Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *"

Transkript

1 Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till mkr, en minskning med 326 mkr från mkr. K Räntenettot ökade med 143 mkr, från mkr till mkr. K Erhållna utdelningar minskade med 450 mkr, från 464 mkr till 14 mkr. K Nettoresultat finansiella transaktioner minskade med 363 mkr, från 667 mkr till 304 mkr. K Kreditförlusterna minskade med 286 mkr till 285 mkr från 549 mkr. K Balansomslutningen ökade med 8,4% från 201 mdr till 218 mdr. K Genomsnittlig affärsvolym ökade med 10,8% till 660 mdr. Fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet K Sparbankernas rörelseresultat uppgick till 445 mkr, att jämföra med 847 mkr. K Räntenettot ökar med 117 mkr, från mkr till mkr. K Nettoresultat finansiella transaktioner minskar med 168 mkr, från 224 mkr till 56 mkr. K Rörelsekostnaderna ökar med 236 mkr, från 999 mkr till mkr. K Kreditförlusterna ökar med 167 mkr, från 35 mkr till 202 mkr. K Balansomslutningen ökade med 3,1% till 218 mdr. K Genomsnittlig affärsvolym ökade med 0,9%. * preliminära siffror

2 Sparbankerna Sveriges sparbanker utgör tillsammans den femte största bankaktören på den svenska marknaden. Sparbankerna är oftast marknadsledande på sina respektive orter. Sparbankernas Riksförbunds 62 medlemsbanker har sammanlagt en affärsvolym på ca 660 miljarder, en balans-omslutning på 218 miljarder och ett rörelseresultat på ca 2,4 miljarder på helårsbasis. Cirka medarbetare på 256 bankkontor arbetar för drygt 2 miljoner kunder inom privat- och företagsmarknaden runt om i landet. Om Sparbankerna annorlunda banker Sveriges 64 sparbanker är annorlunda banker och har oavsett associationsform en gemensam värdegrund där man som sparbank ska stå för en sund vardagsekonomi, stimulera till sparande samtidigt som pengarna ska komma till nytta för orten och bidra till lokalsamhällets utveckling. I sparbankernas verksamhetsidé ingår det att en del av en sparbanks vinst återinvesteras i dess verksamhetsområde. Sparbankerna bedriver bank lokalt och har sina huvudkontor på små och medelstora orter i hela landet. Besluten fattas så nära kunden som möjligt. Långsiktigheten, kunskapen och den lokala förankringen gör att sparbankerna fattar beslut som är bäst för kunden, banken och samhället sparbanken verkar i. Sparbankerna gör andra bedömningar av risker och möjligheter än övriga banker, eftersom de väger in lokala faktorer. Gemensamt för sparbankerna är att de oftast har stora marknadsandelar lokalt och har fått bland de högsta kundnöjdhetsbetygen mer än sju år i rad bland privat- och företagskunder. Långsiktigheten och den lokala förankringen har bidragit till att sparbankerna klarat sig bra genom kriser och konjunkturcykler, från kreugerkraschen till den senaste finanskrisen. Genom den lokala förankringen och lokala kreditgivningen fyller sparbankerna en viktig marknadsoch samhällsfunktion för stora delar av landet, trots att det inte finns en sparbank i Stockholm eller Göteborg. Sparbankerna och dess samhällsengagemang bidrar till tillväxt och livskvalitet Särskiljande för sparbankerna är just att det i verksamhetsidén finns en unik modell för vinstdelning varför sparbankerna spelar en stor roll för att utveckla det lokala näringslivet och lokalsamhället. När det går bra för sparbankerna återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där bankens kunder lever och verkar. Sparbankerna bidrar aktivt till förändring på orter och regioner med i grunden stora utmaningar för tillväxt och nya jobb. I dessa frågor samverkar oftast sparbankerna med lokalpolitiker, myndigheter, organisationer och företagare. Sedan många år tillbaka har sparbankerna tillsammans med lokala aktörer arbetat med frågor om ungdomsarbetslöshet och entreprenörskap. Under har arbetet fortsatt och flera sparbanker som t ex Kinda-Ydre Sparbank, Vadstena Sparbank, Valdemarsviks Sparbank, Åtvidabergs Sparbank, Sparbanken i Karlshamn, Roslagens Sparbank, Sala Sparbank, Bergslagens Sparbank, Laholms Sparbank har gjort en gemensam aktion med samarbetspartnern Swedbank och skapat nya praktikplatser för att ge unga arbetslivserfarenhet och en fot in i arbetslivet. En annan viktig satsning har varit att få unga att prova driva företag. Ett antal sparbanker stödjer projekt inom lands- och glesbygdsutveckling t ex Skurups sparbank som stödjer Ett grönt Rydsgård och Mjöbäcks Sparbank som tillsammans med byalag driver projektet Trivselbygden. Ulricehamns Sparbank var en av initiativtagarna till kunder år 2020, vilket både är målet och namnet på ett projekt som syftar till att få ulricehamnarna att handla lokalt och därmed öka omsättningen hos de lokala butikerna. Sparbankerna medverkade i Landsbygdsriksdagen i Sunne 6-9 maj. 2

3 översikt Kv 4 Kv 3 Förändr % Kv 4 Förändr % jan-dec jan-dec Förändr % Resultaträkning, mkr Räntenetto ,9% ,8% ,5% Provisionsnetto ,1% 687-8,3% ,0% Nettoresultat finansiella transaktioner ,4% Övriga intäkter ,0% ,8% ,5% Summa intäkter ,9% ,3% Personalkostnader ,0% 662-0,5% ,9% Av- och nedskrivningar ,0% 68 1,5% ,4% Övriga kostnader ,0% 554-8,5% ,3% Summa rörelsekostnader ,6% ,8% ,7% Resultat före kreditförluster ,6% ,4% ,6% Kreditförluster inkl. värdeförändring övertagen egendom ,6% ,9% Nedskrivning av finanseilla tillgångar Rörelseresultat ,5% ,0% ,5% Balansräkningsdata, mkr Utlåning till allmänheten ,2% ,2% ,3% Inlåning från allmänheten ,0% ,9% ,5% Summa eget kapital ,4% ,4% ,3% Balansomslutning ,1% ,3% ,4% Total genomsnittlig affärsvolym ,9% ,8% ,8% Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital % 4,64 8,92 8,90 5,46 7,41 K/I-tal före kreditförluster 0,67 0,53 0,65 0,65 0,60 K/I-tal efter kreditförluster 0,76 0,55 0,71 0,69 0,67 Soliditet % 13,68 13,90 12,23 13,68 13,32 Antal årsarbetare ,7% ,4% ,0% Januari - december Räntenettot Räntenettot ökar med 3,5% under jämfört med. Räntenettot har ökat successivt under året från en låg nivå i början av. Intäkterna Provisionsnettot ökar med 6% jämfört med föregående år, nettoresultat finansiella transaktioner minskar däremot med 54,4%. Nettoresultat finansiella transaktioner uppvisar stora svängningar sparbankerna emellan. Övriga intäkter minskar med 82,5% till 96 miljoner kronor jämfört med 548 miljoner kronor. Minskningen är i stor utsträckning orsakad av en betydligt lägre nivå på erhållna utdelningar än tidigare år, 14 miljoner kronor jämfört med 464 miljoner kronor. Kostnaderna Summa rörelsekostnader ökar med 1,7% eller 73 miljoner kronor. Den största posten är personalkostnader vilka ökar med 2,9%. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom har praktiskt taget halverats och minskar med 263 miljoner kronor från 549 miljoner kronor till 286 miljoner kronor. År uppgick kreditförlusterna till 0,27% av sparbankernas balansomslutning, är motsvarande siffra 0,13%. Affärsvolymerna Den genomsnittliga affärsvolymen uppgick till 660 miljarder kronor vilket är en ökning med 10,8% jämfört med. I genomsnittlig affärsvolym ingår förutom in- och utlåning i egen portfölj även de volymer som sparbankerna förmedlar till bl.a. Swedbank Hypotek och Swedbank Robur. Den enskilt största ökningen av affärsvolymen beror på att inlåning från allmänheten i egen portfölj ökar med ca 13 miljarder kronor till 181 miljarder kronor. Utlåning i egen portfölj ökade med 4,3% eller 6 miljarder kronor till 165 miljarder kronor. Balansomslutningen totalt ökade med 8,4% till 218 miljarder kronor. 3

4 Kvartal 4 Räntenettot Räntenettot ökar med 10,9% eller 117 miljoner kronor jämfört med kvartal 3. Intäkterna Provisionsnettot ökar med 13,1% eller 73 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal, nettoresultat finansiella transaktioner minskar däremot med 168 miljoner kronor till 56 miljoner kronor. Övriga intäkter, inklusive erhållna utdelningar, visar ett lågt utfall både kvartal 3 och kvartal 4 och är 21 miljoner kronor lägre kvartal 4 än kvartal 3. Kostnaderna Summa rörelsekostnader ökar med 23,6% under kvartal 4 jämfört med kvartal 3. Största post är personalkostnader vilka ökar med 28% jämfört med föregående period. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom ökar från 35 miljoner kronor kvartal 3 till 202 miljoner kronor kvartal 4. Affärsvolymerna Den genomsnittliga affärsvolymen har ökat med 0,9% under kvartal 4 och uppgår vid utgången av till 660 miljarder kronor. Balansomslutningen ökar med 3,1% till 218 miljarder kronor, ökningen beror framför allt på att posten Inlåning från allmänheten ökar med 5 miljarder kronor till 181 miljarder kronor. Utlåning till allmänheten har däremot minskat med 1,2% och uppgår nu till 165 miljarder kronor. Inlåning sparbankerna, Mdr UTlåning sparbankerna, Mdr dec -02 dec -02 dec-03 dec-03 dec-04 dec-04 dec-05 dec-05 dec-06 dec-06 dec-07 dec-07 dec-08 dec-08 mar-09 jun-09 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 Allmänheten Privatmarknad sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 mar-10 jun-10 Marknadsandelar , Procent dec-10 dec-10 Allmänheten Privatmarknad 20 marknadsandelar 15 Sparbankernas sammanlagda marknadsandel av Inlåning från allmänheten uppgår till 8,2 % vilket är en ökning från då andel uppgick till 7,6%. Marknadsandelen för Utlåning till allmänheten uppgår till 6,5% vilket även det är en ökning jämfört med då andelen var 6,3%. Sparbankernas marknadsandelar innebär att de tillsammans utgör Sveriges femte största aktör på bankmarknaden Inlåning allmänheten Samtliga Sparbanker Swedbank SEB Handelsbanken Utlån och Bolån allmänheten Nordea Danske Bank Länsförsäkringar Övriga banker och bolåninst. 4

5 Det är fjärde året i rad som sparbankerna delar ut priset Årets Sociala Kapitalist tillsammans med Veckans Affärer med syfte att belysa och främja företagens långsiktiga ansvarstagande i samhället. Priset delas ut i tre kategorier: Storföretag, Personlig insats och Entreprenör. Genom priset vill sparbankerna visa att det går att ta ett socialt ansvar och tjäna pengar samtidigt, schyssta stålar, helt enkelt. Årets sociala kapitalist, personlig insats, gick till Carl Folke och Johan Rockström, Stockholm Environment Institute. Trångsviksbolaget utsågs till Årets sociala kapitalist i kategorin entreprenör och i kategori Storföretag tog Playing för Change priset. Läs mer på Resultatposter SAMTLIGA SPARBANKER, tkr Helår Helår Förändring % Ränteintäkter (inkl leasing) ,6 Räntekostnader ,6 Räntenetto ,5 Erhållna utdelningar ,1 Provisionsintäkter ,1 Provisionskostnader ,8 Nettoresultat finansiella transaktioner ,4 Övriga rörelseintäkter ,3 S:a övriga rörelseintäkter ,5 Summa räntenetto och rörelseintäkter ,3 Allmänna administrationskostnader ,2 - varav personalkostnader ,9 - därav avsättning vinstandelar ,4 - varav IT-kostnader ,1 - varav övr allmänna administrationskostnader ,2 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar ,5 - varav goodwill ,3 Övriga rörelsekostnader ,9 Summa kostnader före kreditförluster ,7 Resultat före kreditförluster ,6 Kreditförluster, inkl värdeförändring ,9 Nedskrivningar av finansiella tillgångar ,3 - varav Swedbanksaktier ,0 Rörelseresultat ,5 Medelomslutning, MO ,8 Total affärsvolym ultimo ,3 Total genomsnittlig affärsvolym ,9 Antal årsanställda ,9 5

6 balansräkning i sammandrag SAMTLIGA SPARBANKER, tkr Tillgångar Förändring 12 mån % Utlåning till allmänheten ,7 Obligationer o andra räntebärande värdepapper ,5 Aktier och andelar ,6 Övriga tillgångar ,2 Summa tillgångar ,4 Skulder Inlåning från allmänheten ,5 Övriga skulder ,1 Summa skulder ,9 Eget kapital Obeskattade reserver ,7 Fond för verkligt värde ,8 Egna fonder inklusive periodens resultat ,8 Summa skulder och eget kapital ,4 NYCKELTAL Förändring %-enheter Räntabilitet på eget kapital, % helår (28 % skatt) 5,46 7,41-1,95 Kapitalstruktur Soliditet, % 13,68 13,32 0,35 Effektivitetsmått KI - tal före förluster, netto 0,65 0,60 0,06 KI - tal efter förluster, netto 0,69 0,67 0,02 Övrigt Affärsvolym per årsarbetare, tkr Aktieinnehav i Swedbank Förändring antal Antal A-aktier Antal Preferensaktier Flertalet sparbanker satsar på unga företagare i olika former och koncept som Ung Företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer etc, ofta i nära samarbete med Nyföretagarcentrum, kommuner och skolor m fl. Under har många ungdomar fått hjälp på traven att driva eget företag t ex genom ett startpaket med litet bidrag och kunskaper inom ekonomi, marknadsföring och juridik samt en personlig mentor. 6

7 Sparbankerna 256 kontor på över 240 orter i 20 landskap Kommuner där sparbankerna finns. Blekinge Sparbanken i Karlshamn Sölvesborg - Mjällby Sparbank Bohuslän Orusts Sparbank Sparbanken Tanum Tjörns Sparbank Dalarna Bjursås Sparbank Leksands Sparbank Norrbärke Sparbank Södra Dalarnas Sparbank Dalsland Dalslands Sparbank Gotland Sparbanken Gotland Närs Sparbank Halland Falkenbergs Sparbank Laholms Sparbank Sparbanken Boken Varbergs Sparbank AB Hälsingland Hudiksvalls Sparbank Medelpad Attmars Sparbank Karlshamn Olofström Svängsta Mörrum Asarum Kyrkhult Vilshult Ringamåla Sölvesborg Mjällby Henån Ellös Svanesund Varekil Tanumshede Fjällbacka Grebbestad Hamburgsund Östad Skärhamn Kållekärr Myggenäs Bjursås Leksand Insjön Rättvik Smedjebacken Söderbärke Hedemora Långhyttan Stora Skedvi Mellrud Bengtsfors Bäckefors Ed Färgelanda Högsäter Åsensbruk Eskelhem Stånga Klintehamn Roma Stånga Falkenberg Getinge Ullared Vessingebro Ätran Laholm Knäred Våxtorp Hishult Skånes Fagerhult Varberg Bua Horred Håsten Skällinge Träslövsläge Tvååker Veddinge Hudiksvall Delsbo Enånger Forsa Iggesund Järvsö Matfors Norrbotten Sparbanken Nord Närke Lekebergs Sparbank Skåne Ekeby Sparbank Frenninge Sparbank Färs & Frosta Sparbank Ivetofta Sparbank i Bromölla Sparbanken Göinge AB Sparbanken 1826 Skurups Sparbank Snapphanebygdens Sparbank Sparbanken Syd Småland Häradssparbanken Mönsterås Piteå Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Jokkmokk Kiruna Malmberget Norrfjärden Pajala Roknäs Rosvik Vuollerim Älvsbyn Öjebyn Överkalix Övertorneå Fjugesta ekeby Vollsjö Lund Staffanstorp Svalöv Eslöv Höör Hörby Lomma Kävlinge Sjöbo Ystad Tomelilla Simrishamn Marieholm Löberöd Vollsjö Lövestad Löddeköpinge Södra Sandby bromölla Näsum Vinslöv Glimåkra Hästveda Röke Kristianstad Arkelstorp Broby Degeberga Everöd Fjälkinge Färlöv Knislinge Sibbhult Tollarp Vä Åhus Önnestad Olofström Osby Vittsjö Lönsboda Hästveda Hässleholm Killeberg Tyringe Näsby Sösdala Skurup Rydsgård bjärnum Visseltofta Ystad Simrishamn Tomelilla Skurup mönsterås Fliseryd Högsby Sparbank Lönneberga Tuna-Vena Sparbank Markaryds Sparbank Sparbanken Eken AB Södra Hestra Sparbank Högsby Hultsfred Silverdalen Tuna Markaryd Ryd Delary Grimslöv Långasjö Åryd Älmeboda Hyltebruk Burserud Torup Unnaryd Tjustbygdens Sparbank AB Västervik Ankarsrum Gamleby Vimmerby Sparbank AB Vimmerby Virserums Sparbank Virserum Ålems Sparbank ålem Blomstermåla Timmernabben Södermanland Sparbanken Rekarne AB Eskilstuna Torshälla Mariefred Strängnäs Sörmlands Sparbank Katrineholm Nyköping Flen Malmköping Oxelösund Vingåker Uppland Roslagens Sparbank Norrtälje Hallstavik Rimbo Grind Älmsta Ljusterö Sparbanken i Enköping Enköping Bro Bålsta Kungsängen Värmland Fryksdalens Sparbank Westra Wermlands Sparbank Sunne arvika Edane Charlottenberg Koppom Töckfors Åmotfors Årjäng Västergötland Mjöbäcks Sparbank Överlida Sparbanken Alingsås Alingsås Floda Gråbo Herrljunga Lerum Ljung Sollenbrunn Vårgårda Sparbanken Lidköping AB Lidköping Framnäs Sparbanken Skaraborg AB Sparbanken Tranemo Skara Vara Götene Essunga Kvänum Nossebro Vedum Tranemo Dalstorp Länghem Swedbank Sjuhärad AB Tidaholms Sparbank Ulricehamns Sparbank Åse och Viste Härads Sparbank Västmanland Bergslagens Sparbank AB Sparbanken Västra Mälardalen Sala Sparbank Ångermanland Sidensjö Sparbank Öland Ölands Bank ab Östergötland Kinda Ydre Sparbank Vadstena Sparbank Valdemarsviks Sparbank Åtvidabergs Sparbank Borås (3 kontor) Bollebygd Fristad Dalsjöfors Sandared Svenljunga Kinna Sätila Skene Tidaholm Brandstorp Mullsjö Ulricehamn Dalum Gällstad Hökerum Grästorp Lindesberg Nora Frövi Kopparberg Storå Fellingsbro Köping Arboga Kungsör Kolsva Sala Heby Östervåla Tärnsjö Sidensjö Skorped borgholm Mörbylånga Degerhamn Löttorp Färjestaden Kisa Horn Rimforsa Österbymo Vadstena Valdemarsvik Gusum, Åtvidaberg 7

8 Tillväxtdagarna mars i Göteborg Sparbankerna arrangerar tillsammans med Swedbank Tillväxtdagarna i Göteborg. Ambitionen är att under två dagar samla alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Läs mer på och varmt välkommen till Tillväxtdagarna i Göteborg! Frågor om rapporten besvaras av: Öivind Neiman /VD TEL: MOBIL: Lena Silen /Förbundsekonom TEL: MOBIL: Sparbankernas Riksförbund ORG.NR: BESÖK: Sveavägen 17, 8 tr POST: Box 16249, Stockholm TEL: FAX: Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport Januari-juni 2011

Sparbankernas delårsrapport Januari-juni 2011 Sparbankernas delårsrapport Januari-juni Januari-juni jämfört med januari-juni K Sparbankernas samlade rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade med 734 mkr till 1 461 mkr (727). K Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-december Januari-december jämfört med januari-december Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 978 mkr, en ökning med 418 mkr (3 560). Sparbankernas samlade

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-september Januari-september jämfört med januari-september Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 270 mkr, en ökning med 185 mkr (3 085). Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-mars Januari-mars jämfört med januari-mars Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 1 726 mkr, en ökning med 76 mkr (1 650). Sparbankernas samlade rörelseresultat

Läs mer

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Januari-december Fortsatt stabilt resultat förstärker Sparbankernas soliditet Januari-december jämfört med januari-december Rörelseresultatet uppgick till 3 581 mkr

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-mars Januari-mars Första kvartalet jämfört med januari-mars jämfört med fjärde kvartalet K Rörelseresultatet uppgick till 1 390 mkr (1 020), en ökning med 36 procent.

Läs mer

Sparbankernas delårssammanställning

Sparbankernas delårssammanställning Sparbankernas delårssammanställning Januari-september Januari-september jämfört med januari-september Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 468 mkr, en ökning med 198 mkr (3 270). Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut Sparbankernas sammanlagda årsbokslut Januari-december Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas rörelseresultat uppgick till 3 066 mkr, en ökning med 1 083 mkr (1 983). K Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas helårssammanställning

Sparbankernas helårssammanställning Sparbankernas helårssammanställning Januari-december Januari-december jämfört med januari-december Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 968 mkr, en ökning med 200 mkr (3 768). Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-september Som ung, oerfaren entreprenör trodde personalen på banken verkligen på mig och min idé, när andra inte vågade Anna Tingfors, vd och grundare av Alpacha AB

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport Januari-september 2011

Sparbankernas delårsrapport Januari-september 2011 Sparbankernas delårsrapport Januari-september Sparbankerna redovisar ett starkt niomånadersresultat på 2,6 miljarder. Januari-september jämfört med januari-september K Sparbankernas samlade rörelseresultat

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-juni Januari-juni jämfört med januari-juni Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 2 346 mkr, en ökning med 161 mkr (2 185). Sparbankernas samlade rörelseresultat

Läs mer

Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut för 2018

Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut för 2018 PROMEMORIA Datum 2017-09-29 FI Dnr 17-16066 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillsynskategorisering

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade IT-kommunikation 2011 AV-produkter 2012 1 (7) Avropsberättigade i AV-produkter Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabrioleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabrioleter

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter Per 1 000 invånare Hela

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer