Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium."

Transkript

1 KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram till dagens datum. Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. För tidningsartiklarna föreligger redan i skrivande en del oklarheter/brister i det att alla de olika tidningarna som berör Lysekil ännu ej är genomgångna. Dessutom finns det flera tidningar, som sedan lång tid är nedlagda, som ännu ej lästs. Oklarheter i källförteckningen har jag markerat med gul överstrykning. Vissa förkortningar finns ännu medtagna i sammanställningen. De används bland annat i Gamlestans Historia och i Lysekils Kalendarium; för exempel se Claes Krantz nedan. Läsare som upptäcker felaktigheter i detta dokument eller önskar komplettera underlaget är mycket välkomna att kontakta mig; enklast sker detta per mail: Lysekil den 1 januari 2015 Per Stenros Innehåll Sid Historisk litteratur om Bohuslän 2 Historisk litteratur om Lysekil 20 Övrig litteratur 35 Tidningsartiklar Bohusläningen 37 Göteborgs Posten 40 Lysekilsposten 41 Stenungsundsposten 77 Västgötakuriren 77 Otryckta källor 78./ Källor doc Per Stenros Sid 1 / 80

2 Historisk litteratur om Bohuslän Abranson, Erik, Berömda skepp. Adam av Bremen, Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Köpenhamn 1075 cirka. Almegius, Folke, Länsmän och bönder från Orust - Släkten Åkerströms historia. Kungälv Almén, Dag, Ångaren Bohuslän, En historik om fartyget och Sällskapet Ångbåten. Uddevalla Amiralitetskollegiets historia. Del I Stockholm Amiralitetskollegiets historia. Del II Malmö Andersson, Hans, Sjuttiosex medeltidsstäder. Annales Regni Francorum (frankiska historiska dokument). Antonsson, Bo, Abrahamsson, Bertil, Pihl, Sievert och Sewerinsson, Eskil, Sotenäset skeppsbrottens kust. Uddevalla Areschoug, John E., Anteckningar under en botanisk utfart i Bohusläns Skärgård [Anm: se Berthelius, sid 297.] Armémuseum 1994, Meddelande 54, Lennart Kjellson, Om vårdkasarna Axwik, Axel, Svenskt sjöfolk i krig och fred. Del 1. Göteborg Axwik, Axel, Svenskt sjöfolk i krig och fred. Del 2. Göteborg Backamo Lägerplats, Stiftelsen, En minnesskrift över Stiftelsen Backamo Lägerplats Uddevalla Baltzer, L., Montelius, Oscar, Några af de viktigaste hällristningarna samt en del af de fasta fornminnena i Bohuslän. Göteborg Berg, Wilhelm, Bohusläns historia, del I. Göteborg Innehåll (I-V): Bohuslän under förhistorisk tid. Bohuslän vid medeltidens början Bohuslän under den tidigare medeltiden Bohuslän under unionstiden Viken under Gustaf Vasa Berg, Wilhelm, Bohusläns historia, del II. Göteborg Innehåll (V-VIII): Viken under Gustaf Vasa Bohusläns sista tid under Norge Bohuslän såsom svensk landsdel. Carl XI På Carl XII:s tid Bohuslän efter Carl XII. Land och folk. Bohusläns städer. Bergermo, Arne, Domare och krigsmän Faksimil Uddevalla Bergstrand, Carl-Martin, Kulturbilder från 1700-talets Bohuslän. Folkloristiska Studier och Samlingar utgivna av Redaktionen för Folkminnen och Folktankar, VI. Elanders boktryckeri. Göteborg Berlin, Rolf, Register över Morlanda, se Morlanda Hbf hemsida: - Familjeregister för fiskelägena i Morlanda socken, Sammanställning av perioden mellan Familjeregister för gårdarna i Morlanda socken, Sammanställning av perioden mellan Personregister för Morlanda socken Bernhardson, C.G., Bohuslänskt folkliv. Skisser och nedslag i Bohuslän. Uddevalla Källor doc Per Stenros Sid 2 / 80

3 Berthelius, Per-Henrik, Bohuslänsk Samling. En kommenterad och illustrerad katalog över böcker om Bohuslän. Särö [Anm: För referenser till Lysekil, se sid 779.] Bidrag till kännedom om Göteborgs & Bohusläns Fornminnen och Historia, skrifter Blom, Vidar, Bornmalm, Lennart, Bång, Krister, Fiskebåtarna och Varven. Svenskbyggda motoriserade träfiskefartyg i svenskt fiske. Värnamo Bohus Gille i Göteborg En minnesskrift. Göteborg Bohuskalendern, Tidtabeller för tåg, buss, båt i Bohuslän sid. Bohuslän, De stora häxprocesserna i Sverige, 1:a delen Bohuslän, En jubileumsskrift Bohusläns Gille. Stockholm Innehåll: Bland annat om Fartygshistoria i Bohuslän, Hertigdömet Bohusläns vapen, Den nya kommunindelningen i Bohuslän, Bönder och ryttare i försvenskningstidens Bohuslän, Kungliga Bohusläns regemente, dess uppkomst och utveckling. Bohuslän i Ord och Bild. Beskrivningar utgivna av Bohuslänningen. Uddevalla Bohuslän i våra hjärtan. Göteborgs-Posten. GP Bohusläningar 1927, Porträttgalleri. Göteborg Bohusläningarna, Nr , Utryckningsnummer. Uddevalla Bohusläningen, specialutgåvor (hälsning från ), bland annat: - Bohuslän i ord och bild del 1, Kalender och ortsbeskrivningar utgivna av Bohusläningen 1924, redaktion Frans E Karlsen. En andra del övriga socknar och en tredje del städerna. - Julhälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Det var en gång sid. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Herrestadsfjället sid. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Sommarö i västerhav sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Bohuskust - sportfiskekust sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Kosteröarna sid. Häftad. Innehåller kostervalsen i faksimiltryck från cirka En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Marknader i Bohuslän sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Förgängliga hällristningar sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Drömmarnas riddarborg sid. Illustrerad. Häftad. - En hälsning från Bohusläningens AB. Hansson, Wilhelm. Evert Taube och de bohuslänska öarna sid. Illustrerad. Häftad. Kleberg, John, Bohuslänska skärgården i 100 bilder. Göteborg Häftad. Bohusläns Hembygdsförbund, Årsböcker. Utgivna från 1960 och framåt. - Stenindustrin i Bohuslän: : Nilsson, Leif H., Hjälmedals stenbrott. Ett bidrag till stenindustrins historia i Bohuslän. Sid : Karlsson, Gustaf E., Kullgrens Enka i Uddevalla. Några anteckningar. Sid : Hörmander, Oskar, Stenhuggare i Bohuslän från sekelskiftet. Från fackföreningarnas äldsta tid. Sid : Forsström, Å.G., Stenindustrin på Malmön. Sid : Forsström, Å.G., Stenindustrin på Sotenäset. Sid Källor doc Per Stenros Sid 3 / 80

4 Bohusläns Museum, Skrifter utgivna av Bohusläns Museum och Bohusläns Hembygdsförbund: Nr 1. De första människorna i Bohuslän, ISBN Nr 2. Det bohuslänska odlingslandskapet, ISBN Nr 3. Gränshandel med timmer efter Roskildefreden, ISBN Nr 4. Mors mat och andras, 1982; ISBN ; Nr 5. Konstnärernas Bohuslän, ISBN Nr 6. Min barndom på Gullholmen, ISBN Nr 7. Mat i Bohuslän, ISBN Nr 8. Beskrifvningar på maträtter, ISBN X Nr 9. Uddevalla förr en bildbok, 1983; ISBN Nr 10. Kvinnors vardagsliv på Klädesholmen, 1984; ISBN ; Nr 11. Drottninggatan i Marstrand, ISBN Nr 12. Fågellivet i mellersta Bohuslän, ISBN Nr 13. Kattrins poäsialbom, ISBN Nr 14. Evald Wetterström, ISBN Nr 15. Så bodde å levde da förr i tia. Torpinventering i Björketorps socken, ISBN Nr 16. Dagbok från Tjörn. Ur Olaus Krooks anteckningar , ISBN Nr 17. Dom hade inget val, 1986; ISBN Nr 18. Svenska Västkustfiskarna, ISBN Nr 19. Ödsmål. Glimtar ur en sockens historia, ISBN Nr 20. Seglaren, konstnären, människan Gordon Macfie, ISBN Nr 21. Gordon Macfie. Loggböcker, ISBN X Nr 22. Barnsliga bilder med gullkant på så var det då när vi var små, sid. ISBN Nr 23. Hav och granit, ISBN Nr 24. Uddevallas postala historia och dess stämplar, ISBN Nr 25. Vätte härad. Ur gångna tiders historia, ISBN Nr 26. Bohuslän efter år 2000, ISBN Nr 27. Stänk i stenrike, ISBN Nr 28. Mormor, moster Sigrid och jag, 1988 (även talbok). ISBN Nr 29. Det hände bland Öckeröarna, ISBN Nr 30. Välkommen till bords hundra eller en! 1989; 1993; ISBN ; X Nr 31. Tjörne, Hulda, Min barndoms Tjörn sid. ISBN Nr 32. Images of the Past, 1990; ISBN ; Nr 33. Bohusläns museum 5 år. Utåtriktad verksamhet då nu sedan, ISBN Nr 34. Bilder från forntiden, 1990; ISBN ; Nr 35. Bilder Vergangener Zeiten, 1990; ISBN ; Nr 36. Husmödrar i Bohuslän 1938, ISBN Nr 37. Hildegard på Bräcke, ISBN SEB Nr 38. Rygane storm å kav hängane bleg, ISBN Nr 39. Tengby, Nils, Käringön. Ett litet fiskeläges historia, ISBN Nr 40. Lommeland - ett gränsrike ISBN Nr 41. Ödsmål. Benedictus Montan, ISBN Nr 42. Selma Johansson, ISBN Nr 43. Låt det gå runt. Som vi gör gör barnen, 1992; ISBN Källor doc Per Stenros Sid 4 / 80

5 Nr 44. Bohuslän ett gränslands historia, ISBN X Nr 45. Innerfjord, ISBN Nr 46. När vattnet kom till ön, ISBN Nr 47. Ett frieri i skärgården, ISBN Nr 48. Lindomesnickeriet, ISBN Nr 49. Sillen i Bohuslän ISBN Nr 50. Inge Schiöler, ISBN Nr 51. Göteborgs hospital S:t Jörgen, ISBN Nr 52. Utflykter till Din historia, ISBN Nr 53. Gråärter och Doppekopp. 1994; ISBN Nr 54. Snapphanetid i Bohuslän, ISBN X Nr 55. Hannas hemliga Sommar, ISBN Nr 56. Vågspel i Viken, ISBN Nr 57. Tengby, Nils, Käringön. Vardag i fiskeläget, ISBN Nr 58. Löständer upphittade eller Allt går sin gilla gång här i Halsbäck, ISBN Nr 59. Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet, ISBN Nr 60. Bysamfällighet och tegskifte i Bohuslän , ISBN Nr 61. Mormors mat i Bohuslän, ISBN Nr 62. Skratta mjuka spegel, ISBN Nr 63. Solbröd och Svanvikssoppa, ISBN Nr 64. Väderöarna, 1998; ISBN ; Nr 65. Människor & händelser i Bohuslandstinget , ISBN Nr 66. Bohus Stickning, ISBN Nr 67. Carl-Ossian bonson, emigrant och orustbonde, (Även talbok). ISBN Nr 68. Bilder och blänk från en ljugarebänk, ISBN Nr 69. Pissekuren. Byggnad endast för män, ISBN X Nr 70. Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia, ISBN ( Nr 71. Bohusdräkter tolkningar under ett sekel, ISBN Nr 72. Torp, folk och gårdar på Orust i svunnen tid, 2001 (Även talbok). BN Nr 73. Moderna skärgårdsbor i gammal kultur, ISBN Nr 74. Eka, pram, vlet, jol. En vardagsbåtd utbredning, ålder och ursprung (The distribution, age and origin of an everyday boat), ISBN Nr 75. Sanning och sägen från Orust, ISBN Nr 76. Grannar vid gränsen (no/sv), ISBN Nr 77. Granner ved grensen (sv/no), ISBN X Nr 78. Grannar vid gränsen (sv), ISBN Nr 79. Granner ved grensen (no), ISBN Nr 80. Jonsered. Stenåldersboplats, bruksort, kunskapssamhälle, ISBN Nr 81. På gränsen. Svenske och norske ungdommer om identitet og tillhörighet, ISBN "Nr 82. Margareta Huitfeldts donation. Vision och verklighet, ISBN " Nr 83. Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden , ISBN Nr 84. Pater Noster, ISBN Bohusläns Museum, Småskrifter utgivna av Bohusläns Museum: Källor doc Per Stenros Sid 5 / 80

6 Nr 1. Vägledning. Hällristningar i Tanum, ISBN saknas Nr 2. Textilier. Samlingar i Bohusläns museum, ISBN X Nr 3. Tjörn, ISBN Nr 4. Kultur på vårdhem ISBN Nr 5. Stigen vid Vitlycke (sv/eng/ty), ISBN ; ; Nr 6. Kultur på vårdhem ISBN Nr 7. Kalleby ett hällristningsområde, ISBN Nr 8. Havet, ISBN Nr 9. Kultur på vårdhem ISBN Nr 10. Gärd Johansson dockmakare, ISBN Nr 53. Blå Skagerrak. På kryss i historiska farvatten, ISBN X Nr 53. Blaues Skagerrak. Kreuzfahrt in historischen Fahrwassern, ISBN X Nr 53. Blue Skagerrak. Cruising historic waters, ISBN X" Nr 57. Gustafsberg Sveriges äldsta badort. Rev upplaga i samarbete med Gustafsbergsstiftelsen, ISBN Bohusläns Samhälls- och Näringsliv/BSN: - BSN 2. Stenindustrin. Uddevalla BSN 3. Båtbyggeriet. Uddevalla BSN 4. Konservindustrin. Uddevalla BSN 5. Fisket. Uddevalla BSN 6. Fraktfarten i Bohuslän. Uddevalla Bohusläns socialdemografiska partidistrikt under 50 år, Redigerad av Gunnar Gustavsson. Uddevalla Bohuslänska Fornsaker från Hednatiden Brusewitz, Gustaf, Elfsyssel. Faksimil Stockholm Burenhult, Göran, Arkeologi i Sverige. Samhällen och handelsmän Burman, Conny, "Från Skvallerbänken". Hågkomster från badorter och Sommarnöjen - Blockhustullen, Vaxholm, Dalarö, Sandhamn och Lysekil Bäck, Edmond, Egon Haglund, Allan Olsson, Anders Olsson, Ragnar Olsson (redaktör), Sjömän, Fartyg och Samhälle. Studier i bohuslänsk sjöfartshistoria Uddevalla Bäckström, Gösta, En saga om Dan. Vänersborg Båtdokumentationsgruppen, bland annat Skillinge, skutor och sjöfart. Skärhamn Claesson, Claes, Våra kyrkor: Bohuslän. Svensk bokfilm. Stockholm Cullberg, Carl, Bohuslän - ett gränslands historia. Uddevalla 1993 Curman, Calla, Minnen. Stockholm Faksimil Stockholm [Peter Curman] Dahlberg, Hans, Östersjön - Kampen om ett hav [år] Dalén, Lennart, Den bohuslänska fiskelägesbygden. Göteborg Dingle Elevförbunds Fornminnesförenings Årsskrift Ehrensvärd, Ulla, Nordiska kartans historia. Från myter till verklighet. Helsingfors Eliasson, Lennart & Rasmussen, Leif, Uddevallas postala historia och dess stämplar Elling, Bengt, Bokenäs och Dragsmark i gången tid. Uddevalla Elling, Bengt, Folk och Gårdar i Bokenäs och Dragsmark intill utgången av år Del 1 och Del 2 med index. Göteborg Ericson, Lars, Lasse i Gatan Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall Källor doc Per Stenros Sid 6 / 80

7 Eriksson, Bo G. & Löfman, Carl O., Sagan om Sverige Eriksson, Rolf, 500 år av sillfeske. Lysekil Ernby, Eibert, Sundsby - Hus med historia Eskeröd, Albert, Skånes kust. Stockholm Eydal, Astvaldur, Havets silver. En bok om sillen. Uppsala Fornminnessällskapet Vikarvet, Årsböcker. Utgivna från 1916 och framåt. Forsstrand, Carl (redaktör), Sveriges äldsta företag inom Handel, Industri, Press, Penningväsen, Sjöfart och andra näringar. Stockholm Forsström, Åke Gunnar, Om ting och tingsställen i Sunnerviken. Uddevalla Forsström, Åke Gunnar, Granitindustrin i Bohuslän, Vikarvet Årsbok Fredberg, Carl Rudolf Andersson, Det gamla Göteborg. Del 1. Lokalhistoriska personalia och kulturdrag. Lund Släktsammanhang. Kartor. Faksimil. Fredberg, Carl Rudolf Andersson, Det gamla Göteborg. Del 2. Lokalhistoriska personalia och kulturdrag. Lund Faksimil. Fredberg, Carl Rudolf Andersson, Det gamla Göteborg. Del 3. Lokalhistoriska personalia och kulturdrag. Lund Register för Del 1-3. Faksimil. Fredsjö, Åke, Janson, Sverker, Moberg, Carl-Axel, Hällristningar i Sverige. Oskarshamn Fries, Magnus, Skogslandskapet på Sotenäs och Stångenäs i Bohuslän under historisk tid. Uppsala Frisch, Hartvig, Europas kulturhistoria. Fyrplats, Kulturhistorisk undersökning O-län. Uddevalla Föreningen Allmogebåtar, bland annat följande teman i skriften Träbiten rörande Bohuslän: - Träbiten #53. Mollösund vid sekelskiftet- barndomsminnen från ett fiskeläger av Anna Seldén ( ). - Träbiten #72. Råoljemotorn. Skandia - Seffle - Bolinder Träbiten #73. Jacobsson, Kjell, Kustfiske. Grundsund, Lysekil, - Träbiten #85. Skutföreningar i Bohuslän. - Träbiten #86. Bertil Quirin, Fiskare Träbiten #90. Norska båtar. Några äldre båttyper i ett historiskt sammanhang av Sigvard Fjellsson samt artiklar av Carl Cullberg; utformning och foto: Lars Johansson. Uddevalla Träbiten #102. SMÖGEN på Carl Hällers och Lars Strannes tid. Utforming Tommy Bengtsson och Sigvard Fjellsson. Uddevalla Träbiten #104. Kjell Fjellsson, Råoljemotorn. Tändkulemotorn i varpbåten Viktor av Andreas Mårtensson Träbiten #113. Gaffelseglet. - Träbiten #116. Marie Tilosius, Gäveskär [Styrsö] Träbiten #117. Sigvard Fjellsson, Spriseglet Träbiten #118. Sigvard Fjellsson, Jacob Hägg. Med artiklar av Björn Liljeros Träbiten #119. sammanställd av Sigvard Fjellsson med artiklar av ett flertal personer. 1/ Träbiten #120. Åke Sandström, Båtar för fem årstider. Utformning Sigvard Fjellsson Träbiten #121. Bertil Andersson, Båtbyggarlinje Träbiten #122. Sigvard Fjellsson, Bohuslänska båtar en historisk översikt. Uddevalla Träbiten #124. Plattbonnare från Rörö, en beskrivning av Sigurd af Ekström med foton från Nordiska Museets arkiv. Nr 2004/2. Källor doc Per Stenros Sid 7 / 80

8 - Träbiten #125. Gaffelseglet av Kjell & Sigvard Fjellsson, Laban Andersson, foto Claes Jansson, illustrationer Ingvar Strömblad. Nr 2004/3. - Träbiten #126. Bolinders på Bastholmen av Åke Eriksson. Nr 2004/4. - Träbiten #129. Skeppsbåtar. - Träbiten #133. Grundsund. Bilder från ett fiskeläge av Sigvard Fjellsson. - Träbiten # 142. Nordblom, Karl-Allan och Quirin, Bertil, ILSE, en gammal lotsbåt från Väderöarna. Göteborg Träbiten # 146. Fiskebäckskil Förlaget Svensk Hembygd, Havets Män, Uppsala Gadd, Arne, Kust i väster. Uddevalla Gadd, Arne, Bohuslän i ord och bild. Stockholm Gadd, Arne, Stad i väster. Stockholm Gadd, Arne, Öar längst i väster. Malmö Gamla prästhem i Göteborgs stift. Minnen av Bror Jansson. Gleerups [bland annat om Lassehaga, Lyse.] Granfelt, Helge, Gustavsbergs Barnhus och Badort. Uddevalla Gunnerson, Erik G., Väg- och Vattenbyggaren A.P. Gunnerson. Göteborg (I) Gunnerson, Erik G., Koncernbyggaren A.P. Gunnerson. Göteborg (II) Gustafsson, Anders, Sommargäster och bofasta. Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund. Stockholm Guvernörer och Landshöfdingar i Göteborg & Bohus Län Göteborgs Arkeologiska Museum, skrifter, bland annat - Berättelse för Särtryck ur Göteborg musei årstryck Göteborg Vid älven. Bygd och viking. Årsbok Vid älven. Fångst och odling. Årsbok Vid älven. Att se på forntiden. Årsbok Vid älven. Landskapet och människan. Årsbok Styrsö från istid till nutid Bronsålderssundet i Björlanda Kulturlandskap i Göteborg Drottning Hackas grav på Hisingen Drottning Hackas grav på Hisingen Bergumsbygden Önnered i Västra Frölunda Skändlaberget på Hisingen Björsjöås i Vättlefjäll Lundby från bondby till industristadsdel Sandarna en stenåldersboplats i Göteborg Vättlefjäll ett bergsområde Göteborgs Hembygdsförbunds Skriftserie, årsskrifter I. Göteborg förr och nu II. Göteborg förr och nu III. Göteborg förr och nu IV. Göteborg förr och nu V. Göteborg förr och nu VI. Göteborg Uppkomst och äldre historia VII. Göteborg förr och nu. 216 sid VIII. Göteborg förr och nu. Östra Nordstan i Göteborg X. Karl IX:s Göteborg på Hisingen av Ralph Scander Källor doc Per Stenros Sid 8 / 80

9 XI. Göteborg förr och nu XII. Göteborg förr och nu. Klippans kulturreservat och andra byggnadsminnen XIII. Göteborg förr och nu. 197x. XIV. Göteborg förr och nu. 197x. XV. Göteborg förr och nu XVI. Göteborg förr och nu. Skottland och vackre prinsen XVII. Göteborg förr och nu. 198x. XVIII. Göteborg förr och nu. 198x. XIX. Göteborg förr och nu. 198x. XX. Göteborg förr och nu. 173 sid XXI. Göteborg förr och nu XXII. Göteborg förr och nu Göteborgs historia - Andersson, Bertil, Göteborgs Historia. Del I Från fästningsstad till handelsstad sid. - Fritz, Martin, Göteborgs Historia. Del II Från handelsstad till industristad. 382 sid. - Olsson, Kent, Göteborgs Historia. Del III Från industristad till tjänstestad. 446 sid. - Lundberg, Bertil, Then Gamble stadh och thess Kyrckio sid. Häftad. Göteborgs Historiska Museum, årsskrifter/kataloger Göteborgs Sjöfartsmuseum, årsskrift (Unda Maris), bland annat - Unda Maris Innehåll: Skeppsfynd i Kalmars medeltida hamn. Danmarks förste sjökort direktör. Vårdkasar. Sjömansyrket. Om en linas strömningsmotånd i vatten B. Kullenberg. Göteborg sid. Häftad. - Unda Maris Innehåll: En svensk Kinaresenär och hans signatur. Lödöse Elfsborgs sjöfart m.m tal. Engelska flottan löper ut. Socialmedicinska problem i sjöfartens historia. Innehållsförteckning för årgång I-XVII. - Unda Maris Innehåll: Rolf Sörman död. Lotsväsendets tillstånd på Västkusten i början av 1800-talet. Göteborg sid. Häftad. - Unda Maris Innehåll: Oscar Medelius varvschef på Götaverken. Lejdtrafikens krigspolitiska förutsägningar och bedrivande. Resa i andra världskriget skugga. Örnens flykt. Slamanskeppen i Ulebergshamn (Om vrak tal). Göteborg sid. Häftad. Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening, Meddelanden från, skrifter Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift, årsskrifter Göteborgs Geografiska Förening, Meddelanden från, skrifter Göteborgs och Bohus läns Kalender för år Faksimil Ed Göteborgs och Bohus läns Kalender för år 1914, utgivare Ernst Hörman (på uppdrag av Landstinget). Hagman, Tore, VÄSTKUST Från Nidingen till Koster, Text: Stefan Edman. Värnamo Hallendorff, C., Vårt folks historia. Handbok i Sjöfart. Hansson, Ernst, Mo socken. Del Hansson, Ernst, Mo socken. Del 2. Hansson, Knuth, Bahus Regiments chefer Särtryck ur Vikarvets årsbok , sid Lysekil Källor doc Per Stenros Sid 9 / 80

10 Hansson, Knuth, Fiskkonservindustrin i Bohuslän, Vikarvets årsbok samt Särtryck, Lysekil Hansson, Olof, Min barndom på Gullholmen. Minnen och skärvor. Uddevalla Hansson, Wilhelm, Jonsson, Eric & Lidman, Sven, 100 år med Bohusläningen. Hansson, Wilhelm, Almén, Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år. Uddevalla Hansson, Wilhelm, Södra Bohusläns övärld. Från Gåsö till Marstrand. Uddevalla Harrison, Dick, Harrisons krigshistoria. Kungar, knektar och krig. Lettland Hartelius, Kaj & Rydholm, Yngve, Tistlarna - Strömstad. Leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skärgårdar. Stockholm Hasselrot, Per, Hällbilder. Uddevalla Hasslöf, Olof, Om nordisk rätt till fiske i saltsjön. Göteborg Hasslöf, Olof, Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän. Båtdokumentationsgruppen Nytryckt utgåva av särtryck ur Göteborgs Musei Årstryck Göteborg Hasslöf, Olof, Smögen. Ett bohuslänskt fiskeläge. Göteborg Hasslöf, Olof, Svenska Västkustfiskarna. Studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur. Stockholm Faksimil Hasslöf, Olof, Lidman, Lars, Sereng, Ingemar, Lekholm, C.G., Skånsk sjöfart. Malmö Sydsvenska Dagbladets årsbok Hasslöf, Olof, Lokaltradition och centraldirigering i kustbebyggelse Hasslöf, Olof, Sotenäs Gränsbygd vid havet (Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand mm). Munkreklam Hasslöf, Rune, Backamo. En introduktion till lägerplatsen och dess historia ( ). Uddevalla Hasslöf, Rune, Norberg, Per, Backamo och Bohusläns regemente. Backamo Vänner Havets män. Förlaget Svensk Hembygd. Örebro Hedvall, Anders, Bohuslän i konsten. Stockholm Hellström, Jan-Arvid, Vägar till Sveriges kristnande. Henrikson, Alf, En skandinavisk historia. Norge & Sverige under 1000 år Henriksson, Alf, Svensk historia. Del I och II. Heyerdahl, Thor, Gåtan Maldiverna Hilmersson, Anders, Bogserbåtar. Kabusa Böcker Holmberg, Axel Emanuel, Bohusläns historia och beskrivning. Uddevalla (Faksimil i tre delar) Hygen, Anne-Sophie, Bengtsson, Lasse, Hällristningar i gränsbygd. Bohuslän och Östfold. Borås Höglund, Hans, On the Bohuslän herring during the great herring fishery period in the eighteenth century. Institute of Marin Research, Lysekil. Series of Biology, report n:o 20. Lund Högman, Hans, Kapare i kronans tjänst (www.algonet.se/~hogman/sl_kapare.htm) Hörman, Ernst, Västra Frölunda och Askims krönika. Förlags aktiebolaget Västra Sverige. Göteborg Ingstad, Helge, Vikingarna, Västervägen till Vinland. Stockholm Isitt, David, Marstrand igår. Jansson, Sven-Bertil, Erikskrönikan. Johannesson, Gösta, Skånes historia. Johansen, Oscar Albert, Bohuslens Eiendomsforhold. Oslo Kaprifolen, utgiven av hembygdsföreningen på Bohus-Malmön. Källor doc Per Stenros Sid 10 / 80

11 Karlsson, Uno, Krokstrand , Skärvor från en stenhuggarepok Kongliga Commerce-Kollegium, Handlingar rörande Sillfisket i Bohuslänska Skärgården. Stockholm [Anm: se Berthelius, sid 460.] Krantz, Claes, Köpstadsmän, hanseater och skärgårdsfolk. Om Marstrand och handelslivet i Bohuslän till år Wettergren & Kerber Göteborg Krantz, Claes, Under länsherrevärja och biskopsstav. Kulturhistoriska skildringar från talets Bohuslän. Uddevalla Krantz, Claes, Havets makter. J. F. Hallmans Bokhandel, Uddevalla Krantz, Claes, Fabler och funderingar. Bonniers, Stockholm Krantz, Claes, Storförbrytare och statsfångar sid. Krantz, Claes, Med vindarna till vinets ö. Bilder och stämningar från en segling med "Abraham Rydberg" och ett strandhugg på Madeira. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg Krantz, Claes, Jylländska strandhugg. Göteborg Krantz, Claes, Fiskgrossisternas förening. Göteborg Krantz, Claes, I krinolinens tidevarv. En kulturkrönika i Göteborgs-Perspektiv Krantz, Claes, Gestalter från kusten. Bohusländska tids- och personbilder. Stockholm (CK/GfK) Krantz, Claes, Göteborg och Bohuslän. Uppsala (CK/GoB) Krantz, Claes, Idyll och Sensation i 1800-talets Göteborg. Göteborg Krantz, Claes, Med seglande skepp. Sjöfartshistoria i historier. Natur och Kultur, Stockholm Krantz, Claes, Människor i sommarstad Krantz, Claes, Turist i befriat land Krantz, Claes, Den svenska pipboken. Hallmans Tryckeri, Uddevalla Krantz, Claes, Äventyrens öar. Natur och kultur, Stockholm Krantz, Claes, Bohuskust. Stockholm Krantz, Claes, Kulturväg mot norr. Från bygd och obygd kring Inlandsbanan Krantz, Claes, Detalj på klotet. Betraktelser över komiska och kosmiska företeelser. Wahlström & Widstrand, Stockholm [1950]. Krantz, Claes, Marstrand. [1950]. Krantz, Claes, Att resa i Danmark. Med teckningar av författaren. Wahlström & Widstrand Krantz, Claes, Bandet över Kattegatt. Historien om en nordisk förbindelseled. Göteborg Krantz, Claes, Oden till zodiaken. Göteborg Krantz, Claes, Västkust, Bohuslän, Halland Krantz, Claes, Att resa i Sverige. Wahlström & Widstrand Krantz, Claes, Carlstens fästning Marstrand. Stockholm Svenska fornminnesplatser N:o 42. Krantz, Claes, På den anden side Kattegat Krantz, Claes, Göteborgs och Bohus län under ett sekel Krantz, Claes, Grand Hotel Haglund. Göteborg Krantz, Claes, Skepp i Gattet. Västkustbilder från hamn och hav. Stockholm (CK/SiG) Krantz, Claes, Att resa på havet. Med teckningar av författaren. Wahlström & Widstrand Krantz, Claes, Sommarland. Stockholm Krantz, Claes, Järnets järnväg. Minnesskrift vid Nora Bergslags järnvägs hundraårsjubileum Rundqvists Boktryckeri, Göteborg Krantz, Claes. GHT Göteborgs handelstidnings förlag Krantz, Claes, Vinterland. Stockholm Källor doc Per Stenros Sid 11 / 80

12 Krantz, Claes, Hjalmar Bååw, Männen på bryggan Krantz, Claes, Det hände på havet Krantz, Claes, Från Sillgatan till Gumperts hörn. 150 års bokhandelshistoria. Göteborg Krantz, Claes, Pehr Kalms Västgöta och Bohuslänska resa år Krantz, Claes, Vägen över Kattegatt. Rederiaktiebolaget Göteborg-Fredrikshamn-Linjen. Göteborg Krantz, Claes, Hemmavatten och vrakstränder. Stockholm Krantz, Claes, Från Östersjö till Västerhav. Historien om hur Västra Stambanan kom till. Göteborg Krantz, Claes, Societet i sommarsol Krantz, Claes, Under järnkronan. Ett kapitel svensk kriminalhistoria Krantz, Claes, Hemma vid havet. Stockholm Krantz, Claes, Hos båtbyggare i Bohuslän. Särtryck. STF Kristiansson, Sten, Uddevalla stads historia. Del I. Fram till år Uddevalla Kristiansson, Sten, Uddevalla stads historia. Del II Uddevalla Kristiansson, Sten, Uddevalla stads historia. Del III Uddevalla Kunglig Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse för åren för Götheborgs och Bohus län. H G Nordström i Stockholm Kungliga Bohusläns Regemente. Indelningsverk Redaktionskommitté: Lennart Gabrielsson, Bror Hansson, Rune Hasslöf och Gunnar Höök. Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Redaktör: Hugo Edvard Uddgren, m.fl. Inför ett 300-årsminne. Del I. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Redaktör: C.-A. Berglund, m.fl. Inför ett 300-årsminne. Del II. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Redaktör: C.-A. Berglund, m.fl. Inför ett 300-årsminne. Del III. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente årsjubiléet aug Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd. Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente och dess hembygd Redaktörer: Said Kristian Bernstone, Lennart Ekberg, Gunnar Klasson. Del IV. Tiden Uddevalla Kungliga Bohusläns Regemente. Personalrulla Uddevalla Kungliga Bohusläns Regementes Kamratförening, Bohusläningarna, Medlemsblad 1953/2. Kungliga Bohusläns Regementes Kamratförening, Bohusläningarna, Medlemsblad 1960/2. Landstormsbefälskurserna november 1914 februari Uppsala Larsson, Mats G., Rusernas rike. Stockholm Levertin, Alfred, Svenska brunnar och bad Lindbergh, Nils, Normander, langobarder och påvar eller Ett strandhugg i Viken och dess världshistoriska följder. Stockholm Linder, Ragnar, Det var Bohus bataljon. En minnesbok över försvarsberedskapen i Väst- Sverige Uddevalla Lindorm, Erik, Ny svensk historia - Ett folk på marsch Stockholm Lindström, Claës, Bragd och brott på haven. Lindälv, Elof, Kulturminnen i Kungälvsbygden. Kungälvs kulturnämnd Källor doc Per Stenros Sid 12 / 80

13 Ljungskilebygden, utgiven av Hembygdsföreningen med anledning av dess 50-årsjubileum Losman, Beata, Margareta Huitfeldt. En biografi. Uddevalla Lundgren, Anders, Poststämplar & posthistoria från Bohuslän. CD-version 1, Lundin, Claës, Ströftåg här och der i Sverige. Stockholm sid. (Vestkusten, se sid ) Lur, Resö, Galtö genom tiderna Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria. 1941, 1942, 1950, Länskungörelser, avskrifter gjorda av Östen Sandell. Länsmuseets Rapportserie, Fyrplatser, Kulturhistorisk undersökning n:o 7, O-län, Lönnroth, Erik (redaktör), Moberg, Carl-Axel, med flera, Bohusläns Historia. Göteborg Malmquist, Lars, Fyrar och fyrfolk 50 år svensk fyrhistoria. Sjöfartsverket Norrköping Manker, Ernst, Den gamla släktgården i Kyrkefjäll. STFÅ Matz, Edvard, Sällsamheter i Bohuslän och Dalsland. Andra upplagan. Arlöv Meddelanden från Krigsarkivet XIV. Beredskap i Väst Midgaard, John, Norges Historie. Oslo Moberg, Carl-Axel, På tal om forntid. Stockholm Modig, Nils, Strömstad - Gränsstad i ofred och krig. Halmstad & Estland Molin, Harry, Munkedal - en bygd och ett bruk i Bohuslän. Stockholm Morlanda Hembygdsbok, del I, redaktör Olof Brattö, Uddevalla Morlanda Hembygdsbok, del II, redaktör Olof Brattö, Uddevalla Morlanda Hembygdsbok, del III, redaktör Olof Brattö, Uddevalla Motorismen och dess män - Göteborgs- o Bohuslän, Halland. Bygd och Folk Innehållsförteckning: Automobilens historia - red. Gösta Holmström. Några blad ur motorcykelns historia - red. John Ölander. Standard- och racermotorer - ing. V. Tempelman. Bilen i Brandkårens tjänst - brandchef Sven Rohlén. Jeepen - "bilen som vann kriget" - kapten L. Håkansson. "Vesslan" - ödemarkens betvingare - sign. "Håkan" i Aftonbladet. Lastbilstrafiken såsom transportmedel - kapten R. Tornérhielm. Svenska Droskbilägareförbundets historia och verksamhet - red. J. Nord. När klockan klämtar - red. Tore Blom. Läkarens syn på trafiksäkerhetsarbetet - 1:e flygläkare E. V. Nyström. Autostradan - bilvägen - red. L. Håkansson. Glimtar från bilrutan - red. Sverker Benson. Om olika slag av motorfordonsförsäkring - ombudsman Hans Herrlin. Den svenska bilismens fartfester - red. Sverker Benson. Göteborgstrafiken och dess problem - ing. Ed. Strömberg. Korta uttalanden av motormän i Göteborgs och Bohus län. En studie i rött - polismästare Ernst Fontell. Korta uttalanden av motormän i Hallands län. Mårtensson, Malte, Oplöjd Ostkustmark. Brantevik Simrishamn Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nautisk Tidskrift Nilssøn, Jens, Visitatsbøger og Reiseoptegnelser Nilsson, Bengt, Matrikel över flottans officerare Källa: Nilsson, Lars Erik, Hällristarens språk. Bokförlaget Arena. Nilsson, Nils J., Från havsbandet till inlandet. Bilder från naturen, bebyggelsen och folklivet i Bohuslän Källor doc Per Stenros Sid 13 / 80

14 Nordberg, Michael, Den dynamiska medeltiden. Nordens Ark, Åby säteri. Guidehäfte. 200x. Nordisk Familjebok, års upplaga, band 10, 12. Nordisk familjebok, Uggleupplagan. Noresson, Jan-Åke, Kynnet som försätter berg. Munkedal Oedman, Johan, Chorographia Bahusiensis thet är Bahusläns Beskrifning. Faksimil Uddevalla Ohlmarks, Åke, Alla Sveriges drottningar. Stockholm Ohlmarks, Åke, Den glömda Eddan Ohlmarks, Åke, Den okända Eddan Ohlmarks, Åke, Islands hedna skaldediktning. Århundradet Ohlmarks, Åke, Tors skalder och vite-krists. Trosskiftestidens isländska furstelovskalder Ohlmarks, Åke, Snorres konungasagor Hednakungarna (från äldsta tider till 1015). Bohusläningens AB Uddevalla Innehåll bland annat: Prolog, Ynglingasagan, Halfdan Svartes saga, Harald hårfagres saga, Erik Blodyx saga, Håkon den godes saga, Harald gråfälls saga, Håkon jarls saga, Olav Tryggvassons saga, Eirik jarls saga. Ohlmarks, Åke, Snorres konungasagor - Olav den Heliges saga ( ). Bohusläningens AB Uddevalla Ohlmarks, Åke, Snorres konungasagor - Norska medeltidskungar ( ). Bohusläningens AB Uddevalla Innehåll bland annat: Svein Alfivusons saga, Magnus den godes saga, Harald hårdrådes saga, Magnus Haraldssons saga, Olav kyrres saga, Magnus barfots saga, Eysteins och Sigurd Jorsalafarares saga, Magnus blindes och Harald gilles saga, Inge krokrygg och hans bröders saga, Håkon härdabreds saga, Magnus Erlingssons saga. Ohlmarks, Åke, Stamträd över Europas furstehus. Borås Ohlmarks, Åke, Fornnordiskt lexikon Ohlmarks, Åke, Beckman, Leif, Skottsberg Carl, Wieselgren Oscar, Vår väg genom världen. De geografiska upptäckternas historia. Del I. Färgplanscher samt utvikbara kartor. Hugo Gebers förlag Ohlmarks, Åke, Beckman, Leif, Skottsberg Carl, Wieselgren Oscar, Vår väg genom världen. De geografiska upptäckternas historia. Del II. Färgplanscher samt utvikbara kartor. Hugo Gebers förlag Ohlmarks, Åke, Beckman, Leif, Skottsberg Carl, Wieselgren Oscar, Vår väg genom världen. De geografiska upptäckternas historia. Del III. Färgplanscher samt utvikbara kartor. Hugo Gebers förlag Olán, Eskil, Bohusläns krönika Olán, Eskil, Ostindiska compagniets saga. Historien om Sveriges märkligaste handelsföretag Olán, Eskil, Marstrands historia - krigsminnen och badortsliv Olán, Eskil, Marstrands historia Olbers, Levin, Topografisk avhandling om Flundre Härad. Faksimil Uddevalla Ohlén, Lars, Från Kusten Strömstad till Smygehuk. Boken om livet vid Sveriges syd- och västkust under ett och ett halvt sekel. Malmö Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, XX. Ortnamnen i Vätte härad, 1. Skee socken. Oxenstierna, Eric, Så levde vikingarna. Källor doc Per Stenros Sid 14 / 80

15 Persson, John E., Kustångare. Uddevalla Pettersson, Johan, Den svenska skagerrakkustens fiskebebyggelse. En etnologisk studie. Lund (JP) Pettersson, Johan, Trankokeriet Kålhuvudet. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Bygd och människor. Kulturminnen från Tjörn. Malung (JP) Pettersson, Johan, Medeltidsborgen på Bro. Malung (JP) Pettersson, Johan, Brev i Bohuslän berättar. Malung (JP) Pettersson, Johan, Anonyma fiskeläger. Märkliga kulturminnen i Bohusläns skärgård. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Skärgårdsverken i Bohuslän. Trankokerier och salterier i 1700-talets sillfiskeperiod. Kungälv (JP) Pettersson, Johan, Skärgårdsbebyggelsen i Bohuslän under norska tiden. Särskilt kring talets sillperiod. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Kulturminnen i Bohuslän. Uddevalla (JP) Pettersson, Johan, Bohuslän förr, Nyupptäckter, Dokumentation, Tillbakablickar. Göteborg (JP) Pihl, Sievert, De indelta soldaterna vid Sotenäs Compani och Båtsmän i Kville och Sotenäs. Reis i Norge, Rhedin, Per, Gamla go'a Göteborg. En kavalkad med minnesbilder. Femte upplagan Riksarkivet Svensk Arkivinformation (SVAR), Sveriges Befolkning 1880 (CD). Rinman, Thorsten, Västskandinavernas resor och äventyr åren Göteborg Rogberg, Mats, Morfars Bohuslän Rud, Mogens, Bayeux tapeten och slaget vid Hastings Köpenhamn Rundqvist, Agne & Persson, Folke, Göteborg genom tiderna. Antologia Gothoburgensis. Göteborg Rundqvist, Agne, Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg Göteborg Rösoch, Henry, Trondheims Historie. Trondheim Sandahl, Jens, Trangrumsstriden Striden om trankokeriernas avfall i 1780-talets Bohuslän. Seminarieuppsats vt1999. Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. (JS) Sandklef, Albert, Allmogesjöfart på Sveriges västkust C. W. K. Gleerup, Institutet för västsvensk kulturforskning: Skrifter 10. Sandklef, Albert, Äldre nordisk handelssjöfart. Göteborg Institutet för västsvensk kulturforskning: Skrifter 11. Sandström, Anders, Under säker flagga. Studier i svenskt lotsväsen Utgiven i samarbete mellan Statens Sjöhistoriska Museum och Sjöfartsverket. Sjöfartsverket Sawyer, Peter, När Sverige blev Sverige. Alingsås Saxo Grammaticus, Danmarks krönika. Faksimil Viborg Seligman, Sven, Det svenska eldsläckningsväsendet jämte porträttmatrikel över svenska brandmän. Stockholm Sjøvold, Thorleif, Vikingskipene i Oslo. Sjöberg, Jan, Lilla Edets Tidning Sjögren, Otto, Sveriges historia - från äldsta tider till våra dagar för det svenska folket Sjöblom, Karl, Vid Bullarsjöarnas stränder. Bullarens Hembygdsförening, Skoglöw, Jan, Slaget vid Brobacka Slott och herresäten i Sverige, Västergötland, Värmland, Dalsland. Del I och II. Källor doc Per Stenros Sid 15 / 80

16 Stackell, Lars, Västkusten förr, Badortsmiljöns liv och bebyggelse under 1800-talet. Östervåla Steinsland, Gro, Fornnordisk religion. Oslo Stenarbetare, En utställning om stennäringen i Bohuslän. Bohusläns Museum Stenhuggarminnen. Svenskt liv och arbete N:r 31. Malung Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum, forskningsprojekt om I17 under Indelningsverket. Bok 1. Konglig Bohus Läns Regemente. Indelningsverket Bok 2. Konglig Bohus Läns Regemente i fält och till sjöss Bok 3. Konglig Bohus Läns Regemente Fräkne kompani (LP ) Bok 4. Konglig Bohus Läns Regemente Södra kompaniet Bok 5. Konglig Bohus Läns Regemente Stångenäs kompani (Se om Lysekil nedan) Strandell, Birger, En bok om Strömstad. Staden och dess invånare under 300 år. Uddevalla Sturlasson, Snorre, Konungasagor (Heimskringla) Hednakungarna (från äldsta tider till 1015). Kristiania (se även Ohlmarks, Åke) Sturlasson, Snorre, Konungasagor - Olav den Heliges saga ( ). Kristiania (se även Ohlmarks, Åke) Sturlasson, Snorre, Konungasagor - Norska medeltidskungar ( ). Kristiania (se även Ohlmarks, Åke) Sundberg, Ulf, Svenska freder och stillestånd Finland Svanlund, Gustav, Åkerirörelsens historia inom Göteborgs och Bohus Län samt som inledning En kort orientering över Göteborgs historia. Göteborgs Åkeriidkareförbund, Göteborg Svensk Arbetarrörelse i ord och bild Redaktör Ture Nerman. Stockholm Svensk Sjöfarts Tidning, 1952, 1953, 1954, Svensk Uppslagsbok, Svenska Arméns Rulla (SAR 1916) omfattar officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur Svenska Marinens Rulla. Stockholm Svenska Fyrsällskapet, tidskriften Blänket. Svenska Kryssarklubben, Svenska Kryssarklubbens årsböcker. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: 1500-talsdata hemma och ute av Gustaf Jacobsson, Vasaborgar av Ingvar Andersson, Gräns och bygd några kartor över svenskt 1500-tal av Carl-Julius Anrick, Den äldre vasatidens östanhavsvälde av Eirik Hornborg, De skånska landskapens 1500-tal av Karl Ragnar Gierow, Litteratur om svenskt 1500-tal; ett urval. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Några data ur Sveriges historia under 1100-talet av Adolf Schück, Vårt första kristna århundrade av Knut B. Westman, På kungsvägar genom Västergötland av Birgitta Ahlberg, Lund Nordens Rom av Ragnar Blomqvist, En karta över kyrkliga minnesmärken från 1100-talet av Harald Widéen, Granit och pansar av Sigvard Malmberg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: En 1700-talskrönika av Gustaf Jacobsson, Fäderneslandets beskrivning kring 1700-talets svenska geografi av Carl-Julius Anrick. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Från union till nation av Erik Lönnroth, Några data från svenskt 1400-tal av Adolf Schück, Svenskt 1400-tal av Yngve Brilioth, Borg och herreman på spaning efter ett förlorat århundrade av Erik Lundberg, Konsturet i Källor doc Per Stenros Sid 16 / 80

17 Lunds domkyrka och den senmedeltida världsbilden av Henrik Sandblad, Ur allmogens och hantverkarnas liv av Rune Norberg, Dagar på Tjörn av Ernst Manker, Vår strävan med vandrarhemmen av Carl-Julius Anrick. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1946 Förhistorisk tid i Sverige. Innehåll bland annat: Planscher (Blomsholm, Stala), De ti tusen år av A.W. Brøgger, Landet och folket blir till en krönika, sammanställd av Bertil Almgren, Axel Bagge, Erik Fromm, Ingmar Fröman, Sune Lindqvist och Adolf Schück under redaktion av Carl-Julius Anrick. Färgkartorna har utarbetats av Carl Caldenius och Erik Fromm. Vår fornkultur i naturhistoriens ljus av Lennart von Post, Primitiv fångstkultur av Gunnar Ullenius, Det äldsta åkerbruket av Holger Arbman, Ur Bohusläns bildkrönika av Holger Arbman, Sveariket av Sune Lindqvist, Birka och vikingatiden av Sigge Hommerberg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Birgittas århundrade av Yngve Brilioth, 1300-talsdata av Adolf Schück, Magnus Erikssons landslag av A. L., Ett möte med landslagen av Sigfrid Svensson, Bockstensfyndet. Notiser om 1300-talets dräktskick av Albert Sandklef, Ur 1300-talets bildvärld av Andreas Lindblom, Bondeliv i helg och söcken av Gösta Berg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: Den stora brytningstiden av G.W. Silverstolpe, talskrönika av Adolf Schück, Ett nytt Sverige av Gunnar Ullenius, Konstnärerna upptäcker det svenska landskapet av Gertrud Serner, De som drog ut av Albin Widén, Kurgäster, fiskare och turister av Claes Krantz, Från skarpskyttelägret till Ladugårdslandet av Ivar Öhman, Järnvägsbyggarliv och gärning av Axel Granholm. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1949 Tiohundratalet. Innehåll bland annat: Sverige på tiohundratalet av Curt Weibull, En tiohundratalskrönika av Adolf Schück, I runstensbygder en bildserie, De foro dristigt Runstenarna berättar om vikingarnas färder av Sven B.F. Jansson, Runlejonet i Venedig, Vår gamla bondebygd Ett försvinnande herdelandskap av Carl Fries, Utsikt från Dalby Resa genom skånskt tiohundratal av Holger Arbman, Att vara badgäst av Lennart Nyblom, Vandring på Väderön av Sten Selander. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: En ny tid en ny anda av Oscar Wieselgren, 1600-talskrönika av Adolf Schück, Tre kronor Stockholms slott 1661, Stormaktens huvudstad av Gösta Selling, Falukoppar och stormaktstid av Karl-Gustaf Hildebrand, Herresätenas århundrade av Åke Setterwall, Med svärdet och plogen 1600-talets militära Sverige av Birger Steckzén, Från kavaljeren till Högvakten av Manne Hofrén, Urgammalt och högmodernt i Erik Dahlbergs Sverige av Sigurd Wallin, Kring några 1600-talsporträtt av Sixten Strömbom, Resa med riksens antikvarier av Gustaf Näsström (Sigurd Curman). Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift talet. Innehåll bland annat: En svensk genombrottstid av Nils Ahnlund, Tolvhundratalskrönika av Adolf Schück, Ringmuren kring Visby, Samtal om medeltida städer av Sven T. Kjellberg, Vallfärd till 1200-talet av Erik Lundberg, Mot våld och godtycke av Margit Palmaer, En fattig munk från Skara av Harald Widéen, Folkungabygd av Birgitta Ahlberg, Utskärgård några bilder från Stora Nassa av Roland Svensson, Kraftverksbygge 1950 av Sven Malm. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1964 Bohuslän. Källor doc Per Stenros Sid 17 / 80

18 Innehåll bland annat: Femtio fornminnen av Åke Fredsjö, Kring Bohus fästning av Åke Holmberg, Fiskelägen av Olof Hasslöf, Hos båtbyggare i Bohuslän av Claes Krantz, Den gamla släktgården i Kyrkefjäll av Ernst Manker, Konstnärernas Bohuslän av Anders Hedvall, Badgäster och infödingar av Olle Mattsson, Gullmarsfjorden av Arvid R. Molander, Min strand på Stångenäset av Nils Dahlbeck, Idyll och industri av Evert Johansson, Kring Örekilsälven av Greta Hörstadius, Kynnefjäll av Sten Brandberg. Svenska TuristFöreningen/STF, Årsskrift 1992 Bohuskust. Innehåll bland annat: Kustlandets folktro av Ebbe Schön, Marstrand en västkustbadort av Lars Stackell, Ännu blåser kuttervind av Erling Matz, Kampen om havskräftan av Hasse Bauer, Båtbyggare, inredningssnickare och plastjobbare av Erling Matz, Bohuslän och havsmiljön av Bo Carlsson, Kalla och dystra fakta om Skagerack av Bo Carlsson, Det vilda livet på Bohuskusten av Edvard Matz, Klädesholmen här går sillen ännu till av Sven Ginsburg, Vandrarhem vid vatten av Stina Andersson, Vart vrider vinden på Gerlesborg? av Edvard Matz, I bröderna von Wrights fotspår av Edvard Matz, Nordens Ark fristad för hotade djur av Kjell A. Mattsson och Lena M. Lindén, Balneologen Carl Curman i Lysekil av Ann Marie Rådström. Svenskt Biografiskt Lexikon. Svenskt Sjöfolk i krig och fred, Bokförlaget Antiqua. Göteborg Sveriges Släktforskarförbund, Begravda i Sverige (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Svenska Ortnamn (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1880 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1900 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1970 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1980 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1990 (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Häradsekonomiska kartor (CD). Sveriges Släktforskarförbund, Vallonskivan (CD). Svenungsson, Lars Magnus, Inland under 1670-talets ofredsår. Domboksord om händelser i och före Gyldenlöwefejden. Hjärtum Särlvik, Ingegerd, Paths towards a stratified society. Stockholm Söderberg, Leif, Litteratur om Bohuslän. (Litt) Sörbygdens härad. Socknarna Hede, Krokstad och Sanne. Munkedal Taxeringskalender (bland annat): - Sveriges Städers Taxeringskalender 1908 och Sveriges Taxeringskalender Stockholm och Stockholms villastäders och läns Taxeringskalender Sveriges Städers Taxeringskalender Svenska landsbygdens Taxeringskalender Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del I. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del II. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del III. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del IV. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Från vår bygd. Del V. Uddevalla Tegneby Hembygdsförening, Mera från vår bygd. Del VI. Uddevalla Telefonkatalog (bland annat): Källor doc Per Stenros Sid 18 / 80

19 - Kongl. Telegrafverkets Telefonförbindelser i Stockholm och å andra dermed förbundne orter. Abonnentförteckning upprättad den 1 november Rikstelefonkatalog mars Del III. Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland mm. - Rikstelefonkatalogen 1929, Göteborgsdelen omfattande Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Tell, Adolf, Bohus fästning. Kungälv Thornblad, Lars, Mollösund, Ett gammalt fiskeläges historia. Konstindustriskolan Thornvall, Helmer, Sundet runt. Så minns jag hembygden. Uddevalla Thulin, Otto & Harnesk, Paul, Svenska stadsmonografier - Göteborg. Göteborg (SS Göteborg) Tiselius, Carl A., Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar. Bidrag till gårdarnas och släkternas historia. Göteborg Tiselius, Carl A., Bohusläns märkligare gårdar. Del I-II. Bidrag till gårdarnas och släkternas äldre historia Uddevalla Föreningsarkiv. Uddevalla, Vem bodde var 1795? Usill, Harley, The story of the british people. Vikingaskeppsmuseet i Oslo. Vikingaskeppsmuseet i Roskilde. Vikingen Västgötabygden. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård Wallin, Johan, Beskrifning öfver badorterna å Sverges vestra kust. Handbok för badgäster. Göteborg Faksimil Bielefeld Wengström Erik (redaktör), Vår glada västkust. Med bidrag från bland annat Ernst Manker, Evert Taube, Emilie Flygare-Carlén, Karl Gerhard och Claes Krantz Wetterström, Evald, "Bli mä". Skepparhistorier Faksimil Wigström, Gun, De kallades nödisar. Om 30-talets ALU-arbetare. Uddevalla / Källor doc Per Stenros Sid 19 / 80

20 Historisk litteratur om Lysekil Anmärkning De flesta av böckerna finns på Lysekils stadsbibliotek eller kan fjärrlånas via biblioteket. Abrahamsson, Ernst, Skaftöbilder Vänersborg Abrahamsson, Ernst, Några ortnamn från Lysekilstrakten. Särtryck ur Västsvenska Hembygdsstudier, sid Adresskalender och Fastighetskalender över Lysekils stad: år 1929, 1939, Affärer i Gamlestan, Underlaget baseras på skrift av Ebba Cornér Andersson, K.G. (Carla), Betydelsefulla burkar i Bohuslän. Lysekil Andersson, Thomas, Artiklar i Lysekilsposten, se Sällskapet Strömstierna nedan. Apelman, Johan, AB Boviks Konservfabriker i Lysekil. Göteborgs Universitet, Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård. Avdelningen för Kulturvård. Bebyggelsehistorisk uppgift, 5 poäng. Vt Barthel, Sven, Sill och Fisk. Stockholm Bebyggelsehistoriska undersökningar, Lysekils kommun och Bohusläns museum Bergendahl, Barbro L., Stora Kornö Husens historia. Föreningen Stora Kornös bevarande. Stora Kornö Bergman, Ragnar, Lysekil - Natur, näringsliv och fritid. Lysekil Bergman, Ragnar & Wallin, Ulla, Lysekil. Staden vid havet. (LP ) Bohusläningen, Tidning, Bohus Läns Tidning, Brahm, Mats, Skottegränd 31 en dokumentation. Stockholm Brahm, Mats, Skandiakonserv Solna Brandordning för staden Lysekil. Lysekil Brandordning för Lysekils stad jämte brandstadgan. Sotningstaxa för Lysekils stad. Lysekil Bundsen, Gustaf, Lundbom, Hakon, Lysekils Segelsällskap Börjesson, Uno, Lysekils stadsbibliotek Biblioteksmuseets skriftserie nr 4. Göteborg Carlsson, Per, Protokollsutdrag från fullmäktigeprotokoll i Lysekils kommun Christensson, Maria och Paul, Röe gård. (artiklar av Thomas Andersson m.fl.) Curman, Calla, Minnen Curmans villor - Societetshuset Lysekil kommun Dagens Industri, Tidning (om bla Skandiaverken). Dybern, Bernt I. och Lindquist, Armin, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil från 1929 till Lysekil Ejderns Kaviar, A.B. Öhnbergs Konservfabrik i Lysekil. Wezäta, 1940-tal, 8 sid. Reklamhäfte med recept. Fastighetskalender för Lysekil, se Adresskalender Fernandez, Helena, Olofsson, Caroline, Lysell, Stefan, Eriksson, Fredrik, Karlsson, Ann- Catrin, foto: Andersson, Benny, Vassa knivar och skarpa sillar (TF/BN ) Källor doc Per Stenros Sid 20 / 80

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

Till minnet av Gunnel Öberg

Till minnet av Gunnel Öberg Till minnet av Gunnel Öberg 1 T A C K! Till Kerstin som stått mig nära under arbetet. Liksom Kajsa och Johan. Han tog initiativ till publicering och har gett mig värdefulla synpunkter. Jag känner stor

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Pappersupplaga Digitalt i Huvudprogrammet - Register över registrerat material med enkel typ av sökfunktion g01 2 g02

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia -

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia - 1 FRÅN DÅTID TILL NUTID - glimtar ur Öckerööarnas historia - Sture Olofsson 2 Tack Dessa korta glimtar ur Öckerööarnas mångtusenåriga historia har satts på pränt på initiativ av personalen vid Öckerö Kultur-

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM

INTRO CARLSTENS FÄSTNING ANN ROSMAN STENA MATCH CUP VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN INTERVJU MED EIWE UTDRAG FRÅN MERCURIUM INTRO ETT MAGASIN OM KUNGÄLVS KOMMUN CARLSTENS FÄSTNING INTERVJU MED EIWE ANN ROSMAN UTDRAG FRÅN MERCURIUM STENA MATCH CUP SÅ BÖRJADE DET VISIONEN OM EN LEVANDE KUSTSTAD ENTRÉ MARSTRAND STIGARNA PÅ MARSTRANDSÖN

Läs mer

VAPENBILDEN Forum för Svenska Heraldiska Föreningen Nr 54, 2002

VAPENBILDEN Forum för Svenska Heraldiska Föreningen Nr 54, 2002 VAPENBILDEN Forum för Svenska Heraldiska Föreningen Nr 54, 2002 Vapen för Christina Catharina Stenbock (1608 50), grevinna till Visingsborg, friherrinna till Kajana, fru till Rydboholm, Lindholmen, Bogesund

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Skriv din historia själv!

Skriv din historia själv! Skriv din historia själv! Till historielärarna I detta häfte presenterar Landsarkivet i Östersund ett antal forskningsuppgifter avsedda för studerande i årskurs 9 i grundskolan och på gymnasiet. erna varierar

Läs mer

Si vis pacem para bellum

Si vis pacem para bellum Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Noteria Förlag Si vis pacem para

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 Ordföranden har ordet Tidig morgon och jag sitter vid fönstret nere i hallen och har utsikt över sjön och soluppgången. Nyss när jag var nere och

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Välkomna att beställa boken! (ISBN 978-91-974907-4-0) Den kostar 200 SEK + porto Birger Sjöberg-sällskapet

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Medeltid i samtid Salvestaden en rekonstruktion i mellanlandet Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2004 Linköpings

Läs mer

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8 Arn - Tempelriddaren Vad säger berättelsen om Arn Magnusson om svensk historia, om den tid då Sverige blev till? Jan Guillous tre böcker om Arn har gått ut i stora upplagor och lästs av hundra tusentals

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem SEPTEMBER 2007 Karlstad för 50 år sedan Den 1 oktober 1957 åkte 1.150 4:e-6:e klasselever från Karlstad på en dags skolresa

Läs mer

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren 2015. Fortsättning på följetången. Nu försäljning av

Läs mer

NAMN OCH BYGD UNDER MEDVERKAN AV

NAMN OCH BYGD UNDER MEDVERKAN AV 1 NAMN OCH BYGD TIDSKRIFT FÖR NORDISK ORTNAMNSFORSKNING UNDER MEDVERKAN AV TERHI AINIALA, VIBEKE DALBERG, LARS-ERIK EDLUND, LENNART ELMEVIK, LARS HULDÉN, BENT JØRGENSEN, STAFFAN NYSTRÖM, ALLAN ROSTVIK,

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask

Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask Bi bliotekshogskolan Specialarbete 1978 :rask Förord Vad ar navigation? Navigationens historia och lexikon Nybörjarböcker för amatörer Fortsättningsböcker för amatörer Seglings- och hannbeskrivningar För

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande Förlåtelse vägen till helande Kejsaren av den historiska romanen Barbro Lindgren årets Almapristagare BOKMÄSSAN mässtidning 25 28 september 2014 svenska mässan göteborg 1985 2014 Liv humor på blodigt allvar

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer