GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/ Karin Lennartsson 046/ Nils Eksandh 046/ Lars H Bruzelius 046/ vice Stolsbroder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder"

Transkript

1 Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr Nr

2 GILLESFÖRENINGENS STYRELSE Ordförande Ulf Kristoffersson 046/ Gillets ålderman, se nedan Karin Lennartsson 046/ Vice ordförande Anna Lisa Lindgren 046/ Gillets stolsbroder, se nedan Gustaf Ljung 046/ Skattmästare Eva Ljunggren 046/ Gillets skattmästare, se nedan Kurt Nilsson 0418/ Valda ledamöter Britha Svensson 046/ Ingrid Andersen 046/ Fredrik Tersmeden 046/ Hans Jerenäs 046/ S-O Wernersson 046/ Birgitta Hansson 046/ GILLETS STYRELSE Ålderman Sekreterare Jan Alvå 040/ Karin Lennartsson 046/ Stolsbroder Gillets skattmästare Nils Eksandh 046/ Lars H Bruzelius 046/ vice Stolsbroder Tryckeri: PRINTING MALMÖ AB Gun Hellsvik 046/ Produktion: Jan Sterngren GILLESFÖRENINGEN SANKT KNUT I LUND Att vara med i S:t Knuts Gille i Lund betingar ingen avgift utom receptionsavgiften. Samtidigt kostar det naturligtvis att driva en så pass stor organisation. Därför har man bildat Gillesföreningen Sankt Knut i Lund. För den billiga penningen av f n 125 kr/pers och år (150 kr för makar) får du vår utmärkta publikation Knutsposten med information om allt som sig i föreningen tilldrager, du är med och stödjer Gillets verksamhet - och du får dessutom avgiften till Knutshögtiden subventionerad! Nyrecipierade Bröder och Systrar erhåller första numret av Knutsposten gratis. Bank- och plusgironummer till Gillesföreningen framgår av uppgifter i Knutsposten. Att vara med i Knutsgillet är således bra - att vara med i Gillesföreningen är en förmån! Knutsposten Knutsposten är organ för Gillesföreningen Sankt Knut i Lund. Föreningen har som uppgift att stödja och befrämja verksamheten inom Sankt Knuts Gille i Lund. Det är Gillesföreningen som står bakom de olika arrangemang som ordnas för Gillets medlemmar och som genom Knutsposten informerar härom två gånger per år. Medlemsavgiften är 125 kr för en person och 150 kr för par, vilket insättes på bankgiro eller plusgiro Redaktör är Jan Sterngren. Örnvägen 45, Lund, tel 046/ Adressändring meddelas Gillets sekreterare Karin Lennartsson, Tornavägen 48, Lund, tel 046/ e-post

3 Åldermannen har ordet Åldermännen i S:t Knuts Gillen träffas ibland vid s.k. åldermannasynoder. Den (såvitt känt) första synoden ägde rum i Ringsted år Kontakt mellan Gillena upprätthålls också genom att åldermännen eller andra styrelsemedlemmar deltar som gäster vid Systergillenas årshögtider. Den senaste åldermannasynoden gick av stapeln på Glimmingehus sommaren 2009 med närvarande åldermän från Lund, Malmö, Ystad, Skanör, Landskrona, Thumatorp, Ronneby, Laholm, Flensburg och Ringsted samt representanter för våra kusiner skyttegillena i Ålborg och Köpenhamn. Endast ett Gille saknades, nämligen S:t Knuts Gille i Visby. Vi kunde då konstatera att ingen av nu tjänstgörande åldermän hittills besökt Visby och att det var länge sedan någon representant för Visbygillet besökte något av våra andra Gillen. Det bestämdes därför vi borde se till att återknyta Visby till Gillenas gemenskap. Så kom det sig att åldermän och åldfruar från Lund, Landskrona, Thumatorp och Laholm den 23 januari begav sig till ett vintrigt Visby för att delta i 2010 års Adelgille. Där togs vi redan före festligheterna emot med champagne av åldermannen i Torsten Gislestam, som gladde sig åt det ovanliga och överraskande besöket. När sedan festen börjat fick vi många bevis på att vårt besök uppskattades också av andra medlemmar i Visby Knutsgille. Adelgillet i Visby har det mesta gemensamt med högtidsfesterna i andra Knutsgillen. Ceremonierna är till största delen desamma. Likaså den glada stämningen. Det som är speciellt är att Gillet äger rum i en omgivning som starkt präglas av medeltidens historia. Något som också var ett ledmotiv i arkeologen Torsten Gislestams åldermannatal och i högtidstalet av historielektorn Åke G. Sjöberg. Ett påstående som flera gånger återkom i talen var att Visbygillet är det ursprungliga Knutsgillet. Belägg för detta anser man sig ha i ett brev från kung Valdemar den store på 1170-talet i vilket kungen påbjuder grundandet av ett Knutsgille i Visby. Som artiga gäster gjorde vi naturligtvis inga invändningar mot detta påstående. Sins emellan var vi från Skåne och Halland emellertid överens om att påståendet knappast kan vara riktigt. Man vet att det redan tidigare under 1100-talet fanns köpmannagillen i flera städer i mera centrala delar av det danska väldet och eftersom gillena vanligtvis inrättades med ett helgon som skyddspatron är det väl troligt att dessa fick anknytning till någon av de båda danska nationalhelgonen Knut Konung och Knut Lavard. Jan Alvå Knutsposten

4 högtidlig inmarsch, pomp stass, - och en liten, liten Christina och Tuve Boethius, David Svensson - Grazyna Kosno, Carl-Gustaf Ljunggren och Gerd Westerberg Knutsposten

5 och ståt, glitter och hatt! Marie, Louise, Gustav och Peter Löwegren Anastasia Bogdanova, Geyza Halász, Cecilia och Hans Jerenäs, Maria Halász Knutsposten

6 parentationen vid högtidsfesten Jag tänder två ljus. Det ena för vår skyddspatron Kung Knut den helige, som år 1086 mördades framför altaret i S:t Albans kyrka i Odense. Det andra för de Systrar och Bröder som under år 2009 lämnat vår krets. Äldst av dem som avled under 2009 var Birgit Lindgren som föddes 1912 i Lund men växte upp i Helsingborg där hennes far Herold Hirschlaff var läkare. Hon studerade själv till läkare i Lund och blev efter hand navet i en läkarfamilj inom vilken, förutom hon själv och fadern, även två bröder, maken Gunnar Lindgren, sonen Fredrik och sonhustrun Kristina var läkare. Birgit och Gunnar var efter studietiden först verksamma i Stockholm men flyttade till Lund sedan Gunnar utnämnts till professor i socialmedicin. Gunnar Lindgren avled Birgit var psykiater och tjänstgjorde till sin pensionering som överläkare på S:t Lars. Hon var socialt aktiv med medlemskap i Zonta och Nya Idun föreningar för yrkesverksamma kvinnor. Hon var Knutssyster sedan Tage Christensson föddes 1914 i Igelösa, tog studenten i Lund och utbildade sig sedan till agronom. Han blev som lantbrukare först inspektor och sedan innehavare av Odarslövs Södergård. Under en period var han lärare på Hvilans lantmannaskola och han hade många förtroendeuppdrag inom bl.a. lantbrukets organisationer och i Lunds renhållningsverk. Vid Skånska Agronomklubbens årsmöten på Bjärsjölagård underhöll han med egenkomponerade sånger och pianospel. Han blev medlem av Gillet 1959 Christian Nemark föddes 1914 i Löberöd där hans föräldrar och morföräldrar var köpmän. Han tog studenten på Spyken 1934 och läste sedan franska, juridik och nationalekonomi vid universitetet. Efter studierna var han först anställd i sin svärfars stenkol-koks-ved- och brännoljefirma. Knutsposten Därefter under 40 år hos Skandinaviska Banken i Lund, där han hade hand om lån, rembourser och utländska importredovisningar åt stadens industrier. Han hade ett stort intresse för gamla, sköna ting, vilket hans hem vittnade om, och han bildade ett eget bolag som sysslade med konstdekoration. Ett annat intresse var Nordens historia, vilket inspirerade honom till förvärvet av Uddarps säteri i Skepparslöv, ett av Danmarks forna herresäten med rötter i 1200-talet, vilket har sagts vara som en stege genom århundradena. Detta intresse gjorde att han självklart blev medlem i S: t Knuts Gille. Han och hans hustru Lizzie blev 50-års jubilarer Birgitta Ohlsson föddes 1917 som dotter till prosten Karl Bäckgren, då komminister i Svärta utanför Nyköping och sedan kyrkoherde i Askersund. Hon tog realexamen i Askersud och gick sedan in för att lära sig språk. Detta gjorde hon genom att arbeta som au pair först under ett år i Hamburg och sedan i London. Eftersom kriget kom emellan fick hon lära sig franska i Stockholm, där hon också fick utbildning till sekreterare. Hennes första anställning var vid domkapitlet i Strängnäs. Där blev hon aktiv i lottarörelsen. Hon var under kriget en tid som frivillig i Finland där hon gjorde humanitära insatser nära fronten. När hon kom hem sökte hon anställning vid UD och blev omedelbart antagen på grund av sina språkkunskaper. Hon placerades vid

7 generalkonsulatet i New York. Dit kom också Åke Malmström som härstammade från Lund. Åke och Birgitta gifte sig med varandra vid krigsslutet. Äktenskapet tog emellertid slut redan efter 8 månader då Åke Malmström dog. Makarnas son Per föddes 3 månader efter faderns död. Efter det att Birgitta blivit änka arbetade hon under några år som direktionssekreterare i ett företag i Stockholm. Hon träffade av en händelse Åke Malmströms barndomsvän Per-Håkan Ohlsson och gifte sig med honom Därmed kom hon till Lund. Här var hon med om att starta Lunds Inner Wheel-klubb, var engagerad i Röda Korset och hade åtskilliga andra sociala engagemang. Hon var dessutom såsom värdinna och genom sina språkkunskaper ett värdefullt stöd åt Per-Håkan Ohlsson i hans omfattande representation för Lunds stad. Hon blev medlem av Gillet 1960 och hade varit berättigad till guldduvan i år. Karin Fahlman föddes 1918 på Råå som dotter till muraremästare Arhild Andersson och hans hustru Anna. Hon tog studenten i Helsingborg. Hon gifte sig tidigt med Börje Fahlman och flyttade 1939 med honom till Lund där de startade Fahlmans konditori. De fick tillsammans tre barn som växte upp vid Bantorget. Karin var centralpunkten i familjen. Hon var duktig på att sy, gick vävkurser på Kulturen, målade, snickrade, var beläst på flera språk, spelade piano samt älskade fest och dans och resor. Hon blev medlem i Gillet Carl Gustaf Månsson föddes 1918 i Kivik. Han tog studenten i Ystad 1938 och studerade därefter i Lund. Efter studierna fick han anställning först hos Skandinaviska Banken och sedan hos Skattemyndigheten i Lund, där han fram till sin pensionering 1984 var enhetschef. Han hade många förtroendeuppdrag och var bl.a. huvudman i sparbanken och president i Lions Club samt ledamot i stiftelsen Råby räddningsinstitut. Han recipierade i Gillet 1950 och blev så småningom en av Gillets verkliga trotjänare. Sålunda var han Gillets skattmästare och dess sekreterare och blev jubelbroder Sedan 1991 var Carl Gustaf och hans hustru Anna Lisa bosatta i Ystad, där de dessförinnan varit sommarboende. Ulf Thordeman föddes 1919 i Uppsala, men flyttade tillsammans med sin mor till Lund redan som 4-åring efter det att hans far dött. Han blev fotograf och öppnade tillsammans med sin bror en ateljé på Clemenstorget redan i slutet av 1930-talet. Han var verksam i Lund till 1965 och flyttade sedan till först Tyringe och sedan Hästveda, där han så länge han kunde fortsatte med fotografering. Han var en konstnärssjäl och hade flera projekt med konstföreningar. Han målade också. Ulf Thordeman blev medlem av Gillet 1948 och fick guldduvan forts sid 22 Knutsposten

8 Å L D E R M A N N E N S ta l T I L L G U L D D U V O R N A Kära jubilarer! Jag anmodar nu de Bröder och Systrar som kommit för att mottaga tecknet på 50-årigt medlemskap att stiga fram för podiet efter upprop av Syster sekreteraren Hans Jerenäs, Carola Ahlfors, Ulla Levin, Ingrid Lundborg, Ingrid Olsson, Monica Rosenblad, Anna Carin Wadenbäck, Anne-Marie Wollheim, Agneta von Waltzel, Eva Zetterquist 50 år har gått sedan Ni blev medlemmar i Gillet. När man kommit upp i vår ålder känns 50 år inte som någon lång tid och sett i Gillets 850-åriga tidsperspektiv är 50 år en mycket kort tid. Ändå är det mycket som har förändrats under tiden för Ert medlemskap var det kalla kriget nära sin höjdpunkt. Nikita Chrustjev bankade med sin sko i FN: s generalförsamling. Kuba-krisen var nära förestående och blev en utmaning för den nyvalde president Kennedy. Europa var delat med en järnridå - en ridå som fortfarande hade sina såll eftersom Muren ännu inte var byggd. I Sydafrika och Rhodesia rådde apartheid och i USA hade Martin Luther King börjat drömma och startat sin medborgarrättsrörelse. Idag talar vi inte längre om det kalla kriget, Muren är riven och flertalet av Europas stater är förenade i en union, apartheid har upphört i Sydafrika och USA har en president med afrikanska rötter. Förändringar som vi inte kunde föreställa oss för 50 år sedan. Då var vi å andra sidan inte medvetna om någon klimatkris. Vår oro gällde istället ett eventuellt kärnvapenkrig. En oro som vi idag nästan glömt bort trots att kärnvapnen nu är fler och starkare än någonsin och trots att världen fortfarande är full av krishärdar. Förändringarna har varit påtagliga också när det gäller vårt vardagsliv satt vi klistrade vid vår svart-vita TV med en kanal - ja i Skåne var vi priviligierade genom att vi hade tillgång också till den danska kanalen. Idag präglas vardagen av mobiltelefonen och av datorn med Internet, hemsidor på webben, , bloggande m.m. Ett område där förändringarna gått så fort Carola Ahlfors, Hans Jerenäs, Ingrid Olsson, Ingrid Lundborg, Eva Zetterquist, Agneta von Waltzel, Knutsposten

9 Guldduvorna Ulla Levin, Mona Rosenblad, Ingrid Olsson och Anne-Marie Wollheim. Nedan får Karin Wadenbäck puss på kinden av åldermannen att vi som kommit upp i åren ibland måste ta barnbarnen till hjälp för att hänga med. Sedan har vi de allra största förändringarna - de som hänger samman just med att vi blivit 50 år äldre. Vår livssituation har successivt förändrats. Vi ser inte längre framåt med både förhoppningar och oro inför en osäker framtid. Vi blickar oftare bakåt i tiden. Vi har fått facit och vet hur det gick. Finns det något i den här världen som är oföränderligt? Ja - Knutsgillet har bestått i 850 år. Visst har det förändrats under den långa tiden men jag tror att det allra mesta är precis som det var för 50 år sedan. Och Gillets uppgift att i Fred och Endräkt föra samman glada människor till en minnesvärd fest är oförändrad genom århundradena. På Gillets vägnar vill jag tacka Er för Ert trogna deltagande i våra aktiviteter och för Er närvaro här idag. Jag önskar att vi får se Er ibland oss många gånger till Fred och Endräkt. Gillet lyckönskar Er till Er nya värdighet! Knutsposten

10 S I L V E R B R Ö D E R O C H S I L V E R S Y S T R A R Kära 25-årsjubilarer! Vi gläder oss åt att Ni kommit hit idag för att hämta silverduvan, som ett tecken på 25-årig tillhörighet i Knutsgillet. Det hör till traditionen att vid detta tillfälle kort erinra om vad som hände det år Ni recepierade alltså Ni välkomnades av vår dåvarande ålderman, Anders Bruzelius 1985 rymde fyra vargar från Skånes Djurpark och sköts ihjäl historien upprepar sig. Desmond Tutu blev den förste svarte ärkebiskopen i Sydafrika 25 år senare har Sveriges regering denna vecka utsett vår första kvinnliga ordförande för Högsta Domstolen vår Knutssyster Marianne Lundius, som bett mig framföra en hälsning till bröder och systrar Svenska folket drabbades av att bensinpriset rusade i höjden till över 4:50:-/liter Sveriges generalkonsul i San Marino förklarade att Sverige och San Marino inte längre var i krig med varandra, detta för att rätta till att man glömt sluta fred vid Wienkongressen Den svenska riksdagen beslutade att avveckla kärnkraften till Trots detta beslut är det inte omöjligt att vi i år kan få beslut om ersättningsbyggen var också det år då det avslöjades att viner från Burgenland i Österrike sötats med dietylenglykol och det år då den svenska riksdagen beslutade att katalytisk avgasrening skulle införas på bilar från och med 1989 års modell. Tänk så snabbt tiden går och så snabbt vi glömmer. Det mesta är sig likt, men 10 Knutsposten vissa händelser har påverkat utvecklingen positivt. Knutsgillet är sig också likt med sina ceremonier som känns igen år efter år. Vi hoppas att denna kväll hos Er ska återkalla fina minnen från 1985 och också ge nya positiva minnen. Stolsbrodern

11 Silverbröder Jan Alvå, Olof Elfström, Rolf Elmér, Anders Ljunge, Magnus Nord, S-O Wernersson Silversystrar Carin Alvå, f Johansson, Kristina Elmér, f Olsson, Kerstin Ferbas, f Sandvall, Cornelia Jonsland, f xxxxxxxxxx Bodil Larsson, Marianne Ljunge, f Nilsson, Ulrika Rudnert, f Wadenbäck, Maj Spånberg, f Nissert, Saga Wernersson, f Standert Knutsposten 11

12 å r s r e k o r d r e c e p t i o n Kära recipiender Det var länge sedan så här många recipierade i Knutsgillet. Vi har idag fått 52 nya medlemmar. Det innebär att vi förutom att vara stolta över Gillets långa historia också kan glädjas åt att Gillets framtid tycks vara säkrad för en lång tid framöver. Det har också inneburit att ceremonin blivit ovanligt långvarig och att alla nu längtar efter att få sträcka på benen. Jag skall därför fatta mig kort och upprepa vad jag sagt till var och en av Er att Ni är välkomna i Gillet. Jag hoppas att få träffa Er många gånger vid kommande års högtidssammankomster och dessutom vid papegojskjutningen som det här året äger rum vid Landskrona Citadell. Åldermannen Victoria och Olof Jernryd Gustav Löwegren Mårten Wadenbäck Pia Maly Sundgren med fader Rune Gabriel Rålamb Anne och Torsten Mörner Reciperande Bröder Nils Rooth, Pavel Maly, Marcelo Romano, Christer Ericsson, Claes Rimmenstedt, Christer Lindberg, Carl-Gustaf Söder, Carl-Gustaf Ljunggren, Torsten Mörner, Ralf G. Larsson, Tryggve Johansson, Johan Granholm, Oskar Ebbinghaus, Richard Påhlsson, Andreas Traunsberger, Christian Anker-Hansen, Erik Hansson, Johan Ragnar, Ivan Sigfrid, Fredrik Sandström, Peter Larsson, Johan Öhlin, Dan Olsson, Mårten Bengtsson, Mårten Wadenbäck, Gustaf Lillö, Gustav Löwegren Recipierande Systrar Gertie Rooth (Nils Rooth), Elisabeth Johansson (Tryggve Johansson), Inga-Lill Söder (Carl-Gustaf Söder), Viktoria Stenqvist (Christer Lindberg), Anita Ericsson (Christer 12 Knutsposten

13 Katarina Granstedt Helena Wiedling Fernandez Filippa med fader Urban Linse Gertie och Nils Rooth Ericsson), Anne Mörner (Torsten Mörner), Pia Maly Sundgren (Rune Gabriel Rålamb), Gerd Westerberg (Carl-Gustaf Ljunggren), Gunilla Steen-Granholm (Johan Granholm), Katarina Granstedt (Jan Sterngren), Eva Larsson (Ralf G. Larsson), Jenny Sjöquist, (Lars-Åke Sjöquist), Anna Ekstrand (Patrik Ekstrand), Karin Ebbinghaus (Oskar Ebbinghaus), Victoria Jernryd (Olof Jernryd), Mirja Carlsson Möller (Fabian Hagman), Maria Ekstrand (Johan Ragnar), Linnéa Larsdotter Näs (Richard Påhlsson), Marie Widell (Andreas Traunsberger), Lisa Åhlén (Ivan Sigfrid), Ilka Anker-Hansen (Christian Anker-Hansen), Anna Märta Rooth (Göran Svensson), Helena Wiedling Fernandes (Tor Wiedling Fernandes), Angelica Gillbjörn (Urban Linse), Filippa Linse (Urban Linse). Knutsposten 13

14 52 nya Knutsbröder och Knutsystar! 14 Knutsposten

15 Knutsposten 15

16 Ålderman Jan Alvå - här med åldermannen Stefan Lamme från Tumathorpsgillet ÅLDERMANNEN HÄLSAR VÄLKOMMEN till bords Bröder och Systrar i S:t Knut Ärade Gäster. Får jag be Er resa Er och tillsammans med mig utbringa Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs skål. Konungens skål! Kära Vänner. Ceremonierna är över. Festen har inletts med francaisen och vi har äntligen fått börja stilla vår hunger. Det är dags för mig att säga välkommen. Då vänder jag mig först till våra gäster från systergillena. Tumathorp representeras av åldermannen Stefan Lamme och åldfru Eva Nilsson. Ett hjärtligt tack till Er och Tumathorpsgillet för en utmärkt väl arrangerad åldermannasynod på Glimmingehus. Från Ronneby kommer åldermannen Lars Malmgren med åldfru Christel. Välkomna! Och från Ringsted åldermannen sedan nio dagar Knud Thirup med oldfru Kirsten. Knutsgillet i Laholm representeras av skattmästaren Åke Andersson och hustru Gunilla, Skanör-Falsterbo av skyttemästaren Krister H Berggren med hustru Christine, Malmögillet av skattmästaren Sven med hustru Viveca Rüter och slutligen Det Broderlige Skydeselskab i Aaalborg av 16 Knutsposten Fuglekongen Per Rasmussen med sin dronning Dorte. Särskilda gäster är också vår ålderman emeritus Carl-Gustaf Andrén med f.d. åldfru Karin samt åldfru emerita Hild Svenningsson. Det är inte bara våra gäster som är särskilt välkomna. Till den kategorin räknar jag alla närvarande Systrar och Bröder men alldeles speciellt våra 52 recipiender. Jag var mycket kortfattad i mitt tal till Er under ceremonin, vilket jag hoppas att Ni då var tacksamma för. Låt mig därför komplettera med något som borde sagts tidigare, nämligen genom att berätta något om vårt Gille. Ni har blivit medlemmar i ett Gille som i Lund funnits kontinuerligt under mer än 800 år. Gillet tillkom under en tid då det inte fanns några försäkringsbolag och inte heller några allmänna socialförsäkringar. Det huvudsakliga syftet med Gillet var att medlemmarna skulle bistå varandra ekonomiskt eller på annat sätt när någon medlem råkade i olycka av något slag. Den betydelsen har Gillet inte längre. Men ett syfte som varit detsamma under

17 alla århundraden är att Gillet skall ge medlemmarna tillfälle att umgås med varandra i ett festligt sammanhang. Ordet Gille är ju synonymt med ordet Fest. Och att Gillet alltid varit förknippat med rejäla fester framgår inte minst av vårt skrå från år 1586 eftersom man ansett det nödvändigt att där införa bötesbestämmelser för medlemmar som på festen burit sig illa åt efter att ha tittat för djupt i glasen och för dem som uppträtt osedligt under dansen. Det är bötesbestämmelser som man inte behövt tillämpa under de 25 år som jag varit Gillesbroder och jag utgår från att det inte heller blir aktuellt i kväll. Ni skall ju veta att Gillets motto är Fred och Endräkt. Det är ett motto som vår skyddspatron Knut Konung knappast levde upp till under sin livstid. Då var det Krig och Osämja som rådde. Men han blev helgon först efter sin död och sedan dess har han hållit sin hand över vårt Gille och sett till att Fred och Endräkt skall råda. Så låt oss nu alla ha en festlig kväll tillsammans i Fred och Endräkt. Skål! Knutsposten 17

18 dags för En glad svängom - eller en liten kopp kaffe 18 Knutsposten Jan Alvå valsar med hustru Carin

19 UNGDOMARNA 16:e januari jag anländer i full mundering till Grand Hotell. Som marskalk fick jag denna gång i uppdrag att lotsa in de recipierande, inklusive min bror Gustav, i Gröna Salongen där de fick träffa varandra och få information om vad som komma skulle. Jag anade en viss nervositet bland de församlade Trots det stora antalet recipiender så var antalet redan intagna ungdomar så pass få att det tyvärr inte blev någonting av ungdomsfördrinken som kom på tal innan balen. Synd, tycker jag, för det hade ju varit kul att lära känna även de ungdomar som inte sitter vid ungdomsbordet. Efter ceremonin styrde alla mot sina bord i matsalen, och jag mot ungdomsbordet. Trots det svikande antalet ungdomar så lyckades vi samla ihop 10 personer till detta bord, och (åtminstone jag) hade mycket trevligt. Alla var glada och vi hade mycket gemensamt att prata om. En liten detalj var dock att det verkade som att ungdomsbordet fick betydligt mindre mat än övriga bord tråkigt, framförallt eftersom det oftast är ungdomar som äter mest Det var så pass lite att somliga strax efter middagen fick kasta sig över pyttipannan för att bli mätta. Detta skulle dock kunna bero på alla intensiva försök att ta död på julgranen under jullekarna, vilket ju är ganska ansträngande det fanns inte många barr kvar när den åkte ut. Allt som allt en mycket trevlig kväll trevligare än efterräkningarna som sedan kom i Svensk Damtidning och jag tror att även nästa bal blir lika trevlig, i synnerhet om vi blir ännu fler ungdomar! Men innan nästa bal är det dags för papegojskjutning missa inte chansen att bli fågelkung eller fågeldrottning på Citadellet i Landskrona! Vi ses på papegojskjutningen! Nedan Louise Löwegren Karin Sandberg, Sigge Bardosson och Katarina Granstedt fnissar glatt tillsammans Fabian Hagman - glad krigare med det senaste i avrustningsväg Irina Guldstrand testar kaffet Knutsposten 19 Våra glada gadrobiärer

20 GULDDUVORNAS TACK Broder ålderman, bröder och systrar i Sankt Knuts gille i Lund, gästande bröder och systrar. Det var den 13.e januari Jag arbetade sedan ett par månader tillbaka som volontär på Lunds Dagblad. Lunds Dagblad var då Lunds stora lilla tidning. Den bevakade stadens små och stora händelser och begivenheter. Från Lunds Dagblads horisont var Knutsbalen på den tiden en stor händelse. Den skildrades varje år på tidningens första sida och man kunde läsa om den stort inne i tidningen. På förmiddagen kallade chefredaktör Ulf Jönsson in mej på sitt rum: Kan du komma in ett slag. Vi skulle prata lite om ett jobb. Idag har Knutsgillet sin högtidssammankomst. Jag tänkte du skulle skriva om den. Så på eftermiddagen begav jag mej försedd med block och penna till Akademiska Föreningen, där Knutsgillets högtidssammankomst på den tiden firades. Jag anvisades plats på läktaren, där jag hade god uppsikt över vad som hände. Om Knutsgillet och dess arbete och ceremonier hade jag minimal kunskap, så det blev en fascinerande upplevelse att följa skeendet i salen. Alla damerna som intog sina platser på mittgångens högersida. Det var mycket intressant att granska deras i många fall fantastiskt vackra klänningar. Jag hade på den tiden siktet inställt på att bli modeskribent, så jag kände mej verkligen på rätt plats. Så kom brödernas intåg ordnat och korrekt. Alla på plats. Ceremonierna kunde 20 Knutsposten börja. Först den långa parentationen, Så firandet av guld- och silverduvorna och sedan det som jag tyckte var mest spännande - receptionen av nya bröder och systrar. Det där med bröderna var väl måttligt intressant. De hade ju likadana svarta frackar allesammans utom någon som hade uniform. Men systrarna: Vilken klädprakt! Vilken upplevelse att se dem föras fram till åldermannen i sina vackra klänningar och niga inför presidiet. En syster i en fantastisk röd klänning överglänste alla de andra. När den formella delen av högtidssammankomsten var över och gästerna gick in till Chrougen för att övergå till supen traskade jag genom Lundagård med huvudet fyllt av intryck som jag skulle omsätta till en skildring i morgondagens tidning. Följande dag gick jag tidigt iväg till tidningen för att se mitt skrivande i tryck.

21 Döm om min bestörtning! Tryckfels- Nisse hade varit framme. Jag hade skrivit om systern i den röda klänningen att hon lyste som en blomma i sin vackra röda klänning Men i tryckfels-nisses version hade hon blivit lysten som en blomma i sin vackra röda klänning. Inte anade jag den dagen att jag nästa Knutsbal skulle höra till dem som skred fram och presenterades för ålderman och presidium. Men den 13:e januari 1960 var det min tur. Föregående år hade jag som åskådare varit med om denna högtidlighet. Jag hade förstått att ceremonin skulle utföras värdigt och ordentligt. Inte minst gällde det hälsningsnigningen. Här gällde det att vara förberedd ATT TRÄNA! Och tränat hade jag gjort i flera veckor. Så när min man och jag skred gången fram mot åldermannen visste jag hur en nigning skulle utföras: Stanna upp, sätt vänsterfoten något bakom högerfoten, böj knäna, sjunk ner mot golvet med rak rygg och behagfullt böjd nacke. När jag utförde detta gick ett sus genom salen. Nästa dag fanns en bild på nigningen i Lunds Dagblad. En nigning med sus hade min kollega satt som rubrik över bilden. Nu har femtio år passerat. Det har blivit många Knutsbaler under den tiden. Åldermän och presidiemedlemmar har kommit och gått, bröder och systrar har försvunnit, nya har kommit till. Men hela tiden har högtidssammankomsterna har varit sig lika. Igenkännliga i en föränderlig värld. Det har varit samma värdiga avsked till dem som inte längre funnits med, det har varit samma ståtliga firande av en ny generation guldbröder och guldsystrar. Lika högtidligt celebrerande av silverfolket. Och samma högtidliga välkomnande av nya skaror unga och lite äldre recipiender. Samma lite nervösa, ivriga glädje hos de unga kvinnliga aktörerna, som inte förväntades susniga men väl åstadkomma någon slags nigning. Den sortens hälsning är ju något som inte finns med i unga flickors tankevärld idag. Genom åren har också fortsättningen på högtidssammankomsten varit sig lik. Samma goda, glada gemenskap kring de festligt dukade borden med den goda maten. Samma festliga fortsättning med musik och dans. Den ibland trånga polonäsen och fransäsen med början i kaos och fortsättning med oftast ordnade turer i vackert sammanhållna led. Det har känts gott att finnas i ett sammanhang med seder och bruk medförda sedan generationer. Det känns också fint att få vara med och föra in kommande generationer i detta. Och det har varit en underbar upplevelse att idag få mottaga gillets vackra guldsymbol. För allt detta för de många årens högtidliga ceremonier och varma gemenskap. För härliga måltider i goda vänners sällskap, för smäktande wienervalser och glada modernare danser till sena timmen. För allt detta ber jag härmed att till ålderman och presidium få framföra mitt och mina guldsyskons varma tack. Anna Carin Wadenbäck Knutsweben Maila Knutsposten 21

22 PARENTATIONEN forts fr sid 7 Märta Åsdahl Holmberg föddes 1919 i Lekaryd, Småland. Hon tog studenten i Växjö och blev fil.kand. i Lund. Efter det att hon doktorerat tjänstgjorde hon som docent i tyska språket i Lund. Därefter var hon universitetslektor i Uppsala samt från 1973 till 1984 professor i tyska språket i Göteborg. Hon var ledamot av vittehetsakademin. Hennes make Erik Holmberg var professor i astronomi. Märta Åsdahl Holmberg blev medlem av Gillet Gustaf Stenfors föddes 1919 i Jakobstad i Finland. Efter studentexamen påbörjade han studier vid Tekniska Högskolan i Helsingfors. Studierna avbröts emellertid av kriget då Gustaf Stenfors deltog aktivt vid fronten. Efter kriget avlade han examen som diplomingengör. Han kom tillsammans med sin hustru Suvi till Sverige 1947 och fick anställning vid en byggnadsfirma först i Västerås och sedan i Uppsala. Under tiden i Uppsala var han ansvarig för konstruktionen av vattentornet i Örebro. Han kom till Lund 1963 såsom överingenjör i Svenska Stenbeläggningar. Efter det att detta företag lagts ned arbetade han till sin pensionering vid Malmö stads fastighetskontor. Gustav och hans hustru Suvi var seg-lingsentusiaster. Gustaf Stenfors var under många år ordförande i seglingsklubben i Barsebäckshamn. Han blev medlem av Gillet Hans hustru Suvi parenterades förra året. Birgit Borelius föddes 1920 i Århus i Danmark men växte upp i Norrköping. Där fick hon arbete hos Posten sedan hon utbildat sig till postexpeditör. Där träffade hon också sitt livs kärlek, den dåvarande chefen för Norrköpings museum Aron Borelius, som hon gifte sig med. Makarna flyttade till Lund när Aron blivit professor i konsthistoria. Birgit påbörjade då akademiska studier och blev fil.kand. i bl.a. litteraturhistoria och teoretisk filosofi. Hon hade ett mycket stort litteraturintresse 22 Knutsposten och startade läsecirklar där medlemmarna under hennes ledning fick stifta bekantskap med världs-litteraturens giganter. Birgit och Aron bodde efter Arons pensionering i Viken. Hon blev medlem i Gillet Inge Plymoth föddes 1921 i Arlöv och var för oss Bröder och Systrar i Gillet mest känd som redaktör för Knutsposten och som sådan aktiv in i det sista. Under sitt yrkesverksamma liv var han under 30 år anställd som chefstecknare i Sydsvenskan. Därefter var han verksam som konstruktör och låg bakom bl.a. den s.k. Plymothplattan rörliga metallplattor i garage samt ett nytt startsystem för travhästar. Hans karriär innefattar också byggandet av Bellevue-stadion i Malmö och de första skisserna till Sydsvenskanhuset, Victoriastadion i Lund samt sporthallar i Västerås och på Grönland. Han var länge aktiv tennisspelare och ordförande i Malmö tennisklubb. Han blev medlem i Gillet 1971 och fick vid årshögtiden 2009 synnerligen välförtjänt ta emot Gillets då nyinstiftade särskilda förtjänsttecken. Kjell-Erik Sandberg föddes 1921 i Stehag och växte upp på Stehagsgården. Han utbildade sig först till folkskollärare och senare till gymanstik-direktör efter det att han under kriget tjänstgjort som officer. Efter utbildningen arbetade han som gymnastiklärare i Malmö där han på Slottsstadens läroverk under början av 1950-talet hade bl.a. Gillets ålderman som elev. Merparten av hans yrkesverksamhet var dock förlagd till Hässleholm, där han fram till pensioneringen tjänstgjorde som gymnastikdirektör. Han hade ett stort intresse för naturen, var medlem i Biologiska föreningen samt ägnade mycket tid och intresse åt sin stora trädgård på egendomen Stjärneholm. Han

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren 2015. Fortsättning på följetången. Nu försäljning av

Läs mer

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra FOTO: ULF HENRKSSON SDAN 8 SDAN 10 SDAN 16 Tomas Eklund värnar om miljön Enligt forskarna är solenergi framtidens melodi. SDAN 6 Pelle Larsson med barn trivdes i vintersolen. SDAN 24 Mor och son mår osedvanligt

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson

De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson Kennedy Andersson Detta är berättelsen om de tre sönerna Tryggve, Ragnar och Arvid Aaby Ericsson på Gåvetorp och bygger på skriftliga och

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Högskolan på Gotland 1998 2013

Högskolan på Gotland 1998 2013 Högskolan på Gotland 1998 2013 Innehåll 3 Förord 5 Agneta Lundström: Nya lärdomar från ett nytt lärosäte 9 Gunhild Beckman: Högskolan på Gotland en spännande utmaning 21 Leif Borgert: Högskola söker sin

Läs mer

ORDFÖRANDENS RADER. För snart är den här, sommaren, så skynda er att njuta av våren! Kram Katarina. SWEA Oslo nr. 1/06. Styrelse för SWEA-Oslo

ORDFÖRANDENS RADER. För snart är den här, sommaren, så skynda er att njuta av våren! Kram Katarina. SWEA Oslo nr. 1/06. Styrelse för SWEA-Oslo SWEA bladet, Oslo nr. 1 2006 årg. 14 Adress: Postboks 2549 Solli 0202 Oslo www.chapters-swea.org/oslo/ Ansvarig utgivare: Katarina Silfverskiöld tel. 22 14 28 85 Redaktör: Maria Christophersen Hielte tel.

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL

SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL SOM ATT LÄGGA ETT PUSSEL Uppföljning tio år efter Backabranden Ann Hanbert LarsÅke Lundberg Lars Rönnmark Innehåll Förord att läsa före och/eller efter 4 Inledning 6 Kapitel 1. Det magiska mötet 9 Tidsaxel

Läs mer

Folkets Bio presenterar. En film från Olympia Filmproduktion i samproduktion med Sveriges Television med stöd av Svenska Filminstitutet

Folkets Bio presenterar. En film från Olympia Filmproduktion i samproduktion med Sveriges Television med stöd av Svenska Filminstitutet Folkets Bio presenterar En film från Olympia Filmproduktion i samproduktion med Sveriges Television med stöd av Svenska Filminstitutet Långt från Jordbro En film om några av Jordbrobarnens barn En film

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Satsa också på gamla Lund!

Satsa också på gamla Lund! 2011: 5 Satsa också på gamla Lund! Lundalänken och Kunskapsstråket var två ledord när politiker och planerare på Gamla Lunds möte tecknade visioner av det nya Lund som ska byggas i nordost i anslutning

Läs mer

Är tv-spel något för seniorer?

Är tv-spel något för seniorer? Är tv-spel något för seniorer? Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje 1 Jag tänker på när pensionärerna först ser mig spela. Då ser de på mig med förvånade

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer