kontaktnätverk i branschen. VÄGAVGIFTER DEN MEST INTRESSANTA ALTERNATIVA FINANSIERINGSKÄLLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Kollektivtrafiken behöver hitta kompletterande finansieringskällor. En färsk forskningsrapport från WSP Analys & Strategi visar att internaliserande vägavgifter sannolikt är den mest intressanta alternativa finansieringskällan för kollektivtrafiken. I dag finansieras den lokala och regionala kollektivtrafiken genom biljettintäkter och subventionering med skattemedel. Enligt kollektivtrafikbranschens projekt för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel behöver kollektivtrafiken hitta alternativa finansieringskällor för att klara en fortsatt utbyggnad. Med internaliserande vägavgifter menas avgifter som syftar till att täcka kostnader som uppstår till följd av resenärs beteende. Dessa avgifter har flera fördelar. En bakomliggande tanke med internaliserande vägavgifter är att de trafikanter som lättast kan byta väg, restid och färdmedel ska göra det. Detta gör att dessa avgifter, utöver att vara en intäktskälla, samtidigt kan öka antalet kollektivtrafikresenärer, minska trängseln på vägarna och öka framkomligheten för bland annat busstrafiken. I WSPs rapport om finansieringsmodellens betydelse för utvecklingen av lokal och regional kollektivtrafik analyseras och utvärderas även de olika huvudmannaskapsmodeller som används i olika delar av Sverige och olika modeller för rent kommersiell kollektivtrafik. För mer information kontakta, Lars Sandberg, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 FISKINDUSTRIN STÄLLER STORA KRAV PÅ RENINGSPROCESSEN WSP har på många håll i landet arbetat i uppdrag för fiskerinäringen. Odling, slakt och rensning av fisk är verksamheter som kräver tillståndshantering, kunskap om lagar och förordningar, hantering av slakteriavfall och rening av avloppsvatten. Inom WSP finns mycket kunskap om alla delar i fiskeriindustrins verksamhet, säger Matthias Grimm på WSP i Umeå. Med de möjligheter vi har till samverkan och erfarenhetsutbyte kan vi idag hjälpa våra kunder med allt från enskilda småuppdrag till att ta ansvar för hela processer. Bild: Matton UTBYGGNAD VID HEDENS FISKODLING I BODEN WSP-kontoret i Luleå har under flera år samarbetat med Vattenfall i uppdrag vid deras fiskodling vid Bodens kraftverk. Nu är det aktuellt att bygga en ny bassänghall för avels- och produktionsfisk vid anläggningen och WSP har gjort en förstudie som bland annat redovisar kostnader för projektet. Den nya bassänghallen ska bli 50 x 20 m och ta in vatten från Lueleälven. Vattenfall sätter ut ungefär 1,3 miljoner lax- och havsöringsmolt i svenska älvar varje år. Fiskodlingen i Boden står för ca 40 % av den utsättningen. Det är roligt att jobba med Vattenfall, säger Per Rendahl från WSP. Det är en mycket kunnig kund som vet precis vad de vill ha. Vi är glada att kunna bistå med utredningar och tekniska fakta. För mer information, kontakta Per Rendahl, , NÄTVERK NYTT SLAMLAGER I VÄSTERVIK Swe-Dan Seafood AB i Västervik är en ledande leverantör av infrusen skarpsill. Med en av världens modernaste frysanläggningar har de kapacitet att producera ton per år. Regine Ullman på WSP-kontoret i Kalmar har samarbetat med företaget i flera år. Nyligen har hon gjort en utredning för att se om befintlig reningsanläggning klarar en kapacitetsökning med 60 %. Vi samarbetar med kommunen i den här frågan eftersom en kapacitetsökning vid den här anläggningen ökar belastningen på kommunens reningsverk, säger Regine. Det är spännande diskussioner som förs. Kanske kan slammet från Seafood levereras till kommunens rötningsanläggning och komma att användas i biogasproduktionen. Regine Ullman är även uppdragsledare för det nya slamlager på m3 som Swe-Dan bygger i Västervik. WSP har gjort förfrågningsunderlag och detaljprojekterat bygg, mark och process. För mer information, kontakta Regine Ullman, , 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 ÖVERUMANS FISK AB UTÖKAR KAPACITETEN Överumans Fisk är en av Sveriges största fiskgrossister med egen produktion. I Storuman i södra Lappland odlas bland annat regnbåge och röding som levereras till grossister och industrier i hela Norden. Företaget har tillstånd att odla 1500 ton fisk om året men de får bara slakta 400 ton per år. För att kunna öka kapaciteten i slakteriet måste först ett nytt reningsverk uppföras. Och det är här WSP kommer in i bilden. Mikael Bergendorff, Matthias Grimm och Eva-Maria Lindström har hjälpt Överumans Fisk med alla delar i projektet för den nya reningsanläggningen. WSP har ett totalåtagande som bland annat omfattat tillståndsansökan, detaljprojektering och upphandling. Just nu svarar WSP för byggledning och samordning av entreprenaderna och senare även intrimning av anläggningen. Vi kan ingenting om byggprojekt av det här slaget, säger Pia Lindberg, som är kvalitetssamordnare på Överumans Fisk. WSP sköter allting och informerar oss om de olika stegen i processen. De har en detaljerad plan och berättar steg för steg vad som ska hända. När det ska göras markarbeten, vilken dag entreprenören kommer, och så vidare. Det har fungerat jättebra. Vi har två fiskodlingar som kräver dagligt arbete och vi skulle aldrig klara byggprojektet själva. Det är det man har konsulter till. För oss är det helt avgörande för företagets framtid att vi får en ny reningsanläggning. Jag litar helt på WSP. Man måste behandla avloppsvattnet väldigt snabbt, berättar Matthias Grimm. Annars blir det svårare att rena. Problemet är också att flödet är så ojämnt från slakteriet. Ibland hanterar man mycket fisk, ibland bara lite. Här handlar det också om näringsrikt vatten med organiska ämnen som är svåra att bryta ned. Kommunen ställer krav på att vattnet måste vara bättre renat innan det når deras reningsanläggning. Under hösten 09 och våren 10 har man nu kört två mindre pilotanläggningar som fungerat mycket bra. Nu pågår bygget av det nya reningsverket. När det är klart kommer allt spillvatten från slakthallen samlas upp i rännor och golvavlopp och ledas till utjämningstankar. Därifrån vidare till en pumpstation och sen till själva reningsprocessen. Därefter kan vattnet föras vidare till kommunens avloppsreningsverk i Stensele. Det fiskrens som blir kvar efter reningsprocessen kommer att skickas till en anläggning som producerar biodiesel och i framtiden kommer slammet att köras till kommunens komposteringsanläggning För mer information, kontakta Matthias Grimm, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 WSP TAR HAND OM FASTIGHETS- FÖRVALTNINGEN NY KOMPETENS I Karlstad håller ett nytt spännande område på att växa sig starkt inom WSP Managements tjänsteutbud. Björn Nordenhammar och Per-Ove Eriksson är eldsjälarna bakom fastighetsförvaltning, ett område som de menar kommer att öka kraftigt inom de närmaste åren. Nu är vi igång här i Karlstad och det börjar även röra på sig på andra håll i landet. Det finns redan idag mycket kunskap inom WSP, säger Björn Nordenhammar. Vi har ju till exempel DeDU, en förvaltningstjänst inom WSP Systems som vi nu samarbetat med länge. WSP bredd och kompetens inom bygg, projektledning, analys och energi gör att oss mycket väl lämpade att nu också utöka vårt erbjudande inom förvaltning. Det handlar egentligen om att samordna all den kunskap som redan finns. Det är ovanligt att man har så brett register inom samma företag, vi kan verkligen erbjuda tjänster från ax till limpa. Vår vision är att utveckla ledande tjänster som omfattar tidiga skeden, genomförande och förvaltning. Här har vi stor nytta av all erfarenhet som finns inom t ex DueDiligence, brandskyddsarbete, belysning, akustik, fukt och radon för att nämna några specialistkompetenser. En annan viktig förutsättning är att WSP finns på så många olika orter i landet. A och O inom fastighetsförvaltning är kännedom om den lokala marknaden, säger Björn. Idag handlar det ofta om att hjälpa utländska investerare och då måste man kunna bistå dem med den lokala förankring de själva saknar. I vårt erbjudande finns till och med möjlighet att hyra en fastighetschef. En person som är spindeln i nätet och som kan greppa allt från ekonomi och nya lagkrav till den tekniska utvecklingen. Det kan handla FASTIGHETSUTVECKLING TIDIGA SKEDEN GENOMFÖRANDESKEDE FÖRVALTNINGSSKEDE Marknadsvillkor Planförutsättningar Fastighetsstrategi Kostnads - och intäktskalkyl KV. MERCURIUS 14 & 15 Mitt i centrala Karlstad, vid Stora Torget ligger kvarteret Mercurius med affärsgalleria, kontorslokaler, bank och restauranger. Totalt omfattar de båda fastigheterna drygt m2 affärs- och kontorslokaler och drygt 1000 m2 bostäder. Fastighetsägaren Otium AS har anlitat WSP för total teknisk och administrativ förvaltning inklusive asset management. Ansvarig för förvaltningen är Per-Ove Eriksson på WSP. Björn Nordenhammar och Per-Ove Eriksson Projektutveckling Projektledning Projekteringsledning Upphandling WSP MANAGEMENTS FASTIGHETSUTVECKLINGS- TJÄNSTER RIKTAR SIG TILL: Privata enskilda fastighetsägare Större privata fastighetsbolag Internationella investerare Kommunala fastighetsbolag Landstingsfastigheter Universitet Bostadsrättsföreningar Institutionella investerare Försäkringsbolag Banker Finansbolag Hotell Industri om fastighetsrådgivning, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och uthyrning. Det ska bli mycket spännande att vara med i den fortsatta utvecklingen inom fastighetsförvaltning inom WSP, säger Björn. Jag tror att vi har stora möjligheter att lyckas och bli outstanding även som förvaltare. Nu ska vi försöka hitta fler lämpliga personer att rekrytera. För mer information, kontakta Björn Nordenhammar, , Totalförvaltning Asset Management Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 Den nya mötesplatsen vid Klarälven kommer att locka många nya besökare till Karlstad. Bergfjord & Ivarson, Arkitekter AB NYTT KONSERTHUS I KARLSTAD Mitt i Karlstad vid Klarälvens strand byggs en ny konsert- och konferensanläggning som blir en av de största i Sverige. Byggnaden, som ska vara klar i januari 2011, innehåller bland annat en kongressal för personer, en bankettmatsal för samt kontor och konferensanläggningar. Huset består till stor del av glas och har öppna, flexibla planlösningar. WSP ansvarar för projektledning, konstruktion, installationsledning och uthyrning av lokaler i den nya kongressbyggnaden. Björn Nordenhammar på WSP Management har haft det tacksamma uppdraget att hitta hyresgäster till det nya huset. Det finns ett sug efter stora lokaler här i stan, säger han. Vi har försökt hitta hyresgäster vars verksamhet passar in i huset. Totalt ska ca 6000 kvm kontorsyta hyras ut och det gäller att pussla ihop behoven hos hyresgästerna med vad som är möjligt att åstadkomma i bygget. Anpassningarna sker i nära samarbete med arkitekten, bergfjord & ivarson. Till de stora utmaningarna i anläggning hör de tekniska kraven. Mycket verksamhet ska kunna ske samtidigt, man måste till exempel kunna ha soundcheck i konsertsalen utan att störa en pågående middag på annan plats i huset. Huset vilar på totalt 3 km pålar, berättar Per-Ove Eriksson. Det har också gått åt 1100 ton stål och m3 betong i bygget. WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 TVÅ GULD I NYTT MILJÖKLASSNINGSYSTEM Hus 6 på Blekinge Tekniska Högskola. ILLUSTRATION: JA ARK TRANBERG ARKITEKTER HÅLLBARHET WSP har hjälpt till med miljöklassningen för de två första projekten som fått Guld enligt systemet Miljöklassad Byggnad. Vid centralsjukhuset i Karlstad byggs ett reservvattenverk som ett led i att göra sjukhuset självförsörjande på el, värme och vatten. DELLs och ÅFs huvudkontor i Solna, fastigheten Hagaporten 3. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer och nu får vi en egen anläggning som gör att vi klarar oss även om det skulle uppstå problem med vattenförsörjningen från kommunen, säger Peter Hultman, VVSingenjör på Landstingsfastigheter. Regine Ullman från WSP har hjälpt oss med förfrågningsunderlag, anbudsutvärdering och upphandling på ett jättebra sätt. Nu kommer vi också att anlita henne som sakkunnig under byggfasen och hon kommer att delta vid provdrift och utvärdering. Vattnet till vattenverket tas från Klarälven och renas i den nya anläggningen som kommer att köras med reducerad drift till vardags, men finns som en säkerhet för hela sjukhuset om det skulle behövas. Energieffektivisering Det pågår också stora insatser på centralsjukhuset för att minska energianvändningen. Lanstinget har skrivit under ett upprop om ett klimatneutralt Värmland år Miljöklassad Byggnad är ett nytt svenskt miljöklassningssystem som har tagits fram av svenska experter och forskare i samarbete med företag i bygg- och fastighetssektorn. Tanken är att miljöklassningssystemet ska ge en helhetsbild av hur byggnaden fungerar och Gustav Johansson vara ett hjälpmedel för att spara energi och värna människors hälsa och miljön. Systemet, som bygger och svenska regler och Boverkets byggnormer, kan användas både på befintliga byggnader och i planeringsskedet. Vid en klassning kontrolleras energianvändningen, inomhusmiljö och kemiska ämnen i byggnaden. Det handlar bland annat om radon, fukt, tappvattentemperatur, dagsljus, termiskt klimat med mera. Miljöklassningen resulterar sedan i att byggnaden ges ett slutbetyg där lägsta betyg är klassad byggnad följt av Robert af Wetterstedt brons, silver och guld. DELLs och ÅFs huvudkontor i Solna, fastigheten Hagaporten 3, har som första hus i Sverige klassats enligt Miljöklassad Byggnad. Här har Gustav Johansson från WSP Environmental gjort miljöklassningen som resulterat i utmärkelsen Guld. Även ett nybyggt hus, Hus 6 på Blekinge Tekniska Högskola, har erhållit Guld i miljöklassningen. Robert af Wetterstedt från WSP Environmental har varit fastighetsägaren Kruthusens miljösamordnare sedan 2007 då man började planera för klassningen. Både Gustav och Robert känner sig mycket nöjda och stolta över att vara först i Sverige med den nya miljöklassningen och då också få bästa möjliga resultat - Guld. För mer information, kontakta Gustav Johansson, , eller Robert af Wetterstedt, , RESERVVATTEN TILL SJUKHUSET 2030 och jobbar aktivt för att nå miljömålen. En del i detta arbete är att inventera alla mätare för el, kallvatten, värme och kyla och skapa en mätarstruktur som underlättar arbetet med energi- och kostnadsbesparande åtgärder. Inventeringen har gjorts av Alexander Norrby i Karlstad och Regine Ullman har varit uppdragsledare. Det känns fantastiskt att vara med och jobba för minskad klimatpåverkan, säger Regine. Var för sig verkar åtgärderna små men tillsammans gör de skillnad. För mer information, kontakta Regine Ullman, , 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 LANTMÄNNEN TECKNAR GLOBALT RAMAVTAL MED WSP ENVIRONMENTAL Från jord till bord så beskriver Lantmännen sin verksamhet som berör livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Lantmännen är en av Nordens största koncerner och har över anställda i 18 länder. Inom Lantmännen finns varumärken som Kronfågel, Schulstad, Axa och Gyllenhammar, bland många andra. Claes Johansson, som är chef för Hållbar utveckling inom koncernen, tycker att han har världens roligaste jobb. Vi jobbar mycket målinriktat med hållbarhetsfrågor och har bland annat antagit en uppförandekod som följer FNs globala principer och styr hur vi och våra leverantörer ska agera när det gäller barnarbete, facklig verksamhet, affärsetik och mycket mer. Vi som jobbar med livsmedel har ett väldigt stort ansvar, säger Claes. Vad vi stoppar i oss och hur det är framställt har får konsekvenser i allas våra liv. Lantmännens vision sammanfattar vad det handlar om: Vi gör det bästa av vår jord och ger alla möjligheter till ett sundare liv. En del av Lantmännens hållbarhetsarbete är att man nu tecknat ett globalt ramavtal med WSP Environmental som omfattar bevakning av lagar och riktlinjer för miljö, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet. Avtalet ger alla Lantmännens verksamheter möjlighet att avropa hela WSP Environmentals tjänste- och produktutbud. Många delar av vår verksamhet är certifierade Claes Johansson, Lantmännen. och det är viktigt att vi har ett säkert system för bevakning, säger Claes. Lantmännens Key Account Manager på WSP är Johan Lindroth, som nu tillsammans med sina kollegor ska sköta lagbevakningstjänsten Globalt åt Lantmännen och även kunna stötta de olika enheterna inom koncernen med övriga tjänster och verktyg som de behöver i sin verksamhet. Det kan till exempel handla om revisioner, Due Diligence, miljörapporter och tillståndsärenden, Johan Lindroth, WSP. säger Johan Lindroth. Vi är mycket stolta att ha fått det förtroende som ramavtalet innebär och ska göra vårt yttersta för att leva upp till det. Det är mycket spännande att ha Lantmännen som kund. Deras verksamhet täcker så många olika områden och precis som WSP finns de i många länder. För mer information, kontakta Johan Lindroth, , KLIMATSMART MAT I SKOLKÖKET WSP har på uppdrag av Unilever Foodsolutions tagit fram en modell som beräknar olika måltiders klimatpåverkan. Resultatet syns i den klimatkampanj för skolan som just nu pågår runt om i landet. Bakgrunden till kampanjen är att mat utgör en fjärdedel av vår klimatpåverkan men att det ofta är oklart var i livsmedelskedjan påverkan uppstår. Unilever fördjupade sig i frågan och WSP Environmental fick uppdraget att bistå med expertis. Resultatet utmynnade i en modell för att beräkna maträtters klimatpåverkan samt en klimatkampanj för skolan. WSP har bland annat räknat på klimatpåverkan för ett antal recept där Unilevers produkter, exempelvis buljonger och såser ingår. Detta har WSP sedan jämfört med klimatpåverkan om man lagar recepten från grunden. Recepten har gåtts igenom i detalj och extern data för olika livsmedels klimatpåverkan har samlats in, s.k. koldioxidekvivalenter. Med den beräkningsmodell som WSP har tagit fram kan Unilever göra egna receptjusteringar och själva följa receptens klimatpåverkan. Av modellen framgår bland annat vilka av råvarorna i skolmaten som har störst inverkan på klimatet. En skola som provat på att äta klimatsmart är Tensta Gymnasium norr om Stockholm. Under en vecka i början av november lagade skolkökspersonalen mat baserad på recepten från Unilever Foodsolutions. Skolans kökschef, Mark Grainger är mycket positiv till kampanjen Klimatsmart mat. Jag tycker det är underbart att någon vågar göra något sådant här, säger Mark Grainger. Vi har redan tidigare lagat mat med råvaror som huvudsakligen är närproducerade och ekologiska men med recepten och materialet från kampanjen har jag själv fått inspiration att ta ytterligare ett steg. Eleverna har med hjälp av beräkningsmodellen räknat ut att vi har minskat koldioxidutsläppen med 900 kilo under en vecka när vi följde kampanjen. Alla kan göra insatser för miljön varje dag genom att tänka på vad man äter, serverar och slänger, säger Maria Carlsson, marknadsansvarig för skolverksamheten inom Unilever Foodsolutions. Vi uppskattar att alla skolor i Sverige skulle kunna spara fyra miljoner kilo koldioxid om vi bara halverade den mängd mat vi kastar bort. En hemsida har tagits fram för att bland annat hjälpa skolorna att på ett enkelt sätt klimatberäkna sitt svinn och välja klimatsmarta råvaror och recept: För mer information kontakta, Bengt Kullmar, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 GÖRANSSON ARENA SÄTTER SANDVIKEN PÅ KARTAN Det har gått ett år sedan Göransson Arena i Sandviken invigdes. Ett år då anläggningen verkligen fått testa sin kapacitet. Här har det varit World Cup i bandy, villamässa, rally-sm, isdisco och melodifestival bland mycket annat. Anläggningen är unik i sitt slag och gör skäl för namnet Multiarena. Ytan är tre gånger större än Globens och har plats för ca personer. Victor Erdesjö WSP Gävle ansvarade för byggprojektering och geoteknik för Göransson Arena. Uppdragsansvarig handläggare var Victor Erdesjö. Det var en tuff utmaning, säger han. Det är inte varje dag man får jobba i projekt av den här storleken. Vi levererade totalt 200 K-ritningar och projekteringer utfördes parallellt med bygginsatserna, så kallad underhandprojektering. Hela projektet drevs som en partneringentreprenad och det var många möten med alla inblandade parter. Göransson Arena byggdes av de Göranssonska stiftelserna och skänktes till Sandvikens kommun För mer information, kontakta Victor Erdesjö, , FAKTA OM GÖRANSSON ARENA 2009 innerpelare, efterspända dragband i mark under byggnad/ispist. 100 m. Tvärsnitt ca 500 x 2000 NYTT TURISTMÅL I GÄVLE MACKMYRA WHISKYBY PROJEKT Sveriges största whiskyproducent, Mackmyra whisky, planerar att bygga en whiskyby i Kungsbäck i Gävle. Detta blir en helt ny besöksanläggning som ska innehålla destilleri och lager och ge besökarna inblick i hur hela whiskytillverkningen går till. WSP i Gävle har varit engagerade i projektet redan från början. Vi svarade för geotekniken för skogslagret som nu är färdigt och rymmer drygt litersfat, berättar Mats Granström från WSP. Vi gjorde underlag för detaljplan, mark, VA, dagvatten och landskap. Nu är det dags för nästa etapp i whiskybyn, nu ska ett besöksdestilleri uppföras. En byggnad som kommer att synas på långt håll över trädtopparna och där det ska finnas en skybar på översta våningen. Tomas Andersson från WSP är uppdragsansvarig för markprojekteringen. Mackmyra har en mycket uttalad hållbarhetstanke i hela det här projektet, säger Tomas. Området ska innehålla dammar, ängar och skog och ge en stark naturupplevelse till besökarna. -Man pratar om att på sikt odla sitt eget korn till whiskyproduktionen och anlägga ekskogar för att ha material till whiskyfaten, säger Tomas. Det kan man verkligen kalla långsiktig hållbarhet. Vi försöker bidra med att skapa en fungerande miljö för transporter till och från anläggningen samtidigt som det ska kännas trevligt för besökarna. Från WSP deltar också Brand & Risk i uppförandet av den nya whiskybyn. Säkerhet och trygghet för både besökare och de som jobbar i produktionen är av yttersta vikt. Upphandling av entreprenör och leverantörer pågår nu. Bygget beräknas komma igång under juni och sedan tar det ytterligare några år innan destilleringen är i gång i whiskybyn. För mer information, kontakta Tomas Andersson, , eller Mats Granström, , wspgroup.se FOTO: MACKMYRA SVENSK WHISKY ARKITEKT: TEA, THOMAS ERIKSSON ARKITEKTER 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 IGELSTA KRAFTVÄRMEVERK INVIGDES AV KUNGEN FOTO: STIG ALMQVIST Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje invigdes i mars Anläggningen drivs av Söderenergi som ägs av kommunerna Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Kraftvärmeverket producerar 200 MW värme och 85 MW el. Detta motsvarar värme för hushåll och hushållsel för villor. Pannan eldas med bio- och returbränslen och trots en ökad produktion så minskas utsläppen av koldioxid i Söderenergi med ton per år. Detta motsvarar bilar årligen som kör 1500 mil per år. 90 % av värme- och elproduktionen i Söderenergis system är idag förnyelsebar. WSP har haft ansvaret för delprojektledning bygg, projektering, byggledning, installationssamordning, kontroll samt geoteknik för byggnationen av Igelsta Kraftvärmeverk. -Projekteringen av det nya kraftvärmeverket startade med förprojektering i februari 2006, säger Staffan Dyrsch, på WSP Byggprojektering. Året därpå började det nya kraftvärmeverket att byggas. Då startade man med schakten och grundläggningsarbetet. Schakten var på m3. I slutet av det året började golvplattan byggas för det nya pannhuset. I april 2008 började stomresningen och i september lyftes första delen av pannan in. Den yttre bränslehanteringen med bandgångar, beredningsbyggnader, silos och pågick parallellt hela tiden. Förutom själva pannhuset vid Igelstaverket så har projektet också omfattat byggnation av turbinbyggnad, kontorslokaler, byggnader för ställverk, silos för bränsle, bandgångar, beredningsbyggnader, tippfickor samt kyl- och sprinklerbyggnad. WSP svarade för projektering av konstruktion, el, vvs, styr- och regler, brand, mark och vatten samt akustik. För mer information, kontakta Staffan Dyrsch, , SAMVERKAN RUNT E22 I NORRKÖPING Många enheter från WSP har varit engagerade i en vägutredning för Trafikverket som gäller E22 (Norrleden) förbi Norrköping. Det här är ett omfattande uppdrag med många utmaningar, berättar Bo Asplind, på WSP-kontoret i Karlstad. Trafikverket och Norrköpings kommun samverkar för att minska trafiken genom centrala Norrköping och för att skapa bättre anslutningar till hamnen och utvecklingsområdena på Händelö. Tanken är att få en bättre koppling mellan E4:an norrut och E22 som idag går söder om Norrköping. Trafikanterna undviker i stor utsträckning omvägen på E22 och kör oftast genom Norrköping istället. Här gäller det att få en smartare lösning. En annan svårighet är Lindö kanal, som är farled till Norrköpings hamn. WSP har utrett tre olika alternativ; ett med en 40 m hög bro, ett annat med en 1,3 km tunnel under kanalen och ett tredje där tunneln är 2,3 km. Det korta tunnelalternativet är tekniskt komplicerat beroende på att bergnivån inom området varierar kraftigt. Uppdraget omfattade också MKB. Delar av Händelö är ett Natura 2000-område, berättar Bo Asplind. Här finns alltså många värden att beakta innan man kan bygga den nya Norrleden. På Händelö finns till exempel gamla ekbackar där bland annat Östergötlands landskapsinsekt Läderbaggen lever. Vägutredningen är nu klar och många experter från WSP har deltagit. Uppdragsledning, trafikplanering, broteknik och rapportframställning gjordes i Karlstad, geoteknik i Linköping, landskap, gestaltning och kostnadskalkyl i Norrköping, bergteknik och VR-modell i Göteborg samt vägbyggnad och MKB i Örebro. Det är en stor styrka att kunna samverka över landet i stora uppdrag, säger Bo Asplind. Vi har också fått hjälp av WSP Environmental för miljö, buller och luftföroreningar samt risk och säkerhet. De olika vägalternativen har redovisats i en VR-modell, vilket uppskattats mycket vid våra möten med kunden. Det är så otroligt mycket enklare att förstå hur en väg kommer att ta sig ut i landskapet när man kan se det i modellen istället för på en ritning. För mer information, kontakta Bo Asplind, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 LUNDS DOMKYRKA FÅR NYTT VARDAGSRUM Domkyrkorådet i Lund har lämnat in ansökan om bygglov för Domkyrkoforum, en tillbyggnad i anslutning till domkyrkan som ska bli en plats för möten och samtal. Domkyrkoforum ska bli domkyrkans vardagsrum, sa domprosten Håkan E Wilhelmsson. Den nya byggnaden kommer bland annat att rymma hörsal, undervisningsrum och utställningsutrymmen. Tanken är att människor från hela Skåne och Blekinge ska komma hit och inspireras. WSP Management svarar för projekt-, projekterings- och byggledning och är också partneringsprocessledare för nybygget. Det känns väldigt bra att detta kommit igång igen, säger Lars Gustafsson på WSP-kontoret i Malmö. Vi var med redan i arkitekttävlingen för domkyrkoforum Sedan lades projektet på is en tid och nu uppstår det igen med litet nytt innehåll. Arkitekten Carmen Izquierdo Lázaro har ritat en byggnad med mycket hög arkitektonisk kvalitet som ska medverka till en förhöjd upplevelse för alla besökare. Nu blir det upp till oss konsulter att medverka till att visionerna kan uppnås. Detta är ett samverkansprojekt för oss inom WSP eftersom vi fått Arkitekt Carmen Izquierdo Lázaro förtroendet att svara för bygg-, vvs-, elprojektering och rådgivning, brand, akustik, energi och miljö. Totalt omfattar projektet 1600 kvm nybyggnad och 1000 kvm ombyggnad. För mer information, kontakta Lars Gustafsson, , PROJEKT VÄRMEN KOMMER FRÅN OVAN I KYRKAN Håkan Nilsson från WSP Environmental deltar i ett forskningsoch utvecklingsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som slott, kyrkor och museer. Projektet, som kallas Spara och bevara, vill få fram så mycket kunskap som möjligt om hur man ska energieffektivisera i gamla byggnader utan att förstöra kulturhistoriska värden eller inventarier. Att värma upp stora, sällan använda, byggnader kräver mycket energi, säger Håkan Nilsson. Vi har gjort en rad i försök i kyrkor på Gotland för att hitta ett sätt att istället värma besökarna medan de är i kyrkan. Den metod man valt är strålningsvärme från en ljuskrona ovanför kyrkbänkarna. Vi har testat med över 130 kyrkobesökare i åldrar från 20 till 80 år och det visar sig att det som påverkar resultatet är bland annat hur högt ljuskronorna placeras och hur kyrkbänkarna är utformade. Allra bäst blev det i den här kyrkan om ljuskronorna hängde på 2,6 meters höjd och om man samtidigt använde lite värme i golv och bänkar och förvärmde kyrkan till ca 14 grader. Att ha rätt typ av kläder är också en viktig faktor för upplevelsen av klimatet. Om värmen bara kom från ljustkronan så frös försökspersonerna om fötterna. Det finns sex viktiga parametrar som påverkar hur vi upplever klimatet omkring oss. Det är lufttemperatur, strålningstemperatur, luftrörelser, luftfuktighet, aktivitetsnivå och isolering från kläder. När vi har mätt dessa parametrar så kan vi nästan exakt säga hur olika åldersgrupper kommer att uppleva klimatet, säger Håkan. Det Med strålningsvärme från en ljuskrona sparar man mycket energi i kyrkan. såg vi tydligt i våra försök på Gotland. Den här metoden är naturligtvis mycket användbar även i andra miljöer där man vill balansera uppvärmning och besökares upplevelse för att spara energi. Håkan Nilsson tror mycket på metoden att använda strålningsvärme från ljuskronor i kyrkorna. Men de bör kompletteras med rekommendation från kyrkan om hur man ska klä sig, tycker han. Det handlar då inte om mode utan om temperaturen i kyrkan. För mer information, kontakta Håkan Nilsson, , se. Du kan också läsa mer om forskningsprojektet på 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 LJUSTORPSÅN-MJÄLLÅN I TIMRÅ ÅTERFÅR SIN FORNA GLANS Anna Axling är landskapsarkitekt och Jean Esselström är miljöingenjör på WSP-kontoret i Sundsvall. De har nyligen hjälpt Timrå kommun i ett EU-finansierat projekt som handlar om att återställa de höga naturvärden som Ljustorpsån och delar av Mjällån haft innan de användes för timmerflottning. De här vattendragen är de allra viktigaste i Timrå kommun, säger Anna. Här finns goda förutsättningar för sportfiske och rekreation för såväl timråborna som turister. Vattendragen är viktiga för reproduktionen av havsöring, flodnejonöga, lax och öring. Som många andra vattendrag i Sverige så har Ljustorpsån och Mjällån använts som flottningsleder för timmer. För att underlätta timrets framfart rensade man forsarna på sten och block. WSPs uppdrag handlade om att inventera vattendragen och föreslå åtgärder för att återställa dem till mer naturlikt tillstånd. Vi har arbetat tillsammans med Öhmans Fiskevårdsservice och gjort många besök vid vattendragen, berättar Anna. Det har varit väldigt roligt och ett lite annorlunda projekt för oss. I rapporten pekas en rad åtgärder ut som tillsammans ska återställa de höga naturvärdena i vattendragen. Det handlar till exempel om att flytta och tillföra sten så att man skapar strömsättning i hela åbrädden. På så sätt minskas sedimentering av finare material och fisken får bättre lekbottnar. Ett annat förslag är att skapa fördjupningar, så kallade höljor, där fisken kan vila sig. Det åstadkommer man genom att placera ut stora block som skapar strömvirvlar så att höljorna behåller sitt djup. Rapporten, kartor och illustrationer har nu överlämnats till Länsstyrelsen. Planerna genomförs etappvis fram till Då kommer Ljustorpsån- Mjällån ha återfått sin forna glans och därmed gynnsammare förhållanden för en rik fauna. För mer information, kontakta Jean Esselström, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 Hallå där, Charlotta Winkler, WSPs nya solenergiexpert Vad är egentligen solenergi? Det handlar om två olika tekniker som ofta blandas ihop. Den ena är solfångare, då cirkulerar en vätska i ledningar som värms upp av solen i en så kallad solfångare. Värmen kan antingen användas för varmvatten i kranarna eller värma rummen i bostaden. Den andra tekniken är att generera el med hjälp av solceller. Vad har du gjort innan du kom till WSP? Jag har bott i Österrike i flera år där jag bland annat var anställd på energimyndigheten i Wien. Senast arbetade jag med kunskapsspridning om stor- och småskaliga solvärmeanläggningar på forskningsinstitutet AEE INTEC i Österrike. Jag har också arbetat med energieffektivitet och aktiva och passiva energisystem för uppvärmning och kylning av bostadshus, med fokus på förnybara energikällor. Nu ska det bli väldigt roligt att använda min kunskap och erfarenhet i byggprojekt i Sverige. Hur blir din roll på WSP? WSP är en fantastisk plattform för att nå ut till marknadsaktörer. Här finns redan ett upparbetat kontaktnät med både byggherrar och entreprenörer. Min ambition är att övertyga våra kunder om att solenergianläggningar är en naturlig del av en byggnad och att egen, närproducerad energi för en energieffektiv byggnad är ett ekonomiskt och ekologiskt klokt val för en hållbar framtid. INVIGNING AV NYA WSP-KONTOR UPPSALA WSPs nya kontor i Uppsala firades med program och lunchträffar en hel vecka i april. Måndag till torsdag stod en lunchbuffé framdukad och gästerna kunde också ta del av intressanta seminarier och diskussioner. Partnering, BIM, regional utveckling, bullerkartering, GIS, mijöklassning och förorenade byggnader var några av de ämnen som besökarna fick information om av engagerade WSP-medarbetare. Det nya WSP-kontoret i Uppsala finns på Kungsgatan 66. NORRKÖPING WSPs koncernchef Chris Cole var på plats när WSPs nya kontor i Norrköping invigdes med en välbesökt kundträff i april. Under eftermiddagen kunde besökare ta del av många olika seminarier om 3D-mätningar med laser, BIM, partnering, ljusdesign, rumsakustik, klimatförändringar och biogasproduktion. Sen blev det dags för mingel och mat, samvaro och trivsel. WSPs nya kontor i Norrköping ligger på Södra Grytsgatan 7. Sammanträdesrummen har fått lokala namn. Från det nya kontoret har man fin utsikt över centrala Norrköping. STUDIEVÄGLEDARE FICK INFORMATION OM ANLÄGGNINGSBRANSCHEN Håkan Rosén på WSP Samhällsbyggnad i Luleå var en av eldsjälarna bakom den lyckade informationsdagen som KIA, kompetensförsörjning inom anläggningsbranschen, ordnade för alla studievägledare i Norrbotten. Bakom KIA står Trafikverket, Byggnadsindustrin, Svevia, Infra Nord, Peab och WSP. Det är viktigt att sprida information om vilka spännande jobb det faktiskt finns inom anläggningsbranschen, säger Håkan Rosén. Nu hoppas vi att studievägledarna ska kunna locka fler ungdomar att utbilda sig inom området. Från WSP deltog också Jesper Lindgren i informationsdagen. Han berättade för deltagarna om hur det är att vara konsult och deltog också i en paneldebatt under dagen. En av deltagarna var Anita Lundman, studievägledare inom Luleå Tekniska Universitet. Hon var mycket nöjd med dagen. Det är värdefullt att få inblick i branschen och höra vad de olika yrkeskategorierna innebär och vad de har för arbetsuppgifter, sa hon. För mer information, kontakta Håkan Rosén, , 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 Stefan Persson, SL, informerar. SL OCH WSP PRATADE PLANERING OCH PROJEKT WSP Samhällsbyggnad och WSP Analys & Strategi var gemensamt värdar för ett välbesökt kundmöte med SL, Storstockholms lokaltrafik, på WSP-kontoret i Stockholm. Anna-Jeanette Larnelius, regionchef på WSP var en av dem som höll i trådarna under mötet. Det är mycket värdefullt för oss både att höra vilka projekt som är på gång och inte minst vad våra kunder ställer för krav på oss konsulter. Det hjälper oss i vår utveckling så att vi på ett ännu bättre sätt kan medverka till att våra kunder får mervärde i sin verksamhet, säger hon. Stämningen var mycket god på mötet och båda parter uppskattar det samarbete man har redan idag. För WSPs konsulter är det både roligt och utvecklande att delta i SLs projekt. Vi hörde också att man från SL uppskattar den kreativitet som WSP bidrar med inom de ramar som finns, säger Anna-Jeanette. Vi var också mycket eniga om att erfarenhetsåterföring och noggrannhet i planeringsarbetet är mycket viktigt. Stefan Persson, från SL Planering, berättade om SLs omfattande framtidsplaner. Det är väldigt mycket på gång inom spårtrafiken i Stockholmsområdet de närmaste åren. Vi kommer att ha behov av konsultstöd inom flera områden, sa Stefan Persson. Det handlar bland annat om förstudier, strategiska utredningar, utbudsplanering, utformning av spårdragningar, och analyser av åtgärder för ökad framkomlighet och tillgänglighetsanpassning. Thomas Carlsson heter den nya avdelningschefen för WSP Management Öst. Thomas började hos WSP Management 2001 och har på senare tid varit biträdande avdelningschef under Bengt Leonardsson, som fortsätter sin anställning som projektledare. WSP Management Öst omfattar Linköping, Norrköping och Jönköping med totalt 28 medarbetare. Thomas Ek är avdelningschef för WSP Management Norr. Thomas började den 1 maj och kommer närmast från en roll som delprojektledare för Botniabanan. Han har tidigare varit VD för ett transportbolag och haft chefsbefattningar inom Banverket och NCC. Mikael Ichu har utsetts till ny gruppchef för WSP Management i Södertälje. Han har arbetat som projekt- och byggledare i WSP Management sedan 1995 och har under de senaste två åren haft ett personalansvar för en grupp i Stockholm, vilket han behåller även i fortsättningen. Den tidigare gruppchefen Erik Karlsson fortsätter sin anställning som projekt- och byggledare samt besiktningsman. FOLK I FARTEN NOTERAT Eva Nilsson, MTC och Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi. STORT INTRESSE FÖR FRAMTIDENS HANDEL Fredrik Bergström, som är affärsområdes chef för WSP Analys & Strategi, är också en av landets ledande experter på handel. När WSP tillsammans med MTC, Marknadsteknisk Centrum, inbjöd till ett frukostseminarium om handelns utveckling var intresset mycket stort. Över 100 deltagare kom för att höra Fredrik berätta om sin senaste rapport Framtidens handel. Vi vet att handeln kommer att växa med 100-tals miljarder kronor, sa Fredrik. Vi vet också att vi har en väldigt stor generation av åringar som är redo att börja konsumera på allvar. Det har skett en stor förändring av handeln de senaste 20 åren. Stormarknader och lågprisaktörer har blivit allt vanligare, e-handeln ökar och varusortimentet har blivit större. Om man blickar framåt ser man att handeln får allt mer konkurrens av tjänstesektorn. Livsmedelskedjorna möter konkurrensen genom att ha färdiglagad mat och restauranger i butikerna. Man ser också tydligt att den pågående urbaniseringen förändrar förutsättningarna för handeln, när kunderna flyttar till staden följer handeln med, vilket innebär att städerna tagit marknadsandelar från omlandet. Fredrik Bergström delar in vår konsumtion i baskonsumtion och trendstyrd konsumtion, där det trendiga och unika blir allt viktigare. Vi vill markera status och identitet genom vår konsumtion, säger han. En t-shirt köpt på H&M i New York är därför mer åtråvärd än den som är köpt på H&M i Stockholm. För mer information, kontakta Fredrik Bergström, , Hela rapporten Framtidens handel finns på Petri K Blomdahl tillträdde den 12 april 2010 som ny gruppchef för WSP Management i Uppsala. Han har arbetat som projekt- och byggledare i WSP Management sedan Petri efterträder Olle Carlsson, som fortsätter sin anställning som projekt- och byggledare samt besiktningsman. Linda Blied på WSP Environmental i Linköping har hakat på cykeltrenden inom WSP och ska under sommaren cykla till Aten, en sträcka på knappt 400 mil. Första cykelpasset går till Stockholm och därifrån blir det båt till Riga. Där börjar cykelturen söderut, genom Östeuropa ner till Aten. WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen HAR DU KOLL PÅ OM NI HAR KOLL? EDENVIK LÖSNINGEN FINNS I GRÖNA MOLNET. Gröna tjänster ger full koll på lagar och direktiv Antalet lagar och förordningar inom miljöområdet växer ständigt. Att känna till allt som berör din organisation är komplicerat och kräver stora resurser. WSP Environmental erbjuder kundanpassade webbaserade lösningar. I vårt gröna moln har du alltid uppdaterad och lättillgänglig både svensk och internationell information. Laglistor uppdaterar dig på lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Risk- och avvikelsehantering ger kontroll på risker, både hur du förebygger och hanterar dem. Behöver du ha kontroll på emissioner och förbrukning av resurser, får du stöd av verktygen för miljö- och hållbarhets information. Med våra verktyg för grön produktdesign får du hjälp att utforma dina produkter så att de uppfyller lagar och direktiv inom miljöområdet. Produkterna är webbaserade och alltid uppdaterade och tillgängliga i det gröna molnet. Givetvis har du även alltid tillgång till vår konsultkompetens inom miljöområdet. Läs mer om våra gröna molntjänster på wspgroup.se/gronamolnet WSP Environmental UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet N R 3 M A J 2 0 0 8 TEMA: ENERGI & MILJÖ deklarationstips Bottenviksbågen vill ha gränslöst engagemang nenet söker utökat samarbete med företag paragon visar vägen till ökad lönsamhet Småföretagen är ryggraden

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med mersmak Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr 10 1996 Snart far alla medarbetare tycka till om företaget Efter alla omorganisationer - vad tycker medarbetarna om verksamheten inom ICA-koncernen?

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Malmö - hållbarhet blir verklighet

Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet är en bok om Malmös arbete med hållbar utveckling. Framtagen av Malmö stad i samarbete med ISU -

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer