Instruktionsbok. Skyline 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok. Skyline 7"

Transkript

1 Instuktionsbok Skylin 7

2

3 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt. Läs samtliga anvisninga innan du använd dnna maskin. FARA Fö att minska iskn fö lchock: 1. En maskin ska aldig lämnas utan uppsikt nä dn ä anslutn till luttagt. Da alltid ut kontaktn fån luttagt dikt ft användning och fö ngöing. VARNING Fö att minska iskn fö bännskado, band, lchock ll psonskada: 1. Låt int maskinn användas som n lksak. Va uppmäksam nä dnna symaskin används av ll i nähtn av ban.. Använd ndast dnna maskin fö dss avsdda användning nligt bskivning i dnna buksanvisning. Använd ndast tillbhö som kommndas av tillvkan nligt anvisninga i dnna buksanvisning.. Använd aldig dnna symaskin om dss sladd ll kontakt ä skadad, om dn int funga kokt, om dn ha tappats ll skadats ll fallit nd i vattn. Lämna in symaskinn till nämast auktoisad åtfösälja ll sviccnt fö undsökning, paation av lktiska ll mkaniska justinga.. Använd aldig maskinn om någon av luftöppningana ä blockad. Håll vntilationsöppningana på symaskinn och fotpdaln fi fån tygst, damm och lösa tyg.. Tappa aldig in ll fö in något fömål i någon av öppningana.. Få j användas utomhus.. Använd int maskinn dä aosolspay används ll dä sygas hantas.. Nä du ska koppla fån maskinn ska alla glag ställas i fånlägt ( 0 ) och däft tas kontaktn ut u luttagt.. Ta int ut kontaktn gnom att da i sladdn. Nä du ska ta u kontaktn, ta tag i kontaktn - int i sladdn. 10. Håll fingana ta fån alla öliga dla. Va säskilt uppmäksam unt symaskinsnåln. 11. Använd alltid ätt stygnplåt. Fl stygnplåt kan lda till att nåln byts. 1. Använd int böjda nåla. 1. Da ll pssa int fam tygt nä du sy. Dt kan få nåln att böja sig och lda till att dn byts. 1. Stäng av symaskinn ( 0 ) nä du ska göa någa inställninga unt nåln, som t.x. tä nåln, byta nål,tä spoln ll byta pssafot. 1. Koppla alltid fån symaskinn fån stömfösöjningn nä du ska ta av lock, smöja ll nä du gö anda inställninga som nämns i dn hä buksanvisningn. SPARA DESSA INSTRUKTIONER Endast fö Euopa: Dnna appaat kan användas av ban fån 8 å och pson md ndsatt fysisk, snsoisk ll mntal fömåga ll bist på fanht ll kunskap, om d ha fått vägldning ll utbildning gälland säk användning av appaatn och föstå iskna dt innbä. Ban få int lka md appaatn. Rngöing och användaundhåll få int utföas av ban utan övsikt. Utanfö Euopa (j U.S.A. ll Kanada): Dnna appaat få int användas av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll psykiska fädight, ll av pson som sakna fanht och kunskap, utan övvakning ll instuktion fö användning av appaatn av n pson som ä ansvaig fö das säkht. Ban ska övvakas fö att kontolla att d int lk md appaatn. OBS! Uttjänt podukt ska lvas in fö lktonikåtvinning och miljöiktigt omhändtagand. Om du ha någa fågo, vänlign kontakta din åtfösälja.

4 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 Sy md fiam... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta masinn till vägguttagt... 6 Användningsinstuktion... 6 Kontolla syhastightn... 7 Fotpdaln... 7 Funktionsknappa... 8 Tyckskämns tangnt... 9 Spola undtådn Tä övtådn Inbyggd nåltäda Da upp undtådn Byta nål Tabll öv nåla och tåda Byta pssafot Byta pssafothållan Monta hållan fö övmatan Monta stopp- och uiltfotn PD-H Byta stygnplåt Lyfta och sänka pssafotn Knälyft Sänka n matan VANLIGT SYLÄGE Vanliga sömma Funktionstangnt i vanligt syläg NGRUNDSÖMMAR Raksömma Sy fån kantn av tjockt tyg Ända syiktning Svänga unt i fykantigt hön Fästa sömma Klippa tåda Stygnplåt hjälplinj Raksömsvaiant Sy md övmatan U11 Tåcklsöm Sicksacksöm Olika övkastsömma Manulla stygninställninga Just tådspänningn Kontoll fö justing av pssafotns tyck Lyft av pssafotn vid svänga Mmoa stygnjusting U12 Bakåtstygn U16 Ovlock U21 Fagottsöm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Quiltning (Q) Använda uiltlinjaln Q1-Q3 Lapptknik Vinklskala på stygnplåtn Q48-Q51 Handsydda uiltsömma S1-S14 Dkoativ satinsöm Fölängning Skapad sömma (SC) Sy md tvillingnål PROGRAMMERA EN MÖNSTERKOMBINATION Spglbild av mönst Övgångssöm Rdiga mönstkombinationn Rada mönstt Infoga mönstt Omstatstangnt Kontolla längdn på mönstkombinationn ALFABET Funktionstangnt Manull tådspänning Individull tådspänning Enhtligt tådspänning Mllanum Tcknstolk Pogamma n txt Spaa n mönstkombination Öppna n mönstkombination SYGUIDE Syguid Sömma Kastsömma Osynlig fållsöm Snäcksöm Rullfåll Sy i blixtlås Sy i dolt blixtlås (xta tillbhö) Rynkad Tåcklsöm Sy i n knapp Föstäkningssöm Appliking Lapptknik Quiltning Quiltstjäna Fihandsuiltning Ett stygn i tagt Pssafotshöjd fö fihandsuiltning Famhävda sömma Handsydda uiltsömma Rglbaa sicksackstygn Maximal justing av sicksackbdd KNAPPHÅL OCH SPECIALSÖMMAR Olika knapphål B1 Fykantigt (snso) knapphål Använda stabilisingsplattan B2 Fykantigt (auto) knapphål Öviga knapphål B11 Passpoal knapphål (inbundt knapphål) Iläggståd i knapphål Spcialsömma B13 Stopping B15 Öljtt DEKORATIVA SÖMMAR Dkoativa sömma ANPASSA MASKINENS INSTÄLLNINGAR Inställningsläg Läg fö vanliga inställninga Inställningsläg fö vanlig sömnad Läg fö val av spåk Koiga fövängda symönst SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rngöa spolhust Rngöa tådldans insida Poblm och vaningssignal Flsökning Sömövsikt

5 !2!3 #7 #6 #5 #4 #0 #1 t o y @5!9!8!7!6 DELARNAS NAMN Dlanas namn t y u #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 Tådtilldaga Sömövsikt Topplock Plats till pkpinn Pssafotutymm Undtådskniv B Spolns axl Undtådskniv A Hål fö xta spolpinn Tådullhålla Tådullbicka (sto) Sidokåpa Tådkniv/hålla Fölängningsbod (tillbhösfövaing) Stygnplåtns figöingsspak Stat/stop-knapp Backmatningsknapp Automatisk låsknapp Knapp fö nål upp/n Knapp fö pssafotlyft Knapp fö tådklipp Balansingsglag fö matningn Uttag fö knälyft Hastightsglag Visull tyckskäm Nd tådlda Nålklämskuv Nål Sicksackfot A Stygnplåt Knapp fö spollucka Spollucka Mata Pssafothålla Fästskuv Nålpåtäda Knapphålsspak Bähandtag Handhjul Balansingsglag fö övmatning Anslutning fö xtn tådklipp pdal USB-pot Mataglag Eluttag Kontakt fö fotpdal Stömbyta Övmatanht Pssafotlyfta $8 #9 $0 $7 Om du ska bäa symaskinn håll du i bähandtagt md na handn och stöd symaskinn md dn anda handn. $1 $2 $3 $4 $5 $6 Utfomningn och spcifikationna kan ändas utan fögånd mddland. * Tådklipp pdal ä xta tillbhö. 3

6 t y i Standadtillbhö t y u #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 Sicksackfot A (sitt på maskinn) Kastfot M Applikationsfot F Osynlig fållfot G Blixtlåsfot E Automatisk knapphålsfot R Stabilisingsplatta Fållfot D Öppn applikationsfot F2 Stopp- och uiltfot PD-H Slutn fihandsuiltfot QC Öppn fihandsuiltfot QO Sicksack fihandsuiltfot QV Knappfot T Knapphalsplatta 1/4 -inchfot O AcuFd AD (bd) Stygnplåt fö aksöm Spola x 5 (1 sitt i maskinn) Nålst Exta tådullhålla Skuvmjsl Rngöingsbost Spättkniv (knapphålsöppna) Quiltguid Tådullstopp x 2 (sto) Tådullstopp x 2 (litn) Tådullstopp x 2 (spcial) Tyckskämns pnna Knälyft Nätkabl Instuktionsbok Fotpdal Huv Instuktionsfilm på DVD #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 4

7 Fövaingsfack Tillbhön kan fövaas bhändigt i fölängningsbodts utymm och utymmt und dt öv lockt. Fö att fövaa tillbhön i fackt av fölängningsbodt, tyck lockt mot dig fö att öppna tillbhösfövaing. Plats fö pssafött Stabilisatoplatta knapphål Knapphålsfot automatisk R AcuFd AD (bd) t Stygnplåt fö aksöm y Spola u Exta tådpinn Anda tillbhö kan också fövaas i fackt. t y u Fölängningsbod Fölängningsbodt tillfö tt utökat syomåd och kan lätt tas bot fö att sy md fiamn. Fölängningsbod Fiam Dmonta: Da ut bodt till vänst. Monta: Låt bodt glida på bottnn och skjut dt åt hög. Sy md fiam Fiamssömnad används då du sy äma, linninga, byxbn ll anda tubfomad plagg. Dt kan också användas då du stoppa socko ll lappa knän och ambåga. Fiam 5

8 z c FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt z S föst till att stömbytan ä avstängd. x Stick in lkontakt i maskinns luttag. c Stick in lkontaktn i vägguttagt t, och slå på stömbytan. Stömbyta Kontakt till maskinn Maskinuttag Nätkontakt t Vägguttag S till att du använd dn nätsladd som mdfölj maskinn. Om du slå av stömbytan, vänta 5 skund innan du slå på dn ign. t VARNING: Då du använd maskinn, håll hla tidn tt öga på sömnadsomådt, ö int vid någa öliga dla som tådupptagaspakn, handhjul ll nål. Slå alltid av stömbytan och da u lsladdn: nä du lämna maskinn utan tillsyn. nä du sätt fast ll ta bot dla. nä du ngö maskinn. Placa int någonting på fotpdaln. t z v Om du vill använda fotpdaln, da ut sladdn fån fotpdaln och sätt i stickkontaktn i maskinns uttag. z S föst till att stömbytan ä avstängd. x Stick in lkontakt i maskinns luttag. c Da ut nätsladdn fån fotpdaln och sätt in stiftkontaktn i uttagt t på maskinn. v Stick in nätkontaktn y i vägguttagt u och slå på stömbytan. Stömbyta Kontakt till maskinn Maskinuttag Stiftkontakt t Uttag y Nätkontakt u Vägguttag u START/STOP-knappn funga int nä fotpdaln ä anslutn. y c Användningsinstuktion: Symboln O på stömbytan ang att dn ä i Off (av) läg (stängd). Gäll ndast i U.S.A. och Canada Polaisad kontakt (n stift stö än dt anda): Fö att minska iskn fö lktiska stöta kan dnna typn av kontakt baa sättas in på tt sätt i vägguttagt. Vänd på dn om dn int passa in i uttagt. Kontakta n bhöig lktik om dn fotfaand int passa i uttagt. Fösök int modifia kontaktn själv. 6

9 Kontolla syhastightn Hastightsglag Du kan bgänsa dn maximala syhastightn, i båd vanligt syläg och bodiläg, md hastightsglagt ft bhov. Skjut glagt åt hög fö att öka syhastightn. Skjut glagt åt vänst fö att minska syhastightn. Fotpdaln Vaia syhastightn gnom att tycka på fotpdaln. Maskinn gå fota ju håda du tyck på fotpdaln. Maskinn gå md dn maximala hastight som ställts in md hastightsglagt nä fotpdaln ä hlt ndtyckt. Maskinn ä utustad md n säkhtsfunktion fö automatisk avstängning fö att föhinda övhttning nä maskinn bli övblastad. Följ säkhtsinstuktionna som visas på tyckskämn. Sladdfövaing Sladdn till fotpdaln kan lämplign fövaas i sladdfövaingn und kåpan till fotpdaln. Kåpa Sladd Kok Användningsinstuktion: Fotpdal modll ä avsdd att användas till dnna symaskin. 7

10 i Automatisk låsknapp Nä stygnmönst U01, U04, U08-U10, Q01-Q03 ll BR01-BR05 ha valts; U: Q: BR: u t y Tyck på fästsöm knappn fö att fästa sömmn omdlbat Maskinn stanna automatiskt. Nä maskinn stannat, tyck på fästsöm knappn, LED lampan blinka u. Maskin sy omdlbat fästsömmn och stanna automatiskt. Nä tt annat stygn ha valts; Tyck på fästsöm knappn fö att sy fästsöm i slutt av tt mönst. Maskinn stanna automatiskt. Funktionsknappa Stat/stopp-knapp Tyck på dnna knapp fö att stata ll stoppa maskinn. Maskinn gå i böjan långsamt und d fösta stygnn däft gå dn i hastightn som ha ställts in md hastightsglagt. Maskinn gå sakta så läng som dnna knapp ä intyckt. Knappn bli öd nä maskinn kös och gön nä dn ä stoppad. Gnom att tycka och hålla in dnna knapp und sömnad komm sömnadshastightn sänkas och maskinn komm att stanna nä knappn släpps. OBSERVERA: Stat/stoppknappn kan int användas nä fotpdaln ä inkopplad. Du kan välja dn önskad uppstatningshastightn fån långsam, nomal ll hög (hänvisning till sidan 90). Nä maskinn stannat, tyck på fästsöm knappn, LED lampan blinka u. Maskinn sy fädigt stygnappotn och stanna automatiskt. Maskinn komm att klippa av tådana automatiskt ft att stygnn låsts nä altnativt tådklippning ft automatisk låsning ä på (s sidan 91). Knapp fö nål upp/n Tyck på dnna knapp fö att lyfta ll sänka nåln. Maskinn stanna md nåln n. Du kan ända valfitt stopp fö nålpositon i inställninga (s sidan 89). t Knapp fö pssafotlyft Pssafotn höjs och sänks md hjälp av dnna knapp. Du kan ävn lyfta och sänka pssafotn md hjälp av knälyftn och pssafotlyftan (s sidan 21). y Knapp fö tådklipp Tyck på dn hä knappn nä du sytt klat och vill klippa av tådana. Nåln och pssafotn höjs automatiskt ft att tådana klippts av (s sidan 27). Lysdiodn i blinka nä maskinn klipp tåda. Backmatningsknapp Nä stygnmönst U01, U04, U08-U10, Q01-Q03 ll BR01-BR05 ha valts; U: Q: BR: Maskinn sy baklängs så läng som backmatningsknappn ä intyckt. Släpp knappn fö att sy famåt. Nä maskinn ä stoppad och fotglagt ä botkopplat, komm maskinn sy baklängs långsamt så läng som backmatningsknappn ä intyckt. Släpp knappn fö att stanna maskinn. Nä tt annat stygn ha valts; Om du tyck på backmatningsknappn nä du sy något annat mönst, komm maskinn omdlbat sy låsstygn och stanna automatiskt. Tådklippt funga int: - kot ft att stömmn slås på. - nä pssafotn lyfts md pssafotlyftn. - nä dn tyckts n t gång i ad. Använd tådavskäan på sidokåpan om tådn ä #30 ll tjocka (s sidan 27). Dt komm att finnas säskilda funktion fö backmatningsknappn nä stygnmönst U02, U03, B02, B13 ll B14 ha valts. S sida 28, 42, 48 och 80 fö instuktion. 8

11 Tyckskämns tangnt FÖRSIKTIGT: Tyck int på tyckskämn ll dn visulla tyckskämn md håda ll vassa fömål som pnno, skuvmjsla ll liknand. Använd tyckskämns pnna som mdföljd tillbhön. Öppna fil-tangntn (hänvisning till sidona 56, 66) Tyck på dnna tangnt så öppnas öppna fil -fönstt. Du kan öppna d mönstkombination som finns spaad i maskinns minn och på USB-minnn. Inställningstangnt (hänvisning till sidan 86) Tyck på dnna tangnt fö att använda inställningslägt. Du kan anpassa maskinns inställninga så att d passa dig. Maskininställninga fö vanliga inställninga, vanlig sömnad spåkval ä tillgängliga i dtta läg. Låstangnt Tyck på dnna tangnt fö att låsa maskinn nä du tä dn, byt tillbhö osv. Fö att minska iskn fö skado avaktivas alla knappa. Tyck på dnna tangnt ign fö att låsa upp maskinn. Bläddatangnt Tyck på bläddatangntn fö att visa nästa sida ll fögånd sida. Sidona bläddas fam om du håll bläddatangntn intyckt. t Pkfält Tyck på dn vänsta ll höga dln av fältt fö att visa nästa sida ll fögånd sida. t 9

12 Spola undtådn Ta ut spoln Skjut figöingsknappn åt hög och ta av luckan. Figöingsknapp fö spolhusluckan Spolhuslucka Lyft ut spoln fån spolkogn. Spol Använd plastspola fö liggand spolhus (mäkt md J ). Användning av anda spola, som föspolad pappsspola, kan osaka sömnadspoblm och/ll skada på spolkogn. Sätta i tådulln Lyft upp spolpinnn. Placa tådulln på spolpinnn. Sätt fast dt stoa tådullstoppt och tyck dn mot tådspoln. Stot tådullstopp Använd dt lilla tådullstoppt fö att hålla smala ll små tådspola. Litt tådullstopp t Använd tådullstopp (spcial) fö att hålla dn spcifika stolkn på tådulla så som visas. Stolkana på tådullana ä följand; Rullns håldiamt ha tt intvall på 9,5 till 10,5 mm och ullns längd ha tt intvall på 70 till 75 mm. Tådullstopp (spcial) Håldiamt (9,5 til 10,5 mm) t Rullns längd (70 til 75 mm) Sätt i tådullstopp (spcial) odntligt i hålt och håll ulln nligt bildn. Exta spolpinn Använd dn xta spolpinnn nä du bhöv spola undtådn utan att tä om maskinn mdan du abta på tt sömnadspojkt. Sätt in dn xta tådullspinnn i spolhållan och sdan in i hålt bdvid dn hoisontlla spolpinnn. Placa filtkuddn på spolpinnn och placa n tådull på dn som famgå av bildn. Exta spolpinn Hål fö xta spolpinn Filtkudd Dn xta tådullspinnn används också vid sömnad md tvillingnål. 10

13 Spola undtådn Ställ in hastightsglagt på snabbast lägt (hänvisning till sidan 7). z x z Da tådn fån spoln. Håll tådn md båda händna och fö in tådn i tådldaspåt. Tådldaspå x S till att tådn das n und hackt och in i styspåt nligt bildn. Hack c Da tådn åt vänst och famåt unt tådldan. Da tådn bakåt och till hög unt och und ldaplattan. Da tådn håt åt hög och håll dn md båda händna. Tådlda Ldaplatta c v t b v Sätt spoln t på spolns axl y. t Spol y Spolns axl y b Da tådn till spoln. Håll i tådn md båda händna och via dn mdus unt spoln fla vav. n m n Fö in tådn i någon av skåona i und plattan u och da i tådn fö att skäa av dn. u Und platta i Skåa m Sätt spoln på spolaspindln. Tyckskämn visa tcknt fö spolning. i u,., Håll dn fia ändan av tådn i din hand och sätt igång maskinn. Stanna maskinn nä spoln ha lindat någa vav och klipp sdan av tådn intill hålt i spoln.. Ta bot spoln. Skä av tådn md undtådskniv B o. o Undtådskniv B o Av säkhtsskäl stoppas maskinn automatiskt 1,5 minut ft att spoln böjat lindas. 11

14 z Sätta i spoln z Tyck på låstangntn. Placa spoln i spolkogn så att tådn ullas av motus, såsom visas på spolluckan. Låstangnt Ändn av tådn Spolkog Spollucka x t x Håll spoln md fingt så att dn int ota. Fö in tådn i dn fäm skåan i spolkogn. Da tådn åt vänst fö att da dn und tådldan. t Fäm skåa y Tådlda y c u c Da tådn åt vänst fö att da in dn i tådldakanaln md makingn 1. Kontolla att tådn komm ut gnom spolkogns sidoskåa. u Tådldakanal 1 i Sidoskåa i Riktigt Fl Om tådn int komm ut gnom sidoskåan, böja om fån stg z. i i v o!0 v Fotsätt att da tådn gnom tådldakanaln till makingn 2 och da sdan tådn åt hög gnom skåan. Tådn komm att skäas till lämplig längd och hållas på plats. o Tådldakanal 2! 0 Skåa (tådkniv) b b Fö in spolluckans vänsta kant i öppningn. Tyck nd spolluckan fö att sätta dn på plats. Om ingt annat angs så kan du böja sy utan att da upp undtådn. S sida 15 fö hu man da upp undtådn. 12

15 b c z x Tä övtådn FÖRSIKTIGT: Kom alltid ihåg att tycka på lås tangntn fö att stänga av maskinn stömbytan innan du böja tä maskinn. n v Tyck på knappn fö nål upp/nd två gång fö att höja upp nåln till sitt högsta läg. Tyck på låstangntn fö att låsa maskinn. Pssafotn komm att sänkas och d öv tådspänningsdiskana komm att öppnas. Låstangnt m, Tä tådn i odning z till,. z Håll tådn md båda händna och fö in tådn i tådldaspåt. Tådldaspå z x x S till att tådn das n und hackt och in i styspåt nligt bildn. Hack c c Håll tådn md båda händna och da tådn unt hönt på tådldaspåt. Da tådn odntligt mot dig längs hög kanal tills dss att tådn knäpp till. Tådldans hön t Hög kanal v u t t b i v Da tådn nd längs md dn höga kanaln och unt bottnn på tådldaplattan. Da tådn upp längs dn vänsta kanaln. t Hög kanal y Tådldaplatta u Vänst kanal b Håll tådn näa ulln, ta tt fast gpp i tådn och da dn upp och till baksidan av tådlyftamn. Da tådn famåt och tä in dn i ögat på tådlyftaamn. i Öga på tådlyftaamn. y n m, o n Da sdan tådn nd längs dn vänsta kanaln och gnom dn und tådldan. o Und tådlda m Da tådn fån hög om nålstångns tådlda åt vänst.! 0 Nålhållans tådlda!0, Tä nåln md hjälp av nåltädan (s nästa sida). 13

16 z Inbyggd nåltäda Nåltädan kan användas md nåla i stolk (70-100). Rkommndad tådgovlk ä 50 till 90. Använd int tådstolk 30 och tjocka. Nåltädan kan int användas md tvillingnåln. z Tyck på knappn fö nål upp/nd fö att höja upp nåln. Tyck på lås tangntn fö att låsa maskinn. Nål upp/nd knapp Låstangnt x x Da tådn gnom skåan på nåltädan. Tådn ska passa und kokn. Skåa Kok c c Da tådn uppåt och da dn mllan tådknivn och fontplåtn bakifån. Da tådn mot dig fö att skäa av tådn. v v Da n nåltädans spak så långt dt gå. b b Höj nåltädan sakta så att n ögla av tådn das gnom nålsögat. n n Da tådöglan fö att ta ut tådändan gnom nålsögat bakåt. Om tådn fastna på hakn och tådöglan int bildas, ta bot tådn fån kokn och da i dn fö att ta ut tådändan gnom nålsögat. 14

17 z Da upp undtådn Eft automatiskt tådklipp ll ft du tätt spolkogn kan du böja sy utan att da upp undtådn. Du måst dock da upp undtådn nä du sy ynkad tc. z Ta bot spoln. Sätt i spoln i spolkogn ign och tä om spolkogn nligt instuktionna på sida 12, mn lämna n 10 cm lång undtåd som visas på bildn. Undtåd Skä int av undtådn md tådknivn. Tådkniv x x Höja pssafotn. Håll övtådn fösiktigt i vänsta handn. Övtåd c c Tyck på nål upp/n-knappn två gångn fö att sänka och höja nåln fö att plocka upp undtådn. Nål upp/n-knapp v v Da båda tådana 10 cm ndanfö och bakom pssafotn. 15

18 Byta nål FÖRSIKTIGT: Tyck alltid på låstangntn fö att låsa maskinn ll stäng av stömbytan innan du byt nål. Höj nåln gnom att tycka på knappn fö nål upp/n. Tyck på låstangntn. Låstangnt Lossa på nålklämskuvn gnom att vida dn motus. Ta bot nåln fån klämman. Nålklämskuv Sätt i n ny nål i nålklämman md nålns platta sida vänd bakåt. Platt sida Tyck upp nåln mot stoppstiftt nä du sätt i dn i nålklämman och da åt nålklämskuvn odntligt md n skuvmjsl. Kontolla att nåln ä ak gnom att placa nålns platta dl på n plan yta (n stygnplåt, glasskiva, tc.). Avståndt mllan nåln och dn plana ytan ska vaa samma hla vägn. Avstånd Använd aldig n tubbig nål. Tunt Mllan Kaftigt Tyg Govlk Nål Batist Gogtt Tikå Oganza Cpé Lakansväv Jsy Ull Flc Jans Td Kapptyg Quiltning Silk # Bomull # Synttisk # Silk #50 Bomull #50-80 Synttisk #50-80 Silk #30-50 Bomull #40-50 Synttisk #40-50 Blu tip nål Univsalnål #9/65-11/75 Rd tip nål Pupl tip nål Univsalnål #11/75-14/90 Mtall nål Pupl tip nål Univsalnål #14/90-16/100 Tabll öv tyg och nåla Fö allmän sömnad, använd Mtall/Rd tip nål. Tunna tåda och nåla ska användas fö att sy i tunna tyg. I allmänht ska samma tåd användas som båd öv- och undtåd. Använd n Blu tip nål fö att sy tunna tyg, sttchtyg, tikå och knapphål fö att föhinda hoppstygn. Använd n Pupl tip nål fö att sy stickad tyg, fihandsuiltning och öv n fåll fö att föhinda hoppstygn. Använd stabilisingsmatial ll vlis på sttchtyg ll tunna tyg fö att föhinda att sömmn vcka sig. Tsta alltid tåd och nål stolk på n litn bit av samma tyg som du komm använda fö faktisk sömnad. 1 x tvillingnål, 2 x Bodi/Blu tip nål (#11/75), 1 x Mtall/ Rd tip nål (#14/90) och 1 x Pupl tip nål (#14/90) mdfölj nålstt (# ). 16

19 Byta pssafot FÖRSIKTIGT: Tyck alltid på låstangntn fö att låsa maskinn ll stäng av stömbytan innan du byt pssafot. Använd kommndad pssafot till vald söm. Fl pssafot kan osaka att t.x. nåln gå av. Höj nåln gnom att tycka på knappn fö nål upp/n. Tyck på låstangntn. Knapp fö nål upp/n Låstangnt Höj pssafotlyftan. Pssafotlyfta Tyck på dn svata spakn på baksidan av pssafothållan. Pssafotn lossna. Spak Placa önskad pssafot und pssafothållan så att dss FÖRSIKTIGT: Fö att undvika skado på spakn, undvik att tycka n dn. y t u stift hamna pcis und spåt i pssafothållan. Fäll n pssafotlyftan fö att låsa fast fotn. Vaj fot ä mäkt md n idntifiingsbokstav. Stift t Spå y Idntifiingsbokstav 17

20 Byta pssafothålla Byt pssafothålla om du använd övmata, stopp- och uiltfot ll bodifot. FÖRSIKTIGT: Tyck alltid på låstangntn fö att låsa maskinn ll stäng av stömbytan innan du byt pssafothålla. Ta bot pssafothållan Höj nåln gnom att tycka på knappn fö nål upp/n. Tyck på låstangntn och lyft upp pssafotn md pssafotlyftan. Knapp fö nål upp/n Låstangnt Pssafotlyfta t Lossa fästskuvn fö att ta bot pssafothållan. Fästskuv t Fotlyfta t y Sätta fast fothållan Fäst pssafotsfästt till pssafotsamn bakifån. Da åt tumskuvn odntligt md skuvmjsln. y Pssa fotsfäst 18

21 Monta hållan fö övmata Fäst hållan fö övmata i pssafotstångn. Hålla fö övmata Da åt fästskuvn löst. Tyck på övmatans koppling så att dn kopplas fast i dn öv matanhtn. Övmatans koppling Öv matanht Sänk pssafotlyftan. Sänk nåln till lägsta position gnom att vida på handhjult. Da åt fästskuvn odntligt md skuvmjsln. Monta stopp- och uiltfotn PD-H Monta stopp- och uiltfotn PD-H på pssafotstångn gnom att fästa stiftt på nålklämskuvn. Stift Nålklämskuv Da åt fästskuvn odntligt md skuvmjsln. 19

22 z Byta stygnplåt Använd stygnplåtn fö aksöm nä du sy md övmata och ävn vid bodi. FÖRSIKTIGT: Tyck på låstangntn fö att låsa maskinn innan du byt stygnplåt. Nä stygnplåtn fö aksöm ä montad på maskinn kan d mönst som int lämpa sig fö stygnplåtn fö aksöm int väljas. z Höj nåln och tyck på låstangntn. Tyck på knappn fö pssafotlyft fö att höja pssafotn. Knapp fö nål upp/n Låstangnt Knapp fö pssafotlyft x t x Skjut fölängningsbodt åt vänst fö att avlägsna dt. Tyck nd stygnplåtns figöingsspak så lossa stygnplåtn. Stygnplåtns figöingsspak t Stygnplåt fö aksöm c c Ett mddland visas som vana fö att stygnplåtn int sitt fast. Ta bot stygnplåtn åt hög. Placa stygnplåtn fö aksöm på maskinn. Fö in stygnplåtns vänsta kant i öppningn. v y v Tyck på makingn på stygnplåtn tills dn ä fäst. Kontolla att vaningsmddlandt fösvinn och att aksöm väljs automatiskt. Vid sakta på handhjult och kontolla att nåln int slå i stygnplåtn. Tyck på låsknappn fö att låsa upp. FÖRSIKTIGT: Tyck aldig på stygnplåtns figöingsspak nä maskinn ä igång. 20

23 Lyfta och sänka pssafotn Du kan ävn lyfta och sänka pssafotn md hjälp av lyftknappn fö pssafotn, pssafotlyftan ll knälyftn. Lyftknapp fö pssafotn Pssafotlyfta Du kan lyfta pssafotn ca 7 mm hög än dn nomala öv positionn gnom att tycka lit håda nä du lyft pssafotlyftan ll knälyftn. Dtta undlätta om du ska placa lag av tjocka tyg ll n bodiam und fotn. Pssafotn kan int sänkas md pssafotlyftan om fotn lyfts md hjälp av lyftknappn fö pssafotn. Knälyftn kan int användas i bodilägt. Vid int handhjult och tyck int på upp/nd knappn fö nåln nä pssafotn bfinn sig i xta upplyft läg. Knälyft Knälyftn ä till sto hjälp nä man sy på applikation, kvilta tc. då dn låt dig hanta tygt samtidigt som du kontolla pssafotn md knät. Monta knälyftn Placa kantna på Knälyftn i linj md skåona i knälyftuttagt och sätt i knälyftn. Knälyftn Kantna Uttag fö knälyftn Justing av knälyftn Vinkln på knälyftn kan justas fö att passa dig. Lossa inställningsskuvn och skjut vinklamn in ll ut fö att justa vinkln på knälyftn. Da åt inställningsskuvn fö att låsa vinklamn. Inställningsskuv t Vinklam Att använda knälyftn Tyck på knälyftn md ditt knä fö att nklt flytta pssafotn upp och nd. Du kan kontolla hu högt fotn lyfts md hjälp av hu myckt knätyck du använd. t 21

24 Sänka n matan Matan kan sänkas fö tåckling, sy in knappa, fihandsuiltning tc. Skjut mataglagt mot dig fö att sänka matan. Knapp fö nål upp/n Låstangnt Skjut mataglagt fån dig fö att höja matan och dn komm att åtgå till dt läg dn had nä du statad maskinn. Om du stata maskinn md matan sänkt, komm tt mddland att visas på tyckskämn. 22

25 VANLIGT SYLÄGE Vanliga sömma Dt finns 4 tillgängliga katgoi i vanligt syläg. Utility (gundsömma) och Buttonhol (knapphål) Dkoativa och uiltsömma Monogamming (alfabt) Syguid Välj n av ikonna fö att välja katgoi. I dnna buksanvisning hänvisa mönstnumt till initialn fö vaj gupp ll katgoi. Mönst numm 15 i knapphål angs till xmpl som mönst B15. Utility (gundsömma), Buttonhol (knapphål) och spcialsömma Du kan välja gundsömma (U), knapphål- och spcialsömma (B) i dnna katgoi. (A) (Q) (BR) (H) (S) (D) (L) (PL) (P) (CS) Dkoativa och uiltsömma Dnna katgoi bstå av följand 9 gupp. Appliu (A) (applikationssöm) Hiloom (H) (vitbodi) Quilting (Q) (uiltsöm) Satin (S) (satängsöm) Bidg (BR) (övgångssöm) Dcoativ (D) (dkoativa sömma) Long (L) (långa sömma) Pictogaph (P) (piktogam) Play (PL) (lkfulla sömma) Skapad sömma (CS)* Monogamming (alfabt) Du kan pogamma txt och kombination av bokstäv och symbolmönst. * Catd Stitchs katgoin visas nä stygnkombination skapad md Stitch Compos impotats i maskinn. 23

26 Syguid Du kan välja lämplig söm fö spcifika sömnadspojkt och tygmatial fån d utvalda pogammn i dnna katgoi. Funktionstangnt i vanligt syläg Pssafotlyft Om dt hä altnativt ä aktivat, stanna nåln n och pssafotn komm automatiskt att höjas nä maskinn stanna. Tyck på dnna knapp fö att slå dtta altnativ på ll av (s sidan 33). Tangnt fö tvillingnål Tyck på dnna tangnt fö att ställa in stygnbdd fö sömnad md tvillingnål (s sidan 57). Övmatatangnt Tyck på dnna tangnt fö sömnad md övmata (s sidan 29). Omstatstangnt Du kan sy n txt ll n mönstkombination fån böjan ft att du sytt halvvägs. Tyck n gång på dnna tangnt fö att böja om fån böjan av dt aktulla mönstt, ll tyck två gång på tangntn fö att böja om fån böjan av dt fösta mönstt i kombinationn (s sidan 60). 24

27 t y u i o t Pogamtangnt Tyck på dnna tangnt fö att pogamma n mönstkombination. Nä dnna tangnt aktivas visas adatangntn, spglbildstangntna, spaatangntn, och makötangntn.!0 y Vtikal spglbildstangnt Tyck på dnna tangnt fö att sy n vtikal spglbild av dt valda mönstt. (s sidona 58). u Hoisontll spglbildstangnt Tyck på dnna tangnt fö att sy n hoisontll spglbild av dt valda mönstt. Tangntn bli gå om n spglbild int finns tillgänglig fö dt valda mönstt. (s sidona 58). i Radatangnt Tyck på dnna tangnt fö att ada mönstt fån mönstkombinationn. o Spaatangnt Tyck på dnna tangnt fö att spaa mönstkombinationn som n fil.!0 Makötangnt Tyck på någon av makötangntna fö att flytta makön upp ll n.!0!1!2!1 Bokstavsstolk Tyck på dnna knapp fö att välja full stolk (L) ll litn stolk (S).!2 Tangnt fö val av stoa/små bokstäv Tyck på dnna tangnt fö att välja vsal ll gmn fö monogam. 25

28 GRUNDSÖMMAR Raksömma Mönstn U1 till U5 ä aksömma. Tyck på tangntn fö val av mönst fö att välja söm. Böja sy Placa tygt vid n sömlinj på stygnplåtn. Sänk n nåln vid dn punkt dä du vill böja. Da öv- och tådn bakåt och sänk pssafotn. Da öv och undtåda åt vänst nä du sy md applikationsfot F, öppn applikationsfot F2, övmatningsfotn ll automatisk knapphålsfot R. Böja sy gnom att tycka på stat/stop-knappn (stat/stopp) ll tycka n fotpdaln. Fö fösiktigt tygt längs sömlinjn och låt tygt matas fam av sig själv. Stat/stop-knapp Sy fån kantn av tjockt tyg Dn svata knappn på sicksackfotn lås fotn i hoisontllt läg. Dtta undlätta nä du böja sy alla längst ut på tjocka tyg ll sy öv n fåll. Sänk n nåln i tygt vid dn punkt dä du vill böja sy. Sänk pssafotn mdan du tyck in dn svata knappn. Fotn låss i hoisontllt läg fö att föhinda att dn glid. Eft någa stygn figös dn svata knappn automatiskt. Svat knapp Ända syiktning Stoppa maskinn och tyck på lyftknappn fö pssafotn fö att höja pssafotn. Sväng tygt unt nåln till dn önskad syiktningn. Böja sy i dn nya iktningn. Om du slå på altnativt fö höjning av pssafot i justingsfönstt komm pssafotn att höjas automatiskt nä maskinn stanna (s sidan 33). 5/8 Svänga unt tt fykantigt hön Använd hönguidn på stygnplåtn fö att hålla n xakt sömsmån på 5/8 tum (ca: 15 mm) ft att du svängt unt tt fykantigt hön. Sluta sy nä dn fäm kantn av tygt nå linjna på hönguidn. Tyck på lyftknappn och vid tygt 90 gad. Böja sy i dn nya iktningn. Hönguid 26

29 Fästa sömma Fäst ändana på sömma gnom att tycka på backmatningsknappn och sy någa stygn bakåt. Maskinn sy bakåt så läng du håll inn backmatningsknappn. Backmatningsknapp Tyck n gång på backmatningsknappn nä du sy lock-a-matic-stygn (mönst U2) ll låsstygn (mönst U3) så lås maskinn sömmn och stanna automatiskt. Klippa tåda Tyck på knappn fö tådklipp nä du ha sytt fädigt, fö att klippa av tådana. Nålstångn och pssafotn höjs automatiskt ft bskäning av tådana. Knapp fö tådklipp Tådklipp knappn funga int nä pssafotn ä upp ll LED lampan j lys. Använd tådknivn på maskinns sidokåpa fö att skäa av spcial och tjocka tåda. LED lampan Ta bot och da bak tygt fö att använda tådknivn på sidokåpan. Da upp tådana och da dm bakifån mllan tådknivn och sidokåpan. Da tådana mot dig fö att skäa av. Tådkniv Stygnplåt - hjälplinj Sömhjälplinj finns på stygnplåtn, fiamn och spolluckan. Sömhjälplinj fö 1/4, 3/8 och 5/8 finns också famtill på stygnplåtn. Sömhjälplinj famtill på stygnplåtn Numn på stygnplåtn visa avståndt fån dn nålns mittpunktsläg i millimt och tum. Nålns mittpunktsläg Hönhjälplinjna ä användbaa då du vid tt ätvinkligt hön. Hönlinjal Vinklskalona på stygnplåtn ä också användbaa nä du sy lapptäckn (hänvisning ptill sidan 54). Vinklskalo 27

30 Raksömsvaiant U1 Raksöm md nåln i mittläg Använd fö vanliga sömma, ullfåll osv. U2 Lock-a-matic-söm Använd dnna söm fö att fästa böjan och slutt på n söm md bakåtstygn. Nä du nå slutt av sömmn, tyck på backmatningsknappn n gång. Maskinn sy fya bakåtstygn, fya famåtstygn och sluta sdan sy automatiskt. U3 Låsstygn Dnna unika söm används om du vill ha tt osynligt låsstygn. Maskinn sy fla låsstygn i böjan och fotsätt sy famåt. Nä du tyck på backmatningsknappn vid slutt av sömmn sy maskinn fla låsstygn och sluta sdan sy automatiskt. U4 Raksöm md nåln till vänst Använd dnna söm fö att sy näa kantn av tyg. U5 Föstäkt aksöm Dnna staka, hållbaa söm kommndas fö omådn dä dt kävs båd lasticitt och styka fö att gaanta bkvämlight och hållbaht. Använd dn fö att föstäka omådn som sömma i gn och amhåla. Använd dn ävn fö xta styka nä du till xmpl sy yggsäcka. U6, U7 Elastiska sömma Dssa ä smala sttchsömma gjoda fö att undvika vck på tikå och vid diagonalsömma, samtidigt som dn kan pssas hlt plant. Använd U7 fö tunna tyg ll sttchmatial. 28

31 Sy md övmatan Mönstn U1 till U4 och Q1 till Q4 kan sys md övmatan. Övmatan ä xtmt ffktiv fö att sy i svåmatad matial som PVC-väv ll läd. Dn hinda också att olika skikt glid. Fäst önskad övmata i spktiv hålla och monta dm på maskinn (s sidan 19). Tyck på övmatatangntn och välj önskat mönst. D mönst som int lämpa sig fö sömnad md övmata bli gåa. Övmatatangntn bli gå ll visas int om du ha valt tt mönst som int lämpa sig fö sömnad md övmata. Fö in tygt und pssafotn och sänk nåln vid dn punkt dä du vill böja sy. Böja sy md mdlhög hastight. Nä du sy uilta, passa ihop tyglagn i d öv och und lagn och nåla ihop dm. (A) (B) Balansingsglag fö övmatning Balansingsglagt ska vaa inställt på 0, mn du kan bhöva justa övmatabalansn bond på typn av tyg. Tsta matabalansn gnom att tstsy på n skäpbit av tygt du tänk sy i. (A): Vid balansingsglagt fö övmatning mot + om dt und lagt ynka sig. (B): Vid balansingsglagt fö övmatning mot om dt öv lagt ynka sig. Öv lag Und lag Balansingsglag fö övmatning 29

32 U11 Tåcklsöm S sidan 78 fö instuktion. Sicksacksöm U8, U9 Sicksacksöm Sicksacksömmana används fö olika sybhov - xmplvis övkastning. Dssa sömma kan användas på d flsta vävda tyg. En tät sicksacksöm kan också användas fö applikation. U10 Föstäkt sicksacksöm Dssa sömma används vid lagning av vo. 30

33 Olika övkastsömma U10 Föstäkt sicksacksöm: Sicksackfot A Dnna söm används fö att avsluta n obabtad kant på syntttyg och anda sttchtyg som ha n bnägnht att vcka sig. Sy längs kantn av tygt och lämna tilläcklig sömsmån. Klipp bot sömsmånn näa stygnn nä du sytt fädigt. U13 Fållsöm: Kastsömfot M Dnna söm kan användas fö att sy och fålla tygkant samtidigt. Använd dnna söm nä du int bhöv öppna sömma plant. Placa tygkantn bdvid fotns guid och sy. U14 Övkastsöm: Kastfot M Dnna söm kommndas fö synttiska stickad tyg och fö sttchvlou ftsom dt g stöst lasticitt och styka. Placa kantn av tygt vid fotns guid och sy. Fö bätt sultat kan du använda sicksackfot A och lämna n tilläcklig sömsmån nä du sy. Klipp bot sömsmånn näa stygnn nä du sytt fädigt. U15 Dubbla kaststygn: Kastfot M Dtta ä n utmäkt söm fö tyg som ha n tndns att fansa sig som xmplvis linn och gabadin. Placa kantn av tygt vid fotns guid och sy. Två ad md sicksackstygn sys öv kantn samtidigt fö att säkställa att tygt int fansa sig. 31

34 Manulla stygninställninga Du kan ända stygnbddn (ll nålns islagsläg fö aksömma) och stygnlängd. Tyck på + ll -tangntn bdvid dn inställning som du vill ända. Tyck på standadknappn fö att åtställa dn uspungliga söminställningn. Nä du tyck på inställningsglagt xpanda fönstt fö manulla inställninga fö att visa fl altnativ. Du kan ända anda inställninga såsom övtådns tådspänning och pssafotstyckt, bond på vald söm. Tyck på inställningsglagt ign fö att föminska fönstt fö manulla inställninga. Inställningsglag Fönstt fö manulla inställninga Standadknapp Ända nålns ndposition (aksöm) Tyck på + -tangntn fö att flytta nålns ndposition till hög. Tyck på -tangntn fö att flytta nålns ndposition till vänst. ( ) (4.5) (+) ( ) (3.0) (+) Ända stygnbdd Tyck på + -tangntn fö att öka stygnbddn. Tyck på -tangntn fö att minska stygnbddn. Dt justbaa omådt fö mönst U6-U10 ä 0,0 till 7,0. Ända stygnlängd Tyck på + -tangntn fö att öka stygnlängdn. Tyck på -tangntn fö att minska stygnlängdn. ( ) (+) ( ) (+) Dt justbaa omådt fö mönst U6 ä 0,0 till 5,0, U7 ä 1,0 till 5,0, U8-U10 ä 0,0 till 5,0. 32

35 Justa tådspänningn Dnna maskin ä utustad md automatisk kontoll av tådspänningn, som optima spänningn fö dt valda symönstt. Balansad tådspänning Raksöm: Båd öv- och undtådn gip i vaanda mllan lagn. Sicksack: Övtådn syns n aning på tygts avigsida. Bond på situationn kan du ibland bhöva justa tådspänningn manullt, och du kan också finjusta tådspänningn fö att passa dina bhov. Tyck på + -tangntn om spänningn ä fö l ös. Tyck på -tangntn om spänningn ä fö håd. Kontoll fö justing av pssafotns tyck Pssafotns tyck anpassas automatiskt fö vaj söm. Dt gå att justa pssafotns tyck manullt gnom att tycka på + ll -tangntn fö att passa dina bhov. Lyft av pssafotn vid svänga Om dtta altnativ ä aktivat komm pssafotn automatiskt att höjas nä maskinn stanna. Dtta undlätta nä du sy hön. Tyck på tangntn fö lyft av pssafotn fö att aktiva ll avaktiva dnna funktion. Tangnt fö lyft av pssafotn Fothöjdn kan justas i lägt fö vanliga inställninga (s sidan 90). 33

36 Mmoa stygnjusting Du kan spaa d anpassad stygninställningana (stygnlängd, stygnbdd, tådspänning och pssafotns tyck, bond på dt valda stygnmönstt) som n mmoad stygnjusting. Nä dt mmoad stygnjustingsaltnativt ä aktivat (s sidan 91), tilldlas d snast anpassad stygninställningana automatiskt nä tt stygnmönst väljs. Mmoad stygnaltnativ kan int tilldlas fö skapad stygn (CS). Dt mmoad stygnaltnativt kan int användas i alfabtläg. Exmpl: Fö att ända dt nuvaand vädt fö nålns ndslagspunkt fån 4,5 till 5,0. Slå på dt mmoad stygnjustingsaltnativt (s sidan 91). Välj stygnmönstt U1. Tyck på listn fö inställninga. Fönstt fö manull inställning xpanda fö att visa fl altnativ. Dt mmoad stygninställningsaltnativt visas i fönstt fö manull inställning. Ända nålns ndslagspunkt fån 4,5 till 5,0 gnom att tycka på + knappn. Tyck på favoitknappn. Dialogutan komm att öppnas. Tyck på spaa favoit-knappn fö att gista favoitstygnsinställningana. t Dn kämfägad lådan t Indika att dn anpassad föinställningn fö söm gäll inställningn. Tyck på favoitstygnsknappn och tyck på ada-knappn fö att ada favoitstygnsinställninga. 34

37 U12 Bakåtstygn U12 ä bakåtstygn. Använd dtta stygn om dt ä svåt att stya tygt nä du tyck på backmatningsknappn. Maskinn sy bakåt utan att backmatningsknappn bhöv tyckas in, så du kan stya tygt md båda händna. U16 Ovlocksöm Använd dnna söm fö sammanfogning ll dkoativ söm. U21 Fagottsöm Använd dtta stygn fö att sy ihop två tygstyckn, skapa tt öppt intyck och lägga till söm. 35

38 Knapphål och spcialsömma Olika knapphål B1 Fykantigt (snso) knapphål Dt fykantiga knapphålt används ofta på mdltjockt till kaftigt tyg. Knapphålts stolk bstäms automatiskt gnom att placa n knapp i pssafotn. B2 Fykantigt (auto) knapphål Dtta ä också tt fykantigt knapphål som likna snsoknapphålt, mn du kan manullt ställa in knapphållsstolkn och spaa dn fö att sy knapphål md samma stolk. B3 Knapphål md undad änd Dtta knapphål används på tunna till mdltjocka tyg, säskilt blusa och bankläd. B4 Knapphål fö tunna tyg Dtta knapphål ä undat i båda ändana och används på tunna, fina tyg som tunt silkstyg. B5 Nycklhålsfomat knapphål Dt nycklhålsfomad knapphålt används ofta på mdltjockt till kaftigt tyg. Dt ä också lämpligt fö stö och tjocka knappa. B6 Rundat nycklhålsfomat knapphål Dt hä knapphålt används fö tjocka knappa på mdltjockt till kaftigt tyg. B7 Skäddasytt knapphål Ett tåligt knapphål som används fö tjocka knappa och kaftigt tyg. B8 Sttchknapphål Dt hä knapphålt passa sttchmatial. Dt kan också användas som tt dkoativt knapphål. B9 Knapphål fö stickat Dt hä knapphålt passa stickad tyg. Dt kan också användas som tt dkoativt knapphål. B10 Gammaldags knapphål Dtta knapphål likna vitbodi. Dt ha tt fint, handgjot utsnd och passa ba som dkoativt knapphål. B11 Passpoal knapphål Dtta ä tt mallmönst fö tt passpoal (inbundt) knapphål. B3-B11 ä snsoknapphål och sypocdun ä samma som fö B1. 36

39 B1 Fykantiga knapphål Knapphålts stolk ställs in automatiskt nä du lägg knappn på dn bak dln av pssafotn fö automatiska knapphål R. Knapphållan på pssafotn ta knappstolka på 1 cm upp till 2,5 cm i diamt. Vid val av snso knapphål infoma tyckskäm dig om att da n knapphålspakn. OBSERVERA: Ibland bhöv man ända stolkn på knapphålt fö att matcha vissa kaftiga ll spcifika tyg och tåda. Gö tt povknapphål på n xta bit av tygt fö att kontolla dina inställninga. Knapphålts föinställda bdd passa fö vanliga knappa. Använd tt undlag fö sttchtyg ll anda tunna tyg. z Sömnad z Da knapphållan bakåt och placa knappn på dn. Tyck dn tätt ihop md knappn. Knapphålla OBSERVERA: Kontolla längdn på povknapphålt och justa knapphållslängdn vid bhov gnom att ställa in skuvn på knapphålsfotn. Fö att ökan knapphålslängdn, vid inställningsskuvn fö att flytta makön mot L. Fö att minska knapphålslängdn, vid inställningsskuvn fö att flytta makön mot S. Inställningsskuv Makö x t x Tyck på nål upp/nd knappn fö att höja dn Sätt fast dn automatiska knapphålsfotn R gnom att sätta in pinnn i spingan på fothållan. Du kan lyfta upp pssafotn till dt xta upplyfta lägt nä du sätt in n automatisk knapphålsfot und fothållan. Höja pssafotn. Spå t Stift 37

40 c c Sänk nd nåln till statpunktn gnom att vida handhjult. Maka knapphålspositionn på tygt och placa dtta und knapphålsfotn. y Knapphålsam v y v Sänka pssafotn och da knapphålsspakn ndåt så långt dt gå. u Knapphålspak u i S till att dt int finns tt mllanum mllan skjutstyckt och fjädhållan. Om dt finns komm d båda sidona på knapphålt int att bli lika långa. i Ingn lucka o Statpunkt!0 Mllanum!0!0!0 b o o o b Böja sy samtidigt som du da övtådn lätt åt vänst. Eft att ha sytt någa stygn, släpp tådn och fotsätt att sy. Om du böja att sy utan att ha dagit n knapphålsspakn, komm tt vaningsmddland på tyckskämn och maskinn stoppa ft någa stygn. Fäll nd knapphålspakn och böja sy. 38

41 n n Knapphålt sys automatiskt och i odningsföljd. Nä knapphålt ä fädigt komm maskinn att stanna automatiskt nä nåln ä i sitt uppläg. Tyck på tådklippt och ta bot tygt. m m Nä du ä fädig md knapphålt, fö knapphålsspakn upp så långt dt gå.,, Sätt in n knappnål just ndanfö vaj kotändan på knapphålstänsn i vaj ända fö att hinda att du klipp av tådana oavsiktligt. Skä upp sömmn md knapphålsknivn. Använd n öljttstansa fö att öppna nycklhålsknapphål. Knapphål md dubbla lag Sy tt xta knapphålslag öv dn tidiga knapphålssömmn fö att få tt kaftigt och hållbat knapphål. Skä int av tådn nä knapphålt ä fädigt. Stata baa maskinn ign. Höj int pssafotn ll knapphålsspakn. Välj j om knapphålsmönstt. Dnna funktion ä avaktivad om tådklipp ft automatisk låsning aktivats i inställning fö vanlig sömnad (s sidan 91). 39

42 Manulla inställninga Nä du tyck på inställninga, xpanda fönstt fö manulla inställninga fö att visa fl altnativ. Inställninga Justa knapphålts öppningsbdd Tyck på + -tangntn fö att göa knapphålts öppning bda. Tyck på -tangntn fö att göa knapphålts öppning smala. Justa knapphålts bdd Tyck på + -tangntn fö att göa knapphålsbddn bda. Tyck på -tangntn fö att göa knapphålsbddn smala. Ända knapphålts stygntätht Tyck på + -tangntn fö att göa knapphålts stygn mind täta. Tyck på -tangntn fö att göa knapphålts stygn täta. Öppningsbddn kan justas fån 0,2 till 2,0. Knapphålsbddn kan justas fån 2,6 till 9,0. Stygntäthtn kan justas fån 0,20 till 1,00. 40

43 Använda stabilisingsplattan Stabilisingsplattan håll och stödj tygt, så dn ä användba nä knapphål sys öv n fåll i tjocka tyg. z z Fö in flikn på stabilisingsplattan i spingan på knapphålsfotn. Stabilisingsplatta Spinga x x Placa knappn i fotns knapphålla. Fäst knapphålsfotn på maskinn. Lägg tt tyg mllan knapphålsfotn och stabilisingsplattan. Da övtådn åt vänst mllan fotn och stabilisingsplattan. c c Lägg tt tyg mllan knapphålsfotn och stabilisingsplattan. Sänk nåln vid statpunktn gnom att vida handhjult. Sänk n knapphålsfotn och knapphålsspakn. Stata maskinn mdan du fösiktigt da övtådn åt vänst. Eft att ha sytt någa stygn, släpp tådn och fotsätt sy. Sy på samma sätt som nä du sy tt B1 fykantigt (snso) knapphål. 41

44 B2 Fykantigt (auto) knapphål Da ut knapphållan hla vägn. Maka knapphålts plats på tygt. Fö in tygt und pssafotn och sänk nåln vid statpunktn. Sänk n pssafotn. Släpp tådn ft att du sytt någa stygn, och fotsätt sdan sy. Du bhöv int da n knapphålsspakn. Om du vill sy tt knapphål som ä läng än vad dn automatiska knapphålsfotn R tillåt kan du använda applikationsfotn F. Öppningsbddn kan justas fån 0,2 till 2,0. Knapphålsbddn kan justas fån 2,6 till 9,0. Stygntäthtn kan justas fån 0,20 till 1,00. z z Sy dn vänsta sidan upp till längdn som kävs fö knapphålt och stoppa maskinn. Tyck sdan på backmatningsknappn. x x Böja sy ign, så sy maskinn tillbaka md aksöm. Stoppa maskinn nä du nå statpunktn. Tyck sdan på backmatningsknappn. 42

45 c c Böja sy ign, så sy maskinn dn fäm tänsn och knapphålts högsida. Stoppa maskinn nä du nå slutpunktn. Tyck sdan på backmatningsknappn. v v Böja sy ign, så sy maskinn dn bak tänsn, lås stygnn och stanna däft automatiskt md nåln upp. Nä dn sytt klat visas tt mddland. Placa tygt ätt och böja sy ign fö att göa nästa knapphål. Mddlandt fösvinn och maskinn sy tt nytt knapphål som ä idntiskt md dt fösta, och stanna sdan. Tyck på X-tangntn fö att sy tt annat knapphål md annan stolk. Hänvisning till sidan 39 fö instuktion om hu du skä upp knapphålsöppningn. Längdn som lagats i minnt annullas om du tyck på omstatstangntn innan knapphålt ä fädigt ll om något annat stygnmönst väljs. 43

46 Öviga knapphål B3 Knapphål md undad änd och B4 knapphål fö tunna tyg Sy på samma sätt som du sy tt B1 snso (fykantigt) knapphål (s sidona 37-39). Öppningsbddn kan justas fån 0,2 till 2,0. Knapphålsbddn kan justas fån 2,6 tillbis 9,0. Stygntäthtn kan justas fån 0,20 till 1,00. B5-B9 Nycklhålsfomad knapphål Sy på samma sätt som du sy tt B1 snso (fykantigt) knapphål (s sidona 37-39). Använd n hålstans fö att öppna tt nycklhålsfomat knapphål. Öppningsbddn kan justas fån 0,2 till 2,0. Knapphålsbddn kan justas fån 5,6 till 9,0. Stygntäthtn kan justas fån 0,20 till 1,00. B10, B12 Sttchknapphål och gammaldags knapphål Sy på samma sätt som du sy tt B1 fykantigt (snso) knapphål (s sidona 37-39). D olika stgn visas på bildn. Öppningsbddn kan justas fån 0,2 till 2,0. Knapphålsbddn kan justas fån 2,6 till 9,0. Stygntäthtn kan justas fån 0,5 till 9,0 (B8), fån 0,50 till 2,50 (B10). B11 Knapphål fö stickat Sy på samma sätt som du sy tt B1 fykantigt (snso) knapphål (s sidona 37-39). Öppningsbddn kan justas fån 0,2 till 2,0. Knapphålsbddn kan justas fån 2,6 till 9,0. Stygntäthtn kan justas fån 0,70 till 1,20. 44

47 B11 Passpoal knapphål (inbundt knapphål) Ett passpoal knapphål skapas gnom att n bit tyg sys på knapphålt. Passpoal knapphål passa säskilt fö skäddasydda plagg, mn kommndas int fö skia ll fina tyg dä lappn kan synas ignom ll göa tygt knöligt. z z Tåckla fast n lapp på tygt md ätsidona mot vaanda. Lappns avigsida Tygts ätsida x x Välj mönst B11. Sy passpoal knapphålt md båda tygn ihop. Öppna knapphålsöppningn så som visas och da sdan ut lappn till anda sidan gnom skåan. Lappns avigsida Tygts ätsida Lappns ätsida c c Da ut lappn tills dss ätsida syns. Använd tt stykjän och pssa båda hönn tills d ä fykantiga. Lappns ätsida Tygts avigsida v v Vik tillbaka lappns sido fö att skapa knapphålskant. Lappns avigsida Lappns ätsida b b Pssa båda vckn md tt stykjän. Lappns ätsida Tygts avigsida n n Tåckla sömmns båda kant fö hand md nål och tåd. Tygts ätsida 45

48 m t m Vik öv tygts längd och sy fam och tillbaka bdvid uspungssömmn fö att säka lappns flika. Tygts avigsida t Sy fam och tillbaka,, Vik öv kantn av tygt och sy fam och tillbaka t gång öv dn tianglfomad ändn. Lappns avigsida Tygts ätsida Tygts avigsida.. Lappn ska klippas 1 till 1,5 cm fån hålt. Hönn ska klippas undad, som på bildn. Lappns ätsida Tygts avigsida y 0 u 0 Placa infodingn på tygts avigsida. Maka d 4 hönn md nåla nligt bildn. y Infoding u Tyg u 1 y 1 Vänd på alla lagn och skä upp knapphålsöppningn i infodingn på samma sätt som i stg x. Fya makingsnåla visa hönpunktna på infodingn. Vik tillbaka vaj flik mllan infodingn och lappn. y Infoding u Tyg u 2 y 2 Sy unt öppningn md nål och tåd så som visas på bildn. y Infoding u Tyg 3 u 3 Passpoal knapphålt ä klat. u Tyg 46

49 z Iläggståd i knapphål Fö att sy tt knapphål md iläggståd gö du på samma sätt som fö tt B1 fykantigt (snso) knapphål. Välj mönst B1. x Placa knappn i knapphållan på knapphålsfotn. Haka på n iläggståd på spon på fotns famsida. Da iläggstådns ända bakåt och und fotn. Da upp ändana av iläggstådn och fö in båda ändana i skåona på fotn så att d bli åtdagna. Spå Skåa Ställ in stabilisingsplattan och monta knapphålsfotn. x x Sänk n nåln i tygt vid dn punkt dä knapphålt ska böja. Sänk fotn och knapphålsspakn. Stata maskinn mdan du fösiktigt da övtådn åt vänst. Eft att ha sytt någa stygn, släpp tådn och fotsätt sy. Sy knapphålt öv iläggstådn. Maskinn stanna automatiskt nä dn sytt klat. Ta bot tygt fån maskinn och skä ndast av sytådn. c x Skä av iläggstådn i båda ändana så näa knapphålt som möjligt. Använd int bda öppning än 0,8. Ställ in stygnbddn utifån tjocklkn på dn iläggståd som används. S sida 39 fö instuktion om hu du skä upp knapphålsöppningn. 47

50 Spcialsömma S sidan 79, 80 och 49 fö instuktion ll B12, B14 och B15. z B13 Stoppning z Sätt fast dn automatiska knapphålsfotn R. Da ut knapphållan hlt. Lägg plaggt und fotn, och sänk nåln till statpunktn. Sänk sdan n fotn. Knapphålla Statpunkt x Stata maskinn och sy önskad längd. Tyck sdan på backmatningsknappn. Dtta bli stoppsömmns längd. Fotsätt sy tills maskinn stanna automatiskt. Backmatningsknapp Önskad längd x c c Sy tt till lag md stoppning öv dt fösta lagt, i n ät vinkl mot dt. Maxlängdn fö stoppning ä 2 cm och maxbddn ä 0,9 cm. Sy n stoppning av samma stolk Nä dn sytt klat visas tt bkäftlsmddland. Fö att sy yttliga n stoppning md samma stolk, stata maskinn. Tyck på X-tangntn fö att sy nästa stoppning md annan stolk. Sy tt kota lag stoppsöm Sy dn fösta adn till önskad längd och stanna maskinn. Tyck på backmatningsknappn och stata maskinn ign. Maskinn komm att sy stn av stoppningn och stanna automatiskt. Fö att justa stoppstygnns jämnht: Du kan koiga ojämn stoppning gnom att tycka på ll + -tangntn i justingsfönstt. Om dt vänsta hönt ä läg än dn höga sidan, tyck på -tangntn fö att koiga dtta, och omvänt. Om dt höga hönt ä läg än dn vänsta sidan, tyck på -tangntn fö att koiga dtta, och omvänt. 48

51 B15 Öljtt Öljttknapphålt används fö hål i skäp och liknand. Monta applikationsfotn F. Böja sy: Placa tygt und pssafotn och sänk nåln vid statpunktn. Sy tills maskinn stanna automatiskt. Statpunkt Öppna öljttknapphålt md n syl, hålstans ll n sptsig sax. Koiga öljttknapphålts fom: Tyck på -tangntn om öljttn ä öppn. Tyck på + -tangntn om öljttn skjut ut. Fomn kan ställas in mllan L1 och L3 (standadinställning ä L2). 49

52 DEKORATIVA SÖMMAR Dkoativa sömma Mönstn i dnna sktion ä klassificad i 10 gupp. Dssa mönst kan pogammas och du kan skapa mönstkombination. Applikationssöm (A): 2 sidan Sömmana i dnna gupp används vid applikation. (Hänvisning ptill sidan 81.) Vitbodi (H): 3 sido I dnna gupp finns sömma fö vitbodi och kosstygn fö sömnad av hantvk och pydnadsfömål. 50

53 Quiltning (Q): 6 sido Sömmana i dnna gupp används fö lapptknik och uiltning. (Hänvisning till sidona 54, ) Satinsöm (S): 2 sido Stygnn i dnna gupp kan fölängas upp till 5 gång sin uspungliga längd md oföändad stygntätht. (S sidan 55.) 51

54 Övgångssöm (BR): 1 sido Övgångssöm används fö att infoga aksöm ft tt symönst. Siffan bdvid bildn på stygnt på tangntn fö aksöm ang antal stygn fö n pogammingsba nht. Mönstn BR5 och BR7 äv nålns islagsläg och stygnlängdn fån dt fögånd mönstt i dn pogammad kombinationn. (Hänvisning till sidan 58.) Dkoativa sömma (D): 6 sido 60 attaktiva mönst finns tillgängliga i dnna gupp. 52

55 Långa sömma (L): 1 sida Mönstn i dnna gupp passa ba fö dkoation av kläd och fö kantdkoation. Piktogam (P): 2 sido Lkfulla sömma (PL): 1 sido Dt finns söta mönst, fina motiv och skönskift i dnna katgoi. Skapad sömma (CS) I dnna sktion kan du välja sömma som skapats md Stitch Compos (stygn skapan). På sidan 56 finns m infomation om hu du övfö skapad sömma fån daton till symaskinn. 53

56 Quiltning(Q) Använda uiltguidn Quiltguidn undlätta nä du sy paalllla sömma md jämna avstånd. Fö in uiltguidn i hålt på baksidan av fothållan. Skjut in uiltguidn och ställ in önskat avstånd. Quiltguid Hål Sy sömmana och följ dn tidiga sömmn md uiltguidn. Q1-Q3 Lapptknik Mönstn Q1 till Q3 ä sömma avsdda fö lapptknik. Mönstn Q2 och Q3 ä fö lapptäckn md 7 mm sömsmån. Använd 1/4 -inchfotn O. Lägg lappana md ätsidona mot vaanda. Sy samtidigt som du fö kantn på tygt längs guidn. Guid Rätsidan av tygt Vinklskala på stygnplåtn Du kan lätt sy ihop tyglappa i önskad vinkl utan att maka nä du använd vinklskalan på stygnplåtn. Vinklskalona ä makad vid 45, 60, 90 och 120 gad. Använd d stckad linjna nä tyglappana sys ihop md 1/4 fotn O nligt bildn. Stckad linj Använd d hldagna linjna nä tyglappana sys ihop md sicksackfotn A. Passa in kantn av tygt mot 1/4 -sömlinjn. Hldagn linj 1/4 -sömlinj Q48-Q51 Handsydda uiltsömma Mönstn Q48 till Q51 ä avsdda fö uiltning md tt handsytt utsnd. Använd n gnomskinlig nylontåd som övtåd och n vanlig sytåd som undtåd. Undtådn das upp till hög om tygt och sömmana s handsydd ut. 54

57 S1-S14 Dkoativ satinsöm Fölängning Mönstn S1 till S14 ä dkoativa satinsömma vas mönstlängd kan fölängas utan att stygntäthtn ändas. Tyck på justingtangntn fö att xpanda fönstt fö manulla inställninga. Justingstangnt Tyck på + -tangntn fö att fölänga saatinsömsmönstt. + -tangnt (fölängning) Tyck på -tangntn fö att minska fölängningsföhållandt. -tangnt (fölängning) Mönstt kan fölängas upp till 5 gång oiginallängdn. Fölängningsföhållandt visas i utan. Fölängningsföhålland Du kan ävn ända stygntäthtn och stygnbddn. X1 X2 X3 X4 X5 55

58 Skapad sömma (CS) Sömma som skapats md Stitch Compos finns spaad i dnna gupp. Sätt in USB-minnt som innhåll dt uspungliga stygnmönstt och tyck på öppna fil-tangntn. Öppna fil-tangntn Välj USB ikon och listan öv mappa visas. Öppna önskad mapp så visas n lista öv filna. Välj önskad fil så spaas sömmn och tangntn fö mönstval skapas. Du kan välja, pogamma och sy dssa mönst på samma sätt som fö d inbyggda mönstn. Fö att ada mönstt tyck du baa på adatangntn och välj vilkt mönst som ska adas. Ett bkäftlsmddland visas. Tyck på OK-tangntn fö att ada mönstt. Radatangnt Upp till 40 mönst kan spaas i dn hä guppn. Sömnad md tvillingnål ä int tillgängligt fö skapad sömma. 56

59 v Sy md tvillingnål En dl av nyttosömmana och d dkoativa sömmana kan sys md n tvillingnål. A B Byt ut nåln till tvillingnåln som mdfölj standadtillbhön. x z FÖRSIKTIGT: Stäng av stömbytan ll tyck på låstangntn innan du byt nål. Använd ndast dn mdföljand tvillingnåln, anda tvillingnåla kan slå i stygnplåtn, pssafotn ll fastna och gå av. Låstangnt c Sätt dn xta spolpinnn i hålt und dt öv lockt. Placa n tådull och filtn på dn xta spolpinnn (s sidan 10). Exta spolpinn Da båda tådana fån spolana och fö dm gnom att tä punktna fån z till v. Fö in tådn A gnom tådföan ovanfö nåln b sdan ignom punkt n och m nligt bildn. Tä tådn B till dt fäm hålt på nålstångns tådlda b sdan gnom nålns hål,. Nåltädan kan int användas md tvillingnåln. b m, n Tädningn z till v ä samma som fö nkla nåla (s sidan 13). Nåltädan kan int användas md tvillingnåln. Tyck på tangntn fö tvillingnål och välj önskat mönst. Mönst som int lämpa sig fö sömnad md tvillingnål kan int väljas (mönsttangntna bli gåa). Knapphål och spcialsömma, monogam och applikationssöm kan int väljas. Tangnt fö tvillingnål Nä du sy mönst md tvillingnåln ska du tsta sömmn innan du sy i tygt du ska använda. Använd sicksackfot A ll applikationsfot F nä du ska sy md tvillingnåln. Använd tådana #60 ll fina. Nä du byt syiktning, höj nåln och pssafotn, vid sdan tygt (altnativt automatiskt lyft av pssafotn kan int användas. Använd tådknivn på täckplåtn nä du skä av tåda. Eft att du sytt klat md tvillingnåln, tyck på tangntn fö tvillingnål så visas vaningsmddlandt. Tyck på OK-tangntn och byt tvillingnåln till n nklnål. 57

60 PROGRAMMERA EN MÖNSTERKOMBINATION Mönstn i katgoin dkoativa sömma och alfabt kan pogammas till att bilda n mönstkombination. Tyck på pogamtangntn och välj så många mönst du vill pogamma. Du kan pogamma upptill 100 sömma i n och samma kombination. Bildna av d pogammad mönstn visas på LCD-skämns vänsta sida. Pogamtangnt t Spglbild av mönst Fö att sy ll pogamma mönstt som n spglbild, tyck på dn vtikala ll dn hoisontlla spgltangntn. Välj önskad mönst fö att skapa n spglbild. Tyck på dn vtikala ll hoisontlla spglbildstangntn ign fö att avbyta spglbildsfunktionn. Vtikal spglbildstangnt Hoisontll spglbildstangnt Fö att s hla sömkombinationn, tyck på makötangntn fö att skolla gnom sömkombinationn ll tyck på dit boxn fö att visa hla sömkombinationn i sin hlht. Makötangnt t Rdigingsfönstt Hoisontll spglbild ä ndast tillgänglig fö vissa mönst. Fö mönstidntifiing ä dssa mönst skuggad i osa på fnsdiagammt inn i topplockt. Spglbildsfunktionn avbyts och spglbildsikonn fösvinn om dt valda mönstt int ä lämpligt fö spglbildn. Pssafotns tyck kan int justas fö nskilda sömmönst i mönstkombinationn. Om du fösök göa dt komm ndast inställningana fö dt snast mönstts pssafotstyck tillämpas på alla pogammad mönst. Övgångssöm Övgångssöm används fö att infoga aksöm ft tt symönst. Om du vill ha m utymm mllan till xmpl fanska knuta (D5) infoga du mönst BR5 ft mönst D5. Motsvaand två akstygn läggs till mönst D5. Sömmana BR5 och BR7 äv stygnlängdn och nålns islagsläg fån dt fögånd mönstt i mönstkombinationn. 58

61 Rdiga mönstkombinationn Rada mönstt Mönstt som ligg innan makön ll som visas i blått adas gnom att du tyck på adatangntn. Makö Radatangnt Fö att ada tt mönst i mittn av n kombination tyck du på makötangntn fö att välja dt mönst du vill ada. Bildn fö dt valda mönstt bli blå. Tyck på adatangntn fö att ada dt valda mönstt. Makötangnt Valt mönst Infoga mönstt Tyck på makötangntn fö att välja dt mönst du vill infoga tt annat mönst bdvid. Ang dt önskad mönstt så infogas dt innan dt valda mönstt. t Infogad mönst t 59

62 Omstatstangnt Dtta ä n tangnt md två funktion fö att böja sy n mönstkombination om fån böjan. Nä du sluta att sy n mönstkombination aktivas omstatstangntn. Tangntn visa n tiangl och tt nsamt stck vilkt btyd att maskinn böja om fån böjan av dt aktulla mönstt. Nä du tyck på omstatstangntn ändas bildn och visa n tiangl och två stck, vilkt btyd att maskinn böja om fån böjan av dt fösta mönstt i kombinationn. Omstat fån aktullt mönst Om du vill böja sy fån böjan av dt aktulla mönstt tyck du n gång på omstatstangntn och stata maskinn. Omstatstangnt (aktullt mönst) Aktullt mönst Omstat fån fösta mönstt Om du vill böja sy fån böjan av dt fösta mönstt i kombinationn tyck du två gång på omstatstangntn och stata maskinn. Omstatstangnt (fösta mönstt) Fösta mönstt Maskinn stata om fån dt fösta mönstt om automatiskt tådklipp används. 60

63 Kontolla längdn på mönstkombinationn Du kan kontolla mönstkombinationns totala längd gnom att tycka på mönstkombinationns längdknapp som visas i fönstt fö manulla inställninga. Tyck på inställningsglagt fö att öppna fönstt fö manulla inställninga. Inställningsglag Mönstkombinationns längdknapp Avläsningn av dn totala längdn ä tt totiskt väd och dn faktiska längdn kan vaia bond på syföhållandna. Pogamma, till xmpl, mönst P3 t gång, och sy n mönstkombination. Mät dn faktiska längdn och ang nämsta väd gnom att tycka på + - ll -tangntna, om dn faktiska längdn skilj sig makant fån avläsningn. I dtta fall ä dt totiska vädt 51 mm. Dn vkliga längdn ä dock 40 mm, ang 40 mm gnom att tycka på -knappn. Tyck på OK fö att spaa dt. Faktisk längd Avläsningn justas automatiskt nä längdn fö anda mönstkombination bäknas. Mddlandt Ang dn vkliga längdn på mönstkombinationn fösvinn, vilkt indika att dt visad vädt dan justats. Till xmpl, välj mönst P5, P9 och P3. Dt totiska vädt ä 53 mm, mn utläsningn bäknas nligt dn vkliga uppmätta längdn. I dtta fall ä dt justad vädt 42 mm. Tyck på standadknappn fö att avbyta avläsningsjustingana. Standadknapp 61

64 ALFABET Du kan pogamma bokstäv och symbol fö txtning. Tyck på knappn fö alfabttangnt och typsnittsfönstt öppnas. Du kan välja mllan 3 typsnitt och symbol. Välj typsnitt ll symbol gnom att tycka på motsvaand tangnt. Alfabttangnt Block-tangnt (blockbokstäv) Scipt-tangnt (skivstil) Block-tangnt (blockbokstäv) (9 mm) Fönstt fö txtläg öppnas. Höjdn på blockbokstäv (9 mm) ä ca 9 mm. Om du välj yskt spåk fö tyckskämn kan du välja kyilliska alfabtt i tcknsnittt Gothic. t y u i o!0 Funktionstangnt t Makötangnt Tyck på makötangntn fö att flytta makön upp ll n. y Rdigingsfönst Tyck på digingsfönstt fö att s hla txtn. u Tangnt fö bokstavsstolk Tyck på dnna tangnt fö att välja sto stolk (L) ll litn stolk (S). i Tangnt fö val av stoa/små bokstäv Tyck på dnna tangnt fö att välja vsal ll gmn. o Radatangnt Tyck på dnna tangnt fö att ada vald bokstav ll symbol.!0 Spaatangnt Tyck på dnna tangnt fö att spaa txtn som n datafil. Siffo, tckn och uopiska bokstäv finns på sidona 2/5 till 5/5. t 62

65 Manull tådspänningn Maskinn ä utustad md automatisk kontoll fö tådspänning. Bond på situationn kan du dock ibland bhöva justa tådspänningn manullt. Justa tådspänningn gnom att tycka på inställningsglagt fö att visa altnativt. Individull justing av tådspänning Fö att tillämpa tådspänningsjustingn till vaj bokstav individullt, välj bokstavn gnom att flytta makön. Tyck på + ll fö att justa tådspänningn fö dn valda bokstavn. Dn justad tådspänningn tillämpas fö dn valda bokstavn. Enhtlig tådspänning Fö att tillämpa tådspänningsjustingn till alla bokstäv tillsammans bhöv du int välja bokstavn. Tyck på tangntn fö nhtlig tådspänning. Tangntn bli oang vid aktiving. Tyck på + ll fö att justa tådspänningn. Tyck på OK-tangntn. Dn justad tådspänningn tillämpas fö alla valda bokstäv. Nä nhtlig kontoll av tådspänning tillämpas bli tådspänningsfönstt gul. Tyck på tangntn fö nhtlig tådspänning ign fö att stänga av nhtlig tådspänningsjusting. Mllanum Tyck på n av d t mllanumsikonna i dt nd, höga hönt av monogamväljningsfönstt fö att få in mllanummt i txtn. Mllanumsikon Litt mllanum Mllanstot mllanum Stot mllanum Tcknstolk Fö att minska höjdn på tt tckn till ungfä 2/3 av dss uspungliga stolk, välj tcknt och tyck på tangntn fö tcknstolk. A A 2/3 63

66 Pogamma n txt Ang hlt nklt bokstävna gnom att tycka på motsvaand tangnt fö att pogamma n txt. Exmpl 1: Quilt md blockbokstäv Välj blockbokstäv. Ang Q. Tyck på tangntn fö stoa/små bokstäv fö att välja gmn. Tangnt fö val av stoa/små bokstäv Ang u, i, l och t. Exmpl 2: Café md typsnittt scipt Tyck på alfabttangntn och välj typsnittt boaday. Ang C. Alfabttangnt Tyck på tangntn fö stoa/små bokstäv och välj gmn. Ang a och f. Tyck på bläddatangntn fö t gång att gå till sida 4 av 5. Tyck på tangntn fö stoa/små bokstäv. Välj é. Använd n Bodinål/Blu Tip nä du sy txt. Använd tt ivbat bodimllanlägg på tunna tyg och sttchtyg. Tstsy fö att kontolla sultatt. 64

67 Spaa n mönstkombination Mönstkombination och txt kan spaas som fil i maskinns minn ll på USB-minnt. Maskinn ha n USB-pot fö USB-minn. Tyck på spaatangntn ft att du ha pogammat n mönstkombination så öppnas fönstt fö laging av fil. Spaatangnt Välj va du vill spaa mönstkombinationn. Mappn Odf visas. Välj mappn Odf och filnamnt tilldlas automatiskt md stat fån M_ och så vida. Tyck på OK-tangntn fö att spaa filn md tilldlat namn. Filnamn Om du vill g filn tt gt namn tyck du på byt namn-tangntn och tangntbodsfönstt öppnas. Byt namn-tangnt Ang tt nytt namn och tyck på OK-tangntn fö att ända filnamnt. Tyck på OK-tangntn så spaas filn md dt nya namnt. Filna och mappana visas på olika sido. Skapa n ny mapp Välj n plats fö dn nya mappn och tyck på tangntn fö ny mapp. Tangntbodsfönstt öppnas. Ang tt mappnamn och tyck på OK-tangntn. Dn nya mappn skapas md dt valda namnt. Tangnt fö ny mapp t y Rada n fil ll mapp Tyck på adatangntn och välj filn ll mappn som ska adas. Ett bkäftlsmddland visas. Tyck på OK-knappn fö att ada filn ll mappn. t Radatangntn Ända mappnamn ll filnamn Tyck på pnntangntn och välj dn mapp ll fil som du vill byta namn på. Tangntbodsfönstt öppnas. Ang dt nya namnt och tyck på OK-tangntn. Namnt på mappn ll filn ändas. y Tangnt fö ny mapp 65

68 Öppna n mönstkombination Du kan öppna d mönstkombination och txt som spaats i maskinns minn ll på USB-minnt. Tyck på öppna fil-tangntn så öppnas öppna fil-fönstt. Öppna fil-tangnt Välj minnsplats, antingn maskinns minn ll tt USB-minn. Mappn Odf visas. Om du ha skapat gna mappa visas ävn dssa. Om du int kan hitta dn önskad mappn ll filn på sidan, tyck på nästa ll fögånd sida fö att visa anda sido. Välj önskad mapp så visas n lista öv filna. Välj önskad fil. Skämn åtgå till fönstt fö vanlig sömnad och visa d spaad mönstkombinationna ll txtna. Tyck på n av layoutknappana fö att välja layout fö fillistan som visas. 66

69 Syguid Syguid Tillämpad sömnad ä n unik funktion som g dig 12 användbaa sömnadsapplikation. Tyck på tangntn fö tillämpad sömnad så öppnas mnyn fö tillämpad sömnad. D 12 sömnadsapplikationna ä följand: Saming (sömnad) Ovdg (kastsömma) Blind Hm & Shll Tuck (osynlig fållsöm & snäcksöm) Rolld hm (ullfåll) t Zipp Sing (sy i blixtlås) y Gathing (ynka) t y u i u Basting (tåcklsöm) i Button Sing (sy i n knapp) o Tacking (föstäkning)!0 Appliu (applikation)!1 Patchok (lapptknik)!2 Quilting (uiltning) o!0!1!2 67

70 Sömnad Dt finns 4 olika sömma i dnna gupp. Vävda tyg (Sömnad 1) Raksöm fö vanliga vävda tyg. Sttch/stickat (Sömnad 2) Smala sttchsömma fö sttchtyg och stickad matial. Kuvo (Sömnad 3) Kota stygn fö svängda linj. Stickninga (Sömnad 4) Långa stygn fö stickning md kaftiga tåda. 68

71 Kastsömma Vävda tyg Kasta tyg fö vanliga vävda tyg. Sttch/stickat Sttchsöm fö att avsluta obabtad kant på sttchtyg ll stickad matial. Fö bätt sultat kan du använda sicksackfot A och lämna n tilläcklig sömsmån nä du sy. Klipp bot sömsmånn näa stygnn nä du sytt fädigt (hänvisning till sidan 31). Vävda tyg Ovlocksöm som likna sömmn fån n kommsill ovlockmaskin. Kaftigt Dubbl kastsöm som föhinda att obabtad kant på linn- och gabadinmatial pa sig. 69

72 Osynlig fållsöm Välj Blind hm (osynlig fållsöm). Följand 2 altnativ ä tillgängliga. Vävda tyg Fö osynlig fållsöm på vanliga vävda tyg. Sttch/stickat Fö osynlig fållsöm på sttchtyg ll stickad matial. (A) (B) Böja sy: Monta dn osynliga fållfotn G. Vik n fåll på tygt och lämna 0,5 cm sömsmån så som bildn visa. 0,5 cm (A) Mdltjockt till kaftigt tyg: Dn obhandlad kantn ska sys md kastsöm. (B) Tunna tyg: Vik dn obhandlad kantn 1 cm. 1 cm y t Placa tygt så att vckt hamna till vänst om guidn på pssafotn. Sänk pssafotn. Nåln ska pcis täffa dn vikta kantn nä dn komm öv till vänstsidan. Justa nålns ndposition om dt bhövs. Sty vckt längs guidn nä du sy. t Vck y Guid Lägg tygt ätt ign ft att du sytt klat. Sömmn på tygts ätsida ä så gott som osynlig. i u Ända nålns ndposition Tyck på inställningsglagt fö att xpanda fönstt fö manulla inställninga. Tyck på + -tangntn u i dn öv adn fö att flytta nålns ndposition till vänst. Tyck på -tangntn i i dn öv adn fö att flytta nålns ndposition till hög. Nålns ndposition ändas, mn stygnbddn (2,8 mm) föbli dnsamma. Avståndt mllan nålns vänsta ndposition och fotns guid visas i millimt. Du kan ända stygnbddn gnom att ända nålns höga ndposition. 2,8 mm 70

73 Ända stygnbdd fö osynlig fållsöm Tyck på + -tangntn i dn nd adn fö att öka stygnbddn. Tyck på -tangntn i dn nd adn fö att minska stygnbddn. Nålns vänsta ndposition kan ändas md + - ll tangntn i dn öv adn. Snäcksöm Välj Snäcksöm. Följand 3 altnativ ä tillgängliga. Litn Smal snäcksöm Mdl Mdlbd snäcksöm Sto Vanlig snäcksöm Böja sy: Använd tt tunt tyg (till xmpl tikå). Vik tygt sntt öv som i illustationn, och sy på vckt. Låt nåln gå pcis utanfö dn vikta kantn fö att skapa n snäckfomad kant. Om du sy fla snäcksömma, placa adna minst 1,5 cm fån vaanda. 71

74 Rullfåll Raksöm Rullfåll md aksöm Sicksacksöm Rullfåll md tät sicksacksöm 4 mm och 6 mm (tillval) Rullfåll md d spaat sålda föttna fö ullfåll D1 och D2 0,3 cm (1/8 ) 5 cm (2 ) Böja sy: Monta fållfotn D. Vik tygkantn så att dn bilda n fåll, 0,3 cm bd och 5 cm lång och pssa sdan. Lägg tygt på plats och ikta upp kantn på fålln mot pssafotns guid. Sänk nåln vid statpunktn gnom att vida på handhjult. Sänk fotn och sy långsamt fla stygn samtidigt som du da i tådana fö att hjälpa till att mata tygt. Stoppa maskinn och sänk n nåln i tygt. Höj pssafotn och fö in dn vikta dln av tygt i pssafotns böj. Sänk nd pssafotn och sy samtidigt som du lyft upp kantn på tygt så att dt matas jämnt in i böjn. 0,6 cm (1/4 ) Kapa 0,6 cm av hönn fö att föhinda att dt bli knöligt. 0,6 cm (1/4 ) 72

75 Sy i blixtlås Övlappand blixtlås Övlappand blixtlås md blixtlåsfot E Dolda blixtlås Sömnad av dolda blixtlås md användning av dold blixtlåsfot Z Sy övlappand blixtlås Tyck på ikonn fö övlappand blixtlås så öppnas fönstt fö blixtlås. Tyck på ikonn fö ätt systg så ställs maskinn in automatiskt fö vaj systg. Föbd tygt Lägg till 1 cm på blixtlåslängdn. Dtta ä dn totala öppningslängdn. Maka slutt på öppningn. Blixtlåslängd Öppningslängd 1 cm Slutt på öppningn Monta sicksackfot A. Lock-a-Matic-söm Lock-a-Matic-söm Lägg tygts ätsido mot vaanda och sy till slutt på öppningn md n sömsmån på 2 cm. t 2 cm Tåcklsöm Tåcklsöm Tåckla blixtlåsöppningn. t 73

76 Sy vänstsidan Monta blixtlåsfot E. Vik tillbaka dn vänsta sömsmånn. Vik und dn höga sömsmånn och foma tt vck på 0,2 till 0,3 cm. Lägg blixtlåsts tänd bdvid vckt och nåla dt på plats. 0,2-0,3 cm Blixtlåsts tänd Vck Öffnungsläng Sänk n pssafotn öv ovansidan längst n på blixtlåst så att nåln täng ignom tygt intill vckt och blixtlåsbandt. Sy längs blixtlåst och sty blixtlåsts tänd längs pssafotns undsida. Sy ignom alla lag bdvid vckt. Stanna 5 cm innan blixtlåsfot E nå fam till löpan på blixtlåsbandt. 5 cm Höj pssafotn och öppna blixtlåst. Fäll nd pssafotn och sy stn av sömmn. Stäng blixtlåst och vckla ut tygt md ätsidan upp. 74

77 Tåcklsöm Byt till sicksackfot A. Tåckla ihop dt utfällda tygt och blixtlåsbandt. Tåcklsöm 1 cm (3/8 ) Sy högsidan Byt till blixtlåsfot E. Sy öv öppningns slut, 1 cm innan kantn. Sy gnom tygt och blixtlåsbandt och sty blixtlåsts tänd längs pssafotns undsida. Stanna cika 5 cm fån blixtlåsts övkant. Sänk nåln i tygt, höj pssafotn och avlägsna tåcklstygnn. Tåcklstygn Öppna blixtlåst och flytta löpan så att dn ä bakom pssafotn. Fäll nd pssafotn och sy stn av sömmn. Spätta upp tåcklstygnn. 75

78 Sy dolt blixtlås (xta tillbhö) Tyck på ikonn fö dolt blixtlås så visa fönstt stg-fö-stg-ikonna. Föbd tt dolt blixtlås som ä 2 cm läng än öppningn. Tyck på ikonn fö ätt systg så ställs maskinn in automatiskt fö vaj systg. Tåcklsöm t Lock-a-Matic-söm Monta sicksackfot A. Lägg tygts ätsido mot vaanda och sy till slutt på öppningn md n sömsmån på 2 cm. Tyck på backmatningsknappn fö att låsa sömmana. Slutt på öppningn 2 cm Blixtlåslängd Öppningslängd Lock-a-Matic-söm i u y Tåcklsöm Tåckla öppningn 0,3 cm innanfö sömmn. t 0,3 cm Lägg blixtlåsts höga tänd bdvid vckt och nåla dt på plats. Vik upp dn vänsta sömsmånn. Öppna blixtlåst och sätt dt på dn höga sömsmånn md baksidan upp. y Blixtlåsts tänd u Vck i Vänsta sömsmånn!0 Höga sidan om blixtlåständna Monta fotn fö dolt blixtlås Z. Höj d höga blixtlåständna och sänk fotn så att fotns vänsta spå fånga upp blixtlåständna. Sy gnom blixtlåsbandt och tygt upp till slutt av öppningn. Sy backstygn fö att säka sömmn. o Vänst spå!0 Blixtlåsband o 76

79 Sy bandt Höj pssafotn och stäng blixtlåst. Byt till blixtlåsfot E. Vänd och vik tygt till hög. Sy längs kantn av dt vänsta blixtlåsbandt och sy backstygn 2 cm innan blixtlåsts slut. 2 cm (3/4 ) Sy bandt Vänd och vik tygt till vänst. Sy längs kantn av dt vänsta blixtlåsbandt och sy backstygn 2 cm innan blixtlåsts slut. 2 cm (3/4 ) Vänsta sidan om blixtlåständna Höj pssafotn och byt till fotn fö dolt blixtlås Z. Avlägsna tåcklstygnn. Öppna blixtlåst och fö in dagflikn mllan tygt och blixtlåsbandt så att löpan nå stoppt. Dagflik Höj d vänsta blixtlåständna och sänk fotn så att fotns höga spå fånga upp blixtlåständna. Sy gnom blixtlåsbandt och tygt upp till slutt av öppningn. Sy backstygn fö att säka sömmn. Blixtlåsts tänd Spå 0,3 cm Skjut upp stoppt 0,3 cm und öppningns slut och fäst dt md n tång. Stopp 77

80 Rynkad Föutom vanliga ynkad ha dnna sktion n spcialsöm fö att minska ämslut. Minska tt ämslut Da båda tådana ungfä 10 cm (4 tum). Sy någa ad, 3 mm isä, längs kantn på ämslutt. Da fösiktigt i undtådn fö att da ihop ämslutt och matcha dt md stolkn på amn. Va fösiktig så att dt int bildas ynko i ämslutt. Tåcklsöm Dt finns 2 tåcklsömma i dnna sktion. Automatisk tåcklsöm (Auto) Dnna söm används fö att tåckla blixtlåsband ll fö att passa in kläd. Sy på samma sätt som md vanlig aksöm. Tåcklsöm, manull/ lapptknik Monta stopp- och uiltfotn PD-H. Nä tåcklsöm ha valts sänks tygmatan automatiskt. På sidan 19 finns infomation om hu du monta stopp och uiltfotn PD-H. Böja sy Håll tygt spänt och tyck n fotpdaln. Maskinn gö tt stygn och stanna automatiskt. Skjut tygt bakåt fö nästa stygn. 78

81 Sy i n knapp Nä du fäst n knapp på tt kaftigt tyg måst du skapa tt skaft md skaftdskapt. Välj hals. Sänk matan. Monta knappfot T Tyck på låstangntn fö att låsa maskinn. Fö in dt bak stiftt på fotn i dt bak spåt i pssafothållan. Bak stift Bak spå Sänk fösiktigt pssafotlyftan mdan du håll i fotn md fingt fö att passa in dn. Tyck på låsknappn fö att låsa upp maskinn. Lägg n knapp på tygt och vid handhjult så att nåln gå ignom dt vänsta knapphålt. Fö in knapphalsplatta und knappn. Sänk n fotn fö att hålla fast knappn, och sty upp knappns iktning. Knapphalsplatta fö knappa Höj nåln gnom att vida på handhjult tills nålstångn sväng till hög. Tyck på + - ll -tangntn så att nåln gå i dt höga knapphålt. Dn maximala stygnbddn ä 0,7 cm (1/4 ). Böja sy och fotsätt tills maskinn stanna automatiskt. Ta bot tygt fån maskinn. Klipp av tådana och lämna minst 10 cm tåd. Klipp av böjan på tådana näa tygt. Fö övtådn gnom knappns vänsta hål, mllan knappn och tygt. Da i övtådn så att undtådn komm upp på tygts ätsida. Slutt av övtådn t Undtåd Linda tådana så att d bilda tt skaft och knyt ihop dm. t Knapphalsplattan kan int användas om knappn ä fö tjock. 79

82 Föstäkningssöm Kastsöm används fö att föstäka ficko, gnpati och hällo, som bhöv vaa xta staka. 3 automatiska stolka på kastsömmn och manull kastsöm finns tillgängliga. Monta applikationsfot F. Automatisk föstäkningssöm Sänk nåln vid statpunktn och böja sy. Maskinn sy n täns av vald stolk och stanna automatiskt nä dt ä klat. Statpunkt Manull föstäkningssöm Stata maskinn och sy önskad längd, och tyck sdan på backmatningsknappn. Dtta ställ in längdn på tåcklsömmn. Fotsätt sy tills maskinn stanna automatiskt. Nödvändig längd Dnna typ av tåcklsöm kan max vaa 1,5 cm lång. Sy n täns av samma stolk Fö att sy n ny täns av samma stolk, stata baa maskinn och sy tills dn stanna automatiskt. Tyck på X-tangntn fö att sy nästa täns md annan stolk. 80

83 Applikation Dt finns 6 olika applikationssömma i dnna sktion. Du kan välja nålns stopposition antingn upp ll n gnom att tycka på tangntn fö nålns stopposition. Tangnt fö nålns stopposition Bokstavn ovanfö bildn på sömmn ang baslinjn fö nålns ndposition. M: Mittn (cnt) R: Hög Baslinjn kan justas utan att stygnbddn ändas gnom att du tyck på + - ll -tangntn i dn ndsta adn. M R Svänga vid hönn på applikation Nä du sy n applikation md skapa hön, kan du aktiva funktionn Uppfällning av pssafot vid svänga så höjs pssafotn automatiskt nä maskinn stanna. Tyck på tangntn fö uppfällning av pssafotn fö att aktiva dnna funktion. Tangnt fö lyft av pssafotn Stoppa alltid maskinn md nåln vid applikationns yttkant. Stata om fån tt hön Tyck på omstatstangntn innan du sy i dn nya iktningn fö att böja sy fån böjan av mönstt. Omstatstangnt Två altnativ fö omstat finns tillgängliga fö applikationssömma. Tyck på höntangntn fö att välja vanlig omstat ll omstat fån hön. Tangntikonn komm att ändas nä du tyck på tangntn, så att dn visa vilkt altnativ som ä valt. Höntangnt Nomal omstat: Sy tt låsstygn och böja sy fån böjan av mönstt. Omstat fån hön: Böja sy fån böjan av mönstt, utan att sy tt låsstygn. 81

84 Lapptknik Lapptknik Dt finns 3 sömma fö lapptknik i dnna gupp. Dn föinställda stygnlängdn ä 1,8 mm, vilkt passa ba fö lapptknik, mn du kan finjusta stygnlängdn md + - ll -tangntn. Monta 1/4-inchfotn O, som hjälp dig att hålla n konstant sömsmån på 6 mm. Lägg ihop 2 tygbita md ätsidona mot vaanda. Placa lappbitana und pssafotn så att tygkantn hamna pcis bdvid pssafotns guid. Tygkant Guidn på 1/4-inchfotn O Nä du stanna maskinn visas tt mddland. Tyck på OK-tangntn så mmoa maskinn sömlängdn så att n annan bit md samma längd kan sys. Tyck på X-tangntn fö att sy n annan stolk. Ett mddland visas nä du ha sytt längdn som lagats i minnt. Fö att sy samma längd, stata maskinn och dn komm stanna automatiskt nä du ha sytt dn i minnt lagad längdn. 82

85 Quiltning Dt finns 6 användbaa sömma fö uiltning i dnna sktion. Staight stitchs ith dual fd (aksömma md öv mata) Clasp stitchs (uiltstjäna) F motion uilting stitchs (fihandsuiltning) Sculptu stitchs ith dual fd (famhävand sömma md övmata) t Hand-look uilt stitchs (handsydda uiltsömma) y Vaiabl zigzag stitchs (glbaa sicksackstygn) t y Staight stitchs (aksömma) Raksömmana i dnna sktion passa ba nä du sy ihop olika uiltlag md övmatan (s sida 19 fö infomation om att monta dn). S sidan 54 om du önska använda sicksack fot A. Quiltguid Quiltguidn undlätta nä du sy paalllla sömma md jämna avstånd. Fö in uiltguidn i hålt på baksidan av fothållan. Ställ in uiltguidn på ätt höjd. Quiltguid Hål Sy sömmana och följ dn tidiga sömmn md uiltguidn. Quiltstjäna Du kan sy ihop uiltlag och fod md n uiltstjäna. Använd applikationsfot F. Maskinn sy mönstt n gång och stanna automatiskt md nåln upp nä dn ä kla. 83

86 Fihandsuiltning Fö vanliga och stoa uilta välj du d öv sömmana och använd stopp- och uiltfotn PD-H (s sidan 19 fö infomation om hu du monta stopp- och uiltfotn). Välj aksöm 2 ll sicksacksöm 2 fö plana lapptkniksabtn och använd pssafotn fö fihandsuiltning QC, QO ll QV. Ett stygn i tagt Maskinn stanna automatiskt ft att dn sytt tt stygn, så att du kan da upp undtådn fö att undvika att dn buntas ihop på tygts avigsida. Håll i övtådn och sy tt stygn så stanna maskinn automatiskt. Da upp övtådn fö att föa upp undtådn. Håll i båd und- och övtådn och sy någa stygn fö att fästa tådana. Du kan klippa av tådändana md n sax. Maskinn sy som vanligt nä du böja sy ign. Om du vill böja sy utan tt stygn i tagt tyck du på tt stygn i tagt -tangntn fö att avaktiva dnna funktion. Tangntikonn ändas till. Nä tt stygn i tagt ä aktivat visa tangntikonn. Ett stg i tagt -tangnt Böja sy Sy md mdlhög hastight och sty tygt md händna. Flytta uiltlagn 3 mm ll mind fö vaj stygn. S sida 79 (knappfot) fö infomation om hu man monta pssafotn fö fihandsuiltning (samma tillvägagångsätt). Pssafothöjd fö fihandsuiltning Nä aksöm 2 ll sicksacksöm 2 ä vald optimas höjdn fö sänkt position fö fihandsuiltfotn (QC, QO, QV) automatiskt. Mn du kan finjusta höjdn nligt uilttjocklkn. Placa tygt und pssafotn och sänk pssafotn. Tyck på tangntn fö pssafothöjdn fö att öppna justingsfönstt. Justa höjdn gnom att tycka på + -tangntn ll -tangntn och tyck på OK fö att spaa inställningn. Tangnt fö pssafothöjd Minska höjdn om tygt hoppa nä du sy. Öka höjdn om fotn fastna i tygt nä du sy. En Quilt ll Top Stich nål kommndas vid fihandsuiltning fö att föhinda hoppstygn. Flytta int uiltlagn mot dig nä öppn fihandsuiltfot ä montad. Famhävand sömma Dssa sömma används fö att famhäva kontuna och skapa n imitation av n handsydd uilt. 84

87 Handsydda uiltsömma Använd n gnomskinlig nylontåd som övtåd och n vanlig sytåd som undtåd. Undtådn das upp till hög om tygt och sömmana s handgjoda ut. Rglbaa sicksackstygn Dnna unika funktion låt dig stya sicksackbddn md knälyftn. -M -L -M -L Välj -M ll -L vid användning av stopp/uiltfotn PD-H fö att sy täckts lag. Matan sänks automatiskt. Sty tygt md händna nä du sy. Välj -M ll -L vid användning av fihandsuiltfotn sicksack QV fö att sy plana och fasta tyg. Matan sänks automatiskt. Sty tygt md händna nä du sy. Välj -M och -L vid användning av applikationsfotn F fö att sy sicksacksömma. Tygt matas md matatändna och stygnbddn kan vaias md knälyftn. Fäst n stabilising vid tygts avigsida om dt bhövs. Sy md långsam till mdlhastight, sty tygt md händna och kontolla stygnbddn md knät. -M -L Nä maskinn stanna kan du lyfta och sänka pssafotn md hjälp av knälyftn. Dt kommndas att n Quilt ll Top Stitch nål används fö fihandsuiltning fö att föhinda hoppstygn. Maximal justing av sicksackbdd Dn maximala sicksackbddn kan bgänsas fö att passa dina sömnadsbhov. Tyck på + - ll -tangntn bdvid maximal sicksackbddinställning fö att bgänsa dn maximala sicksackbddn nligt dina önskmål. Fö vaiabla sicksacksömma md satinsömfot, tyck på inställningsglag fö att öppna dn maximala sicksackbddsinställningn. Maximal sicksackbddsinställning Inställningsglag t 85

88 ANPASSA MASKINENS INSTÄLLNINGAR Inställningslägt Tyck på inställningstangntn fö att använda inställningslägt. Du kan välja olika altnativ och anpassa maskinns inställninga så att d passa dig. Inställningstangnt Tyck på n av d 3 tangntna fö att välja vilkt läg du vill anpassa. Läg fö vanliga inställninga Tyck på knappn fö vanligt inställningsläg fö att ang dt vanliga inställningslägt. I dtta läg kan du anpassa d gnlla maskininställningana och -altnativn. Inställningsläg fö vanlig sömnad Tyck på knappn fö odinai inställningsläg fö att ang dt odinai inställningslägt. I dtta läg kan du anpassa maskininställningana och altnativn fö vanlig sömnad. (hänvisning till sidan 89-91). Läg fö val av spåk I dtta läg kan du välja spåk fö skämmddlandna. Fö att blädda mllan sidona i vaj läg, tyck på tangntn fö nästa ll fögånd sida. t Fögånd sida-tangnt y Nästa sida-tangnt Rgista d anpassad inställningana Eft att du ha anpassat inställningana tyck du på OK-tangntn fö att aktiva d nya inställningana. Fö att avbyta inställningana tyck du på X-tangntn och fönstt fö inställninga stängs. y t Lägt fö vanliga inställninga Skämkontast LCD-skämns kontast kan justas md + - och -tangntna. Ljudvolym Signalvolym kan justas gnom att tycka på + ll -tangntn. Ställ in vädt till OFF gnom att tycka på -tangntn upppad gång fö att stänga av signalns ljud. Altnativt tum/mm Du kan ställa in maskinns måttnht på antingn tum ll millimt gnom att tycka på inch - ll mm -tangntn. Standadinställningn ä millimt. Tyck på bläddatangntn fö att visa nästa inställning. 86

89 t Standbytim Lampona stängs av och maskinn gå in i standby-läg om du int använd maskinn inom dn tid som ställts in på dnna tim. Om du tyck på någon tangnt ll knapp på maskinn så tänds lampona och skämn ign. Standbytimn kan ställas in på mllan 1 till 30 minut. Håll + -tangntn intyckt tills OFF ( AV ) visas i timfönstt om du vill stänga av timn. t Kalibing av tyckskämn Du kan kaliba tangntnas position på tyckskämn om du mäk att tangntna int aga kokt. Tyck på YES-tangntn (JA) fö att öppna kalibingsfönstt. Tyck md fingtoppn ll md tyckskämns pnna på tcknt + som visas. Nä du tyckt på dn sista symboln visa skämn END (KLART) och kalibingsfönstt stängs. y y Fomata minnt Om maskinns minn ll USB-minnt int funga på gund av att minnsbankn skadats, måst du åtaktiva dt gnom att fomata minnt. Tyck på maskintangntn fö att fomata maskinns minn så visas tt bkäftlsmddland. Tyck på OK-tangntn fö att fomata. Fö att fomata n USB flash-nht, tyck på n av USB-ikon och bkäftlsfönstt öppnas. Tyck på OK fö att fomata. FÖRSIKTIGT: Stäng int av stömmn och ta int bot USB-minnt mdan tt vaningsmddland visas, ftsom dt kan skada minnsbankn. Tyck på bläddatangntn fö att visa nästa inställning. 87

90 u Tyst läg Om du föda att ha n m tystgånd maskin kan du aktiva dtta altnativ. Ljudsignaln och stathastight och maxhastight fö bodi komm att ställas in på lägsta nivån. Inställningn tyst läg åsidosätt alla tidiga inställninga fö dssa paamta. u i o Tysttcknt o visas i skämns öv höga hön, ljudvolymn fö d vanliga inställningana och dn justbaa uppstatshastightn på d odinai sömnadsinställningana nä tystlägt ä valt. i Sylampo Sylampona kan släckas va fö sig.. Tyck på spktiv lampa fö att släcka ll tända sylampona. Tyck på bläddatangntn fö att visa nästa inställning. 88

91 !0 Bakgundsfäg Du kan välja fägganna bakgund som bakgund på pkskämn gnom att tycka på dn lvanta ikonn.!0!1!1 Åtställ alla inställninga Tyck på Ys-knappn om du vill åtställa alla paamta till d uspungliga vädna (fabiksinställninga). Tyck på OK fö att spaa dn nya mny. Inställningsläg fö vanlig sömnad Automatisk tådspänning Du kan justa nivån på dn automatiska tådspänningn md + - och -tangntna. Nålns stopposition Maskinn stanna alltid md nåln n, föutom nä du sy knapphål, spcialstygn och alfabt. Du kan dock ända nålns stopposition till upp, gnom att tycka på tangntn fö nål upp. Maskinn stanna md nåln i tygt om pssafotlyft tangntn ä aktivad, ävn om nålns stopposition ä inställd i uppfällt läg. Tyck på bläddatangntn fö att visa nästa inställning. 89

92 Stathastight Maskinn stata långsamt och syhastightn öka sdan gadvis till max nä stat/stop-knappn (stat/stopp) tycks in. Du kan välja om stathastightn ska vaa långsam, nomal, ll hög, gnom att tycka på motsvaand tangnt. Tyck på bläddatangntn fö att visa nästa inställning. Pssafotns höjd vid svänga Om altnativt fö lyft av pssafot ä aktivat komm pssafotn automatiskt att lyftas nä maskinn stanna. Fotns höjd i dn öv positionn kan justas ft tygts tjocklk md + - och -tangntna. t t Pssafotstyck Pssafotstyckt optimas automatiskt, mn du kan justa dt manullt md + - och -tangntna. y y Känslight fö glbaa sicksackstygn Du kan justa hu myckt nåln sväng som spons på att du använd knälyftn fö vaiad sicksack i sömnadsapplikationna. Tyck på -tangntn fö att nåln ska svänga av tt lätt tyck på knälyftn. Tyck på + -tangntn fö att nåln ska svänga av tt kaftigt tyck på knälyftn. Tyck på bläddatangntn fö att visa nästa inställning. 90

93 u Tådklipp ft låsstygn Maskinn klipp automatiskt av tådana ft att dn sytt låsstygn om dtta altnativ ä aktivat. u i!0 i Justing av favoitsömma Om du vill spaa ändingana i d manulla inställningana aktiva du dtta altnativ gnom att tycka på ONtangntn (PÅ/AV). Om dtta altnativ ä avaktivat adas manulla söminställninga nä stömbytan ä avstängd. Tyck på ada-ikonn!0 fö att nsa dn manulla söminställningn. Dnna valmöjlight ä tillgänglig fö alla sömma i symaskinn föutom fö alfabtt. o o Åtuppta Om du vill åtuppta dt snast mönstt du sydd innan du stängd av stömmn aktiva du dtta altnativ. Nä stömmn slås på ign visas bkäftlsmddlandt. Tyck på OK-tangntn fö att åtuppta dt snast mönstt. Åtuppta data adas und följand föhållandn: Skapat stygn impotas md impotknappn. Skapat stygn adas md adatangntn. Dt intna minnt fomatas. Eft att du ha anpassat inställningana tyck du på OK-tangntn fö att aktiva d nya inställningana. 91

94 Läg fö val av spåk Välj önskat spåk och tyck på OK-tangntn. Pkskämn visa mddlandn på dt valda spåkt. Koiga fövängda symönst Nä man sy mönstsömma kan sultatt vaia, bond på olika omständight såsom syhastight, tygkvalitt, antal tyglag m.m. Pova alltid föst på n stbit av dt tyg du ska sy i. Om lastiska stygnmönst, txtn ll dt lastiska knapphålt ä fövängda så ätta till dt md matabalansvdt. Ta bot lockt gnom att använda n skuvmjsl ll dyligt. Va fösiktig så att du int pa symaskinn md skuvmjsln. Justa matabalansn till nomal position fö nomal sömnad. Skydd Matabalansvd Nutal position Ställ tillbaka balansingsglagt till nutalläg nä du sytt fädigt. Mönst md sttchsömma (Q15) Om mönstt ä kompimat vid du matabalansvdt mot +. Om mönstt ä utdagt vid du matabalansvdt mot -. Bokstäv och siffo Om mönstt ä kompimat vid du matabalansvdt mot +. Om mönstt ä utdagt vid du matabalansvdt mot -. Stygnbalansn fö d lastiska knapphåln (B8) Om dn höga adn ä täta, vid vdt mot +. Om dn vänsta adn ä täta, vid vdt mot -. 92

95 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL z VARNING: Stäng av stömbytan och koppla u maskinn fö ngöingn. Ta int isä maskinn på något annat sätt än vad som angs i dnna manual. FÖRSIKTIGT: Fövaa int maskinn på plats md hög luftfuktight, näa tt lmnt ll i dikt solljus. Fövaa maskinn på n sval och to plats. Rngö maskinns utsida md n mjuk tasa. Använd int kmiska lösningsmdl. x Att ngöa Spolhust Rngö spolhust minst n gång i månadn. z Stäng av stömbytan och koppla u maskinn. Ta bot stygnplåtn (hänvisning till sidona 20). Ta bot nåln och pssafotn. Ta ut spoln och spolhållan. Spolhus c x Rngö spolkogn md n ngöingsbost. Rngö spolkogn båd in- och utsida md n mjuk tasa. Rngöingsbost Mjuk tasa t c Rngö matatändna och tådklippt md ngöingsbostn. Mata t Tådklipp v y v Rngö spolhusingn md n mjuk, to tasa. y Mjuk, to tasa b b Lägg i spolkogn så att knoppn passa in intill stoppt i spolhusingn. Sätt i spoln. Sätt fast stygnplåtn, pssafotn och nåln. u Knopp i Stoppa u i 93

96 z Rngöa tådldans insida Rngö tådldaplattans insida und topplockt minst n gång i månadn. z Ta bot övtådn och ta sdan bot tådldaplattan gnom att da dn uppåt. Tådldaplattan x x Avlägsna damm och smuts fån bostn på undsidan av tådldaplattan md n ngöingsbost. Bost på tådldaplattan c c Rngö omådt unt och und föspänningsbladt md ngöingsbostn. Föspänningsblad v v Fäst tådldaplattan på maskinn gnom att föa in tappana i spingona. Tyck nd tådldaplattan så att dn klicka på plats. Tapp 94

97 Poblm och vaningssignal Om summsignaln och skämn visa tt vaningsmddland följ du ndanstånd iktlinj. Vaningssignal Osak Gö så hä Stat/stopp-knappn ä intyck md fotpdaln anslutn. Koppla bot fotpdaln. Fotpdaln ä u funktion. Kontakta tt sviccnt ll dn affä dä maskinn köpts. Spolns axl ä skjutn åt hög. Skjut spolns axl åt vänst fö att sy. Maskinn stanna om knapphålt sys utan att knapphålsspakn sänks. Sänk knapphålsspakn och stata maskinn på nytt. Tvillingnål-knappn tycks in nä tvillingnålstcknt visas på LCD-skämn. Byt ut tvillingnåln mot n nkl nål och tyck på OK-knappn. Maskinn statas utan att matan sänkts md knappsömnad valt. Sänk matan. Maskinn statas md matan sänkt. Höj matan om du int vill sy md matan sänkt. Stygnplåtn ä avlägsnad. Sätt fast stygnplåtn. Kontolla att stygnplåtn ä odntligt fastsatt. Maskinn ha stannat på gund av övblastning. Vänta i minst 15 skund innan du stata om. Ta bot tilltasslad tåda und tilldagan, skyttlbanan och dn automatiska tådskäamkanismn. 95

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad nbat fö hushållsbuk. Symaskinn ä int n lksak. Låt int ban lka md maskinn. Maskinn bö int användas av ban utan saklig övvakning.

Läs mer

Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Instruktionsbok. Memory Craft 500E Instuktionsbok Mmoy Caft 500E VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Instuktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt. Läs samtliga

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Dnna apparat får int användas av prsonr (inklusiv barn) md rducrad fysiska, snsoriska llr psykiska färdightr, llr av prsonr som saknar rfarnht och kunskap,

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin är dsignad och tillvrkad nbart för hushållsbruk. Symaskinn är int n lksak. Låt int barn lka md maskinn. Maskinn bör int användas av barn utan

Läs mer

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD Schema för val av nål, tyg, tråd NÅLSTORLEK TYG TRÅD 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Tunna tyger tunn bomull, voile, siden, muslin, interlocktrikå, bomullstrikå, trikå,

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1.

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1. RAKSÖM Raksöm med central nålposition Vrid sömvalsratten så att A visas på sömdisplayen. Sätt fast den vanliga pressarfoten. Ställ in önskad stygnlängd med stygnlängdsratten. 2.5 är standardinställningen

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Njut god mat under bar himmel

Njut god mat under bar himmel Njut god mat under bar himmel Sy kuddar till picknicken Sy matchande kuddar till picknickfilten. Dekorera kuddtyget med läckra breda sömmar och passpoaler. Scandinavian Home Products AS/Janome/Marie Eivik

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksida 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Börja med att lägga ut tyget dubbelvikt. Detta är inte riktigt helt i ena kanten men där kan jag lägga de små delarna när jag klippt de större. Prova att lägga

Läs mer

Förverkliga din potential. expression line

Förverkliga din potential. expression line w Förverkliga din potential expression line Upptäck en ny dimension inom sömnad och quiltning! Är det ny inspiration, perfekta resultat och modern teknik du är ute efter? Allt detta och mycket mer finns

Läs mer

1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt söm. Kantstickning. 1.1.3 Raksöm som sys bakåt Sy med låst backmatning med stark trådfästning.

1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt söm. Kantstickning. 1.1.3 Raksöm som sys bakåt Sy med låst backmatning med stark trådfästning. Sömöversikt Nyttosömmar Söm Sömnummer Namn Beskrivning 1.1.1 Raksöm För att sy ihop och kantsticka. Välj mellan 37 olika nålpositioner. Obs! Starkare trådfästning än söm 2.1.1. 1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt

Läs mer

1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt söm. Kantstickning Raksöm som sys bakåt Sy med låst backmatning med stark trådfästning.

1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt söm. Kantstickning Raksöm som sys bakåt Sy med låst backmatning med stark trådfästning. Sömöversikt Nyttosömmar Söm Sömnummer Namn Beskrivning 1.1.1 Raksöm För att sy ihop och kantsticka. Välj mellan 37 olika nålpositioner. Obs! Starkare trådfästning än söm 2.1.1. 1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt

Läs mer

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER F_brotherE_cover DIC8p K Bruksanvisning Läs innan användning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER Läs när du behöver ytterligare information NYTTOSTYGN BILAGA Svenska 88-S6 XC7373-05 Tryckt i Taiwan Datoriserad symaskin

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Välj söm och börja sy!

Välj söm och börja sy! Välj söm och börja sy! Tysk teknik! Innovativ design! Med originalfunktionen från Pfaff! Superlätt att använda hög kvalitet typiskt Pfaff Har du lust att sy? select är redo! En gång Pfaff alltid Pfaff!

Läs mer

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning Symaskin Multifunktionell HN 5069 Bruksanvisning Innan man börjar använda symaskinen ska säkerhetsanvisningarna följas och bruksanvisningen läsas igenom. Fara! 1. Om symaskinen är obevakad ska man stänga

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF

Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF Inspireras av nya PFAFF och upplev skillnaden detaljerna som placerar de här symaskinerna i en klass för sig. PFAFF -maskinernas design

Läs mer

Symaskins ABC. Lär känna din symaskin modell BERNINA activa

Symaskins ABC. Lär känna din symaskin modell BERNINA activa Symaskins ABC Lär känna din symaskin modell BERNINA activa När du har jobbat igenom detta kompendium så kommer du att veta mer om maskinens alla sömmar, funktioner, syfötter och andra tillbehör. Med nya

Läs mer

Sömmar för klädsömnad och lagning. Söm Sömbeskrivning Pressarfot

Sömmar för klädsömnad och lagning. Söm Sömbeskrivning Pressarfot Sömmar Nyttosömmar Sömmar för klädsömnad och lagning. Söm Sömbeskrivning Pressarfot 1, 2, 3 Raksöm, nålen i vänster-, mitt- och högerläge För alla typer av sömnad. Tryck på stygnbredd och sidledes spegelvändning

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

Bruksanvisning. Veritas 9000A5

Bruksanvisning. Veritas 9000A5 Bruksanvisning Veritas 9000A5 Bäste kund! 1 Hjärtliga gratulationer till köpet av denna symaskin. Du har köpt en kvalitetsprodukt som har tillverkats med största omsorg. Denna bruksanvisning innehåller

Läs mer

Klädsömnad: haremsbyxor

Klädsömnad: haremsbyxor De här byxorna är superbekväma! Du behöver: bomulls- eller linnetyg, gärna begagnat. Jag har tagit en gardinlängd som jag hittat på Kupan. Den låg i lådan för mattrasor; en hel kasse för 20 kronor. Så

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Memory Craft Horizon 7700 QCP. Varje projekt är en Resa Vill du vara med och Njuta av resan?

Memory Craft Horizon 7700 QCP. Varje projekt är en Resa Vill du vara med och Njuta av resan? Memory Craft Horizon 7700 QCP Varje projekt är en Resa Vill du vara med och Njuta av resan? Din bästa sy och quilt upplevelse får du med Janome g Kommer du ihåg första gången du blev smittad av quiltbasillen?

Läs mer

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån.

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. TM Original PFAFF 9 mm-sömmar! expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. Förverkliga dina förmågor och upplev en helt ny dimension av sömnad Letar du efter

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Lär känna din maskin. För sömmar i trikå och elastiska tyger. A14 Slingrande söm A För lagning och applikationer i elastiska material.

Lär känna din maskin. För sömmar i trikå och elastiska tyger. A14 Slingrande söm A För lagning och applikationer i elastiska material. SÖMMR Lär känna din maskin Söm Sömnr Sömnamn Pressarfot nvändning 1, 2, 3 Raksöm, nålen i vänster-, mitt- och högerläge För alla typer av sömnad. Tryck på stygnbredd och sidledes spegelvändning för att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Tyglappar MÖNSTERMALLAR APPLIKATION LAPPTEKNIK. LAPPTEKNIK PÅ SYMASKIN Form: triangel, kvadrat och rektangel MONTERING KVILTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Tyglappar MÖNSTERMALLAR APPLIKATION LAPPTEKNIK. LAPPTEKNIK PÅ SYMASKIN Form: triangel, kvadrat och rektangel MONTERING KVILTA 07 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TIPS MÖNSTERMALLAR TIPS INFÖR SÖMNAD UR PÄRMEN ATT SY FÖR HAND ATT SY PÅ SYMASKIN KLIPPA UT TYGLAPPAR SKÄRA UT TYGLAPPAR MÖNSTERMALLAR: trianglar, kvadrater, rektanglar, cirklar,

Läs mer

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335--8. Nätanslutning Den här symaskinen får endast

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

F a N T A S T I S K A F U N K T I O N E R T I L L E T T B R A P R I S!

F a N T A S T I S K A F U N K T I O N E R T I L L E T T B R A P R I S! F a N T A S T I S K A F U N K T I O N E R T I L L E T T B R A P R I S! Stor grafisk display Exklusivt sensorsystem Två lampor Extra stor sömnadsyta Exklusiv sömnadsguide Sapphire 870 Quilt Sapphire 850

Läs mer

I n s t r u k t i o n s b o k

I n s t r u k t i o n s b o k Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335--8. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den spänning

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Sy snyggt. med Emerald från husqvarna Viking EMERALD 116 EMERALD 118

Sy snyggt. med Emerald från husqvarna Viking EMERALD 116 EMERALD 118 Sy snyggt med Emerald från husqvarna Viking EMERALD 116 EMERALD 118 Du skapar. Emerald syr. Symaskinsduon Husqvarna Viking Emerald 118 och 116 är idealisk för alla typer av sömnad från unika festklänningar

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för

Läs mer

Ett litet kompendium för att börja Omskapa.

Ett litet kompendium för att börja Omskapa. Ett litet kompendium för att börja Omskapa. Det här kompendiet får inte spridas vidare utan att fråga The Wardrobe om lov. Maila till info@the-wardrobe.se om du har frågor eller vill sprida detta vidare.

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

SY, SY, SY VINDJACKA

SY, SY, SY VINDJACKA SY, SY, SY VINDJACKA 1 VINDJACKA ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid

Läs mer

Instruktionsbok MC7700QCP

Instruktionsbok MC7700QCP Instruktionsbok MC7700QCP Autom omatic Plate Co nverter Memory Craft 7700 QCP VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna!

Skillnaden ligger i detaljerna! Per fection starts here. Skillnaden ligger i detaljerna! Med original System bara från PFAFF Tre modeller, var och en med fantastiska funktioner, väntar på att upptäckas av dig. Upptäck PFAFF -serien och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 PROVLAPPAR NYCKELSMYCKE ÅR 3. Start & Slut ATT SCRAPPA, SY OCH BRODERA ATT GÖRA EN VIKARIE-PÄRM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 PROVLAPPAR NYCKELSMYCKE ÅR 3. Start & Slut ATT SCRAPPA, SY OCH BRODERA ATT GÖRA EN VIKARIE-PÄRM 08 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIPS INFÖR SÖMNAD UR PÄRMEN 1 VID VIKARIAT TIPS & BLANKETTER FÖR EN SEPARAT VIKARIEPÄRM ATT GÖRA EN VIKARIE-PÄRM VÄLKOMMEN (1-5 REGISTER) INFORMATION INOM SKOLAN UPPGIFTER /

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Lysande resultat! Fa n ta s t i s k a P R i s V Ä R Da F u n k t i o n e R

Lysande resultat! Fa n ta s t i s k a P R i s V Ä R Da F u n k t i o n e R Lysande resultat! Fantastiska PRISVÄRDA funktioner Med en lysande safir! Exceptionella möjligheter Den utökade sömnadsytan ger mer plats för quiltar och andra stora projekt. Den stora grafiska displayen

Läs mer

Matematisk statistik

Matematisk statistik Tntamn TEN HF -- Matmatisk statistik Kuskod HF Skivtid: 8:-: Läa: Amin Halilovic Hjälpmdl: Bifogat fomlhäft "Foml och tabll i statistik " och miniäkna av vilkn typ som hlst. Skiv namn på vaj blad och använd

Läs mer

HUSKYLOCK. 936, 910 och 905 Goda vänner har ett gott samarbete

HUSKYLOCK. 936, 910 och 905 Goda vänner har ett gott samarbete HUSKYLOCK 936, 910 och 905 Goda vänner har ett gott samarbete 936 910 905 Din HUSKYLOCK och Husqvarna Viking symaskin är som nål och tråd. Kombinera symaskinens mångsidighet med Husqvarna Viking Huskylocks

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Tråckla kallas även förstygn eller rynksöm sy bara för hand upp ner, upp ner, upp ner

Tråckla kallas även förstygn eller rynksöm sy bara för hand upp ner, upp ner, upp ner Markering i mönstret när det finns en liten svart triangel i kanten av mönstret är det en markering som ska passa mot en söm eller en likadan markering på en annan del. Klipp ett litet jack i din sömsmån

Läs mer

Instruktionsbok. 140s. 160s

Instruktionsbok. 140s. 160s Instruktionsbok 140s 160s SMRTER Y PFFF inspirerad och utvecklad av det förstklassiga symaskinsvarumärket PFFF 2 Den här symaskinen för hemmabruk är konstruerad enligt standarden IEC/EN 60335-2-28 och

Läs mer

Sy snyggt. med Emerald från Husqvarna Viking

Sy snyggt. med Emerald från Husqvarna Viking Sy snyggt med Emerald från Husqvarna Viking Du skapar. Emerald syr. Symaskinsduon Husqvarna Viking Emerald 118 och 116 är idealisk för alla typer av sömnad från unika festklänningar till gardinuppsättningar

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

AcuFeed pressarfötter

AcuFeed pressarfötter AcuFeed pressarfötter Med inbyggd AcuFeed övermatare och det unika 7-delade undermatarsystemet matas flera tyglager med perfektion, oavsett om du syr i silke, sammet, vinyl eller tjocka lager med tyg och

Läs mer

1.1.1 Raksöm För att sy ihop och kantsticka. Välj bland 37 olika nålpositioner. 1.1.3 Backmatad raksöm Sy med låst backmatning.

1.1.1 Raksöm För att sy ihop och kantsticka. Välj bland 37 olika nålpositioner. 1.1.3 Backmatad raksöm Sy med låst backmatning. Sömöversikt Nyttosömmar Söm Sömnummer Namn Beskrivning 1.1.1 Raksöm För att sy ihop och kantsticka. Välj bland 37 olika nålpositioner. 1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt söm. 1.1.3 Backmatad raksöm Sy med

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. NÄTANSLUTNING Den här symaskinen får

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

En verklig. passion. för sömnad!

En verklig. passion. för sömnad! En verklig passion för sömnad! TM 2058 En verklig passion för sömnad! performance 2058 Quilting & patchwork, modesömnad, hemtextil, frihandsbroderi eller broderi i gammaldags stil Det spelar ingen roll

Läs mer

1.1.1 Raksöm Obs! Starkare fästning än söm 2.1.1. elastisk undertråd. överlappande sömmar.

1.1.1 Raksöm Obs! Starkare fästning än söm 2.1.1. elastisk undertråd. överlappande sömmar. Sömöversikt Nyttosömmar Söm Sömnummer Namn Beskrivning 1.1.1 Raksöm Obs! Starkare fästning än söm 2.1.1. 1.1.2 Förstärkt raksöm 1.1.3 Raksöm som sys bakåt 1.1.4 Tråcklingsstygn Enkelsöm för tråckling.

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Electrolux Home ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Electrolux Home ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Electrolux Home ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Electrolux Home ANNONS NNONS Hla dnna bilaga ä n annons fån Hom NNONS NNONS Hla dnna bilaga ä n annons fån Hom NNONS 349 k Mix md 3 hastight + pulsfunktion. 3 avtagbaa mixblad. LED indikato. 1,5 lit glaskanna. 450 W. mix ESB2300

Läs mer

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn 8 ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG Korsstygn När man broderar korsstygn på ett färdigt plagg använder man stramalj, en väv, vilken man tråcklar fast ovanpå plagget och syr igenom. Det är lätt eftersom du syr

Läs mer

Memory Craft 9900 Sy- och broderimaskin

Memory Craft 9900 Sy- och broderimaskin Memory Craft 9900 Sy- och broderimaskin Färgstark, trendig, kompakt, funktionell - helt enkelt en underbar maskin som snabbt blir bästisen i syrummet! Memory Craft 9900 syoch broderimaskin levereras med

Läs mer

Att kvilta och montera täcke med vadd

Att kvilta och montera täcke med vadd Till det här täcket har jag använt resttyger från andra projekt, 2 gamla istoppstäcken, 2 gardiner 2 x 1,5 m till rygg/baksidan. För övrigt behöver du gummimatta och rullkniv, symaskin, sytråd, sax, en

Läs mer

Per fection star ts here ṬM. Sömnad! Min passion! per formance 5.2

Per fection star ts here ṬM. Sömnad! Min passion! per formance 5.2 Per fection star ts here ṬM Sömnad! Min passion! per formance 5.2 per formance 5.2 Genom min passion för sömnad får jag ge uttryck för mitt sanna jag. Vackra tyger inspirerar mig att låta fantasin flöda

Läs mer

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

QUILTNING MER PERFEKT ÄN NÅGONSIN TIDIGARE

QUILTNING MER PERFEKT ÄN NÅGONSIN TIDIGARE QUILTNING MER PERFEKT ÄN NÅGONSIN TIDIGARE 1 2 1 I LED-belysning Optimerad belysning som lyser upp hela arbetsytan utan att det bildas skuggor. 2 I Lägen för frihandssömnad Tre lägen för frihandsquiltning,

Läs mer

Har du lust att sy? är redo!

Har du lust att sy? är redo! Har du lust att sy? är redo! Det är det perfekta valet för dig som syr till husbehov. Modern design, praktiska egenskaper och enkel användning det är från PFAFF. Välj mellan tre olika modeller. Njut av

Läs mer

Memory Craft 9900 Sy- och broderimaskin

Memory Craft 9900 Sy- och broderimaskin Memory Craft 9900 Sy- och broderimaskin Färgstark, trendig, kompakt, funktionell - helt enkelt en underbar maskin som snabbt blir bästisen i syrummet! Memory Craft 9900 syoch broderimaskin levereras med

Läs mer

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Karen Sato Innehållsförteckning Inledning... 1 Inspiration... 2 En skiss till mitt täcke... 3 En skiss till baksidan av täcket... 4 Färgning till mitt täcke...

Läs mer

"Välkommen. till BERNINA - familjen" H.P. Ueltschi President BERNINA Symaskiner

Välkommen. till BERNINA - familjen H.P. Ueltschi President BERNINA Symaskiner "Välkommen till BERNINA - familjen" Genom att välja BERNINA, har du fått en symaskin, som i många år framåt kommer att ge dig stor syglädje. I mer än 100 år har min familj kunnat erbjuda sina kunder det

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

JQ 280.

JQ 280. JQ 280.hilpool.com SE 1 INDEX INSTALLATION 3 Installation SÄKERHET 4 Viktiga säkhtsanvisninga 5 Fösiktightsåtgäd TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL 6 Tillbhö 7 Undhåll och ngöing KONTROLLPANEL 8 Kontollpanl ALLMÄN

Läs mer

Blanda färger Väv samman minnen

Blanda färger Väv samman minnen Blanda färger Väv samman minnen Gör det bästa du vet: Sy! tillsammans med dem du gillar allra mest! En stor quilt. Tre fantastiska kuddar. Underbara bordslöpare. Personliga mugghållare (sex för att vara

Läs mer

Viktiga Säkerhetsanvisningar

Viktiga Säkerhetsanvisningar Instruktionsbok Viktiga Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar 1 Vid användandet av symaskinen måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtagas inklusive följande: Läs alla anvisningar före användandet

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Garanti...1 Servicenummer...1 Viktiga säkerhetsföreskrifter / Föreskriven användning...2 Maskinens delar...3 Tillbehör...3 Sätta på sybordet...3 Ansluta maskinen...4 Lampbyte...4 Sätta

Läs mer

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

FALLSKÄRMS- HOPPARE. Pippelipper 1. MÖNSTERDELAR: 1 kropp och 1 fallskärm. AVIGSIDA. 1. Rita av mönsterdelarna på vanligt papper.

FALLSKÄRMS- HOPPARE. Pippelipper 1. MÖNSTERDELAR: 1 kropp och 1 fallskärm. AVIGSIDA. 1. Rita av mönsterdelarna på vanligt papper. 12 47 FALLSKÄRMS- HOPPARE MÖNSTERDELAR: 1 kropp och 1 fallskärm. 1. Rita av mönsterdelarna på vanligt papper. 2. Rita in pilar och öppningar på mönsterdelarna. 3. Klipp ut mönsterdelarna. 4. Välj färger

Läs mer

Lättläst om Victor Classic X

Lättläst om Victor Classic X Lättläst om Victor Classic X Viktiga knappar på spelaren Sätta på spelaren Till höger på spelarens ovansida finns en knapp. När du trycker på sätter du på spelaren. Du hör ett pip och en röst som säger:

Läs mer

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får

Läs mer

En snygg festklänning - av återbruk

En snygg festklänning - av återbruk En snygg festklänning - av återbruk Här är mönster och arbetsbeskrivning på denna ursnygga klänning av återbruk! Material du behöver: Här: En gardinlängd. Dold osynligt blixtlås 55. 1 st. hyska och hake

Läs mer

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

TM TM B r u k s a n v i s n i n g

TM TM B r u k s a n v i s n i n g TM TM Bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer