Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *"

Transkript

1 Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till mkr, en minskning med 326 mkr från mkr. K Räntenettot ökade med 143 mkr, från mkr till mkr. K Erhållna utdelningar minskade med 450 mkr, från 464 mkr till 14 mkr. K Nettoresultat finansiella transaktioner minskade med 363 mkr, från 667 mkr till 304 mkr. K Kreditförlusterna minskade med 286 mkr till 285 mkr från 549 mkr. K Balansomslutningen ökade med 8,4% från 201 mdr till 218 mdr. K Genomsnittlig affärsvolym ökade med 10,8% till 660 mdr. Fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet K Sparbankernas rörelseresultat uppgick till 445 mkr, att jämföra med 847 mkr. K Räntenettot ökar med 117 mkr, från mkr till mkr. K Nettoresultat finansiella transaktioner minskar med 168 mkr, från 224 mkr till 56 mkr. K Rörelsekostnaderna ökar med 236 mkr, från 999 mkr till mkr. K Kreditförlusterna ökar med 167 mkr, från 35 mkr till 202 mkr. K Balansomslutningen ökade med 3,1% till 218 mdr. K Genomsnittlig affärsvolym ökade med 0,9%. * preliminära siffror

2 Sparbankerna Sveriges sparbanker utgör tillsammans den femte största bankaktören på den svenska marknaden. Sparbankerna är oftast marknadsledande på sina respektive orter. Sparbankernas Riksförbunds 62 medlemsbanker har sammanlagt en affärsvolym på ca 660 miljarder, en balans-omslutning på 218 miljarder och ett rörelseresultat på ca 2,4 miljarder på helårsbasis. Cirka medarbetare på 256 bankkontor arbetar för drygt 2 miljoner kunder inom privat- och företagsmarknaden runt om i landet. Om Sparbankerna annorlunda banker Sveriges 64 sparbanker är annorlunda banker och har oavsett associationsform en gemensam värdegrund där man som sparbank ska stå för en sund vardagsekonomi, stimulera till sparande samtidigt som pengarna ska komma till nytta för orten och bidra till lokalsamhällets utveckling. I sparbankernas verksamhetsidé ingår det att en del av en sparbanks vinst återinvesteras i dess verksamhetsområde. Sparbankerna bedriver bank lokalt och har sina huvudkontor på små och medelstora orter i hela landet. Besluten fattas så nära kunden som möjligt. Långsiktigheten, kunskapen och den lokala förankringen gör att sparbankerna fattar beslut som är bäst för kunden, banken och samhället sparbanken verkar i. Sparbankerna gör andra bedömningar av risker och möjligheter än övriga banker, eftersom de väger in lokala faktorer. Gemensamt för sparbankerna är att de oftast har stora marknadsandelar lokalt och har fått bland de högsta kundnöjdhetsbetygen mer än sju år i rad bland privat- och företagskunder. Långsiktigheten och den lokala förankringen har bidragit till att sparbankerna klarat sig bra genom kriser och konjunkturcykler, från kreugerkraschen till den senaste finanskrisen. Genom den lokala förankringen och lokala kreditgivningen fyller sparbankerna en viktig marknadsoch samhällsfunktion för stora delar av landet, trots att det inte finns en sparbank i Stockholm eller Göteborg. Sparbankerna och dess samhällsengagemang bidrar till tillväxt och livskvalitet Särskiljande för sparbankerna är just att det i verksamhetsidén finns en unik modell för vinstdelning varför sparbankerna spelar en stor roll för att utveckla det lokala näringslivet och lokalsamhället. När det går bra för sparbankerna återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där bankens kunder lever och verkar. Sparbankerna bidrar aktivt till förändring på orter och regioner med i grunden stora utmaningar för tillväxt och nya jobb. I dessa frågor samverkar oftast sparbankerna med lokalpolitiker, myndigheter, organisationer och företagare. Sedan många år tillbaka har sparbankerna tillsammans med lokala aktörer arbetat med frågor om ungdomsarbetslöshet och entreprenörskap. Under har arbetet fortsatt och flera sparbanker som t ex Kinda-Ydre Sparbank, Vadstena Sparbank, Valdemarsviks Sparbank, Åtvidabergs Sparbank, Sparbanken i Karlshamn, Roslagens Sparbank, Sala Sparbank, Bergslagens Sparbank, Laholms Sparbank har gjort en gemensam aktion med samarbetspartnern Swedbank och skapat nya praktikplatser för att ge unga arbetslivserfarenhet och en fot in i arbetslivet. En annan viktig satsning har varit att få unga att prova driva företag. Ett antal sparbanker stödjer projekt inom lands- och glesbygdsutveckling t ex Skurups sparbank som stödjer Ett grönt Rydsgård och Mjöbäcks Sparbank som tillsammans med byalag driver projektet Trivselbygden. Ulricehamns Sparbank var en av initiativtagarna till kunder år 2020, vilket både är målet och namnet på ett projekt som syftar till att få ulricehamnarna att handla lokalt och därmed öka omsättningen hos de lokala butikerna. Sparbankerna medverkade i Landsbygdsriksdagen i Sunne 6-9 maj. 2

3 översikt Kv 4 Kv 3 Förändr % Kv 4 Förändr % jan-dec jan-dec Förändr % Resultaträkning, mkr Räntenetto ,9% ,8% ,5% Provisionsnetto ,1% 687-8,3% ,0% Nettoresultat finansiella transaktioner ,4% Övriga intäkter ,0% ,8% ,5% Summa intäkter ,9% ,3% Personalkostnader ,0% 662-0,5% ,9% Av- och nedskrivningar ,0% 68 1,5% ,4% Övriga kostnader ,0% 554-8,5% ,3% Summa rörelsekostnader ,6% ,8% ,7% Resultat före kreditförluster ,6% ,4% ,6% Kreditförluster inkl. värdeförändring övertagen egendom ,6% ,9% Nedskrivning av finanseilla tillgångar Rörelseresultat ,5% ,0% ,5% Balansräkningsdata, mkr Utlåning till allmänheten ,2% ,2% ,3% Inlåning från allmänheten ,0% ,9% ,5% Summa eget kapital ,4% ,4% ,3% Balansomslutning ,1% ,3% ,4% Total genomsnittlig affärsvolym ,9% ,8% ,8% Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital % 4,64 8,92 8,90 5,46 7,41 K/I-tal före kreditförluster 0,67 0,53 0,65 0,65 0,60 K/I-tal efter kreditförluster 0,76 0,55 0,71 0,69 0,67 Soliditet % 13,68 13,90 12,23 13,68 13,32 Antal årsarbetare ,7% ,4% ,0% Januari - december Räntenettot Räntenettot ökar med 3,5% under jämfört med. Räntenettot har ökat successivt under året från en låg nivå i början av. Intäkterna Provisionsnettot ökar med 6% jämfört med föregående år, nettoresultat finansiella transaktioner minskar däremot med 54,4%. Nettoresultat finansiella transaktioner uppvisar stora svängningar sparbankerna emellan. Övriga intäkter minskar med 82,5% till 96 miljoner kronor jämfört med 548 miljoner kronor. Minskningen är i stor utsträckning orsakad av en betydligt lägre nivå på erhållna utdelningar än tidigare år, 14 miljoner kronor jämfört med 464 miljoner kronor. Kostnaderna Summa rörelsekostnader ökar med 1,7% eller 73 miljoner kronor. Den största posten är personalkostnader vilka ökar med 2,9%. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom har praktiskt taget halverats och minskar med 263 miljoner kronor från 549 miljoner kronor till 286 miljoner kronor. År uppgick kreditförlusterna till 0,27% av sparbankernas balansomslutning, är motsvarande siffra 0,13%. Affärsvolymerna Den genomsnittliga affärsvolymen uppgick till 660 miljarder kronor vilket är en ökning med 10,8% jämfört med. I genomsnittlig affärsvolym ingår förutom in- och utlåning i egen portfölj även de volymer som sparbankerna förmedlar till bl.a. Swedbank Hypotek och Swedbank Robur. Den enskilt största ökningen av affärsvolymen beror på att inlåning från allmänheten i egen portfölj ökar med ca 13 miljarder kronor till 181 miljarder kronor. Utlåning i egen portfölj ökade med 4,3% eller 6 miljarder kronor till 165 miljarder kronor. Balansomslutningen totalt ökade med 8,4% till 218 miljarder kronor. 3

4 Kvartal 4 Räntenettot Räntenettot ökar med 10,9% eller 117 miljoner kronor jämfört med kvartal 3. Intäkterna Provisionsnettot ökar med 13,1% eller 73 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal, nettoresultat finansiella transaktioner minskar däremot med 168 miljoner kronor till 56 miljoner kronor. Övriga intäkter, inklusive erhållna utdelningar, visar ett lågt utfall både kvartal 3 och kvartal 4 och är 21 miljoner kronor lägre kvartal 4 än kvartal 3. Kostnaderna Summa rörelsekostnader ökar med 23,6% under kvartal 4 jämfört med kvartal 3. Största post är personalkostnader vilka ökar med 28% jämfört med föregående period. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom ökar från 35 miljoner kronor kvartal 3 till 202 miljoner kronor kvartal 4. Affärsvolymerna Den genomsnittliga affärsvolymen har ökat med 0,9% under kvartal 4 och uppgår vid utgången av till 660 miljarder kronor. Balansomslutningen ökar med 3,1% till 218 miljarder kronor, ökningen beror framför allt på att posten Inlåning från allmänheten ökar med 5 miljarder kronor till 181 miljarder kronor. Utlåning till allmänheten har däremot minskat med 1,2% och uppgår nu till 165 miljarder kronor. Inlåning sparbankerna, Mdr UTlåning sparbankerna, Mdr dec -02 dec -02 dec-03 dec-03 dec-04 dec-04 dec-05 dec-05 dec-06 dec-06 dec-07 dec-07 dec-08 dec-08 mar-09 jun-09 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 Allmänheten Privatmarknad sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 mar-10 jun-10 Marknadsandelar , Procent dec-10 dec-10 Allmänheten Privatmarknad 20 marknadsandelar 15 Sparbankernas sammanlagda marknadsandel av Inlåning från allmänheten uppgår till 8,2 % vilket är en ökning från då andel uppgick till 7,6%. Marknadsandelen för Utlåning till allmänheten uppgår till 6,5% vilket även det är en ökning jämfört med då andelen var 6,3%. Sparbankernas marknadsandelar innebär att de tillsammans utgör Sveriges femte största aktör på bankmarknaden Inlåning allmänheten Samtliga Sparbanker Swedbank SEB Handelsbanken Utlån och Bolån allmänheten Nordea Danske Bank Länsförsäkringar Övriga banker och bolåninst. 4

5 Det är fjärde året i rad som sparbankerna delar ut priset Årets Sociala Kapitalist tillsammans med Veckans Affärer med syfte att belysa och främja företagens långsiktiga ansvarstagande i samhället. Priset delas ut i tre kategorier: Storföretag, Personlig insats och Entreprenör. Genom priset vill sparbankerna visa att det går att ta ett socialt ansvar och tjäna pengar samtidigt, schyssta stålar, helt enkelt. Årets sociala kapitalist, personlig insats, gick till Carl Folke och Johan Rockström, Stockholm Environment Institute. Trångsviksbolaget utsågs till Årets sociala kapitalist i kategorin entreprenör och i kategori Storföretag tog Playing för Change priset. Läs mer på Resultatposter SAMTLIGA SPARBANKER, tkr Helår Helår Förändring % Ränteintäkter (inkl leasing) ,6 Räntekostnader ,6 Räntenetto ,5 Erhållna utdelningar ,1 Provisionsintäkter ,1 Provisionskostnader ,8 Nettoresultat finansiella transaktioner ,4 Övriga rörelseintäkter ,3 S:a övriga rörelseintäkter ,5 Summa räntenetto och rörelseintäkter ,3 Allmänna administrationskostnader ,2 - varav personalkostnader ,9 - därav avsättning vinstandelar ,4 - varav IT-kostnader ,1 - varav övr allmänna administrationskostnader ,2 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar ,5 - varav goodwill ,3 Övriga rörelsekostnader ,9 Summa kostnader före kreditförluster ,7 Resultat före kreditförluster ,6 Kreditförluster, inkl värdeförändring ,9 Nedskrivningar av finansiella tillgångar ,3 - varav Swedbanksaktier ,0 Rörelseresultat ,5 Medelomslutning, MO ,8 Total affärsvolym ultimo ,3 Total genomsnittlig affärsvolym ,9 Antal årsanställda ,9 5

6 balansräkning i sammandrag SAMTLIGA SPARBANKER, tkr Tillgångar Förändring 12 mån % Utlåning till allmänheten ,7 Obligationer o andra räntebärande värdepapper ,5 Aktier och andelar ,6 Övriga tillgångar ,2 Summa tillgångar ,4 Skulder Inlåning från allmänheten ,5 Övriga skulder ,1 Summa skulder ,9 Eget kapital Obeskattade reserver ,7 Fond för verkligt värde ,8 Egna fonder inklusive periodens resultat ,8 Summa skulder och eget kapital ,4 NYCKELTAL Förändring %-enheter Räntabilitet på eget kapital, % helår (28 % skatt) 5,46 7,41-1,95 Kapitalstruktur Soliditet, % 13,68 13,32 0,35 Effektivitetsmått KI - tal före förluster, netto 0,65 0,60 0,06 KI - tal efter förluster, netto 0,69 0,67 0,02 Övrigt Affärsvolym per årsarbetare, tkr Aktieinnehav i Swedbank Förändring antal Antal A-aktier Antal Preferensaktier Flertalet sparbanker satsar på unga företagare i olika former och koncept som Ung Företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer etc, ofta i nära samarbete med Nyföretagarcentrum, kommuner och skolor m fl. Under har många ungdomar fått hjälp på traven att driva eget företag t ex genom ett startpaket med litet bidrag och kunskaper inom ekonomi, marknadsföring och juridik samt en personlig mentor. 6

7 Sparbankerna 256 kontor på över 240 orter i 20 landskap Kommuner där sparbankerna finns. Blekinge Sparbanken i Karlshamn Sölvesborg - Mjällby Sparbank Bohuslän Orusts Sparbank Sparbanken Tanum Tjörns Sparbank Dalarna Bjursås Sparbank Leksands Sparbank Norrbärke Sparbank Södra Dalarnas Sparbank Dalsland Dalslands Sparbank Gotland Sparbanken Gotland Närs Sparbank Halland Falkenbergs Sparbank Laholms Sparbank Sparbanken Boken Varbergs Sparbank AB Hälsingland Hudiksvalls Sparbank Medelpad Attmars Sparbank Karlshamn Olofström Svängsta Mörrum Asarum Kyrkhult Vilshult Ringamåla Sölvesborg Mjällby Henån Ellös Svanesund Varekil Tanumshede Fjällbacka Grebbestad Hamburgsund Östad Skärhamn Kållekärr Myggenäs Bjursås Leksand Insjön Rättvik Smedjebacken Söderbärke Hedemora Långhyttan Stora Skedvi Mellrud Bengtsfors Bäckefors Ed Färgelanda Högsäter Åsensbruk Eskelhem Stånga Klintehamn Roma Stånga Falkenberg Getinge Ullared Vessingebro Ätran Laholm Knäred Våxtorp Hishult Skånes Fagerhult Varberg Bua Horred Håsten Skällinge Träslövsläge Tvååker Veddinge Hudiksvall Delsbo Enånger Forsa Iggesund Järvsö Matfors Norrbotten Sparbanken Nord Närke Lekebergs Sparbank Skåne Ekeby Sparbank Frenninge Sparbank Färs & Frosta Sparbank Ivetofta Sparbank i Bromölla Sparbanken Göinge AB Sparbanken 1826 Skurups Sparbank Snapphanebygdens Sparbank Sparbanken Syd Småland Häradssparbanken Mönsterås Piteå Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Jokkmokk Kiruna Malmberget Norrfjärden Pajala Roknäs Rosvik Vuollerim Älvsbyn Öjebyn Överkalix Övertorneå Fjugesta ekeby Vollsjö Lund Staffanstorp Svalöv Eslöv Höör Hörby Lomma Kävlinge Sjöbo Ystad Tomelilla Simrishamn Marieholm Löberöd Vollsjö Lövestad Löddeköpinge Södra Sandby bromölla Näsum Vinslöv Glimåkra Hästveda Röke Kristianstad Arkelstorp Broby Degeberga Everöd Fjälkinge Färlöv Knislinge Sibbhult Tollarp Vä Åhus Önnestad Olofström Osby Vittsjö Lönsboda Hästveda Hässleholm Killeberg Tyringe Näsby Sösdala Skurup Rydsgård bjärnum Visseltofta Ystad Simrishamn Tomelilla Skurup mönsterås Fliseryd Högsby Sparbank Lönneberga Tuna-Vena Sparbank Markaryds Sparbank Sparbanken Eken AB Södra Hestra Sparbank Högsby Hultsfred Silverdalen Tuna Markaryd Ryd Delary Grimslöv Långasjö Åryd Älmeboda Hyltebruk Burserud Torup Unnaryd Tjustbygdens Sparbank AB Västervik Ankarsrum Gamleby Vimmerby Sparbank AB Vimmerby Virserums Sparbank Virserum Ålems Sparbank ålem Blomstermåla Timmernabben Södermanland Sparbanken Rekarne AB Eskilstuna Torshälla Mariefred Strängnäs Sörmlands Sparbank Katrineholm Nyköping Flen Malmköping Oxelösund Vingåker Uppland Roslagens Sparbank Norrtälje Hallstavik Rimbo Grind Älmsta Ljusterö Sparbanken i Enköping Enköping Bro Bålsta Kungsängen Värmland Fryksdalens Sparbank Westra Wermlands Sparbank Sunne arvika Edane Charlottenberg Koppom Töckfors Åmotfors Årjäng Västergötland Mjöbäcks Sparbank Överlida Sparbanken Alingsås Alingsås Floda Gråbo Herrljunga Lerum Ljung Sollenbrunn Vårgårda Sparbanken Lidköping AB Lidköping Framnäs Sparbanken Skaraborg AB Sparbanken Tranemo Skara Vara Götene Essunga Kvänum Nossebro Vedum Tranemo Dalstorp Länghem Swedbank Sjuhärad AB Tidaholms Sparbank Ulricehamns Sparbank Åse och Viste Härads Sparbank Västmanland Bergslagens Sparbank AB Sparbanken Västra Mälardalen Sala Sparbank Ångermanland Sidensjö Sparbank Öland Ölands Bank ab Östergötland Kinda Ydre Sparbank Vadstena Sparbank Valdemarsviks Sparbank Åtvidabergs Sparbank Borås (3 kontor) Bollebygd Fristad Dalsjöfors Sandared Svenljunga Kinna Sätila Skene Tidaholm Brandstorp Mullsjö Ulricehamn Dalum Gällstad Hökerum Grästorp Lindesberg Nora Frövi Kopparberg Storå Fellingsbro Köping Arboga Kungsör Kolsva Sala Heby Östervåla Tärnsjö Sidensjö Skorped borgholm Mörbylånga Degerhamn Löttorp Färjestaden Kisa Horn Rimforsa Österbymo Vadstena Valdemarsvik Gusum, Åtvidaberg 7

8 Tillväxtdagarna mars i Göteborg Sparbankerna arrangerar tillsammans med Swedbank Tillväxtdagarna i Göteborg. Ambitionen är att under två dagar samla alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Läs mer på och varmt välkommen till Tillväxtdagarna i Göteborg! Frågor om rapporten besvaras av: Öivind Neiman /VD TEL: MOBIL: Lena Silen /Förbundsekonom TEL: MOBIL: Sparbankernas Riksförbund ORG.NR: BESÖK: Sveavägen 17, 8 tr POST: Box 16249, Stockholm TEL: FAX: Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2011 1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Regionala

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22

Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22 Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22 fokus 15 21 juni 2007 tio-i-topp 1 Lund 2 Lomma 3 Vellinge 4 Lidingö 5 Danderyd 6 Kungsbacka

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer