Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *"

Transkript

1 Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till mkr, en minskning med 326 mkr från mkr. K Räntenettot ökade med 143 mkr, från mkr till mkr. K Erhållna utdelningar minskade med 450 mkr, från 464 mkr till 14 mkr. K Nettoresultat finansiella transaktioner minskade med 363 mkr, från 667 mkr till 304 mkr. K Kreditförlusterna minskade med 286 mkr till 285 mkr från 549 mkr. K Balansomslutningen ökade med 8,4% från 201 mdr till 218 mdr. K Genomsnittlig affärsvolym ökade med 10,8% till 660 mdr. Fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet K Sparbankernas rörelseresultat uppgick till 445 mkr, att jämföra med 847 mkr. K Räntenettot ökar med 117 mkr, från mkr till mkr. K Nettoresultat finansiella transaktioner minskar med 168 mkr, från 224 mkr till 56 mkr. K Rörelsekostnaderna ökar med 236 mkr, från 999 mkr till mkr. K Kreditförlusterna ökar med 167 mkr, från 35 mkr till 202 mkr. K Balansomslutningen ökade med 3,1% till 218 mdr. K Genomsnittlig affärsvolym ökade med 0,9%. * preliminära siffror

2 Sparbankerna Sveriges sparbanker utgör tillsammans den femte största bankaktören på den svenska marknaden. Sparbankerna är oftast marknadsledande på sina respektive orter. Sparbankernas Riksförbunds 62 medlemsbanker har sammanlagt en affärsvolym på ca 660 miljarder, en balans-omslutning på 218 miljarder och ett rörelseresultat på ca 2,4 miljarder på helårsbasis. Cirka medarbetare på 256 bankkontor arbetar för drygt 2 miljoner kunder inom privat- och företagsmarknaden runt om i landet. Om Sparbankerna annorlunda banker Sveriges 64 sparbanker är annorlunda banker och har oavsett associationsform en gemensam värdegrund där man som sparbank ska stå för en sund vardagsekonomi, stimulera till sparande samtidigt som pengarna ska komma till nytta för orten och bidra till lokalsamhällets utveckling. I sparbankernas verksamhetsidé ingår det att en del av en sparbanks vinst återinvesteras i dess verksamhetsområde. Sparbankerna bedriver bank lokalt och har sina huvudkontor på små och medelstora orter i hela landet. Besluten fattas så nära kunden som möjligt. Långsiktigheten, kunskapen och den lokala förankringen gör att sparbankerna fattar beslut som är bäst för kunden, banken och samhället sparbanken verkar i. Sparbankerna gör andra bedömningar av risker och möjligheter än övriga banker, eftersom de väger in lokala faktorer. Gemensamt för sparbankerna är att de oftast har stora marknadsandelar lokalt och har fått bland de högsta kundnöjdhetsbetygen mer än sju år i rad bland privat- och företagskunder. Långsiktigheten och den lokala förankringen har bidragit till att sparbankerna klarat sig bra genom kriser och konjunkturcykler, från kreugerkraschen till den senaste finanskrisen. Genom den lokala förankringen och lokala kreditgivningen fyller sparbankerna en viktig marknadsoch samhällsfunktion för stora delar av landet, trots att det inte finns en sparbank i Stockholm eller Göteborg. Sparbankerna och dess samhällsengagemang bidrar till tillväxt och livskvalitet Särskiljande för sparbankerna är just att det i verksamhetsidén finns en unik modell för vinstdelning varför sparbankerna spelar en stor roll för att utveckla det lokala näringslivet och lokalsamhället. När det går bra för sparbankerna återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där bankens kunder lever och verkar. Sparbankerna bidrar aktivt till förändring på orter och regioner med i grunden stora utmaningar för tillväxt och nya jobb. I dessa frågor samverkar oftast sparbankerna med lokalpolitiker, myndigheter, organisationer och företagare. Sedan många år tillbaka har sparbankerna tillsammans med lokala aktörer arbetat med frågor om ungdomsarbetslöshet och entreprenörskap. Under har arbetet fortsatt och flera sparbanker som t ex Kinda-Ydre Sparbank, Vadstena Sparbank, Valdemarsviks Sparbank, Åtvidabergs Sparbank, Sparbanken i Karlshamn, Roslagens Sparbank, Sala Sparbank, Bergslagens Sparbank, Laholms Sparbank har gjort en gemensam aktion med samarbetspartnern Swedbank och skapat nya praktikplatser för att ge unga arbetslivserfarenhet och en fot in i arbetslivet. En annan viktig satsning har varit att få unga att prova driva företag. Ett antal sparbanker stödjer projekt inom lands- och glesbygdsutveckling t ex Skurups sparbank som stödjer Ett grönt Rydsgård och Mjöbäcks Sparbank som tillsammans med byalag driver projektet Trivselbygden. Ulricehamns Sparbank var en av initiativtagarna till kunder år 2020, vilket både är målet och namnet på ett projekt som syftar till att få ulricehamnarna att handla lokalt och därmed öka omsättningen hos de lokala butikerna. Sparbankerna medverkade i Landsbygdsriksdagen i Sunne 6-9 maj. 2

3 översikt Kv 4 Kv 3 Förändr % Kv 4 Förändr % jan-dec jan-dec Förändr % Resultaträkning, mkr Räntenetto ,9% ,8% ,5% Provisionsnetto ,1% 687-8,3% ,0% Nettoresultat finansiella transaktioner ,4% Övriga intäkter ,0% ,8% ,5% Summa intäkter ,9% ,3% Personalkostnader ,0% 662-0,5% ,9% Av- och nedskrivningar ,0% 68 1,5% ,4% Övriga kostnader ,0% 554-8,5% ,3% Summa rörelsekostnader ,6% ,8% ,7% Resultat före kreditförluster ,6% ,4% ,6% Kreditförluster inkl. värdeförändring övertagen egendom ,6% ,9% Nedskrivning av finanseilla tillgångar Rörelseresultat ,5% ,0% ,5% Balansräkningsdata, mkr Utlåning till allmänheten ,2% ,2% ,3% Inlåning från allmänheten ,0% ,9% ,5% Summa eget kapital ,4% ,4% ,3% Balansomslutning ,1% ,3% ,4% Total genomsnittlig affärsvolym ,9% ,8% ,8% Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital % 4,64 8,92 8,90 5,46 7,41 K/I-tal före kreditförluster 0,67 0,53 0,65 0,65 0,60 K/I-tal efter kreditförluster 0,76 0,55 0,71 0,69 0,67 Soliditet % 13,68 13,90 12,23 13,68 13,32 Antal årsarbetare ,7% ,4% ,0% Januari - december Räntenettot Räntenettot ökar med 3,5% under jämfört med. Räntenettot har ökat successivt under året från en låg nivå i början av. Intäkterna Provisionsnettot ökar med 6% jämfört med föregående år, nettoresultat finansiella transaktioner minskar däremot med 54,4%. Nettoresultat finansiella transaktioner uppvisar stora svängningar sparbankerna emellan. Övriga intäkter minskar med 82,5% till 96 miljoner kronor jämfört med 548 miljoner kronor. Minskningen är i stor utsträckning orsakad av en betydligt lägre nivå på erhållna utdelningar än tidigare år, 14 miljoner kronor jämfört med 464 miljoner kronor. Kostnaderna Summa rörelsekostnader ökar med 1,7% eller 73 miljoner kronor. Den största posten är personalkostnader vilka ökar med 2,9%. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom har praktiskt taget halverats och minskar med 263 miljoner kronor från 549 miljoner kronor till 286 miljoner kronor. År uppgick kreditförlusterna till 0,27% av sparbankernas balansomslutning, är motsvarande siffra 0,13%. Affärsvolymerna Den genomsnittliga affärsvolymen uppgick till 660 miljarder kronor vilket är en ökning med 10,8% jämfört med. I genomsnittlig affärsvolym ingår förutom in- och utlåning i egen portfölj även de volymer som sparbankerna förmedlar till bl.a. Swedbank Hypotek och Swedbank Robur. Den enskilt största ökningen av affärsvolymen beror på att inlåning från allmänheten i egen portfölj ökar med ca 13 miljarder kronor till 181 miljarder kronor. Utlåning i egen portfölj ökade med 4,3% eller 6 miljarder kronor till 165 miljarder kronor. Balansomslutningen totalt ökade med 8,4% till 218 miljarder kronor. 3

4 Kvartal 4 Räntenettot Räntenettot ökar med 10,9% eller 117 miljoner kronor jämfört med kvartal 3. Intäkterna Provisionsnettot ökar med 13,1% eller 73 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal, nettoresultat finansiella transaktioner minskar däremot med 168 miljoner kronor till 56 miljoner kronor. Övriga intäkter, inklusive erhållna utdelningar, visar ett lågt utfall både kvartal 3 och kvartal 4 och är 21 miljoner kronor lägre kvartal 4 än kvartal 3. Kostnaderna Summa rörelsekostnader ökar med 23,6% under kvartal 4 jämfört med kvartal 3. Största post är personalkostnader vilka ökar med 28% jämfört med föregående period. Kreditförluster inklusive värdeförändring övertagen egendom ökar från 35 miljoner kronor kvartal 3 till 202 miljoner kronor kvartal 4. Affärsvolymerna Den genomsnittliga affärsvolymen har ökat med 0,9% under kvartal 4 och uppgår vid utgången av till 660 miljarder kronor. Balansomslutningen ökar med 3,1% till 218 miljarder kronor, ökningen beror framför allt på att posten Inlåning från allmänheten ökar med 5 miljarder kronor till 181 miljarder kronor. Utlåning till allmänheten har däremot minskat med 1,2% och uppgår nu till 165 miljarder kronor. Inlåning sparbankerna, Mdr UTlåning sparbankerna, Mdr dec -02 dec -02 dec-03 dec-03 dec-04 dec-04 dec-05 dec-05 dec-06 dec-06 dec-07 dec-07 dec-08 dec-08 mar-09 jun-09 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 Allmänheten Privatmarknad sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 mar-10 jun-10 Marknadsandelar , Procent dec-10 dec-10 Allmänheten Privatmarknad 20 marknadsandelar 15 Sparbankernas sammanlagda marknadsandel av Inlåning från allmänheten uppgår till 8,2 % vilket är en ökning från då andel uppgick till 7,6%. Marknadsandelen för Utlåning till allmänheten uppgår till 6,5% vilket även det är en ökning jämfört med då andelen var 6,3%. Sparbankernas marknadsandelar innebär att de tillsammans utgör Sveriges femte största aktör på bankmarknaden Inlåning allmänheten Samtliga Sparbanker Swedbank SEB Handelsbanken Utlån och Bolån allmänheten Nordea Danske Bank Länsförsäkringar Övriga banker och bolåninst. 4

5 Det är fjärde året i rad som sparbankerna delar ut priset Årets Sociala Kapitalist tillsammans med Veckans Affärer med syfte att belysa och främja företagens långsiktiga ansvarstagande i samhället. Priset delas ut i tre kategorier: Storföretag, Personlig insats och Entreprenör. Genom priset vill sparbankerna visa att det går att ta ett socialt ansvar och tjäna pengar samtidigt, schyssta stålar, helt enkelt. Årets sociala kapitalist, personlig insats, gick till Carl Folke och Johan Rockström, Stockholm Environment Institute. Trångsviksbolaget utsågs till Årets sociala kapitalist i kategorin entreprenör och i kategori Storföretag tog Playing för Change priset. Läs mer på Resultatposter SAMTLIGA SPARBANKER, tkr Helår Helår Förändring % Ränteintäkter (inkl leasing) ,6 Räntekostnader ,6 Räntenetto ,5 Erhållna utdelningar ,1 Provisionsintäkter ,1 Provisionskostnader ,8 Nettoresultat finansiella transaktioner ,4 Övriga rörelseintäkter ,3 S:a övriga rörelseintäkter ,5 Summa räntenetto och rörelseintäkter ,3 Allmänna administrationskostnader ,2 - varav personalkostnader ,9 - därav avsättning vinstandelar ,4 - varav IT-kostnader ,1 - varav övr allmänna administrationskostnader ,2 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar ,5 - varav goodwill ,3 Övriga rörelsekostnader ,9 Summa kostnader före kreditförluster ,7 Resultat före kreditförluster ,6 Kreditförluster, inkl värdeförändring ,9 Nedskrivningar av finansiella tillgångar ,3 - varav Swedbanksaktier ,0 Rörelseresultat ,5 Medelomslutning, MO ,8 Total affärsvolym ultimo ,3 Total genomsnittlig affärsvolym ,9 Antal årsanställda ,9 5

6 balansräkning i sammandrag SAMTLIGA SPARBANKER, tkr Tillgångar Förändring 12 mån % Utlåning till allmänheten ,7 Obligationer o andra räntebärande värdepapper ,5 Aktier och andelar ,6 Övriga tillgångar ,2 Summa tillgångar ,4 Skulder Inlåning från allmänheten ,5 Övriga skulder ,1 Summa skulder ,9 Eget kapital Obeskattade reserver ,7 Fond för verkligt värde ,8 Egna fonder inklusive periodens resultat ,8 Summa skulder och eget kapital ,4 NYCKELTAL Förändring %-enheter Räntabilitet på eget kapital, % helår (28 % skatt) 5,46 7,41-1,95 Kapitalstruktur Soliditet, % 13,68 13,32 0,35 Effektivitetsmått KI - tal före förluster, netto 0,65 0,60 0,06 KI - tal efter förluster, netto 0,69 0,67 0,02 Övrigt Affärsvolym per årsarbetare, tkr Aktieinnehav i Swedbank Förändring antal Antal A-aktier Antal Preferensaktier Flertalet sparbanker satsar på unga företagare i olika former och koncept som Ung Företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer etc, ofta i nära samarbete med Nyföretagarcentrum, kommuner och skolor m fl. Under har många ungdomar fått hjälp på traven att driva eget företag t ex genom ett startpaket med litet bidrag och kunskaper inom ekonomi, marknadsföring och juridik samt en personlig mentor. 6

7 Sparbankerna 256 kontor på över 240 orter i 20 landskap Kommuner där sparbankerna finns. Blekinge Sparbanken i Karlshamn Sölvesborg - Mjällby Sparbank Bohuslän Orusts Sparbank Sparbanken Tanum Tjörns Sparbank Dalarna Bjursås Sparbank Leksands Sparbank Norrbärke Sparbank Södra Dalarnas Sparbank Dalsland Dalslands Sparbank Gotland Sparbanken Gotland Närs Sparbank Halland Falkenbergs Sparbank Laholms Sparbank Sparbanken Boken Varbergs Sparbank AB Hälsingland Hudiksvalls Sparbank Medelpad Attmars Sparbank Karlshamn Olofström Svängsta Mörrum Asarum Kyrkhult Vilshult Ringamåla Sölvesborg Mjällby Henån Ellös Svanesund Varekil Tanumshede Fjällbacka Grebbestad Hamburgsund Östad Skärhamn Kållekärr Myggenäs Bjursås Leksand Insjön Rättvik Smedjebacken Söderbärke Hedemora Långhyttan Stora Skedvi Mellrud Bengtsfors Bäckefors Ed Färgelanda Högsäter Åsensbruk Eskelhem Stånga Klintehamn Roma Stånga Falkenberg Getinge Ullared Vessingebro Ätran Laholm Knäred Våxtorp Hishult Skånes Fagerhult Varberg Bua Horred Håsten Skällinge Träslövsläge Tvååker Veddinge Hudiksvall Delsbo Enånger Forsa Iggesund Järvsö Matfors Norrbotten Sparbanken Nord Närke Lekebergs Sparbank Skåne Ekeby Sparbank Frenninge Sparbank Färs & Frosta Sparbank Ivetofta Sparbank i Bromölla Sparbanken Göinge AB Sparbanken 1826 Skurups Sparbank Snapphanebygdens Sparbank Sparbanken Syd Småland Häradssparbanken Mönsterås Piteå Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Jokkmokk Kiruna Malmberget Norrfjärden Pajala Roknäs Rosvik Vuollerim Älvsbyn Öjebyn Överkalix Övertorneå Fjugesta ekeby Vollsjö Lund Staffanstorp Svalöv Eslöv Höör Hörby Lomma Kävlinge Sjöbo Ystad Tomelilla Simrishamn Marieholm Löberöd Vollsjö Lövestad Löddeköpinge Södra Sandby bromölla Näsum Vinslöv Glimåkra Hästveda Röke Kristianstad Arkelstorp Broby Degeberga Everöd Fjälkinge Färlöv Knislinge Sibbhult Tollarp Vä Åhus Önnestad Olofström Osby Vittsjö Lönsboda Hästveda Hässleholm Killeberg Tyringe Näsby Sösdala Skurup Rydsgård bjärnum Visseltofta Ystad Simrishamn Tomelilla Skurup mönsterås Fliseryd Högsby Sparbank Lönneberga Tuna-Vena Sparbank Markaryds Sparbank Sparbanken Eken AB Södra Hestra Sparbank Högsby Hultsfred Silverdalen Tuna Markaryd Ryd Delary Grimslöv Långasjö Åryd Älmeboda Hyltebruk Burserud Torup Unnaryd Tjustbygdens Sparbank AB Västervik Ankarsrum Gamleby Vimmerby Sparbank AB Vimmerby Virserums Sparbank Virserum Ålems Sparbank ålem Blomstermåla Timmernabben Södermanland Sparbanken Rekarne AB Eskilstuna Torshälla Mariefred Strängnäs Sörmlands Sparbank Katrineholm Nyköping Flen Malmköping Oxelösund Vingåker Uppland Roslagens Sparbank Norrtälje Hallstavik Rimbo Grind Älmsta Ljusterö Sparbanken i Enköping Enköping Bro Bålsta Kungsängen Värmland Fryksdalens Sparbank Westra Wermlands Sparbank Sunne arvika Edane Charlottenberg Koppom Töckfors Åmotfors Årjäng Västergötland Mjöbäcks Sparbank Överlida Sparbanken Alingsås Alingsås Floda Gråbo Herrljunga Lerum Ljung Sollenbrunn Vårgårda Sparbanken Lidköping AB Lidköping Framnäs Sparbanken Skaraborg AB Sparbanken Tranemo Skara Vara Götene Essunga Kvänum Nossebro Vedum Tranemo Dalstorp Länghem Swedbank Sjuhärad AB Tidaholms Sparbank Ulricehamns Sparbank Åse och Viste Härads Sparbank Västmanland Bergslagens Sparbank AB Sparbanken Västra Mälardalen Sala Sparbank Ångermanland Sidensjö Sparbank Öland Ölands Bank ab Östergötland Kinda Ydre Sparbank Vadstena Sparbank Valdemarsviks Sparbank Åtvidabergs Sparbank Borås (3 kontor) Bollebygd Fristad Dalsjöfors Sandared Svenljunga Kinna Sätila Skene Tidaholm Brandstorp Mullsjö Ulricehamn Dalum Gällstad Hökerum Grästorp Lindesberg Nora Frövi Kopparberg Storå Fellingsbro Köping Arboga Kungsör Kolsva Sala Heby Östervåla Tärnsjö Sidensjö Skorped borgholm Mörbylånga Degerhamn Löttorp Färjestaden Kisa Horn Rimforsa Österbymo Vadstena Valdemarsvik Gusum, Åtvidaberg 7

8 Tillväxtdagarna mars i Göteborg Sparbankerna arrangerar tillsammans med Swedbank Tillväxtdagarna i Göteborg. Ambitionen är att under två dagar samla alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Läs mer på och varmt välkommen till Tillväxtdagarna i Göteborg! Frågor om rapporten besvaras av: Öivind Neiman /VD TEL: MOBIL: Lena Silen /Förbundsekonom TEL: MOBIL: Sparbankernas Riksförbund ORG.NR: BESÖK: Sveavägen 17, 8 tr POST: Box 16249, Stockholm TEL: FAX: Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * januari december Sparbankerna gjorde vinst på 2,1 miljarder Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport Januari-juni 2011

Sparbankernas delårsrapport Januari-juni 2011 Sparbankernas delårsrapport Januari-juni Januari-juni jämfört med januari-juni K Sparbankernas samlade rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade med 734 mkr till 1 461 mkr (727). K Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-december Januari-december jämfört med januari-december Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 978 mkr, en ökning med 418 mkr (3 560). Sparbankernas samlade

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-september Januari-september jämfört med januari-september Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 270 mkr, en ökning med 185 mkr (3 085). Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-mars Januari-mars jämfört med januari-mars Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 1 726 mkr, en ökning med 76 mkr (1 650). Sparbankernas samlade rörelseresultat

Läs mer

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut *

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Sparbankernas sammanlagda årsbokslut * Januari-december Fortsatt stabilt resultat förstärker Sparbankernas soliditet Januari-december jämfört med januari-december Rörelseresultatet uppgick till 3 581 mkr

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-mars Januari-mars Första kvartalet jämfört med januari-mars jämfört med fjärde kvartalet K Rörelseresultatet uppgick till 1 390 mkr (1 020), en ökning med 36 procent.

Läs mer

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut Sparbankernas sammanlagda årsbokslut Januari-december Januari-december jämfört med januari-december K Sparbankernas rörelseresultat uppgick till 3 066 mkr, en ökning med 1 083 mkr (1 983). K Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas helårssammanställning

Sparbankernas helårssammanställning Sparbankernas helårssammanställning Januari-december Januari-december jämfört med januari-december Sparbankernas samlade rörelseresultat uppgick till 3 968 mkr, en ökning med 200 mkr (3 768). Sparbankernas

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport Januari-september 2011

Sparbankernas delårsrapport Januari-september 2011 Sparbankernas delårsrapport Januari-september Sparbankerna redovisar ett starkt niomånadersresultat på 2,6 miljarder. Januari-september jämfört med januari-september K Sparbankernas samlade rörelseresultat

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-september Som ung, oerfaren entreprenör trodde personalen på banken verkligen på mig och min idé, när andra inte vågade Anna Tingfors, vd och grundare av Alpacha AB

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter Per 1 000 invånare Hela

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Kvartal 1-Kvartal 4- *Kvartal 1-09 mot Län

Kvartal 1-Kvartal 4- *Kvartal 1-09 mot Län Statistiken som presenteras här gäller nyregistrerade företag. * Jämförelsen gäller kvartal 1-2009 mot kvartal 4-2008 där exempelvis -0,66% innebär en minskning med 0,66% och 52% en ökning med 52%. Kvartal

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009.

Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009. Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009. Län Husvagna r Husvagn per 1000 inv Kommun Husbilar Husbil per 1000 inv Hela Sverige 266 078 28,75

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik Statistiken som presenteras här gäller husvagnar i trafik under maj 2011, dvs släp med karosserikod 81 och 100. Källa Transportstyrelsen. Antal Per 1 000 Antal Per 1 000 Län husvagnar invånare Kommun husvagnar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Ale Alingsås Västra Götaland beslut är inte fattat Den kommer att vara oförändrad Alvesta Kronoberg vara oförändrad

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och rut 2012 2013-01-11 1 (15) Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Typ Antal utförare riket RUT 16 811 ROT 67 912 okänt ROT 148 BLEKINGE RUT 212 BLEKINGE ROT 1

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och tut 2012 2013-01-04 1 (15) Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Typ Antal köpare riket RUT 491 711 ROT 984 402 okänt ROT 882 BLEKINGE RUT 6 124 BLEKINGE ROT 17

Läs mer

Sparbankernas delårsrapport

Sparbankernas delårsrapport Sparbankernas delårsrapport Januari-juni Inlåningen ökar, men räntemarginalerna minskar Januari-juni jämfört med januari-juni K Rörelseresultatet uppgick till 2 186 mkr (1 827), en ökning med 20 procent.

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2016-11-15 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning 2016 Status Statusfärger Ale Västra Götaland 82% Uppfyller mål 2020 Allingsås Västra Götaland 95% I linje

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 5 Antal pågående skuldsaneringsbeslut län och kommun, Totalt Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 78 98 119 121 124 132 BLEKINGE KARLSKRONA 97 115 117 120 118 117 BLEKINGE OLOFSTRÖM 14 21 29

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer