MARKNADSNYTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSNYTT"

Transkript

1 MARKNADSNYTT Sida 1 av 7 Internationellt Spannmål och raps Veckans förändringar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- oljeväxtnoteringar är uppåtgående eller oförändrat. Slutkurser och förändringar för veckan blev: Vete på Paris oförändrat 169,75/ton och på Chicago +0,6% till 428,50c/b= 146,80/ton. Majs på Paris +1,6% till 170,00/ton och på Chicago +3,1% till 369,75c/b = 135,65/ton. Raps på Paris +2,5% till 425,00/ton och soja på Chicago +2,0% till 1067,50c/b= 365,75/ton. Raps på Winnipeg +3,9% till CAD 519,00/ton= 363,60/ton. Euro/USD +0,6%till 1,0730. Det har varit fortsatta uppgångarna för soja, majs och raps. Det beror till stor del på en oro för det ofördelaktiga vädret i delar av Argentina den senaste tiden. Marknaden har varit koncentrerad på översvämningsskador på soja men delar av majsarealen har förmodligen också påverkats. Det diskuteras för närvarande flitigt om hur stora skadorna är på den kommande sojaskörden. En minskning av sojaskörden med någon milj. ton till 6-7 milj. ton är spännvidden i spekulationerna. Det återstår att se vad det slutliga utfallet blir. Som vanligt blir det väl enligt devisen det blir aldrig så bra men ej heller så dåligt som man tror. Mer sansade bedömningar är att en mindre nedgång i Argentina kan kompenseras av hittills goda till mycket goda utsikter för sojaskörden i Brasilien. Beräkningar i marknaden är att sojasådden i USA kommer att, på bekostnad av majs, öka betydligt nu i vår. För raps kan utvecklingen av sojaskörden i Sydamerika och en ökad sojasådd i USA få en stor betydelse. De nuvarande höga priserna som noteras för raps jämfört med majs och vete kan också komma att påverka sådden av vårraps. I flera betydande områden av världens rapsproduktion odlas ganska mycket vårraps. Denna odling kan man troligen också öka ganska mycket vid tilltalande prisnivåer. När det gäller Indiens kommande veteskörd har man haft farhågor om en dålig skörd men nu förefaller det som att man åter räknar med en normal skörd. Detta innebär att de utsikter man såg i marknaden att Indien skulle kunna bli en stor veteimportör har till stor del försvunnit. För närvarande talas det i marknaden om att för mycket vete jagar för liten efterfrågan. I korta framtiden finns inte mycket som talar för stigande internationella vetepriser men heller inget som talar för sjunkande. Inom EU är dock överskottet mindre och det finns en tendens till stigande priser på den fysiska marknaden, speciellt vad gäller bra kvarnvete.

2 I Sverige Sida 2 av 7 Förra året hade vi en mycket dålig kvalitet med låga proteinhalten och en svag efterfrågan på exportmarknaden. I år är det helt annorlunda. Vi har en mycket god kvalitet på vårt exportvete och efterfrågan i närområdet inom EU är god. Vi behöver inte befara att det inte skall gå att sälja vårt vete men den stora frågan är vilket pris vi kan få ut. Prisbilden vad gäller vete har inte förändrats den senaste veckan men vi är fortsatt positiva vad gäller möjligheten att hitta kunder på exportmarknaden. Det finns problem med låga vattennivåer i flodsystemen i västra EU vilket har ökat transportkostnaderna vid framdragning till kvarnar och foderfabriker. Detta medför att svenskt vete kan få en ökad konkurrenskraft. Vi tror att efterfrågan kommer att vara stor och det grundar vi på nedanstående fakta: 1. Vetelagren i världen exkl. Kina är fallande. 45 % av vetelagren finns i Kina. 2. Kraftigt minskad vetesådd i USA. 3. Vi har nu de minsta beräknade vetelagren relativt konsumtionen inom EU på 20 år. 4. Det fattas vete i västra och nordvästra EU medan överskott finns i sydöstra EU. 5. Detta medför ökande priser i västra och nordvästra EU vilket är positivt för svenskt vete. 6. Fortsatt bra exportpriser ut från EU om dollarn fortsätter att vara stark. 7. Det finns ett behov av svenskt vete med bra rymdvikter inom Östersjöområdet. Detta medför dock inte att vi kan vänta med att sälja men att vi bör sprida försäljningen över hela våren eftersom det finns hopp om bättre priser i både det korta och långa perspektivet. De vetepriser i euro som vi nu kan erbjuda för export är klart bättre än vad de var före årsskiftet men i svenska kronor är de i stort sett oförändrade eftersom kronan i förhållande till euron har förstärkts. Detta medför att vi kan erbjuda ett vetepris på cirka 1450 kr/ton eller 153 euro/ton fritt hamn i Mälaren och cirka 1500 kr/ton eller 158 euro/ton fritt hamn i södra Sverige. Detta gäller vid en kvalitet på endast 11% proteinhalt och i övrigt goda falltal och rymdvikter. Leverans kan ske under januari/februari. Det finns även en efterfrågan på vete med högre proteinhalter men priset fritt lastande hamn blir endast marginellt bättre p.g.a. att dessa kunder finns på längre transportavstånd. Vi återkommer till detta vid senare tillfälle. Marknaden för maltkorn är relativt stabil vad gäller kommande skörd men något fortsatt sjunkande vad gäller skörd Kronans förstärkning har dock medfört att priset nu är klart lägre än vad det var före årsskiftet. Anmäl ditt intresse avseende samtliga grödor till Vi kontaktar därefter dig för att diskutera detaljerna. Prisnivåer Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än

3 Sida 3 av 7 när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.2 är 1573 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,35-1,45 kr/kg. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,50-1,60 beroende på var i landet köparen finns. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,40-1,55 fritt gård. Priset på vårvete med proteinhalt över 14% är klart högre. Det finns intresse för vårvete Qvarna med proteinhalt min 15% för både export och svenska kvarnar. Prisnivå är 1,85-2,00 fritt gård. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,30-1,40 Rågvete: 1,20-1,25 Kvarnråg: 1,40-1,45 Foderhavre: 1,15-1,20 och 1,20-1,40 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,15-1,20. Maltkorn 1,45-1,60 men cirka 1,69 fritt mälteri vid direktleverans på eftersäsong. Foderärt 1,60-1,70 samt Åkerbönor 1,55-1,70 Linfrö 3,20-3,40 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,91 fritt Karlshamn vid leverans i februari. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti 2017 är 3,51. Prisdiagram Vete Paris & Chicago (närmsta termin) I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).

4 Sida 4 av 7 Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris rapssvart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).

5 Sida 5 av 7 Mineralgödsel Kväveindex har ökat 3.93 punkter denna vecka och är Prisindex kväve världen ovan: Konstruerat från produkters andel av världens handel, urea, N 34, N 30, ammoniumsulfat och 10 % ammoniak Urea Det finns inte så mycket urea att köpa. Därför har det varit en lugn vecka vad gäller kontrakt och priser. Uppåttrenden är intakt. Indien väntas begära in priser för stora kvantiteter i början av februari. Nitrat Nitratpriserna fortsätter uppåt i en stark marknad. Tillgången är begränsad. Ryssland har inte kapacitet att exportera. Borealis fabrik i Rouen är stängd på grund av reparation. I Sverige Vi fortsätter att informera er lantbrukare om den starka marknaden för mineralgödsel i stor del av världen. Vi tycker att budskapet är tydligt. BM Agri har kvar gödsel från tidiga inköp varför vi fortfarande kan erbjuda varor till ett mycket lågt pris. I nedanstående tabell redovisar vi några exempel på intressanta erbjudanden. Priserbjudande Vi behöver utrymme för nya produkter i Sölvesborg och Falkenberg. Vi erbjuder attraktiva priser på bl.a. NS 27-4 och NPK Hör av dig omgående! Vi kan nu även erbjuda NS i kombination med N34 från Uddevalla/Vänersborg. Det är en

6 Sida 6 av 7 granulerad N34 i 600 kg SS från den franska tillverkaren Borealis och NS 25-4,5 i 750 kg SS kommer från Anwil i Polen. Båda dessa produkter är av absolut högsta kvalité som finns tillgängligt på marknaden. Vi kan leverera dessa produkter över hela Sverige. Det låga priset tål frakt på även längre avstånd. Anmäl omgående ditt intresse. Priserbjudande fritt BM Agris lager Produkt Säck kg Från Pris kr/kg Pris per kg N Axan 27-4 Yara 750 Landskrona 2,30 8,52 NS 27-4 Borealis 1000 Falkenberg 2,15 7,96 NS 27-4 Borealis 1000 Sölvesborg 2,15 7,96 NS 27-4,5 Anwil 750 Vänersborg 2,15 7,96 N34 Borealis (granulerad) 600 Uddevalla 2,26 6,65 NPK Yara 750 Lidköping 3,11 NPK Rossosh 500 Sölvesborg 2,59 NPK Rossosh 500 Västerås 2,69 BM Agri har tillgång till det sortiment som marknaden behöver. Med väl placerade leveranspunkter får vi väl fungerande logistik. Välkommen att kontakta oss angående gödsel för skörd 2017 på telefon eller Dessutom finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. Yara är vår huvudleverantör, med sin välkänt goda kvalitet. Yaras sortiment levereras från fyra terminaler, Åhus, Landskrona, Lidköping och Norrköping. Yaras sortiment är välkänt och behöver ingen närmare presentation. Vi erbjuder även produkter från andra tillverkare. Dessa är Anwil i Polen, Borealis i Frankrike och Rossosh i Ryssland. De är alla kända för produkter med bra kvalité. Kväve-produkter: NS 27-4 Falkenberg (även kg SS), Vänersborg, Västerås, Sölvesborg (även kg SS), Umeå samt Oxelösund. N 34 Uddevalla GRANULERD NPK med svavel och mycket låg kadmiumhalt: NPK S från Sölvesborg och Västerås NPK S erbjuds nu i Oxelösund och Umeå.

7 BM Agris kontaktuppgifter Namn Telefon Växel Jonatan Wilsson Henrik Berndtsson Jan-Erik Carlsson Magnus Larsson Kenneth Normark (spannmål & raps) Jenny Eriksdotter Lasse Kuusiniemi (gödsel) Janne Kuusiniemi (gödsel) Matilda von Rosen Mats Eriksson Sida 7 av 7

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-01-15 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Den gångna veckan har på Paris-och Chicagobörsen präglats av de rapporter från USDA som publicerades i torsdags. Slutkurser och förändringar

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Internationellt MARKNADSNYTT 2016-11-06 Spannmål och raps Sida 1 av 7 Under föregående vecka noterades uppgångar för majs, raps och soja och nedgång för vete på Paris -och Chicagobörsens spannmål-och oljeväxtnoteringar.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 6 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-03-27 Kanske är vi nu inne i en uppåtgående period för Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar. Utfallet för veckan blev: Vete på Paris

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Internationellt MARKNADSNYTT 2016-10-02 Spannmål och raps Sida 1 av 6 Förändringarna på Paris-och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar blev för veckan ganska små och huvudsakligen nedåtriktade.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2016-12-25 Sida 1 av 6 Internationellt Spannmål och raps Veckans rörelser på Paris- och Chicagos spannmåls- och oljeväxtnoteringar är huvudsakligen nedåt. Största nedgångarna står oljeväxter

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-02-19 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Till skillnad mot föregående veckas ganska stora uppgångar på Paris- och Chicagobörsens blev veckans utfall huvudsakligen nergångar.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 6 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-02-28 Det har återigen varit en vecka med vikande noteringar på Parisbörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar. även Chicagobörsen har backat till skillnad

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-02-26 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Även denna vecka slutade med nergång på börserna utom för vete på Paris som steg något. En anledning till nergången kan troligen vara

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-01-29 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Paris-och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar har i veckan visar både upp- och nergångar. Paris har försvarat sina positioner

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 6 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-03-20 Det blev ingen fortsättning på föregående veckas uppgångar på Paris-och Chicagobörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar. Det blev i stället en rekyl

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-04-16 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Denna veckans noteringar på Paris- och Chicagobörsen för spannmål och oljeväxter visar huvudsakligen uppgångar. Slutkurser och förändringar

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-02-05 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Den gångna veckan på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar har präglats av ganska stora upp och nergångar. Marknaden

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Internationellt MARKNADSNYTT 2016-10-09 Spannmål och raps Sida 1 av 6 Även denna vecka fick veteproducenterna se sjunkande priser på Paris-och Chicagobörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar. För majs,

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2016-11-20 Sida 1 av 6 Internationellt Spannmål och raps Veckan stängde med uppgångar för samtliga terminer som vi följer på Paris, Chicago och Winnipegbörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-05-28 Sida 1 av 7 Internationellt Spannmål och raps Den internationella spannmåls- och oljeväxtmarknaden är för närvarande fokuserad på väderleksutsikterna världen över. Oroande utsikter

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 6 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-09-11 Den gångna veckans prisförändringar på Paris- och Chicagobörsen är klart skilda från varandra. Vete och majs noteras ner och raps svagt upp på Paris.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Internationellt MARKNADSNYTT 2016-10-30 Spannmål och raps Sida 1 av 6 Den gångna veckans rörelser på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar har varit ganska stora och vid stängningen

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 6 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-03-07 Veckans förändringar enligt nedan avser majterminer förutom majs Paris som är junitermin. Som framgår är förändringarna både uppåt och nedåt. Veckan

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-01-08 Sida 1 av 7 Internationellt Spannmål och raps Vi kan notera fortsatta uppgångar på Paris och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxthandel förutom på soja. Vi har även fått en nedgång

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2016-12-04 Sida 1 av 6 Internationellt Spannmål och raps Det blev ingen fortsättning på föregående veckas uppgångar på Paris-och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar förutom på

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-06-19 Vi ser fortsatt stora dagliga svängningar upp och ner på Paris- och Chicagobörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar. Anledningen till dessa svängningar

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 8 MARKNADSNYTT 2017-04-02 Internationellt Spannmål och raps Med två olika rapporter från USDA i fredags kl. 18.00 blev veckans förändringar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2016-11-27 Sida 1 av 7 Internationellt Spannmål och raps Även i denna vecka blev det huvudsakligen uppgångar på Paris- och Chicagobörsens spannmålsoch oljeväxtnoteringar. Undantaget är vete

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-02-12 Sida 1 av 9 Internationellt Spannmål och raps Det har varit en riktig glädjevecka för säljare av spannmål. Alla de terminskontrakt vi noterar enligt nedan har gått upp och några

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-06-12 Den gångna veckans rörelser på Chicago-och Parisbörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar har till stor del präglats av positioneringar inför USDA-rapporten

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-07-02 Sida 1 av 7 Internationellt Spannmål och raps Den gångna veckans förändringar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar har huvudsakligen varit uppåt och för

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 6 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-04-10 Förändringarna på Paris-och Chicagobörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar håller sig fortsatt inom de senaste månadernas snäva intervall. Majs återtog

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-05-15 Som väntat blev det kraftiga rörelser på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar efter att USDA publicerat sin månatliga rapport.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-05-21 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Den gångna veckan blev mycket turbolent med stora prisförändringar på valutor samt stora prisvariationer på både spannmål och oljeväxter.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-06-26 Det har varit en mycket turbulent vecka på börserna med stora prisfall på främst majs. Förändringen för majs är den största veckoförändring någonsin

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2016-12-11 Sida 1 av 7 Internationellt Spannmål och raps Till skillnad mot föregående vecka har vi denna vecka fått uppgångar på både Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Internationellt MARKNADSNYTT 2016-10-23 Spannmål och raps Sida 1 av 7 Det blev ingen fortsättning på föregående veckas stora prisuppgångar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-03-13 Så fick vi äntligen en vecka med uppgångar för alla noteringar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar. Frågan är om detta kommer

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT 2006-11-01 2007-04-01 2007-09-01 2008-02-01 2008-07-01 2008-12-01 2009-05-01 2009-10-01 2010-03-01 2010-08-01 2011-01-01 2011-06-01 2011-11-01 2012-04-01 2012-09-01 2013-02-01 2013-07-01 2013-12-01 2014-05-01

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Internationellt MARKNADSNYTT 2016-09-25 Spannmål och raps Sida 1 av 8 Den gångna veckan slutade med ganska små förändringar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar. Under veckan

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 9 MARKNADSNYTT 2017-03-19 Internationellt Spannmål och raps Den gångna veckans noteringar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar är klart nedåt. Det har i stort varit

Läs mer

MARKNADSNYTT 2016-05-29

MARKNADSNYTT 2016-05-29 Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-05-29 Den gångna veckan har fortsatt som tidigare med ganska stora rörelser på Paris- och Chicagobörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar. Det summerade resultatet

Läs mer

MARKNADSNYTT 2016-06-05

MARKNADSNYTT 2016-06-05 Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-06-05 Även denna vecka steg noteringarna för spannmål oljeväxter på Paris- och Chicagobörsen. Slutkurserna och förändringen mot föregående vecka blev: Vete

Läs mer

MARKNADSNYTT 2016-02-21

MARKNADSNYTT 2016-02-21 Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-02-21 Den gångna veckans utfall på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar visar en fortsatt nedgång på Paris men en uppgång på Chicago

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 6 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-07-31 En stor del av förra veckans stora prisuppgång på vete på Parisbörsens utraderades i veckan och på Chicago fortsatte vetepriset nedåt till den lägsta

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-07-17 Det har varit ytterligare en vecka efter en lång följd av veckor med stora förändringar dag till dag på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar.

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2016-11-13 Sida 1 av 7 Internationellt Spannmål och raps Veckans händelser av betydelse har bjudit på överraskningar för både spannmåls- och oljeväxtmarknaden samt världspolitik. Att valet

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Internationellt MARKNADSNYTT 2016-09-18 Spannmål och raps Sida 1 av 7 Det blev det inga stora prisförändringar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar med anledning av USDA:s septemberrapport.

Läs mer

MARKNADSNYTT 2015-11-01

MARKNADSNYTT 2015-11-01 Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2015-11-01 Den gångna veckans förändringar på Paris- Chicago- och Winnipegs spannmåls-och oljeväxtnoteringar har varit små, förutom på vete Chicago. En förklaring

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT MARKNADSNYTT 2017-06-25 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Den gångna veckans rörelser på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar har varit ganska stora och huvudsakligen

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-07-03 Det har varit en ordentligt omtumlande vecka på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxthandel. De kraftiga nedgångar som noterades föregående

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-07-10 Veckans utfall på Paris-och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar är inte entydigt åt något håll. Vete på Paris är upp ganska mycket medan

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Internationellt MARKNADSNYTT 2016-10-16 Spannmål och raps Sida 1 av 8 Efter några veckor med ganska små förändringar på Paris-och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar medförde veckans förändringar

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-08-21 Den gångna veckans förändringar på Paris-och Chicagobörsens spannmåls-och oljeväxtnoteringar är huvudsakligen uppåt. Utfallet för veckan blev: Vete på

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-04-24 Det har varit en ordentligt omtumlande vecka på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar. Från högsta till lägsta notering på närmsta

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-08-14 Den gångna veckans rörelser på Paris-och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar har till största delen handlat om positionering inför rapporten

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-07-24 Det blev en ordentligt kraftig uppgång för vete på Parisbörsen men även kraftiga nergångar för soja och majs på Chicago. Marknaden är för närvarande

Läs mer

MARKNADSNYTT

MARKNADSNYTT Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-09-04 Marknaden har lugnat ner sig en hel del efter föregående veckas kraftiga nedgångar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar. Det

Läs mer

MARKNADSNYTT 2016-05-01

MARKNADSNYTT 2016-05-01 Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-05-01 Återigen har det varit en vecka med kraftiga prisrörelser upp och ner på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar. De kraftiga rörelserna

Läs mer

MARKNADSNYTT 2016-08-28

MARKNADSNYTT 2016-08-28 Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-08-28 Det har varit en förfärlig vecka för säljare av spannmål och oljeväxter. Både Paris och Chicagobörsen noterar stora nedgångar. Vete Chicago har drabbats

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Spannmålsmarknadsöversikt

Spannmålsmarknadsöversikt Spannmålsmarknadsöversikt 12.11.2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Prissvängningarna i augusti-september för majs- och sojafuturerna har mattats av när rekordskörden

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2017

Priser på jordbruksprodukter februari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-02-28 Priser på jordbruksprodukter ruari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Hur ser spannmålsmarknaden ut?

Hur ser spannmålsmarknaden ut? Hur ser spannmålsmarknaden ut? www.slc.fi 28.11. 2012 Greppa marknaden projektet 2010-2012 Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser,

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars Agenda Nya förutsättningar på spannmålsmarknaden Hur arbetar Lantmännen med spannmålshandel idag? Lantmännens terminsavtal och övriga produkter inom spannmålshandeln Partnerskap Alnarp den 19 mars MATIF

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2017

Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Smått och stort i växtodlingen. Anders Adholm HIR-Malmöhus

Smått och stort i växtodlingen. Anders Adholm HIR-Malmöhus Smått och stort i växtodlingen Anders Adholm HIR-Malmöhus Intäkter Kvant Pris kr/ha Skörd kg 6000 2,5 2900 Summa Intäkter 6000 2 900 kr 2,5 Prod. kostnad Andel av Direkta kostnader kr/kg prod kost Utsäde

Läs mer

Marknadsråd Spannmål. 12 jan 2016 Jönköping

Marknadsråd Spannmål. 12 jan 2016 Jönköping Marknadsråd Spannmål 12 jan 216 Jönköping Välkomna! IGC 13/14 USDA 13/14 IGC 14/15 USDA 14/15 IGC 15/16 USDA 15/16 milj ton Spannmålsbalans (IGC maj prog, USDA, FAO jun prog) 213/14 214/15 215/16 2 25

Läs mer

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Pris turbulens och ekologisk S/D ekopremie Efterfrågan/utbud (S/D) avgör priset Liten tillgång driver

Läs mer

Gödselmarknad En inomhussport

Gödselmarknad En inomhussport Gödselmarknad En inomhussport Uddevalla 2014-01-09 Mogens Erlingson Växtnäringspris Lantbrukarpris, kronor per kg Högsta 2008 Juli 2010 Juli 2011 Juli 2012 Juli 2013 Jan 2014 N** 18* 8 11:00 10:35 9:25

Läs mer

Marknadsråd Spannmål 17 januari 2017 Jönköping

Marknadsråd Spannmål 17 januari 2017 Jönköping Marknadsråd Spannmål 17 januari 217 Jönköping 217-1-18 1/1/213 12/3/213 21/5/213 3/7/213 8/1/213 17/12/213 25/2/214 6/5/214 15/7/214 23/9/214 2/12/214 1/2/215 21/4/215 3/6/215 8/9/215 17/11/215 26/1/216

Läs mer

Oslo 25 mars 2010. Svensk spannmålssektor 15 år med EU. Jordbruksdepartementet

Oslo 25 mars 2010. Svensk spannmålssektor 15 år med EU. Jordbruksdepartementet Oslo 25 mars 2010 Svensk spannmålssektor 15 år med EU Vad har hänt i Sverige sedan 1995? Politik Produktion ki Konsumtion Handel Industri Politiska spelregler Beslut i Sverige 1990 om avreglering Slopat

Läs mer

Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén

Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén Kännetecknandeför2011 Stor variation i skördarna på vårt område, rätt bra i väst och dåligt i väst Rätt bra prisnivå på spannmål och oljeväxter

Läs mer

Veckans kommentarer - Jordbruk

Veckans kommentarer - Jordbruk 30 MAJ 2013 Veckans kommentarer - Jordbruk Karl Persson kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete noteras ned något sedan förra veckan i Paris men upp i Chicago. Det amerikanska höstvetet har

Läs mer

Spannmålsmarknadsöversikt

Spannmålsmarknadsöversikt Spannmålsmarknadsöversikt 5-6.2.2014 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Tuff start på 2014! Marknaden: wheat prices still seeking bottom, vetefuturen på Chicagobörsen på

Läs mer

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Greppa marknadenkunskapsprojekt 2010-2012 för en lönsammare växtodling Marknadsöversikt Rikard Korkman 25.1. 2012 Resultatet av en prissäkring i februari

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla?

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? Lars Medin Agenda: Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? -2- Marknad Vete Sammanfattning 2006 Utbudsöverskott

Läs mer

Veckans kommentarer - Jordbruk

Veckans kommentarer - Jordbruk 26 APRIL 2013 Veckans kommentarer - Jordbruk Karl Persson kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete noteras ned sedan förra veckan i både Chicago och Paris. Höstvetet i USA har nu fått varmare

Läs mer

Hitta rätt kvävegiva!

Hitta rätt kvävegiva! Hitta rätt kvävegiva! Ekonomiskt optimal kvävegiva till 9 ton höstvete är ibland bara 90 kg N/ha och i andra fall långt över 200 kg N/ha. Skillnaden beror på hur mycket kväve som marken i det enskilda

Läs mer

Utvärdering av region Nordvästra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m

Utvärdering av region Nordvästra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m Utvärdering av region Nordvästra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m. 2013. Områdets karaktär Inom detta område, som omfattar Båstads, Klippans, Åstorps Perstorps, Örkelljunga,

Läs mer

VÅRKORN PROPINO MALT QUENCH MALT. Salome har bra stråegenskaper och är både nematodresistent och mjöldaggsresistent.

VÅRKORN PROPINO MALT QUENCH MALT. Salome har bra stråegenskaper och är både nematodresistent och mjöldaggsresistent. VÅRKORN PROPINO MALT Propino är ett välkänt maltkorn med utmärkta egenskaper för maltproduktion. Sorten är efterfrågad både i Sverige, Danmark och även i Europa, vilket gör den attraktiv på marknaden.

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk

Veckans kommentarer Jordbruk VECKOBREV FRÅN HANDELSBANKEN 22 APRIL 2016 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago har gått upp en hel del under veckan

Läs mer

Förbrukning av handelsgödselmedel 1999/00

Förbrukning av handelsgödselmedel 1999/00 Förbrukning av handelsgödselmedel 1999/00 Inledning Uppgifter avseende förbrukningen av handelsgödselmedel sammanställs årligen vid Statens jordbruksverk, liksom beräkningar av jordbrukets och trädgårdsnäringens

Läs mer