Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium."

Transkript

1 KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram till dagens datum. Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. För tidningsartiklarna föreligger redan i skrivande en del oklarheter/brister i det att alla de olika tidningarna som berör Lysekil ännu ej är genomgångna. Dessutom finns det flera tidningar, som sedan lång tid är nedlagda, som ännu ej lästs. Oklarheter i källförteckningen har jag markerat med gul överstrykning. Vissa förkortningar finns ännu medtagna i sammanställningen. De används bland annat i Gamlestans Historia och i Lysekils Kalendarium; för exempel se Claes Krantz nedan. Läsare som upptäcker felaktigheter i detta dokument eller önskar komplettera underlaget är mycket välkomna att kontakta mig; enklast sker detta per mail: Lysekil den 1 januari 2015 Per Stenros Innehåll Sid Historisk litteratur om Bohuslän 2 Historisk litteratur om Lysekil 20 Övrig litteratur 35 Tidningsartiklar Bohusläningen 37 Göteborgs Posten 40 Lysekilsposten 41 Stenungsundsposten 77 Västgötakuriren 77 Otryckta källor 78./ Källor doc Per Stenros Sid 1 / 80

2 Historisk litteratur om Bohuslän Abranson, Erik, Berömda skepp. Adam av Bremen, Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Köpenhamn 1075 cirka. Almegius, Folke, Länsmän och bönder från Orust - Släkten Åkerströms historia. Kungälv Almén, Dag, Ångaren Bohuslän, En historik om fartyget och Sällskapet Ångbåten. Uddevalla Amiralitetskollegiets historia. Del I Stockholm Amiralitetskollegiets historia. Del II Malmö Andersson, Hans, Sjuttiosex medeltidsstäder. Annales Regni Francorum (frankiska historiska dokument). Antonsson, Bo, Abrahamsson, Bertil, Pihl, Sievert och Sewerinsson, Eskil, Sotenäset skeppsbrottens kust. Uddevalla Areschoug, John E., Anteckningar under en botanisk utfart i Bohusläns Skärgård [Anm: se Berthelius, sid 297.] Armémuseum 1994, Meddelande 54, Lennart Kjellson, Om vårdkasarna Axwik, Axel, Svenskt sjöfolk i krig och fred. Del 1. Göteborg Axwik, Axel, Svenskt sjöfolk i krig och fred. Del 2. Göteborg Backamo Lägerplats, Stiftelsen, En minnesskrift över Stiftelsen Backamo Lägerplats Uddevalla Baltzer, L., Montelius, Oscar, Några af de viktigaste hällristningarna samt en del af de fasta fornminnena i Bohuslän. Göteborg Berg, Wilhelm, Bohusläns historia, del I. Göteborg Innehåll (I-V): Bohuslän under förhistorisk tid. Bohuslän vid medeltidens början Bohuslän under den tidigare medeltiden Bohuslän under unionstiden Viken under Gustaf Vasa Berg, Wilhelm, Bohusläns historia, del II. Göteborg Innehåll (V-VIII): Viken under Gustaf Vasa Bohusläns sista tid under Norge Bohuslän såsom svensk landsdel. Carl XI På Carl XII:s tid Bohuslän efter Carl XII. Land och folk. Bohusläns städer. Bergermo, Arne, Domare och krigsmän Faksimil Uddevalla Bergstrand, Carl-Martin, Kulturbilder från 1700-talets Bohuslän. Folkloristiska Studier och Samlingar utgivna av Redaktionen för Folkminnen och Folktankar, VI. Elanders boktryckeri. Göteborg Berlin, Rolf, Register över Morlanda, se Morlanda Hbf hemsida: - Familjeregister för fiskelägena i Morlanda socken, Sammanställning av perioden mellan Familjeregister för gårdarna i Morlanda socken, Sammanställning av perioden mellan Personregister för Morlanda socken Bernhardson, C.G., Bohuslänskt folkliv. Skisser och nedslag i Bohuslän. Uddevalla Källor doc Per Stenros Sid 2 / 80

3 Berthelius, Per-Henrik, Bohuslänsk Samling. En kommenterad och illustrerad katalog över böcker om Bohuslän. Särö [Anm: För referenser till Lysekil, se sid 779.] Bidrag till kännedom om Göteborgs & Bohusläns Fornminnen och Historia, skrifter Blom, Vidar, Bornmalm, Lennart, Bång, Krister, Fiskebåtarna och Varven. Svenskbyggda motoriserade träfiskefartyg i svenskt fiske. Värnamo Bohus Gille i Göteborg En minnesskrift. Göteborg Bohuskalendern, Tidtabeller för tåg, buss, båt i Bohuslän sid. Bohuslän, De stora häxprocesserna i Sverige, 1:a delen Bohuslän, En jubileumsskrift Bohusläns Gille. Stockholm Innehåll: Bland annat om Fartygshistoria i Bohuslän, Hertigdömet Bohusläns vapen, Den nya kommunindelningen i Bohuslän, Bönder och ryttare i försvenskningstidens Bohuslän, Kungliga Bohusläns regemente, dess uppkomst och utveckling. Bohuslän i Ord och Bild. Beskrivningar utgivna av Bohuslänningen. Uddevalla Bohuslän i våra hjärtan. Göteborgs-Posten. GP Bohusläningar 1927, Porträttgalleri. Göteborg Bohusläningarna, Nr , Utryckningsnummer. Uddevalla Bohusläningen, specialutgåvor (hälsning från ), bland annat: - Bohuslän i ord och bild del 1, Kalender och ortsbeskrivningar utgivna av Bohusläningen 1924, redaktion Frans E Karlsen. En andra del övriga socknar och en tredje del städerna. - Julhälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Det var en gång sid. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Herrestadsfjället sid. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Sommarö i västerhav sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Bohuskust - sportfiskekust sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Kosteröarna sid. Häftad. Innehåller kostervalsen i faksimiltryck från cirka En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Marknader i Bohuslän sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Förgängliga hällristningar sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Drömmarnas riddarborg sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Evert Taube och de bohuslänska öarna sid. Illustrerad. Häftad. Kleberg, John, Bohuslänska skärgården i 100 bilder. Göteborg Häftad. Bohusläns Hembygdsförbund, Årsböcker. Utgivna från 1960 och framåt. - Stenindustrin i Bohuslän: : Nilsson, Leif H., Hjälmedals stenbrott. Ett bidrag till stenindustrins historia i Bohuslän. Sid : Karlsson, Gustaf E., Kullgrens Enka i Uddevalla. Några anteckningar. Sid : Hörmander, Oskar, Stenhuggare i Bohuslän från sekelskiftet. Från fackföreningarnas äldsta tid. Sid : Forsström, Å.G., Stenindustrin på Malmön. Sid : Forsström, Å.G., Stenindustrin på Sotenäset. Sid Källor doc Per Stenros Sid 3 / 80

4 Bohusläns Museum, Skrifter utgivna av Bohusläns Museum och Bohusläns Hembygdsförbund: Nr 1. De första människorna i Bohuslän, ISBN Nr 2. Det bohuslänska odlingslandskapet, ISBN Nr 3. Gränshandel med timmer efter Roskildefreden, ISBN Nr 4. Mors mat och andras, 1982; ISBN ; Nr 5. Konstnärernas Bohuslän, ISBN Nr 6. Min barndom på Gullholmen, ISBN Nr 7. Mat i Bohuslän, ISBN Nr 8. Beskrifvningar på maträtter, ISBN X Nr 9. Uddevalla förr en bildbok, 1983; ISBN Nr 10. Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen, 1984; ISBN ; Nr 11. Drottninggatan i Marstrand, ISBN Nr 12. Fågellivet i mellersta Bohuslän, ISBN Nr 13. Kattrins poäsialbom, ISBN Nr 14. Evald Wetterström, ISBN Nr 15. Så bodde å levde da förr i tia. Torpinventering i Björketorps socken, ISBN Nr 16. Dagbok från Tjörn. Ur Olaus Krooks anteckningar , ISBN Nr 17. Dom hade inget val, 1986; ISBN Nr 18. Svenska Västkustfiskarna, ISBN Nr 19. Ödsmål. Glimtar ur en sockens historia, ISBN Nr 20. Seglaren, konstnären, människan Gordon Macfie, ISBN Nr 21. Gordon Macfie. Loggböcker, ISBN X Nr 22. Barnsliga bilder med gullkant på så var det då när vi var små, sid. ISBN Nr 23. Hav och granit, ISBN Nr 24. Uddevallas postala historia och dess stämplar, ISBN Nr 25. Vätte härad. Ur gångna tiders historia, ISBN Nr 26. Bohuslän efter år 2000, ISBN Nr 27. Stänk i stenrike, ISBN Nr 28. Mormor, moster Sigrid och jag, 1988 (även talbok). ISBN Nr 29. Det hände bland Öckeröarna, ISBN Nr 30. Välkommen till bords hundra eller en! 1989; 1993; ISBN ; X Nr 31. Tjörne, Hulda, Min barndoms Tjörn sid. ISBN Nr 32. Images of the Past, 1990; ISBN ; Nr 33. Bohusläns museum 5 år. Utåtriktad verksamhet då nu sedan, ISBN Nr 34. Bilder från forntiden, 1990; ISBN ; Nr 35. Bilder Vergangener Zeiten, 1990; ISBN ; Nr 36. Husmödrar i Bohuslän 1938, ISBN Nr 37. Hildegard på Bräcke, ISBN SEB Nr 38. Rygane storm å kav hängane bleg, ISBN Nr 39. Tengby, Nils, Käringön. Ett litet fiskeläges historia, ISBN Nr 40. Lommeland - ett gränsrike ISBN Nr 41. Ödsmål. Benedictus Montan, ISBN Nr 42. Selma Johansson, ISBN Nr 43. Låt det gå runt. Som vi gör gör barnen, 1992; ISBN Källor doc Per Stenros Sid 4 / 80

5 Nr 44. Bohuslän ett gränslands historia, ISBN X Nr 45. Innerfjord, ISBN Nr 46. När vattnet kom till ön, ISBN Nr 47. Ett frieri i skärgården, ISBN Nr 48. Lindomesnickeriet, ISBN Nr 49. Sillen i Bohuslän ISBN Nr 50. Inge Schiöler, ISBN Nr 51. Göteborgs hospital S:t Jörgen, ISBN Nr 52. Utflykter till Din historia, ISBN Nr 53. Gråärter och Doppekopp. 1994; ISBN Nr 54. Snapphanetid i Bohuslän, ISBN X Nr 55. Hannas hemliga Sommar, ISBN Nr 56. Vågspel i Viken, ISBN Nr 57. Tengby, Nils, Käringön. Vardag i fiskeläget, ISBN Nr 58. Löständer upphittade eller Allt går sin gilla gång här i Halsbäck, ISBN Nr 59. Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet, ISBN Nr 60. Bysamfällighet och tegskifte i Bohuslän , ISBN Nr 61. Mormors mat i Bohuslän, ISBN Nr 62. Skratta mjuka spegel, ISBN Nr 63. Solbröd och Svanvikssoppa, ISBN Nr 64. Väderöarna, 1998; ISBN ; Nr 65. Människor & händelser i Bohuslandstinget , ISBN Nr 66. Bohus Stickning, ISBN Nr 67. Carl-Ossian bonson, emigrant och orustbonde, (Även talbok). ISBN Nr 68. Bilder och blänk från en ljugarebänk, ISBN Nr 69. Pissekuren. Byggnad endast för män, ISBN X Nr 70. Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia, ISBN ( Nr 71. Bohusdräkter tolkningar under ett sekel, ISBN Nr 72. Torp, folk och gårdar på Orust i svunnen tid, 2001 (Även talbok). BN Nr 73. Moderna skärgårdsbor i gammal kultur, ISBN Nr 74. Eka, pram, vlet, jol. En vardagsbåtd utbredning, ålder och ursprung (The distribution, age and origin of an everyday boat), ISBN Nr 75. Sanning och sägen från Orust, ISBN Nr 76. Grannar vid gränsen (no/sv), ISBN Nr 77. Granner ved grensen (sv/no), ISBN X Nr 78. Grannar vid gränsen (sv), ISBN Nr 79. Granner ved grensen (no), ISBN Nr 80. Jonsered. Stenåldersboplats, bruksort, kunskapssamhälle, ISBN Nr 81. På gränsen. Svenske och norske ungdommer om identitet og tillhörighet, ISBN "Nr 82. Margareta Huitfeldts donation. Vision och verklighet, ISBN " Nr 83. Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden , ISBN Nr 84. Pater Noster, ISBN Bohusläns Museum, Småskrifter utgivna av Bohusläns Museum: Källor doc Per Stenros Sid 5 / 80

6 Nr 1. Vägledning. Hällristningar i Tanum, ISBN saknas Nr 2. Textilier. Samlingar i Bohusläns museum, ISBN X Nr 3. Tjörn, ISBN Nr 4. Kultur på vårdhem ISBN Nr 5. Stigen vid Vitlycke (sv/eng/ty), ISBN ; ; Nr 6. Kultur på vårdhem ISBN Nr 7. Kalleby ett hällristningsområde, ISBN Nr 8. Havet, ISBN Nr 9. Kultur på vårdhem ISBN Nr 10. Gärd Johansson dockmakare, ISBN Nr 53. Blå Skagerrak. På kryss i historiska farvatten, ISBN X Nr 53. Blaues Skagerrak. Kreuzfahrt in historischen Fahrwassern, ISBN X Nr 53. Blue Skagerrak. Cruising historic waters, ISBN X" Nr 57. Gustafsberg Sveriges äldsta badort. Rev upplaga i samarbete med Gustafsbergsstiftelsen, ISBN Bohusläns Samhälls- och Näringsliv/BSN: - BSN 2. Stenindustrin. Uddevalla BSN 3. Båtbyggeriet. Uddevalla BSN 4. Konservindustrin. Uddevalla BSN 5. Fisket. Uddevalla BSN 6. Fraktfarten i Bohuslän. Uddevalla Bohusläns socialdemografiska partidistrikt under 50 år, Redigerad av Gunnar Gustavsson. Uddevalla Bohuslänska Fornsaker från Hednatiden Brusewitz, Gustaf, Elfsyssel. Faksimil Stockholm Burenhult, Göran, Arkeologi i Sverige. Samhällen och handelsmän Burman, Conny, "Från Skvallerbänken". Hågkomster från badorter och Sommarnöjen - Blockhustullen, Vaxholm, Dalarö, Sandhamn och Lysekil Bäck, Edmond, Egon Haglund, Allan Olsson, Anders Olsson, Ragnar Olsson (redaktör), Sjömän, Fartyg och Samhälle. Studier i bohuslänsk sjöfartshistoria Uddevalla Bäckström, Gösta, En saga om Dan. Vänersborg Båtdokumentationsgruppen, bland annat Skillinge, skutor och sjöfart. Skärhamn Claesson, Claes, Våra kyrkor: Bohuslän. Svensk bokfilm. Stockholm Cullberg, Carl, Bohuslän - ett gränslands historia. Uddevalla 1993 Curman, Calla, Minnen. Stockholm Faksimil Stockholm [Peter Curman] Dahlberg, Hans, Östersjön - Kampen om ett hav [år] Dalén, Lennart, Den bohuslänska fiskelägesbygden. Göteborg Dingle Elevförbunds Fornminnesförenings Årsskrift Ehrensvärd, Ulla, Nordiska kartans historia. Från myter till verklighet. Helsingfors Eliasson, Lennart & Rasmussen, Leif, Uddevallas postala historia och dess stämplar Elling, Bengt, Bokenäs och Dragsmark i gången tid. Uddevalla Elling, Bengt, Folk och Gårdar i Bokenäs och Dragsmark intill utgången av år Del 1 och Del 2 med index. Göteborg Ericson, Lars, Lasse i Gatan Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall Källor doc Per Stenros Sid 6 / 80

7 Eriksson, Bo G. & Löfman, Carl O., Sagan om Sverige Eriksson, Rolf, 500 år av sillfeske. Lysekil Ernby, Eibert, Sundsby - Hus med historia Eskeröd, Albert, Skånes kust. Stockholm Eydal, Astvaldur, Havets silver. En bok om sillen. Uppsala Fornminnessällskapet Vikarvet, Årsböcker. Utgivna från 1916 och framåt. Forsstrand, Carl (redaktör), Sveriges äldsta företag inom Handel, Industri, Press, Penningväsen, Sjöfart och andra näringar. Stockholm Forsström, Åke Gunnar, Om ting och tingsställen i Sunnerviken. Uddevalla Forsström, Åke Gunnar, Granitindustrin i Bohuslän, Vikarvet Årsbok Fredberg, Carl Rudolf Andersson, Det gamla Göteborg. Del 1. Lokalhistoriska personalia och kulturdrag. Lund Släktsammanhang. Kartor. Faksimil. Fredberg, Carl Rudolf Andersson, Det gamla Göteborg. Del 2. Lokalhistoriska personalia och kulturdrag. Lund Faksimil. Fredberg, Carl Rudolf Andersson, Det gamla Göteborg. Del 3. Lokalhistoriska personalia och kulturdrag. Lund Register för Del 1-3. Faksimil. Fredsjö, Åke, Janson, Sverker, Moberg, Carl-Axel, Hällristningar i Sverige. Oskarshamn Fries, Magnus, Skogslandskapet på Sotenäs och Stångenäs i Bohuslän under historisk tid. Uppsala Frisch, Hartvig, Europas kulturhistoria. Fyrplats, Kulturhistorisk undersökning O-län. Uddevalla Föreningen Allmogebåtar, bland annat följande teman i skriften Träbiten rörande Bohuslän: - Träbiten #53. Mollösund vid sekelskiftet- barndomsminnen från ett fiskeläger av Anna Seldén ( ). - Träbiten #72. Råoljemotorn. Skandia - Seffle - Bolinder Träbiten #73. Jacobsson, Kjell, Kustfiske. Grundsund, Lysekil, - Träbiten #85. Skutföreningar i Bohuslän. - Träbiten #86. Bertil Quirin, Fiskare Träbiten #90. Norska båtar. Några äldre båttyper i ett historiskt sammanhang av Sigvard Fjellsson samt artiklar av Carl Cullberg; utformning och foto: Lars Johansson. Uddevalla Träbiten #102. SMÖGEN på Carl Hällers och Lars Strannes tid. Utforming Tommy Bengtsson och Sigvard Fjellsson. Uddevalla Träbiten #104. Kjell Fjellsson, Råoljemotorn. Tändkulemotorn i varpbåten Viktor av Andreas Mårtensson Träbiten #113. Gaffelseglet. - Träbiten #116. Marie Tilosius, Gäveskär [Styrsö] Träbiten #117. Sigvard Fjellsson, Spriseglet Träbiten #118. Sigvard Fjellsson, Jacob Hägg. Med artiklar av Björn Liljeros Träbiten #119. sammanställd av Sigvard Fjellsson med artiklar av ett flertal personer. 1/ Träbiten #120. Åke Sandström, Båtar för fem årstider. Utformning Sigvard Fjellsson Träbiten #121. Bertil Andersson, Båtbyggarlinje Träbiten #122. Sigvard Fjellsson, Bohuslänska båtar en historisk översikt. Uddevalla Träbiten #124. Plattbonnare från Rörö, en beskrivning av Sigurd af Ekström med foton från Nordiska Museets arkiv. Nr 2004/2. Källor doc Per Stenros Sid 7 / 80

8 - Träbiten #125. Gaffelseglet av Kjell & Sigvard Fjellsson, Laban Andersson, foto Claes Jansson, illustrationer Ingvar Strömblad. Nr 2004/3. - Träbiten #126. Bolinders på Bastholmen av Åke Eriksson. Nr 2004/4. - Träbiten #129. Skeppsbåtar. - Träbiten #133. Grundsund. Bilder från ett fiskeläge av Sigvard Fjellsson. - Träbiten # 142. Nordblom, Karl-Allan och Quirin, Bertil, ILSE, en gammal lotsbåt från Väderöarna. Göteborg Träbiten # 146. Fiskebäckskil Förlaget Svensk Hembygd, Havets Män, Uppsala Gadd, Arne, Kust i väster. Uddevalla Gadd, Arne, Bohuslän i ord och bild. Stockholm Gadd, Arne, Stad i väster. Stockholm Gadd, Arne, Öar längst i väster. Malmö Gamla prästhem i Göteborgs stift. Minnen av Bror Jansson. Gleerups [bland annat om Lassehaga, Lyse.] Granfelt, Helge, Gustavsbergs Barnhus och Badort. Uddevalla Gunnerson, Erik G., Väg- och Vattenbyggaren A.P. Gunnerson. Göteborg (I) Gunnerson, Erik G., Koncernbyggaren A.P. Gunnerson. Göteborg (II) Gustafsson, Anders, Sommargäster och bofasta. Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund. Stockholm Guvernörer och Landshöfdingar i Göteborg & Bohus Län Göteborgs Arkeologiska Museum, skrifter, bland annat - Berättelse för Särtryck ur Göteborg musei årstryck Göteborg Vid älven. Bygd och viking. Årsbok Vid älven. Fångst och odling. Årsbok Vid älven. Att se på forntiden. Årsbok Vid älven. Landskapet och människan. Årsbok Styrsö från istid till nutid Bronsålderssundet i Björlanda Kulturlandskap i Göteborg Drottning Hackas grav på Hisingen Drottning Hackas grav på Hisingen Bergumsbygden Önnered i Västra Frölunda Skändlaberget på Hisingen Björsjöås i Vättlefjäll Lundby från bondby till industristadsdel Sandarna en stenåldersboplats i Göteborg Vättlefjäll ett bergsområde Göteborgs Hembygdsförbunds Skriftserie, årsskrifter I. Göteborg förr och nu II. Göteborg förr och nu III. Göteborg förr och nu IV. Göteborg förr och nu V. Göteborg förr och nu VI. Göteborg Uppkomst och äldre historia VII. Göteborg förr och nu. 216 sid VIII. Göteborg förr och nu. Östra Nordstan i Göteborg X. Karl IX:s Göteborg på Hisingen av Ralph Scander Källor doc Per Stenros Sid 8 / 80

9 XI. Göteborg förr och nu XII. Göteborg förr och nu. Klippans kulturreservat och andra byggnadsminnen XIII. Göteborg förr och nu. 197x. XIV. Göteborg förr och nu. 197x. XV. Göteborg förr och nu XVI. Göteborg förr och nu. Skottland och vackre prinsen XVII. Göteborg förr och nu. 198x. XVIII. Göteborg förr och nu. 198x. XIX. Göteborg förr och nu. 198x. XX. Göteborg förr och nu. 173 sid XXI. Göteborg förr och nu XXII. Göteborg förr och nu Göteborgs historia - Andersson, Bertil, Göteborgs Historia. Del I Från fästningsstad till handelsstad sid. - Fritz, Martin, Göteborgs Historia. Del II Från handelsstad till industristad. 382 sid. - Olsson, Kent, Göteborgs Historia. Del III Från industristad till tjänstestad. 446 sid. - Lundberg, Bertil, Then Gamble stadh och thess Kyrckio sid. Häftad. Göteborgs Historiska Museum, årsskrifter/kataloger Göteborgs Sjöfartsmuseum, årsskrift (Unda Maris), bland annat - Unda Maris Innehåll: Skeppsfynd i Kalmars medeltida hamn. Danmarks förste sjökort direktör. Vårdkasar. Sjömansyrket. Om en linas strömningsmotånd i vatten B. Kullenberg. Göteborg sid. Häftad. - Unda Maris Innehåll: En svensk Kinaresenär och hans signatur. Lödöse Elfsborgs sjöfart m.m tal. Engelska flottan löper ut. Socialmedicinska problem i sjöfartens historia. Innehållsförteckning för årgång I-XVII. - Unda Maris Innehåll: Rolf Sörman död. Lotsväsendets tillstånd på Västkusten i början av 1800-talet. Göteborg sid. Häftad. - Unda Maris Innehåll: Oscar Medelius varvschef på Götaverken. Lejdtrafikens krigspolitiska förutsägningar och bedrivande. Resa i andra världskriget skugga. Örnens flykt. Slamanskeppen i Ulebergshamn (Om vrak tal). Göteborg sid. Häftad. Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening, Meddelanden från, skrifter Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift, årsskrifter Göteborgs Geografiska Förening, Meddelanden från, skrifter Göteborgs och Bohus läns Kalender för år Faksimil Ed Göteborgs och Bohus läns Kalender för år 1914, utgivare Ernst Hörman (på uppdrag av Landstinget). Hagman, Tore, VÄSTKUST Från Nidingen till Koster, Text: Stefan Edman. Värnamo Hallendorff, C., Vårt folks historia. Handbok i Sjöfart. Hansson, Ernst, Mo socken. Del Hansson, Ernst, Mo socken. Del 2. Hansson, Knuth, Bahus Regiments chefer Särtryck ur Vikarvets årsbok , sid Lysekil Källor doc Per Stenros Sid 9 / 80

10 Hansson, Knuth, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, Vikarvets årsbok samt Särtryck, Lysekil Hansson, Olof, Min barndom på Gullholmen. Minnen och skärvor. Uddevalla Hansson, Wilhelm, Jonsson, Eric & Lidman, Sven, 100 år med Bohusläningen. Hansson, Wilhelm, Almén, Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år. Uddevalla Hansson, Wilhelm, Södra Bohusläns övärld. Från Gåsö till Marstrand. Uddevalla Harrison, Dick, Harrisons krigshistoria. Kungar, knektar och krig. Lettland Hartelius, Kaj & Rydholm, Yngve, Tistlarna - Strömstad. Leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar. Stockholm Hasselrot, Per, Hällbilder. Uddevalla Hasslöf, Olof, Om nordisk rätt till fiske i saltsjön. Göteborg Hasslöf, Olof, Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän. Båtdokumentationsgruppen Nytryckt utgåva av särtryck ur Göteborgs Musei Årstryck Göteborg Hasslöf, Olof, Smögen. Ett bohuslänskt fiskeläge. Göteborg Hasslöf, Olof, Svenska Västkustfiskarna. Studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur. Stockholm Faksimil Hasslöf, Olof, Lidman, Lars, Sereng, Ingemar, Lekholm, C.G., Skånsk sjöfart. Malmö Sydsvenska Dagbladets årsbok Hasslöf, Olof, Lokaltradition och centraldirigering i kustbebyggelse Hasslöf, Olof, Sotenäs Gränsbygd vid havet (Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand mm). Munkreklam Hasslöf, Rune, Backamo. En introduktion till lägerplatsen och dess historia ( ). Uddevalla Hasslöf, Rune, Norberg, Per, Backamo och Bohusläns regemente. Backamo Vänner Havets män. Förlaget Svensk Hembygd. Örebro Hedvall, Anders, Bohuslän i konsten. Stockholm Hellström, Jan-Arvid, Vägar till Sveriges kristnande. Henrikson, Alf, En skandinavisk historia. Norge & Sverige under 1000 år Henriksson, Alf, Svensk historia. Del I och II. Heyerdahl, Thor, Gåtan Maldiverna Hilmersson, Anders, Bogserbåtar. Kabusa Böcker Holmberg, Axel Emanuel, Bohusläns historia och beskrivning. Uddevalla (Faksimil i tre delar) Hygen, Anne-Sophie, Bengtsson, Lasse, Hällristningar i gränsbygd. Bohuslän och Östfold. Borås Höglund, Hans, On the Bohuslän herring during the great herring fishery period in the eighteenth century. Institute of Marin Research, Lysekil. Series of Biology, report n:o 20. Lund Högman, Hans, Kapare i kronans tjänst (www.algonet.se/~hogman/sl_kapare.htm) Hörman, Ernst, Västra Frölunda och Askims krönika. Förlags aktiebolaget Västra Sverige. Göteborg Ingstad, Helge, Vikingarna, Västervägen till Vinland. Stockholm Isitt, David, Marstrand igår. Jansson, Sven-Bertil, Erikskrönikan. Johannesson, Gösta, Skånes historia. Johansen, Oscar Albert, Bohuslens Eiendomsforhold. Oslo Kaprifolen, utgiven av hembygdsföreningen på Bohus-Malmön. Källor doc Per Stenros Sid 10 / 80

11 Karlsson, Uno, Krokstrand , Skärvor från en stenhuggarepok Kongliga Commerce-Kollegium, Handlingar rörande Sillfisket i Bohuslänska Skärgården. Stockholm [Anm: se Berthelius, sid 460.] Krantz, Claes, Köpstadsmän, hanseater och skärgårdsfolk. Om Marstrand och handelslivet i Bohuslän till år Wettergren & Kerber Göteborg Krantz, Claes, Under länsherrevärja och biskopsstav. Kulturhistoriska skildringar från talets Bohuslän. Uddevalla Krantz, Claes, Havets makter. J. F. Hallmans Bokhandel, Uddevalla Krantz, Claes, Fabler och funderingar. Bonniers, Stockholm Krantz, Claes, Storförbrytare och statsfångar sid. Krantz, Claes, Med vindarna till vinets ö. Bilder och stämningar från en segling med "Abraham Rydberg" och ett strandhugg på Madeira. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg Krantz, Claes, Jylländska strandhugg. Göteborg Krantz, Claes, Fiskgrossisternas förening. Göteborg Krantz, Claes, I krinolinens tidevarv. En kulturkrönika i Göteborgs-Perspektiv Krantz, Claes, Gestalter från kusten. Bohusländska tids- och personbilder. Stockholm (CK/GfK) Krantz, Claes, Göteborg och Bohuslän. Uppsala (CK/GoB) Krantz, Claes, Idyll och Sensation i 1800-talets Göteborg. Göteborg Krantz, Claes, Med seglande skepp. Sjöfartshistoria i historier. Natur och Kultur, Stockholm Krantz, Claes, Människor i sommarstad Krantz, Claes, Turist i befriat land Krantz, Claes, Den svenska pipboken. Hallmans Tryckeri, Uddevalla Krantz, Claes, Äventyrens öar. Natur och kultur, Stockholm Krantz, Claes, Bohuskust. Stockholm Krantz, Claes, Kulturväg mot norr. Från bygd och obygd kring Inlandsbanan Krantz, Claes, Detalj på klotet. Betraktelser över komiska och kosmiska företeelser. Wahlström & Widstrand, Stockholm [1950]. Krantz, Claes, Marstrand. [1950]. Krantz, Claes, Att resa i Danmark. Med teckningar av författaren. Wahlström & Widstrand Krantz, Claes, Bandet över Kattegatt. Historien om en nordisk förbindelseled. Göteborg Krantz, Claes, Oden till zodiaken. Göteborg Krantz, Claes, Västkust, Bohuslän, Halland Krantz, Claes, Att resa i Sverige. Wahlström & Widstrand Krantz, Claes, Carlstens fästning Marstrand. Stockholm Svenska fornminnesplatser N:o 42. Krantz, Claes, På den anden side Kattegat Krantz, Claes, Göteborgs och Bohus län under ett sekel Krantz, Claes, Grand Hotel Haglund. Göteborg Krantz, Claes, Skepp i Gattet. Västkustbilder från hamn och hav. Stockholm (CK/SiG) Krantz, Claes, Att resa på havet. Med teckningar av författaren. Wahlström & Widstrand Krantz, Claes, Sommarland. Stockholm Krantz, Claes, Järnets järnväg. Minnesskrift vid Nora Bergslags järnvägs hundraårsjubileum Rundqvists Boktryckeri, Göteborg Krantz, Claes. GHT Göteborgs handelstidnings förlag Krantz, Claes, Vinterland. Stockholm Källor doc Per Stenros Sid 11 / 80

12 Krantz, Claes, Hjalmar Bååw, Männen på bryggan Krantz, Claes, Det hände på havet Krantz, Claes, Från Sillgatan till Gumperts hörn. 150 års bokhandelshistoria. Göteborg Krantz, Claes, Pehr Kalms Västgöta och Bohuslänska resa år Krantz, Claes, Vägen över Kattegatt. Rederiaktiebolaget Göteborg-Fredrikshamn-Linjen. Göteborg Krantz, Claes, Hemmavatten och vrakstränder. Stockholm Krantz, Claes, Från Östersjö till Västerhav. Historien om hur Västra Stambanan kom till. Göteborg Krantz, Claes, Societet i sommarsol Krantz, Claes, Under järnkronan. Ett kapitel svensk kriminalhistoria Krantz, Claes, Hemma vid havet. Stockholm Krantz, Claes, Hos båtbyggare i Bohuslän. Särtryck. STF Kristiansson, Sten, Uddevalla stads historia. Del I. Fram till år Uddevalla Kristiansson, Sten, Uddevalla stads historia. Del II Uddevalla Kristiansson, Sten, Uddevalla stads historia. Del III Uddevalla Kunglig Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse för åren för Götheborgs och Bohus län. H G Nordström i Stockholm Kungliga Bohusläns Regemente. Indelningsverk Redaktionskommitté: Lennart Gabrielsson, Bror Hansson, Rune Hasslöf och Gunnar Höök. Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Redaktör: Hugo Edvard Uddgren, m.fl. Inför ett 300-årsminne. Del I. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Redaktör: C.-A. Berglund, m.fl. Inför ett 300-årsminne. Del II. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Redaktör: C.-A. Berglund, m.fl. Inför ett 300-årsminne. Del III. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente årsjubiléet aug Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd Redaktörer: Said Kristian Bernstone, Lennart Ekberg, Gunnar Klasson. Del IV. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente. Personalrulla Uddevalla Kungliga Bohusläns Regementes Kamratförening, Bohusläningarna, Medlemsblad 1953/2. Kungliga Bohusläns Regementes Kamratförening, Bohusläningarna, Medlemsblad 1960/2. Landstormsbefälskurserna november 1914 februari Uppsala Larsson, Mats G., Rusernas rike. Stockholm Levertin, Alfred, Svenska brunnar och bad Lindbergh, Nils, Normander, langobarder och påvar eller Ett strandhugg i Viken och dess världshistoriska följder. Stockholm Linder, Ragnar, Det var Bohus bataljon. En minnesbok över försvarsberedskapen i Väst- Sverige Uddevalla Lindorm, Erik, Ny svensk historia - Ett folk på marsch Stockholm Lindström, Claës, Bragd och brott på haven. Lindälv, Elof, Kulturminnen i Kungälvsbygden. Kungälvs kulturnämnd Källor doc Per Stenros Sid 12 / 80

13 Ljungskilebygden, utgiven av Hembygdsföreningen med anledning av dess 50-årsjubileum Losman, Beata, Margareta Huitfeldt. En biografi. Uddevalla Lundgren, Anders, Poststämplar & posthistoria från Bohuslän. CD-version 1, Lundin, Claës, Ströftåg här och der i Sverige. Stockholm sid. (Vestkusten, se sid ) Lur, Resö, Galtö genom tiderna Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria. 1941, 1942, 1950, Länskungörelser, avskrifter gjorda av Östen Sandell. Länsmuseets Rapportserie, Fyrplatser, Kulturhistorisk undersökning n:o 7, O-län, Lönnroth, Erik (redaktör), Moberg, Carl-Axel, med flera, Bohusläns Historia. Göteborg Malmquist, Lars, Fyrar och fyrfolk 50 år svensk fyrhistoria. Sjöfartsverket Norrköping Manker, Ernst, Den gamla släktgården i Kyrkefjäll. STFÅ Matz, Edvard, Sällsamheter i Bohuslän och Dalsland. Andra upplagan. Arlöv Meddelanden från Krigsarkivet XIV. Beredskap i Väst Midgaard, John, Norges Historie. Oslo Moberg, Carl-Axel, På tal om forntid. Stockholm Modig, Nils, Strömstad - Gränsstad i ofred och krig. Halmstad & Estland Molin, Harry, Munkedal - en bygd och ett bruk i Bohuslän. Stockholm Morlanda Hembygdsbok, del I, redaktör Olof Brattö, Uddevalla Morlanda Hembygdsbok, del II, redaktör Olof Brattö, Uddevalla Morlanda Hembygdsbok, del III, redaktör Olof Brattö, Uddevalla Motorismen och dess män - Göteborgs- o Bohuslän, Halland. Bygd och Folk Innehållsförteckning: Automobilens historia - red. Gösta Holmström. Några blad ur motorcykelns historia - red. John Ölander. Standard- och racermotorer - ing. V. Tempelman. Bilen i Brandkårens tjänst - brandchef Sven Rohlén. Jeepen - "bilen som vann kriget" - kapten L. Håkansson. "Vesslan" - ödemarkens betvingare - sign. "Håkan" i Aftonbladet. Lastbilstrafiken såsom transportmedel - kapten R. Tornérhielm. Svenska Droskbilägareförbundets historia och verksamhet - red. J. Nord. När klockan klämtar - red. Tore Blom. Läkarens syn på trafiksäkerhetsarbetet - 1:e flygläkare E. V. Nyström. Autostradan - bilvägen - red. L. Håkansson. Glimtar från bilrutan - red. Sverker Benson. Om olika slag av motorfordonsförsäkring - ombudsman Hans Herrlin. Den svenska bilismens fartfester - red. Sverker Benson. Göteborgstrafiken och dess problem - ing. Ed. Strömberg. Korta uttalanden av motormän i Göteborgs och Bohus län. En studie i rött - polismästare Ernst Fontell. Korta uttalanden av motormän i Hallands län. Mårtensson, Malte, Oplöjd Ostkustmark. Brantevik Simrishamn Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nilssøn, Jens, Visitatsbøger og Reiseoptegnelser Nilsson, Bengt, Matrikel över flottans officerare Källa: Nilsson, Lars Erik, Hällristarens språk. Bokförlaget Arena. Nilsson, Nils J., Från havsbandet till inlandet. Bilder från naturen, bebyggelsen och folklivet i Bohuslän Källor doc Per Stenros Sid 13 / 80

14 Nordberg, Michael, Den dynamiska medeltiden. Nordens Ark, Åby säteri. Guidehäfte. 200x. Nordisk Familjebok, års upplaga, band 10, 12. Nordisk familjebok, Uggleupplagan. Noresson, Jan-Åke, Kynnet som försätter berg. Munkedal Oedman, Johan, Chorographia Bahusiensis thet är Bahusläns Beskrifning. Faksimil Uddevalla Ohlmarks, Åke, Alla Sveriges drottningar. Stockholm Ohlmarks, Åke, Den glömda Eddan Ohlmarks, Åke, Den okända Eddan Ohlmarks, Åke, Islands hedna skaldediktning. Århundradet Ohlmarks, Åke, Tors skalder och vite-krists. Trosskiftestidens isländska furstelovskalder Ohlmarks, Åke, Snorres konungasagor Hednakungarna (från äldsta tider till 1015). Bohusläningens AB Uddevalla Innehåll bland annat: Prolog, Ynglingasagan, Halfdan Svartes saga, Harald hårfagres saga, Erik Blodyx saga, Håkon den godes saga, Harald gråfälls saga, Håkon jarls saga, Olav Tryggvassons saga, Eirik jarls saga. Ohlmarks, Åke, Snorres konungasagor - Olav den Heliges saga ( ). Bohusläningens AB Uddevalla Ohlmarks, Åke, Snorres konungasagor - Norska medeltidskungar ( ). Bohusläningens AB Uddevalla Innehåll bland annat: Svein Alfivusons saga, Magnus den godes saga, Harald hårdrådes saga, Magnus Haraldssons saga, Olav kyrres saga, Magnus barfots saga, Eysteins och Sigurd Jorsalafarares saga, Magnus blindes och Harald gilles saga, Inge krokrygg och hans bröders saga, Håkon härdabreds saga, Magnus Erlingssons saga. Ohlmarks, Åke, Stamträd över Europas furstehus. Borås Ohlmarks, Åke, Fornnordiskt lexikon Ohlmarks, Åke, Beckman, Leif, Skottsberg Carl, Wieselgren Oscar, Vår väg genom världen. De geografiska upptäckternas historia. Del I. Färgplanscher samt utvikbara kartor. Hugo Gebers förlag Ohlmarks, Åke, Beckman, Leif, Skottsberg Carl, Wieselgren Oscar, Vår väg genom världen. De geografiska upptäckternas historia. Del II. Färgplanscher samt utvikbara kartor. Hugo Gebers förlag Ohlmarks, Åke, Beckman, Leif, Skottsberg Carl, Wieselgren Oscar, Vår väg genom världen. De geografiska upptäckternas historia. Del III. Färgplanscher samt utvikbara kartor. Hugo Gebers förlag Olán, Eskil, Bohusläns krönika Olán, Eskil, Ostindiska compagniets saga. Historien om Sveriges märkligaste handelsföretag Olán, Eskil, Marstrands historia - krigsminnen och badortsliv Olán, Eskil, Marstrands historia Olbers, Levin, Topografisk avhandling om Flundre Härad. Faksimil Uddevalla Ohlén, Lars, Från Kusten Strömstad till Smygehuk. Boken om livet vid Sveriges syd- och västkust under ett och ett halvt sekel. Malmö Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, XX. Ortnamnen i Vätte härad, 1. Skee socken. Oxenstierna, Eric, Så levde vikingarna. Källor doc Per Stenros Sid 14 / 80

15 Persson, John E., Kustångare. Uddevalla Pettersson, Johan, Den svenska skagerrakkustens fiskebebyggelse. En etnologisk studie. Lund (JP) Pettersson, Johan, Trankokeriet Kålhuvudet. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Bygd och människor. Kulturminnen från Tjörn. Malung (JP) Pettersson, Johan, Medeltidsborgen på Bro. Malung (JP) Pettersson, Johan, Brev i Bohuslän berättar. Malung (JP) Pettersson, Johan, Anonyma fiskeläger. Märkliga kulturminnen i Bohusläns skärgård. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Skärgårdsverken i Bohuslän. Trankokerier och salterier i 1700-talets sillfiskeperiod. Kungälv (JP) Pettersson, Johan, Skärgårdsbebyggelsen i Bohuslän under norska tiden. Särskilt kring talets sillperiod. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Kulturminnen i Bohuslän. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Bohuslän förr, Nyupptäckter, Dokumentation, Tillbakablickar. Göteborg (JP) Pihl, Sievert, De indelta soldaterna vid Sotenäs Compani och Båtsmän i Kville och Sotenäs. Reis i Norge, Rhedin, Per, Gamla go'a Göteborg. En kavalkad med minnesbilder. Femte upplagan Riksarkivet Svensk Arkivinformation (SVAR), Sveriges Befolkning 1880 (CD). Rinman, Thorsten, Västskandinavernas resor och äventyr åren Göteborg Rogberg, Mats, Morfars Bohuslän Rud, Mogens, Bayeux tapeten och slaget vid Hastings Köpenhamn Rundqvist, Agne & Persson, Folke, Göteborg genom tiderna. Antologia Gothoburgensis. Göteborg Rundqvist, Agne, Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg Göteborg Rösoch, Henry, Trondheims Historie. Trondheim Sandahl, Jens, Trangrumsstriden Striden om trankokeriernas avfall i 1780-talets Bohuslän. Seminarieuppsats vt1999. Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. (JS) Sandklef, Albert, Allmogesjöfart på Sveriges västkust C. W. K. Gleerup, Institutet för västsvensk kulturforskning: Skrifter 10. Sandklef, Albert, Äldre nordisk handelssjöfart. Göteborg Institutet för västsvensk kulturforskning: Skrifter 11. Sandström, Anders, Under säker flagga. Studier i svenskt lotsväsen Utgiven i samarbete mellan Statens Sjöhistoriska Museum och Sjöfartsverket. Sjöfartsverket Sawyer, Peter, När Sverige blev Sverige. Alingsås Saxo Grammaticus, Danmarks krönika. Faksimil Viborg Seligman, Sven, Det svenska eldsläckningsväsendet jämte porträttmatrikel över svenska brandmän. Stockholm Sjøvold, Thorleif, Vikingskipene i Oslo. Sjöberg, Jan, Lilla Edets Tidning Sjögren, Otto, Sveriges historia - från äldsta tider till våra dagar för det svenska folket Sjöblom, Karl, Vid Bullarsjöarnas stränder. Bullarens Hembygdsförening, Skoglöw, Jan, Slaget vid Brobacka Slott och herresäten i Sverige, Västergötland, Värmland, Dalsland. Del I och II. Källor doc Per Stenros Sid 15 / 80

16 Stackell, Lars, Västkusten förr, Badortsmiljöns liv och bebyggelse under 1800-talet. Östervåla Steinsland, Gro, Fornnordisk religion. Oslo Stenarbetare, En utställning om stennäringen i Bohuslän. Bohusläns Museum Stenhuggarminnen. Svenskt liv och arbete N:r 31. Malung Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum, forskningsprojekt om I17 under Indelningsverket. Bok 1. Konglig Bohus Läns Regemente. Indelningsverket Bok 2. Konglig Bohus Läns Regemente i fält och till sjöss Bok 3. Konglig Bohus Läns Regemente Fräkne kompani (LP ) Bok 4. Konglig Bohus Läns Regemente Södra kompaniet Bok 5. Konglig Bohus Läns Regemente Stångenäs kompani (Se om Lysekil nedan) Strandell, Birger, En bok om Strömstad. Staden och dess invånare under 300 år. Uddevalla Sturlasson, Snorre, Konungasagor (Heimskringla) Hednakungarna (från äldsta tider till 1015). Kristiania (se även Ohlmarks, Åke) Sturlasson, Snorre, Konungasagor - Olav den Heliges saga ( ). Kristiania (se även Ohlmarks, Åke) Sturlasson, Snorre, Konungasagor - Norska medeltidskungar ( ). Kristiania (se även Ohlmarks, Åke) Sundberg, Ulf, Svenska freder och stillestånd Finland Svanlund, Gustav, Åkerirörelsens historia inom Göteborgs och Bohus Län samt som inledning En kort orientering över Göteborgs historia. Göteborgs Åkeriidkareförbund, Göteborg Svensk Arbetarrörelse i ord och bild Redaktör Ture Nerman. Stockholm Svensk Sjöfarts Tidning, 1952, 1953, 1954, Svensk Uppslagsbok, Svenska Arméns Rulla (SAR 1916) omfattar officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur Svenska Marinens Rulla. Stockholm Svenska Fyrsällskapet, tidskriften Blänket. Svenska Kryssarklubben, Svenska Kryssarklubbens årsböcker. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: 1500-talsdata hemma och ute av Gustaf Jacobsson, Vasaborgar av Ingvar Andersson, Gräns och bygd några kartor över svenskt 1500-tal av Carl-Julius Anrick, Den äldre vasatidens östanhavsvälde av Eirik Hornborg, De skånska landskapens 1500-tal av Karl Ragnar Gierow, Litteratur om svenskt 1500-tal; ett urval. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Några data ur Sveriges historia under 1100-talet av Adolf Schück, Vårt första kristna århundrade av Knut B. Westman, På kungsvägar genom Västergötland av Birgitta Ahlberg, Lund Nordens Rom av Ragnar Blomqvist, En karta över kyrkliga minnesmärken från 1100-talet av Harald Widéen, Granit och pansar av Sigvard Malmberg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: En 1700-talskrönika av Gustaf Jacobsson, Fäderneslandets beskrivning kring 1700-talets svenska geografi av Carl-Julius Anrick. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Från union till nation av Erik Lönnroth, Några data från svenskt 1400-tal av Adolf Schück, Svenskt 1400-tal av Yngve Brilioth, Borg och herreman på spaning efter ett förlorat århundrade av Erik Lundberg, Konsturet i Källor doc Per Stenros Sid 16 / 80

17 Lunds domkyrka och den senmedeltida världsbilden av Henrik Sandblad, Ur allmogens och hantverkarnas liv av Rune Norberg, Dagar på Tjörn av Ernst Manker, Vår strävan med vandrarhemmen av Carl-Julius Anrick. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1946 Förhistorisk tid i Sverige. Innehåll bland annat: Planscher (Blomsholm, Stala), De ti tusen år av A.W. Brøgger, Landet och folket blir till en krönika, sammanställd av Bertil Almgren, Axel Bagge, Erik Fromm, Ingmar Fröman, Sune Lindqvist och Adolf Schück under redaktion av Carl-Julius Anrick. Färgkartorna har utarbetats av Carl Caldenius och Erik Fromm. Vår fornkultur i naturhistoriens ljus av Lennart von Post, Primitiv fångstkultur av Gunnar Ullenius, Det äldsta åkerbruket av Holger Arbman, Ur Bohusläns bildkrönika av Holger Arbman, Sveariket av Sune Lindqvist, Birka och vikingatiden av Sigge Hommerberg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Birgittas århundrade av Yngve Brilioth, 1300-talsdata av Adolf Schück, Magnus Erikssons landslag av A. L., Ett möte med landslagen av Sigfrid Svensson, Bockstensfyndet. Notiser om 1300-talets dräktskick av Albert Sandklef, Ur 1300-talets bildvärld av Andreas Lindblom, Bondeliv i helg och söcken av Gösta Berg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Den stora brytningstiden av G.W. Silverstolpe, talskrönika av Adolf Schück, Ett nytt Sverige av Gunnar Ullenius, Konstnärerna upptäcker det svenska landskapet av Gertrud Serner, De som drog ut av Albin Widén, Kurgäster, fiskare och turister av Claes Krantz, Från skarpskyttelägret till Ladugårdslandet av Ivar Öhman, Järnvägsbyggarliv och gärning av Axel Granholm. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1949 Tiohundratalet. Innehåll bland annat: Sverige på tiohundratalet av Curt Weibull, En tiohundratalskrönika av Adolf Schück, I runstensbygder en bildserie, De foro dristigt Runstenarna berättar om vikingarnas färder av Sven B.F. Jansson, Runlejonet i Venedig, Vår gamla bondebygd Ett försvinnande herdelandskap av Carl Fries, Utsikt från Dalby Resa genom skånskt tiohundratal av Holger Arbman, Att vara badgäst av Lennart Nyblom, Vandring på Väderön av Sten Selander. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: En ny tid en ny anda av Oscar Wieselgren, 1600-talskrönika av Adolf Schück, Tre kronor Stockholms slott 1661, Stormaktens huvudstad av Gösta Selling, Falukoppar och stormaktstid av Karl-Gustaf Hildebrand, Herresätenas århundrade av Åke Setterwall, Med svärdet och plogen 1600-talets militära Sverige av Birger Steckzén, Från kavaljeren till Högvakten av Manne Hofrén, Urgammalt och högmodernt i Erik Dahlbergs Sverige av Sigurd Wallin, Kring några 1600-talsporträtt av Sixten Strömbom, Resa med riksens antikvarier av Gustaf Näsström (Sigurd Curman). Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: En svensk genombrottstid av Nils Ahnlund, Tolvhundratalskrönika av Adolf Schück, Ringmuren kring Visby, Samtal om medeltida städer av Sven T. Kjellberg, Vallfärd till 1200-talet av Erik Lundberg, Mot våld och godtycke av Margit Palmaer, En fattig munk från Skara av Harald Widéen, Folkungabygd av Birgitta Ahlberg, Utskärgård några bilder från Stora Nassa av Roland Svensson, Kraftverksbygge 1950 av Sven Malm. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1964 Bohuslän. Källor doc Per Stenros Sid 17 / 80

18 Innehåll bland annat: Femtio fornminnen av Åke Fredsjö, Kring Bohus fästning av Åke Holmberg, Fiskelägen av Olof Hasslöf, Hos båtbyggare i Bohuslän av Claes Krantz, Den gamla släktgården i Kyrkefjäll av Ernst Manker, Konstnärernas Bohuslän av Anders Hedvall, Badgäster och infödingar av Olle Mattsson, Gullmarsfjorden av Arvid R. Molander, Min strand på Stångenäset av Nils Dahlbeck, Idyll och industri av Evert Johansson, Kring Örekilsälven av Greta Hörstadius, Kynnefjäll av Sten Brandberg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1992 Bohuskust. Innehåll bland annat: Kustlandets folktro av Ebbe Schön, Marstrand en västkustbadort av Lars Stackell, Ännu blåser kuttervind av Erling Matz, Kampen om havskräftan av Hasse Bauer, Båtbyggare, inredningssnickare och plastjobbare av Erling Matz, Bohuslän och havsmiljön av Bo Carlsson, Kalla och dystra fakta om Skagerack av Bo Carlsson, Det vilda livet på Bohuskusten av Edvard Matz, Klädesholmen här går sillen ännu till av Sven Ginsburg, Vandrarhem vid vatten av Stina Andersson, Vart vrider vinden på Gerlesborg? av Edvard Matz, I bröderna von Wrights fotspår av Edvard Matz, Nordens Ark fristad för hotade djur av Kjell A. Mattsson och Lena M. Lindén, Balneologen Carl Curman i Lysekil av Ann Marie Rådström. Svenskt Biografiskt Lexikon. Svenskt Sjöfolk i krig och fred, Bokförlaget Antiqua. Göteborg Sveriges Släktforskarförbund, Begravda i Sverige (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Svenska Ortnamn (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1880 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1900 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1970 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1980 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1990 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Häradsekonomiska kartor (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Vallonskivan (CD). Svenungsson, Lars Magnus, Inland under 1670-talets ofredsår. Domboksord om händelser i och före Gyldenlöwefejden. Hjärtum Särlvik, Ingegerd, Paths towards a stratified society. Stockholm Söderberg, Leif, Litteratur om Bohuslän. (Litt) Sörbygdens härad. Socknarna Hede, Krokstad och Sanne. Munkedal Taxeringskalender (bland annat): - Sveriges Städers Taxeringskalender 1908 och Sveriges Taxeringskalender Stockholm och Stockholms villastäders och läns Taxeringskalender Sveriges Städers Taxeringskalender Svenska landsbygdens Taxeringskalender Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del I. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del II. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del III. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del IV. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del V. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Mera från vår bygd. Del VI. Uddevalla Telefonkatalog (bland annat): Källor doc Per Stenros Sid 18 / 80

19 - Kongl. Telegrafverkets Telefonförbindelser i Stockholm och å andra dermed förbundne orter. Abonnentförteckning upprättad den 1 november Rikstelefonkatalog mars Del III. Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland mm. - Rikstelefonkatalogen 1929, Göteborgsdelen omfattande Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Tell, Adolf, Bohus fästning. Kungälv Thornblad, Lars, Mollösund, Ett gammalt fiskeläges historia. Konstindustriskolan Thornvall, Helmer, Sundet runt. Så minns jag hembygden. Uddevalla Thulin, Otto & Harnesk, Paul, Svenska stadsmonografier - Göteborg. Göteborg (SS Göteborg) Tiselius, Carl A., Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar. Bidrag till gårdarnas och släkternas historia. Göteborg Tiselius, Carl A., Bohusläns märkligare gårdar. Del I-II. Bidrag till gårdarnas och släkternas äldre historia Uddevalla Föreningsarkiv. Uddevalla, Vem bodde var 1795? Usill, Harley, The story of the british people. Vikingaskeppsmuseet i Oslo. Vikingaskeppsmuseet i Roskilde. Vikingen Västgötabygden. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård Wallin, Johan, Beskrifning öfver badorterna å Sverges vestra kust. Handbok för badgäster. Göteborg Faksimil Bielefeld Wengström Erik (redaktör), Vår glada västkust. Med bidrag från bland annat Ernst Manker, Evert Taube, Emilie Flygare-Carlén, Karl Gerhard och Claes Krantz Wetterström, Evald, "Bli mä". Skepparhistorier Faksimil Wigström, Gun, De kallades nödisar. Om 30-talets ALU-arbetare. Uddevalla / Källor doc Per Stenros Sid 19 / 80

20 Historisk litteratur om Lysekil Anmärkning De flesta av böckerna finns på Lysekils stadsbibliotek eller kan fjärrlånas via biblioteket. Abrahamsson, Ernst, Skaftöbilder Vänersborg Abrahamsson, Ernst, Några ortnamn från Lysekilstrakten. Särtryck ur Västsvenska Hembygdsstudier, sid Adresskalender och Fastighetskalender över Lysekils stad: år 1929, 1939, Affärer i Gamlestan, Underlaget baseras på skrift av Ebba Cornér Andersson, K.G. (Carla), Betydelsefulla burkar i Bohuslän. Lysekil Andersson, Thomas, Artiklar i Lysekilsposten, se Sällskapet Strömstierna nedan. Apelman, Johan, AB Boviks Konservfabriker i Lysekil. Göteborgs Universitet, Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård. Avdelningen för Kulturvård. Bebyggelsehistorisk uppgift, 5 poäng. Vt Barthel, Sven, Sill och Fisk. Stockholm Bebyggelsehistoriska undersökningar, Lysekils kommun och Bohusläns museum Bergendahl, Barbro L., Stora Kornö Husens historia. Föreningen Stora Kornös bevarande. Stora Kornö Bergman, Ragnar, Lysekil - Natur, näringsliv och fritid. Lysekil Bergman, Ragnar & Wallin, Ulla, Lysekil. Staden vid havet. (LP ) Bohusläningen, Tidning, Bohus Läns Tidning, Brahm, Mats, Skottegränd 31 en dokumentation. Stockholm Brahm, Mats, Skandiakonserv Solna Brandordning för staden Lysekil. Lysekil Brandordning för Lysekils stad jämte brandstadgan. Sotningstaxa för Lysekils stad. Lysekil Bundsen, Gustaf, Lundbom, Hakon, Lysekils Segelsällskap Börjesson, Uno, Lysekils stadsbibliotek Biblioteksmuseets skriftserie nr 4. Göteborg Carlsson, Per, Protokollsutdrag från fullmäktigeprotokoll i Lysekils kommun Christensson, Maria och Paul, Röe gård. (artiklar av Thomas Andersson m.fl.) Curman, Calla, Minnen Curmans villor - Societetshuset Lysekil kommun Dagens Industri, Tidning (om bla Skandiaverken). Dybern, Bernt I. och Lindquist, Armin, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil från 1929 till Lysekil Ejderns Kaviar, A.B. Öhnbergs Konservfabrik i Lysekil. Wezäta, 1940-tal, 8 sid. Reklamhäfte med recept. Fastighetskalender för Lysekil, se Adresskalender Fernandez, Helena, Olofsson, Caroline, Lysell, Stefan, Eriksson, Fredrik, Karlsson, Ann- Catrin, foto: Andersson, Benny, Vassa knivar och skarpa sillar (TF/BN ) Källor doc Per Stenros Sid 20 / 80

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium startat under 1993 och fram till dagens datum.

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2010 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2013

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2013 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2013 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2013 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2012

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2012 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2012 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2012 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2009

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2009 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2009 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2009 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

Ansökningar i kö för stöd till bredband

Ansökningar i kö för stöd till bredband 1(7) Ansökningar i kö stöd till bredband Placering Ansökningsdatum Förening Kommun 1 2011-11-11 Skredsviks Fiber ek.. Uddevalla 2 2011-11-18 Norra Bullarens fiber ek.. Tanum 3 2011-11-18 Bredband i Marsstrand

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö.

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö. Förord J ag tänker oftast med hjärtat, och den här samlingen berättelser, bilder, dikter och fragment är inget undantag. Sammantaget är den ett subjektivt porträtt av skärgården utanför Fjällbacka och

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation 1 Bebyggelseinventering och landsantikvarien i Stockholms läns indelning av byggnader eller miljöernas kulturhistoriska värde. Utdrag ur sammanställning av A. Bengtsson 1970 Avskrift: U 74/70 Landsantikvarien

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

BOHUSKUSTENS. vriga deltagare. Ej närvarande ledamöter PROTOKOLL $1- $ 12. $1- $ 16 Ovriga ledamöter (ej beslutande) Beslutande ledamöter

BOHUSKUSTENS. vriga deltagare. Ej närvarande ledamöter PROTOKOLL $1- $ 12. $1- $ 16 Ovriga ledamöter (ej beslutande) Beslutande ledamöter VATTENV SFöneuI{p Beslutande ledamöter $1- $ 12 Jan Hansson - Ockerö Kommun Rolf Hermansson - Tanums kommun Agneta Granberg - Göteborgs stad Edvard Molitor - Göteborgs Hamn Hans Nordlund - Lysekils kommun

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

UPPLEV Öckeröarnas kulturarv!

UPPLEV Öckeröarnas kulturarv! UPPLEV Öckeröarnas kulturarv! Vägledning och inspiration för de förskolor och skolor som vill upptäcka Öckeröarnas kulturarv. Är du pedagog och intresserad av att genomföra någon av aktiviteterna med din

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 Södra Sverige sid 1 (2) BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L Fax: 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 CARL & OLOFS PLÅT & TAK AB Tel: 0515-333 00 info@gertssons.se Falköpingsvägen

Läs mer