GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/ Karin Lennartsson 046/ Nils Eksandh 046/ Lars H Bruzelius 046/ vice Stolsbroder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder"

Transkript

1 Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr Nr

2 GILLESFÖRENINGENS STYRELSE Ordförande Ulf Kristoffersson 046/ Gillets ålderman, se nedan Karin Lennartsson 046/ Vice ordförande Anna Lisa Lindgren 046/ Gillets stolsbroder, se nedan Gustaf Ljung 046/ Skattmästare Eva Ljunggren 046/ Gillets skattmästare, se nedan Kurt Nilsson 0418/ Valda ledamöter Britha Svensson 046/ Ingrid Andersen 046/ Fredrik Tersmeden 046/ Hans Jerenäs 046/ S-O Wernersson 046/ Birgitta Hansson 046/ GILLETS STYRELSE Ålderman Sekreterare Jan Alvå 040/ Karin Lennartsson 046/ Stolsbroder Gillets skattmästare Nils Eksandh 046/ Lars H Bruzelius 046/ vice Stolsbroder Tryckeri: PRINTING MALMÖ AB Gun Hellsvik 046/ Produktion: Jan Sterngren GILLESFÖRENINGEN SANKT KNUT I LUND Att vara med i S:t Knuts Gille i Lund betingar ingen avgift utom receptionsavgiften. Samtidigt kostar det naturligtvis att driva en så pass stor organisation. Därför har man bildat Gillesföreningen Sankt Knut i Lund. För den billiga penningen av f n 125 kr/pers och år (150 kr för makar) får du vår utmärkta publikation Knutsposten med information om allt som sig i föreningen tilldrager, du är med och stödjer Gillets verksamhet - och du får dessutom avgiften till Knutshögtiden subventionerad! Nyrecipierade Bröder och Systrar erhåller första numret av Knutsposten gratis. Bank- och plusgironummer till Gillesföreningen framgår av uppgifter i Knutsposten. Att vara med i Knutsgillet är således bra - att vara med i Gillesföreningen är en förmån! Knutsposten Knutsposten är organ för Gillesföreningen Sankt Knut i Lund. Föreningen har som uppgift att stödja och befrämja verksamheten inom Sankt Knuts Gille i Lund. Det är Gillesföreningen som står bakom de olika arrangemang som ordnas för Gillets medlemmar och som genom Knutsposten informerar härom två gånger per år. Medlemsavgiften är 125 kr för en person och 150 kr för par, vilket insättes på bankgiro eller plusgiro Redaktör är Jan Sterngren. Örnvägen 45, Lund, tel 046/ Adressändring meddelas Gillets sekreterare Karin Lennartsson, Tornavägen 48, Lund, tel 046/ e-post

3 Åldermannen har ordet Åldermännen i S:t Knuts Gillen träffas ibland vid s.k. åldermannasynoder. Den (såvitt känt) första synoden ägde rum i Ringsted år Kontakt mellan Gillena upprätthålls också genom att åldermännen eller andra styrelsemedlemmar deltar som gäster vid Systergillenas årshögtider. Den senaste åldermannasynoden gick av stapeln på Glimmingehus sommaren 2009 med närvarande åldermän från Lund, Malmö, Ystad, Skanör, Landskrona, Thumatorp, Ronneby, Laholm, Flensburg och Ringsted samt representanter för våra kusiner skyttegillena i Ålborg och Köpenhamn. Endast ett Gille saknades, nämligen S:t Knuts Gille i Visby. Vi kunde då konstatera att ingen av nu tjänstgörande åldermän hittills besökt Visby och att det var länge sedan någon representant för Visbygillet besökte något av våra andra Gillen. Det bestämdes därför vi borde se till att återknyta Visby till Gillenas gemenskap. Så kom det sig att åldermän och åldfruar från Lund, Landskrona, Thumatorp och Laholm den 23 januari begav sig till ett vintrigt Visby för att delta i 2010 års Adelgille. Där togs vi redan före festligheterna emot med champagne av åldermannen i Torsten Gislestam, som gladde sig åt det ovanliga och överraskande besöket. När sedan festen börjat fick vi många bevis på att vårt besök uppskattades också av andra medlemmar i Visby Knutsgille. Adelgillet i Visby har det mesta gemensamt med högtidsfesterna i andra Knutsgillen. Ceremonierna är till största delen desamma. Likaså den glada stämningen. Det som är speciellt är att Gillet äger rum i en omgivning som starkt präglas av medeltidens historia. Något som också var ett ledmotiv i arkeologen Torsten Gislestams åldermannatal och i högtidstalet av historielektorn Åke G. Sjöberg. Ett påstående som flera gånger återkom i talen var att Visbygillet är det ursprungliga Knutsgillet. Belägg för detta anser man sig ha i ett brev från kung Valdemar den store på 1170-talet i vilket kungen påbjuder grundandet av ett Knutsgille i Visby. Som artiga gäster gjorde vi naturligtvis inga invändningar mot detta påstående. Sins emellan var vi från Skåne och Halland emellertid överens om att påståendet knappast kan vara riktigt. Man vet att det redan tidigare under 1100-talet fanns köpmannagillen i flera städer i mera centrala delar av det danska väldet och eftersom gillena vanligtvis inrättades med ett helgon som skyddspatron är det väl troligt att dessa fick anknytning till någon av de båda danska nationalhelgonen Knut Konung och Knut Lavard. Jan Alvå Knutsposten

4 högtidlig inmarsch, pomp stass, - och en liten, liten Christina och Tuve Boethius, David Svensson - Grazyna Kosno, Carl-Gustaf Ljunggren och Gerd Westerberg Knutsposten

5 och ståt, glitter och hatt! Marie, Louise, Gustav och Peter Löwegren Anastasia Bogdanova, Geyza Halász, Cecilia och Hans Jerenäs, Maria Halász Knutsposten

6 parentationen vid högtidsfesten Jag tänder två ljus. Det ena för vår skyddspatron Kung Knut den helige, som år 1086 mördades framför altaret i S:t Albans kyrka i Odense. Det andra för de Systrar och Bröder som under år 2009 lämnat vår krets. Äldst av dem som avled under 2009 var Birgit Lindgren som föddes 1912 i Lund men växte upp i Helsingborg där hennes far Herold Hirschlaff var läkare. Hon studerade själv till läkare i Lund och blev efter hand navet i en läkarfamilj inom vilken, förutom hon själv och fadern, även två bröder, maken Gunnar Lindgren, sonen Fredrik och sonhustrun Kristina var läkare. Birgit och Gunnar var efter studietiden först verksamma i Stockholm men flyttade till Lund sedan Gunnar utnämnts till professor i socialmedicin. Gunnar Lindgren avled Birgit var psykiater och tjänstgjorde till sin pensionering som överläkare på S:t Lars. Hon var socialt aktiv med medlemskap i Zonta och Nya Idun föreningar för yrkesverksamma kvinnor. Hon var Knutssyster sedan Tage Christensson föddes 1914 i Igelösa, tog studenten i Lund och utbildade sig sedan till agronom. Han blev som lantbrukare först inspektor och sedan innehavare av Odarslövs Södergård. Under en period var han lärare på Hvilans lantmannaskola och han hade många förtroendeuppdrag inom bl.a. lantbrukets organisationer och i Lunds renhållningsverk. Vid Skånska Agronomklubbens årsmöten på Bjärsjölagård underhöll han med egenkomponerade sånger och pianospel. Han blev medlem av Gillet 1959 Christian Nemark föddes 1914 i Löberöd där hans föräldrar och morföräldrar var köpmän. Han tog studenten på Spyken 1934 och läste sedan franska, juridik och nationalekonomi vid universitetet. Efter studierna var han först anställd i sin svärfars stenkol-koks-ved- och brännoljefirma. Knutsposten Därefter under 40 år hos Skandinaviska Banken i Lund, där han hade hand om lån, rembourser och utländska importredovisningar åt stadens industrier. Han hade ett stort intresse för gamla, sköna ting, vilket hans hem vittnade om, och han bildade ett eget bolag som sysslade med konstdekoration. Ett annat intresse var Nordens historia, vilket inspirerade honom till förvärvet av Uddarps säteri i Skepparslöv, ett av Danmarks forna herresäten med rötter i 1200-talet, vilket har sagts vara som en stege genom århundradena. Detta intresse gjorde att han självklart blev medlem i S: t Knuts Gille. Han och hans hustru Lizzie blev 50-års jubilarer Birgitta Ohlsson föddes 1917 som dotter till prosten Karl Bäckgren, då komminister i Svärta utanför Nyköping och sedan kyrkoherde i Askersund. Hon tog realexamen i Askersud och gick sedan in för att lära sig språk. Detta gjorde hon genom att arbeta som au pair först under ett år i Hamburg och sedan i London. Eftersom kriget kom emellan fick hon lära sig franska i Stockholm, där hon också fick utbildning till sekreterare. Hennes första anställning var vid domkapitlet i Strängnäs. Där blev hon aktiv i lottarörelsen. Hon var under kriget en tid som frivillig i Finland där hon gjorde humanitära insatser nära fronten. När hon kom hem sökte hon anställning vid UD och blev omedelbart antagen på grund av sina språkkunskaper. Hon placerades vid

7 generalkonsulatet i New York. Dit kom också Åke Malmström som härstammade från Lund. Åke och Birgitta gifte sig med varandra vid krigsslutet. Äktenskapet tog emellertid slut redan efter 8 månader då Åke Malmström dog. Makarnas son Per föddes 3 månader efter faderns död. Efter det att Birgitta blivit änka arbetade hon under några år som direktionssekreterare i ett företag i Stockholm. Hon träffade av en händelse Åke Malmströms barndomsvän Per-Håkan Ohlsson och gifte sig med honom Därmed kom hon till Lund. Här var hon med om att starta Lunds Inner Wheel-klubb, var engagerad i Röda Korset och hade åtskilliga andra sociala engagemang. Hon var dessutom såsom värdinna och genom sina språkkunskaper ett värdefullt stöd åt Per-Håkan Ohlsson i hans omfattande representation för Lunds stad. Hon blev medlem av Gillet 1960 och hade varit berättigad till guldduvan i år. Karin Fahlman föddes 1918 på Råå som dotter till muraremästare Arhild Andersson och hans hustru Anna. Hon tog studenten i Helsingborg. Hon gifte sig tidigt med Börje Fahlman och flyttade 1939 med honom till Lund där de startade Fahlmans konditori. De fick tillsammans tre barn som växte upp vid Bantorget. Karin var centralpunkten i familjen. Hon var duktig på att sy, gick vävkurser på Kulturen, målade, snickrade, var beläst på flera språk, spelade piano samt älskade fest och dans och resor. Hon blev medlem i Gillet Carl Gustaf Månsson föddes 1918 i Kivik. Han tog studenten i Ystad 1938 och studerade därefter i Lund. Efter studierna fick han anställning först hos Skandinaviska Banken och sedan hos Skattemyndigheten i Lund, där han fram till sin pensionering 1984 var enhetschef. Han hade många förtroendeuppdrag och var bl.a. huvudman i sparbanken och president i Lions Club samt ledamot i stiftelsen Råby räddningsinstitut. Han recipierade i Gillet 1950 och blev så småningom en av Gillets verkliga trotjänare. Sålunda var han Gillets skattmästare och dess sekreterare och blev jubelbroder Sedan 1991 var Carl Gustaf och hans hustru Anna Lisa bosatta i Ystad, där de dessförinnan varit sommarboende. Ulf Thordeman föddes 1919 i Uppsala, men flyttade tillsammans med sin mor till Lund redan som 4-åring efter det att hans far dött. Han blev fotograf och öppnade tillsammans med sin bror en ateljé på Clemenstorget redan i slutet av 1930-talet. Han var verksam i Lund till 1965 och flyttade sedan till först Tyringe och sedan Hästveda, där han så länge han kunde fortsatte med fotografering. Han var en konstnärssjäl och hade flera projekt med konstföreningar. Han målade också. Ulf Thordeman blev medlem av Gillet 1948 och fick guldduvan forts sid 22 Knutsposten

8 Å L D E R M A N N E N S ta l T I L L G U L D D U V O R N A Kära jubilarer! Jag anmodar nu de Bröder och Systrar som kommit för att mottaga tecknet på 50-årigt medlemskap att stiga fram för podiet efter upprop av Syster sekreteraren Hans Jerenäs, Carola Ahlfors, Ulla Levin, Ingrid Lundborg, Ingrid Olsson, Monica Rosenblad, Anna Carin Wadenbäck, Anne-Marie Wollheim, Agneta von Waltzel, Eva Zetterquist 50 år har gått sedan Ni blev medlemmar i Gillet. När man kommit upp i vår ålder känns 50 år inte som någon lång tid och sett i Gillets 850-åriga tidsperspektiv är 50 år en mycket kort tid. Ändå är det mycket som har förändrats under tiden för Ert medlemskap var det kalla kriget nära sin höjdpunkt. Nikita Chrustjev bankade med sin sko i FN: s generalförsamling. Kuba-krisen var nära förestående och blev en utmaning för den nyvalde president Kennedy. Europa var delat med en järnridå - en ridå som fortfarande hade sina såll eftersom Muren ännu inte var byggd. I Sydafrika och Rhodesia rådde apartheid och i USA hade Martin Luther King börjat drömma och startat sin medborgarrättsrörelse. Idag talar vi inte längre om det kalla kriget, Muren är riven och flertalet av Europas stater är förenade i en union, apartheid har upphört i Sydafrika och USA har en president med afrikanska rötter. Förändringar som vi inte kunde föreställa oss för 50 år sedan. Då var vi å andra sidan inte medvetna om någon klimatkris. Vår oro gällde istället ett eventuellt kärnvapenkrig. En oro som vi idag nästan glömt bort trots att kärnvapnen nu är fler och starkare än någonsin och trots att världen fortfarande är full av krishärdar. Förändringarna har varit påtagliga också när det gäller vårt vardagsliv satt vi klistrade vid vår svart-vita TV med en kanal - ja i Skåne var vi priviligierade genom att vi hade tillgång också till den danska kanalen. Idag präglas vardagen av mobiltelefonen och av datorn med Internet, hemsidor på webben, , bloggande m.m. Ett område där förändringarna gått så fort Carola Ahlfors, Hans Jerenäs, Ingrid Olsson, Ingrid Lundborg, Eva Zetterquist, Agneta von Waltzel, Knutsposten

9 Guldduvorna Ulla Levin, Mona Rosenblad, Ingrid Olsson och Anne-Marie Wollheim. Nedan får Karin Wadenbäck puss på kinden av åldermannen att vi som kommit upp i åren ibland måste ta barnbarnen till hjälp för att hänga med. Sedan har vi de allra största förändringarna - de som hänger samman just med att vi blivit 50 år äldre. Vår livssituation har successivt förändrats. Vi ser inte längre framåt med både förhoppningar och oro inför en osäker framtid. Vi blickar oftare bakåt i tiden. Vi har fått facit och vet hur det gick. Finns det något i den här världen som är oföränderligt? Ja - Knutsgillet har bestått i 850 år. Visst har det förändrats under den långa tiden men jag tror att det allra mesta är precis som det var för 50 år sedan. Och Gillets uppgift att i Fred och Endräkt föra samman glada människor till en minnesvärd fest är oförändrad genom århundradena. På Gillets vägnar vill jag tacka Er för Ert trogna deltagande i våra aktiviteter och för Er närvaro här idag. Jag önskar att vi får se Er ibland oss många gånger till Fred och Endräkt. Gillet lyckönskar Er till Er nya värdighet! Knutsposten

10 S I L V E R B R Ö D E R O C H S I L V E R S Y S T R A R Kära 25-årsjubilarer! Vi gläder oss åt att Ni kommit hit idag för att hämta silverduvan, som ett tecken på 25-årig tillhörighet i Knutsgillet. Det hör till traditionen att vid detta tillfälle kort erinra om vad som hände det år Ni recepierade alltså Ni välkomnades av vår dåvarande ålderman, Anders Bruzelius 1985 rymde fyra vargar från Skånes Djurpark och sköts ihjäl historien upprepar sig. Desmond Tutu blev den förste svarte ärkebiskopen i Sydafrika 25 år senare har Sveriges regering denna vecka utsett vår första kvinnliga ordförande för Högsta Domstolen vår Knutssyster Marianne Lundius, som bett mig framföra en hälsning till bröder och systrar Svenska folket drabbades av att bensinpriset rusade i höjden till över 4:50:-/liter Sveriges generalkonsul i San Marino förklarade att Sverige och San Marino inte längre var i krig med varandra, detta för att rätta till att man glömt sluta fred vid Wienkongressen Den svenska riksdagen beslutade att avveckla kärnkraften till Trots detta beslut är det inte omöjligt att vi i år kan få beslut om ersättningsbyggen var också det år då det avslöjades att viner från Burgenland i Österrike sötats med dietylenglykol och det år då den svenska riksdagen beslutade att katalytisk avgasrening skulle införas på bilar från och med 1989 års modell. Tänk så snabbt tiden går och så snabbt vi glömmer. Det mesta är sig likt, men 10 Knutsposten vissa händelser har påverkat utvecklingen positivt. Knutsgillet är sig också likt med sina ceremonier som känns igen år efter år. Vi hoppas att denna kväll hos Er ska återkalla fina minnen från 1985 och också ge nya positiva minnen. Stolsbrodern

11 Silverbröder Jan Alvå, Olof Elfström, Rolf Elmér, Anders Ljunge, Magnus Nord, S-O Wernersson Silversystrar Carin Alvå, f Johansson, Kristina Elmér, f Olsson, Kerstin Ferbas, f Sandvall, Cornelia Jonsland, f xxxxxxxxxx Bodil Larsson, Marianne Ljunge, f Nilsson, Ulrika Rudnert, f Wadenbäck, Maj Spånberg, f Nissert, Saga Wernersson, f Standert Knutsposten 11

12 å r s r e k o r d r e c e p t i o n Kära recipiender Det var länge sedan så här många recipierade i Knutsgillet. Vi har idag fått 52 nya medlemmar. Det innebär att vi förutom att vara stolta över Gillets långa historia också kan glädjas åt att Gillets framtid tycks vara säkrad för en lång tid framöver. Det har också inneburit att ceremonin blivit ovanligt långvarig och att alla nu längtar efter att få sträcka på benen. Jag skall därför fatta mig kort och upprepa vad jag sagt till var och en av Er att Ni är välkomna i Gillet. Jag hoppas att få träffa Er många gånger vid kommande års högtidssammankomster och dessutom vid papegojskjutningen som det här året äger rum vid Landskrona Citadell. Åldermannen Victoria och Olof Jernryd Gustav Löwegren Mårten Wadenbäck Pia Maly Sundgren med fader Rune Gabriel Rålamb Anne och Torsten Mörner Reciperande Bröder Nils Rooth, Pavel Maly, Marcelo Romano, Christer Ericsson, Claes Rimmenstedt, Christer Lindberg, Carl-Gustaf Söder, Carl-Gustaf Ljunggren, Torsten Mörner, Ralf G. Larsson, Tryggve Johansson, Johan Granholm, Oskar Ebbinghaus, Richard Påhlsson, Andreas Traunsberger, Christian Anker-Hansen, Erik Hansson, Johan Ragnar, Ivan Sigfrid, Fredrik Sandström, Peter Larsson, Johan Öhlin, Dan Olsson, Mårten Bengtsson, Mårten Wadenbäck, Gustaf Lillö, Gustav Löwegren Recipierande Systrar Gertie Rooth (Nils Rooth), Elisabeth Johansson (Tryggve Johansson), Inga-Lill Söder (Carl-Gustaf Söder), Viktoria Stenqvist (Christer Lindberg), Anita Ericsson (Christer 12 Knutsposten

13 Katarina Granstedt Helena Wiedling Fernandez Filippa med fader Urban Linse Gertie och Nils Rooth Ericsson), Anne Mörner (Torsten Mörner), Pia Maly Sundgren (Rune Gabriel Rålamb), Gerd Westerberg (Carl-Gustaf Ljunggren), Gunilla Steen-Granholm (Johan Granholm), Katarina Granstedt (Jan Sterngren), Eva Larsson (Ralf G. Larsson), Jenny Sjöquist, (Lars-Åke Sjöquist), Anna Ekstrand (Patrik Ekstrand), Karin Ebbinghaus (Oskar Ebbinghaus), Victoria Jernryd (Olof Jernryd), Mirja Carlsson Möller (Fabian Hagman), Maria Ekstrand (Johan Ragnar), Linnéa Larsdotter Näs (Richard Påhlsson), Marie Widell (Andreas Traunsberger), Lisa Åhlén (Ivan Sigfrid), Ilka Anker-Hansen (Christian Anker-Hansen), Anna Märta Rooth (Göran Svensson), Helena Wiedling Fernandes (Tor Wiedling Fernandes), Angelica Gillbjörn (Urban Linse), Filippa Linse (Urban Linse). Knutsposten 13

14 52 nya Knutsbröder och Knutsystar! 14 Knutsposten

15 Knutsposten 15

16 Ålderman Jan Alvå - här med åldermannen Stefan Lamme från Tumathorpsgillet ÅLDERMANNEN HÄLSAR VÄLKOMMEN till bords Bröder och Systrar i S:t Knut Ärade Gäster. Får jag be Er resa Er och tillsammans med mig utbringa Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs skål. Konungens skål! Kära Vänner. Ceremonierna är över. Festen har inletts med francaisen och vi har äntligen fått börja stilla vår hunger. Det är dags för mig att säga välkommen. Då vänder jag mig först till våra gäster från systergillena. Tumathorp representeras av åldermannen Stefan Lamme och åldfru Eva Nilsson. Ett hjärtligt tack till Er och Tumathorpsgillet för en utmärkt väl arrangerad åldermannasynod på Glimmingehus. Från Ronneby kommer åldermannen Lars Malmgren med åldfru Christel. Välkomna! Och från Ringsted åldermannen sedan nio dagar Knud Thirup med oldfru Kirsten. Knutsgillet i Laholm representeras av skattmästaren Åke Andersson och hustru Gunilla, Skanör-Falsterbo av skyttemästaren Krister H Berggren med hustru Christine, Malmögillet av skattmästaren Sven med hustru Viveca Rüter och slutligen Det Broderlige Skydeselskab i Aaalborg av 16 Knutsposten Fuglekongen Per Rasmussen med sin dronning Dorte. Särskilda gäster är också vår ålderman emeritus Carl-Gustaf Andrén med f.d. åldfru Karin samt åldfru emerita Hild Svenningsson. Det är inte bara våra gäster som är särskilt välkomna. Till den kategorin räknar jag alla närvarande Systrar och Bröder men alldeles speciellt våra 52 recipiender. Jag var mycket kortfattad i mitt tal till Er under ceremonin, vilket jag hoppas att Ni då var tacksamma för. Låt mig därför komplettera med något som borde sagts tidigare, nämligen genom att berätta något om vårt Gille. Ni har blivit medlemmar i ett Gille som i Lund funnits kontinuerligt under mer än 800 år. Gillet tillkom under en tid då det inte fanns några försäkringsbolag och inte heller några allmänna socialförsäkringar. Det huvudsakliga syftet med Gillet var att medlemmarna skulle bistå varandra ekonomiskt eller på annat sätt när någon medlem råkade i olycka av något slag. Den betydelsen har Gillet inte längre. Men ett syfte som varit detsamma under

17 alla århundraden är att Gillet skall ge medlemmarna tillfälle att umgås med varandra i ett festligt sammanhang. Ordet Gille är ju synonymt med ordet Fest. Och att Gillet alltid varit förknippat med rejäla fester framgår inte minst av vårt skrå från år 1586 eftersom man ansett det nödvändigt att där införa bötesbestämmelser för medlemmar som på festen burit sig illa åt efter att ha tittat för djupt i glasen och för dem som uppträtt osedligt under dansen. Det är bötesbestämmelser som man inte behövt tillämpa under de 25 år som jag varit Gillesbroder och jag utgår från att det inte heller blir aktuellt i kväll. Ni skall ju veta att Gillets motto är Fred och Endräkt. Det är ett motto som vår skyddspatron Knut Konung knappast levde upp till under sin livstid. Då var det Krig och Osämja som rådde. Men han blev helgon först efter sin död och sedan dess har han hållit sin hand över vårt Gille och sett till att Fred och Endräkt skall råda. Så låt oss nu alla ha en festlig kväll tillsammans i Fred och Endräkt. Skål! Knutsposten 17

18 dags för En glad svängom - eller en liten kopp kaffe 18 Knutsposten Jan Alvå valsar med hustru Carin

19 UNGDOMARNA 16:e januari jag anländer i full mundering till Grand Hotell. Som marskalk fick jag denna gång i uppdrag att lotsa in de recipierande, inklusive min bror Gustav, i Gröna Salongen där de fick träffa varandra och få information om vad som komma skulle. Jag anade en viss nervositet bland de församlade Trots det stora antalet recipiender så var antalet redan intagna ungdomar så pass få att det tyvärr inte blev någonting av ungdomsfördrinken som kom på tal innan balen. Synd, tycker jag, för det hade ju varit kul att lära känna även de ungdomar som inte sitter vid ungdomsbordet. Efter ceremonin styrde alla mot sina bord i matsalen, och jag mot ungdomsbordet. Trots det svikande antalet ungdomar så lyckades vi samla ihop 10 personer till detta bord, och (åtminstone jag) hade mycket trevligt. Alla var glada och vi hade mycket gemensamt att prata om. En liten detalj var dock att det verkade som att ungdomsbordet fick betydligt mindre mat än övriga bord tråkigt, framförallt eftersom det oftast är ungdomar som äter mest Det var så pass lite att somliga strax efter middagen fick kasta sig över pyttipannan för att bli mätta. Detta skulle dock kunna bero på alla intensiva försök att ta död på julgranen under jullekarna, vilket ju är ganska ansträngande det fanns inte många barr kvar när den åkte ut. Allt som allt en mycket trevlig kväll trevligare än efterräkningarna som sedan kom i Svensk Damtidning och jag tror att även nästa bal blir lika trevlig, i synnerhet om vi blir ännu fler ungdomar! Men innan nästa bal är det dags för papegojskjutning missa inte chansen att bli fågelkung eller fågeldrottning på Citadellet i Landskrona! Vi ses på papegojskjutningen! Nedan Louise Löwegren Karin Sandberg, Sigge Bardosson och Katarina Granstedt fnissar glatt tillsammans Fabian Hagman - glad krigare med det senaste i avrustningsväg Irina Guldstrand testar kaffet Knutsposten 19 Våra glada gadrobiärer

20 GULDDUVORNAS TACK Broder ålderman, bröder och systrar i Sankt Knuts gille i Lund, gästande bröder och systrar. Det var den 13.e januari Jag arbetade sedan ett par månader tillbaka som volontär på Lunds Dagblad. Lunds Dagblad var då Lunds stora lilla tidning. Den bevakade stadens små och stora händelser och begivenheter. Från Lunds Dagblads horisont var Knutsbalen på den tiden en stor händelse. Den skildrades varje år på tidningens första sida och man kunde läsa om den stort inne i tidningen. På förmiddagen kallade chefredaktör Ulf Jönsson in mej på sitt rum: Kan du komma in ett slag. Vi skulle prata lite om ett jobb. Idag har Knutsgillet sin högtidssammankomst. Jag tänkte du skulle skriva om den. Så på eftermiddagen begav jag mej försedd med block och penna till Akademiska Föreningen, där Knutsgillets högtidssammankomst på den tiden firades. Jag anvisades plats på läktaren, där jag hade god uppsikt över vad som hände. Om Knutsgillet och dess arbete och ceremonier hade jag minimal kunskap, så det blev en fascinerande upplevelse att följa skeendet i salen. Alla damerna som intog sina platser på mittgångens högersida. Det var mycket intressant att granska deras i många fall fantastiskt vackra klänningar. Jag hade på den tiden siktet inställt på att bli modeskribent, så jag kände mej verkligen på rätt plats. Så kom brödernas intåg ordnat och korrekt. Alla på plats. Ceremonierna kunde 20 Knutsposten börja. Först den långa parentationen, Så firandet av guld- och silverduvorna och sedan det som jag tyckte var mest spännande - receptionen av nya bröder och systrar. Det där med bröderna var väl måttligt intressant. De hade ju likadana svarta frackar allesammans utom någon som hade uniform. Men systrarna: Vilken klädprakt! Vilken upplevelse att se dem föras fram till åldermannen i sina vackra klänningar och niga inför presidiet. En syster i en fantastisk röd klänning överglänste alla de andra. När den formella delen av högtidssammankomsten var över och gästerna gick in till Chrougen för att övergå till supen traskade jag genom Lundagård med huvudet fyllt av intryck som jag skulle omsätta till en skildring i morgondagens tidning. Följande dag gick jag tidigt iväg till tidningen för att se mitt skrivande i tryck.

21 Döm om min bestörtning! Tryckfels- Nisse hade varit framme. Jag hade skrivit om systern i den röda klänningen att hon lyste som en blomma i sin vackra röda klänning Men i tryckfels-nisses version hade hon blivit lysten som en blomma i sin vackra röda klänning. Inte anade jag den dagen att jag nästa Knutsbal skulle höra till dem som skred fram och presenterades för ålderman och presidium. Men den 13:e januari 1960 var det min tur. Föregående år hade jag som åskådare varit med om denna högtidlighet. Jag hade förstått att ceremonin skulle utföras värdigt och ordentligt. Inte minst gällde det hälsningsnigningen. Här gällde det att vara förberedd ATT TRÄNA! Och tränat hade jag gjort i flera veckor. Så när min man och jag skred gången fram mot åldermannen visste jag hur en nigning skulle utföras: Stanna upp, sätt vänsterfoten något bakom högerfoten, böj knäna, sjunk ner mot golvet med rak rygg och behagfullt böjd nacke. När jag utförde detta gick ett sus genom salen. Nästa dag fanns en bild på nigningen i Lunds Dagblad. En nigning med sus hade min kollega satt som rubrik över bilden. Nu har femtio år passerat. Det har blivit många Knutsbaler under den tiden. Åldermän och presidiemedlemmar har kommit och gått, bröder och systrar har försvunnit, nya har kommit till. Men hela tiden har högtidssammankomsterna har varit sig lika. Igenkännliga i en föränderlig värld. Det har varit samma värdiga avsked till dem som inte längre funnits med, det har varit samma ståtliga firande av en ny generation guldbröder och guldsystrar. Lika högtidligt celebrerande av silverfolket. Och samma högtidliga välkomnande av nya skaror unga och lite äldre recipiender. Samma lite nervösa, ivriga glädje hos de unga kvinnliga aktörerna, som inte förväntades susniga men väl åstadkomma någon slags nigning. Den sortens hälsning är ju något som inte finns med i unga flickors tankevärld idag. Genom åren har också fortsättningen på högtidssammankomsten varit sig lik. Samma goda, glada gemenskap kring de festligt dukade borden med den goda maten. Samma festliga fortsättning med musik och dans. Den ibland trånga polonäsen och fransäsen med början i kaos och fortsättning med oftast ordnade turer i vackert sammanhållna led. Det har känts gott att finnas i ett sammanhang med seder och bruk medförda sedan generationer. Det känns också fint att få vara med och föra in kommande generationer i detta. Och det har varit en underbar upplevelse att idag få mottaga gillets vackra guldsymbol. För allt detta för de många årens högtidliga ceremonier och varma gemenskap. För härliga måltider i goda vänners sällskap, för smäktande wienervalser och glada modernare danser till sena timmen. För allt detta ber jag härmed att till ålderman och presidium få framföra mitt och mina guldsyskons varma tack. Anna Carin Wadenbäck Knutsweben Maila Knutsposten 21

22 PARENTATIONEN forts fr sid 7 Märta Åsdahl Holmberg föddes 1919 i Lekaryd, Småland. Hon tog studenten i Växjö och blev fil.kand. i Lund. Efter det att hon doktorerat tjänstgjorde hon som docent i tyska språket i Lund. Därefter var hon universitetslektor i Uppsala samt från 1973 till 1984 professor i tyska språket i Göteborg. Hon var ledamot av vittehetsakademin. Hennes make Erik Holmberg var professor i astronomi. Märta Åsdahl Holmberg blev medlem av Gillet Gustaf Stenfors föddes 1919 i Jakobstad i Finland. Efter studentexamen påbörjade han studier vid Tekniska Högskolan i Helsingfors. Studierna avbröts emellertid av kriget då Gustaf Stenfors deltog aktivt vid fronten. Efter kriget avlade han examen som diplomingengör. Han kom tillsammans med sin hustru Suvi till Sverige 1947 och fick anställning vid en byggnadsfirma först i Västerås och sedan i Uppsala. Under tiden i Uppsala var han ansvarig för konstruktionen av vattentornet i Örebro. Han kom till Lund 1963 såsom överingenjör i Svenska Stenbeläggningar. Efter det att detta företag lagts ned arbetade han till sin pensionering vid Malmö stads fastighetskontor. Gustav och hans hustru Suvi var seg-lingsentusiaster. Gustaf Stenfors var under många år ordförande i seglingsklubben i Barsebäckshamn. Han blev medlem av Gillet Hans hustru Suvi parenterades förra året. Birgit Borelius föddes 1920 i Århus i Danmark men växte upp i Norrköping. Där fick hon arbete hos Posten sedan hon utbildat sig till postexpeditör. Där träffade hon också sitt livs kärlek, den dåvarande chefen för Norrköpings museum Aron Borelius, som hon gifte sig med. Makarna flyttade till Lund när Aron blivit professor i konsthistoria. Birgit påbörjade då akademiska studier och blev fil.kand. i bl.a. litteraturhistoria och teoretisk filosofi. Hon hade ett mycket stort litteraturintresse 22 Knutsposten och startade läsecirklar där medlemmarna under hennes ledning fick stifta bekantskap med världs-litteraturens giganter. Birgit och Aron bodde efter Arons pensionering i Viken. Hon blev medlem i Gillet Inge Plymoth föddes 1921 i Arlöv och var för oss Bröder och Systrar i Gillet mest känd som redaktör för Knutsposten och som sådan aktiv in i det sista. Under sitt yrkesverksamma liv var han under 30 år anställd som chefstecknare i Sydsvenskan. Därefter var han verksam som konstruktör och låg bakom bl.a. den s.k. Plymothplattan rörliga metallplattor i garage samt ett nytt startsystem för travhästar. Hans karriär innefattar också byggandet av Bellevue-stadion i Malmö och de första skisserna till Sydsvenskanhuset, Victoriastadion i Lund samt sporthallar i Västerås och på Grönland. Han var länge aktiv tennisspelare och ordförande i Malmö tennisklubb. Han blev medlem i Gillet 1971 och fick vid årshögtiden 2009 synnerligen välförtjänt ta emot Gillets då nyinstiftade särskilda förtjänsttecken. Kjell-Erik Sandberg föddes 1921 i Stehag och växte upp på Stehagsgården. Han utbildade sig först till folkskollärare och senare till gymanstik-direktör efter det att han under kriget tjänstgjort som officer. Efter utbildningen arbetade han som gymnastiklärare i Malmö där han på Slottsstadens läroverk under början av 1950-talet hade bl.a. Gillets ålderman som elev. Merparten av hans yrkesverksamhet var dock förlagd till Hässleholm, där han fram till pensioneringen tjänstgjorde som gymnastikdirektör. Han hade ett stort intresse för naturen, var medlem i Biologiska föreningen samt ägnade mycket tid och intresse åt sin stora trädgård på egendomen Stjärneholm. Han

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

Dialoger i övningsboken Möde i Petersborg. av B. Hertz, H. Leervad, H. Lärkes, H. Möller, P. Schousboe

Dialoger i övningsboken Möde i Petersborg. av B. Hertz, H. Leervad, H. Lärkes, H. Möller, P. Schousboe 1 Uppsala universitet Slaviska institutionen Ryska A Muntlig språkfärdighet/jn Dialoger i övningsboken Möde i Petersborg.av B. Hertz, H. Leervad, H. Lärkes, H. Möller, P. Schousboe Översättning från danska

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2006 ODD FELLOW Bäste Callunabroder Tack för det gångna året! Ett år där Callunaandan fortsatt att spira med ökad tillströmning vid våra sammankomster och där målet om minst

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 Vi avslutade 2013 med en härlig nyårsfest i äkta barnhemsanda och det nya året har så här långt bjudit på kära besök och lugn skön

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

BOKMÄSSA PÅ TRANEMO BIBLIOTEK

BOKMÄSSA PÅ TRANEMO BIBLIOTEK Världsbokdagen 23 april BOKMÄSSA PÅ TRANEMO BIBLIOTEK PROGRAM OCH TIDER 10.00 Johan Schöblom inviger mässan med att läsa en dikt Johan kommer sedan att hålla i en workshop där man kan skriva sin egen dikt

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

sökes: Ny redaktör 31 maj för knutsposten kl 13.00 s k j u t e s PaPeGOjaN knutspostfotograferna

sökes: Ny redaktör 31 maj för knutsposten kl 13.00 s k j u t e s PaPeGOjaN knutspostfotograferna Åldfru Karin Alvå med Åldermannen för Tumathorpsgillet Peter Stenkula, Ålderman Jan Alvå, Lund och Lennart Söderberg från Landskronagillet Bild: David Svensson Nr 1 2006 Nr 1 2009 Sökes: Ny redaktör för

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 Republikens president, doktor Arajärvi, kära vänner från

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr 1 2011 I detta nummer: Föreningen Barn i Andernas årsmöte Kassarapport Styrelsen Reserapport från Salta av Sara Rogö För att se tidigare nummer, eller en elektronisk version

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Ramundeboda Kyrka i Laxå 2 oktober 2009 Rigmor Johansson 15 maj 1945 20 september 2009 2009-09-21 Solen har gått ner Kära R! Idag fick jag samtalet som jag förstått skulle komma. Din livslåga slocknade

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Till minne av. Kathleen Devery Uusijärvi

Till minne av. Kathleen Devery Uusijärvi 1601202020-Kathleen Devery Uusijärvi Fonus Enskede Till minne av Kathleen Devery Uusijärvi 21 juli 1950 6 februari 2016 Den här boken har vi satt ihop som ett minne av ceremonin. Vi tackar för det förtroende

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Hej VIP medlem! Kings of Tennis. Det är sent fredag kväll, fredagen den 20 mars 2015.

Hej VIP medlem! Kings of Tennis. Det är sent fredag kväll, fredagen den 20 mars 2015. Hej VIP medlem! Det är sent fredag kväll, fredagen den 20 mars 2015. Kings of Tennis Veteranturneringen Kings of Tennis är över. Årets turnering avslutades med att Pete Sampras i finalen besegrade Thomas

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007

MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 MEDLEMSBLAD Nr 28 december 2007 Härmed översändes 2007 års andra medlemsblad till föreningens medlemmar och till våra givare och kunder Föreningens styrelse och samtliga medarbetare i vår second-hand-butik

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde 12.1.1. (Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG 3 MARS 2015 Det talade ordet gäller Herr Republikens President och Fru Jenni Haukio, Excellenser, mina damer och

Läs mer

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren Märta Viola föddes tisdagen den 11 maj 1909 som tredje barn till Augusta och Carl Sigfrid. De båda äldre barnen var tvillingar, och de föddes före äktenskapet. Båda dog efter tre dagar. Hon växte således

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Lions Club Löddeköpinge Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Vi har den senaste

Läs mer

God dag, god dag. Till det gamla lasarettet, det förstår jag inte riktigt.

God dag, god dag. Till det gamla lasarettet, det förstår jag inte riktigt. Ola Lönnqvist: Bengt E Nyström 1998 God dag, god dag. Jag undrar om jag har kommit rätt? Jag skulle till någon slags djurförening, eller Club, som de lär kalla sig. Ja, de sa åt mig att jag skulle gå till

Läs mer

Ljunggrens släktarkiv.

Ljunggrens släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ljunggrens släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1856-1999. Ljunggrens släktarkiv innehåller handlingar från fem personer som på olika sätt är släkt

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

KARLSKRONA RPG-FÖRENING

KARLSKRONA RPG-FÖRENING KARLSKRONA RPG-FÖRENING VÅREN 2016 GEMENSKAPSTRÄFF i Mariedalskyrkan torsdagen den 3 mars. kl. 14.00-16.30 Temat för vårens gemenskapsträff är Kaffe med sju sorters livsberättelser. Har du någon händelse

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson, Lars Åkesson

Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson, Lars Åkesson Protokoll fört vid styrelsemöte med Skånska Sångarförbundet söndagen den 7 mars 2004 kl 9.30 på Örestrand Höganäs Närvarande: Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Hantverkaranor från Skåne Sida 1

Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde i V Ingelstad.

Läs mer

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Börje Duvell (Kr),

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Den här veckan startar vi vår uppfräschning av EFS kyrkan! i sidan Byggnytt kan du få se vad som händer under några intensiva veckor. Vi har en kostnadsberäkning

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer