Trygghet under och efter arbetslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet under och efter arbetslivet"

Transkript

1 Ett år med Alecta 2005 Trygghet under och efter arbetslivet 1

2 Innehåll 2005 i sammandrag 3 Vd har ordet 4 Alecta i samhället 6 Alecta och finanserna 8 Alecta och ett friskare näringsliv 12 Alecta och medarbetarna 13 Koncernens resultaträkningar i sammandrag 14 Koncernens balansräkningar i sammandrag 15 Styrelse 16 Företagsledning 17 Alecta och kundservicen 18 På omslaget: Sylvia Mäler, Avgångspension, kom nyligen tillbaka till Alecta efter ett par år på andra ställen. I mitt arbete har jag både externa och interna kontakter, vilket gör det hela omväxlande. För 2005 har Alecta även gjort en årsredovisning. Den kan hämtas eller beställas på eller Alecta Kommunikation Stockholm I Besök Regeringsgatan 107 Telefon (vx) Mejl 2

3 2005 i sammandrag Alecta är tjänstepensionsföretaget som tack vare lång erfarenhet, stabil förvaltning och god avkastning kan erbjuda trygghet till lågt pris. Totalavkastningen på våra placeringar blev 14,3 procent. Vår konsolidering var 129 procent vid utgången av Vid samma tidpunkt förvaltade vi närmare 400 miljarder kronor i pensionsportföljen. Fortfarande är kännedomen om tjänstepensionen och dess olika delar låg. För att öka kunskapen har vi utvecklat internettjänsten Tjänstepensionsskolan och träffat över privatkunder på seminarier och mässor. För den tydliga informationen i våra kundbrev belönades vi med Pensionsakademins pris Guldkanten. Lönsamhet i ett företag beror till stor del på medarbetarnas hälsa. Därför finansierar vi forskningsprojekten Hälsa och framtid samt Stress och återhämtning. Under året har vi också tillsammans med kundföretagen genomfört 100 hälsoprojekt för högre frisknärvaro. Det är en trygghet att veta vart man vänder sig för att få mer information. Under året har vår kundservice besvarat över 800 telefonsamtal och mejl om dagen. 3

4 Vd har ordet Ny syn på risk och vem som ska bära den Ett nytt ITP-avtal ändrar förutsättningarna för många aktörer på marknaden för tjänstepensioner. För vår del kan ett nytt avtal innebära att vi fullt ut kan vara med och konkurrera med andra företag utan de begränsningar som finns idag. Med 14,3 procent i totalavkastning är vi ett livbolag som skapat resultat som ligger klart bättre än genomsnittet av övriga bolag. Det gör vi även om man tittar fem år tillbaka. Samtidigt ligger våra förvaltningskostnader på 0,18 procent, vilket är bland de lägsta i branschen. Det är angenäma nyckeltal som visar vår styrka som förvaltare och vår förmåga att pressa verksamhetens kostnader. I och med att nya regler träder i kraft under 2006 får livbolagens kollektiva konsolidering en annan betydelse. Konsolideringsnivån kommer, på grund av skuldsidans marknadsvärdering, att variera i högre utsträckning än vad den gjort hittills. Vår styrelse har därför beslutat att se över konsolideringspolicyns målintervall för den kollektiva konsolideringen. Dagens intervall är procent. De nya reglerna medför att kapitalförvaltningen får nya riskförutsättningar. Tidigare innebar ett riskfritt placeringsalternativ att kapitalet lades i kassan. Från och med 2006 är det placeringar, primärt statspapper, med lång löptid som motsvarar det riskfria alternativet. Verkligheten när det gäller våra åtaganden och våra placeringsalternativ är dock densamma och det så kallade tjänstepensionsdirektivet får inte någon större inverkan på vår placeringsinriktning. Den kanske viktigaste händelsen för Alectas och våra kunders vidkommande är förhandlingarna mellan kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt ITPavtal. Den ursprungliga planen kom till 1960 men ändringar i planen har skett kontinuerligt. Alecta har dock hela tiden haft förtroendet att förvalta ITP-planen. Vi står nu inför en förändring av ITP-planen som antagligen innebär att den blir premiebestämd. Förmodligen blir den nya planen konkurrensutsatt i större utsträckning. Redan idag tävlar vi med andra livbolag om ungefär hälften av ITP-premierna i form av bland annat tiotaggarlösningar och ITPK. Men Alecta tävlar inte på lika Alectas uppgift i ett premiebestämt system blir att hjälpa till att bära pensionsrisken för dem som kommer att omfattas. villkor. Vår förhoppning är att vi framöver får samma förutsättningar som övriga leverantörer i ITP-planen samtidigt som vi fortsätter att vara ett bra basalternativ för de flesta. Vad innebär ett nytt avtal för företag och försäkrade? I den nuvarande förmånsbestämda planen bestäms pensionen av slutlönen. Arbetsgivarnas premiebetalningar används för att säkerställa pensionsutfästelserna. I premiebestämda planer bestäms pensionerna av inbetalda premier, avkastningen på kapitalet och förvaltningskostnaderna. Skulle förhandlingarna 4

5 som pågår resultera i en premiebestämd plan så innebär det en risköverföring från kundföretagen till de försäkrade eftersom premien kommer att vara given medan pensionerna i högre grad beror på den avkastning som marknaden ger. Men på samma sätt innebär ett premiebestämt system att pensionen kan bli hög under långvarigt gynnsamma förhållanden. Alectas uppgift i ett premiebestämt system blir att hjälpa till att hantera risken för de försäkrade. Det kan vi göra genom att vara skickliga på att förvalta kapital och genom att ta relevant risk för att nå hög avkastning. De som inte är vardagligt intresserade av att hantera sitt eget pensionskapital ska kunna lämna över ansvaret till oss. Vi har historiskt, i det förmånsbestämda systemet, visat vår förmåga att leverera hög avkastning till låg kostnad. I ett nytt system vet jag att vi kommer att kunna vara framgångsrika i att ge våra kunder en trygg lösning. Riskhantering är dock inte så enkelt som att lämna höga garantier. Höga garantier riskerar att ge låg avkastning genom att förvaltaren tvingas placera pensionskapitalet till låg risk. Du får den pension du är garanterad men har inte någon större chans att få något utöver garantin vid pensionering. Vi hjälper till att fördela risken Jag vill att Alecta ska vara det bolag som bäst tar hand om de risker som ett nytt avtal innebär för de försäkrade. Att fördela och sprida risker är hela grundtanken med en försäkringsverksamhet och det är något som vi varit duktiga på sedan Det var det som gjorde att vi 1960 fick parternas förtroende som leverantör av ITP-planen. Det är det som förhoppningsvis gör att parterna ser oss som det bästa grundalternativet i den nya planen och det är det som förhoppningsvis gör att många kommer att välja oss som leverantör av sin tjänstepension. tomas nicolin Verkställande direktör 5

6 Alecta i samhället Vi sätter standarden för tjänstepensioner År 1917 då vår historia börjar föddes en viktig princip. Nämligen att tjänstepensionen blev en uppskjuten löneförmån istället för belöning för lång och trogen tjänst. Innan principen infördes förlorade den anställde normalt all sin pensionsrätt vid byte av anställning, i den mån det fanns pensionslösningar överhuvudtaget. Alecta gjorde denna princip obligatorisk och medgav ingen arbetsgivare inträde om inte denna grundläggande förändring för de anställdas pensionering accepterades till fullo. Vårt uppdrag att förvalta ITP-planen är något vi är stolta över och våra försäkringsformer har också stått mönster för andra pensionsordningar. Trygghet för många Idag förvaltar vi tjänstepensionen åt 1,6 miljoner människor i Sverige. Det innebär att vi spelar en stor roll i samhället för många. Under och efter arbetslivet ska vi ge ekonomisk trygghet till alla de som har gett oss förtroendet att ta hand om deras ålderspension, sjukpension och familjepension. Alecta erbjuder en tjänstepension som passar de allra flesta. Det gör att vi kan vara effektiva i hanteringen. Vi har låga driftskostnader, god avkastning och stora volymer som kollektivt stärker alla kunder genom vår ömsesidiga princip. Då som nu är det viktigaste för oss att tryggheten och pengarna finns när de behövs. Den bästa tjänstepensionen är den som inte kräver något arbete eller större uppmärksamhet förrän den dagen den behövs. Vår ambition är att lyfta upp vilken bra löneförmån tjänstepensionen är. För tänk om... tjänstepensionen nämndes vid anställningen i samma andetag som rikskuponger, tjänstebil och friskvårdsförmåner presenterades? Det är många som idag har en tjänstepension av något slag, men den är fortfarande inte självklar för alla. Något som är så bra borde få mer uppmärksamhet. En bra tjänstepension är också ett instrument för att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. göras i Sverige tolkas inte av respektive företag utan det görs inom ett ramverk under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att våra kunder inte behöver vara utlämnade till att det enskilda företaget klarar sina pensionskostnader, utan det är vi på Alecta, under tillsyn, som har ansvaret för att pengarna finns den dagen de ska betalas ut. En annan fördel med detta system är att risken delas av alla bolag som är med och inte av ett enskilt bolag. Det ökar säkerheten för våra kunder och ger stabilitet inom den finansiella sektorn. Att både förstå helheten och tjänstepensionen Genom åren har vi upparbetat ett gott förtroende hos våra kunder. Bland våra företagskunder finns allt från små företag till stora koncerner, vilket ställer höga krav på oss att tillgodose många företags behov. Ju större företag desto mer tid ägnas åt tjänstepensionen och ju mer de kan om tjänstepensionen, desto mer uppskattas den. Kännedomen om pensioner är överlag fortfarande ganska svag och det arbetar vi ständigt på att förändra. Pensionen idag består för de allra flesta av tre delar: allmän pension, tjänstepension och ett eventuellt privat sparande. Att tjänstepensionen är en kompletterande pension som man har nytta av även under arbetslivet, och att den hos många är en betydande del av inkomsten vid pensionering, är något som vi informerar om genom olika kanaler och aktiviteter. Vi vet att många kunder har fått en tydligare bild av sin tjänstepension och de andra delarna i pensionssystemet. Det vittnar utvärderingar och kundsynpunkter om. Vi har satsat mycket på kurser och utbildningar som är anpassade för hur mycket deltagaren kan och vad de vill fördjupa sig i, men de Alecta belönades med Pensionsakademins pris Guldkanten Vi fick priset tack vare vårt arbete med att göra våra kundbrev mer enkla och lättfattliga. Det svenska systemet Alecta är en viktig del av pensionssystemet i Sverige. Ett system som gör att våra kunder kan känna sig trygga med att vi tar hand om deras tjänstepension. Utomlands sköter många företag pensionerna själva och problem har uppstått när det har visat sig att pengarna inte räcker. Reglerna för hur avsättningar bör 6

7 Betty Gradin, försäkringshandläggare, har arbetat på Alecta i fem år. Den vanligaste frågan som jag får från våra privatkunder handlar om hur stor pension de får. yngre måste engageras mer i sin pension. Ambitionen från vår nya pensionsekonom, Eva Adolphson, är att spegla helheten och ta upp pensionsfrågor som har betydelse för många människor. Allt för att öka kunskapen. En annan viktig satsning har varit våra Alectaseminarier som vi anordnat i hela landet under året. De har varit välbesökta av både våra företagskunder och privatkunder som vill lära sig mer om sin tjänstepension som de har hos oss. Tjänstepensionsskolan Vår senaste tjänst på nätet är Tjänstepensionsskolan och den är tillgänglig för alla. Där kan du välja att läsa och lära dig utifrån vilken ålder du befinner dig i. Har du nyss börjat att tjäna in din tjänstepension, eller är du mitt i karriären och funderar på att skaffa barn? Intresset och förutsättningarna är olika i livet. Vid 55+ växer behovet för de allra flesta att ta reda på hur stor pensionen kan bli. Till den åldersgruppen har vi kompletterat med särskilda seminarier. Vi strävar efter att ge relevant information vid rätt tid i livet. Privat sparande Tjänstepension Allmän pension Privat sparande Tjänstepension Allmän pension Var i livet befinner du dig? Den frågan får våra besökare när de klickar sig in i vår Tjänstepensionsskola. Informationen om tjänstepensionen är både åldersinriktad och händelsestyrd. I vår Tjänstepensionsskola tar vi också ett helhetsgrepp på hur de olika delarna i pensionen samspelar. 7

8 Alecta och finanserna Starka finanser en grund för trygghet Alecta förvaltar Sveriges största pensionsportfölj. Avkastningen 2005 blev 14,3 procent och överträffade branschgenomsnittet med mer än en procentenhet. Vi ligger därmed bland de livbolag som har haft allra högst avkastning de senaste fem åren och inget svenskt livbolag har heller lägre kostnader för sin kapitalförvaltning. Att förvalta pensionskapital innebär ett stort ansvar. Vi ska säkerställa att pengarna finns där när de ska betalas ut, vare sig det ska ske om 10, 30 eller 50 år. Målsättningen i Alectas uppdrag är att avkastningen ska göra det möjligt att både värdesäkra pensionerna för inflationen och att kunna erbjuda kundföretagen lägsta möjliga premiekostnader. Det uppnår vi genom att placera kapitalet så att det växer på ett gynnsamt sätt, utan att ta alltför stora risker. Vi hanterar också uppdraget med så låga driftskostnader som möjligt. Nyckelfrågor är därför avkastning, trygghet och låga kostnader. Medan pensionssparande i fondförsäkringar kan innebära att enbart kapitalförvaltningen kostar mer än en procent av kapitalet per år ligger våra kostnader för kapitalförvaltning på 0,05 procent, det vill säga fem öre per hundralapp. Inget svenskt livbolag har lägre kostnader, däremot har många avsevärt högre. Framtida avkastning är alltid svårare att bedöma, men kostnaderna är en viktig faktor för pensionsförvaltning som faktiskt går att påverka. Ett arbetssätt som ger fördelar Vad är det som gör att vi kan ligga bra till både när det gäller att hålla låga kostnader och uppnå god avkastning? Vi har några särskilda kännetecken. Vi förvaltar landets största Kent Ström, servicetekniker, har arbetat på Alecta i fyra år. Jag och mina kollegor ser till att posten, kopieringen och den övriga kontorsmiljön fungerar så bra som möjligt varje dag. 8

9 LÅGA KOSTNADER Genom en effektiv förvaltning har vi lyckats nå en totalavkastning på 14,3 procent under Våra kostnader, i relation till det kapital vi förvaltar, var bland de lägsta i branschen. AVKASTNING Totalavkastningen är ett av de viktigaste måtten för hur det går för oss. En god avkastning är bra för våra kunder eftersom det ger möjlighet att fortsätta värdesäkra pensionerna och hålla nere premiekostnaderna. Det blir med andra ord billigare för företagen att trygga sina anställdas pensioner. Under 2005 hade vi en totalavkastning på 14,3 procent medan livbolagen i genomsnitt hade 13,2 procent. KAPITAL Den sista december uppgick vårt förvaltade kapital till 396 miljarder kronor. Pengarna är placerade i olika tillgångsslag som räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. KAPITALFÖRVALTNINGS- KOSTNADER Varje hundralapp i vårt kapital kostar 5 öre att förvalta. ADMINISTRATIONS- OCH SKADE- REGLERINGSKOSTNADER För varje hundralapp i vårt kapital är dessa kostnader 18 öre. Det är kostnaderna för försäkringsrörelsen och hanteringen av utbetalningar av försäkringsersättningar. pensionsportfölj. Och vi gör det med en skräddarsydd organisation som är formad för att ge bästa förutsättningar för att ta hand om detta uppdrag. Det betyder att vi ägnar all uppmärksamhet åt vårt pensionskapital och har inga andra uppdrag eller fonder som vi måste ta hänsyn till i förvaltningen. Vi kan också välja att bygga upp resurser och kompetens inom kapitalmarknaderna just på de mest centrala områdena för vår portfölj. En skräddarsydd pensionsförvaltning med andra ord. Vår storlek gynnar våra kunder eftersom kostnaderna kan slås ut på ett större kapital. Vi har valt att satsa kraftfullt med egen specialistkompetens inom några utvalda kärnområden. Fokus på det som är avgörande för portföljen och ett stort kapital som bär kostnaderna, ger oss möjlighet att ha både det spjutspetskunnande som behövs för att uthålligt nå goda resultat och samtidigt behålla låga kostnader. Genom en bra avkastning och låga kostnader kan Alecta fortsätta att värdesäkra pensionerna och samtidigt långsiktigt hålla så låg premiekostnad som möjligt för arbetsgivarna. Avkastning Avkastningen blev 14,3 procent under Det är drygt en procent över genomsnittet för svenska livbolag. De senaste fem åren har Alectas avkastning i genomsnitt överträffat branschen med 0,8 procent per år. Under 2005 gav vårt aktieinnehav en avkastning på närmare 32 procent, fastigheterna 17 procent och de räntebärande placeringarna 5 procent. Aktieandelen i vår portfölj har under året ökat från 31 till 38 procent, främst genom att värdet på aktier har stigit. Andelen realobligationer minskades något under senare delen av året. Fastighetsandelen har fortsatt att sjunka något. Aktier Vinstutvecklingen i företagen var stark under 2005 tack vare en gynnsam konjunktur. Alla sektorer utom teleoperatörer visade en positiv avkastning. Bäst gick olje- och råvaruföretag men läkemedel, bank och försäkring utvecklades också väl. I Sverige gick Atlas Copco, ABB och AstraZeneca bäst av de stora företagen, medan Handelsbanken och H&M gick svagt i relation till börsens genomsnitt. Våra aktieinnehav gav 31,6 procent i avkastning under Vår aktiva indexrelativa förvaltning av svenska och europeiska aktier utgör tyngdpunkten i aktieportföljen. Den utvecklades något sämre än sitt jämförelseindex. Den absolutavkastningsorienterade aktieportföljen, som har ett långsiktigt avkastningskrav, överträffade däremot sitt mål med god marginal. En hög andel svenska aktier bidrog till den goda totalavkastningen då Stockholmsbörsen steg med 34,4 procent. Den passiva delen av portföljen som följer index i USA och Japan hade också, mätt i svenska kronor, en stark utveckling. Portföljens fördelning och avkastning Andel av Avkastning Tillgångsslag portföljen, % % Räntebärande värdepapper 55 5,2 Aktier 38 31,6 Fastigheter 7 17,1 TOTALT ,3 9

10 Alecta och finanserna I vår pensionsportfölj ingår bland annat fastigheter. En av dem är köpcentret Tuna Park i Eskilstuna med 66 butiker som nyinvigdes under Total placeringsportfölj Räntebärande värdepapper Aktier Fastigheter Fastigheter 7% Euroländer 15% USA 7% USA 13% Japan 5% Nederländerna 5% USA 21% Övriga 1% Aktier 38% Räntebärande 55% Sverige 78% Sverige 46% Sverige 47% Europa 36% Storbritannien 26% I den aktiva aktieförvaltningen har vi valt att fokusera på ett antal svenska och europeiska kvalitetsföretag som utgör huvuddelen i portföljen. Svenska banker, Ericsson och H&M är de största svenska innehaven. I Europa har Novartis, Sanofi, Royal Bank of Scotland och spanska banker framträdande platser. Ränte- och valutaportföljen Det gångna året blev ytterligare ett år med fallande långräntor i Sverige och Europa, medan räntorna i USA gick i motsatt riktning. Riksbanken sänkte under första halvåret sin styrränta till 1,5 procent, den lägsta nivån på över 100 år. Det bidrog till att dra ned även de långa räntorna till rekordlåga nivåer. Mot slutet av året höjde den europeiska centralbanken sin styrränta för första gången på fem år, i ett första steg mot en mer neutral penningpolitik. Även Riksbanken signalerade i december att perioden med extremt lätt penningpolitik gick mot sitt slut. I USA fortsatte centralbanken att normalisera korträntorna i jämn takt över året, vilket gjorde att korta räntor steg mer än långa räntor. På valutamarknaden stärktes dollarn rejält mot samtliga större valutor, med stöd av stigande korträntor. Den svenska kronan gick i motsatt riktning och försvagades mot de flesta valutor. Avkastningen på våra räntebärande tillgångar uppgick under 2005 till 5,2 procent. Det var något bättre än ränteportföljens sammanvägda jämförelseindex. Högst avkastning gav de svenska realränteobligationerna. Den övergripande valutaexponeringen hanterades i stort sett på samma sätt som under Utländska obligationer och fastigheter valutakurssäkrades fullt ut medan aktieinnehavet valutakurssäkrades till en mindre del. Vid årets slut var cirka 17 procent av placeringstillgångarna valutaexponerade. Fastigheter I Sverige präglades året av många och stora affärer på den svenska fastighetsmarknaden där fastigheter värda cirka 120 miljarder kronor bytt ägare. Aktivitetsnivån har varit hög även på de andra marknader där Alecta äger fastigheter. I USA ökade försäljningsvolymen exempelvis med 29 procent. Totalavkastningen under 2005 för vår globala fastighetsportfölj var 17,1 procent. Den sista december 2005 utgjorde svenska fastigheter 47 procent av portföljen. Motsvarande andelar för andra länder var USA 21 procent, Storbritannien 26 procent, Nederländerna 5 procent och övriga länder 1 procent. 10

11 Anne-Christine Reiborn, lönechef, har arbetat på Alecta i 26 år. Personalarbetet spänner över många områden och förändras ständigt. Det gör mitt arbete varierande och kul. Nya regler gör att konsolideringen varierar mer Alectas kollektiva konsolidering visar hur väl värdet av våra tillgångar täcker värdet av våra åtaganden. Konsolideringsnivån var 129 procent vid slutet av Det innebär att vår portfölj motsvarar 129 kronor för varje hundralapp som vi har åtagit oss att betala ut i framtiden. Det är ett mått på trygghet. Från och med årsskiftet värderas våra åtaganden regelmässigt om till marknadsvärde som en följd av nya regler för tjänstepensionsinstitut. Det betyder att åtagandena värderas något lägre än tidigare och att konsolideringen vid årsskiftet med de nya reglerna därför skulle blivit ännu högre, 132 procent. De nya reglerna innebär också att konsolideringen kommer att svänga mer i fortsättningen som en konsekvens av rörelser i de långa marknadsräntorna. Vår nuvarande konsolideringspolicy anger att konsolideringen ska röra sig inom Alectas styrelse har därför beslutat att en översyn ska göras under våren 2006 för att pröva om konsolideringsintervallet bör justeras uppåt med anledning av de nya förutsättningarna. Syftet är att även framöver ha möjlighet att nå en avkastning som medger värdesäkring av åtagandena. Ett verktyg som kallas trafikljusmodellen har införts för att bedöma om bolagen uppfyller de nya reglernas krav på aktsamhet. Trafikljusmodellen mäter att risknivån i placeringarna är sund i förhållande till bolagets åtaganden och riskkapital. Alecta är väl förberett på att hantera de finansiella konsekvenserna av de nya reglerna. Vi använder sedan tidigare liknande interna styrande regler. 11

12 Alecta och ett friskare näringsliv Vi hjälper företagen att omvandla pension till motivation Att ha friska och motiverade medarbetare är ett intresse vi delar med våra kunder. För att nå dit arbetar vi aktivt med vår företagskultur samt är ute hos kundföretagen och hjälper dem att komma igång med hälsoprojekt. Sjukfrånvaron på företagen kostar mycket pengar och påverkar lönsamheten. För Alecta som bolag innebär ökad sjukfrånvaro ökade kostnader för den sjukpension som ingår i tjänstepensionen.för att motverka det arbetar vi med hälsoprojekt hos våra kundföretag i förebyggande syfte. Hälsoprojekten går ut på att sänka kostnaden för sjukfrånvaro, ge högre effektivitet och motivation samt att göra arbetsgivaren mer attraktiv. Om vi kan hjälpa våra kundföretag till högre frisknärvaro får vi lönsammare företag och kostnaderna minskar för alla. senare genomförda studier att stressen i sig inte alltid är farlig, utan det är när möjligheten till återhämtning och god sömn saknas som det leder till utbrändhet. Om vi kan vi hjälpa våra kundföretag att tidigt lära sig att tolka signalerna kan vi främja frisknärvaron. Goda idéer ska stjälas! I samband med utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats sammanställde vi även detta år en idébok, nu senast med titeln Gratis smakar godast. Där bjuder deltagarna på sina idéer som gör att medarbetarna mår bättre, blir mer motiverade och helt enkelt gladare på arbetet! Vi på Alecta har efter varje idébok stulit flera goda idéer. Vår förhoppning är att fler kundföretag ska stjäla varandras goda idéer. Från nuläge till uppföljning Vi har genomfört hälsoprojekt på 100 kundföretag under året som gick och utvärderingar visar att vår kompetens och vårt engagemang har bidragit stort. När vi kommer in görs en analys av nuläget och de framtida behoven. I åtgärdsprogrammet analyserar vi kostnaderna av sjukfrånvaron, tydliggör ledarskapets betydelse för friska och motiverade medarbetare samt strukturerar friskvårdsinsatserna. I projektet ingår även en genomgång av företagets arbetsmiljöarbete och vilka rutiner som finns för sjukfrånvarohanteringen och rehabiliteringen. Till sist görs en uppföljning av gjorda insatser. Det vi bland annat tittar på är om sjukfrånvaron har sjunkit och vilka vinster som går att påvisa. Vi gör också punktinsatser hos våra kundföretag. Det kan handla om att ta fram riktlinjer för uppföljning, ekonomiska nyckeltal eller att analysera dolda kostnader vid sjukfrånvaro. Insatsen beror på kundens behov helt enkelt. Den livsviktiga sömnen Stress och utbrändhet är fortfarande de diagnosområden som är vanligast hos långtidssjukskrivna privatanställda tjänstemän. Vi stödjer därför forskning inom området och har inlett ett samarbete med Karolinska sjukhusets forskargrupp för Stress och återhämtning. Med hjälp av forskning kan vi peka på orsakerna och ge förutsättningar för ett ökat och kvalitetsmässigt bättre preventionsarbete hos våra kunder. Bland annat säger Inspira kan inspirera många Inspira Förskolor och Skolor AB vann utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats Utmärkelsen uppmuntrar arbetsplatser som insett kopplingen mellan gott ledarskap, medarbetarskap, god arbetsmiljö och lönsamhet. De tio nominerade företagen får en gedigen genomlysning och många värdesätter den återkoppling som examinatorerna från Alecta gör. Bilden visar Inspiras vd, Marita Andersson, vid prisutdelningen i oktober

13 Alecta och medarbetarna Kärnvärden hjälper oss att nå visionen Vår vision är Tillsammans sätter vi standarden för tjänstepensioner. För att nå den arbetar vi utifrån våra kärnvärden pålitlig, enkel, effektiv, öppen, engagerad och respektfull. Vi vill vara det engagerade tjänstepensionsföretaget. En stark företagskultur hjälper oss att nå våra mål. Våra kärnvärden ska prägla både hur vi är mot varandra och mot våra kunder. Arbetet med att stärka vår företagskultur har varit en spännande resa och den pågår än. Vi på Alecta tror på att arbeta värderingsstyrt. Öppen företagskultur kräver hårt arbete Att inspirera och motivera alla att arbeta mot samma vision tar sin tid, som alla vet. Vi vill dessutom skapa en öppen företagskultur och då är det viktigt att ha högt i tak. Det kan låta som en klyscha, men är en grundförutsättning för att medarbetarna ska må bra och utvecklas. För att närma oss det målet har vi genomfört olika insatser såsom etikdagar, medarbetarundersökningar, frukostmöten och medarbetarprojekt. Vi vet att punktinsatser inte räcker, utan att det är i det dagliga arbetet och i mötet mellan varandra som vi tillsammans hjälper till att skapa ett öppnare företagsklimat. Men det är en början på vår resa. Alecta som bolag har under åren förändrats några gånger, och det är en historia som påverkar när vi strävar efter ett gemensamt Alecta. Därför är det viktigt för oss att fokusera på gemensamma värderingar för att stärka vår identitet och skapa samhörighet. Vi strävar efter att leva som vi lär När vi är ute hos våra kunder pratar vi inte bara om tjänstepensionens fördelar utan också om hur viktigt det är med friskvårdsinsatser. Vi på Alecta har satsat lite extra under året på egna hälsosatsningar för att få friskare medarbetare och för att öka frisknärvaron. Vår satsning bestod av kostnadsfri gympa, poängjakter, föreläsningar, hälsoprofiler och vid behov möjlighet till privat rådgivning i ekonomiska, juridiska och personliga frågor. Vi har ännu inte någon faktisk siffra att redovisa som visar på effekterna, men vi kan se att vi har fått medarbetare som i betydligt högre utsträckning börjat motionera regelbundet och är mer engagerade i sin hälsa. Magnus Landare, bolagsjurist, har arbetat på Alecta i elva år. Att hitta nya och konstruktiva lösningar på komplexa frågor är en del av min vardag på Alecta. Kompetensutveckling vinner alla på Ledarskapet är också en viktig del när det gäller att motivera medarbetare. På Alecta strävar vi efter coachande ledare som ser sina medarbetare och får dem att växa. Vi försöker också i så stor utsträckning som möjligt hitta våra ledare internt. För att få bra ledare och motiverade medarbetare erbjuder vi kompetensutveckling i olika former. Ett exempel är Alectaakademin i samarbete med Stockholms universitet. Där får ett antal medarbetare som inte har högskoleutbildning chansen att läsa marknadsföring, juridik och kommunikation. I gengäld satsar de en del av sin fritid. 13

14 Koncernens resultaträkningar i sammandrag Miljoner kronor TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Driftskostnader Övriga tekniska kostnader 49 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Övriga intäkter 74 Övriga kostnader 86 Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT Årets resultat Miljarder kronor 60 Premieinkomst Miljarder kronor 25 Förvaltningskostnadsprocent Procent 0, , , , , År År 0, År 14

15 Koncernens balansräkningar i sammandrag Miljoner kronor TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Fordringar Andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Konsolideringsmedel Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för andra risker och kostnader Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Ansvarsförbindelser Åtaganden Totalavkastning Procent 30 Kollektiv konsolideringsnivå Procent 150 Förvaltat kapital Miljarder kronor År År År 15

16 Styrelse Erik Åsbrink Björn Bergman Gunilla Dahmm Jan-Peter Duker Mats Ekeroth Holger Eriksson Marianne Hamilton Lars Hansson Richard Malmborg Tomas Nicolin Sven Nyman Kaj Thorén Britt-Marie Bryngelsson Björn Persson Erik Åsbrink 1 f Ordförande Ledamot sedan Handelshögskolan i Stockholm (ordf), Nordiska Investeringsbanken, Lennart Wallenstam Fastighets AB, Bankforskningsinstitutet, Seccredo AB (ordf), Svensk Hypotekspension AB (ordf). Björn Bergman 2 f Förbundsordförande Ledarna Ledamot sedan FPG, PRI, SPP Livförsäkring AB, Bliwa Livförsäkring, Collectum AB, Trygg-Hansa Försäkring AB, Codan A/S, Codan Forsikring A/S, Affärsledarna A&L Förlags HB (ordf), Ledarna Chefsservice AB (ordf), PTK. Gunilla Dahmm 1 f Försäkringsexpert Sif Ledamot sedan Ledamot av Alfanämnden. PRI, KP Pension och Försäkring, Bliwa Livförsäkring, Arkitekternas Pensionskassa (vice ordf), FPG (suppl). Jan-Peter Duker f Andre vice ordförande Vice verkställande direktör Föreningen Svenskt Näringsliv Ledamot sedan Ledamot av Alfanämnden. AFA Försäkring, Trygghetsrådet (ordf), Nordic Employers Mutual Insurance Association, Prevent (ordf). Mats Ekeroth f Förste vice ordförande Kanslichef Sif Ledamot sedan Holger Eriksson 1 f Förbundsordförande HTF Ledamot sedan TCO, SPP Livförsäkring AB, Kvinnor Kan AB. Marianne Hamilton 2 f Personaldirektör Atlas Copco AB Ledamot sedan Oy Atlas Copco Ab (ordf). Lars Hansson 1 f Ledamot sedan AB GisFocus Holding (ordf). Richard Malmborg 2 f Förbundsdirektör Civilingenjörsförbundet Ledamot sedan SACO (förste vice ordf), PTK (andre vice ordf), Collectum AB. Tomas Nicolin 1 f Verkställande direktör Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Ledamot sedan Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, Sveriges Försäkringsförbund. Sven Nyman 1 f Verkställande direktör RAM Rational Asset Management AB Ledamot sedan Kaj Thorén 2 f Direktör AB SKF Ledamot sedan Billes Tryckeri AB, Oy Ovako Ab, Tradex Holding AB, Connect Väst AB, Bodycote Thermotreat AB, Teknikföretagen. Britt-Marie Bryngelsson f Försäkringstjänsteman Personalrepresentant för FTF Ledamot sedan Björn Persson f Försäkringstjänsteman Personalrepresentant för SACO Ledamot sedan ) Ingår i finansutskottet 2) Ingår i revisionsutskottet 16

17 Företagsledning Tomas Nicolin Tomas Bergqvist Staffan Grefbäck Cecilia Schön Jansson Jan-eric Jonsgården Gary Matheny Stefan Nilsson Katarina Thorslund Maj-Charlotte Wallin Pehr Östberg Tomas Nicolin f Verkställande direktör Tomas Bergqvist f Personaldirektör Staffan Grefbäck f Direktör, chef Kapitalförvaltning Cecilia Schön Jansson f Informationsdirektör Jan-eric Jonsgården f Direktör Juridik Gary Matheny f Chef Kundservice Stefan Nilsson f Chef IT Katarina Thorslund f Chefaktuarie Maj-Charlotte Wallin f Ekonomidirektör Pehr Östberg f Chef Marknad 17

18 Alecta och kundservicen Pålitligt, enkelt och effektivt i kontakten med Alecta Medarbetare från vår kundservice. Från vänster Daniel Cato, Charlotta Engroth och Victoria Herke. Under året som gick betalade Alecta ut nästan 13 miljarder i pensioner. I den siffran ingår även utbetalning av sjukpensioner och familjepensioner. Vi tryggar med andra ord många människors vardag runt om i Sverige. Vår ambition är att vara så tillgängliga och effektiva som möjligt. En del föredrar att ringa, en del vill mejla eller använda våra internettjänster. Oavsett vilket försöker vi ständigt förbättra våra kontaktytor och våra internettjänster till våra kunder. Vår målsättning är bland annat att svara inom 45 sekunder och att hålla en hög kvalitet på våra skriftliga svar. Under året svarade vi på mejl varav hälften besvarades inom fyra timmar. På vår hemsida alecta.se kan du bland annat lära dig mer om din tjänstepension via vår Tjänstepensionsskola. se hur mycket du kan få i tjänstepension, sjukpension och hur mycket dina efterlevande kan få i familjepension. göra en beräkning över din framtida tjänstepension om du vill gå tidigare i pension. hämta blanketter och beställa broschyrer kostnadsfritt. anmäla dig till våra kostnadsfria Alectaseminarier runt om i landet. 18

19 Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm Besök Regeringsgatan 107 Telefon (vx) I Fax Mejl Produktion Alecta

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Alecta 2004. Årsöversikt

Alecta 2004. Årsöversikt Alecta 2004 Årsöversikt 1 Innehåll 3 2004 i sammandrag 4 Vd har ordet 6 Vår tjänstepension ger trygghet och mervärde 10 Tvåsiffrig avkastning även 2004 14 Styrelse 15 Ledning 16 Resultaträkningar i sammandrag

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Tredje kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 24 november 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Årsredovisning 2005 1

Årsredovisning 2005 1 Årsredovisning 2005 1 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Tioårsöversikt 13 Resultatanalys 14 Resultaträkningar 15 Balansräkningar 16 Kassaflödesanalyser 18 Redovisningsprinciper

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Alecta 2003. Årsöversikt

Alecta 2003. Årsöversikt Alecta 2003 Årsöversikt Innehåll 2003 i sammandrag 1 Vd har ordet 2 Ett kundnära år 4 Återhämtning efter börsuppgång 10 Resultaträkningar i sammandrag 14 Balansräkningar i sammandrag 15 Tioårsöversikt

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Halvårsrapport Januari-juni 2006

Halvårsrapport Januari-juni 2006 Halvårsrapport Januari-juni 2006 Ett bra halvår för spararna Första halvåret blev bra för spararna i AMF Pension, trots viss dramatik på finansmarknaden. Kortsiktiga börssvängningar betyder ganska lite

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Hälsobarometern. Andra kvartalet Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker

Hälsobarometern. Andra kvartalet Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker Hälsobarometern Andra kvartalet 2007 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker Utgiven av Alecta september 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Psykisk

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Finansiell information för första halvåret

Finansiell information för första halvåret PP Pension DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 1 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen blev -5,0 procent Försäkringstekniska avsättningar ökade med 70 MSEK Förvaltningskostnadsprocenten

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer