Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium."

Transkript

1 KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram till dagens datum. Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. För tidningsartiklarna föreligger redan i skrivande en del oklarheter/brister i det att alla de olika tidningarna som berör Lysekil ännu ej är genomgångna. Dessutom finns det flera tidningar, som sedan lång tid är nedlagda, som ännu ej lästs. Oklarheter i källförteckningen har jag markerat med gul överstrykning. Vissa förkortningar finns ännu medtagna i sammanställningen. De används bland annat i Gamlestans Historia och i Lysekils Kalendarium; för exempel se Claes Krantz nedan. Läsare som upptäcker felaktigheter i detta dokument eller önskar komplettera underlaget är mycket välkomna att kontakta mig; enklast sker detta per mail: Lysekil den 1 januari 2015 Per Stenros Innehåll Sid Historisk litteratur om Bohuslän 2 Historisk litteratur om Lysekil 20 Övrig litteratur 35 Tidningsartiklar Bohusläningen 37 Göteborgs Posten 40 Lysekilsposten 41 Stenungsundsposten 77 Västgötakuriren 77 Otryckta källor 78./ Källor doc Per Stenros Sid 1 / 80

2 Historisk litteratur om Bohuslän Abranson, Erik, Berömda skepp. Adam av Bremen, Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Köpenhamn 1075 cirka. Almegius, Folke, Länsmän och bönder från Orust - Släkten Åkerströms historia. Kungälv Almén, Dag, Ångaren Bohuslän, En historik om fartyget och Sällskapet Ångbåten. Uddevalla Amiralitetskollegiets historia. Del I Stockholm Amiralitetskollegiets historia. Del II Malmö Andersson, Hans, Sjuttiosex medeltidsstäder. Annales Regni Francorum (frankiska historiska dokument). Antonsson, Bo, Abrahamsson, Bertil, Pihl, Sievert och Sewerinsson, Eskil, Sotenäset skeppsbrottens kust. Uddevalla Areschoug, John E., Anteckningar under en botanisk utfart i Bohusläns Skärgård [Anm: se Berthelius, sid 297.] Armémuseum 1994, Meddelande 54, Lennart Kjellson, Om vårdkasarna Axwik, Axel, Svenskt sjöfolk i krig och fred. Del 1. Göteborg Axwik, Axel, Svenskt sjöfolk i krig och fred. Del 2. Göteborg Backamo Lägerplats, Stiftelsen, En minnesskrift över Stiftelsen Backamo Lägerplats Uddevalla Baltzer, L., Montelius, Oscar, Några af de viktigaste hällristningarna samt en del af de fasta fornminnena i Bohuslän. Göteborg Berg, Wilhelm, Bohusläns historia, del I. Göteborg Innehåll (I-V): Bohuslän under förhistorisk tid. Bohuslän vid medeltidens början Bohuslän under den tidigare medeltiden Bohuslän under unionstiden Viken under Gustaf Vasa Berg, Wilhelm, Bohusläns historia, del II. Göteborg Innehåll (V-VIII): Viken under Gustaf Vasa Bohusläns sista tid under Norge Bohuslän såsom svensk landsdel. Carl XI På Carl XII:s tid Bohuslän efter Carl XII. Land och folk. Bohusläns städer. Bergermo, Arne, Domare och krigsmän Faksimil Uddevalla Bergstrand, Carl-Martin, Kulturbilder från 1700-talets Bohuslän. Folkloristiska Studier och Samlingar utgivna av Redaktionen för Folkminnen och Folktankar, VI. Elanders boktryckeri. Göteborg Berlin, Rolf, Register över Morlanda, se Morlanda Hbf hemsida: - Familjeregister för fiskelägena i Morlanda socken, Sammanställning av perioden mellan Familjeregister för gårdarna i Morlanda socken, Sammanställning av perioden mellan Personregister för Morlanda socken Bernhardson, C.G., Bohuslänskt folkliv. Skisser och nedslag i Bohuslän. Uddevalla Källor doc Per Stenros Sid 2 / 80

3 Berthelius, Per-Henrik, Bohuslänsk Samling. En kommenterad och illustrerad katalog över böcker om Bohuslän. Särö [Anm: För referenser till Lysekil, se sid 779.] Bidrag till kännedom om Göteborgs & Bohusläns Fornminnen och Historia, skrifter Blom, Vidar, Bornmalm, Lennart, Bång, Krister, Fiskebåtarna och Varven. Svenskbyggda motoriserade träfiskefartyg i svenskt fiske. Värnamo Bohus Gille i Göteborg En minnesskrift. Göteborg Bohuskalendern, Tidtabeller för tåg, buss, båt i Bohuslän sid. Bohuslän, De stora häxprocesserna i Sverige, 1:a delen Bohuslän, En jubileumsskrift Bohusläns Gille. Stockholm Innehåll: Bland annat om Fartygshistoria i Bohuslän, Hertigdömet Bohusläns vapen, Den nya kommunindelningen i Bohuslän, Bönder och ryttare i försvenskningstidens Bohuslän, Kungliga Bohusläns regemente, dess uppkomst och utveckling. Bohuslän i Ord och Bild. Beskrivningar utgivna av Bohuslänningen. Uddevalla Bohuslän i våra hjärtan. Göteborgs-Posten. GP Bohusläningar 1927, Porträttgalleri. Göteborg Bohusläningarna, Nr , Utryckningsnummer. Uddevalla Bohusläningen, specialutgåvor (hälsning från ), bland annat: - Bohuslän i ord och bild del 1, Kalender och ortsbeskrivningar utgivna av Bohusläningen 1924, redaktion Frans E Karlsen. En andra del övriga socknar och en tredje del städerna. - Julhälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Det var en gång sid. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Herrestadsfjället sid. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Sommarö i västerhav sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Bohuskust - sportfiskekust sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Kosteröarna sid. Häftad. Innehåller kostervalsen i faksimiltryck från cirka En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Marknader i Bohuslän sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Förgängliga hällristningar sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Drömmarnas riddarborg sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Evert Taube och de bohuslänska öarna sid. Illustrerad. Häftad. Kleberg, John, Bohuslänska skärgården i 100 bilder. Göteborg Häftad. Bohusläns Hembygdsförbund, Årsböcker. Utgivna från 1960 och framåt. - Stenindustrin i Bohuslän: : Nilsson, Leif H., Hjälmedals stenbrott. Ett bidrag till stenindustrins historia i Bohuslän. Sid : Karlsson, Gustaf E., Kullgrens Enka i Uddevalla. Några anteckningar. Sid : Hörmander, Oskar, Stenhuggare i Bohuslän från sekelskiftet. Från fackföreningarnas äldsta tid. Sid : Forsström, Å.G., Stenindustrin på Malmön. Sid : Forsström, Å.G., Stenindustrin på Sotenäset. Sid Källor doc Per Stenros Sid 3 / 80

4 Bohusläns Museum, Skrifter utgivna av Bohusläns Museum och Bohusläns Hembygdsförbund: Nr 1. De första människorna i Bohuslän, ISBN Nr 2. Det bohuslänska odlingslandskapet, ISBN Nr 3. Gränshandel med timmer efter Roskildefreden, ISBN Nr 4. Mors mat och andras, 1982; ISBN ; Nr 5. Konstnärernas Bohuslän, ISBN Nr 6. Min barndom på Gullholmen, ISBN Nr 7. Mat i Bohuslän, ISBN Nr 8. Beskrifvningar på maträtter, ISBN X Nr 9. Uddevalla förr en bildbok, 1983; ISBN Nr 10. Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen, 1984; ISBN ; Nr 11. Drottninggatan i Marstrand, ISBN Nr 12. Fågellivet i mellersta Bohuslän, ISBN Nr 13. Kattrins poäsialbom, ISBN Nr 14. Evald Wetterström, ISBN Nr 15. Så bodde å levde da förr i tia. Torpinventering i Björketorps socken, ISBN Nr 16. Dagbok från Tjörn. Ur Olaus Krooks anteckningar , ISBN Nr 17. Dom hade inget val, 1986; ISBN Nr 18. Svenska Västkustfiskarna, ISBN Nr 19. Ödsmål. Glimtar ur en sockens historia, ISBN Nr 20. Seglaren, konstnären, människan Gordon Macfie, ISBN Nr 21. Gordon Macfie. Loggböcker, ISBN X Nr 22. Barnsliga bilder med gullkant på så var det då när vi var små, sid. ISBN Nr 23. Hav och granit, ISBN Nr 24. Uddevallas postala historia och dess stämplar, ISBN Nr 25. Vätte härad. Ur gångna tiders historia, ISBN Nr 26. Bohuslän efter år 2000, ISBN Nr 27. Stänk i stenrike, ISBN Nr 28. Mormor, moster Sigrid och jag, 1988 (även talbok). ISBN Nr 29. Det hände bland Öckeröarna, ISBN Nr 30. Välkommen till bords hundra eller en! 1989; 1993; ISBN ; X Nr 31. Tjörne, Hulda, Min barndoms Tjörn sid. ISBN Nr 32. Images of the Past, 1990; ISBN ; Nr 33. Bohusläns museum 5 år. Utåtriktad verksamhet då nu sedan, ISBN Nr 34. Bilder från forntiden, 1990; ISBN ; Nr 35. Bilder Vergangener Zeiten, 1990; ISBN ; Nr 36. Husmödrar i Bohuslän 1938, ISBN Nr 37. Hildegard på Bräcke, ISBN SEB Nr 38. Rygane storm å kav hängane bleg, ISBN Nr 39. Tengby, Nils, Käringön. Ett litet fiskeläges historia, ISBN Nr 40. Lommeland - ett gränsrike ISBN Nr 41. Ödsmål. Benedictus Montan, ISBN Nr 42. Selma Johansson, ISBN Nr 43. Låt det gå runt. Som vi gör gör barnen, 1992; ISBN Källor doc Per Stenros Sid 4 / 80

5 Nr 44. Bohuslän ett gränslands historia, ISBN X Nr 45. Innerfjord, ISBN Nr 46. När vattnet kom till ön, ISBN Nr 47. Ett frieri i skärgården, ISBN Nr 48. Lindomesnickeriet, ISBN Nr 49. Sillen i Bohuslän ISBN Nr 50. Inge Schiöler, ISBN Nr 51. Göteborgs hospital S:t Jörgen, ISBN Nr 52. Utflykter till Din historia, ISBN Nr 53. Gråärter och Doppekopp. 1994; ISBN Nr 54. Snapphanetid i Bohuslän, ISBN X Nr 55. Hannas hemliga Sommar, ISBN Nr 56. Vågspel i Viken, ISBN Nr 57. Tengby, Nils, Käringön. Vardag i fiskeläget, ISBN Nr 58. Löständer upphittade eller Allt går sin gilla gång här i Halsbäck, ISBN Nr 59. Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet, ISBN Nr 60. Bysamfällighet och tegskifte i Bohuslän , ISBN Nr 61. Mormors mat i Bohuslän, ISBN Nr 62. Skratta mjuka spegel, ISBN Nr 63. Solbröd och Svanvikssoppa, ISBN Nr 64. Väderöarna, 1998; ISBN ; Nr 65. Människor & händelser i Bohuslandstinget , ISBN Nr 66. Bohus Stickning, ISBN Nr 67. Carl-Ossian bonson, emigrant och orustbonde, (Även talbok). ISBN Nr 68. Bilder och blänk från en ljugarebänk, ISBN Nr 69. Pissekuren. Byggnad endast för män, ISBN X Nr 70. Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia, ISBN ( Nr 71. Bohusdräkter tolkningar under ett sekel, ISBN Nr 72. Torp, folk och gårdar på Orust i svunnen tid, 2001 (Även talbok). BN Nr 73. Moderna skärgårdsbor i gammal kultur, ISBN Nr 74. Eka, pram, vlet, jol. En vardagsbåtd utbredning, ålder och ursprung (The distribution, age and origin of an everyday boat), ISBN Nr 75. Sanning och sägen från Orust, ISBN Nr 76. Grannar vid gränsen (no/sv), ISBN Nr 77. Granner ved grensen (sv/no), ISBN X Nr 78. Grannar vid gränsen (sv), ISBN Nr 79. Granner ved grensen (no), ISBN Nr 80. Jonsered. Stenåldersboplats, bruksort, kunskapssamhälle, ISBN Nr 81. På gränsen. Svenske och norske ungdommer om identitet og tillhörighet, ISBN "Nr 82. Margareta Huitfeldts donation. Vision och verklighet, ISBN " Nr 83. Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden , ISBN Nr 84. Pater Noster, ISBN Bohusläns Museum, Småskrifter utgivna av Bohusläns Museum: Källor doc Per Stenros Sid 5 / 80

6 Nr 1. Vägledning. Hällristningar i Tanum, ISBN saknas Nr 2. Textilier. Samlingar i Bohusläns museum, ISBN X Nr 3. Tjörn, ISBN Nr 4. Kultur på vårdhem ISBN Nr 5. Stigen vid Vitlycke (sv/eng/ty), ISBN ; ; Nr 6. Kultur på vårdhem ISBN Nr 7. Kalleby ett hällristningsområde, ISBN Nr 8. Havet, ISBN Nr 9. Kultur på vårdhem ISBN Nr 10. Gärd Johansson dockmakare, ISBN Nr 53. Blå Skagerrak. På kryss i historiska farvatten, ISBN X Nr 53. Blaues Skagerrak. Kreuzfahrt in historischen Fahrwassern, ISBN X Nr 53. Blue Skagerrak. Cruising historic waters, ISBN X" Nr 57. Gustafsberg Sveriges äldsta badort. Rev upplaga i samarbete med Gustafsbergsstiftelsen, ISBN Bohusläns Samhälls- och Näringsliv/BSN: - BSN 2. Stenindustrin. Uddevalla BSN 3. Båtbyggeriet. Uddevalla BSN 4. Konservindustrin. Uddevalla BSN 5. Fisket. Uddevalla BSN 6. Fraktfarten i Bohuslän. Uddevalla Bohusläns socialdemografiska partidistrikt under 50 år, Redigerad av Gunnar Gustavsson. Uddevalla Bohuslänska Fornsaker från Hednatiden Brusewitz, Gustaf, Elfsyssel. Faksimil Stockholm Burenhult, Göran, Arkeologi i Sverige. Samhällen och handelsmän Burman, Conny, "Från Skvallerbänken". Hågkomster från badorter och Sommarnöjen - Blockhustullen, Vaxholm, Dalarö, Sandhamn och Lysekil Bäck, Edmond, Egon Haglund, Allan Olsson, Anders Olsson, Ragnar Olsson (redaktör), Sjömän, Fartyg och Samhälle. Studier i bohuslänsk sjöfartshistoria Uddevalla Bäckström, Gösta, En saga om Dan. Vänersborg Båtdokumentationsgruppen, bland annat Skillinge, skutor och sjöfart. Skärhamn Claesson, Claes, Våra kyrkor: Bohuslän. Svensk bokfilm. Stockholm Cullberg, Carl, Bohuslän - ett gränslands historia. Uddevalla 1993 Curman, Calla, Minnen. Stockholm Faksimil Stockholm [Peter Curman] Dahlberg, Hans, Östersjön - Kampen om ett hav [år] Dalén, Lennart, Den bohuslänska fiskelägesbygden. Göteborg Dingle Elevförbunds Fornminnesförenings Årsskrift Ehrensvärd, Ulla, Nordiska kartans historia. Från myter till verklighet. Helsingfors Eliasson, Lennart & Rasmussen, Leif, Uddevallas postala historia och dess stämplar Elling, Bengt, Bokenäs och Dragsmark i gången tid. Uddevalla Elling, Bengt, Folk och Gårdar i Bokenäs och Dragsmark intill utgången av år Del 1 och Del 2 med index. Göteborg Ericson, Lars, Lasse i Gatan Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall Källor doc Per Stenros Sid 6 / 80

7 Eriksson, Bo G. & Löfman, Carl O., Sagan om Sverige Eriksson, Rolf, 500 år av sillfeske. Lysekil Ernby, Eibert, Sundsby - Hus med historia Eskeröd, Albert, Skånes kust. Stockholm Eydal, Astvaldur, Havets silver. En bok om sillen. Uppsala Fornminnessällskapet Vikarvet, Årsböcker. Utgivna från 1916 och framåt. Forsstrand, Carl (redaktör), Sveriges äldsta företag inom Handel, Industri, Press, Penningväsen, Sjöfart och andra näringar. Stockholm Forsström, Åke Gunnar, Om ting och tingsställen i Sunnerviken. Uddevalla Forsström, Åke Gunnar, Granitindustrin i Bohuslän, Vikarvet Årsbok Fredberg, Carl Rudolf Andersson, Det gamla Göteborg. Del 1. Lokalhistoriska personalia och kulturdrag. Lund Släktsammanhang. Kartor. Faksimil. Fredberg, Carl Rudolf Andersson, Det gamla Göteborg. Del 2. Lokalhistoriska personalia och kulturdrag. Lund Faksimil. Fredberg, Carl Rudolf Andersson, Det gamla Göteborg. Del 3. Lokalhistoriska personalia och kulturdrag. Lund Register för Del 1-3. Faksimil. Fredsjö, Åke, Janson, Sverker, Moberg, Carl-Axel, Hällristningar i Sverige. Oskarshamn Fries, Magnus, Skogslandskapet på Sotenäs och Stångenäs i Bohuslän under historisk tid. Uppsala Frisch, Hartvig, Europas kulturhistoria. Fyrplats, Kulturhistorisk undersökning O-län. Uddevalla Föreningen Allmogebåtar, bland annat följande teman i skriften Träbiten rörande Bohuslän: - Träbiten #53. Mollösund vid sekelskiftet- barndomsminnen från ett fiskeläger av Anna Seldén ( ). - Träbiten #72. Råoljemotorn. Skandia - Seffle - Bolinder Träbiten #73. Jacobsson, Kjell, Kustfiske. Grundsund, Lysekil, - Träbiten #85. Skutföreningar i Bohuslän. - Träbiten #86. Bertil Quirin, Fiskare Träbiten #90. Norska båtar. Några äldre båttyper i ett historiskt sammanhang av Sigvard Fjellsson samt artiklar av Carl Cullberg; utformning och foto: Lars Johansson. Uddevalla Träbiten #102. SMÖGEN på Carl Hällers och Lars Strannes tid. Utforming Tommy Bengtsson och Sigvard Fjellsson. Uddevalla Träbiten #104. Kjell Fjellsson, Råoljemotorn. Tändkulemotorn i varpbåten Viktor av Andreas Mårtensson Träbiten #113. Gaffelseglet. - Träbiten #116. Marie Tilosius, Gäveskär [Styrsö] Träbiten #117. Sigvard Fjellsson, Spriseglet Träbiten #118. Sigvard Fjellsson, Jacob Hägg. Med artiklar av Björn Liljeros Träbiten #119. sammanställd av Sigvard Fjellsson med artiklar av ett flertal personer. 1/ Träbiten #120. Åke Sandström, Båtar för fem årstider. Utformning Sigvard Fjellsson Träbiten #121. Bertil Andersson, Båtbyggarlinje Träbiten #122. Sigvard Fjellsson, Bohuslänska båtar en historisk översikt. Uddevalla Träbiten #124. Plattbonnare från Rörö, en beskrivning av Sigurd af Ekström med foton från Nordiska Museets arkiv. Nr 2004/2. Källor doc Per Stenros Sid 7 / 80

8 - Träbiten #125. Gaffelseglet av Kjell & Sigvard Fjellsson, Laban Andersson, foto Claes Jansson, illustrationer Ingvar Strömblad. Nr 2004/3. - Träbiten #126. Bolinders på Bastholmen av Åke Eriksson. Nr 2004/4. - Träbiten #129. Skeppsbåtar. - Träbiten #133. Grundsund. Bilder från ett fiskeläge av Sigvard Fjellsson. - Träbiten # 142. Nordblom, Karl-Allan och Quirin, Bertil, ILSE, en gammal lotsbåt från Väderöarna. Göteborg Träbiten # 146. Fiskebäckskil Förlaget Svensk Hembygd, Havets Män, Uppsala Gadd, Arne, Kust i väster. Uddevalla Gadd, Arne, Bohuslän i ord och bild. Stockholm Gadd, Arne, Stad i väster. Stockholm Gadd, Arne, Öar längst i väster. Malmö Gamla prästhem i Göteborgs stift. Minnen av Bror Jansson. Gleerups [bland annat om Lassehaga, Lyse.] Granfelt, Helge, Gustavsbergs Barnhus och Badort. Uddevalla Gunnerson, Erik G., Väg- och Vattenbyggaren A.P. Gunnerson. Göteborg (I) Gunnerson, Erik G., Koncernbyggaren A.P. Gunnerson. Göteborg (II) Gustafsson, Anders, Sommargäster och bofasta. Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund. Stockholm Guvernörer och Landshöfdingar i Göteborg & Bohus Län Göteborgs Arkeologiska Museum, skrifter, bland annat - Berättelse för Särtryck ur Göteborg musei årstryck Göteborg Vid älven. Bygd och viking. Årsbok Vid älven. Fångst och odling. Årsbok Vid älven. Att se på forntiden. Årsbok Vid älven. Landskapet och människan. Årsbok Styrsö från istid till nutid Bronsålderssundet i Björlanda Kulturlandskap i Göteborg Drottning Hackas grav på Hisingen Drottning Hackas grav på Hisingen Bergumsbygden Önnered i Västra Frölunda Skändlaberget på Hisingen Björsjöås i Vättlefjäll Lundby från bondby till industristadsdel Sandarna en stenåldersboplats i Göteborg Vättlefjäll ett bergsområde Göteborgs Hembygdsförbunds Skriftserie, årsskrifter I. Göteborg förr och nu II. Göteborg förr och nu III. Göteborg förr och nu IV. Göteborg förr och nu V. Göteborg förr och nu VI. Göteborg Uppkomst och äldre historia VII. Göteborg förr och nu. 216 sid VIII. Göteborg förr och nu. Östra Nordstan i Göteborg X. Karl IX:s Göteborg på Hisingen av Ralph Scander Källor doc Per Stenros Sid 8 / 80

9 XI. Göteborg förr och nu XII. Göteborg förr och nu. Klippans kulturreservat och andra byggnadsminnen XIII. Göteborg förr och nu. 197x. XIV. Göteborg förr och nu. 197x. XV. Göteborg förr och nu XVI. Göteborg förr och nu. Skottland och vackre prinsen XVII. Göteborg förr och nu. 198x. XVIII. Göteborg förr och nu. 198x. XIX. Göteborg förr och nu. 198x. XX. Göteborg förr och nu. 173 sid XXI. Göteborg förr och nu XXII. Göteborg förr och nu Göteborgs historia - Andersson, Bertil, Göteborgs Historia. Del I Från fästningsstad till handelsstad sid. - Fritz, Martin, Göteborgs Historia. Del II Från handelsstad till industristad. 382 sid. - Olsson, Kent, Göteborgs Historia. Del III Från industristad till tjänstestad. 446 sid. - Lundberg, Bertil, Then Gamble stadh och thess Kyrckio sid. Häftad. Göteborgs Historiska Museum, årsskrifter/kataloger Göteborgs Sjöfartsmuseum, årsskrift (Unda Maris), bland annat - Unda Maris Innehåll: Skeppsfynd i Kalmars medeltida hamn. Danmarks förste sjökort direktör. Vårdkasar. Sjömansyrket. Om en linas strömningsmotånd i vatten B. Kullenberg. Göteborg sid. Häftad. - Unda Maris Innehåll: En svensk Kinaresenär och hans signatur. Lödöse Elfsborgs sjöfart m.m tal. Engelska flottan löper ut. Socialmedicinska problem i sjöfartens historia. Innehållsförteckning för årgång I-XVII. - Unda Maris Innehåll: Rolf Sörman död. Lotsväsendets tillstånd på Västkusten i början av 1800-talet. Göteborg sid. Häftad. - Unda Maris Innehåll: Oscar Medelius varvschef på Götaverken. Lejdtrafikens krigspolitiska förutsägningar och bedrivande. Resa i andra världskriget skugga. Örnens flykt. Slamanskeppen i Ulebergshamn (Om vrak tal). Göteborg sid. Häftad. Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening, Meddelanden från, skrifter Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift, årsskrifter Göteborgs Geografiska Förening, Meddelanden från, skrifter Göteborgs och Bohus läns Kalender för år Faksimil Ed Göteborgs och Bohus läns Kalender för år 1914, utgivare Ernst Hörman (på uppdrag av Landstinget). Hagman, Tore, VÄSTKUST Från Nidingen till Koster, Text: Stefan Edman. Värnamo Hallendorff, C., Vårt folks historia. Handbok i Sjöfart. Hansson, Ernst, Mo socken. Del Hansson, Ernst, Mo socken. Del 2. Hansson, Knuth, Bahus Regiments chefer Särtryck ur Vikarvets årsbok , sid Lysekil Källor doc Per Stenros Sid 9 / 80

10 Hansson, Knuth, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, Vikarvets årsbok samt Särtryck, Lysekil Hansson, Olof, Min barndom på Gullholmen. Minnen och skärvor. Uddevalla Hansson, Wilhelm, Jonsson, Eric & Lidman, Sven, 100 år med Bohusläningen. Hansson, Wilhelm, Almén, Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år. Uddevalla Hansson, Wilhelm, Södra Bohusläns övärld. Från Gåsö till Marstrand. Uddevalla Harrison, Dick, Harrisons krigshistoria. Kungar, knektar och krig. Lettland Hartelius, Kaj & Rydholm, Yngve, Tistlarna - Strömstad. Leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar. Stockholm Hasselrot, Per, Hällbilder. Uddevalla Hasslöf, Olof, Om nordisk rätt till fiske i saltsjön. Göteborg Hasslöf, Olof, Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän. Båtdokumentationsgruppen Nytryckt utgåva av särtryck ur Göteborgs Musei Årstryck Göteborg Hasslöf, Olof, Smögen. Ett bohuslänskt fiskeläge. Göteborg Hasslöf, Olof, Svenska Västkustfiskarna. Studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur. Stockholm Faksimil Hasslöf, Olof, Lidman, Lars, Sereng, Ingemar, Lekholm, C.G., Skånsk sjöfart. Malmö Sydsvenska Dagbladets årsbok Hasslöf, Olof, Lokaltradition och centraldirigering i kustbebyggelse Hasslöf, Olof, Sotenäs Gränsbygd vid havet (Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand mm). Munkreklam Hasslöf, Rune, Backamo. En introduktion till lägerplatsen och dess historia ( ). Uddevalla Hasslöf, Rune, Norberg, Per, Backamo och Bohusläns regemente. Backamo Vänner Havets män. Förlaget Svensk Hembygd. Örebro Hedvall, Anders, Bohuslän i konsten. Stockholm Hellström, Jan-Arvid, Vägar till Sveriges kristnande. Henrikson, Alf, En skandinavisk historia. Norge & Sverige under 1000 år Henriksson, Alf, Svensk historia. Del I och II. Heyerdahl, Thor, Gåtan Maldiverna Hilmersson, Anders, Bogserbåtar. Kabusa Böcker Holmberg, Axel Emanuel, Bohusläns historia och beskrivning. Uddevalla (Faksimil i tre delar) Hygen, Anne-Sophie, Bengtsson, Lasse, Hällristningar i gränsbygd. Bohuslän och Östfold. Borås Höglund, Hans, On the Bohuslän herring during the great herring fishery period in the eighteenth century. Institute of Marin Research, Lysekil. Series of Biology, report n:o 20. Lund Högman, Hans, Kapare i kronans tjänst (www.algonet.se/~hogman/sl_kapare.htm) Hörman, Ernst, Västra Frölunda och Askims krönika. Förlags aktiebolaget Västra Sverige. Göteborg Ingstad, Helge, Vikingarna, Västervägen till Vinland. Stockholm Isitt, David, Marstrand igår. Jansson, Sven-Bertil, Erikskrönikan. Johannesson, Gösta, Skånes historia. Johansen, Oscar Albert, Bohuslens Eiendomsforhold. Oslo Kaprifolen, utgiven av hembygdsföreningen på Bohus-Malmön. Källor doc Per Stenros Sid 10 / 80

11 Karlsson, Uno, Krokstrand , Skärvor från en stenhuggarepok Kongliga Commerce-Kollegium, Handlingar rörande Sillfisket i Bohuslänska Skärgården. Stockholm [Anm: se Berthelius, sid 460.] Krantz, Claes, Köpstadsmän, hanseater och skärgårdsfolk. Om Marstrand och handelslivet i Bohuslän till år Wettergren & Kerber Göteborg Krantz, Claes, Under länsherrevärja och biskopsstav. Kulturhistoriska skildringar från talets Bohuslän. Uddevalla Krantz, Claes, Havets makter. J. F. Hallmans Bokhandel, Uddevalla Krantz, Claes, Fabler och funderingar. Bonniers, Stockholm Krantz, Claes, Storförbrytare och statsfångar sid. Krantz, Claes, Med vindarna till vinets ö. Bilder och stämningar från en segling med "Abraham Rydberg" och ett strandhugg på Madeira. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg Krantz, Claes, Jylländska strandhugg. Göteborg Krantz, Claes, Fiskgrossisternas förening. Göteborg Krantz, Claes, I krinolinens tidevarv. En kulturkrönika i Göteborgs-Perspektiv Krantz, Claes, Gestalter från kusten. Bohusländska tids- och personbilder. Stockholm (CK/GfK) Krantz, Claes, Göteborg och Bohuslän. Uppsala (CK/GoB) Krantz, Claes, Idyll och Sensation i 1800-talets Göteborg. Göteborg Krantz, Claes, Med seglande skepp. Sjöfartshistoria i historier. Natur och Kultur, Stockholm Krantz, Claes, Människor i sommarstad Krantz, Claes, Turist i befriat land Krantz, Claes, Den svenska pipboken. Hallmans Tryckeri, Uddevalla Krantz, Claes, Äventyrens öar. Natur och kultur, Stockholm Krantz, Claes, Bohuskust. Stockholm Krantz, Claes, Kulturväg mot norr. Från bygd och obygd kring Inlandsbanan Krantz, Claes, Detalj på klotet. Betraktelser över komiska och kosmiska företeelser. Wahlström & Widstrand, Stockholm [1950]. Krantz, Claes, Marstrand. [1950]. Krantz, Claes, Att resa i Danmark. Med teckningar av författaren. Wahlström & Widstrand Krantz, Claes, Bandet över Kattegatt. Historien om en nordisk förbindelseled. Göteborg Krantz, Claes, Oden till zodiaken. Göteborg Krantz, Claes, Västkust, Bohuslän, Halland Krantz, Claes, Att resa i Sverige. Wahlström & Widstrand Krantz, Claes, Carlstens fästning Marstrand. Stockholm Svenska fornminnesplatser N:o 42. Krantz, Claes, På den anden side Kattegat Krantz, Claes, Göteborgs och Bohus län under ett sekel Krantz, Claes, Grand Hotel Haglund. Göteborg Krantz, Claes, Skepp i Gattet. Västkustbilder från hamn och hav. Stockholm (CK/SiG) Krantz, Claes, Att resa på havet. Med teckningar av författaren. Wahlström & Widstrand Krantz, Claes, Sommarland. Stockholm Krantz, Claes, Järnets järnväg. Minnesskrift vid Nora Bergslags järnvägs hundraårsjubileum Rundqvists Boktryckeri, Göteborg Krantz, Claes. GHT Göteborgs handelstidnings förlag Krantz, Claes, Vinterland. Stockholm Källor doc Per Stenros Sid 11 / 80

12 Krantz, Claes, Hjalmar Bååw, Männen på bryggan Krantz, Claes, Det hände på havet Krantz, Claes, Från Sillgatan till Gumperts hörn. 150 års bokhandelshistoria. Göteborg Krantz, Claes, Pehr Kalms Västgöta och Bohuslänska resa år Krantz, Claes, Vägen över Kattegatt. Rederiaktiebolaget Göteborg-Fredrikshamn-Linjen. Göteborg Krantz, Claes, Hemmavatten och vrakstränder. Stockholm Krantz, Claes, Från Östersjö till Västerhav. Historien om hur Västra Stambanan kom till. Göteborg Krantz, Claes, Societet i sommarsol Krantz, Claes, Under järnkronan. Ett kapitel svensk kriminalhistoria Krantz, Claes, Hemma vid havet. Stockholm Krantz, Claes, Hos båtbyggare i Bohuslän. Särtryck. STF Kristiansson, Sten, Uddevalla stads historia. Del I. Fram till år Uddevalla Kristiansson, Sten, Uddevalla stads historia. Del II Uddevalla Kristiansson, Sten, Uddevalla stads historia. Del III Uddevalla Kunglig Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse för åren för Götheborgs och Bohus län. H G Nordström i Stockholm Kungliga Bohusläns Regemente. Indelningsverk Redaktionskommitté: Lennart Gabrielsson, Bror Hansson, Rune Hasslöf och Gunnar Höök. Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Redaktör: Hugo Edvard Uddgren, m.fl. Inför ett 300-årsminne. Del I. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Redaktör: C.-A. Berglund, m.fl. Inför ett 300-årsminne. Del II. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Redaktör: C.-A. Berglund, m.fl. Inför ett 300-årsminne. Del III. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente årsjubiléet aug Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd Redaktörer: Said Kristian Bernstone, Lennart Ekberg, Gunnar Klasson. Del IV. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente. Personalrulla Uddevalla Kungliga Bohusläns Regementes Kamratförening, Bohusläningarna, Medlemsblad 1953/2. Kungliga Bohusläns Regementes Kamratförening, Bohusläningarna, Medlemsblad 1960/2. Landstormsbefälskurserna november 1914 februari Uppsala Larsson, Mats G., Rusernas rike. Stockholm Levertin, Alfred, Svenska brunnar och bad Lindbergh, Nils, Normander, langobarder och påvar eller Ett strandhugg i Viken och dess världshistoriska följder. Stockholm Linder, Ragnar, Det var Bohus bataljon. En minnesbok över försvarsberedskapen i Väst- Sverige Uddevalla Lindorm, Erik, Ny svensk historia - Ett folk på marsch Stockholm Lindström, Claës, Bragd och brott på haven. Lindälv, Elof, Kulturminnen i Kungälvsbygden. Kungälvs kulturnämnd Källor doc Per Stenros Sid 12 / 80

13 Ljungskilebygden, utgiven av Hembygdsföreningen med anledning av dess 50-årsjubileum Losman, Beata, Margareta Huitfeldt. En biografi. Uddevalla Lundgren, Anders, Poststämplar & posthistoria från Bohuslän. CD-version 1, Lundin, Claës, Ströftåg här och der i Sverige. Stockholm sid. (Vestkusten, se sid ) Lur, Resö, Galtö genom tiderna Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria. 1941, 1942, 1950, Länskungörelser, avskrifter gjorda av Östen Sandell. Länsmuseets Rapportserie, Fyrplatser, Kulturhistorisk undersökning n:o 7, O-län, Lönnroth, Erik (redaktör), Moberg, Carl-Axel, med flera, Bohusläns Historia. Göteborg Malmquist, Lars, Fyrar och fyrfolk 50 år svensk fyrhistoria. Sjöfartsverket Norrköping Manker, Ernst, Den gamla släktgården i Kyrkefjäll. STFÅ Matz, Edvard, Sällsamheter i Bohuslän och Dalsland. Andra upplagan. Arlöv Meddelanden från Krigsarkivet XIV. Beredskap i Väst Midgaard, John, Norges Historie. Oslo Moberg, Carl-Axel, På tal om forntid. Stockholm Modig, Nils, Strömstad - Gränsstad i ofred och krig. Halmstad & Estland Molin, Harry, Munkedal - en bygd och ett bruk i Bohuslän. Stockholm Morlanda Hembygdsbok, del I, redaktör Olof Brattö, Uddevalla Morlanda Hembygdsbok, del II, redaktör Olof Brattö, Uddevalla Morlanda Hembygdsbok, del III, redaktör Olof Brattö, Uddevalla Motorismen och dess män - Göteborgs- o Bohuslän, Halland. Bygd och Folk Innehållsförteckning: Automobilens historia - red. Gösta Holmström. Några blad ur motorcykelns historia - red. John Ölander. Standard- och racermotorer - ing. V. Tempelman. Bilen i Brandkårens tjänst - brandchef Sven Rohlén. Jeepen - "bilen som vann kriget" - kapten L. Håkansson. "Vesslan" - ödemarkens betvingare - sign. "Håkan" i Aftonbladet. Lastbilstrafiken såsom transportmedel - kapten R. Tornérhielm. Svenska Droskbilägareförbundets historia och verksamhet - red. J. Nord. När klockan klämtar - red. Tore Blom. Läkarens syn på trafiksäkerhetsarbetet - 1:e flygläkare E. V. Nyström. Autostradan - bilvägen - red. L. Håkansson. Glimtar från bilrutan - red. Sverker Benson. Om olika slag av motorfordonsförsäkring - ombudsman Hans Herrlin. Den svenska bilismens fartfester - red. Sverker Benson. Göteborgstrafiken och dess problem - ing. Ed. Strömberg. Korta uttalanden av motormän i Göteborgs och Bohus län. En studie i rött - polismästare Ernst Fontell. Korta uttalanden av motormän i Hallands län. Mårtensson, Malte, Oplöjd Ostkustmark. Brantevik Simrishamn Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nilssøn, Jens, Visitatsbøger og Reiseoptegnelser Nilsson, Bengt, Matrikel över flottans officerare Källa: Nilsson, Lars Erik, Hällristarens språk. Bokförlaget Arena. Nilsson, Nils J., Från havsbandet till inlandet. Bilder från naturen, bebyggelsen och folklivet i Bohuslän Källor doc Per Stenros Sid 13 / 80

14 Nordberg, Michael, Den dynamiska medeltiden. Nordens Ark, Åby säteri. Guidehäfte. 200x. Nordisk Familjebok, års upplaga, band 10, 12. Nordisk familjebok, Uggleupplagan. Noresson, Jan-Åke, Kynnet som försätter berg. Munkedal Oedman, Johan, Chorographia Bahusiensis thet är Bahusläns Beskrifning. Faksimil Uddevalla Ohlmarks, Åke, Alla Sveriges drottningar. Stockholm Ohlmarks, Åke, Den glömda Eddan Ohlmarks, Åke, Den okända Eddan Ohlmarks, Åke, Islands hedna skaldediktning. Århundradet Ohlmarks, Åke, Tors skalder och vite-krists. Trosskiftestidens isländska furstelovskalder Ohlmarks, Åke, Snorres konungasagor Hednakungarna (från äldsta tider till 1015). Bohusläningens AB Uddevalla Innehåll bland annat: Prolog, Ynglingasagan, Halfdan Svartes saga, Harald hårfagres saga, Erik Blodyx saga, Håkon den godes saga, Harald gråfälls saga, Håkon jarls saga, Olav Tryggvassons saga, Eirik jarls saga. Ohlmarks, Åke, Snorres konungasagor - Olav den Heliges saga ( ). Bohusläningens AB Uddevalla Ohlmarks, Åke, Snorres konungasagor - Norska medeltidskungar ( ). Bohusläningens AB Uddevalla Innehåll bland annat: Svein Alfivusons saga, Magnus den godes saga, Harald hårdrådes saga, Magnus Haraldssons saga, Olav kyrres saga, Magnus barfots saga, Eysteins och Sigurd Jorsalafarares saga, Magnus blindes och Harald gilles saga, Inge krokrygg och hans bröders saga, Håkon härdabreds saga, Magnus Erlingssons saga. Ohlmarks, Åke, Stamträd över Europas furstehus. Borås Ohlmarks, Åke, Fornnordiskt lexikon Ohlmarks, Åke, Beckman, Leif, Skottsberg Carl, Wieselgren Oscar, Vår väg genom världen. De geografiska upptäckternas historia. Del I. Färgplanscher samt utvikbara kartor. Hugo Gebers förlag Ohlmarks, Åke, Beckman, Leif, Skottsberg Carl, Wieselgren Oscar, Vår väg genom världen. De geografiska upptäckternas historia. Del II. Färgplanscher samt utvikbara kartor. Hugo Gebers förlag Ohlmarks, Åke, Beckman, Leif, Skottsberg Carl, Wieselgren Oscar, Vår väg genom världen. De geografiska upptäckternas historia. Del III. Färgplanscher samt utvikbara kartor. Hugo Gebers förlag Olán, Eskil, Bohusläns krönika Olán, Eskil, Ostindiska compagniets saga. Historien om Sveriges märkligaste handelsföretag Olán, Eskil, Marstrands historia - krigsminnen och badortsliv Olán, Eskil, Marstrands historia Olbers, Levin, Topografisk avhandling om Flundre Härad. Faksimil Uddevalla Ohlén, Lars, Från Kusten Strömstad till Smygehuk. Boken om livet vid Sveriges syd- och västkust under ett och ett halvt sekel. Malmö Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, XX. Ortnamnen i Vätte härad, 1. Skee socken. Oxenstierna, Eric, Så levde vikingarna. Källor doc Per Stenros Sid 14 / 80

15 Persson, John E., Kustångare. Uddevalla Pettersson, Johan, Den svenska skagerrakkustens fiskebebyggelse. En etnologisk studie. Lund (JP) Pettersson, Johan, Trankokeriet Kålhuvudet. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Bygd och människor. Kulturminnen från Tjörn. Malung (JP) Pettersson, Johan, Medeltidsborgen på Bro. Malung (JP) Pettersson, Johan, Brev i Bohuslän berättar. Malung (JP) Pettersson, Johan, Anonyma fiskeläger. Märkliga kulturminnen i Bohusläns skärgård. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Skärgårdsverken i Bohuslän. Trankokerier och salterier i 1700-talets sillfiskeperiod. Kungälv (JP) Pettersson, Johan, Skärgårdsbebyggelsen i Bohuslän under norska tiden. Särskilt kring talets sillperiod. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Kulturminnen i Bohuslän. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Bohuslän förr, Nyupptäckter, Dokumentation, Tillbakablickar. Göteborg (JP) Pihl, Sievert, De indelta soldaterna vid Sotenäs Compani och Båtsmän i Kville och Sotenäs. Reis i Norge, Rhedin, Per, Gamla go'a Göteborg. En kavalkad med minnesbilder. Femte upplagan Riksarkivet Svensk Arkivinformation (SVAR), Sveriges Befolkning 1880 (CD). Rinman, Thorsten, Västskandinavernas resor och äventyr åren Göteborg Rogberg, Mats, Morfars Bohuslän Rud, Mogens, Bayeux tapeten och slaget vid Hastings Köpenhamn Rundqvist, Agne & Persson, Folke, Göteborg genom tiderna. Antologia Gothoburgensis. Göteborg Rundqvist, Agne, Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg Göteborg Rösoch, Henry, Trondheims Historie. Trondheim Sandahl, Jens, Trangrumsstriden Striden om trankokeriernas avfall i 1780-talets Bohuslän. Seminarieuppsats vt1999. Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. (JS) Sandklef, Albert, Allmogesjöfart på Sveriges västkust C. W. K. Gleerup, Institutet för västsvensk kulturforskning: Skrifter 10. Sandklef, Albert, Äldre nordisk handelssjöfart. Göteborg Institutet för västsvensk kulturforskning: Skrifter 11. Sandström, Anders, Under säker flagga. Studier i svenskt lotsväsen Utgiven i samarbete mellan Statens Sjöhistoriska Museum och Sjöfartsverket. Sjöfartsverket Sawyer, Peter, När Sverige blev Sverige. Alingsås Saxo Grammaticus, Danmarks krönika. Faksimil Viborg Seligman, Sven, Det svenska eldsläckningsväsendet jämte porträttmatrikel över svenska brandmän. Stockholm Sjøvold, Thorleif, Vikingskipene i Oslo. Sjöberg, Jan, Lilla Edets Tidning Sjögren, Otto, Sveriges historia - från äldsta tider till våra dagar för det svenska folket Sjöblom, Karl, Vid Bullarsjöarnas stränder. Bullarens Hembygdsförening, Skoglöw, Jan, Slaget vid Brobacka Slott och herresäten i Sverige, Västergötland, Värmland, Dalsland. Del I och II. Källor doc Per Stenros Sid 15 / 80

16 Stackell, Lars, Västkusten förr, Badortsmiljöns liv och bebyggelse under 1800-talet. Östervåla Steinsland, Gro, Fornnordisk religion. Oslo Stenarbetare, En utställning om stennäringen i Bohuslän. Bohusläns Museum Stenhuggarminnen. Svenskt liv och arbete N:r 31. Malung Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum, forskningsprojekt om I17 under Indelningsverket. Bok 1. Konglig Bohus Läns Regemente. Indelningsverket Bok 2. Konglig Bohus Läns Regemente i fält och till sjöss Bok 3. Konglig Bohus Läns Regemente Fräkne kompani (LP ) Bok 4. Konglig Bohus Läns Regemente Södra kompaniet Bok 5. Konglig Bohus Läns Regemente Stångenäs kompani (Se om Lysekil nedan) Strandell, Birger, En bok om Strömstad. Staden och dess invånare under 300 år. Uddevalla Sturlasson, Snorre, Konungasagor (Heimskringla) Hednakungarna (från äldsta tider till 1015). Kristiania (se även Ohlmarks, Åke) Sturlasson, Snorre, Konungasagor - Olav den Heliges saga ( ). Kristiania (se även Ohlmarks, Åke) Sturlasson, Snorre, Konungasagor - Norska medeltidskungar ( ). Kristiania (se även Ohlmarks, Åke) Sundberg, Ulf, Svenska freder och stillestånd Finland Svanlund, Gustav, Åkerirörelsens historia inom Göteborgs och Bohus Län samt som inledning En kort orientering över Göteborgs historia. Göteborgs Åkeriidkareförbund, Göteborg Svensk Arbetarrörelse i ord och bild Redaktör Ture Nerman. Stockholm Svensk Sjöfarts Tidning, 1952, 1953, 1954, Svensk Uppslagsbok, Svenska Arméns Rulla (SAR 1916) omfattar officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur Svenska Marinens Rulla. Stockholm Svenska Fyrsällskapet, tidskriften Blänket. Svenska Kryssarklubben, Svenska Kryssarklubbens årsböcker. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: 1500-talsdata hemma och ute av Gustaf Jacobsson, Vasaborgar av Ingvar Andersson, Gräns och bygd några kartor över svenskt 1500-tal av Carl-Julius Anrick, Den äldre vasatidens östanhavsvälde av Eirik Hornborg, De skånska landskapens 1500-tal av Karl Ragnar Gierow, Litteratur om svenskt 1500-tal; ett urval. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Några data ur Sveriges historia under 1100-talet av Adolf Schück, Vårt första kristna århundrade av Knut B. Westman, På kungsvägar genom Västergötland av Birgitta Ahlberg, Lund Nordens Rom av Ragnar Blomqvist, En karta över kyrkliga minnesmärken från 1100-talet av Harald Widéen, Granit och pansar av Sigvard Malmberg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: En 1700-talskrönika av Gustaf Jacobsson, Fäderneslandets beskrivning kring 1700-talets svenska geografi av Carl-Julius Anrick. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Från union till nation av Erik Lönnroth, Några data från svenskt 1400-tal av Adolf Schück, Svenskt 1400-tal av Yngve Brilioth, Borg och herreman på spaning efter ett förlorat århundrade av Erik Lundberg, Konsturet i Källor doc Per Stenros Sid 16 / 80

17 Lunds domkyrka och den senmedeltida världsbilden av Henrik Sandblad, Ur allmogens och hantverkarnas liv av Rune Norberg, Dagar på Tjörn av Ernst Manker, Vår strävan med vandrarhemmen av Carl-Julius Anrick. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1946 Förhistorisk tid i Sverige. Innehåll bland annat: Planscher (Blomsholm, Stala), De ti tusen år av A.W. Brøgger, Landet och folket blir till en krönika, sammanställd av Bertil Almgren, Axel Bagge, Erik Fromm, Ingmar Fröman, Sune Lindqvist och Adolf Schück under redaktion av Carl-Julius Anrick. Färgkartorna har utarbetats av Carl Caldenius och Erik Fromm. Vår fornkultur i naturhistoriens ljus av Lennart von Post, Primitiv fångstkultur av Gunnar Ullenius, Det äldsta åkerbruket av Holger Arbman, Ur Bohusläns bildkrönika av Holger Arbman, Sveariket av Sune Lindqvist, Birka och vikingatiden av Sigge Hommerberg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Birgittas århundrade av Yngve Brilioth, 1300-talsdata av Adolf Schück, Magnus Erikssons landslag av A. L., Ett möte med landslagen av Sigfrid Svensson, Bockstensfyndet. Notiser om 1300-talets dräktskick av Albert Sandklef, Ur 1300-talets bildvärld av Andreas Lindblom, Bondeliv i helg och söcken av Gösta Berg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Den stora brytningstiden av G.W. Silverstolpe, talskrönika av Adolf Schück, Ett nytt Sverige av Gunnar Ullenius, Konstnärerna upptäcker det svenska landskapet av Gertrud Serner, De som drog ut av Albin Widén, Kurgäster, fiskare och turister av Claes Krantz, Från skarpskyttelägret till Ladugårdslandet av Ivar Öhman, Järnvägsbyggarliv och gärning av Axel Granholm. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1949 Tiohundratalet. Innehåll bland annat: Sverige på tiohundratalet av Curt Weibull, En tiohundratalskrönika av Adolf Schück, I runstensbygder en bildserie, De foro dristigt Runstenarna berättar om vikingarnas färder av Sven B.F. Jansson, Runlejonet i Venedig, Vår gamla bondebygd Ett försvinnande herdelandskap av Carl Fries, Utsikt från Dalby Resa genom skånskt tiohundratal av Holger Arbman, Att vara badgäst av Lennart Nyblom, Vandring på Väderön av Sten Selander. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: En ny tid en ny anda av Oscar Wieselgren, 1600-talskrönika av Adolf Schück, Tre kronor Stockholms slott 1661, Stormaktens huvudstad av Gösta Selling, Falukoppar och stormaktstid av Karl-Gustaf Hildebrand, Herresätenas århundrade av Åke Setterwall, Med svärdet och plogen 1600-talets militära Sverige av Birger Steckzén, Från kavaljeren till Högvakten av Manne Hofrén, Urgammalt och högmodernt i Erik Dahlbergs Sverige av Sigurd Wallin, Kring några 1600-talsporträtt av Sixten Strömbom, Resa med riksens antikvarier av Gustaf Näsström (Sigurd Curman). Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: En svensk genombrottstid av Nils Ahnlund, Tolvhundratalskrönika av Adolf Schück, Ringmuren kring Visby, Samtal om medeltida städer av Sven T. Kjellberg, Vallfärd till 1200-talet av Erik Lundberg, Mot våld och godtycke av Margit Palmaer, En fattig munk från Skara av Harald Widéen, Folkungabygd av Birgitta Ahlberg, Utskärgård några bilder från Stora Nassa av Roland Svensson, Kraftverksbygge 1950 av Sven Malm. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1964 Bohuslän. Källor doc Per Stenros Sid 17 / 80

18 Innehåll bland annat: Femtio fornminnen av Åke Fredsjö, Kring Bohus fästning av Åke Holmberg, Fiskelägen av Olof Hasslöf, Hos båtbyggare i Bohuslän av Claes Krantz, Den gamla släktgården i Kyrkefjäll av Ernst Manker, Konstnärernas Bohuslän av Anders Hedvall, Badgäster och infödingar av Olle Mattsson, Gullmarsfjorden av Arvid R. Molander, Min strand på Stångenäset av Nils Dahlbeck, Idyll och industri av Evert Johansson, Kring Örekilsälven av Greta Hörstadius, Kynnefjäll av Sten Brandberg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1992 Bohuskust. Innehåll bland annat: Kustlandets folktro av Ebbe Schön, Marstrand en västkustbadort av Lars Stackell, Ännu blåser kuttervind av Erling Matz, Kampen om havskräftan av Hasse Bauer, Båtbyggare, inredningssnickare och plastjobbare av Erling Matz, Bohuslän och havsmiljön av Bo Carlsson, Kalla och dystra fakta om Skagerack av Bo Carlsson, Det vilda livet på Bohuskusten av Edvard Matz, Klädesholmen här går sillen ännu till av Sven Ginsburg, Vandrarhem vid vatten av Stina Andersson, Vart vrider vinden på Gerlesborg? av Edvard Matz, I bröderna von Wrights fotspår av Edvard Matz, Nordens Ark fristad för hotade djur av Kjell A. Mattsson och Lena M. Lindén, Balneologen Carl Curman i Lysekil av Ann Marie Rådström. Svenskt Biografiskt Lexikon. Svenskt Sjöfolk i krig och fred, Bokförlaget Antiqua. Göteborg Sveriges Släktforskarförbund, Begravda i Sverige (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Svenska Ortnamn (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1880 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1900 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1970 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1980 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1990 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Häradsekonomiska kartor (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Vallonskivan (CD). Svenungsson, Lars Magnus, Inland under 1670-talets ofredsår. Domboksord om händelser i och före Gyldenlöwefejden. Hjärtum Särlvik, Ingegerd, Paths towards a stratified society. Stockholm Söderberg, Leif, Litteratur om Bohuslän. (Litt) Sörbygdens härad. Socknarna Hede, Krokstad och Sanne. Munkedal Taxeringskalender (bland annat): - Sveriges Städers Taxeringskalender 1908 och Sveriges Taxeringskalender Stockholm och Stockholms villastäders och läns Taxeringskalender Sveriges Städers Taxeringskalender Svenska landsbygdens Taxeringskalender Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del I. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del II. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del III. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del IV. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del V. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Mera från vår bygd. Del VI. Uddevalla Telefonkatalog (bland annat): Källor doc Per Stenros Sid 18 / 80

19 - Kongl. Telegrafverkets Telefonförbindelser i Stockholm och å andra dermed förbundne orter. Abonnentförteckning upprättad den 1 november Rikstelefonkatalog mars Del III. Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland mm. - Rikstelefonkatalogen 1929, Göteborgsdelen omfattande Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Tell, Adolf, Bohus fästning. Kungälv Thornblad, Lars, Mollösund, Ett gammalt fiskeläges historia. Konstindustriskolan Thornvall, Helmer, Sundet runt. Så minns jag hembygden. Uddevalla Thulin, Otto & Harnesk, Paul, Svenska stadsmonografier - Göteborg. Göteborg (SS Göteborg) Tiselius, Carl A., Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar. Bidrag till gårdarnas och släkternas historia. Göteborg Tiselius, Carl A., Bohusläns märkligare gårdar. Del I-II. Bidrag till gårdarnas och släkternas äldre historia Uddevalla Föreningsarkiv. Uddevalla, Vem bodde var 1795? Usill, Harley, The story of the british people. Vikingaskeppsmuseet i Oslo. Vikingaskeppsmuseet i Roskilde. Vikingen Västgötabygden. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård Wallin, Johan, Beskrifning öfver badorterna å Sverges vestra kust. Handbok för badgäster. Göteborg Faksimil Bielefeld Wengström Erik (redaktör), Vår glada västkust. Med bidrag från bland annat Ernst Manker, Evert Taube, Emilie Flygare-Carlén, Karl Gerhard och Claes Krantz Wetterström, Evald, "Bli mä". Skepparhistorier Faksimil Wigström, Gun, De kallades nödisar. Om 30-talets ALU-arbetare. Uddevalla / Källor doc Per Stenros Sid 19 / 80

20 Historisk litteratur om Lysekil Anmärkning De flesta av böckerna finns på Lysekils stadsbibliotek eller kan fjärrlånas via biblioteket. Abrahamsson, Ernst, Skaftöbilder Vänersborg Abrahamsson, Ernst, Några ortnamn från Lysekilstrakten. Särtryck ur Västsvenska Hembygdsstudier, sid Adresskalender och Fastighetskalender över Lysekils stad: år 1929, 1939, Affärer i Gamlestan, Underlaget baseras på skrift av Ebba Cornér Andersson, K.G. (Carla), Betydelsefulla burkar i Bohuslän. Lysekil Andersson, Thomas, Artiklar i Lysekilsposten, se Sällskapet Strömstierna nedan. Apelman, Johan, AB Boviks Konservfabriker i Lysekil. Göteborgs Universitet, Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård. Avdelningen för Kulturvård. Bebyggelsehistorisk uppgift, 5 poäng. Vt Barthel, Sven, Sill och Fisk. Stockholm Bebyggelsehistoriska undersökningar, Lysekils kommun och Bohusläns museum Bergendahl, Barbro L., Stora Kornö Husens historia. Föreningen Stora Kornös bevarande. Stora Kornö Bergman, Ragnar, Lysekil - Natur, näringsliv och fritid. Lysekil Bergman, Ragnar & Wallin, Ulla, Lysekil. Staden vid havet. (LP ) Bohusläningen, Tidning, Bohus Läns Tidning, Brahm, Mats, Skottegränd 31 en dokumentation. Stockholm Brahm, Mats, Skandiakonserv Solna Brandordning för staden Lysekil. Lysekil Brandordning för Lysekils stad jämte brandstadgan. Sotningstaxa för Lysekils stad. Lysekil Bundsen, Gustaf, Lundbom, Hakon, Lysekils Segelsällskap Börjesson, Uno, Lysekils stadsbibliotek Biblioteksmuseets skriftserie nr 4. Göteborg Carlsson, Per, Protokollsutdrag från fullmäktigeprotokoll i Lysekils kommun Christensson, Maria och Paul, Röe gård. (artiklar av Thomas Andersson m.fl.) Curman, Calla, Minnen Curmans villor - Societetshuset Lysekil kommun Dagens Industri, Tidning (om bla Skandiaverken). Dybern, Bernt I. och Lindquist, Armin, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil från 1929 till Lysekil Ejderns Kaviar, A.B. Öhnbergs Konservfabrik i Lysekil. Wezäta, 1940-tal, 8 sid. Reklamhäfte med recept. Fastighetskalender för Lysekil, se Adresskalender Fernandez, Helena, Olofsson, Caroline, Lysell, Stefan, Eriksson, Fredrik, Karlsson, Ann- Catrin, foto: Andersson, Benny, Vassa knivar och skarpa sillar (TF/BN ) Källor doc Per Stenros Sid 20 / 80

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med för att dokumentera Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med för att dokumentera Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium startat under 1993 och fram till dagens datum.

Läs mer

Bohusläns och Lysekils historia Källförteckning 2013-10-05

Bohusläns och Lysekils historia Källförteckning 2013-10-05 KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium starat år 1993 fram till dagens datum. Underlaget

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med för att dokumentera Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med för att dokumentera Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

SKRIFTER UTGIVNA AV BOHUSLÄNS MUSEUM OCH BOHUSLÄNS HEMBYGDSFÖRBUND

SKRIFTER UTGIVNA AV BOHUSLÄNS MUSEUM OCH BOHUSLÄNS HEMBYGDSFÖRBUND SKRIFTER UTGIVNA AV BOHUSLÄNS MUSEUM OCH BOHUSLÄNS HEMBYGDSFÖRBUND Serienummer: ISSN 0280-4174 Nr 1. De första människorna i Bohuslän, 1981 ISBN 91-7686-002-7 Nr 2. Det bohuslänska odlingslandskapet, 1982

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2010 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2011

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2011 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2011 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2011 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-04-08/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 20 kr Amerikaminnen-Berättelser i utvandrartid

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Sammanställningar av innehållet i Vikarvets årsböcker för perioden 1916-1951 återfinnes i Vikarvets årsbok 1952-1957.

Sammanställningar av innehållet i Vikarvets årsböcker för perioden 1916-1951 återfinnes i Vikarvets årsbok 1952-1957. Innehållet i Vikarvets årsböcker 1952-2009 Sammanställningar av innehållet i Vikarvets årsböcker för perioden 1916-1951 återfinnes i Vikarvets årsbok 1952-1957. 1952-1957 Nils Niklasson, Klostret i den

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2012

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2012 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2012 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2012 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2013

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2013 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2013 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2013 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

TALBOKSLISTA. Kassettböcker GÖTENE BIBLIOTEK

TALBOKSLISTA. Kassettböcker GÖTENE BIBLIOTEK TALBOKSLISTA Kassettböcker GÖTENE BIBLIOTEK Januari 2010 FACKLITTERATUR PÅ KASSETT Adrup, Karl Anders: Vasamuseet, 1992 1 box/4 kass. Prc/TK Andrum, 1992 1 box/5 kass. Ci/TK Brattgård, Helge: Andakter,

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2014

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2014 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2014 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2014 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2009

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2009 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2009 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2009 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För.

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-10-22/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 10 kr Arkiv i Halland Olsson. Sven Olof häftad

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Margarethakedjan lite historik

Margarethakedjan lite historik Margarethakedjan lite historik Tävlingens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan 1910 hölls den första tävlingen då Kammarherrinnan Sophie Margrethe von Oxholm satte upp tre vandringspris

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

36. Uppslagsverk m.m.

36. Uppslagsverk m.m. 1 36. Uppslagsverk m.m. Titel Författare/utgivare Område Krigsarkivets beståndsöversikt. - Förord och inledning till del 1-2. Band 1:1 1987 Centrala myndigheter. - Rättegångshandlingar. Kommit- Band 1:2

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Fjällbacka GK. Lennart Malm Peter Holmstedt Stellan Hellström Lars Lundén

Fjällbacka GK. Lennart Malm Peter Holmstedt Stellan Hellström Lars Lundén Fjällbacka GK 5 av 5 resultat räknas 1 Lennart Malm 44 44 88 1095 Peter Holmstedt 42 37 79 411 Stellan Hellström 40 38 78 1506 placering Lars Lundén 42 39 81 1 Christer Hoel 41 44 85 Torreby GK 1 5 av

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER Det finns minst 900 bygdedräkter i Sverige, ca 600 kvinnliga och 300 manliga. Vad vet vi om dem mer än möjligen hur de ser ut? Det vill säga, vad vet vi om deras bakgrund,

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Gustaf: Edmund Sparmann en mästarflygares vedermödor,

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

STARTLISTA den 8 maj 2016 Dynekilens 18 Hålsbana

STARTLISTA den 8 maj 2016 Dynekilens 18 Hålsbana Tid Hål Tee Namn Klubb GolfID Klass 08:18 1 08:27 1 08:36 1 08:45 1 08:54 1 Staffan Almhede / Staffan Rothelius Strömstads Golfklubb Gul ALMHEDE, Staffan Strömstads Golfklubb 500729013 3 Gul ROTHELIUS,

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Hans E Skölds släktarkiv.

Hans E Skölds släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Hans E Skölds släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Hans E Skölds släktforskningshandlingar. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning F F1a F1b F2 F3 F5 Ämnesordnade handlingar

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 K O R V E N 1 Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 1 Johansson, Sven- Arne 6 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Gezelius, Gert 15 38 Datahalland - Ett Dussin Bollar * 22 3 Carlsson,

Läs mer

Margarethakedjan 2008

Margarethakedjan 2008 Margarethakedjan 2008 Ronny Nilsson, segrare 2007 Foto: Lennart Broman Lördag 19 juli Söndag 20 juli Fagersberget, Piteå http://www.kedjan2008.pskf.se Inbjudan Piteå skytteförening inbjuder härmed alla

Läs mer

Större båtar i Kämpersvik under 1900-talet

Större båtar i Kämpersvik under 1900-talet Större båtar i Kämpersvik under 1900-talet Denna information är framtagen av Karl-Erik Andersson, son till Anker Andersson i Kämpersvik sommaren 2008 samt renskriven och upplagd hemsidan av Bo Ljungström

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Ienecopia utställare Senast uppdaterad 2009-07-31

Ienecopia utställare Senast uppdaterad 2009-07-31 Ienecopia utställare Senast uppdaterad 2009-07-31 Ienecopia 2009 startsidan för Ienecopia 2009 finns här Utställare i alfabetisk ordning - längre ned finns mer utförlig information och då i nummerordning

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad

SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad 1977-03-06 Senior 1 Brita Raning Årstad 378 2 Arne Johansson Varberg 378 3 Anders Andersson Morup 377 4 Tore Bengtsson Tvååker 376 5 Bengt A Bengtsson Morup 375 6 Carl-Göran

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

LASSE LUNDBERG (text) HARALD RYLANDER (foto) RÖDA GRANITENS RIKE FRÅN LYSEKIL TILL KOSTER WARNE FÖRLAG

LASSE LUNDBERG (text) HARALD RYLANDER (foto) RÖDA GRANITENS RIKE FRÅN LYSEKIL TILL KOSTER WARNE FÖRLAG LASSE LUNDBERG (text) HARALD RYLANDER (foto) RÖDA GRANITENS RIKE FRÅN LYSEKIL TILL KOSTER WARNE FÖRLAG Förord Lasse Lundberg Bohuslän har en minst sagt brokig och händelserik historia. För mig är denna

Läs mer

Vese gods / gård / säteri

Vese gods / gård / säteri Vese gods / gård / säteri Inledning Den följande kronologiska sammanställningen över Vese Säteri i Bro socken är framtagen inom Sällskapet Strömstierna av Per Stenros 2010-10-19 2011-01-26 och utgör en

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

Pass 1 Vals G-dur efter August Andersson Svarteborg Vanliga G-valsen

Pass 1 Vals G-dur efter August Andersson Svarteborg Vanliga G-valsen Förslag till spelordning på Riksjubel 2010 Pass 1 Vals G-dur efter August Andersson Svarteborg Vanliga G-valsen Vals G-dur efter Gustav Martinsson Hällevikstrand/Orust Schottis G-dur efter Fiskebäcken

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Idö Open 2016 Lördag 16.juli

Idö Open 2016 Lördag 16.juli Idö Open 2016 Lördag 16.juli Deltagerliste Løype A, svår 4,5 km Sören Sturesson, Lerum SOK 9991220 Ja Gabriel Sturesson Lerum SOK 9990407 Ja William Sturesson Lerum SOK 9990402 Ja Eirik Stubberud Nydalens

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Folkbokföri ng - Postnumm. Folkbokföring - Postort. Douglas Adolfsson Rödaledstigen 22 lgh 1205 432 53 VARBERG 070-3263041 douglas.a@live.

Folkbokföri ng - Postnumm. Folkbokföring - Postort. Douglas Adolfsson Rödaledstigen 22 lgh 1205 432 53 VARBERG 070-3263041 douglas.a@live. Förnamn Efternamn Folkbokföring - Gatuadress Folkbokföri ng - Postnumm Folkbokföring - Postort Hemtelefon Mobil Kontakt e-post Douglas Adolfsson Rödaledstigen 22 lgh 1205 432 53 VARBERG 070-3263041 douglas.a@live.se

Läs mer

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter Medelresultat: Vpgrp : Tot 1 2 3 A : 42 ( 4 20 18) B : 8 ( 0 4 4) C : 94 ( 20 40 34) R : 65 ( 10 29 26) DAM : 17 ( 6 8 3) VET

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer