GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/ Karin Lennartsson 046/ Nils Eksandh 046/ Lars H Bruzelius 046/ vice Stolsbroder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder"

Transkript

1 Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr Nr

2 GILLESFÖRENINGENS STYRELSE Ordförande Ulf Kristoffersson 046/ Gillets ålderman, se nedan Karin Lennartsson 046/ Vice ordförande Anna Lisa Lindgren 046/ Gillets stolsbroder, se nedan Gustaf Ljung 046/ Skattmästare Eva Ljunggren 046/ Gillets skattmästare, se nedan Kurt Nilsson 0418/ Valda ledamöter Britha Svensson 046/ Ingrid Andersen 046/ Fredrik Tersmeden 046/ Hans Jerenäs 046/ S-O Wernersson 046/ Birgitta Hansson 046/ GILLETS STYRELSE Ålderman Sekreterare Jan Alvå 040/ Karin Lennartsson 046/ Stolsbroder Gillets skattmästare Nils Eksandh 046/ Lars H Bruzelius 046/ vice Stolsbroder Tryckeri: PRINTING MALMÖ AB Gun Hellsvik 046/ Produktion: Jan Sterngren GILLESFÖRENINGEN SANKT KNUT I LUND Att vara med i S:t Knuts Gille i Lund betingar ingen avgift utom receptionsavgiften. Samtidigt kostar det naturligtvis att driva en så pass stor organisation. Därför har man bildat Gillesföreningen Sankt Knut i Lund. För den billiga penningen av f n 125 kr/pers och år (150 kr för makar) får du vår utmärkta publikation Knutsposten med information om allt som sig i föreningen tilldrager, du är med och stödjer Gillets verksamhet - och du får dessutom avgiften till Knutshögtiden subventionerad! Nyrecipierade Bröder och Systrar erhåller första numret av Knutsposten gratis. Bank- och plusgironummer till Gillesföreningen framgår av uppgifter i Knutsposten. Att vara med i Knutsgillet är således bra - att vara med i Gillesföreningen är en förmån! Knutsposten Knutsposten är organ för Gillesföreningen Sankt Knut i Lund. Föreningen har som uppgift att stödja och befrämja verksamheten inom Sankt Knuts Gille i Lund. Det är Gillesföreningen som står bakom de olika arrangemang som ordnas för Gillets medlemmar och som genom Knutsposten informerar härom två gånger per år. Medlemsavgiften är 125 kr för en person och 150 kr för par, vilket insättes på bankgiro eller plusgiro Redaktör är Jan Sterngren. Örnvägen 45, Lund, tel 046/ Adressändring meddelas Gillets sekreterare Karin Lennartsson, Tornavägen 48, Lund, tel 046/ e-post

3 Åldermannen har ordet Åldermännen i S:t Knuts Gillen träffas ibland vid s.k. åldermannasynoder. Den (såvitt känt) första synoden ägde rum i Ringsted år Kontakt mellan Gillena upprätthålls också genom att åldermännen eller andra styrelsemedlemmar deltar som gäster vid Systergillenas årshögtider. Den senaste åldermannasynoden gick av stapeln på Glimmingehus sommaren 2009 med närvarande åldermän från Lund, Malmö, Ystad, Skanör, Landskrona, Thumatorp, Ronneby, Laholm, Flensburg och Ringsted samt representanter för våra kusiner skyttegillena i Ålborg och Köpenhamn. Endast ett Gille saknades, nämligen S:t Knuts Gille i Visby. Vi kunde då konstatera att ingen av nu tjänstgörande åldermän hittills besökt Visby och att det var länge sedan någon representant för Visbygillet besökte något av våra andra Gillen. Det bestämdes därför vi borde se till att återknyta Visby till Gillenas gemenskap. Så kom det sig att åldermän och åldfruar från Lund, Landskrona, Thumatorp och Laholm den 23 januari begav sig till ett vintrigt Visby för att delta i 2010 års Adelgille. Där togs vi redan före festligheterna emot med champagne av åldermannen i Torsten Gislestam, som gladde sig åt det ovanliga och överraskande besöket. När sedan festen börjat fick vi många bevis på att vårt besök uppskattades också av andra medlemmar i Visby Knutsgille. Adelgillet i Visby har det mesta gemensamt med högtidsfesterna i andra Knutsgillen. Ceremonierna är till största delen desamma. Likaså den glada stämningen. Det som är speciellt är att Gillet äger rum i en omgivning som starkt präglas av medeltidens historia. Något som också var ett ledmotiv i arkeologen Torsten Gislestams åldermannatal och i högtidstalet av historielektorn Åke G. Sjöberg. Ett påstående som flera gånger återkom i talen var att Visbygillet är det ursprungliga Knutsgillet. Belägg för detta anser man sig ha i ett brev från kung Valdemar den store på 1170-talet i vilket kungen påbjuder grundandet av ett Knutsgille i Visby. Som artiga gäster gjorde vi naturligtvis inga invändningar mot detta påstående. Sins emellan var vi från Skåne och Halland emellertid överens om att påståendet knappast kan vara riktigt. Man vet att det redan tidigare under 1100-talet fanns köpmannagillen i flera städer i mera centrala delar av det danska väldet och eftersom gillena vanligtvis inrättades med ett helgon som skyddspatron är det väl troligt att dessa fick anknytning till någon av de båda danska nationalhelgonen Knut Konung och Knut Lavard. Jan Alvå Knutsposten

4 högtidlig inmarsch, pomp stass, - och en liten, liten Christina och Tuve Boethius, David Svensson - Grazyna Kosno, Carl-Gustaf Ljunggren och Gerd Westerberg Knutsposten

5 och ståt, glitter och hatt! Marie, Louise, Gustav och Peter Löwegren Anastasia Bogdanova, Geyza Halász, Cecilia och Hans Jerenäs, Maria Halász Knutsposten

6 parentationen vid högtidsfesten Jag tänder två ljus. Det ena för vår skyddspatron Kung Knut den helige, som år 1086 mördades framför altaret i S:t Albans kyrka i Odense. Det andra för de Systrar och Bröder som under år 2009 lämnat vår krets. Äldst av dem som avled under 2009 var Birgit Lindgren som föddes 1912 i Lund men växte upp i Helsingborg där hennes far Herold Hirschlaff var läkare. Hon studerade själv till läkare i Lund och blev efter hand navet i en läkarfamilj inom vilken, förutom hon själv och fadern, även två bröder, maken Gunnar Lindgren, sonen Fredrik och sonhustrun Kristina var läkare. Birgit och Gunnar var efter studietiden först verksamma i Stockholm men flyttade till Lund sedan Gunnar utnämnts till professor i socialmedicin. Gunnar Lindgren avled Birgit var psykiater och tjänstgjorde till sin pensionering som överläkare på S:t Lars. Hon var socialt aktiv med medlemskap i Zonta och Nya Idun föreningar för yrkesverksamma kvinnor. Hon var Knutssyster sedan Tage Christensson föddes 1914 i Igelösa, tog studenten i Lund och utbildade sig sedan till agronom. Han blev som lantbrukare först inspektor och sedan innehavare av Odarslövs Södergård. Under en period var han lärare på Hvilans lantmannaskola och han hade många förtroendeuppdrag inom bl.a. lantbrukets organisationer och i Lunds renhållningsverk. Vid Skånska Agronomklubbens årsmöten på Bjärsjölagård underhöll han med egenkomponerade sånger och pianospel. Han blev medlem av Gillet 1959 Christian Nemark föddes 1914 i Löberöd där hans föräldrar och morföräldrar var köpmän. Han tog studenten på Spyken 1934 och läste sedan franska, juridik och nationalekonomi vid universitetet. Efter studierna var han först anställd i sin svärfars stenkol-koks-ved- och brännoljefirma. Knutsposten Därefter under 40 år hos Skandinaviska Banken i Lund, där han hade hand om lån, rembourser och utländska importredovisningar åt stadens industrier. Han hade ett stort intresse för gamla, sköna ting, vilket hans hem vittnade om, och han bildade ett eget bolag som sysslade med konstdekoration. Ett annat intresse var Nordens historia, vilket inspirerade honom till förvärvet av Uddarps säteri i Skepparslöv, ett av Danmarks forna herresäten med rötter i 1200-talet, vilket har sagts vara som en stege genom århundradena. Detta intresse gjorde att han självklart blev medlem i S: t Knuts Gille. Han och hans hustru Lizzie blev 50-års jubilarer Birgitta Ohlsson föddes 1917 som dotter till prosten Karl Bäckgren, då komminister i Svärta utanför Nyköping och sedan kyrkoherde i Askersund. Hon tog realexamen i Askersud och gick sedan in för att lära sig språk. Detta gjorde hon genom att arbeta som au pair först under ett år i Hamburg och sedan i London. Eftersom kriget kom emellan fick hon lära sig franska i Stockholm, där hon också fick utbildning till sekreterare. Hennes första anställning var vid domkapitlet i Strängnäs. Där blev hon aktiv i lottarörelsen. Hon var under kriget en tid som frivillig i Finland där hon gjorde humanitära insatser nära fronten. När hon kom hem sökte hon anställning vid UD och blev omedelbart antagen på grund av sina språkkunskaper. Hon placerades vid

7 generalkonsulatet i New York. Dit kom också Åke Malmström som härstammade från Lund. Åke och Birgitta gifte sig med varandra vid krigsslutet. Äktenskapet tog emellertid slut redan efter 8 månader då Åke Malmström dog. Makarnas son Per föddes 3 månader efter faderns död. Efter det att Birgitta blivit änka arbetade hon under några år som direktionssekreterare i ett företag i Stockholm. Hon träffade av en händelse Åke Malmströms barndomsvän Per-Håkan Ohlsson och gifte sig med honom Därmed kom hon till Lund. Här var hon med om att starta Lunds Inner Wheel-klubb, var engagerad i Röda Korset och hade åtskilliga andra sociala engagemang. Hon var dessutom såsom värdinna och genom sina språkkunskaper ett värdefullt stöd åt Per-Håkan Ohlsson i hans omfattande representation för Lunds stad. Hon blev medlem av Gillet 1960 och hade varit berättigad till guldduvan i år. Karin Fahlman föddes 1918 på Råå som dotter till muraremästare Arhild Andersson och hans hustru Anna. Hon tog studenten i Helsingborg. Hon gifte sig tidigt med Börje Fahlman och flyttade 1939 med honom till Lund där de startade Fahlmans konditori. De fick tillsammans tre barn som växte upp vid Bantorget. Karin var centralpunkten i familjen. Hon var duktig på att sy, gick vävkurser på Kulturen, målade, snickrade, var beläst på flera språk, spelade piano samt älskade fest och dans och resor. Hon blev medlem i Gillet Carl Gustaf Månsson föddes 1918 i Kivik. Han tog studenten i Ystad 1938 och studerade därefter i Lund. Efter studierna fick han anställning först hos Skandinaviska Banken och sedan hos Skattemyndigheten i Lund, där han fram till sin pensionering 1984 var enhetschef. Han hade många förtroendeuppdrag och var bl.a. huvudman i sparbanken och president i Lions Club samt ledamot i stiftelsen Råby räddningsinstitut. Han recipierade i Gillet 1950 och blev så småningom en av Gillets verkliga trotjänare. Sålunda var han Gillets skattmästare och dess sekreterare och blev jubelbroder Sedan 1991 var Carl Gustaf och hans hustru Anna Lisa bosatta i Ystad, där de dessförinnan varit sommarboende. Ulf Thordeman föddes 1919 i Uppsala, men flyttade tillsammans med sin mor till Lund redan som 4-åring efter det att hans far dött. Han blev fotograf och öppnade tillsammans med sin bror en ateljé på Clemenstorget redan i slutet av 1930-talet. Han var verksam i Lund till 1965 och flyttade sedan till först Tyringe och sedan Hästveda, där han så länge han kunde fortsatte med fotografering. Han var en konstnärssjäl och hade flera projekt med konstföreningar. Han målade också. Ulf Thordeman blev medlem av Gillet 1948 och fick guldduvan forts sid 22 Knutsposten

8 Å L D E R M A N N E N S ta l T I L L G U L D D U V O R N A Kära jubilarer! Jag anmodar nu de Bröder och Systrar som kommit för att mottaga tecknet på 50-årigt medlemskap att stiga fram för podiet efter upprop av Syster sekreteraren Hans Jerenäs, Carola Ahlfors, Ulla Levin, Ingrid Lundborg, Ingrid Olsson, Monica Rosenblad, Anna Carin Wadenbäck, Anne-Marie Wollheim, Agneta von Waltzel, Eva Zetterquist 50 år har gått sedan Ni blev medlemmar i Gillet. När man kommit upp i vår ålder känns 50 år inte som någon lång tid och sett i Gillets 850-åriga tidsperspektiv är 50 år en mycket kort tid. Ändå är det mycket som har förändrats under tiden för Ert medlemskap var det kalla kriget nära sin höjdpunkt. Nikita Chrustjev bankade med sin sko i FN: s generalförsamling. Kuba-krisen var nära förestående och blev en utmaning för den nyvalde president Kennedy. Europa var delat med en järnridå - en ridå som fortfarande hade sina såll eftersom Muren ännu inte var byggd. I Sydafrika och Rhodesia rådde apartheid och i USA hade Martin Luther King börjat drömma och startat sin medborgarrättsrörelse. Idag talar vi inte längre om det kalla kriget, Muren är riven och flertalet av Europas stater är förenade i en union, apartheid har upphört i Sydafrika och USA har en president med afrikanska rötter. Förändringar som vi inte kunde föreställa oss för 50 år sedan. Då var vi å andra sidan inte medvetna om någon klimatkris. Vår oro gällde istället ett eventuellt kärnvapenkrig. En oro som vi idag nästan glömt bort trots att kärnvapnen nu är fler och starkare än någonsin och trots att världen fortfarande är full av krishärdar. Förändringarna har varit påtagliga också när det gäller vårt vardagsliv satt vi klistrade vid vår svart-vita TV med en kanal - ja i Skåne var vi priviligierade genom att vi hade tillgång också till den danska kanalen. Idag präglas vardagen av mobiltelefonen och av datorn med Internet, hemsidor på webben, , bloggande m.m. Ett område där förändringarna gått så fort Carola Ahlfors, Hans Jerenäs, Ingrid Olsson, Ingrid Lundborg, Eva Zetterquist, Agneta von Waltzel, Knutsposten

9 Guldduvorna Ulla Levin, Mona Rosenblad, Ingrid Olsson och Anne-Marie Wollheim. Nedan får Karin Wadenbäck puss på kinden av åldermannen att vi som kommit upp i åren ibland måste ta barnbarnen till hjälp för att hänga med. Sedan har vi de allra största förändringarna - de som hänger samman just med att vi blivit 50 år äldre. Vår livssituation har successivt förändrats. Vi ser inte längre framåt med både förhoppningar och oro inför en osäker framtid. Vi blickar oftare bakåt i tiden. Vi har fått facit och vet hur det gick. Finns det något i den här världen som är oföränderligt? Ja - Knutsgillet har bestått i 850 år. Visst har det förändrats under den långa tiden men jag tror att det allra mesta är precis som det var för 50 år sedan. Och Gillets uppgift att i Fred och Endräkt föra samman glada människor till en minnesvärd fest är oförändrad genom århundradena. På Gillets vägnar vill jag tacka Er för Ert trogna deltagande i våra aktiviteter och för Er närvaro här idag. Jag önskar att vi får se Er ibland oss många gånger till Fred och Endräkt. Gillet lyckönskar Er till Er nya värdighet! Knutsposten

10 S I L V E R B R Ö D E R O C H S I L V E R S Y S T R A R Kära 25-årsjubilarer! Vi gläder oss åt att Ni kommit hit idag för att hämta silverduvan, som ett tecken på 25-årig tillhörighet i Knutsgillet. Det hör till traditionen att vid detta tillfälle kort erinra om vad som hände det år Ni recepierade alltså Ni välkomnades av vår dåvarande ålderman, Anders Bruzelius 1985 rymde fyra vargar från Skånes Djurpark och sköts ihjäl historien upprepar sig. Desmond Tutu blev den förste svarte ärkebiskopen i Sydafrika 25 år senare har Sveriges regering denna vecka utsett vår första kvinnliga ordförande för Högsta Domstolen vår Knutssyster Marianne Lundius, som bett mig framföra en hälsning till bröder och systrar Svenska folket drabbades av att bensinpriset rusade i höjden till över 4:50:-/liter Sveriges generalkonsul i San Marino förklarade att Sverige och San Marino inte längre var i krig med varandra, detta för att rätta till att man glömt sluta fred vid Wienkongressen Den svenska riksdagen beslutade att avveckla kärnkraften till Trots detta beslut är det inte omöjligt att vi i år kan få beslut om ersättningsbyggen var också det år då det avslöjades att viner från Burgenland i Österrike sötats med dietylenglykol och det år då den svenska riksdagen beslutade att katalytisk avgasrening skulle införas på bilar från och med 1989 års modell. Tänk så snabbt tiden går och så snabbt vi glömmer. Det mesta är sig likt, men 10 Knutsposten vissa händelser har påverkat utvecklingen positivt. Knutsgillet är sig också likt med sina ceremonier som känns igen år efter år. Vi hoppas att denna kväll hos Er ska återkalla fina minnen från 1985 och också ge nya positiva minnen. Stolsbrodern

11 Silverbröder Jan Alvå, Olof Elfström, Rolf Elmér, Anders Ljunge, Magnus Nord, S-O Wernersson Silversystrar Carin Alvå, f Johansson, Kristina Elmér, f Olsson, Kerstin Ferbas, f Sandvall, Cornelia Jonsland, f xxxxxxxxxx Bodil Larsson, Marianne Ljunge, f Nilsson, Ulrika Rudnert, f Wadenbäck, Maj Spånberg, f Nissert, Saga Wernersson, f Standert Knutsposten 11

12 å r s r e k o r d r e c e p t i o n Kära recipiender Det var länge sedan så här många recipierade i Knutsgillet. Vi har idag fått 52 nya medlemmar. Det innebär att vi förutom att vara stolta över Gillets långa historia också kan glädjas åt att Gillets framtid tycks vara säkrad för en lång tid framöver. Det har också inneburit att ceremonin blivit ovanligt långvarig och att alla nu längtar efter att få sträcka på benen. Jag skall därför fatta mig kort och upprepa vad jag sagt till var och en av Er att Ni är välkomna i Gillet. Jag hoppas att få träffa Er många gånger vid kommande års högtidssammankomster och dessutom vid papegojskjutningen som det här året äger rum vid Landskrona Citadell. Åldermannen Victoria och Olof Jernryd Gustav Löwegren Mårten Wadenbäck Pia Maly Sundgren med fader Rune Gabriel Rålamb Anne och Torsten Mörner Reciperande Bröder Nils Rooth, Pavel Maly, Marcelo Romano, Christer Ericsson, Claes Rimmenstedt, Christer Lindberg, Carl-Gustaf Söder, Carl-Gustaf Ljunggren, Torsten Mörner, Ralf G. Larsson, Tryggve Johansson, Johan Granholm, Oskar Ebbinghaus, Richard Påhlsson, Andreas Traunsberger, Christian Anker-Hansen, Erik Hansson, Johan Ragnar, Ivan Sigfrid, Fredrik Sandström, Peter Larsson, Johan Öhlin, Dan Olsson, Mårten Bengtsson, Mårten Wadenbäck, Gustaf Lillö, Gustav Löwegren Recipierande Systrar Gertie Rooth (Nils Rooth), Elisabeth Johansson (Tryggve Johansson), Inga-Lill Söder (Carl-Gustaf Söder), Viktoria Stenqvist (Christer Lindberg), Anita Ericsson (Christer 12 Knutsposten

13 Katarina Granstedt Helena Wiedling Fernandez Filippa med fader Urban Linse Gertie och Nils Rooth Ericsson), Anne Mörner (Torsten Mörner), Pia Maly Sundgren (Rune Gabriel Rålamb), Gerd Westerberg (Carl-Gustaf Ljunggren), Gunilla Steen-Granholm (Johan Granholm), Katarina Granstedt (Jan Sterngren), Eva Larsson (Ralf G. Larsson), Jenny Sjöquist, (Lars-Åke Sjöquist), Anna Ekstrand (Patrik Ekstrand), Karin Ebbinghaus (Oskar Ebbinghaus), Victoria Jernryd (Olof Jernryd), Mirja Carlsson Möller (Fabian Hagman), Maria Ekstrand (Johan Ragnar), Linnéa Larsdotter Näs (Richard Påhlsson), Marie Widell (Andreas Traunsberger), Lisa Åhlén (Ivan Sigfrid), Ilka Anker-Hansen (Christian Anker-Hansen), Anna Märta Rooth (Göran Svensson), Helena Wiedling Fernandes (Tor Wiedling Fernandes), Angelica Gillbjörn (Urban Linse), Filippa Linse (Urban Linse). Knutsposten 13

14 52 nya Knutsbröder och Knutsystar! 14 Knutsposten

15 Knutsposten 15

16 Ålderman Jan Alvå - här med åldermannen Stefan Lamme från Tumathorpsgillet ÅLDERMANNEN HÄLSAR VÄLKOMMEN till bords Bröder och Systrar i S:t Knut Ärade Gäster. Får jag be Er resa Er och tillsammans med mig utbringa Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs skål. Konungens skål! Kära Vänner. Ceremonierna är över. Festen har inletts med francaisen och vi har äntligen fått börja stilla vår hunger. Det är dags för mig att säga välkommen. Då vänder jag mig först till våra gäster från systergillena. Tumathorp representeras av åldermannen Stefan Lamme och åldfru Eva Nilsson. Ett hjärtligt tack till Er och Tumathorpsgillet för en utmärkt väl arrangerad åldermannasynod på Glimmingehus. Från Ronneby kommer åldermannen Lars Malmgren med åldfru Christel. Välkomna! Och från Ringsted åldermannen sedan nio dagar Knud Thirup med oldfru Kirsten. Knutsgillet i Laholm representeras av skattmästaren Åke Andersson och hustru Gunilla, Skanör-Falsterbo av skyttemästaren Krister H Berggren med hustru Christine, Malmögillet av skattmästaren Sven med hustru Viveca Rüter och slutligen Det Broderlige Skydeselskab i Aaalborg av 16 Knutsposten Fuglekongen Per Rasmussen med sin dronning Dorte. Särskilda gäster är också vår ålderman emeritus Carl-Gustaf Andrén med f.d. åldfru Karin samt åldfru emerita Hild Svenningsson. Det är inte bara våra gäster som är särskilt välkomna. Till den kategorin räknar jag alla närvarande Systrar och Bröder men alldeles speciellt våra 52 recipiender. Jag var mycket kortfattad i mitt tal till Er under ceremonin, vilket jag hoppas att Ni då var tacksamma för. Låt mig därför komplettera med något som borde sagts tidigare, nämligen genom att berätta något om vårt Gille. Ni har blivit medlemmar i ett Gille som i Lund funnits kontinuerligt under mer än 800 år. Gillet tillkom under en tid då det inte fanns några försäkringsbolag och inte heller några allmänna socialförsäkringar. Det huvudsakliga syftet med Gillet var att medlemmarna skulle bistå varandra ekonomiskt eller på annat sätt när någon medlem råkade i olycka av något slag. Den betydelsen har Gillet inte längre. Men ett syfte som varit detsamma under

17 alla århundraden är att Gillet skall ge medlemmarna tillfälle att umgås med varandra i ett festligt sammanhang. Ordet Gille är ju synonymt med ordet Fest. Och att Gillet alltid varit förknippat med rejäla fester framgår inte minst av vårt skrå från år 1586 eftersom man ansett det nödvändigt att där införa bötesbestämmelser för medlemmar som på festen burit sig illa åt efter att ha tittat för djupt i glasen och för dem som uppträtt osedligt under dansen. Det är bötesbestämmelser som man inte behövt tillämpa under de 25 år som jag varit Gillesbroder och jag utgår från att det inte heller blir aktuellt i kväll. Ni skall ju veta att Gillets motto är Fred och Endräkt. Det är ett motto som vår skyddspatron Knut Konung knappast levde upp till under sin livstid. Då var det Krig och Osämja som rådde. Men han blev helgon först efter sin död och sedan dess har han hållit sin hand över vårt Gille och sett till att Fred och Endräkt skall råda. Så låt oss nu alla ha en festlig kväll tillsammans i Fred och Endräkt. Skål! Knutsposten 17

18 dags för En glad svängom - eller en liten kopp kaffe 18 Knutsposten Jan Alvå valsar med hustru Carin

19 UNGDOMARNA 16:e januari jag anländer i full mundering till Grand Hotell. Som marskalk fick jag denna gång i uppdrag att lotsa in de recipierande, inklusive min bror Gustav, i Gröna Salongen där de fick träffa varandra och få information om vad som komma skulle. Jag anade en viss nervositet bland de församlade Trots det stora antalet recipiender så var antalet redan intagna ungdomar så pass få att det tyvärr inte blev någonting av ungdomsfördrinken som kom på tal innan balen. Synd, tycker jag, för det hade ju varit kul att lära känna även de ungdomar som inte sitter vid ungdomsbordet. Efter ceremonin styrde alla mot sina bord i matsalen, och jag mot ungdomsbordet. Trots det svikande antalet ungdomar så lyckades vi samla ihop 10 personer till detta bord, och (åtminstone jag) hade mycket trevligt. Alla var glada och vi hade mycket gemensamt att prata om. En liten detalj var dock att det verkade som att ungdomsbordet fick betydligt mindre mat än övriga bord tråkigt, framförallt eftersom det oftast är ungdomar som äter mest Det var så pass lite att somliga strax efter middagen fick kasta sig över pyttipannan för att bli mätta. Detta skulle dock kunna bero på alla intensiva försök att ta död på julgranen under jullekarna, vilket ju är ganska ansträngande det fanns inte många barr kvar när den åkte ut. Allt som allt en mycket trevlig kväll trevligare än efterräkningarna som sedan kom i Svensk Damtidning och jag tror att även nästa bal blir lika trevlig, i synnerhet om vi blir ännu fler ungdomar! Men innan nästa bal är det dags för papegojskjutning missa inte chansen att bli fågelkung eller fågeldrottning på Citadellet i Landskrona! Vi ses på papegojskjutningen! Nedan Louise Löwegren Karin Sandberg, Sigge Bardosson och Katarina Granstedt fnissar glatt tillsammans Fabian Hagman - glad krigare med det senaste i avrustningsväg Irina Guldstrand testar kaffet Knutsposten 19 Våra glada gadrobiärer

20 GULDDUVORNAS TACK Broder ålderman, bröder och systrar i Sankt Knuts gille i Lund, gästande bröder och systrar. Det var den 13.e januari Jag arbetade sedan ett par månader tillbaka som volontär på Lunds Dagblad. Lunds Dagblad var då Lunds stora lilla tidning. Den bevakade stadens små och stora händelser och begivenheter. Från Lunds Dagblads horisont var Knutsbalen på den tiden en stor händelse. Den skildrades varje år på tidningens första sida och man kunde läsa om den stort inne i tidningen. På förmiddagen kallade chefredaktör Ulf Jönsson in mej på sitt rum: Kan du komma in ett slag. Vi skulle prata lite om ett jobb. Idag har Knutsgillet sin högtidssammankomst. Jag tänkte du skulle skriva om den. Så på eftermiddagen begav jag mej försedd med block och penna till Akademiska Föreningen, där Knutsgillets högtidssammankomst på den tiden firades. Jag anvisades plats på läktaren, där jag hade god uppsikt över vad som hände. Om Knutsgillet och dess arbete och ceremonier hade jag minimal kunskap, så det blev en fascinerande upplevelse att följa skeendet i salen. Alla damerna som intog sina platser på mittgångens högersida. Det var mycket intressant att granska deras i många fall fantastiskt vackra klänningar. Jag hade på den tiden siktet inställt på att bli modeskribent, så jag kände mej verkligen på rätt plats. Så kom brödernas intåg ordnat och korrekt. Alla på plats. Ceremonierna kunde 20 Knutsposten börja. Först den långa parentationen, Så firandet av guld- och silverduvorna och sedan det som jag tyckte var mest spännande - receptionen av nya bröder och systrar. Det där med bröderna var väl måttligt intressant. De hade ju likadana svarta frackar allesammans utom någon som hade uniform. Men systrarna: Vilken klädprakt! Vilken upplevelse att se dem föras fram till åldermannen i sina vackra klänningar och niga inför presidiet. En syster i en fantastisk röd klänning överglänste alla de andra. När den formella delen av högtidssammankomsten var över och gästerna gick in till Chrougen för att övergå till supen traskade jag genom Lundagård med huvudet fyllt av intryck som jag skulle omsätta till en skildring i morgondagens tidning. Följande dag gick jag tidigt iväg till tidningen för att se mitt skrivande i tryck.

21 Döm om min bestörtning! Tryckfels- Nisse hade varit framme. Jag hade skrivit om systern i den röda klänningen att hon lyste som en blomma i sin vackra röda klänning Men i tryckfels-nisses version hade hon blivit lysten som en blomma i sin vackra röda klänning. Inte anade jag den dagen att jag nästa Knutsbal skulle höra till dem som skred fram och presenterades för ålderman och presidium. Men den 13:e januari 1960 var det min tur. Föregående år hade jag som åskådare varit med om denna högtidlighet. Jag hade förstått att ceremonin skulle utföras värdigt och ordentligt. Inte minst gällde det hälsningsnigningen. Här gällde det att vara förberedd ATT TRÄNA! Och tränat hade jag gjort i flera veckor. Så när min man och jag skred gången fram mot åldermannen visste jag hur en nigning skulle utföras: Stanna upp, sätt vänsterfoten något bakom högerfoten, böj knäna, sjunk ner mot golvet med rak rygg och behagfullt böjd nacke. När jag utförde detta gick ett sus genom salen. Nästa dag fanns en bild på nigningen i Lunds Dagblad. En nigning med sus hade min kollega satt som rubrik över bilden. Nu har femtio år passerat. Det har blivit många Knutsbaler under den tiden. Åldermän och presidiemedlemmar har kommit och gått, bröder och systrar har försvunnit, nya har kommit till. Men hela tiden har högtidssammankomsterna har varit sig lika. Igenkännliga i en föränderlig värld. Det har varit samma värdiga avsked till dem som inte längre funnits med, det har varit samma ståtliga firande av en ny generation guldbröder och guldsystrar. Lika högtidligt celebrerande av silverfolket. Och samma högtidliga välkomnande av nya skaror unga och lite äldre recipiender. Samma lite nervösa, ivriga glädje hos de unga kvinnliga aktörerna, som inte förväntades susniga men väl åstadkomma någon slags nigning. Den sortens hälsning är ju något som inte finns med i unga flickors tankevärld idag. Genom åren har också fortsättningen på högtidssammankomsten varit sig lik. Samma goda, glada gemenskap kring de festligt dukade borden med den goda maten. Samma festliga fortsättning med musik och dans. Den ibland trånga polonäsen och fransäsen med början i kaos och fortsättning med oftast ordnade turer i vackert sammanhållna led. Det har känts gott att finnas i ett sammanhang med seder och bruk medförda sedan generationer. Det känns också fint att få vara med och föra in kommande generationer i detta. Och det har varit en underbar upplevelse att idag få mottaga gillets vackra guldsymbol. För allt detta för de många årens högtidliga ceremonier och varma gemenskap. För härliga måltider i goda vänners sällskap, för smäktande wienervalser och glada modernare danser till sena timmen. För allt detta ber jag härmed att till ålderman och presidium få framföra mitt och mina guldsyskons varma tack. Anna Carin Wadenbäck Knutsweben Maila Knutsposten 21

22 PARENTATIONEN forts fr sid 7 Märta Åsdahl Holmberg föddes 1919 i Lekaryd, Småland. Hon tog studenten i Växjö och blev fil.kand. i Lund. Efter det att hon doktorerat tjänstgjorde hon som docent i tyska språket i Lund. Därefter var hon universitetslektor i Uppsala samt från 1973 till 1984 professor i tyska språket i Göteborg. Hon var ledamot av vittehetsakademin. Hennes make Erik Holmberg var professor i astronomi. Märta Åsdahl Holmberg blev medlem av Gillet Gustaf Stenfors föddes 1919 i Jakobstad i Finland. Efter studentexamen påbörjade han studier vid Tekniska Högskolan i Helsingfors. Studierna avbröts emellertid av kriget då Gustaf Stenfors deltog aktivt vid fronten. Efter kriget avlade han examen som diplomingengör. Han kom tillsammans med sin hustru Suvi till Sverige 1947 och fick anställning vid en byggnadsfirma först i Västerås och sedan i Uppsala. Under tiden i Uppsala var han ansvarig för konstruktionen av vattentornet i Örebro. Han kom till Lund 1963 såsom överingenjör i Svenska Stenbeläggningar. Efter det att detta företag lagts ned arbetade han till sin pensionering vid Malmö stads fastighetskontor. Gustav och hans hustru Suvi var seg-lingsentusiaster. Gustaf Stenfors var under många år ordförande i seglingsklubben i Barsebäckshamn. Han blev medlem av Gillet Hans hustru Suvi parenterades förra året. Birgit Borelius föddes 1920 i Århus i Danmark men växte upp i Norrköping. Där fick hon arbete hos Posten sedan hon utbildat sig till postexpeditör. Där träffade hon också sitt livs kärlek, den dåvarande chefen för Norrköpings museum Aron Borelius, som hon gifte sig med. Makarna flyttade till Lund när Aron blivit professor i konsthistoria. Birgit påbörjade då akademiska studier och blev fil.kand. i bl.a. litteraturhistoria och teoretisk filosofi. Hon hade ett mycket stort litteraturintresse 22 Knutsposten och startade läsecirklar där medlemmarna under hennes ledning fick stifta bekantskap med världs-litteraturens giganter. Birgit och Aron bodde efter Arons pensionering i Viken. Hon blev medlem i Gillet Inge Plymoth föddes 1921 i Arlöv och var för oss Bröder och Systrar i Gillet mest känd som redaktör för Knutsposten och som sådan aktiv in i det sista. Under sitt yrkesverksamma liv var han under 30 år anställd som chefstecknare i Sydsvenskan. Därefter var han verksam som konstruktör och låg bakom bl.a. den s.k. Plymothplattan rörliga metallplattor i garage samt ett nytt startsystem för travhästar. Hans karriär innefattar också byggandet av Bellevue-stadion i Malmö och de första skisserna till Sydsvenskanhuset, Victoriastadion i Lund samt sporthallar i Västerås och på Grönland. Han var länge aktiv tennisspelare och ordförande i Malmö tennisklubb. Han blev medlem i Gillet 1971 och fick vid årshögtiden 2009 synnerligen välförtjänt ta emot Gillets då nyinstiftade särskilda förtjänsttecken. Kjell-Erik Sandberg föddes 1921 i Stehag och växte upp på Stehagsgården. Han utbildade sig först till folkskollärare och senare till gymanstik-direktör efter det att han under kriget tjänstgjort som officer. Efter utbildningen arbetade han som gymnastiklärare i Malmö där han på Slottsstadens läroverk under början av 1950-talet hade bl.a. Gillets ålderman som elev. Merparten av hans yrkesverksamhet var dock förlagd till Hässleholm, där han fram till pensioneringen tjänstgjorde som gymnastikdirektör. Han hade ett stort intresse för naturen, var medlem i Biologiska föreningen samt ägnade mycket tid och intresse åt sin stora trädgård på egendomen Stjärneholm. Han

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

sökes: Ny redaktör 31 maj för knutsposten kl 13.00 s k j u t e s PaPeGOjaN knutspostfotograferna

sökes: Ny redaktör 31 maj för knutsposten kl 13.00 s k j u t e s PaPeGOjaN knutspostfotograferna Åldfru Karin Alvå med Åldermannen för Tumathorpsgillet Peter Stenkula, Ålderman Jan Alvå, Lund och Lennart Söderberg från Landskronagillet Bild: David Svensson Nr 1 2006 Nr 1 2009 Sökes: Ny redaktör för

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Bokhandelns Vårprogram 2015 Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Onsdag 25 februari Bokrea! Årets stora Bokrea startar. Vi har gjort vårt bästa för att kunna

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen 1 Inledning Föreningen bildades /konstituerades den 1 april

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Med balett från Björkö till Tallinn

Med balett från Björkö till Tallinn Med balett från Björkö till Tallinn Samspel. Bröderna Davidsson från en orgel- och danskonsert i Örgryte nya kyrka. Musik och dans har varit självklara ingredienser i livet för Jonathan och Gabriel Davidsson

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er. 致 以 我 对 你 们 婚 姻

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer