MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI"

Transkript

1 BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: - dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken lördagen den 6 april dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Precise Biometrics AB (publ), Dag Hammarskjölds väg 2, Lund, eller på telefon , per telefax eller per e-post: precisebiometrics.com, senast onsdagen den 10 april 2002, kl Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Välkommen! årsredovisning 2001 Rapporteringstillfällen 2002 Kvartalsrapport och bolagsstämma 16 april Delårsrapport 15 augusti Kvartalsrapport 15 oktober Beställning av ekonomisk information Kontakta Precise Biometrics AB på telefon , per telefax eller via webbplatsen, Kontakta gärna följande personer för mer information om Precise Biometrics: Christer Bergman, VD. Tel: E-post: Mårten Öbrink, vice VD. Tel: E-post: INNEHÅLL ÅRET I KORTHET...3 MEDARBETARE...24 STYRELSE...43 VD HAR ORDET...4 KVALITET, ETIK OCH POLICY...25 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, FÖRETAGET...6 AKTIEN...26 REVISORER...44 MARKNAD...10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...27 ORDLISTA...46 SVERIGE Precise Biometrics AB Dag Hammarskjölds väg Lund Telefon: Fax: E-post: Adresser Precise Biometrics AB Box Kista Telefon: Fax: E-post: USA Precise Biometrics Inc Boone Boulevard, Suite 500 Vienna, VA USA Telefon: + 1 (703) Fax: +1 (703) E-post: MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BIOMETRIN TILL MASSMARKNADEN CHRISTER BERGMAN, VD PARTNERS...14 TEKNIK...16 PRODUKTER...18 KUNDER...20 REFERENS...22 RESULTATRÄKNING...31 BALANSRÄKNING...32 KASSAFLÖDESANALYS...34 NOTER...35 REVISIONSBERÄTTELSE...42 HISTORIK...47

2 HISTORIK 2002 Precise Biometrics sluter distributionsavtal med Securitas AS i Norge och Primion AG. Ett tredje patent godkänns som avser ett system för matchning av fingeravtryck med en liten sensor. Nyemission om MSEK 30, Order från amerikanska försvaret på fingeravtrycksläsare och Precise Match-on-Card -applikationer för det s k Common Access Card-projektet. Samarbetsavtal med NexWatch Corporation. Utimaco Safeware tecknar en order för justitiedepartementet i Nederländerna. Andra generationens fingeravtrycks- och smartkortsläsare för IT-säkerhet lanseras. Precise Biometrics andra patent avseende bolagets kärnteknik godkänt. Världsunik fingeravtrycksläsare för passersystem till försvaret i USA lanseras. Strategiskt partnerskap med ActivCard ger lösningar för USA:s försvar. Förvärv av patentansökan från Veridicom för att stärka företagets position för smartkort. Företaget Ankari bygger in stöd för Precise Biometrics fingeravtrycksläsare i sin programvara. Christer Bergman utses till ny VD i bolaget, tidigare bolagets USA-chef och medlem av ledningsgruppen. Världspremiär för Precise BioAccess fingeravtrycksläsare för passersystem. Världens första lösning för biometrisk autentisering på smartkort, kompatibel med "Open Platform", i samarbete med ActivCard. Strategiskt samarbete med Utimaco Safeware för att integrera de båda företagens tekniker Order från myndighet i Taiwan om teknik för identifiering av personer med fingeravtryck för säkrare och bekvämare IT-miljö. Precise Biometrics första patent godkänt. Patentet avser en teknik för att effektivt matcha fingeravtrycksbilder i en PC. Samarbete med Gemplus, en av världens ledande tillverkare av smartkort. Första transaktionen som signerats biometriskt med matchning av fingeravtryck på ett smartkort. Utvecklingsamarbete tillsammans med SPYRUS. Satsning på USA och etablerande av kontor i Internet Valley utanför Washington DC. Distributionsavtal tecknas med en av världens största tillverkare av tangentbord, taiwanesiska Tai-Hao Enterprise. Fingertrycksavläsaren Precise 100 SC nomineras till Bästa Biometriska produkt på IT-säkerhetsmässa i London. Komplett produktfamilj för säker identifiering med biometri presenteras. Nyemission till bland annat SEB Fonder Precise Biometrics noteras på SBI-listan och inviger nya lokaler. Gemplus utökar sin produktportfölj med en biometrisk kortläsare från Precise Biometrics. En kombinerad fingeravtrycks- och smartkortsläsare för ITsäkerhet lanseras. Världens minsta fingeravtrycksläsare lanseras. Precise Biometrics och id2 Technologies ingår ett samarbetsavtal för att höja säkerhetsnivån och användarvänligheten för e- handeln. Första produkterna färdigställs och marknadsförs Presentation av fingeravtrycksläsare på IT-säkerhetsmässor september Precise Biometrics registreras. Christer Fåhraeus föder idén att använda avancerad bildbehandling för identifiering med hjälp av fingeravtryck. Precise BioCORE lanseras för säker och bekväm identifiering i mobila produkter. Notering på Stockholmsbörsens O-lista. I Europas första "intelligenta hus" finns fingeravtrycksläsaren från Precise Biometrics. Pentagon väljer säkerhetslösning från Precise Biometrics. Idé, copy och projektledning: Erichs Communications Malmö AB. Grafisk form: Leif Zimmer, Zimmer AB i Malmö. Foto: Kennet Ruona, Tony Stone Images, Nokia. Tryck: Wallin & Dahlholm Boktryckeri AB i Lund. April 2002

3 Matchning av fingeravtryck på smartkort växer starkt. ÅRET I KORTHET Ekonomisk översikt Försäljningen år 2001 uppgick till MSEK 14,1 (5,2). Årets resultat uppgick till MSEK 67,5 ( 43,4). Vid årets slut hade bolaget MSEK 38,7 i likvida medel. Efter årets slut genomfördes en riktad nyemission till svenska institutionella investerare om MSEK 30,5. Nyckelhändelser under året Försäljning Order från flera nya kunder. Leveranser har skett till bl a industriföretaget Honeywell, USA:s försvar, statliga myndigheter i USA, justitiedepartementet samt bank- och turisttjänsteföretaget GWK Banking & Tourist Services i Nederländerna. Genombrott på marknaden för Precise Match-on- Card -tekniken. Strategiska partnerskap ActivCard, Utimaco Safeware, NexWatch, Siemens Trusted Networks and Applications. Företagets andra patent godkänt. I början av 2002 godkändes ytterligare ett patent, vilket innebär att företaget nu har totalt tre patent. Lansering av produkter inom produktområdena ITsäkerhet och passersystem. årsredovisning

4 verksamheten vd har ordet PRECISE BIOMETRICS PÅ VÄG MOT KOMMERSIELLT GENOMBROTT 2001 har varit ett förändringens år för Precise Biometrics. Vi har gått från att vara teknikdrivet och produktinriktat till att bli kunddrivet och projektinriktat. Företaget är på väg in i en kommersiell fas då tidigare teknikinvesteringar börjar ge resultat i form av ökad försäljning. Biometri teknisk analys av biologiska data, exempelvis ett fingeravtryck för att fastställa en persons identitet. Autentisering säkerställandet av en användares identitet som sker enligt två huvudprinciper: Identifiering: En användares identitet bestäms. Verifiering: En användares påstådda identitet bekräftas. Smartkort kort i kontokortsformat innehållande mikroelektronik med minne. Kan lagra stora datamängder samt med hjälp av en inbyggd mikroprocessor kommunicera och utföra transaktioner. Se ytterligare förklaringar i ordlista s. 46. Open Platform en standard för multifunktionella smartkort. Common Access Card en standard för, samt namn på, de smartkort som ska ersätta dagens ID-kort inom USA:s försvar för tillträde till såväl byggnader som datorer. Se ytterligare förklaringar i ordlista s. 46. Precise Match-on-Card företagets teknik för lagring och matchning av fingeravtryck på smartkort. För att möta marknadens krav har vi under året anpassat verksamheten efter en ny affärsmodell och förstärkt vår säljkår. Detta innebär att vi idag erbjuder marknaden mjukvara applikationer, utvecklingsverktyg och service tillsammans med våra fingeravtrycksläsare och allt oftare med en säkerhetslösning för både dator och dörr. Vi har valt att prioritera vår hemmamarknad och att direktbearbeta strategiskt utvalda kunder, såsom stora säkerhetskrävande företag, myndigheter och organisationer i Skandinavien samt försvar och myndigheter i USA. För att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar bygger vi goda relationer med systemintegratörer, applikationsutvecklare och säkerhetsföretag. Under 2001 har vi slutit viktiga samarbetsavtal med stora aktörer på marknaden samarbeten som redan börjat ge resultat. Partnerskap genererar affärer Försäljningen har visat en tydlig positiv tendens under året och har tack vare målinriktat säljarbete och framgångsrika partnerskap nästan tredubblats sedan föregående år. Samarbetsavtalet som slöts i februari med det europeiska IT-säkerhetsföretaget Utimaco Safeware har gett oss flera stora order. Beställningen från det holländska justitiedepartementet i november på fingeravtrycksläsare och cirka användarlicenser för programvaror kan betecknas som ett kommersiellt genombrott inte bara för Precise Biometrics, utan för hela biometribranschen. I maj presenterade vi tillsammans med en av våra partners i USA, ActivCard, världens första lösning för biometrisk autentisering på smartkort, kompatibel med Open Platform. Vår gemensamma lösning ingår i den största biometriska testinstallationen hittills inom den amerikanska försvarsmakten, som beslutat ersätta 4,3 miljoner ID-kort med smartkort, sk Common Access Card. I testinstallationen ingår 700 fingeravtrycksläsare samt applikationer för Precise Biometrics världsledande Precise Match-on- Card -teknik. I november tecknade vi ett partneravtal med säkerhetsföretaget NexWatch, ett dotterbolag till Honeywell International. Samarbetet innebär att NexWatch får rättighet att sälja och distribuera våra produkter för passersystem världen över tillsammans med sina egna produkter och system. Avtalet innebär en betydande orderpotential inom den kommande treårsperioden. En inledande beställning lades på Precise BioAccess, vår fingeravtrycksläsare för passersystem som lanserades i maj. Förstärkt produktportfölj Under året utökades vårt sortiment med Precise BioAccess MC, vilken är världens första fingeravtrycksläsare för passersystem som stödjer Common Access Card. Vår andra generation fingeravtrycks- och smartkortsläsare för ITsäkerhet, Precise 100 MC, är optimerad för Precise Match-on-Card -tekniken, vilket innebär att fingeravtrycket både lagras och matchas direkt på smartkortet. Under året lanserades också företagets första fingeravtrycksläsare integrerad i ett tangentbord, Precise 100 BioKeyboard. Kunderna driver teknikutvecklingen De senaste produktlanseringarna visar på en kunddriven teknikutveckling en strategi som följer företagets förstärkta lönsamhetstänkande. Men vi bedriver också fortsatt spjutspetsforskning för att kunna ligga i framkant inom biometri. För närvarande har vi tre godkända patent och drygt 20 patentansökningar. Patentansökningarna för Precise Match-on-Card är extra viktiga eftersom tekniken ingår i alla stora projekt med smartkort och fingeravtrycksverifiering. För att komplettera våra egna patent förvärvade vi i juli immateriella rättigheter från den amerikanska konkurrenten Veridicom, som utvecklat en egen metod för matchning på kort. Genom denna investering stärkte vi vår position som marknadsledande inom biometri och smartkort. Spjutspetskompetens Att Precise Biometrics är ett litet nischföretag som verkar på en global marknad under tillväxt skapar en speciell stämning på företaget. Med skickliga medarbetare har företaget skapat ett 4 årsredovisning 2001

5 vd har ordet verksamheten strukturkapital som ständigt utökas. Vi arbetar med en tydlig vision mot ett gemensamt mål. Ansvaret är delegerat och medarbetarna har stora möjligheter att själva bestämma vägen. Världens blickar mot biometri Genom våra produkter och kombinerade helhetslösningar för IT-säkerhet, passersystem och inbyggda lösningar har vi flyttat fram vår position på biometrimarknaden. Vår biometriska lösning, med Precise Match-on-Card -tekniken, har många konkurrensfördelar vilket ger oss en ledande ställning i branschen. Den 11 september 2001 fick säkerhetsfrågor en ny betydelse. Säkerhetsmarknaden efterfrågar i högre grad biometriska säkerhetslösningar och marknadspotentialen har markant ökat. Flera globala IT-företag visar nu också Precise Biometrics sitt intresse. Bland annat SUN Microsystems, som presenterar våra produkter världen över och Novell Inc. som meddelat stöd för våra produkter. Siktet inställt på ökad försäljning Vi går in i 2002 med siktet inställt på ökad försäljning och förbereder redan verksamheten för större volymer. Vi ser framför oss ett framgångsrikt år med fler kunder, ytterligare förstärkning av vårt nätverk av partners samt kunddriven teknikutveckling. Den nyemission som genomfördes i januari 2002 ger oss stora möjligheter att finansiera det genombrott på marknaden som vi står inför. Vi arbetar för att vår teknikplattform, Precise BioCORE, via mobila terminaler som exempelvis mobiltelefoner och handdatorer ska föra biometrin till massmarknaden. Vi strävar efter att vår Precise Match-on-Card - teknik ska bli standard i branschen. Med unik teknik, starka produkter, kompetent personal och goda samarbetspartners har Precise Biometrics stora möjligheter att förstärka positionen som en världsledare inom biometriska säkerhetslösningar. Christer Bergman VD årsredovisning

6 Fingeravtryck och smartkort en växande marknad För industrin är det idag en fråga om när, och inte om, man implementerar biometriska lösningar. Främst är det kombinationen smartkort och fingeravtryck samt möjligheten att använda samma kort till dörr och dator som efterfrågas. Allt fler går från dagens lösningar med magnetkort och PIN-koder till dynamiska lösningar baserade på smartkort som möjliggör flera funkverksamheten företaget DITT FINGERAVTRYCK ÄR NYCKELN TILL FRAMTIDEN FINGERAVTRYCK OCH SMARTKORT SÄKER IDENTIFIERING MED BEVARAD INTEGRITET Fingeravtryck har länge använts för att skapa säkerhet i samhället. Olika polisiära myndigheter har lagrat brottsplatsens fingeravtryck i databaser och genom att jämföra dem har man kunnat identifiera och binda kriminella till brottet. Det som söks är individen som lämnat avtrycket. PIN-kod (Personal Identity Number) personlig sifferkod ofta bestående av fyra siffror. Digital signatur data i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra elektroniska data. Se ytterligare förklaring i ordlista s. 46. Matcha att jämföra och verifiera det lagrade fingeravtrycket med användarens. Idag används biometri framför allt för mer positiva tillämpningar såsom att skydda värdefull information i datorer, utföra säkra transaktioner över Internet samt att ge rätt person tillstånd att komma in i byggnader. I dessa fall vill användaren bekräfta sin identitet. För biometrin innebär detta ett nytt användningsområde på en växande marknad. Med fingeravtryck höjs säkerheten I dagens datorer skyddas informationen med brandväggar, PIN-koder och lösenord för att hindra obehöriga att göra intrång. Den snabba tillväxten inom e-handel, både mellan företag och mellan företag/konsument, ökar behoven av säkerhet och förtroende mellan de inblandade parterna. Att digitala signaturer har blivit juridiskt bindande i USA och inom EU medför nya och högre krav på säkerhet, vilket troligen även tredje generationens mobila nätverk kommer att göra. Bekväma och säkra mobila transaktioner och betalningar blir en möjlighet när ett fingeravtryck identifierar och verifierar användaren. Med biometri knyts rättigheten till användaren. Fingeravtrycket ersätter lösenorden och möjliggör en säker digital signatur. Genom att använda biometri kan företagen försäkra sig om att endast behöriga personer har passerat dörren respektive använt datorn. Den anställde kan inte längre delegera rättigheter till obehöriga genom att låna ut sin kod eller passerkort. Därmed höjs säkerheten på företagen väsentligt. Identifiering med bevarad integritet För att biometri ska accepteras på marknaden måste säkerhetssystemet bevara den personliga integriteten. Något som inte uppnås om fingeravtrycket lagras på en dator eller i en databas. Här har användaren inte kontroll över fingeravtrycket, och den personliga integriteten riskeras. Med Precise Match-on-Card däremot lagras och matchas fingeravtrycket på ett smartkort som användaren själv hanterar, vilket innebär att såväl kontrollen över känslig information som den personliga integriteten kan bevaras. Fingeravtrycket ersätter på detta sätt PIN-koder till smartkortet och ingen central databas behövs för att lagra olika användares fingeravtryck. 6 årsredovisning 2001

7 företaget verksamheten tioner. Därmed kan smartkorten göras personliga med funktioner för identifiering vid såväl inpassering till byggnader som inloggning på nätverk, digitala signaturer och autentisering för fjärråtkomst av data eller information. Biometri, smartkort och PKI Precise Match-on-Card -tekniken för samman biometri med PKI och möjliggör säkra och bekväma digitala signaturer och kryptering av e-post och dokument. Företaget har utvecklat världens första Java-baserade lösning för biometrisk identifiering på ett smartkort. Java anses numera av IT-branschen som en av de säkraste och mest bekväma lösningar för datakommunikation, e- och m-handel. De mest spridda smartkorten är mobiltelefonens SIM-kort. Både kreditkort, SIM- och ID-kort kommer på sikt att bli Java-baserade. Smartkort en global infrastruktur En annan tydlig trend på marknaden är intresset för biometriska lösningar baserade på smartkort och fingeravtryck som kan användas för både passersystem och IT-säkerhet (företags-id) liksom för nationella ID-kort. Smartkort är en globalt accepterad infrastruktur och genom att ansluta till denna kan Precise Biometrics ingå i de säkerhetssystem som finns och redan i dag erbjuda marknaden de efterfrågade lösningarna. Denna nisch kombinationen smartkort och fingeravtryck domineras idag av Precise Biometrics med Precise Match-on-Card - tekniken. Växande säkerhetsbehov ger stor potential för biometri För en marknad med växande behov av säkerhetslösningar för skydd av viktig information och egendom arbetar Precise Biometrics tillsammans med de största säkerhetsföretagen i världen. Syftet är att integrera och applicera tekniken i olika hård- och mjukvaror inom områdena IT-säkerhet, passersystem och inbyggda lösningar. Precise Biometrics har idag nått en position inom branschen som gör oss till ett av de ledande biometriföretagen i världen. Autentiseringens historia Eftersom fingermönstret förblir detsamma hela livet är fingeravtryck väl lämpade för att identifiera människor fkr Sigill i lera hos sumerna. I Babylon och Kina används fingeravtryck för att markera äganderätt. År 0 Vaxsigill talet Signaturer och lacksigill börjar användas i västvärlden talet E.R. Henry och F. Galton utarbetar ett system för klassificering av fingeravtryck som fortfarande används Används fingeravtryck i Sverige för att identifiera brottslingar Varje häktad, anhållen eller för brott misstänkt person i Sverige är skyldig att lämna fingeravtryck Digitala signaturer i datorer PIN-koder Biometri för smala användningsområden Databaser för brottslingars fingeravtryck Christer Fåhraeus föder idén att använda avancerad bildbehandling för identifiering med hjälp av fingeravtryck. Precise Biometrics grundas Första transaktionen som signeras biometriskt med matchning av fingeravtryck på ett smartkort genomförs Världens första Java-baserade lösning för biometrisk autentisering på smartkort Biometri för konsumentelektronik. 2010? Källa: Nationalencyklopedin och Precise Biometrics PKI (Public Key Infrastructure) ett system som använder kryptering och digitala certifikat för säkra överföringar av information via Internet. Systemet har blivit en standard för säkra Internet-tjänster. Kryptering kodning för att skydda information. Java programspråk från Sun Microsystems, som används mer och mer för smartkort. SIM-kort (Subscriber Identity Module) - abonnemangskort som behövs för bland annat GSM-telefoner. årsredovisning

8 verksamheten företaget Affärsidé Precise Biometrics ska tillsammans med samarbetspartners i ett globalt nätverk förse företag och organisationer med värdeskapande biometriska säkerhetslösningar som är enkla att använda och som bevarar användarens integritet genom ett starkt skydd av privat information. Vision År 2004 ska Precise Biometrics dominera massmarknaden för biometriska säkerhetsprodukter och system med Precise Personal Proof -konceptet, känd för dess innovativa, pålitliga och säkra teknik som skyddar användarens integritet. Mål för 2002 Precise Biometrics ska nå betydande genombrott i utvalda marknadssegment och ska generera återkommande affärer genom bolagets samarbetspartners. Precise Match-on-Card ska genom samarbetsavtal med ett flertal ledande smartkortstillverkare etableras som en faktisk världsstandard för biometrisk autentisering på smartkort. Bolaget ska visa starkt ökad omsättning och ett klart förbättrat resultat. Hela verksamheten ska genomsyras av en kundfokuserad affärsmässighet med aktieägarvärde som främsta ledstjärna. Företagets affärsidé, vision och mål ska vara tydliga och välkända internt och externt. Precise Personal Proof står för innovativ, pålitlig och säker teknik som skyddar användarens integritet. Nya strategier för kundfokuserad organisation Ett viktigt arbete med framtidsscenarier och omvärldsbevakning har inlett Precise Biometrics kommersiella fas. Med en förstärkt affärsmässighet som präglar hela organisationen står ökad försäljning i fokus. Marknads- och försäljningsstrategi Vi direktbearbetar säkerhetskrävande sektorer som myndigheter, bank och finans, sjukvård och luftfart på den skandinaviska marknaden. Vi direktbearbetar försvar, myndigheter samt luftfart i USA. Via partners erbjuder vi våra kunder helhetslösningar för säkerhet inom IT, passersystem och inbyggda lösningar. Vi marknadsför fingeravtrycksläsare och mjukvaror (licenser, programvara för matchning av fingeravtryck, utvecklingsverktyg). De senare för att kunna erbjuda integrering av vår teknik i olika applikationer, vilket ger ökade marginaler för företaget. För att kunna leverera helhetslösningar till kund ingår vi partnerskap med företag inom IT- och säkerhetssektorn samt med företag med produkter som kräver elektronisk personidentifering, som exempelvis utvecklare och tillverkare av mobiltelefoner. Vi väljer att samarbeta med internationellt verksamma partners med starka distributionskanaler, goda integrationskunskaper och kundanpassade lösningar som kompletterar Precise Biometrics teknik. Forsknings- och utvecklingsstrategi Teknikutveckling utifrån kundens behov. I samarbete med våra partners utvecklar vi kundspecifika lösningar. Spjutspetsforskning för att kunna ligga i framkant inom biometri. Marknadsanpassad försäljningsorganisation Kunder och marknad har ställt nya krav på Precise Biometrics. Därför har vi förstärkt vår säljkår och utsett kundansvariga som verkar över de tidigare affärsområdesgränserna. Vi har också utsett partneransvariga som ska skapa ett kontaktnät med partners inom IT-säkerhet, säkerhetsindustrin och mobil säkerhet. Den nya organisationen består av tre produktområden och fem försäljningsorienterade affärsenheter inom prioriterade kundgrupper och strategiska partners. Med kontor både i Lund, Stockholm och Washington DC, USA kan vi agera nära vår marknad. Med försäljningsorienterade affärsenheter kommer vi närmare kunderna, får större förståelse för deras behov och kan föreslå rätt partner. 8 årsredovisning 2001

9

10 verksamheten marknad MED EN VÄRLDSLEDANDE POSITION PÅ EN VÄXANDE MARKNAD Precise Biometrics är idag välpositionerat på marknaden som en världsledande leverantör av bekväm, men framför allt, säker biometri vars teknik skyddar användarens integritet. Våra säkerhetslösningar är kostnadseffektiva och användarvänliga. Vi är en global aktör med ett långsiktigt fokus. För att undanröja hinder på den växande biometrimarknaden har vi kompletterat våra egna patent med konkurrerande patentansökningar. Vi prioriterar att få ut volymer på marknaden för att få skalfördelar och lönsamhet. Marknad Marknaden för säkerhetslösningar baserade på fingeravtryck beräknas av branschbedömare växa med procent per år. Många av de stora affärerna inom biometri görs redan i USA. Den amerikanska marknaden har hittills stått för cirka 30 procent av försäljningen inom Precise Biometrics. En av våra främsta referenskunder är den amerikanska försvarsmakten. Vår hemmamarknad Skandinavien är intressant av flera anledningar. En är mognaden inom IT-användning, en annan är det utbredda användadet av mobiltelefoner. En annan intressant marknad i Europa är Nederländerna där fingeravtryck är en accepterad teknik för personidentifiering. Framför allt har företag inom bank- och finanssektorn varit föregångare. Bank- och turisttjänsteföretaget GWK har liksom justitiedepartementet installerat fingeravtrycksläsare från Precise Biometrics för att höja sin IT-säkerhet. KRAVET PÅ IT-SÄKERHETSLÖSNINGAR ÖKAR DAGLIGEN Standardisering Standardiseringsarbetet är ytterst viktigt för Precise Biometrics och för branschen som helhet. Med hjälp av standardgränssnitt blir det lika lätt att ansluta biometriska produkter som exempelvis en cd-spelare eller en skrivare, vilket är en nödvändighet för att industrin ska ta steget att implementera tekniken i sina produkter. En gemensam standard för biometriska lösningar på smartkort är en central fråga eftersom detta är ett sätt att öka säkerheten och antalet funktioner. Precise Biometrics teknik, Precise 10 årsredovisning 2001

11 marknad verksamheten Match-on-Card, kan bli denna gemensamma standard. För att uppnå detta arbetar vi för att få tekniken implementerad i alla typer av smartkort genom att bearbeta framför allt aktörer verksamma inom smartkort och Java. Precise Biometrics ser andra aktörer på marknaden som draghjälp i standardiseringarbetet ett arbete som vi driver hårt. Vi är aktiva i standardiseringsorgan och branschorganisationer såsom Biometric Consortium, BioAPI Consortium, ISO, IBIA och Java Card Forum. Konkurrenter I biometribranschen finns omkring ett hundratal bolag. Ett sjuttiotal använder sig av fingeravtryck. Majoriteten av biometriföretagen finns i USA. Många av dem är dock integratörer, som köper produkter och teknik från bolag som Precise Biometrics. Ett flertal bolag gör mjukvaror anpassade till biometri, och är snarare komplement och potentiella samarbetspartners än konkurrenter. Det finns egentligen endast en handfull konkurrenter inom fingeravtrycksidentifiering som har produkter att sälja. Ett exempel är amerikanska Identix som konkurrerar med Precise Biometrics fingeravtrycksläsare Precise 100 A utan smartkort. Identix är inte så starka i Europa. Andra är kanadensiska Bioscrypt och de amerikanska Digital Persona och Visionics. En annan typ av konkurrenter är försäljare av system baserade på PIN-koder och magnetkort. Utvecklingen går dock allt mer mot dynamiska lösningar baserade på biometri och smartkort. Marknadspotential Kravet på säkerhetslösningar baserade på biometri ökar dagligen och projekt där biometri efterfrågas växer i antal och omfång. Marknaden för den typ av biometri som Precise Biometrics är verksam inom beräknas av branschbedömare år 2004 omsätta cirka en miljard dollar, varav fingaravtryck förväntas att stå för 500 miljoner dollar. Hälften av dessa beräknas omsättas på den amerikanska marknaden. Exempel på ett område som kräver säkerhet, personlig integritet och bekväm tillgång till information är sjukvården. Den amerikanska kongressen tog under förra året ett beslut som innebär att PKI, smartkort och säker biometri (t ex Precise Match-on-Card -tekniken) ska ingå som en vital del av informationssystem för sjukvården. IT-säkerhet Ett tillväxtområde inom IT-säkerhet är den offentliga och militära sektorn i USA. Med de senaste produkterna inom IT-säkerhet stärker Precise Biometrics sin position som en världsledande aktör inom fingeravtrycksidentifiering. Detta gör oss mer intressanta, inte bara för det amerikanska försvaret, utan för hela den snabbt växande säkerhetsmarknaden. Novell Inc., en ledare inom e-handel och nättjänster, har meddelat att deras säkerhetsplattform nu stöder integration av biometrisk teknik från ett antal ledande biometriföretag, varav Precise Biometrics är ett. Passersystem Det har varit god tillväxt inom marknaden för passersystem under de senaste åren. Intresset för att säkerställa vem som passerar in genom ett företags dörrar har ökat, framför allt efter den 11 september 2001 och förutspås öka ytterligare. Intresset för säkerheten vad gäller flygtrafik har ökat, och här är Precise Biometrics en av de viktiga aktörerna. Det globala IT-företaget SUN Microsystems visar starkt intresse för Precise Match-on-Card, och demonstrerar produkter från Precise Biometrics med inriktning på flygsäkerhet. Biometric Consortium BioAPI Consortium ISO IBIA Java Card Forum Konkurrenter i biometribranschen. årsredovisning

12 verksamheten marknad FINGERAVTRYCK ÄR FRAMTIDENS ID-HANDLING Inbyggda lösningar Det finns en klar utvecklingspotential för biometri i den mobila miljön. Genom Precise BioCORE, företagets egenutvecklade kiselkrets i miniatyrformat, kan en fingeravtrycksläsare integreras effektivt och relativt billigt i en mängd olika elektroniska produkter, t ex i mobiltelefoner och handdatorer. Framtida mobiltelefoner kommer att övergå till att innehålla Java-baserade smartkort. Detta innebär en stor marknadspotential för Precise Biometrics, då Precise Match-on-Card -tekniken var den första som löste biometrisk autentisering via ett Java-baserat smartkort. Redan nu är marknaden för att stöldsäkra sin mobiltelefon här. Men den större marknaden för transaktionshantering i de mobila nätverken för tredje generationens mobiltelefoner kommer först när dessa uppnår en större volym. Precise Biometrics för en aktiv dialog med några av marknadens största aktörer. Genom att bearbeta stora internationella utvecklare och tillverkare av elektroniska massprodukter (mobiltelefoner, handdatorer och persondatorer) samt mobiloperatörer blir vi en del av den nödvändiga infrastrukturen. Framtidens biometri Genom sina egenskaper är biometrin nyckeln som kan öppna upp en rad funktioner för en massmarknad. Precise Biometrics teknik kan ingå i många större system, och utgör många gånger den komponent som saknas för att möjliggöra bekväma säkerhetslösningar. Även om dagens användningsområden har vuxit kommer marknaden att kompletteras med en rad nya. Istället för en mängd olika kort ID-kort, körkort, telefonkort, patientkort, apotekskort, kontokort, kreditkort osv och PIN-koder för in- och utpassering i företag, banker osv har man en separat biometrisk identifieringsmodul. Modulen som är trådlös, bärbar och personlig kan användas till alla applikationssystem. Det blir bekvämt och enkelt, med hög säkerhet och skyddad personlig integritet. Redan idag arbetar Precise Biometrics med dessa lösningar i integrerade system. Eftersom tekniken och lösningen är samlad på smartkort ger detta en stor mångsidighet. I framtiden är det inte otänkbart att man använder sig av fingeravtrycket för att bekräfta vem man är genom att enbart lägga fingret på till exempel en mobiltelefon eller handdator och kan därmed: låsa upp och starta bilen komma in på arbetet logga in och komma åt information på datorn, även fjärrkommunikation handla i mataffären hämta barnen på dagis och vara säker på att ingen annan kan hämta dem utan medgivande checka in på flygplatser skrivas in på sjukhus hämta mediciner på apoteket göra banktransaktioner på Internet sköta e-handel på Internet ombesörja röstning eller deklaration på Internet 12 årsredovisning 2001

13 marknad verksamheten AFFÄRSSTRATEGI FÖR FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING Från att tidigare enbart ha marknadsfört produkterna via distributörer, prioriterar nu Precise Biometrics att tillsammans med partners bearbeta utvalda slutkunder. En nära relation till kunden ger oss en insikt om deras behov men även värdefulla kunskaper som används i teknik- och produktutvecklingen. För att kunna erbjuda kunden en helhetslösning är kontakter med starka partners en nödvändighet. Med kunskap om kunden kan vi föreslå rätt partner för projektet. Partnerskap är också en väg att nå slutkunden. Våra partners blir extra värdefulla för oss på de marknader där vi inte själva är närvarande. I USA och Skandinavien utnyttjar vi nu möjligheten av själva bearbeta slutkunden, men fortfarande blir partnerskap med systemintegratörer och applikationsutvecklare av största vikt. Förutom att vara utvald partner till ett tiotal internationella företag verksamma inom säkerhet, strävar Precise Biometrics efter att skapa kontakter med ytterligare väletablerade, kompetenta partners. Kriterier för samarbetspartners Valet av partner är avgörande för resultatet. Vi bedömer våra strategiska partners affärsmässigt efter två kriterier: de ska ge volym och de ska ge ett bra referensvärde det vill säga hålla hög kvalitet och vara kända på marknaden. Utöver detta ska de ha goda integrationskunskaper eller kraftfulla hård- eller mjukvaror som kan förbättras med vår teknik och vårt kunnande. Utvalda distributörer Enligt affärsstrategin knyter vi ett utvalt antal distributörer närmare oss. Den nya strategin är att välja ut distributörer som avsätter ett antal personer för utbildning hos Precise Biometrics. Distributörerna blir färre, men har större kunskap om våra produkter. årsredovisning

14 verksamheten partners AKTIVA PARTNERSAMARBETEN GENERERAR AFFÄRER Med hjälp av våra partners har vi placerat våra produkter på marknaden inom såväl IT-säkerhet som passersystem och inbyggda lösningar. De strategiska partnerskap som ingicks under 2001 har gett snabba resultat, vilket visar att valet av partners och samarbetsform är rätt. Nedan följer några av de partners vi samarbetar med. ActivCard en ledande amerikansk leverantör av smartkort och mjukvara för digital identifiering till Common Access Card-projektet inom USA:s försvar. Genom partnerskapet kan Precise Biometrics och ActivCard tillsammans uppfylla marknadens krav på säkra Common Access Card. Ankari ett kanadensiskt företag, som har levererat system för identitetskontroll till flera av världens största organisationer inom bl a finansoch sjukvårdssektorn. Precise Biometrics slöt under året ett distributionsavtal med företaget, som också har byggt in stöd för Precise Biometrics fingeravtrycksläsare i sin programvara. Ankari förvärvades under årets fjärde kvartal av ActivCard. Gemplus ett franskt företag som är en av världens största tillverkare av smartkort och som licensierar Precise Biometrics produkter under eget namn. NexWatch dotterbolag till amerikanska Honeywell International och ledande aktör inom säkerhetsbranschen. Ett partneravtal ger NexWatch rättighet att sälja och distribuera Precise Biometrics produkter tillsammans med sina egna. Miotec ett finskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer smartkort. De har valt att bygga in Precise Match-on-Card -tekniken i vissa av sina kort. Miotec demonstrerade tillsammans med Precise Biometrics och id2 (numera Sonera Smart Trust) världens första digitala signatur via fingeravtryck under år Siemens Trusted Networks and Applications en affärsenhet inom tyska Siemens AG som integrerar Precise Match-on-Card -teknik i sina smartkort. Sonera SmartTrust ett dotterbolag till finska Sonera Corporation. Utvecklar infrastruktur för säkra mobila e-tjänster. Tai-Hao Enterprise en av världens största tillverkare av tangentbord. Integrerar Precise Biometrics fingeravtrycksläsare i sina tangentbord för PC. Tai-Hao är också Precise Biometrics distributör i Asien. Utimaco Safeware ett ledande europeiskt ITsäkerhetsföretag med huvudkontor i Tyskland. Arbetar tillsammans med Precise Biometrics för att ta fram kompletta lösningar inom skydd för datorer, nätverk och Internetkommunikation. Övriga samarbeten Precise Biometrics har förutom ovanstående strategiska partnerskap, även samarbeten med företag såsom till exempel SUN Microsystems, ISL Informer System Ltd, Saflink och Protocom Development Systems. Under 2002 har avtal slutits med: SchlumbergerSema en affärsenhet till Schlumberger, en av världens största tillverkare av smartkort, har valt att integrera Precise Match-on-Card -tekniken i vissa av sina smartkort. Under 2002 har distributionsavtal slutits med: Securitas AS Norges ledande leverantör av säkerhetslösningar för bland annat passersystem samt dotterbolag till världens största säkerhetsföretag, Securitas. Primion AG en internationellt ledande leverantör av lösningar för bl a passer- och tidsredovisningssystem, med bas i Tyskland. 14 årsredovisning 2001

15 partners verksamheten STRATEGISKA PARTNERSKAP GER SNABBA RESULTAT årsredovisning

16 verksamheten teknik TEKNIK SOM ÄR LEDANDE OCH UNIK PRECISE MATCH-ON-CARD - TEKNIKEN GÖR FÖRETAGET UNIKT Vår kärnteknik, Precise BioMatch, innebär att vi väljer ut karaktäristiska drag i en människas fingeravtryck, lagrar dessa digitalt på en dator eller på ett smartkort för att senare matcha dem med användarens. Det senare med Precise Match-on-Card -tekniken, som är utvecklad och patentsökt av Precise Biometrics och som gör företaget unikt och ledande i branschen. Precise BioMatch företagets kärnteknik som bygger på att flera små bilder av fingeravtrycket sparas. Bilderna tas på ytor av fingret där det finns mest information. Vid matchningen jämförs sedan mönstret, hela kurvaturer och djupet i bilderna. Algoritm matematisk beräkningsmodell. Template lagrad information om ett fingeravtryck. Feature extraction metod framtagen av FBI på 1970-talet. Främst lämpad för att bland många avtryck hitta liknande exemplar, det vill säga genom databassökningar. Precise BioMatch läser av helheter i fingeravtrycket, bl a kurvaturer i fingerblomman i tre dimensioner. Avläsningen sker med hjälp av en sensor och analyseras med Precise Biometrics algoritmer för att sedan sparas digitalt. Det som återstår av den inlästa informationen bildar ett avtryck, s k template, som med vår teknik innehåller mer information än enklare metoder som till exempel feature extraction. Eftersom jämförelsen görs med hjälp en stor mängd information om varje fingeravtryck ger den omedelbar och pålitlig matchning, vilket är en nödvändighet för rätt identifiering. Precise Match-on-Card säker identifiering och skyddad integritet Precise Biometrics kärnteknik Precise BioMatch, att avläsa och lagra unik information från ett fingeravtryck, har skapat stora konkurrensfördelar. Tekniken gör det möjligt att matcha fingeravtrycket på en svag processor motsvarande den på ett smartkort. Förutom att lagra fingeravtrycket på ett smartkort istället för på en dator, kan alltså Precise Biometrics teknik dessutom utföra själva matchningen på kortet. I en öppen miljö som t ex ett nätverk, finns det alltid en risk att data kan stjälas och missbrukas. Med Precise Match-on-Card elimineras denna risk. PIN-koder och lösenord ersätts med ett fingeravtryck som lagras och matchas på ett smartkort. Den skyddade miljö som smartkortet erbjuder ger hög säkerhet och minskar risken för exempelvis datastöld. Eftersom all information om fingeravtrycket stannar nära användaren på ett smartkort skyddar Precise Match-on-Card -tekniken dessutom användarens personliga integritet. Med Precise Match-on-Card dominerar vi marknaden för biometri på smartkort en teknik som inte bara efterfrågas för IT-säkerhet och PKI utan också för passersystem och nationella ID-kort. Precise BioCORE biometri för massmarknaden Med en kärnteknik som möjliggör såväl kretsar som fingertryckssensorer i miniatyrformat kan Precise Biometrics föra biometrin till massmarknaden. För detta ändamål har vi utvecklat Precise BioCORE vår egen unika skräddarsydda kiselkrets (ASIC), som gör det möjligt att matcha fingeravtrycket direkt i mobiltelefoner och handdatorer. Sensoroberoende och flexibel produktion Genom att vår teknik är lämpad för såväl optiska sensorer som kiselsensorer kan vi vara flexibla och välja den för tillfället bästa och billigaste sensorn från något av bolagen Infineon, 16 årsredovisning 2001

17 teknik verksamheten Smartkort och fingeravtryck är en teknik som kan användas för både IT-säkerhet, passersystem och inbyggda lösningar. Authentec, Veridicom, Fujitsu, Fingerprint Cards eller Polaroid. All övrig produktion sker i Sverige. Partner- Tech Vellinge (tidigare Vellinge Electronics) har hittills stått för all produktion, men vi förbereder oss för större volymer och lägger framöver en del av tillverkningen hos Flextronics. Detta företag har en kapacitet som motsvarar våra framtida behov. Patent Avgörande för att Precise Biometrics ska lyckas på marknaden är en offensiv patentstrategi. Totalt har 27 patentansökningar avseende 13 olika uppfinningar lämnats in, varav tre hittills har godkänts. Vår patentskyddade kärnteknik har möjliggjort den ställning vi har idag. Vår matchningsteknik och möjlighet att hantera små sensorer är en förutsättning för mjukvarustrategin och en stor konkurrensfördel. Med Precise Match-on-Card -tekniken kan vi erbjuda kunderna produkter och system enligt Precise Personal Proof-konceptet samt möjliggöra kostnadseffektiv implementering av biometri i produkter för massmarknaden. Precise Biometrics är ledande inom fingeravtrycksmatchning på smartkort och med våra patent och patentansökningar har vi skyddat detta segment. Företagets inriktning underbyggs av dess patentstrategi. Precise Biometrics förvärv av Veridicoms patentansökningar för matchning på kort kompletterar företagets egna patentansökningar inom området och gör företagets position på marknaden mycket stark. Precise Biometrics har en patentförsäkring som minskar de finansiella riskerna i en eventuell framtida tvist. ASIC (Application Specific Integrated) integrerad krets (chip) som specialkonstruerats för ett visst ändamål. årsredovisning

18 verksamheten produkter PRODUKTER I VÄRLDSKLASS IT-SÄKERHET Hårdvara Precise 100 MC Andra generationens kombinerade fingeravtrycks- och smartkortsläsare med ytterligare förbättrad teknisk prestanda. Precise 100 MC är optimerad för Precise Match-on-Card -tekniken. Precise 100 SC Kombinerad fingeravtrycks- och smartkortsläsare. All information om fingeravtrycket lagras och kan matchas direkt på ett smartkort istället för på en hårddisk, vilket ger extra hög säkerhet. Precise 100 A En av världens minsta fingeravtrycksläsare utan smartkort. Fingeravtrycket lagras och matchas i en PC eller på en server. Precise 100 SC BioKeyboard Företagets första tangentbordsintegrerade kombinerade fingeravtrycks- och smartkortsläsare. Precise 100 A BioKeyboard Företagets första tangentbordsintegrerade fingeravtrycksläsare. Fingeravtrycket matchas i en PC eller på en server. Precise 100 OEM Komponenter som säljs till kunder som vill bygga in företagets hårdvara i sina egna produkter. Mjukvara Precise BioMatch Pro PC-mjukvara på licens för Precise Match-on-Card. Precise BioMatch Pro Toolkit utvecklingsverktyg som gör det möjligt att utveckla applikationer som utnyttjar Precise Match-on-Card -teknik. Precise BioMatch Standard PCmjukvara på licens för Precise BioMatch. Stödjer standarden BioAPI. Precise BioMatch Standard Toolkit utvecklingsverktyg för integration av Precise BioMatch i applikationer. Stödjer standarden BioAPI. Precise Logon 2.1 inloggningprogram för Windows NT och 2000 som tillhandahålls kostnadsfritt från Precise Biometrics. Ett program för den som vill pröva att använda biometri i liten skala. För större implementeringar krävs kraftfullare program och applikationer. Precise Biometrics levererar hård- och mjukvara tillsammans med partners och kan därmed erbjuda lösningar som täcker vår kunds hela behov av säkerhet från IT-säkerhet, till passersystem och inbyggda lösningar. Precise Match-on-Card -tekniken säljs idag som mjukvara i allt större volymer, vilket vi ser som en framgångsrik strategi. IT-säkerhet Inom området IT-säkerhet har marknaden börjat efterfråga mer fullständiga system och komplexa produkter. Från att enbart ha sålt vår hårdvara Precise 100 SC och Precise 100 A, innehåller vår produktportfölj idag även mjukvara och utvecklingsverktyg. Precise BioMatch Pro och Precise BioMatch Standard är mjukvaran som säljs till applikationstillverkare, som har byggt in biometri i sina applikationer och system. Precise 100 MC lanserades under året och är företagets andra generation kombinerade fingeravtrycks- och smartkortsläsare optimerad för Precise Match-on-Card. Precise 100 MC Passersystem Våra fingeravtrycksläsare för passersystem kallas Precise BioAccess. Dagens system med läsare för PIN-koder och magnetkort kan bytas ut mot Precise BioAccess utan att resterande del av systemet behöver ändras eller modifieras nämnvärt. Detta tack vare att vi har utgått från standarder som täcker 90 procent av marknaden. Precise BioAccess kan dessutom användas till tidredovisningssystem. Produkten ger tillträde till såväl byggnader som till enstaka högsäkerhetsutrymmen, serverrum och bankvalv. Fingeravtrycksläsaren bygger på vår egen utvecklade krets Precise BioCORE och därför blir priset för Precise BioAccess jämförbart med priset för traditionella läsare för passersystem. Precise BioAccess underlättar och höjer säkerheten för kunderna genom att man kan använda samma kort till dörren och datorn. Inbyggda lösningar En förutsättning för att industrin ska välja biometriska lösningar framför traditionella är att produkterna blir kostnadseffektiva. Precise Biometrics har utvecklat Precise BioCORE, som är en applikationsunik mycket liten inte- 18 årsredovisning 2001

19 produkter verksamheten grerad krets. Detta har varit en strategiskt betydelsefull satsning för företaget eftersom det blir möjligt att matcha fingeravtrycket utan en extern PC. Precise BioCORE kan säljas både som hård- och mjukvara och är framtagen för ett flertal tillämpningar, bl a används den i Precise BioAccess. Tillsammans med Precise BioMatch C (eller J) integrerad på ett SIMkort och med en liten sensor ger Pcise Bio- CORE en komplett biometrisk lösning för mobiltelefoner och handdatorer. Precise 100 SC BioKeyboard Ökad mjukvaruförsäljning ger större marginaler Precise Biometrics går alltmer från ett hårdvarutill ett mjukvaruföretag. Genom vår strategi att erbjuda vår patentsökta Precise Match-on-Card - teknik som produkt har vi ökat volymerna för våra mjukvaror, vilket ger ökade marginaler för företaget. Precise Biometrics intäktsströmmar kan delas upp i följande tre spår: HÅRDVARA (Fingeravtrycksläsare) LICENSER Mjukvara för PC (CD med program) MJUKVARA FÖR SMARTKORT (CD med program) EXEMPEL Säkerhetsföretaget (Utimaco, ActivCard) köper in utvecklingsverktyg, t ex Precise BioMatch Pro Toolkit, för att applicera biometri i sin säkerhetsmjukvara. Säkerhetsföretaget levererar fingeravtrycksläsare Precise 100 MC för IT-säkerhet, eller Precise BioAccess för passersystem tillsammans med sin säkerhetsmjukvara. Smartkortstillverkaren (SchlumbergerSema, Miotec) köper in licenser för Precise Match-on-Card (Precise BioMatch C) och integrerar biometri på sina smartkort. PASSERSYSTEM Hårdvara Precise BioAccess En fingeravtrycksläsare för passersystem som kan anslutas till redan befintliga passersystem. Den bygger på Precise BioCORE och säljs internationellt till återförsäljare av passersystem samt till systemintegratörer i säkerhetsbranschen. Precise BioAccess finns i två modeller: Precise BioAccess MC, en läsare till vilken man använder ett smartkort. Kortet är optimerat för Precise Match-on-Card - teknik och stödjer det amerikanska försvarets säkerhetsstandard för smartkort, Common Access Card. Precise BioAccess Mifare, en läsare till vilken man använder ett kontaktlöst smartkort där all elektronik finns innanför den skyddande plasten. Kortet innehåller en antenn som kommunicerar med läsaren utan beröring. Precise Miranda Programmeringsenhet för kontaktlösa smartkort. Precise SecuriCORE Komponenter som säljs till kunder som vill bygga in Precise BioAccess funktionalitet i sina egna produkter. Mjukvara Precise BioAccess BES Biometrisk enrolleringsstation för Precise BioAccess -produkterna. Paket med programvara, programmeringsenhet och fingeravtrycksläsare. Precise BioAccess Standard Toolkit Utvecklingsverktyg som säljs till partners som vill integrera Precise BioAccess BES i egna produkter. Innehåller komponenter så att användaren själv kan sköta registrering och lagring av fingeravtryck på kort. Precise BioAccess MC BioAPI PC-standard för biometriska produkter. Version 1.1 släpptes i mars INBYGGDA LÖSNINGAR Hårdvara Precise BioCORE Kiselkrets som säljs framför allt för inbyggda lösningar i elektroniska produkter som mobiltelefoner. Precise BioCORE används även i Precise Biometrics fingeravtrycksläsare för passersystem, Precise BioAccess. Mjukvara Precise BioMatch C mjukvara för smartkortsleverantörer som vill integrera Precise Match-on-Card -teknik på smartkortet. Precise BioMatch J mjukvara för smartkortsleverantörer som vill integrera Precise Match-on-Card -teknik på smartkortet. Utvecklad för Java-baserade smartkort. årsredovisning

20 verksamheten kunder SÄKRA PRODUKTER GER TRYGGA ANVÄNDARE Det är först när produkten är säker och kostnadseffektiv för företaget samt bekväm för användaren som den accepteras på marknaden. Det som dessutom är Precise Biometrics största konkurrensfördel är Precise Match-on-Card -tekniken, som gör det möjligt för användaren att bibehålla sin integritet. Tekniken är avancerad och designen prisbelönt, men det är utifrån fyra kriterier som marknaden avgör produktens värde: Säkerhet Bekvämlighet Kostnadseffektivitet Skyddad personlig integritet Lösenord, nycklar och koder ersätts med ett fingeravtryck. För användaren kan det inte bli enklare ett fingeravtryck kan aldrig glömmas bort. Biometri kostnadseffektivt och bekvämt Idag kostar den traditionella hanteringen av lösenord och administrationen av användarnas behörigheter årligen mycket pengar för företag och organisationer. Med fingeravtryck kommer man från problemet med bortglömda lösenord, och kan förenkla administrationen. Biometri är inte dyrt en investering i en biometrisk säkerhetslösning har lönat sig redan efter ett år. Att produkterna ska vara lätta att använda har varit en utgångspunkt för Precise Biometrics. Alla produkter går under plug & play -devisen, vilket även innebär att det är lätt och kostnadseffektivt att integrera i det befintliga systemet. Den personliga integriteten skyddas Säkerhet och integritet går hand i hand med Precise Match-on-Card -tekniken, eftersom fingeravtrycket lagras och matchas direkt på kortet. Användaren behöver därmed aldrig känna sig osäker på att fingeravtrycket ska stjälas och missbrukas. Förlorar man kortet, är det obrukbart för vilken annan person som helst. Användarens integritet är intakt. Inte heller finns användarens fingeravtryck lagrat i någon databas utanför individens kontroll. PRECISE BIOMETRICS LEVERERAR TILL DET AMERIKANSKA FÖRSVARET Ett biometriskt genombrott så presenterade Precise Biometrics och ActivCard sin gemensamma lösning på CardTech/SecurTech-mässan i Las Vegas i USA i maj. Tillsammans erbjuder företagen en lösning för marknadens krav på säkra s k Common Access Card. Precise Biometrics har tillsammans med ActivCard utvecklat en komplett lösning för det amerikanska försvarets behov av säker digital identifiering. De båda företagen har genom att kombinera sina hård- och mjukvaror visat att deras sätt att möta marknadens krav är unikt. Härmed har företagen också fått möjlighet att delta i Common Access Card-projektet, vilket är det amerikanska försvarets stora projekt att ersätta dagens ID-kort för 4,3 miljoner försvarsanställda och deras anhöriga med smartkort. Smartkorten uppfyller kraven på att kunna integrera olika behörigheter i ett system och minska administrationskostnaderna. Common Access Card som identitetshandling ska användas för tillträde till såväl byggnader som datorer. Samarbetet med Precise Biometrics gör vår lösning säkrare och enklare än någonsin tidigare, eftersom fingeravtrycket inte bara lagras utan dessutom matchas och verifieras i smartkortets säkra miljö, säger Nadaradjane Ramatchandirane, Senior vice President, Business Development på ActivCard. Det amerikanska försvaret har hittills beställt 700 fingeravtrycksläsare och Precise Match-on-Card -applikationer från Precise Biometrics, till den största biometriska testinstallationen hittills inom Common Access Card-projektet. Ordern är en följd av ett antal tidigare mindre testinstallationer inom det amerikanska försvaret, vilket visar att Precise Biometrics är en allmänt accepterad leverantör av lösningar för biometri på smartkort. 20 årsredovisning 2001

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2014. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2014 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions ASSA ABLOY ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

FOKUS ENIRO ÅRSREDOVISNING ENIRO ÅRSREDOVISNING 2011

FOKUS ENIRO ÅRSREDOVISNING ENIRO ÅRSREDOVISNING 2011 FOKUS ENIRO ÅRSREDOVISNING 2011 500 FOKUS ENIRO INNEHÅLL FOKUS ENIRO KORT OM ENIRO SAMT ÅRET I KORTHET... 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT...2 VD HAR ORDET...4 VIKTIGA HÄNDELSER 2011...6 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH FINANSIELLA

Läs mer